Page 1

Marts · 2011 · 18. årgang

Korintherbrevet 70

Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge


Kære læsere

Indhold

Når denne udgave af Korintherbrevet, desværre lidt forsinket, læses, er en lang og kold vinter ved at være forbi og foråret er på vej. Som det kan læses andet steds i bladet, er opsætningen af Korintherbrevet flyttet til vores trykkeri, da Nina har valgt at stoppe. Jeg vil gerne hermed takke Nina for et godt samarbejde og tro tjeneste med opsætningen af bladet. Håber at vi kan se frem til et dejligt forår med masser af aktiviteter i vores område. Som det også kan læses andet steds, så er arbejdet med Naturstien og stationsområdet i fuld gang. Det bliver spændende at se de nærmere detaljer samt hvilke aktiviteter og områder der kommer på stationsområdet. Desværre har Korinth mistet 2 markante personligheder i idrætslivet, mindeord kan læses i bladet.

Familie Gospel-workshop i Faaborg ����1 Mindeord over Torben Fentz ����������������1 Mindeord over Kaj Bendtsen ���������������1 Nye miljøkrav: Heste(spare)pærer �������2 Feltskovl, sæk eller et bakspejl ������������3 Kære læsere af Korintherbrevet �����������3 Foreninger ��������������������������������������������5 Kirken ��������������������������������������������������9 Skolen ������������������������������������������������15 Trollegården ���������������������������������������17 Lokalrådet ������������������������������������������19 KIF �����������������������������������������������������20 Kalender ���������������������������������������������24

Dealine for materiale til næste udgave er 19. maj.


L o k a l t Den 2. april er der Familie Gospelworkshop i Faaborg Har du aldrig sunget Gospel før, eller vil du gerne prøve at synge Gospel for en dag, så har du nu mulighed for det. Henvend dig til Johanna Westphal Telefonr.43969763 eller e-mail: hannelie@jmwestphal.com KH Johanna

Mindeord over Torben Fentz En sidste hilsen fra Øster Hæsinge U.G. & F. Det var med sorg i hjertet vi modtog beskeden om, at Torben Fentz ikke er i blandt os mere. Torben var et fantastisk menneske, der altid stillede op for klubben såvel som aktiv spiller, holdleder for Old Boys eller fast mand ved dommerbordet. Torben har igennem årene været med til at sætte sit positive præg på Øster Hæsinge U. G. & F. både med hans dejlige direkte væremåde, og kække bemærkninger, både under kampe eller i Korinth Hallens Cafeteria. Torben var også vores trofaste speaker til ØH Stævnet gennem flere årti.

Torben gik bort i en alt for ung alder, men nåede alligevel at sætte friske og positive spor i vores hukommelse. Han var en af de ildsjæle som små, såvel som store klubber og foreninger, aldrig vil kunne klare sig uden. Vi kommer til at savne et glad og positivt menneske, en super holdleder og en rigtig god ven. Vores varmeste tanker går til Torbens nærmeste familie og venner. På vegne af Øster Hæsinge UG&F. Formand Bjarne Stage

Mindeord over Kaj Bendtsen, (Cola Kaj) Korinth Det gjorde rigtigt ondt inderst på os alle i Korinth IF, da vi fik beskeden om Kaj Bendtsen’s alt for tidlige død. Faktisk var der ikke mange der kendte hans fulde borgerlige navn. For os og mange andre var han slet og ret »Cola Kaj«, og han fik naturligvis sit kælenavn efter sin yndlingsdrik, der fulgte ham i tykt og tyndt. »Cola Kaj« flyttede for mange år siden til Korinth, sammen med sin kone, Jane, efter en turbulent opvækst i København, men den lille og trinde »kjøvenhavner« faldt med sit gode humør og friske bemærkninger snart

1


ind i landsbyens fællesskab. Han blev meget hurtigt accepteret og vellidt, hvilket ellers ikke altid er så nemt i et mindre samfund. Hurtigt efter sin ankomst dukkede »Cola Kaj« op i Korinth IF. Han vidste godt at man selv skulle gøre en indsats for blive en del af byens sociale netværk, og det blev han så sandelig! Han elskede at være sammen med andre, og påtog sig gennem årene flere hverv, og tillidsposter i vor forening. Han var således gennem mange år holdleder for vores herre- og dameseniorhold i fodbold, hjalp til ved byfester, knoklede ved de nu hedengangne Midtfyns Festivaler, samt ved vore udendørsstævner indenfor hånd- og fodbold. De senere år var »Cola Kaj« fast tilknyttet de årlige fodboldindestævner i Korinth Hallen, hvor han ofte sad i op til seks timer i træk ved dommerbordet, hvorfra han fra start til slut altid var god for et væld af muntre bemærkninger til spillerne eller dommeren. Ud over at have mistet en trofast hjælper, har mange af os i foreningen også mistet en kær og god ven, som længe vil blive savnet, og som aldrig vil blive helt glemt i vore hjerter. Vore tanker går til Jane, og de to sønner, Thomas og Morten, med løftet om at vi vil ære Kaj’s minde. På Korinth Idrætsforenings vegne Flemming Nielsen, formand for KIF

2

Nyt miljøkrav: Heste(spare)pærer Redaktionen for Korintherbrevet har fået op til flere henvendelser fra beboere i Korinth, især dem der bor langs Reventlowsvej. Mange af disse, er efterhånden godt trætte af at kigge ud af vinduerne, og se vejen ligne sig selv som for over 100 år siden, hvor trafikken gennem byen var domineret af hestetrukne køretøjer. Dengang var der ansat vejfolk til dagligt at fjerne hestenes efterladenskaber, men det er der af flere gode grunde ikke mere, så derfor ligger ansvaret nu ene og alene hos hesteejeren. Ganske som hos hundeejeren, som da heller ikke går ram forbi - når det angår klager over kedelige »kager« på gade og vej. En af klagerne, hvis navn er redaktionen bekendt, undrer sig over at man har opfordret alle i Korinth til at plante Rhodedendrun langs byens veje, når de mange hesteefterladenskaber alligevel tager opmærksomheden fra de smukke buske! Hestepærerne ligger i fuld flor hele året, mens buskene kun har en kort sæson, så måske skulle Korinth fremover profilere sig som »Byen med de 1001 hestepærer«, spørger klageren.


Feltskovl, sæk, eller et bakspejl? En hundeejer går næsten altid bagefter, eller side om side med kæledyret, og burde derfor være opmærksom på hvornår plastikposen skal frem af lommen for at sikre at de andre medborgere ikke havner i noget lo..! Når en hest skal - så skal den - og mange gange er rytteren ikke opmærksom på hvad hingsten eller hoppen foretager sig bag ryggen på berideren, og så har vi balladen! Et forslag kunne så være at kræve bakspejle på ridehjelmene, så rytteren kunne orientere sig om det skete på vej og fortov bag deres rute, men det vil nok være for meget at forlange? En bedre løsning kunne være at alle de hesteglade ryttere under rideturen medbragte en lille sammenklappelig feltskovl, og en plastiksæk, noget større end en hundepose! Vidner til levering af hestepærene kunne så lige - på en pæn måde - gøre rytteren opmærksom på at en del af morgenens havre, nu er ved at havne på et uheldigt sted, og derfor bør fjernes snarest! Det ville måske være den bedste løsning på problemet, for mange nyder jo også at se de stolte gangere trave forbi - for der er tale om lidt nostalgi! (hol)

Kære læsere af Korintherbrevet I sidste nr. af Korintherbrevet kunne jeg læse et synspunkt ”I lokalrådet undres vi”. Lokalrådet mener jeg har været usynlig. Jeg vil gerne prøve at komme jeres undren til hjælp. Jeg er helt uforstående over for, at jeg skulle være usynlig i mit arbejde som kommunalpolitiker. For det første skal jeg til at lære, hvordan man arbejder i det politiske forum. Jeg har taget mit arbejdstøj på, det meste politiske arbejde foregår i de forskellige udvalg, jeg stiller spørgsmål og går også imod flertallet, hvis jeg mener det ikke hænger sammen med min egen overbevisning. For det andet er jeg faktisk også flere gange blevet citeret i avisen med mine holdninger. Hvis jeg skal se på et par konkrete sager

3


som Lokalrådet henviser til, ligger der visse spilleregler under en høringsproces, som indebærer en vis usynlighed fra min side. Da skolestrukturen var på kommunalbestyrelsesmødet, gav jeg min mening til kende, jeg vil sige, at jeg ikke er helt enig i det skoleforlig, som er blevet vedtaget, men når man taler om et forlig så må man gi’ og tag, og desværre får man ikke alle sine mærkesager tilgodeset. Sådan er det også i Lokalrådet og for den sags skyld også i et hvert hjem, her må man også ”klippe en tå og hugge en hæl” for at få meninger og holdninger til at gå hånd i hånd. Så skolen er IKKE blevet lukket, men overbygningen skal flyttes, lige netop den del kan man diskutere og jeg havde håbet, at det nedsatte kommissorium kunne have fået arbejdsro inden man havde taget beslutningen. Når det er sagt, har jeg stor tillid til at bestyrelse og ledelse fortsat kan gøre skolen attraktiv. Genbrugsstationen bliver nævnt som en mærkesag for lokalrådet, jeg

4

går også ind for at genbrugsstationen skal overleve, jeg kæmpede da også til det sidste og deltog desuden i borgermødet. Resultatet blev også, at man 2 gange om året (for- og efterår) stiller containere op, så man har mulighed for at komme af med sit haveaffald, det er for mig det største problem for borgerne at komme af med den slags affald, hvis man ikke har bil og trailer. Her udover må vi alle prøve at blive bedre til at bruge ”genbrugsbilerne”, som troligt kommer hver 14. dag og har man f.eks. et gammelt bord eller sofa, kan man ringe til genbrugsstationen, så tager de også det med, så lad os også give det en chance. Så måske er vi borgere, Lokalrådet og jeg ikke så langt fra hinanden. Min opfordring til Lokalrådet kunne være, at vi skulle mødes så vi kunne få afstemt forventninger til hinanden, jeg tager gerne imod en invitation. Jeg håber med denne skrivelse at kunne afklare lidt af Lokalrådets undren over deres opfattelse vedr. min person. Med venlig hilsen Ib Ingildsen, Kommunalbestyrelsesmedlem for socialdemokraterne i Faaborg Midtfyn Kommune.


f o r e n i n g e r Brahetrolleborg Guldalderklub

Atter rideskole i Korinth

På generalforsamlingen den 19. jan. 2011 blev det vedtaget at nedlægge Brahetrolleborg Guldalderklub grundet dalende tilslutning til møder og arrangementer. Vi slutter med underholdning af »Husets orkester« fra Faaborg den 30. marts. Overskydende midler bliver skænket til Lykkevalg Ældrecenter. Mvh. Bestyrelsen

Den 1.november flyttede SMIR fra Millinge til Korinth, i Dalum Landbrugsskolens rideanlæg på Fagsted 1. Klubben driver ridehuset og undervisning, mens stalden drives af Dalum Landbrugsskole. Stalden husede ved indflytning i forvejen knap 25 heste - som er privatejede - så da vi kom med elevhestene, var stalden fuld. SMIR er en klub hvor der undervises i både dressur og spring. Vi har altid mellem 10 og 12 elevheste, så vi kan

5


helt sikkert også finde en til dig. Der er holdundervisning alle ugens dage, tirsdag og torsdag er der også hold for »tanter«.... og om muligt skal vi også gerne have et herrehold. På trods af vinterens udfordringer har det været muligt at etablere en ny bund i uderidebanen. Så snart det bliver muligt, kommer turen til indendørsbanen, der trænger meget til det, men det skal passe med at huset skal lukkes imens og aktiviteterne kan flyttes udendørs til udebanen. Men det ses frem til af mange af vore ryttere! SMIR er en klub som vægter det sociale meget højt, der skal være plads til alle. Der er rigtig mange arrangementer på vores kalender, som kan ses på www. smir.dk. Blandt andet afholdes hvert år en stor sommerridelejr, én til to weekender med overnatning, julearrangement, kurser for ryttere, og en masse elev- og klubstævner. Vi udnævner hvert år Årets Rytter, og i år kunne Line Fløe, vores daglige underviser, overrække prisen til Mette Marie Bonde, der udmærkede sig udover at være en dygtig rytter og opnå mange gode placeringer - ved at være yderst hjælpsom og vellidt. Tillykke til hende. Vi synes vi er nu ved at være kommet godt på plads i Korinth og ser frem til at blive en aktiv del af bybilledet. Der er mulighed for at få en gratis prøvetime, ring til Line Fløe på tlf. 30 50 88 48. Line tilbyder desuden enetimer. Vibeke Frandsen, formand for SMIR

6

Så er vi alle kommet ind i et nyt år I december havde Ældreidrætten, Guldalderklubben og Pensionistforeningen et meget vellykket julearrangement. De lokale handlende og håndværkere og en del handlende fra Faaborg havde leveret gevinsterne til det traditionelle lotteri. Det vil vi gerne sige tusind tak for. Her ses et billede af nogle af gevinsterne. Niels Knudsen, Erling Rasmussen og Erling Kløverpris leverede musikken til de kendte julesange. Tusind tak til alle der medvirkede til at gøre disse arrangementer så hyggelige. Ikke mindst


de frivillige, der havde bagt småkager, boller og lagkager. Ugen efter havde de to pensionistforeninger deres fæl-

les juleafslutning. Denne gang var der blevet pyntet juletræ, og eftermiddagen sluttede med, at man gik rundt om træet. Her spillede Niels Knudsen også til sangene, og til begge arrangementerne havde vi den store glæde at Ole Buhl Nielsen var med, og fortalte historier, og hvordan man skulle benytte dagene i december. I den store julepakke lå der mange fine ting med hver deres dato på. Også en tak til de to plejecentre, der lagde lokaler til. Inger Flamand

Brahetrolleborg Pensionistforening På grund af ombygning på plejecentret Lykkevalg har vi måtte flytte vores sidste arrangementer. Den 9. og

7


23. marts foregår møderne på Solskrænten, men den 6. april foregår det i Kulturhuset i biografsalen, hvor vi får besøg af Villy Klüver og Willy Bøgelund, der vil underholde os med gårdsangerviser og Sigfred Pedersen sange, og vi får lov til at synge med. Årets udflugt er onsdag den 25. maj 2011. Afgang fra Korinth kl.08.00. Vi drager østpå - over Storebæltsbroen og finder et sted, hvor vi kan gøre et kort stop og evt. en kop formiddagskaffe. Videre - op ad vestkysten på Sjælland - op til Gørlev-krydset ind over og op langs med Tissø/ Ubby - et smut ud på Asnæs - forbi godset Lerchenborg og kommer til Kalundborg og vores spisested - Restaurant Gisseløre. Her venter de os med en 2 retters menu som vi giver os tid til at nyde i pragt-

8

fulde omgivelser - helt ud til Kalundborg Fjord. Men, vi skal videre, vi forlader Kalundborg-kører ud over Jyderup og Mørkøv og kommer snart til vores næste udflugtsmål - nemlig Andelslandsbyen Nyvang. Her betaler vi entre, kører en kort ”intro” tur og er ellers på egen hånd i disse særprægede omgivelser, taget næsten ud af vores egen ungdom. I besøget er også inkluderet kaffe og kage i cafeen. Det forventes at vi er hjemme ca.18.30. Denne tur inkl. bro – middag – entre kaffe for 400,- kr. Tilmelding kan ske til Inger Flamand tlf. 62 65 10 73 eller Ellen Jensen 62 65 11 66 senest den 11. maj. Derefter er der sommerferie indtil den 7. september, hvor vi glæder os til de nye omgivelser og det nye køkken på Lykkevalg.


Februar – maj 2011

Kirkeblad for Brahetrolleborg & Ø. Hæsinge Sogne 9


g u d s t j e n e s t e r Brahetrolleborg – Krarup – Ø. Hæsinge Februar – maj 2011 Brahetrolleborg Krarup Ø. Hæsinge Søndag den 27. marts, 3.søn. i fasten 10.30 9.00 ... Søndag den 3. april, midfaste ... ... 14.00 TJ Søndag den 10. april, Marias bebudelsesdag 9.00 10.30 ... Søndag den 17. april, Palmesøndag 9.00 ... 10.30 Skærtorsdag, torsdag den 21. april se Krarup 19.00 se Krarup Langfredag, fredag den 22. april 10.30 se Brah se Brah Påskedag, søndag den 24. april 10.30 ... 9.00 2. påskedag, mandag den 25. april 9.00 10.30 ... Søndag den 1. maj, 1. søn.e.påske .... 10.00 konf ... Søndag den 8. maj, 2.søn.e.påske 10.00 konf ... ... Søndag den 15. maj, 3.søn.e.påske 9.00 ... 10.30 Bededag, fredag den 20. maj ... ... 10.00 konf Søndag den 22. maj, 4. søn.e.påske 10.30 9.00 ... Søndag den 29. maj, 5. søn.e.påske 10.30 ... 9.00 Kr. Himmelfartsdag, torsdag den 2. juni 9.00 10.30 ... Søndag den 5. juni, 6. søn.e.påske ingen ... 9.00 TJ Pinsedag, Søndag den 12. juni 10.30 9.00 ... 2. pinsedag, mandag 13. juni Fælles friluftsgudsteneste kl. 10.30 ved Arreskov Søndag den 19. juni, Trinitatis 9.00 10.30 ... Søndag den 26. juni, 1.søn.e.Trin 9.00 ... 10.30 Søndag den 3. juli, 2.søn.e.trin 10.30 9.00 ... Søndag den 10. juli, 3. søn.e. trin 10.30 ... 9.00 Søndag den 17. juli, 4. søn.e.trin 9.00 10.30 ... Forkortelser: TJ: sognepræst Torkil Jensen, V. Åby

10


Kirkebilen kører. Husk at bestille i god tid og senest inden middag dagen før: Alex’ Taxa tlf. 62 66 12 02 Sognepræsten: Ole Buhl Nielsen, Reventlowsvej 4, Korinth, 5600 Faaborg. Tlf. 62 65 11 21. E-mail: obn@km.dk. Træffes bedst om formiddagen på hverdage. Mandag er fridag. Sognepræsten holder fri i weekenden den 2.-3. april samt i hverdagene op til. Desuden i weekenden den 4.-5. juni. Embedet passes i disse perioder af sognepræst Torkil Jensen, V. Åby, tlf. 62 61 64 20. Organist: Kenn Therkelsen, tlf. 29 60 06 83 Graveren, Brahetrolleborg: Jan Frederiksen, tlf. 62 65 20 17 Graveren, Ø. Hæsinge: Trine Ustad Kallehauge, tlf 22 44 49 12

Salmesangs-aften i påskens tegn i Brahetrolleborg kirke Tirsdag den 12. april kl. 19.00 vil vi synge en perlerække at påskens

salmer ved en sangaften i Brahetrolleborg Kirke. Vi skal synge nogle af de kendte og elskede påskesalmer og nogle af de mere ukendte. Et par nyere påskesalmer vil også være på programmet. Mellem salmerne vil sognepræst Ole Buhl Nielsen fortælle om salmerne og om påsken og påskens traditioner. Alle er velkomne. Det er et arrangement for alle tre sogne i pastoratet og kirkebilen kan benyttes. Musikudvalget for Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge

Vil nogen med ud at rejse? I foråret 2010 var vi på en dejlig sognerejse i Paulus’ fodspor til Græ-

11


kenland. Vi håber, at det kan lykkes at samle en flok, som vil med på en ny sognerejse. Hvor den kan gå hen og hvornår vi kan komme af sted, vil vi tage op på et sognerejsemøde i Det Ny Hospital i Faaborg (lige ved siden af Faaborg Kirke), torsdag den 14. april kl. 19.30. Bag sognerejsen står sognepræst Vibeke Hammerum, Svanninge og undertegnede. Alle er velkomne. Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Højskolesangaften i Krarup med Brahetrolleborgkoret Der er noget særligt ved at synge sammen, når det lyder som et stort kor og taget er ved at løfte sig. Den oplevelse kan vi få, når vi holder en højskolesangaften i Krarup Forsamlingshus onsdag den 11. maj kl. 19.30.

12

Brahetrolleborgkoret deltager og vil lægge deres stemmer i fællessangen foruden at de giver prøver på deres fornemme kormæssige kunnen. Alle er velkomne. Det er et arrangement for alle tre sogne i pastoratet og kirkebilen kan benyttes. Musikudvalget for Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge

Påskens gudstjenester Påskens gudstjenester er lidt ligesom de tv-serier, hvor man kan se de enkelte afsnit uafhængig af de andre, men hvor man får en mere sammenhængende oplevelse, hvis man ser dem alle! I påsken følger vi bibelens bevægende beretning om den første kristne påske i Jerusalem, hvor Jesus modtages som en konge palmesøndag, indstifter nadveren skærtorsdag aften, korsfæstes langfredag og genopstår fra de døde påskedag.


Skærtorsdag og langfredag samler vi kræfterne og holder en fælles gudstjeneste for hele pastoratet. Skærtorsdag bliver det en højtidelig aftengudstjeneste i Krarup kirke kl. 19.00 og langfredag en afdæmpet gudstjeneste med tid til eftertanke i Brahetrolleborg Kirke kl. 10.30. Vi håber, at mange finder vej hen over sognegrænsen til kirke. De andre helligdage i påsken er med fuldt gudstjenesteprogram, dvs to gudstjenester i pastoratet hver af dagene. Tidspunkterne for påskens gudstjenester fremgår af gudstjenestelisten og kan også ses på hjemmesiden www.brahetrolleborgkirke.dk Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Påske og frihed Uddrag af påskedags prædiken 2010: I et fængsel taler fængselsdirektøren til fangerne: - »I næste måned har jeg været direktør for fængslet her i 25 år. Jeg synes, at vi skal fejre det. Hvilken form for fest vil I foreslå?« Fangerne (i kor): - »Åbent hus! Hva’ mæ’ åbent hus?” Ja, hvad kunne åbent hus i et fængsel ikke føre til? Døre ville stå vidt åbne og fangerne kunne frit gå ud i verden. Det ville ingen fængselsdirektør gå med til. Så skulle der da komme ordre ovenfra om, at der blev givet generalamnesti til alle fanger. Påskedags evangelium fortæller om åbent hus i det fængsel, vi kalder døden. Døren

fra døden ud til livet står pivåben, stenen for graven skubbes fra og Jesus er blevet løst af dødens lænker og gået ud i verden. Manden med leen, der er fængselsdirektør i dødens hus, har måttet bøje sig for ordrer ovenfra, fra en, der har mere at sige end ham, Gud selv: Løs min Søn og lad ham gå ...og lad døren stå åben! Glædelig påske! Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Konfirmationer 2011 For første gang i nyere tid falder årets konfirmationer her i pastoratet i maj, hvor vi ellers ofte har stået og frosset på kuldskære aprildage. Det skyldes, at påsken falder meget sent i år. I Brahetrolleborg Kirke er der konfirmation søndag den 8. maj kl. 10.00 og i Ø. Hæsinge kirke bededag fredag den 20. maj kl. 10.00.

13


Disse linjer skrives, mens frosten knuger landet i sit vintergreb, men mon ikke, at majs konfirmationer kommer til at foregå på solfyldte, bøgelyse dage? Det håber vi! Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Til kalenderen

Krarup og Ø. Hæsinge kirker. Formålet med kirkebilen er, at alle skal have mulighed for at komme i kirke, også selv om det kniber med at gå eller køre selv. Husk at bestille i god tid og senest inden middag dagen før: Alex’ Taxa tlf. 62 66 12 02. Menighedsrådene.

Årets friluftsgudstjeneste for hele pastoratet bliver i år 2. pinsedag, mandag den 13. juni kl. 10.30 og foregår i parken ved Arreskov slot. Årets natkirke i Brahetrolleborg Kirke bliver en fredag aften først i efteråret. Hold øje med nærmere opslag.

Besøg hos ældre og syge Jeg går meget gerne på besøg hos ældre og syge, men det er ikke altid, at jeg ved, hvor behovet er. Derfor er man altid velkommen til at kontakte mig, på egne eller andres vegne, og aftale et besøg. I det hele taget er man altid velkommen til at bede om en samtale med sin sognepræst. Ole Buhl Nielsen, sognepræst, tlf. 62 65 11 21. Mail: obn@km.dk

Brug kirkebilen flittigt! Alle beboere i pastoratet er velkomne til at benytte sig af kirkebilen, der kører til gudstjenester i Brahetrolleborg,

14

Brug hjemmesiden flittigt! På pastoratets hjemmeside er der gudstjenestetider, omtale af arrangementer, lidt om kirkernes historie, billeder til fri afbenyttelse, opbyggelige ord mv, og hver uge et par nye linjer fra sognepræstens hånd om livets gang. På hjemmesiden finder man oplysninger om menighedsråd og ansatte ved kirkerne og man kan maile til sognepræsten. Hjemmesiden har adressen www.brahetrolleborgkirke.dk. Skriver man www.oesterhaesingekirke.dk kommer man samme sted hen! Menighedsrådene


Brahetrolleborg Skole Af Skoleleder Susanne Pedersen

Ny skole og børnehave i Korinth 1. august 2012 forventer vi at starte en ny skole og børnehave i Korinth under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse af vores projekt (når dette Korintherbrev udkommer har vi måske allerede fået godkendelsen). Som bekendt mister vi desværre overbygningen på Brahetrolleborg skole om 1 ½ år. Det er ærgerligt, for vi har som skole og som lokalsamfund rigtig meget gavn og glæde af alle vores store børn. Men det er politisk bestemt, at de store elever fra vores område og fra Horne og Svanninge skal samles på de to byskoler i Faaborg. Denne nye situation gør imidlertid, at vi får nogle spændende muligheder for at skabe en helt ny skole. Vi gør os sammen med skolebestyrelsen mange tanker om, hvilken skole vi gerne vil have fremover. Bl.a. vil vi i samarbejde med Trollegårdens personale og bestyrelse etablere en såkaldt landsbyordning. Det er en organisation for børn fra 3 år til og med 6.kl. med én bestyrelse, én leder og med fælles økonomi. Det

vil give øget mulighed for samarbejde på tværs, fælles værdier, fælles traditioner, en ”rød tråd”/sammenhæng gennem børnenes liv fra de er 3 år til de forlader skolen efter 6.kl. osv. Vi vil også gerne tænke hele dagplejeområdet med i vores nye børnehaveSFO-skole. Helt konkret arbejder vi nu med mulighed for legestuefaciliteter for lokalområdets dagplejebørn, og når vi efter 1. august 2012 får mere plads, får vi formentlig endnu bedre muligheder for dagplejerne og deres børn. Vi ser rigtig gode pædagogiske fordele for alle børn og tillige spændende udfordringer for personale, såvel dagplejere som personale fra børnehaven og fra skolen. Udover de pædagogiske fordele, der vil være ved en landsbyordning, ser vi også et behov for at styrke tilgangen til børnehaven. Som det er nu, er der en del forældre, der vælger anden børnehave til deres børn. Det har jo den konsekvens, at børnehaven bliver mindre, men det vil også komme til at betyde noget for elevtallet på skolen. Det er vigtigt at få vendt denne udvikling, så vi fortsat kan have både en børnehave og en skole i Korinth. Alle de lokale dagplejere gør et rigtig godt pædago-

15


gisk arbejde til gavn for de små børns udvikling, så det vil være optimalt at tænke hele småbørnsområdet ind i landsbyordningen. Såvel personale som bestyrelse er særdeles positive overfor tankerne om vores nye tiltag, og vi glæder os alle sammen til det kommende samarbejde og de mange nye udfordringer, vi vil møde.

En spændende faguge på Brahetrolleborg Skole I uge 12, fra den 21. marts til lørdag den 26. marts, skal vi have en meget spændende faguge på skolen. Det er i år en anderledes faguge, end vi plejer og også noget mere omfattende. Overskriften for ugen er DE HISTORISKE PERIODER, SOM HAR HAFT BETYDNING I VORES LOKALOMRÅDE, ALTSÅ FOR KORINTH. Disse perioder skal eleverne formidle til publikum på forskellig vis. Det kan være som film eller små tableauer, som vil komme til at foregå på forskellige lokaliteter i byen. Vi er stadig på planlægningsstadiet, men foreløbig er det vores plan, at alle børnene inden denne uge vil få noget at vide om stavnsbåndets ophævelse og bøndernes frisættelse. Derudover er planen, at alle børnene i foråret skal besøge Gærup Skolemuseum. Gærup skole var jo den første danske folkeskole.

16

På denne måde får alle en indsigt i den periode, som vi skal arbejde videre med i uge 12. Selve ugen vil forløbe sådan, at mandag bliver eleverne undervist, som man blev det på Johan Reventlows tid. Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag arbejdes der i forskellige værksteder, hvor børnene bliver delt op i 6 hold, som alle består af børn fra O. klasse til 9. klasse. Lørdag vil blive dagen, hvor det hele skal vises og formidles for først og fremmest forældrene og evt. andre Korinthere, som kunne have lyst til at være med. Pa nuværende tidspunkt er planen, - under forudsætning af, at vi får ja, fra de forskellige steder, hvor vi har spurgt, - at et hold skal fremstille en film evt. om Jens Baggesens navngivelse af mange af gårdene omkring os. Denne film vil blive vist i Kulturhuset. Et hold vil arbejde med Klostrets og kirkens historie, dette vil foregå i og omkring kirken. Et hold vil arbejde med stavnsbåndets ophævelse og i det hele taget Johan Ludvig Reventlows betydning for bønderne i 1780’erne. Dette vil måske komme til at foregå i avlsgården på Brahetrolleborg Gods. Et hold vil tage sig af den industri, som kom til at blomstre i Korinth også foranlediget af Reventlow. Tro og overtro vil være et emne, der arbejdes med og endelig vil et hold se på stationens opståen og betydning for byen. Her kunne der på stationspladsen indrettes et marked med alt, hvad dertil hører. Det vil være muligt at køre med Veterantoget, og


der kunne være forskellige oplevelsesmuligheder under togturen. Som sagt er vi i planlægningsfasen og ved hjælp af mange lokale, som har vist stor interesse i at hjælpe os, tror vi, at vi får en meget spændende og anderledes uge. Der er vist stor velvilje fra Undervisningssekretariatet i Faaborg Midtfyn Kommune, og vi har også været så heldige, at vi har fået tildelt 9 konsulenttimer i drama fra Odense Teater. Vi forventer os meget af denne uge og glæder os meget til at vise alt det betydningsfulde, som er hændt i Korinths historie.

Trollegården Julemarkedet i Trollegården i Korinth var en dejlig dag for børn og deres familier. 300 gevinster blev vundet i Tombolaen, småkager og juledekorationer blev solgt, juleboller og lune klejner blev spist og børnene mødte julemanden. Men allerede i oktober var der syltedag, hvor børnenes bedsteforældre sammen med personale og børn var samlet for at lave syltetøj til julemarkedet. Og forberedelserne foregår hen over hele året, hvor der produceres til julemarkedet. Derfor havde vi også en mormor på besøg,

17


som kom og kogte gammeldags krydderfedt. Julemarkedet startede med at udvalgsformand Jakob Holm fortalte om jul, da han var barn. Senere kom julemanden på besøg og børnene red på ponyer, som var udlånt til denne dag. En stor tak til alle, der medvirkede til at vi fik et stort beløb, som skal bruges til forårets kolonitur. Nogle af børnene mente, at vi skulle af sted på koloni lige efter at julemarkedet var afsluttet, men vi venter indtil foråret er kommet, så vi kan nyde det smukke danske forår. Efter jul starter vi op som mange andre danskere med at have fokus på sundhed. Børnehavens ældste børn går i svømmehallen,

18

mens de yngre daglig tager en løbetur rundt på legepladsen. Vi laver sund mad 3 gange og slutter med forældrekaffe. Senere starter vi kunstprojekt op, som slutter med en fernisering, hvor forældrene inviteres til at se kunstværkerne. Den 2. februar inviterer Faaborg-Midtfyn kommune til Borgermøde for at få input til, hvordan I som borgere gør jer tanker om fremtidens daginstitutioner. Derfor er det vigtigt, at I møder op denne aften. I løbet af foråret skal der udarbejdes en ny plan for hele daginstitutionsområdet, på samme måde, som inden for skoleområdet, så det bliver spændende at se, hvad der sker.


Lo k a l r å d e t Forandringer Lokalrådet drøfter i øjeblikket mindre forandringer og justeringer i forhold til Korintherbrevet. Nina Krogh som har gjort Korintherbrevets materiale klar til trykkeriet, har valgt at stoppe. Derfor har vi forhandlet en aftale på plads med trykkeriet, som med start fra dette nummer, overtager Nina’s arbejde. Et nyt tiltag vi har vedtaget i lokalrådet er at spejderne overtager udleveringen af Korintherbrevet fra Post Danmark. Den korte begrundelse er at vi mener de penge vi har betalt Post Danmark for udleveringen, vil gå til et bedre formål, når spejderne fremover står for udleveringen. Så hvis der er nogle som oplever at de fremover ikke modtager Korintherbrevet, skal man ringe til Jens Ørum, som er ansvarlig, på spejdernes vegne. Jens har tlf. nr. 62651555. Lokalrådet

Naturstien Korinth - Ringe Planlægningen af Naturstien mellem Korinth og Ringe er nu nået så langt at der vedtaget en indvielsesdato, som bliver d. 5. maj 2012. Den officielle indvielse står Skov- og Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn kommune for. Der er også nedsat en ”eventgruppe” som vil arrangere forskellige ting. Under hele forløbet af planlægningen vedr. Naturstien, er der under Skov- og Naturstyrelsen nedsat en følgegruppe som består af repræsentanter fra lokalrådene langs banen og andre interessenter (2 fra lokalrådet i Korinth og Øster Hæsinge) som bl.a. har kommet med forslag til faciliteter langs Naturstien og på Stationspladsen i Korinth. Alle disse ønsker er så blevet bearbejdet af en Landsskabsarkitekt og er blevet prioriteret efter den økonomi (2,3 mil Kr.) som projektet er underlagt. Ønsker til Stationsarealet i Korinth har bl.a. været: 60-90 parkeringspladser i forbindelse med Korinth Kulturhus og at underlaget bliver af en sådan beskaffenhed, så Korinth Kulturdage kan bruge det til

19


festplads, legeplads, madpakkehus til dem der benytter stien, bevarelse af 8 petanquebaner, drejeskive til veterantoget, handicapvenligt toilet, erhvervelse af Stationsbygningen, Lokalrådet for Korinth og Øster Hæsinge har tilbudt at levere Rhodondrendon planter til Stationsarealet, mm. På et møde i marts i følgegruppen, vil Skov- og Naturstyrelsen løfte sløret for hvor mange ønsker der er blevet plads til på Stationsarealet. Mere herom i næste Korintherbrev. Lokalrådet

Den 13. oktober havde vi en hyggelig afslutning i hallen med ca 100 spillere, søskende og forældre. Tonny lavede maden og alle trænerne fik en lille erkendtlighed sponsoreret af Dagli Brugsen, som tak for deres uvurderlige indsats i sæsonen. Udendørssæsonen starter igen midt i marts. Endelig information omkring træningstider og starttidspunkt følger senere. Igen i år har vi desværre en del der ikke har betalt deres kontingent. Det koster altså en del penge at drive en fodboldklub, så se nu at få betalt!!

KInFormation Nyt fra ungdomsafdelingen: Så er sæsonen afsluttet med mange gode timer i fællesskabet med andre børn og unge i KIF. Vi har haft en god sæson og glæder os til at starte udendørs igen i marts 2011. I mellemtiden træner vi indendørs hver onsdag i hallen. U15: 16.00 - 17.30 U8,9,10: 17.30 - 18.30 U12: 18.30 - 19.30

20

Korinth IF’s U10 som Maskotter på Tre-For Park Mandag aften den 22. november havde vi fået mulighed for at løbe på banen med OB´s spillere som maskotter i kampen mod FCM. Da samtidigt vores U15 hold skulle være bolddrenge, besluttede vi at leje en


bus og køre til Odense i samlet flok. I dagene optil var drengene meget spændte og glædede sig helt vildt. De diskuterede meget om, hvem det ville være fedest at få lov at holde i hånden. De var lidt splittede med Utaka og Djemba-Djemba. Godt nok var det de største stjerner, men vores spillere var lidt nervøse for om de snakkede fransk eller engelsk til dem. Efter at mor og far havde fået deres gratis billetter blev 11 meget spændte spillere og en meget stolt træner ført ind i det allerhelligste område af Tre-For Park – det var stort. Efter vi havde fået taget holdbillede og stod og ventede på at komme ind og se på opvarmningen kom BS Christiansen gående lige

forbi os. De fleste genkendte ham, men én ville ikke tro på, at det var ham, fordi ”han ser da meget ældre ud på TV”. Det helt store klimaks var selvfølgelig selve det at skulle løbe på banen. Det var 11 meget stille og nervøse drenge, der stod og ventede på trappen. Oskar, som er den mindste på holdet fik endelig en fordel af sin højde. Han skulle nemlig stå forrest og holde anføreren i hånden – han voksede pludselig mange centimeter. Drengene havde fået at vide, at de skulle huske at nyde det og huske at gå stille ud af banen, men da det var tid at komme af banen løb de fleste alligevel - men huskede dog at vinke med begge hænder. Selve kampen var

21


en stor rutschetur. Først helt nede i kulkælderen ved 0-2 til FCM. Så optimismen tilbage ved 1-2, så jubel ved udligningen og endelig total ekstase ved målet til 3-2. Der var kanon stemning i bussen. I hvert fald til at starte med, for drengene var meget trætte og mætte af oplevelser, så efterhånden vi nærmede os Korinth var der flere, der lukkede øjnene. Nyt fra Seniorafdelingen: Indendørsstævner: Fodboldafdelingen har traditionen tro afholdt 4 indendørsstævner i løbet af vinteren. Udover en god gang fodbold og social hygge bidrager stævnerne også til, at foreningen, hallen og cafeteriet får en økonomisk gevinst. Alle 4 stævner sponsoreres af Dagli´Brugsen Brahetrolleborg, Depot Svendborg v/ Ove Nielsen og Korinthallens Cafeteria. – stor tak for det. Herre senior: I 2011 har vi igen tilmeldt 2 herre seniorhold – et i serie 4 og et i serie 5. Herre senior har fået ny træner – Arne Hansen. Arne har de senere år været træner i Hillerslev, hvor han har været med til at føre klubben fra serie 5 til serie 3. Arne har tidligere spillet i Korinth IF, og har også været seniortræner i klubben. Vi glæder os til et gensyn med Arne, som er en vellidt træner blandt spillerne. Arne er en meget engageret træner, så han skal nok sørge for at spillerne er klar til turneringsstart den 2. april 2011. Træ-

22

ningen starter lørdag den 12. februar kl. 14.30 ved Korinth-hallen Dame senior: Damerne vil også i 2011 være tilmeldt med et dame 7-mandshold. Oldboys: Klubben deltager også i år i OB70’s turnering med et super oldboyshold. Holdleder er Keld Storm. Turneringen starter 1. april. Holdet spiller hver mandag, og hvis du er 35 år eller derover, og har lyst til fodbold og hyggeligt samvær, så kontakt Keld på tlf. 2972 7337. Multibane: Fodboldafdelingen har siden vinteren 2009/10 igangsat et projekt med at få etableret en multibane. De samlede udgifter til etablering udgør ca. 600.000 kr. Pt. har vi fået tilsagn om 310.000 kr. fra Lokaleog Anlægsfonden, Faaborg-Midtfyn Kommune og LAG (Lokale Aktionsgrupper under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, der har til formål at støtte etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne). Den resterende finansiering vil foreningen selv stå for i form af kontant bidrag fra foreningen, frivilligt arbejde, sponsorater m.m. For at få hele finansieringen på plads vil vi i samarbejde med Lokalrådet søge diverse fonde om tilskud til projektet. Vi håber, at der vil være stor opbakning i lokalsamfundet til at bidrage


økonomisk, fordi multibanen vil være et stort aktiv, og som vil medvirke til at gøre det attraktivt og lidt sjovere at bo i Korinth og omegn. Hvis alt går vel håber vi at have finansieringen på plads ultimo 2011, hvorefter vi kan gå i gang med at få anlagt banen. Multibane vil være åben for alle, og klubben har mødt god opbakning fra byens andre institutioner, og både skolen, SFO og børnehaven vil have mulighed for at bruge banen. Multibanen påtænkes etableret ved siden af hallen forenden af fodboldbanen ved skolen, hvor den vil ligge i nær tilknytning til skolen, børnehave, hallen m.m. Fodboldafdelingen Korinth IF v/ Jan Hansen

