CEMIX ceník platný od 1.3.2018

Page 1

www.cemii x.cz

CENÍK 2018 Platný P la od 1. 3. 2018

ZATEPL ZATEPLOVACÍ LO SYSTÉMY PASTOVITÉ PAS S OMÍTKY FA FASÁDNÍ NÁTĚRY F OMÍTKOVÉ A A MALTOVÉ M SMĚSI STAVEBNÍ ST TA CHEMIE DOPLŇKOVÉ DO OP ZBOŽÍKONTAKTY

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Loděnice Karlštejnská 110 267 12 Loděnice tel.: 549 438 170 objednavky.lodenice@cemix.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Čebín

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Studénka

Nová Ves nad Lužnicí 42 378 09 Nová Ves nad Lužnicí

Čebín 47 664 23 Čebín

Průmyslová 819 742 13 Studénka

tel.: 384 705 229 objednavky.novaves@cemix.cz

tel.: 549 438 170 objednavky.cebin@cemix.cz

tel.: 549 438 170 objednavky.studenka@cemix.cz

Loc: 48°49'8.671''N, 14°55'18.403''E

Loc: 49°19'4.542''N, 16°29'28.547''E

Loc: 49°42'16.301''N, 18°2'46.346''E

KONTAKTY

Loc: 49°59'15.873''N, 14°9'33.453''E

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM Nová Ves nad Lužnicí

DISTRIBUČNÍ SKLAD ČESKÉ BUDĚJOVICE (služby vyzvednutí vyfakturovaného zboží) Areál MANE Holding, objekt H, Okružní 2615, 370 10 České Budějovice tel.: 724 256 508 objednavky.novaves@cemix.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI LB Cemix, s.r.o. Tovární 36, 373 12 Borovany e-mail: info@cemix.cz www.cemix.cz

Materiály dodáváme výhradně v souladu s našimi „Obchodními podmínkami dodávek stavebních hmot“. Odběr materiálů mimo pracovní dobu je možný po telefonické dohodě. Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. Využijte možnosti konzultace s odbornými poradci při volbě nejvhodnějšího materiálu. Ceny jsou uvedeny v Kč. Cemix

LBCemix

www.spickovezatepleni.cz

www.navrh-fasady.cz

www.cemix.cz/kalkulator

3


VYSVĚTLIVKY materiál dodáván volně ložený - cena na vyžádání

novinka v sortimentu Cemix

zimní úprava - materiály se zimní úpravou dodávány na zakázku, cena na vyžádání výrobek s novou, vylepšenou recepturou

cena na vyžádání

9 10 11 12 13 14 15

výrobek s termínem dodací lhůty na vyžádání výrobek dosahující nadstandardních vlastností pro profesionální a náročné aplikace

použití v interiéru použití v exteriéru

třída pevnosti M „XY“

pevnost v tlaku vyjádřena v MPa

strojní zpracování ETICS

Vnější tepelněizolační kompozitní systém

ruční zpracování aplikace válečkem

efekt nesmáčivosti povrchu zabraňující zanášení pórů nečistotami a výrazně zlepšující hygienické vlastnosti povrchu

VYSVĚTLIVKY

aplikace štětcem aplikace zednickým hladítkem aplikace zednickou lžící aplikace zubovou stěrkou

zlepšená cementová spárovací malta se sníženou nasákavostí vodou a vysokou otěruvzdorností CG - Cementová spárovací malta 2 - zlepšená spárovací malta (splňuje požadavky na charakteristiky W a A) W - snížená nasákavost vodou A - vysoká otěruvzdornost

aplikace stříkáním aplikace litím aplikace spárovacím hladítkem vhodné pro podlahové vytápění mrazuvzdorný izolace proti vlhkosti balení o dvou složkách materiál pro rychlý postup prací výrobek se zvýšenou kryvostí součást systému Zahradní program

Třídění a označení lepidel dle jejich kvality (ČSN EN 12004) Druhy lepidel: C - cementové R - z tvrditelných pryskyřic D - disperzní Třídy lepidel: 1 - pro běžné použití 2 - pro náročnější aplikace F - rychle tvrdnoucí T - se sníženým skluzem E - s prodlouženou dobou zavadnutí S1 - deformovatelné lepidlo S2 - vysoce deformovatelné lepidlo Kategorie nosného zdiva pro použití hmoždinek: A – beton, lícové betonové dílce B – plné cihly, vápenopískové tvárnice, tvárnice z lehčeného betonu C – děrované cihly, vápenopískové děrované tvárnice, dutinové bloky z lehčeného betonu D – mezerovitý lehčený beton E – pórobeton (příslušenství ETICS strana 62-73)

Upozornění - pastovité omítky Před zpracováním ověřte na zkušební ploše, zda rozmíchaný materiál odpovídá objednanému barevnému odstínu - reklamované rozdíly v barvě po aplikaci omítky nemohou být akceptovány. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže - u doobjednávek může dojít k barevné odchylce. U zateplovacích systémů doporučujeme volit odstíny s hodnotou indexu TSR (celkové solární odrazivosti) ≥ 30, po konzultaci se specialistou i s hodnotou 25 - 30. Některé silikátové, silikonové a silikonsilikátové probarvené omítky a nátěry nemohou být dodány ve všech barevných odstínech. Akrylátové a silikonové omítky doporučujeme zpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu od +5°C do +30°C, silikátové a silikonsilikátové omítky od +8°C do +25°C.

4ABECEDNÍ REJSTŘÍK Activcem

14

Kontakt COLOR

Akrylátový fasádní nátěr

24

Krabice elektroinstalační

70

Akrylátová omítka

15

Křemičitý písek

58

141 Antikorozní ochrana

54

705 Lepicí a stěrková disperzní hmota HARD

13

430 Beton BASIC

55

115 Lepicí a stěrková hmota BASIC

12

310 Beton drenážní

55

135 Lepicí a stěrková hmota COMFORT

12

000 Beton HOBBY

55

040 Beton KLASIK

55

185 Lepicí a stěrková hmota DIFUZNÍ

13

340 Beton sloupkový RAPID

55

125 Lepicí a stěrková hmota PROFI

12

508 Břizolit přírodní

41

165 Lepicí hmota SUPERFIX

13

052 Cementový postřik

38

145 Lepicí a stěrková hmota ULTRA

13

010 Cementový potěr 20 MPa

135 z Lepicí a stěrková hmota COMFORT COOL

12

56

375 Lepidlo FLEX

32

010 h Cementový potěr 20 MPa hrubý

56

045 Lepidlo FLEX EXTRA

32

010 j Cementový potěr 20 MPa jemný

56

095 Lepidlo FLEX EXTRA PLUS

33

020 Cementový potěr 25 MPa 020 j Cementový potěr 25 MPa jemný

56

095 b Lepidlo FLEX EXTRA PLUS bílé

33

56

055 Lepidlo FORTE

31

56

075 Lepidlo FORTE PLUS

31

56

035 Lepidlo GRES

31

Cemelastik IN

35

065 Lepidlo MAX

33

Cemelastik EX 1K

35

105 Lepidlo RAPID

33

Cemelastik EX 2K

35

025 Lepidlo STANDARD

31

Cempaint FLOOR

30

Lišta balkonová AL

36

Cemroll akrylát

25

Lišta napojení oplechování

69

Cemroll silikát

25

Lišta rohová P-H

45

Cemsill S

23

331 Malta pro pokládku a spárování přírodního kamene

54

41

438 Minerální omítka

19

030 Cementový potěr 30 MPa

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

21, 60

030 h Cementový potěr 30 MPa hrubý

133 Cemsit Decor GLITR

22

Minerální vlna dvouvrstvá

63

Decor LAZUR

23

Minerální vlna s podélným vláknem

63

Decor SLÍDA

22

Minerální vlna s kolmým vláknem

61

Decor ŠABLONA

22

Montážní deska

70

Dilatační lišta

69

Montážní nástroje hmoždinek

72

Dilatační páska s fólií

30

Mozaiková omítka

17

Dilatační páska samolepicí

36

MS polymer šedý

37

Duocem

14

Napojovací lišta pro atiku

70

Dupox 2010

61

Napojovací lišta pro oplechování

70

Dupox 4001

30

Nůžky na lišty

70

Elastický fasádní nátěr

24

Okenní připojovací lišta

69

Expanzní páska

65

Parapetní napojovací lišta

Fenolická pěna

62

Penetrace ASN COLOR

21, 59

19, 40

043 b Flexi štuk

67

Penetrace ASN START

26, 59

40

Penetrace ASN TOP

20, 59

23

Penetrace hloubková

21, 60

482 Hliněná omítka hrubá

47

Penetrace podlahová

30, 60

433 Hliněná omítka jemná

47

Penetrace ST COLOR

21, 59

043 bv Flexi štuk s vláknem Fungicem

Izolační fólie SE PLANO

37

Penetrace ST START

26, 59

032 Jádrová omítka lehčená

39

Penetrace základní

21, 60

082 Jádrová omítka ruční

38

Podparapetní lišta

67

082 h Jádrová omítka ruční hrubá

38

Podsypový a zásypový písek

58

082 j Jádrová omítka ruční jemná

38

171 Pokrývačská malta

54

012 Jádrová omítka strojní

38

102 Jádrová omítka vápenná

39

073 Jednovrstvá omítka strojní a ruční

41

070 h Polymercementový potěr 40 MPa hrubý

57

41

221 Polymercementový spojovací můstek

61

073 b Jednovrstvá omítka strojní a ruční bílá 083 Jednovrstvá omítka strojní a ruční lehčená

41

171 b Pokrývačská malta bílá 070 Polymercementový potěr 40 MPa

54 57

Polystyren pěnový

62

Kontakt

21, 60

Polystyren pěnový šedý

62

Kontakt BETON

45, 61

Polystyren pro speciální použití

62

6


Profil balkonový

37

Pružná těsnicí páska

36

121 Spárovací malta pro lícové zdivo 10 MPa

53

Pružná těsnicí páska vnější roh

36

201 Spojovací můstek

61

Pružná těsnicí páska vnitřní roh

36

401 Spojovací můstek CLAY

47

Přechodová lišta s okapnicí

64

241 Superkontakt

61

Přídavný talíř pro hmoždinky

73

084 SUPERSAN hrubý

49

Přídavná lišta s okapnicí

64

084 j SUPERSAN jemný

49

PU tmel šedý

37

017 Supertherm TM

46

151 Reprofilační malta

54

057 Supertherm TO

46

151 h Reprofilační malta hrubá

54

077 Supertherm TO EXTRA

46

151 j Reprofilační malta jemná

54

Talířová hmoždinka - ocelový šroubovací trn

71

Rohová lišta

66

Talířová hmoždinka - zápustná do pěnového polystyrenu

72

Rohová lišta flexibilní

66

Talířová hmoždinka - kombinovaný plastkovový zatloukací trn

73

Rohová lišta klenbová

66

Talířová hmoždinka - ocelový zatloukací trn

72

Rohová lišta s okapnicí

67

Talířová hmoždinka - plastový zatloukací trn

73

Rohová lišta protipožární

67

Rychloomítník P-RO

45

160 j Torkret jemný

57

026 Sádrová omítka ruční

44

223 Trasový štuk

40

136 Sádrová omítka tenkovrstvá

44

Ukončovací lišta pro omítku

69

106 Sádrová stěrka

44

001 Univerzální zdicí a omítková směs

52

37

411 Vápenná památkářská malta zdicí a spárovací

51

29

124 Vápenná památkářská omítka ruční

50

29

114 Vápenná památkářská omítka strojní

51

29

144 Vápenný památkářský postřik

50

134 Vápenný památkářský štuk

51

110 Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa 110 j Samonivelační anhydritový potěr 20 MPa jemný 090 Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa 090 j Samonivelační anhydritový potěr 25 MPa jemný

29

65

160 Torkret

57

060 Samonivelační stěrka NIVELA

28

050 Samonivelační stěrka NIVELA PLUS

28

Vápenný hydrát

58

200 Samonivelační stěrka NIVELA EASY

28

Vápno nehašené

58

200 j Samonivelační stěrka NIVELA EASY jemná

28

134 h Vápenný památkářský štuk hrubý

51

016 F VELVETA filcovaná

43

220 Samonivelační stěrka POLYNIVELA

29

016 F j VELVETA filcovaná jemná

240 Samonivelační stěrka POLYNIVELA EXTRA

29

016 G VELVETA gletovaná

43 43

230 Samonivelační stěrka POLYNIVELA PLUS

29

036 VELVETA lehčená

43

054 Sanační omítka jednovrstvá

49

023 Vnější štuk

40

014 Sanační omítka podkladní WTA

48

023 b Vnější štuk bílý

40

064 Sanační omítka soklová WTA

48

023 h Vnější štuk hrubý

40

034 Sanační omítka štuková

49

023 h b Vnější štuk hrubý bílý

40

094 Sanační omítka tepelněizolační

50

023 j Vnější štuk jemný

40

024 Sanační omítka WTA

48

044 Sanační podhoz WTA

48

033 Vnitřní štuk

40

033 j Vnitřní štuk jemný

40

Separační provazec

37

Vymezovací podložka

Silikátový fasádní nátěr

24

65

Silikátový interiérový nátěr

26

Výztužná síťovina

63

Silikátová omítka

15

Zakládací lišta

64

Silikonový fasádní nátěr

24

Zarážecí hmoždinka

65

Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE

16

111 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 5 MPa

53

Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT

16

311 Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo 15 MPa

53

Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW

16

011 Zdicí malta 5 MPa

52

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD

16

021 Zdicí malta 10 MPa

52

Silikonová omítka

15

031 Zdicí malta 15 MPa

52

132 Soklová omítka ruční

39

061 Zdicí malta na pórobeton

53

080 Spádový potěr

57

041 Zdicí malta pro vápenopískové a betonové bloky 20 MPa

52

180 Spádový potěr RAPID

57

Zimní přísada COOL

22

029 Spárovací hmota COLOR

34

Zušlechťující disperze

30

079 Spárovací hmota FLEX

34

GFS Spárovací hmota GFS

34

039 Spárovací hmota WIDE

34

155 Vyrovnávací stěrka MULTI

46

7

ABECEDNÍ REJSTŘÍK

Samolepicí butylový pás 150 mm

Spojka zakládacích lišt


w w w. c e m i x . c z

dlouhovousá omítka

skelnými vlákny vyztužená omítka

snadno zpracovatelná

vysoce mechanicky odolná


10 - 11

VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY - ETICS

12 - 13

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ETICS

14 - 23

FASÁDNÍ OMÍTKY (PENETRACE A PŘÍSLUŠENSTVÍ)

24 - 27

NÁTĚRY (PENETRACE)

28 - 30

SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÉ HMOTY (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

31 - 33

LEPIDLA NA KERAMIKU SPÁROVACÍ HMOTY

35 - 37

IZOLAČNÍ HMOTY (PŘÍSLUŠENSTVÍ)

38 - 39

JÁDROVÉ OMÍTKY

40 - 41

VRCHNÍ OMÍTKY

42 - 45

SÁDROVÉ OMÍTKY

46

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM

47

HLINĚNÉ OMÍTKY

48 - 51

SANAČNÍ OMÍTKY, PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM

52 - 54

ZDICÍ, SPECIÁLNÍ A OPRAVNÉ HMOTY

55 - 57

BETONY, POTĚRY

58

POJIVA A PLNIVA

59 - 60

PENETRACE

60 - 61

SPOJOVACÍ MŮSTKY

62 - 73

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY, PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

76 - 77

SLUŽBY

78

NÁJEMNÉ ZA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

OBSAH

34


VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY (ETICS) CEMIXTHERM Cemixtherm COMFORT Vrstva

Systémová součást ETICS

EPS

MW

ZDĚNÉ NEBO BETONOVÉ STĚNY

Podklad1)

DESKOVÉ MATERIÁLY, TRAPÉZOVÉ PLECHY 115 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC 125 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI 135 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT 135 z LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL

Lepicí hmota

145 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA ULTRA 165 LEPICÍ HMOTA SUPERFIX

ŠPIČKOVÉ ZATEPLENÍ

185 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ PUP PU PĚNA PĚNOVÝ POLYSTYREN BÍLÝ NEBO ŠEDÝ

Tepelná izolace

MINERÁLNÍ VLNA S VLÁKNY PODÉLNĚ MINERÁLNÍ VLNA S VLÁKNY KOLMO

2)

Hmoždinky

UVEDENY V DOKUMENTACI ETICS 185 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ 135 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT

Stěrková hmota pro ETICS

135 z LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL 125 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI 115 LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC 705 LEPICÍ A STĚRKOVÁ DISPERZNÍ HMOTA HARD

Výztužná síťovina

UVEDENA V DOKUMENTACI ETICS PENETRACE ASN TOP/COLOR

3)

Základní nátěr

PENETRACE ST COLOR KONTAKT COLOR DUOCEM ACTIVCEM SILIKONOVÁ OMÍTKA SILIKÁTOVÁ OMÍTKA AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA

Fasádní omítka4)

438 MINERÁLNÍ OMÍTKA 043 b FLEXI ŠTUK MOZAIKOVÁ OMÍTKA SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

5)

Fasádní nátěr

AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Lepení obkladu

045 LEPIDLO FLEX EXTRA

Obklad

KERAMICKÉ NEBO CIHELNÉ PÁSKY 121 SPÁROVACÍ HMOTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 10 MPa

Spárování obkladu6)

039 SPÁROVACÍ HMOTA WIDE

Příslušenství ETICS

UVEDENO V DOKUMENTACI ETICS OSVĚDČENÍ O KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A" EVROPSKÉ TECHNICKÉ POSOUSENÍ

Certifikáty

A

A

ETA

ETA

SVT251

SVT247

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ ČÍSLO V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

zahrnuto ve skladbě

1)

Podklad před instalací ETICS může vyžadovat úpravu (očištění, vyrovnání, zpevnění, úpravu savosti, zdrsnění, apod.). Konkrétní typy hmoždinek jsou uvedeny v dokumentaci ETICS. Použití hmoždinek musí odpovídat platným předpisům. 3) Typ základního nátěru je určen typem použité fasádní omítky. 2)

10


PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.

Cemixtherm PROFI MW

ETA

ETA

EPS

MW

Cemixtherm HARD

Cemixtherm DIFU

Cemixtherm WOOD EPS

EPS

MW

STO

STO

STO

SVT482

SVT489

SVT490

EPS

MW

MW

ETA

ETA

ETA

Cemixtherm K

ŠPIČKOVÉ ZATEPLENÍ

EPS

Cemixtherm BASIC

A

SVT8527

SVT8528

STO

STO

SVT249

SVT254

SVT9216

SVT9217

SVT7247

4)

Fasádní omítky jsou dodávány v různých zrnitostech a ve dvou strukturách - zatírané a rýhované. Fasádní nátěr je určen pro konečnou úpravu Minerální omítky a Flexi štuku; u ostatních omítek se uplatňuje pouze při údržbě povrchu ETICS. 6) Typ spárovací hmoty se volí dle vlastností materiálu obkladu. 5)

11


LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

splňuje kritéria ETAG 004

Výrobek

115

LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA BASIC

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za 1 kg

202,50

8,10

Cena s DPH za balení

245,03

Mrazuvzdorná lepicí a stěrková hmota pro vnější tepelněizolační systémy. Samostatně upotřebitelná pro vytváření nových podkladů pod finální omítky a pro překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při současném vkládání výztužné tkaniny. Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

splňuje kritéria ETAG 004

Výrobek

125

LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA PROFI

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za 1 kg

257,50

10,30

Cena s DPH za balení

311,58

Hmota s vysokou přídržností k podkladu pro lepení tepelněizolačních desek a vytváření základní výztužné vrstvy zateplovacích systémů. Samostatně upotřebitelná pro vytváření rovných podkladů pod finální omítky a pro překrytí problematických míst zdiva nebo běžných omítek při současném vkládání výztužné tkaniny. Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

splňuje kritéria ETAG 004

Výrobek

135

LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za 1 kg

337,50

13,50

Cena s DPH za balení

408,38

Pružná lepicí a stěrková hmota pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS). Její použití zvyšuje životnost ETICS. Součást ETICS kvalitativní třídy A. Lze použít také jako vyrovnávací stěrku betonových stěn a omítek v exteriéru. Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

splňuje kritéria ETAG 004

Výrobek

135 z LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA COMFORT COOL

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za 1 kg

390,00

15,60

Cena s DPH za balení

471,90

Speciální lepicí a stěrková hmota pro vnější tepelněizolační systémy určená pro práci za chladného počasí od +1 do +15 °C. Po aplikaci může teplota klesnout na -5 °C. Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.

12


LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Výrobek

145

LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA ULTRA

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za 1 kg

537,50

21,50

Cena s DPH za balení

650,38

Speciální lepicí a stěrková hmota pro vnější tepelněizolační systémy s vysokou přídržností k materiálům na bázi dřeva a dalším deskovým materiálům včetně plechových podkladů. Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

splňuje kritéria ETAG 004

Výrobek

165

LEPICÍ HMOTA SUPERFIX

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za 1 kg

410,00

16,40

Cena s DPH za balení

496,10

Hmota pro lepení tepelněizolačních desek z EPS a MW v zateplovacích systémech (ETICS) Cemixtherm. Při splnění technických podmínek lze ETICS lepit bez kotvení hmoždinkami. Hmota tak přináší finanční úsporu za hmoždinky a také úsporu práce a času. Hmota má výbornou přídržnost k minerálním podkladům. Spotřeba: cca 3-6 kg/m2 pro lepení izolačních desek

splňuje kritéria ETAG 004

Výrobek

185

ideální pro difuzně otevřené konstrukce

LEPICÍ A STĚRKOVÁ HMOTA DIFUZNÍ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za 1 kg

575,00

23,00

Cena s DPH za balení

695,75

Speciální lepicí a stěrková hmota ideální pro vytváření základní výztužné vrstvy na izolantu z dřevovláknitých desek (WW) a v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) z minerální vlny (MW). Součást ETICS kvalitativní třídy A. Díky vynikající hodnotě faktoru difuzního odporu μ≤8 má hmota využití pro řešení povrchových úprav difuzně otevřených stavebních konstrukcí. Vhodná také jako vyrovnávací stěrka pod omítky. Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy 15/0170

splňuje kritéria ETAG 004

Výrobek

705

LEPICÍ A STĚRKOVÁ DISPERZNÍ HMOTA HARD

Balení v kg kbelík paleta

25

600

Cena bez DPH za balení za 1 kg

1 500,00

60,00

Cena s DPH za balení

1 815,00

Speciální lepicí a stěrková hmota připravená k okamžitému použití. Zateplovací systém Cemixtherm HARD se základní výztužnou vrstvou z této hmoty se vyznačuje vysokou mechanickou odolností proti poškození. Vyrovnává a ochraňuje dřevěné stavební dílce. Vhodná pod pastovité strukturální omítky bez nutnosti použití penetrace. Vhodná také pro stěrkování dřevěných stavebních dílců. Spotřeba: cca 7 kg/m2 pro lepení a provádění výztužné vrstvy

13

LEPICÍ A STĚRKOVÉ HMOTY PRO ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

splňuje kritéria ETAG 004


FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY Výrobek

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Zcela nová generace tenkovrstvé pastovité fasádní omítky na bázi osvědčené kombinace pojiv. Omítka se vyznačuje snadnou zpracovatelností a přirozenou odolností proti tvorbě plísní, řas a mechů. Díky spojení nejlepších vlastností použitých pojiv omítka disponuje vysokou paropropustností a samočisticím efektem. Rychleschnoucí povrch výborně odolává usazování nečistot, případné nečistoty, které se přesto usadí na omítce jsou odplavovány z povrchu a omítka tím pádem dokáže čistit svůj povrch. Je tak velmi vhodná do lokalit s velkou prašností a znečištěným ovzduším a dlouhodobě si zachovává estetickou životnost barev. Omítka je vhodná pro všechny typy ETICS a je možné ji využít také pro povrchovou úpravu sanačních omítkových systémů.

FASÁDNÍ OMÍTKY

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Bez příplatku 1 650,00

DUOCEM

Výrobek

ACTIVCEM Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Omítka obsahující vysokopevnostní alkalivzdorná vlákna odolávající mechanickému zatížení a udělující omítce vysokou pružnost. Díky nové technologii jsou v omítce ochranné látky proti růstu mikroorganismů obsaženy ve speciálních mikrokapslích. Tím se výrazně prodlužuje odolnost fasády proti napadení řasami a lišejníky. Inovativní receptura zajišťuje snadné zpracování omítky a její strukturování. Omítka umožňuje aktivní odvod vlhkosti z fasády a tím prodlužuje její životnost a snižuje náklady na její údržbu.

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 14

Barva

Zrnitost: R 1,5 mm R 2,0 mm R 3,0 mm Z 1,0 mm Z 1,5 mm Z 2,0 mm Z 3,0 mm

Barva

1 996,50

Spotřeba: cca 2,2 kg/m2 cca 2,8 kg/m2 cca 3,6 kg/m2 cca 1,7 kg/m2 cca 2,3 kg/m2 cca 3,1 kg/m2 cca 4,3 kg/m2

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Bez příplatku 1 575,00 Zrnitost: R 1,5 mm R 2,0 mm R 3,0 mm Z 1,0 mm Z 1,5 mm Z 2,0 mm Z 3,0 mm

66,00

Cena s DPH za balení

63,00

Spotřeba: cca 2,2 kg/m2 cca 2,8 kg/m2 cca 3,6 kg/m2 cca 1,7 kg/m2 cca 2,3 kg/m2 cca 3,1 kg/m2 cca 4,3 kg/m2

Cena s DPH za balení

1 905,75


FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY Barva

Cena bez DPH za balení za 1 kg

55,00

1 663,75

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Cena s DPH za balení

Bez příplatku 1 375,00

SILIKONOVÁ OMÍTKA Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Velmi dobře paropropustná, pružná a vysoce vodoodpudivá omítka doporučená jako povrchová úprava ETICS s izolanty z MW i EPS. Vyznačuje se vysokou pevností estetickým povrchem a dlouhodobou životností. Vhodná pro COOL technologii nanášení za nízkých teplot.

Zrnitost: R 1,5 mm R 2,0 mm R 3,0 mm Z 1,0 mm Z 1,5 mm Z 2,0 mm Z 3,0 mm

Výrobek

Barva

SILIKÁTOVÁ OMÍTKA

Spotřeba: cca 2,2 kg/m2 cca 2,8 kg/m2 cca 3,6 kg/m2 cca 1,7 kg/m2 cca 2,3 kg/m2 cca 3,1 kg/m2 cca 4,3 kg/m2

54,00

1 633,50

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Cena s DPH za balení

Bez příplatku 1 350,00

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Vysoce paropropustná omítka s obsahem vodního skla. Ideální jako povrchová úprava sanačních omítkových systémů. Čerstvá omítka je citlivá na nízké teploty, lze ji zpracovávat od +8 °C do 25 °C.

Zrnitost: R 1,5 mm R 2,0 mm R 3,0 mm Z 1,0 mm Z 1,5 mm Z 2,0 mm Z 3,0 mm

Výrobek

Barva

AKRYLÁTOVÁ OMÍTKA

Spotřeba: cca 2,2 kg/m2 cca 2,8 kg/m2 cca 3,6 kg/m2 cca 1,7 kg/m2 cca 2,3 kg/m2 cca 3,1 kg/m2 cca 4,3 kg/m2

Bez příplatku 1 250,00

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Velmi dobře pružná, mechanicky odolná tenkovrstvá omítka s nízkou nasákavostí. Dobře omyvatelná. Doporučená zejména na ETICS s izolantem z EPS. Vhodná pro COOL technologii nanášení za nízkých teplot.

Zrnitost: R 1,5 mm R 2,0 mm R 3,0 mm Z 1,0 mm Z 1,5 mm Z 2,0 mm Z 3,0 mm

Cena s DPH za balení

50,00

1 512,50

Spotřeba: cca 2,2 kg/m2 cca 2,8 kg/m2 cca 3,6 kg/m2 cca 1,7 kg/m2 cca 2,3 kg/m2 cca 3,1 kg/m2 cca 4,3 kg/m2

Ceny jsou platné pro odstíny omítek z barevného vzorníku Cemix - Duhově krásný (ostatní odstíny dle individuální kalkulace). Příplatková skupina omítek

Příplatek v Kč/kg

Piktogram ve vzorníku

1

10

CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62

2

25

CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, a všechny odstíny s koncovým číslem 0

Odstíny

Pro povrchové úpravy ETICS jsou vhodné barevné odstíny omítek Cemix s koeficientem TSR vyšším než 30.

15

FASÁDNÍ OMÍTKY

Výrobek


FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY Výrobek

SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR RAW

Barva

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Bez příplatku 1 725,00

69,00

Cena s DPH za balení

2 087,25

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Speciální rýhovaná silikonová omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR v různé barevnosti lze dosáhnout různých imitací povrchů. Omítka slouží jakopodklad pro imitaci hrubého betonu. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Vhodná pro COOL technologii nanášení za nízkých teplot. Široká nabídka barevných odstínů s vynikající stálostí barev. Spotřeba: cca 3,2 kg/m2

Výrobek

SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR LIGHT

Barva

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Bez příplatku 1 725,00

69,00

Cena s DPH za balení

2 087,25

FASÁDNÍ OMÍTKY

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Speciální zatíraná silikonová omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR v různé barevnosti lze dosáhnout různých imitací povrchů. Omítka slouží jako podklad pro imitaci jemného betonu. V kombinaci se šablonami DECOR lze dosáhnout imitace kamene, cihelného pásku nebo nároží. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Vhodná pro COOL technologii nanášení za nízkých teplot. Široká nabídka barevných odstínů s vynikající stálostí barev. Spotřeba: cca 1,7 kg/m2

Výrobek

SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR FINE

Barva

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Bez příplatku 1 850,00

74,00

Cena s DPH za balení

2 238,50

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Speciální jemnozrnná silikonová omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Vzájemnou kombinací s ostatními omítkami MAGIC DECOR v různé barevnosti lze dosáhnout různých imitací povrchů. Omítka slouží jako finální vrstva pro imitaci hrubého nebo jemného betonu. Zajišťuje velmi paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou mechanickou odolností a pružností. Vhodná pro COOL technologii nanášení za nízkých teplot. Široká nabídka barevných odstínů s vynikající stálostí barev. Spotřeba: cca 1,0 kg/m2

Výrobek

SILIKONOVÁ OMÍTKA MAGIC DECOR WOOD

Barva

bílá

Cena bez DPH za balení za 1 kg

2 050,00

82,00

Cena s DPH za balení

2 480,50

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Speciální jemnozrnná pastovitá omítka pro kreativní ztvárnění fasád. Pomocí omítky lze dosáhnout atraktivního vzhledu fasády v podobě imitace textury dřeva. Omítka je vysoce vodoodpudivá a paropropustná. Je dodávána v bílém odstínu a její výsledný barevný odstín je dosahován lazurovacím nátěrem Cemix DECOR LAZUR. Je vhodná pro povrchové úpravy ETICS. Spotřeba: cca 2,5 kg/m2

16


FASÁDNÍ PASTOVITÉ OMÍTKY Výrobek

MOZAIKOVÁ OMÍTKA

Balení

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Cena s DPH za balení

25 kg

1 750,00

2 117,50

70,00

TIP

Nové unikátní odstíny uvedeny na straně 74-75. Omítky lze aplikovat i za pomocí kretivní techniky s využitím DECOR šablony k imitaci kamene. Speciální nabídku v sortimentu tvoří jednobarevné Mozaikové omítky řadky FULLCOLOR.

MOZAIKA 371

MOZAIKA 372

MOZAIKA 103

MOZAIKA 373

MOZAIKA 374

MOZAIKA 375

MOZAIKA 376

MOZAIKA 377

MOZAIKA 378

17

FASÁDNÍ OMÍTKY

15 kg 1 110,00 74,00 1 343,10 Balení: 25 kg, 15 kg Paleta: 600 kg, 660 kg Určená pro vytváření dekorativních povrchových úprav, zejména na vysoce mechanicky a vlhkostně namáhaných plochách jako jsou soklové části budov, schodiště, chodby apod. Pro finální úpravu rovných omítek na vápenocementových, vápenosádrových a sádrových bázích a na úpravu nosných a rovných silikátových stavebních konstrukcí. Lehce zpracovatelná, vysoce odolná proti nárazům a povětrnostním vlivům, pružná, soudržná a propustná pro vodní páru. Široká nabídka barevných odstínů. Spotřeba: cca 5,0 kg/m2 všechny odstíny kromě 103 cca 6,5 kg/m2 odstín 103


VYKOUZLETE SI OMÍTKU PODLE VAŠICH PŘEDSTAV

FASÁDNÍ OMÍTKY

Chcete něco netradičního, moderního a neokoukaného? Chcete, aby Vaše fasáda vypadala jako obložená cihelnými pásky, dřevem nebo kamenným obkladem, ale z nějakého důvodu nelze obklad zrealizovat?

Imitace cihelného pásku

imitace kamenného zdiva

Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT

Mozaiková omítka

+ šablona DECOR cihla

+ šablona DECOR kámen oválný

pohledový beton jemný

pohledový beton hrubý

Silikonová omítka MAGIC DECOR LIGHT

Silikonová omítka MAGIC DECOR RAW

+ Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE

Cemix Silikonové omítky MAGIC DECOR Vám umožní docílit vzájemnou kombinací nebo i samostatně bohatou škálu barevných řešení a netradičních povrchů.

Imitace dřeva borovice

imitace dřeva dubu

imitace dřeva pinie

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD

+ DECOR LAZUR v odstínu borovice

+ DECOR LAZUR v odstínu dub

+ DECOR LAZUR v odstínu pinie

Imitace dřeva mahagonu

Imitace třešně

Imitace dřeva palisandru

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD

Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD

+ DECOR LAZUR v odstínu mahagon

+ DECOR LAZUR v odstínu třešeň

+ DECOR LAZUR v odstínu palisandr

18

Imitace dřeva ořechu Silikonová omítka MAGIC DECOR WOOD + DECOR LAZUR v odstínu ořech

+ Silikonová omítka MAGIC DECOR FINE


FASÁDNÍ MINERÁLNÍ OMÍTKY 438

MINERÁLNÍ OMÍTKA

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Omítka k vytváření finálních povrchových úprav stavebních konstrukcí. Krycí dekorativní a ochranná vrstva ETICS. Zajišťuje paropropustný a vodoodpudivý povrch s vysokou pevností, nehořlavá (třída A1). Vhodná zejména na ETICS s izolantem z minerální vlny. Omítka se vyrábí v bílé barvě. Ve vnějším prostředí je nutné povrch minerální omítky opatřit fasádním nátěrem.

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

400,00

16,00

Zrnitost: Z 1,2 mm Z 2,0 mm Z 3,0 mm R 2,0 mm R 3,0 mm

Spotřeba: cca 1,8 kg/m2 cca 2,9 kg/m2 cca 4,3 kg/m2 cca 2,2 kg/m2 cca 3,5 kg/m2

Cena bez DPH za balení za kg

484,00

Cena s DPH za balení

043 b FLEXI ŠTUK

30

1 200

216,00

7,20

261,36

043 bv FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

30

1 200

243,00

8,10

294,03

Polymerem modifikovaná vápenocementová štuková omítka a vysokou pružností, přídržností k podkladu a vodoodpudivostí. Vhodná pro povrchové úpravy vnitřních i vnějších jádrových omítek, ale také jako povrchová vrstva certifikovaných zateplovacích systémů (ETICS). Omítka vytvoří paropropustný povrch s nízkou nasákavostí a vysokou pevností. Omítka je dodávána také ve variantě s výztužnými vlákny a označením 043 bv se zvýšenou mechanickou odolností a ještě vyšší schopností překlenout trhliny. Výrobek je tak vhodný při rekonstrukcích a renovacích starších popraskaných fasád. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 4 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm Vydatnost: cca 7,5 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

KREATIVITĚ SE MEZE NEKLADOU Omítka Cemix Flexi štuk je dalším produktem s rozličnými možnostmi zpracování. Použijte ji jinak, než jste byli doposud zvyklí. V kombinaci s kreativními technikami umožní dát průchod Vaší fantazii a nápadům.

Flexi štuk

Flexi štuk

Flexi štuk

otisky látky

+ šablona DECOR kámen plochý

otisk houby

Flexi štuk

Flexi štuk

Flexi štuk

válečkování ježkovým válcem

tahy štětce

otisky lžíce

19

FASÁDNÍ OMÍTKY

Výrobek


PENETRACE Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Balení

PENETRACE ASN TOP

Cena s DPH za balení

24 kg

1 656,00

69,00

2 003,76

8 kg

552,00

69,00

667,92

Úprava podkladů před aplikací zejména akrylátových a silikonových pastovitých omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad; zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem. V nabídce devět základních odstínů. Spotřeba: cca 0,25 kg/m2

VHODNÁ POD STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY

NEMARNĚTE ČAS A UŠETŘETE!

UŠETŘETE VÍCE NEŽ 400 KČ* NA JEDNOM BALENÍ

FASÁDNÍ OMÍTKY

VYUŽIJTE ZÁKLADNÍ ŘADU 9 ODSTÍNŮ PENETRACE ASN TOP. ODSTÍNY JSOU SKLADEM K OKAMŽITÉMU ODBĚRU A PŘI JEJICH POUŽITÍ UŠETŘÍTE. TOP 9 - HROMADNĚ VYRÁBĚNÉ ODSTÍNY PENETRACE ASN

OZNAČENÍ BAREVNÉ ŘADY ZE VZORNÍKU ODSTÍNŮ CEMIX DUHOVĚ KRÁSNÝ

DOPORUČENÉ KOMBINACE ODSTÍNŮ PENETRACE ASN TOP VE VZTAHU K BAREVNÉMU PROVEDENÍ OMÍTEK ZE VZORNÍKU CEMIX DUHOVĚ KRÁSNÝ.

MO (MODRÁ)

BI (BÍLÁ)

ZE (ZELENÁ)

BI (BÍLÁ)

ZL (ŽLUTÁ)

BI (BÍLÁ)

OR (ORANŽOVÁ)

BI (BÍLÁ)

MO11-13

MO14-16

ZE11-14

ZE15-16

ZL11-13

ZL14-16

OR11-14

OR15-16

MO21-23

MO24-26

ZE21-23

ZE24-26

ZL21-24

ZL25-26

OR21-23

OR24-26

MO31-33

MO34-36

ZE31-32

ZE33-36

ZL31-34

ZL35-36

OR31-35

OR36

MO41-43

MO44-46

ZE41-43

ZE44-46

ZL41-44

ZL45-46

OR41-43

OR44-46

MO51-53

MO54-56

ZE51-53

ZE54-56

ZL51-55

ZL56

OR51-53

OR54-56

MO61-65

MO66

ZE61-64

ZE65-66

ZL61-66

OR61-63

OR64-66

MO71-73

MO74-76

ZE71-73

ZE74-76

ZL10-30

OR10-30

MO10-30

ZE10-30

CE (ČERVENÁ)

BI (BÍLÁ)

OK (OKROVÁ)

BI (BÍLÁ)

HN (HNĚDÁ)

BI (BÍLÁ)

SE (ŠEDÁ)

BI (BÍLÁ)

CE11-13

CE14-16

OK11-15

OK16

HN11-13

HN14-16

SE11-14

SE15-16

CE21-23

CE24-26

OK21-25

OK26

HN21-26

SE21-25

SE26

CE31-36

OK31-35

OK36

HN31-33

HN34-36

SE31-35

SE36

CE41-44

CE45-46

OK41-45

OK46

HN41-44

HN45-46

SE41-44

SE45-46

CE51-54

CE55-56

OK51-55

OK56

HN51-53

HN54-56

SE51-54

SE55-56

CE61-65

CE66

OK61-63

OK64-66

HN61-65

HN66

SE61-64

SE65-66

CE71-74

CE75-76

OK71-73

OK74-76

HN71-73

HN74-76

SE71-74

SE75-76

OK81-85

OK86

HN10-30

OK91-95

OK96

CE10-30

SE10-30 BI11-16

OK10-30 *) CENÍKOVÁ CENA VČ. DPH ZA BALENÍ 24 KG V POROVNÁNÍ S PENETRACÍ ASN COLOR.

20


PENETRACE Výrobek

PENETRACE ASN COLOR

VHODNÁ

Cena bez DPH za balení za kg

Balení

Cena s DPH za balení

24 kg

1 992,00

83,00

2 410,32

8 kg

664,00

83,00

803,44

Úprava podkladů před aplikací zejména akrylátových a silikonových pastovitých omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad; zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů. Spotřeba: cca 0,25 kg/m2

POD STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY

Výrobek

PENETRACE ST COLOR

KONTAKT KONTAKT COLOR

24 kg

1 824,00

76,00

2 207,04

8 kg

608,00

76,00

735,68

Cena bez DPH za balení za kg

Balení

Cena s DPH za balení

bílý 24 kg

1 848,00

77,00

2 236,08

bílý 8 kg

616,00

77,00

745,36

barevný 24 kg

2 908,00

92,00

2 671,68

barevný 8 kg

736,00

92,00

890,56

Kontaktní můstek s obsahem jemnozrnného plniva pro úpravu nosných podkladů před aplikací mozaikových omítek (např. stěrky ETICS, venkovní štuky zpevněné penetrací, apod.). Po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi následných vrstev. Široká nabídka barevných odstínů. Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

Výrobek

PENETRACE ZÁKLADNÍ

5kg balení koncentrátu až na cca 130 m2

Cena s DPH za balení

Úprava podkladů před aplikací zejména silikátových a silikonsilikátových pastovitých omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a výrazně zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů. Spotřeba: cca 0,25 kg/m2

Výrobek

Vhodná nejen pod mozaikové omítky

Cena bez DPH za balení za kg

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

10 kg

1 040,00

104,00

1 258,40

5 kg

520,00

104,00

629,20

Penetrace minerálních podkladů pod lepicí, stěrkové a omítkové hmoty. Spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro penetraci podkladů před lepením izolantů (EPS, XPS, MW) v ETICS. K přípravě podkladů (původní omítky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně zvyšuje přídržnost k podkladu. Nelze použít v nezředěném stavu. Spotřeba: 0,15-0,30 kg naředěné tekutiny/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu

Výrobek

PENETRACE HLOUBKOVÁ

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

10 kg

1 170,00

117,00

1 415,70

5 kg

585,00

117,00

707,85

Penetrace s nanočásticemi pro hloubkové zpevnění všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.). Spolehlivé zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod. Dokonale zpevňuje podklad do hloubky; zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem (nově omítnuté plochy lze penetrovat až po dostatečném vyzrání omítky). Spotřeba: cca 0,15-0,25 kg/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu

21

FASÁDNÍ OMÍTKY

VHODNÁ POD STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY

Balení


SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM Výrobek

Spotřeba cca

Varianta

cihla 103,5 x 88 cm, kámen oválný 103,5 x 89,5 cm

Cena bez DPH za balení za 1 ks

1,1 ks/m2 230,00

Cena s DPH za balení

230,00

278,30

Šablona určená pro vy- kámen plochý 98,2 x 68,2 cm 230,00 1,5 ks/m2 230,00 tvoření imitace kamene nebo cihlového zdiva či cihla nároží pravé, levé 1,1 ks/bm 160,00 160,00 nároží za pomoci omít- 28 x 93,5 cm kových hmot. V nabídce čtyři základní dekory, snadná aplikace na podklad. Použitím šablon lze vytvořit lokálně esteticky zajímavý vzhled fasády.

278,30

DECOR ŠABLONA

Výrobek

ZIMNÍ PŘÍSADA COOL

193,60

Dávkování g/kg

Cena bez DPH za balení

Cena s DPH za balení

270 / 25

185,00

223,85

FASÁDNÍ OMÍTKY

Balení: 270 g Pro zimní úpravu akrylátových a silikonových pastovitých omítek Cemix. COOL technologie urychluje proces vysychání omítky; vytvrdnutí probíhá i za nižších teplot (již od +1 °C) a zvýšené vlhkosti vzduchu (až 90 %). Již čerstvě aplikovaná omítka odolává krátkodobému působení mrazu (přes noc do -5 °C). Celý 270 g obsah balení přísady se vmíchá do 25 kg balení omítky. Přísada zachovává stálost barev a ostatních vlastností omítek.

Výrobek

DECOR GLITR

Balení

5 kg - odstín černá

Cena bez DPH za balení za 1 kg

630,00

126,00

Cena s DPH za balení

762,30

Dekorativní třpytky k vytvoření třpytivého efektu na omítkách. Lesklá zrna lze nanášet zejména do čerstvě nanesených pastovitých či minerálních omítek technologií stříkání pomocí vzduchové pistole. Třpytky jsou dodávány v černém odstínu a jsou vhodné jako doplněk při požadavku na kreativní ztvárnění fasád.

glitr

Výrobek

DECOR SLÍDA

Balení

2 kg - odstín světlá 1 - 3 mm

Cena bez DPH za balení za 1 kg

530,00

265,00

Cena s DPH za balení

641,30

700,00 350,00 847,00 Tradiční slídu je možné 2 kg - odstín světlá 5 - 10 mm využít nejen jako přída2 kg - odstín černá 1 - 3 mm 700,00 350,00 847,00 vek do klasických břízo860,00 430,00 1 040,60 litových omítek, ale také 2 kg - odstín černá 5 - 10 mm jako moderní doplněk mozaikových omítek po přimíchání do kbelíku s omítkou. Lze ji také použít i jako dekorativní prvek do tenkovrstvých pastovitých nebo minerálních omítek, kam lze jemnou frakci slídy 1-3 mm nanášet technologií stříkání.

světlá světlá černá černá 1-3 mm 5-10 mm 1-3 mm 5-10 mm

22


SPECIÁLNÍ NÁTĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K OMÍTKÁM Výrobek

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Balení

7 kg - odstín borovice, pinie, dub, třešeň, ořech, palisandr, mahagon

DECOR LAZUR

1 064,00

152,00

Cena s DPH za balení

1 287,44

Speciální lazurovací vodou ředitelný nátěr na bázi polymerní disperze určený pro finalizaci omítky MAGIC DECOR WOOD. Lehce se nanáší válečkem nebo štětcem a jeho výsledný vzhled se finalizuje houbou. Nátěr je vysoce paropropustný a vodoodpudivý. Spotřeba: cca 0,15 kg/m2

borovice

dub

třešeň

ořech

palisandr

mahagon

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti omítek proti plísním a řasám formou zvýšení množství ochranných látek při výrobě omítky.

Výrobek

FUNGICEM

Balení

5l

Cena bez DPH za balení za 1 litr

500,00

100,00

Cena s DPH za balení

605,00

Prostředek pro odstraňování řas, mechů a lišejníků. Po naředění se používá k odstraňování řas, mechů a lišejníků na fasádách budov a povrchu stavebních konstrukcí. Vhodný na zdivo, fasády, omítky, beton, pískovec, přírodní kámen apod. Určený též pro čištění teras, cest, schodišť, náhrobků, střech apod. Vhodný pro údržbu vnitřních i venkovních ploch. Má schopnost hloubkového proniknutí přípravku do ošetřovaných materiálů a zastavuje další růst škůdců rostlinného původu i ve spárách. Spotřeba: cca 0,1 - 0,4 l/m2

Výrobek

CEMSILL S

Balení

5l

Cena bez DPH za balení za 1 litr

1 035,00

207,00

Cena s DPH za balení

1 252,35

Hydrofobizér pro ochranu savých minerálních stavebních materiálů určený k dosažení vodoodpudivosti podkladu (beton, pórobeton, cihelné zdivo, přírodní a umělý kámen, minerální omítky a barvy apod.). Po nanesení na podklad reaguje se vzdušnou vlhkostí a vytváří pevný nelepivý polysiloxan s hydrofobními účinky – zajišťuje trvalou impregnaci. Vysoká pronikavost do podkladu, extrémně vysoká odolnost vůči alkáliím, odolnost posypovým solím. Možnost použít i na částečně vlhké materiály (kromě podkladů sycených vzlínající vlhkostí). Je vhodný pro ochranu a restaurování památek, nelze však použít pro úpravu sádrových materiálů a omítek a barev na bázi umělých pryskyřic. Spotřeba: cca 0,2 - 0,8 l/m2 Vodoodpudivý ochranný nátěr

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 23

FASÁDNÍ OMÍTKY

TIP

pinie


FASÁDNÍ NÁTĚRY

TIP

S vynikající stálostí barev. Vodoodpudivé, propustné pro vodní páru a CO2; při běžných podmínkách odolné vůči houbám, řasám a mechům. Široká nabídka barevných odstínů.

Výrobek

SILIKONOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Balení

24 kg Bez příplat. 8 kg Bez příplat.

Cena bez DPH za balení za kg

4 032,00 1 424,00

168,00 178,00

Cena s DPH za balení

4 878,72 1 723,04

NÁTĚROVÉ HMOTY

Slouží k povrchovým úpravám všech minerálních omítek a podkladů. Vynikající renovační nátěr starých soudržných a nosných silikonových, silikátových, disperzních nebo minerálních nátěrů a pastovitých omítek, apod. Velmi odolná znečištění povrchu. Spotřeba: cca 0,40 kg/m2 *

Výrobek

SILIKÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Balení

24 kg Bez příplat. 8 kg Bez příplat.

Cena bez DPH za balení za kg

3 264,00 1 176,00

136,00 147,00

Cena s DPH za balení

3 949,44 1 422,96

Slouží k povrchovým úpravám všech minerálních omítek a podkladů. Renovační nátěr starých soudržných a nosných silikátových nátěrů a omítek. Vynikající pro nátěry omítek v sanačních systémech Cemix. Spotřeba: cca 0,40 kg/m2 *

Výrobek

AKRYLÁTOVÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Balení

24 kg Bez příplat. 8 kg Bez příplat.

Cena bez DPH za balení za kg

2 760,00 1 000,00

115,00 125,00

Cena s DPH za balení

3 339,60 1 210,00

Slouží k povrchovým úpravám všech minerálních omítek a podkladů. Renovační nátěr starých soudržných a nosných akrylátových nátěrů a omítek. Spotřeba: cca 0,40 kg/m2 *

Výrobek

ELASTICKÝ FASÁDNÍ NÁTĚR

Balení

21 kg Bez příplat. 7 kg Bez příplat.

Cena bez DPH za balení za kg

3 990,00 1 400,00

190,00 200,00

Cena s DPH za balení

4 827,90 1 694,00

Slouží k povrchovým úpravám všech minerálních omítek a podkladů. Nátěr určený k aplikaci na povrchy s možným výskytem vlasových trhlin dodatečně vzniklých v důsledku objemových změn podkladu. Schopnost překlenutí (přemostění) trhlin šířky až 2,5 mm. Spotřeba: cca 1,05 kg/m2 *

24


Výrobek

Barva

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Bez příplatku 1 425,00

CEMROLL AKRYLÁT

57,00

Cena s DPH za balení

1 724,25

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Pastovitá jemnozrnná omítka s disperzním pojivem určená pro nanášení válečkem a vytvoření strukturálního nátěru. Omítka slouží jako povrchová úprava ve vnějším, ale i vnitřním prostředí. Omítku lze využít při novostavbách, ale zejména při renovacích starších štuků, nátěrů a disperzních omítek. Omítka je vysoce vodoodpudivá, pružná a mechanicky odolná. Omítka je vhodná pro vyplnění a překrytí stabilizovaných trhlin do šířky 0,5 mm. Dodává se probarvená podle barevného vzorníku Cemix. Zrnitost: 0,2 mm Spotřeba: cca 1,2 kg/m2

Barva

CEMROLL SILIKÁT

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Bez příplatku 1 600,00

64,00

Cena s DPH za balení

1 936,00

Balení: 25 kg Paleta: 600 kg Pastovitá jemnozrnná omítka se silikátovým pojivem určená pro nanášení válečkem a vytvoření strukturálního nátěru. Omítka slouží jako povrchová úprava ve vnějším, ale i vnitřním prostředí. Omítku lze využít při novostavbách, ale zejména při renovacích starších štuků, nátěrů a minerálních omítek. Omítka je vysoce vodoodpudivá, pružná a mechanicky odolná. Omítka je vhodná pro vyplnění a překrytí stabilizovaných trhlin do šířky 0,5 mm. Dodává se probarvená podle barevného vzorníku Cemix. Zrnitost: 0,2 mm Spotřeba: cca 1,2 kg/m2

TIP

Informujte se u našich obchodně-technických poradců na možnosti zvýšení odolnosti nátěrů proti plísním a řasám formou zvýšení množtví ochranných látek při výrobě nátěru.

* Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. Spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru. Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše. Hrubé podklady mohou zvýšit spotřebu. Některé silikátové a silikonové fasádní nátěry a silikátové, silikonové a silikonsilikátové probarvené omítky nemohou být dodány ve všech barevných odstínech Cemix. Ceny jsou platné pro odstíny omítek z barevného vzorníku Cemix - Duhově krásný (ostatní odstíny dle individuální kalkulace). Příplatková skupina nátěrů

Příplatek

1

15

CE12, CE22, CE32, CE33, CE34, CE41, CE42, CE43, MO21, MO22, MO61, OK12, OK31, OK61, OK62, OK93, OK94, OR11, OR21, OR22, OR31, OR32, OR53, ZE11, ZE12, ZE31, ZE51, ZE61, ZE62, ZL11, ZL12, ZL22, ZL23, ZL31, ZL32, ZL42, ZL62

2

35

CE11, CE21, CE31, OK11, OK91, OK92, OR51, OR52, ZE41, ZE71, ZL21, ZL41, ZL61, a všechny odstíny s koncovým číslem 0

v Kč/kg

Piktogram ve vzorníku

Odstíny

25

NÁTĚROVÉ HMOTY

Výrobek


INTERIÉROVÝ NÁTĚR Výrobek

SILIKÁTOVÝ INTERIÉROVÝ NÁTĚR

Cena bez DPH za balení za kg

Balení

1 800,00 680,00

24 kg 8 kg

75,00 85,00

Cena s DPH za balení

2 178,00 822,80

Jednoduše zpracovatelný vysoce paropropustný vrchní nátěr pro okamžité upotřebení na všech minerálních omítkách a podkladech ve vnitřním prostředí. K použití i jako renovační barva starých soudržných a nosných silikátových nátěrů a omítek. Vhodný pro úpravu interiérů s vysokými nároky na hygienu – školy, školky, kuchyně, nemocnice apod. Účinný pro nátěry povrchů interiérů budov v oblasti památkové péče. Doporučený pro nátěry omítek v sanačních systémech určených pro sanaci objektů proti vlhkosti, zejména v sanačních systémech Cemix. Neobsahuje organická rozpouštědla, nehořlavý, výborná přídržnost, je omyvatelný, vysoká kryvost, nealergizující, ekologický, jeho zásaditá minerální povaha zabraňuje růstu plísní. Vynikající stálost barev, vysoce propustný pro vodní páru Sd < 0,2 m a CO2. Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

NÁTĚROVÉ HMOTY

Silikátový interiérový nátěr se vyrábí v odstínech, jejichž označení v barevném vzorníku Cemix - Duhově krásný končí číslem 6. Uvedené hodnoty spotřeb jsou orientační a v závislosti na struktuře a savosti podkladu a způsobu zpracování výrobku se mohou lišit až o ± 25% uváděné hodnoty. spotřeba je uvedena pro hladký napenetrovaný podklad ve dvou vrsvách nátěru.

PENETRACE Výrobek

PENETRACE ASN START

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

15 kg

990,00

66,00

1 197,90

5 kg

330,00

66,00

399,30

Úprava podkladů před aplikací zejména akrylátových a silikonových fasádních nátěrů. Spolehlivě zpevňuje podklad a sjednocuje kryvost fasádních nátěrů. Spotřeba: cca 0,20 kg/m2 VHODNÁ POD FASÁDNÍ NÁTĚRY

Výrobek

PENETRACE ST START

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

15 kg

990,00

66,00

1 197,90

5 kg

330,00

66,00

399,30

Úprava podkladů před aplikací zejména silikátových fasádních a interiérových nátěrů. Spolehlivě zpevňuje podklad a sjednocuje kryvost fasádních nátěrů. Spotřeba: cca 0,20 kg/m2

VHODNÁ POD FASÁDNÍ NÁTĚRY

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 26


uh}you {lê êêêêêuv}v|êmhz k| 5 ?ê ê ê ? ê êêêêê U ê B ­ ¾ ­ êêêêêñ


SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÉ HMOTY

TIP

Samonivelační stěrky NIVELA, NIVELA PLUS a NIVELA EASY slouží k dokonalému interiérovému vyrovnání podkladů z betonu, kamene, cihelné a keramické dlažby před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah, PVC, koberců, polyuretanových stěrek a nátěrů apod.). Savé podklady se upravují penetračním nátěrem a hladké a nesavé podklady je nutné předem upravit vazebným můstkem. Vhodné pro zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Nejsou určeny jako konečné užitkové vrstvy a nejsou určeny pro vícevrstvé lití.

Výrobek

050

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA PLUS

Balení v kg pytel paleta

25

Cena bez DPH za balení za kg

1 200

365,00

14,60

Cena s DPH za balení

441,65

Cementová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 30 MPa (třída C30). Stěrka je určena pro střední zátěž a kromě bytů a kanceláří je možné ji použít také ve skladech, dílnách a dalších provozech s pohybem lehké mechanizace. Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 10 mm, lokálně až 15 mm Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

Výrobek

060

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA

Balení v kg pytel paleta

25

Cena bez DPH za balení za kg

1 200

312,50

12,50

Cena s DPH za balení

378,13

Cementová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 20 MPa (třída C20). Stěrka je určena pro normální zátěž a uplatnění najde zejména v bytové a občanské výstavbě (byty, kanceláře, obchody apod.) Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 10 mm, lokálně až 15 mm Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

Výrobek

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA EASY

25

1 200

312,50

12,50

378,13

200 j SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NIVELA EASY JEMNÁ

25

1 200

312,50

12,50

378,13

200

Kalciumsulfátová samonivelační stěrka s pevností v tlaku min. 25 MPa (třída C25). Stěrka je určena pro bytové i administrativní prostory, je vhodná do budov občanské vybavenosti a je vysoce odolná proti valivému zatížení kolečkovými židlemi. Provádí se jako sdružená vyrovnávací podlahová vrstva na betony nebo potěry ze síranu vápenatého (anhydrity) v tloušťce 5-30 mm, u jemné verze 1-30 mm (včetně vytápěných) nebo na lehké betony v tloušťce 10-15 mm (podle statického posouzení). Není vhodná pro vícevrstvé lití. Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm

TIP

28

Díky velkému rozpětí aplikačních tlouštěk stěrek NIVELA EASY lze kromě elektrického umístit také teplovodní topný registr, což není u samonivelačních stěrek obvyklé. Stěrka má odzkoušenou odolnost proti obrusu valivým zatížením pod podlahovou krytinou (RWFC = rolling wheel floor covering) 550 N. Prakticky to znamená možnost použití tam, kde je takové zatížení možné – např. kanceláře s kolečkovými židlemi, chodby v nemocnicích s vozíky s pacienty, sklady s pojezdem rudlů atd.


SAMONIVELAČNÍ STĚRKY

Výrobek

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

220

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA

25

1 200

497,50

19,90

601,98

230

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA PLUS

25

1 200

622,50

24,90

753,23

240

SAMONIVELAČNÍ STĚRKA POLYNIVELA EXTRA

25

1 200

700,00

28,00

847,00

Cemix 220 spolehlivá finální vrstva pro běžnou občanskou výstavbu (byty, kanceláře, hotely, školy apod.) a lehké provozy (sklady, dílny, výrobní objekty s provozem ručních vozíků s pneumatikami, plastovými nebo pryžovými koly). Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 20 mm. Pevnost v tlaku min. 20 MPa (třída C20). Cemix 230 spolehlivá finální vrstva pro středně zatížené provozy (sklady, garáže osobních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 1,6 t). Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 20 mm. Pevnost v tlaku min. 30 MPa (třída C30). Cemix 240 spolehlivá finální vrstva pro vysoce namáhané podlahy v občanské výstavbě a těžkých provozech (dílny, garáže nákladních automobilů, výrobní objekty s provozem vysokozdvižných vozíků o nosnosti do 2,5 t). Aplikační tloušťka vrstvy 2 - 20 mm. Pevnost v tlaku min. 40 MPa (třída C40). Spotřeba: cca 1,7 kg/m2 při tloušťce vrstvy 1 mm 9 10 11 12 13 14 15

SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÉ POTĚRY TIP

Samonivelační anhydritové potěry jsou určeny pro provádění kvalitních vyrovnávacích i podkladních interiérových potěrů při výstavbě bytů, kancelářských prostor, správních budov, hotelů, škol apod. K vytvoření plovoucích a sdružených (připojených) potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) ve vrstvách nad 15 mm. Ideální na podlahy s podlahovým topením bez dodatečného vyztužování.

Výrobek

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

090

SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 25 MPA

40

1 400

240,00

6,00

290,40

090 j

SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 25 MPA JEMNÝ

40

1 400

240,00

6,00

290,40

110

SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 20 MPA

40

1 400

200,00

5,00

242,00

110 j

SAMONIVELAČNÍ ANHYDRITOVÝ POTĚR 20 MPA JEMNÝ

40

1 400

200,00

5,00

242,00

Cemix 090 pevnost v tlaku min. 25 MPa (třída C25) Tlouštka plovoucího potěru na izolační vrstvě: EPS 30 mm; MW 40 mm Cemix 110 pevnost v tlaku min. 20 MPa (třída C20) Tlouštka plovoucího potěru na izolační vrstvě: EPS 35 mm; MW 45 mm Spotřeba: cca 18 kg/m2 při vrstvě 10 mm Vydatnost: cca 2,2 m2/1 pytel při vrstvě 10 mm

29

SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÉ HMOTY

TIP

Samonivelační polymercementové stěrky POLYNIVELA, POLYNIVELA PLUS a POLYNIVELA EXTRA slouží pro dokonalé interiérové vyrovnání podkladů z betonu, kamene, cihelné a keramické dlažby před pokládkou podlahových krytin (dlažeb, parket, plovoucích podlah, PVC, koberců, polyuretanových stěrek a nátěrů apod.) nebo také jako finální vrstvy. Hladké a nesavé podklady je nutné předem upravit vazebným můstkem. Vhodné jako zpevňující vrstva na anhydritové potěry, ne však v kombinaci se zabudovaným podlahovým topením (v potěru nebo ve stěrce). Vhodné pro zalévání kabelů a rohoží elektrického podlahového topení. Jsou určeny také jako konečné užitkové vrstvy a jsou určeny pro případné vícevrstvé lití.


PODLAHOVÉ SYSTÉMY - PŘÍSLUŠENSTVÍ Výrobek

Balení

7 kg

CEMPAINT FLOOR

Cena bez DPH za balení za kg

1 211,00

173,00

Cena s DPH za balení

1 465,31

Vodou ředitelný podlahový nátěr k úpravě betonových podkladů a samonivelačních stěrek. Odolává běžnému zatížení podlah či schodišť (sklepy, skladiště, chodby, balkony, terasy, kanceláře, lehké průmyslové provozy). Nelze jej vystavovat dlouhodobému působení vysoké vlhkosti. Výsledný povrch je matný, protiskluzový. V nabídce ve třech barevných odstínech. Spotřeba: cca 0,4 kg/m2

SAMONIVELAČNÍ PODLAHOVÉ HMOTY

9 10 11 12 13 14 15

světle šedá, tmavě šedá, hnědá

Výrobek

DUPOX 4001 ŠEDÝ Dvousložkový epoxidový finální nátěr na zatěžované podlahy. Určen pro garáže, baterkárny, potravinářské provozy, dřevoobráběcí provozy apod. Tam, kde podlahy mohou být zatěžovány mechanicky, ale i zředěnými chemickými produkty a ropnými látkami. Nesmí být použit v prostorách zatížených přímým ohněm!

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

30 kg

11 160,00

372,00

13 503,60

10 kg

4 320,00

432,00

5 227,20

5 kg

2 225,00

445,00

2 692,25

9 10 11 12 13 14 15

šedá

Balení

Cena bez DPH za balení za m

DILATAČNÍ PÁSKA 8/100 S FÓLIÍ

50 m

815,00

16,30

986,15

DILATAČNÍ PÁSKA 10/100 S FÓLIÍ

50 m

1 030,00

20,60

1 246,30

Výrobek

Cena s DPH za balení

Mirelonová dilatační páska sloužící k vertikálnímu oddělení konstrukce betonové nebo samonivelační podlahy od stěn.

Výrobek

ZUŠLECHŤUJÍCÍ DISPERZE

Cena bez DPH za balení za l

Cena s DPH za balení

10 l

1 410,00

141,00

1 706,10

5l

770,00

154,00

931,70

Balení

Zušlechťující vodná polymerní pojivová disperze pro zušlechtění potěrových a maltových směsí nebo pro přípravu adhezních můstků. U čerstvých směsí snižuje hodnotu vodního součinitele, zvyšuje plasticitu a zvyšuje retenci vody, omezuje odpar vody a tvorbu smršťovacích trhlin. U vyzrálých hmot zvyšuje přídržnost, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, otěruvzdornost a chemickou odolnost; omezuje nasákavost a sklon ke sprašování povrchu. Umožňuje přípravu polymercementových malt a potěrů pro zabudované stěnové a podlahové vytápění a pro konstrukce s vyšším klimatickým a mechanickým namáháním. Spotřeba: Podle druhu a savosti podkladu a způsobu použití.

Výrobek

PENETRACE PODLAHOVÁ

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

10 kg

1 200,00

120,00

1 452,00

5 kg

600,00

120,00

726,00

Koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění pro spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů. Příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot. Alternativní penetrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu. Spotřeba: cca 0,15-0,35 kg/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu

30


LEPIDLA NA KERAMIKU Výrobek

025

LEPIDLO STANDARD

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

125,00

5,00

Cena s DPH za balení

151,25

Lepidlo pro lepení středně a vysoce nasákavých keramických obkladů a dlažeb (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIIa, BIIb a BIII) v koupelnách, kuchyních, obytných místnostech apod. Při lepení dlažeb je lepidlo určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob. Jednoduché zpracování, snížený skluz. Spotřeba: cca 3,1 - 4,2 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

035

LEPIDLO GRES

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

185,00

7,40

Cena s DPH za balení

223,85

Mrazuvzdorné lepidlo pro lepení keramických obkladů a dlažeb (včetně mozaiky) s nízkou, střední a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIb, BIIa, BIIb a BIII). Aplikace v občanské a bytové výstavbě. Při lepení dlažby je lepidlo určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob, pro slinuté dlažby pouze ve vnitřním prostředí. Jednoduché zpracování, snížený skluz, prodloužený otevřený čas. Spotřeba: cca 3,1 - 4,2 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Výrobek

055

LEPIDLO FORTE

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

292,50

11,70

Cena s DPH za balení

353,93

Pro lepení všech druhů keramických dlažeb a desek z přírodního kamene včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic skupiny BIa s nasákavostí menší než 0,5 %). Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické vodorovné podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Řešení pro obtížně obkladatelné podklady. Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Jednoduché zpracování, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost. Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Výrobek

075

LEPIDLO FORTE PLUS

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

305,00

12,20

Cena s DPH za balení

369,05

Cementové lepidlo C2T pro lepení keramických obkladových prvků. Pro lepení všech typů keramických obkladových materiálů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí, např. vysoce slinutých dlaždic. Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t . Řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem opatřit Spojovacím můstkem Cemix). Jednoduché zpracování, snížený skluz, vysoká stálost a pevnost, mrazuvzdornost. Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

31

LEPIDLA NA KERAMIKU

Výrobek


LEPIDLA NA KERAMIKU Balení v kg pytel paleta

Výrobek

375

LEPIDLO FLEX

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

357,50

14,30

Cena s DPH za balení

432,58

LEPIDLA NA KERAMIKU

Flexibilní lepidlo pro lepení všech typů keramických obkladových materiálů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí, např. vysoce slinutých dlaždic. Na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy nebo osluněné terasy). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady – staré obklady a dlažby, betonové prefabrikáty, litý železobeton, sádrokarton, dřevotřískové, cementotřískové desky apod. (plochy je nutno předem opatřit spojovacím můstkem Cemix). Jednoduché zpracování, snížený skluz, vysoká stálost a pevnost. Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

045

LEPIDLO FLEX EXTRA

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

377,50

15,10

Cena s DPH za balení

456,78

Flexibilní lepidlo pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic skupiny BIa s nasákavostí menší než 0,5 % a desek z přírodního kamene). Na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy). Pro užití do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou (bazény, brouzdaliště, jezírka). Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků, apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady. Jednoduché zpracování, snížený skluz a prodloužený otevřený čas, vysoká stálost a pevnost. Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

1 2 3 4 5

Nosný podklad Tepelná izolace Okrajová páska Separační papír nebo fólie Topný registr

1

32

2

3

4

5

6 7 8 9 10

6

Cemix 090 Samonivelační anhydritový potěr Cemix Penetrace podlahová Cemix 045 Lepidlo FLEX EXTRA Dlažba Kočka domácí

7

8

9

10


LEPIDLA PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ Výrobek

105

LEPIDLO RAPID

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

527,50

21,10

Cena s DPH za balení

638,28

Rychletvrdnoucí, pro lepení keramických obkladů a dlažeb s nízkou, střední a vysokou nasákavostí (skupina AIIa, AIIb, AIII, BIb, BIIa, BIIb a BIII). Pochůznost a možnost spárování po 4 hodinách. Ideální pro lepení za provozu (chodby, schodiště, apod.). Při lepení dlažby je určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob, na slinuté dlažby pouze ve vnitřním prostředí. Jednoduché zpracování, snížený skluz, rychlý nárůst pevnosti, vysoká přídržnost již po 6 hod. a vysoká stálost. Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

095

LEPIDLO FLEX EXTRA PLUS

095 b LEPIDLO FLEX EXTRA PLUS BÍLÉ

O 50% VYŠŠÍ PŘÍDRŽNOST NEŽ JE NORMOVÝ POŽADAVEK

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

25

1 200

415,00

16,60

502,15

25

1 200

535,00

21,40

647,35

Receptura a použití lepidla vychází z osvědčeného flexibilního Lepidla FLEX EXTRA 045. Je určeno pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí (např. vysoce slinutých dlaždic a desek z přírodního kamene) ve vnitřním i vnějším prostředí na běžné i problematické podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy). Užití do prostor trvale zatížených stékající nebo tlakovou vodou. Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Lepidlo má garantovánu zvýšenou přídržnost a velmi vysokou odolnost proti výkvětům při náročných aplikacích v tunelech, kolektorech a dalších podzemních stavbách. Lepidlo je flexibilní. Spotřeba: cca 3,0 - 4,0 kg/m2 při výšce zubu hladítka 6 - 8 mm

Výrobek

065

LEPIDLO MAX

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

597,50

23,90

Cena s DPH za balení

722,98

Rozlivové lepidlo pro bezdutinové lepení velkoformátových dlažeb včetně dlažeb s extrémně nízkou nasákavostí (skupiny BIa s nasákavostí menší než 0,5 %). Aplikace na běžné i problematické vodorovné podklady. Vynikající na podklady, u kterých dochází k rozměrovým změnám v důsledku velkého tepelného pnutí (např. vytápěné podlahy do teploty +70 °C nebo osluněné terasy) a podklady s povrchovými nerovnostmi. Pochůznost po 6 hodinách. Vhodné na dlažby zatěžované pojezdem osobních automobilů, vysokozdvižných vozíků apod. s celkovou hmotností do 3,5 t. Řešení pro obtížně obkladatelné podklady. Jednoduché zpracování, prodloužený otevřený čas, rychlý nárůst pevnosti, vysoká přídržnost po 6 hodinách, vysoká stálost. Spotřeba: cca 8,7 kg/m2 při výšce zubu 16 mm

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 33

LEPIDLA NA KERAMIKU

Výrobek


SPÁROVACÍ HMOTY Výrobek

029

SPÁROVACÍ HMOTA COLOR

Pro spárování všech typů obkladů a dlažeb (včetně mozaiky). Pro spáry šířky 2-7 mm. Není vhodná na dilatační spáry a neodolává kyselinám. Orientační spotřeba: v závislosti na šíři spáry a velikosti obkladových prvků 0,3-0,8 kg/m2

Výrobek

039

SPÁROVACÍ HMOTA WIDE

Barva

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za 1 kg

Cena s DPH za balení

šedá, bílá

20

960

300,00

15,00

363,00

šedá, bílá

5

1 000

113,00

22,60

136,73

manhattan, jasmín, bahama, karamel

5

1 000

138,00

27,60

166,98

Barva

šedá

Balení v kg pytel paleta

20

960

Cena bez DPH za balení za 1 kg

410,00

20,50

Cena s DPH za balení

496,10

SPÁROVACÍ HMOTY

Pro spárování všech typů obkladů a dlažeb. Pro spáry šířky 5-30 mm (resp. až 30 mm při spárování rustikálních keramických prvků). Není vhodná na dilatační spáry a neodolává kyselinám. Pro spárování obkladových prvků v ETICS Cemixtherm. Spotřeba: v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 1,0–1,8 kg/m2

Výrobek

079

SPÁROVACÍ HMOTA FLEX

Barva

šedá, bílá

Balení v kg pytel paleta

20

960

Cena bez DPH za balení za 1 kg

546,00

27,30

Cena s DPH za balení

660,66

Pro spárování všech typů obkladů šedá, bílá 5 1 000 191,50 38,30 231,72 a dlažeb pro šířku spáry 2-20 mm (včetně mozaiky). Ideální na vytápěné manhattan, jasmín, bahama, 5 1 000 214,00 42,80 258,94 podlahy, balkóny, terasy apod. Jedkaramel ná se o vysoce hydrofobní spárovací hmotu s vlastností „DEW EFFECT“ (efekt nesmáčivosti povrchu zabraňuje zanášení pórů nečistotami a výrazně zlepšuje hygienické vlastnosti povrchu), proto je vhodná především v koupelnách, kuchyních a jiných hygienicky náročných prostorech. Spotřeba: v závislosti na šíři spár, velikosti a tvaru obkladových prvků 0,3–0,8 kg/m2

Výrobek

SPÁROVACÍ HMOTA GFS

Barva

Balení v kg pytel paleta

manhattan, šedá 20

960

Cena bez DPH za balení za 1 kg

634,00

31,70

Cena s DPH za balení

767,14

Superflexibilní rychle tuhnoucí spá- manhattan, šedá 5 960 224,50 44,90 271,65 rovací hmota se zvýšenou schopností příčné deformace pro spáry šířky antracit 5 960 303,00 60,60 366,63 2-20 mm ve vnitřním a především vnějším prostředí. Hmota pro zvlášť vysoké nároky na mechanickou odolnost a pro spárování ploch s nadměrnými tepelně rozměrovými změnami (balkony, terasy, fasády, obchody, restaurace, letištní haly atd.) Hydrofobní přísady zajišťují efekt vodoodpudivosti a vodotěsnost! Doporučena do balkonového systému Cemix MAX. Spotřeba: cca 0,5 - 1,2 kg/m2

34


IZOLAČNÍ HMOTY Výrobek

CEMELASTIK IN

Barva

Balení

béžová, sv. zelená

24 kg

Cena bez DPH za balení za kg

1 608,00

67,00

Cena s DPH za balení

1 945,68

Výrobek

CEMELASTIK EX 1K

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

20 kg

1 700,00

2 057,00

85,00

Flexibilní jednosložková silikátovědisperzní těsnicí stěrka pro vnitřní i vnější použití. Pro vlhkostně zatížené prostředí – základy, vnější stěny spodní stavby, nádrže, stěny a podlahy, např. plovárny, bazény, koupelny, sprchy, WC, balkóny, terasy apod. Suchá směs, která po rozmíchání s vodou vytváří flexibilní bezešvou hydroizolaci se schopností přemostění dodatečně vzniklých trhlin v podkladu. Vhodná na všechny druhy minerálních podkladů (např. omítky, beton, anhydrit, sádrokarton), dřevotřískové desky včetně podkladů se zabudovaným topením. Je určena výhradně pro aplikace s krytem – keramické obkladové prvky, přírodní a umělý kámen, perimetrický polystyren, nopová fólie apod. Je rychle a lehce zpracovatelná, v předepsané aplikační tloušťce vytvrzuje bez vlastního předpětí a bez trhlin, odolná proti mrazu a stárnutí, vodonepropustná, s dobrou přilnavostí k podkladu, odolná proti běžným dezinfekčním a rozmrazovacím látkám. Není vhodná pro pojížděné plochy, zatěžované smykovým napětím. Spotřeba: 1,5 kg/m2 /1 mm

Výrobek

CEMELASTIK EX 2K

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

10 kg

1 730,00

2 093,30

173,00

Vysoce flexibilní, dvousložková, hydraulicky velmi rychle tuhnoucí hydroizolační stěrka určená k utěsnění stěn a podlah s krytem, např. pod keramické obklady a dlažby, nopovou fólii (nopy směrem k zásypu), izolační desky XPS apod. Je vhodná pro utěsnění staveb ve vnitřních a vnějších prostorech – např. sklepní vnější stěny, základy, balkóny, terasy, nádrže, stěnové a podlahové plochy ve vlhkých a mokrých částech stavebních konstrukcí a interiéry dřevostaveb. Ideální zejména pro rychlé izolování bazénů a pro zhoršené klimatické podmínky v exteriéru. Rychle a snadně zpracovatelná s vynikající konzistencí a vynikající přilnavostí k podkladu. Lze obkládat po 4-6 hodinách od nanesení poslední vrstvy hydroizolace. Je vodonepropustná pro tlakovou vodu až 50 m vodního sloupce a přemosťuje trhliny do 2,5 mm. Spotřeba: 1,25 kg /m2/1 mm dle zatížení povrchové vrstvy

35

IZOLAČNÍ HMOTY

Jednosložková disperzní rychleschnoucí stěr- béžová, 8 kg 576,00 72,00 696,96 sv. zelená ka k provádění hydroizolační vrstvy pod obklady v interiéru. Vysoce elastická, bezešvá a bezespará hydroizolace prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty, kuchyně a jiné interiéry). Je určená k okamžitému použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit, sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod.). Je vhodná na vytápěné podlahy. Při zvýšeném zatěžování vlhkostí musí být obložené podlahové plochy provedeny ve spádu minimálně 2 %. Není vhodná pro bazény nebo prostory trvale zatížené tlakovou vodou a pro plochy zatěžované smykovým napětím a vzlínající vlhkostí. Spotřeba: 1,2 – 1,6 kg/m2/1 mm (dvě vrstvy nanesené válečkem)


IZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ Výrobek

Typ

Balení

Cena bez DPH za balení za m

Cena s DPH za balení

PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA 80 (100, 120, 150)

páska 80

50 m

2 085,00

41,70

2 522,85

Pružná těsnicí páska pro bezpečné přemostění styků stěna podlaha (stěna - stěna). Vysoká flexibilita i při nízkých teplotách, vysoká pevnost v tahu a odolnost proti chemikáliím.

páska 80

10 m

493,00

49,30

596,53

páska 100

50 m

2 465,00

49,30

2 982,65

páska 100

10 m

552,00

55,20

667,92

páska 120

50 m

3 085,00

61,70

3 732,85

páska 120

10 m

726,00

72,60

878,46

páska 150

50 m

4 110,00

82,20

4 973,10

páska 150

10 m

925,00

92,50

1 119,25

IZOLAČNÍ HMOTY

Výrobek

Balení

Cena bez DPH za balení za ks

Cena s DPH za balení

PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA VNITŘNÍ ROH

1 ks

126,00

126,00

152,46

PRUŽNÁ TĚSNICÍ PÁSKA VNĚJŠÍ ROH

1 ks

126,00

126,00

152,46

Pružné těsnicí rohové pásky pro dokonalé utěsnění přechodů podlaha - stěna v místech vnitřních a vnějších rohů. Používají se v kombinaci s rovnou pružnou těsnicí páskou.

Výrobek

DILATAČNÍ PÁSKA SAMOLEPICÍ 3/30

Balení

Cena bez DPH za balení za m

30 m

159,00

5,30

Cena s DPH za balení

192,39

Pružná samolepicí dilatační páska na přechody mezi stěnou a podlahou. Určeno pro samonivelační hmoty ve vnitřním prostředí a spádové klíny na balkonech ve vnějším prostředí.

Výrobek

LIŠTA BALKONOVÁ AL Klempířský doplňek umožnující odvod vody z čela balkónu nebo terasy.

Typ

Balení MJ

Cena bez DPH za balení za MJ

přímá

1 ks (2 m)

255,00

255,00

308,55

rohová

1 ks (1 x 1 m)

255,00

255,00

308,55

spojka

1 ks

16,00

16,00

19,36

88,00

88,00

106,48

740,00

37,00

895,40

koncovka balkonového profilu - plast (sada levá +pravá)

1 pár (2 ks) Profily a jejich příslušenství jsou dodávány v barevném provedení bílá, samolepicí butylový pás 1 ks (20 m) 100 mm hnědá, šedá. Samolepicí butylový pás slouží k připojení okapnicového plechu k podkladu. Koncovka slouží k zakončení balkonových profilů. Výrobky jsou součástí balkonových systémů Cemix.

36

Cena s DPH za balení


IZOLAČNÍ HMOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ Cena bez DPH za balení za ks

Cena s DPH za balení

Výrobek

Typ

Balení

PROFIL BALKONOVÝ BP 50/6 mm

přímý

1 ks (2 m)

480,00

480,00

580,80

Profily a jejich příslušenství jsou dodávány v barvě přírodního hliníku tl. plechu 1,4 mm.

roh

1 ks (0,25 x 0,25 mm)

208,00

208,00

251,68

spojka

1 ks (35 mm)

23,00

23,00

27,83

Výrobky jsou součástí balkonových systémů Cemix.

Výrobek

Balení

Cena bez DPH za balení za bm

SAMOLEPICÍ BUTYLOVÝ PÁS 150 mm

10 bm

580,00

Cena s DPH za balení

58,00

701,80

Výrobek je součástí balkonových systémů Cemix.

Výrobek

SEPARAČNÍ PROVAZEC Vkládá se do pružných spár před aplikací pružných těsnicích hmot. Optimalizuje tvar těsnicího tmelu ve spáře a brání nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry, a tím zvyšuje její životnost a efektivitu.

Výrobek

IZOLAČNÍ FÓLIE SE PLANO Netkaná, pružná hydroizolační textilie určená k vytvoření hydroizolační vrstvy na podlahách v interiéru i exteriéru.

Výrobek

Cena bez DPH za balení za bm

Cena s DPH za balení

Typ

Balení

6 mm

100 bm

520,00

5,20

629,20

8 mm

100 bm

610,00

6,10

738,10

10 mm

100 bm

740,00

7,40

895,40

Balení

Cena bez DPH za balení za bm

Cena s DPH za balení

30 bm

3 780,00

126,00

4 573,80

10 bm

1 680,00

168,00

2 032,80

Balení

Cena bez DPH za balení za ks

Cena s DPH za balení

PU TMEL ŠEDÝ

1 ks (310 ml)

205,00

205,00

248,05

MS POLYMER ŠEDÝ

1 ks (290 ml)

231,00

231,00

279,51

Pružná těsnicí hmota na bázi polyuretanu s velice dobrou přilnavostí na téměř všechny stavební hmoty vhodný zejména na sklo, hliník a beton bez základního nátěru. Pro dotěsnění keramických obkladů a dlažeb k některým stavebním prvkům jako jsou dveřní a okenní rámy, klempířské prvky, podlahové vpusti a jiné prostupy. Jako náhrada silikonových tmelů v místech, kde tyto nevyhovují (např. exteriéry, lakovny). 9 10 11 12 13 14 15

37

IZOLAČNÍ HMOTY

Samolepicí pružný a těsnicí pás určený k uchycení a utěsnění okapových profilů na balkonových konstrukcích.


JÁDROVÉ OMÍTKY Balení v kg pytel paleta

Výrobek

012

JÁDROVÁ OMÍTKA STROJNÍ

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

97,50

3,90

Cena s DPH za balení

117,98

Pro omítání všech klasických stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky nebo keramické obklady. Jemnou omítku lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou. Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 19,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm Vydatnost: cca 1,3 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

052

CEMENTOVÝ POSTŘIK

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

107,50

4,30

Cena s DPH za balení

130,08

JÁDROVÉ OMÍTKY

Postřik pro úpravu podkladu pod všechny druhy jádrových omítek. Výrazně zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdicím materiálům (cihly, cihelné nebo betonové tvárnice, kámen apod.). Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 4,7 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy síťovitě cca 3 mm Vydatnost: cca 5,3 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

082

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

40

1 400

134,00

3,35

162,14

25

1 200

87,50

3,50

105,88

40

1 400

142,00

3,55

171,82

25

1 200

92,50

3,70

111,93

25

1 200

92,50

3,70

111,93

JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ

082 j JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ JEMNÁ 082 h JÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ HRUBÁ

Pro omítání všech klasických stavebních materiálů - vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky nebo keramické obklady. Jemnou omítku lze stočit filcovým hladítkem – bez nutnosti dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem). Zrnitost:

Spotřeba:

2,0 mm 1,2 mm

cca 30 kg/m2 cca 22 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 20 mm 15 mm

2,0 mm 1,2 mm 4,0 mm

cca 30 kg/m2 cca 22 kg/m2 cca 40 kg/m2

20 mm 15 mm 25 mm

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 38

Vydatnost: cca 1,3 m2 cca 1,8 m2 na 40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy cca 0,8 m2 cca 1,1 m2 cca 0,6 m2 na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy


JÁDROVÉ OMÍTKY Výrobek

102

JÁDROVÁ OMÍTKA VÁPENNÁ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

112,50

4,50

Cena s DPH za balení

136,13

Pro omítání všech klasických stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové a šlechtěné omítky. Vhodná pro interiéry historických objektů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem). Ideální pro zatírání vrchní strany hurdiskových stropů před betonáží. Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 14 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 1,8 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy 9 10 11 12 13 14 15

132

SOKLOVÁ OMÍTKA RUČNÍ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

137,50

5,50

Cena s DPH za balení

166,38

Pro omítání odizolovaných soklů, krytých plotových podezdívek a opěrných zdí. Vynikající na plochy, kde je požadována vyšší pevnost a tvrdost omítky. Vhodný podklad pro keramické nebo kamenné obkladové prvky, mozaikové omítky apod. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 33 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm Vydatnost: cca 0,8 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

JÁDROVÉ OMÍTKY LEHČENÉ Výrobek

032

JÁDROVÁ OMÍTKA LEHČENÁ

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

192,00

6,40

Cena s DPH za balení

232,32

Pro omítání všech typů stavebních materiálů – vytváření podkladu pod štukové omítky a keramické obklady. Ideální pro omítání zdiva z lehkých materiálů – pórobeton, lehčené a tepelněizolační keramické tvarovky. Součinitel tepelné vodivosti Ȝ ≤ 0,38 W/m.K Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 15 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm Vydatnost: cca 2 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

39

JÁDROVÉ OMÍTKY

Výrobek


VRCHNÍ OMÍTKY Balení v kg pytel paleta

Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

023

VNĚJŠÍ ŠTUK

30

1 200

135,00

4,50

163,35

023 j

VNĚJŠÍ ŠTUK JEMNÝ

30

1 200

141,00

4,70

170,61

023 b VNĚJŠÍ ŠTUK BÍLÝ

30

1 200

177,00

5,90

214,17

023 h VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ

30

1 200

141,00

4,70

170,61

023 hb VNĚJŠÍ ŠTUK HRUBÝ BÍLÝ

30

1 200

177,00

5,90

214,17

VRCHNÍ OMÍTKY

Pro tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek v exteriéru i interiéru. Pro úpravy hladkých betonových podkladů s použitím spojovacího můstku. Zrnitost:

Spotřeba:

0,7 mm 0,4 mm 1,2 mm

cca 4,1 kg/m2 cca 2,6 kg/m2 cca 5,4 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 3 mm 2 mm 4 mm

Vydatnost: cca 7,3 m2 cca 11,5 m2 cca 5,6 m2 na 30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

033

VNITŘNÍ ŠTUK

30

1 200

126,00

4,20

152,46

033 j

VNITŘNÍ ŠTUK JEMNÝ

30

1 200

132,00

4,40

159,72

Pro tradiční jemné povrchové úpravy jádrových podkladních omítek v interiéru. Zrnitost:

Spotřeba:

0,7 mm 0,4 mm

cca 3,3 kg/m2 cca 2,5 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 2,5 mm 2,0 mm

Výrobek

Vydatnost: cca 9,1 m2 cca 12 m2 na 30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

043 b FLEXI ŠTUK

30

1 200

216,00

7,20

261,36

043 bv FLEXI ŠTUK S VLÁKNEM

30

1 200

243,00

8,10

294,03

Polymerem modifikovaná vápenocementová štuková omítka a vysokou pružností, přídržností k podkladu a vodoodpudivostí. Vhodná pro povrchové úpravy vnitřních i vnějších jádrových omítek, ale také jako povrchová vrstva certifikovaných zateplovacích systémů (ETICS). Omítka vytvoří paropropustný povrch s nízkou nasákavostí a vysokou pevností. Omítka je dodávána také ve variantě s výztužnými vlákny a označením 043 bv se zvýšenou mechanickou odolností a ještě vyšší schopností překlenout trhliny. Výrobek je tak vhodný při rekonstrukcích a renovacích starších popraskaných fasád. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 4 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm Vydatnost: cca 7,5 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

223

TRASOVÝ ŠTUK

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

144,00

4,80

Cena s DPH za balení

174,24

Speciální štuková omítka s trasovým pojivem pro vytváření tradičních povrchových úprav jádrových omítek ve vnitřním i vnějším prostředí. Omítka se vyznačuje snadným zpracováním, jemnou strukturou a příjemným krémovým odstínem. Zrnitost: 0,4 mm Spotřeba: cca 2,6 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm Vydatnost: cca 11,5 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

40


VRCHNÍ OMÍTKY Výrobek

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

073

JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA STROJNÍ A RUČNÍ

30

1 200

132,00

4,40

159,72

073 b

JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA STROJNÍ A RUČNÍ BÍLÁ

30

1 200

183,00

6,10

221,43

Pro omítání všech typů stavebních materiálů v interiéru. Po nanesení lze upravit filcováním a ponechat jako finální povrch. Omítka tvoří podklad pod interiérové nátěry nebo pod keramické obklady. Ideální pro omítání zdiva z pórobetonových tvarovek. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 12,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 2,4 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

083

JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA STROJNÍ A RUČNÍ LEHČENÁ

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

153,00

5,10

Cena s DPH za balení

185,13

Pro omítání všech typů stavebních materiálů v exteriéru nebo interiéru. Vytváří podklad pod fasádní nátěry a tenkovrstvé omítky nebo keramické obklady. Ideální pro strojní omítání zdiva z lehkých materiálů – pórobeton, tepelněizolační keramické tvarovky. V interiéru jednovrstvá. Ve vnějším prostředí nutno provést hydrofobní povrchovou úpravu (fasádní nátěr, tenkovrstvá omítka). Je propustná pro vodní páru. Lze aplikovat ve větší tloušťce – doporučená tloušťka jedné vrstvy 5-50 mm. Součinitel tepelné vodivosti Ȝ ≤ 0,37 W/m.K Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 23 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm Vydatnost: cca 1,3 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

133

Balení v kg kbelík paleta

25

CEMSIT

600

Cena bez DPH za balení za kg

525,00

21,00

Cena s DPH za balení

635,25

Speciální tenkovrstvá disperzní stěrkovací hmota s velmi jemnou zrnitostí pro úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů. Stěrka má velmi dobrou přídržnost k betonovým podkladům a k podkladům z jádrových a štukových omítek a po zatvrdnutí je brousitelná. Stěrka se vyznačuje výbornou paropropustností a vysokou mechanickou odolností. Zrnitost: 0,1 mm Spotřeba: cca 1 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 1 mm Vydatnost: cca 25 m2/25 kg kbelík při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

508

BŘIZOLIT PŘÍRODNÍ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

160,00

6,40

Cena s DPH za balení

193,60

Vnější šlechtěná omítka v přírodní bílé barvě pro konečnou úpravu fasád. Nanáší se na jádrové omítky s pevností kategorie min. CII. Struktura povrchu se vytváří škrabáním nebo stříkáním. Není vhodná jako vrchní vrstva na ETICS. Lze dodat s příměsí slídy, cena na vyžádání. Zrnitost: 4 mm Spotřeba: škrábání cca 25 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm stříkání cca 7 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm Vydatnost: cca 1,0 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 10 mm cca 3,6 m2/25 kg pytel při vrstvě omítky 4 mm

41

VRCHNÍ OMÍTKY

Výrobek


www.cemix.cz

HLADKÁ

JE DOBRÁ

Sádrové omítky

VELVETA jsou snadno zpracovatelné a nepraskají jednoduše se nanáší díky jednovrstvé technologii omítání jsou určené pro použití v interiéru pro omítání stěn i stropů jsou vhodné na každý podklad (pórobeton, plné cihly, THERM bloky, beton apod.) lze vybrat mezi povrchovou úpravou filcováním či gletováním mají výbornou přídržnost k podkladu lze je rychle aplikovat


SÁDROVÉ OMÍTKY

Výrobek

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

016 F VELVETA FILCOVANÁ

25

1 200

155,00

6,20

187,55

016 F j VELVETA FILCOVANÁ JEMNÁ

25

1 200

155,00

6,20

187,55

Pro jednovrstvé strojní omítání v interiéru na všechny klasické stavební materiály. Je vhodná nejen pro plochy stěn, ale také pro omítání vnitřního ostění oken po jejich výměně. Možnost aplikace v jedné vrstvě až do tloušťky 40 mm. Oproti ručním sádrovým omítkám má prodlouženou dobu tuhnutí, což umožňuje provádění velkých ploch. Povrchová úprava je provedena filcováním. Omítka se vyrábí ve dvou zrnitostech a je tak možné vybrat ze dvou povrchových struktur. Zrnitost: 0,7; 0,4 mm Spotřeba: cca 10,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 2,4 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

016 G VELVETA GLETOVANÁ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

160,00

6,40

Cena s DPH za balení

193,60

Pro jednovrstvé strojní omítání v interiéru na všechny klasické stavební materiály. Je vhodná nejen pro plochy stěn, ale také pro omítání vnitřního ostění oken po jejich výměně. Možnost aplikace v jedné vrstvě až do tloušťky 40 mm. Oproti ručním sádrovým omítkám má prodlouženou dobu tuhnutí, což umožňuje provádění velkých ploch. Povrchová úprava je provedena gletováním. Je tak docíleno zcela hladkého povrchu což je vyžadováno při úpravách stěn moderních interiérů nebo při požadavku na sjednocení povrchu stěn s povrchem sádrokartonů. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 10 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 2,5 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

036

VELVETA LEHČENÁ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

180,00

7,20

Cena s DPH za balení

217,80

Pro jednovrstvé strojní omítání v interiéru na všechny klasické stavební materiály. Omítka obsahuje perlit a díky tomu má vyšší vydatnost což se projevuje v nižší spotřebě v porovnání s ostatními omítkami řady VELVETA. Je vhodná nejen pro plochy stěn, ale také pro omítání vnitřního ostění oken po jejich výměně. Možnost aplikace v jedné vrstvě až do tloušťky 40 mm. Oproti ručním sádrovým omítkám má prodlouženou dobu tuhnutí, což umožňuje provádění velkých ploch. Povrchová úprava je provedena gletováním. Je tak docíleno zcela hladkého povrchu což je vyžadováno při úpravách stěn moderních interiérů nebo při požadavku na sjednocení povrchu stěn s povrchem sádrokartonů. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 8,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 2,9 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

43

SÁDROVÉ OMÍTKY

TIP

Zcela nová generace sádrových omítek vyrobená na bázi přírodního sádrovce. Omítky VELVETA se vyznačují snadným zpracováním a optimálním časováním jednotlivých technologických kroků. Díky tomu usnadňují nanášení a finalizaci povrchu a umožňují tak provádění oblíbených jednovrstvých omítkových systémů. Omítky se nanášejí strojně a podle zvolené receptury umožňují provedení tradiční filcované struktury nebo oblíbeného hladkého gletovaného povrchu. Omítky jsou přírodním a ekologickým produktem s výbornou paropropustností a pozitivně ovlivňují klima v místnosti zejména v souvislosti se schopností regulovat vlhkost vzduchu. Jsou příjemné na dotek a dobře akumulují teplo.


SÁDROVÉ OMÍTKY Výrobek

026

SÁDROVÁ OMÍTKA RUČNÍ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

212,50

8,50

Cena s DPH za balení

257,13

Sádrová omítka pro jednovrstvé vnitřní omítání všech klasických stavebních materiálů. Vhodná pro povrchové úpravy vnitřního ostění oken po jejich výměně. Omítka se aplikuje ručně a lze ji nanést i ve větších tloušťkách v jednom pracovním kroku. Povrchová úprava se provádí filcováním nebo gletováním. Omítka pomáhá regulovat vnitřní klima a má výborné tepelněakumulační schopnosti. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 10,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 2,4 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

106

SÁDROVÁ STĚRKA

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

212,50

8,50

Cena s DPH za balení

257,13

SÁDROVÉ OMÍTKY

Snadné stěrkování hladkých betonových panelů, omítek apod. do tloušťky 6 mm. Pro vytváření hladkého povrchu pro lepení tapet (papírových, textilních, tekutých aj.), nanášení nátěrů a jiných konečných povrchových úprav. Spárování sádrokartonových, sádrovláknitých desek a sádrotřískových desek se zaoblenou hranou. Zatvrdlá malta je brousitelná. Zrnitost: 0,2 mm Spotřeba: cca 3,9 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm Vydatnost: cca 6,4 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

136

SÁDROVÁ OMÍTKA TENKOVRSTVÁ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

247,50

9,90

Cena s DPH za balení

299,48

Pro jednovrstvé omítání velmi rovného zdiva ve vnitřním prostředí. Vhodná zejména pro zdivo z pórobetonu. Možnost ručního nebo strojního zpracování. Nanášení ve velmi malých tloušťkách a velmi krátká doba zrání. Povrchová úprava filcováním nebo gletováním. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 5,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 5 mm Vydatnost: cca 4,5 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 44


PŘÍSLUŠENSTVÍ K SÁDROVÝM OMÍTKÁM Výrobek

KONTAKT BETON

Cena bez DPH za balení za kg

Balení

Cena s DPH za balení

24 kg

1 704,00

71,00

2 061,84

8 kg

568,00

71,00

687,28

Speciální kontaktní můstek s obsahem jemnozrnného plniva pro úpravu nosných betonových podkladů, především monolitů a prefabrikátů, před aplikací strojních jádrových a jednovrstvých vápenocementových omítek (se zrnem max. do 1,2 mm) a k úpravě nenasákavých podkladů pod sádrové omítky a stěrky. Je určen na hladké nebo málo savé podklady včetně tvarově stabilních deskových materiálů (např. CETRIS, sádrokarton atd.). Po vyschnutí výrazně zvyšuje přilnavost následných vrstev. Spotřeba: cca 0,4 kg/m2

Cena bez DPH za balení za MJ

Balení

Cena s DPH za balení

LIŠTA ROHOVÁ P-H PVC 6 mm

2,5 m

53,00

21,20

64,13

LIŠTA ROHOVÁ P-H PVC 10 mm

2,5 m

57,00

22,80

68,97

Lišta umožňuje provedení rovné hrany a chrání ji před poškozením. Díky materiálu z PVC lišta bez problémů odolává korozi. Lišta je vhodná zejména pro sádrové omítky, ale je kompatibilní se všemi dalšími typy omítek. V kombinaci s rychloomítníky umožňuje dosažení dokonale rovného povrchu. Lišta je určena pro tl. omítek 6 nebo 10 mm.

Výrobek

Cena bez DPH za balení za MJ

Balení

Cena s DPH za balení

RYCHLOOMÍTNÍK P-RO PVC 6 mm

3m

38,10

12,70

46,10

RYCHLOOMÍTNÍK P-RO PVC 10 mm

3m

39,90

13,30

48,28

Rychloomítník z PVC je určen pro dosažení dokonale rovného povrchu zejména sádrových omítek. Díky materiálu dokonale odolává korozi. Je kompatibilní také se všemi dalšími typy omítek. Při použití v jednovrstvých systémech doporučujeme rychloomítník po vyrovnání omítky vyjmout. Při použití ve vícevrstvých systémech může zůstat zabudovaný ve vrstvě jádrové omítky. Je určen pro tl. omítek 6 nebo 10 mm.

Výrobek

133

CEMSIT

Balení v kg kbelík paleta

25

600

Cena bez DPH za balení za kg

525,00

21,00

Cena s DPH za balení

635,25

Speciální tenkovrstvá disperzní stěrkovací hmota s velmi jemnou zrnitostí pro úpravy vnitřních povrchů stěn a stropů. Stěrka má velmi dobrou přídržnost k betonovým podkladům a k podkladům z jádrových a štukových omítek a po zatvrdnutí je brousitelná. Stěrka se vyznačuje výbornou paropropustností a vysokou mechanickou odolností. Díky hladkému povrchu, je stěrka vhodným doplňkem ke gletovaným sádrovým omítkám. Zrnitost: 0,1 mm Spotřeba: cca 1 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 1 mm Vydatnost: cca 25 m2/25 kg kbelík při doporučené tloušťce vrstvy

45

SÁDROVÉ OMÍTKY

Výrobek


TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM třída pevnosti M 5

Výrobek

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY SUPERTHERM

017

SUPERTHERM TM

Balení pytel paleta

Cena bez DPH za balení za paletu

50 l

292,00

30 ks

8 760,00

Cena s DPH za balení

353,32

Pro zdění z tvárnic typu THERM, bloků z pórobetonu, liaporových cihel a ostatních zdicích materiálů s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi. Výrazně zvyšuje tepelný odpor stavební konstrukce: Ȝ ≤ 0,20 W/m.K. Svými vynikajícími vlastnostmi zabraňuje vzniku tepelných mostů ve spárách mezi zdicími prvky. Orientační hmotnost balení je cca 25 kg. Orientační hmotnost palety je 750 kg. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 15,5 litrů (cca 8 kg)/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm Vydatnost: cca 0,65 kg/dm3

TIP

Materiál k omítání všech druhů zdicích materiálů, zejména cihelných prvků typu THERM; vhodná i na pórobeton nebo cementoštěpkové desky a bloky (např. VELOX, IZOBLOK). Omezuje únik tepla z objektu vlivem tepelných mostů ve stěnách. Splňuje požadavky na větší odolnost vůči objemovým změnám vlivem teploty. Velmi dobrá propustnost vodní páry. Omítka je součástí tepelněizolačního omítkového systému Cemix.

Výrobek

057

SUPERTHERM TO

Balení pytel paleta

Cena bez DPH za balení za paletu

50 l

355,00

30 ks

10 650,00

Cena s DPH za balení

429,55

Výrazně zvyšuje celkový tepelný odpor konstrukce: Ȝ ≤ 0,13 W/m.K. Orientační hmotnost balení je cca 17,5 kg. Orientační hmotnost palety je 525 kg. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 26 litrů (cca 9,5 kg)/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 25 mm Vydatnost: cca 1,9 m2/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

077

SUPERTHERM TO EXTRA

Balení pytel paleta

Cena bez DPH za balení za paletu

50 l

410,00

30 ks

12 300,00

Cena s DPH za balení

496,10

Velmi výrazně zvyšuje celkový tepelný odpor konstrukce: Ȝ ≤ 0,09 W/m.K. Orientační hmotnost balení je cca 13 - 15 kg. Orientační hmotnost palety je 450 kg. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 38 litrů (cca 10,4 kg)/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 40 mm Vydatnost: cca 1,3 m2/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

155

VYROVNÁVACÍ STĚRKA MULTI

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

260,00

10,40

Cena s DPH za balení

314,60

Vyrovnávací stěrka vyztužená vlákny. Součást tepelněizolačních omítkových systémů Cemix, kde slouží k vyrovnání a zpevnění povrchu tepelněizolační jádrové omítky SUPERTHERM TO EXTRA. Vynikající také jako opravná vrstva (do tloušťky 5 mm) pro vyrovnání povrchů betonových konstrukcí a omítek. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: vyrovnávací vrstva cca 3,8 kg/m2 při doporučené tl. vrstvy 3 mm štuková vrstva cca 3,1 kg/m2 při doporučené tl. vrstvy 2,5 mm

46


HLINĚNÉ OMÍTKY Výrobek

401 SPOJOVACÍ MŮSTEK CLAY

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

339,00

11,30

Cena s DPH za balení

410,19

Spojovací můstek pro úpravu povrchů pod hliněné omítky Cemix. Snižuje a vyrovnává nasákavost podkladu a drsnou strukturou zvyšuje přídržnost hliněných omítek. Snadno se aplikuje válečkem nebo štětcem. Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 0,9 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 mm Vydatnost: cca 33 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

9 10 11 12 13 14 15

482 HLINĚNÁ OMÍTKA HRUBÁ

Balení v kg pytel paleta

40

1 400

Cena bez DPH za balení za kg

352,00

8,80

Cena s DPH za balení

425,92

Hliněná jádrová omítka pro vnitřní použití. Omítku lze použít při novostavbách a rekonstrukcích hliněných staveb, ale také na klasické cihelné zdivo. Materiál je vhodný také jako zdicí malta pro hliněné konstrukce. Omítka pomáhá regulovat klima v místnosti – vyrovnává vlhkost a akumuluje teplo. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 16,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 2,4 m2/40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

9 10 11 12 13 14 15

Výrobek

433 HLINĚNÁ OMÍTKA JEMNÁ

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

312,00

10,40

Cena s DPH za balení

377,52

Hliněná štuková omítka pro úpravu vnitřních hliněných jádrových omítek. Omítka má jemnou strukturu a přírodně hnědý odstín. Omítku lze použít také pro povrchovou úpravu klasických omítek. Omítka se vyznačuje snadnou zpracovatelností a pomáhá regulovat klima v místnosti. Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 3,2 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm Vydatnost: cca 9,4 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

9 10 11 12 13 14 15

1 Úprava podkladu Cemix 401 Spojovací můstek CLAY

2 Jádrová omítka Cemix 482 Hliněná omítka hrubá

3 Štuková omítka Cemix 433 Hliněná omítka jemná

4 Fasádní nátěr Cemix Silikátový interiérový nátěr (za použití příslušné systémové penetrace)

47

HLINĚNÉ OMÍTKY

Výrobek


SANAČNÍ OMÍTKY Výrobek

044

SANAČNÍ PODHOZ WTA

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

150,00

6,00

Cena s DPH za balení

181,50

Sanační postřik (podhoz) pro úpravu podkladu pod WTA omítky, tzn. podkladní, sanační a soklovou. Pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného zdiva (cihly, kámen, beton). Určený speciálně pro sanační omítkové systémy. Aplikace - stupeň pokrytí podkladu 50-75 %. Výrazně zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev k běžným zdicím materiálům. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 6 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 4 mm Vydatnost: cca 4,2 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy (postřiku)

Výrobek

014

SANAČNÍ OMÍTKA PODKLADNÍ WTA

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

282,00

9,40

Cena s DPH za balení

341,22

SANAČNÍ OMÍTKY

Porézní omítka pro vyrovnání hrubých nerovností v podkladu. Vhodná pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného zdiva (včetně zdiva s nízkou pevností). Je určena speciálně pro sanační omítkové systémy. Aplikuje se v jedné nebo více vrstvách (tloušťka jedné vrstvy minimálně 10 mm). Vykazuje vynikající schopnost ukládání solí pro silně zasolená zdiva. Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 16,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm Vydatnost: cca 1,8 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

024

SANAČNÍ OMÍTKA WTA

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

351,00

11,70

Cena s DPH za balení

424,71

Sanační jádrová omítka pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Je určena speciálně pro sanační omítkové systémy. Aplikuje se v jedné nebo více vrstvách (tloušťka jedné vrstvy musí být min. 10 mm; celková tloušťka musí být nejméně 20 mm a neměla by být větší než 40 mm). Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí. Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 21 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm Vydatnost: cca 1,4 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

064

SANAČNÍ OMÍTKA SOKLOVÁ WTA

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

390,00

13,00

Cena s DPH za balení

471,90

Sanační jádrová omítka s vyšší pevností pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Je určena speciálně pro sanační omítkové systémy na soklové části budov. Aplikuje se v jedné, nebo více vrstvách (tloušťka jedné vrstvy musí být min. 10 mm; celková tloušťka musí být nejméně 20 mm a neměla by být větší než 40 mm). Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí. Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 23 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm Vydatnost: cca 1,3 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

48


SANAČNÍ OMÍTKY Výrobek

034

SANAČNÍ OMÍTKA ŠTUKOVÁ

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

297,00

9,90

Cena s DPH za balení

359,37

Prodyšná jemná omítka pro povrchové úpravy jádrových sanačních omítek. Je určena speciálně pro sanační omítkové systémy. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 3,1 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2,5 mm Vydatnost: cca 9,7 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

054

SANAČNÍ OMÍTKA JEDNOVRSTVÁ

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

270,00

9,00

Cena s DPH za balení

326,70

Omítka na sanaci vlhkého a zasoleného zdiva pro aplikaci v jedné vrstvě na navlhčený podklad bez sanačního podhozu. Sanační podhoz je nutné použít jen na rizikových materiálech jako je např. kámen a přechody různých druhů materiálů nebo v případě omezení nasákavosti podkladu. Pro omítání vlhkého a mrazem nebo solí poškozeného cihelného, kamenného nebo smíšeného zdiva. Bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou. Aplikuje se v jedné vrstvě (tloušťka vrstvy musí být nejméně 20 mm a neměla by být větší než 25 mm). Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí. Omítka se zrychlenou hydratací umožňující v krátké době provedení jemné filcované struktury. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 19 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 20 mm Vydatnost: cca 1,6 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

084

SUPERSAN HRUBÝ

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

402,00

13,40

Cena s DPH za balení

486,42

Speciální sanační jádrová omítka. Vynikající pro omítání zasoleného a vlhkého, nevysušeného zdiva s vysokým stupněm zasolení a zavlhčení. Odvlhčovací efekt této omítky spočívá v její schopnosti odvádět velmi rychle vlhkost ze zdiva. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 31 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 25 mm Vydatnost: cca 1 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Výrobek

084 j SUPERSAN JEMNÝ

Balení v kg pytel paleta

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

414,00

13,80

Cena s DPH za balení

500,94

Speciální sanační vrchní omítka. Určená pro povrchové úpravy jádrové omítky SUPERSAN hrubý. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 3,0 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2,5 mm Vydatnost: cca 10 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 49

SANAČNÍ OMÍTKY

Výrobek


SANAČNÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ OMÍTKY Výrobek

094

SANAČNÍ OMÍTKA TEPELNĚIZOLAČNÍ

Balení pytel paleta

Cena bez DPH za balení za paletu

50 l

920,00

30 ks

Cena s DPH za balení

27 600,00 1 113,20

Tepelněizolační omítka pro sanaci vlhkého a zasoleného zdiva. Speciální sanační jádrová omítka s výrazným zvýšením celkového tepelného odporu konstrukce: Ȝ ≤ 0,2 W/m.K. Aplikuje se v jedné, nebo více vrstvách (celková tloušťka vrstvy musí být minimálně 30 mm). Omezení úniku tepla z objektu vlivem tepelných mostů ve stěnách. Odvlhčovací efekt této omítky spočívá v její schopnosti odvádět velmi rychle vlhkost ze zdiva. Vykazuje vynikající propustnost pro vodní páru a schopnost zachycování solí. Orientační hmotnost balení je cca 25 kg. Orientační hmotnost palety je 750 kg. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 22 l/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 30 mm Vydatnost: cca 2,3 m2/50 l pytel při doporučené tloušťce vrstvy

SANAČNÍ OMÍTKY

9 10 11 12 13 14 15

PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM Výrobek

144

VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ POSTŘIK

Balení v kg pytel paleta

40

1 400

Cena bez DPH za balení za kg

244,00

6,10

Cena s DPH za balení

295,24

Čistě vápenný postřik pro úpravu podkladu před omítáním čistě vápenných jádrových omítek, především na historických stavbách. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Zlepšuje adhezi následně aplikovaných vrstev ke klasickým zdicím materiálům (cihly, přírodní kámen). Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 4,1 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 3 mm Vydatnost: cca 9,7 m2/40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

9 10 11 12 13 14 15

Výrobek

124

VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ OMÍTKA RUČNÍ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

297,50

11,90

Cena s DPH za balení

359,98

Čistě vápenná ruční jádrová omítka pro omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem). Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 22,0 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm Vydatnost: cca 1,1 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy 9 10 11 12 13 14 15

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 50


PAMÁTKÁŘSKÝ PROGRAM Balení v kg pytel paleta

Výrobek

114

VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ OMÍTKA STROJNÍ

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

297,50

11,90

Cena s DPH za balení

359,98

Čistě vápenná strojní jádrová omítka pro omítání především historických staveb. Obsahuje vápno a pucolánové pojivo, neobsahuje cement. Vhodná pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Povrch lze stočit hladítkem bez dodatečné povrchové úpravy štukovou omítkou (nutno počítat s hrubším povrchem). Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 18,0 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 15 mm Vydatnost: cca 1,4 m2/25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy 9 10 11 12 13 14 15

134

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ ŠTUK

30

1 200

309,00

10,30

373,89

134 h VÁPENNÝ PAMÁTKÁŘSKÝ ŠTUK HRUBÝ

30

1 200

309,00

10,30

373,89

Čistě vápenný štuk pro povrchové úpravy čistě vápenných jádrových omítek především u historických staveb. Zrnitost:

Spotřeba:

0,7 mm 1,2 mm

cca 3,9 kg/m2 cca 5,2 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 3 mm 4 mm

Vydatnost: cca 7,7 m2 cca 5,8 m2 na 30 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy 9 10 11 12 13 14 15

Výrobek

411

VÁPENNÁ PAMÁTKÁŘSKÁ MALTA ZDICÍ A SPÁROVACÍ

Balení v kg pytel paleta

40

1 400

Cena bez DPH za balení za kg

460,00

11,50

Cena s DPH za balení

556,60

Vápenná směs s obsahem pucolánu určená ke zdění a spárování, které lze provádět v jedné pracovní operaci. Určena je zejména pro historické a památkově chráněné objekty. Lze použít pro režné zdivo, vyzdívání kamenných či cihlových stěn apod. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 14,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 2,7 m2/40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy 9 10 11 12 13 14 15

51

SANAČNÍ OMÍTKY

Balení v kg pytel paleta

Výrobek


ZDICÍ MALTY třída pevnosti M 2,5

Výrobek

001 UNIVERZÁLNÍ ZDICÍ A OMÍTKOVÁ SMĚS

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

86,00

3,44

Cena s DPH za balení

104,06

ZDICÍ, SPECIÁLNÍ A OPRAVNÉ HMOTY

Pro zdění i omítání běžných stavebních materiálů (např. cihly a tvarovky). Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 18 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy zdění 12 mm, cca 22,5 kg/m2 při tloušťce vrstvy omítání 15 mm Vydatnost: cca 17 dm3 čerstvé malty / 25 kg pytel

třída pevnosti M 5

Výrobek

Balení v kg pytel paleta

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

011 ZDICÍ MALTA 5 MPa

40

1 400

112,00

2,80

135,52

011 ZDICÍ MALTA 5 MPa

25

1 200

72,50

2,90

87,73

Vápenocementová malta pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček z klasických materiálů (např. plné i lehčené cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 21 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm Vydatnost: cca 1,75 kg/dm3

třída pevnosti M 10

Výrobek

021 ZDICÍ MALTA 10 MPa

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

75,50

3,02

Cena s DPH za balení

91,36

Cementová malta pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček, komínových těles z klasických materiálů (např. plné i lehčené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdění konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 22,2 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm Vydatnost: cca 1,85 kg/dm3

třída pevnosti M 15

Výrobek

031 ZDICÍ MALTA 15 MPa

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

106,00

4,24

Cena s DPH za balení

128,26

Cementová malta pro zdění obvodových, nosných i výplňových zdí a příček, komínových těles z klasických materiálů (plné i lehčené cihly, cihelné a betonové bloky, tvárnice apod.). Není vhodná pro zdění konstrukcí z pórobetonu, skleněných tvárnic a sádrových prvků, ani pro spárování zdiva. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 21 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 12 mm Vydatnost: cca 1,75 kg/dm3

třída pevnosti M 20

Výrobek

041

ZDICÍ MALTA PRO VÁPENOPÍSKOVÉ A BETONOVÉ BLOKY 20 MPa

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

155,00

6,20

Cena s DPH za balení

187,55

Speciální cementová malta pro ruční zdění konstrukcí z vápenopískových a betonových bloků. Vysokopevnostní rychletuhnoucí malta se zvýšenou smykovou pevností ložných spár a se zvýšenou odolností proti sedání. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 17 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 1,70 kg/dm3

52


MALTY PRO TENKOVRSTVÉ ZDĚNÍ třída pevnosti M 5

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

061

ZDICÍ MALTA NA PÓROBETON

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

134,00

5,36

Cena s DPH za balení

162,14

MALTY PRO LÍCOVÉ ZDIVO třída pevnosti M 5

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

111

ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 5 MPa

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

132,50

5,30

Cena s DPH za balení

160,33

Pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly. Nezpůsobuje výkvět na povrchu zdicích prvků. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 15 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm Vydatnost: cca 1,50 kg/dm3

třída pevnosti M 10

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

121

SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 10 MPa

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

160,00

6,40

Cena s DPH za balení

193,60

Ruční malta pro spárování lícového (pohledového) zdiva. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, cihelné pásky apod. Nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích prvků. Upravený povrch zatvrdlé malty ve spárách má jemnozrnnou strukturu. Součást ETICS Cemixtherm K jako malta pro spárování cihelných obkladových pásků. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 2,5 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (spotřeba na pohledovou plochu spár) Vydatnost: cca 1,45 kg/dm3

třída pevnosti M 15

Výrobek

311

ZDICÍ A SPÁROVACÍ MALTA PRO LÍCOVÉ ZDIVO 15 MPa - CEMENTOVĚ ŠEDÁ

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

178,50

7,14

Cena s DPH za balení

215,99

Pro zdění a současné spárování lícového (pohledového) zdiva v jedné pracovní operaci. Ideální na klinkry, lícové a vápenopískové cihly, štípané betonové bloky apod. Nezpůsobuje výkvěty na povrchu zdicích materiálů (prvků). Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 16 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 mm (pro cihly NF 240x115x71mm) Vydatnost: cca 1,55 kg/dm3 9 10 11 12 13 14 15

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 53

ZDICÍ, SPECIÁLNÍ A OPRAVNÉ HMOTY

Ideální pro tenkovrstvé zdění stavebních konstrukcí z pórobetonu. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 2,6 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 2 mm Vydatnost: cca 1,30 kg/dm3


SPECIÁLNÍ MALTY A OPRAVNÉ HMOTY Balení v kg pytel paleta

Výrobek

331

MALTA PRO POKLÁDKU A SPÁROVÁNÍ PŘÍRODNÍHO KAMENE

30

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

280,50

9,35

Cena s DPH za balení

339,41

ZDICÍ, SPECIÁLNÍ A OPRAVNÉ HMOTY

Malta pro pokládku nebo přizdívání a současné spárování prvků z přírodního a umělého kamene nebo cihelných prvků. Malta obsahuje pucolán a zamezuje tak tvorbě výkvětů. Lze ji použít na terasách, podestách, schodištích, ale také na soklech. Zrnitost: 2,0 mm Spotřeba: cca 34 kg/m2 při doporučené tloušťce 20 mm Vydatnost: cca 0,9 m2/30 kg pytel při doporučené tloušťce 20 mm

třída pevnosti M 2,5

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

171

POKRÝVAČSKÁ MALTA

171 b POKRÝVAČSKÁ MALTA BÍLÁ

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

25

1 200

128,50

5,14

155,49

25

1 200

155,00

6,20

187,55

Pro osazování hřebenových, krajových a úžlabinových tvarovek z pálené keramiky nebo betonu. Zvýšená trvanlivost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Není vhodná pro běžné zdění a omítání stavebních konstrukcí. Zrnitost: 1,2 mm Spotřeba: cca 11 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 7 mm Vydatnost: cca 1,60 kg/dm3

Výrobek

141

Balení v kg

ANTIKOROZNÍ OCHRANA

5

Cena bez DPH za balení za kg

515,00

103,00

Cena s DPH za balení

623,15

Hydraulicky tuhnoucí antikorozní ochrana výztuže pod reprofilační malty Cemix s vynikající přídržností na oceli i betonu. Je nepropustná pro chloridy a vodu. Minimální tloušťka výsledné ochrany musí být 1,0 mm. Spotřeba: 0,19 kg/bm / pro výztuž o 14 mm

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

151

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

REPROFILAČNÍ MALTA

25

1 200

492,50

19,70

595,93

151 j REPROFILAČNÍ MALTA JEMNÁ

25

1 200

502,50

20,10

608,03

151 h REPROFILAČNÍ MALTA HRUBÁ

25

1 200

470,00

18,80

568,70

Jednokomponentní speciální reprofilační cementová malta. Malta pro opravy výtluků a nerovností prefabrikovaných dílců apod., obzvláště vhodná k reprofilaci poškozených míst v betonu. Malta s velmi dobrou zpracovatelností, vysokou mechanickou pevností a odolností, vysokou odolností proti rozmrazovacím solím a odolností proti rozpínání. Vykazuje minimální smrštění. Aplikace bez spojovacího můstku jen na napenetrovaný povrch Cemix Penetrací hloubkovou. Vysoká pevnost v tlaku 45 MPa. Zrnitost: 1,2 mm 0,7 mm 2,0 mm

Spotřeba: cca 1,9 kg/m2/mm cca 1,9 kg/m2/mm cca 2 kg/m2/mm

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 54

Vydatnost: cca 1,9 kg/dm3 cca 1,9 kg/dm3 cca 2,0 kg/dm3


BETONY DEKLAROVÁNY PODLE TZV. BETONÁŘSKÉ NORMY ČSN EN 206+A1

BETONY Výrobek

000

Balení v kg pytel paleta

25

BETON HOBBY

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

78,50

3,14

Cena s DPH za balení

94,99

Beton pevnostní třídy C16/20 pro drobné betonářské práce např. upevnění sloupků plotu apod. K vyplnění plotových betonových prefabrikátů. Na konstrukce bez nároků na zušlechtění materiálu. K vytváření sdružených (připojených) potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) v neagresivním prostředí. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm Vydatnost: cca 0,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 50 mm

430

Balení v kg pytel paleta

25

BETON BASIC

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

86,50

3,46

Cena s DPH za balení

104,67

Beton pevnostní třídy C20/25 vhodná pro běžné betonářské práce, včetně nenosných stavebních konstrukcí vyžadujících použití armovací výztuže (drobné betonové konstrukce, podlahy apod.), také jako výplň ztraceného bednění u některých konstrukcí (výplň základů, stěn apod.). Vhodný na plochy s požadavky na střední pevnost (podlahy ve sklepech, garážích, drobné zahradní konstrukce apod.) Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm Vydatnost: cca 0,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 50 mm

Výrobek

040

BETON KLASIK

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

97,50

3,90

Cena s DPH za balení

117,98

Beton pevnostní třídy C 25/30 určený pro veškeré betonářské práce. Vhodný pro základy, schodiště, opěrné zídky, jako podkladní vrstva pod dlažbu apod. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 20 - 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 10 - 50 mm Vydatnost: cca 0,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 50 mm

Výrobek

310

BETON DRENÁŽNÍ

Balení v kg pytel paleta

40

1 400

Cena bez DPH za balení za kg

164,00

4,10

Cena s DPH za balení

198,44

Beton s vysokou vodopropustností určený jako podkladní vrstva před podkládkou dlažebních prvků jako jsou kostky, desky, kameny apod. ve vodopropustných systémech zahradního programu Cemix. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 180 - 200 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 100 mm Vydatnost: cca 0,4 - 0,44 m2/40 kg pytel při vrstvě 50 mm 9 10 11 12 13 14 15

Výrobek

340

BETON SLOUPKOVÝ RAPID

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

162,50

6,50

Cena s DPH za balení

196,63

Rychletvrdnoucí beton pro kotvení plotových sloupků a další svépomocné práce při provádění jednoduchých konstrukcí doma i na zahradě. Jednoduše zpracovatelný, s minimální dobou fixace kotvené konstrukce. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 100 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 50 mm Vydatnost: cca 0,25 m2/25 kg pytel při vrstvě 50 mm

55

BETONY, POTĚRY

Výrobek


CEMENTOVÉ POTĚRY Balení v kg pytel paleta

Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

010

CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa

40

1 400

126,00

3,15

152,46

010

CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa

25

1 200

83,00

3,32

100,43

010 j CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa JEMNÝ

25

1 200

92,50

3,70

111,93

010 h CEMENTOVÝ POTĚR 20 MPa HRUBÝ

25

1 200

85,00

3,40

102,85

BETONY, POTĚRY

Pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.). Pevnost v tlaku min. 20 MPa. Zrnitost:

Spotřeba:

4,0 mm

cca 20 - 100 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 10 - 50 mm

4,0 mm 1,2 mm 8,0 mm

cca 20 - 100 kg/m2 cca 10 - 29 kg/m2 cca 62 - 205 kg/m2

10 - 50 mm 5 - 15 mm 30 - 100 mm

Vydatnost: cca 0,4 - 2 m2 na 40 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy cca 0,3 - 1,3 m2 cca 0,9 - 2,5 m2 cca 0,1 - 0,4 m2 na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

CEMENTOVÝ POTĚR 25 MPa

25

1 200

88,00

3,52

106,48

020 j CEMENTOVÝ POTĚR 25 MPa JEMNÝ

25

1 200

128,50

5,14

155,49

020

Pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.). Pevnost v tlaku min. 25 MPa. Zrnitost:

Spotřeba:

4,0 mm 0,7 mm

cca 19 - 95 kg/m2 cca 5,5 - 19 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 10 - 50 mm 3 - 10 mm

Vydatnost: cca 0,3 - 1,3 m2 cca 1,3 - 4,5 m2 na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

CEMENTOVÝ POTĚR 30 MPa

25

1 200

93,50

3,74

113,14

030 h CEMENTOVÝ POTĚR 30 MPa HRUBÝ

25

1 200

95,50

3,82

115,56

030

Pro vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, parkety, plovoucí podlahy, PVC, koberce apod.) Potěr může sloužit jako finální vrstva. Ideální na plochy s požadavky na vyšší pevnost (podlahy v garážích, skladovacích halách, dílnách, sklepech apod.). Pevnost v tlaku min. 30 MPa.

56

Zrnitost:

Spotřeba:

4,0 mm 8,0 mm

cca 20 - 100 kg/m2 cca 63 - 210 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 10 - 50 mm 30 - 100 mm

Vydatnost: cca 0,3 - 1,3 m2 cca 0,1 - 0,4 m2 na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy


SPECIÁLNÍ POTĚRY Balení v kg pytel paleta

Výrobek

070

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

POLYMERCEMENTOVÝ POTĚR 40 MPa

25

1 200

305,00

12,20

369,05

070 h POLYMERCEMENTOVÝ POTĚR 40 MPa HRUBÝ

25

1 200

305,00

12,20

369,05

Pro opravy dutin a výtluků v potěrech a betonu do hloubky poškození 50 mm. Pro zhotovování sdružených a plovoucích potěrů. Výrobek je mrazuvzdorný, odolný proti chemickým rozmrazovacím látkám. Aplikační tloušťka vrstvy 5 - 50 mm, u hrubé verze až 100 mm. Pevnost v tlaku min. 40 MPa. Spotřeba:

2,0 mm 4,0 mm

cca 59 kg/m2 cca 100 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 30 mm 50 mm

Vydatnost: cca 0,4 m2 cca 0,3 m2 na 25 kg pytel při doporučené tloušťce vrstvy

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

080

SPÁDOVÝ POTĚR

25

1 200

169,00

6,76

204,49

180

SPÁDOVÝ POTĚR RAPID

25

1 200

295,00

11,80

356,95

Rychletuhnoucí potěr plněný vlákny pro ruční vytváření sdružených (připojených) a plovoucích potěrů určených k položení podlahové krytiny (dlažba, PVC, epoxidové nátěry apod.). Ideální na plochy, kde jsou požadavky na vyšší pevnost, odolnost a proměnlivou tloušťku (např. spádová vrstva na balkónech, lodžiích, terasách, v hromadných sprchách apod.). Pevnost v tlaku min. 30 MPa. RAPID je určen k vytváření potěrů s možností pochůznosti již po 3 - 4 hodinách; lepení dlažby – nejdříve po 24 hod. Zrnitost: 4,0 mm Spotřeba: cca 10 - 195 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 5 - 100 mm Vydatnost: cca 0,3 m2/25 kg pytel při průměrné rovinné vrstvě 50 mm

Balení v kg pytel paleta

Výrobek

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

TORKRET 25 MPa

40

1 400

236,00

5,90

285,56

150 j TORKRET 25 MPa JEMNÝ

40

1 400

236,00

5,90

285,56

150

Pro spolehlivé celoplošné zpevňování a opravy stavebních konstrukcí (zdí, důlních chodeb, kleneb sklepů apod.) metodou suchého stříkání – suchá směs se mísí s vodou až ve stříkací hubici. Pevnost v tlaku min. 25 MPa. Zrnitost:

Spotřeba:

8,0 mm 4,0 mm

cca 210 kg/m2 cca 105 kg/m2

Doporučená aplikační tl.: 100 mm 50 mm

Vydatnost: cca 4,8 m2 cca 9,5 m2 na 1 tunu při doporučené tloušťce vrstvy

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 57

BETONY, POTĚRY

Zrnitost:


POJIVA A PLNIVA Výrobek

VÁPENNÝ HYDRÁT

Balení v kg pytel paleta

20

800

Cena bez DPH za balení za kg

100,00

5,00

Cena s DPH za balení

121,00

Bílé vápno CL 90-S Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. používaný jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutralizaci kyselých látek.

Výrobek

Balení v kg pytel paleta

25

VÁPNO NEHAŠENÉ

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

125,00

5,00

Cena s DPH za balení

151,25

Bílé vápno CL 90-Q Pojivo pro výrobu omítkových a maltových směsí, event. používaný jako chemický výrobek pro úpravu vody a neutralizaci kyselých látek. Vydatnost: >26 dm3/10 kg

POJIVA A PLNIVA

9 10 11 12 13 14 15

Výrobek

PODSYPOVÝ A ZÁSYPOVÝ PÍSEK

Balení v kg pytel paleta

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

68,00

2,72

Cena s DPH za balení

82,28

Písek na spárování zámkové dlažby a drobné stavební práce. Zrnitost: 1 mm Vydatnost: dle podkladu

Výrobek

KŘEMIČITÝ PÍSEK

Balení v kg

25

Cena bez DPH za balení za kg

197,50

7,90

Písek pro zásyp epoxidových penetrací. Vhodný také jako plnivo do stavebních hmot. Zrnitost: 0,6 - 1,2 mm Vydatnost: dle podkladu

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 58

Cena s DPH za balení

238,98


PENETRACE Výrobek

PENETRACE ASN TOP

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

24 kg

1 656,00

69,00

2 003,76

8 kg

552,00

69,00

667,92

Úprava podkladů před aplikací zejména akrylátových a silikonových pastovitých omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad; zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem. V nabídce devět základních odstínů. Spotřeba: cca 0,25 kg/m2 VHODNÁ

Výrobek

PENETRACE ASN COLOR

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

24 kg

1 992,00

83,00

2 410,32

8 kg

664,00

83,00

803,44

Úprava podkladů před aplikací zejména akrylátových a silikonových pastovitých omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad; zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů. Spotřeba: cca 0,25 kg/m2 VHODNÁ POD STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY

Výrobek

PENETRACE ST COLOR

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

24 kg

1 824,00

76,00

2 207,04

8 kg

608,00

76,00

735,68

Úprava podkladů před aplikací zejména silikátových a silikonsilikátových pastovitých omítek. Spolehlivě zpevňuje podklad, zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a výrazně zvyšuje její soudržnost s podkladem. Široká nabídka barevných odstínů. Spotřeba: cca 0,25 kg/m2 VHODNÁ POD STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY

Výrobek

PENETRACE ASN START

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

15 kg

990,00

66,00

1 197,90

5 kg

330,00

66,00

399,30

Úprava podkladů před aplikací zejména akrylátových a silikonových fasádních nátěrů. Spolehlivě zpevňuje podklad a sjednocuje kryvost fasádních nátěrů. Spotřeba: cca 0,20 kg/m2 VHODNÁ POD FASÁDNÍ NÁTĚRY

Výrobek

PENETRACE ST START

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

15 kg

990,00

66,00

1 197,90

5 kg

330,00

66,00

399,30

Úprava podkladů před aplikací zejména silikátových fasádních a interiérových nátěrů. Spolehlivě zpevňuje podklad a sjednocuje kryvost fasádních nátěrů. Spotřeba: cca 0,20 kg/m2 VHODNÁ POD FASÁDNÍ NÁTĚRY

59

PENETRACE A SPOJOVACÍ MŮSTKY

POD STRUKTURÁLNÍ OMÍTKY


PENETRACE Výrobek

PENETRACE ZÁKLADNÍ

Balení

10 kg 5 kg

Cena bez DPH za balení za kg

1 040,00 520,00

104,00 104,00

Cena s DPH za balení

1 258,40 629,20

PENETRACE A SPOJOVACÍ MŮSTKY

Penetrace minerálních podkladů pod lepicí, stěrkové a omítkové hmoty. Spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro penetraci podkladů před lepením izolantů (EPS, XPS, MW) v ETICS. K přípravě podkladů (původní omítky, neomítnuté zdivo, lehké a porézní betony) před aplikací stěrkových a omítkových hmot. Výrazně zvyšuje přídržnost k podkladu. Nelze použít v nezředěném stavu. Spotřeba: 0,15-0,30 kg naředěné tekutiny/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu 5kg balení koncentrátu až na 130 m2

Výrobek

PENETRACE HLOUBKOVÁ

Balení

10 kg 5 kg

Cena bez DPH za balení za kg

1 170,00 585,00

117,00 117,00

Cena s DPH za balení

1 415,70 707,85

Penetrace s nanočásticemi pro hloubkové zpevnění všech minerálních podkladů (např. zdivo, omítky, stěrky apod.). Spolehlivé zpevnění a snížení nasákavosti problematických podkladů před aplikacemi šlechtěných i běžných omítek, vyrovnávacích stěrek, lepidel pro keramické obklady a dlažby, povlakových hydroizolací apod. Dokonale zpevňuje podklad do hloubky; zamezuje předčasnému vyschnutí vrchní omítky a zvyšuje její soudržnost s podkladem (nově omítnuté plochy lze penetrovat až po dostatečném vyzrání omítky). Spotřeba: cca 0,15-0,25 kg/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu

Výrobek

PENETRACE PODLAHOVÁ

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

10 kg 5 kg

1 200,00 600,00

1 452,00 726,00

120,00 120,00

Koncentrovaná penetrace s vysokým stupněm ředění pro spolehlivé zpevnění a uzavření povrchu (snížení savosti) podkladních stavebních materiálů. Příprava podkladu pro aplikace anhydritových a cementových potěrů, stěrkových hmot, vyrovnávacích a samonivelačních hmot. Alternativní penetrace před aplikací cementových lepidel pro lepení dlažeb. Výrazně zlepšuje rozlivové vlastnosti samonivelačních hmot a zvyšuje přídržnost k podkladu. Spotřeba: cca 0,15-0,35 kg/m2 podle druhu a nasákavosti podkladu

SPOJOVACÍ MŮSTKY Výrobek

KONTAKT KONTAKT COLOR

Balení

bílý 24 kg bílý 8 kg barevný 24 kg barevný 8 kg

Cena bez DPH za balení za kg

1 848,00 616,00 2 208,00 736,00

77,00 77,00 92,00 92,00

Cena s DPH za balení

2 236,08 745,36 2 671,68 890,56

Kontaktní můstek s obsahem jemnozrnného plniva pro úpravu nosných podkladů před aplikací mozaikových omítek (např. stěrky ETICS, venkovní štuky zpevněné penetrací, apod.). Po vyschnutí výrazně zvyšuje adhezi následných vrstev. Široká nabídka barevných odstínů. Spotřeba: cca 0,40 kg/m2

Vhodná nejen pod mozaikové omítky

60


SPOJOVACÍ MŮSTKY Výrobek

KONTAKT BETON

Balení

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

24 kg 8 kg

1 704,00 568,00

2 061,84 687,28

71,00 71,00

Výrobek

Balení v kg pytel paleta

201 SPOJOVACÍ MŮSTEK

25

Cena bez DPH za balení za kg

1 200 1 125,00

45,00

Cena s DPH za balení

1 361,25

Spojovací můstek (adhezní nátěr) slouží pro úpravu velmi hladkých a nenasákavých podkladů (hladké betony, keramický střep, dlaždice, umakart, plech, extrudovaný polystyren apod.) Spolehlivě snižuje a vyrovnává nasákavost podkladů a drsnou strukturou výrazně zvyšuje přídržnost následně aplikovaných materiálů (lepidla, podlahové stěrky). Maximální tloušťka nanášené vrstvy je 1 mm. Nelze používat na povrchově neošetřené kovové stavební prvky. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 0,9 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 mm Vydatnost: cca 31 m2 / 25 kg pytel při dop. tloušťce vrstvy

Výrobek

Balení v kg pytel paleta

221 POLYMERCEMENTOVÝ SPOJOVACÍ MŮSTEK

25

1 200

Cena bez DPH za balení za kg

465,00

18,60

Cena s DPH za balení

562,65

Pro úpravu velmi hladkých povrchů – vytváří drsnou podkladní vrstvu. Spolehlivě vyrovnává extrémně vysokou nebo nízkou nasákavost podkladu (vápenopískové bloky a cihly, pórobeton, bloky a panely z lehkých betonů, konstrukce z betonových prefabrikátů, monolitických betonů apod.). Výrazně zvyšuje přídržnost následných vrstev (lepidla, stěrkovací hmoty, omítky) a optimalizuje rychlost jejich tuhnutí. Zrnitost: 0,7 mm Spotřeba: cca 1-2 kg/m2 při doporučené tloušťce vrstvy 0,7 - 1,5 mm Vydatnost: cca 12,5 - 25 m3 / 25 kg pytel

Výrobek

Balení v kg

241 SUPERKONTAKT

5

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

920,00

1 113,20

184,00

Základní nátěr – vysoce přilnavý adhezní můstek plněný křemičitým pískem – na hladké nesavé kompaktní podklady, jako jsou veškeré obklady, cementové a anhydritové potěry, potěry z litého asfaltu, OSB desky, pískovce, syntetické nátěry s výjimkou polyethylenu. Pod těsnicí hmoty balkonů, teras, sprch. Vysoká přilnavost na hladkých podkladech. Spotřeba: 0,25 - 0,40 kg/m2

Výrobek

DUPOX 2010 Transparentní dvousložkový epoxidový nátěr. Používá se jako penetrace nebo spojovací můstek. Možno použít i jako transparentní finální nátěr, ale i sešívací epoxidová pryskyřice pro vyspravení trhlin v podlahách.

Balení kg

Cena bez DPH za balení za kg

Cena s DPH za balení

30

10 680,00

356,00

12 922,80

10

4 230,00

423,00

5 118,30

5

2 180,00

436,00

2 637,80

9 10 11 12 13 14 15

61

PENETRACE A SPOJOVACÍ MŮSTKY

Speciální kontaktní můstek s obsahem jemnozrnného plniva pro úpravu nosných betonových podkladů, především monolitů a prefabrikátů, před aplikací strojních jádrových a jednovrstvých vápenocementových omítek (se zrnem max. do 1,2 mm) a k úpravě nenasákavých podkladů pod sádrové omítky a stěrky. Je určen na hladké nebo málo savé podklady včetně tvarově stabilních deskových materiálů (např. CETRIS, sádrokarton atd.). Po vyschnutí výrazně zvyšuje přilnavost následných vrstev. Spotřeba: cca 0,40 kg/m2


TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ETICS Výrobek

Typ

Balení

EPS 70 F

Balení dle tloušťky izolantu

POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 100 F

Cena bez DPH za balení

Cena s DPH za balení

Desky z pěnového polystyrenu určené pro tepelnou izolaci fasád. EPS 70 F je standardní nejpoužívanější typ. EPS 100 F je pevnější a s lepším součinitelem tepelné vodivosti.

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ETICS

Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm.

Výrobek

Typ

Balení

EPS 70 F

Balení dle tloušťky izolantu

POLYSTYREN PĚNOVÝ ŠEDÝ EPS 100 F

Cena bez DPH za balení

Cena s DPH za balení

Desky z šedého EPS určené pro tepelnou izolaci fasád. EPS šedý obsahuje příměs grafitu, který zlepšuje jeho tepelněizolační vlastnosti. Vlivem tmavého zbarvení se však silně zahřívá slunečním zářením a následně vlivem teploty dochází k rozměrovým změnám desek. Z tohoto důvodu se šedý EPS nesmí skladovat a zpracovávat na přímém slunci. Během aplikace šedého EPS je nutné zajistit stínění fasády sítěmi až do úplného dokončení montáže ETICS. Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 500 x 1000 mm.

Výrobek

POLYSTYREN PRO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ

Typ

Balení

Soklové desky

Balení dle tloušťky izolantu

Cena bez DPH za balení

Cena s DPH za balení

Soklové desky z pěnového polystyrenu s Perimetrické Balení dle tloušťky vysokou pevností a nízkou nasákavostí. Sodesky izolantu klové desky jsou přímo určeny pro použití v ETICS - pro části fasády v místech ostřiku- Extrudovaný Balení dle tloušťky jící vody (oblast soklu) a pod terénem (max. polystyren XPS izolantu do hloubky 3 m), strukturovaný povrch zajišťuje přilnavost stěrkových hmot a omítek. Desky jsou dodávány v rozměrech 500 x 1000 mm nebo 600 x 1250 mm. Desky z extrudovaného polystyrenu (XPS) se vyznačují velmi nízkou nasákavostí a nízkou paropropustností. Na jejich hladkém povrchu špatně drží lepicí a stěrkové hmoty. Proto je potřeba hladký povrch nejdříve zdrsnit. Perimetrické desky z EPS jsou určeny pro izolace vnějších stěn v přímém styku se zeminou (sklepní prostory, bazény apod.). Po obvodu mají polodrážku.

Výrobek

FENOLICKÁ PĚNA

Typ

Balení

Kooltherm K5

Balení dle tloušťky izolantu

Cena bez DPH za balení

Cena s DPH za balení

Desky z fenolické pěny určené pro tepelnou izolaci fasád. Vysoce účinný izolant s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti 0,02 – 0,021 W/(m.K). Vhodný zejména pro izolaci doplňkových ploch v místech, kde je z konstrukčního hlediska nutno užít menší tloušťku izolantu, jako jsou ostění oken či oblasti lodžií. Izolant se skládá z tuhého fenolového jádra a povrchových textilií po obou stranách. Desky o rozměrech 1200 x 400 mm, jednovrstvé desky tl. 20 – 140 mm, dvouvrstvé 160 – 200 mm.

62


TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ETICS Výrobek

Cena bez DPH za balení

Typ

MINERÁLNÍ VLNA S PODÉLNÝM VLÁKNEM

Cena s DPH za balení

TR 15 TR 10

Desky z minerální vlny s podélně orientovanými vlákny určené pro tepelnou izolaci fasád. Třída TR 15 je pevnější. TR 10 má lepší součinitel tepelné vodivosti.

Výrobek

Cena bez DPH za balení

Typ

MINERÁLNÍ VLNA DVOUVRSTVÁ

Cena s DPH za balení

TR 10

Jedná se o desky Frontrock MAX E z minerální vlny s podélně orientovanými vlákny s dvouvrstvou charakteristikou určené pro tepelnou izolaci fasád. Horní tužší vrstva (20 mm) zajišťuje odolnost proti protažení hmoždinek izolantem. Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 600 x 1000 mm.

Výrobek

Cena bez DPH za balení

Typ

MINERÁLNÍ VLNA S KOLMÝM VLÁKNEM

Cena s DPH za balení

TR 80

Desky (lamely) z minerální vlny s vlákny orientovanými kolmo k rovině desky určené pro tepelnou izolaci fasád. Umožňují zateplit zaoblené fasádní plochy, na fasádu se musí lepit vždy celoplošně. Materiál k dodání v různých tloušťkách desek o rozměrech 333 x 1000 mm nebo 200 x 1200 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

55 m2

1 369,50

24,90

1 657,10

VS 145 B

55 m

2

1160,50

21,10

1404,21

R 267

50 m2

3 495,00

69,90

4 228,95

Výrobek

Typ

Balení MJ

VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA KVALITATIVNÍ TŘÍDY A

VS 160 A

VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA STANDARDNÍ VÝZTUŽNÁ SÍŤOVINA PANCÍŘOVÁ

Sklovláknitá síť odolná alkalickému prostředí určená pro vyztužení základní vrstvy ETICS. VS 160 A - výztužná síťovina kvalitativní třídy A s plošnou hmotností minimálně 160 g/m2. VS 145 B - výztužná síťovina s plošnou hmotností minimálně 145 g/m2. R 267 - výztužná síťovina "pancířová" se používá jako doplněk ke standardní výztuži pro zvýšení mechanické odolnosti ETICS.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET NA ETICS CEMIXTHERM Při dodržení technologického předpisu, respektování předepsané skladby systému výrobce a při použití všech součástí systému včetně příslušenství ETICS od společnosti LB Cemix, s.r.o.

63

TEPELNĚIZOLAČNÍ MATERIÁLY PRO ETICS

Desky o rozměrech 600 x 1000 mm jsou dodávány v různých tloušťkách.


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Výrobek

ZAKLÁDACÍ LIŠTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

Lišta slouží k přesnému založení první řady izolačních desek. Je opatřena okapovým nosem pro odvod srážkové vody.

Výrobek

PŘÍDAVNÁ LIŠTA S OKAPNICÍ

Typ

23 mm 33 mm 43 mm 53 mm 63 mm 73 mm 83 mm 93 mm 103 mm 113 mm 123 mm 133 mm 143 mm 153 mm 163 mm 173 mm 183 mm 193 mm 203 mm 213 mm 223 mm 233 mm 243 mm 253 mm

Balení MJ

2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m 2m

Typ

Balení MJ

LO

2,5 m

Cena bez DPH za balení za MJ

54,40 61,80 68,80 74,80 82,20 89,20 96,40 103,80 111,20 118,20 125,60 172,20 181,60 191,20 200,60 210,20 219,80 229,40 238,80 248,40 257,80 267,60 277,00 286,40

27,20 30,90 34,40 37,40 41,10 44,60 48,20 51,90 55,60 59,10 62,80 86,10 90,80 95,60 100,30 105,10 109,90 114,70 119,40 124,20 128,90 133,80 138,50 143,20

Cena bez DPH za balení za MJ

100,75

40,30

Cena s DPH za balení

65,82 74,78 83,25 90,51 99,46 107,93 116,64 125,60 134,55 143,02 151,98 208,36 219,74 231,35 242,73 254,34 265,96 277,57 288,95 300,56 311,94 323,80 335,17 346,54

Cena s DPH za balení

121,91

Lišta je určena pro pevné spojení zakládací lišty se základní vrstvou ETICS. Detail ukončení omítky navíc vypadá estetičtěji a usnadňuje odkapávání vody.

Výrobek

PŘECHODOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ

Typ

Balení MJ

LW 66 -2

2m

Cena bez DPH za balení za MJ

244,00

Lišta opatřená okapnicí je určena pro řešení přechodu širšího izolantu na užší.

64

122,00

Cena s DPH za balení

295,24


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Výrobek

ZARÁŽECÍ HMOŽDINKA

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Typ

Balení MJ

6 x 60 mm

50 ks

45,00

0,90

54,45

6 x 80 mm

50 ks

60,00

1,20

72,60

Hmoždinky určené pro kotvení zakládací lišty k podkladu. Používají se minimálně 3 kusy na 1 m délky zakládací lišty.

VYMEZOVACÍ PODLOŽKA Podložky určené pro vyrovnání nerovností podkladu pod zakládací lištou v místech jejího kotvení.

Výrobek

SPOJKA ZAKLÁDACÍCH LIŠT

Typ

Balení MJ

2 mm

50 ks

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

110,00

2,20

133,10

2,30

139,15

3 mm

50 ks

115,00

4 mm

50 ks

120,00

2,40

145,20

5 mm

50 ks

130,00

2,60

157,30

8 mm

50 ks

140,00

2,80

169,40

10 mm

50 ks

150,00

3,00

181,50

Typ

Balení MJ

30 mm

100 ks

280,00

2,80

338,80

1000 mm

1 ks

43,30

43,30

52,39

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Plastová spojka určená k napojení jednotlivých dílů zakládacích lišt. Dodává se v délce 30 mm nebo jako tyč v délce 1000 mm, ze které je možné nařezat spojky potřebného rozměru.

Výrobek

EXPANZNÍ PÁSKA

Typ

Balení MJ

15x6 mm

1 ks (5,6 m)

Cena bez DPH za balení za MJ

136,00

136,00

Cena s DPH za balení

164,56

Předkomprimovaná těsnicí páska určená pro univerzální utěsnění napojovacích spár mezi izolantem a připojenou nebo prostupující konstrukcí - oplechování, ukotvení zábradlí, konzol apod.

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 65

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

Výrobek


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Výrobek

ROHOVÁ LIŠTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

Plastová lišta se síťovinou určená pro zpevnění vnějších rohů (nároží) ETICS.

Výrobek

ROHOVÁ LIŠTA FLEXIBILNÍ

Typ

Balení MJ

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

síťovina 100x100 mm 2,5 m

32,00

12,80

38,72

síťovina 100x150 mm 2,5 m

40,50

16,20

49,01

síťovina 100x230 mm 2,5 m

49,25

19,70

59,59

síťovina 100x300 mm 2,5 m

54,25

21,70

65,64

Typ

Balení MJ

Cena bez DPH za balení za MJ

síťovina 100x100 mm

25 m

622,50

24,90

Cena s DPH za balení

753,23

Lišta je určena ke zpevnění rohů, ostění oken a dveří v ETICS. Lišta je opatřena sklovláknitou síťovinou. Lištu lze vytvarovat na libovolný úhel. Lišta je dodávána v roli 25 m, ze které je možno odřezat libovolnou délku.

Výrobek

ROHOVÁ LIŠTA KLENBOVÁ

Typ

Balení MJ

síťovina 100x150 mm 2,5 m

Cena bez DPH za balení za MJ

89,75

35,90

Cena s DPH za balení

108,60

Lišta je určena pro vyztužení a vyrovnání hran oblouků v ETICS. Plastový roh je opatřen sklovláknitou síťovinou.

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 66


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Výrobek

ROHOVÁ LIŠTA S OKAPNICÍ

BASIC

Lišta sloužící k vyztužení hrany nadpraží je opatřena okapničkou zajišťující odkapávaní srážkové vody a zabraňující tak zatékání vody na vodorovnou část nadpraží, jeho špinění a odmrzání.

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Typ

Balení MJ

BASIC

2m

55,40

27,70

67,03

BASIC

2,5 m

69,25

27,70

83,79

PROFI

2m

59,80

29,90

72,36

PROFI

2,5 m

74,75

29,90

90,45

BASIC

PROFI

Výrobek

Typ

Balení MJ

AFC 100 x 150 mm

2,5 m

125,25

50,10

151,55

S OKAPNICÍ AFD 100 x 150 mm

2,5 m

140,25

56,10

169,70

S OKAPNICÍ AFD 100 x 200 mm

2,5 m

145,25

58,10

175,75

ROHOVÁ LIŠTA PROTIPOŽÁRNÍ

AFC

Speciální rohové lišty pro ostění a nadpraží otvorů. Jsou součástí systémového řešení nahrazujícího pásy z minerální vlny v zateplovacích systémech Cemixtherm.

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

AFD

Výrobek

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Typ

Balení MJ

PODPARAPETNÍ LIŠTA

LPE

2m

72,60

36,30

87,85

PARAPETNÍ NAPOJOVACÍ LIŠTA

CPP

2m

79,00

39,50

95,59

Lišta zajišťuje optimální spojení ETICS s parapetní deskou (plechem). Lišta je opatřena sklovláknitou tkaninou a pružnou dilatující samolepicí páskou a ochraňuje tak spáru proti povětrnostním vlivům bez nutnosti tmelení spáry. LPE

Lišta spojovací je určena pro zajištění dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu v místě ostění.

CPP

LPE

CPP

67

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

PROFI


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Výrobek

1D BASIC

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

1D PROFI

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Typ

Balení MJ

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D

1D BASIC

1,4 m

41,72

29,80

50,48

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D

1D BASIC

1,6 m

47,68

29,80

57,69

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D

1D BASIC

2,4 m

71,52

29,80

86,54

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D

1D PROFI

1,4 m

49,28

35,20

59,63

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D

1D PROFI

1,6 m

56,32

35,20

68,15

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 1D

1D PROFI

2,4 m

84,48

35,20

102,22

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 2D

2D LS2

2,6 m

102,70

39,50

124,27

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 2D

2D LW30

2,4 m

272,16

113,40

329,31

OKENNÍ PŘIPOJOVACÍ LIŠTA 3D

3D LW29

2,4 m

473,52

197,30

572,96

Lišty jsou určeny pro napojení ETICS k rámům oken a dveří, usnadňují čisté ukončení vrchní omítky, některé typy mají také funkci dilatace. Základní typy označované jako "1D" vytvářejí pružné spojení, neumožňují však výraznější dilataci. Lišty označované jako "2D" umožňují dilataci ve dvou na sobě nezávislých směrech; "3D" lišty ve všech třech směrech. Hlavní rozdíl mezi "2D" a "3D" však je zejména ve velikosti dilatačního pohybu, který lišta dovoluje - "3D" lišty poskytují možnost výrazně větší dilatace.

2D LS2

Typ lišty (1D, 2D, 3D) volte dle předpokládané potřeby dilatace zavisející zejména na způsobu osazení okna ve stěně, tloušťce tepelné izolace a velikosti okna. 1D BASIC - nejpoužívanější typ napojovací lišty dostačující pro většinu staveb. 1D PROFI - osvědčená lišta s dvojitou výztužnou sítí eliminující vznik prasklinek v omítce u lišty. 2D LS 2 - dobře těsní i při větším náporu vody, umožňuje však pouze mírnou dilataci. Bílá lišta je značně viditelná - nehodí se tak pro barevné rámy.

2D LW30

2D LW30 - 2D lišta osvědčené teleskopické konstrukce. 3D LW29 - spolehlivá 3D lišta. Narozdíl od výše uvedených lišt se k rámu okna lepí před nalepením izolantu.

3D LW29

1D BASIC

1D PROFI

2D LW30

3D LW29

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 68

2D LS2


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Výrobek

LIŠTA NAPOJENÍ OPLECHOVÁNÍ

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Typ

Balení MJ

D21 šedá

2m

125,40

62,70

151,73

D21 bílá

2m

125,40

62,70

151,73

Výrobek

PRŮBĚŽNÁ

Cena s DPH za balení

Balení MJ

LW50

2m

420,00

průběžná

2,5 m

414,25

165,70

501,24

rohová

2,5 m

414,25

165,70

501,24

krycí zátka univerzální

2,5 m

269,75

107,90

326,40

DILATAČNÍ LIŠTA Plastové dilatační lišty průběžné a rohové umožňují vytvoření přiznané dilatační spáry v ETICS a zajišťují její ochranu proti povětrnostním vlivům. Profil je opatřen sklovláknitou tkaninou.

Cena bez DPH za balení za MJ

Typ

PRŮBĚŽNÁ

210,00

ROHOVÁ

508,20

LW50

SE ZÁTKOU UNI

Výrobek

UKONČOVACÍ LIŠTA PRO OMÍTKU

Typ

Balení MJ

6 mm

2m

Cena bez DPH za balení za MJ

49,20

24,60

Cena s DPH za balení

59,53

Lišta se sklovláknitou tkaninou pro začištění a ukončení omítky v ETICS. Profil je vhodné použít např. při přechodech omítek s různými barvami či zrnitostmi nebo při přechodu omítky na jinou povrchovou úpravu, např. obklad.

69

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

Slouží pro napojení základní vrstvy ETICS shora na oplechování parapetu. Vhodná tam, kde nedochází k velkým dilatačním pohybům.


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Výrobek

NAPOJOVACÍ LIŠTA PRO OPLECHOVÁNÍ

Typ

Balení MJ

LE-V 6 mm

2,5 m

Cena bez DPH za balení za MJ

100,25

40,10

Cena s DPH za balení

121,30

Lišta je určena pro vytvoření dilatujícího napojení základni vrstvy a oplechování. Zabraňuje vnikání vody za klempířský prvek a vytváří estetické ukončení omítky.

Výrobek

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

NAPOJOVACÍ LIŠTA PRO ATIKU

Typ

Balení MJ

LW 55

2m

Cena bez DPH za balení za MJ

584,60

292,30

Cena s DPH za balení

707,37

Lišta určená pro ukončení povrchového souvrství ETICS a napojení na oplechování atiky. Zamezuje vnikání vody hnané větrem do izolantu a vzniku vlasových trhlin. Dodávána včetně spojovacích pásek a šablon pro vytvoření rohů.

Výrobek

KRABICE ELEKTROINSTALAČNÍ

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Typ

Balení MJ

KEZ

1 ks

447,90

447,90

541,96

KEZ 3

1 ks

474,30

474,30

573,90

Krabice je určena pro montáž zásuvek a vypínačů v ETICS. Pro tloušťku izolantu 50 - 200 mm. Krabice KEZ umožňuje montáž 1 ks zásuvky či vypínače, krabice KEZ 3 montáž 3 ks.

Výrobek

MONTÁŽNÍ DESKA

Typ

Balení MJ

MDZ

1 ks

Cena bez DPH za balení za MJ

447,90

447,90

Cena s DPH za balení

541,96

Deska je vhodná pro montáž venkovních svítidel, pohybových čidel, kamer apod. do hmotnosti 4 kg v ETICS. Pro tloušťku izolantu 50 - 200 mm.

Výrobek

NŮŽKY NA LIŠTY

Typ

Balení MJ

LÖWE

1 ks

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

1 165,90

1 410,74

1 165,90

Nůžky jsou určeny pro přesné a bezproblémové zkracování všech typů lišt pro ETICS.

70


Fischer

Výrobek

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - OCELOVÝ ŠROUBOVACÍ TRN

Balení MJ

Termoz CS 8/110*

100 ks

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

840,00

8,40

1 016,40

Termoz CS 8/130

100 ks

970,00

9,70

1 173,70

Termoz CS 8/150

100 ks

1 060,00

10,60

1 282,60

Určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E

Termoz CS 8/170

100 ks

1 250,00

12,50

1 512,50

Termoz CS 8/190

100 ks

1 370,00

13,70

1 657,70

Umožňuje systémovou zápustnou montáž.

Termoz CS 8/210

100 ks

1 610,00

16,10

1 948,10

Termoz CS 8/230

100 ks

1 960,00

19,60

2 371,60

Termoz CS 8/250

100 ks

2 350,00

23,50

2 843,50

Termoz CS 8/270

100 ks

2 700,00

27,00

3 267,00

Termoz CS 8/290

100 ks

3 130,00

31,30

3 787,30

Termoz CS 8/310

100 ks

3 490,00

34,90

4 222,90

Termoz CS 8/330

100 ks

4 210,00

42,10

5 094,10

Termoz CS 8/350

100 ks

4 730,00

47,30

5 723,30

Termoz CS 8/370

100 ks

5 260,00

52,60

6 364,60

Při zapuštění do EPS vyžaduje nestandardní průměr krycí zátky 62 mm. Krycí zátky je proto potřeba objednávat spolu s hmoždinkami. * není určeno pro zápustnou montáž R - Prodloužená verze do montážního přípravku nutno použít prodloužený bit - viz příslušenství.

Fischer

Typ

Termoz CS 8/390

100 ks

5 720,00

57,20

6 921,20

Termoz CS 8/250 R

100 ks

2 460,00

24,60

2 976,60

Termoz CS 8/270 R

100 ks

2 830,00

28,30

3 424,30

Termoz CS 8/290 R

100 ks

3 290,00

32,90

3 980,90

Termoz CS 8/310 R Zátka z polystyrenu bílá 62 mm Zátka z polystyrenu šedá 62 mm

100 ks

3 660,00

36,60

4 428,60

100 ks

170,00

1,70

205,70

100 ks

215,00

2,15

260,15

Cena s DPH za balení

Typ

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - OCELOVÝ ŠROUBOVACÍ TRN

Termoz CS 8/110 - DT 110 V

100 ks

2 100,00

21,00

2 541,00

Termoz CS 8/130 - DT 110 V

100 ks

2 230,00

22,30

2 698,30

Určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E Umožňuje zápustnou montáž do minerální vlny pomocí systémových montážních přípravků. Talířek hmoždinky o průměru 110 mm. Krycí zátky je potřeba objednávat spolu s hmoždinkami. R - Prodloužená verze do montážního přípravku nutno použít prodloužený bit - viz příslušenství.

Balení MJ

Cena bez DPH za balení za MJ

Výrobek

Termoz CS 8/150 - DT 110 V

100 ks

2 290,00

22,90

2 770,90

Termoz CS 8/170 - DT 110 V

100 ks

2 400,00

24,00

2 904,00

Termoz CS 8/190 - DT 110 V

100 ks

2 520,00

25,20

3 049,20

Termoz CS 8/210 - DT 110 V

50 ks

1 390,00

27,80

1 681,90

Termoz CS 8/230 - DT 110 V

50 ks

1 545,00

30,90

1 869,45

Termoz CS 8/250 - DT 110 V

50 ks

1 820,00

36,40

2 202,20

Termoz CS 8/270 - DT 110 V

50 ks

1 990,00

39,80

2 407,90

Termoz CS 8/290 - DT 110 V

50 ks

2 205,00

44,10

2 668,05

Termoz CS 8/310 - DT 110 V

50 ks

2 380,00

47,60

2 879,80

Termoz CS 8/330 - DT 110 V

50 ks

2 605,00

52,10

3 152,05

Termoz CS 8/350 - DT 110 V

50 ks

2 870,00

57,40

3 472,70

Termoz CS 8/370 - DT 110 V

50 ks

3 115,00

62,30

3 769,15

Termoz CS 8/390 - DT 110 V

50 ks

3 340,00

66,80

4 041,40

Termoz CS 8/250 R - DT 110 V

50 ks

1 760,00

35,20

2 129,60

Termoz CS 8/270 R - DT 110 V

50 ks

2 010,00

40,20

2 432,10

Termoz CS 8/290 R - DT 110 V

50 ks

2 230,00

44,60

2 698,30

Termoz CS 8/310 R - DT 110 V 50 ks Zátka z minerální vlny 100 ks 65 mm

2 310,00

46,20

2 795,10

230,00

2,30

278,30

71

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Fischer

Výrobek

MONTÁŽNÍ NÁSTROJE HMOŽDINEK TERMOZ CS 8 A TERMOZ CS 8-DT 110 V

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

Montážní nástroj pro systémovou zapuštěnou montáž (a také spolehlivou povrchovou montáž) hmoždinek Fischer TERMOZ CS 8 a TERMOZ CS 8-DT 110 V. Pro různé upínací systémy vrtaček ve variantách se šestihrannou stopkou nebo stopkou SDS plus. Montážní nástroj obsahuje základní bit. Pro montáž hmoždinek v délkách 250 – 290 mm je nutný prodloužený bit.

Fischer

Výrobek

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - ZÁPUSTNÁ DO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU Určená do podkladních materiálů tříd A, B, C, D, E Pouze pro izolant z pěnového polystyrenu. Eliminuje tepelné mosty hmoždinkami. Otvor po zapuštění hmoždinky je třeba vyplnit záslepkou z EPS.

Fischer

Výrobek

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - OCELOVÝ ZATLOUKACÍ TRN Hmoždinka je určena pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C.

72

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

1 ks

2 390,00

2 390,00

2 891,90

Montážní přípravek s uchycením SDS plus

1 ks

2 390,00

2 390,00

2 891,90

Prodloužený BIT T25 CS 178,5 mm (pro hmoždinky CS 250 - 390 mm)

1 ks

960,00

960,00

1 161,60

Prodloužený BIT T25 CS 98,5 mm (pro hmoždinky CS 250 - 310 mm)

1 ks

1 090,00

1 090,00

1 318,90

Typ

Balení MJ

Termoz SV II ecotwist 0 - 10

Typ

Balení MJ

Montážní přípravek s 6-ti hrannou stopkou

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

100 ks

1 860,00

18,60

2 250,60

Termoz SV II ecotwist 10 - 30

100 ks

1 970,00

19,70

2 383,70

Termoz SV II ecotwist 30 - 60

100 ks

2 270,00

22,70

2 746,70

Termoz SV II záslepka z bílého EPS

200 ks

360,00

1,80

435,60

Termoz SV II záslepka z šedého EPS

200 ks

400,00

2,00

484,00

SV II montážní přípravek 260 mm

1 ks

829,50

829,50

1 003,70

SV II montážní přípravek 400 mm

1 ks

1 386,00

1 386,00

1 677,06

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Typ

Balení MJ

Termofix CF 8/95

100 ks

610,00

6,10

738,10

Termofix CF 8/115 100 ks

650,00

6,50

786,50

Termofix CF 8/135 100 ks

740,00

7,40

895,40

Termofix CF 8/155 100 ks

800,00

8,00

968,00

Termofix CF 8/175 100 ks

860,00

8,60

1 040,60

Termofix CF 8/195 100 ks

1 020,00

10,20

1 234,20

Termofix CF 8/215 100 ks

1 130,00

11,30

1 367,30

Termofix CF 8/235 100 ks

1 220,00

12,20

1 476,20


PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS Výrobek

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - KOMBINOVANÝ PLASTKOVOVÝ ZATLOUKACÍ TRN Hmoždinka je určena pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C, D.

Fischer

Výrobek

TALÍŘOVÁ HMOŽDINKA - PLASTOVÝ ZATLOUKACÍ TRN Hmoždinka je určena pro montáž tepelněizolačních desek v ETICS pro podkladní materiály třídy A, B, C. Pro izolant z pěnového polystyrenu.

Fischer

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Typ

Balení MJ

Termoz CN 8/110

100 ks

630,00

6,30

762,30

Termoz CN 8/130

100 ks

680,00

6,80

822,80

Termoz CN 8/150

100 ks

750,00

7,50

907,50

Termoz CN 8/170

100 ks

810,00

8,10

980,10

Termoz CN 8/190

100 ks

910,00

9,10

1 101,10

Termoz CN 8/210

100 ks

1 000,00

10,00

1 210,00

Termoz CN 8/230

100 ks

1 080,00

10,80

1 306,80

Termoz CN 8/250

100 ks

2 540,00

25,40

3 073,40

Termoz CN 8/270

100 ks

2 780,00

27,80

3 363,80

Termoz CN 8/290

100 ks

3 110,00

31,10

3 763,10

Termoz CN 8/310

100 ks

3 690,00

36,90

4 464,90

Termoz CN 8/330

100 ks

4 050,00

40,50

4 900,50

Termoz CN 8/350

100 ks

4 380,00

43,80

5 299,80

Termoz CN 8/370

100 ks

4 760,00

47,60

5 759,60

Termoz CN 8/390

100 ks

5 170,00

51,70

6 255,70

Typ

Balení MJ

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Termoz PN 8/110

100 ks

500,00

5,00

605,00

Termoz PN 8/130

100 ks

530,00

5,30

641,30

Termoz PN 8/150

100 ks

580,00

5,80

701,80

Termoz PN 8/170

100 ks

650,00

6,50

786,50

Termoz PN 8/190

100 ks

730,00

7,30

883,30

Termoz PN 8/210

100 ks

810,00

8,10

980,10

Termoz PN 8/230

100 ks

900,00

9,00

1 089,00

Cena bez DPH za balení za MJ

Cena s DPH za balení

Výrobek

Typ

Balení MJ

PŘÍDAVNÝ TALÍŘ PRO HMOŽDINKY FISCHER

DT 90 N

100 ks

630,00

6,30

762,30

DT 110 N

100 ks

830,00

8,30

1 004,30

DT 140 N

100 ks

1 390,00

13,90

1 681,90

Přídavné (rozšiřující) talíře průměru 90 mm, 110 mm a 140 mm zvyšují odolnost hmoždinky proti protažení izolantem. Používají se u izolantů z minerální vlny. Průměry 90 mm a 110 mm jsou určeny především pro MW s podelným vláknem nižší pevnostní třídy (TR10). Průměr 140 mm je určen pro MW s příčným vláknem (lamely).

SPOČÍTÁME TO ZA VÁS...

www.cemix.cz/kalkulator 73

PŘÍSLUŠENSTVÍ ETICS

Fischer


MOZAIKOVÁ OMÍTKA

MOZAIKA 99

MOZAIKA 97

MOZAIKA 213

MOZAIKA 214

MOZAIKA 215

MOZAIKA 216

MOZAIKA 217

MOZAIKA 103

MOZAIKA 218

MOZAIKA 219

MOZAIKA 220

MOZAIKA 221

MOZAIKA 102

MOZAIKA 98

MOZAIKA 106

MOZAIKA 222

MOZAIKA 223

MOZAIKA 224

MOZAIKA 225

MOZAIKA

MOZAIKA 212

74


MOZAIKA 227

MOZAIKA 228

MOZAIKA 111

MOZAIKA 100

MOZAIKA 229

MOZAIKA 230

MOZAIKA 231

MOZAIKA 86

MOZAIKA 95

MOZAIKA 94

MOZAIKA 101

MOZAIKA 110

MOZAIKA 232

MOZAIKA 107

MOZAIKA 104

MOZAIKA 233

MOZAIKA 234

MOZAIKA 235

MOZAIKA 87

MOZAIKA

MOZAIKA 226

POZOR: Vyobrazený přehled mozaikových omítek je pouze orientační a proti skutečnosti může dojít k barevným odlišnostem z důvodu technických možností zobrazení fotografií a tisku.

75


SLUŽBY Cena v Kč bez DPH

VZORNÍK BAREVNÝCH ODSTÍNŮ FASÁDNÍCH OMÍTEK A FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ

550,00 / ks

Vějíř s ukázkou barevných odstínů fasádních strukturovaných omítek a fasádních nátěrů. Přehledný soubor více než 360 barevných odstínů.

VZORNÍK STRUKTUR FASÁDNÍCH OMÍTEK

350,00 / ks

Vzorník s ukázkou rýhovaných a zatíraných struktur fasádních omítek v různých zrnitostech. Sortiment Cemix nabízí struktury o zrnitostech 1,0; 1,2; 1,5; 2,0; 3,0 mm.

SLUŽBY

VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK

500,00 / ks

Vzorník nabízí ukázku 40 odstínů mozaikových omítek. Jedná se o odolnou dekorativní omítku pro povrchové úpravy soklů, schodišť a chodeb.

VZORNÍK MOZAIKOVÝCH OMÍTEK VZORKOVNÍK MOZAIKOVÝCH OMIETOK

ODTRHOVÉ A VÝTAŽNÉ ZKOUŠKY Výsledky těchto zkoušek slouží ke správnému navržení ETICS a ke stanovení počtu hmoždinek v systému.

1000,00 / vypracování výstupní zprávy 660,00 / 1 hod. práce technika 18,00 / 1km cestovné

TEPELNĚ-TECHNICKÉ VÝPOČTY

660,00 / 1 hod. práce technika

Tepelně-technické výpočty se omezují pouze na podpůrné výpočty (např. součinitel prostupu tepla, výpočet ročního množství zkondenzované vodní páry) pro návrh doporučení toušťky a typu vhodného izolantu pro ETICS na základě údajů o skladbě stěny objektu.

VÝROBA VZORKŮ Pro ověření správné volby odstínu vybrané šlechtěné pastovité omítky či fasádního nátěru lze nechat zajistit výrobu zkušebního vzorku. Rozměr fyzického vzorku 50x50 cm.

76

250,00 / kyblík omítka 1 kg 250,00 / kyblík nátěr 1 kg 400,00 / fyzický vzorek


Cena v Kč bez DPH

SANAČNÍ ANALÝZA

3 000,00 / objekt

Prohlídka objektu sanačním technikem. Meření zasolení a zavlhčení zdiva. Návrh sanačního řešení.

CEMIX MONTÉRKY

750,00 / ks

Pracovní oděv Cemix - komplet mikina a laclové kalhoty. Standardní velikost: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64. Prodloužená velikost: 54, 56, 58, 60, 62, 64.

CEMIX OCHRANNÉ SÍTĚ NA LEŠENÍ

6 000,00 / 1 role 100 bm

TERMOSNÍMKOVÁNÍ OBJEKTŮ T Termosnímkování odhaluje nerovnoměrnosti v tepelných ztrátách skrze obvodové stěny objektu. Pomocí snímků lze identifikovat místa tepelných mostů. Termosnímky mohou také sloužit ke kontrole zda bylo zateplení dobře provedeno.

ŠKOLA MISTRŮ

2500,00 / 10 snímků 660,00 / 1 hod. práce technika 18,00 / 1 km cestovné

ZDARMA

Prezentace, praktické ukázky, zaškolení pro správnou aplikaci systémových řešení Cemix. Možnost získání certifikátu o proškolení. V případě zájmu o proškolení kontaktujte obchodnětechnické poradce Cemix https://www.cemix.cz/obchodni-tym

INFORMACE

ZDARMA

Veškerá technická dokumentace včetně certifikátů, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, bezpečnostních listů a technologických předpisů k provádění k dispozici na www.cemix.cz. Odpovídáme na dotazy zaslané na adresu info@cemix.cz.

www.cemix.cz

w ww

NÍK N EN CE 2018 Platný od 1. 3. Pl Pla

PROSPEKTOVÝ SERVIS

ZDARMA

SÁDROVÉ OMÍTKY

Na vyžádání doručíme poštou nebo prostřednictvím odborných poradců tištěné informační materiály.

2018

SAMETOVÝ DOTEK DOKONALE ROVNÝCH STĚN Ekologické a přírodní Podporující zdravé bydlení ACÍ SYSTÉMY ZATE ZATEPLOV PASTOVITÉ OMÍTKY P FASÁDNÍ NÁTĚRY É SMĚSI MÍTKOVÉ A MALTOV CHEMIE OMÍTKOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ ZBOŽÍ

77

SLUŽBY

Ochranné sítě na lešení se používají jako ochrana okolí lešení proti spadu materiálu a drobných předmětů. Sítě zároveň slouží k zabránění rychlému vysychání omítek. Šíře role 3,12 m.


NÁJEMNÉ ZA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ Zařízení

Cena v Kč bez DPH

KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA TYP HM 200 KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA TYP HM 5, E 401 KONTINUÁLNÍ MÍCHAČKA S NÁSYPKOU Slouží ke smíchání suché maltové směsi s vodou. Pevně se připojuje na konus sila nebo ji lze použít i samostatně na balené SOMS.

PNEUMATICKÝ DOPRAVNÍK (SILOMAT)

NÁJEMNÉ ZA STROJNÍ ZAŘÍZENÍ

Slouží k pneumatické dopravě suché maltové směsi na místo zpracování a koncovému zařízení, kterým může být omítací stroj nebo kontinuální míchač.

OMÍTACÍ STROJ Slouží k čerpání suché maltové směsi, k jejímu míchání a následnému omítání (event. zdění). V zapojení se silomatem lze do omítacího stroje suchou směs pneumaticky dopravit. S omítacím strojem je možné aplikovat i lité podlahy. Omítací stroj lze použít také na balené SOMS.

DUOMIX PLUS E DUOMIX PLUS E (VČETNĚ ROTORU A STATORU) Slouží pro aplikaci samonivelačních podlahových hmot.

SILO

550,00 / den

VODNÍ PUMPA PRÁCE SERVISNÍHO TECHNIKA JÍZDNÉ ZAŠKOLENÍ OBSLUHY Sila jsou o objemech 7,5; 8,5; 12,5; 18; 22,5 m3. Dovoz a odvoz strojního zařízení na a ze stavby, instalace strojního zařízení. Poradenství v oblasti použití strojního zařízení. Servis v případě poruchy do 150 km do 24 hodin, nad 150 km do 48 hodin. Dodání náhradních dílů v krátkých termínech. ROTOR D6-3 SUPER STATOR D6-3 TWISTER ROTOR D4 PINK STATOR D4 PINK ROTOR D8 - 1,5 STATOR D8 - 1,5 TWISTER ROTOR U45/7 STATOR U45/7 (UTAHOVACÍ ŽLUTÝ) Rotor D8 + Stator D8 pro výkon max. 30 l/min. - při aplikaci litých podlah. Rotor U45/7 + Stator U45/7 pro výkon max. 60 l/min. - při aplikaci litých podlah.

Pozn.: Další příslušenství ke strojnímu zařízení lze dodat po dohodě se zákaznickým centrem.

78

660,00 / hod. 18,00 / km ZDARMA


PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ EUR PALET 4. podstatné značky chybí, nebo jsou nečitelné (nejméně jedna značka železnice nebo paletové organizace a jedna značka EUR musí ještě existovat). Podstatné značky jsou: EUR v oválu na obou rohových špalících Značka železnice nebo paletové organizace na obou levých rohových špalících Číslo výrobce, označení roku, příp. měsíce výroby na obou prostředních špalících Podstatné značky u zřejmě opravených palet: EUR na jednom pravém rohovém špalíku Značka železnice nebo paletové organizace na jednom levém rohovém špalíku Značky na prostředních špalících mohou chybět

a

d

eb

f

c

a) předepsané rozměry jednotlivých dílů bez přesahu základního rozměru palety kteroukoliv její částí b) značka železnice na levém špalíku c) chráněný znak EUR na pravém špalíku

Upozornění: Značku EUR může používat pouze výrobce, který má odbornou způsobilost a certifikaci na výrobu a opravu palet. Palety opravené neodborně, nebo neoprávněnou organizací, se stávají nevýměnnými.

