Page 1

Karel Richter - Posledních sto dnů Protektorátní tisk: Moskva diktovala v Jaltě. – U Vratislavi nepřítel odražen. – Prudké boje v Prümu. – Úspěchy německých ponorek. – Na Dolní Drině nepřátelský odpor zlomen. – Boje v Chorvatsku. Odhodlanost kozáků k boji proti bolševismu. Zahraniční vojáci hozeni přes palubu. – Po náletu na Prahu.

98

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241671


DEN DVACÁTÝ

17. února 1945, sobota Východní fronta: Sedmačtyřicátá armáda 1. běloruského frontu odrážela protiútoky německé 11. tankové armády SS generála Felixe Steinera v prostoru jižně od pomořanského Stargardu. Vojska frontu likvidovala nepřátelské uskupení obklíčené u Schneidemühle (Pila). – V Poznani pokračovaly boje s obklíčenou posádkou. – Druhý ukrajinský front odrážel německé protiútoky v prostoru Komárna a Štúrova. Západní fronta: Dvanáctý a dvacátý prapor 3. americké armády generála Pattona útočí z jižního Lucemburska a ještě dále na jih v prostoru Saarlouis. – Svazky 7. americké armády útočí v prostoru Saarbrückenu. – Na severním úseku fronty kanadská vojska dosáhla řeky Rýn v úseku širokém šestnáct kilometrů. HLÁŠENÍ VELITELE 6. TANKOVÉ ARMÁDY SS „Šestá tanková armáda SS ještě jednou po svém příjezdu posílila skupinu armád Jih. Zúčastnila se bleskového útoku, který zajišťoval předmostí u Hronu 17. února. Ztráty dosáhly počtu 1000 pěšáků z každé SS divize, a to před začátkem operace ‚Jarní probuzení‘, chystané na 6. března. […] Průzkumné jednotky zaznamenaly stahování sovět­ ských vojsk z okolí Budapešti a z jejich předmostí u řeky Drávy a přípravy na útok proti německé obraně. Německé jednotky, které to předvídaly a byly rozhodnuté se střetnout 99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241671


Karel Richter - Posledních sto dnů s Rudou armádou, podnikly útok na rychlých motorových člunech přes Drávu; bulharští obránci, od té chvíle nedobrovolní ruští spojenci, byli poraženi. Hlavní útok provedla 6. tanková armáda SS; divize Hitlerjugend a Leibstandarte (Adolf Hitler) dobyly předmostí průplavu. Toho úspěchu bylo dosaženo navzdory příšerným podmínkám. První šok nastal po rozkazu nastartovat motory tanků; zpočátku se zdálo, že to vůbec nepůjde, neboť do paliva pronikla voda. Mechanici, kteří museli pracovat uprostřed krupobití střel, se pustili do otravného a časově náročného procesu vysávání znečištěného paliva a nastala zoufalá sháňka po dodávce nového. Původně byla morálka složek Hitlerjugend spolu se zbytky Dietrichových mužů vynikající, protože konečně šlo o bitvu, která měla jasný záměr. Optimistická nálada však nevydržela dlouho. Při svém úplně prvním úkolu se dostala divize do problémů nedaleko vesnice Puszta. Spolu s většinou dalších byla i tato vesnice dobře opevněna. Sověti se pustili do mužů z 26. obrněného pluku Hitlerjugend plnou silou a téměř celý oddíl zničili …“ Protektorátní tisk: Odpor ve Slezsku sílí. – Další části budapešťské posádky se probily. – Ve Východních Prusích sovětské pokusy o průlom zmařeny. – Úspěšná obrana mezi Dolním Rýnem a Mosou. – Obranná bitva ve Slezsku. – Německý odpor zesílil. – Emausy žalují. Bomby nad Prahou.

100

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241671

Posledních 100 dnů (Ukázka, strana 99)  
Posledních 100 dnů (Ukázka, strana 99)