Page 1

den

23. prosinec

P E R C H TA (t é ž z námá jako Ber t h a, B erc h t a , Perc h, Per t ic a )

— V Ý SKY T — J i ž n í Ně m e c ko. V idě n a bý vá i v R akousku a  ve Š výc a rs ku. — PO P I S — Kr á s n á dív ka odě n á v bílém a st ar á, sh r be n á č a rodě jn ic e s  kř ivý m nosem. — ST U P EŇ NEBEZP EČN OS T I —

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268819


23. PROSINEC

P

erchta znamená „zářivá“ a často vystupuje jako milá dívka v bílém. Po většinu roku žije v těch nejnedostupnějších horských oblastech a s lidmi do styku přijde jen tehdy, když se zjeví o Vánocích. Nachystáte-li Perchtě za dveře jídlo a pití, většinou vám tam nechá minci, nebo v novém roce odmění domácnost pevným zdravím a štěstím. Perchta má ale bohužel dvě tváře. Její temná stránka z ní dělá Krampuse v sukních (viz strana 26), však také oba řádí v Alpách. Pokud se člověk v uplynulém roce nechoval řádně a pilně nepracoval, zjevuje se Perchta v podobě staré čarodějnice nebo odpudivého stvoření s kopyty a rohy, zkrátka vypadá jako koza. Nezdárníky a lenochy (zejména dívky, které pilně nespřádaly vlnu) trestá tím, že jim rozpárá břicho, vykuchá vnitřnosti, vycpe je slámou a kamením a pak je hodí do studny.

99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268819


23. PROSINEC Perchta náleží k nejnebezpečnějším vánočním bytostem i proto, že se ráda zdržuje ve společnosti svých chlupatých druhů v maskách s rohy a tesáky. Ti někdy pomáhají zářivé Perchtě vyhánět zlé duchy, jindy ale provázejí temnou Perchtu a v tom případě vás čeká jistá smrt.

NÁVOD, JAK PŘ EŽÍ T

S p ř á d e jte vln u , p o k u d t y h le Vá n o ce n e m ají b ý t v a š e p osle d ní .

100

Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

Vánoční bestiář (Ukázka, strana 99)  

Vánoční bestiář (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz