Page 1

Zkoumání vědomí v přítomném okamžiku musíte uspět ve snaze milovat své neúspěchy s vědomím, že i ten nejabsolutnější pocit neúspěchu má umožněn přístup do toho, čím jste. Tak to prostě je. Chcete být milováni? Potom budete muset začít hluboce přijímat jakýkoliv pocit teď a tady, že milováni nejste. Tam pak objevíte lásku bez protikladu, lásku, proti níž se nelze stavět. Tak to prostě je. Jednou jsem se zeptal podnikatele, který byl posedlý úspěchem: „Co se stane, pokud neuspějete?“ „Přijdu o peníze,“ řekl mi. „A potom?“ ptal jsem se. „Ztratím svůj dům, auto, svou rodinu.“ „A potom?“ „Skončím na ulici, bez domova, bez ochrany a vydán všanc životu. Budu společenským vyděděncem. Nikdo mě nebude milovat a chtít.“ A tak jsme se dostali k jádru jeho strachu. Ve skutečnosti nešlo o ztrátu úspěšnosti – šlo o ztrátu lásky, uznání, ztrátu pocitu úplnosti a celistvosti. Úspěch si spojoval s úplností a neúspěch s neúplností. Nebylo velkým překvapením, když se ukázalo, že i když měl milující rodiče, cítil – jen sotva znatelně – že ho milují víc, když má úspěch, a že se objevuje jen zcela nepatrný náznak odmítnutí ve chvíli, kdy selže. Až do dnešního dne se chová podle stejného vzorce: „Když selžu, jsem nemilován, když uspěju, jsem milován.“ Jeho úsilí o úspěch ve skutečnosti nesouviselo s penězi, šlo v něm o lásku. Pokud se vydáte do  hlubin svých nejhlubších a  nejtemnějších obav – strachu z ošklivosti, strachu ze selhání, strachu z chudoby, strachu z  nemoci – prakticky vždycky tam někde u  kamenitého dna najdete základní strach: „Budu nemilovaný.“ Budu ohavný a ve své ohavnosti nemilovaný. Budu cítit bolest a v té bolesti budu  91

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241699


Nejhlubší přijetí nemilovaný a osamocený. Ve svém neúspěchu budu neúplný, plný stesku a blíž ke smrti. Náš strach ve skutečnosti není strach ze selhání nebo ošklivosti nebo bolesti, ale z toho, co tyto věci v našem světě symbolizují. A pro řadu lidí je neúspěch spojený s nesouhlasem, odmítnutím, opuštěností a nakonec s nedostatkem lásky. Dokonce i nejvěcněji uvažující byznysmeni tajně touží po lásce a utíkají pryč od pocitu, že ve svém neúspěchu nejsou lásky hodni. Pokud sami sebe nevnímají jako úplné a  celistvé tady a  teď, usilují o  úplnost prostřednictvím úspěchu a obávají se selhání. Když objevíte, kdo doopravdy jste – doširoka rozevřený prostor, který pojme všechno – objevíte, že  neúspěch, nemoc, ohavnost, bezmoc, nejistota a slabost jsou tu proto, abychom je přijali, a ne, abychom se jim vyhýbali. Všechny vlny – včetně těch, kterých se nejvíc bojíme, včetně těch, o kterých si myslíme, že nejvíce ohrožují to, kdo jsme – již byly přijaty oceánem života. To, co jste, není představa či obraz a nemůže to být ohroženo žádnou vlnou. Ohrozit lze právě pouze představu. Když přijmete svou pozici ohromného prostoru, ve  kterém se všechno odehrává, a když sami sebe poznáte jako způsobilé pro tuto chvíli, povšimněte si, že všem pocitům – dobrým i špatným, pozitivním i negativním – byl v tom, co jste, už dávno umožněn přístup. Všechny se objevovaly v průběhu celého vašeho života, což je veškerý důkaz, který potřebujete. Toto naprosté přijetí všech vln prožitků je ona láska, kterou jste vždycky hledali. Neexistuje nic takového jako negativní myšlenka

Všimli jste si, jak strašně moc se snažíme kontrolovat své myšlenky? Snažíme se mít pozitivní, láskyplné, přívětivé, soucitné a duchovně 92

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241699


Zkoumání vědomí v přítomném okamžiku zaměřené myšlenky a  zapudit ty ošklivé, zlé, destruktivní, nelaskavé, násilné a hříšné. O některých myšlenkách dokonce říkáme, že jsou nemyslitelné. Nesmím myslet na zabíjení. Nesmím si myslet ošklivé věci o těch, které miluji. Nesmím své okolí soudit. Nesmím myslet na sex. Nesmím myslet na to, co přinese budoucnost. Nesmím mít negativní myšlenky. Nesmím mít příliš mnoho myšlenek. Nesmím naslouchat svým myšlenkám. Musím být osvícený a zcela oproštěný od myšlenek. Snaha kontrolovat své myšlenky – snaha kontrolovat vlny v ­oceánu – nakonec vytvoří ohromnou míru utrpení, protože tento pokus se zakládá na iluzi o tom, kdo jste. Pokud jste někdy meditovali více než pět vteřin, možná jste si povšimli, že nad svými myšlenkami nemáte vládu. Neznáte dokonce ani svou příští myšlenku, tím spíš pak ty, které přijdou zítra. Myšlenky se zkrátka svobodně objevují v  ohromném, otevřeném prostoru života. Připlouvají do vědomí a odplouvají z něj jako oblaka na nebi. Dokonce i uprostřed těch nejhalasnějších myšlenek je něco velmi tichého – něco, co je hluboce v klidu. Je to to, co jste. Sleduje to veškeré myšlenky tak, jak přicházejí a odcházejí. Umožňuje to veškerým myšlenkám přicházet a odcházet. Svou další myšlenku neznáte. Nemáte dokonce ani tu moc na něco nemyslet. Co se stane, když se snažíte na něco nemyslet? Objeví se právě ta myšlenka, ta představa – musí se objevit. Na něco nemyslet nelze. Už sama skutečnost, že víte, na co byste neměli myslet, znamená, že  se příslušná myšlenka právě objevuje, dokonce i když to odmítáte připustit před sebou nebo před kýmkoliv jiným! Je to jedna z mnoha iluzí, které si udržujeme: že jsme myslitelé myšlenek. Skutečnost je ale taková, že se myšlenky zkrátka a jednoduše objevují v tom ohromném tichu, kterým jste, a je to zase další myšlenka, která říká: „Tuto myšlenku jsem si myslel já!“ Myšlenky  93

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241699

Nejhlubší přijetí (Ukázka, strana 99)  
Nejhlubší přijetí (Ukázka, strana 99)