Page 1

Jejich druhá šance

97

„Díky. Ale není to jako za starých časů. Kdyby to tak bylo, asi bych tu vůbec nebyl,“ poznamenal suše. Rozbil si jedno vajíčko a začal ho loupat. „Hnědá vajíčka?“ Přikývla. „Ano, máme teď hejno vzadu za domem. A taky bylinkovou zahrádku. Když tvůj otec onemocněl, přešli jsme na organickou stravu.“ Matt svraštil obočí. „Byl nemocný?“ Donna přestala míchat. Ztuhla, ale nepodívala se na něj. „Tys o tom nevěděl?“ „Ne. Co s ním bylo? Je pořád nemocný?“ V té chvíli do kuchyně vstoupil Alfréd. „Na tohle by ses měl zeptat svého otce sám, Matte. Neměli bychom o něm mluvit za jeho zády.“ Matt potřásl hlavou. „Komunikace mezi mnou a jím? To se nestane. Kdo mi řekne, co se tady děje?“ Donna se pomalu otočila a on viděl, že má ustaranou tvář. „Nechceme ti dělat starosti, Matte, ale tvůj otec měl… potíže. Nebyl sám sebou.“ „Chceš říct, že byl ještě větší mizera než obvykle? Donno, neublížil někomu z vás?“ „Ne! Tak jsem to nemyslela.“ Podívala se na řidiče. „Pomoz mi. Nevím, jak to říct. A měla bych vůbec?“ Alfréd vydechl. „Počkej.“ Nahlédl za roh a pak zavřel dveře do kuchyně. „Fajn. Jsou ještě nahoře.“ Kdo? Alfréd se opřel o kuchyňský pult vedle Matta. „Tvůj otec prožíval ten rozvod velmi těžce. A už předtím, když se vaši hádali, bylo to pro něj hodně špatné.“ „A kdy se nehádali?“ zamumlal Matt. „Ano. Ale poté, co jsi odešel, se to zhoršilo. Nebyl jsi tady a neviděl jsi to. Ale bylo to strašné.“ „Tehdy se začala projevovat jeho nemoc,“ pípla Donna. Matt si prohrábl vlasy rukou. Co se mu to ti dva snaží říct? „Vysyp to, Alfréde. Tohle tajnůstkářství mě ničí.“ „Tvůj otec řídil Harper Industries. Nikdo nevěděl, jak je to s ním špatné. Jak byl nemocný,“ řekl Alfréd pomalu. „Kdyby to zjistila konkurence, byl by to konec. Tvůj otec mohl ztratit firmu, kterou budoval jeho otec a dědeček.“

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268767


98

Kimberley Troutteová

„Kdyby zjistili co?“ vyjel Matt. Donna obešla pult, takže stáli každý z jedné strany kolem Matta. Bylo to, jako by ho chtěli ochránit před špatnými zprávami, které mu musí sdělit. „Tvůj otec,“ pronesl Alfréd tiše, „se psychicky zhroutil.“ Matt zamrkal. „Cože se?“ Donna přikývla. „RW vypadal, že se úplně zbláznil.“ Bylo to, jako by dostal ránu přímo do břicha. Matt neměl slov. Těkal očima z Alfréda na Donnu a zase zpět. Když se konečně nadechl, zamumlal: „To není možné.“ Donna ho pohladila po paži a její tvář byla bledší než obvykle. „Bylo to vážně strašné. Už dlouho mu bylo zle, ale dokázal to dost dobře skrývat. Nikdo netušil, jak moc trpí. Pochybuju, že vy, děti, jste měly nejmenší tušení.“ „Zatraceně, mluvíte určitě o RW? O mém otci? O tom nejtvrdším mizerovi v Kalifornii?“ Alfréd ustoupil a sám si začal loupat vajíčko. „To, že je někdo tvrdý, ještě neznamená, že je silný.“ Dona přikývla. „Přesně tak. A RW musel být silný kvůli rodině, firmě a kvůli vám. Je mi líto, že to říkám, Matthewe, ale s tvojí matkou nebyl lehký život.“ Matt si odfrkl. „To je řečeno hodně mírně.“ „Nehodili se k sobě,“ řekl Alfréd tiše. „Teď to chápeme. Jediná dobrá věc, která z jejich svazku vzešla, jste vy tři. Na to je váš otec hrdý, i když to nedokáže dát najevo.“ „Je to tak,“ přikyvovala Donna. „RW byl na vás hrdý. Svým vlastním způsobem. Proto to pro něj bylo tak těžké. Nechtěl, aby jeho problémy poznamenaly vaši budoucnost.“ Vzduch v  kuchyni byl najednou nedýchatelný. Matt měl velmi dobrý šestý smysl pro nadcházející nebezpečí. Nedokázal se mu vždycky vyhnout, ale obvykle tušil, když mířilo jeho směrem. Tento šestý smysl mu několikrát velmi dobře posloužil v Air Force. A teď mu říkal, ať z kuchyně vypadne. Kuchařka a řidič, které miloval, se ho snaží nakrmit takovými nesmysly o RW. Matt si stiskl čelo, protože ho začala bolet hlava. RW žádnou psychickou chorobu nemá. To zkrátka není možné. „Je mi líto,

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268767


Jejich druhá šance

99

ale podle mě to je celé jedna velká hloupost. Nevím, proč vám RW věší na nos tyhle bulíky, ale nějaký důvod jistě má. Není psychicky nemocný.“ Donnina tvář se trochu rozjasnila. „Máš pravdu. Je mu teď mnohem lépe, díky Angel. Ta ho vrátila mezi zdravé. Podle mě by to bez ní nezvládl. Tvoje matka není zrovna pečovatelský typ. Když se jeho stav zhoršil, požádala hned o rozvod.“ To ho nepřekvapovalo, ale… „Kdo je k čertu Angel?“ „Jeho zachránkyně. Byla tehdy jediná, která věděla, co dělat, protože si sama prožila hodně těžké věci. Hodně uzavřená žena. Ale věděla přesně, jak má s RW mluvit. Měli jsme velké štěstí, že tady náhodou byla. Jinak by asi tvého otce museli odvézt na psychiatrii. A představ si, co by z toho udělal tisk. Angel s ním zůstala, pomohla mu zesílit. Je mu lépe jen díky její laskavosti,“ pokývala Donna důrazně hlavou. „Však jsi ho viděl. Vypadá skvěle, že?“ Skvěle? Tak by svého otce nepopsal. Jistě, byl to pohledný muž, ale Matt už k němu dávno nevzhlížel. Skvělí muži chrání své děti, snaží se jim zajistit štěstí, bezpečí a budoucnost. RW nic z toho neudělal. Ale přesto… ten muž, kterého Matt viděl na večírku, nebyl tentýž jako ten, který ho popadl za límec a nařídil mu, aby vypadl. Matt nevěděl v čem, ale cítil, že je jiný. „Povězte mi. Co udělal?“ Donna a Alfréd se na sebe podívali. „Chtěl tě chránit,“ řekla Donna tiše. „Proto tě poslal pryč.“ „Ne, to neberu. Vykopl mě do Air Force, aby mi znemožnil být s  Julií. Řekl jí, že jsem zemřel! To nebyla ochrana. Chtěl, abychom se rozešli, protože je z  Pueblicita. A moji rodiče městečko nenáviděli, zvlášť matka. A teď já nenávidím je, protože mě připravili o jedinou krásnou věc, kterou jsem měl,“ pronesl Matt temně. Seskočil z pultu a začal přecházet po kuchyni. Co to je, ksakru, za blbosti? Copak ten starý podvodník takhle ošálil svoje zaměstnance, aby ho litovali? Donna a Alfréd by měli RW dávno vidět až do žaludku! Cožpak je Matt jediný, kdo vidí, jaký je RW mizera? Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

Jejich druhá šance (Ukázka, strana 99)  

Jejich druhá šance (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz