Page 1

Dvojčata Brooksova trávila pauzu v šichtě na ulici dováděním v bazénu. Vypadali u toho jako dvě trpasličí velryby. Tutin telefonát rozezněl přístroj vedle Petry sedící u stolu naproti Satanášovi. Zvedla sluchátko a ohlásila se prostým „Haló“ v domnění, že volá nějaký kunčaft. „Uklidni se, Tuto. Hned ti ho dám,“ řekla po chvíli a předala Satanášovi sluchátko. Zatímco poslouchal, jeho tvář s obvyklým výrazem hráče pokeru začala sršet vztekem. „Tuto, počkej na místě. Dvojčata za tebou přijedou a odvezou tě k taťkovi.“ Mrštil sluchátkem na stůl. Petra zavěsila. Rozkřikl se na dvojčata. „Vypadněte odtamtud!“ Rozplavali se k němu s krutýma očima obrácenýma nahoru k němu. „Tutu někdo oškubal a zmlátil. Čeká na vás u toho dlouhýho venkovního baru na Sunsetu. Najděte ho!“ Muži vylezli z bazénu a přistoupili k němu. „Jak s ním máme zacházet, až ho chytneme?“ zeptal se Eli. „Oddělat!“ přikázal Satanáš. Dvojčata se otočila a  vypravila se k odchodu. Petru překvapilo a zneklidnilo, s jakou zuřivostí reagoval na zcela běžnou pouliční patálii. Tuta koneckonců není mrtvá, odnese si z toho leda pár modřin. „Vydržte chvilku,“ zavolala na  odcházející dvojčata a  položila dlaň Satanášovi na  zápěstí. „Poslyšte, Taťko, já mám Tutu ráda a je mi jí líto, jako je děvce líto děvky. Ale nemyslíte, že oddělat nějakýho vychcanýho zlodějíčka je možná trochu přísný trest? Chci říct, Mistře, stojí to za ten možný virvál potom?“ Dvojčata přistoupila zpět ke stolu. Zvláštní výraz v Petřině tváři dal Satanášovi na  vědomí, že to se svou reakcí přehnal. Řekl: „Když mě pokaždý tak nasere, jakmile někdo

98

ICEBERG SLIM Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241863


ojebe kteroukoli z mých děvek, že bych ho nejradši zašlapal pod drn. Tak fajn, bude stačit, když z něj vymlátíte duši a rozpáráte mu nožem ksicht. Je to negr a jezdí v omláceném zlatém cadillacu. Až pročešete Hollywood, vyrazte na jih do ghetta.“ Dvojčata přikývla a  odkvačila. Petra vstala. „Mistře, smím si dát na chvíli šlofíka, než vyrazím do ulic?“ Přikývl. Petra odešla. Satanáš cítil, jak je neklidný. Otřel si ramena froté ručníkem a vybavil si výraz v Petřině tváři, když ho Tutin telefonát tak vyvedl z  míry. Bolela ho hlava. Tiskl si oběma rukama spánky. Celý den jako by bylo něco v  nepořádku. Z kapsy svého úboru vytáhnul nádobíčko a vstříknul si dávku heroinu. Uslyšel vzdálené houkání sirén a ztuhl. Satanáš se podíval na hodinky. Je dvacátého srpna! Zavřel oči. Vzpomínal, jak se právě toho dne před třiceti lety otočil jeho život vzhůru nohama, když vystrčil svoji zkurvenou matku z otevřeného okna. Vypoulil oči. Nervózně se otočil. Modlil se, aby se mu letos nezjevila, jako se to dělo každý rok v den výročí její smrti. Natáhl krk. Že by odněkud zaslechl její whiskou ochraptělý hlas chrlící sprosté nadávky? „Alberte, odkráglovat vlastní mámu, to je ti podobný, ty zmrde mrňavej! Ale to ti jenom tak neprojde, ty svině jedna!“ Byl to její hlas, jasný a nenávistný. Satanáš se rozhlížel na  všechny strany a  hledal ji. Pak jeho oči upoutalo cosi v  bazénu. Cukl sebou, když se na  hladinu jen pár metrů od něho vynořila její roztřískaná hlava crčící krví a mozkovou hmotou. Zpod krvavého šlemu sršely její ďábelské oči. Vyplazovala na něho fialový jazyk. Zařval pubertálním hlasem: „Mámo, vypadni odsud! Běž pryč, mámo!“

99

SATANÁŠOVA SESTRA Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241863


Hlava pohupující se na vodě se zvrátila dozadu v  záchvatu příšerného smíchu. Satanáš třesoucí se jako při Parkinsonově chorobě vyskočil ze židle, rozeběhl se do domu a ustrašeně se otáčel přes rameno.

100

ICEBERG SLIM Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241863

Satanášova sestra (Ukázka, strana 99)  
Satanášova sestra (Ukázka, strana 99)