Page 1

Marts · 2012 · 19. årgang

Korintherbrevet 74

Lokalområdets stolthed – havørnen Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge


Kære læsere Den 14. februar afgik Nina Krogh ved døden. Nina var en af initiativtagerne, og den suverænt længst agerende aktør i Korintherbrevets historie. Læs John Hollænders nekrolog på side 8. I dette nummer kan I desuden læse om Brahetrolleborg Skole, Foreningerne og lokalrådets bestræbelser med markedsføring, ældreidræt, KIF, ØHU&GF’s fusion med Faaborg HK og en masse andet. Vi har – som altid – bestræbt os på at skabe et læsevenligt og interessant blad. Blandt andet har vi genoptaget ”Det Historiske Hjørne” (side 6) Der er også stadig plads til et par annoncører, hvis nogen skulle være interesserede. Vores kalender er lidt ”tyndbenet” i denne udgave. Jeg ved at tidligere redaktører ringede rundt og samlede information. Den service kan jeg desværre ikke yde, det har jeg simpelthen ikke tid til. Arrangementer der ønskes bragt i kalenderen sendes som selvstændig vedhæftet fil til redaktøren. Marianne Von Essen overtager Bjarne Stages plads i redaktionen for ØHU&GF. Velkommen til Marianne. Redaktionen har modtaget et par artikler med taksigelser til det lokale erhvervsliv for bidrag og indsats. Af pladsmæssige hensyn har vi desværre været nødt til at ”sakse” listerne med navne. Vi håber at møde forståelse herfor.

Indhold Lokalstof............................................ 1 Lokalrådet.......................................... 9 Kirken.............................................. 14 Brahetrolleborg Skole...................... 20 Foreninger........................................ 24 KIF................................................... 28 ØHG&U........................................... 30 Kalenderen....................................... 31

God læselyst Jens Ørum Forside: En af lokalområdets stoltheder: havørnen. Fanget af Erik Larsens kamera under et elegant glid over Fleningevej. En havørn er 75-90 cm, med et vingefang på op til 240 cm. Næste deadline er mandag den 30. april. Korintherbrevet #75 udkommer i uge 22. Glæd jer! Vi giver den lidt ekstra gas i anledning af Korinth Kulturdage og åbning af naturstien.

Fra venstre: Caroline, Nete og Olivia på ”Skralderov”. Se artiklen side 2.


L o k a l t To hjertestartere tilgængelige i Korinth Foruden den snart meget omtalte hjertestarter ved Korinth Hallen, der har reddet ét menneskeliv, så er der faktisk også en offentlig tilgængelig hjertestarter i den anden ende af byen. Det oplyser forstander på Solskrænten, Ivan Underlin. Hjertestarteren er monteret på væggen til venstre lige indenfor hovedindgangen til Solskrænten, hvor administrationen også er placeret. I dagtimerne er dørene aldrig låst, men skulle der blive brug for hjertestarteren i nattetimerne, anbefaler Ivan Underlin at man benytter dørklokken, eller alarmerer personalet ved at banke på vinduerne. Der er nemlig døgnbemanding på bostedet året rundt. Allerbedst vil det være at ringe direkte på tlf. 72 53 06 88 i forvejen, derved kan personalet skynde sig hen og gøre hjertestarteren klar til brug når den afhentes.

Derfor tilrådes det beboerne i det tæt befolkede område, Lundevej, Lykkemarken, Søboparken og Sybillesvej + Gærup at notere sig telefonnummeret og placere det et sted så det er hurtigt at finde frem! Man ved jo aldrig...! (hol)

Fællesspisning til Korinth Kulturdage For at gøre lidt ekstra ud af lørdagens fællesspisning under Korinth Kulturdage til sommer, har Lokalrådet aftalt med Spejderskolens dygtige elever på kokkelinjen, at de skal stå for en god fynsk sommermenu. Det bliver muligt, at bestille mad til en rimelig pris for både børn og voksne – forventes at ligge på ca. 75 kr. for voksne og 30 for børn. Når menu og andre detaljer er helt på plads, vil der komme et ophæng i Brugsen og i Kulturhuset, hvor man kan se hvordan der bestilles og betales. Det kommer også til at stå på hjemmesiden www.korinth-kulturdage.dk. Bemærk at tilmelding til fællesspisning er nødvendigt i god tid før d. 16. juni. 1


Skam jer voksne! Olivia, Nete og Caroline syntes at svineriet langs vejen på Viadukten havde taget overhånd. Så bevæbnet med sække gik de ud for at gøre noget ved det. På mindre end en time havde de samlet 3 fyldte sække med affald. Pigerne mente at noget tydede på at de voksnes yndlingsmærker indenfor nydelsesmidler er Prince og Slotspilsner – uden pant forstås. Deraf udledte de at det fortrinsvis er voksne der er vejsvin. Hmm.. Godt initiativ piger, og skam jer voksne! Pigerne har i øvrigt bemærket at efter de har været ude, er der – stort set – ikke smidt mere affald. (jøc)

2

Sparekassen i Korinth lukker

Det er ikke kun det offentlige der centraliserer. Det fremgår af Sparekassen Faaborg’s årsrapport at afdelingen i Korinth lukker. Et lille uddrag af rapporten: Sparekassen ønsker naturligvis fortsat at holde fast i den stærke lokale forankring. Det vil ske under hensyntagen til at holde omkostninger og indtjening i et forhold, der sikrer en stabil, men stigende forrentning af egenkapitalen. Der kommer stadig flere udfordringer for de helt små afdelinger med en bemanding på tre eller færre medarbejdere. En af de væsentligste udfordringer er den faldende aktivitet i afdelingerne som konsekvens af, at kunderne i stigende grad kan og vil betjene sig selv med dagligdags bankforretninger. Samtidig er det stadig sværere at opretholde et bredt og højt kompetenceniveau og rekruttere kvalificerede medarbejdere til de små afdelinger. Den langsig-


tede målsætning for afdelingernes placering på Fyn er, at ingen fynske kunder i Sparekassen Faaborg skal have mere end 15-20 km til nærmeste afdeling af Sparekassen. Sparekassen vurderer derfor, at det er nødvendigt at gennemføre en omlægning af Sparekassens afdelingsnet. En konsekvens af denne strategi er, at en række afdelinger, som i dag ligger meget tæt på hinanden, vil blive sammenlagt. Når sammenlægningerne er gennemført, vil Sparekassen Faaborg have i alt 17 privatkundeafdelinger og 2 erhvervscentre. Afdelingen i Korinth lukker i løbet af 2. eller 3. kvartal. (JØC)

selv om de ikke har nogen planter at bytte med. Samtidig vil der i Brugsen være mulighed for at finde ideer til gaven som ugen efter skal bruges til »Mors Dag«. (HOL)

Den er god nok Den er dårlig!

Plante-byttedag Søndag den 13. maj fra kl. 10 - 13 er der stort plante-byttemarked uden for Dagli’ Brugsen på Lykkevalg. Her vil alle interesserede, børn som voksne, få mulighed for at bytte deres stauder og planter som de har i overskud fra deres egen have med andre. I samme tidsrum vil der være en masse aktiviteter for børnene - gamle lege og små konkurrencer, så alle byens børn er velkomne til at møde op, også

Gennem snart mange år har dette skilt hængt på gavlen på en af husene som tidligere var del af - De Beskyttede Boliger - på Sybillesvej - men som nu er udlejningsejendomme. Skal vi ikke være enige om at skiltemaleren ikke har haft en god dag, og slet ikke en heldig hånd, da han kreerede dette. Det kunne dog have været langt værre hvis også bogstavet »B« var blevet erstattet af et »F”! Så ville det nok blive svært at udleje lejlighederne ud. (hol) 3


Valbak brølede godt med Løven Der var totalt udsolgt i Korinth Hallens mødesal da Valbak og Løven kiggede ind på deres europaturné Korinth: Samtlige 65 pladser var besat da Valbak og Løven brølede nye og gamle sange ud i lokalet i Korinth Hallen. Der var en fin stemning fra start til slut, hvor såvel artige, som

småslemme sange fyldte lokalet mens folk nød menuen fra Det Hvide Pakhus i Faaborg. Fra starten var det meningen at koncerten skulle være afholdt i Korinth Kulturcenter, men her takkede man nej, mens Tonny og Gitte Jensen tog imod de to troubadures henvendelse med kyshånd, og det blev der en fin aften ud af. (hol)

Den fine nye bænk på Doktorbakken Opstillet af Brahetrolleborg Gods, til erstatning for den en lidt overivrig hækklipningsentreprenør kørte ned. Lokalrådet vil tage initiativ til at der lægges fliser under bænken, således at ukrudtet ikke har så gunstige vilkår. Lokalrådet har i øvrigt planer om at opstille bænke flere steder i Korinth. (JØC)

Høj, som lav, alle sang med når Valbak og Løven spillede. Her ses en af de mindste Korinthere, Einer Drejer, i smuk duet med en af de højeste fra egnen, Ove »Albani« Nielsen.

4


Karrusel til »futtogene« Et stort krater foran Spejderskolen er starten på monteringen af en kæmpedrejeskive til veterantogene På det dybeste sted var der gravet 2,5 meter ned i jorden, og diameteren på krateret er 15 meter. Alt dette har ansatte hos Korinth Entreprenørfirma A/S knoklet med mens kuldegraderne har været to-cifrede. Alligevel formåede de at færdiggøre arbejdet, og når støbningerne er hærdet så følger montagen af en drejeskive med en diameter på 13 meter. Drejeskiven er hentet fra det gamle baneareal for derefter at blive transporteret til »KAMI Stål« i Faaborg hvor den bliver sat i stand. Efterfølgende går turen til Ole Billums malerhal, hvor den bliver malet og lakeret. Fylder godt i landskabet Lige så snart maling og lakering er tørret og hærdet returnerer drejeskiven til Korinth ved hjælp af den kæmpekran som også bragte den til Faaborg. Ole Billum har nemlig betinget sig at det kæmpe monstrum skal væk så hurtigt som muligt da det optager al plads i hans ellers så rummelige hal. Renovationen af skiven beløber sig til en udgift på ca. 500.000 kr. oplyser formanden for »Syd Fyenske Veteranjernbane« (SFvJ), Jørgen Knudsen. Disse penge tages ud af det tilskud på 1,7 millioner kroner som

»SFvJ« fik fra en pulje på fem millioner kr. som den forrige regering havde afsat til vedligeholdelse af de danske veteranbaner. Overskæringer på banen bliver renoveret De resterende penge, 1,2 millioner kr. vil hovedsagelig blive brugt til forbedringer af baneoverskæringerne mellem Korinth og Faaborg, med hovedvægt lagt på den på Reventlowsvej i Korinth, og den på Svendborgvej i Faaborg. Dette arbejde forventes påbegyndt i midten af marts, og planen er at det hele skal være færdiggjort inden Korinth Kulturdage afholdes fra den 15.- til 17. juni. Som en ekstra perle til kæden af kulturelle oplevelser bliver naturstien fra Korinth til Ringe officielt åbnet lørdag den 16. juni hvor der vil være ekstra mange aktiviteter. Det bliver altså en rigtig spændende sommer lokalbefolkningen kan se frem til - så husk at støt op, og mød op! Det bliver jo historiske dage! (hol) 5


Uddøde erhverv i Korinth Del 1 Af John Hollænder I 1998 skrev jeg en artikel til Stavn, hvor jeg tog læserne med på en tur langs Reventlowsvej og skrev om de mange erhverv der en gang flankerede gaden. Det har jeg nu lovet at genoptrykke af hensyn til dem der ikke var født, eller boede på egnen for 14 år siden. Nummeret af Stavn har nemlig været udsolgt i mange år, og dertil kommer at det ikke er alle som abonnerer på årsskriftet. Håber nogle vil nyde turen - den er ganske gratis! Onde tunger påstår at man skal have super gode bremser på både bil og cykel, hvis man skal nå at stoppe op for at se på Korinth! Bevares, stor er byen jo ikke, men mon ikke ejerne af de onde tunger skulle få tjekket bremserne? Det er sikkert også de samme som mener at byskiltene ind - og ud af byen ligner de låger man ser i kolonihaver, og her er de måske mindre galt afmarcheret! Bybilledet i Korinth har ændret sig utroligt meget gennem årene, så hvor Reventlowsvej for blot et par generationer tilbage næsten udelukkende var flankeret af bygninger der husede industri, håndværk eller handel, så 6

er der i dag et stort spring mellem sådanne. I dag er næsten alle huse og større bygninger beboelsesejendomme til folk der har valgt at bo i et naturskønt område, i stedet for at leve i en stressende storby, hvor en stor del af livet går med at vente på grønt lys i en kasse. Der er da stadig lidt erhvervsaktivitet i enkelte huse, men det bliver nok aldrig som i »De gode gamle dage”! Turen begynder - husk selen eller cykelhjelmen Vi starter den godt én kilometer lange tur ved Brahetrolleborg slot, overfor kirkegården, hvor der i mange år lå et stort gartneri. Det blev startet som et slotsgartneri med tilhørende frugtplantage. Her dyrkede man alskens former for grønsager, blomster, krydderurter samt årstidens frugter og bær. Brahetrolleborg Gods drev og finansierede driften, og fik dermed leveret en masse vigtige produkter til den daglige husholdning for godsejeren og familien, de talrige gæster der kom, og de mange ansatte på kost. Hjemmeboende arbejdere og naboerne til gartneriet har sikkert også nydt


godt af »overskudslageret«. Som tiden gik, blev der færre ansatte på godset, og driften blev urentabel, for efter følgende at blive solgt fra og dermed »privatiseret«: Efterfølgende har mange gartnere med skiftende held drevet det ret store gartneri frem til 1960-erne, hvor det hele stoppede. Man kan stadig bag hovedbygningen finde rester af de gamle fundamenter til de store drivhuse, og vist også et par enkelte frugttræer, men ellers er der ikke meget der vidner om tidligere tiders aktiviteter. Privatboligen blev en overgang brugt som restaurant og kunstudstilling - senere lå der i flere år en antikvitetshandel, og i dag huser den gamle bygning den populære Bed & Breakfast »Johan Ludwig«. Næste stop - Doktorbakken Så går turen mod syd, men vi dvæler lige lidt på toppen af bakken ned mod Korinth. Den blev i mange år kaldt for »Doktorbakken« i folkemunde, og det havde sin gode grund. Overfor Præstegården ligger der en stor gulkalket bygning, som har huset tre praktiserende læger - Krohn, Schroll og Deichman. (Senere blev den benyttet som godsforvalterbolig). Ca. 50 meter længere fremme finder man til højre »Villa Rocca« hvor lægerne Liebmann og Gjørup boede. Senere blev der bygget et nyere lægehus bag villaen hvor lægerne Krogsgaard, Engelstoft og Torsten Dilling, har praktiseret. Efter lægehuset på

Det gamle gartneri huser i dag Johan Ludwig Bed & Breakfast, så der sker stadig en masse i privatboligen.

Lykkevalg blev taget i brug, har huset været brugt som privatbolig. Der har altså boet otte læger på bakken, så navnet er ikke fanget ud af den blå luft. Forbi kroen - heldigvis Da der stadig er håb om overlevelse for vor gode gamle kro, skal den ikke med i kategorien - »uddøde erhverv« - men det som nummer 14 har huset, hører til fortiden. I 1939 indrettede Carl Nyborg et bødkerværksted hvor han fremstillede bl.a. smørdritler, tønder og kar. Mange børn havde gennem tiden haft stor fornøjelse med at ødelægge hans arbejder, da der også blev produceret fastelavnstønder. Senere åbnede han en pølse- og iskiosk foran privatboligen, og den var meget besøgt af børn og unge fra byen, som faktisk var datidens lokale svar på nutidens McDonalds. Her kunne man købe is og hot dags, og hvis pengene var små, måtte man tage til takke med en »kradser« som 7


var en hot dog - bare uden pølse. Carl kom trofast ud af værkstedet når man trykkede på en knap, men ofte måtte man lige vente lidt på ekspedition, pølsemanden skulle lige tisse i hækken først, inden han med uvaskede hænder serverede den bestilte vare. Veterinærmyndighederne i dagens Danmark ville slå kors for sig hvis de

havde oplevet synet. Men tro det eller ej, dengang smagte pølser nu bedre og af mere end tilfældet er i dag. Senere blev huset benyttet som butikslokaler for Heino Konfektion, mens bødkerværkstedet fungerede som skrædderi og systue i mange år.

Nekrolog

rer var enestående. Hun kunne altid komme med gode råd og vejledning, og det hele blev givet med et smil, selv om hun til tider arbejdede under hårdt pres for at overholde deadlinen til trykkeriet. Vi, der har haft den store fornøjelse at arbejde sammen med - og være i selskab med - Nina, vil savne hende utrolig meget, og huske hende for det lyse sind under det mørke hår. Hun var en personlighed som man altid vil tænke tilbage på med en blanding af fascination og kærlighed til alt det hun var, stod for og gjorde i sit alt for korte liv. Vore tanker går i dag først og fremmest til hendes to døtre og deres familie, som på kort tid brat har mistet to kære. Nina Krogh døde dagen efter sin 60-års fødselsdag, og er blevet bisat i Godthåbskirken på Frederiksberg.

Nina Krogh, 60 år, født 14. februar 1952, død 15. februar 2012 i Frederiksberg - tidligere bosiddende i Bernstorffminde Nina Krogh har været med til at udforme og udvikle Korintherbrevet fra allerførste udgave i 1993, men måtte på grund af svær sygdom stoppe for knapt et år siden, og efterfølgende flyttede hun til Frederiksberg for at være tættere på sine to døtre og børnebørn i den sidste svære tid. Det var også på Frederiksberg hun blev født og voksede op, inden hun sammen med Anders flyttede - først til Møn, for derefter at bosætte sig på Fyn i 1988. Nina Krogh var uddannet grafiker, ligesom sin mand, Anders Krogh, som hun mistede for godt et år siden. De havde et perfekt samarbejde og en stor ekspertise i redigering og lay-out, som altid var til stor hjælp for de mange der gennem tiden har siddet i redaktionen for Korintherbrevet. Hendes tålmodighed med vi amatø8

Del II kommer i Korintherbrevet #75

Æret være Nina’s minde! På vegne af Korintherbrevet, lokalrådets og egne vegne. John Hollænder.


Lo k a l r å d e t Brahetrolleborg Skole lukker Denne overskrift er selvfølgelig et falsum og blot en måde at få læserens opmærksomhed på. Men den kunne meget vel gå hen og blive aktuel om 2-4 år. Kommunalbestyrelsen har ”fredet” skolestrukturen i resten af denne valgperiode - de har såmænd også gjort rigeligt skade allerede, hvis man spørger mig. Men virkeligheden er den at børnetallet på Sydfyn falder over de næste år og efter overbygningen er sendt til Faaborg, vil Brahetrolleborg skolen formentlig komme til at balancere med lidt over 100 elever. Det er med sikkerhed for lidt til at skolen er sikret fortsat eksistens. Vi har altså to år til at rette op på det. Hvad er vi oppe imod? Politik og centralisering Nationalpolitisk er der en tendens til at ville samle al borgerservice i større enheder. Det så vi tydeligt da man stort set over hele landet sammenlagde/lukkede skoler og flyttede overbygninger i 2011. Busruterne blev reduceret med 37 % i 2010. Sygehuse bliver nedlagt/sammenlagt, samtidig

med at beredskabet gøres mindre. Banker og sparekasser lukker deres små lokalafdelinger. Det skal gøres besværligt, usikkert og dyrt at bo i landsbyerne. Filosofien er at det er nemmere/billigere at servicere borgerne når de er samlet i større enheder. Som skatteborger kan man måske have sympati for den tanke, men som landsbybeboer er det skræmmende. Myter og rygter ”Brahetrolleborg skole er dårlig” Et lidt diffust udsagn jeg har hørt flere gange. Hvad jeg ikke har hørt er, hvad det helt konkret er der er dårligt. En kommunal statistiker fortalte mig for nylig at man havde undersøgt hvilket grundlag familier i FMK valgte skole på. Det viste sig at det i højere grad var baseret på myter og rygter end kolde fakta. Skræmmende. Så lad os prøve at kigge lidt på fakta. I Brahetrolleborg Skoles værdigrundlag vægtes der bl.a. på stor faglighed. Det, sammen med de senere års fokus på f.eks. læsning har båret frugt, idet det ses, at børnene i skolen helt klart er blevet både tidligere og bedre læsere end for få år siden. Alle har været igennem de nationale test i læsning. Med rigtig gode resultater (Se mere i Susanne Pedersens indlæg) Denne 9


historik gælder ikke for læsning alene. I naturfagene har skolen også vist sig effektiv; skolen deltager bl.a. i Science Cup på Faaborg Gymnasium, hvor vi har vundet flere priser. I de musiske fag er der også aktiviteter, bl.a. musical for indskolingen. Teknologisk er der også udvikling; f.eks. vil der i 2012 være installeret digitale tavler i alle klasseværelser. Vores SFO har hvert år fire dages koloni, en aktivitet der mange andre steder er sparet væk. Der er altså intet fagligt argument for at fravælge Brahetrolleborg Skole. Ligeledes ved vi at andelen af Brahetrolleborg elever der gennemfører erhvervs- og videregående udannelser ligger på landsgennemsnit, eller højere. Hvad er der egentlig dårligt ved det? ”Der mangler ånd” har jeg også hørt. Grundtvig sagde engang ”det er ordet der helliger huset, uden ordet er huset blot en bunke mursten” Det er menneskene der skaber ånden. Hvis de der har ressourcerne, evnerne, kompetencerne og energien placerer deres børn i Brahetrolleborg Skole, vil ”ånden” også være der. Modsat vil vi få den socioøkonomiske skævvrid­ ning der er en klar tendens til nu. ”Skolen er gammeldags og tænker ikke nyt” Vrøvl. Der er i ledelse og bestyrelse masser af overvejelser om nye veje; Engelsk fra 0. klasse, tysk i 6 kl., lektiefri skole, forældrekontrakt, ny teknologi, indretning af udearealerne så de egner sig både til leg og undervisning, for bare at nævne nogle få. 10

Hvad er resultatet? Noget peger på at skolen er grundstenen i landsbyerne. Når den decimeres eller forsvinder helt, så begynder ”huset” at få sætningsskader. Undersøgelser tyder på at attraktive ressourcestærke familier meget gerne vil bo i mindre bysamfund, men vælger at bosætte sig i større byer såfremt der ikke er skoletilbud i den landsby de ellers havde udset sig. Problemet er så at når de store børn ”flytter” til byen, får de også deres sociale liv der. Det betyder at trænerpotentialet og aktiviteterne flytter ud af landsbyen. Altså; exit skole = exit hal. Når skolen og hallen er lukket forsvinder det købestærke publikum. Og så forsvinder indkøbsmulighederne også. Exit Brugs. Dommedagsprofeti? Ja måske, men jeg er bange for at den er realistisk. Og det er desværre præcis den udvikling politikerne ønsker. Sidstnævnte er selvfølgelig et udsagn jeg gerne vil udfordres på politikere! Hvad kan vi gøre? Skaf flere børn! Der er flere måder at skaffe elever til skolen på; først og fremmest kan vi sende borgerne på overarbejde i soveværelserne. Det er imidlertid en løsning på det strategiske niveau, som ingen indflydelse får før om 6-7-8 år og kræver naturligvis at forældrene til den tid vælger Brahetrolleborg Skole. Den del vender jeg tilbage til. Vi kan tiltrække flere børnefamilier. Det er helt i tråd med lokalrådets markedsføringsstrategi. Men det kræver tilste-


deværelsen af nogle grundlæggende tilbud; en god skole, indkøbsmuligheder, attraktive fritidsaktiviteter, gode huse i et attraktivt prisleje, god infrastruktur, samt ikke mindst mulighed for arbejde. Det kræver så igen at disse familier vælger Brahetrolleborg skole. En anden mulighed er at ”stjæle” børn fra andre skoler. Hvorfor ikke? Alle de nedlagte skoler i vort nærområde må da udgøre et potentiale. Om børnene skal transporteres til Korinth eller en anden by er vel ligegyldigt. Vi SKAL være bedre til at markedsføre skolen. Her er et ømt punkt. Folkeskolen har aldrig før skullet markedsføre sig. Vi har en rigtig god skole i Korinth, vi skal bare lære at blære os med den. Det er simpelthen en helt ny øvelse som vi selvfølgelig skal blive bedre til. Bestyrelsen har på dette område et samarbejde med foreningerne og lokalrådet som ser meget frugtbart ud. Hvad skal vi gøre? Brug Brahetrolleborg Skole! Der er sikkert en del man kan kritisere Brahetrolleborg Skole for, men det kræver at forældrene fortæller det. Ikke til hinanden, men til ledelsen og bestyrelsen. Loyal og konstruktiv kritik og forslag er vi altid meget lydhøre overfor. Ledelsen og bestyrelsen skal nok tage sig af deres. Men vi skal også have skolen fyldt op med børn og aktive forældre der vil være med til at bære ansvaret og skabe ”ånden” Privatskolerne kan gøre det, så kan vi også! Jeg vil gerne her opfordre

kraftigt til at man vælger Brahetrolleborg Skole, for børnenes og byens skyld. Hvorfor? Fordi alternativet er at Korinth og omegn ender som en montre i det sydfynske Nationalpark/ frilandsmuseum. Det er af altafgørende betydning for landsbyen at vi har en levende og veldrevet skole, fyldt med videbegærlige og aktive børn og støttet af interesserede, medlevende forældre og landsbybeboere. Jeg vil også her opfordre til at man stiller op til skolebestyrelsen, eller i det mindste deltager i den kommende valghandling. (Se Susanne Pedersens indlæg om samme) Det er vigtigt for et bestyrelsesmedlem at føle sig ”valgt” frem for at man er med fordi der ikke var andre der stillede op. Hvad vil vi gøre? Energi, fokus, kvalitet og aktivitet I skolebestyrelsen, elevrådet og lokalrådet vil vi fremadrettet arbejde koncentreret på at markedsføre skolen. Ikke bare at markedsføre, men også sikre at skolen lever op til alle de fine ord. I et samarbejde mellem elevråd, forældre, foreninger, lokalråd, kommunen og hallen vil vi sikre at Brahetrolleborg Skole igen bliver en ”man” har hørt om og bl.a. kender på at sætte handling bag ordene. ’non scholæ sed ’vitæ ’discimus – Vi lærer ikke for skolen, men for livet. Ovenstående er mine private betragtninger og deles ikke nødvendigvis af skolebestyrelse og lokalråd. Jens Ørum 11


To nye hjemmesider sætter spot på Korinth-området Lokalrådet for Korinth og Ø. Hæsinge har taget konsekvensen af de mange aktive i Korinth-området. For at give byens borgere og gæster udefra den mest optimale betjening og det hurtigste overblik, har Lokalrådet nu rede­ signet deres hjemmeside Korinth.dk – så den i dag fremstår som en samlende portal for hele området. Her kan man let og overskueligt få et overblik over herlighederne og de mange tilbud byen har at byde på. Og listen er ret imponerende, byen størrelse taget i betragtning. Ikke færre end 24 sider linkes der til fra Korinth Portalen – og de er alle relaterede til byen. Enten som lokale foreninger, institutioner eller faciliteter – eller tilbud der udspringer fra den flotte natur, der omgiver Korinth. Herunder bl.a. den nye riderute på 75 km., Øhavsstien og Svanninge Bjerge. Og der er plads til flere links, understreger Lokalrådet. ”Vi håber, at siden vil vokse og fremover vil være til gavn for byen, og at den tydeligt tegner et billede af et område med mange attraktive tilbud. Vi har virkelig noget at byde på og det skal ikke længere være en lokal hemmelighed” forsikre formand for Lokalrådet Jørgen Kej. Korinth Kulturdage I samme omgang barsler Lokalrådet 12

også med den nye hjemmeside for Korinth Kulturdage 2012. På adressen www.Korinth-Kulturdage.dk kan det 3 dage lange program nu ses. Traditionen tro vil der hen over foråret nok komme mere til, da rigtig mange har ideer til programmet. Kulturdagene ligger i år fra fredag d. 15. juni til søndag d. 17. juni – og i år med den ekstra bonus, at den nyanlagte banesti mellem Korinth og Ringe har officiel åbning lørdag d. 16. juni. Et arrangement der bl.a. byder på en række aktiviteter med udspring fra stationen i Korinth og dermed naturligt vil blive en del af kulturdagenes store program.

Multibane indenfor rækkevidde i Korinth Der er optimisme at spore i Korinth. Efter mange måneders hårdt arbejde med at få samlet penge ind til byens nye multibane, ser det nu ud til at projektet kan realiseres i løbet af foråret. Der mangler dog fortsat et mindre beløb, men det forventer Korinth Idrætsforening og Lokalrådet vil kunne findes hos lokale erhvervsdrivende og hos fonde. ”Det er så tæt på nu, at vi tør tro på at projektet bliver til noget” fortæller Jan Hansen, der er formand for fodboldafdelingen i Korinth Idrætsforening. Han glæder sig over den store opbakning der lokalt er vist projektet


– ikke mindst har erhvervsdrivende i området været helt enestående i deres bidrag til banen, men også fynske fonde som Den Faberske Fond og Nordeas lokale afdeling har bidraget med afgørende midler. Derudover har LAG Faaborg-Midtfyn, Lokale- og Anlægsfonden og Faaborg-Midtfyn Kommune givet tilsagn om støtte. ”Vi er utroligt glade for de 550.000 kr. som er blevet samlet ind – det er med til at ruste Korinth i konkurrencen med de større byer og deres klubber. Hvis vi sakker bagud i forhold til de faciliteter unge kan finde i de store byer, så mister vi medlemmer og så har både klubben og byen tabt på den lange bane” vurderer Jan Hansen. Formanden for Korinth og Ø. Hæsinge Lokalråd Jørgen Kej er enig i den betragtning. ”Det er afgørende for Korinth, at byen står sammen – multibaneprojektet er et fint eksempel på sådan et samarbejde, hvor alle har været med til at løfte opgaven – både foreninger, erhverv, skolen og private. Så det er fantastisk, at vi nu stort set er klar til at sætte Korinth entreprenørfirma i gang med maskinerne.” Jørgen Kej og Jan Hansen nævner begge det gode samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor der er vist velvilje med økonomisk støtte, men også i den praktiske del, bl.a. omkring banens placering. Begge har stor ros tilovers for kommunens medarbejdere i afdelingerne Natur og Landskab, samt Kultur og fritid. ”Uden kommunens positive indstil-

ling til lokale projekter, ville vi ikke kunne få projekterne realiseret.” understreger de.

Lokalrådet reduceret Mette Dall har valgt at flytte til Jylland og er dermed udtrådt af lokalrådet. Mette Dall havde posten som redaktør af Korintherbrevet, og hun var også generatoren i etableringen af gymnastikredskaber på stationspladsen. Redskaberne er indkøbt og bliver installeret i løbet af foråret. Lokalrådet siger Mette Dall tak for hendes indsats. (JØC)

Årsmøde Lokalrådet afholder årsmøde den 27 marts kl. 19-21 i Kulturhuset i Korinth. Dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Beretning 3 Regnskab 4 Valg af 2 revisorer 5 Indkomne forslag 6 Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være formanden i hænde senest 5 dage før årsmødet. Lokalrådet er vært for lidt til ganen. 13


marts-juni 2012

Kirkeblad for Brahetrolleborg & Ă˜. HĂŚsinge Sogne 14


g u d s t j e n e s t e r Brahetrolleborg, Krarup, Ø. Hæsinge Marts – juni 2012

Brahetrolleborg Krarup Ø. Hæsinge

Søndag den 11. marts, 3.søndag i fasten

10.30

09.00

---

Søndag den 18. marts, Midfaste

10.30

---

09.00

Søndag den 25. marts, Mariæ Bebudelse

---

14.00TJ

---

Søndag den 1. april, Palmesøndag

09.00

---

10.30

Skærtorsdag, den 5. april

19.00

se Brahe se Brahe

Langfredag, den 6. april

se Kra

10.30

se Kra

Påskedag, søndag den 8. april

10.30

09.00

---

2. påskedag, mandag den 9. april

09.00

---

10.30

Søndag den 15. april, 1. søn.e. påske

10.00konf ---

Fyraftensgudstjeneste, torsdag den 19. april

--17.30

Søndag den 22. april, 2. søn.e.påske

---

10.00konf ---

Søndag den 29. april, 3. søn.e.påske

10.30

---

09.00

Bededag, fredag den 4. maj

---

---

10.00konf

Søndag den 6. maj, 4.søn.e.påske

09.00

10.30

---

Søndag den 13. maj, 5. søn. e. påske

---

---

14.00 TJ

Kristi Himmelfartsdag, torsdag d. 17. maj 10.30

09.00

---

Søndag den 20. maj, 6. søn. e. påske

09.00

---

10.30

Pinsedag, søndag den 27. maj

10.30

---

09.00

2. pinsedag, mandag den 28. maj

09.00

10.30

---

Søndag den 3. juni, Trinitatis

---

---

10.30

Forkortelser: TJ: sognepræst Torkil Jensen, V. Åby 15


Kirkebilen kører. Husk at bestille i god tid og senest inden middag dagen før: Alex’ Taxa tlf. 62 66 12 02 Sognepræsten: Ole Buhl Nielsen, Reventlowsvej 4, Korinth, 5600 Faaborg. Tlf. 62 65 11 21. E-mail: obn@km.dk. Træffes bedst om formiddagen på hverdage. Mandag er fridag. Sognepræsten holder fri i weekenden den 24.-25. marts og i dagene 7.-14. maj. Embedet passes i disse perioder af sognepræst Torkil Jensen, V. Åby, tlf. 62 61 64 20. Organist: Flemming Dreisig Graveren, Brahetrolleborg: Jan Frederiksen, tlf. 62 65 20 17. Mobil: 61 77 40 58 Graveren, Ø. Hæsinge: Trine Ustad Kallehauge, tlf 22 44 49 12

Velkommen til ny organist Den 1. marts tiltrådte vores nye organist, Flemming Dreisig. Flemming Dreisig er en af Danmarks bedste organister og har senest virket som domorganist ved Københavns Domkirke. Mange vil have hørt hans smukke spil i morgenandagten i radioen eller måske til kronprins Frederiks og Marys bryllup i Københavns Domkirke. Flemming Dreisig er 60 år og beklæder en 70% organiststilling her i vore tre kirker, hvilket levner ham tid til at varetage en meget velanskrevet koncertvirksomhed både i ind- og udland. Der vil selvfølgelig også blive lejlighed til at høre Flemming Dreisig give koncerter herhjemme, ikke mindst ved Brahetrolleborg kirkes fornemme orgel. 16

Vi byder Flemming Dreisig hjertelig velkommen og glæder os over hans levende og musikalske bidrag til gudstjenester, bryllupper og begravelser i vore kirker. Musikudvalget for Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge sogne.

Langfredag med den smukkeste klang i Brahetrolleborg kirke Langfredag, den 6. april kl. 16.00, holder vi passionskoncert i Brahetrolleborg kirke. Vi får besøg af Ekko Duo, der ved denne lejlighed består af Herbert Boersma, violin og Heikki Takkula, cello. De to spiller et program med påske og passionsmusik


vekslende med læsninger fra Jesu lidelseshistorie. Vi synger også et par af påskens smukke salmer. Der er gratis adgang.

Påsken i vore kirker Det er en række af betydningsfulde og dramatiske begivenheder, vi fejrer, når vi holder påske i kirken. Hver dag har sin særlige farve og karakter. Dagenes præg vil blive understreget gennem soloindslag fra vores dygtige organist og kirkesangere. Skærtorsdag og langfredag samles vi til fælles gudstjenester for hele pastoratet. Skærtorsdag til en stemningsfuld gudstjeneste kl. 19.00 i Brahetrolleborg kirke. Denne aften mindes vi den sidste nadver, som også var den første! Langfredag kl. 10.30 samles vi i Krarup kirke, hvor vi hører Jesu lidelseshistorie og synger de salmer, der hører til på langfredag. Om eftermiddagen er der passionskoncert i Brahetrolleborg kirke (se ovenfor). Påskedag fejrer vi Jesu opstandelse fra de døde med festlige gudstjenester i Krarup og Brahetrolleborg og 2. påskedag er det stadig påskedagens glæde, der er i centrum, når vi holder gudstjenester i Brahetrolleborg og Ø. Hæsinge. Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Forår i Krarup kirke Søndag den 6. maj medvirker Krarupkoret ved gudstjenesten kl. 10.30 i Krarup kirke. Ved denne gudstjeneste markerer vi forårets komme ved at synge forårssange og forårssalmer. Alle er velkomne.

Musik af Bach på orgler af Carsten Lund Når der lyder smukke orgeltoner i Brahetrolleborg kirke søndag den 13. maj, er det led i en helt speciel koncertturné. Organist Mads Damlund, der til daglig er organist i Jægersborg kirke, gæster i 2012 ikke færre end 14 kirker, hvor han spiller orgelmusik af J.S. Bach. De 14 kirker har det tilfælles, at de alle råder over et orgel bygget af Danmarks fornemste orgelbygger Carsten Lund. Således også Brahetrolleborg kirke, der får besøg af Mads Damlund til koncert søndag den 13. maj kl. 16.00. Der er gratis adgang... og en stor oplevelse i vente. Musikudvalget for Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge sogne. 17


Konfirmationer 2012

Fyraftensgudstjeneste i Ø. Hæsinge

Søndag den 15. april kl. 10.00 er der konfirmation i Brahetrolleborg kirke med 14 konfirmander. I Krarup kirke er der konfirmation søndag den 22. april kl. 10.00 og her er der to konfirmander. I Ø. Hæsinge kirke holder vi traditionen tro konfirmation Store Bededag kl. 10.00 og i år er der fem konfirmander. Konfirmandernes navne vil blive offentliggjort i ugeaviser og dagblade i tiden op til konfirmationerne ligesom de vil kunne ses på kirkernes hjemmeside i tiden op til (www.brahetrolleborgkirke.dk eller www.oesterhaesingekirke.dk)

Torsdag den 19. april holder vi fyraftensgudstjeneste kl. 17.30 i Ø. Hæsinge kirke. Alle er velkomne til en lidt anderledes gudstjeneste.

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Sognerejsen til England I dagene 7.-14. maj drager en flok på 35 deltagere på sognerejse til England. Vi skal bl.a. besøge nogle af de store katedraler i Sydengland og indsnuse det engelske forår i bl.a. Oxford og Cambridge. Ved en senere lejlighed vil jeg vise billeder og fortælle om sognerejsen, der arrangeres i et samarbejde mellem sognepræsterne i Faaborg, Svanninge og Brahetrolleborg. Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Rhododendron og sommer og sang og musik Søndag den 3. juni kl. 16.00 er der koncert med forår og sommer i sang og musik på programmet i Brahetrol18


leborg kirke. Ved orglet sidder organist Ida Hovalt Jensen og for sangen står operasanger (og kirkesanger i Ø. Hæsinge) Helene Strandgaard. Forinden vil sognepræst Ole Buhl Nielsen tage interesserede med på en vandring i Rhododendronparken, der forhåbentlig står i blomst på dette tidspunkt. Turen afgår til fods fra Brahetrolleborg kirke kl. 14.00. Tid til en kop kaffe bliver der også, inden vi går i kirken og hører sommerkoncert kl. 16.

Brug vores hjemmeside Hjemmesiden www.brahetrolleborgkirke.dk (eller www.oesterhaesingekirke.dk) opdateres hver uge. Jeg skriver lidt ”gode ord” på hjemmesidens forside og gudstjenester og arrangementer omtales. Her kan også findes oplysninger om kirkerne, billeder, prædikener mv. Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Til kalenderen Fredag den 15. juni holder vi NatKirke i Brahetrolleborg kirke kl. 21-23.30 som led i Korinth kulturdage. Søndag den 15. juni kl. 10.30 er der friluftsgudstjeneste, i år i parken ved Brahetrolleborg slot. 19


Brahetrolleborg Skole Af Skoleleder Susanne Pedersen Indskrivning Ved indskrivningen i januar blev 20 børn skrevet op til den kommende børnehaveklasse. En glimrende klassestørrelse og med en god fordeling af drenge og piger i klassen. 17 af børnene kender hinanden i forvejen fra Trollegården, og 3 børn kommer ”udefra”. Carina Olsen (børnehaveklasseleder) har uddannelsesorlov i dette skoleår. Hun er i gang med en diplomuddannelse i psykologi. Men selvom hun ikke er på skolen, kommer hun naturligvis nogle gange i løbet af foråret, hvor hun tager sig af overgangen fra børnehave til skole, besøger børnene i Trollegården nogle gange, inviterer dem på besøg i skolen osv. Carina besøger også de børn, der kommer fra andre børnehaver, så hun får et godt kendskab til alle, og så børnene føler sig trygge ved skolen. Landsbyordning og ”ny” skole Ved efterårets dialogmøde udvekslede vi tanker og ideer til vores ”nye” skole, når vi til august starter landsbyordning. En lille arbejdsgruppe med repræsentanter fra forældre, personale og ledelse fra børnehaven og fra skolen har samlet alle ideerne. 20

Nu skal vi så i gang med at etablere et samarbejde med forskellige lokale interessenter, som på forskellig vis kan bidrage til landsbyordningen. F.eks. er der blandt forældre et ønske om samarbejde med instruktørerne i børnenes fritidsaktiviteter vedr. starttidspunkt for aktiviteter og SFOlukketider. Kunne instruktørerne evt. hente børnene i SFO´en. Dette vil forældrene i børnehavens og skolens bestyrelse undersøge. Et andet ønske er et samarbejde med pensionister i lokalområdet. Er der måske nogle mennesker, der ikke længere arbejder, som kunne have lyst til at deltage i forskellige aktiviteter. Det kunne f.eks. være omkring madlavning med de små børn, ture, gymnastik osv., og nogle kunne måske have en form for lektiecafé for de lidt større skolebørn. Bestyrelsen vil tage kontakt til nogle repræsentanter fra pensionistforeningen og fra ældreidræt for at høre, om der er interesse for et samarbejde. Her i foråret vil vi lave en pjece med et årshjul, der viser, hvad der sker henover et skoleår, så alle kan følge med og se, hvornår man som familie forventes at deltage i forskellige arrangementer og aktiviteter i børnehaven og


på skolen, dels for at fastholde men også for at videreudvikle og skabe nye traditioner. Dagplejefaciliteter Vi har et stort ønske om at få etableret legestuefaciliteter for hele lokalområdets dagplejere. Vi har den fornødne plads til indretning af legestue, men der er naturligvis nogle krav til køkken- og toiletfaciliteter, som skal være opfyldt. Dette samarbejder vi med Fagsekretariatet for Dagtilbud om og håber, der vil være politisk opbakning til etableringen. Nationale test I vores værdigrundlag vægter vi bl.a. stor faglighed og det sammen med de senere års fokus på læsning har båret frugt, idet vi kan se, at børnene helt klart er blevet både tidligere og bedre læsere end for få år siden. Alle har været igennem de nationale test i læsning for 2., 4., 6. og 8. kl. Både 2. og 4. kl. ligger langt over gennemsnittet, og i 6. og 8. kl. ligger vi lige på landsgennemsnittet. Det er jo ganske rart at kunne konstatere, at vi er godt med på det læsefaglige område, som overalt bliver højt prioriteret, men vi skal konstant have fokus på den fortsatte udvikling og sørge for, at hver enkelt elev udfordres optimalt. Valg til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen har søgt om lov til at afholde forskudte valg. Det vil sige, at der afholdes valg hvert andet år, og at

ca. halvdelen af forældrene er på valg hver gang. Alle er fortsat valgt for en 4 årig periode. Fordelen ved forskudte valg er bl.a., at skolebestyrelsen ikke mister den erfaring og viden, der er oparbejdet gennem en valgperiode, og skolebestyrelsen får derved en højere grad af kontinuitet og stabilitet end tidligere. Derudover vil det også helt klart være hensigtsmæssigt, nu hvor vi starter landsbyordning, at skolebestyrelsen består både af forældre til helt små børn og af forældre til skolebørn. Alle forældre fra børnehaven og fra 0. – 5.kl. har modtaget mere information om valget og om valgmødet, som finder sted mandag d. 26. marts kl. 19.00 på skolen.

Nyt fra Dagplejen Den 9. december 2011 var vi traditionen tro i kirke sammen med børnehaven. Det var som altid meget hyggeligt, vi hilste på Julius Julebuk og alle hans venner, vi sang og hørte historie. Vores præst Ole havde allerede den dag forudset vejret for december 2012. Hvordan nu det? Jo i 2010 var det snevejr, sidste år var det storm vejr, så i år bliver det naturligvis snestorm når vi igen skal i kirke. Det var blot en af mange mange gode historier fra vores dagpleje. Den gode historie er lige netop det, som hele 21


den kommunale dagpleje, og ikke mindst os Trollebasser kan, vil og må kendes på. Sammen med jeres/vores kære børn har vi altid gang i en masse ting. Det kan være dagen i gymnastiksalen hvor vi arbejder med motorik. Det kan være i hallen hvor vi synger og danser de gode gamle sanglege fra ”den gang da mor var dreng”. Det er også her vi spiller på trommer og andre små instrumenter og selvfølgelig leger og tumler med bolde. En gang om måneden besøger vi børnehaven. Så bliver de små poder vant til komme der og bliver dermed mere trygge samt parate til at starte der når de får den alder. Vi holder heldagslegestuer. Aktiviteterne her kan være: tegne, læse, så karse, dukketeater, gå ture, påske ting, jule ting og meget andet. Det vigtigste ved legestue er dog at det er her alle lære alle at kende, for vupti, så er det nemt og slet ikke spor farligt at komme i gæstedagpleje. I 2012 har vi især fokus på sprog, som er meget vigtigt helt fra fødslen af. Her kommer det nære samvær, som dagplejen vægter meget højt, så ind. Vi har tiden, roen og tålmodigheden til at læse bøger, tale om dit og dat, synge, lave rim og remser samt sproglege. Vi er koblet til en sprogvejleder som hjælper/støtter, giver gode ideer, 22

uanset om det er til helt ”normale” børn eller dem som måske har lidt start vanskeligheder, for alle får jo lært at tale. Det nye år byder også på tur til Sinebjerg, hvor vi en hel dag er i den skønne natur ved vand, strand og skov. Vi skal besøge landbrugsskolen, på tur i skoven, til Arreskov sø samt alt det andet vi finder på i vores spændende hverdag. På Trollebassernes vegne Britta Falk

Julemarked i Trollegården 2011 Traditionen tro blev der sidst i november afholdt stort julemarked i Trollegården. I år var det bestyrelsen der arrangerede. Ca. 250 mennesker besøgte de forskellige boder som var bemandet med forældre, bedsteforældre og personale. Igen i år kunne der købes juledekorationer, julebolsjer, juletræer, forskellige marmelader, lun leverpostej, honningkagehjerter med navn og syltede rødbeder, Derudover var det muligt at blive fotograferet til julekort eller få en ridetur på en pony, få sat håret eller hvile de trætte ben i den lille cafe hvor man kunne få serveret kaffe og boller, gløgg og æbleskiver eller hjemmelavede klejner.


For de mere spillelystne var der mulighed for at gå i tombolaen som var sponsoreret med ca. 150 præmier fra lokale håndværkere og handlende. Sidst men ikke mindst fik vi på julemarkedet besøg af julemanden som delte pebernødder ud til børn og barnlige sjæle. Julemarkedet var afslutningen på en pædagogisk aktivitet, hvor vi i Trollegården havde arbejdet med lærerplanstemaet ”traditioner og kulturelle udtryksformer”. Alle børn har været med til at producere de forskellige ting som blev solgt på julemarkedet, og har dermed fået indsigt i de forskellige processer.

De store mængder er dog blevet produceret af forældre og bedsteforældre og igen i år har vi i Trollegården haft en bedsteforældredag hvor bedsteforældre kunne komme og sylte rødbeder og koge marmelade sammen med deres børnebørn. Trollegården tjente i år godt 13.000 kr. ved julemarkedet og disse pengene går ubeskåret til aktiviteter for børnene i Trollegården. Som leder af Trollegården vil jeg gerne takke alle som har støttet op om vores julemarked. Trollegården Henrik Pedersen

23


f o r e n i n g e r Ældre Idrætten & Pensionistforeningen Vi afholdt juletræsfest på Solskrænten den 3. december. Korinth spejderne gik i Luciaoptog, det var vældig flot, og meget stemningsfuldt. En masse mennesker og virksomheder deltog med bidrag og gerning, som vi gerne vil sige en stor tak for. Der er desværre ikke plads til at nævne jer alle her, men uden jeres bidrag og indsats kunne det ikke have ladet sig gøre. Karna Christensen

Ældre idrætten i Korinth

Gymnastik – Petanque - Bordtennis Nu er sæsonen for gymnastikken ved at være slut. Det har været en god sæson med en fin fremgang, der er nu mere end 50 medlemmer, heraf er ca. en fjerdedel mænd. I løbet af vinteren har vi haft besøg af børnehaven og gymnasterne fra Horne. Vi havde en god og hyggelig juleafslutning med dans om det store juletræ sammen med dagplejebørn og børnehavebørn, der var også besøg af selve julemanden. Efter at børnene var gået hjem, var der frokost med gode håndmadder fra Tonny, levende musik og julesange fra DGI sangbogen i Hallens kantine. Vi slutter sæsonen den 27. marts og starter igen den 4. september – vel mødt.

24


I dagene 23-27 april har Ældreidrætten arrangeret en bustur til Rhinen. Vi skal bo i Rüdesheim, sejle på Rhinen og besøge mange smukke steder. Turen er med helpension. Der er stadig enkelte ledige pladser. Besøg vores hjemmeside www. korinth-if.dk under ”Ældreidræt” Der kan man læse mere om gymnastikken og om turen til Rhinen. På gymnastikudvalgets vegne Stine Schønau

Korinth Ældreidræt – Petanque Hver fredag formiddag kl. 9.30 mødes medlemmerne af petanqueafdelingen til 1 times petanquespil uanset vejr, vind og sne. Når banerne om vinteren er ryddet for sne, kan der spilles og det er godt at komme ud og være sammen med

En flok ivrige petanquespillere i vintervejr.

Michael Maze, gå hjem og øv.

andre, og kaffen og ostemaden smager rigtig godt efter spillet. Torsdag eftermiddag spiller en gruppe medlemmer petanque i Korinth Hallen og samtidig er der en anden gruppe der spiller bordtennis. Se mere på hjemmesiden: www. korinth-if.dk under Ældreidræt. Petanque udvalget

KFUM Spejderne i Korinth Juletur til Spodsbjerg lejren Nov. 2011 Vi havde denne gang temaet Nissebanden på programmet. Der var 13 bævere, 4 ulve, 7 juniorer og 7 voksne med på turen. Vi havde julehygge fredag aften, da vi havde pakket ud og redt op i sovesalene. Juniorerne fik et soverum for sig, da de hørte at bæverne er lidt tidligt ude af soveposerne. Vi havde sat morgenvækningen til kl. 7.30, men Anna, den friske havørn, 25


stod op med hønsene (kl. 6.00). Da hun havde fået vækket hele sovesalen, kunne vi jo lige så godt komme i gang med morgenmaden. Det var Malene så ikke helt enig med os i. Kl. var IKKE 7.30, endnu... Men efter morgenmaden lørdag, startede vi op på vores aktiviteter; Sammen med Lunte blev der lavet en smør katapult af en ske og en musefælde. Med A38 blev der lavet Frugtsalat m. (A38/ymer). Der blev lavet nissehuer til uniformerne med Gemyse. Efter middagsmaden blev der lavet lamper til fyrfadslys sammen med Puk/Pil. Og Hr. Mortensen stod for andestegen til aftensmaden, så børnene blev nødt til at hjælpe med kartoffelskrælningen på tid. Skipper stod for sketches sammen med børnene. Og selveste Julemanden havde forlagt sine briller og kunne ikke se så godt. Derfor fik han hjælp af børnene (med bind for øjnene), til at pakke pakker ind.

Da vi nåede til kartoffelskrælningen, var der ikke meget energi tilbage i Anna.

Da vi havde haft lejrbål med pakkeleg, sketches og sange (bl.a. om kartoffelskrælning og sår på fingrene) var der natløb for alle. Søndag tidlig morgen stod, fra juniorernes side, på ’lidt hævn’, så da Anna var en af de sidste, der lå og havde svært ved at få øjne, fik de lov til at vække hende (hvordan – ved kun dem der var med på turen) Efter middagsmad og rengøring vendte vi atter næsen hjemad, og glæder os allerede til næste tur, vi skal på i april. Rikke Andersen

Søndagens aktiviteter stod på at lave ting til vores juletog. Der blev lavet koglenisser og juletræsfødder.

26

Tak for hjælpen i forbindelse med KFUM-Spejdernes Julemarked. Vi havde en rigtig god dag, med et flot overskud som går til spejderne. Vi vil hermed gerne sige tusind tak til alle som sponsorerede gevinster til vores tombola, æbleskiver, lån af


borde, netmaskine, transport af juletræer, arbejdskraft m.m. Derudover vil vi gerne sige tak til alle der har støttet Spejdernes Landslejr 2012 ved at tegne en annonce i den lokale kalender. Specielt tak til Ida for den store indsats og det gode initiativ. Ledere søges Vi søger spejderlederassistenter som brænder for at give vores spejdere gode oplevelser. Vi har altid brug for en ekstra hånd til planlægning, møder og lejr ture. Så kom og vær med. Tjek vores fine nye hjemmeside www. korinthspejder.dk eller ring til Grupperådsformand Dan Andersen på 62 65 10 30 og hør nærmere. Spejderne flytter Spejderne ligger i skrivende stund i forhandlinger med kommunen om overtagelse af grundstykket Viadukten 1. Hvis forhandlingerne falder på plads, håber vi - ad åre - at kunne skaffe midler til at stille et hus på grunden. Claudia Jensen

Der var mange mennesker og god stemning på perronen.

Nyt fra SMIR Vores rideklub ved Korinth Landbrugsskole har udviklet sig i hurtigt tempo med underviseren Lorentz Linnet ved roret. Medlemstallene stiger støt, og undervisningsholdene bliver fyldt op. Både springbanen, udendørsdressurbanen samt indendørsbanerne er istandsat, og nu er hallen på modsatte side af vejen gjort klar til ridning, så kapaciteten er udvidet betydeligt, og der er bedre plads til både undervisning og almindelig ridning. Dog var banen ikke i brug endnu ved redaktionens afslutning da der fortsat var frost i banen. Men med udvidelsen er der nu plads til ambitioner. Og det har de unge i klubben taget initiativ til. SMIR er med i et projekt arrangeret Faaborg-Midtfyns Kommune, Godt Idrætsmiljø for unge. Her sætter unge sig et mål for deres idrætsforening, og forfølger det. Vores klubs unge har bestemt at de vil prøve kræfter med et større stævne end vi har prøvet før - C-stævne, eller distriktsstævne. Det glæder vi os til. Men der er flere aktiviteter i gang – lige bortset fra rideundervisning. Der er startet et nyt begynderhold som afvikles om lørdagen mellem 11 og 12. Holdet undervises af Rie Dalsfledt, der har mange års erfaring med ridesport. Udover ridning vil undervisning også omfatte introduktion til omgang med hesten og sikkerhed. 27


Der er planlagt to ridelejre til sommer – både for de seriøse og dem der bare vil hygge. Den første i slutning af juni, den anden ligger i forlængelse af den første. Husk: det er muligt at få en prøvetime ved henvendelse til Lorentz på klubtelefonen 40 17 20 82. Hvis du vil vide mere om vores klub og nævnte arrangementer, kan du se mere på vores hjemmeside www.smir.dk Richard de Visser

Vores udflugt går i år til Givskud Løvepark, hvor vi bliver kørt rundt i parken inden vi skal have middag, som også indtages i Givskud. Der vil være mulighed for at gå lidt rundt i parken inden vi starter turen hjemad. Prisen er 400,- kr. og der er bindende tilmelding med betaling ved tilmeldingen. Efterårssæsonen starter allerede den 5. september, men mere derom senere. Inger Flamand

Brahetrolleborg Pensionistforening Så nærmer foråret sig, og vi har kun få møder tilbage i denne sæson. Vi har haft et rigtig pænt fremmøde, og det er vi meget glade for. Her i marts skal vi se på såvel herre- som dametøj, når vi får besøg af Damernes Butik de 7. marts og den 21. marts slutter vi så møderækken med besøg af Allan Frederiksen, som spiller og synger for os, og vi får lov til at synge med.

28

KInFormation Ungdomsafdelingen Så er det heldigvis snart tid til igen at begynde at spille udendørs fodbold. Vi starter op sidst i marts måned. Endelige træningstider, opstartstid og hvilke trænere der er til de enkelte hold bliver oplyst i vores folder fra ungdomsafdelingen, som bliver uddelt inden sæsonstart. Vi håber i den forbindelse på en mild og tør vinter så det ikke griber forstyrrende ind i tilstanden af fodboldbanerne. Vi håber at se en masse gamle som nye fodboldspillere på ”sporteren”.


trolleborg, Depot Svendborg v/Ove Nielsen og Korinthallens Cafeteria. – stor tak for det. Herre senior I 2012 har vi igen tilmeldt 2 herre seniorhold – et i serie 3 og et i serie 4. Hele vinteren er der hver onsdag blevet spillet indendørs fodbold i hallen. Det er et helt andet og mere teknisk spil når det foregår indenfor. Vi håber at de nye tillærte tekniske færdigheder vil kommer spillerne til gavn, når vi starter udendørs. Vi har stort set trænerstaben på plads til den kommende sæson, men som altid skal der lyde en opfordring til at melde sig under fanerne til at gøre en frivillig indsats i vores dejlige forening – vi har brug for alle.

Seniorafdelingen Indendørsstævner: Fodboldafdelingen har traditionen tro afholdt indendørsstævner i løbet af vinteren. I år har vi desværre ikke haft den samme store tilslutning til alle stævner, men vi håber at vi til næste sæson kan få flere hold. Udover en god gang fodbold og social hygge bidrager stævnerne også til, at foreningen, hallen og cafeteriet får en økonomisk gevinst. Alle stævner sponsoreres af Dagli´Brugsen Brahe-

Herre senior trænes også i år af Arne Hansen. Serie 3 skal i foråret spille om at rykke op i serie 2. Det er efterhånden ved at være nogle år siden, at 1. holdet har været med i den sjove ende af serie 3. Vi håber, at Arne og spillerne kan finde det samme gode spil frem, som de viste i efteråret, hvor holdet specielt på hjemmebane spillede nogle flotte og underholdende kampe. Turneringsstart er den 5. og 6. april 2012. Begge hold er startet på træningen og som udgangspunkt trænes der hver tirsdag og torsdag kl. 19.00 - 20.30. Hvis baneforholdene ikke er til fodbold, har vi mulighed for at benytte hallen. HUSK dog altid at medbringe løbesko hver gang til træning, fordi brugen af træningsbanen afhænger meget af vejret. I år arbejder vi på, at begge hold skal på træningslejr medio marts. De endelige aftaler er ikke på plads endnu, men vi håber at alt falder på plads, så vi kan komme på træningslejr i det jyske. 29


Dame senior I efteråret 2011 havde vi ikke tilmeldt et damehold, men gode kræfter i klubben arbejder på, at vi også i 2012 skal have tilmeldt et dame 7-mandshold. Oldboys: Klubben deltager også i år i OB70’s turnering med et super oldboyshold. Holdleder er Keld Storm. Turneringen starter primo april. Holdet spiller hver mandag, og hvis du er 42 år eller derover, og har lyst til fodbold og hyggeligt samvær, så kontakt Keld på tlf. 29 72 73 37. Fodboldafdelingen Korinth IF v/ Jan Hansen

Øster Hæsinge U. & G.F. fusionerer En ny fælles fremtid I Sæson 2011/2012 har Øster Hæsinge U.&G.F og Faaborg Håndbold haft et uofficielt samarbejde mellem de 2 klubbers Herre senior hold. For sæson 2011/2012 var begge klubber enige om at det var et prøveår, hvor man lige skulle se hinanden an, men da begge klubber har fået megen positiv respons og tilbagemeldinger på dette samarbejde især fra spillerne, er man nu blevet enige om at fortsætte dette samarbejde og 30

samtidig udvide det med de 2 klubbers respektive damehold. Øster Hæsinge U. & G.F og Faaborg Håndboldklub har derfor indgået en aftale om stiftelse af ny klub for den del af klubbernes aktiviteter der vedr. senior håndbold. (damesenior, herresenior, oldgirls og oldboys) Klubbens navn og konstituering: Klubbens navn er Faaborg/ØH og beskæftiger sig kun med senior håndbold. Ungdomshåndbold bevares i moderklubberne. (Faaborg håndboldklub og Øster Hæsinge U. & G.F.) Den nye klub varetages af udvalgte repræsentanter fra de 2 klubber, som på nuværende tidspunkt består af følgende: - Ivan Nielsen Faaborg - Ole Billum Faaborg - Anne-Beth Krog Faaborg - Bjarne Stage ØH - Camilla Gustavsson ØH - Bo Ellegaard Nielsen ØH Der udover er tilknyttet Ove Nielsen og Jens Blom Nielsen til ad hoc opgaver. Der er enighed blandt repræsentanterne, at det økonomiske grundlag skal komme fra kontingent, sponsorer samt fælles indskud fra moderklubberne. Indskud fra moder­ klubberne skal nøje forventnings­ afstem­mes med de øvrige bestyrelses medlemmer i moderklubberne, så alle føler medansvar på indskuddet stør-


relse. Der udarbejdes budget samt handlingsplan for kommende sæson. Formål: Styrke bredden af hold i klubben, og bevar håndbold aktiviteter i både Korinth Hallen og Faaborg Fritidscenter. Målsætning og ambitioner: Fællesskab og gode sociale relationer vil være grundstenene til klubbens succes kriterier. Samtidig skal klubben være bindeled for ungdomsspillere og skal kunne tilbyde håndbold på flere niveauer.

Træning/kampe: Der vil som udgangspunkt for alle hold blive tildelt træningspas i både Korinth Hallen samt Faaborg Fritidscenter. Dette planægges udfra antal hold samt antal af haltimer klubben kan råde over. Turneringskampe/ pokalkampe m.m. vil ligeledes blive tildelt både Korinth Hallen samt Faaborg Fritidscenter. Dog vil man så vidt muligt forsøge at placerer 1. holdets kampe gældende for både Herre og damer i samme hal på en kampdag. På vegne af udvalget Faaborg/ØH (Marianne Von Essen)

K a l e n d e r e n Marts

  7. Brahetrolleborg Pensionistforening får besøg af Damernes Butik 14. Danske Ølentusiaster, Påskeølsmagning. Se mere på www.faaborg.ale.dk 20. Danske Ølentusiaster, Faaborg lokalafdeling. ”Mad og øl” www.faaborg.ale.dk 21. Brahetrolleborg Pensionistforening får besøg af Allan Frederiksen, Svendborg, med musik og fællessang 26. Valg til skolebestyrelsen, Brahetrolleborg Skole. 72 53 03 48 27. Årsmøde, Lokalrådet for Korinth & Ø. Hæsinge. Korinth Kulturhus kl. 19:00

April

14. Familie Gospelworkshop, Korinth Kulturhus henv. 53 63 97 63 www.pingvinmalerier.dk

Maj

  9. Brahetrolleborg Pensionistforening tager på udflugt til Givskud Løvepark 13. Plantebyttedag ved Dagli’ Brugsen i Korinth. Kl. 10-13:00

Juni

15. Korinth Kulturdage. Se program på www.korinthkulturdage.dk 15. Natkirke. Kl. 21-23:30 i Brahetrolleborg Kirke 16. Åbning af Natursti Korinth – Ringe. 17. Friluftgudstjeneste i parken ved Brahetrolleborg Slot, kl. 10:30 Emner til kalenderen bedes mailet til oerum@os.dk som vedhæftet selvstændig Word-fil.

31


Nielsen Antik Klik ind på www.nielsenantik.dk og se vores store udvalg af bl.a. tallerkenrækker, slagbænke og mange andre smukke møbler. Vi har åbent efter aftale i vores udstillingslokale på Lykkevalg 18, Korinth.

Malerfirmaet

Send os en mail på nielsenantik@ hotmail.com eller ring til os på tlf. 2282 1613, hvis du ønsker at besøge vores udstillingslokale.

25% rabat til pensionister

Det Gamle Mejeri

Det Gamle Mejeri er et familiefortagende forretning med stort udvalg i brugs kunst, jagtudstyr samt alt til hunde og katte. Butikken er beliggende i dejlige indbydende lokaler, centralt i Korinth by.

32

Reventlowsvej 58 A Korinth - 5600 Faaborg Tlf.: 22 15 87 89 mail@dgmk.dk

Vi glæder os til at byde dig velkommen! Besøg vores hyggelige butik og få inspiration til hjemmet eller til værtindegaven.

www.dgmk.dk


Klinik-Kirsten l l l

Korinth afd. 6548 5300

Healing Clairvoyant rĂĽdgiver Reiki kursus

Tlf.26270285 www.klinik-kirsten

MĂŚglerne EDC Faaborg

Kanalvej 2, 5600 Faaborg Tlf. 6261 48008

33


Her kunne DIN virksomhed ha’ annonceret! Kontakt Svend Friis 76 30 04 08, svfr@mail.dk

Her kunne DIN virksomhed ha’ annonceret! Kontakt Svend Friis 76 30 04 08, svfr@mail.dk

34


Her kunne DIN virksomhed ha’ annonceret! Kontakt Svend Friis, 76 30 04 08, svfr@mail.dk

35


36


Brahetrolleborg Skole: Skoleinspektør Susanne Pedersen, Tlf.: 72 53 03 48

Kirkelige adresser: Sognepræst: Ole Buhl Nielsen, Præstegården, Reventlowsvej 4, Tlf.: 62 65 11 21 Brahetrolleborg sogn: Graver: Jan Frederiksen tlf.: 62 65 20 17 Kirkeværge: Ivan Madsen tlf.: 62 65 19 29 Formand for menighedsråd: Jens Drost tlf.: 62 65 13 93 Øster Hæsinge sogn: Graver: Trine Ustad Kallehauge tlf.: 22 44 49 12 Kirkeværge: Hans Søberg tlf.: 62 64 10 29 Formand for menighedsråd: Else Nielsen tlf.: 62 64 16 31

Redaktionen: Susanne Pedersen 7253 0348 Lena Rasmussen 6265 1600 Else Nielsen 6264 1631 John Hollænder (hol) 2927 8103 Marianne Von Essen 3195 2596 Jens Ørum 6265 1555 / 4074 4158 Annoncer: Svend Friis

7630 0408

Annoncepriser: Helside pr. år Halvside pr. år ¼ side pr. år 1/8 side pr. år Lille annonce

kr. 2.200 kr. 1.375 kr. 1.100 kr. 935 kr. 605

Layout: Mark & Storm Grafisk 62 62 22 77 Materiale bedes mailet til oerum@os.dk som vedhæftet Word-fil. Næste Korintherbrev udkommer i uge 22, 2012.

Sne og frost får ikke lov at forsinke arbejdet med den nye karrusel til veterantogene.

Lokalrådets medlemmer: Jørgen Kej, Formand, Fleningevej 10 61 20 67 25, joke@faaborgmidtfyn.dk Svend Friis, kasserer, Flidsager 22 76 30 04 08, svfr@mail.dk Trine Hedegaaard, sekretær, Reventlowsvej 6 64 74 12 73, trinj@faaborgmidtfyn.dk Søren Nielsen, Fleningevej 4 63 60 70 80, soeren_hjemly@hotmail.com Allan Sørensen, Nybo 2 62 60 18 12, nybo@newmail.dk Mogens Westphal, Lykkemarken 26 43 96 97 63, mwm@jmwestphal.com Jens Ørum, redaktør Korintherbrevet, Viadukten 3 62 65 15 55, oerum@os.dk

Din lokale hjemmeside: www.korinth.dk


Ingeniørfirmaet Bygnings2 8 Kvalitet 13 5 6 62 Fagsted 7, Korinth, 5600 Faaborg

v/ Ulrik Rasmussen l 6024 8440 www.korinthtomrerforretning.dk

e-mail: ulrik@korinthtomreforretning.dk

l Nybyg - tilbyg - ombyg l Døre og vinduer efter mål l Køkken og bad l Erhvervsbyggeri l Forsikringsskader l Totalentreprise

EDC Faaborg RINGE Industrivej 16 · 5750 Ringe Telefon 62 62 22 77 Telefax 62 62 22 73 ringe@mark-storm.dk www.mark-storm.dk

UGEAVISEN ÆRØ Møllevejen 33A · 5960 Marstal Telefon 62 53 11 53 Telefax 62 53 11 73 ugeavis@mark-storm.dk www.mark-storm.dk

Forlaget mark & storm ApS Industrivej 16 · 5750 Ringe Telefon 62 62 22 77 Telefax 62 62 22 73 forlag@mark-storm.dk www.mark-storm.dk

Kanalvej 2, Postbox 1, 5600 Faaborg Tlf. 6261 4800 / Fax.: 6261 2998

Korintherbrevet 74  
Korintherbrevet 74  

Korintherbrevet 74

Advertisement