Page 1

Doktorky matematiky na Univerzitě Karlově

/ 98 /

23 Martin Jašek (Plzeň, 1935).

1922, 2. 12. 1922). Odstartoval tak zájem českých i německých matematiků o Bolzanovo dílo.244 Ke studiu a odborné práci, společenskému a kulturnímu životu a sportu vedl také své dvě děti.245 Jako jeden z prvních rodičů svoji dceru Miluši přihlásil ke studiu na plzeňské městské dívčí škole, tj. na škole, kde sám 244

Na Jaškovy práce přímo reagovali V. Jarník, K. Petr, K. Rychlík a G. Kowalewski, které zaujala tzv. Bolzanova funkce, tj. spojitá funkce, která nemá derivaci v žádném bodě. Více o Jaškově podílu na zpracovávání Bolzanovy pozůstalosti viz [Hy]. 245 Podle vzpomínek Alexandra Grečenka, syna Miluše Jaškové, Martin Jašek rád konal delší turistické výlety, hrál tenis, jezdil na kole a miloval hory. V letních měsících, kdy rodina bývala na letním bytě nedaleko České Kubice, za ní z Plzně pravidelně dojížděl na kole. Kromě toho rád a hodně kouřil, chodil na večeře do Plzeňské Besedy, kde hrával šachy.

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259265


/ 99 /

24 První stránka Jaškova článku Funkce Bolzanova.

působil. Miluše Jašková studovala na dívčím lyceu (později označovaném jako vyšší reformní reálné gymnasium) od školního roku 1915/1916 až do školního roku 1922/1923. Patřila mezi nejlepší studentky, v každém pololetí měla vyznamenání a účastnila se nejrůznějších mimoškolních aktivit.246 Dne 25. června 1923 s vyznamenáním složila maturitní zkoušku.247 Doplňme pro úplnost, že ji otec nikdy neučil a v její třídě nebyl ani třídním. Po maturitě Miluše Jašková zamířila na Filozofickou fakultu univerzity ve Vídni, neboť její otec získal na školní rok 1923/1924 vědeckou dovolenou, 246 247

Viz výroční zprávy plzeňské dívčí střední školy vydané v letech 1915/1916 až 1922/1923. Viz Sedmnáctá roční zpráva městského dívčího reformního reálného gymnasia v Plzni s právem veřejnosti za školní rok 1923–1924, Plzeň 1924, 22 s. (o maturitní zkoušce na s. 5).

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259265


Doktorky matematiky na Univerzitě Karlově

/ 100 /

kterou trávil studiem pozůstalosti Bernarda Bolzana.248 Do Vídně ho následovala celá rodina, která si rakouské hlavní město velmi oblíbila, navštěvovala nejrůznější kulturní i společenské akce a hodně cestovala po celém Rakousku (zamilovala si zejména hory a horská jezera).249

25 Zápis Miluše Jaškové ke studiu na PřF UK v letním semestru 1924/1925. 248 249

M. Jašek pobýval ve Vídni 17 měsíců. Doplňme pro zajímavost, že v [JaM] se dochovaly tři žádosti, které v letech 1925 a 1926 sepsal Rudolf Rosenfeld z Vídně, resp. rakouský konzulát v Československu, v nichž se obracel na pražskou policii s žádostí o sdělení adresy Miluše Jaškové. Důvod jeho zájmu se nepodařilo zjistit. Adresa mu nebyla sdělena, policie poskytla pouze informaci, že M. Jašková se z Prahy odhlásila do Plzně.

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259265

Profile for Kosmas-CZ

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945 (Ukázka, strana 99)  

Doktorky matematiky na univerzitách v Praze 1900-1945 (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz