Page 1

62 „Dobře, uděláme to takhle,“ řekne Lawrence. „Povede nás Seemund, ty dáš mně ruku na rameno a půjdeme potmě. Jakmile objevíme náš cíl, Seemund zapálí pořádnou pochodeň a hodí ji na zem. Tím bude zajištěný, že všichni na baziliška uvidíme.“ „Myslíš, že ho překvapíme?“ zeptáš se s pochybami v hlase. „Určitě nás ucítí, budeme v nevýhodě.“ Místo odpovědi Lawrence sáhne do malého váčku u pasu a vytáhne tři drobné jantary. Jeden dá Seemundovi a jeden podá tobě. „Strč si to pod jazyk,“ řekne ti, jako by to byla ta nejběžnější věc pod sluncem. „Je v tom ukotvené zaklínadlo. Jednoduché, ale dost účinné. Dokud to budeš mít v puse a budeš se plížit tak, jak tě to na severu naučili, nikdo tě neodhalí. – Jo, myslím, že ho překvapíme,“ zazubí se. Nevíš, co na to říct. Oba bratři jsou opravdu pozoruhodní lidé, kteří využívají své nadání způsobem, jaký by tě nikdy nenapadl. „Dobře, jdeme,“ zašeptá Seemund, schová prázdnou lahvičku do kapsy a strčí si do úst jantar. Ty i Lawrence jej napodobíte. Kráčíte několik minut naprosto černou tmou, kdy není vidět ani na špičku nosu. Snažíš se zachytit jakýkoliv zvuk, a uvědomíš si, že vaše trojice opravdu žádný nevydává. Lawrencova magie funguje beze zbytku. Tvůj smysl pro orientaci tě upozorní, že jste ušli zhruba sto padesát sáhů, když vtom se Lawrence zastaví. Aniž bys to čekal, zakryje ti dlaní tvář. Instinktivně se chceš vysmeknout, ale ve stejném okamžiku Seemund zapálí pochodeň. Řádně zasmolená fakule vzplane jasným plamenem a ty jsi vděčný, že ses nedíval přímo do ohně. Prskající pochodeň by tě bývala oslnila na několik dlouhých vteřin a ty bys byl prakticky slepý. Světlo plamene na zeď vykreslí monstrózní stín ohromného šestinohého plaza. Jen o zlomek vteřiny později už si můžeš baziliška prohlédnout v celé jeho nestvůrnosti. Oči má nepřirozeně vypoulené, podobně, jako třeba chameleon, bulvy však září temným purpurovým světlem. Vypadá to, že jste baziliška opravdu zaskočili, ale s každou další vteřinou svou výhodu rychle ztrácíte. Musíš okamžitě jednat. Ovládáš-li dovednost Střelba z luku, máš Luk a alespoň jeden šíp, otoč na 243. Jestliže tuto dovednost neovládáš anebo nechceš na baziliška střílet, pak otoč na 152.

98

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259147


63 Je krásné a stabilní počasí, a cesta tak proběhne naprosto bez příhod. Celou dobu plavby trávíš na palubě bárky a pozoruješ rychle ubíhající krajinu. Lesy i skaliska lemující řeku Vanaë překypují zvěří i další faunou, což tě – vzhledem k takřka nemožnému přístupu do těchto končin – vlastně ani nepřekvapuje. Slunce se sotva nachýlí nad západní obzor, když se před vámi objeví Kusvenský ranč. Jedná se o robustní dřevěnou budovu s několika hospodářskými příbytky, mezi nimiž se na šťavnatě vypadající trávě pase několik strakatých krav. Samotný srub je umístěn o kus dál, ve svahu položeném o několik metrů výše, takže je v bezpečí i během pravidelných jarních záplav. „Jsme tady!“ zahaleká Krug, očividně potěšen, že se dobré počasí udrželo po celý den. Sbalíš si v kajutě všechny své věci, rozloučíš se s lodníky, a jakmile bárka přirazí k dřevěnému molu, opustíš loď a zamíříš do srubu, aby ses ubytoval na dnešní noc. Pokud jsi někdy na svých cestách získal zásluhu Lovci monster, otoč na 143. Jestliže tuto zásluhu nemáš, otoč na 264.

64 Když se blížíš k hlavnímu vstupu do věže, zaslechneš charakteristický křik havranů a krkavců. Právě díky nim získala stavba a potažmo celý ostrov své jméno. Přejede ti mráz po zádech, neboť si uvědomíš, že tito mrchožrouti se vždy vyskytují tam, kde jsou čerstvé mrtvoly. Důvod ptačího povyku pochopíš záhy. Za vyvrácenou branou se nachází malé kamenné nádvoří. Je doslova poseto mrtvolami bojovníků, či spíše toho, co z nich zbylo. Kamenná podlaha je kompletně zbrocena krví, všude se válí uťaté končetiny, rozsekaná torza těl, useknuté hlavy. Na mršinách hodují desítky havranů, krkavců i drobných vran, a všichni nespokojeně krákají nad tím, jak jsi je vyrušil z jejich hostiny. Následky masakru jsou příšerné, avšak tebe spíš překvapí, kolika mužům se podařilo uniknout Krakenovi. Je zřejmé, že do řad námezdních lovců hlav se rekrutují stále více i zkušení profesionálové. Co konkrétního se zde odehrálo, to je ti záhadou. Bojovníci evidentně narazili na hranu svých možností. Procházíš přes nádvoří a pod nohama ti mlaskají ostatky těl. Leží mezi nimi i spousta zbraní. 99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259147


Jestliže chceš, můžeš svou výbavu doplnit o jakýkoliv počet Mečů (zranění 5) nebo Dlouhých dýk (zranění 3). Případné změny si poznač do Deníku. Na podrobnou prohlídku nemáš vůbec žaludek a zároveň se obáváš, že by ptáci mohli být velmi agresivní. Projdeš kamenným portálem a za ním zahlédneš dvojité schodiště vedoucí do věže. Na pravém se nachází dvě ohniska jakýchsi zčernalých očazených fleků, levé je od shora dolů pokryto zasychající krví a úlomky kostí. Usoudíš, že na obou schodištích byly nastraženy pasti, které lovci spěchající vzhůru spustili a zaplatili svým životem. Tvé instinkty ti prozradí, že nástrahy jsou již vyčerpány – cesta do patra je tedy bezpečná. Opatrně vystoupáš po pravém schodišti. Otoč na 309.

65 Sotva naskočíš na loď a odpoutáš se od břehu, déšť opět zesílí. Vichr žene tvou bárku zpět k přístavišti a hrozí, že rozrazíš její trup o molo. Tobě se však podaří včas zatáhnout za kormidlo a s jistou porcí štěstí se proženeš těsně kolem dřevěných sloupků severního mola. Pak už jsi konečně na volných vodách jezera. Urazíš několik stovek sáhů a náhle je tvá loď vcucnuta do oblasti, kterou nelze nazvat jinak než okem bouře. Devastující vítr přestane vát, déšť prakticky ustane, nad tebou se objeví modrá obloha. Jezero je však stále rozbouřené a vlny si pohrávají s tvou bárkou takovým způsobem, že se ti zvedá žaludek. Nad vodou se převalují chuchvalce šedivé mlhy a tvé instinkty ti prozradí, že se zde skrývá něco daleko nebezpečnějšího než prudká větrná smršť. Hoď kostkou. Ovládáš-li zázračnou schopnost Jasnozřivost, přičti k výsledku hodu 2. Pokud ti padlo 1–2, otoč na 230. Jestliže kostka ukazuje 3 nebo více, otoč na 391.

66 Bazilišek na tebe upře svůj pohled fialových, abnormálně vypoulených očí a ty ucítíš, jak ti těžknou nohy. Mimoděk tě napadne, zda baziliškové skutečně mají schopnost proměnit živého tvora v kámen pouhým pohledem. Pak bazilišek skočí dolů, drápy předních končetin připravené k trhání masa. Likvidačnímu 100

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS259147

Profile for Kosmas-CZ

Věž havranů (Ukázka, strana 99)  

Věž havranů (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz