Page 1

www.uni-corvinus.hu/kozgazdasz

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAPJA

KÖZGAZDÁSZ EGYETEMI POLGÁROKNAK INGYENES

51. évfolyam 8. szám 2010. május

Mi, kevés szerencsések

Ü Gazdálkodástudományi Kar

Ü Közgazdaságtudományi Kar

Ü Társadalomtudományi Kar

Ü Közigazgatástudományi Kar

Ü Élelmiszertudományi Kar

Ü Kertészettudományi Kar

Ü Tájépítészeti Kar

RÖVIDEN ÜÜ Május 12-én (szerdán) 16.30tól a C épület VII. előadójában a Magatartástudományi és Kommunikációelméleti Intézet Életvilágok kommunikációja kurzus keretében Baló György tart előadást. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak. ÜÜ A Romaversitas 2010/11-es tanévére 2010. június 11-ig lehet jelentkezni. A Romaversitas havi ösztöndíjat, valamint a szakmai előmenetelt segítő, kötelezően választható képzési programcsomagot biztosít a felvételt nyert diákoknak. A támogatásra a hallgatók a diploma megszerzéséig jogosultak. ÜÜ Marco Fabien, a L’Oréal regionális igazgatója tart angol nyelvű előadást 2010. május 11-én 18:10től, a III. előadóban „Consumer Knowledge to optimize a Country launch” címmel.A szervező Marketing és Média Intézet minden érdeklődőt szívesen lát. ÜÜ Az American Corner vendége lesz május 21-én 10.30-től a Virginia állambeli Emory & Henry College pszichológia szakos diákdelegációja, hogy megismerkedjenek egyetemünk hallgatóival, oktatóival. Regisztráció: amcorner@ uni-corvinus.hu

Szerettünk volna a síneken átgyalogoló fiatalok lába elé legalább fotóként egy zebrát teríteni, de a zebra az Állatkertben is hiánycikk. Hiába ment oda fotósunk Poór Péter, felújítják a házikóját, így valahová kitelepítették. Mivel ily módon eredménytelenek voltunk, megpróbáltuk felderíteni a valódi zebraügyet. Írásainkat az első és a 12.oldalon olvashatod.

Lassan ott tartanak az alapképzésben részt vevő diákok, hogy egy bődületes illúzióban élnek. Azt hiszik, a 47-49-es villamos felöli, oldalsó kapu az egyetem bejárata. Itt tartunk bizony, hála a 4-es metrónak meg a terület rendezésnek, hogy több évfolyam is úgy végzi el az egyetemet, hogy még soha nem használhatták az egyetem főbejáratát. Ami nekünk, idősebb diákok számára meglehetősen fájdalmas, mert az egyetem nevéhez méltó, 7 kapus bejárat, szemben az impozáns lépcsővel, mögötte a Dunával, nem csak dísz. Vagy nem csak annak kéne lennie. Remélem akik maradnak mesterképzésre valamikor a jövőben, megtudják majd, milyen egy igazi Főbejárat. K. A.

Poór Péter felvétele

Folyamatosan fejlődünk

A kiemelkedő teljesítmény elismerése A Szenátus május 3-i ülésén ünnepélyes keretek között adta át rektorunknak Dr. Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási és tudományos szakállamtitkára a 2010. évben ismét elnyert Felsőoktatási Minőségi Díjat. A díj célja – a Kormány 221/2006. (XI.15.) rendelete alapján – a minőségfejlesztés módszereinek alkalmazásában kiemelkedő teljesítményt nyújtó és folyamatos fejlődést mutató felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik elismerése. A díjat pályázat útján azok a felsőoktatási intézmények és szervezeti egységeik nyerhetik el, amelyek eleget tesznek az alábbi feltételeknek: –– a folyamatos, stratégiai jellegű minőségfejlesztés a felsőoktatási intézmény és szervezeti egységei működésének meghatározó részét képezi; –– az Európai Minőségi Díj követelményrendszerével összhangban támogatják az önértékelésen alapuló folyamatos minőségfejlesztést; –– folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a szolgáltatásaikat igénybe vevő partnerek elégedettségének alakulását; –– a gyakorlatban alkalmazzák az egymástól való tanulást, az összehasonlításon alapuló fejlesztést, valamint a sikeres megoldások átvételét.

Dr. Manherz Károly a díjjal

Szabályosan – biztonságos

Gyalogátkelő az új tanévtől nn A Közgazdász a Csarnok tér rendezési tervéről, a gyalogos közlekedés megoldásáról, valamint arról kérdezte a kerület főépítész asszonyát, Dr. Sersliné Kócsi Margitot, hogy milyen elképzelés alapján valósult meg az északi kapu előtti lépcsősor, és ott a gyalogos közlekedés változására lát-e lehetőséget?

A Corvinus Egyetem főépüle­té­ nek déli kapuja előtti tér rendezése 2010. szeptember végéig elkészül a 4-es Metró felszínrendezésének részeként. Az ideiglenes utat már elbontották, területén és a Sóház mögötti részen a zöldterület átmenetileg rendezve lesz. A Csarnok térre vonatkozó, a hallgatóknak is bemutatott terv szerinti kialakítás várhatóan 2011. tavaszától fog megépülni. A végleges kiépítésig egy átmeneti, de már biztonságosabb gyalogosközlekedést fog kialakítani Ferencváros Önkormányzata az egyetem új épülete felé. Megtudtuk azt is, hogy a Fővám téri zebra ügye a Fővárosi Önkormányzat illetékességi köré-

be tartozik. Buszmegálló, és ugyan az építkezés évei alatt elfelejtettük, de troli megálló is van párhuzamosan a villamosmegállókkal. A róluk leszálló utasok közlekedésének megkönnyítésére készült a lépcsősor. A villamosok utasait a Nagycsarnok bejáratánál lévő zebra és a 2-es villamoshoz levezető lépcsők szolgálják ki. A síneken átvezető gyalogátkelő kijelölése a forgalomtechnikai szabályok miatt nem lehetséges. Változtatni ennek a beruházásnak a keretében ezen nem lehet – hangsúlyozta Ferencváros főépítésze. Szerkesztőségünk tehát azt javasolja a tornateremmel úgysem rendelkező egyetem hallgatóinak, hogy kondíciójuk megőrzése és nem mellesleg testi épségük óvása érdekében a villamosról leszállva válasszanak a meglévő lehetőségek közül: 15 lépés előre 15 lépcső lefelé, mozgólépcsőn fel, majd 30 lépés a bejáratig, vagy 35 lépés előre jobb kanyar a Csarnok zebrához és irány az északi kapu. Ezen az útvonalon haladva elérsz a Főbejárathoz is- pár év múlva. -res

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május


Ez történt

Válság az oktatásban?

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május

Egy elméleti közgazdász

Nem visel nyakkendőt nn A G Kar „Az év fiatal kutatója” ösztöndíját a Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék munkatársa, Dr. Csóka Péter pályázata érdemelte ki. A játékelmélettel és egyensúlyelmélettel is foglalkozó közgazdásznak hazai publikációi mellett olyan külföldi, tekintélyes lapokban is jelentek már meg munkái, mint a Games and Economic Behavior, vagy a Journal of Banking and Finance.

Oláh Kati és Boda Balázs

Válság az oktatásban? Oktatás a válságban! címmel tartott április 27-én kari konferenciát a Közgazdaságtudományi kar. A felsőoktatás újjáépítése címmel Fodor István, a Bölcsek Tanácsának tagja és Tari Annamária pszichológus előadásához Sugár András, oktatási dékánhelyettes, Szabó-Bakos Eszter tanulmányi dékánhelyettes és Vertetics Ádám hallgató szólt hozzá. Az oktatás és nevelés egységét boncolgató kerekasztal beszélgetés után átadták a Szabó Kálmán díjakat. Az előadásokat színesítette Oláh Kati és Boda Balázs festőművészek kiállítása. Fotó: Punyi Péter és Zöld Péter

Az önkormányzatok ellenőrzéséről

Az állami ellenőrzés a helyi önkormányzatok felett Franciaországban és Magyarországon címmel a franciaországi Lille2 Egyetemmel közös konferenciát rendezett április 26-án a Közigazgatás-tudományi kar. Képünkön a konferencia elnöke, Lőrinc Lajos, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, és Stéphane Guerard, a Lille2 Egyetem vezető oktatója.

KÖZGAZDÁSZ

A Budapesti Corvinus Egyetem közéleti és kulturális hírlapja Megjelenik szorgalmi időszakban havonta

2

Főszerkesztő: D. Szekeres Ágnes Rovatvezetők: Impressziók: Vágó Péter, Fókuszban: Kraft Anikó, Kikapcsoló: Kiss Ágota, Örökmozgó: Juhász Mónika

–– Évekig tanultál külföldön. Nem fordult meg a fejedben az, hogy „ott ragadj”? –– Igazából végig haza akartam jönni. Először csak egy évre terveztem kimenni, aztán ez végül megnégyszereződött, de en�nyi egyelőre pont elég volt. A végére már nagyon hiányoztak a hazai ingerek, csak itthoni munkalehetőségekben gondolkodtam, és végül a Corvinust választottam. –– Miben más a kinti oktatási és kutatási mentalitás, mint az itthoni? –– Maastricht oktatásban még nyugaton is különleges helynek számít, hiszen az ottani egyetemi élet egy speciális, problémamegoldó tanulási folyamatra épül. Ebben a rendszerben szemináriumon a hallgatók kis csoportokban megbeszélnek egy problémát, amire csak a tananyag áttekintése után tudnak igazán válaszolni. Következő hétre el is olvassák és közösen (mindig változó beszélgetés irányítóval, titkárral) megbeszélik, hogy mit tanultak. A kutatással kapcsolatban szerencsém volt, mert– Kóczy László segítségével – az ottaniak közül az egyik leghíresebb professzorhoz, Jean-Jacques Heringshez kerültem, és ők lettek a kutatásvezetőim. Havonta konzultáltunk, megnéztük mire jutottam, az alapján

Stiber Judit felvétele

nekik voltak ötleteik, elmondták a véleményüket, hogy milyen irányba induljak, majd megint átnézték – még körülbelül ötvenszer, mire megszületett az első cikkünk, amit újabb másfél év múlva fogadtak el. –– A mérnökök „látványosan”, fehér köpenyben, laboratóriumokban végzik kutatási folyamataikat. Nálad hogy zajlik ez? –– Sokszor például biciklizés közben, olyankor sok gondolat kipattan a fejemből. Én elméleti kutatással foglalkozom, játékelméleti és pénzügyi tételek belátásán, vagy kivételek, ellenpéldák keresésén. Jól érzékelteti ezt a munkát az a mondás, hogy „Tanulj meg írni, és írj, hogy tanulj!”: sokszor csak leírás közben derülnek ki új problémák, akkor rendszerezem a gon-

dolataimat. Az egyenletek, hivatkozások megszerkesztésében nagy segítség a LaTeX. –– Mit tudnál tanácsolni egy hallgatónak, aki szintén kutatói pályán szeretne később érvényesülni? –– Miután megszerzi a diplomát, de inkább már az előtt, érdemes kimenni külföldre, legalább cserediákként. Majd válasszon egy témát, és hozzá egy kutatásvezetőt – aztán hogy ez a profes�szor itthon van, vagy kint, az ma már nem annyira sorsdöntő kérdés, néhány személyes találkozó is elég lehet egy későbbi gyümölcsöző kutatáshoz. Mindenesetre érdemes figyelembe venni, hogy „egy elméleti közgazdász nem visel nyakkendőt”. DicsukD

