Page 7

Feest Ook in dit korpsnieuws kan er melding worden gemaakt worden van trouwe mensen in ons korps: Op zaterdag 29 oktober waren Luc en Tietie Fennema 40 jaar getrouwd. Op 12 oktober was het feest bij Gerrit en Herma Voorn, omdat zij ook 40 jaar waren getrouwd. En op 7 november waren br. en zr. Kouwer 25 jaar getrouwd. Wat heerlijk als je dat samen mag beleven! We wensen hen voor de volgende jaren van harte Gods zegen toe.

Geheim Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van zr. E. Terschegget op 17 december willen we haar, samen met haar dochter, verrassen met een receptie van 15.00-18.00 uur. Het zou leuk voor haar zijn als u ook even kunt langkomen. Wel geheimhouden aub.! Dank-u-wel Allen die steeds aan mij blijven denken met gebeden, het sturen van de cd’s en kaarten met daarbij behorende postzegels, fruitbakjes, enz. enz.: heel, heel hartelijk bedankt!!! Al kan ik al jaren niet meer komen, ik voel me er nog steeds helemaal bij horen. zr. G.H. Verhoog De bloemen gingen naar: 02 okt. - zr. J. de Wee 09 okt. - zr. G. Bos 16 okt. - br. Ham 23 okt. - mevr. A. Sjoordema 30 okt. - zr. M. v. Barneveld

06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

- zr. B. Vogt - br. S. Heidstra - zr. D. Alders - zr. O. Noordhuis

KORPSNIEUWS Collectes Met grote dankbaarheid denken we terug aan twee belangrijke financiële acties. Eerst de zendingszondag waarin we tijdens de altaardienst € 633.35 bij elkaar brachten voor kinderen in Kenia die speciale onderwijs nodig hebben. En dan was er onze jaarlijkse bazaar die door onze gezamenlijke inzet maar liefst € 2058,70 opbracht om ons jeugdwerk en ons muziekkorps een extra stimulans te geven. Heel hartelijk dank voor uw inbreng.

Korpsnieuws december 2016  
Korpsnieuws december 2016  
Advertisement