__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

s d i g Info

6 1 0 2 5 1 0 2 el g Bev

r ensbe Kruisk

Fort Kessel

Jaarmarkt Nijlen


Voorwoord bij de infogids Geachte Nijlenaar, Het is alweer twee jaar geleden sinds de vorige uitgave van onze gemeentelijke infogids bij u in de brievenbus viel. Sinds die tijd is er heel veel veranderd, ook voor ons als gemeentelijke organisatie. En die veranderingen zijn nog niet voorbij, integendeel. Een nieuw systeem van meerjarenplanning gekoppeld aan allesbehalve eenvoudige financiële uitdagingen zijn daarbij twee dingen die achter de schermen een belangrijke rol hebben gespeeld. Maar we wilden als gemeente Nijlen niet dat dit een rem zou betekenen voor onze vooruitgang als dienstverlenende organisatie. Stappen zetten om die dienstverlening verder te verbeteren, was en is een belangrijk punt voor ons. Daarover zo dadelijk meer. Verder werken aan veilige fietspaden langs de invalswegen van en naar Berlaar, Herenthout en Ranst is ook zo’n speerpunt van ons beleid. En als laatste element was het voor ons belangrijk om geen algemene verhoging van de belastingen door te voeren. Vooraleer we op die toekomstplannen ingaan, eerst even een blik terug naar het recente verleden. Het Beekpark heeft letterlijk en figuurlijk zijn plaats gevonden in onze gemeente en aan de Spoorweglei werd het Kempens Diamantcentrum geopend. Het zijn twee nieuwe schitterende facetten van onze diamantgemeente. Ondertussen is men ook gestart met de restauratie van de voormalige diamantslijperij zelf. Zowel het gebouw als het interieur met de werkbanken en de motor worden in ere hersteld. Dat Nijlen zijn erfgoed eert, is in het voorbije jaar ook duidelijk gebleken met de indrukwekkende herdenking van WO I aan het fort van Kessel. Duizenden mensen, van Nijlen en van daarbuiten, genoten ervan. Na de belevingsroute, de kinderactiviteiten, de monoloog en de filmvoorstellingen, was het aan het fort zelf om met behulp van prachtige 3D beelden en de stem van onze

bekendste inwoner, Lucas Van den Eynde, zijn verhaal te vertellen. Het was simpelweg onvergetelijk! Ondertussen zijn de verbouwingen aan voormalige bibliotheek op het Kerkplein volop aan de gang. In de toekomst zal u daar terecht kunnen voor onze nieuwe dienstverlening. Een professioneel en vriendelijk onthaal waar u bepaalde documenten meteen kan afhalen, een comfortabele wachtruimte en een goed gestructureerde afhandeling van uw vraag, daar gaan we voor. Zover zullen we komend najaar nog niet helemaal zijn, het is pas na het ombouwen van het huidige gemeentehuis tot een ruime en moderne bibliotheek, dat het concept volledig zal zijn. Dan zijn we na de zomer van 2016 en denken we alweer aan de volgende infogids. De verdere uitvoering van de herziening van ons gemeentelijk structuurplan is nog zo’n belangrijk punt voor de toekomst. Hoe kunnen we wonen en werken verzoenen op één locatie en welke plaats krijgt sport, recreatie en groen in onze gemeente. Het zijn heel belangrijke vragen die een antwoord krijgen. Het besluit is duidelijk: we zijn een organisatie in verandering ten dienste van een gemeente in verandering, getuige daarvan de talrijke bouwprojecten. We zullen u uitgebreid en tijdig informeren over deze veranderingen en over al wat reilt en zeilt via de gekende kanalen: de Gemeentekroniek, www.nijlen.be, Gemeentenieuws in ’t Kontakt, de digitale nieuwsbrief, de infoborden en last but not least onze facebookpagina (www.facebook. com/Nijlen). Als u daar nog geen volger van bent, het is de moment! De burgemeester, Paul Verbeeck

De schepen van informatie, Geert Verrelst 3


1. Even voorstellen: De gemeente Nijlen Postnummer: 2560 Provincie: Antwerpen Arrondissement: Mechelen Nijlen wordt omringd door 7 buurgemeenten: Zandhoven, Grobbendonk, Herenthout, Heist o/d Berg, Berlaar, Lier en Ranst. Nijlen bestaat sinds de fusie van 1977 uit drie deelgemeenten. Naast Nijlen zelf zijn er nog Kessel in het westen en Bevel in het zuiden Inwoners: 22.333 Oppervlakte: 3916 ha

Hoe kan je Nijlen omschrijven? Nijlen is centraal gelegen binnen de provincie Antwerpen. Dit heeft zo zijn voordelen. Steden als Antwerpen, Mechelen, Lier en Herentals zijn vlot en snel te bereiken, zowel met de wagen als met bus of trein. Rust en groen In Nijlen kan je nog genieten van de rust die een plattelandsgemeente kenmerkt. De schilderachtige valleien van de Grote Nete in het zuiden en van de Kleine Nete in het noorden bieden veel mogelijkheden tot recreatief wandelen en fietsen. Voeg daar nog het grote provinciale domein van de Kesselse heide en de overwegend groen getinte gemeentelijke domeinen van Kessel-fort en Kruiskensberg in Bevel aan toe en je weet dat je niet ver moet gaan om midden de natuur te zitten. Schittering van diamanten Nijlen staat bekend als de diamantgemeente. De typische nijverheid van ‘de slijpers en het steentje’ 4

maakte onze gemeente in het midden van de 20ste eeuw mee tot wat ze nu is. Momenteel zijn er in Nijlen minder diamantverwerkers actief dan toen, maar de bijnaam blijft.

Kempens Diamantcentrum In de zomer van 2014 opende langs de Spoorweglei het Kempens Diamantcentrum zijn deuren. In het Kempens Diamantcentrum ontdek je het schitterende verleden van het Kempens vakmanschap op interactieve manier. Je vindt er authentieke gebruiksvoorwerpen zoals slijptangen, doppen en machines. De diamantbewerkers vertellen je er hun verhaal in beeld en klank. Je hoort er verhalen over het dagelijkse leven in de slijperijen, over de grappen die werden uitgehaald met de leerjongens en oude slijpersliedjes. Getuigenissen vertellen over de harde werkomstandigheden en de liefde voor het vak. Tegenover het Diamantcentrum kan u de authentieke Slijperij Lieckens bewonderen. Vanaf 2016 wordt dit hét pronkstuk van het Diamantcentrum en wordt de slijperij opengesteld voor het grote publiek. Zowel het gebouw zelf als de werkbanken en de motor in het gebouw worden in hun


oorspronkelijke staat hersteld. Deze werken starten in het begin van 2015. Ook ’t Nijlens Schijfke, een praline in de vorm van een diamantslijpschijf en de Nijlense streekspecialiteit, verwijst naar de stiel van het slijpen. Contact Kempens Diamantcentrum, vzw Briljante Kempen Spoorweglei 42, 2560 Nijlen tel. 03 481 81 48; info@briljantekempen.be; www.briljantekempen.be

Waar vind ik nieuws over de gemeente? ▪▪www.nijlen.be Het meest recente nieuws vind je op de gemeentelijke website www.nijlen.be. In de rubriek activiteiten krijg je ook een overzicht van de wat er allemaal te beleven valt. Verenigingen kunnen zelf hun activiteiten invoeren via http://www.nijlen.be/events/request.aspx. Verder staat de website boordevol interessante informatie over alle mogelijke onderwerpen die met de gemeente en de gemeentelijke dienstverlening te maken hebben. En dan is er nog het e-loket waar je vanachter de computer documenten en attesten van de dienst bevolking kan aanvragen. ▪▪Gemeentekroniek Elke twee maanden verschijnt het gratis informatieblad van het gemeentebestuur, de Gemeentekroniek. Naast de activiteitenkalender en verslagen van de gemeenteraad staat de Gemeentekroniek elke keer boordevol artikels over jeugd, cultuur, sport, milieu, onderwijs, verkeer en veiligheid, het OCMW, ontwikkelingssamenwerking, enz… ▪▪Nieuwsbrief info@nijlen.be

Wie elke twee weken de laatste nieuwsberichten automatisch in zijn of haar mailbox wil zien verschijnen, die abonneert zich op de elektronische nieuwsbrief info@nijlen. Je inschrijven doe je via de gemeentelijke website www.nijlen.be ▪▪ Gemeentenieuws in ‘t Kontakt Elke week vind je in Weekblad Kontakt een pagina met gemeentenieuws. Naast nieuwsberichten staat daar ook een overzicht van wat het Nijlense verenigingsleven te bieden heeft in het komende weekend of de komende weekends. ▪▪Persberichten De gemeentelijke informatiedienst voorziet de lokale perscontacten regelmatig van persberichten zodat inwoners ook via de kranten op de hoogte gehouden worden van belangrijke beslissingen, gemeentelijke evenementen of initiatieven, wegenwerken, enz… ▪▪Themabrochures Een overzicht van de activiteiten van Grabbelpas, het handige boekje ‘Senioren op weg’, het zijn enkele voorbeelden van de themabrochures die gemaakt worden en die gratis ter beschikking van de inwoners gesteld worden.

▪▪Infoborden

Op vier plaatsen in de gemeente staan digitale infoborden. Naast berichten van de gemeente en de politie kunnen alle scholen en erkende verenigingen op deze borden hun activiteiten aankondigen. Om het overzichtelijk te houden mag elke vereniging ofwel twee keer één week of één keer gedurende twee weken een activiteit aankondigen. Een aankondiging reserveren doe je via communicatie@nijlen.be of op het nummer 03 410 01 11 ▪▪Infovergaderingen Wanneer er in je straat of buurt wegenwerken gepland zijn of wanneer er bijvoorbeeld een belangrijk ruimtelijk uitvoeringsplan in openbaar onderzoek is, organiseert het gemeentebestuur infovergaderingen voor de betrokkenen. ▪▪Bewonersbrieven Al dan niet aanvullend op infovergaderingen verstuurt de gemeente ook bewonersbrieven naar bewoners van een straat waarin werken op stapel staan. ▪▪Facebookpagina Wil jij alles als eerste weten? Sta je niet graag voor verrassingen? Ben je geïnteresseerd in al wat er in onze gemeente gebeurt? Ga dan naar de gemeentelijke facebookpagina en klik op ‘vind ik leuk’ www.facebook.com/Nijlen

Noodnummers Ziekenwagen : 112 of 100 Rode Kruis, nationaal oproepnummer: 105 Dringende politiehulp: 101 Politie, algemeen nummer: 03 466 16 16 Faxnummer politie: 03 411 11 20 Brandweer: 03 410 02 90 Antigifcentrum: 070 245 245 Tele-onthaal: 106 Druglijn: 078 15 10 20 Awel: 102 Childfocus: 116 000

2. Het gemeentebeleid College van burgemeester en schepenen De burgemeester en de 7 schepenen vormen samen het college. Samen hebben zij de verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur van de gemeente en het uitvoeren van beslissingen van de gemeenteraad. Elke schepen heeft bepaalde bevoegdheden, maar kan niet op zijn eentje een beslissing nemen. Het college neemt beslissingen als één geheel. Het college vergadert wekelijks op maandagnamiddag. 5


6


SAMENSTELLING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN. Burgemeester: Paul Verbeeck

Vijfde schepen: Veerle Boeckxstaens

Algemeen beleid - personeel - politie brandweer - erediensten - burgerzaken - pensioenen.

Ruimtelijke ordening - huisvesting - senioren (vrije tijd) - markten en kermissen - feestelijkheden

paul.verbeeck@nijlen.be CD&V Beekstraat 10 - Nijlen tel. 03 481 64 40

veerle.boeckxstaens@gmail.com Nijlen & U Oude Bevelsesteenweg 10 - Kessel gsm 0479 21 73 11

Zitdag: donderdag van 19u.00 tot 20u.00 in het gemeentehuis

Zitdag: Maandag van 9u tot 10u of via afspraak. In juli en augustus enkel op afspraak.

Eerste schepen: Paul Laurijssen

Zesde schepen: Griet Van Olmen griet.vanolmen@skynet.be CD & V Steynehofweg 7a - Bevel gsm 0477 90 21 11

paul.laurijssen@skynet.be CD&V Koningsbaan 27 - Nijlen gsm 0474 50 24 65

Openbare werken - verkeer - mobiliteit openbaar groen. Zitdag: zaterdag van 10u.30 tot 11u.30 in het gemeentehuis

Onderwijs - Lokale economie - Toerisme - Landbouw - Plattelandsbeleid - Waterbeleid Kleine en Grote Nete Zitdag:donderdag van 17u tot 18u. Op afspraak kan ook telefonisch of via mail

Tweede schepen: Luc Luyten

OCMW-voorzitter: Leo Verelst

Cultuur - sport en gezondheid - ontwikkelingshulp - energie.

Voorzitter OCMW en schepen van sociale zaken, seniorenzorg en armoedebestrijding.

lucluyten@telenet.be Nijlen & U Energiestraat 1 - Nijlen tel. 03 481 81 28

Zitdag: zaterdag van 11u.00 tot 12u.00 in het gemeentehuis of na afspraak

Derde schepen: Geert Verrelst

leo_verelst@telenet.be CD&V Tolbroek 33 - Bevel gsm 0497 59 20 78

Zitdag: elke donderdag van 18u.00 tot 19u.00 - 1ste, 3de en 5de week op het OCMW in Kessel - 2de en 4de week in de Wolmolen in Nijlen Afspraak mogelijk via 0497/59 20 98 of via mail.

geertverrelst@telenet.be CD&V Heikant 35/a - Bevel gsm 0498 73 93 53

Financiën - communicatie - ICT - autonoom gemeente bedrijf (AGB) - administratieve vereenvoudiging Zitdag: donderdag van 18u.30 tot 19u.30 in het gemeentehuis of op afspraak.

Vierde schepen: Carrie Verelst carrieverelst@gmail.com CD&V Bartstraat 15 - Kessel gsm 0495 68 06 94

Jeugd - kinderopvang & gezin - milieu afvalbeleid - duurzaamheid. Zitdag: woensdag van 13u.00 tot 14u.00 in het gemeentehuis of na afspraak via 0495 680 694

Gemeentesecretaris: secretaris@nijlen.be tel. 03 410 02 01

7


SAMENSTELLING GEMEENTERAAD Jan Moerenhout

Thannée Schaalje

CD&V Bartstraat 25 - Kessel gsm 0475 86 26 10

NVA Bevelsesteenweg 80 C - Nijlen gsm 0497 27 94 35

Marcel Beirinckx

Jinse Van den Bogaert

CD&V Bevel-Dorp 5 - Bevel gsm 0475 65 44 83

NVA Goorstraat 12 - Nijlen gsm 0486 41 29 30

Karin Dillen

Johan Van Dessel

CD&V Nijlensesteenweg 84a - Bevel tel. 03 411 00 13

NVA Mastenhof 5 - Kessel tel. 03 489 37 01

Geert Mariën

André Mariën

CD&V O.L.Vrouwestraat 5 - Kessel gsm 0491 25 97 26

NVA Laarstraat 37 - Bevel gsm 0475 61 10 91

Ferdi Heylen

John Van Laer

Groen! Terlakenweg 57 - Kessel tel. 03 488 48 99

NVA Zandlaan 42 - Nijlen gsm 0499 24 77 81

Lien Du Four

Raf Somers

Groen! Goorstraat 40 -Nijlen gsm 0486 02 58 87

NVA Looystraat 8 - Nijlen gsm 0473 93 11 92

Bert Celis

Melissa Van Dessel

Nijlen & U Pastoriestraat 54 - 2560 Kessel gsm 0499 85 82 82

NVA Stationssteenweg 206 - Kessel gsm 0479 87 00 70

Glenn Moons

Marleen Dobbeleir

Nijlen & U Karperweg1 - Kessel gsm 0478 76 17 88

NVA Emblemsesteenweg 39 - Kessel gsm 0495 52 23 29

moerenhoutjan@gmail.com

beirinckxmt@hotmail.com

karina.dillen@telenet.be

geert.marien2@telenet.be

ferdinand.heylen@pandora.be

lien.du.four@gmail.com

bertcelis@telenet.be

glenn.moons@crelan.be

8

thannee.schaalje@N-VA.be

jinse.vandenbogaert@gmail.com

johan.van.dessel3@telenet.be

andre.marien1@pandora.be

john.van.laer@telenet.be

raphael.somers@telenet.be

melissa.van.dessel@skynet.be

maurice.grielen@telenet.be


SAMENSTELLING GEMEENTERAAD Jan Zander

Rene Van Goubergen

Vlaams Belang Watertorenstraat 8a - Nijlen tel. 03 481 89 29

Open VLD Azalealaan 3 - Nijlen tel. 03 481 89 40

jan.zander@skynet.be

rene.van.goubergen@pandora.be

Ingrid Van Wunsel

ingrdvw@hotmail.com Vlaams Belang Elsbroek 45 - Kessel tel. 03 297 42 52

SAMENSTELLING OCMW RAAD Leo Verelst (OCMW-voorzitter)

Lutgarde Roevens

CD&V Tolbroek 33 - Bevel gsm 0497 59 20 78

CD&V Hazenpad 7 - Nijlen tel. 03 481 74 14

Luc Van Looy

Marita Vandecruys

CD&V Rooiestraat 20 - Bevel tel. 03 481 69 23

CD&V Terlakenweg 53 - Kessel tel. 03 489 17 94

Stijn Lemmens

Nicole Daems

NVA Zandlaan 36 - Nijlen tel. 03 481 73 12

NVA Bevel-Dorp 19 - Bevel gsm 0477 76 82 84

Jente Roosenbroeck

Marc Van Tendeloo

NVA Lillo 2 - Nijlen gsm 0494 44 28 17

NVA Rector de Ramstraat 10 - Nijlen gsm 0475 64 32 60

Wendy Van Dyck

Tom Scheers

Nijlen & U Bevelsesteenweg 35 - Nijlen gsm 0496 73 73 81

Nijlen & U Tolbroek 23, Bevel - Nijlen gsm 0496 18 06 59

leo_verelst@telenet.be

lucvanlooy@hotmail.com

info@stijnlemmens.be

roje23@hotmail.com

wendy_vandyck@hotmail.com

lut@egw.be

maritavandecruys@yahoo.com

nicole.daems3@telenet.be

marc.vantendeloo@N-VA.be

tolbroek@telenet.be

Anne-Marie Vervoort

vervoort.annemie@pandora.be Groen! Terlakenweg 57 - Kessel gsm 0474 27 62 10

9


10


Gemeenteraad De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. Zij regelt alles wat van gemeentelijk belang is, maar wat niet tot de bevoegdheden van de burgemeester of het college behoort. In Nijlen bestaat de gemeenteraad uit 27 leden, verkozen voor een periode van 6 jaar. De gemeenteraad vergadert doorgaans één keer per maand, met uitzondering van de maanden juli en augustus. De agenda van de eerstkomende gemeenteraad en verslagen van de vorige gemeenteraden vind je terug op de gemeentelijke website www.nijlen.be. Adviesraden Ook voor een gemeentebestuur is goede raad en deskundig advies van levensbelang om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het zijn de adviesraden die deze raadgevende functie vervullen en zo het gemeentebestuur bijstaan. Het is belangrijk te weten dat adviesraden enkel een adviserende functie hebben. Zij nemen dus geen beslissingen en bepalen het beleid niet, maar ze worden wel gehoord. ▪▪Cultuurraad De cultuurraad brengt verenigingen en geïnteresseerde inwoners samen om te bouwen aan cultuur in onze gemeente. Cultuur in alle maten en gewichten: monumenten, festivals, tentoonstellingen, educatieve projecten, culinair erfgoed, optredens, toneelvoorstellingen, spektakels, film, vorming,… Zo organiseren we in samenwerking met de cultuurdienst, grote en kleine, jaarlijkse en nieuwe, activiteiten zoals De Heksen van Nijlen, Open Monumentendag, Week van de Amateurkunsten, Nieuwjaarsconcert, 11 juli, Toonbeeld, enzovoort. Maar in de eerste plaats willen we het cultuurbeleid mee vorm geven en het gemeentebestuur adviseren over culturele thema’s. Secretaris: Annelies Tack - tel. 03 410 03 71 cultuur@nijlen.be ▪▪GECORO

Bij het begin van de nieuwe gemeentelijke legislatuur wordt de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) herkozen. Zij brengt advies uit over ruimtelijke plannen en stedenbouwkundige projecten met grotere ruimtelijke impact op onze gemeente. De commissie bestaat uit 4 deskundigen en 7 vertegenwoordigers van maatschappelijke geledingen (milieu- en natuurvereniging, werkgevers/zelfstandigen, handelaars/ middenstand, land- en tuinbouwers, werknemers, socioculturele vereniging en jeugd). Iedereen die vertrouwd is met, of sterke interesse heeft in ruimtelijke ordening en voeling heeft met wat in de gemeente leeft, kan zich kandidaat stellen. Secretaris: Maarten Horemans - tel. 03 410 03 76 maarten.horemans@nijlen.be ▪▪Jeugdraad De Nijlense Jeugdraad vertolkt de stem van alle kinderen (*) en jongeren, van de jeugd, uit onze gemeente. (*al dan niet in overleg met de Kinderraad). Tien keren per

jaar, elke eerste vrijdag van de maand (uitgezonderd in de zomervakantie), komen een 20-tal enthousiaste jongeren samen. Zij bespreken jeugdthema’s, geven het jeugdbeleid mee vorm, geven advies over allerlei projecten die jeugd aanbelangen, zorgen voor overleg tussen het jeugdwerk. Ze laten op die manier de stem van de jeugd horen aan het gemeentebestuur. De jeugdraad organiseert, meestal in samenwerking met de jeugddienst, ook een aantal initiatieven en inspraakacties, werkt mee aan Jour Tibour, staat in voor enkele evenementen (Dag van de Jeugdbeweging, Open Jeugdraad, Avond van het Jeugdwerk, enz.) en komt af en toe samen in aparte werkgroepen om acties of thema’s op te volgen. Elke jongere is hartelijk welkom om de jeugdraad bij te wonen! Secretaris: Gunther Melis - tel. 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be ▪▪Milieuraad De milieuraad is een groep van actieve, vrijwillige milieubewuste én geïnteresseerde Nijlenaars. De leden komen uit natuurverenigingen, de landbouwsector, jachtverenigingen,… Minimum 4 maal per jaar komen ze samen. Dan bespreken ze alles rond leefmilieu binnen of buiten de gemeente Nijlen. Tijdens deze vergaderingen is er naast de agendapunten ook ruimte om zelf onderwerpen aan te brengen. De milieuraad organiseert ook jaarlijks een open milieuraad, waarbij al verschillende onderwerpen aan bod zijn gekomen zoals Roodwaternacht, een geanimeerde lezing over biodiversiteit of meer technisch zoals afvalwaterzuivering bij horecazaken. Meer informatie over de volgende open milieuraad vind je in de Gemeentekroniek! Secretaris: Tinne Moons - tel. 03 410 02 77 milieudienst@nijlen.be ▪▪Nijlens comité voor ▪▪ontwikkelings-samenwerking

Het NCOS, wat staat voor Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking, kijkt buiten de Nijlense grenzen naar de wereld. Het comité vraagt aandacht voor wereldsolidariteit en kijkt er op toe dat het gemeentelijk beleid hier ook een oog voor heeft. In het Comité zetelen ontwikkelingsgroepen zoals Nijlen voor Hodora, werking Pater Staf Van Regenmortel, 11.11.11, Amnesty International, Broederlijk Delen, Vredeseilanden, Oxfam Wereldwinkel en Unicef. Secretaris: Gilles Torfs - tel. 03 410 02 78 ontwikkelingssamenwerking@nijlen.be ▪▪Seniorenraad “Het gaat er niet om hoe oud je wordt, maar hoe je oud wordt”. Deze spreuk zou de leuze kunnen zijn van de seniorenraad. Deze adviesraad doet meer dan alleen maar adviseren, ook het organiseren van bv. de seniorenweek behoort tot de activiteiten. Senioren samen brengen, hen laten genieten en nieuwe dingen ontdekken, daar gaan we voor. Wil jij niet weten van ‘vergrijzing’ maar wil je integendeel mee(r) kleur brengen in het leven van alle Nijlense 11


senioren? Dan ben jij de geknipte man of vrouw om lid te worden van de seniorenraad! Secretaris: Jelle Verstrepen - tel. 03 410 02 31 senioren@nijlen.be ▪▪Sportraad De sportraad geeft advies aan het gemeentebestuur voor sportaangelegenheden. Dit omvat dus het volledige gamma aan mogelijkheden binnen de sport: sportverenigingen, individuele sporters, sportaccommodatie, sport –en speelpleinen, het sportbeleid, … De sportraad heeft als doel de sport en recreatie te bevorderen bij alle inwoners van de gemeente Nijlen. Zij tracht dit doel te realiseren door o.a. actief mee te werken aan het sportbeleid binnen de gemeente en hiervoor de nodige adviezen te geven. Secretaris: Erik Blondeel - tel. 03 410 02 48 sportdienst@nijlen.be

Bibliotheek tel. 03 410 03 60 nijlen@bibliotheek.be Nijlen, Broechemsesteenweg 221 Maandag, dinsdag en donderdag van 14u tot 20u Woensdag van 10u tot 12u en van 13u tot 17u Vrijdag van 14u tot 17u Zaterdag van 9u tot 12u

▪▪LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)

Het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) heeft als doel de verschillende kinderopvanginitiatieven samen te brengen. Inspraak van ouders is uiteraard van groot belang en daarom worden ouders via de ouderraden van de scholen uitgenodigd. Vertegenwoordigers van de verschillende scholen zijn ook uitgenodigd. Het LOK formuleert voorstellen en adviezen aan het gemeentebestuur over kinderopvang van 0 tot 12 jaar. Ze vergaderen minstens 1 maal per jaar. Secretaris: Myriam Lanens - tel. 03 410 03 51 myriam.lanens@nijlen.be

3. Gemeentediensten: openingsuren en contactgegevens Het hart van de gemeentelijke dienstverlening is het gemeentehuis aan de Kerkstraat nummer 4 in Nijlen centrum.

Gemeentehuis tel. 03 410 02 11 Open elke werkdag Woensdag Donderdag 

Kessel (03 410 03 65) Dinsdag Woensdag Zondag 

van 18u tot 20u van 14u tot 16u van 10u tot 12u

Bevel (03 410 03 66) Woensdag Donderdag Zondag 

van 14u tot 16u van 18u tot 20u van 10u tot 12u

Zwembad tel. 03 410 02 40 

info@nijlen.be van 9u tot 12u van 13u tot 17u van 17u tot 20u

Tijdens schooljaar: Maandag 9u Dinsdag 9u Woensdag 9u Donderdag 9u Vrijdag 9u Zaterdag 9u Zondag 9u 12

sportdienst@nijlen.be

12u, 12u, 12u, 12u, 12u, 14u 12u

13u 13u 13u 13u 13u

-

17u, 17u, 17u, 17u, 17u,

18u 18u 18u 18u 18u

-

20u30 20u30 20u30 20u30 20u30


Tijdens schoolvakanties en de weken vóór het bouwverlof, alsook de laatste week van augustus: Maandag 10u - 12u, 13u - 17u, 18u - 20u30 Dinsdag 10u - 12u, 13u - 17u, 18u - 20u30 Woensdag 10u - 12u, 13u - 17u, 18u - 20u30 Donderdag 10u - 12u, 13u - 17u, 18u - 20u30 Vrijdag 10u - 12u, 13u - 17u, 18u - 20u30 Zaterdag 10u - 14u Zondag 9u - 12u Tijdens zomervakantie vanaf de start van het bouwverlof tot de laatste week van augustus: Zelfde openingsuren als tijdens de schoolvakanties, uitgezonderd maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag GESLOTEN! Tarieven zwembad Volwassenen 1 zwembeurt 10 beurtenkaart Jaarabonnement

€ 4,50 € 40,00 € 250,00

Korting*

1 zwembeurt 10 beurtenkaart Jaarabonnement

€ 4,00 € 35,00 € 225,00

-3 jaar

1 zwembeurt 10 beurtenkaart Jaarabonnement

Gratis ---

Inwoner Nijlen

1 zwembeurt 10 beurtenkaart Jaarabonnement

€ 3,50 € 30,00 € 200,00

Waarborg abonnement éénmalig te betalen € 3,00 Waarborg omkleedkaart € 3,00

Kinderopvang tel. 03 410 03 50 myriam.lanens@nijlen.be Statiestraat 13, 2560 Nijlen (oud rusthuis) Klokkenlaan 25, 2560 Nijlen Berlaarsesteenweg 2, 2560 Kessel Schoolstraat 1, 2560 Bevel Openingsuren: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 7u tot 8u45 en van 15u30 tot 18u Woensdag van 7u tot 8u45 en van 11u45 tot 18u OCMW tel. 03 491 84 10 info@ocmwnijlen.be Hoofdgebouw Kessel, Kessel-Dorp 54, tel. 03 491 84 10 fax 03 489 16 24 Elke werkdag van 9u tot 12u Elke donderdag van 18u tot 19u30

* korting: jeugd -16jaar, senioren +60 jaar, mindervaliden (op vertoon van kaart), grote gezinnen vanaf 3 kinderen (op vertoon van kaart) Diversen

Zwempamper Zwemdiploma

€ 1,50 € 1,00

Containerpark tel. 03 411 11 13

Koningsbaan 79c, 2560 Nijlen Dinsdag, woensdag en vrijdag: van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u10 Donderdag van 13u tot 16u10 Zaterdag van 9u tot 15u

Technische dienst tel. 03 410 02 60 technische.dienst@nijlen.be Koningsbaan 77, 2560 Nijlen Open elke werkdag van 9u tot 12u Woensdag van 13u tot 17u Donderdag van 17u tot 20u

Dienstenkantoor “De Wolmolen” Gemeentestraat 19b tel. 03 491 09 40, fax 03 311 84 24 Elke werkdag van 9u tot 12u Elke donderdag van 18u tot 19u30 Kijk bij het onderdeel OCMW in deze infogids voor de uren waarop je bij welke dienst of welke medewerker terecht kan.

13


4. Overzicht dienstverlening Bevolking -- aangifte van adresverandering; -- alle getuigschriften uit de bevolkingsregisters (gezinssamenstelling, nationaliteitsbewijs, woonstbewijs, levensbewijs …); -- identiteitskaart; -- wettigen van handtekeningen en documenten; -- paspoort (reispas); -- rijbewijs; -- uittreksels uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden); -- wilsuitdrukking inzake wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden; -- laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging; -- wilsverklaring inzake euthanasie; -- pensioenaanvraag; -- verkiezingen; -- vreemdelingenzaken; -- E-loket: voor aanvragen van attesten van de dienst burgerzaken via startpagina www.nijlen.be Burgerlijke Stand -- aangifte van geboorte – huwelijk – overlijden; -- alle uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte, adoptie, erkenning, huwelijk, echtscheiding, overlijden); -- verklaring van wettelijke samenwoning; -- nationaliteitsverklaring. Burgerzaken De afdeling burgerzaken ligt centraal op het gelijkvloers 14

in het gemeentehuis en omvat de diensten burgerlijke stand en bevolking. Voor onderstaande zaken kan je terecht op deze afdeling:

Adoptie Voor vragen i.v.m. adoptie kan je terecht bij de dienst burgerlijke stand. Info: burgerlijke stand - tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Adreswijziging Adresverandering, hetzij verandering van gemeente, hetzij verandering binnen dezelfde gemeente moet aangegeven worden bij het gemeentebestuur van de nieuwe woonplaats binnen 8 dagen na het effectieve betrekken van het nieuwe adres. De wijkagent van de lokale politie doet de controle van de verblijfplaats en nodigt de betrokkenen uit om hun documenten te laten aanpassen bij de dienst Bevolking. De inschrijving in de bevolkingsregisters op het nieuwe adres gebeurt op de datum van de aangifte van adreswijziging. Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 23 burgerzaken@nijlen.be Afschriften van akten en attesten Afschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand en de bevolking kunnen aangevraagd worden bij de afdeling burgerzaken aan de loketten, per brief, fax of email, niet telefonisch. Een heel aantal attesten kan je ook aanvragen via het i-loket op de website. Je vindt dit op de startpagina van www.nijlen.be. Om een attest aan te vragen heb je een kaartlezer en


je elektronische identiteitskaart nodig. Info: dienst burgerzaken – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be

Ambulante handel (leurhandel) Men spreekt van ambulante handel wanneer producten of diensten aan de consument verkocht, te koop aangeboden of uitgestald worden met het oog op de verkoop, hetzij door een handelaar buiten de vestiging vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen, hetzij door een handelaar die niet over een dergelijke vestiging beschikt. De aanvraag om een machtiging moet gebeuren bij een ondernemingsloket naar keuze. Info: dienst burgerzaken – tel. 03 410 02 26 burgerzaken@nijlen.be federale overheidsdienst Economie K.M.O.-Middenstand en Energie http://mineco.fgov.be Begraafplaatsen Op de drie gemeentelijke begraafplaatsen zijn begraving, asverstrooiing en bijzetting in een columbarium mogelijk, al dan niet in concessie. De concessieaanvraag wordt gericht aan het college van burgemeester en schepenen en wordt verleend voor een termijn van 25 jaar met de mogelijkheid tot vernieuwing bij het verstrijken van deze termijn. Info: dienst burgerzaken – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Donorschap Iedere Belgische burger wordt verondersteld donor te zijn. Deze stilzwijgende toestemming wordt na het overlijden echter niet in de praktijk toegepast. Een uitdrukkelijke verklaring van kandidaat-donorschap of verzet kan u laten registreren bij de dienst bevolking. Info: dienst burgerzaken – tel. 03 410 02 23 burgerzaken@nijlen.be Echtscheiding Echtscheiding wordt uitgesproken door de rechtbank. De griffie van de rechtbank stuurt ambtshalve het echtscheidingsvonnis naar het gemeentebestuur waar het huwelijk voltrokken werd. Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en in de huwelijksakte wordt een randmelding aangebracht. Het gemeentebestuur van de actuele woonplaats van de partijen ontvangt een kennisgeving van de echtscheiding. Info: burgerlijke stand – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Eensluidend verklaring De federale overheid vraagt sinds 31.03.2004 geen eensluidend verklaarde afschriften meer. Een goed leesbare kopie volstaat. Info: dienst burgerzaken – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging www.eensluidendverklaring.be

Elektronische identiteitskaart voor Belgen vanaf 12 jaar De Belgische identiteitskaart staat aan Belgen toe om hun nationaliteit en hun identiteit in binnenland en buitenland te bewijzen. De identiteitskaart wordt automatisch afgeleverd door de gemeente van de hoofdverblijfplaats aan alle Belgen die minstens 12 jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Uw adres wordt niet meer zichtbaar vermeld op uw eID. De aanvraagprocedure loopt als volgt Je ontvangt van je gemeentebestuur een uitnodiging om je te melden, in het bezit van een recente pasfoto in kleur of zwart/wit, maar altijd met een egale witte achtergrond. Daar onderteken je een basisdocument. Na 2 weken ontvang je thuis een puk- en pincode. Je krijgt deze in een gesloten omslag. Dan kom je met deze twee codes én je oude identiteitskaart naar de dienst bevolking. Je levert op dat moment je oude kaart in. Je nieuwe kaart kan je onmiddellijk gebruiken. Kostprijs Gratis tot 18 jaar, daarna 15,20 euro. Bij verlies of diefstal 15,20 euro (ook voor -18 jarige) Uw identiteitskaart bevat een elektronische chip. Daarom is deze ook gebonden aan een geheime code, zoals een bankkaart. De chip en de code bieden u de mogelijkheid om uw identiteit te bewijzen op internet of om een elektronische handtekening aan te brengen. De kaart biedt al de volgende mogelijkheden: • U kan toegang krijgen tot de u betreffende administratieve dossiers, bijvoorbeeld uw eigen bevolkingsdossier: https://mijndossier.rrn.fgov. be. U kan documenten aanvragen bij verschillende besturen, waarvoor u zich voordien moest verplaatsen en soms lange wachtrijen moest trotseren; • U kan, via een beveiligd kanaal, online informatie uitwisselen met het bestuur, privé-bedrijven of organisaties; • U kan in contact treden met het gemeentebestuur, de Federale Overheid of de Gewesten via hun website en er elektronische formulieren invullen; • U kan op een beveiligde manier commerciële transacties uitvoeren via internet (online aankoop en verkoop) • U kan uw elektronische handtekening aanbrengen op documenten, met dezelfde waarde als een handgeschreven handtekening op papier. U kan elektronische berichten versturen die u geldig tekent, en zelfs contracten sluiten met andere burgers; Indien u meer informatie wenst over de eID, kan u volgende websites raadplegen: www.ibz.rrn.fgov.be of www.eid.belgium.be

15


Spoedprocedure voor elektronische identiteitsbewijzen U kan steeds kiezen voor de spoedprocedure voor de uitreiking van een identiteitsbewijs. Dringende aanvraag (levering de 3e werkdag na de aanvraag) Kostprijs eID: 116,90 euro Zeer dringende aanvraag (levering de 2e werkdag na de aanvraag) Kostprijs eID: 181,30 euro

Wat te doen bij verlies/diefstal/beschadiging van je identiteitsbewijs: Te verwittigen instanties bij verlies of diefstal van de identiteitskaart : DOCSTOP: 00800 2123 2123 (*): bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen per week van gelijk waar ter wereld. Dit internationaal nummer is gratis toegankelijk in België. Vanuit het buitenland moet hetzelfde nummer worden gevormd, maar moet het kengetal 00 worden vervangen door het internationale kengetal van het land van waar er wordt opgebeld. Is dit nummer niet toegankelijk, dan moet er worden gebeld naar het nummer +32 2 518 21 23 (betalend nummer maar overal beschikbaar). Bij verlies of diefstal dient zo vlug mogelijk aangifte te worden gedaan bij het gemeentebestuur van de woonplaats, het dichtstbijzijnde politiekantoor of indien deze diensten niet toegankelijk zijn, bij de Helpdesk van het Rijksregister – tel. 02 210 21 17.

Erfrechtverklaring – akte van bekendheid Banken deblokkeren rekeningen van een overledene op basis van een akte van bekendheid afgeleverd door de notaris of de vrederechter. Vermits het verkrijgen van een akte van bekendheid geen eenvoudige zaak is werd vanaf 01.02.2007 een nieuwe procedure ontwikkeld om rekeningen van een overledene te laten deblokkeren. Een attest van erfopvolging zal snel en eenvoudig worden afgeleverd door het lokale registratiekantoor van de federale overheidsdienst Financiën, Kruisbogenhofstraat 24 in 2500 Lier. Kostprijs: 17,70 euro Info: dienst burgerzaken – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Fed. Overheidsdienst Financiën www.fiscus.fgov.be/interfakrednl Euthanasie Sinds maart 2014 kan elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Deze wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en blijft slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de verklaring. De registratie gebeurt bij de gemeentelijke ambtenaar. Deze zal enkel door een arts toegepast worden bij een patiënt die buiten bewustzijn is (bv. coma). Info: dienst burgerzaken – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Fed.Overheidsdienst Volksgezondheid www.health.fgov.be Geboorte Voor elk kind dat geboren wordt in Nijlen moet een kennisgeving van de geboorte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand uiterlijk de eerste werkdag na de bevalling.

De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie van de kaart om misbruik te voorkomen. Indien de kaart binnen 7 dagen wordt teruggevonden, moet de aangever de bevolkingsdienst van zijn woonplaats onmiddellijk op de hoogte brengen zodanig dat de kaart opnieuw kan geactiveerd worden. Wordt de kaart daarentegen teruggevonden na die periode van 7 dagen en werd reeds een nieuwe kaart aangevraagd, dan moet de teruggevonden kaart, die ondertussen niet meer actief is, worden teruggegeven aan het gemeentebestuur, dat overgaat tot de vernietiging. Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 25 burgerzaken@nijlen.be 16

De aangifte van de geboorte moet binnen 15 dagen na de geboorte gedaan worden door de vader, de moeder of de beide ouders bij dezelfde ambtenaar van de burgerlijke stand. Er zijn geen getuigen nodig. Wanneer de ouders niet gehuwd zijn moet de moeder bij de aangifte aanwezig zijn. Kinderen die geboren worden buiten Nijlen moeten worden aangegeven in de gemeente waar de geboorte


heeft plaatsgevonden. De gemeente van de geboorteplaats stuurt de kennisgeving naar de woonplaats van de moeder. Info: dienst burgerlijke stand – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be

Getuigschrift van goed zedelijk gedrag Een uittreksel uit het strafregister (getuigschrift van goed zedelijk gedrag) kan worden aangevraagd bij de dienst bevolking. Wanneer het uittreksel gevraagd wordt om een activiteit uit te oefenen die onder de opvoeding, psycho-, medische en sociale begeleiding, jeugdbijstand, kinderbescherming, animatie of omkadering van minderjarigen valt, is een model 2 nodig. Voor alle andere redenen (sollicitatie, tewerkstellling, eretekens…) volstaat een model 1. Het uittreksel wordt enkel aan de persoon afgeleverd op wie het betrekking heeft. Voor personen die wegens ziekte, handicap of afwezigheid in de onmogelijkheid verkeren zelf een uittreksel aan te vragen of in ontvangst te nemen kan dit gebeuren door een derde, op voorwaarde dat deze daartoe door de betrokkene gemachtigd is. Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 27 burgerzaken@nijlen.be

Huwelijk Om in het huwelijk te treden in Nijlen moet één van de partners hier ingeschreven zijn in het bevolkings-, het vreemdelingen- of het wachtregister. Beide partners

moeten meerderjarig zijn. Zij moeten minimum 15 dagen vóór de voltrekking van het huwelijk aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze huwelijksaangifte is 6 maand geldig. Huwen kan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tijdens de normale kantooruren. Op vrijdag en op zaterdag tot uiterlijk 13.00 uur. Op zondagen en wettelijke feestdagen worden geen huwelijken voltrokken. De aanstaande echtgenoten hebben er alle belang bij tijdig de datum en het uur af te spreken. Info: dienst burgerlijke stand – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be