Jól gazdálkodtak a tudásukkal A Corvinus Egyetem három közgazdász diákja – két dolgozattal – a Szentpétervári Állami Bányászati Egyetem április 21–23 között megrendezésre került „Aktuális kérdések a természeti kincsek gazdálkodásában” című nemzetközi konferenciáján két szekcióban is harmadik helyezést ért el. Lángi András Biztosítási és pénzügyi matematika (MSc I. évf.) és Szabó Lajos gazdaságmatematikai-elemző (MSc I. évfolyam): „The Effects of Energy-Efficiency Programmes on the Hungarian Labour Market between 2000 and 2008” című munkájukkal az Ásványkincs menedzsment humántudományi, történelmi, filozófiai, szocio-politikai és jogi aspektusai szekcióban a III. helyezést, valamint Andzsans-Balogh Kornél, nemzetközi kapcsolatok szak, V. évfolyamos hallgatónk „What Kind of Development Paths May Lay Ahead for the Turkmen Gas Industry” dolgozattal a Szervezési és közgazdasági kérdések az ásványkincs használatról szekcióban ért el III helyezést E számunk munkatársai: Bakonyi Zoltán, Bogdán András, Dicsuk Dániel, Kraft Anikó, Kiss Ágota, Juhász Mónika, Ocskay Lilla, Pálinkó Orsolya, Radó Nóra, Székely Balázs, Szirmai Péter, Varga Gergő, Vágó Péter Fotó: Bogdán András, Fáth Ádám, Poór Péter Tördelés: Balogh Katalin Szerkesztőség és kiadó: 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 482-5176 E-mail: agnes.szekeres@uni-corvinus.hu Kiadja: a Budapesti Corvinus Egyetem rektora Nyomdai előkészítés és kivitelezés: Közlöny Nyomda, Lajosmizse ISSN: 0230-7529 Készült a BKTE Alapítvány és a BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatásával. Hirdetésfelvétel: BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. Tel: 06-70/458-0842 E-mail: hirdetesfelvetel@uni-corvinus.hu


zsibongó

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május Összefonódott szavak?

MNB és PSZÁF

Szakkollégium és TDK

Nem ördögtől való a fúzió

nn Talán nem hangzik meglepőnek, hogy az egyetemekkel kapcsolatban álló, átlagon felüli szakmai ismeretek elsajátítását zászlajukra tűző szakkollégiumok tagjai a Tudományos Diákkonferenciákon is nagy arányban képviseltetik magukat – nem ritkán választott csoportjuk inspirálására. Utánajártunk, mi az oka a fentebb említett hallgatók magas részvételi hajlandóságában, és választ kaptunk arra a kérdésre is, hogy pontosan mikben is tudják a szakkollégiumok segíteni a TDK-munkán dolgozó hallgatóikat.

(lehetnek akár ennél is szigorúbb megkötések is), és vannak olyanok is, amelyeknél a dolgozatírás szabadon választható – természetesen szóban ilyen esetekben is próbálják inspirálni a hallgatókat a minél többszöri TDK-részvételre. A TDK az egyetemi szakmaiság egyik csúcspontja, így nem csoda, ha ilyen szoros kapcsolat alakult ki köztük, és a szakkollégiumok – melyek szintén joggal pályázhatnak hasonló titulusra – között, és ahogy fentebb láthatjuk, utóbbiak mindent meg is tesznek e kötelék fenntartására. Természetesen a bíztatáson (vagy előíráson) kívül mást is kapnak az induló hallgatók, akiknek az átlagnál több információforrás állhat rendelkezésükre, hisz az intézmények előfizetői olyan hazai és nemzetközi szaklapoknak, folyóiratoknak, mely egy „hátország” nélküli dolgozatírónak nem, vagy

csak korlátozottabb mértékben állnak rendelkezésére. A legfontosabb azonban mégis az „élő tapasztalat” – amelyből szintén nincs náluk hiány. A már végzett, vagy idősebb kollégisták között ugyanis nagy valószínűséggel akad olyan, aki jártas a dolgozatíró hallgató választott témájában, és szívesen segít is a pályamű előkészítésében. Összességében tehát valamivel könnyebb a dolguk a szakkollégistáknak – már amennyire egy TDK-dolgozat megírását annak lehet nevezni –, ám ne feledjük, a „döntőben”, a dolgozat védésekor már mindenki egyenlő feltételekkel indul. DicsukD

nn A Heller Farkas Szakkollégium Tavaszi Mini­kon­feren­ ciájának április 20-án idei témáBár hasonló szervezetek, terméja „Az MNB és a PSZÁF eddiszetesen nincs két egyforma szakgi intézkedéseinek értékelése, a kollégium. Igaz ez az alapszabákét szervezet esetleges fúzió(A cikk megszületéséért köszönet il- jának, jövőbeni működésének lyaikra is. Fontos ezt kiemelnünk leti a tapasztalataikat velem szíve- vizsgálata” egy nemrég megjeazért, mert vannak olyan intézmésen megosztó szakkollégistákat, akik lent cikk alapján vetődött fel. Az nyek, melyek megkövetelik tagjanagy segítségemre voltak.) iktól a legalább egyszeri részvételt érdeklődők az I-es előadó falai között hallgathatták dr. Surányi György, Karvalits Ferenc, dr. IGAZGATÓVÁLTÁS A RAJKBAN Asztalos László és Madár István A Rajk László Szakollégium jelenlegi szakkollégistái februeladókat. ár 10-én Ilyés Mártont választották a kollégium igazgatójának. A Nyári Tábortól Ilyés Márton a kollégium igazgatója, Az erőteljesen szögletesbe hajló Chikán Attila a kollégium elnöke lesz. Az 1970-ben alakult kerekasztal mellett helyet foglaSzakkollégiumban a 40 év alatt 650 diák végzett, akik közül ló beszélgetők tágan közelítették a sokan vannak vezető beosztásban. A Rajk értékalapú intéztémát, a válság tanulságaira, illetve mény. Önként vállalt és lelkesedéssel hirdetett célja, hogy taga más országokban jellemző intézjaiból szakmailag felkészült, közösségben jól együttműködni ményi szervezetre is kitértek. Míg képes és a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi fiataAsztalos és Madár nem tartják „örlokat bocsásson ki- olvasható honlapjukon. dögtől valónak” a két szervezet fúHa a negyven évről többet akarsz tudni, a www.mr1-kossuth. zióját, addig Surányi hangot adott hu/archivum/chikan-attila-eletre-szol-a-rajk-szakkollegium. egykori szkepticizmusának. Ő is html oldalt keresd. Chikán Attila leszögezte azonban, hogy a jövőben (pláne, ha az eurozóna tagjai leszünk és a két szervezet szerepe háttérbe szorul) elképzelhető egy esetleges összevonás. Beköszöntött a tavasz. A fák rügyeznek, a ruhák vékonyodnak és rövidülnek, és a pesti campus főépülete megtelik a különböző diákszervezetek standjaival. E havi körkérdésünkben arról kérdeztünk Titeket, hogy tagjai vagytok-e valamilyen egyetemi diákszerveződésnek, szakkollégiumnak; illetve hogy ne csak a pesti oldal hallassa a hangját, átruccantunk Budára is – igaz, nyilatkozót csak a Villányi úton sikerült találnunk:

Közkérdés-Körkérdés

Vita leginkább a válságkezelés kapcsán bontakozott ki. Felmerült, hogy elég gyors volt-e, valamint hogy szakszerű volt-e a beavatkozás. Madár szerint későn reagáltunk, Asztalos ezzel nem értett egyet. Később a PSZÁF válság előtti működése került a középpontba, amivel kapcsolatban a résztvevők megállapították, hogy nem volt megfelelő. Dr. Asztalos László, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának tagja elismerte, hogy annak idején túl engedékenyek voltak, és részben ez is hozzájárult ahhoz, hogy a válság en�nyire mélyen sújtotta Magyarországot. Leszögezte azonban, hogy keményebb törvénykezéssel és a szabályok hatékonyabb betartatásával mindezt el lehetett volna kerülni. Az igazi probléma, hogy már csak a válság idején születtek meg a szükséges törvények. Az időkorlát miatt az előadók közül többen is felvették, hogy lehetne majd egy olyan témájú előadást szervezni, ahol előkerülhetnek az itt éppen csak érintett gondolatok. P.O.

Kovács Viktória, 1. évf., T kar, Tarcsa Leonetta, 1. évf., G kar, Trócsányi Eszter, 1. évf., Ker­té­­ Ónody Éva, 1. évf., Kerté­szet­tu­ Molnár Enikő, 2. évf., Táj­épí­té­ politológia alapszak kereskedelem és marketing alap- szet­tudományi kar, kertészmér- do­mányi kar, díszkertész mester- sze­ti kar, tájépítész alapszak szak nök alapszak szak Sajnos nem vagyok tagja, mivel az ilyen szakkolik meghirdetése nem Jelenleg sajnos egy diákszervezet- Nem, nem vagyok tagja és nem Igen, tagja vagyok a Magyar Pro­ Nem vagyok tagja, mivel nálunk kap elég marketinget nálunk, illetnek sem vagyok tagja, de szeretnék is tervezem. Nekem a baráti kö- testáns Tanulmányi Ala­pít­vány nincs, illetve nem is volt meghir- ve nem veszik figyelembe a hallgaa Rajk László Szakkollégiumba röm az egyetemen nagyon jó, szakkollégiumának, ahol diáksze- detve szakkollégiumi jelentkezés. tók időbeosztását. Ha lenne egy tefelvételizni, mivel jövőre G-karra megvan egy kialakult társaságom mináriumokon, nyelvórákon, köz- Ha lenne, mindenképpen érdekel- lepülésfejlesztéssel, tájrendezéssel is felvételizek, és ahhoz a karhoz – így nem is érzem szükségét egy életi- és hitéleti órákon vehetek ne és szívesen belépnék. kapcsolatos szervezet, belépnék. passzol a Rajk. szakkolinak. részt. A hallgatókat megkérdezte: Székely Balázs A portrékat fotózta: Bogdán András

3


karrier

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május

Aktuális Állásajánlatok pozíció

referenciaszám

jelentkezési határidő

Banki szolgáltatások kiajánlása hallgatók részére Ingatlanközvetítő rendszer koordinátora

2010/0109/Á

azonnal

2010/0108/Á

azonnal

Deloitte Deloitte

Adótanácsadó Junior IT / RISK Consultant and Auditor

2010/0050/Á 2010/0098/Á

azonnal azonnal

Deloitte

Könyvvizsgáló asszisztens

2010/0037/Á

azonnal

Vezetési tanácsadó Üzleti és marketing asszisztens

2010/0116/Á 2010/0133/Á

2010.05.08 2010.05.10

Könyvvizsgáló asszisztens

2010/0122/Á

2010.05.10

Pénzügyi, adminisztratív asszisztens

2010/0131/Á

2010.05.11

Adótanácsadó

2010/0121/Á

2010.05.12

Tőzsdei kereskedő Nachwuchsführungskräfte für Filialleitung

2010/0089/Á 2010/0128/Á

2010.05.19 2010.05.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Accounts Payable Analyst

2009/0157/Á

2010.05.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Business Support Analyst

2009/0154/Á

2010.05.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Financial Positions

2009/0158/Á

2010.05.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Master Data Analyst

2009/0156/Á

2010.05.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Order-to-Cash Analyst

2009/0155/Á

2010.05.20

KPMG Hungária Kft.

Audit Assistant

2010/0065/Á

2010.05.24

KPMG Hungária Kft.

IT Advisory Assistant and Information Risk Management Trainee

2010/0066/Á

2010.05.24

PricewaterhouseCoopers

Adótanácsadó asszisztens

2010/0031/Á

2010.05.31

PricewaterhouseCoopers

Könyvvizsgáló asszisztens

2010/0030/Á

2010.05.31

Junior tanácsadó közgazdász

2010/0113/Á

2010.06.01.

Randstad Hungary Kft.

Treasury Specialist

2010/0136/Á

2010.06.03

Portico Investments Kft.

Junior Investment Analyst

2010/0137/Á

2010.06.06

vállalat

BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. BCE Szolgáltató Nonprofit Kft.

IFUA Horváth & Partners Kft. Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Ernst & Young BCE Szolgáltató Nonprofit Kft. Ernst & Young GHF Kereskedelmi Kft. Möbelix Lakberendezési Kft.

eGov Tanácsadó Kft

pozíció / program

referenciaszám

jelentkezési határidő

adidas Budapest Kft.

Retail Intern

2010/0130/Szgy

2010.05.06

IFUA Horváth & Partners Kft.

Gyakornok

2010/0117/Szgy

2010.05.08

KPMG Hungária Kft.

Web Specialist Trainee

2010/0115/Szgy

2010.05.08

UniCredit Leasing Kft.

Bank-Lízing keresztértékesítés

2010/0125/Szgy

2010.05.15

UniCredit Leasing Kft.

Kockázatelemzés és -kezelés

2010/0126/Szgy

2010.05.15

UniCredit Leasing Kft.

Követeléskezelés

2010/0127/Szgy

2010.05.15

Junior Einkäufer/in

2010/0129/Szgy

2010.05.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Customer Service

2010/0055/Szgy

2010.05.20

Vodafone Operations Centre Hungary

Finance and Accounting

2010/0054/Szgy

2010.05.20

Vodafone Operations Centre Hungary KPMG Hungária Kft.

Information Technology

2010/0056/Szgy 2010/0067/Szgy

2010.05.20 2010.05.24

Training Trainee

2010/0135/Szgy

2010.05.29

Erste gyakornoki program

2010/0132/Szgy

2010.05.31

IT Auditor gyakornok

2010/0049/Szgy

2010.05.31

referenciaszám

jelentkezési határidő

Möbelix Lakberendezési Kft.

KPMG Hungária Kft. Erste Bank PricewaterhouseCoopers

IT Advisory Assistant and Information Risk Management Trainee

Aktuális programok vállalat

Erasmus külföldi szakmai gyakorlatok

2009/0310/P

azonnal

Ernst & Young

Könyvvizsgáló asszisztens tesztírás

2010/0124/P

2010.05.10

Ernst & Young

Adótanácsadó tesztírás

2010/0123/P

2010.05.12

Karriertanácsadás

2008/0112/P

folyamatos

BCE Karrier Iroda

BCE Karrier Iroda

4

program

BCE Szolgáltató Nonprofit Kft.

Aktuális Szakmai Gyakorlatok vállalat

Részletek a boltban, figyeld a plakátokat és a hírleveleket!

Új ruházati termékek érkeztek mindhárom Campus számára külön fajta!

Egyetemi bolt

Neked van már?

Lehetoségek:

Fôvám tér 8., fôlépcsô mellett Nyitva tartás: 7:30 – 16:30

Féláron Szigetjegy? Májusban? Szerinted?

BKV Jegypénztár

Jelentkezz

TE

is!

MÁV jegypénztár nyit május 3-án


zsibongó

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május Egypercesek

Képriport

Impressziók Üdvözlet a Győzőnek Április 11, vasárnap. Miután az állandó lakcímemhez rendelt Nefelejcs utcai óvodában 2 szavazatommal kifejeztem, milyen nagyra is értékelem a köztársaságot eddigi életem bő egyharmadán át önzetlenül felvirágoztatók kormányzati munkáját, a Peterdy utcán (egy részegen tántorgó szerencsétlent és számos fel nem szedett kutyas.art megkerülve) kisétáltam a Dózsa György útig; ahol egy érdeklődve nézelődő turistákkal teli ukrán rendszámú autóbusz húzott el mellettem a Hősök tere felé… Hát, nekik mondjuk remélhetőleg így is imponál kicsit ez az ország. Pár év múlva talán a saját lakóinak is fog. Én legalábbis ezt szeretném. „És most jöjjetek győztesek, üdvözlet a győzőnek”. Sympathie für ALLE Vlotho, az egész német kiruccanásunkat finanszírozó alapítvány elnöke („a főnök”) ad elő a csoportnak. Értelmes, összeszedett, amit mond, egy-két dolgot le is írok, de elég elvont a téma, alapesetben nem is kötne le túlzottan. Ennek ellenére végig odafigyelek, sőt, minden ööö-zést és nyilvánvaló szókincs-hiányosságaimat is felvállalva még viszonylag hosszan hozzá is szólok, mikor az előadás után elég hamar kifulladni látszik az „és most várjuk a kedves hallgatók véleményét” című rész. Mindennek egy oka van: a borzasztó fülledt teremben szegény (öltöny-nyakkendőben érkező) előadó látványosan leizzadt, ami persze eléggé zavarta. Mivel tudtam, hogy hasonló szerelésben még jobban is izzadnék, mint ő, ezzel a „gesztusával” valószínűleg sikerült jobban belopnia magát a szívembe, mint ha a tíz nap legjobb előadását tartotta volna leizzadás nélkül. Lehet, hogy ez nem logikus. De az is lehet, hogy a világot is csak az Isten szánalma tartja még egyben. Bábeli nyugalom Berlin, a város egy forgalmas (és amúgy elég sivár) pontján várjuk a shoppingolásból késve visszaérőket, hogy végre átmenjünk a Bundestaghoz. Ahogy ott állunk, valaki megérinti a bal vállam: ’Hi, Peter’. Edy az, a román srác, akivel egy tavalyi bécsi nyári egyetemen voltam együtt. Most itt gyakornok, és épp az ebédszünetről indulnak vissza dolgozni két kollégájával. Sietnek, úgyhogy csak pár mondatot beszélünk, és mennek már tovább. Tíz-húsz méter után hamar el is tűnnek az óriási jövés-menésben, de a lényeg marad: a négymillióból sikerült azzal az egy „berlinivel” összefutni, aki tudja a nevem. Lehet, hogy nagy és rideg világunk nem is olyan nagy és rideg… A dolgok értelme Vlotho, Brückenfest. Ha már úgy alakult, hogy a helyi „búcsú” idején vagyunk itt, egyik este páran kimegyünk mi is a nagy híd alá, és felülünk az egyik mizére, ami potom két euróért a maximális hangerőn menő „Wir feiern die ganze Nacht” refrénű dallal a háttérben tulajdonképpen egy ovális pályán meglepő lendülettel fel-le mozgó ülésben bemutatott kétségbeesett kapaszkodás és a ’Noch mal?’ és ’Zugabe?’ kérdésekre a helyi gyerekekkel közös ’JAA’-ordibálás lehetőségét biztosítja nekünk. Mindig racionálisan cselekedni unalmas, tehát irracionális lenne. A közgazdászok pedig nem szeretik az értelmetlen dolgokat Háttér-emberek Nürnberg, a Lorenzkirche melletti metrólejáratnál, a virágzó nárciszok között két gerle násztáncot jár. Mögöttük ott magasodik a kéttornyú gótikus templom, körülöttük emberek ezrei mennek a dolguk után, anélkül, hogy túl sok figyelemre méltatnák őket. De mi van akkor, ha a hatalmas templom, a régi házak, a virág-, zöldség, Wurst- és miegyéb árusok, az itt sétálgató helyiek és turisták létének igazi értelme „csak” és pontosan annyi, hogy e két madár szép szerelméhez minél színesebb hátteret biztosítsanak? Remélem persze, hogy nem ez a helyzet, de nem hiszem, hogy a gerlék részéről ez bármivel szerénytelenebb gondolat lenne, mint az, hogy ebben a világban minden az emberért van. Hamlet kutyája 14-es villamos egy májusi reggelen. A mellettem ülő daliás termetű, lilára festett körmű középkorú nőnek az ölében apró kutya motoszkál, és időnként szomorúan nyüszít egyet. Gazdi néni: „Ne nyikorogj, Pötyike, úgyis kapsz oltást, hö-hö”. A kutyák oltást kapnak, a hallgatók vizsgáznak. De aztán nyár lesz, béke és boldogság: Though this be madness, yet there is method in it… Szép nyarat, kedves Olvasó!

A Corvinus Egyetemi Napokat ismét a közeli Nehru parkban, a vizsgaidőszak előtti lazuláshoz kiváló Duna-parton rendezték meg. A kora nyári hőségben napközben a 8 fős csapatok mérkőztek, estére viszont koncertre öltözött a bulira vágyó diáksereg. Fotósaink kosaraztak, majd a meccs után szórakozás helyett – vagy amellett –, dolgoztak. Munkájuk eredményéből ízelítő itt látható.

Vágó Péter Bogdán András és Poór Péter felvételei

5


Fókuszban

Kutatóegyetem helyett

Randevú –

Kiváló egyetem címet kaptunk nn Április

16-án hirdette ki Hiller István oktatási miniszter a „kutató- elitegyetem”, illetve „kiváló egyetem” címeket. Egyetemünk Kiváló egyetemi címet kapott, amelyhez TÁMOPpályázaton 2,5 Mrd Forintot nyertünk, hogy mi is kutatóegyetemmé váljunk. A program megvalósítása most kezdődik. A részleteket Pitti Zoltán projektvezetőtől kérdeztem: –– Mi ennek a pályázatnak a lényege? –– Az EU 5 éves tervet kért, 2+3 lebontásban, és az első két évet teljes mértékben finanszírozza. A 24 hónap elteltével olyan minőségi, szakmai és gazdasági szintre kell kerülnie az egyetemnek, hogy a kutatási programok menetközben folytathatók legyenek. Nekünk ezt a pályázatot arra kell kihasználni, hogy olyan „kutatóteam”-eket hozzunk létre, amelyek nemzetközileg elismert kutatóközpontokká válhatnak.

6

OTP_LAHI_lakasvasar_sajto_158x181.indd 1

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május

–– Milyen stratégia szerint képzelik el a fejlesztést? –– Öt kutatási terület van, amelyek kartól függetlenül a legkiválóbb szakembereket foglalkoztatják – összesen mintegy 400 főt. Ez az öt terület a fenntartható fejlődés, a versenyképesség, a Villányi úti campus laborjainak felújítása és felszerelése (ez a legfontosabb eleme a fejlődésnek), a tudásgazdaság illetve az állam, társadalom, régió fejlesztése. –– Mely kutatási területen lehet eredményes az egyetem? –– A hagyományos társadalomkutatás visszaszorult, viszont a hét kar egyesülése után jelentős szerepe van az élelmiszertudományban, a kertészettudományban, tájvédelem-tájépítészetben. –– Mikor indulhat el az érdemi munka? –– Sajnos a kutatóegyetemi cím kiosztása csúszott, a tanulóknak vizsgázniuk, az oktatóknak vizsgáztatniuk kell, valamint megkezdődnek majd az államvizsgák

és a mesterképzéses felvételik is. Mindenesetre a munkaprojektek felálltak, így elvileg május első hetétől már megkezdődhet a munka. –– Mik a sikeres kutatás-fejlesztés elemei? –– A legfontosabb, hogy a fiatal kutatókat, a Masteres és a PhD hallgatókat bevegyük a közös munkába. Előrelépés csak akkor várható, ha a két év alatt az oktatók száma és „minősége” is növekszik. Eddig csak az oktatásra koncentráltunk elsősorban, de ha a kutatás legalább akkora hangsúlyt kap, akkor az egy stratégiai profilváltást is eredményezhet, ami elősegíti a nemzetközi konferenciák szervezését, a fiatalok bevonását az oktatásba, valamint nagyobb létszámú hallgató kiküldését külföldre, valamint több külföldi tanuló fogadását is. A kutatási eredményeket pedig a régióval együttműködve Közép-Magyarország fejlődésére szeretnénk fordítani.

Tőkék és ötletek találkozása

A képen Nagygyörgy Éva

Sokan még csak ízlelgetik a kifejezést, mi is az a „spin-off ”, sokan azonban már lehetőségeit is próbálják kihasználni. A Spin-off Klubban öt vállalkozó csapat vállalta a megmérettetést április 26-án, őket tíz potenciális befektető hallgatta meg. A hangulatos este büfével, a pálinka üzletbe egy új minőségi branddel beszállni készülő kollega kóstolójával megtörténhetett a kapcsolatfelvétel. nn

Székely Balázs A Spin-off Klub arra nem nyújt garanciát hogy a végén megnyílnak a pénzcsapok, arra sem, hogy a befektetés sikeres lesz. Viszont az üzleti tervezést, üzleti gondolkodást ezzel a módszerrel lehet a legsikeresebben elsajátítani. Például láthatóan elnyerte az egyetemi hallgatókból álló közönség tetszését az online internetes játék lábkapcsolója. Egy új pálinka brand kifejlesztését a hallgató a családi termék ízlelgetése során határozta el. Nem kis feladat azonban mindezt a piaccal is elismertetni, a minőséghez illeszkedő árakkal. Egy nem igazán diákkorban lévő műegyetemi docens prezentációjakor csodálkozott a hallgatóság, hogyan került ő a fiatalok közé. Hamar kiderült, hogy feltaláló team tagjaként egy dobogó szíven elvégzendő szívműtétet segítő eszközt valósítottak meg, és diákjuk – a Klub hallgatója, aki a Műegyetem Vegyész Karáról jött – ennek az eszköznek a piaci bevezetésére, sikerre vitelére készített üzleti tervet (pheasebility study-t). A közös prezentáció alighanem példaértékű. A jövő egyik lehetséges útja, hogy oktatók briliáns ötleteit az üzletben immár jártasabb diákjaik valósítsák meg. Sajátos színfoltot képviselt a prezentációk során a MoholyNagy Művészeti Egyetem hallgatója, aki menedzsert, vagy gyártót keresett formatervezett, hazai és nemzetközi díjakat nyert termékötletére. Elképzelhető, hogy corvinus-os hallgató jelentkezik menedzsernek, vagy az új pálinka 4/26/10 5:45:57 PM

brand dizájnját éppen e formatervező stúdió fogja kialakítani. Némi meghökkenést keltett az a hallgató, aki külföldi útjait szerette volna befektetőkkel finanszíroztatni. A jelölt azonban a szakmában már némi presztízst kivívott természetfotós, aki az itthon már sikeres, a fotózás rejtelmeibe bevezető turistaútjait – melyekért persze a résztvevők fizetnek, s így a vállalkozás rentábilissá tehető – külföldi helyszínekkel gazdagítaná, Indiától Afrikáig. A felkészüléshez, a terepszemléhez vár befektetőket. Az Innovációs Központ Nonprofit Kft. és a BCE Kisvállalkozás-fejlesztési Központ szervezésében immár két éve működik az Interuniversitas Jellegű Hallgatói Vállalkozói Klub és Spin-off Keltető projekt. Pest különböző egyetemeinek hallgatói üzleti terveket készítenek, a Klubban a sikeres vállalkozókkal való találkozásokból merítenek ötletet, bátorságot és ha lehet, neki is vágnak vállalkozásuk megvalósításának. A Klub a konkrét konzultációs segítségen túlmenően források szerzésében is közreműködik, ez a Randevú is éppen e célt szolgálja. A Spin-off Klub jövő szeptemberben indítja következő szemeszterét. A „Tanúságtevés” program során, amikor a Klub közreműködésével létrejött vállalkozások mutatkoznak be, remélhetőleg a most bemutatkozott vállalkozások közül is találkozhatunk néhány megvalósult álommal. Szirmai Péter


Fókuszban

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május Verseny, bírálat, elismerés –

TDK margójára

A TDK-ról röviden nn Mikorra kezedbe veszed a májusi Közgazdászt, már lezárultak az idei Tudományos Diákköri Konferencia eseményei. De hányan is tudjuk pontosan, mit is jelent ez a megmérettetés?

Cikkem alapjául a Wimmer Ágnessel és Bartus Tamással, a G- illetve a T-kar TDKfelelőseivel, s a versenyt szervező TDK-koordinátor hallgatók közül Szabolcsi Zsanettel folytatott beszélgetés szolgált. Megtudtam, hogy idén a három karon (G, K, T) összesen 433 dolgozatot regisztráltak, és ebből 319-et le is adtak. Az utóbbi években nőtt az érdeklődés a verseny iránt, ami leginkább annak tudható be, hogy az évközi beadandók megihletik a hallgatókat – például a G-karos Vállalatgazdaságtanházidolgozatok esetében. A TDKkonzulensek előre meghirdetett témái közül is lehet válogatni, de az egyéni ötleteknek is helyük van

a versenyen: nemcsak tanulmányainkkal kapcsolatos üzleti, közgazdasági vagy társadalomtudományi kérdéseket vethetünk fel, hanem speciális témákat is. Van aki például a szexualitásról vagy a testvérkapcsolatról ír, a hallgatók óralátogatási vagy olvasási szokásait elemzi, esetleg hobbijához kapcsolódóan készít elemzést, egy kedvelt márka vagy cég (esetleg áhított munkahelye) stratégiáját vizsgálja és veti össze másokéval – a lehetőségek tárháza szinte korlátlan A minimum 20, maximum 50 oldal terjedelmű dolgozatok elbírálására 2-3 hét jutott idén – ezért fordulhatott elő, hogy a bírálatokat és a pontozást csak 48 órás késéssel tudhattuk meg. Így viszonylag kevés időnk marad(t) a szóbelire való felkészülésre: aki legalább 60%-ot (36 pontot) megkap a két bírálótól, annak a dolgozatát 4 fős bizottság előtt kell „megvédenie”, illetve a bírálók kérdéseire válaszolnia. A

szóbeli fordulók május 3-7 között zajlanak; nyilvánosak, vagyis bárki bemehetett és meghallgathatta ezeket az előadásokat. Ezt követően ünnepélyes fogadás keretében zárják a konferenciát, melynek időpontja május 11. Sokan adnak le szakdolgozattal együtt TDK-t, noha ez mind a hallgatóktól, mind a bírálóktól plusz erőfeszítéseket kíván. Viszont egy első- vagy másodévben leadott TDK- dolgozatot kis továbbfejlesztéssel és utánjárással diplomamunkává lehet alakítani – ráadásul korábban megtapasztalhatod egy dolgozat megvédésének légkörét, mi több: szakmai útbaigazítást kaphatsz, amelyet könnyen kamatoztathatsz később is. Ugyanakkor a fő motivációt a leadáshoz az elismerés, a presztízs, a díjazás (idén várhatóan 70, 50 illetve 40 ezer Forint) és az OTDK-n való szereplés jelentheti. Székely Balázs

EU 4 YOU – ahogy az utolsók elsők lesznek

Nyertünk az EU Felsőoktatási Vetélkedőn nn Noha Egyetemünk különböző szakokra járó hallgatókból verbuválódott „EU 4 YOU” nevű csapata csak a jelentkezési határidő napján állt össze, és 10 perccel az on-line rendszer zárása előtt regisztrálta magát, a hét internetes fordulón túljutva végül magabiztosan győzött az április 10-i döntőben. A nyertes csapat jutalma: egyhónapos szakmai gyakorlat az Európai Parlamentben.

A vetélkedőn, amelyet a European Activist Magyarország Egyesület idén már 2. alkalommal hirdetett meg, összesen 50 csapat indult, a 7 részes, változatos formájú on-line feladatok megoldása (tesztkérdések, képfelismerés, esszé- és vezetői összefoglaló írása) után pedig a legeredményesebb 10 csapat juthatott be a Reviczky utcai HIKépületben rendezett döntőbe. A Horváth Máté, Kötő Júlia, Ortutay Marcell és Pócza István alkotta corvinusos csapat a nap elején Spanyolországot húzta, így nekik az ottani válságkezelési módszerekről kellett délutánig prezentációt készíteniük, amelyet a Kovács László volt EU-biztos vezette szakmai zsüri előtt kellett bemutatni. A prezentációk után egy válságkezeléssel foglalkozó uniós ta-

nácsülés szimulációja következett valamennyi csapat részvételével, ahol az egyes csapatok a reggel kihúzott országuk álláspontját kellett, hogy képviseljék. Fontos értékelési szempont volt az egyes országok különböző kérdésekkel (pl. az ún. Tobin-adó esetleges bevezetése) kapcsolatos valós álláspontjának ismerete és az ország számára vélhetően a valóságban is elfogadható döntések kiharcolása. Az 50 csapatból első helyen végző corvinusosok szerint a ko-

moly nyereménytől eltekintve is mindenképp megérte a részvétel: amellett, hogy a több fordulós verseny lehetőséget adott az EU-val kapcsolatos ismereteik felfrissítésére és gyakorlati kipróbálására, a döntő is kimondottan jó hangulatban zajlott, a szünetekben lehetőség volt kötetlenül beszélgetni a szervezőkkel is. A már az EP-be készülő csapattagok bíznak benne, hogy a jövő évi versenyen is corvinusos siker születik majd. Vp

Okosnak lenni menő Meggyőződésem, hogy az országban az egyik, ha nem a legszínvonalasabb TDK verseny a Közgáz Campuson zajlik. nn

Ennek egyik oka, hogy évente kb. 300 dolgozat születik, ami lehetővé teszi, hogy sokkal jobban lehessen téma szerint differenciálni a dolgozatokat, mint más egyetemeken. A másik ok a Hallgatói Tudományos Tanács (HTT) működése. A szervezetet azért hozták létre, hogy levezényelje a Konferencia szervezését. A HTT tagjai a 3 karról egy-egy oktató tag, valamint két DJB-s, akik minimális ellenszolgáltatás mellett kifejezetten sokat dolgoznak a verseny lebonyolításán. Külön köszönet érte. Emellett van egy tag a Hallgatói Önkormányzatból és minden közgázos szakkollégium külön képviseltetve van. Mivel szakkollégisták írják a dolgozatoknak kb. a felét, így ők érdekeltek igazán abban, hogy magas színvonalú és igazságos legyen a verseny. Bizony van még min javítani. Például nem véletlen, hogy több mint egy hónap telik el a dolgozat leadási határideje és bírálati határidő között. Az évek során a HTT rafinált eszközöket alakított ki arra, hogy időben elkészüljenek az opponálások. Az is elég kellemetlen, hogy párszor a zsűrielnök egyszerűen elment a szóbeli fordulóról a prezentációk közben. Pár éve előfordult az, hogy a

jegyzőkönyv szerint az egyik szekcióban a 3. helyezettnek kevesebb pontja volt, mint a 4.-nek. Sajnos utólag a pontszámot és nem a helyezést javították ki. Azonban ilyen már nagyon rég volt. Engem is meglepett, hogy mennyit tud segíteni a HTT egy kis jó szándékkal, némi marketinggel és egy másfél oldalas szabályzat összefoglalóval, amit megkap minden szekció-vezető. Ugyanakkor arról hosszú évek óta vita folyik, hogy nyilvánosak legyenek-e az írásbeli pontszámok? Sokáig azt gondoltam, hogy ne, és az értékelés legyen a lehető legszemélytelenebb. Az írásbeli opponens ad valamilyen pontot, ha „jószívű” többet, ha szigorú kevesebbet. Aztán a szóbelin prezentációkat külön értékelik, és aki a legtöbb pontot kapja, megnyeri a szekcióját. Ne nagyon súlyozzák újra a szóbelin a bírálatokat ha nem biztos, hogy minden zsűritag elolvasta az összes dolgozatot. Ezzel szemben azt szokták felhozni, hogy nem igazságos, hogy ilyen sok múlik az írásbeli opponensen, és ezt szóbelin lehet ellensúlyozni. Ráadásul, ha a szabályok ellenére majdnem mindig tudják a zsűri tagjai az írásbeli pontszámot, akkor már jobb, ha tudja mindenki, és a nyilvánosság kontrollálja az „ellensúlyozást”. Az biztos, hogy idén nyilvánosak lesznek a pontszámok. Remélem, sikeres lesz a változtatás. Reizer Balázs

Az Európai Unió Ledőltek a határok. Szlovákia és Magyarország közt, Komáromnál. Noha e folyamat 2007. december 21.-én hivatalosan már végbement, erről egy 45 év körüli rév-komáromi lakos mit sem tud. Fanyelű, harminc centiméteres csavarhúzójával, nagyfokú precizitással, ügyesen csalogatja ki az egykori útlevélkezelő bódé műanyag lemezeinek tartó csavarjait. Eme alapos mérnöki munkának, és az ebbe belecsempészett szenvedélyességnek köszönhetően, a határok végleg ledőlnek. Az önjelölt külügyminiszter elégedett, az utolsó műanyag lemez is biciklije csomagtartójában landolt. Mi fellélegezhetünk. Létrejött Európa. Varga Gergő

Írj nekünk, írj velünk! Ha másképpen osztanád be az óráidat, ha más könyvből tanulnál, ha jobban érdekelnének más előadások, ha elégedetlen vagy valamelyik szervezettel, előírással, ha változást szeretnél, ha más a véleményed, mint a miénk: írj nekünk, írd velünk a Közgazdászt! e-mail: kraft.aniko@gmail.com Megtalálsz minket minden kedden 18.00 órától az egyetem főépületének földszint 87-es szobájában.

7


kikapcsoló

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május Búcsú

Akkezdet folytatódik nn Közel hét éve vár egy bizonyos réteg erre a lemezre, de megjött, örülünk, még ha nem is roppanósan friss. Hét éve – még kazettán! – került kezembe Akkezdet Phiainak pár szövege, akiknek verbális újításai akkoriban hazavágták a magyar hip hop életet, és akikért azóta is kiállok bármilyen fórumon. Hét év után új albummal jelentkeztek Závada Petiék.

A szalagot CD-re másoltuk, a CD-ből mp3 lett, már rég nem járok underground hip hop bulikba, de a „Kezdet” érzés megmaradt. Talán az egyetlen olyan ban-

da az országban, akiket a mérvadó kritikusok és az értelmiség is – részben – elismer, bár jellemzően a már másfél évtizede pályán lévő fiúk csak tavaly forgathatták le első hivatalos videoklipjüket (ahogy ők is írták: „a média nem mutatja”). Az új album két részben érkezik, az első egy – ha lehet ilyet mondani – átlagos raplemez eklektikus introval, a kötelező „megjöttünk” trekkel, utána persze zseniális szócsavarok, két- és négysoros rímpárok, minőségi munka. Talán fontosabb azonban a második lemez, ahol inkább költészetbe hajló, elvontabb, minimum háromszo-

ri meghallgatásra késztető számok vannak. A Budapestmód pédául zseniális, négy percben összefoglalja azt a budapesti létről, amit sokan egy élet alatt nem tudnak… Hogy negatívumot is mondjak, sok szöveg már évek óta kering a neten, továbbá nem méltó az sem, hogy egy humoros pársoros, amit Újonc sok helyen elmondott, külön számot kaphatott. Na de, örüljünk, hogy léteznek, és minőséget visznek a kiszáradó magyar hip hopba. És amúgy is: „A lelked a dallam, a tested a ritmus, az elme a rím, ez zenebuddhizmus!” (Akkezdet Phiai – Kottazűr) -B-

Színház az egész világ!

Tavaszi akció a Nemzetiben!

A Nemzeti Színház április 22-től a 2009/2010-es évad végéig akciót hirdet: a nagyszínpadi előadásait minimum 10 fő részvételével 1000 forintos áron lehet megtekinteni! Az ajánlat többek között olyan előadásokra érvényes, mint: –– Móricz Zsigmond: Úri muri –– William Shakespeare: Lear király –– Szomory Dezső: Hermelin –– Friedrich Schiller: Ármány és szerelem –– Kacsoh Pongrácz: János vitéz I.

–– Kacsoh Pongrácz: János vitéz II. –– Weöres Sándor: Holdbeli csónakos –– Darvas Benedek – Varró Dániel – Hamvai Kornél – Rejtő Jenő: Vesztegzár a Grand Hotelben

Az akcióval kapcsolatos további információk: www.nemzetiszinhaz.hu.

In Memoriam Schwajda György nn Schwajda György a segédmunkás, a díszletmunkás. Majd Schwajda György a dramaturg, a drámaíró, a színházi rendező, a színigazgató. Schwajda György, a művész 2010. április 19-én, 67 éves korában hunyt el.

Schwajda György 1943. március 24-én született Budapesten. Kezdetben újságkihordással kereste kenyerét, majd volt segédmunkás, betanított nyomdász, díszletmunkás, világosító, s e rögös pályaút végén okleveles tűzoltókészülék-ellenőr lett. Első darabját Bohóc címmel 23 éves korában írta, s nyomban országos színműpályázatot nyert vele. Ennek ellenére csak négy év múlva, 1970-ben felvételizett a Színházés Filmművészeti Főiskola dramaturg szakára. 1973 és 1976 között Szolnokon, 1978-ban a budapesti Nemzeti Színházban, 1979-ben Szegeden, 1979-től Miskolcon volt dramaturg. A művész 1985 és 1992 között a szolnoki Szigligeti Színház igazgatójaként, majd 1993ban és 1994-ben a Művész Színház művészeti igazgatójaként irányította a társulatokat. 1995-től 2000 októberéig ismét a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója volt. Több drámát írt, közülük a Himnusz a legismertebb. 1999-től az

új Nemzeti Színház felépítésének kormánybiztosa, majd az új színház felépítésére létrejött Nemzeti Színház Részvénytársaság vezérigazgatója, s 2002 májusáig a Nemzeti Színház igazgatója volt. Schwajda György 2008 júliusától töltötte be a kaposvári Csiky Gergely Színház igazgatói tisztét. Fontosabb színházi munkái: A cigánybáró (szövegíró), Csoda (író), Háry János (dramaturg), Himnusz (író), Egy hölgy a Maximból (író), Ludas Matyi (író), Lüszisztráté (rendező), Nagyidai cigányok (színpadra alkalmazta), A néma revolverek városa (színpadra alkalmazta), Óz, a nagy varázsló (szerző), Száz év magány (író), Szeget szeggel (átdolgozta), Üvöltő szelek (rendező), A vihar (rendező). Íróként jegyezte az emlékezetes Legényanya című filmvígjátékot és az Indul a bakterház című tévéfilmet. A Közgazdász szerkesztősége Kép és szöveg forrása: www.szinhaz.hu

Well, well, well…

Szerb Antal: A Pendragon legenda Szerb Antal félig misztikus, félig szerelmes regénye Angliában játszódik, ahol hősünk, Bátky János bölcsészdoktor 18. századi legendákat kutat. Akár egy mai amerikai akciófilmben: egy telefonhívás, és nincs menekvés. Alkímia, ősi szellemek, szerelem, mi kell még?! nn

8

Bátkynak nem kisebb feladat jut, mint kideríteni a Gwynedd ház rejtélyeit, megvédeni az Earlt (az óriási vagyon ugyebár mindig életveszélyes), éjjeli (revolver-lopó) szellemekkel diskurálni, és ápolni Cynthia szerelmét („Imádom a rendes lányokat. Maga rendes lány, én rendes fiú vagyok, tartsunk össze ebben a gonosz világban.”) Természetesen nem megy mindez ilyen könnyen. Feltűnik az éjféli lovas, aki dél-angliai tájszólással osztja az igazságot (meg az észt) a népnek. A gwyneddi kastélyban eltűnnek fegyverek, éjszaka ajtók, ablakok nyílnak, nyikorognak, Bátkyt megfenyegetik, az Earl laboratóriumában természetfeletti lények vannak, tehát teljes az apokalipszis. Meg még a Rózsakeresztesek legendája. Meg alkímia. Amikor már mindenki úgy érzi, hogy ez „too much,

darling”, akkor jönnek a megmentők. Eileen St.Claire, akiben minden olyan tulajdonság megvan, ami Bátkyban nincs (ez az egyetlen szerencséjük). Osborne, aki már elég gyakorlott az ilyen több évszázados sötét ügyek megoldásában, és Cynthia, aki hősnőnek képzeli magát (sokat olvasott róla), persze semmi köze hozzá. Meg persze ott van az Earl, aki kicsit szétszórt, meg szenilis, de azért jól jön. Aztán amikor már igazán nem értünk semmit, tényleg too much a sok legendából, a fura lényekből, meg szellemekből, akkor természetesen mindenről kiderül, hogy nem is olyan bonyolult. Ahogy Bátky mondja: „Well, az olyan illetlen dolog, hogy csak egészen fiatal lánykáknak érdemes elmagyarázni.” Ocskay Lilla


kikapcsoló

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május Isten óvja a mozinézőt!

Viharsziget

Filmes titánok arca

Most akkor mi van?

nn A titánok harcára csak azért nem mondhatjuk, hogy istentelenül rossz, mert szerepel benne Zeusz és Hádész, valamint mert a 300 méter magas gyilkos szörny 3D-ben ordít.

Amennyire csodálatosak a film akciójelenetei, annyira borzalmasak az elkavart párbeszédek, az elnagyolt színészi játék. Az egyetlen színfoltot a két nagyágyú, Liam Neeson (Zeusz) és Ralph Fiennes (Hádész) felbukkanása teremti, akik ismét a maximumot hozzák ki az egyébként gyengén megírt karakterükből – és nagyon szomorú, hogy a Schindler listája óta most találkoznak először a filmvásznon. Érdekesség, hogy a főszerepet az Sam Wothington játssza, akinek rövid időn belül ez a harmadik féllény szerepe. A Terminátor – Megváltásban félig ember félig terminátorként, az Avatarban félig ember félig kékként láthattuk, most pedig félig ember félig isten. Mellőzve azt a tényt, hogy Wothington még nem igazán tudta bebizonyítani azt a hipotézist, hogy jó színész; nagyon harcosan bír nézni és jól áll neki a 3D, szóval a mai filmgyártás dinamikáját tekintve egyenes az útja, hogy Hollywood egyik legismertebb színé-

Van mit nézni – Sam Wothington a Titánok harcában Forrás: port.hu

szévé váljon. A rendező Louis Leterrier (A hihetetlen Hulk), aki már nevet szerzett magának a nulla játék, maximális akció kategóriában, szóval ő lehet az egyik magyarázó változója annak, hogy a film csodás verekedési jelenetei után mély álomba zuhanhatunk a párbeszédek alatt. A sztori tulajdonképpen an�nyiból áll, hogy egy Perszeusz nevű félisten megunva, hogy a gonosz istenek nem igazán korrektek az emberekkel (falvak felgyújtása, feleségek elcsábítása, szülők megölése stb.), bosszút forral. Útja során sok fura óriáslénnyel

találkozik, akikkel verekszik egy nagyot. A végén persze mindenki megmenekül. Röviden ennyi. Maga a történet egy 1981es filmopus (Titánok harca, Desmond Davis) feldolgozása. A régi és az új verzió között egyetlen egy jelentős ponton van különbség: a látványban. Bár az eredeti verzióban is megtettek mindent a megfelelő hatás eléréséhez, mégis gyermekinek hat a 2010-es változathoz képest, de jobb, ha belátjuk, amennyiben így folytatóik a filmes trükkvilág fejlődése, akkor pár év múlva már ezen is nevetni fogunk. Bakonyi Zoltán

Teljes káosz. 138 perc után legalább öt féle változatot tudnék elmondani, hogy szerintem mi a film vége. Gyönyörű képek, eszméletlen beállítások. De kezdjük csak elölről: Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) és Chuck Aule (Mark Ruffalo) rendőrbírók egy Massachusetts partjaitól távol eső szigeten kezdenek el nyomozni. A legveszélyesebb őrülteket és gyilkosokat tartják itt, szóval nem egy Casablanca. Egyik nap eltűnik az egyik beteg, ezzel megindul a lavina: ki volt ő, mit tett, ki ismerte, ő kit ismert, stb. Fél perc alatt meg lehetne oldani az ügyet, de van egy kis gond: titkolóznak, hazudoznak, mindenki teljesen mást mond, mint a másik. Aztán egyszer megkerül az eltűnt beteg, de mindenki érzi, hogy valami nem stimmel. Ott bolyongunk mi is a mindig szürke szigeten, veri az ablakot az eső, Teddy-t hallucinációk gyötrik, belekeveredik az ügybe a felesé-

ge haláláért felelős gyújtogató is. Káosz 1. Mindenki ellenséges, a társa, Chuck is el-eltűnik, egy kellemes kis összeesküvés-elmélet rajzolódik ki előttünk, káosz 2. De az igazi bonyodalom még hátravan: Teddy-t ellentétes, értelmetlen dolgokról akarják meggyőzni (például, hogy ő is az intézet betege), rájön, hogy már nem igazán bízhat saját érzékeiben, emlékeiben. Egy találkozás a világítótoronyban a tetőpont, ahol az intézet igazgatója, és a társa, Chuck be akarják bizonyítani neki, hogy az elmúlt hetek eseményei nem arról szóltak, mint amit ő hitt. Két választása van: ezt elfogadja, és gyógyszeres kezelést kap, vagy pedig kiveszik a homloklebenyét, amivel megfosztják minden saját gondolattól, emléktől. Teddy válaszát konkrétan nem kapjuk meg, úgyhogy innentől mindenki eldöntheti, neki mit jelent a befejezés… Ocskay Lilla

Universitas úszóbajnokság 2010

BCE I. hely A Budapesti Egyetemek közötti úszóbajnokságot az idén a Margitszigeti Hajós Alfréd uszodában rendezték. Minden versenyszámban képviseltettük magunkat, ahol remekeltek diákjaink. Több mint 35 fő tett a sikerért. ÜÜ Eredmények:

50 m ffi gyorsúszás: 4. Menyhárt Attila, 5. Kovács Viktor, 6. Hartmann Attila 50 m női gyorsúszás: 1. Király Dóra, 2. Kiss Júlia, 4. Csath Ágnes 50 m ffi mellúszás: 3. Othmann Mohamed, 4. Kovács Viktor, 13. Traub Alfréd 50 m női mellúszás: 1. Király Dóra, 2. Ezer Andrea, 5. Csiszár Ágnes

Forrás: http://www.revizoronline.com/write/images/viharsziget1.jpg

Szamuráj sudoku A mostani számban egy szamuráj sudukut kaptok, hogy 2 vizsga közt legyen mit fejtegetni. A lényege ugyanaz, mint a hagyományos sudokunak, csak itt az 1 tábla helyett 5 összefüggő vár kitöltésre. Jó szórakozást hozzá! Rejtvény forrása: http://matekoktatas.uw.hu/kep/szamuraj_sudoku.jpeg

50 m ffi hátúszás: 2. Kesjár Dániel, 4. Hartmann Attila, 6. Kesjár Csaba 50 m női hátúszás: 1. Cikora Emese, 5. Csiszár Ágnes, 7. Mikecz Orsolya 50 m ffi pillangó: 2. Menyhárt Attila, 4. Uzonyi Tamás, 6. Kesjár Dániel 50 m női pillangó: 1. Kiss Júlia, 2. Csath Ágnes, 6. Ezer Andrea Ffi 4×50 m vegyesváltó: 1. BCE „A”, 5. BCE „B”, 6. BCE „C” Női 4×50m vegyesváltó: 1. BCE „A”, 3. BCE „B” Ffi 10×50 m gyorsváltó: 1. BCE „A”, 3. BCE „B” Női 10×50 m gyorsváltó: 1. BCE „A” A Budapesti Corvinus Egyetem csapata az összesített pontverseny végeredménye alapján egymás után 3. alkalommal szerez bajnoki címet, 197 ponttal az I. helyen végzett megelőzve a BME (153 pont), és a TF csapatát (8 pont). Gratulálunk!

9


örökmozgó

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május Esettanulmányi verseny felkészítő táborral

Kedvezményes banki szolgáltatások a Corvinus dolgozóinak A CIB Bank dinamikusan fejlődő országos hálózatával, teljes körű banki és kiemelkedően szín­vonalas elektronikus szolgáltatásaival az ország egyik legjelentősebb pénzintézete, amely immár 153 fiókkal áll országszerte ügyfelei rendelkezésére.

Jól tudsz problémákat megoldani?

A CIB Bank a Budapesti Corvinus Egyetem munkavállalói részére most kedvezményes kondíciókkal biztosít banki szolgáltatásokat a Munkavállalói Juttatás Csomag keretében. A kedvezmények a munkaviszony fennállása alatt élnek és szinte minden alapvető banki szolgáltatást érintenek. A kedvezménycsomagban – ügyfeleink elvárásainak megfelelően – választhatóvá tettünk két különböző folyószámla-terméket. Számláinkhoz kapcsolódik minden, a kényelmes és biztonságos bankhasználathoz elengedhetetlen szolgáltatásunk, így például átutalások, közüzemi díjfizetések kezelése, bankkártyák, betétlekötési és hitel lehetőségek, kártyákhoz kapcsolódó biztosítások. Széles körű lakossági szolgáltatásaink alapját a CIB Classic Magánszámla képezi, a CIB Online Számlacsomagot pedig akkor ajánljuk, ha a számlatulajdonos interneten, a bankfiókok nyitva tartásától függetlenül szereti intézni pénzügyeit. Mindkét számla típus esetében díjmentes a számlavezetés, az állandó átutalási, valamint csoportos beszedési megbízások teljesítése, illetve bármely belföldi ATM-ből havi hat alkalommal ingyenesen vehet fel készpénzt. A számlacsomaghoz kapcsolódó betéti fő- és társkártya éves díját egyaránt elengedjük. Akkor sem kell aggódnia ha a hónap végén már kevés pénz áll rendelkezésére folyószámláján, CIB Folyószámlahitelt 0 forintos hitelbírálati díjjal nyújtunk (THM: 24,80%). A fentiekhez hasonló kedvezményekkel veheti igénybe hitel- és bevásárló főkártyáinkat is. A visszafizetés rugalmas, és ami talán ennél is fontosabb: a vásárlásra fordított összegek – bizonyos feltételek teljesülése mellett – akár 45 napig kamatmentesek. A számlához kapcsolódó baleset biztosítás és a hitelkártyához kapcsolódó hitelfedezeti biztosítások díjmentesen vehetők igénybe. Az ingatlan fedezete mellett nyújtott kölcsönök kezelési költsége a piaci kondícióhoz képest kedvezményesebb mértékűek. Amennyiben többet szeretne megtudni a kedvezménycsomag nyújtotta előnyökről, kérjük, látogasson honlapunkra (www.cib.hu/maganszemelyek/szolgaltatasok/corvinus), vagy hívja a CIB 24 nonstop telefonos ügyfélszolgálatát a 06 40 242 242 telefonszámon. A felsorolt lakossági banki termékek részletes leírását a Corvinus Munkavállalói Juttatás csomag kondíciós lista és az egyes banki termékekre vonatkozó kondíciós listák, valamint a CIB Bank Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek és az Általános Üzletszabályzat tartalmazzák.

Közönségdíjas közgázos

„Mindenki vegyen a kezébe fényképezőgépet!”

Bóta Nikolett nn Bóta Nikolett, a Corvinus egyetem harmadéves, nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatója nyerte az idei Művészetek Palotája (MÜPA) által meghirdetett fotópályázata közönségdíját. Ennek örömére készített vele interjút a Közgazdász.

10

–– Miért kezdtél el fotózni? –– 16. születésnapomra kaptam életem első digitális fényképezőgépét, hogy legyen mivel dokumentálnom az osztálykirándulásainkat. Nagyon megszerettem a

fényképezést, és el is mentem úgy 3 éve egy fotókiállításra Egerben. Ott ismerkedtem meg Molnár István Géza fotóművésszel, aki bemutatott az Egri Fotóklubnak, és valahogy ott ragadtam. A Fotóklubban aztán tanácsot kaptam, hogyan tudnék fejlődni ebben a művészetben, milyen pályázatokat hirdetnek meg, hova tudom elküldeni a képeimet, ilyesmi. –– Mit szeretsz a legjobban a fotózásban? –– A szabadságot. Szeretem, hogy nem kell sehova sietnem, nem kell sehova futnom, ha akarom, percekig állítgathatom az objektívet. Szeretem, hogy kiélhetem benne a kreativitásomat, de nagyon nyugtató is. Meg persze utána megnézni, hogy sikerültek a képek! –– Miért jelentkeztél akkor a Corvinusra? –– Bár nagyon szeretek fényképezni, biztosabb szakmára szeretném alapozni a jövőmet. A fotózást, mint hobbi, természetesen szeretném megtartani. –– Miért pont a MÜPA pályázatára jelentkeztél?

–– Édesapám szólt, hogy kiírták a pályázatot, én meg amúgy is sokat szoktam arra sétálni, mert nagyon hangulatos. Vannak építész ismerőseim is, és amikor elmennek lerajzolni az épületet velük szoktam tartani. Elküldtem vagy 10-12 képet, de a végső 120-ba csak ez az egy képem került. 3000 közönségszavazat érkezett, és az én képem lett végül a nyertes. Sok barátom van a Közgázon, lehet, hogy emiatt is nyertem. Köszönöm nekik is, meg mindenki másnak is aki rám szavazott, a támogatást! –– Mik a hosszú távú terveid most? –– Mindenképp szeretném jövőre folytatni a Közgázt, Pénzügy szakos mesterképzésen gondolkozom most. A fotózást továbbra is csinálni fogom, valamilyen kurzust szeretnék belőle is elvégezni. Nem tudom még, hogy lennék-e hivatalos fotóművész, mert nem tudom, lenne-e időm az egyetem mellett azt is elvégezni. Majd meglátjuk. Az interjút készítette: Kraft Anikó

Eredményhirdetés után az idei csapat Holes Gréta (McKinsey) felvétele nn Az

esettanulmányok megoldásának szempontjából is két fajta ember létezik: akik nagyon szeretik megoldani, és azok, akik egyáltalán nem. A McKinsey, a világ vezető stratégiai tanácsadó cég hagyományos esettanulmányi versenyén idén is elsősorban az első csoport képviselői vettek részt. A szokásos kétfordulós versenyt idén annyival tette érdekesebbé a McKinsey, hogy a két forduló között a szerencsés továbbjutóknak két napos képzést biztosított Visegrádon. A képzésen alkalmunk nyílt nem csak a versenytársainkkal és a vállalattal megismerkedni, de a McKinsey által használt problémamegoldó módszerbe is bepillantani, amit egy eset erejéig, ki is próbáltunk! A beugró tesztet körülbelül 80-an írták meg, amelyből 22-en jutottunk tovább, zömében közgázosok, de volt a társaságban egy Veszprémi Egyetemről jelentkező, és egy BME-s versenytársunk is. A hétvégét aztán 5 fős csoportokban töltöttük, ahol közös erővel igyekeztük a megadott feladatot a legjobban abszolválni. Bár szinte mindenki G-karos volt, meglepődtem, mennyire más-

A közönségdíjas mű

hogy állunk hozzá az eset, vagy az adott feladat, megoldásához. Nem csak a csoportok által prezentált megoldások (illetve azok megvilágítása) voltak merőben eltérőek, de amikor összeültünk kidolgozni a prezentációnkat, minden csoporttagomtól hallottam valami érdekeset, újat, frisset. Persze nem csak munkából állt a hétvége, attól függően, kinek mihez volt kedve, csocsóztunk, áztattuk magunkat a fürdőben, billiárdoztunk, sétáltunk, boboztunk és pompásakat ettünk. Az egész hétvége így elég kerekre sikeredett, és ha másért nem, ezért biztosan megérte bejutni a legjobb 22-be. Az április 23-i döntőn 2,5 órát kaptunk egy eset megoldására és a prezentáció elkészítésére, majd ebéd után sorban járultunk a 2 fős zsűri elé, ahol 10 percben elmondhattuk ötleteinket. A harmadik és második helyezet is a két EVK-s résztvevő, Veress Bernadett és Kollár Péter lettek. A 400 000 forintos fődíjat pedig Pallos Noémi nyerte, a Heller Farkas szakkollégium tagja és „veterán” eset megoldó. Noémivel készített interjúnkat a következő számunkban, szeptemberben közöljük majd. Kraft Anikó


örökmozgó

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május Megoldási tervek a Corvinus Egyetem körüli közlekedésre

Petíció a zebráért! nn Nap

mint nap legalább 1500 egyetemista teszi meg az utat az új épület és a főépület között, mely akár akadálypályának is beillik – homokbuckák, foghíjas járdák, építési törmelék, elsuhanó autók. Az egyetem épületeit összekötő terület rendezése több mint két éve megoldatlan. Ezért egyetemünk első éves regionális- és környezetgazdaságtan szakos, mesterképzésben részt vevő hallgatója, Polomik Heléna úgy gondolta, ideje kezébe venni az események irányítását. 2010. március 29-én ezért elindított egy online petíciót, melyben a helyzet rendezésére kéri fel az önkormányzatot és támogatásra szólítja fel az egyetem dolgozóit és hallgatóit. A kezdeményezés jelenleg 879 aláíróval büszkélkedhet, míg Heléna szerint az önkormányzathoz eljuttatott petíció a „30 napos várakozási idő” fázisában tart és egyelőre nem kapott konkrét válaszokat – tekintve a néhány napja lezajlott országgyűlési képviselő-választásokat, ez nem meglepő. Az önkormányzat megkeresésemre sem tudott bővebb információkkal szolgálni. Heléna elmondta, hogy Kerekes

Sándor tanár úr adta számára az első lendületet arra, hogy ha valami zavarja az egyetemmel kapcsolatban, akkor azon a megfelelő módszerekkel változtasson. Segítségével kereste fel a Levegő Munkacsoportot, azon belül is Lenkei Pétert, akinek közbenjárásával született meg a levél, melyet így egy non-profit szervezet, valamint a Rektor úr és a HÖK elnöke írt alá. Közben tudomására jutott, hogy már léteznek a helyzet megoldására tervezetek, azonban úgy gondolja, „nem baj, ha minél több oldalról jelezzük a problémákat”. A terület rendezésének tervéről és a zebrákkal kapcsolatos petícióról kérdezve Czinderi Gábor, egyetemünk műszaki főigazgató helyettese elárulta, hogy alapvetően nincs problémája semmilyen civil kezdeményezéssel, ha átgondolt és megfontolt elképzeléseken nyugszik. A petíció kapcsán azonban szerinte ez csak részben teljesül. Az északi bejárathoz tervezett zebra a villamosmegállónál található járdasziget közepétől indulna, átvezetve a síneken és kb. 30 méterre lenne egy másik gyalogos átkelő-helytől. Emellett szerinte forgalom-technikailag is nehéz-

kes lenne ez a megoldás (a villamos „nem férne el a kereszteződések és a tervezett zebra között), lelassítaná a közlekedés minden formáját és igen kényes forgalmi szituációkat eredményezne. Bár ez a megoldás minden bizonnyal megkönnyítené a lustább Corvinusosok életét, a teljes Szabadság hídi és csarnokba irányuló forgalom komolyan megsínylené ezt változást, így ezért talán nem túl nagy ár 20-30 m megtétele a következő zebráig. Heléna több szakember véleményét kikérve felismerte, hogy ellenkező álláspontok léteznek az üggyel kapcsolatban többek között technikai értelemben. A kérdés sürgetőnek tűnt, s mindenképp igényel valamilyen megoldást. Ezért tartotta fontosnak, hogy egy úgymond „magasabb erőhöz” forduljon, az önkormányzatokhoz, akik ezeket a vélménykülönbözőségeket feloldhatják, szakértelmükben bízva arra számított, hogy ők megtalálják a megfelelő technikai megoldást. Ezzel szemben Czinderi úr kifejezetten jó ötletnek tartja a déli bejárathoz tervezett zebrát, sőt hozzátette, hogy ezt az ötletet már az egyetem is felvetette és kb. 3 éve

