Page 1

všechno je výsledkem kombinace práce vědců a vojáků, dvou skupin s odlišnými cíli. Náš společný cíl je jasný: uměle vyrobený kulový blesk. Rozdíl spočívá pouze v tom, že pro vás je to konečná a pro mě teprve začátek. Dnes jsem vám nepřišla vysvětlovat svoje cíle, v tomhle směru se budeme shodovat jen stěží; přišla jsem vám pomoci umenšit odpor k využití blesku jako zbraně.“ „Tak to zkuste.“ „Dobře. První, co vás napadne, když zmíním využití blesku jako zbraně, je zabíjení lidí, řečeno naším slovníkem, zničení účinné síly nepřítele. Když se nad tím ale zamyslíte detailněji, uvědomíte si, že i kdyby se nám takovou zbraň podařilo úspěšně vytvořit, nebude nijak silnější než běžné zbraně. Pokud budeme útočit na rozměrný kovový cíl, vytvoří se efekt Faradayovy klece, která odstíní účinky blesku, čímž částečně nebo úplně zmizí smrtící účinek na posádku cíle. Vůči životům tedy blesk jako zbraň není tak krutá, ba naopak, je to dost možná zbraň, která nám umožní zvítězit s nejmenšími možnými ztrátami v řadách nepřítele.“ „Na to jste přišla jak?“ „Co je cílem nejničivějšího dopadu blesku jako zbraně? Elektronické systémy. Když intenzita elektromagnetického impulzu vyvolaného bleskem přesáhne 2,4 gaussů, dojde k nenávratnému poškození integrovaných obvodů. Přesáhne-li 0,07 gaussů, dojde k rušení práce počítačů. Procházející elektromagnetický impulz vyvolaný bleskem dokáže proniknout naprosto všude, blesk dost možná zničí obzvlášť citlivé mikroelektronické přístroje i přesto, že nedojde k přímému zásahu, a to je důvodem pozornosti, která je mu věnována. Kulový blesk je v  tomto ohledu daleko neobvyklejší, díky jeho schopnosti extrémně přesného zacílení by bylo možné zničit veškeré integrované obvody zbraní nepřítele, aniž by došlo k poškození čehokoli jiného. Kdyby za stávajících pod98

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268707


mínek shořely veškeré integrované obvody nepřátelského zbraňového systému, bylo by po válce.“ Ani jsem nehlesl, jen jsem uvažoval nad jejími slovy. „Myslím, že jsem váš odpor aspoň trochu umenšila. Dál bych chtěla, abyste si váš vlastní cíl promyslel o něco jasněji: výzkum kulového blesku nespadá pod základní vědu, zbraňový systém je v současné době jeho jediným využitím, a pokud od toho upustíte, kdo bude ochotný do vašeho projektu investovat? Sám přece nevěříte, že byste kulový blesk vytvořil jenom za pomoci tužky a papíru?“ „Jenomže teď se ještě na tužku a papír spoléhat musíme.“ Vysvětlil jsem jí, jak to vidí Kao Po. „Znamená to tedy, že můžeme spolupracovat?“ samým nadšením vyskočila ze židle. „Musím smeknout před vašimi přesvědčovacími schopnostmi.“ „Pracovní nutnost. Každý den musí naše centrum přesvědčovat ostatní, aby přijali naše podivné a neobvyklé nápady. Podařilo se nám úspěšně přesvědčit Generální oddělení pro ozbrojování o využitelnosti blesku jako zbraně, ale doposud přinášíme jenom samá zklamání.“ „Už chápu, v čem spočívá váš problém.“ „To není pouhý problém, projekt na vývoj B-zbraně už je smetený ze stolu, nezbývá nám než bojovat na vlastní pěst, jak říkáte vy a ředitel Kao, provádět teoretické přípravy, a časem se příležitost zcela jistě naskytne, taková zbraň je příliš atraktivní, nevěřím, že by to takhle jednoduše ukončili… Jedl jste už? Pojďte, zvu vás.“ Vešli jsme do tlumeně osvětlené restaurace. Bylo tam málo lidí a místností se nesla tichá klavírní melodie. „Zdá se, že vám armádní prostředí vyhovuje,“ řekl jsem, když jsme se posadili. 99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS268707


„Nejspíš ano, v armádě jsem vyrostla.“ Pozorně jsem si ji v tom mdlém světle prohlížel a mou pozornost přitáhla její brož, jediný šperk, který na sobě měla, ve tvaru meče dlouhého jako zápalka, s malými křídly na jílci. Celá brož byla stříbrná, v tlumeném světle se na její klopě blyštěla jako hvězda. „Líbí se vám?“ Lin Jün sklopila hlavu a zadívala se na brož. Přikývl jsem, že je krásná, a  připadal jsem si rozpačitě, protože se opakovala včerejší situace s parfémem, opět si okamžitě všimla, že já si všímám jí. Možná to bylo tím, že jsem až donedávna žil v úzkém společenském kruhu, nebyl jsem zvyklý být o samotě s opačným pohlavím, a už vůbec jsem nebyl zvyklý na jejich dokonalost a  citlivost. Nalézt tyto ženské vlastnosti v dívce, která řídí s nášlapnou minou v autě, bylo vskutku zázračné. Záhy jsem zjistil, že ta překrásná brož je stejně děsivá věcička jako bambusový přívěsek. Lin Jün sejmula brož a jednou rukou uchopila jílec meče, zatímco druhou o sebe zapřela vidličku a lžíci a postavila je. Potom lehounce máchla mečem a k mému nezměrnému překvapení se vidlička i lžíce rozpadly na dva kusy, jako by byly z vosku! „Tohle je silikonový materiál vytvořený technologií řazení molekul, čepel má tloušťku pouhých několika molekul. Je to nejostřejší meč na světě.“ Převelice opatrně jsem od ní převzal podanou brož a pozorně ji zkoumal proti světlu. Viděl jsem, že je ostří téměř průhledné. „Nosit takovou hračku s  sebou je příšerně nebezpečné!“ „Mám ten pocit ráda, stejně jako Inuité milují zimu. Zrychluje to přemýšlení, inspiruje mě.“ „Inuité zimu vůbec rádi nemají, jenom nemají na výběr. Vy… vy jste vážně zvláštní.“ 100

Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

Kulový blesk (Ukázka, strana 99)  

Kulový blesk (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz