Page 1

Ona říká… Modlete se prosím za svou manželku: 1. aby pochopila, co podřízenost skutečně znamená. 2. aby byla schopná podřídit se tak, jak to po ní chce Bůh. 3. abyste vy byl zcela podřízen Bohu. 4. aby důvěřovala Bohu, že ve vás působí. 5. abyste se ujal své role duchovní opory. 6. aby vám důvěřovala jako hlavě rodiny. 7. aby podřízenost nebyla ve vašem manželství příčinou sporů. On říká… Michael Omartian Z dob, kdy jsem byl mladý, si živě pamatuji, jak jsem svého otce pozoroval, když mámě pomáhal s nádobím a skládal jej do myčky, jak ustýlal postele a pomáhal matce s přípravou večeře. Ve dne chodil normálně do práce, ale nikdy to nepoužil jako výmluvu pro jasné vymezení rolí v rodině. Svými skutky mi dával příklad muže, který svou manželku respektuje, váží si jí a pečuje o ni. Chtěl, abych poznal, že podřízenost není jednostranná záležitost, ale vzájemně sdílené jednání mezi dvěma lidmi, z nichž se každý obětoval kvůli tomu, aby ten druhý dosáhl svých cílů. Jsem přesvědčený, že se na podřízenost klade příliš velký důraz. Tam, kde zaujali muži příliš tvrdý postoj, se zrodilo ženské hnutí a přišlo s oprávněnými stížnostmi. Tam, kde převládá láska, nesobeckost a modlitba, může podřízenost přirozeně existovat a dýchat. My muži jsme zde selhali, protože se držíme představy o nějaké zvláštní moci, která nám patří jednoduše proto, že jsme muži. Jsme 98 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS264324


pak v pokušení chovat se s touto mocí ke své manželce nadřazeně. Ano, Bůh nám dává autoritu, ale také nás stvořil s naší manželkou jako rovnocenné a činí z nás dvou jediného člověka. Byl bych sám proti sobě, kdybych se pokoušel získat nad svou manželkou nevyváženou autoritu. Modlitba zde opět funguje jako ekvalizér. Modlím se jak za sebe, tak za svou manželku, abychom byli ve správném postavení jak vůči sobě navzájem, tak vůči Bohu.

Síla modlitby Pane, dnes se ti podřizuji. Veď mě při vedení mé rodiny. Pomoz mi, ať jsou všechna má rozhodnutí založená na tvém poznání a tvém vedení. Když ti podřizuji svou vůdcovskou roli, pomoz (doplnit jméno vaší manželky), aby měla plnou důvěru v to, že mě vedeš ty. Pomoz jí, aby pochopila, jaký druh podřízenosti si od ní přeješ. Pomoz mi, abych pochopil, jaký druh podřízenosti si přeješ ode mě. Pomoz mi být takovým vůdcem, jakým mě chceš mít ty. Pomoz nám vyřešit správně každý nesoulad v jakékoli záležitosti. Prosím, Pane, o to, abych ti dovolil mít takovou vládu nad mým životem, že má manželka bude plně důvěřovat v  působení tvého Svatého Ducha ve  mně. Pomoz mi milovat ji tak, jak ty miluješ mě, abych si tak zajistil její naprostou úctu a  lásku. Daruj jí poddajné srdce a víru, kterou potřebuje, aby mi důvěřovala, že budu duchovní oporou 99 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS264324


našeho domova. Pomoz nám také, abychom se podřizovali „jeden druhému z úcty ke Kristu“ (Ef 5,21). Vím, Pane, že jen ty můžeš uskutečnit tuto dokonalou rovnováhu v našem životě.

Výzbroj „Ženy (ať jsou podřízeny) svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého (tajemného) těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem. Muži, (každý z vás) ať miluje svou ženu, jako Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvrny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá a bez vady.“ (Ef 5,22-27) „Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.“ (Mt 10,39) „Buďte mezi sebou stejného smýšlení.“ (Řím 12,16) 100 Ukázka elektronické knihy

Profile for Kosmas-CZ

Síla manželovy modlitby (Ukázka, strana 99)  

Síla manželovy modlitby (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz