Page 1

kromě mých smyslů, neexistuje mezi předměty, které mě obklopují, přímá hranice. Pro fyzika je hmota prázdným prostorem, kde občas víří mračna elektronů okolo atomového jádra. Je natolik prázdná, že kdyby se stlačila naše zeměkoule tak, až by se atomy dotýkaly, vešla by se pravděpodobně do náprstku! Nepředstavitelné, ale reálné: každou vteřinu mě bombardují částice o vysoké energii přicházející z propastných hlubin kosmu. Procházejí mnou skrz naskrz, aniž narazí na sebenepatrnější atomové jádro. Jsem na tom hůř než cedník! Jestliže by na jedné z těchto částic seděl hypotetický astronaut, nezpozoroval by žádnou hranici mezi mnou a mou židlí, proletěl by pouze dvěma mraky energie, dvěma silovými poli ve vzájemném kontaktu. Tvrdit, že vědomí je rozměrem tohoto kosmu, přítomné všude, znamená, že si je například radiátor vědom sebe jako radiátor? Nudí se, když je v místnosti sám, je spokojený, nebo nespokojený? Bylo by to přinejmenším překvapující! Jaký je tedy tantrický pohled? Když fyzik říká, že vesmír je energií, je to pouze polovina z pojetí tantry, pro ni kosmos = vědomí + energie. Z tohoto hlediska každá organizovaná jednota v sobě zahrnuje úroveň vědomí včetně atomu či elektronu. Někteří vědci, jako Jean Charron, s touto představou flirtují, aniž ji zcela přijímají. Pro tantru se každý atom radiátoru zdvojuje vědomým polem, ale radiátor–předmět, pouhý molekulární agregát bez organické jednoty, si neuvědomuje jednotu celku. Moderní fyzika se zlehka dotýká jednoty vědomí – energie, i když její zákony, jako Boyle-Mariottův, který předpovídá přesné chování plynu, připomínají, že hmota je slepý mechanismus. Takové zákony mají ve skutečnosti pouze statistickou přesnost a jsou platné pouze za přítomnosti značného počtu atomů. Skromný kubický centimetr vzduchu má například několik miliard atomů. Chování samotné elementární částice je však neurčitelné, jako by se řídila nějakou inteligencí. Zrušme „jako by“ a dospějeme k představě kosmos – vědomí – energie symbolizované Šivou–Šakti. Když píšu, že vědomí je rozměrem tohoto vesmíru, co tím rozumím? Rozměr se v tomto kontextu musí chápat jako jedna složka vesmíru, jejíž zánik by měl okamžitě za následek zánik vesmíru. Upřesněme to! Při měření trámu mohu „zapomenout“ na jeho výšku a říci, že horní část je rovinou, dejme tomu 170 cm × 4 cm. To je možné pouze v mém intelektu. Ve skutečnosti je to nemožné: vyloučit jednu dimenzi by ihned zrušilo ostatní dvě. Kdybych chtěl 101

Tantra Zlom 3. korektura.indd 101

12/18/18 7:14 PM Ukázka elektronické knihy, UID: KOS258050


trám hoblovat až k nule, vymazal bych zároveň výšku, délku i šířku. Trám by zmizel! Tantra ke čtyřem rozměrům prostoru a času přidává pátý, vědomí, jehož úplné zrušení by zrušilo vesmír. Mohl bych místo slova „rozměr“ použít „složka“, aniž by se nějak změnila hluboká tantrická představa. Avšak „složka“ vyvolává část, kus, díl, ne-li oddělený, alespoň oddělující, zatímco „rozměr“ je zároveň abstraktní i konkrétní. Zapamatujme si: není to ani dogma, ani předběžná podmínka k praktikování tantry. Naopak, tento pohled se objevuje jako podprodukt praxe, která mi odhaluje, že „já“ jsem utvářené, organizované vědomí – energie. To není dogma Jestliže tantra nepřináší žádné dogma (a to je štěstí), nepředpokládá se, že tantrický adept musí odhodit své, má-li nějaké. Jestliže mu je jeho náboženství předkládá, je to perfektní, ale tantra žádné nepřináší! Tantra, která je mezi ostatními náboženstvími spíše hledáním Reality, se nedostává do konfliktu s vědou ani s náboženstvím: nikdo vás nenutí strávit představu o vědomí, které prosycuje celý hmotný vesmír. Povšimněte si však, že pro tantru není vědomí metafyzickým, nadpřirozeným principem, ale základní vlastností hmotného vesmíru v nejširším slova smyslu. Tantrik se necítí odříznutý od ostatních živých bytostí, ztracený na nepatrné planetě, malilinkatém kosmickém prachovém zrníčku špacírujícím ledovým mezihvězdným nekonečnem. Ví, že je neoddělitelnou součástí života od jeho počátku ve všech podobách a že život je stálý a vědomý proces, který spojuje celý vesmír. Upřesňuji, že se to nerovná představě „Boha“ věru mocnějšího! Představa, že život a určitá forma vědomí existují na subatomické úrovni, se na Západě objevuje sporadicky i u vědců věhlasného jména: byla vyslovena v seriózním vědeckém časopise Nature. V březnu 1964 profesor D. P. Lawden v něm napsal, že pro vnějšího pozorovatele jsou elektrické a gravitační charakteristické znaky částice odrazem duševních vlastností částice. Lawden dokazuje, že život a smrt jsou relativní: jak poznat, zda virus či mrtvola jsou živí nebo mrtví? Uvažuje, aniž proto ještě přijal myšlenku o nadsmyslové životní síle, že „materialistický“ vědec musí připustit kontinuitu života a vědomí v určité formě až na úroveň elementárních částic. V té době tato myšlenka pohoršovala vědecká místa, přesto však nebyla vyvrácena. 102

Tantra Zlom 3. korektura.indd 102

12/18/18 7:14 PM Ukázka elektronické knihy, UID: KOS258050


Prigogine, nositel Nobelovy ceny, říká: „Zde je jádro mého poselství… Hmota není netečná. Je živá a aktivní. Život se neustále mění, aby se přizpůsobil podmínkám nerovnováhy. Bez myšlenky vesmíru zaslíbeného determinismu se můžeme cítit pány svého osudu v dobrém i zlém.“ Prigogine naznačuje: za prvé, že život se neomezuje na naši nepatrnou planetu, celý vesmír je „živý a aktivní“, za druhé, že život v neustálém vývoji je nepoznatelný bez vědomí. A tím se dostává k tantře… Uvádím ještě švýcarského fyzika Wolfganga Pauliho, který není rovněž rozněžnělým blouznivcem. Objevil, že elektrony, jež se otáčejí okolo atomového jádra, zaujímají určitou energetickou hladinu a že žádný jiný elektron mezi ně nemůže; odtud Pauliho „princip výlučnosti“, který mu v roce 1945 přinesl Nobelovu cenu. Jeho princip na krystalech vysvětluje funkci tranzistorů. Zatím nic zvláštního, alespoň pro nás. Tato záhada u Pauliho vyvolala otázku: jak elektron ví, že tato hladina je obsazena? Elektrony nejsou kulečníkové koule, které se srážejí či padají do nějaké díry! Jejich energetická hladina nemá západku, která by zablokovala dveře a dala na kliku cedulku „obsazeno“ jako na hotelových dveřích. Žádný mechanický model, žádné mechanické schéma to nevysvětluje, vše se děje, jako kdyby o tom elektrony věděly – držte se dobře –, aniž by procházely časem a prostorem! Pro Pauliho, který spolupracoval s jiným Švýcarem C. G. Jungem, nejsou magie, alchymie a parapsychologie podivnější než chování elementárních částic „hmoty“, tedy energie. Potvrzuji, že tantrický pohled se nedovolává zásahu nějakého nadsmyslového principu. Život, vědomí a duševno jsou podle tantry různé aspekty, více nebo méně jemné, ale rovněž konkrétní energie, hmotné jako gravitace nebo elektromagnetismus. V knize Die Krauzelschreiber vídeňský autor Ludwig Anzengruber na konci 19. století napsal populární němčinou: „Es kann dir nichts geschehen. Du gehörst zu dem allem und dös alles gehörts zu dir! Es kann dir nichts geschehen!“ To se dá přeložit: „Nic se ti nemůže přihodit. Patříš tomu všemu a vše to náleží tobě. Nic se ti nemůže přihodit.“ Tato jistota, která vyvolává naprostou vyrovnanost, se získává meditací. Adept rovněž vnímá, že v sobě tají nekonečné schopnosti, tvořivé kosmické síly, které působí v celém vesmíru. Tantrické myšlení je vlastně velice přirozené, ba i samozřejmé. 103

Tantra Zlom 3. korektura.indd 103

12/18/18 7:14 PM Ukázka elektronické knihy, UID: KOS258050

Profile for Kosmas-CZ

Tantra, kult ženského principu aneb jiný pohled na život a sex (Ukázka, strana 99)  

Tantra, kult ženského principu aneb jiný pohled na život a sex (Ukázka, strana 99)  

Profile for kosmas-cz