Page 1

Co byste měli vědět o rakovině prsu

Obr. 8.11  Lineární urychlovač Electa Synergy

Obr. 8.12  Schéma nejčastějších způsobů ozařování prsu: Černý obdélník znázorňuje zdroj záření (lineární urychlovač), z něhož vychází svazek paprsků do ozařovaného objemu (barevně). 98

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS271256


Léčba rakoviny prsu Protonová terapie je nejvhodnější: • u nemocných s dlouhou předpokládanou dobou přežití, • tam, kde dávky záření pro srdce při fotonové radioterapii jsou zbytečně vysoké, • pro pacienty s přidruženým srdečním onemocněním, u nichž by dávkové limity záření měly být nižší, • po předchozím ozařování druhostranného prsu, • pro pacienty s genetickým syndromem predisponujícím ke zvýšené toxicitě záření. Protonový ozařovací plán pro radioterapii u karcinomu prsu bývá jednoduchý a často si vystačí s jedním nebo dvěma přímými poli. Kromě zevního ozařování se v léčbě karcinomu prsu používá i zavádění zářičů přímo do místa, kde byl původně uložen nádor. Této léčebné metodě se říká brachy­terapie (ozařování zblízka). Brachyterapie (obr. 8.13) je invazivní metoda, svým způsobem malý operační výkon, což je proti zevní radioterapii nevýhoda. Ovšem velkou výhodou brachyterapie je možnost aplikace vysoké dávky záření přímo do oblasti nádoru bez poškození okolí, což u zevního ozařování není úplně vždy možné. U karci­nomu prsu se brachyterapie někdy provádí v kombinaci se zevním ozářením: přímo do místa, kde se původně nacházel nádor, se zavedou duté jehly a po nezbytných výpočtech je do jehel speciálním přístrojem dopraven zářič, který ozáří vysokou dávkou přímo tu část prsu, odkud byl nádor odstraněn. Celý výkon trvá řádově desítky minut a neopakuje se.

zakončení plastových trubiček po operaci jizva po operaci

Obr. 8.13  Brachyterapie karcinomu prsu (Převzato z University of Washington Medical Center – www.uwmedicine.washington.edu)

napojení vodičů na plastové trubičky obsahující radioaktivní zářiče

vodiče radioaktivních zářičů

99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS271256


Co byste měli vědět o rakovině prsu 1. Ozařování po ablaci prsu

zevní radioterapie hrudní stěny

brachyterapie lůžka odstraněného nádoru

2. Ozařování po částečné operaci

zevní radioterapie celého prsu

nebo

zevní radioterapie lůžka odstraněného nádoru

Obr. 8.14  Ozařování po operaci karcinomu prsu

Brachyterapii u karcinomu prsu lze nahradit zevním ozářením lůžka nádoru. Výhodou brachyterapie však bývá nižší dávka na kůži, a tím o něco lepší kosmetický efekt. Jaké jsou tedy možnosti ozařování po operaci karcinomu prsu, shrnuje obr. 8.14.

8.3  Systémová léčba Zatímco terapie chirurgická a radiační jsou metodami léčby místní, léčba chemická, hormonální a biologická jsou metodami terapie celkové – systémové. Léky se dostávají do krevního oběhu a jsou rozvedeny po celém těle pacienta, a postihují tak veškeré buňky. Pro co nejlepší výběr léčebného schématu potřebuje lékař onkolog znát řadu klinických parametrů, zejména přesný rozsah choroby, aby mohl nemocnou zařadit do určité prognostické skupiny a mohl vhodně kombinovat hormonální a chemickou léčbu. 100 Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

Co byste meli vedět o rakovině prsu (Ukázka, strana 99)  

Co byste meli vedět o rakovině prsu (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz