Page 1

Život je krásný Láska je ve svých nesčetných podobách ve vesmíru stejně všudypřítomná jako gravitační síla. Evoluce těla a vědomí by bez ní nebyly možné. Jako taková je tato základní síla podstatou jedenáctého obecně platného zákona spirituální fyziky. PRAVIDLO Č. 11: LÁSKA, NEJMOCNĚJŠÍ SÍLA VE VESMÍRU, UMOŽŇUJE VŠEM VĚDOMÝM BYTOSTEM SPOLUPRACOVAT VE PROSPĚCH CELKU. Láska je katalytickou silou umožňující všem tvorům pracovat společně ve prospěch „celku“, jelikož řídí evoluční proces Osobního, Kolektivního a Kosmického vědomí směrem k Jednotě. Dokonalá láska je vždy kombinací následujícího: je třeba mít kolektivní povědomí o  všech ostatních bytostech ve vesmíru, mít o ně nezištný zájem a soucit s nimi a spolupracovat s nimi a cítit vůči nim závazek. Láska je ta nejmocnější síla ve vesmíru, a to z praktických evolučních důvodů, nikoli pro smyslové či sexuální potěšení.

Žádná jiná síla ve vesmíru nemá ani zdaleka stejně velkou moc jako láska, která je zcela klíčová a zásadní pro dosažení základního cíle existence vesmíru – evolučního procesu Osobního, Kolektivního a Kosmického vědomí směrem ke stále hlubší Jednotě. Je to síla nade všechny ostatní. Síla, díky níž můžeme vést svůj nekonečný, elegantní společný kosmický tanec.

80

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241625


„Moc Posvátné ženské energie se vymyká našemu chápání.“

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241625


K apitola 7

Dosažení rovnováhy mužské a ženské energie „Nejniternějším prožitkem stvořitele je ten ženský, jelikož je to zkušenost přijetí a přivedení na svět.“ 74 Rainer Maria Rilke (1875–1926), česko-rakouský básník

Ačkoli Homo sapiens obývá planetu Zemi z celé její existence jen kratičkou dobu, naše tělo i  vědomí se vyvinuly velice rychle. Během uplynulých sta let pokročily naše technické dovednosti exponenciálním tempem. Tyto výdobytky však přinesly lidstvu také dosud nepoznané problémy. Šíření jaderných zbraní, změna klimatu, globální pandemie, masivní migrace a  další podobné hrozby jsou odvrácenou stranou pokroku. Abychom zvládli využívat své stále pokročilejší dovednosti tak, aby to nevedlo k  našemu vyhynutí, ale  naopak k  rozšíření našich možností, je potřeba učinit jednu zásadní věc a tou je nastolení dynamické rovnováhy mužských a ženských energií. Pokud budeme své schopnosti dostatečně rozvíjet a správně používat, můžeme vytvořit udržitelný svět pro všechny, na jak dlouho jen budeme chtít.  83

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS241625

Život je krásný (Ukázka, strana 99)  
Život je krásný (Ukázka, strana 99)