U8, U9 Rune Jørgensen, 28407705 Brian Petersen, 21996788 Træner Tirsdag og torsdag kl. 16.3017.45 på bane 1 Opstart tirsdag 15.marts U12 Pia Sørensen, 31750875 Heidi Træner tirsdag og torsdag kl. 17.1518.45 på bane 2 Opstart tirsdag 15. marts U15 Malene Løvgreen, 40581837 Mathias Heckmann, 26273183 Marco Boutrup, 21864299 Træner tirsdag og torsdag kl. 17.1518.45 på bane 1 Opstart tirsdag 8. marts Piger U13 Hans Henrik, 28600787

Trænere, træningstider og træningsopstart 2011 KIF U6, U7, U8 Træner tirsdag kl. 16.30-17.30 på bane 1 Opstart 29. marts

Træner tirsdag kl. 17.15-18.45 på bane 2 Opstart tirsdag 22. Marts Piger U6, U7, U8, U9 Helle Graff, 26832782 Træner onsdag kl. 14.00-15.00 på bane 1 Opstart ?

23


K a l e n d e r e n Marts

Maj

April

Juni

30. Brahetrolleborg Guldalderklub: Under-holdning af ”Husets Orkester” fra Faaborg 31. Bankospil i Ø. Hæsinge

6. Pensionistforeningen ”Fynsk eftermiddag” med Villy Klüver og Willy Bøgelund 14. Bankospil i Ø. Hæsinge 28. Bankospil i Ø. Hæsinge

9. Husmoderforeningen: Besøg i Minibyen med guide i Faaborg 12. Bankospil i Ø. Hæsinge 26. Bankospil i Ø. Hæsinge

9. Bankospil i Ø. Hæsinge 23. Bankospil i Ø. Hæsinge

Nielsen Antik Klik ind på www.nielsenantik.dk og se vores store udvalg af bl.a. tallerkenrækker, slagbænke og mange andre smukke møbler. Vi har åbent efter aftale i vores udstillingslokale på Lykkevalg 18, Korinth. Send os en mail på nielsenantik@ hotmail.com eller ring til os på tlf. 2282 1613, hvis du ønsker at besøge vores udstillingslokale.

24


Korinth afd. 6548 5300

25


Din annonce? Kontakt Mette Dall 23 24 30 90

Her kunne DIN virksomhed ha’ annonceret! Kontakt Mette Dall 23 24 30 90

26


Her kunne DIN virksomhed ha’ annonceret! Kontakt Mette Dall - 23 24 30 90

27


28


Brahetrolleborg Skole: Skoleinspektør Susanne Pedersen, Tlf.: 72 53 03 48

Kirkelige adresser: Sognepræst: Ole Buhl Nielsen, Præstegården, Reventlowsvej 4, Tlf.: 62 65 11 21 Brahetrolleborg sogn: Graver: Jan Frederiksen tlf.: 62 65 20 17 Kirkeværge: Ivan Madsen tlf.: 62 65 19 29 Formand for menighedsråd: Jens Drost tlf.: 62 65 13 93 Øster Hæsinge sogn: Graver: Trine Ustad Kallehauge tlf.: 22 44 49 12 Kirkeværge: Hans Søberg tlf.: 62 64 10 29 Formand for menighedsråd: Else Nielsen tlf.: 62 64 16 31 Containerplads: onsdag kl. 14 - 18 Lukker permanent den 31. december 2011.

Redaktionen: Susanne Pedersen Lena Rasmussen Else Nielsen John Hollænder (hol) Anne Mette de Visser

7253 0348 6265 1600 6264 1631 52 65 1802 6265 2626

Annoncer: Svend Friis

7630 0408

Annoncepriser: Helside pr. år Halvside pr. år ¼ side pr. år 1/8 side pr. år Lille annonce

kr. 2.000 kr. 1.250 kr. 1.000 kr. 850 kr. 550

Layout: Mark & Storm Grafisk 62 62 22 77 Næste nr. af bladet udkommer den 4.6 - 6.6. Stof til redaktionen skal være os i hænde senest d. 19. maj. Sendes til mette.dall@live.dk

Lokalrådets medlemmer: Jørgen Kej, Formand, Fleningevej 10 62 65 25 0, joke@faaborgmidtfyn.dk Svend Friis, kasserer, Flidsager 22 76 30 04 08, svfr@mail.dk Trine Hedegaaard, sekretær, Reventlowsvej 6 64 74 12 73, trinj@faaborgmidtfyn.dk Mette Dall, redaktør Korintherbrevet, Øster Hæsingevej 5 23 24 30 90, mette.dall@live.dk Søren Nielsen, Fleningevej 4 63 60 70 80, soeren_hjemly@hotmail.com Allan Sørensen, Nybo 2 62 60 18 12, nybo@newmail.dk Mogens Westphal, Lykkemarken 26 43 96 97 63, mwestphal@tiscali.dk Jens Ørum, Viadukten 3 62 65 15 55, oerum@os.dk

Din lokale hjemmeside: www.korinth.dk


Ingeniørfirmaet Bygnings2 8 Kvalitet 13 5 6 62 Fagsted 7, Korinth, 5600 Faaborg

RINGE Industrivej 16 · 5750 Ringe Telefon 62 62 22 77 Telefax 62 62 22 73 ringe@mark-storm.dk www.mark-storm.dk

UGEAVISEN ÆRØ Møllevejen 33A · 5960 Marstal Telefon 62 53 11 53 Telefax 62 53 11 73 ugeavis@mark-storm.dk www.mark-storm.dk

Forlaget mark & storm ApS Industrivej 16 · 5750 Ringe Telefon 62 62 22 77 Telefax 62 62 22 73 forlag@mark-storm.dk www.mark-storm.dk

v/ Ulrik Rasmussen l 6024 8440 www.korinthtomrerforretning.dk

e-mail: ulrik@korinthtomreforretning.dk

l Nybyg - tilbyg - ombyg l Døre og vinduer efter mål l Køkken og bad l Erhvervsbyggeri l Forsikringsskader l Totalentreprise

Korintherbrevet 70  
Korintherbrevet 70  

Korintherbrevet 70

Advertisement