Page 1

poznamenaného válčením a bolestí ze ztráty zavražděných přátel z ulice, a nejmladší Tanju. Ona sama zůstala, aby bojovala s obchodníky, jak nejlépe zná a umí. Co by mým přátelům asi odpověděl byznysmen Augusto? Jakou měl hodnotu život jejich táty Harolda? Chilané v čele s generálem přijeli do Prahy na pozvání firmy Omnipol. Jednalo se o tancích a supermoderním radarovém systému Tamara. Tamara je totiž oblíbená jak mezi generály, tak mezi obchodníky. Američané před rokem a půl na poslední chvíli zabránili tomu, aby ji Češi prodali do Íránu. Nějaký pohlavár z firmy Česká zbrojovka ji měl v plánu za pomoci falešných potvrzení pro Panamu a Bolívii propašovat do Bosny. Nabídl třicet tisíc marek vysokému činovníkovi na Ministerstvu zahraničních věcí a řediteli Licenční správy Ministerstva průmyslu a obchodu. Tito pánové však nebyli úplatní, takže z obchodu nakonec sešlo. Viník nakonec dostal jen dva roky podmíněně. Na maďarsko-jugoslávské hranici byly v tajné skrýši jednoho srbského autobusu nalezeny tisíce automatických pušek a pistolí. Zbraně české, zprostředkovatel neznámý, cíl Bosna nebo Kosovo. Export zbraní českou veřejnost nijak nevzrušuje. Skoro devadesát procent dotázaných v jedné anketě nepovažuje za řešení zastavit výrobu a vývoz zbraní, protože se vždy najde nějaký obchodník Augusto. Skutečnost, že se vždy najdou i nějaké děti, které by mu rády pohlédly do očí s cílem nalézt odpověď na jednu jedinou otázku, nespadá do domény tvůrců nabídky a poptávky.

Tel Aviv, červenec 1994 Lauferka se dočista pomátla, takže ji museli dát do ústavu. A mně občas přijde, že stojím na místě a jediné, co se mění, jsou okolní kulisy. A já zůstanu prokletým debilem až do konce

101

Hypofyza sazba 11.indd 101

24.05.2018 20:52:41 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS247254


života. Někdy mi ale zase přijde, že tahle zkušenost mě pomalu, ale jistě přece jen mění. To, že jsem od zdejšího pobytu ve svých (jako obvykle dost nereálných) představách očekávala náhlé zvraty a ohromné změny, je vedlejší. Nemůže se z tebe najednou stát úplně jiná osoba, které se budou dít jiné věci než doposud. Můžeš si ale aspoň trochu pomoct a začít odbourávat svoje zlozvyky. A to já teď+ tady dělám tak napůl. Proto se mám chvíli dobře a chvíli zas ne. Když se uvolním a nemám zrovna jednu ze svých chmurných nálad, chodím na pláž, čtu si, zajdu se známými odpoledne na kafe. Možná se nevídám s tolika lidmi a kdovíjak často, ta setkání jsou ale poměrně různorodá. Budu-li parafrázovat Kafku: když je člověk sám, pak je vždy ve špatné společnosti. Ha, ha, ha. S odstupem (časovým a ostatně i tím geografickým) už všemu rozumím mnohem víc. A zdá se mi, že jsem se sama se sebou smířila. Tady se teď rozproudila čilá debata o udělení Nobelovy ceny za mír Arafatovi, Peresovi a Rabinovi. Chtěla bych to brát jako dobré znamení. Jako první prasklinu v té přehradě zdejší nenávisti, která časem povede k jejímu úplnému protržení. Jenže to tak neberu. Přestala jsem věřit na zázraky. Milica *** Pád komunismu je pro lidstvo největším šokem od rozpadu římské říše! Tak to alespoň vnímá francouzský byznysmen a politický analytik Alain Minc, pro kterého zánik osmanské říše i kolaps habsburské monarchie představují pouze události regionálního charakteru. Říká se, že i pád je svým způsobem druhem letu, což pro pád komunismu v určitých zemích neplatí, neboť let znamená svobodu, rozlet. A s pádem komunismu přistály

102

Hypofyza sazba 11.indd 102

24.05.2018 20:52:41 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS247254


některé části Evropy v bahně nacionalismu. Johann Gottfried von Herder by se v hrobě obracel, kdyby zjistil, že jeho teorie o začleňování se (věřil, že lidská potřeba někam patřit se řadí mezi ty základní jako jíst a pít, přesto je mnohem vznešenější) jsou aktuální a živé i dvě a půl století po jeho narození. Je ovšem otázka, jak by se popasoval s pohledem na brunátné státníky ve východní části kontinentu, s nikterak ušlechtilými cíli. „While we in Western Europe are concerned with pooling our sovereignty, you in Eastern Europe prefer to think about self-determination… while Western Europe is leaving the twentieth century for the twenty-first, Eastern Europe is leaving the twentieth century for the nineteenth,“ píše lord Dahrendorf, kterého cituji ve své diplomové práci. Dané téma jsem si vybrala z čisté frustrace. Utekla jsem před balkánským nacionalismem do srdce Evropy, abych se tu do něj následně vědecky ponořila. Pohrávám si s ním od fáze state making do fáze state breaking. Opravdu princip sebeurčení permanentně provokuje k válčení? Nacionalismus jako poslední slovo komunismu. Kde se nalézá hranice mezi vznešeným patriotismem a špinavým, destruktivním nacionalismem? Mezi tím, který spojuje, motivuje i vyhazuje ze sedla brutální vnější síly, a tím, který nadřazuje svůj jazyk, kulturu a náboženství nad vše ostatní a vede ke krvelačným konfliktům? Je to jen otázka nezralosti východoevropských nacionalismů? Dokázala by je snad stejně jako v západoevropských zemích utišit úspěšná regionální spolupráce, jak tvrdí Brzeziński? Do práce mi zabloudil i Samuel Huntington. Jakkoliv chybná a nebezpečná, ta jeho teorie o střetu civilizací je pro mnohé nesmírně lákává. Třídní rozdíly jsou už passé, nyní je v kurzu otázka, kdo a co jsi zač. A to je dané a neměnné. Špatná odpověď vede podle Huntingtona k bullet in the

103

Hypofyza sazba 11.indd 103

24.05.2018 20:52:41 Ukázka elektronické knihy, UID: KOS247254

Hypofýza v exilu (Ukázka, strana 99)  
Hypofýza v exilu (Ukázka, strana 99)