Page 1

JULPROGRAM
 KORSHOLMS SVENSKA FÖRSAMLING

Vila lite Vilken irriterande kommentar! Hur ska jag

hinna bli klar med allt jag behöver ha gjort om jag släpper allt och vilar lite, tänker jag då hon milt men bestämt uppmanar mig. Vila! Nu? Inför julbrådskan? Befängt! Ändå kan jag inte låta bli att smaka på orden – vila lite. Vem är jag om jag inte är fullt sysselsatt hela tiden? Är det inte mina ansträngningar som fördjupar livet? Bryter min tanke. Blickar inåt. Ler. Jag vet nog att vilan gör mig gott. Har inte Gud själv inbjudit mig att dela vila med honom. Vilan är bärare av goda krafter som vill ta vid där de egna sinar.

Jag vet också att vila inte är att släppa ansvaret. Att vila är att ta ansvar – för mig själv och för mina närmaste. Då jag stressar går inte bara jag sönder, det rör också upp luften runt de människor jag älskar mest. Jag behöver tid i stillhet för att smälta alla intryck och vänta in min själ. Jag träder in i mötet med mig själv och min Gud, min kraftkälla. Jag vågar vila lite och stannar upp. Andas in livet med lugna, djupa andetag och andas ut oron och ofriden. Vilar i det tysta rum inom mig som är mitt hem. Släpp stressen, öppna upp för lugnet, fridfull jul och välkommen till kyrkan! Li Ollil-Nylund, diakon


Gravgården vid alla helgons dag Jag utgår från att du som läser detta har besökt en begravningsplats, eller kyrkogård om man föredrar så. Korsholms begravningsplatser, Mariegård och Kapellbacken, finns på ett par hundra meters avstånd från varandra. Tillsammans har dessa en totalyta på nästan 7 ha. Över 4000 avlidna har begravts här. Antalet gravar som sköts i församlingens regi varierar, men brukar vara runt 400 i antal. De flesta vet vad som görs under sommaren - gräsklippning, skötsel av blommor och övrig vegetation samt begravningar. Men vad händer på gravgården under hösten och vintern? Inledningsvis efter att gräsklippningen minskat tillkommer lövsamling. Vi har en stor mängd lövträd på våra gravgårdar som genererar stora mängder löv, och i och med att de fäller bladen olika så kan lövsamlandet hålla på länge. Höstljungen planteras och de arbeten som försakats under den hektiska perioden utförs. När kvicksilvret kryper nedåt minusstrecket stängs sommarvattnet av och ledningarna töms från vatten. Parkbänkar och karen för vattnet städas undan. Plogkäppar är ett nödvändigt ont, inte direkt dekorativa men nog så viktiga. Dessa brukar normalt placeras ut på områdena under november, helst innan marken fryser. Hösten och vintern erbjuder sysselsättning i form av snöröjning och halkbekämpning. Om så det blir rejäl tjäle i marken ökar ytterligare utmaningarna vid gravgrävning. Värt att nämna är den stora mängden ljus som kommer i form av avfall under den mörka tiden. Vi som jobbar inom begravningsväsendet uppskattar att besökarna sorterar avfallet i de för detta ändamål avsedda kärlen. Förutom brännbara och kompostkärl finns också dito för glas, metall och batterier. Dessa finns i de öppna träkonstruktioner med tak som byggdes för några år sedan. På samma ställe finns lite handredskap, spadar, räfsor, skottkärror, som man fritt får låna om så behövs.För tillfället färdigställs ytterligare gravplatser i anslutning till de nya områdena vid Mariegård. I huvudsak nya kistgravar men också platser för urnor. På årsbasis begravs ungefär 60 personer, men antalet varierar. En ny serviceform som diskuterats är ljuständning. Tanken är att anhöriga via församlingen kunde ingå ett avtal om ljuständning under vissa högtider. Detta är ännu inte en färdig serviceform utan en av de tankar om utökad service som finns. Och apropå ljuständning kommer jag osökt att tänka på inkommande stora högtid – alla helgons dag eller allhelgona som vi till vardags kallar den, kanske den helg då flest människor besöker gravgårdarna. Alla helgons dag är en kristen högtid som firas till minne av alla de som dött och speciellt kyrkans helgon. Ursprungligen var dagen en fast helgdag den 1 november, en plats den behållit i andra länder. I den protestantiska kyrkan är det inte bara helgon som firas utan den sammanfaller med att vi minns våra nära och kära. Seden att tända ljus på gravarna kommer från Sydeuropa. I Finland minns man också dem som omkommit till havs och sjöss. Vid en helgdagsreform förlorade 1 november sin status som helgdag. I Finland infaller alla helgons dag därför lördagen mellan den 31 oktober och 6 november (oftast lördagen på vecka 44). På begravningsplatserna innebär tiden runt alla helgons dag en brytning mellan hösten och den annalkande vintern. Ljuset får ge vika för mörkret. Därför är också symboliken att vi tänder ljus för att

hedra de som fattas oss ännu större. Själv brukar jag och min familj besöka begravningsplatserna i Vörå, Korsholm, Vasa och Övermark på allhelgona för att tända ljus. När mörkret omsluter de dödas boning så lyser ljusen upp. Ger tröst. Ger hopp. Gör att man för ett ögonblick stannar upp för att reflektera över alltings förgänglighet. Minns dem man saknar. Men framförallt – känner tacksamhet för de man har runt sig, de man håller av. Fredrik Bengts, församlingsmästare


Lö 4.11 kl 10 Gudstjänst med parentation (ljuständning för de som dött under året) i Korsholms kyrka Lö 4.11 kl 19 Allhelgonakonsert i Korsholms kyrka. Biljetter: 15€/10€ Sö 5.11 kl 18 Mässa med parentation i Smedsby församlingsgård


Korsholms svenska församling 4.11

Gudstjänst med parentation kl 10 i Korsholms kyrka 
 Berg, Westerlund, Nordqvist-Källström och kyrkokören Allhelgonakonsert kl 19 i Korsholms kyrka 
 Rutter: Requiem, Rheinberger mässa op 84, Marc Henric Missa brevis Salva nos Domine (troligen finländskt uruppförande)
 Kammarkören Psallite, Germivox samt Germivox vokalensemble, musikstuderande från Framnäs folkhögskola (Sverige) samt Korsholms kammarorkester. Solist Emma Rönnlund. Dirigent Susanne Westerlund. Biljetter: 15€/10€

5.11

Luther500-festmässa kl 10 i Korsholms kyrka 
 Berg, Särs, Westerlund, NordqvistKällström och musikstuderande från Framnäs folkhögskola (Sverige). Kyrkkaffe i församlingshemmet Högmässa med parentation kl 18 i Smedsby församlingsgård 
 Särs, Nordqvist-Källström och Kör för alla

12.11 Gudstjänst kl 10 i Korsholms kyrka 
 Lindblom och Nordqvist-Källström Högmässa kl 12 i Smedsby församlingsgård 
 Lindblom och Nordqvist-Källström 14.11 Pensionärskrets kl 13-15 i Helsinghörnan, Helsingby Karaträffen i Smedsby församlingsgård kl 14-16 15.11 Pensionärskrets kl 13-15 i Veikars pensionärshem
 Fotografering i öppna dagklubben 
 17.11 kl 9.30-11 Bilderna hinner till julen

17.11 Konsert med Lilla kammarorkestern kl 18 i Korsholms kyrka
 Dirigent Ninja Jakobsson, Särs 19.11 Högmässa kl 10 i Korsholms kyrka 
 Lindblom, Nordqvist-Källström och musikskolans elever Qvinnoliv i Smedsby församlingsgård kl 18-19.30
 Mötesplats för diskussion och reflektion. För kvinnor i åldern 30-65


20.11 Pensionärskrets kl 13-15 i Jungsbo, Jungsund 22.11 Höstens sista familjegruppsamling i Tölby kl 9.30-11. Se också 11.12! 24.11 Ingen familjegrupp i Smedsby 25.11 Pappa-barn samling kl 9.30-11 i Smedsby församlingsgård Ung mässa med konfirmanderna kl 18 i Korsholms kyrka 26.11 Gudstjänst kl 10 i Korsholms kyrka 
 Särs och Westerlund Högmässa kl 12 i Smedsby församlingsgård 
 Särs och Westerlund Infosamling för frivilliga 


som vill hjälpa till med julbesöken 
 27.11 kl 13 i Smedsby församlingsgård. Ingång från Niklasvägen. Alla församlingsmedlemmar som är 90 år eller över och bor hemma får ett julbesök om så önskas under december månad. Julbesöken görs av frivilliga församlings– medlemmar och församlingens anställda. Om du inte har möjlighet att närvara vid infosamlingen men ändå vill hjälpa till ta kontakt med diakonerna.

5.12

Adventsmusik kl 19 i Korsholms kyrka
 Kör för alla och Orkester för alla. Dirigenter Nordqvist-Källström och Rainer Holmgård 6.12

Tvåspråkig Finland100-festgudstjänst kl 10 i Korsholms kyrka 
 Berg, Jari Friman, Westerlund, Kaisa Launonen, Kyrkokören och Kirkkokuoro samt Korsholms kammarorkester
 Uppvaktning vid hjältegravarna.

8.12

Höstens sista familjegruppsamling i Smedsby kl 9.30-11. Se också 11.12!

28.11 Karaträffen i Smedsby församlingsgård kl 14-16 29.11 Höstens sista familjegruppsamling i Karperö kl 9.30-11. Se också 11.12! 3.12

4.12

1a advent-gudstjänst med små och stora kl 10 i Korsholms kyrka 
 Berg, Westerlund, Nordqvist-Källström, Kyrkokören, Lilla barnkören och Körskolan. Kyrkkaffe i församlingshemmet Missionsaktion kl 18 i Smedsby församlingsgård

DUV samtalsgruppens julfest kl 18-20 på Alskat lägergård

8.12 kl 13.00 Julkaffe för Korsholms närståendevårdare och vårdtagare. Korsholms samfällighet bjuder alla närståendevårdare och deras närstående på julkaffe med lite program i församlingshemmet i Gamla Vasa.


10.12 Gudstjänst med de vackraste julsångerna kl 10 i Korsholms kyrka 
 Lindblom, Westerlund, Germivox och Germivox vokalensemble Högmässa kl 12 i Smedsby församlingsgård 
 Lindblom och Westerlund Qvinnoliv i Smedsby församlingsgård kl 18-19.30 Projektkören till julbönen 24.12 Välkommen med i vår projektkör som riktar sej till alla åldrar.
 Meddela ditt intresse till Susanne Westerlund (susanne.westerlund@evl.fi, 044-275 7475) senast 17.12 Övningar 21.12 kl 18-19 i Sockenstugan, samt 24.12 kl 14.

Familjegruppernas julgröt 11.12 
 kl 9.30-11 i församlingshemmet i Gamla Vasa Ringlekar, julgröt, jultomte
 Ta med en 2e present till barnen

12.12 Karaträffens julfest i Smedsby församlingsgård kl 14-16 Musikskolans julmatiné kl 18 i Korsholms kyrka och i församlingshemmet. 
 Lindblom. Servering 14.12 Pensionärernas julfest med tomtegröt kl 12-14 i församlingshemmet i Gamla Vasa
 Särs, Nordqvist-Källström och Pensionärskören 16.12 SLEFs julkonsert kl 19 i Korsholms kyrka
 Körerna Evangelikids, Evangelicum och Evangelivox. Berg

17.12 Högmässa kl 10 i Korsholms kyrka 
 Berg och Nordqvist-Källström De vackraste julsångerna för små och stora kl 16 i Korsholms kyrka 
 Särs, Westerlund, Nordqvist-Källström, församlingens körer och orkestrar De vackraste julsångerna kl 19 i Korsholms kyrka 
 Berg, Westerlund och Nordqvist-Källström

24.12 Julbön för små och stora kl 13 i Smedsby församlingsgård 
 Lindblom och Nordqvist-Källström Julbön kl 15 i Korsholms kyrka 
 Berg, Westerlund och projektkör

25.12 TV-sänd julotta kl 8 i Korsholms kyrka 
 Berg, Lindblom, Westerlund, NordqvistKällström, Korsholms kammarorkester och Kyrkokören Juldagens konsert med Kammarkören Psallite kl 21 i Korsholms kyrka 
 Dirigent Westerlund och Adelcrantz blockflöjtsensemble, dir Rainer Holmgård 26.12 Julgudstjänst kl 10 i Toby byagård 
 Särs och Westerlund. Kyrkkaffe Högmässa kl 12 i Smedsby församlingsgård 
 Särs och Nordqvist-Källström


30.12 Julfest med Kyrkans Ungdom kl 18 i församlingshemmet i Gamla Vasa
 Berg och Nordqvist-Källström 31.12 Nyårsbön kl 15 i Smedsby församlingsgård 
 Berg och Nordqvist-Källström

2018 1.1

Kvällsmässa kl 18 i Korsholms kyrka
 Lindblom och Westerlund

2.1

Missionssyföreningens grötjulfest kl 13-15 i Smedsby församlingsgård

6.1

Gudstjänst med de vackraste julsångerna kl 18 i Smedsby församlingsgård 
 Berg, Nordqvist-Källström och Kyrkokören
 Obs, ingen gudstjänst i Korsholms kyrka

7.1

Högmässa kl 10 i Korsholms kyrka 
 Lindblom och Nordqvist-Källström

14.1

Gudstjänst kl 10 i Korsholms kyrka 
 Särs och Westerlund

28.1

Gudstjänst kl 10 i Korsholms kyrka 
 Berg och Nordqvist-Källström Högmässa kl 12 i Smedsby församlingsgård 
 Berg och Nordqvist-Källström

29.1

Missionssyföreningen kl 13-15 i Smedsby församlingsgård

4.2

Gudstjänst för små och stora kl 10 i Korsholms kyrka
 Gemensamt Ansvar-lunch i församlingshemmet
 Berg, Westerlund, Lilla barnkören, Körskolan och dagklubben
 Dopträdet tas bruk och alla döpta under året nämns vid namn


Högmässa kl 12 i Smedsby församlingsgård 
 Särs och Westerlund 15.1

Pensionärskrets kl 13-15 i Jungsbo, Jungsund

15.1

Missionssyföreningen kl 13-15 i Smedsby församlingsgård

21.1

Högmässa kl 10 i Korsholms kyrka 
 Lindblom och Nordqvist-Källström

23.1

Karaträffen i Smedsby församlingsgård kl 14-16

23.1

Pensionärskrets kl 13-15 i Helsinghörnan, Helsingby

24.1

Pensionärskrets kl 13-15 i Veikars pensionärshem Närmare programinfo finns på vår hemsida www.korsholmssvenskaforsamling.fi
 Besök också gärna vår Facebook-sida! För övrigt program och ändringar se Kyrkpressen och Vasabladet!


TILL ALLA SVENSKA OCH TVÅSPRÅKIGA HEM


 10.12

Gudstjänst med de vackraste julsångerna kl 10 
 i Korsholms kyrka 


17.12

De vackraste julsångerna för små och stora kl 16 i Korsholms kyrka De vackraste julsångerna kl 19 i Korsholms kyrka

6.1

Gudstjänst med de vackraste julsångerna kl 18 
 i Smedsby församlingsgård 


Pastorskansliet öppet må-ti, to-fr kl 9-14 
 Adelcrantzgränd 1, Vasa, tel 06-3560500 
 E-post: korsholms.svenska@evl.fi
 Diakoniarbetare:
 Hanna-Maria Hakala Li Ollil-Nylund

044-322 6707
 044-356 0530

Korsholms kyrka Församlingshemmet Sockenstugan Smedsby församlingsgård Toby byagård Älvkyrkan Iskmo bönehus

Adelcrantzgr 1, Gamla Vasa
 Adelcrantzgr 1, Gamla Vasa
 Adelcrantzgr 1, Gamla Vasa
 Niklasvägen 3, Smedsby
 Brobackvägen 6
 Voitbyvägen 154
 Glasmästarstigen 10 a
 (vid Iskmovägen)

Diakonimottagning ti och to kl 9–11 i Smedsby församlingsgård, tel 06-322 6707

Julprogram 2017 Korsholms sv församling  

Korsholms svenska församling, julens program 2017 från november till januari.

Julprogram 2017 Korsholms sv församling  

Korsholms svenska församling, julens program 2017 från november till januari.

Advertisement