__MAIN_TEXT__

Page 1

Korbladet Medlemsblad for Norges Korforbund

nr. 1 februar 2015

Takk Knut Nystedt har satt norsk kormusikk på verdenskartet Side 4

Minutt for minutt... SIDE 16

Vømmøl kommer

til Landsfestivalen

SIDE 8


OPPLEV VERDEN MED KORET Escape Travel har i snart 30 år hjulpet norske kor med korturer til alle verdens hjørner. Transport, overnatting, konserter, utflukter, aktiviteter og måltider – vi planlegger alle turene i nært samarbeid med hvert enkelt kor. Sammen lager vi en kortur fra A til Å som skaper samhold, glede og musikalsk overskudd. Escape Travel er norsk representant for en rekke internasjonale korfestivaler. På de fleste festivalene holdes det konkurranser, og vi har hatt gleden av å følge mange norske kor på veien til store opplevelser og stolte øyeblikk. Vi hjelper dere med å finne en festival som passer for dere.

«Jeg har reist med Escape Travel på korturer igjennom mange år. De legger ting til rette og vet hvilket behov vi som kor trenger i forhold til øving og konserter. Jeg kan anbefale Escape Travel!»

MARGRETHE EK

KONTAKT ROLF EGELAND / TLF. 69 83 30 80 / MUSIKKREISER@ESCAPE.NO WWW.ESCAPE.NO


-

En mann vi vil gjøre stas på Knut Nystedt skulle blitt 100 år i år. Det vil vi feire.

Et nytt sangerår er i gang! 2014 er lagt bak oss, og sentralstyret og ansatte i Norges Korforbund ser frem mot et nytt og innholdsrikt år med mange flotte opplevelser for alle våre medlemmer. Det korprosjektet som fikk mest oppmerksomhet i 2014, ble Salmeboka minutt for minutt som mønstret rundt 200 kor og ca 4000 sangere. Norges Korforbund var sterkt delaktig i dette prosjektet, og en stor takk sendes til alle som bidro til at dette ble den suksessen det ble. Programmet ble kåret til årets beste TV-program og fikk også Ut-Awards prisen og beste featureprogram i 2014. 2015 er godt i gang og ser ut til å bli et nytt innholdsrikt år med mange fine tilbud til våre medlemmer. Det er landsfestival i Levanger til sommeren, Sommerkorskolen er snart fulltegnet, NM for kor arrangeres i oktober, det er ledersamling for tillitsvalgte i september og i tillegg til dette gjennomføres det utallige stevner og festivaler rundt om i hele Norge. Knut Nystedt ville fylt 100 år i år, men døde 8. desember 2014, 99 år gammel. John Rutter, Halvdan Kjærulf, Jean Sibelius og Carl Nielsen er alle jubilanter i år. Det vil nok bli mange og varierte markeringer av disse jubileene. Et annet jubileum som ikke har fått særlig fokus, er at Norges Korforbund kan feire 30 år i år. Dette bør selvsagt markeres, men det er i skrivende stund ikke bestemt i hvilken form. Det er med glede jeg kan ønske alle sangere, dirigenter, tillitsvalgte og ansatte et godt nytt sangerår med gode og uforglemmelige koropplevelser. SANG HELE LIVET! Rune Frank Brunslid Daglig leder

4 Landsfestivalen fra folkedypet I Levanger vil du på alvor bli kjent med den trønderske folkesjela. Gled deg.

8 Salmefest Da NRK møtte salmeboka oppsto søt musikk.

16 Utgiver: Norges Korforbund Pb 1944, 0125 Oslo

Annonsekontakt: annonse@korforbundet.no Årgang: 28, opplag: 32.000

Ansvarlig redaktør: Rune Frank Brunslid Redaktør: Anna Granqvist korbladet@korforbundet.no

Layout: Granqvist design Trykk: RK Grafisk


Et livsverk med

FOTO: VIDAR KNAI / NTB / SCANPIX

I år er det 100 år siden en av våre absolutt største musikkpersonligheter ble født. Da Knut Nystedt døde 8. desember i fjor, 99 år gammel, etterlot han seg en rik musikkskatt som har vært med å farge vårt bilde av hva kormusikk er. GRETE PEDERSEN, ØYSTEIN FEVANG, ANNA GRANQVIST

FOTO: ROLF ØHMAN

Oslo 24. februar 1979. Spellemannsprisen deles ut il Knut Nystedt av fiolinist Arve Tellefsen.

FOTO: LARS O. FLYDAL

Nystedt omkranset av Det Norske Solistkor på Oslo Lufthavn Fornebu 1982, på vei til Kina på turne.

Knut Nystedt blir utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk musikkliv.

4

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

Ringvirkningene av hans musikalske initiativ vil vi se i lang tid fremover, ikke minst hører vi hvordan komponister både i Norge og utlandet har blitt inspirert av Nystedts måte å tenke kor på. Nystedt var ikke bare en stor mann i Norge, han var også en stor mann i resten av verden. Større enn mange av oss kanskje helt har skjønt her hjemme enda. Mange vil i 2015 gjøre stas på Nystedt, blant annet gjennom å fremføre musikken hans. Vi ser økende etterspørsel på noter fra forlagene, årets MusikkfestOslo har satt av en egen time til kun Nystedts musikk. Det er gledelig å se at kor rundt i landet får mer av Nystedts helt spesielle klanger inn på repertoaret.

FOTOGRAF: BJØRN BERTHEUSSEN

lang etterklang Hvem var så Knut Nystedt, og hva har han betydd for norsk korliv? Korbladet spør Grete Pedersen, som i 1990 tok over dirigentstokken etter ham i Det Norske Solistkor: - Komponisten, dirigenten og kirkemusiGrete Pedersen, dirigent keren Knut Nystedt for Det Norske Solistkor var en av etterkrigsog dirigentprofessor ved Norges musikkhøgskole generasjonens fremste komponister, sammen med Finn Mortensen, Arne Nordheim og Egil Hovland. De arbeidet alle for at nye musikalske strømninger skulle slippe til, i et musikkliv som var sterkt preget av nasjonalromantikk.
 Komponisten Nystedt var aktiv frem til 2004. Mer enn 180 verker som inneholder musikk i nesten alle sjangre. Orkester- og kammermusikken er blitt mye spilt, og korverkene har brakt stor internasjonal anerkjennelse. Noen av hans kirkemusikalske verker – så som O crux, Ave Maria, Kärlekens Lov, Peace, Immortal Bach og Apochalypse Johannis, for ikke å glemme arrangementet av folketonen Jesus din søte forening å smake – er blant det aller fineste han gjorde. 
Nystedts var også en drivkraft i organisasjonslivet. Han hadde styreverv i Norges Organistforbund (1955-68), i Ny Musikk (1959-63), Norsk Komponistforening (1963-75) og TONO (1974-85). Nystedt fulgte interessert med i hva som rørte seg av nye musikkuttrykk.
 Som dirigent var han et kraftsentrum med uuttømmelig energi. Norsk og internasjonalt korliv har uende-


lig mye å takke Knut Nystedt for. Solistkoret vil feire Knut Nystedt på konserter i Tønsberg, Oslo og Antwerpen i februar og senere i Moss, Sandefjord og Oslo i forbindelse med hans fødselsdag 3. september. I den anledning vil også albumet “Meins Lebens Licht” med musikk av Nystedt og Bach bli utgitt. I forbindelse med dødsfallet skrev Grete Pedersen følgende nekrolog (trykket i Aftenposten, Vårt Land og Nordstrand Blad):

Knut Nystedt

Så kom stunden da komponisten og dirigenten Knut Nystedt gikk ut av tiden, 99 år gammel. Han etterlater seg sterke minner om et skapende og nysgjerrig menneske, om en personlighet med tålmodighet og stor vilje til å gjennomføre sine ideer. 35 år gammel, i 1950, ble han spurt av sangerne i Det Norske Solistforbund om å bli dirigent for deres nystartede kor, Det Norske Solistkor. Dette ble starten på et arbeid som skulle komme til å sette dype og varige spor. Frem til han takket av som dirigent for Solistkoret i 1990, la han grunnlaget for et nytt nivå i norsk korkultur. Nystedt var en komponist, kirkemusiker og dirigent som våget å gå nye veier, med egne og andres verker, musikk som til da var uhørt i norske kirkerom og konsertsaler. Men det er ikke bare komposisjonene som vil leve videre. Koret Schola Cantorum, som han startet ved Universitetet i Oslo, lever i beste velgående, og hans livsverk, slik han selv beskrev Det Norske Solistkor, er fullt av livskraft. Hans intense engasjement og profesjonalitet var forbilledlig i alle hans 40 år som dirigent for Det Norske Solistkor, og engasjementet opphørte ikke da han ga dirigentpinnen videre. Den tilliten, støtten og respekten han viste både mens han selv var dirigent, og også videre etter dette, var avgjørende for at Solistkoret kunne komme dit det er i dag. Knut Nystedt vil bli husket som en kunstner som evnet å berike og inspirere oss. Vi minnes ham gjennom avslutningsordene i Brahms’ «Ein deutsches Requiem»: Salige er de døde, som dør i Herren, De skal hvile fra sitt arbeid; for deres gjerninger følger dem.

Nystedt har mottatt mange priser og utmerkelser, for eksempel ble «De Profundis» kåret til Årets verk av den Norsk Komponistforening i 1965. Han mottok St. Olavs Orden; 1. klasse 1966 og kommandør 2005, Spellmansprisen i 1978, Norsk kulturråds musikkpris i 1980, Lindemansprisen i 1993, Juryens ærespris under Edvard-prisen i 1998, Korprisen fra Norges Korforbund i 2002 og Oslo bys Kunstnerpris i 2005.

