Page 1

Korpsnieuws december 2016 / januari 2017

Korps Hilversum Bussumerstraat 27 a/b 1211 BH Hilversum Tel. korps: 035-6239912/06-51961362 KO: 036-5343851; 06-51316760 Tel. winkel: 035-6219704 e-mail: korps.hilversum@legerdesheils.nl Website: www. legerdesheils.nl/korpshilversum Kerk TV: via website Facebook: Leger des Heils korps Hilversum Bankrekeningnummer: NL09RABO0154656208


t.n.v. Leger des Heils Hilversum

Inhoud: Voorwoord, Personalia, Korpsnieuws, Landelijk nieuws, Wereldnieuws, Agenda, Telefoonlijst, De mens wikt…, Weekoverzicht


Voor u gelezen: ‘Jezus Christus is de Koning die ik dien.’ Dat schrijft de Britse koninging Elizabeth in het voorwoord van ‘The Servant Queen – and the King She Serves’ (De dienende koningin en de Koning die zij dient), het boek dat in april van dit jaar is uitgekomen ter gelegenheid van haar negentigste verjaardag. ‘Ik ben - en blijf dankbaar, aan u voor uw gebeden en aan God voor zijn standvastige liefde’, zegt de koningin in het door de Bible Society uitgegeven boek. De koningin – hoofd van de Kerk van Engeland – vraagt ook aandacht voor het ongekend grote lijden van de christenen in het Midden Oosten. VOORWOORD In Jezus werd de Allerhoogste onze allernaaste We maken ons klaar om kerstfeest 2016 te gaan vieren! Maar hoe? Het gewone leven is vol, druk, haastig, nuchter, zakelijk, cynisch en, dat is het gevaarlijkste in deze tijd, ook sentimenteel, dat wil zeggen vol onecht gevoel. Het zal niet meevallen om in dat leven tijd en ruimte te vinden om het Christuskind te zoeken en te ontmoeten. Bovendien: waar moeten we zoeken! Is dat in het korps of in de wereld? Het naderend kerstfeest brengt velen ertoe neventhema’s te benutten rondom het kerstgebeuren; anderen brengt het tot idyllische bespiegelingen omtrent de figuren van moeder en kind, blijde taferelen van zoete, zingende engelen, aandoenlijke tegenstellingen van donker en licht, armoede en rijkdom, kou en warmte. Er is echter maar één wezenlijke verkondiging, namelijk die van het echte Licht dat kwam in de donkere wereld om vrede te brengen en liefde te geven. Want Christus kwam als een lichtstraal in het donker. Dus om de duisternis te verdrijven.


Naar die duisternis hoeven we niet lang te zoeken. Die vinden we immers in: menselijke verdriet en pijn, in teleurstelling, in elkaar naar benden halen met woorden, in een wereld die vervuild, verhongerd, over bevolkt raakt, waar terreur en geweld toeneemt, de ene financiĂŤle crisis op de andere volgt. Maar wellicht ook in: menselijke voorspoed, geluk, vreugde en bevrediging. Want duisternis waar het in de Bijbel omgaat, is het gemis van God. Kerstfeest vieren is dus het duister laten verdrijven door het Licht, met je hele hart blijde liederen kunnen zingen over liefde en vrede. God kwam in Jezus in ons midden en stak het licht der hoop weer aan: het licht waar wij om mogen bidden, het licht dat nooit meer uit zal gaan.


De omstandigheden in de wereld en wellicht ook in ons persoonlijk leven zullen na 25 en 26 december dezelfde zijn. De wereld blijft donker, mensen blijven onvolmaakt; maar de Allerhoogste, die niet woont in tempels met handen gemaakt, is gekomen in die wereld-in-nood en wil wonen in mensenharten. Ieder, ja ieder, die dat begrijpt, laat in zijn eigen leven het donker verdwijnen door het Licht door daarin tijd en plaats te maken voor het Christuskind. Tijd maken voor de dingen van God is vandaag al heel erg moeilijk, maar wie het echt wil, lukt het. Plaats maken, Christus de ruimte geven in je leven, is echter nog veel moeilijker. Dat kost wat van jezelf: je eigen ideeÍn toetsen aan de wil van God. Daarvoor moet je jezelf soms aan de kant kunnen zetten en dat is niet mis. Maar als het lukt, breekt het Licht door het duister en wordt het echt feest. Dat we daarop gaan zingen en daarover gaan spreken in de komende periode is dan ook niet verwonderlijk. En‌ wij raken er nooit op uitgekeken en nooit over uitgepraat. Dini Veenendaal - v.d. Zee


PERSONALIA Zieken - Phyllis Brouwer heeft haar arm gebroken en wordt nu al weken verpleegd in Gooizicht, K 418 afd. Kastanje, Paulus van Loolaan 21, 1217 SH Hilversum. - zr. Bep Vogt is aan haar knie geopereerd en verblijft voorlopig in Theodotion, Werkdroger 1, 1251 CM Laren. - br. Piet Ham moest na een val met zijn brommer enige tijd in Theodotion worden verpleegd, maar nu is hij gelukkig weer thuis in de Aaltje Noordewierlaan 1m, 1403 JA Bussum. - zr. C. Stam, Monninckskamp196, 1273 JW Huizen.is na een behandeling in het ziekenhuis weer aardig opgeknapt, hoewel ze nog steeds niet helemaal tevreden is. , zr. Geeri Blom, Johannes Huslaan 8, 1216 RB Hilversum, blijft klachten houden. - zr. Maartje v. Barneveld is na een akelige val enkele weken in Gooizicht geweest, maar is weer in haar eigen huis, Coulombstraat 22, 1221 GM Hilversum. - dhr. V. d. Klits mocht na een ziekenhuis opname gelukkig weer naar huis: Horn 87, Weesp. - Tenslotte is Ananda Sjoordema, Hunsingo 29, 1274 JP Huizen opgenomen geweest in het Tergooi ziekenhuis in Blaricum voor een operatie aan haar keel, maar ook zij mocht inmiddels weer naar huis. Geboren In het vorige korpsnieuws stond vermeld dat Peter en Jolanda Kruijt op 10 augustus opnieuw opa en oma waren geworden. Nu laten ze weten dat ze op 10 november voor de derde keer opa en oma zijn geworden van de derde kleindochter! Wat een rijkdom! Van harte gefeliciteerd! Verhuisd -Maureen Timmer is vanwege haar opleiding verhuisd naar Almere. Haar nieuwe adres is: Jaagmeent 187 kamer c, 1356 AT Almere. -Br. Max Werner en Tiny Postma zijn verhuisd naar: Raadhuislaan 80 A07, 3755 HD Eemnes.


Feest Ook in dit korpsnieuws kan er melding worden gemaakt worden van trouwe mensen in ons korps: Op zaterdag 29 oktober waren Luc en Tietie Fennema 40 jaar getrouwd. Op 12 oktober was het feest bij Gerrit en Herma Voorn, omdat zij ook 40 jaar waren getrouwd. En op 7 november waren br. en zr. Kouwer 25 jaar getrouwd. Wat heerlijk als je dat samen mag beleven! We wensen hen voor de volgende jaren van harte Gods zegen toe.

Geheim Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van zr. E. Terschegget op 17 december willen we haar, samen met haar dochter, verrassen met een receptie van 15.00-18.00 uur. Het zou leuk voor haar zijn als u ook even kunt langkomen. Wel geheimhouden aub.! Dank-u-wel Allen die steeds aan mij blijven denken met gebeden, het sturen van de cd’s en kaarten met daarbij behorende postzegels, fruitbakjes, enz. enz.: heel, heel hartelijk bedankt!!! Al kan ik al jaren niet meer komen, ik voel me er nog steeds helemaal bij horen. zr. G.H. Verhoog De bloemen gingen naar: 02 okt. - zr. J. de Wee 09 okt. - zr. G. Bos 16 okt. - br. Ham 23 okt. - mevr. A. Sjoordema 30 okt. - zr. M. v. Barneveld

06 nov. 13 nov. 20 nov. 27 nov.

- zr. B. Vogt - br. S. Heidstra - zr. D. Alders - zr. O. Noordhuis

KORPSNIEUWS Collectes Met grote dankbaarheid denken we terug aan twee belangrijke financiële acties. Eerst de zendingszondag waarin we tijdens de altaardienst € 633.35 bij elkaar brachten voor kinderen in Kenia die speciale onderwijs nodig hebben. En dan was er onze jaarlijkse bazaar die door onze gezamenlijke inzet maar liefst € 2058,70 opbracht om ons jeugdwerk en ons muziekkorps een extra stimulans te geven. Heel hartelijk dank voor uw inbreng.


Heiligingstafel Voor toewijding, dankbaarheid, heiliging, vergeving, een nieuw begin of voor plannen die in de ontroering zijn geboren kunnen we in onze diensten gebruik maken van de heiligingsrafel. Veilig, in het midden van de gemeente van Jezus Christus mogen we ons verbond bevestigen en hoeven niet te wachten tot zich een gelegenheid voordoet. Die kans wil het leger des Heils alle bezoekers in iedere dienst bieden. Maar… voor sommige van onze bezoekers is het een probleem om daarvoor te knielen aan de heilgingstafel. Na lang wikken en wegen, heeft de pastorale raad er tenslotte voor gekozen om de statafel die we nu bij gelegenheden gebruiken, hiervoor te laten staan. Het hoeft daardoor voor niemand meer een belemmering te zijn om een nieuwe toewijding te maken of ‘avondmaal’, de eenheid met de Heer te vieren. De Kerstpotten De kerstpotten staan straks weer om alle plannen voor de kerstfeestvieringen ook te kunnen financieren. Daarbij kunnen we ieders hulp gebruiken. Een uur staan of samen een half uur of met z’n vieren ieder een kwartier. Hoe dan ook, als we de wachtlijsten maar vol krijgen. Vanaf 6 december staan de potten op de vertrouwde locaties. In de hal komen weer opgave-lijsten waarop u uw naam en tijd kunt invullen Set grachten mokken

Deze set kost € 14,95. De mokken (blauw) zijn per twee verpakt in een fraaie bijpassende geschenkverpakking, zoals op de afbeelding is weergegeven. U kunt deze bestellen via de korpsofficieren .


Kerstproject Door middel van een driejarig project wil het Leger des Heils de kwaliteit van het onderwijs op 12 basisscholen in De Republiek Congo verbeteren. Docenten vanuit deze scholen worden op vier

opleidingsinstituten geleerd over Active Teaching and Learning (ATL). ATL is een onderwijsmethode waarbij docenten actief deelnemen aan het leerproces van hun leerlingen door middel van digitale video-opnamen en analyses, andere observatie methoden en peer to peer leren waarbij leerlingen elkaar onderling toetsen. Het Leger des Heils streeft ernaar de kwaliteit en relevantie van het onderwijs te verbeteren en helpt leerlingen - in het bijzonder meisjes - om naar school te blijven gaan. De kerstnachtcollecte zullen we hiervoor bestemmen. NB. De extra collecte op de eerste zondag van december is onze eigenbijdragen aan de nationale collecte. Dagopeningen In de pastorale raad is het plan geopperd om iedere donderdag een dagopening te houden met de vrijwilligers. Dat geldt natuurlijk voor de vrijwilligers die op donderdag dienst hebben, maar ook de vrijwilligers van de andere dagen zijn welkom en mogen aanschuiven. Het lijkt de raad bijzonder waardevol om een moment in de week te hebben waarin we stil staan bij onze uitgangspunten en onze God te danken voor de kansen die we krijgen om voor Hem te werken. Het gaat tenslotte niet alleen om kleding en koffie (om maar eens wat te noemen), maar bovenal om de liefde voor de Heer en voor de naaste. Dat willen we uitstralen naar elkaar en naar de bezoekers van onze activiteiten.


Langdurig zieken en ouderen In deze laatste korpsnieuws van 2016 willen we de namen noemen van alle mensen die vanwege hun gezondheid niet meer in onze diensten aanwezig kunnen zijn, maar wel bij ons blijven horen. br. J. Callenbach, Lopes Diaslaan ‌, 1222 .. Hilversum zr. D. Dekker, Lange Heul 378b, 1403 NX Bussum zr. A. de Gooijer, Huibert van Eijkenstraat 86, 1411 TN Naarden zr. D. de Haart, Lopes Diaslaan 181, 1222 VE Hilversum maj. K. Kerkhoven, Diependaalselaan 337, k 331, 1215 KG Hilversum zr. I. Letter, Van Linschotenlaan 333, 1212 DW Hilversum zr. L. Loonstra, Vondellaan 135, 1217 RX Hilversum zr. O. Noordhuis, Veldheimerlaan 22, 1402 LC Bussum envoy T. Plantinga, Tjonger 35, 1273 WC Huizen zr. B. de Smet, Graaf Wichman 573, 1276 KA Huizen zr. A. Veerman, Trompstraat 92, 1271 TC Huizen zr. A. Verhoog, Jupiterstraat 17, 1223 GZ Hilversum kapt. B. Vos, Antroz Leendert Meeshuis, afdeling De Mezen nr. 114, Prof. Bronkhorstlaan 6, 3723 MB Bilthoven-Berg en Bos zr. G. Vos, Prinses Irenehof 69, 1411 CB Naarden zr. Sj. Vos-Klop, De Egelantierstraat 194, 1214 EH Hilversum zr. J. de Wee, Erasmuslaan 263, 1216 ND Hilversum br. M. Werner, Ploeglaan 2a-12, 3755 HT Eemnes. Voorzang Het gaat goed met onze Kerk TV. Steeds meer mensen weten ons te vinden en kijken rechtstreeks om 10.00 uur met ons mee of achteraf. Het betekent wel dat we daarmee de verplichting hebben de dienst zo goed mogelijk te verzorgen voor de kijkers. Klokslag 10.00 uur begint de uitzending. Dan moet de voorzang afgelopen zijn en alleen de piano hoorbaar op het moment dat de voorgangers binnen komen. Het is daarom goed om te weten dat we om 09.50 uur beginnen met de voorzang, 2 liederen zingen en de piano de tijd tot 10.00 uur opvult. Het is goed dat iedereen het weet.


Gospel Roots Gospel-Roots is een swingende blackgospelgroep, bestaande uit getalenteerde zangers en zangeressen met de meest u uiteenlopende ervaringen in de muziekindustrie. De groep GRoots Roots brengt Amerikaanse Blackgospelmuziek waarin de wortels liggen in het evangelie… Gospel Roots! Alle zangers en zangeressen die de groep kent geloven in ‘de blijde boodschap’; ze zingen om God groot te maken. Het genre van de groep is net als de groep zelf, zeer gevarieerd. Van moderne blackgospel tot Nederlandstalige opwekking, van soul tot een eigen verzoeknummer! Gospel-Roots bestaat uit 3, 6, 9 of 12 zangers, zowel a-capella, met pianobegeleiding, maar ook met een volledige ‘live’ band. Tijdens de kerstnachtdienst zullen ze een van onze gasten zijn.

En voor liefhebbers van meer klassieke muziek komt Rosalyn Hoogeveen opnieuw voor ons zingen. Met haar geschoolde stem zal ze ook velen van ons opnieuw aanspreken. Al met al wordt het een ongekende belevenis, de kerstnachtdienst 2016. Het zal ons nog lang heugen. Sponsoring Gooische Fashion Outlet Dorpstraat 5b, Blaricum


LANDELIJK NIEUWS


WERELDNIEUWS De hele wereld mobiliseren Oproep van de generaal tot algehele mobilisatie Iets meer dan een jaar geleden kwamen meer dan 15.000 mensen bijeen in Londen om het 150-jarig jubileum te vieren van het begin van het werk in het oostelijk gedeelte van deze stad. Samen vertegenwoordigden ze 126 landen waarin het Leger des Heils op dat moment werkzaam was. Het internationale congres Boundless was een belangrijk en beslissend moment voor het Leger. God zegende ons met zijn aanwezigheid toen we opnieuw nadachten over zijn oproep om de wereld in te gaan en mensen te winnen voor Jezus. Voorafgaand aan het congres ging er een internationale golf van gebed over de aarde. We zagen ongelooflijke dingen gebeuren toen binnen het wereldwijde Leger gebeden werd. Deze gebedsgolf werd gevolgd door ‘The Whole World Reading’ waarbij veel Legermensen zich in 2015 toelegden op het gezamenlijk lezen van het gehele Nieuwe Testament. God sprak tot ons door zijn Woord. Wat is onze volgende stap? Waar Boundless 2015 ging over het samenkomen van het wereldwijde Leger des Heils voor dankzegging en lofprijzing, zal de nadruk in 2017 moeten liggen op ‘De hele wereld mobiliseren’, waarbij de focus van het Leger ligt op het uitgaan in de wereld. Dit zal meer moeten zijn dan een symbolische actie van met muziekkorps en vaandels de straat opgaan. Niet dat dit niet zou moeten gebeuren. Maar het gaat veeleer over het in actie komen in de leefomgeving waarin wij geplaatst zijn en het lenigen van de menselijke nood rondom ons. Voorwaarts mars! Ik roep heilssoldaten op tot een ‘derde wereldwijde golf’: ‘The whole world mobilising’ (de hele wereld mobiliseren). Hierbij worden heilssoldaten uitgedaagd uit hun korpsgebouwen te komen en de buurt in te gaan in een gezamenlijke, strategische en plaatselijke campagne. Deze is:


Open voor deelname: Elke heilssoldaat kan hieraan deelnemen, van de jongste jongsoldaat tot de generaal. Dit zorgt voor een wereldwijde diversiteit van gender, etniciteit, klasse, leeftijd en nationaliteit. Plaatselijk bepaald: Territories worden aangemoedigd hun vlag te ontplooien op belangrijke plaatsen van macht en onmacht binnen hun territorie waar zij zullen bidden voor de mensen en de uitdagingen waarvoor hun land staat. Schaalbaar: Deze wereldwijde campagne kan worden afgeschaald tot het niveau van de individuele heilssoldaat, een groep binnen het korps, een divisie, een regio. Contextueel: Terwijl het Internationaal Hoofdkwartier als katalysator werkt voor de campagne, kan mobilisatie plaatsvinden in elk van de 127 landen en kan binnen de eigen context de uitdaging worden omgezet in actie. Dit komt op vele wijzen tot uiting en overstijgt soms tijdzones, culturen en financiĂŤle situaties. KostenefficiĂŤnt: Deelname aan de wereldwijde mobilisatie van het Leger des Heils hoeft geen belangrijke kostenpost te zijn voor een territorie. Heilssoldaten moeten gewoon bidden voor hun buurt, en uitgaan naar diegenen die behoefte hebben aan naastenliefde en gebed. Er kunnen echter wel aanvullende investeringen gedaan worden voor bepaalde Leger des Heils locaties, als dit mogelijk en wenselijk is. Tijdloos: Het zou zonde zijn om te investeren in een jaar van mobilisatie en deze actie aan het eind van het jaar te beĂŤindigen. Het doel zou moeten zijn om deze mobilisatie te gebruiken als een katalysator om de tijdloze principes en werkwijzen van het Leger opnieuw onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat deze campagne na 2017 wordt voortgezet en toekomstige generaties zal inspireren. Wereldwijd: Deze campagne biedt elke heilssoldaat ter wereld de mogelijkheid om zich te laten mobiliseren voor de gezamenlijke wereldwijde missie van het Leger. Een historische gebeurtenis: Mobilisatie kan behalve een wereldrecord, ook een historische gebeurtenis worden, die tot de verbeelding van heilssoldaten spreekt, en hen aanzet zich te laten mobiliseren voor de missie van het Leger des Heils. Verder kan het de aandacht van de wereld trekken en heilssoldaten de mogelijkheid bieden hun boodschap van redding te delen.


AndrĂŠ Cox, generaal

AGENDA December do. 01 vr.

02

zo.

04

ma.

05

di.

06

wo.

07

do.

08

vr.

09

za.

10

zo.

11

Landelijke collecte 11.00 uur Kettinggebed Landelijke collecte Afrekenen collecte 2de Adventszondag 10.00 uur Dienst o.l.v. majoor Dini Veenendaal Kerstpot bij Intratuin 09.30 uur Gebouw versieren 10.30 uur Weekopening Boomberg o.l.v. Luc Fennema m.m.v. Joop Gout en BvU De kerstpotten staan! 11.00 uur Uitreiken kaarten voor de kerstdiners 14.45 uur Vrouwenbond 19.30 uur Korpsraad vergadering De kerstpotten staan! 11.00 uur Uitreiken kaarten voor de kerstdiners 12.00 uur Met de soepfiets de markt op‌??? 19.00 uur Zangkoor brengt de buren een kerstgroet De kerstpotten staan! 10.00 uur Freubelmorgen 19.00 uur Kerst met de Time out De kerstpotten staan; ook in Huizen! 10.00 uur Albert Heijn actie Kerkelanden 10.30 uur Kerstviering in De Brug m.m.v. zangkoor o.l.v. kadet Ursula v. Nieuwenhuijzen 19.30 uur Kerstviering in De Bolder o.l.v. kadet C. v. Nieuwenhuijzen De kerstpotten staan; ook in Bussum! 14.00 uur Zingen bij de kerstpot in Bussum 3de Adventszondag 10.00 uur Dienst o.l.v. ds. Hans Blom 14.30 uur Kerstviering in De Veste m.m.v de BvU o.l.v. majoor Wil Graafland en


majoor Fieb Westmaas ma.

12 09.30 uur 09.30 uur 13.30 uur

di.

13 13.30 uur 17.00 uur 19.30 uur

wo.

14 14.00 uur 15.30 uur 19.00 uur

do.

15 09.30 uur 13.00 uur

vr.

16 08.30 uur 11.00 uur 19.00 uur

za.

17 14.00 uur

zo.

18 10.00 uur 11.30 uur

ma. di.

19 20

wo.

21

do.

22

12.00 uur 12.00 uur 10.00 uur

De kerstpotten staan! Trefpunt klaarmaken voor kerstviering Zaal klaarmaken voor kerstdiners Kerstviering in de Verlosserkerk o.l.v. majoor Dini Veenendaal De kerstpotten staan! Bingo middag Kerstviering Even eruit Bijbelgespreksgroep De kerstpotten staan! Kerst bij de Kokkies Kidsclub Kinderkoor Kerstviering in De Stolpe o.l.v. majoor Beatrix de Vries m.m.v. zangkoor De kerstpotten staan! Inpakken kerstpakketten Kerstpot in Hilversumse Meent kerstpakketten ophalen en bezorgen Vanaf vandaag geen maaltijden meer De kerstpotten staan! Fruitdozen klaarmaken Fruitdozen afhalen en bezorgen Kerst met Denkstof De kerstpotten staan! Zingen bij de kerstpot in Kerkelanden 4de Adventszondag Candlelightdienst o.l.v. kadetten Van Nieuwenhuijzen m.m.v. Kinderkoor De Spetters Muziekrepetitie De kerstpotten staan! De kerstpotten staan! Kerstdiner De kerstpotten staan! Kerstdiner De kerstpotten staan! Freubelmorgen


12.00 uur 19.00 uur 21.40 uur 22.00 uur

za.

24

zo.

25

10.30 uur

ma. di.

26 27

11.00 uur

Kerstdiner Flashmop muziekkorps Voorzang Kerstnachtdienst o.l.v. majoor Dini Veenendaal m.m.v. Gospel Roots Kerstwijdingsdienst o.l.v. kadetten Van Nieuwenhuijzen Kerst-inn o.l.v. kolonels Kerkhoven Vakantie KO t/m 9 januari

Januari

zo.

01

10.30 uur 11.00 uur

do. vr. zo. ma.

05 06 08 09

di.

10

wo.

11

do.

12

11.00 uur 09.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 13.30 uur 12.00 uur 13.45 uur 14.00 uur 19.30 uur 09.30 uur 10.00 uur 15.30 uur

vr.

13

zo.

15

10.00 uur

17

11.30 uur 13.30 uur

di.

Koffie ontmoeting met oliebollen Nieuwjaarsdienst o.l.v. kadetten V. Nieuwenhuijzen Kettinggebed Opruimen kerstversiering Dienst o.l.v. luitenant Eveline Marseille Start Kledingwinkel Start Mode Maken Start Maaltijden Vrouwenbond Kokkies kidsclub Start zangkoor Start Dagopening met vrijwilligers Start Freubelmorgen Start Goednieuwsclub Huizen Grote schoonmaak gebouw Graag opgeven bij Herma Voorn! Oecumenische dienst in De Morgenster, Seinstraat 2 Muziekrepetitie Bingo middag


do.

19

vr.

20

zo.

22

di.

26

do. za. zo.

27 28 29

19.30 uur 09.30 uur 10.00 uur 19.00 uur 10.00 uur 11.30 uur 13.45 uur 17.00 uur 09.30 uur 10.00 uur 11.30 uur

Time out Dagopening met vrijwilligers Kerstcommissie evaluatie Weeksluiting Emtinckhof o.l.v. majoors Beatrix de Vries / Jannie Terlouw Dienst o.l.v. majoor D. Veenendaal Muziekrepetitie Vrouwenbond Even eruit Huizen Dagopening met vrijwilligers Conferentie pastorale raden Dienst o.l.v. kadetten Van Nieuwenhuijzen Muziekrepetitie

Om aan te denken: Naar aanleiding van de uitslag van de enquête die in de zomer van 2016 is gehouden onder 30 korpsgenoten, zullen we in het nieuwe jaar moeten werken aan liefdevolle relaties, holistische kleine groepen en … We staan dus voor een grote uitdaging en er moeten grote problemen worden opgelost, maar… het probleem dat voor ons ligt, is nooit zo groot als de persoon die achter ons staat! En daarom gaan we onder zijn leiding moedig het nieuw jaar in. Nieuwjaarsdienst De eerste januari valt dit jaar op zondag. In de korpsraad hebben we besloten om die zondag vanaf half elf (10.30 uur) koffie te drinken met een oliebol erbij. Tegelijkertijd hebben we de gelegenheid elkaar Gods zegen te wensen voor het nieuwe jaar. Om 11.00 uur begint de dienst, waarin u de gelegenheid krijgt uw motto voor het nieuwe jaar aan ons door te geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een regel van een lied of een Bijbeltekst.


TELEFOONNUMMERS Leden pastorale raad: Korpsofficier Kadet

Kadet Time-out Winkel/Fondsenw. RS/Coördinator MDV Zangkoorleider Lid op persoonlijke titel Lid op persoonlijke titel Lid op persoonlijke titel PO v.d. maand:

majoor Dini Veenendaal C. v. Nieuwenhuijzen U. v. Nieuwenhuijzen Esther Kerkhoven Joop Gout majoor Lida Cornelisse Truus Duinkerken Jan Brons kolonel M. Kerkhoven Luc Fennema dec. – jan. -

Overige eerstverantwoordelijken: Inkoop/keuken Geer Bos Coörd. Nevendienst Rob Kerkhoven Coörd. oppas/Schoonm. Herma Voorn Goed Nieuws Club Joke Veenvliet

036-5343851 06-31968087 06-25630966 0346-211331 035-7726101 035-6858799 035-5310646 035-6853889 035-6422460 035-5389911

06-22518049 0346-211331 035-6233527 035-5252289

DE MENS WIKT… Vergeld geen kwaad met kwaad Vergevingsgezindheid was niet vanzelfsprekend in bijbelse tijden en landen. Denk maar aan de woorden: oog om oog en tand om tand. Toch staat er al in het Spreukenboek: Zeg niet: ik zal het kwaad vergelden; wacht op de Heer. Hij zal u helpen (20:22). En de


oproepen uit het Nieuwe Testament prediken liefde in plaats van haat en wraak. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Romeinen 12:17

VAST WEEKOVERZICHT zo.

ma. di.

wo.

do.

vr.

09.30 uur 10.00 uur 10.00 uur 10.00 uur 11.30 uur 12.30-15.30 uur 14.00-16.00 uur 10.00-12.00 uur 10.00-15.00 uur 10.00-15.30 uur 12.00-13.00 uur 13.30-15.00 uur 13.45-15.15 uur 17.00-19.00 uur 19.30 -21.00 uur 10.00-15.30 uur 10.00-15.00 uur 12.00-13.00 uur 14.00-15.30 uur 15.30-16.30 uur 19.30-21.00 uur 10.00-15.30 uur 12.00-13.00 uur 15.30-16.30 uur 19.00-20.30 uur 09.30 uur 10.00-15.00 uur 10.00-15.00 uur

-

Zondagsgebed Samenkomst Warm Welkomdienst (1e zo.) Oppas/Kindernevendienst Muziekrepetitie (3 x per maand) Mode Maken Kledingwinkel Sociaal spreekuur Kledingwinkel Open Huis Maaltijd: ‘Samen aan tafel’ Bingo middag (om de week) Vrouwenbond (om de week) Even eruit (4e week) Time out (1x per 6 weken) Open Huis Kledingwinkel Soep en broodjes Kokkies Kidsclub (2e wo.) Kinderkoor (om de week) Repetitie zangkoor Open Huis/Formulierenspreekuur Maaltijd: ‘Samen aan tafel’ Goed Nieuws Club Huizen Kledingwinkel Zaalschoonmaak Kledingwinkel Kledingwinkel (2e en 4e za.)


za.

Aan:

10.00 uur

-

Kledingwinkel

Korpsnieuws december 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you