Page 1

advokáty, vydavatele, místní politiky, přespolní farmáře, lovce a horníky, takže navečer, když se s Charmian procházíme po hlavní ulici, počet mých známých v naprosto cizím městě ji ohromuje. Je to také ukázka služby, kterou John Barleycorn poskytuje a současně jejím prostřednictvím utužuje svou vládu nad lidmi. A právě takhle to bylo po všechna ta léta všude po celém světě, kam jsem zavítal. Ať to byl třeba kabaret v Latinské čtvrti, kavárnička v nějaké zapadlé italské vísce, putyka v přístavním městě, klub při whisky a sodě, prostě všude, kde se vytvoří přátelské

ovzduší,

tam

vždycky

společně

s

Johnem

Barleycornem okamžitě navážeme známosti, setkáváme se s lidmi a získáváme nové poznatky. Ale abych se vrátil ke svému vyprávění. Když jsem opustil Benicii, má cesta procházela hospodami. Nevytvořil jsem si vůči pití žádné moralistní teorie, a ta tekutina mi pořád nechutnala. Narůstala však ve mně čím dál tím větší podezřívavost k Johnovi. Nemohl jsem mu jen tak beze všeho odpustit tu všivárnu, kterou na mě zkusil – na mě, kdo nechtěl umřít. Takže jsem pokračoval v pití a byl jsem rozhodnut odolávat všem ponoukáním Johna Barleycorna, abych sám sebe zničil. V cizích městech jsem po hospodách okamžitě navazoval známosti. Když jsem byl na vandru a neměl na nocleh, hospoda byla jediným místem, kde mě přijali a nechali mě posadit se ke kamnům. V hospodě jsem se mohl umýt, vyčistit si šaty a učesat 94

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS271259


se. A hospody byly vždycky tak zatraceně příhodně umístěné. V mých západních končinách byly všude. Do příbytků cizích lidí se takhle vstupovat nedalo. Pro mě jejich dveře nebyly otevřené, u jejich krbů nebylo pro mě místo. Neznal jsem ani žádné kostely či faráře a nic mě nepřitahovalo k někomu, koho jsem neznal. Mimoto kolem nich nebylo žádné kouzlo, žádný opar romantiky, žádný příslib dobrodružství. Byl to druh lidí, kolem nichž se nic nedělo. Žili a zůstávali pořád na jednom a témže místě, byli stvořeni pro pořádek a systém, úzkoprsí, omezení, zdrženliví. Nebyla v nich velkorysost, neměli fantazii, chyběl jim smysl pro kamarádství. Já chtěl poznat bodré chlapíky, pohodové, přívětivé, odvážné, tu a tam potřeštěné – chlapíky se štědrým srdcem i rukama, žádné padavky. A tady vznáším další stížnost proti Johnu Barleycornovi.. Jsou to právě tihle prima chlapíci, které on ovládá – chlapíci, kteří v sobě mají jiskru a elán, velkorysost a vlídnost, a ty nejlepší z lidských slabostí. A právě v nich John Barleycorn zhasíná oheň, otupuje jejich bystrost, a pokud je rovnou nezahubí nebo nepromění v šílence, podněcuje v nich hrubost a surovost, pokřivuje a znetvoří původní laskavost a ryzost jejich povah. Ach – a teď mluvím na podkladě pozdějších poznání – ať mě sama nebesa ochraňují od většiny těch průměrných mužských stvoření, která nejsou dobrými chlapíky, mají chladná srdce i mysl, nekouří, nepijí, neklejí, neprovádějí nic smělého, 95

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS271259


protivného či pichlavého, protože do jejich chabého organismu nikdy nepronikl vzruch a nějaký ten šťouchanec do jejich životů, které by pak překročily své hranice a oni by začali provádět čertovské kousky a nabyli kuráž. Takové typy člověk v hospodě nepotká, ty se nepouštějí do zdánlivě beznadějných věcí, neplanou touhou po dobrodružství, nemilují s nezkrotnou vášní božích dětí. Tihle lidé se především starají, aby měli nohy v suchu, pravidelný srdeční tep a aby jejich duševní průměrnost přinášela odpovídající chabé životní výsledky. A proto tedy vznáším proti Johnu Barleycornovi obvinění. Jsou to právě ti správní chlapíci, ti co za něco stojí, ti, jejichž slabinou je přílišná síla, příliš mnoho ducha, příliš mnoho ohně a žáru pro nějakou parádní rozpustilost, jimž on nabízí zprvu své služby a pak je přivádí do záhuby. Samozřejmě přitom ničí i slabochy, ale ti jsou tím nejhorším plemenem a těm nevěnuji pozornost. Starost mám o ty nejlepší z nás, které John Barleycorn připravuje o život. A lidé takhle dopadnou proto, že John stojí při každé hlavní i vedlejší silnici, snadno přístupný, zákonem chráněný, policisté ve službě ho zdraví a on s lidmi hovoří a dovádí je tam, kde se scházejí dobří a nebojácní chlapíci

a

pořádně

si

zavdávají.

Kdyby

nebylo

Johna

Barleycorna, odvážlivcí by se rodili dál a dokázali by mnohé jiné věci než jen se vnitřně rozpadnout a zahynout. Všude jsem se setkal s kamarádstvím založeným na popíjení. Mohl jsem jít třeba i k vodojemu při trati, čekat tam na nákladní 96

Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

John Barleycorn (Ukázka, strana 99)  

John Barleycorn (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz