Page 1

Efnisyfirlit

KÓPAVOGSBLAÐIÐ Dreift frítt í öll hús í Kópavogi.

8. nóvember 2018. 97. tbl. 14. árgangur

Gamla myndin

2

Leikfélagið

4

Bíllinn Gerpla

7 10

kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Ný byggð rís yst á Kársnesi /2

Smygl, ólöglegir innflytjendur og sundurlimuð lík /4

Viðtalið/6

Leikkona í Hollywood kennir í Vatnsendaskóla Auður Finnbogadóttir hefur verið búsett í Hollywood síðustu ár og hefur haft mikið fyrir stafni í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hún er tímabundið á landinu til að vera með fjölskyldu sinni. Nýlega var henni boðið að kenna leiklist í Vatnsendaskóla.

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Þorsteinn Lára löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur leigumiðlari

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Ólafur

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Sveinn

löggiltur fasteignasali

Helga

löggiltur fasteignasali

Magnús

sölufulltrúi

Arna

löggiltur fasteignasali

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur fasteignasali

úi ur nasali

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

Harpa Magnús Kristín Arna löggiltur sölufulltrúi fasteignasali

löggiltur löggiltur fasteignasali fasteignasali

fastlind.is

Uppspretta ánægjulegra viðskipta Gunnar Albert

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert

Bjarni

Sérfræðingar í Kópavogi

steinnArna nús Helga Lára Bjarni Ólafur Gunnar Sveinn Albert

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa

löggiltur fasteignasali

Rokk og metall /12

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 GÆÐAVOTTAÐ VERKSTÆÐI

Kristín

löggiltur fasteignasali

510 7900 510 7900

Sérfræðingar í Kópavogi

G E RUM VI Ð ALLAR TEGUNDI R BÍ LA

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur trúi sölufulltrúi ur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúilöggiltur löggiltursölufulltrúi löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur löggiltur löggiltur löggiltursölufulltrúi sölufulltrúi löggiltur löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali leigumiðlari fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali nasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasali fasteignasalifasteignasali fasteignasali fasteignasali

Þórunn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð

510 7900

löggiltur

löggiltur

sölufulltrúi

sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Arna

sölufulltrúi

Bjarni

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Gunnar Albert sölufulltrúi

löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

Harpa sölufulltrúi

Magnús

löggiltur fasteignasali

sölufulltrúi

Kristín

Arna

sölufulltrúi

Smiðjuvegur rauð Harpa gata • Sími Bjarni Gunnar 38 Albert Kristín564 löggiltur fasteignasali

löggiltur fasteignasali

510 7900

fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

löggiltur fasteignasali

0606 • Fax 564 0636 löggiltur sölufulltrúi löggiltur fasteignasali www.bilastod.is bilastod@simnet.is G E RUM •Vfasteignasali I Ð A L L A R T E G UN D I R BÍ L A

sölufulltrúi

RÉTTUM OG SPRAUTUM ALLAR GERÐIR BÍLA

510 7900

Smiðjuvegur 38 rauð gata • Sími 564 0606 • Fax 564 0636 www.bilastod.is • bilastod@simnet.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • Auðbrekku TRAUST1,•Kópavogi REYNSLA

síðan 1996

Sverrir Einarsson Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted ALÚÐMargrét • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Sverrir Einarsson

SELD á 1 degi

S:519-2600

Husaskjol.is Húsalind 7, 201 Kópavogur.Husaskjol@husaskjol.is Seld á einum degi. Er með fleiri áhugasama kaupendur að samskonar eign. Husaskjol.is Ertu í söluhugleiðingum? Hafðu samband:

S:519-2600

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Sverrir Sverrir Sverrir Einarsson Einarsson Einarsson EinarssonMargrét Margrét Margrét Margrét Á. Á.Á. Guðjónsd. Á. Guðjónsd. Guðjónsd. Guðjónsd. Kristín Kristín Kristín Kristín Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir Ingólfsdóttir IngólfsdóttirHannes Hannes Hannes Hannes Ó. Ó.Ó. Sampsted Ó. Sampsted Sampsted Sampsted

ó

as

Auðbrekku 1, Kópavogi daga

s k Va l s d

Hús

ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS kl. 21 alla• VIRÐING

r

ALÚÐ • VIRÐINGALÚÐ • TRAUST •VIRÐING REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi síðan •1996 VIRÐING •••TRAUST • REYNSLA ALÚÐ • TRAUST • REYNSLA ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ALÚÐ ••• VIRÐING •VIRÐING VIRÐING VIRÐING ••• • TRAUST •TRAUST TRAUST TRAUST • REYNSLA •REYNSLA REYNSLA REYNSLA Opið til

tti

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ALÚÐ • ÍSLANDS VIRÐING • TRAUST ÍSLANDS • REYNSLA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku 1, Kópavogi síðan 1996 ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ÍSLANDS ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA Auðbrekku 1, Kópavogi Auðbrekku 1, Kópavogi síðansíðan 1996 1996 ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku Auðbrekku 1, 1,1, Kópavogi 1, Kópavogi Kópavogi Kópavogi síðan síðan síðan síðan 1996 1996 1996 1996 Auðbrekku 1, Kópavogi

Ás

sölufulltrúi

ðasmári 6, 201 Kópavogur

löggiltur

ala

sölufulltrúi

Kristín

as

löggiltur

fastlind.is fastlind.is fastlind.is Uppspretta ánægjulegra viðskipta viðskipta a löggiltur

löggiltur

n

Hlíðasmári 6, 201 fasteignasali Kópavogur

ur fasteignasali

Harpa

510 510 7900 7900510 7900

fasteignasali leigumiðlari fasteignasali Sérfræðingar í Kópavogi fastlind.is avogi Uppspretta Ólafur ánægjulegra Sveinn viðskipta Kristján Vernharð Davíð Lára Helga Magnús löggiltur

löggiltur

fasteignasali fasteignasali fasteignasali Lára Ólafur Sveinn Helga

l fasteig

steinn Helga Lára Ólafur gnús ga Magnús AlbertMagnús Albert Harpa Arna HarpaBjarni Arna Bjarni Arna Sveinn Bjarni Gunnar Gunnar Kristín KristínGunnar Albert Hrafn Hannes Stefán Kristján Vernharð Davíð Lára Ólafur Sveinn Helga Magnús Arna Bjarni Gunnar Albert Harpa Kristín

kjó

r

w

Hannes Ó. Sampsted

Husaskjol@husaskjol.is

Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Tvær fasteignasölur verða að einni ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir HannesHannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar Símar Símar Símar allan allan allan allan sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: sólarhringinn: 581 581 581 581 3300 3300 3300 3300 & && & 896 896 896 896 8242 8242 8242 8242 ••www.utforin.is •• www.utforin.is www.utforin.is www.utforin.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 5892 & 896 8242 Margrét Á. Guðjónsd. Kristín Ingólfsdóttir Hannes Ó.565 Sampsted Hlíðasmári 2, 5 hæð Komum Komum Komum Komum heim heim heim heim til til til til aðstandenda aðstandenda aðstandenda aðstandenda og og og og ræðum ræðum ræðum ræðum skipulag skipulag skipulag útfarar útfarar útfarar útfarar efefef óskað ef óskað óskað óskað er. er. er.útfarar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is Símar allan sólarhringinn: 581skipulag 3300 & 896 8242 •er. www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og3300 ræðum skipulag ef óskað er. Símar allan sólarhringinn: 581 & 896 8242 • www.utforin.is

Sverrir Einarsson Sverrir Einarsson

Símar 201 Kópavogur Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & • www.utforin.is Komum heim til aðstandenda og896 ræðum skipulag útfarar óskað er. útfarar Komum heim til 8242 aðstandenda og ræðum skipulag ef óskað er. er. Komum heim til aðstandenda ogefræðum skipulag útfarar ef óskað VIÐ TRYGGJUM FARSÆL VIÐSKIPTI FYRIR ÞIG! ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR HAFNARFJARÐAR Sverrir Einarsson MargrétHannes Á. Guðjónsd. Kristín HAFNARFJARÐAR Ingólfsdóttir Hannes Ó. Sampsted Sverrir Einarsson Margrét Á. Guðjónsd. KristínÚTFARARSTOFA Ingólfsdóttir Ó. Sampsted Komum heim til aðstandenda og5a5a ræðum skipulag útfarar ef óskað Flatahraun Flatahraun Flatahraun Flatahraun 5a • 5a •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is •www.utfararstofa.is www.utfararstofa.is ••Símar: •Símar: •Símar: Símar: 565 565 565 565 5892 5892 5892 5892 &&er. & 896 & 896 896 896 8242 8242 8242 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Ásdís Ósk Valsdóttir, Löggiltur fasteignasali, Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is 8242 • www.utforin.is Komum heim til og ræðum útfarar ef & óskað er. Flatahraun 5a•aðstandenda •Símar: www.utfararstofa.is •8242 Símar: 565 5892 896 8242 Flatahraun 5a • 565 www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Gsm: 863 0402, asdis@husaskjol.is Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is 5892 & 896skipulag ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Tvær fasteignasölur verða að einni

Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR

ÚTFARARSTOFA HAFNARFJARÐAR Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242 Flatahraun 5a • www.utfararstofa.is • Símar: 565 5892 & 896 8242

Hlíðasmári 2, 5 hæðhusaskjol.is S: 519-2600 201 Kópavogur

husaskjol@husaskjol.is

VIÐ TRYGGJUM FARSÆL VIÐSKIPTI FYRIR ÞIG!


2

Fimmtudagur 8. nóvember 2018

UPBBYGGING

Ný byggð rís yst á Kársnesi Ný byggð mun rísa við sjávarsíðuna yst á Kársnesi í Kópavogi. Skipulagi og hönnun svæða er að mestu lokið og framkvæmdir hafnar á stórum hluta. Stefnt er að því að þessi nýja byggð muni rísa á næstu fimm árum. Alls er gert ráð fyrir um 700 íbúðum á svæðinu.

L

óðirnar, þar sem ný hús eru nú í byggingu, eru flestar við göturnar Hafnarbraut, Vesturvör, Bakkabraut  og Bryggjuvör á Kársnesi. Auk þess verða nokkrar nýjar götur lagðar á svæðinu sem munu þjóna aðkomu að nýjum húsum. Á sama tíma munu eldri iðnaðarhús á svæðinu verða rifin í samræmi við aðalskipulag sem gerir ráð fyrir íbúabyggð á svæðinu. Nokkrir byggingaraðilar koma að verkefninu og margir arkitektar koma að hönnun á ýmsum lóðum svæðisins.  

Spennandi kostur

,,Þetta nýja hverfi verður spennandi kostur og skemmtileg viðbót á markaðnum. Um er að ræða upp-

byggingu í grónu hverfi þar sem hægt er að sækja nánast alla þjónustu í næsta nágrenni ásamt því að stutt er í nýjan Kársnesskóla og fjölgun leikskóla. Íbúðirnar sem munu rísa á svæðinu eru af ýmsum stærðum. Mikil áhersla er lögð á íbúðir sem eru vel skipulagðar, þ.e. góða nýtingu fermetra og fleiri herbergi. Þetta mun verða fallegt hverfi á einum besta stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu með nálægð við sjóinn og smábátahöfnina. Auk þess er stutt í útivist með fjölda hjóla-, hlaupa- og göngustíga sem liggja allt um kring í hverfinu," segir Einar Steindórsson, framkvæmdastjóri fjárfestinga hjá Íslenskri fjárfestingu, sem heldur utan verkefnið fyrir hönd lóðareigenda.

Laus störf hjá Kópavogsbæ

Fyrirhuguð byggð yst á Kárnsesinu.

Góð samvinna

,,Þetta er ákaflega spennandi og metnaðarfull uppbygging í grónu og fallegu hverfi í Kópavogi sem við höfum unnið í góðu samstarfi við íbúa. Kópavogsbær leggur mikinn metnað í þetta svæði, bæði hvað varðar skipulag á lóðum sem aðrir eru að byggja upp, og á opnum svæðum sem Kópavogsbær mun byggja upp við höfnina. Þá mun nýja brúin yfir Fossvog bæta tengingar og samgöngur á svæðinu," segir Ármann Kr. Ólafsson, bæjarstjóri Kópavogs. Einar segir að mjög góð samvinna hafi verið milli lóðareigenda, byggingaraðila og Kópavogsbæjar um uppbyggingu á nýja svæðinu. ,,Heildarmyndin er að skýrast og verið er að skipuleggja síðustu lóðirnar á svæðinu. Það er lögð mikil áhersla á að þessi nýja byggð muni rísa öll í einni lotu á næstu fimm árum. Þar sem verið er að gæða gamalt hverfi nýju lífi með fjölbreytti íbúðabyggð er nú unnið að hreinsun ákveðinna lóða þar sem eldri atvinnuhús munu víkja, breikkun göngustíga og breytingu á götum til að aðlaga hverfið að stækkun byggðar. Þessar aðgerðir munu hafa áhrif á umferð til hins betra og með tilkomu brúarinnar yfir Fossvoginn

munu almenningssamgöngur og umferð fyrir gangandi og hjólandi stórbatna og stytta leið yfir á háskólasvæðið og miðbæ Reykjavíkur." segir Einar ennfremur.

Sala hafin á fyrstu íbúðum

Fyrsta húsið er komið í sölu en um er að ræða 24 íbúða fjölbýlishús við Hafnarbraut 9. Áætlað er að íbúðir í húsinu verði afhentar á vormánuðum 2019. Kársnesbyggð ehf, sem er lóðarhafi og seljandi íbúðanna, hefur samið við fasteignasölurnar Lind og Miklaborg um sölu á íbúðum í húsinu. „Hafnarbraut 9 er fallegt fjölbýlishús á góðum stað í nýju og spennandi hverfi við sjávarsíðuna yst á Kársnesi,“ segir Fanney Magnúsdóttir,

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

verkefnastjóri hjá Kársnesbyggð ehf. „Íbúðirnar eru mjög vel hannaðar og vandað er til verka við byggingu þeirra. Mikið er lagt upp úr hönnun og nýtingu rýma íbúða til að ná fram hagkvæmi og auka notagildi. Þetta er spennandi verkefni bæði þetta nýja fjölbýlishús og hverfið í heild sinni sem verður mjög fallegt og á einum besta stað miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu með nálægð við sjóinn og smábátahöfnina. Með nýrri brú yfir Fossvoginn munu almenningssamgöngur og umferð fyrir gangandi og hjólandi stórbatna og stytta leið yfir á háskólasvæðið og miðbæ Reykjavíkur.“ Íslenskar fasteignir fara með umsjón með verkefninu.  

Eldri atvinnuhús víkja

Íbúðirnar í húsinu eru tveggja til fjögurra herbergja, frá 59,3 fm til 172,4 fm að stærð. Við byggingu hússins var lögð áhersla á að lágmarka viðhald þess. Lokað bílageymsluhús er í kjallara og fylgir rafmagnstengill hverju stæði. Að sögn Fanneyjar er fyrirhugað að þessi nýja byggð muni rísa öll í einni lotu á næstu fimm árum en unnið er að hreinsun ákveðinna lóða þar sem eldri atvinnuhús munu víkja. Þá er einnig unnið að breikkun göngustíga og breytingu á götum til að aðlaga hverfið að stækkun byggðar.

Sala er hafin á fyrstu íbúðum í nýrri byggð á Kárnesi. Húsið sem um ræðir er Hafnarbraut 9 en áætlað er að íbúðir í húsinu verði afhentar á vormánuðum 2019.

FRÁ MARKAÐSSTOFU KÓPAVOGS

Grunnskólar

· Aðstoðarskólastjóri í Smáraskóla · Frístundaleiðbeinandi í Lindaskóla Grunnskólar í Hörðuvallaskóla · Frístundaleiðbeinandi • Forfallakennari í Hörðuvallaskóla í Smáraskóla · Frístundaleiðbeinandi • Forfallakennari í Snælandsskóla í Snælandsskóla · Frístundaleiðbeinandi • Matráður í Kársnesskóla · Kennari á yngsta stig í Snælandsskóla • Stærðfræði- og náttúrufræðikennari · Matráður starfsfólks í Vatnsendaskóla í Kársnesskóla · Matráður starfsfólks og frístundar í • Umsjónarkennari Hörðuvallaskóla í Salaskóla

· Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla Leikskólar · Þroskaþjálfi eða sérkennari í Hörðuvallaskóla • • • • •

Deildarstjóri Leikskólar í Núp Leikskólakennari í Grænatún · Deildarstjóri í Fífusali Leikskólakennari í Kópahvol Kópahvol · Deildarstjóri í leikskólann Leikskólastjóri í Læk eða þroskaþjálfi · Leikskólakennari Leikskólasérkennari í Kópahvol · Leikskólakennar í Kópastein

· Leikskólakennar í Marbakka Velferðarsvið · Leikskólakennar í Álfatún • Teymisstjóri heimili fyrir fatlaða eftir hádegi · Starfsmennáí hlutastarf • Starfsfólk í Roðasali · Starfsmaður í sérkennslu í leikskólann Læk Velferðarsvið

· Starfsfólk í félagslega heimaþjónustu · Starfsfólk í íbúðarkjarna fyrir fatlað fólk Eingöngu er hægt að sækja umfatlaðra störfin / fagaðili á heimili · Þroskaþjálfi

rafrænt á heimasíðu Kópavogsbæjar, Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt á www.kopavogur.is, þar sem jafnframt heimasíðu Kópavogsbæjar, www.kopavogur.is, má þar finna fleiri störf og upplýsingar. sem jafnframt mánánari finna fleiri störf og nánari upplýsingar.