Fáth Ádám felvétele

a terület rendezési tervének része, mely több lépcsőben zajlik egyszerre. A mellékelt ábrán kinagyított tér, mely a főépület és az új épület közötti szakaszt mutatja, forgalom-csillapított területté változik, ami tulajdonképpen annyit jelent, hogy az autósok legfeljebb 30 km/h-val közlekedhetnek majd ezen a területen, melyet emelt szintű járdával biztosítanak. Az egész terület díszburkolatot fog kapni egészen a Fővám térig, úgyhogy Czinderi úr megfogalmazásában „a petíció ezen javaslata olyannyira jogos, hogy ez már találkozott korábbi várostervezők javaslatával is”. Arra a kérdésre, hogy mikorra várható a jelenlegi építési terület díszburkolatos, sétáló utcává avanzsálása, egyelőre nem tudott konkrét információval szolgálni. Szerinte, ha az építkezés a mostanihoz hasonló ütemben halad, akkor jövő szeptemberre talán már az új zebrán sétálhatnak a hallgatók az új épületbe. Ahhoz, hogy az egész tér díszburkolatot kaphasson, valószínűleg több időre lesz szükség és az önkormányzat több jövőbeli építési terve is közbeszólhat, azonban a Sóház oldalánál fekvő tér és a zebra egy év múlva várhatóan megvalósul. Ahhoz, hogy az egész egyetem környékén mindenütt díszburkolattal találkozhassunk a Duna-parttól a C épület kis oszlopos teréig, még várni kell körülbelül két-három évet, viszont ha ez befejeződik, akkor az egyetem környékén egy ideig rendezett, ápolt környezet fogadja majd a hallgatókat. A petíció tehát gyakorlatilag súlytalanná vált abból a szempontból, hogy az ötlet egyik része műszakilag problémás, a má-

sik része pedig már megvalósulóban van. Viszont mindenképpen figyelemre méltó, hogy 879 hallgató írta alá a kérvényt és a kezdeményezés visszhangra talált mind a HÖK, mind az egyetem vezetése, valamint a Levegő Munkacsoport részéről. Mindenképpen jó jel, hogy az egyetemi hallgatóságot valamennyire meg lehet mozgatni bizonyos célok érdekében, azonban az információs rendszer hiányosságai, vagy épp a szokásos figyelmetlenség miatt, a petíciót, az egyetem vezetését, a hallgatóságot negatív színben tüntetheti fel. Ha az egyetem a zebrákkal kapcsolatos és a területrendezéssel kapcsolatos terveket nem csupán a petíció elkészülte után tette volna közzé, lehet, hogy meg sem született volna a kezdeményezés, ha a petíciót alaposabban elolvasták volna a hallgatók, lehet, hogy az északi bejárat kérdésessége miatt kevesebb támogatót kapott volna és lehet, hogy a petíció készítője sem áldozott volna rá en�nyi energiát és időt. Mindenesetre, annyit egészen biztosan elért a petíció, hogy eljutott a hallgatókhoz a probléma kezelésének terve, az ötleteket megfontolták és már a megoldás időpontját is tudni lehet. Szóval, még két év, és nem kell félni attól, hogy órára sietve bárkit elgázolhat egy figyelmetlen autós. Radó Nóra (A terveket többször közzétték, de kevesen voltak kiváncsiak rá. A szerk.)

Közgáz Liga – fél távnál tartanak a csapatok

Dobogós fotós

Egyetlen elmaradt mérkőzés kivételével elérkezett a bajnokság feléhez a Közgáz Liga, melynek „elsőosztályát” a QPAC-Betsson, méghozzá figyelemre méltó, +26-os gólaránnyal, és eddig hibátlan teljesítménnyel. Második helyen a BKV Hátra, harmadik helyen pedig az egy meccsel kevesebbet játszó Paksi Halászlé gárdája áll. A hetedik-nyolcadik helyen két, eddig nullaszázalékos együttes található az FC Vaskapu és az AKALAMAGO személyében, melyeknek nehéz dolguk lesz a továbbiakban, ha ki akarják harcolni a még bennmaradást érő, ötödik helyezést. Az I. Liga utolsó három helyezettje esik ki, helyükre a két II. csoport győztese, és a jobbik második helyezett kerül. Erre jelen állás szerint jó esélye van a Gyáli úti FC-nek, illetve az FC Másnapnak – utóbbi, némi bizonytalanságot és instabilitást tükröző neve ellenére szintén veretlenül vezeti kategóriáját. DicsukD

Fáth Ádám, lapunk fotóriportere az Egyetemisták és Főiskolások május elsején rendezett tollaslabda országos bajnokságán egyéniben a 3. helyezést érte el. Hajrá Ádám, gratulálunk!

Legközelebbi lapszámunk 2010. szeptemberben jelenik meg. Eredményes vizsgákat és jó pihenést kíván a szerkesztőség!

11


örökmozgó

KÖZGAZDÁSZ 51. évfolyam 8. szám 2010. május

Interjú S. Takács Andrással

A világ tükrét tartják a magyarok elé nn S. Takács Andrásé az álommeló. Az a munkája, hogy egy gyönyörű lánnyal, Cseke Eszterrel elutaznak a világ legérdekesebb pontjaira, amiket felfedeznek, és lefilmeznek. Már 11 évesen rovatot vezetett a Pesti Est Juniorban, 18 évesen egyedüli magyarként interjút készített Bill Clintonnal, 20 évesen díjnyertes dokumentumfilmet forgatott a BBC-nél és a CNN-nél töltött gyakorlatáról, most 23 éves, végzős a Filmműn és saját műsoruk van a Spektrum Tvn. Közben benézett egy kicsit a Közgázra is.

–– Hogy kerültél a Közgázra? –– Közgazdasági Politechnikumba jártam. Elindultam az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen közgázból, ahol tizenkettedikek lettem, így megkaptam a maximum pontszámot az egyetemi felvételihez, ezzel felvettek a Közgázra, Nemzetközi Gazdálkodás szakra. Csak két hónapig voltam közgázos, mert gyorsan rájöttem, hogy nem ez érdekel igazán. Amire emlékszem, azok Ernyes tanárnő matematika órái, ahol a harmadik órán elvesz-

tettem a fonalat, viszont Chickán tanárúr előadásait nagyon élveztem. De közben már ide jártam, a Filmművészetire, és a televíziós újságírás tanulása kötött le. Így még az első vizsgaidőszak előtt, biztos ami biztos, megköszöntem a hallgatói viszonyt. Annak viszont nagyon örülök, hogy a közgáz tanulmányaimnak köszönhetően ha kezembe kerül egy Financial Times, nem olyan, mintha kínait olvasnék. –– Hogy találkoztál Bill Clintonnal? –– Budapesten tartott előadást, tudtam, hogy hivatalosan senkinek sem ad interjút, úgyhogy odabicikliztem. Bevitt egy szállodai vendég (előtte kidobtak a szállóból), megszólítottam az érkező elnökurat, odalépett hozzám, kezet fogtunk és elkezdtünk beszélgetni. Csak pár kérdés volt, de az volt az egyetlen nyilatkozata magyar újságírónak, úgyhogy másnap címlapon volt a közös fotónk és a villáminterjú. –– Most pedig Cseke Eszterrel saját műsorotok fut a Spektrum Tv-n On the Spot címmel. Hogy kezdődött? –– Izraelben voltam a gázai háború idején, 2008 telén, onnan tu-

Diákhitel: fontos tudnivalók – ha diákhiteles vagy és most végzel, megszűnik a hallgatói jogviszonyod, akkor 1.  Kérdezd meg a TO-n, hogy meddig érvényes a hallgatói jogviszonyod, és jelentsd be a Diákhitel Központnak! 2.  Ha változik a levelezési címed, akkor jelentsd be azt is! (Pl. hazaköltözöl az albérletből, vagy a koliból) 3.  Akkor is kell törlesztened, ha még nem dolgozol! 4.  Ne várj felszólításra, a hallgatói jogviszonyod megszűnését követő negyedik hónap első napján el kell kezdened a törlesztést. 5.  Idén havi 4290 Ft-ot kell törlesztened. Módja: banki átutalás a 10032000-01800126 számlaszámra. 6.  Ha költségtérítésesként akár egyszer is felvetted a legmagasabb összeget (2008 szeptembere óta 50, előtte 40 ezer forintot), akkor havonta 5720 Ft-ot kell törlesztened. (További információ a www.diakhitel.hu oldalon)

dósítottam. Szerelmes lettem egy izraeli lányba, úgy volt, hogy vis�szamegyek és meglátogatom tavasszal, meg is vettem a repülőjegyet, de a lány néhány hétre eltűnt. (Azóta előkerült, kiderült, hogy a hadsereg egy különleges osztagában szolgált, de akkor erről mit sem sejtettem, csak ott álltam repjeggyel a kezemben, a lány meg sehol.) Meséltem Cseke Eszternek – akivel az egyetem első éve óta együtt dolgoztunk több vizsgafilmen –, hogy be szeretnék menni Gázába. Már bejárta a fél régiót, nagyon szívesen csatlakozott, újságíróként megkaptunk minden szükséges engedélyt, még

tavaszi ő : határid

7.  Még 2010. május 14-ig leadhatod igénylésedet. (igénylési helyek: www.diakhitel.hu) 8.  Ha minden ok, akkor június 15-én megkapod visszamenőleg a teljes tanulmányi félévre járó pénzt. 9.  Ez az összeg az igényelésedtől függően akár 200 ezer – költségtérítéses képzésben 250 ezer forint – is lehet. 10.  Ha lekésed a határidőt, akkor már csak jövő tanévtől kaphatsz Diákhitelt.

12

mindent nagyon közelről mutatni. És próbálunk olyan embereket is megszólaltatni, akiknek nagyon fontos a véleményük, de Magyarországról nehezen elérhetők, ilyen volt például az ENSZ-főtitkár a klímaváltozásról. Közben persze rengeteget tanulunk. Az, hogy egy női körülmetélés filmezése közben hogyan reagálsz, legalább an�nyira szól arról, hogy milyen ember vagy, mint a szakmáról. Így igazából minden utazás egy tükör, amelybe tanulságos belenézni. És talán nemcsak nekünk, hanem a nézőknek is. Kóbor Andrea

Te sosem tanulsz?!

– ha még nincs Diákhiteled, de szükséged lenne pénzre, akkor

A hitelfelvétel felelős döntés, olvass utána a www. diakhitel.hu oldalon!

egy csempészalagútban is filmezhettünk az egyiptomi határ alatt. Öt napon át forgattunk, majd itthon, a suli mellett összeraktunk egy próbaepizódot. Elküldtük öt tévének, végül a Spektrummal állapodtunk mrg: megrendelték mind a kilenc részt. –– Miről szól az On the Spot? –– A világ – minden szempontból – távoli tájain próbálunk megmutatni és megérteni olyan dolgokat, amiket a nézők még nem láttak vagy nem értettek, esetleg nem akartak látni vagy megérteni. Az afganisztáni háborútól az etiópiai női körülmetélésen át a bolíviai Rózsa Flores ügyig igyekszünk

. 5 1 s u j á m

www.diakhitel.hu 06 - 40 -24 - 00 -24

Legyél, aki lenni akarsz!

2010. május  

Közgazdász egyetemi lap

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you