I takknemlighet og ærbødighet, Grete Pedersen

• • • • • •

Født 3. september 1915 i Oslo. Død 8. desember 2014. Som barn sang han i Olavsguttene, ofte som solist, og tok klaverutdanning fra 9 års alder. Utdannet seg som komponist og organist i Norge og USA. Jobbet som organist i Torshov kirke i Oslo 1946–82, og underviste i kordirigering ved Universitetet i Oslo 1964–1985. Grunnla og dirigerte Det Norske Solistkor (1950–90) og Schola Cantorum (1964-85).

Korbladet spurte også Øystein Fevang om hvordan han minnes Knut Nystedt. Jeg opplevde Nystedt som et brennende engasjert menneske, musiker og komponist. Når jeg tenker på ham, er det ett ord som står i hodet mitt; «Kraft». Han hadde en indre kraft, som var så synlig for oss utenfra. Og når jeg tenker på dette ordet «Kraft», så hører jeg Nystedts måte å si ordet på, fylt med krrraffft! og ikke minst, konsonanter. Han var veldig opptatt av at koristene skulle spytte konsonanter. Han var tilstede på en øvelse jeg hadde med Ensemble 96, hvor vi jobbet med «O Crux», et stykke som begynner i svakeste pianissimo. Han kunne likevel ikke få nok av konsonantene, så det ble sunget

FOTO: NRK

Han ga ut boken Dette er mitt liv på Norsk Musikkforlag 2005.

Øystein Fevang startet opp Ensemble 96, som han ledde frem til 2006. Koret ga i 2005 ut platen «Immortal Nystedt» med verker av Nystedt. Albumet ble nominert i to klasser under Grammy Awards 2007.

«å kroooooKS!!!!!», til slutt med nesten parodisk vekt på «KS». Da var han fornøyd. Det var nok kanskje litt i overkant, men det skyldes nok at han hadde begynt å få redusert hørsel. Jeg hadde gleden av å bestille og urfremføre flere komposisjoner av Nystedt, og det var ingen tvil om at

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

5


FOTO: ØYSTEIN FEVANG

han hadde samme kvalitet også helt mot slutten av sin komponistgjerning. Like godt håndverk som alltid, og med den samme kraften i uttrykket. Knut Nystedt er nok den enkeltperson som har hatt størst betydning for den norske korbevegelsen. Som dirigent og initiativtager til Det Norske Solistkor sørget han for å fremføre og urfremføre kormusikk som ble til inspirasjon for hele kor-Norge. Og som komponist skrev han musikk for alle typer kor; barnekor, ungdomskor, damekor, mannskor og blandet kor. Alltid med et godt grep om stemmeføringer som fungerer og låter fint i kor, og alltid med kvalitet i høysetet, om det så var en enkel religiøs folketone eller et enkelt stykke for barnekor. Og det er utallige barn og ungdommer som har fått fantastiske musikalske opplevelser og minner gjennom Nystedts musikk, som da ofte er blitt en døråpner inn til den seriøse korlitteraturen. Det er uendelig mange dirigenter, musikere, sangere og publikummere som

Knut Nystedt i Fagerborg kirke sammen med Ensemble 96, mars 2001. Han ble invitert i forbindelse med en nordisk turné med nordisk samtidsmusikk på programmet, og får her satt spissen på konsonantene.

i takknemlighet minnes Knut Nystedt og vil hedre hans minne. Heldigvis vil musikken også glede og berøre oss i tiden som kommer. Øystein Fevang

Kortur til Riga Vi tilbyr korturer til mange spennende reisemål. Ta kontakt! 6

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

kortur@travelmaker.no - tlf. 957 69 000


Velkommen til

Sommekorskolen En hel uke med musikk! En uke på Toneheim er en uke som setter spor, og som vil utvikle deg som sanger eller dirigent. Vi har mange påmeldte allerede, så meld deg på i dag slik at du kommer med på det kurset du ønsker!

Hvor? Toneheim folkehøyskole, Hamar Når? 20.- 26. juli 2015 Hvordan?

For å melde deg på går du til www.kor.no/sks2015, eller ta snarveien via QR-koden.

Våre instruktører: Korsangerkurs 1 – Rytmisk

Anders Edenroth Fra The Real Group. Arrangør, produsent og sanger. På dette kurset vil Anders bruke flere av sine egne arrangementer. Korsangerkurs 2 - Klassisk og Folketoner

Vivianne Sydnes Nylig ansatt som domkantor i Oslo, og er dirigent for Kammerkoret Nova og Norges Ungdomskor. Dirigentkurs nivå 1

Anine Kruse Skatrud Fra sanggruppen Pitsj. Hun dirigerer koret Bærum Vokalensemble. Hun har høyere utdannelse som dirigent og sanger ved NMH. Dirigentkurs nivå 2

Ursa Lah Dirigerer Finnmark operakor og Vokalensemblet ved Musikkonservatoriet i Tromsø, hvor hun også underviser i korledelse.

Vinner av Korbladkonkurransen! Helga Bye fra Narvik ble vinner av vår spørreundersøkelse på Facebook om Korbladet, og får en ukes opphold på Toneheim som premie. Hun har valgt å benytte uken på kurs med Anders Edenroth, så Narvik kan belage seg på en rytmisk bølge i høst. Vi gratulerer!

Dirigentkurs nivå 3

Marit Tøndel Bodsberg Dirigent for Kvindelige Studenters Sangforening og Vestoppland Kammerkor, kormester i RingsakerOperaen. Dirigentkurs nivå 4

Ragnar Rasmussen Professor i kordireksjon ved Universitetet i Tromsø, Nordnorsk musikkonservatorium.

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

7


Velkommen til

Landsfestival i Levanger 11.-14. JUNI

2015

Norges Korforbund har gleden av å ønske kor, ensembler, vokalgrupper, sangere og dirigenter hjertelig velkommen til Landsfestival i trehusbyen Levanger. Der presenteres det beste av lokal musikk, underholdning og kortreist mat og drikke. TEKST: HANS VIST

Under årets Landsfestival vil du få muligheter til å synge mye, høre på gode konserter, delta på spennende seminarer, og ikke minst oppleve «Trivelige Trøndelag» sammen med mange hyggelige folk som deler dine interesser. Festivalen har knyttet til seg noe av det ypperste som finnes av lokale musikalske krefter til å holde seminar på festivalen. Lørdag 13. juni skal det store «korSLAGET» foregå i utendørs amfiet på Stiklestad hvor «Spelet om Heilag Olav» fremføres hver sommer. Her skal felleskoret med solister fremføre

flere sanger fra Spelmusikken komponert av Paul Okkenhaug. Etter fire dager med folkefest, avslutter vi det hele med en fantastisk festbankett. SOLOLEVANG - for deg som reiser alene Erfaringsmessig vet vi at det er flere korister som kunne tenke seg å delta på festivalen selv om deres eget kor ikke deltar. Vi vil derfor sette sammen et kor basert på de som reiser alene, de som ikke får med seg koret sitt, eller som bare har lyst til å oppleve ”Trivelige Trøndelag” sammen med en gjeng likesinnede. Årets singelkor, av og med solister, har vi kalt ”Sololevang”. Tekniske arrangører for festivalen er Levanger Mannssonglag og Skogn Mannskor i samarbeid med Norges Korforbund Nord-Trøndelag. Velkommen på en musikalsk reise inn i det trønderske folkedypet.

Levanger Denne over 1000 år gamle perle av en småby, er nesten verdt turen i seg selv. Med sin beliggenhet rett ved Trondheimsfjorden, sin unike trehusbebyggelse og gemytlige atmosfere, vil Levanger nok være en positiv overraskelse for den som ikke har opplevd byen før. Levanger sentrum er ett av de prioriterte områdene i Riksantikvarens Verneplan for kulturmiljø.

8

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015


Joik og improvisasjon med kor Kursholder: Frode Fjellheim

Musikk, sang & kor på folkemusikalsk grunn Kursholder: Gjermund Larsen Gjermund Larsen er en av de fremste fornyerne av norsk folkemusikk. Han har komponert og vært solist med Trondheimssolistene, spiller med gruppen Majorstuen, Christian Waalumrød Ensemble og Odd Nordstoga m.m.

Frode Fjellheim er norsk musiker og komponist. Han vokste opp i Karasjok, men har sørsamisk familiebakgrunn og er sterkt knyttet til sørsamisk joik. Fjellheim har sin utdannelse fra jazzlinjen ved Trøndelag Musikkonservatorium, med piano/keyboards som hovedinstrument. Fjellheim har ellers samarbeidet med musikere innenfor jazz, folkemusikk, rock og klassisk. Fjellheim har også gitt ut en bok om «joik for kor». Fjellheim har også komponert åpningslåten til filmen Frost eller” Frozen”, som framføres av koret Cantus fra Trondheim.

Gjermund Larsen fikk sin sjette spellemannspris i 2015, denne gangen sammen med storebror Einar Olav i klassen Folkemusikk/ Tradisjonsmusikk.

Kursholder: Kai Lennert Johansen Fra Trøndelags folkedyp kommer Vømmølmusikken med Hans Rotmo i spissen. Hans humoristiske tekster skildrer livet og ulike problemer folk i utkantNorge må stri med. Kai Lennert Johansen har arrangert en rekke av Hans Rotmos sanger for kor, og

vil på Landsfestivalen dele med seg av denne sangskatten fra Trøndelag. Kai Lennert Johansen er aktiv korleder, komponist og arrangør. Han er dirigent for Levanger Mannssonglag, ett av arrangørkorene for Landsfestivalen. Johansen er dosent ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Påmeldingsfrist 9. mars. kor.no/aktiviteter/lf2015

Vømmølkor – musikk av Hans Rotmo

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

9


FOTO: KRISTOFFER KLEM BERGERSEN

Steike kor artig!

Bydelen Ankenes fikk flest stemmer under Korslaget og stakk av med førstepremien på kr. 10.000

Korslaget i Narvik ble gjennomført for andre gang lørdag 8. november 2014 i Narvik Kulturhus med over 300 deltakere og 800 publikummere. Dette ble en folkefest for hele regionen. I år ble området for Korslaget utvidet, og innbyggere i Indre Troms og Ballangen/ Tysfjord ble invitert til å delta. TEKST: MARITA HAVAAS OLSEN

Hva er Korslaget Korslaget går ut på at man for anledningen oppretter et kor for hver bydel/område. Folk som bor i disse området melder seg så på til sitt kor. Det er gratis å delta. Hvert kor har en korleder som skal lede korene frem mot konserten, dirigenthjelp leies inn lokalt og korene synger 2 sanger hver. Publikum stem-

10

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

mer frem første, andre, og tredje plass. Vinnerne får pengepremier som de gir videre til et veldedig formål. Hovedsponsor Norges Korforbund Nord gjennomfører Korslaget i tett samarbeid med hovedsponsor Sparebanken Narvik som stilte med eget kor som pauseunderholdning i konserten. I lange underbukser og med glimt i øyet fremførte de låten ”Ti tusen tommeltotta” til ellevill jubel fra salen. Vil begynne i kor Korslaget i Narvik ønsker å sette fokus på korsang. Hele 78% av de som deltok i Korslaget synger ikke i kor til vanlig. Dette ble for veldig mange det aller første møtet med korsang, og det ga mersmak. Hele 50% av de som ikke syn-


ger i kor fra før, opplyser nemlig at de nå har lyst til å begynne i kor. Hva sier deltakerne? ”Narvik by trenger en happening som denne når en ser hvor mange som deltok som sangere, og ikke minst hvor mange som kom for å høre og se naboen og venner/kollegaer opptre.” ”Hele prosjektet var en flott opplevelse fra første øving. Vi var en flott gjeng, som etter at vi ble mer og mer kjent med hverandre, både barn og voksne, hadde det veldig fint sammen i arbeidet framover mot et stort felles mål! Selve korslag-dagen og kvelden ble suveren! Det samme er følelsen i etterkant og stoltheten over å ha oppnådd et flott resultat! Og sist, men ikke minst, er det en glede å tenke på at mange av Ballangen kommunes eldre kan få nyte godt av premiepengene!”

”Har hatt lyst lenge til å begynne å synge i kor. Korslaget ga meg en dytt til å prøve. Syntes det var kjempeartig og sosialt.” ”Vanvittig morsomt! Åsså samla vi 50 stk fra bygda som blei godt kjent og fikk ett fantastisk samhold! Dette ga mersmak!” Suksess Journalist Kjell G. Karlsen fra lokalavisen Fremover var til stede og skrev: ”Korene slo seg løs på scenen, her var det mange som hadde øvd lenge for å bli samstemt i uttrykket. Uansett uttrykk, det var høyt nivå på korsangen i Narvik Kulturhus, her var det bare vinnere. Flest publikumsstemmer fikk dog Ankenes fulgt av Ballangen og Bjerkvik. Og steike kor artig det var. Det som var av nervøsitet forsvant som dugg for sola da deltagerne kom på scenen. Publikum koste seg og ga tydelig uttrykk for at de var imponert og hadde noen fortreffelig timer i kulturhuset.”

SYNG MED CARL HØGSET I ABRUZZO, ITALIA 2015 Tur 1: 8. – 15. juni • • • •

Tur 2: 15. – 22. juni

Hotellopphold med halvpensjon. Sang 3 timer hver dag. Utflukter med norsk/italiensk guide til fjell og kyst. Konsert sammen med et italiensk kor.

Fly med Norwegian til Roma – buss til hotellet Pris: kr. 19.200,- i dobbeltrom • Kr. 21.850,- i enkeltrom Påmelding: tlf. 22 52 15 25 / e-post: post@allekansynge.no Mer informasjon og skjema finner du på:

www.allekansynge.no

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

11


§

ADVOKATENS HJØRNE

UNDERSLAG Fra tid til annen er det enkelt kor som dessverre opplever at tillitsvalgte underslår korets eller medlemmers midler. Politianmeldelse og eventuell straffesak er en mager trøst for tapte penger. For de som ikke har gode rutiner på dette, vil jeg anbefale følgende minimumstiltak: •

Etabler et etisk regelverk i koret med en kort opplæring av alle ansatte og tillitsvalgte.

Gjennomfør en risikoanalyse over hvilke områder det er fare for at det kan skje misligheter.

Involver gjerne revisor, regnskapsfører eller noen i koret med tilsvarende kompetanse i risikoanalysen.

Basert på risikoanalysen gjennomfører koret gode rutiner med preventiv effekt. Mangelfulle fullmakts- og attestasjonsrutiner er en gjenganger i forbindelse med underslag/økonomisk utroskap. Innbakt i rutinene må det også inngå gode rapporteringsrutiner.

12

For saker hvor noen har en økonomisk interesse, bør vedkommende uansett fratre i beslutningsprosessen og for øvrig ikke være involvert i saksbehandlingen av saken.

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

Endringer i arbeidsmiljøloven I 2014 ble det innført nye regler for deltidsansatte som i praksis får virkning fra 2015. I korthet går reglene ut på at for deltidsansatte er det faktisk stillingsprosent, ikke stillingsprosenten som følger av ansettelsesavtalen, som er avgjørende. Arbeidet ut over stillingsprosenten må ha en viss hyppighet, omfang og stabilitet. I tillegg fulgte det av samme lov at arbeidsgiver plikter å drøfte bruken av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst én gang i året. Tilbud til alle medlemskor Har du spørsmål til noen av temaene i denne artikkelen, eller for øvrig har juridiske spørsmål, kan advokat Espen Egseth kontaktes. Gjennom samarbeidsavtale med Norges Korforbund mottar medlemskor gratis juridisk bistand med inntil én time (i én sak per år). Erfaringsmessig er dette tilstrekkelig for å kunne rådgi om veien videre, eller i det minste kunne vurdere om saken bør forfølges eller ikke. Vær ikke redd for å bruke oss – dere vil få beskjed i god tid før gratistimen utløper.

Advokat Espen Egseth Visste du at som medlemskor av Norges Korforbund har dere rett på én gratis advokattime pr år?

espen.egseth@nordialaw.com


NM for kor

9.-10. oktober 2015 Trondheim

Norges Korforbund arrangerer NM for kor for 2. gang, og håper å få med mange kor som ønsker å konkurrere. NM i 2012 samlet hele 50 kor fra hele landet, og Studinekoret Sirenene gikk av med Norgesmester-tittelen. Arrangementet holdes i Trondheim med Olavshallen som hovedarena. Konkurransen starter fredag ettermiddag og varer hele lørdagen. Det hele avsluttes med NM-party på lørdag kveld. Teknisk arrangør er NK SørTrøndelag som har lang erfaring med denne type arrangement. Mange kor har allerede meldt sin interesse.

Det skal konkurreres i følgende klasser: • • • • • • •

Sakral A/B Blandet kor A/B Damekor A/B Mannskor A/B Barne- og ungdomskor A/B Vokalgrupper A/B Kor A+

Norges Korforbund ønsker å gjøre konkurransen tilgjengelig og interessant for alle typer kor. Kor som har deltatt i andre konkurranser og oppnådd gulldiplom, må delta i klasse A. Sakral klasse er åpen for alle kortyper. I tillegg har vi Kor A+ for kor på særdeles høyt nivå. Klassen er åpen for alle kortyper. Kor A+ kan kun kombineres med Sakral A. Det er mulig å melde seg på i 2 klasser. Følg med på kor.no for nærmere informasjon og påmelding;

kor.no/nm2015 Norgesmester 2012, Studinekoret Sirenene

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

13


GRÜNERLØKKEN’S MANNSKOR FYLLER

80 ÅR 10/10-2015

VI ØNSKER Å MARKERE DAGEN MED Å INVITERE TO – TRE MANNSKOR OG ENKELTSANGERE TIL

EN STOR MANNSKORKONSERT I SOFIENBERG KIRKE.

NOEN NYHETER SIDEN SIST Vi anbefaler å ta en nærmere titt på disse fine nyhetene som har kommet siden sist: • • • • • • • • • • •

Velsigning (Bjerkreim) Når himmelen faller ned (Preus, arr. Kragset) Engler i sneen (Fjeld, arr. Kragset) Våken drøm (Vamp, arr. Kragset) Stjernesludd (DumDum Boys, arr. Kragset) I go to the rock (Oslo Gospel Choir) Den du veit (Müller, SATB arr. Kragset og SAB arr. Nilsen) Mang slags kjærlighet (Eggum, arr. Boyle) Månevise (Prøysen/Dickenson) Ave Maria (SAB, Sixten) Behold the Lamb of God (Sixten)

FØRST FÅR HVERT KOR SIN AVDELING, SÅ AVSLUTTES DET HELE MED ET STORKOR PÅ OVER 100 MANN HVOR ALLE KOR OG ENKELTSANGERE DELTAR. HER VIL VI SYNGE KLASSIKERE SOM LANDKJENNING, SANGERHILSEN ETC.

ØNSKER DU/DERE Å DELTA PÅ DETTE KONTAKTER DERE OSS PÅ

TOR@KAARELUND.NO TOR LUND TLF. 9075 1547

HILSEN GRÜNERLØKKEN’S MANNSKOR

14

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

KNUT NYSTEDT Nystedt-året har så vidt begynt, men vi har merket en enorm interesse for hans musikk. Han gikk bort i desember, 99 år gammel, men hans musikk lever som aldri før. Han skrev mye for blandet kor, en god del for damekor og også noe for mannskor. Mye av Nystedts musikk passer best for kor på et visst nivå, men flere stykker kan passe for kor som ikke er komfortable med store, krevende verk. Som inngangsport til Nystedts klangverden, anbefales det å ta en titt på noen av folketonearrangementene, som mange kor vil oppleve som overkommelige.


JOHN RUTTER John Rutters produksjon varierer fra korte a cappella-stykker som God be in my head og A Clare benediction til store verk med fullt orkester som Requiem, Gloria og Magnificat. Vanskelighetsgraden varierer, og svært mye av hans musikk bør være tilgjengelig for veldig mange norske kor. I tillegg finnes det norskspråklige utgaver av noen av hans mindre stykker, både for blandet kor og like stemmer.

NOEN AV VÅRE

NOEN AV VÅRE

Nystedt-favoritter

Rutter-favoritter

• •

• • • • • • • • • • •

O crux Peace I leave with you (både SATB og TTBB) Miserere Immortal Bach Neslandskyrkja (både SATB og SSAA) Jesus din søte forening å smake Be not afraid Stabat mater Ave Maria Prayers of Kierkegaard Sancta Maria (SSAA) I am my brother’s keeper (SSAA) Mary’s song (SSAA)

• • • • • • • • •

God be in my head (både SATB og SSA) A Clare benediction (Velsignelse) (både SATB, SSA og unisont/SA) Candlelight carol (Lyset i Betlehem) (både SATB og SSAA) Christmas lullaby (Julesang) (både SATB og SSA) Open Thou mine eyes For the beauty of the Earth (Takkesang) (både SATB og SA) Requiem The Lord bless you and keep you (både SATB og SA) What sweeter music (Lovsang ved Jesu fødsel) My true love hath my heart (både SATB og SSAA)

Anthony Smith daglig leder korsenteret.no

To bautaer innen korverden jubilerer til høsten, nemlig Knut Nystedt som ville ha fylt 100 år 3. september, og John Rutter som feirer 70-årsdagen sin 24. september. I tillegg er det 200 år siden Halfdan Kjerulf ble født, og 150 år siden både Jean Sibelius og Carl Nielsen ble født. Kor som vil feire jubilerende komponister har med andre ord mye godt å velge i.

NOTENYTT

Nestorenes jubelår

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

15


Salmeboka + sakte-TV + Kor = Knallsuksess En historisk sangerdugnad må vi kalle det, når 4000 sangere fra hele landet samler seg for å synge salmeboka fra perm til perm gjennom 60 timers direktesendt TV. Hovedopptaket skjedde i Vår Frues kirke i Trondheim første helgen i advent. Samtidig ble det direktesendt fra 11 andre steder i Norge, samt Iowa i USA. TEKST OG BILDE: ANNA GRANQVIST

16

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015


60 timer med salmesang på direkte-TV, låter dette som en opplagt suksess? I en tid da kirken sliter med å fylle benkeradene på søndagen, og kampen om folkets oppmerksomhet og engasjement er stor, har nok noen på forhånd hevet øyenbrynene og lurt på hva som har fått NRK til å satse så stort på noe så smalt. Den eventuelle usikkerheten forsvant sakte men sikkert fra alle og enhver ettersom timene gikk. Følelsen som lå lufta, i og omkring kirken, var ikke til å ta feil av; her og nå skrives det historie. Dette er stort. Sangere i alle aldere deltok i denne sangerdugnaden. Det var store kor, små kor, solister, barnekor, samiske kor, nystiftede kor. Sendingen ble fulgt på sosiale medier. Bilder og meldinger fra seere og publikum andre steder ble også vist underveis i sendingen. Mange involverte Dette har vært et samarbeidsprosjekt hvor NRK har stått for ideen og det tekniske. Norges Korforbund har, i samarbeid med Norges Kirkesangerforbund, hatt ansvaret for det meste av logistikken i forbindelse med programmet. Over 200 frivillige var i sving for å holde flyten gjennom 60 timers konstant direktesendt TV. ”Det har vært ett puslespill å få i hop dette, og vi har ikke kunnet ta så mye hensyn til hvilke salmer de forskjellige korene har ønsket seg” ”Det er veldig positiv stemning her, folk er glade får å få være med på dette” sier Tove Ramlo-Ystad fra Norges Korforbund.

Tove Ramlo-Ystad og Trine Lyng Andersen fra NK Midt og NK Sør-Trøndelag gjorde en fantastisk jobb med å trekke i tråder og å sy sammen hele programmet.

Tilreisende sangere har vært begeistret over hvor godt organisert det hele har vært. ”Du kommer inn og blir geleidet rundt helt til du har jakken på igjen. Dette fungerer som bare det!” smiler Hans Erik Wold fra Atlanterhavskoret, etter å ha sunget sine syv salmer. Hva er det så med denne salmesangen som fikk 2,2 miljoner norske seere til å benke seg fremfor TV-n? Vi som synger i kor vet i alle fall at det å synge sammen i gruppe gir en stor glede. Allsang er kanskje noe vi kunne legge til på listen over grunnleggende menneskelig behov? Er det blitt mindre plass til allsang i det urbane samfunnet vårt? Kanskje vi også har et større behov for tradisjon, tidløshet og folkelig samhold enn vi moderne mennesker vil innrømme for oss selv? Ett er sikkert: Salmeboken lever, og treffer noe i den norske folkesjelen. Viktig dokumentasjon Opptakene er søkbare på nett, noe som vil være til stor hjelp for å finne frem til riktige salmer ved noen av de store anledningene i livet. Kan man ikke noter, er dette også en måte å få tilgang til salmeskatten vår. Vi tar av oss hatten for alle sangere, hjelpere og ikke minst de som har styrt og jobbet over lang tid for å virkeliggjøre drømmen om å samle hele Norge til tidenes sangerdugnad.

Utenfor kirken var det en utescene der mange av opptakene ble gjort. Noen opptak var forhåndsinnspillt, andre ble direktesendt fra andre steder i landet.

På storskjermen utenfor kirken kunne man følge med på opptakene døgnet rundt. Mange reiste inn til byen for å ta del i folkefesten. Mange ble sittende lenge å synge i benkeradene, andre var fornøyd med å bare henge rundt kirken og føle på stemningen.

Trafikken var konstant mellom administrasjon og øvingslokaler i Thora Storm videregående skole, og Vår Frues kirke.

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

17


Ingrid Dahl, Marianne Aanes, AnneLise Remme og Grete Johansen fra damekoret Hedda frister døgnville salmesangere med hjemmebakst.

Mange frivillige satt i sving Damekoret Hedda driver korcaféen, der sangere og publikum kan få litt velfortjent påfyll. Med den generøse åpningstiden 24 timer/ døgnet i 2,5 dager, er det dessverre ikke mulig å være med å synge selv. ”Vi bytter på å stå her, fire timer per vakt. Det har vært litt laber tilstrømning av gjester nå på dagen, men bare vent til klokken er 04.00, da er det lite konkurranse fra bycaféene”, smiler Grete. Damekoret Hedda er et av tre kor som på dugnadsbasis hje per til med å organisere. De to andre korene er Byneset songlag som holder vakt, og Rolling tones som hjelper alle medvirkende til å finne frem riktig.

Tett program Sander Andersen og Evy Paulsen fra koret Dragjiena i Tysfjord synes det er et eventyr å være her. ”Vi har reist 80 mil for å få være med på dette” sier Sander. Koret ligger ikke på latsiden. De har fremført flere salmer allerede nå fredag kveld, både på Lulesamisk og norsk. De skal på igjen både klokken 00.20 og 02.15 i natt, og har flere salmer i morgen også. Men mulig søvnmangel ser ikke ut å skremme disse korentusiastene.

Knutepunktet Det var full fart i innsjekkingsskranken natt til lørdag: Ingeborg Kårmo, Anny Frøseth Nilsen og Karen Ervik fra NK Sør-Trøndelag tar imot korene og hjelper dem videre. Det er mye som skal klaffe når det er så mange involverte. I natt lå vi 20 minutter foran skjema, det var litt av en utfordring (når korene stiller så presis). Men NRK er proffe, de klarte å fylle ut og holde flyten. Det ble mange fine nattbilder fra Trondheim, smiler Ingeborg Kårmo.

Kirkens bymisjon hadde en viktig rolle bak i kirken. De ønsket publikum velkommen, holdt orden, serverte varmt å drikke og svarte på spørsmål. Ikke minst oppfordret de folk til å tørre gå inn og sette seg. ”Litt av poenget her er at det er lov for alle å synge med i salmene. Mange synes nok det er litt skummelt å komme på TV, men når de vel har turt å sette seg så blir de sittende lenge å synge.” sier Solfrid Marie Skei.

18

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

Sigrid Hjelland fra NRK skifter nummer på tavlen alt ettersom salmene synges. Hun er begeistret over innsatsen til alle involverte, og mener dette er stort for korbevegelsen i Norge. ”Dette har ikke bare samlet nærmere 200 kor til dugnad, det har også skapt nye kor rundt om for å få delta. Dette er nok den største sangdugnaden noensinne, og det vil vel knappest skje noe lignende igjen”, sier Hjelland.


Medarrangør Ragnhild Hadland fra Norges kirkesangforbund var i utgangspunktet noe urolig for om prosjektet skulle bli vellykket. - Vi hadde knapt med tid og det hele skulle være en kjempedugnad. Ingen kor skulle få dekket sine utgifter, og de skulle heller ikke få noe prøvetid før opptredenen på tv. Det at man skulle invitere ALLE kor i Norge til å delta, ikke bare profilerte kor, bekymret meg også. Men, det at alle typer kor fikk delta, profane og sakrale, erfarne og noen ikke fullt så erfarne, var nettopp det som gjorde at det hele ble en sånn suksess, mener jeg. Mange lot seg begeistre av den ektheten som mange kor viste, som for eksempel da Dalsbygda skolekor sang Salige visshet (nr.490). For meg ble dette et av høydepunktene. De sang på en sånn måte at jeg nesten ble stum. Ingen av oss som satt på første benk greide å synge. Tårene spratt frem og etterpå brøt det ut en spontan

applaus fra de som satt i kirken. Salmemaratonsendingen har gjort at svært mange har fått øynene opp for den fantastiske salmeskatten vi har. Folk har latt seg begeistre av salmer de ikke visste de likte. Uttrykket Salmefast dukket opp etter at folk ikke greide å komme seg bort fra fjernsynskjermen i begeistring for sangen! Salmebøkene ble raskt utsolgt, både fra butikk og forlag. Dette håper jeg kan bety at salmeboken igjen blir å finne i hjemmene. Salmeboka rommer en fan-

Ragnhild Hadland, daglig leder i Norges kirkesangforbund

tastisk rikdom av sanger for alle typer mennesker, og for alle typer anledninger.

Dette er Salmeboka minutt for minutt •

899 salmer ble direktesendt på TV i løpet av 60 timer, 27.- 30. november 2014.

Salmeboka minutt for minutt var et samarbeid mellom NRK, Kirkerådet, Norges Korforbund, Kirkens Bymisjon og Norges kirkesangforbund.

17.000 mennesker var innom Vår Frue kirke.

Hele 2,2 millioner seere fikk med seg deler av sendinga.

Emneordet #nrksalme var det mest brukte på Twitter i helgen 28. november til 30. november.

NRK-profilen Helge Gudmundsen fikk ideen på et 60årslag, der det ble snakket om sakte-TV.

NRKs satsing Salmeboka minutt for minutt vant prisen for årets TV-program under Ut-Awards.

Du kan se alle opptakene på http://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-for-minutt ved å søke på salmenummer eller salmens navn.

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

19


Støtte;

Betongmur eller trampoline?

Folke Bengtsson sangpedagog Folke har blant annet undervist i sang hovedinstrument, sangmetodikk og stemmefysiologi / anatomi ved Norges Musikkhøyskole. Han er utdannet oboist, sanger og sangpedagog, og har også vært aktiv som kordirigent. I denne spalten vil han presentere sangtekniske tema på et grunnleggende nivå.

”Pust godt inn” sier den velmenende korlederen, og den entusiastiske nybegynneren blåser seg opp, skyver brystkassen frem og heiser på skuldrene, og skaper dermed en ubekvem situasjon som kroppen gjerne vil utligne. For å kvitte seg med den altfor store luftmengden, vil starten av sangtonen bli luftfull og ufokusert, og luften vil derfor ikke strekke til for å fullføre frasen med mindre stemmespalten (glottis) klemmes sammen mot slutten. Neste innpust blir dermed in-

Glottis

= stemmespalten. Avstanden mellom stemmebåndene påvirker lufttrykket, slik som når du tetter en hageslange med tommelen. Ved å lukke glottis helt, vil ingen luft passere strupehodet. Ved full åpning av glottis (gjesp) vil mye luft passere.

Diafragma.

Muskel festet til ribbene, som ved innpust trekkes ned mot buken. Vakuum oppstår og trekker lungene ned så de fylles med luft. Diafragma er passiv ved utpust.

20

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

effektiv, og sangeren er inne i en ond sirkel. Hva skjer så hvis sangeren får beskjed om å ”støtte tonen”? Mulighetene er like mange som tolkningene av begrepet. Hvis innpusten skjer som beskrevet over, vil kanskje sangeren reversere prosessen ved å presse sammen brystkassen ved hjelp av musklene mellom ribbeina og trykke ned skuldrene. Men de muskler som oftest assosieres med støttebegrepet er bukmusklene. Når bukmusklene strammes minsker volumet i bukhulen og trykket mot lungene økes. Noen uheldige effekter av dette kan være at strupehodet stiger og glottis lukker seg for hardt. Som sagt, definisjonene på støtte er mange. La meg prøve en: Støtte er kontroll av det muskelarbeid som (til enhver tid) skal til for å regulere balansen mellom luftstrøm og stemmebåndsmotstand. Lydstyrke, tonehøyde, vokaler og karakter krever forskjellig grad av lufttrykk, og dermed muskulær aktivitet. For noen heldige faller seg dette ganske naturlig, mens vi andre må gå veien om bevisstgjøring og metodisk trening for at dette samspill skal komme opp på et automatisk nivå. Kanskje det kan være en trøst og gi håp, at det i stor grad handler om å rydde vekk en del vaner, spenninger og forestillinger: tilbake til naturen! Vår viktigste pustemuskel er diafragma, eller mellomgulvsmuskelen. Den er festet ved de nederste ribbeina og senkes når den strammes, og drar med seg lungene som derved fylles med luft. Når diafragma slapper av, går luften ut og trenger ikke hjelp av bukmusklene. Hvis vi inntar en oppreist holdning deltar heller ikke ribbeinsmusklene nevneverdig verken i inn- eller utpust. I sang må vi avpasse lufttrykket til ønsket tonekvalitet; senkes diafragma, senkes lufttrykket, strammer vi bukmusklene, økes lufttrykket. Dette skjer i et uopphørlig samspill, som etter hvert blir mer eller mindre automatisk.


Øvelser Liggende øvelse Ligg på rygg med bøyde knær, fotsålene mot gulvet, armene hviler over hodet. Kjenn kontakt med gulvet i korsryggen; jo rettere ryggsøyle desto mer utvidet brystkasse. Pust rolig og etter hvert dypere (inn gjennom nesen, ut gjennom munnen). Hvis buken er avspent, kjenner du at magen går ut og inn, mens brystkassen er helt stille. Bli kjent med musklene: Lukk glottis og 1. Skyv magen ut uten å puste inn. Du spenner nå diafragma. 2. Trekk magen inn uten å puste ut. Du spenner nå de tverrgående og skråstilte bukmusklene. 3. Strekk ut beina og løft dem noen cm fra gulvet, kjenn ”åsen” fra brystbeinet til bekkenet: dette er den rette bukmuskelen, ”situp-muskelen” eller 6-packen. Denne bør aldri være aktiv i sang! De to første er antagonistene som henholdsvis senker og øker lufttrykket. De arbeider vekselvis og samtidig, og kan sies å være hovedaktørene i støttearbeidet. 4. Trekk opp knærne igjen og legg armene langs siden. Pust inn max og slipp ut luften på en lang, tett sssss , helt avspent i buken. Gjør nå det samme med en tett sangtone i brystregistret. Merk at du ikke trenger noen hjelp fra ytre muskler for å få ut luften, og at tonen kan være både kraftig og lang, avhengig av stemmebåndmotstanden. Det kan ta sin tid å rydde vekk unødvendig innblanding av bukmuskler, men det lønner seg! Stående øvelse Stå med ryggen mot en vegg med føttene en bit ut fra veggen, lett bøyde knær, kontakt med hele ryggsøylen mot veggen, dog ikke hodet. Nå samme øvelser som liggende. Legg merke til hvor aktiviteten skjer. Gå ut fra veggen og prøv å gjenskape samme kroppsholdning. Ikke stram knærne bakover, ikke svai i korsryggen,

ikke synk sammen i brystkassen. Ha følelsen av at du henger i en tråd fra hodet, som en marionett. Grip rundt midjen rett under nederste rib�bein med begge hender, tomlene bakover. Pust inn, kjenn ekspansjonen utover. Sniff! Diafragma rykker til. Kraftige, korte S. Samme reaksjon! Korte toner: HA, HA, etter hvert lengre. Samme utover bevegelse rett under ribbeina. Prøv å unngå aktivitet i ”situp”. Kanskje du kjenner en stramming lengst ned mellom hoftekammen, under navlen? Fint, der har du antagonisten til diafragma! Prøv nå et oktavsprang opp i glissando, ikke altfor høyt. Kjenn økt ekspansjon under rib�beina, samtidig som du beholder brystkassens posisjon. Da kan du oppleve at du ”flater ut” under navlen. Ikke slipp ”støtten” når du sklir ned igjen. Hakaslepp Tenk at du lytter intenst etter en uventet lyd. Munnen åpnes, kjeven faller, svelget utvides, strupehode og diafragma senkes automatisk. (Du har nå optimale resonanseforhold i ditt instrument, men det er en annen historie.) Lungene har nå nok luft til å produsere lyd. Prøv først med en kraftig SSSSSSøhhh, som du plutselig slipper med samme lytteimitasjon. Nå fikk du tilbake den luftmengde du brukte til SSSSSS. Så det samme, men på en sangtone i behagelig leie, ØØØØØh. Gjenta inntil du opplever en automatisk innpust, som er rask, effektiv og uten friksjon i strupe og svelg. Hvis du fikk tak på randregistret i forrige nummer, prøv følgende: ”hakaslepp”, tenk en høy F i randfunksjon, la den komme, slipp den ut, gli ned en oktav med økende støtte, dog uten å knekke.

I neste nummer ser vi på:

Jakten på EGALITETEN KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

21


Nyttårskonserter i vest! Mer en 3000 sangere fra 86 kor medvirket i årets nyttårskonserter i vest. 11. januar i NK Hordaland og NK Rogaland og 28. januar i NK Sogn og Fjordane. Dette er blitt en årlig korbegivenhet som samler korene i vest. TEKST: ANNLAUG HUS, FOTO: PRIVAT

Tradisjonen med Nyttårskonserter startet på 80-tallet i Bergen, og lever i beste velgående på Vestlandet. Siden 1989 har det årlig vært arrangert nyttårskonserter i Hordaland. Det hele startet i Nykirken i Bergen der Bergen Sangerforbund i flere år hadde gjennomført maratonkonserter og fylt kirken med 10-12 kor. Konserten var veldedig, og et hjem for psykisk utviklingshemmede på Askøy var den gangen mottakere av kollekten som ble samlet inn. Dette var en viktig og populær aktivitet å videreføre i det nye fylkeleddet «Hordaland Korforbund» etter at de fire sangerforbundene i Hordaland i 1989 ble slått sammen. I dag er dette distriktsleddet Norges Korforbund

Hordaland. Felles aktiviteter var viktig for å bygge ny organisasjon og fellesskap. Det ble utvidet med flere kirker, og i dag er dette den aktiviteten i Hordaland som samler flest kor på samme dag. ”Med song for ei betre verd” er Norges Korforbund Hordalands motto som har vært brukt aktivt for å videreutvikle Nyttårskonsertene som veldedighetskonserter til inntekt for folk som trenger vår hjelp. Styret i distriktsleddet bestemmer gavemottaker, og velger et lokalt og internasjonalt formål hvert annet år. De siste årene har vi kunnet overrekke gaver på kr. 70-90.000. Dette gir mening og engasjerer korsangere og publikum. De siste årene har vi sett at omtrent halvparten av medlemskorene i Hordaland deltar, og i år var 68 kor /ca 2000 sangere fordelt på 10 kirker medvirkende 11. januar i Hordaland.

Bergen Vocalis og Søreide Songlag i fullsatt Birkeland kirke i 2014.

Søreid

Bergen Vocalis

22

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

e Song lag


For 6-7 år siden tok Norges Korforbund Rogaland opp tradisjonen, og i år ble det arrangert to nyttårskonserter hvor 12 kor deltok, og for første gang ble det i år arrangert nyttårskonsert i Norges Korforbund Sogn og Fjordane med 6 kor i Naustdal kyrkje. Så hva er det som gjør Nyttårskonsertene «liv laga»? Sikkert mange svar på dette, men det er motiverende å starte et nytt år med konsert. Tre sanger klarer de fleste å bidra med uten altfor mye forberedelse. Det er kjekt å treffe kjentfolk, korkollegaer og dirigenter. Vi opplever å være en del av en større sammenheng, og det er viktig for å skape identitet og tilhørighet. Det går ofte litt tid mellom treffpunktene til korene, og da er det fint å gjøre opp status, bli oppdatert og inspirert ved å høre hverandre. Korlivet er praksis, og vi trenger noen felles arenaer selv om vi er ulike i form, målsetting, kvalitet og ambisjoner. Nyttårskonsertene er blitt en slik arena her i vest.

Ut på tur På tide å planlegge neste års kortur? Her er 3 brennaktuelle korfestivaler det absolutt er verdt å få med seg.

Riva del Garda Choral Festival 20. – 24. mars 2016

Denne festivalen er en av de eldste klassikerne i Europa, og en veldig populær festival for norske kor. Byen er en perle, og festivalen har fått en helt ny vitalisering de to siste årene og er kanskje en av de beste i sin sjanger i dag. Åpen for alle typer kor, fra de som ønsker å delta i en festival og lytte til gode kor, til de beste internasjonale korene.

Sing n’ Joy Wien 4. - 8. mai 2016

Wien er en flott by og dette en spesiell konkurranse. Her legges det opp til at man kan delta i et stort kor som øver sammen over to dager. Så ender det med korkonkurranse og avslutning med vinnerkor og festivalkor.

Choir Games in Sotsji 6. – 16. juli 2016

En av de største korkonkurranse i dag går over 10 dager i den russiske OL-byen Sotsji, og festivalen er på mange måter et OL for kor. Choir Games går annethvert år og skifter mellom verdensdelene. Siste konkurranse gikk i Riga og samlet ca 600 kor.

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

23


NK NORD NK Finnmark Årsmøte 18. april i Alta. Basiskurs for hjelpedirigenter I forbindelse med Årsmøte arrangeres det basiskurs for hjelpedirigenter 17.-19. april. Instruktør er Marit Karlsen. Dette er kurset for deg som kan tenke deg å lære om dirigering. Mer informasjon finner du våre distriktssider på kor.no.

Marit Karlsen til Alta

Saltdal Mannskor

NK Salten Kurs - og inspirasjonssamling 6.-7. mars 2015 i Bodø. Årsmøte 8. mars 2015 Distriktsstevne 25.-27. september 2015 Saltdal Mannskor har tatt på seg jobben med å arrangere NK Saltens Distriktsstevne i Salten 25. – 27. september 2015. Koret ønsker å bruke Slipen Scene som utgangspunkt for arrangementet. Denne scenen er klassifisert som en av de tøffeste rockescenene langt utover landets grenser.

NK Troms

Våryrkonserter

Ledersamling i NK Troms 20. mars i Harstad. Årsmøte NK Troms 21. mars i Harstad.

Distriktsleddene i nord planlegger Våryrkonserter med våre medlemskor i Ofoten, på Helgeland, i Salten og i Alta i perioden april-mai 2015.

NK Nordre Nordland Ledersamling fredag 20. mars i Narvik. Workshop og Årsmøte 21.-22. mars 2015 i Narvik.

NK Helgeland Inspirasjonssamling og Årsmøte 7.-8. mars 2015 i Mo i Rana. Forbundsstevne 29.-30. mai 2015 i Brønnøysund. Kor i Øyan har tatt på seg oppdraget å arrangere NK Helgelands Forbundsstevne. Påmelding innen 1. mars 2015 til: liz.laumann@brreg.no Tlf. 97182369

24

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

Landsfestival i Lofoten Sentralstyret har tildelt Landsfestival for kor 2016 til NK Nordre Nordland. Festivalen blir arrangert i Lofoten, nærmere bestemt Svolvær 9.-12. juni 2015

Følg med på Norges Korforbund Nord sine Facebooksider. Her kan dere legge ut info om konserter og aktiviteter i nord.


NK MIDT

Kor for alle NK Sunnmøre har i ei årrekkje bidrege til å få opprette en rekke nye kor. Nå ynskjer NK Sunnmøre å bidra til etablering av et helt nytt og kraftfullt kor. Koret skal ha eige «backing» orkester ”Merkesteinane” og deltakarane i koret skal være opent for alle, men først og fremst utviklingshindra. Kor for alle skal etablerast i et interkommunalt samarbeid mellom kommunane på Ytre Søre Sunnmøre. Den såkalla Sju stjerna; Volda – Ørsta

– Hareid – Ulstein – Herøy – Sande og Vanylven. Øyvind Lied som sit i Musikkutvalet NK Sunnmøre skal være musikalsk leiar for kor og orkester. Han uttalar at alle åra med Merkesteinane har overtydd han om at alle kan utøve musikk dersom musikken vert tilpassa føresetnadane til utøvarane. Gjennom dette musikk- og miljøprosjektet har ein lagt stor vinn på å arbeide tverrfagleg der medlemane har vore involverte i ei rad ulike aktivitetar. Ved å systematisere songar innan forskjellige fagområdar, livsfasar - og sjangrar som t.d. glede, sorg, krig, fred, samspel, religion/tru, samfunnsfag og geografi, har ein dekt ei rekkje undervising/opplæringsmål gjennom medveten bruk av musikk.

Sangerstevner i NK Midt 2015: NK Nord-Trøndelag NK Nordmøre NK Øvre Gauldal NK Sunnmøre NK Sør-Trøndelag

Landsfestival Sangerstevne Sangerstevne Sangerstevne Sangerstevne

11.-14. juni 5.-7. juni 19.-21. juni 5.-7. juni 12.-14. juni

Levanger Surnadal Singsås Vanylven Oppdal

Januarkonferansen

Anny Frøseth Nilsen og Heidi Klefstad

Mogens Dahl holder kurs for aktive dirigenter

Omkring 70 tillitsvalgte og 30 dirigenter hadde satt av dagene 30. januar til 1. februar for faglig påfyll og inspirasjon. Årets tittel var ”KOR e gnisten”. Januarkonferansen ble i år arrangert for 30. gang av Norges Korforbund Sør-Trøndelag. Årets foredragsholdere for de tillitsvalgte var Arild Hoksnes, Heidi Klefstad, Ingeborg Kårmo og Trine Lyng Andersen. Det var to parallelle dirigentkurs, Mogens Dahl for aktive dirigenter og Bjørn Sigurd Skjelbred på basiskurs for nybegynnere. Flere dirigenter fra NK Nord-Trøndelag hadde også funnet vegen, samt de sju dirigentene som følger sesongens dirigentstudium. På vei inn til lunsj begge dager fikk deltagerne med seg minikonserter med Cantus og Trønderkor. Nytt av året var drop-in-kurs med fire ulike tema: kassererkurs, støtteordninger, kor.no og dirigentavtaler. Daglig leder Rune Frank Brunslid og Kirsten Olsen fra sentralstyret var gjester på årets Januarkonferanse.

Kommende kurstilbud NK Sunnmøre NK Øvre Gauldal, Støren NK Sør-Trøndelag NK Øvre Gauldal

Dirigenter og tillitsvalgte Hjelpedirigenter Høydetrening, alle kortyper Korsangerkurs

13.-15. mars 9.-10. mai 25.-27. september 23.-24. januar 2016

Flere instruktører Bjørn Sigurd Skjelbred Coaching med flere instruktører Marit Tøndel Bodsberg

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

25 25


NK VEST Kortreff i fjorden Eidfjord 25. -26. april 2015 Vi har flotte fjorder her i Vest og i år valgte NK Hordaland å invitere til kortreff i Eidfjord der følgende 9 kor deltar: • Alt for Damene • Flaktveitgjengen Blandakor • HUM-koret • Kor for Det • Laksevåg Blandet Kor • Leirvik Mannskor • Os Kammerkor • Postens Damekor • Toneskredo Det blir konsert i samfunnshuset i Eidfjord og i Eidfjord kyrkje påfulgt av festkonsert og festmiddag på Quality Hotel & Resort Vøringfoss.

12. – 14. juni 2015

Eid Mannskor og damekoret D-kor inviterer til songarstemne/korseminar på Nordfjordeid. Kulturlivet er i bløming i Eid kommune. Opera Nordfjord og Malakoff Rockfestival dreg tusenvis av gjes-

ter til kommunen. Vi trur at dei som har meldt seg på vårt songarstemne også vil få ei kulturoppleving. Seminar og profankonsert i Operahuset Vi vil som supplement til tradisjonelt stemne ha korseminar ved dirigent/songar/ regissør Michael Pavelich. Seminaret vert basert på blandakornotar som vert sendt ut på førehand. Og så er det festmiddag laurdagskvelden i tradisjonsrike Valhall. Søndag er det konsert i Eid Kyrkje.

Syng i Syd-Vest 2015

Songarstemne i Førde

Haugesund 28.-31. mai 2015

30.-31. mai 2015

Programmet starter med seminar for enkeltsangere fredag morgen med Rein Alexander og Thomas Chaplin som instruktører. Her har vi fortsatt noen få ledige plasser. Stevnet åpnes formelt fredag kl. 17.00 og om kvelden er det stor Festkonsert i Rica Maritim Hall med Rein Alexander og Mannskoret Vibran, og deretter Sangertreff samme sted. Lørdagen er fylt med kirkeog profankonser ter i Haugesund Sentr um, - alt i gang-avstand, og om kvelden møtes vi til stort Sangerball på Rica Rein Alexander Maritim Hotell der også alle sangerne er innkvartert. Stevnet avsluttes søndag formiddag med en flott Avslutningskonsert samme sted. Arrangører er Mannskoret Vibran og NK Haugaland. Kontakt Kjell Ole Pedersen. kopeder@gmail.com.

26

Songarstemne i Nordfjordeid

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

Kor Før’de inviterer til Songarstemne i korbyen Førde. I samband med tiårsjubileet til Norges Korforbund Sogn og Fjordane vart Førde i 2014 utnemnd til landets andre korby, på grunn av det store og aktive kormiljøet. No følgjer Kor Før’de opp med å invitere opptil 300 songarar til nytt songarstemne den siste

helga i mai. Deltakande kor kan velje mellom to forskjellige seminar; musikal eller populærmusikk. I tillegg blir det innøving av to fellesnummer. Kora får tilsendt noter på førhand og må øve på songane før stemnet. På stemnet blir songteknikk, stemmeøving, samkøyring av stemmer og siste finpuss før konsert på søndag. Instruktørar er Bjørn Gisle Seter og Ketil Jule Bjørnstad Belsaas. Det blir seminar på dagtid laurdag og søndag, festmiddag på laurdag kveld og på søndag blir det avslutning med konsert i storsalen i Førdehuset.


NK SØRØST Irsk Aften

Velkommen til ny Korvake

Bærum Kulturhus 18. april 2015

Røros Kirke 6.-8. november 2015

Bærumskoret “D’kor” med dirigent Gideon Andersson har tatt initiativ til et unikt prosjekt som utforsker den irske sangskatten. Sammen med den anerkjente trioen “Quilty” og åtte andre kor fra Bærum, Asker og Oslo - mer enn 200 korister til sammen - inviterer de publikum til en varm og fengende konsert hvor musikalsk virtuositet og publikumskontakt står i stil med den ekte irske musikktradisjonen. Dette er trolig det største koreventet dedikert irsk folkemusikk som er gjennomført i regionen noensinne.

Tretten korcup 2015 Tretten Hallen 14. mars 2015

Tretten Sangkors 15. KorCup går av stabelen lørdag 14. mars 2015. I tillegg til korene i Gudbrandsdalen, er kor i Hedmark og Oppland invitert. Alle typer kor kan delta. Det synges i 4 sjangere: Etter en muntlig bedømming, kåres en vinner i hver sjanger som får pengepremie. Det kåres også en totalvinner. De to godt kvalifiserte dommerne er Marit Tøndel Bodsberg og Anne Karin Sundal-Ask.

Korvake er et spennende konsept hvor det tilbys konserter med vakker korsang, seminar, dirigentkurs og andre aktiviteter til korsangere over en sammenhengende periode fra fredag ettermiddag til natt til søndag. Korvake er blitt et begrep, og det skapes godt sangerfelleskap i både konsertsammenheng, på seminar og i sosialt lag.

MusikkfestOslo Oslo lørdag 6. juni 2015

Prosjektkoret

”Det e derfor eg synge – Vamp” Endelig kommer prosjektkor Vamp til innlandet høsten 2015. Påmeldte får innsungne øvingsfiler og det er god grunn til å kunne forvente stor tilstrømning fra innlandet til dette prosjektkoret. Det arrangeres en øvingshelg på hver side av Mjøsa, og Gudbrand Heiene dirigerer prosjektkoret. Følg med på kor.no for påmelding.

Kor ønskes velkommen til å synge tre sanger fra sitt eget repertoar. Konferansier fra Korforbundet vil presentere hvert kor. MusikkfestOslo foregår over hele Oslo by, vi er så heldige å få disponere scenen på St. Hanshaugen. Her er det alltid deilig sommerstemning og godt med publikum. Påmelding innen 10. april via www.musikkfest.no

Under forrige Korvake på Røros var det samlet 450 sangere, og med hele Norges Korforbund som nedslagsfelt regner vi med like mange deltakere nå også. Røros Kirke innbyr med sitt utrolig flotte særpreg gode forhold for minnerike kor- og klangopplevelser. Møt samtidig en kjent kordirigent i forbindelse med kurs for dirigentene, seminar for sangerne og ”Åpen Vurdering”. Det er et deltakertak på 450 stykker, og det er opprettet et skjema hvor interesserte kor kan melde seg. Finn mer informasjon på NK Sør-Øst sine sider på kor.no.

Nystedt-timen På MusikkfestOslo ønsker vi å minne K. Nystedt ved å sette av en time til kun hans musikk. Har ditt kor Nystedt på repertoaret håper vi dere vil komme og dele det med publikum. Påmelding på vanlig måte via musikkfestlinken, men i tillegg send en mail merket Nystedt repertoar til anita@ korforbundet.no innen 15. mars. Dette for at vi skal kunne tilrettelegge repertoar og kor på beste måte innenfor denne timen.

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

27 27


Første tildeling av

Etter at Norsk kulturråd i fjor besluttet å sette av midler til kor på særlig høyt kunstnerisk nivå, kan vi nå gratulere de 14 kor som passerte nåløyet i den første tildelingsrunden.

FOTO: ROAR@KOR.NO

Produksjons- og driftsstøtte

For første gang har et utvalg av profesjonelle innenfor kor- og musikklivet arbeidet med å utpeke de vokalensembler og kor som representerer toppen av Norges nest største folkebevegelse. Dette dreier seg om de ensembler som kvalitativt er profesjonelle, men ikke har en profesjonell økonomi ved at ensemblet/sangerne lønnes. "Spennende, bred variasjon - et godt bilde av progresjonen og den kvalitative utviklingen av korbevegelsen i Norge", sier juryens leder Ragnar Rasmussen. En jury på fem annerkjente fagpersoner har dukket dypt ned i søknadene og hatt stimulerende diskusjoner om definisjonen av kvalitet, profesjonalisme, vår tids vokalmusikk, balanse, homogenitet, intonasjon, musikalsk framdrift, interpretasjon, kunstneriske forutsetninger,

Utvalget (bak fra venstre); Kjetil Bjerkestrand, Stefan Sköld, Anniken Paulsen og Ragnar Rasmussen. Foran fra venstre; Martin Borgnes -sekretær for utvalget og Bjørn Sagstad.

praktiske/økonomiske forutsetninger, m.m. Første utdelingen av driftsstøtte omfatter 1,4 millioner for 2015, men allerede til neste utdeling øker den totale rammen til 2,4 millioner. 52 søknader kom inn, og det ble søkt om ca. 8,3 mill. kroner. Utvalget er et selvstendig organ, og deres beslutninger om tildelinger og avslag kan ikke overprøves av Norges Korforbund. For mer informasjon om utvalget, se kor.no. ​​​​Produksjons- og driftsstøtte

Ko​r Type kor

Sangere ​Vedtak

Cantus Damekor

32

150 000

Consortium Vocale Oslo Mannskor

7

56 000

108

100 000

Det Norske Jentekor Barne- og ungdomskor Ensemble Dali Blandakor

33

57 000

Ensemble Ylajali Damekor

21

150 000

Fauna Vokalkvintett Annet

5

100 000

Grex Vocalis Blandakor

37

150 000

Kammerkoret Ensemble 96 Blandakor

21

100 000

Nidaros domkor ​​Blandakor

40

75 000

Nidarosdomens jentekor Barne- og ungdomskor

70

75 000

Schola Cantorum Blandakor

39

100 000

Schola Sanctae Sunnivae Damekor

16

100 000

SKRUK Blandakor

50

100 000

Uranienborg Vokalensemble Blandakor

22

87 000

28

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

sum 1 400 000

til kor​

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene. ​ Midlene gis uavhengig av organisasjonsmedlemskap, dvs at alle kor kan søke. Merk at ordningen er for det man før omtalte som semi-profesjonelle kor, altså ikke vanlige amatørkor. Midlene er gitt av Norsk kulturråd.


Collegium Vocale - skal representere Norge under Nordisk-Baltisk Korfestival i Riga.​​

Det var 11 kor som hadde meldt sin interesse for å være representasjonskor under NordiskBaltisk Korfestival i Riga 25.-28. juni 2015. Collegium Vocale fra Hamar, med dirigent Ketil Jule Bjørnstad Belsaas i spissen, ble valgt til å representere Norge. Koret vil få flere representasjonsoppgaver

under festivalen, Ketil Jule Bjørnstad Belsaas vil blant annet dirigere de norske sangene med det store felleskoret. Norges Korforbund dekker reise for koret, og arrangøren dekker oppholdet i Riga.​ Collegium Vocale ble stiftet i 1971, og på merittlisten står blant annet første plass i klassen for blandet kor i NM for Kor i Oslo 2012. Nordisk-Baltisk korfestival er et musikalsk møtested for kor fra begge sider av Østersjøen. I år fyller festivalen 20 år og arrangeres på samme sted som første gang i 1995; Riga i Latvia. Festivalen regner med rundt 10 000 deltakere. Norge har hatt tradisjon for å delta med mange kor på de Nordisk-Baltiske festivalene disse 20 årene, og arrangerte selv festivalen i Skien i 2000. Vi gratulerer Collegium Vocale med det ærefulle oppdraget, og ønsker lykke til i Riga.

Monica Korsli Solberg ble dirigent for DNT’s

hytte-til-hytte-kor DNT Oslo og Omegn arrangerer en åpen fellestur i Jotunheimen for turglade korsangere første uka i august. Et nytt og annerledes konsept for dere som er glad både i fjell og korsang, og gjerne sier -Ja takk, begge deler.

OSLOS STØRSTE KOR

KORTADO

Turen går fra Gjendesheim over Memurubu, Bukkelægret, Gjendebu, Olavsbu til Fondsbu. Det skal synges for fjellene og selvsagt også for de andre gjestene på hyttene langs veien. God tur til dirigent Monica Korsli Solberg.

INTERNASJONAL

KORFESTIVAL BLOKHUS

30. APRIL-3. MAJ 2015

INVITERER TIL FESTKONSERT

TORSDAG 19. MARS I STORSALEN PÅ CHATEAU NEUF

Variert pop/rock/soul-musikk BILL: 150,- kjøpes i døren DØRENE ÅPNER 20:00

Kom och delta i en fe

fl er e er op plys ni ng k val-blokhus.d www.korfesti 3400 Tel: +45 9811 rist.dk info@eurotou

w w w. e u r o t o u r i s t . d k

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

29


Velkommen Annlaug Hus tiltrådte ved nyttår stillingen som musikkfaglig korkonsulent i region NK Vest. Hun er adjunkt, utdannet almennlærer og musikklærer. Hun har i store deler av sitt liv vært frilanser med utøvende og pedagogisk arbeid.

Annlaug Hus har lang fartstid i Norges Korforbund, både som tillitsvalgt og senere som musikkfaglig korkonsulent og korkonsulent for NK Hordaland. Hun har engasjement i NK Hordaland med hovedvekt på informasjon og produksjon av ”Korkontakt” som gis ut i NK Hordaland. I tillegg til dette har hun fra 2004 vært Festivalsjef for Stiftelsen Grieg Internasjonale Korfestival og produsent, prosjektleder og inspisient m.m. for Opera Bergen. Hun dirigerer i tillegg flere kor i Bergens-området.

Resultat av leserundersøkelsen

”Hva ønsker du å lese i Korbladet?” Husk:

Frist for å søke aktivitetsmidler for kor er

15. mars

Etter å ha forhørt oss med dere korentusiaster rundt i landet, ser vi at vi har en kunnskapstørst lesergruppe. Korfaglige artikler var det størst ønske om, tett fulgt av lokale nyheter/suksesshistorier fra hele landet og notenytt. Vi ønsker også videre å få tilbakemeldinger på bladet fra dere lesere. Har du noe stort som skjer lokalt, og som du synes burde være av interesse for resten av korNorge? Ta kontakt med oss. Har du meninger eller tips på innholdet generelt i bladet? Send en mail til redaktøren. Takk til alle dere som svarte på undersøkelsen.

DIRIGENTLIV Nå er den jammen der igjen; følelsen av at noe blokkerer kontakten. ...kan bare ikke helt sette fingeren på hva.

30

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

AV ANNA GRANQVIST


Hovedkontoret

Sentralstyret President S​​tein T. B. Høyer NK Haugaland

Daglig leder ​Rune Frank Brunslid Telefon: 979 47 887 rune.frank.brunslid@korforbundet.no​

Visepresident​ ​ Per Arthur Christensen NK Buskerud

Produsent Roar Barros-Ødegård Telefon: 464 73 199 roar@korforbundet.no​

​Styremedlem​ Kirsten Olsen NK Nord-Trøndelag

​Styremedlem​ Tom Gunnar Ask NK Troms

Rådgiver støtteordninger Martin Borgnes Telefon: 959 00 678 martin.borgnes@korforbundet.no​

​Styremedlem​ Linda Fjell NK Hordaland ​Styremedlem​ Ragnhild Klingberg NK Vestfold-Telemark

Redaktør / Kommunikasjonskonsulent Anna Granqvist Telefon: 930 52 111 anna@korforbundet.no​

Leder Musikkfaglig råd ​Elin Persson NK Nordmøre ​ ​ ​ ​ ​1. vara Trond Håskjold NK Sør-Trøndelag

Organisasjonskonsulent Tone Lise Reierstad (sykemeldt) Telefon: 22 39 68 50 ​

Organisasjonskonsulent Hanne Dahl Elde (vikar)​ Telefon: 22 39 68 50​ hanne.elde@korforbundet.no​

Regionsansatte NK Nord, Korkonsulent Marita Havaas Olsen Telefon: 76 91 22 65 / 911 29 810 marita@korforbundet.no NK Midt, Musikkfaglig korkonsulent Tove Ramlo-Ystad Telefon: 917 66 158 tove@korforbundet.no NK Vest, Musikkfaglig korkonsulent Annlaug Hus Telefon: 476 69 638 annlaug.hus@korforbundet.no NK Sørøst, Musikkfaglig korkonsulent Inger-Pernille Stramrud Telefon: 994 08 898 inger.pernille.stramrud@korforbundet.no

2. vara Gudrun Caspersen NK Haugaland ​3. vara Johnny Grimsø NK Finnmark ​ ​

Distriktsansatte Distriktskonsulent NK Nord-Trøndelag Hans Vist Telefon: 952 20 880 hans.vist@korforbundet.no ​ Distriktskonsulent NK Sør-Trøndelag Trine Lyng Andersen Telefon: 416 15 870​ nk-sor-trondelag@kor.no Distriktskonsulent NK Hordaland Kaja Olaussen Telefon: 55 56 38 65 post@nkhordaland.no ​ istriktskonsulent NK Oslo-Akershus D ​Anita Strømkvist Telefon: 901 24 546 anita.stromkvist@korforbundet.no Daglig leder NK Vestfold ​Jørn Sverre Andersen ​​Telefon: 412 51 161 nk-vestfold@kor.no

KORBLADET NR. 1 • FEBRUAR 2015

31


B Returadresse Norges Korforbund Postboks 1944 Vika 0125 Oslo

SABRA + ESCAPE = SANT / Kjære alle korsangere, Sabra Musikkreiser og Escape Travel slo seg sammen 15. oktober i fjor. Nå heter vi Escape Travel. Med dette har vi også tatt farvel med Sabra Musikkreiser som merkevare. I dag kan jeg si at det har blitt en vitamininnsprøytning for oss å komme inn i det nye Escape. Vi er blitt Norges desidert største arrangør av spesialreiser, og det jobber fantastisk mange flinke og hyggelige mennesker her. Det har tent en ny gnist og gir stor tro på framtiden. Og det gleder meg å kunne slå fast at også dere sangere har oppdaget Escape Travel. Så langt har vi flere kor og korps i 2015 enn noe annet år. Kor- og korpsreiser er ett av de områdene som det virkelig satses på i det nye Escape, og mine nærmeste medarbeidere, fortsetter alle i sine roller. Vi gleder oss til fortsatt å hjelpe nye og gamle sangere og kor som skal synge og ha det hyggelig sammen på tur. Velkommen til Escape Travel! Med sangerhilsen,

Rolf Egeland

TLF. 69 83 30 80 / MUSIKKREISER@ESCAPE.NO / WWW.ESCAPE.NO

Profile for Norges Korforbund

Korbladet 1/2015  

Norges Korforbunds medlemsblad som sendes ut til våre over 30 000 medlemmer. Kommer ut 4 ganger i året.

Korbladet 1/2015  

Norges Korforbunds medlemsblad som sendes ut til våre over 30 000 medlemmer. Kommer ut 4 ganger i året.

Advertisement