Kópavogsbær kopavogur.is

Ríkisstofnanir flytja í Kópavoginn Tryggingastofnun Ríkisins er nú að flytja starfsemi sína frá miðbæ Reykjavíkur á miðsvæði höfuðborgarinnar í Smárahverfinu, en stofnunin verður til húsa að Hlíðarsmála 11. Húsnæðið telur tæpa 2.600 fermetra á fjórum hæðum en meginstarfsemi Tryggingastofnunar verður á þremur hæðum. Starfsmenn stofnunarinnar eru nú um 110 talsins.

E

kki er langt síðan að Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu flutti starfsstöð sína í Hlíðarsmára 1 og þá hefur Útlendingastofnun komið sér fyrir á Dalvegi 18 og Menntamálstofnun í Víkurhvarfi 3. Landsréttur var endurreistur í vesturbæ Kópavogs, að Vesturvör 2, þar sem Siglingastofnun og síðar Samgöngustofa voru til húsa og þá má einnig geta þess að Íslandsbanki flutti höfuðstöðvar sínar í nýja turninn við Smáralind á síðasta ári. Það er af sem áður var þegar póstnúmerið 200 þótti ekki nógu

gott fyrir ríkisstofnanir og t.d. er ekki langt síðan að Kópavogsbær sá ástæðu til að senda formlega kvörtun til Fjármálaráðueytisins og Fjármálaeftirlitsins vegna kvaða sem fram komu í auglýsingu fyrir nýtt húsnæði fyrir starfsemi FME, en þar voru póstnúmerin 101 til 108 tilgreind sem möguleg staðsetning. Það er jákvæð þróun að stjórnendur ríkisstofnanna allra landsmanna

skuli hafa áttað sig á því að stofnanir geti dafnað og skilað góðri þjónustu fyrir utan póstnúmerið 101. Kópavogsbúar taka fagnandi á móti nýjum fyrirtækjum og stofnunum og bjóða starfsfólk þeirra velkomið í Kópavoginn.

GAMLA MYNDIN

Gamla sundlaugin vígð Á ljósmyndavef Kópavogsbæjar, sem opnaður var á 60 ára bæjarins, kennir ýmissa grasa. Þessi mynd var tekin við vígsluathöfn gömlu sundlaugar Kópavogs 2. desember árið 1967. Þá stungu sér fyrst til sunds Ásta Síríusdóttir, Vilborg Jónasdóttir og Hjálmar Ólafsson, bæjarstjóri.

Kópavogsblaðið slf Ritstjóri: Auðun Georg Ólafsson Sími: 899 3024 Netfang: audun@kopavogsbladid.is Heimasíða: www.kopavogsbladid.is Auglýsingar: kopavogsbladid@kopavogsbladid.is Hönnun: Guðmundur Árnason Netfang: kopavogsbladid.gummi@gmail.com Prentun: Landsprent Dreifing: Íslandspóstur

Kópavogsblaðinu er dreift frítt í öll hús í Kópavogi Ritstjórnarstefnan er eftirfarandi: Kópavogsblaðið vill stuðla að aukinni samheldni og samstöðu Kópavogsbúa. Við höfum sérstakan áhuga á skemmtilegu mannlífi og atvinnulífi í Kópavogi og því sem gerir Kópavog að sérstökum og jákvæðum bæ að búa í, starfa og heimsækja.


4

Fimmtudagur 8. nóvember 2018

TRYLLINGSFARSI

Smygl, ólöglegir innflytjendur og sundurlimuð lík Er smygl, ólöglegir innflytjendur og sundurlimuð lík hjálpleg þegar ungt par vill ættleiða barn? Þessi óvenjulega spurning á fullan rétt á sér í tryllingsfarsanum Tom, Dick og Harry sem Leikfélag Kópavogs frumsýndi í síðustu viku.

H

jónin Tom og Linda eiga von á konu frá ættleiðingarstofunni að spjalla við þau og taka út heimilið. Bræður Tom, þeir Dick og Harry, vilja ósköp vel

en tekst þó að setja allt í uppnám. Innan skamms er Tom flæktur í þéttofinn vef lyga og blekkinga sem verða sífellt fáránlegri. Og að sjálfsögðu fyndnari um leið.

Almennar viðgerðir Smurþjónusta Vetrarskoðun Auðbrekku 17, 200 Kópavogi, Sími: 564 1180

Allt fyrir veiðina

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

Leikritið er skrifað af feðgunum Ray og Michael Cooney og þýðandi er Hörður Sigurðarson. Ray Cooney hefur verið ókrýndur konungur farsans um áraraðir og leikrit hans þekkja allir. Með vífið í lúkunum, Úti að aka, Beint í æð og Nei, ráðherra, svo einhver séu nefnd, hafa verið sett upp um allan heim á undanförnum áratugum. Sonur hans Michael starfar sem handritshöfundur í Hollywood en hefur einnig spreytt sig á leikritaskrifum og er skemmst að minnast farsans Bót og betrun sem Leikfélag Kópavogs setti upp árið 2010. Í Tom, Dick og Harry taka þeir feðgar höndum saman og útkoman er farsi af allra bestu gerð. Níu leikarar taka þátt í sýningunni sem leikstýrt er af Herði Sigurðarsyni. María Björt Ármannsdóttir sér um leikmynd, búninga og leikmuni og Skúli Rúnar Hilmarsson lýsir. Sýnt er í Leikhúsinu að Funalind 2. Nánari upplýsingar um sýninguna er að finna á vef leikfélagsins www.kopleik.is og þar er einnig hægt að kaupa miða. 

ÁHUGAVERT

Ný og glæsileg vefverslun hafsport.is

Smiðjuvegi 58 (rauð gata) 200 Kópavogur, sala@hafsport.is www.hafsport.is

Frítt forritunarnámskeið B ókasafn Kópavogs og Skema bjóða upp á ókeypis forritunarnámskeið fyrir 6-12 ára krakka. ScratchJr er app fyrir iPad sem byggir á einu vinsælasta kubbaforritunarmáli heimsins, Scratch. Það gerir inngöngu í heim forritunar með einföldu viðmóti og snöggri endurgjöf. Í ScratchJr er hægt að forrita nánast hvað sem fólki dettur í hug en þannig örvar forritið sköpunargleði þátttakenda. Gott er að hafa iPad eða Android spjaldtölvu meðferðis að heiman. Námskeiðið fer fram laugardaginn 24. nóvember og því um að gera að skrá sig strax. Skráning fer fram á bylgjaj@kopavogur.is.

Skoðaðu matseðilinn á kinahofid.is

Hlaðborð í hádeginu

Frábær Kínverskur veitingastaður í meira en 25 ár

Kr. 2.100.-

Kínahofið býður upp á gómsætt hádegistilboð af asískum réttum alla daga vikunnar

Opið alla virka daga frá 11:00 til 14:00

Kínahofið veitingahús I Nýbýlavegi 20 I 200 Kópavogi I Sími 554 5022 I kinahofid.is


ENNEMM / SÍA / NM90475

Nú flýgur þú út á N1 punktum Pakkaðu í töskurnar kæri N1 korthafi. Nú getur þú notað N1 punktana til að kaupa gjafabréf í flug með Icelandair eða WOW air ef þú átt 10.000 punkta eða fleiri. Þú byrjar draumaferðina á því að tékka þig inn á N1.is og ganga frá kaupunum þar. Svo bara flýgurðu út í heim á N1 punktunum þínum.

Góða ferð!

Sjá nánar á mitt.n1.is

Alltaf til staðar


6

Fimmtudagur 8. nóvember 2018

VIÐTALIÐ

Leikkona í Hollywood kennir í Vatnsendaskóla Auður Finnbogadóttir er leikkona sem á glæstan feril í sjónvarpi og á sviði. Hún hefur verið búsett í Hollywood í Los Angeles síðustu ár og hefur haft mikið fyrir stafni í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Hún hefur unnið til verðlauna fyrir framúrskarandi leikhæfileika meðal annars sem besta leikkona í „indie“ kvikmynd fyrir hlutverk sitt í stuttmyndinni No Surprises á Festigious Film Festival sem er virt kvikmyndahátið í Bandaríkjunum. Auður er tímabundið á landinu til að vera með fjölskyldu sinni. Nýverið var henni boðið að kenna leiklist í Vatnsendaskóla.

Hjartað bráðnar

„Mig hefur lengi langað að kenna leiklist. Þetta var því kjörið tækifæri,“ segir Auður. „Mér finnst gaman að geta gefið af mér það sem ég hef lært og ég hef alltaf haft mjög gaman af börnum. Áhugi minn á leiklist kviknaði þegar ég var ung en þá kom leiklistarkennari í skólann minn sem var mér mikil fyrirmynd. Ég vona að ég sé líka þessi fyrirmynd fyrir nemendur sem ég kenni. Ég legg mjög mikla áheyrslu á hlustun, einbeitingu og samvinnu þegar ég kenni. Leiklist er gefandi og góð fyrir sálina. Hún eflir sjálfstraust, ímyndunarafl og samvinnugetu sem allt eru mikilvægir þættir á uppvaxtarárunum.“ Hún segir nemendur Vatnsendaskóla

hafa mjög gaman af að fá leikkonu sem kennara. „Þau biðja mig oft um eiginhandaáritun sem ég hef bara gaman af. Flest hafa þau séð fyrstu seríuna af WitchHaven, sem ég leik í, og bíða spennt eftir næstu seríu. Besta tilfinningin er þó þegar sumir nemendur segja: „Ég ætla að verða leikari eins og þú þegar ég verð stór“. Þá bráðnar hjartað í mér og ég vona að þau haldi fast í draumana sína.“

Aðalhlutverk í WitchHaven

Auður leikur aðalhlutverkið í þáttunum WitchHaven sem eru framleiddir af Validus Productions. Þættirnir hafa notið mikilla vinsælda hjá ungmennum út um allan heim. Auður hefur hlotið mikið lof hjá áðdáend-

Auður Finnbogadóttir, leikkona.

GÓÐ ÞJÓNUSTA Á DALVEGI 18

Þau biðja mig oft um eiginhandaáritun sem ég hef bara gaman af. Flest hafa séð fyrstu seríuna af WitchHaven um þáttanna. „Það er ótrúlega gaman að fá sendar myndir sem krakkar hafa teiknað af mér og svo finnst mér líka yndislegt hvað fallega er skrifað um persónuna sem ég leik í athugasemdum á netinu.“ Hún segir persónuna sem hún leikur í þáttunum, Joanna, vera mjög fyndna og skemmtilega sem komi sér þó oft í klípu án þess að ætla sér það. „Mér finnst frábært hvað ég fékk góðar viðtökur fyrir leik minn því það fer gríðarlega mikill tími og vinna í að skapa persónu og mikil list að gera hana viðkunnulega svo að fólk tengi við og vilji sjá meira. Meðleikararnir

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

mínir og meira að segja leikstjórinn áttu oft í vandræðum með að halda niðri í sér hlátrinum þegar ég var að leika sumar senur því þeim fannst Joanna svo mikill kjáni. Það kom út svona „bloopers“ þáttur á Halloween 31. október þar sem hægt er að sjá þegar tökur misheppnast eða leikarar ruglast og það sem gerist á bak við myndavélina sem ég mæli með að horfa á líka.” Framleiðslufyrirtækið Validus Productions er með tvær seríur á Youtube, yfir 200 þúsund áskrifendur og yfir 63 milljón áhorf samtals. Aðspurð segir Auður að það sé alveg eins að leika í þáttaseríu fyrir Youtube eins og fyrir aðrar streymisveitur. Eini munurinn sé sá að þátturinn er aðgengilegur fyrir alla á Youtube.

Nóg að gera

Auður er með fangið fullt af verkefnum en fyrir utan kennsluna í Vatnsendaskóla kennir hún leiklist í Söng- og leiklistarskólanum Sönglist. Þar er hún í augnablikinu að leikstýra tveimur leikritum sem hún skrifaði sjálf. „Það hefur alltaf kraumað í mér að skrifa leikrit og leikstýra því en fullkomnunaráráttan hefur lengi vel stoppað mig í að fylgja þeim draumi eftir. Ég er óendalega þakklát eigendum Sönglistar og stjórnendum Vatnsendaskóla sem veittu mér þessi gullnu tækifæri sem ég gat ekki hafnað. Sýningarnar verða í desember í Borgarleikhúsinu og ég hlakka til að sjá útkomuna og móttökurnar.“

Kynnir:


Saman eflum við Kópavog

KY NN IN G

ALLT FYRIR BÍLINN GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

BÍLAVIÐGERÐIR, RÉTTINGAR- OG SPRAUTUVERKSTÆÐI

BIFREIÐAVERKSTÆÐI KÓPAVOGS

Allar almennar bílaviðgerðir Bifreiðaverkstæði Kópavogs flutti sig um set nýverið er það festi kaup á húsnæðinu að Smiðjuvegi 68 þar sem Bifreiðaverkstæði Dags Garðasonar var og verslunin Stilling.

V

ið litum við og hittum fyrir Auðunn Ásberg Gunnarsson eigandann en hann var í óðaönn að koma fyrir nýrri tölvu tengdri hjólastillingalyftu sem er svo fullkomin að strákarnir slást næstum því um að hjólastilla bílanna segir hann með bros á vör. „Við erum með 5 lyftur og sjáum um allar almennar bílaviðgerðir ásamt smurþjónustu. Stærsti hluti bílanna sem komu til okkar í gegnum tíðina voru Toyota en við gerum við allar tegundir bíla og nú erum við svo lánsöm að viðskiptavinir Dags Garðars halda áfram að koma til okkar eftir að hann

hætti og við fengum líka son hans með í kaupbæti. Þar með erum við með 4 bifvélavirkja á gólfinu ásamt mér, sendil sem er á ferðinni allan daginn að ná í varahluti og skutla og sækja viðskiptavini og svo eiginkonu mína sem heldur utanum móttökuna, fjármálin og pappírana. Ef þú spyrð mig hver er framkvæmdastjórinn hér þá er það ég en þú færð allt önnur svör frá henni,“ segir hann og þau skella bæði upp úr hjóninn. En nokkur ár eru síðan eiginkonan S. Linda Reynisdóttir byrjaði að aðstoða þegar Auðunn var farinn að taka pappírsvinnuna með heim um helgar. Hægt og

rólega jókst þessi vinna og nú er hún komin við hlið hans í reksturinn. Auðunn man tímana tvenna en hann stofnaði fyrirtækið árið 1995 og hefur byggt upp ánægðan viðskiptahóp á þessum árum. Ég hef starfað við þetta í mörg ár, eins lengi og ég man eftir mér hef ég verið að gera við, byrjaði á leikföngunum mínum svo skellinöðrunni og hóf svo nám í bifvélavirkjun hjá Lykli á Reyðarfirði. Verkstæðið er opið mánudaga til fimmtudaga frá kl.08-17 og föstudaga frá kl. 08-16. Hægt er að hringa í síma 587-1350, senda tölvupóst á netfangið bifkop@simnet.is. Einnig erum við á facebook og með heimasíðu bifreidaverkstaedi.is

Smiðjuvegi 68, (gul gata) Sími: 587-1350 www.bifreidaverkstaedi.is bifkop@internet.is

Opnunartími: Mán. - fim. 8 til 17 Fös. 8 til 15

RÉTTINGAVERKSTÆÐI JÓA

Sinnir því sem viðkemur tjónaviðgerðum bifreiða Réttingaverkstæði Jóa hóf starfsemi sína að Dalvegi 16a, Kópavogi, þann 16. maí 1998 og er því nýlega búið að fagna 20 ára starfsafmæli í Kópavogi.

R

eglulega eru endurnýjuð þau tæki sem til þarf að uppfylla nýjustu kröfur bílaframleiðenda í dag. Þar á meðal er fullkominn réttingabekkur með tölvumælitækjum og mælitæki til að endurstilla myndavélar í framrúðum og fjarlægðarskynjara að framan. Þetta eru að verða staðalbúnaður hjá bílaframleiðendum í dag sem þarf að stilla eftir viðgerðir. Verkstæðið býður einnig upp á hjólastillingar enda með bifvélavirkja sem sjá um og hafa reynslu í véla-og undirvagnstjónum. Í lok

október 2018 bættist við ný sjálfvirk dekkja umfelgunarvél frá Hunter sem kemur í veg fyrir skemmdir á dýrum og viðkvæmum felgum á bílum sem eru í tjónaviðgerð hjá Réttingaverkstæði Jóa. Með því að vera vel tækjum búin þá getur Réttingaverkstæði Jóa sinnt flestu sem viðkemur tjónaviðgerðum svo bifreiðin þurfi ekki að fara úr húsi á meðan viðgerð stendur. Gæðamikil málningar- og viðgerðarefni frá Sikkens eru notuð. Jafnframt er litagreiningatölva notuð til að skanna liti á bílunum.

Aðstaðan er góð til að tjónameta bifreiðar, lyfta og bilanagreinir sem greinir bilanakóða. Verkstæðið rekur einnig bílaleigu fyrir viðskiptavini.

Gæðastefna fyrirtækisins er fagleg vinnubrögð, snyrtimennska, góð þjónusta og ánægðir viðskiptavinir.

Dalvegi 16a Sími: 564 5255 rettjoa@rettjoa.is www.rettjoa.is


ALLT FYRIR BÍLINN

KY NN IN G

Saman eflum við Kópavog

GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

brögðum í greininni. FRM heldur úti gæðakerfi fyrir réttingar- og málningarverkstæði sem Frumherji tekur út og fylgir eftir vinnu og þjónustu verkstæða. Á síðasta ári tók Bílastoð upp þessa vottun og er nú vottað verkstæði af FRM gæðakerfi. FRM er aðili að alþjóðasamtökum

(AIRC) réttinga- og málningarverkstæða sem rekur Eurogarant gæðakerfi í Evrópu og það er eina gæðakerfi sem bílaframeiðundur samþykkja. Bílastoð mun á næstu misserum uppfæra sína vottun í Eurogarant gæðakerfi.

BÍLASTOÐ

Sérhæfðir í réttingu og sprautun Hjá Bílastoð starfa 5 starfsmenn sem allir eru menntaðir bifreiðarsmiðir og bílamálarar. Starfsmenn sækja reglulega endurmenntun bæði erlendis og innanlands. Fyrirtækið var stofnað ágúst 2006.

E

igendur eru þeir Jónas Örlygsson og Torfi Þórðarson. Jónas hefur starfað sem bílasmiður síðan 1996 en Torfi frá árinu 1987 eða allt frá því hann lauk námi í skóla í Svíþjóð sem var í samvinnu við bílaframleiðendur þar í landi. Bílastoð sérhæfir sig í réttingu og sprautun á bifreiðum. Markmið fyrirtækisins er að vera í fremstu röð fyrirtækja á sviði tjónaviðgerða, jafnt er varðar tækjabúnað og starfsmenn, þar sem lögð er áhersla á að fylgja þeim stöðlum sem fram-

leiðendur vörumerkja setja um viðgerðir. Fyrirtækið notar nýjustu og fullkomnustu tækin við réttingar og sprautun. Þar má nefna CAR-O-LINER tölvustýrðan réttingarbekk og spratuklefa frá POLIN. Bílastoð vinnur fyrir öll tyggingarfélög og er viðurkennt CABAS verkstæði. Bílastoð útvegar viðskiptavinum bílaleigubíla frá AVIS séð þess óskað. Bílastoð er eitt af stofnendum FRM, félagi réttinga- og málningarverkstæða, sem vinnur að bættum vinnu-

Smiðjuvegur 38 (rauð gata) Opnunartími: 8-17, virka daga Sími: 564-0606 www.bilastod.is bilastod@simnet.is

Opnunartími: Mán. - fim. 8 til 17 Fös. 8 til 16

BIFREIÐAVERKSTÆÐI FRIÐRIKS ÓLAFSSONAR

Þjónustuverkstæði bifreiða síðan 1961 Bifreiðaverkstæði Friðriks Ólafssonar hefur verið starfandi síðan 1961 en markmið þess er að vera í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina.

F

yrirtækið sérhæfir sig í þjónustu á bifreiðum frá BL og Bernhard ehf , þ.e.a.s. bensín, diesel og rafbílum frá Subaru, Nissan, Renault, Isuzu og Honda bifreiðum. Verkstæðið framkvæmir meðal annars almennar viðgerðir á bílum, þjónustuskoðanir, smurþjónustu

og ábyrgðarviðgerðir. Verkstæðið er búið mjög fullkomnum tækjum fyrir viðkomandi bíltegundir. Einnig eru framkvæmdar hjólastillingar fyrir flestar gerðir bíla með nýjustu myndavélatækni ásamt þjónustu fyrir loftkælingar (AC) í eldri og nýjustu í bílum.

Smiðjuvegi 22 (græn gata) Sími: 567 7360 www.bfo@bfo.is


ALLT FYRIR BÍLINN

KY NN IN G

Saman eflum við Kópavog

GÓÐ ÞJÓNUSTA Í KÓPAVOGI

BÍLJÖFUR

Fjölskyldufyrirtæki í 26 ár Bíljöfur ehf var stofnað 1. apríl árið 1992. Fyrst var fyrirtækið starfrækt í húsakynnum Jöfurs á Nýbýlaveginum til ársins 1997. Feðgarnir Baldur Arnar Hlöðversson og Hlöðver Baldursson reka fyrirtækið í dag.

B

íljöfur sá um ábyrgðaviðgerðir fyrir Jöfur hf á Jeep, Dodge, Chrysler, Skoda og Peugeot. Síðar flutti fyrirtækið sig um set að Smiðjuvegi 72 en nokkru síðar á Smiðjuveg 32 (gul gata) þar sem það er til húsa í dag. Bíljöfur hefur byggt upp gott orðspor á þeim tuttugu og sex árum sem fyrirtækið hefur starfað.

Fullkominn tækjabúnaður og persónuleg þjónusta

Bíljöfur er eitt þekktasta bílaverkstæði á höfuðborgarsvæðinu og hefur frá stofnun sérhæft sig í bilanagreiningum, viðhaldi og viðgerðum

Opnunartími:

Mán. - fim. 8 til 17:30 Fös. 8 til 16

á öllum gerðum af Jeep, Dodge, Chrysler. Hjá fyrirtækinu starfa 7 þaulreyndir bifvélavirkjar með áralanga reynslu að baki og símenntun í faginu. Verkstæðið er búið fullkomnum tækjum, átta bílalyftum og tölvum sem greina bilanir á nákvæmari hátt en áður hefur þekkst. Allar gerðir af Jeep, Dodge, Chrysler, Ford og GM bílar eru bilanagreindir með nýjustu tölvutækni. Gert er við allar tegundir bíla; stóra sem smáa. Bíljöfur sér um allar almennar smurningar og að lesa í ástand bílsins.

Smiðjuvegi 34 (gul gata) Sími: 544 5151 biljofur.is Erum á Facebook

LAKKSKEMMAN

Alhliða bílamálunarog réttingarverkstæði Lakkskemman var stofnuð af Árna Björnssyni, bílamálarameistara, árið 1984, og hefur alla tíð verið í eigu Árna og fjölskyldu. Fyrirtækið hefur frá upphafi verið staðsett í Kópavogi, fyrst á Smiðjuveginum en veturinn 2002 flutti fyrirtækið starfsemi sína í eigið húsnæði að Skemmuvegi 30 og hefur verið þar síðan

Í

upphafi sérhæfði fyrirtækið sig í bílamálun og réttingum á smærri tjónum, en smám saman var þáttur réttingarvinnu aukinn. Í dag er fyrirtækið með fullbúið málningar og réttingarverkstæði. Starfsemin byggir aðallega á tjónaviðgerðum og viðhaldsvinnu á boddýi bifreiða. Gert er við allar tegundir bifreiða og unnið fyrir öll tryggingafélög. Einnig sér Lakk-

skemman um að útvega bílaleigubíla á meðan á viðgerð stendur í samstarfi við Bílaleigu Akureyrar-Höldur.

Lakkskemman er gæðavottað af BSÍ á Íslandi

Til að tryggja bestu gæði á viðgerðum þá eru einungis viðurkennd hágæða efni við vinnsluna. Allt efni sem er notað uppfyllir skilyrði og kröfur um umhverfisvernd og má

þar nefna að fyrirtækið hefur notað vatnsefni frá Spies Hecker við málun um langa tíð. Starfsmenn fá þjálfun í notkun þeirra og einnig er leitast eftir að þeir fari á námskeið á þeim sviðum er henta starfsviði fyrirtækissins. Starfsmaður Lakkskemmunnar hefur til dæmis sótt námskeið um viðgerðir á rafbílum. Í dag eru 8 starfsmenn hjá fyrirtækinu, þar af eru tveir með meistara-

réttindi í bílamálun, einn með meistararéttindi í bifreiðasmíði og einn á skrifstofu. Þess má geta að allir starfsmenn Lakkskemmunnar eru með réttindi (sveinspróf) í bílamálun eða bifreiðasmíði, fyrir utan einn sem er nemi í bifreiðasmíði og starfsmann á skrifstofu.

Skemmuvegi 30 Sími: 557 4540 www.lakkskemman.is


10

Fimmtudagur 8. nóvember 2018

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

FRÉTTASÍÐAN WWW.GERPLA.IS

Fimleikar

Evrópumótið í hópfimleikum 2018 Góður árangur náðist á Evrópumótinu í hópfimleikum sem fram fór í Odivelas í Portúgal 24.-27.október. Ísland sendi til þátttöku fjögur lið í jafnmörgum flokkum.

H

örðust var keppnin í kvennaflokki þar sem fyrirfram var vitað að baráttan yrði á milli sænska liðsins og þess íslenska. Íslensku stelpurnar gerðu allt sitt besta til að ná gullinu og geta gengið sáttar frá borði en þær enduðu í 2. sæti með aðeins 0,2 stiga mun. Stelpurnar voru heldur betur mættar til leiks og sýndu flottustu kvennadýnu mótsins fullan af erfiðleika og frábærri útfærslu svo um var talað. Stúlknaliðið okkar var einnig í baráttunni um gullið en keppnin var mjög hörð á milli Íslands, Danmerkur og Svíþjóðar. Svo fór að stelpurnar urðu í 3. sæti en þær voru einnig að sýna sitt besta og það dugði ekki til. Svíar urðu Evrópumeistarar og Danir urðu í 2. sæti en þeir náðu frábærri danseinkunn í úrslitum sem varð til þess að þeir fóru framúr íslenska liðinu. Ungu stelpurnar eru reynslunni ríkari og verða hungraðar í eitthvað meira þegar þær mæta til Danmerkur á Em 2020. Blandað lið fullorðina átti svakalega flott mót og toppuðu klárlega á réttum tíma. Keppnin var geysilega hörð um fjögur efstu sætin. Baráttan um þriðja sætið var á milli Íslands og Noregs en gólfæfingar blandaða liðsins í úrslitum skilaði þeim bronsinu en þær voru svakalega vel framkvæmdar. Blandað lið unglinga toppuðu sig í undanúrslitum og sýndu frábærar æfingar á öllum áhöldum og voru í 4. sæti fyrir úrslitin. Þau sýndu mikla leikgleði og liðsheild í gegnum allt mótið og var gaman að horfa á þau. Í úrslitum urðu mistök á trampólíni en í svona harðri keppni eru öll mistök dýrkeypt og enduðu þau

þá í 4. sæti en Danir unnu flokkinn, Svíar í 2. sæti og Norðmenn í því þriðja. Breska liðið kom svo fast á hæla þess íslenska í 5. sæti en aðeins munaði 0,1 á fjórða og fimmta sæti. Gerpla átti flotta fulltrúa á mótinu í landsliðum Íslands. Í blönduðu liði unglinga voru Edda Berglind Björnsdóttir, Guðrún Edda Sigurðardóttir og Sólveig Rut Þórarinsdóttir. Þjálfarar frá Gerplu voru Ragnar Magnús Þorsteinsson og Björk Guðmundsdóttir sem og Þórarinn Reynir Valgeirsson. Í blönduðu liði fullorðina voru Alexander Sigurðsson og Eysteinn Máni Oddsson. Þjálfari frá Gerplu var Magnús Óli Sigurðsson. Í stúlknaliði voru Adela Björt Birkisdóttir, Birta Ósk Þórðardóttir, Bryndís Guðnadóttir og Helga María Hjaltadóttir. Þjálfari frá Gerplu var Þorgeir Ívarsson. Í kvennaliði voru Karitas Inga Jónsdóttir, Kristín Amalía Líndal, Margrét Lúðvígsdóttir, Sólveig Ásta Bergsdóttir og Valgerður Sigfinnsdóttir. Til hamingju með frábæran árangur.

Kvennalið 2. sæti.

Blandað lið unglinga.

á nokkrum áhöldum og freista þess að komast í úrslit á sínum sterkustu áhöldum. Þetta mót er það fyrsta í röð heimsbikarmóta sem keppendur geta tryggt sér keppnisrétt á Ólympíuleikunum í Tokyo 2020.

Eyþór Örn Baldursson..

Thelma Aðalsteinsdóttir.

Martin á svifrá.

Ólympíuleikar ungmenna Buenos Aires 2018

Dagana 6.- 18. október fóru fram þriðju sumarólympíuleikar ungmenna en þeir voru haldnir í Buenos Aires í Argentínu. Ísland átti í fyrsta skipti einn fulltrúa í fimleikakeppni karla en Martin Bjarni Guðmundsson, Gerplu, keppti í fjölþraut í áhaldafimleikum. Keppnin var hörð The Olafsdottir enda bestu ungmenni heims mætt til keppni en í karlakeppninni voru

Submitted by: Sonja Olafsdottir, ISL Apparatus: Balance Beam Element description: Dismount – Gainer Salto Tucked with 11/2 twist (540°) at end of the beam Element value: D

Sonja Margrét Ólafsdóttir.

Heimsmeistaramótið í áhaldafimleikum Heimsmeistaramótið í áhaldafimleikum fór fram í Doha höfuðborg Qatar, frá 21. október til 3. nóvember 2018.

G

25. nóvember, þau Agnes Suto-Tuuha sem mun keppa á stökki, tvíslá og jafnvægisslá, Thelma Aðalsteinsdóttir mun keppa á tvíslá, jafnvægisslá og í gólfæfingum og svo mun Valgarð Reinhardsson einnig keppa á mótinu

Stúlknalið 3. sæti.

Fimleikar

erplustúlkurnar Agnes SutoTuuha, Sonja Margrét Ólafsdóttir, Thelma Aðalsteinsdóttir og Andrea Ingibjörg Orradóttir (varamaður) skipuðu lið Íslands á mótinu ásamt þeim Dominiqu Ölmu Belanyi og Margréti Leu Kristinsdóttur. Þetta er í fyrsta sinn sem Ísland teflir fram fullu liði á Heimsmeistaramóti síðan árið 2006 í kvennaflokki. Gerplupiltarnir Eyþór Örn Baldursson og Valgarð Reinhardsson skipuðu lið Íslands ásamt Jóni Sigurði Gunnarssyni. Thelma Aðalsteinsdóttir og Sonja Margrét Ólafsdóttir voru að keppa á sínu fyrsta heimsmeistaramóti, dýrmæt reynsla til framtíðar fyrir þessar ungu og efnilegu fimleikastúlkur. Fyrirliðinn Agnes SutoTuuha keppti á sínu fimmta heimsmeistaramóti og átti mjög gott mót, hún er stúlkunum mikil fyrirmynd og hefur aldrei verið í betra formi.

Valgarð Reinhardsson.

35 keppendur einn frá hverju landi. Keppnin var keyrð á áður óþekktu formi en keppninni var dreift á fjóra daga. Hann keppti því á tveimur áhöldum tvo daga og einu áhaldi aðra tvo daga. Martin náði þeim frábæra árangri að vera í 10.sæti í gólfæfingum sem og í stökki sem gerði það að verkum að hann var varamaður í úrslitum á þessu stóra móti. Það verður að teljast frábær árangur og mikil reynsla til framtíðar að hafa náð þetta langt. Hann endaði í 28. sæti í fjölþraut en mistök bæði á tvíslá og svifrá voru dýr og skiptir hvert stig máli í svona harðri keppni. Samhliða þessari keppni fór fram liðakeppni þar sem keppendum í öllum fimleikagreinunum var skipt í 12 manna lið og var Martin Bjarni því í liði með strákum og stelpum úr áhaldafimleikum, nútímafimleikum, trampólínfimleikum og acro. Liðin voru skýrð eftir frægum fimleikastjörnum og endaði liðið hans í 7. sæti af 12 liðum. Þetta fyrirkomulag setti skemmtilegan svip á mótið. Þjálfari Martins Bjarna er Róbert Kristmannsson og var hann að sjálfsögðu með í för og var hann ánægður með mótið. Ólympíuleikar ungmenna eru keyrðir eins og stóru ólympíuleikarnir. Keppendur bjuggu í ólympíuþorpi en þar bjuggu rúmlega 7.000 manns á meðan á leikunum stóð. Öll umgjörð og aðbúnaður var til fyrirmyndar og mun þessi reynsla og upplifun án efa nýtast í náinni framtíð.

Piltarnir okkar áttu ekki sinn besta dag enda erfiðar aðstæður á mótinu en hafa öðlast dýrmæta reynslu sem er gott veganesti fyrir komandi mót. Þar sem undirbúningur fyrir Ólympíuleika hefst núna með fyrsta heimsbikarmótinu í Cottbus í Þýskalandi.

The Olafsdottir

Sá sögulegi atburður átti sér stað á Heimsmeistaramótinu í Doha, þar sem Gerplustúlkan Sonja Margrét Ólafsdóttir 16 ára, framkvæmdi glænýja æfingu sem aldrei hefur verið keppt með áður á stórmóti. Þar með skráði hún nafn sitt í alþjóðalegu dómarabókina, „Code of points“. Sonja framkvæmdi afstökk af jafnvægisslá sem héðan í frá verður kallað „The Olafsdottir“. Frábær árangur hjá þessari ungu og efnilegu fimleikakonu og hennar þjálfurum, þeim Andreu Kováts-Fellner og Ferenc Kováts.

Sonja Margrét Ólafssdóttir framkvæmdi The element æfingu submitted by Sonjasem Olafsdottiraldrei (ISL) þessa glænýju hefur verið gert á stórmóti.

Frakkland

Élite Gym Massilia er alþjóðlegt stórmót sem haldið er árlega í Marseille í Frakklandi, Ísland er að taka þátt á mótinu í fyrsta sinn og eru þrjár Gerplustúlkur valdar til þess að keppa fyrir Íslands hönd á mótinu þann 14. – 19. nóvember. Gerplustúlkurnar eru Andrea Ingibjörg Orradóttir, Birta Björg Alexandersdóttir og Tinna Sif Teitsdóttir, þjálfari þeirra Ferenc Kováts verður einnig með í för ásamt Gerplukonunni og fyrrum landsliðskeppanda Dóru Sigurbjörgu Guðmundsdóttur sem mun mæta til leiks sem dómari að þessu sinni.

Cottbus

Landsliðsþjálfarar hafa valið eftirfarandi Gerpluiðkendur til að taka þátt á heimsbikarmótinu í Cottbus í Þýskalandi sem fram fer dagana 22.-

Agnes Suto Tuuha.


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

11

Fimmtudagur 8. nóvember 2018

Við höfum flutt okkur um set, neðar í götuna og erum nú staðsett á Hlíðasmára 19 (2. hæð) í Kópavogi. Verið velkomin

Tímapantanir 534 9600 Heyrn I Hlíðasmári 19 (2. hæð) lyfta upp 201 Kópavogi I heyrn.is

Velkomin í Digraneskirkju

KOMDU Í SUNNUDAGASKÓLANN Fræðandi og fjörugt barnastarf í Digraneskirkju ALLA SUNNUDAG KL. 11

Messa á sunnudögum kl. 11. Léttur hádegisverður (500 kr.) eftir messu

Starf 6-9 ára barna á miðvikudögum kl. 15

Kirkjustarf aldraða á þriðjudögum. Hádegismatur, helgistund og samvera

MEME er æskulýðsfélag fyrir 8-10. bekk. Þriðjudagar kl. 19:30 Sjá meira á digraneskirkja.is

10-12 ára starf mánudaga kl. 17:00-18:30. Húsið opnar kl. 16:30


12

Fimmtudagur 8. nóvember 2018

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

MYNDLIST

Áfram streymir

M

annmargt var á opnun sýningarinnar Áfram streymir í Listasal Mosfellsbæjar 27. október sl. Þar sýnir Kópavogsbúinn Kristín Tryggvadóttir stór blekverk, og vísar titill sýningarinnar í flæði bleksins á myndfletinum. Kristín hefur verið virk í listheiminum í áratugi og sýnt bæði hérlendis og erlendis t.d. á Ítalíu og í Bandaríkjunum. Verk Kristínar spegla gjarnan áhuga hennar á hinum óræðu og mikilfenglegu náttúruöflum, hinum smæstu og stærstu, þar sem gífurlegir kraftar takast á og

skilja eftir sig mikla fegurð. Sýning er opin á afgreiðslutíma Bókasafns Mosfellsbæjar.

Áfram streyma ljóð og blek

Í tengslum við sýningu Kristínar verður ljóðalestur í Listasal Mosfellsbæjar laugardaginn 10. nóvember 2018 kl. 14-15. Þá munu ljóðskáldin Anna Karin Júlíussen og Sigríður Ólafsdóttir flytja ljóð úr ljóðabókum sínum og einnig ljóð sem þær sömdu sérstaklega við stór blekverk Kristínar. Allir eru velkomnir í ljúfa ljóðastund og léttar veitingar.

KYNNING

XO bætir við réttum á matseðilinn XO veitingastaður hefur hlotið bjóða hollan og góðan skyndibita á einróma lof síðan hann opnaði í sanngjörnu verði. „Við leggjum auk Smáralind á vormánuðum 2017. þess mikið upp úr toppþjónustu við Langar að kynnast nýjuveitfólkiokkar og fræðast Einsþig og flestir vita er XO hollur viðskiptavini um og að öllum líði ingastaður sem býður ávallt upp á sem best í okkar umhverfi. Því fleiri ólíkar menningar? fyrsta flokks hráefni og brakandi sem hugsa um heilsuna því betra ferskt grænmeti. Hönnun staðarsamfélag og minni vandamál.“ ins erísinn glæsileg og umhverfið mjöger verkefni Allir vinsælustu Brjótum – bjóðum heim þarréttirnir sem eiga alltaf notalegt. Bæði er hægt að borða á sinn stað á matseðlinum eins og KjúkÍslendingar, íslenskar fjölskyldur og Style, Nautasalatið, staðnum eða taka matinn með heim lingur Tandoori en opið er til klukkan níu öll kvöld. Humar flatbakan og Tandoori dönerinnflytjendur hvort öðru íinn. mat ogmatseðillinn kynnast.hefur hlotið „XO opnaðibjóða fyrst í JL húsinu í vestur„Nýji bænum sumarið 2015 og þá var strax frábærar viðtökur en á honum má m.a. Bruschetta Parma og að mikill markaður staðar Tökumljóst skrefið saman var ogtilmyndum nýfinna vináttubönd. fyrir hollan skyndibitastað í vesturSpicy Chorizo flatbökur, grænmetis bænum,“ segir Gunnar Örn Jónsog vegan flatbökur, núðlurétt, falafel son framkvæmdastjóri döner og Túrmerik Smash hamborgLangar þigXO. aðUndir taka þátt? lok árs 2016 ákváðum við að opna ara en meginuppistaðan í hamborgHafðu samband í símaþar 570 arabrauðinu 4063 eðaer túrmerik. á XO í Norðurturni Smáralindar “ sem mikil uppbygging er að eiga sér kopavogur@redcross.is stað á þessu svæði, fullt af flottum íþróttafélögum, góðu íþróttafólki og öðrum sem vilja hollari skyndibita en almennt er í boði á markaðnum. Mörg íþróttafélög versla við XO en t.d. hafa 4 efstu liðin í Pepsi deild karla í fótbolta verið fastagestir á XO, Íslandsmeistarar Vals, Breiðablik, Stjarnan og KR sem og nýliðarnir úr HK.“ Gunnar segir markmiðið frá upphafi verið að

MOLINN

Rokk og metall Þ

eir voru í þyngri kantinum tónarnir sem ómuðu í Molanum ungmennahúsi á sjálfri hrekkjavökunni í síðustu viku. Þá komu saman nokkrar af betri og efnilegri black metal og harðkjarna sveitum höfuðborgasvæðisins á sannkölluðum Halloween tónleikum. Hljómsveitirnar sem stigu á stokk

RAUÐI KROSSINN

voru Cammino, Moronic, Blóðmör og Örmagna og héldu þær uppi þéttu prógrammi fyrir káta tónleikagesti. Tónleikarnir voru skipulagðir af ungmennum í Kópavogi með það að markmiði að leyfa ungu fólki að upplifa hávaðasama tónleika í miðri viku og einnig að sýna hvað metal senan hefur fram að færa.

Do you want to meet new people? Are you curious about different cultures?

Viltu taka þátt Bonding Icebreaker is a project where í skemmtilegu Icelanders, Icelandic families and immigrants sjálfboðnuinvite each other for dinner and get to know each other. Rauða kross starfi? Let‘s take a step together and make new friends. Æfingin skapar meistarann er íslenskuþjálfun fyrir alla sem vilja þjálfa sig í íslensku, auka orðaforða og kynnast fólki í leiðinni. Sjálfboðaliðar og innflytjendur hittast alla laugardaga kl. 10-12 í húsnæði Mímis, Höfðabakka 9, 110 Reykjavík. Heilahristingur er heimanámsaðstoð fyrir grunnskólanema frá 4.–10. bekk. Heimanámsaðstoðin er á aðalsafni alla þriðjudaga kl. 14:30-16:30 og á Lindasafni alla miðvikudaga kl. 14:30-16:30. Ath: Góð íslenskukunnátta og sam-

Do you want to participate? Contact us by phone 570 4063 or at kopavogur@redcross.is skiptafærni er nauðsynleg og kennslumenntun er æskileg. Ef þú hefur áhuga á að gerast sjálfboðaliði getur þú haft samband í síma 570-4063 eða með tölvupósti á netfangið kopavogur@redcross.is

OPIÐ ALLA LAUGARDAGA Hafið Hlíðasmára er með opið á laugardögum milli kl. 11:00 til 15:00. Vinnum fyrir öll tryggingafélög Dalvegi 18 201 Kópavogi Sími: 5711133

Dalvegi 24, 201 Kópavogi, Sími: 571 7030, www.car-med.is

Hlíðasmára 8 I Skipholti 70 I Spönginni 13 I sími: 554 7200 I www.hafid.is


KÓPAVOGSBLAÐIÐ

13

Fimmtudagur 8. nóvember 2018

2018

Smygl, ólöglegir innflytjendur og sundurlimuð lík.

Leikfélag Kópavogs

61. leikár

Fr u m s ý n t 3 0 . o k t .

Er það eitthvað sem hjálpar í ættleiðingarferlinu?

Hláturtrekkjandi tryllingsfarsi “… fengur í því að fá þetta verk á fjalirnar hér á landi og ég spái því að það eigi eftir að kitla hláturtaugar landans um langa hríð.” “Tom, Dick & Harry er metnaðarfull sýning og þeim Kópavogsbúum til sóma.” Lárus Vilhjálmsson, Leiklistarvefnum

eftir Michael & Ray Cooney

NÆSTU SÝNINGAR Lau. Sun. Sun. Mið.

10. nóv. 11. nóv. 18 nóv. 21. nóv.

kl. 20.00 kl. 20.00 kl. 20.00 kl. 20.00

MIÐASALA: www.kopleik.is Leikfélag Kópavogs

Sýnt í Leikhúsinu, Funalind

Skráðu þig á póstlista LK: www.kopleik.is

Miðasala: www.kopleik.is

Facebooksíða LK: facebook.com/leikfelagkopavogs TomAugl-255x200.indd 1

A3 plakat.indd 1

21/10/2018 20:17

01/11/2018 20:07

Fyrsta Kópavogsblót íþróttafélaganna Breiðabliks, HK, og Gerplu verður haldið á bóndadaginn 25. janúar 2019 í Kórnum í Kópavogi. Takið daginn frá. Dagskrá kvöldsins verður kynnt á næstu dögum.


14

Fimmtudagur 8. nóvember 2018

KROSSGÁTA

LAUSN ÞJÁNINGA

MESSÍAS

TIL

VEIKJA

ÓFARNAÐUR

HEILAN

ÍSMOLA

PENINGAR

HEILU

BRAGLIÐUR

HLÝJA

höfundur Bh • krossgatur.gatur.net

mynd: Karelj (CC By-Sa 3.0)

SKRIÐDÝR

HITASVÆKJA

FLAN

HNAPPUR MJAKA

BOGNAR

höfundur Bh • krossgatur.gatur.net

HVETJA

Í RÖÐ

VERKUR

LALLA

SKAUT

HANDA

ÁTT

SKRAMBI DRAUGUR

ÚTFALL

LUMMÓ

ÞURRKA ÚT

SKURÐUR

EYÐA

HLUTI

BITLAUS

MONTA

ÓHREINKA

HÁTTUR

HNOÐAÐ

STJÖRNUÁR

KULNA

SÁRNA

ÁLAG

STÍGANDI AKUR

INNILOKAÐ SVÆÐI

RASK

EKKI

RJÚKA

DÁ ÍLÁT

ÁN

ÁHRIF

HLJÓM

TVEIR EINS

RÁS

NEFNA

HINDRA

Langar þig Langar að kynnast þig að kynnast nýju fólki nýju ogfólki fræðast og fræðast um um

STARTA FRÁ ÞEIM STAÐ

K J Á N I

BAKTAL

TILRÆÐI

ÞÓTT

STÍGANDI

Í RÖÐ

G R Á Þ R Ö S T U R

ÓKYRRÐ

Ó R Ó I STAL ÁLITS

M A T S

ÍSSKÁPUR AÐGÆTA

SEYTL

RÖNDIN

KRASSA SKRIFA

FISKUR GOÐ

GRÖM

SKJÁLFA

UMSÖGN

KJÖKUR

HYGGST

V Æ O T L L A R N E R T R

FRUMEIND GYÐJA

VEIÐARFÆRI

LÁÐ

TVEIR EINS

FRIÐUR

SLÆMA

VÆTA

R I Ó L L G A R Á L T L A G T Ó Á N L A G A

F A G E I N D Ý I T I S N E G M E N D E I S K

TEYMA VÆLA

UNDIRLAG Í RÚMI

TVEIR EINS

FLAGA

GLÁPA

ANDSPÆNIS SKERA

ÁRSGAMALL RISPA

TEGUND LYKTIR

ÁI

STJÖKUN

BLÓÐSUGA ER

SKARÐ SÝRA

GRANDI TANGI

UPP

ÞVAÐRA DUGNAÐUR

N E Ð A N

D R A F A

HÓPUR

HORFT

G E N G I

L I T I Ð

NAFNORÐ

ÓÐ

K

ópavogsblótið er samstarfsverkefni íþróttafélaganna Breiðabliks, HK og Gerplu. Það hefur verið vöntun á góðum vettvangi fyrir Kópavogsbúa til að koma saman og gera sér glaðan dag, hitta æskuvini, gamla íþróttafélaga og skólafélaga. Íþróttafélögin ákváðu því að taka höndum saman og setja saman skemmtun sem ætti að höfða til sem flestra Kópavogsbúa. Það er stefnt að því að Kópavogsblótið verði að árlegum viðburði sem enginn vill missa af. Fyrsta Kópavogsblótið verður haldið í Kórnum, Íþróttamiðstöð HK á bóndadaginn 25. janúar. Félögin áforma að skiptast á að halda blótið. Dagskrá kvöldsins verður kynnt á næstunni.

Do you want Do you towant meettonew meet people? new people? Are youAre curious you curious Icebreaker is a project BondingBonding Icebreaker is a project where where Icelanders, Icelandic and immigrants Icelanders, Icelandic familiesfamilies and immigrants

kopavogur@redcross.is kopavogur@redcross.is

BRAGARHÁTTUR

Íþróttafélög bæjarins sameinast í Kópavogsblóti

ísinn – bjóðum er verkefni BrjótumBrjótum ísinn – bjóðum heim erheim verkefni þar semþar sem Íslendingar, íslenskar fjölskyldur og Íslendingar, íslenskar fjölskyldur og

Langar þig að taka þátt? Langar þig að taka þátt? Hafðu samband í síma 570 4063 á eða á Hafðu samband í síma 570eða 4063

B A Ð

ÞÚSUND

about different about different cultures? cultures?

Tökum skrefið saman og myndum ný vináttubönd. Tökum skrefið saman og myndum ný vináttubönd.

LAUG

L I M N Æ R O R A

ólíkar menningar? ólíkar menningar?

innflytjendur bjóðaöðru hvort öðru mat og kynnast. innflytjendur bjóða hvort í mat ogí kynnast.

I Ð N I

REUNION ALDARINNAR

ÁSAMT

SÓT

ÁLITS

TÍMAEINING

S K J A L

RYK

ÁN

ÚTUNGUN

Á S T M K Æ G U R Á S K R S Á T Ó K Í Ð I L I N A N N Ö MÁLMUR

ÁLITINN

KUSK

FLÓN

SKÝRA FRÁ

SAMSETNING

RÆKILEGAR

BRÉF

AFDREP

BÆN

BLAÐRA

KÆRASTA FASTUR KAUPANDI

mynd: soebe (CC by-sA 3.0)

SKEINA

Í RÖÐ

KÓPAVOGSBLAÐIÐ

invite each other dinner getand to know each invite eachfor other for and dinner get to know each other. other. Let‘s take a step and make friends. Let‘s taketogether a step together andnew make new friends. Do you want towant participate? Do you to participate? ContactContact us by phone 4063 us by570 phone 570or4063 or at kopavogur@redcross.is at kopavogur@redcross.is


Ódýrt

Klementínur kassi 2,3 kg, Spánn

kr. pk.

s æ l ke ra

699

399

la

kr. pk.

rir

Klementínur 900 g, Spánn

d a g at öl f

y

Sjáðu úrvalið á kronan.is

Mundu eftir sjálfsafgreiðslukössunum í Lindum

1

2

www.kronan.is

3

rískúlum Jóladagatal með súkkulaði og lakk

1999

Öll verð eru birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl.

kr. pk.

Osta jóladagatal

3999

kr. pk.

Opið í Lindum 10-20, Vallakór 10-21, Hamraborg 10-21


KÓPAVOGSBLAÐIÐ kopavogsbladid@kopavogsbladid.is

Hlíðasmára 9 201 Kópavogi Sími: 571 0888 www.gluggavinir.is

Flutningsþjónusta Mikaels Flytjum það sem þú vilt flytja Kársnesbraut 87 200 Kópavogi Sími: 894 4560 www.flytja.is

Fyrir heimili - húsfélög - fyrirtæki Úrval slökkvitækja. Leitið tilboða!

Rush Iceland trampólíngarður Dalvegi 10-14

S : 519 3230

Skemmuvegi 30, 200 Kópavogi Sími: 557 4540, www.lakkskemman.is

Kópavogsblaðið 8 nóvember 2018  

Kópavogsblaðið 8 nóvember 2018.

Kópavogsblaðið 8 nóvember 2018  

Kópavogsblaðið 8 nóvember 2018.

Advertisement