HANSGROHE katalog kuchyňské baterie SELECT

Page 1

Kuchyňské baterie Select ™. Nový druh svobody v kuchyni.


Metris ® Select ™ 320 s v ytahovací sprškou

Metris ® Select ™ 320 s v ytahovací sprškou

Jedno tlačítko pro celou kuchyň. Nová baterie Metris ® Select ™ 320 s vytahovací sprškou a technologií Select ™.

Funkce v ytahovací spršky s délkou 50 cm se postará o svobodu pohybu.

Všední den v kuchyni se řídí pracovním procesem. Čím plynulejší je, tím lépe. Nová baterie Metris Select 320 s vytahovací sprškou z v ýší vaši produktivitu jednoduše stiskem tlačítka. Funkce vytahovací spršky s ergonomickým designem se stará o větší prostor pro volný pohyb, zatímco vodu lze přesným způsobem pouštět a zastavovat tlačítkem Select. Tím lze snadno vzájemně propojit více pracovních kroků – a to pouze jednou rukou.

Otevření baterie. Na začátku kuchyňských prací se bate rie aktivuje ergonomicky t varovanou pákou a provede se v ýběr požadované teplot y. Rukojeť zůstává tr vale otevřená, zatímco tok vody se poté ovládá stiskem tlačítka na v ý toku.

Výtok otočný o 150 ° pro větší komfort a volnost pohybu.

Metris ® Select 320

Hranat ý základní t var baterie se skvěle hodí ke hranat ým umy vadlům.

Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si video věnované v ýrobku. 2

3


Metris ® Select ™ 320 s v ytahovací sprškou

Technologie Select.

Jedno tlačítko pro celou kuchyň.

Zapínání a v ypínání baterie. Voda se přesným způsobem pouští a zastavuje stiskem tlačítka Select.

Nová baterie Metris ® Select ™ 320 s vytahovací sprškou a technologií Select ™.

K rom ě v y tahovac í sprš k y se tec hnologie S elec t stará i o maximální volnost pohybu. Na začátku se baterie jednou otevře rukojetí. Poté se proud vody ovládá zcela jednoduše a přesně stiskem tlačítka na v ýtoku.

Funkce v ytahovací spršky s délkou 50 cm se postará o svobodu pohybu. Jednoduše naskenujte kód a pro hlédněte si video s v ysvětlením.

Všední den v kuchyni se řídí pracovním procesem. Čím plynulejší je, tím lépe. Nová baterie Metris Select 320 s vytahovací sprškou z v ýší vaši produktivitu jednoduše stiskem tlačítka. Funkce vytahovací spršky s ergonomickým designem se stará o větší prostor pro volný pohyb, zatímco vodu lze přesným způsobem pouštět a zastavovat tlačítkem Select. Tím lze snadno vzájemně propojit více pracovních kroků – a to pouze jednou rukou.

Výtok s ergonomickou rukojetí pro optimální průběh práce u dřezu.

Technologie ComfortZone.

Jednoduše naskenujte kód a pro hlédněte si video s v ysvětlením. Otevření baterie.

Výška. Comfor tZone s volným prostorem cca 320 mm mezi v ý toke m vo d y a s p o dní hranou b a t e r ie. I d e ální k naplňování velkých nádob.

Na začátku kuchyňských prací se bate rie aktivuje ergonomicky t varovanou pákou a provede se v ýběr požadované teplot y. Rukojeť zůstává tr vale otevřená, zatímco tok vody se poté ovládá stiskem tlačítka na v ý toku.

Výtok otočný o 150 ° pro větší komfort a volnost pohybu.

Otáčecí funkce. Baterie je otočná v rozsahu 150°. Obz vláště praktické pro práci vpravo a vlevo od baterie.

Vytahovací sprška.

Metris ® Select 320

V y t a h o v a c í s p r š k a r oz š i ř u j e p r a c o v n í r oz s a h u dřezu. Velmi vhodné pro zalévání rostlin, atd. Hranat ý základní t var baterie se skvěle hodí ke hranat ým umy vadlům.

Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si video věnované v ýrobku. 2

3


Metris ® Select ™ 320 s otočným v ýtokem

Metris ® Select ™ 320 s otočným v ýtokem

Zapínání a v ypínání baterie. Díky tlačítku Select umístěnému vpředu můžete proud vody pouštět a zastavovat prstem, hřbetem ruky nebo loktem.

Ovládání jednoduchým stiskem tlačítka je příjemné. Nová baterie Metris ® Select ™ 320 s otočným výtokem a technologií Select ™.

Na rozdíl od baterie s v y tahovací sprškou lze tuto baterii Metris Select 320 s tlačítkem Select na přední straně aktivovat za pohybu. A protože lze tlačítko Select ovládat hřbetem ruky, baterie zůstává zcela čistá. To je obz vláště vhodné, pokud máte špinavé ruce.

Díky ergonomickému designu páky lze optimálně regulovat teplotu a množst ví vody. Nejpr ve se baterie otevírá na páce a následuje v ýběr teplot y. Poté se proud vody dětsky snadno ovládá při otevřené rukojeti pomocí tlačítka Select.

Výtok otočný až o 360° se stará o celkov ý komfort u dřezu.

Hranat ý základní t var baterie se skvěle hodí ke hranat ým umy vadlům.

Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si video věnované v ýrobku.

Metris ® Select 320

4

5


Metris ® Select ™ 320 s otočným v ýtokem

Technologie Select.

Zapínání a v ypínání baterie. Díky tlačítku Select umístěnému vpředu můžete proud vody pouštět a zastavovat prstem, hřbetem ruky nebo loktem.

Ovládání jednoduchým stiskem tlačítka je příjemné.

Díky tlačítku Select lze vodu zastavit a znovu spust i t v p ře du na v ý toku b a t e r ie. H ra vě je dno duš e loktem nebo hř betem ruk y tak , aby celá baterie vždy zůstala čistá.

Nová baterie Metris ® Select ™ 320 s otočným výtokem a technologií Select ™.

Jednoduše naskenujte kód a pro hlédněte si video s v ysvětlením. Dí k y tlačítku Select umístěnému vpředu můžete proud vody pouštět a zastavovat prstem, hřbetem ruky nebo loktem.

Na rozdíl od baterie s v y tahovací sprškou lze tuto baterii Metris Select 320 s tlačítkem Select na přední straně aktivovat za pohybu. A protože lze tlačítko Select ovládat hřbetem ruky, baterie zůstává zcela čistá. To je obz vláště vhodné, pokud máte špinavé ruce.

Díky ergonomickému designu páky lze optimálně regulovat teplotu a množst ví vody. Nejpr ve se baterie otevírá na páce a následuje v ýběr teplot y. Poté se proud vody dětsky snadno ovládá při otevřené rukojeti pomocí tlačítka Select.

Technologie ComfortZone. To je zejména prak t ic ké, kd y ž má t e prá vě ob ě r uc e plné, například při napouštění hrnce.

Jednoduše naskenujte kód a pro hlédněte si video s v ysvětlením.

Výška. Comfor tZone s volným prostorem cca 320 mm mezi v ý toke m vo d y a s p o dní hranou b a t e r ie. I d e ální k naplňování velkých nádob.

Výtok otočný až o 360° se stará o celkov ý komfort u dřezu.

K zastavení proudu vody stačí jednoduše zatlačit hřbetem ruky.

Otáčecí funkce. B a ter ie nabízejí buď omezenou oblas t otá č ení (110°/150°), nebo s nimi lze volně otáčet dokola (360°). Vhodný rozsah otáčení si jednoduše vyberte ještě před instalací.

Hranat ý základní t var baterie se skvěle hodí ke hranat ým umy vadlům.

Díky tomu zůstává baterie vždy čistá a nedochází k přerušování pracovního postupu. Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si video věnované v ýrobku.

Metris ® Select 320

4

5


Talis ® S 20 0 s v ytahovací sprškou

Přehled v ýrobků

Všeuměl se smyslem pro estetiku.

Přehled všech baterií.

Talis ® S 200 s vytahovací sprškou.

Metris ® Čt vercov ý základní t var baterií Metris se obz vláště hodí ke hranat ým dřezům. Ergonomicky t varovaná rukojeť a Comfor tZone cca 320 mm mezi v ýtokem vody a spodní stranou baterie se postarají o komfortní obsluhu.

B ater ie Talis S 20 0 př ináš í do kuc hy n ě e l e g anc i. J ejí v ys ok ý v ý tok přechází do štíhlého těla, zatímco velko r yse t varovaná rukojeť příjemně padne

do ruky. Velkou v ýhodou je v ytahovací sprška, k terá nabízí dva t ypy tr ysek . Podle toho, zda právě potřebujete naplnit hr nec nebo umý t salát, si můžete

přepínačem vybrat mezi normálním proudem a sprchovým proudem.

Metris ® Select 320 Páková kuchyňská baterie s v ytahovacím v ýtokem, s otočným v ýtokem 150° # 14884, - 000, - 800

Metris ® Select 320 Páková kuchyňská baterie s otočným v ýtokem 110°/150°/360° # 14883, - 000, - 800

Talis ® S kulat ým základním t varem a rukojetí ve t varu kapky vody nabízí baterie Talis Select st ylovou alternativu baterií Metris a ComfortZone s v ýškou cca 300 mm usnadňuje práci.

®

®

Talis Select S 300 Páková kuchyňská baterie s v ytahovacím v ýtokem, s otočným v ýtokem 150° # 72821, - 000, - 800

Otevření baterie a regulace teploty vody se provádí ergonomicky tvarovanou rukojetí připomínající kapku vody.

Talis Select S 300 Páková kuchyňská baterie s otočným v ýtokem 110°/150°/360° # 72820, - 000, - 800

Baterie Talis S s ComfortZone cca 200, případně 260 mm, s harmonicky protaženým výtokem se díky svému kulatému základnímu tvaru hodí ke kulatým umyvadlům. Vý tok lze otáčet o 150 stupňů. Stará se tak po svobodu pohybu u dřezu.

K volbě normálního proudu nebo sprchového proudu stačí krátký stisk přepínače.

Talis ® S 200 Páková kuchyňská baterie s v ytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu, s otočným v ýtokem 110°/150° # 72813, - 000, - 800

Talis ® S 260 Páková kuchyňská baterie s otočným v ýtokem 110°/150°/360° # 72810, - 000, - 800 # 72812, -000 vhodná pro průtokové ohřívače vody

Logis ® Velkor ysá rukojeť a jemně zakřivené plochy s čist ými hranami propůjčují bateriím Logis jemný a zároveň precizní vzhled, kter ý lze kombinovat s mnoha různými umy vadly.

Comfor tZone cca 200 mm k pohodlné práci a napou štění nádob a hrnců. Kulat ý základní t var se ideálně hodí ke kulat ým umy vadlům.

Logis ® 260 Páková kuchyňská baterie s otočným v ýtokem 110°/150°/360° # 71835, - 000

Logis ® 160 Páková kuchyňská baterie s otočným v ýtokem 360° # 71832, - 000 # 71833, - 000 pro instalaci před oknem (bez obr.) # 71834, - 000 s uzav. ventilem (bez obr.) # 71839, - 000 CoolStart Eco (bez obr.)

Talis ® S 200

Logis ® Páková kuchyňská baterie pro instalaci na stěnu s otočným v ýtokem 180° # 71836, - 000

Logis ® 120 Páková kuchyňská baterie s otočným v ýtokem 360° # 71830, - 000 # 71831, - 000 vhodná pro průtokové ohřívače vody # 71837, - 000 CoolStart Eco (bez obr.)

Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si video věnované v ýrobku. 6

7


Techniky.

Spusťte a zastavte vodu jedno duchým stiskem tlačítka. Hravě a jednoduše.

Definuje volný prostor u baterie do výšky, do strany a u modelů s funkcí vytahovací spršky i do délky.

Velmi snadno odstraňuje usaze niny vodního kamene lehkým pohybem po měkkých silikono v ých lamelách.

Míchá vodu se spoustou vzduchu. Pro obzvláště homogenní vodní proud bez stříkanců.

Při otevření proudí při základním nastavení studená voda. Teplá voda je spotřebována, až když to skutečně potřebujete.

Povrchové úprav y S údajem o povrchové úpravě je uve deno osmimístné objednací číslo (#), např. 28500, - 000 = chrom 000 chrom | 800 vzhled nerezové oceli

Aplikace Hansgrohe Showroom. Díky aplikaci Hansgrohe Showroom můžete interaktivně objevit naše s p rc hy, b a t e r i e a m n o h e m v íc e. N a p ř í k l a d d í k y s p e k t a ku l á r n í fotofunkci. Stačí požadovaný v ýrobek umístit na střed záběru fotoa pará t u, poř ídit snímek a vš e bude ihned v ir t uáln ě zabudováno do výsledného obrazu.

Aplikace Hansgrohe@home. Aplikace Hansgrohe@home je inteligentní řešení, když se chcete podívat, jak by nová baterie nebo sprchové řešení vypadaly u vás doma. Jednoduše udělejte snímek aktuální situace v koupelně, baterii nebo sprchu označte prstem a nahraďte za oblíbený výrobek od Hansgrohe. Integrovaný vyhledávač polohy prodejce vám zobrazí nejbližší pro dejce podle vaší polohy.

Zvláštní funkce: • Fotofunkce k vizualizaci, jak by výrobek vypadal naživo ve vaší koupelně • Videa věnovaná technologiím a typům tr ysek • Seznam oblíbených výrobků od Hansgrohe • Vyhledávač polohy prodejce

w w w.hansgrohe.cz/showroom - app

cs-CZ-Kuchyňské baterie Select 2015. Form-Nr. 84220262 · 11/15/1

http://www.hansgrohe.cz/home-app. http://itunes.com/app/hansgrohehome http://play.google.com/store/apps/details?id=de.hansgrohe.HansgroheAtHome

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno Tel. +420 511 120 550 · Fax +420 511 120 599 info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.