Page 1

nosné sloupy a strhnul je. Budova se zřítila a všechny přítomné i se Samsonem pohřbila.

97

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS240597


SAMUEL novu a znovu se v Bibli setkáváme s tím, že syn, který se narodí ženě, jež už nedoufala, že by ještě mohla mít dítě, má významné poslání. Tak se kdysi, na počátku věků, narodil Izák Abrahámově ženě Sáře. Tak se narodil i Samson. A narodil se tak i Samuel. Jeho matka Anna byla jednou ze dvou žen svého muže. Zatímco ta druhá děti měla, jí se nerodily. Nakonec si však přece vymodlila syna a slíbila, že ho zasvětí Bohu. V těch dobách se většině žen rodilo mnoho dětí. Je možné, že rodiny a ženy, které měly dítě jen jedno, navíc dlouho marně očekávané, věnovaly pak tomuto dítěti všechnu péči. A tito jedináčci byli úspěšní. Také ze Samuela se stal významný a moudrý prorok.

98

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS240597


VOLBA KRÁLE zrael dosud neměl státní uspořádání. Hlavní roli hráli proroci a kněží, jejichž úkolem bylo zjevovat lidu boží vůli a dbát na dodržování božích předpisů. Bůh jako by sám řídil svůj židovský národ. To se však změnilo v době Samuelova stáří — také proto, že jeho synové byli ziskuchtiví a nevedli si v roli kněžích dobře. Lid chtěl mít nad sebou krále, jako to viděl u jiných národů. Samuel varoval, že král se postaví mezi ně a Boha. Vyjmenoval lidem všechny nevýhody, které to přinese, především královské desátky neboli daně, a také nutnost králi sloužit — ať už u dvora, nebo v jeho armádě. Je však naší lidskou vlastností, že když po něčem hodně toužíme, o nevýhodách nechceme slyšet. A tak byl Samuel přinucený najít lidu krále.

99

Ukázka elektronické knihy, UID: KOS240597

Biblické příběhy pro nevěřící děti (Ukázka, strana 99)  
Biblické příběhy pro nevěřící děti (Ukázka, strana 99)