5. k opravě byly použity zřejmě nepřípustné díly (např. příliš slabé, úzké, krátké přířezy, svlaky nebo špalíky). Nepřípustné náhradní díly mohou být posouzeny srovnáním s originálními díly.

d) všechny prvky palety z jednoho kusu e) seříznuté všechny čtyři vnější rohy palety f)

sražení všech hran opěrné spodní podlahy

Paleta je také nevýměnná, jestliže:

1. chybí jeden přířez nebo svlak, popř. je šikmo nebo napříč nalomený. Dále je paleta nevýměnná, jestliže je přířez nebo svlak zcela zlomen v celé šířce.

2. krajní přířezy ložné nebo opěrné podlahy jsou uštípnuty tak, že je na jednom přířezu dva a více, nebo na více než dvou přířezech po jednom a více viditelných šroubových hřebících. Bod 2. se vztahuje jen na krajní přířezy, a sice na ložené a opěrné podlaze. Je-li na některém z těchto přířezů viditelný více než jeden šroubový hřebík, není paleta výměnná. Paleta je dále výměnná, když jsou viditelné na prostředcích nebo příčných přířezech šroubové hřebíky v důsledku odštípnutí. Rozštípnutí, pro které je vidět šroubový hřebík, neovlivňuje únosnost. Horní hrany přířezů opěrné (spodní) podlahy rohové hrany musejí být opatřeny zkosením; pokud toto chybí, není paleta výměnná.

3. jeden špalík chybí, je zlomený nebo odštípnutý tak, že je viditelný více než jeden šroubový hřebík. Jeden šroubový hřebík ve špalíku může být viditelný. Rozštípnutí dřeva, kvůli kterému je šroubový hřebík viditelný, neovlivňuje únosnost. Jsou-li špalíky pootočeny nebo posunuty, ale přesto jsou pevně s přířezy spojeny, je paleta dále výměnná, pokud vnější rozměr palety není překročen o více než 1 cm.

6. celkový stav je tak špatný, že: není zaručena únosnost (zpuchřelé, shnilé nebo odštípnuté na více přířezech, svlacích nebo špalících). Paleta je dimenzována na 1 500 kg rovnoměrně rozložené zátěže. Zpuchřelý přířez nebo svlak omezuje použitelnost a únosnost a činí paletu pro využití v paletovém poolu nepoužitelnou. Je-li u palety více odštípnutých přířezů, svlaků nebo špalíků, takže by paleta podle bodů 1 až 3 mohla být sice výměnná, ale je-li ve své stabilitě očividně znehodnocena, není paleta výměnná. může být znečištěno naložené zboží. Zboží se znečistí, převezme-li od palety v ní obsažené látky nebo pachy. 1

1

3

3

1

2 4

2

79

4

PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ EUR PALET

Za výměnnou paletu se považuje Evropská dřevěná výměnná paleta prostá, rozměrů 800x1200 mm (dále jen paleta), odpovídající normě KODEX mezinárodní železniční unie (UIC) čís. 435-2. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou výměnnými paletami.


OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVEK STAVEBNÍCH HMOT LB Cemix, s.r.o. 1. Uzavření kupní smlouvy 1.1.

1.2.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.3.

1.4.

Prodej zboží ze sortimentu obchodní společnosti LB Cemix, s.r.o., IČ: 27994961, se sídlem Tovární 36, 373 12 Borovany (dále jen „prodávající“) se uskutečňuje na základě písemně uzavřené kupní smlouvy. Za písemně uzavřenou je považována i smlouva uzavřená formou faxu či e-mailu. Kupní smlouva vznikne písemným přijetím nabídky-objednávky (dále jen „objednávka“) kupujícího prodávajícím zpravidla ve formě potvrzení objednávky. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, přesnou specifikaci zboží a jeho množství, druh a velikost balení, požadovaný termín dodání, přesné místo dodání, kontaktní údaje osoby odpovědné za převzetí zboží a způsob dodání. Objednávka neobsahující tyto údaje nemůže být prodávajícím přijata jako návrh na uzavření smlouvy. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za novou nabídku prodávajícího. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím nabídky, pokud kupující bez zbytečného odkladu takové přijetí objednávky neodmítne. Kupující je vázán svojí objednávkou po dobu 14 kalendářních dnů od jejího doručení prodávajícímu nebo po jinou delší v objednávce uvedenou lhůtu. Bez potvrzení objednávky prodávajícím kupní smlouva nevznikne. Prodávající není povinen doručenou objednávku potvrdit. Případná individuální cenová nabídka zboží prodávajícího platí po dobu jednoho měsíce od data na této nabídce uvedeného.

2. Předmět plnění 2.1. 2.2.

Prodávající deklaruje, že prodávané zboží odpovídá požadavkům právních předpisů, technických předpisů a českých technických norem. Předmětem plnění podle kupní smlouvy je též zajištění přepravy zboží kupujícímu prodávajícím, pokud je zajištění přepravy ve smlouvě výslovně sjednáno. V případě objednání dodávky volně ložených (dále jen VL) suchých omítkových a maltových směsí (dále jen SOMS) je podmínkou pro uzavření kupní smlouvy souběžně uzavřená nájemní smlouva o nájmu transportního sila (přepravní pomůcka) a případně dalšího technického zařízení pro aplikaci SOMS za podmínek dle příslušného ceníku a technických podmínek pro provoz transportních sil.

5.4.

5.5.

5.6.

6. Balení a přípustná hmotnostní tolerance 6.1. 6.2.

6.3.

3. Dodací podmínky 3.1. 3.2.

3.3.

3.4.

3.4.

4.1. 4.2. 4.4.

6.4.

Místem dodání zboží je sklad prodávajícího uvedený v kupní smlouvě, není-li sjednáno jinak. Dodávka je splněna odevzdáním zboží kupujícímu nebo prvnímu dopravci. V pochybnostech se má za to, že zboží bylo kupujícímu dodáno řádně a včas, neoznámí-li kupující prodávajícímu na adresu info@cemix.cz nejpozději do 2 dnů od sjednaného data dodání opak. Při odběru zboží kupujícím prostřednictvím třetích osob musí přejímající osoba prokázat prodávajícímu zmocnění k převzetí zboží. Za případné škody vzniklé předložením chybného zmocnění nenese prodávající odpovědnost. Při dodávkách zboží prodávajícím (prodávající zajišťuje dopravu zboží), je kupující povinen zajistit místo vykládky tak, aby mohl být náklad z vozidla vyložen bezpečně, bez překážek a bez čekání. Při nezajištění místa vykládky uvedeným způsobem je prodávající (dopravce) oprávněn odmítnout odevzdat zboží a kupující je povinen uhradit vzniklou škodu za porušení této povinnosti (zaplatit dopravné a prostoje). Prodávající má právo zvolit podle svých technických a organizačních možností expediční místo svého plnění.

6.7.

4. Cenové podmínky

6.8.

Kupní cena zboží (bez DPH) je určena smlouvou, v ostatních případech aktuálním Ceníkem prodávajícího. Balené výrobky jsou dodávány na paletách EUR, které tvoří součást dodávky. Cena palet je účtována samostatně dle bodu 6. 2. Není-li dohodnuto jinak, není cena dopravy zboží zajišťované prodávajícím součástí kupní ceny zboží.

6.5.

6.6.

6.9.

5. Platební podmínky 5.1.

5.2.

5.3.

Prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu řádný daňový doklad o prodeji zboží (fakturu) obsahující číslo smlouvy prodávajícího (číslo zakázky). Kupující je povinen zaplatit zboží ve lhůtě splatnosti 14 dnů od data vystavení faktury, není-li sjednáno jinak (zaplacením se rozumí okamžik připsání celé účtované ceny na účet prodávajícího). Kupující není oprávněn z jakéhokoli důvodu odmítnout platbu kupní ceny ani uhradit nižší než účtovanou částku (např. při uplatnění reklamace).

80

Je-li kupující v prodlení s úhradou účtované ceny zboží, má prodávající právo zastavit další dodávky zboží, aniž by tím porušil smlouvu a dostal se do prodlení s dodáním dalšího zboží, popřípadě již dodané a nezaplacené zboží pod výhradou vlastnictví na náklady kupujícího převzít zpět do své dispozice. V případě prodlení s úhradou kupní ceny je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do jeho úplného zaplacení. V případě neplnění závazků kupujícího (řádné a včasné úhrady plateb, které jsou mu účtovány) je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky ke dni doručení odstoupení od smlouvy. V takovémto případě zůstávají práva prodávajícího na zaplacení všech pohledávek (nedoplatky na kupní ceně, smluvní pokuty účtované v souladu s těmito OP a smlouvou, náklady na uskladnění zboží, úroky z prodlení, náklady spojené s mimosoudním a soudním vymáháním pohledávek apod.) plně zachovány, a to i včetně práva na náhradu škody způsobené kupujícím. Nájemné za transportní sila a techniku pro zpracování VL SOMS a dodávky náhradních dílů se účtují souhrnnou fakturou, která je vystavena se splatností 14 dnů od data vystavení faktury, není-li sjednáno jinak.

Zboží je dodáváno volně ložené v silech, balené v papírových pytlích nebo balené jiným způsobem uvedeným v Ceníku a uložené na EUR paletách. Cena EUR palety se sjednává na částku 190 Kč za kus (bez DPH). Prodávající a kupující považují palety EUR v souladu s § 7 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, za opakovaně použitelný obal. Prodávající se zavazuje vykoupit od kupujícího zpět nepoškozené palety stejného druhu (EUR) za cenu 160 Kč za kus (bez DPH) za podmínky, pokud kupující zpětný prodej prodávajícímu nabídne do 180-ti dnů od dodání zboží na paletách kupujícímu. V případě, že kupující dodá poškozené palety, má prodávající právo poškozené palety odmítnout převzít a není povinen jejich cenu uhradit. V případě, že kupující při odběru materiálu vrátí prodávajícímu stejný počet palet jako jich odebral (palety výměnou), bude prodávající dle dohody s kupujícím buďto kupujícímu účtovat cenu palety dle výše sjednaných podmínek s následným dobropisem, nebo bude prodávající kupujícímu v daňovém dokladu (faktuře) účtovat tzv. opotřebení, tj. rozdíl mezi výkupní a pořizovací cenou palety, ve výši 30 Kč (bez DPH) za kus (paleta). Opravný daňový doklad (dobropis) za vrácené palety prodávající kupujícímu vystaví nejdéle do 5 pracovních dnů od data přijetí vrácených palet. Za vratnou/výměnnou paletu se považuje evropská prostá čtyřcestná dřevěná paleta o rozměrech 800x1200 mm, odpovídající jakostní normě KODEX UIC 435-2 ve znění jejího aktuálního vydání. Palety vyráběné podle jiných norem a palety nenormalizované nejsou vratnými/výměnnými paletami ve smyslu těchto OP. Palety jsou při vracení kontrolovány a přebírány na skladech prodávajícího, a to i v případě svozu palet prodávajícím, resp. jeho smluvním dopravcem. Smluvní dopravce prodávajícího odpovídá pouze za převzaté množství palet, nikoliv jejich kvalitu. Dopravu hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak. O výhradách prodávajícího ke kvalitě vrácených palet, bude kupující informován do 3 pracovních dnů od jejich převzetí na skladech prodávajícího. Vadné palety si kupující může vyzvednout na skladu prodávajícího nejdéle do 14 pracovních dnů od jejich převzetí prodávajícím. Poté budou tyto palety prodávajícím zlikvidovány. Náklady na jejich likvidaci hradí prodávající. Prodávající nepřijme a neodkoupí zpět palety, které vykazují jednu nebo více závad uvedených ve výše zmíněné normě. Množství, resp. hmotnost dodaného zboží je vždy uvedena v dodacím nebo nákladovém listu. Hmotnost baleného zboží se uvádí včetně obalu (neplatí pro sila). Přípustná hmotnostní tolerance jedné měřitelné jednotky (tj. jednoho pytle, nádoby, sila, autocisterny apod.) je ± 2 % u sypkých výrobků a ± 3 % u tekutých výrobků. Prodávající prohlašuje, že řádně plní své povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití odpadu z obalů zapojením se do Systému sdruženého plnění EKO-KOM podle § 13 odst. 1 písm. c) Zákona o obalech pod klientským číslem EK-F00040759.

7. Dodávky probarvených výrobků 7.1.

7.2.

Kupující bere na vědomí možnost existence odchylek v odstínech probarvených výrobků oproti vzorkům ve vzornících. Odchylky v odstínech jsou dány technickými možnostmi tisku vzorníku, podmínkami při aplikaci a zrání hmot (vlhkostí, odlišnostmi podkladu, strukturou povrchu) a proměnlivostmi ve složení používaných přírodních surovin. Barevná shoda je zaručena jen v rámci jedné výrobní šarže a stejných


Tyto Obchodní podmínky dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. jsou přiložené k návrhu Kupních smluv (Rámcových kupních smluv popř. k potvrzení objednávek) a tvoří část jejich obsahu. Odlišná ujednání v Kupních smlouvách mají přednost před zněním těchto Obchodních podmínek dodávek stavebních hmot LB Cemix, s.r.o. (dále jen OP).

9.4.

8. Dodávky v transportních silech 8.1.

8.2. 8.3.

8.4.

8.5.

8.6. 8.7.

8.8.

8.9.

Při dodávkách suchých omítkových směsí v transportních silech prodávajícího je s kupujícím uzavřena Rámcová nájemní a podnájemní smlouva na dočasné užívání této přepravní pomůcky a na užívání technického zařízení na aplikaci omítek, malt a litých podlahových hmot. Není-li touto smlouvou sjednáno jinak, platí, že pro transportní silo o kapacitě 7,5 m3, 8,5 m3, 12,5 m3, 18 m3, 22 m3 a 22,5 m3 činí nájemné 550 Kč/ kalendářní den. Kupující se zavazuje, že po dobu trvání nájemního vztahu budou v těchto silech skladovány pouze výrobky značky Cemix. Podmínky podnájmu technického zařízení na aplikaci omítek a nájmu transportních sil jsou upraveny Rámcovou nájemní a podnájemní smlouvou. Na dodávky volně ložených směsí má prodávající k dispozici mobilní tlaková a beztlaková sila. Použitý typ mobilního sila je závislý na druhu dodávaného zboží a strojním zařízení kupujícího. Při každém přistavení, doplnění, přemístění, výměně a odvozu mobilního sila se vyžaduje přítomnost odpovědného zaměstnance kupujícího a přesné dodržování „Návodu na obsluhu, údržbu a instalaci (stavění) mobilních zásobníků sypkých hmot vydaných LB Cemix, s.r.o.“. Tento návod předává prodávající kupujícímu při každém závozu sila na stavbu. První dodávka volně loženého materiálu v mobilním sile o objemu 7,5 m3 a 8,5 m3 je realizována v množství 6 t, v mobilním sile o objemu 12,5 m3, 18 m3, 22 m3 a 22,5 m3 v množství 12 t. Další doplňování materiálem mobilního sila o objemu 7,5 m3, 8,5 m3 a 12,5 m3 je realizováno v množství 10 t a u mobilního sila o objemu 18 m3, 22 m3 a 22,5 m3 v množství 19 t. Pokud při doplňování materiálu kupující objedná menší množství než je uvedeno v tomto odstavci, uhradí prodávajícímu zvýšené dopravní náklady ve výši 50 Kč / km. Prodávající je odpovědný za přistavení a odvoz sila, tj. po dobu, kdy je silo spojeno se zdvihacím zařízením vozidla. Po dobu umístění sila na staveništi či veřejném prostranství odpovídá za provoz sila a přídavných zařízení kupující, který zodpovídá též za škody vzniklé neodborným zacházením či svévolnými zásahy kupujícího či třetích osob. Za přemístění mobilního sila prodávajícím v rámci stavby na základě požadavků kupujícího si prodávající vyhrazuje právo fakturovat vynaložené náklady. Zrušení objednávky na dodávku v transportním silu je možné nejpozději 24 hodin před uskutečněním dodávky. Mobilní sila a navazující strojně technologická zařízení smějí obsluhovat výhradně řádně zaškolené osoby při dodržení všech obecně závazných norem a předpisů, zejména předpisů pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je zakázáno jakékoli neodborné zasahování do mobilních sil a jejich příslušenství. Kupující zodpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení mobilních sil, strojního zařízení a dalšího předaného příslušenství od převzetí do jejich zpětného předání prodávajícímu. Nezpracované zboží, které zůstane v mobilním silu po ukončení stavby, považují smluvní strany za odpad a nebude prodávajícím kupujícímu dobropisováno (nejedná se o zpětný odprodej). Pokud v mobilním silu o objemu 7,5 m3 a 8,5 m3 zůstane více než 6 t materiálu a v mobilním silu o objemu 12,5 m3,18 m3, 22 m3 a 22,5 m3 více než 12 t materiálu, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dodatečný manipulační poplatek za likvidaci odpadu ve výši 15.000 Kč. Ceny VL SOMS jsou stanoveny včetně dopravy zajišťované prodávajícím po celém území ČR.

9. Přeprava zboží 9.1.

9.2. 9.3.

Způsob přepravy zboží je sjednán v kupní smlouvě. Přeprava zboží z místa expedice prodávajícího na místo určené kupujícím se uskutečňuje v dohodnutých termínech dopravním prostředkem kupujícího nebo dopravním prostředkem zajištěným prodávajícím. Podmínkou pro použití přepravního prostředku kupujícího pro VL zboží je skutečnost, že ložná plocha přepravního prostředku neobsahuje žádné zbytky materiálu od jiných výrobků. Není-li dohodnuto jinak, zavazuje se prodávající uspokojit požadavky kupujícího na dopravu zboží bez zbytečného odkladu. V případě, že kupující nepřevezme řádně dodanou dodávku zboží na místě určení, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu dopravné ve výši 50 Kč/ 1 km trasy ujeté ze závodu na místo určení a zpět.

9.5.

Kupující se zavazuje při převzetí zboží na paletách zajistit vykládku zboží vysokozdvižným vozíkem o min. nosnosti 1,4 tuny. Při vykládce zboží na paletách překračující dobu jedné hodiny od příjezdu vozidla se zbožím, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náhradu za ztrátu času ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení s vykládkou. V případě, že při dodání volně ložené SOMS na stavbu vznikne prodlení s vykládkou z důvodů na straně kupujícího, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat náhradu za nevyužití autocisterny ve výši 400 Kč a silonosiče ve výši 400 Kč za každých započatých 15 minut po uplynutí 1 hodiny od příjezdu vozidla na stavbu. Minimální množství nákupu SOMS při použití vlastní dopravy kupujícího je 1 ucelená paleta zboží, nebo množství určené dohodou.

10. Kvalita zboží, odpovědnost za vady 10.1. Za sjednanou kvalitu zboží se považují obvyklé vlastnosti výrobků splňující požadavky příslušného technického předpisu, technických norem či jinak dohodnuté vlastnosti. Prodávající označil výrobky podléhající Nařízení EU č. 305/2011 (CPR) značkou CE a vydal „Prohlášení o vlastnostech“. Na výrobky, které jsou právním předpisem klasifikovány jako vybrané stavební výrobky, prodávající vydal na základě provedeného posouzení shody „Prohlášení o shodě“. „Prohlášení o vlastnostech“ a „Prohlášení o shodě“ jsou veřejně dostupná na www.cemix.cz. 10.2. Na všechny výrobky z nabídky prodávajícího klasifikované právním předpisem jako nebezpečné chemické látky a směsi, jsou zpracovány Bezpečnostní listy výrobků, které jsou veřejně dostupné na www.cemix.cz. 10.3. Prodávající odpovídá za to, že zboží má v okamžiku splnění dodávky požadované vlastnosti. Tyto vlastnosti si prodané zboží zachovává nejméně po dobu, která je uvedena jako doba skladování nebo trvanlivosti na obalu. 10.4. Prodávající neodpovídá za vady, poruchy, škody apod. způsobené použitím nevhodných materiálů, přístrojů, či strojů jiného výrobce, nevhodným statickým a technickým návrhem konstrukce, případně nesprávnou aplikací výrobků, či jejich nevhodným použitím nebo skladováním, a to zejména v případech, kdy při dopravě, manipulaci a skladování se kupující neřídí pokyny uvedenými v technických listech jednotlivých výrobků či pokyny prodávajícího. 10.5. Kupující je povinen zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží prohlédnout a má právo podat prodávajícímu písemnou zprávu o vadách zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil (právo reklamovat vadné zboží). Do vyřízení reklamace je kupující povinen reklamované zboží uchovat a odděleně skladovat. 10.6. Případné reklamace kvality dodaných EUR palet jsou možné pouze v den převzetí zboží na těchto paletách. 10.7. Prodávající neodpovídá za škody, které kupujícímu vznikly neodborným zacházením se zbožím nebo zpracováním zboží s vadou, kterou mohl a měl kupující zjistit při převzetí zboží. 10.8. Živelné pohromy, stávky, výpadky v dodávkách energie či surovin, poruchy ve výrobním závodě a další okolnosti, které leží mimo dosah smluvních stran (vyšší moc) zprošťují obě strany od plnění smluvních závazků. Pokud to zákon připouští, jsou v takovém případě další nároky včetně náhrady škody vyloučeny. 10.9. Kupující se zavazuje při použití zboží dodržet podmínky pro jeho aplikaci stanovené v technickém listu výrobku („Příprava podkladu“, „Zpracování“). V případě, že kupující prodává zboží koupené od prodávajícího spotřebiteli (dalšímu kupujícímu), je povinen jej informovat o této povinnosti a nutnosti jejího dodržování, jakož i o ostatních povinnostech vyplývajících z těchto OP a technických norem pro použití zboží. 10.10. Všechny v dokumentacích uváděné spotřeby produktů Cemix mají pouze orientační význam a jsou závislé na stavu podkladu a způsobu zpracování.

11. Závěrečná ustanovení 11.1. Smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika, která mohou vyplynout z činností spojených s plněním smlouvy nebo s použitím zboží. 11.2. Každá ze smluvních stran důsledně zajistí dodržování důvěrnosti obchodních informací, které se týkají vzájemného smluvního vztahu. 11.3. Vzájemné vztahy, které nejsou upraveny smlouvou včetně těchto OP, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12. Platnost a účinnost OP 12.1. OP jsou kupujícímu předány nejpozději při podpisu Kupní smlouvy nebo Rámcové kupní smlouvy. 12.2. Tyto OP se vyhlašují na dobu neurčitou a jsou platné a účinné od 1. 3. 2018.

81

OBCHODNÍ PODMÍNKY

podmínek při aplikaci a zrání hmoty. Pro dosažení jednotné barevnosti je nutno při zpracování hmot zajistit dodržování pokynů v technickém listu výrobku, v ucelené ploše nekombinovat různé výrobní šarže a ucelenou plochu provádět najednou. Při doobjednávání odstínu pastovitých omítek a fasádních nátěrů na stejný objekt je nutno, za účelem dosažení nejlepší možné barevné shody, do objednávky uvést kromě odstínu i číslo první vyrobené šarže z původní dodávky.


www.cemii x.cz

JAK NA SPRÁVNOU OBJEDNÁVKU? Proč potřebujeme správně vyplněnou objednávku?

ABC

Víme, že spěcháte a proto bychom chtěli s Vaší pomocí a podporou být ještě rychlejším a kvalitnějším partnerem od samotného začátku naší spolupráce. Vše začíná správnými informacemi v objednávkách. K tomu, abychom správně zpracovali Vaši objednávku potřebujeme přesné informace, bez kterých se neobejdeme, a proto jsme připravili rychlý přehled informací, které by každá objednávka měla obsahovat. Prosím nezapomínejte na ně. Děkujeme…

Reference objednavatele

Číslo objednávky zákazníka.

Odběratel

Odběratel Název, Kdo objednává, Fakturační adresa, IČO, DIČ.

Objednatel

Sklad Pobočkových zákazníků.

Příjemce a adresa dodání

Konečný příjemce materiálu – stavba, sklad smluvního/nesmluvního partnera. Vždy nejpřesnější možná adresa s číslem popisným, kontaktní osobou a tel. kontaktem.

Předmět dodávky

Přesná specifikace materiálu, výkonu nebo služby. Vždy ceníkové značení kód materiálu a služby.

Způsob balení

VL, PAP, BAL, PAL, KS

Množství materiálu

Množství ke zvolenému druhu balení.

Šarže

Disperzní materiály – reference k odstínu past, nátěrů, minerálních omítek s případnou informací o domíchaném materiálu na objekt.

Zvláštní ujednání

Nestandardní náležitosti: Individuální cena, odkaz na objekt, apod.

ID obchodního zástupce

Pokud je k dispozici: celé Jméno obchodního zástupce Cemix podle regionu konečného příjemce nebo číslo cenové nabídky Cemix.

Způsob dopravy

Zákazník si vyzvedne sám nebo CEMIX zajistí přepravu materiálu na cílovou adresu. V případě CEMIX transportu, je nutné udat přesnou adresu vykládky a dodatečné požadavky.

82


POZNÁMKY


03.18 / 5.000 / TYPODESIGN

www.cemii x.cz

Sídlo společnosti: LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany E-mail: info@cemix.cz, Web: www.cemix.cz Změny cen a chyby vyhrazeny.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.