Page 1

Jeden nádech musí dodat dostatečný obsah kyslíku pro čtyři stahy myokardu. Jedno stažení myokardu musí dodat obsah kyslíku pro čtyři stahy svalových fibril hladkých i příčně pruhovaných svalů. Tento synchronizovaný rytmus počtu nádechů, systol a přísunu myoglobinu svalovým fibrilám je patrný. Červené krvinky jsou vektory, dopravci kyslíku. Kdyby se kyslík v krvi jen rozpouštěl, ale nevázal s červenými krvinkami (erytrocyty), muselo by srdce k zajištění tkáňového dýchání bít v rytmu čtyřicetkrát rychlejším, než tomu je. Výzkum rytmu různých fyziologických funkcí by mohl poskytnout značně zajímavé údaje. Rytmus peristaltiky plného a prázdného žaludku, rytmus vyměšování žaludečních a střevních šťáv, rytmus vyměšování žluče játry a žlučníkem, doba a rytmus některých reakcí katabolismu a anabolismu by mohly rozšířit naše znalosti o synchronizované eurytmii.“ Rytmus také ovlivňuje naši odolnost. Každý ví, že rytmická chůze dovoluje ujít značně větší vzdálenost s menší únavou a že nepravidelná a nerytmická chůze unavuje rychleji. Zavést rytmus do práce ji zjednodušuje a snižuje svalovou i duševní námahu. Rytmus se tancem a hudbou zviditelňuje a ožívá, má vliv na emotivitu, působí na samotnou duševní činnost. Rytmus konečně ovlivňuje celou lidskou bytost na všech úrovních. Tyto neobyčejné jevy neunikly jóginům, bystrým pozorovatelům. Tisíce let před Salmanoffem si povšimli, že čtyři srdeční údery odpovídají jednomu nádechu. Jejich prvním cílem je zajistit synchronizaci srdečního tepu s dýcháním. Kromě toho zpozorovali, že uváženou změnou těchto základních rytmů je možné ovlivňovat veškeré fyziologické, ale i psychické funkce člověka. Právě z tohoto zorného úhlu je třeba přistupovat k cvičení rytmického dýchání; zde je první cvičení. Rytmické dýchání Zaujměte svou oblíbenou polohu vsedě pro cvičení pránájámy; vyčkejte, až se dýchání samo dostane do normálního klidného rytmu; mezitím upřete svou pozornost na srdeční údery či tep krve. Není to obtížné: stačí, když se soustředíte do srdeční oblasti, abyste si je podle libosti uvědomili. Pokud to zatím nedokážete, můžete prostě nahmatat pulz palcem na zápěstí a počítat údery. 99

Pranajama Zlom.indd 99

2/20/18 3:55 PM Ukázka elektronické knihy, UID: KOS242481


Jakmile budete zřetelně vnímat srdeční tep – ať pomocí pulzu, či bez něj – půjde o to, abyste vědomě synchronizovali srdeční a dechový rytmus. Počítejte dva tepy na nádech a čtyři na výdech a dýchejte tak asi minutu: víme už, že při cvičení pránájámy trvá výdech vesměs dvojnásobnou dobu nádechu. Tento rytmus je ostatně přirozený. Příležitostně si povšimněte kočky stočené do klubíčka, která přede; sledujte její dechový rytmus na břiše: zjistíte, že výdech trvá dvakrát déle než nádech. Proto postupně prodlužujte dýchání; počítejte tři tepy na nádech (púraka) a šest na výdech (réčaka). Je-li vám to příjemné, přejděte na čtyři tepy pro púraku a osm pro réčaku atd. Povšimněte si, že doposud nebyl zadržován dech. V prvé řadě je podstatné ustálit rytmus a prodloužit ho, než se připojí kumbhaka, zadržení dechu, jež musí být ostatně předmětem zvláštního nácviku (viz 14. kapitola). Záhy se vytvoří dokonalá synchronizace a uvědomíte si, že toto pravidelné, rytmické a vědomé dýchání plně zaměstnává duševní činnost: to je jeden z cílů cvičení. Z toho vyplývá klid a pohoda, jež se vytváří čarovným působením rytmu, jenž je lékem proti předrážděnosti moderního života. Pro utišení rozrušených nervů, pro zklidnění osob zneklidnělých napětím, jež působí naše šílená civilizace, není nad rytmické dýchání. Všechna cvičení popsaná v předešlých kapitolách se dají vylepšit, synchronizujeme-li dýchání se srdečními údery, zejména u střídavého dýchání. Jestliže jsme předtím o rytmu nehovořili, bylo tomu tak proto, že při nácviku těchto cvičení je pozornost zcela zaujata časovými detaily spjatými s  jejich prováděním, a chtít, abyste se hned soustředili na rytmus, by bylo spíše zdrojem nepozornosti, a ne jejich tmelícím prvkem. Jakmile si však techniku střídavého dýchání dobře osvojíte, budete moci a měli byste cvičení pránájámy provádět bez obav a nebezpečí rytmicky, a tím posílit jejich účinnost. Doba trvání každého nádechu má pouze omezený význam, rozhodující složku představuje rytmus. Zapamatujte si to. Úplné rytmické dýchání Než přikročíte k nácviku rytmického střídavého dýchání, musíte si nacvičit úplné jógové dýchání s kontrolovanou břišní stěnou a s krátkým zadržením dechu. Poměr: (na začátku) púraka = jedna jednotka, kumbhaka = dvě jednotky. Jinými slovy nadechněte se 100

Pranajama Zlom.indd 100

2/20/18 3:55 PM Ukázka elektronické knihy, UID: KOS242481


na dobu čtyř tepů, zadržte dech na osm tepů a vydechněte na osm. Po několika pokusech si najděte svou optimální dobu trvání dechu, která se vyznačuje tím, že ve cvičení můžete pokračovat bez únavy jakkoli dlouho. Kromě této plynulosti si povšimněme, že soustředění – což je základ – je usnadňováno rytmem, jenž upoutává pozornost. Po určité praxi prodlužte dobu, kdy zadržujete dech, abyste postupně dosáhli klasického rytmu: púraka = jedna jednotka, kumbhaka = čtyři jednotky, réčaka = dvě jednotky. Když nádech trvá čtyři tepy (jedna jednotka), zadržte dech s plnými plícemi na šestnáct úderů (čtyři jednotky) a vydechněte na osm tepů (dvě jednotky). Střídavé rytmické dýchání Až budete mít výše uvedené cvičení dobře zažité, můžete provádět střídavé dýchání se zadrženým dechem ve stejném rytmu 1 : 4 : 2. Toto klasické a intenzivní cvičení je bezpečné, dodržujeteli tyto základní podmínky: plynulost, soustředění, rytmus. Doba trvání je prvek zcela druhotný. Zdůrazňuji tento bod, protože u Zápaďana se doba trvání často stává cílem. Je to vlastně prvek nejen nejméně důležitý, ale koneckonců téměř jediný, který by mohl vyvolat nepříjemnosti. Dodržujte tedy pravidla pro zadržení dechu z předešlé kapitoly pro všechna cvičení, a nevystavíte se nebezpečí. Cvičte vytrvale, pravidelně a pozvolna, až se rytmus stane vaší přirozeností, až přestanete počítat. Pak pro vás bude rytmické dýchání stejně přirozené jako chůze. V pránájámě, víc než při čemkoli jiném, spolu všechno vzájemně souvisí a vyplývá jedno z druhého, ale nesmí se postupovat příliš rychle; nesnažte se jednotlivé etapy jen prolétnout, musí se projít jedna po druhé. Nespěchat je koneckonců nejlepší způsob, jak naprosto bezpečně a rychle pokročit.

101

Pranajama Zlom.indd 101

2/20/18 3:55 PM Ukázka elektronické knihy, UID: KOS242481

Pránájáma - technika dechu (Ukázka, strana 99)  
Pránájáma - technika dechu (Ukázka, strana 99)