Identiteitsbewijs voor kinderen – 12 jaar met vreemde nationaliteit Kinderen van –12 jaar met een vreemde nationaliteit, ontvangen, op vraag, nog steeds een kartonnen kaart, geldig gedurende 2 jaar, of tot de einddatum van het verblijfsrecht van de ouders. Kostprijs: Gratis Internationaal rijbewijs Om op reis een voertuig te besturen heb je het volgende nodig: • in EU-landen: een Belgisch rijbewijs • in andere landen: een Belgisch rijbewijs of een internationaal rijbewijs (*). (*) om te weten welk rijbewijs je nodig hebt, is het raadzaaam de ambassade of het consulaat van het bestemmingsland te contacteren. Een internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig vanaf de afgiftedatum. Wat meebrengen voor een aanvraag van een internationaal rijbewijs • je identiteitskaart • je geldig Belgisch of Europees rijbewijs • één recente pasfoto Hoeveel kost het? 16 euro Waar aanvragen? tel. 03 410 02 20, burgerzaken@nijlen.be

Kids-id De Kids-ID is een goed beveiligde identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar oud. Het is niet alleen een geldig reisdocument in Europa en enkele andere landen, door het Telefoon-cascadesysteem “hallo-ouders” kan een verloren kind snel weer in contact worden gebracht met zijn familie.

Geldigheidsduur: maximum 3 jaar Kostprijs: Gratis voor de eerste kaart of de hernieuwingbij vervanging voor de vervaldatum. 6,10 euro bij vroegtijdige vervanging, verlies of diefstal.

17


Hoe aanvragen ? Aanvraag bij de gemeente door de ouders of de personen met het ouderlijk gezag. De aanvrager moet een recente pasfoto van het kind in kleur of zwart/wit met een egale witte achtergrond bij zich hebben. Wanneer aanvragen ? Minstens 3 weken voor het vertrek naar het buitenland. Spoedprocedure Ook voor de Kids-id is er een spoedprocedure. Levering 2e werkdag: 174,20 euro Levering 3e werkdag: 109,80 euro

Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling Iedere meerderjarige kan tegen ontvangstbewijs een verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonstgemeente. Info: dienst burgerlijke stand – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be

Overlijden Elk overlijden op het grondgebied van Nijlen moet zo spoedig mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er zijn geen getuigen nodig. In de praktijk gebeurt de aangifte door de begrafenisondernemer. De begrafenistoelating wordt ten vroegste 24 uur na het overlijden en in geval van crematie ten vroegste 24 uur na de aangifte van overlijden afgeleverd door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Info: dienst burgerlijke stand – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Paspoorten (reispassen) Voor reizen naar het buitenland zijn officiële reisdocumenten nodig. Voor een aantal landen volstaat een identiteitskaart. Andere landen eisen een paspoort, eventueel met visum of ook nog een inentingsbewijs. Om te weten te komen welke documenten nodig zijn om naar een bepaald land te reizen kunt u de dienst burgerzaken/reispassen contacteren op nummer 03 410 02 22. Ook op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: www.diplomatie.be, of bij uw reisagentschap kunt u zich hierover informeren. Wacht niet tot de laatste dag om uw paspoort aan te vragen.

Militie Militiegetuigschriften worden afgeleverd door de dienst bevolking. Indien mogelijk op voorlegging van het Militair Zakboekje. Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Naamsverandering Verandering van naam of voornaam is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. De aanvraag hiertoe moet gebeuren bij verzoekschrift, gericht aan de Federale Minister van Justitie. Info: dienst burgerlijke stand – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Nieuwe naamswetgeving De ouders hebben de mogelijkheid om aan hun kinderen een dubbele achternaam toe te kennen. Voor meer info over deze nieuwe naamswetgeving, neem je contact op met de dienst burgerzaken. Info: tel. 03 410 02 20 Nationaliteit Het wetboek van de Belgische nationaliteit laat aan diverse categoriën van vreemdelingen toe een nationaliteitsverklaring af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Omtrent de toekenning, het verkrijgen, het verlies en het herkrijgen en de vervallenverklaring van de Belgische nationaliteit kan informatie bekomen worden bij de dienst burgerlijke stand. Info: dienst burgerlijke stand – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be

De geldigheidsduur van een paspoort is 5 tot 7 jaar. De normale afleveringstermijn bedraagt 14 werkdagen. Hoe aanvragen? De aanvrager dient zich persoonlijk aan te bieden met zijn identiteitskaart, twee recente pasfoto‘s in kleur en met egale witte achtergrond, en eventueel het paspoort waarvan de geldigheidsduur afgelopen is. Er bestaat eveneens een spoedprocedure. In de spoedprocedure wordt het paspoort de volgende werkdag afgeleverd op voorwaarde dat de aanvraag vóór 15.00 uur wordt aangevraagd. Normale procedure Normale procedure – 18 jaar Spoedprocedure Spoedprocedure – 18 jaar

5 jaar 5 jaar 5 jaar 5 jaar

Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be 18

74 € 39 € 250 € 215 €


Pensioenen De aanvrager die zijn hoofdverblijfplaats heeft in de gemeente kan ten vroegste één jaar vóór de gekozen ingangsdatum zijn pensioenaanvraag indienen bij de bevolkingsdienst. Bij de aanvraag zijn vereist : - de identiteitskaart; - de loopbaangegevens (aantal jaren als zelfstandige, werknemer of in openbare dienst); - eventuele gegevens van tewerkstelling in het buitenland. Info:

dienst bevolking – tel. 03 410 02 23 burgerzaken@nijlen.be zitdag : Rijksdienst voor Pensioenen: gemeentehuis Nijlen: elke 1e woensdag van de maand van 09.00 tot 11.00 uur

Rijbewijzen Voor een rijbewijs kan je terecht bij de dienst bevolking. Rijbewijzen worden voortaan in bankkaartmodel uitgereikt. De papieren rijbewijzen blijven nog geldig tot 2033. Als de geldigheid van je rijbewijs afloopt, moet je het rijbewijs spontaan komen vernieuwen. Rijbewijzen van categorie A en B blijven 10 jaar geldig, voor de andere categorieën geldt de medische schifting of vakbekwaamheid. De aanvraag doe je persoonlijk bij de dienst burgerzaken. Een paar werkdagen na de aanvraag kan je het rijbewijs komen afhalen.

-- Foto van je elektronische identiteitskaart of 1 recente pasfoto om in te scannen -- € 24 -- Aanvraagformulier van het examencentrum -- Foto van je elektronische identiteitskaart of 1 recente pasfoto om in te scannen -- € 24 Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 26 burgerzaken@nijlen.be

Verkiezingen Voor alle inlichtingen in verband met kiezerslijsten en verkiezingen kan je contact opnemen met de dienst bevolking. Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Vreemdelingen Vreemdeling is iedereen die niet de Belgische nationaliteit bezit. De wetgeving maakt een duidelijk onderscheid tussen onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie en onderdanen van landen buiten de Europese Unie. Iedere vreemdeling die komt verblijven op een privéadres (niet hotel of ziekenhuis …) dient zich aan te melden bij de gemeente van verblijf binnen de 8 dagen met een geldig nationaal paspoort, eventueel voorzien van een geldig visum of voor E.U.-onderdanen met een geldige nationale identiteitskaart. Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be Wettelijke samenwoning De wet van 23.11.1998 biedt de mogelijkheid aan iedereen om een partnerschap aan te gaan door eenverklaring van wettelijke samenwoning af te leggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats.

Aanvragen eerste rijbewijs Je brengt mee: -- Aanvraagformulier van het examencentrum -- Foto van je elektronische identiteitskaart of 1 recente pasfoto om in te scannen -- € 24 Bij verlies of diefstal Je brengt mee: -- Aangifteformulier van de politie -- Foto van je elektronische identiteitskaart of 1 recente pasfoto om in te scannen -- € 24 Voorlopig rijbewijs Je brengt mee: -- Aanvraagformulier met geslaagd theoretisch examen

Het wettelijk samenwonen verschilt met het feitelijk samenwonen voornamelijk voor wat betreft: -- de bescherming van de gezinswoning: -- de langstlevende samenwoner krijgt het vruchtgebruik van de gemeenschappelijke woning en ook de huisraad; -- de hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden gemaakt ten behoeve van het samenleven en van de kinderen die door de samenwonenden worden opgevoed; -- de verplichting tot het bijdragen in de kosten van de samenwoning naar evenredigheid van de inkomsten; -- de onmiddellijke gelijkschakeling met gehuwden voor wat betreft het successierecht; -- de gelijkschakeling vanuit fiscaal oogpunt van de wettelijk samenwonenden met gehuwden vanaf het jaar dat volgt op dit van het afleggen van de verklaring van wettelijke samenwoning; -- de verplichting om hun eventueel samenlevingscontract, subsidiair aan de wet, te laten opmaken 19


in authentieke vorm voor een notaris; -- de mogelijkheid van de vrederechter om voorlopige maatregelen te treffen bij ernstige verstoring van de verstandhouding. Info: dienst burgerlijke stand – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be

Wettiging van handtekening Degene wiens handtekening dient gewettigd te worden moet zich persoonlijk aanbieden. Een derde kan mits voorlegging van de identiteitskaart van de ondertekenaar eveneens een handtekening laten wettigen. Wettiging van handtekeningen van niet-inwoners is enkel mogelijk indien zij geplaatst werden in het bijzijn van de bevoegde gemeentelijke ambtenaar. Info: dienst bevolking – tel. 03 410 02 22 burgerzaken@nijlen.be

BOUWEN, WONEN EN WERKEN Aanbestedingen Grote aankopen door de gemeente gebeuren meestal via aanbestedingen, bijvoorbeeld voor machines of voor de heraanleg van straten. De medewerkers van de technische dienst geven je alle technische en administratieve inlichtingen in verband met werken die het gemeentebestuur uitbesteedt en zelf uitvoert. Je kan er terecht voor bestekken en plannen. Info: technische dienst – tel. 03 410 02 60 technische.dienst@nijlen.be Bodemattest Sinds 1 oktober 1996 is bij elke overeenkomst tot overdracht van onroerende rechten (gebruik van gronden of gebouwen, verkoop, aankoop, erfpacht, recht van opstal, verhuur van langere duur) een bodemattest nodig. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, ofwel OVAM, levert dit af. In de praktijk onderneemt de notaris de nodige stappen. Info: OVAM, dienst sanering, Stationsstraat 110,2800 Mechelen. tel. 015 28 44 58 - fax 015 28 44 07 info@ovam.be - www.ovam.be Bomen Voor het kappen van bomen heb je naargelang het geval een kapvergunning nodig. Deze vraag je vooraf aan bij het gemeentebestuur. Veiligheidshalve neem je steeds contact op met de afdeling ruimtelijke ordening om te vernemen of je een vergunning moet hebben. Het is aangewezen dat je op tijd de nodige vergunning aanvraagt. Info: dienst urbanisatie – tel. 03 410 02 70 urbanisatie@nijlen.be

Bouwen en verbouwen Voor het bouwen, slopen, … van een gebouw is meestal een stedenbouwkundige vergunning vereist. En voor het verkavelen van een grond is steeds een vergunning vereist. Veiligheidshalve neem je steeds contact op met de afdeling ruimtelijke ordening om te vernemen of je een vergunning moet hebben. Het is aangewezen dat je op tijd de nodige vergunning aanvraagt. Info: dienst urbanisatie – tel. 03 410 02 70 urbanisatie@nijlen.be Groendienst Bij de groendienst kun je terecht voor alle materies over aanleg en onderhoud van het openbaar groen, hetzij o.m. de parken en perken, begraafplaatsen, speelpleinen, bebloeming, wegbermen en wandelpaden. Info: tel. 03 410 02 66 - groendienst@nijlen.be Lawaaihinder Met klachten i.v.m. lawaaihinder kan je terecht bij de lokale politiediensten. • Voor gebruik in openlucht van toestellen die lawaaihinder kunnen veroorzaken (o.a. een radiowagen) is toestemming vereist van het gemeentebestuur. • In gebouwen waar gefeest of gedanst wordt, mag het geluidsniveau niet meer dan 90dB(A) bedragen. • Veldkanonnen: voorafgaande melding aan de burgemeester. Enkel toegestaan tussen 31 maart en 30 september van zonsopgang tot 10 uur en van 16 uur tot zonsondergang. Ook een afstand van 200 meter van woningen bewaren. Renovatiepremie Voor renovatiewerken aan woningen kan je van het gemeentebestuur een renovatiepremie ontvangen. Voor meer informatie over deze premie en de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten kijk je op de gemeentelijke website of je neemt contact op met de dienst urbanisatie. Info: dienst urbanisatie – tel. 03 410 02 70 urbanisatie@nijlen.be Riolering De gemeente zal de rioleringsgraad in de toekomst verder

20


verhogen. Het opmaken van de plannen en het uitwerken van de projecten gebeurt door de technische dienst. Info: Technische dienst – tel. 03 410 02 60 technische.dienst@nijlen.be

Wie geen afvalkalender ontvangen heeft, kan steeds gratis een exemplaar afhalen bij de technische dienst. Info: technische dienst, tel. 03 410 02 66 chris.daems@nijlen.be

Straatverlichting Een defecte straatverlichting kan je melden bij de technische dienst, die het defect dan op haar beurt doorgeeft aan de elektriciteitsmaatschappij. Je kan hiervoor ook het meldpunt op de gemeentelijke website gebruiken of rechtstreeks via straatlampen@infrax.be

Compostmeesters • Herman De Bruyn, Azalealaan 1, 2560 Nijlen • Jos Engelen, Kortestraat 11, 2560 Nijlen • René Van Goubergen, Azalealaan 3, 2560 Nijlen • Hilda Van Rompaey, Boonhofstraat 5, 2560 Nijlen • Louis Van Tendeloo, Tibourstraat 16, 2560 Nijlen • Edward Vercammen, Meidoornlaan 51, 2560 Kessel • Nikky Van Roosbroek, Mechelsesteenweg 98, 2500 Lier • René Mariën, Goorstraat 26, 2560 Nijlen

MILIEU & AFVAL Afval De ophaling van restafval en GFT (groenten,- fruit- en tuinafval) wisselt elkaar wekelijks af. Het restafval mag alleen aangeboden worden in de grijze container en GFT in de groene container van IOK Afvalbeheer. Beide containers plaats je met het handvat naar de straatzijde. De ophaling van het grof huisvuil en snoeihout wisselt elkaar maandelijks af en gebeurt op afroep (ten minste twee werkdagen voor de ophaling belt u IOK Afvalbeheer op het nummer 014 59 09 96). Grof vuil zijn grote stukken die niet in de restafvalcontainer kunnen. Snoeihout bundelt u in hanteerbare pakken, de takken mogen niet langer zijn dan 1,5 m. De ophaling van PMD gebeurt tweewekelijks in de blauwe zak. De ophaling van glas en papier/karton gebeurt maandelijks. Het glas moet je aanbieden in de blauwe bak (de gemeente is voor deze ophaling opgedeeld in twee sectoren, zie achterkant kalender) en papier/karton bind je samen of zet je in een doos. Alle ophalingen starten vanaf 7u, vanaf 19u de avond voordien mag u het afval aan de straatkant plaatsen. De data van alle ophalingen (restafval, GFT, grof vuil, snoeihout, papier/karton, PMD, glas en textiel) kan je terugvinden op de afvalkalender. Voor gyproc-platen, steenafval enz. , kan je in het containerpark aan de Koningsbaan terecht op alle dagen behalve zondag en maandag. Meer info zie containerpark. Ook je KGA (klein gevaarlijk afval) lever je af in het containerpark. Info: technische dienst, tel. 03 410 02 66 chris.daems@nijlen.be

Afvalkalender Elk jaar krijgt ieder Nijlens huisgezin een afvalkalender. Deze vermeldt op een overzichtelijke manier wanneer de ophaling gebeurt van restafval, PMD, papier/karton, GFT, glas, grof vuil en snoeihout. Deze kalender bevat ook nuttige informatie over het selectief inzamelen van afval, het containerpark, enz…

Containerpark Het containerpark staat enkel ter beschikking van in Nijlen ingeschreven personen. Je kan hier terecht met vooraf gesorteerd huishoudelijk afval (als je niet sorteert, lever je grof vuil aan en wordt dit ook zo aangerekend). Volgende fracties zijn te betalen: zuiver steenpuin, zuiver betonpuin, tuinafval, grasmaaisel, snoeihout, boomstronken, herbruikbaar houtafval, vlak glas, PVC, dwarsliggers (houten treinbiels), eterniet (asbestcement), cellenbeton, gyproc, gips, kalk, roofing, grof vuil en piepschuim. Voor de juiste tarieven, zie op de gemeentelijke website of in de Diftar-folder. Volgende fracties zijn gratis: hol glas, papier/karton, PMD (in blauwe zak), gemengde plastic (in groene zak), oude metalen, autobanden, KGA (Klein Gevaarlijk Afval), herbruikbaar textiel, videobanden en muziekcassettes, AEEA (afgedankte elektrisch en elektronische apparaten), oude fietsen en fietsonderdelen, kringloopgoederen (Opnieuw & Co), frituuroliën en –vetten, sportschoenen (geen metaal, vb voetbalschoenen). Openingsuren Zondag en maandag gesloten Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u10 Donderdag van 13u tot 16u10 Zaterdag van 9u tot 15u Een kwartier voor sluitingstijd worden geen grote vrachten meer aanvaard. Info: containerpark, tel. 03 411 11 13 Koningsbaan 79c, 2560 Nijlen

Diftar Sinds juli 2008 is in Nijlen het Diftar (geDIFerentieerd TArifering) systeem van kracht voor de ophaling van restafval, GFT, grof vuil (5 euro vaste kost + tarief/kg) en snoeihout (5 euro vaste kost + tarief/kg). Het komt er op neer dat zowel de grijze restafvalcontainer als de groene container voor GFT gewogen worden bij de ophaling. Naargelang de hoeveelheid afval die je aanbiedt, moet je meer of minder betalen. Voor de juiste tarieven zie op de gemeentelijke website 21


of in de Diftar-folder. Alle informatie over Diftar krijg je bij de Diftar informatielijn op het nummer 0800 97 687.

Duurzaamheid Het gemeentebestuur heeft ook een duurzaamheidsambtenaar. Je kan hem bereiken via duurzaam@nijlen.be Hinderlijke inrichtingen Voor inlichtingen over en aanvragen van een milieuvergunning of een openbaar onderzoek kan je terecht bij de afdeling ruimtelijke ordening van de gemeente. Voor klachten over hinderlijke inrichtingen en milieu, informatie in verband met afvalverwijdering, afvalwaterlozing en dergelijke meer kan je terecht bij de milieudienst, tel. 03 410 02 77, milieudienst@nijlen.be Milieudienst De milieudienst vindt u in het gemeentehuis aan het loket van de dienst urbanisatie. U kan deze dienst bereiken via onderstaande gegevens: tel. 03 410 02 77, milieudienst@nijlen.be Milieuraad  Zie vooraan bij ‘Adviesraden’, pag. 11 Milieuvergunningen Bijna iedere zelfstandige of onderneming is meldings– of vergunningspichtig in het kader van de milieuwetgeving. Hinderlijke inrichtingen (fabrieken, werkplaatsen, machines, toestellen of handelingen) mogen slechts opgericht, veranderd of verplaatst worden mits een passende milieuvergunning of het volgen van een meldingsprocedure. Voor een groot aantal activiteiten, voor de opslag van goederen en producten, het houden van dieren, … heb je een milieuvergunning nodig of moet je vooraf een melding doen. Dit is uiteraard van toepassing op bedrijven, maar voor bepaalde zaken heb je ook als particulier een vergunning nodig. Via de Milieuvergunningenwegwijzer van de Vlaamse overheid (www.milieuinfo.be/wegwijzer) kan je nakijken of jouw activiteiten milieuvergunningsplichtig zijn.” De behandeling van milieuaanvragen gebeurt in het kader van het Vlaams reglement voor de milieuvergunning (Vlarem). Dit verdeelt hinderlijke inrichtingen in drie klassen, volgens de aard en de omvang. Vergunningen kunnen worden afgeleverd door twee overheden, naar gelang de aard van de aanvraag: • De bestendige deputatie (provincie) voor klasse 1 en ook voor inrichtingen van openbare besturen; • Het college van burgemeester en schepenen (gemeente) voor privé-inrichtingen klasse 2 en tijdelijke inrichtingen klasse 1 en 2 • Voor klasse 3 geldt een meldingsplicht bij het gemeentebestuur. Info: milieudienst, tel. 03 410 02 77 milieudienst@nijlen.be

Sluikstorten De openbare weg bevuilen (met afval, hondenpoep,…) en sluikstorten is strafbaar. De politie treedt streng op tegen overtreders. Die krijgen 24

ook de rekening gepresenteerd voor het reinigen van de openbare weg of wegberm.

Subsidies Voor de installatie van allerhande milieuvriendelijke en duurzame installaties kan je een subsidie ontvangen. Het gaat om individuele waterzuivering, hemelwaterinstallatie, groendaken, kleine landschapselementen en zonneboiler. Kijk voor meer informatie, aanvraagformulieren en voorwaarden op de gemeentelijke website of neem contact op met de milieudienst op tel. 03 410 02 77 of milieudienst@nijlen.be ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

Individuele waterzuivering Hemelwaterinstallatie Groendaken Kleine landschapselementen Zonneboiler

OCMW Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) zorgt ervoor dat iedereen een menswaardig leven kan leiden. Het hoofdkantoor is gelegen in het centrum van Kessel, Kessel-Dorp 54. Openingsuren en contact Van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en donderdag van 18u tot 19u30. Telefonisch kan je het OCMW-hoofdkantoor in Kessel bereiken van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30 via 03 491 84 10. Via e-mail: info@ocmwnijlen.be. Voor het dienstencentrum De Wolmolen bel je naar het nummer 03 491 04 90.

Centrale diensten Secretaris: Yvette Dierckx. Zij leidt de administratie en is het hoofd van het personeel. Zij coördineert de verschillende diensten en draagt zorg voor de uitvoeringen van de beslissingen van het bestuur. Financieel beheerder: Karine Leysen. De financieel beheerder leidt de financiële dienst en is verantwoordelijk voor de betaling van de uitgaven en het innen van de inkomsten. Administratie: Kim Boschmans, Hilde Storms, Diane Van Reusel, Greet Bellens, Annelies Nijs, Carina Tops en Magali Uytdenhouwen

Maatschappelijke dienstverlening ▪▪Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) Een maatschappelijk werkster zoekt samen met jou naar een geschikte job of opleiding. Deze dienst is uitsluitend voor mensen die ook een andere begeleiding krijgen op het OCMW. Anderen kunnen zich wenden tot de VDAB. Info: Ann De Preter, tel. 03 491 84 10


▪▪Budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling

Het OCMW heeft een erkenning als dienst voor schuldbemiddeling. In het kader van deze dienst worden cliënten geholpen bij het beheren van hun inkomen en het afbetalen van hun schulden. Als schuldbemiddelaar onderhandelt het OCMW met schuldeisers, deurwaarders, enz. … en maakt de nodige afspraken. Info: Sonia De Haes en Hilda Obbels (Kessel) tel. 03 491 84 10. Ilse Van Dessel en Ann Geerts (Nijlen) tel. 03 491 04 90 ▪▪Dienst gezinszorg De verzorgenden van het OCMW helpen mensen die omwille van ouderdom, ziekte/ongeval of handicap moeilijkheden ondervinden bij het dagdagelijks huishoudelijk werk (koken, wassen, strijken, …). Info: Carmen Tibax – tel. 03 491 84 10. ▪▪Maaltijden aan huis Het OCMW laat via een traiteur een volledig warm middagmaal aan huis leveren voor iedere inwoner die dit niet meer zelf kan bereiden. Ook dieetmaaltijden kunnen worden geleverd. Info: Margriet Van Nunen, tel. 03 491 84 10. ▪▪Mantelzorg / thuiszorg Het OCMW verleent een thuiszorgtoelage aan: • Inwoners die en inwonende, hulpbehoevende en minvermogende bejaarde persoon verzorgen. • Inwoners die een inwonende, hulpbehoevende en minvermogende gehandicapte persoon verzorgen Info: Margriet Van Nunen, tel. 03 491 84 10. ▪▪Minder Mobielen Centrale Vrijwillige-chauffeurs vervoeren personen met een beperkt inkomen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben, minder mobiel zijn, geen openbaar vervoer in de buurt hebben. De gebruikers betalen een lidgeld en een kilometervergoeding. Info: Margriet Van Nunen, tel. 03 491 84 10. ▪▪Poetshulp De poetsvrouwen van het OCMW helpen cliënten bij het dagdagelijkse onderhoud van hun woning, wanneer dit problematisch wordt omwille van ouderdom of ziekte, ongeval, … Info: Tinne Vercammen, tel. 03 491 84 10.

▪▪Sociaal Verhuurkantoor “De Woonkans” vzw

In samenwerking met o.a. de OCMW ’s van Lier, Ranst en Zandhoven werd door het Nijlense OCMW in 2004 een verhuurkantoor opgericht dat woningen/appartementen inhuurt op de privémarkt om deze verder te verhuren aan mensen in sociaal moeilijke omstandigheden. Info: Sociaal Huis – Dungelhoefsite, Paradeplein 2 bus 2, 2500 Lier – Tel 03 489 29 50 ▪▪Sociale dienst De maatschappelijke assistenten van de sociale dienst helpen je bij het aanvragen van leefloon, financiële steun, huurtussenkomsten, allerlei sociale voorzieningen, diverse vrijstellingen en financiële voordelen. Ze begeleiden je in crisissituaties, bij huisvestingsproblemen, gezinsproblemen, enz. … Info (Nijlen): Liliane Verlinden en Sofie Cambré Tel 03 491 04 90 Info (Kessel): Annelies De Busser – Tel 03 491 84 10 Info (Bevel): Ann Geerts – Tel 03 491 04 90 ▪▪Sociale gids De gids biedt een overzicht van wat er voor welke doelgroep voorhanden is aan medische, financiële, psychosociale en alle andere vormen van ondersteuning en dienstverlening. Van elk onderwerp werd telkens een korte uitleg en alle contactgegevens opgenomen. Op die manier vervult de gids ook een doorverwijsfunctie. Info: OCMW-Nijlen Tel 03 491 84 10 – info@ocmwnijlen.be ▪▪Vreemdelingen / Asielzoekers / Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Binnen het LOI wordt voor de duur van de procedure de materiële opvang georganiseerd van asielzoekers die aan het OCMW van Nijlen zijn toegewezen. Info: Rita Ardeel en Anne De Preter tel. 03 491 84 10. ▪▪Zorgverzekering Zwaar zorgbehoevenden krijgen een gedeeltelijke terugbetaling van hun niet-medische kosten. De zorgverzekering komt tussen in de kosten voor hulpverlening. Ook mantelzorg wordt dankzij de zorgverzekering vergoed. Info: Carmen Tibax, tel. 03 491 84 10.

▪▪Rechtshulp Een juriste geeft gratis juridisch advies over wat je het beste kan doen met een bepaald probleem of geeft uitleg over welke stappen je kunt ondernemen bijvoorbeeld betreffende huurwetgeving, echtelijke problemen, enz. … De juriste mag je zaak niet zelf behandelen of verdedigen voor een rechtbank. Zij heeft een wekelijkse zitdag op donderdag van 9u tot 12u en tweewekelijks is er eveneens op donderdag een avondzitdag van 18u tot 19u30. Info: Renée Hosselet, tel. 03 491 84 10. 25


COLOFON De Infogids Nijlen 2015-2016 is een uitgave van Gemeentebestuur Nijlen Kerkstraat 4 te Nijlen i.s.m. Uitgeverij Kontakt BVBA Kreitenbergstraat 32A - 2560 Nijlen - Tel. 03 481 89 58 pegie@kontakt.be Publiciteit: Vera Breugelmans & Pegie Simons Algemene realisatie en vormgeving: Luc Matthyssen & Pegie Simons De uitgever en het gemeentebestuur van Nijlen zijn niet verantwoordelijk voor eventueel foutief doorgegeven informatie. Met dank aan communicatieambtenaar Hans Selderslaghs voor de prettige samenwerking en aan burgemeester Paul Verbeeck en schepen Geert Verrelst. Niets uit deze uitgave mag overgenomen worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever

26


ONDERWIJS Gemeentelijk onderwijs Gemeentelijke basisschool Goezo! Nijlen. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Kerkeblokken 7,2560 Nijlen. Directeur: Cis Kegelaers, tel. 03 410 01 30. goezo.kerkeblokken.directie@nijlen.be Website: www.goezo.be Gemeentelijke basisschool Goezo! Nijlen. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Klokkenlaan 25, 2560 Nijlen. Directeur: Ilse Devalck, tel. 03 410 01 40. goezo.klokkenlaan.directie@nijlen.be Website: www.goezo.be Gemeentelijke basisschool “Goezo!” Kessel. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Kessel-Dorp 42a, 2560 Kessel. Directeur: Guy Nelissen, tel. 03 410 01 50. goezo.kessel.directie@nijlen.be Website: www.goezo.be Gemeentelijk Instituut voor Technisch- en Handelsonderwijs “githo”. (secundair - gemengd) Gemeentestraat 41, 2560 Nijlen. Directeur: Freddy De Houwer, tel. 03 410 03 20. githo@nijlen.be / freddy.de.houwer@nijlen.be Pedagogisch directeur: Gerd Dillen, tel. 03 410 03 20; githo@nijlenb.be Website: www.githonijlen.be

Vrij onderwijs Vrije basisschool Sint Calasanz instituut. Hoofdschool: Nonnenstraat 21, 2560 Nijlen. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Directeur: Lieve Witvrouwen, tel. 03 481 97 43. vrije.basisschool.sint.calasanz@scarlet.be Bij-afdeling “Schooltje in ‘t groen”: Broechemsesteenweg 219, 2560 Nijlen. (kleuter: gemengd) Directeur: Lieve Witvrouwen. tel. 03 481 85 78. Sint Calasanz instituut. (secundair: gemengd) Nonnenstraat 21, 2560 Nijlen. Directeur: Jan Maes, tel. 03 410 12 54. info@calasanz.be Website: www.calasanz.be Vrije basisschool “De Zandloper”. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Zandlaan 46, 2560 Nijlen. Directeur: Annelies Vangorp, tel. 03 481 87 67. vbs.zandlaan.nijlen@scarlet.be Website: www.zandlopernijlen.be Vrije basisschool “De Ceder”. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Emblemsesteenweg 1a, 2560 Kessel. Directeur: Guy Mertens, tel. 03 480 27 44. directie@vbs-deceder.be Website: www.vbs-deceder.be

27


Vrije basisschool “Kinderpad”. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Kinderpad 1, 2560 Bevel. Directeur: Chris Van Gestel, tel. 03 385 04 79. directie@kinderpad.be Website: www.kinderpad.be

Gemeenschapsonderwijs Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs “De Zevensprong”. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Albert Kanaalstraat 31, 2560 Nijlen. Directeur: Caroline Van der Plas, tel. 03 481 82 92. directie@bsdezevensprong.info Website: bsdezevensprong.be Basisschool van het Gemeenschapsonderwijs “Bisterveld”. (kleuter- en lager onderwijs: gemengd) Nieuwstraat 26, 2560 Kessel. Directeur: Vera Aerts, tel. 03 480 20 39. bs.kessel@g-o.be Website: www.bisterveld.be

Bijzonder onderwijs Basisonderwijs “De Regenboog” (basisonderwijs bijzonder onderwijs) Oude Bevelsesteenweg 99, 2560 Kessel. Directeur: Ilse Boets, tel. 03 490 01 00, 03 480 28 58. directie@bubaoderegenboog.be Website: www.bubaoderegenboog.be Kunstonderwijs Academie voor Beeldende Kunsten. Tibourstraat 10, 2560 Nijlen. Directeur: Stefan Martens, tel. 03 481 70 11. academie@nijlen.be Website: www.academienijlen.berta.me Ook afdelingen in Kessel (Berlaarsesteenweg 2, tel: 03 410 01 27) en Bevel (Schoolstraat 1, tel. 03 410 01 26). Naast lessen voor kinderen kunnen ook volwassenen tal van cursussen volgen zoals keramiek, schilder- en tekenkunst en digitale beeldvorming.

Academie voor Muziek Woord en Dans. Gasthuisvest 45, 2500 Lier, tel. 03 480 45 79. Directeur: Freddy Mariën. samwd@lier.be Filiaal Nijlen (enkel muziek) Statiestraat 13, 2560 Nijlen, tel. 03 410 02 31 Verantwoordelijke: Suzke Van Wassenhoven gemeenschapscentrum@nijlen.be Website: www.samwdlier.be

VRIJE TIJD Bibliotheek De hoofdzetel van de bibliotheek is tijdelijk gelegen aan de Broechemsesteenweg 221 in Nijlen, net naast het gemeentehuis. Naast een uitgebreide collectie boeken (ook kinderboeken en jeugdboeken), naslagwerken en tijdschriften is er ook een collectie CD-roms en DVD’s aanwezig. Verder kan je ook in de bibliotheek terecht als je iets wil opzoeken op internet, of als je gewoon even wil surfen voor het plezier. Reserveren is dan wel aangewezen. Tot slot is er nog de mediatheek, met een verzameling CD’s die je natuurlijk ook kan uitlenen. De bibliotheek heeft ook uitleenposten in Kessel, Berlaarsesteenweg 2 en Bevel, Bevel-Dorp 93. Info: tel. 03 410 03 60 – nijlen@bibliotheek.be

CULTUUR Cultuurdienst De cultuurdienst is er voor de inwoners en de verenigingen. Iedereen kan een beroep doen op de cultuurdienst voor volgende zaken: • Info over culturele evenementen • Info over socio-culturele verenigingen • Subsidies en toelagen • Cultuurraad • Materiaaluitleendienst voor verenigingen • Info over ons roerend en onroerend erfgoed, zoals het Fort van Kessel • Vragen over het Nijlense cultuurbeleid • ... WIE? Cultuurbeleidscoördinator: Annelies Tack tel. 03 410 03 71, fax 03 481 70 48, cultuur@nijlen.be Medewerker cultuur: Véronique Nijs tel. 03 410 03 72, fax 03 481 70 48, veronique.nijs@nijlen.be

Cultuurraad  zie vooraan bij ‘Adviesraden’ pag. 11

28


Evenementen Naast de jaarlijkse weerkerende evenementen zoals bv Nijlen Zomert, Open Monumentendag, de week van de amateurkunsten en Gedichtendag organiseert Nijlen ook grotere evenementen zoals Toonbeeld. Hou voor meer informatie over deze evenementen de gemeentelijke infokanalen in het oog.

Gemeenschapscentrum ’t Dorp In Gemeenschapscentrum ‘t Dorp aan de Berlaarsesteenweg 2 in Kessel kan je als erkende vereniging ruimtes huren voor allerlei culturele activiteiten. Voor reservaties van zalen in Gemeenschapscentrum ‘t Dorp neemt u contact op met Suzke Van Wassenhoven via onderstaande gegevens: Info: tel. 03 410 02 32, fax 03 480 57 85 gemeenschapscentrum@nijlen.be Plakzuilen In onze gemeente zijn 9 plakzuilen geplaatst waar affiches kunnen worden opgehangen van activiteiten. De affiches breng je binnen op het gemeentehuis. Ze worden twee maal per maand opgehangen door de gemeentelijke technische dienst. Enkel verenigingen die erkend zijn door een gemeentelijke adviesraad, mogen affiches van hun activiteit binnenbrengen. De activiteit dient een tijdelijk evenement te zijn van socio-culturele aard. Overtreders worden beboet. De 9 plakzuilen bevinden zich in: Nijlen: aan de sporthal, aan het kerkplein, in de Klokkenlaan, aan de Pauluskerk op de Broechemsesteenweg en in de Albertkanaalstraat Kessel: op het Pastoor Schelkensplein, aan sporthal De Putting en aan het station Bevel: aan de kerk

Uitleendienst materialen Nijlense verenigingen kunnen allerhande materialen ontlenen als ze activiteiten organiseren voor de Nijlense bevolking. Het gaat ondermeer over nadarafsluitingen, podiumelementen, enz… Je vindt hiervoor een aanvraagformulier op de gemeentelijke website. Voorwaarden op de website. Info: tel. 03 410 01 60, magazijn@nijlen.be

29


Jeugd Jeugddienst De jeugddienst is bevoegd voor alles wat met jeugd, jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid te maken heeft. Het is een gemeentelijke dienst die helemaal op kinderen en jongeren gericht is. De voornaamste taken van de jeugddienst zijn: ✓✓opstellen en coördineren van een jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid (binnen het meerjarenplan van de gemeente) en uitwerken van de actiepunten die kaderen binnen dit jeugdbeleid; ✓✓opvolgen en ondersteunen van de jeugdraad en de talrijke jeugdwerkgroepen; ✓✓organiseren en coördineren van de gemeentelijke vakantiewerkingen (Speelplein Boemerang en Grabbelpas) en het coördineren van de gemeentelijke animatorenploeg; ✓✓afhandelen van de subsidies voor het jeugdwerk; ✓✓informatie verstrekken aan en ondersteunen van de Nijlense kinderen en jongeren, jeugdwerkinitiatieven en jeugdbeleid; ✓✓opvolgen, uitwerken en coördineren van allerlei initiatieven (Jour Tibour, speelstraten, uitleendienst, plakzuilen, fuifbeleid, enz...); ✓✓ondersteunen en samenwerken met tienerwerking De Joeng en ondersteuning bieden aan jeugdhuis Kroenkel; ✓✓... en alles wat maar enigszins met jeugd te maken heeft! Info: tel. 03 410 03 76, jeugddienst@nijlen.be www.jeugdnijlen.be 30

De Joeng (tienerwerking) Tienerwerking De Joeng is een co-organisatie van Kroenkel vzw en de jeugddienst. De tienerwerking organiseert tijdens schoolvakanties verschillende activiteiten voor 13 tot 16-jarigen. Zij kunnen een lidkaart kopen en inschrijven bij de jeugddienst. Info: jeugddienst, tel. tel. 03 410 03 76 www.dejoeng.be Fuiven / Evenemeneten Iedereen die een fuif of festival organiseert moet dit doorgeven aan het gemeentebestuur. Evenementen in zalen moeten minimum één maand vooraf gemeld worden. Voor evenementen in een tent of in open lucht moet je toelating vragen aan het gemeentebestuur en dit minstens drie maanden vooraf. Aanvraagformulieren staan op de gemeentelijke website of zijn verkrijgbaar bij de jeugddienst. Ook voor het plaatsen van bordjes naast de weg moet je toelating vragen. Nijlense verenigingen kunnen ook een fuifbox ontlenen bij de jeugddienst. Grabbelpas De Nijlense Grabbelpas is een vrijetijdsinitiatief tijdens de zomervakantie en enkele korte schoolvakanties. Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen er deelnemen aan een gevarieerd aanbod activiteiten (spel, sport , crea, uitstappen, koken, tochten, enz.). Er dient steeds goed vooraf ingeschreven te worden. Info: jeugddienst, tel. 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be


Jeugdbeleid De gemeente Nijlen voert haar jeugdbeleid en jeugdwerkbeleid uit op basis van doelstellingen uit het strategisch meerjarenplan. Info: jeugddienst, tel. 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be Jeugdhuis Jeugdhuis Kroenkel vind je in het centrum van Nijlen in de Statiestraat. Jongeren kunnen er elk weekend terecht, er zijn regelmatig optredens, fuiven, praatavonden, workshops, enz… Kijk voor meer info op www.kroenkel.be. Het jeugdhuis is open op vrijdag en zaterdag van 20u tot 2u. Tijdens schoolvakanties kan je er ook op woensdag terecht van 20u tot 24u of op zondag van 18u tot 24u. Info: tel. 03 411 19 88 – info@kroenkel.be

zolas chiro, scouts, jeugdhuis, ... Het jeugdwerk werd gebundeld in de jeugdgids die verkrijgbaar is bij de jeugddienst. Ook op de gemeentelijke website kan je de contactgegevens vinden.

Jour Tibour De 2de zondag van augustus organiseren de jeugddienst, cultuurdienst en een groep enthousiaste jongeren een gratis muziekfestival in park Tibourschrans (’t Hofke). Optredens, dj-sets en randanimatie wisselen elkaar af. Info: www.jourtibour.be, info@jourtibour.be tel. 03 410 03 76 Kinderraad De Kinderraad bestaat uit meisjes en jongens, verkozen uit alle lagere scholen in onze gemeente. Zij verkiezen onder hun midden een kinderburgemeester. De kinderraadsleden komen een vijftal keren per schooljaar samen, bespreken samen thema’s die kinderen aanbelangen, brengen advies uit aan het gemeentebestuur en nemen ook samen enkele initiatieven. Info: jeugddienst, tel. 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be Speelpleinwerking Boemerang Tijdens de zomervakantie worden er vijf weken speelpleinwerking georganiseerd. Op Speelplein Boemerang zijn er tal van leuke speelhoeken (bouwhoek, speeldorpen, tienerkot, chill room, winkel, crea-atelier, race-parcours, enz.) waar kinderen vrij kunnen spelen.

Jeugdmuziekschool Dit is geen onderwijsinstelling maar een organisatie onder de vleugels van het gemeentebestuur. Ze wil jongeren vanaf 8 jaar die muziek als hobby hebben, wegwijs maken in de universele wereld van de muziek. De lessen lopen samen met een schooljaar en er zijn zowel lessen notenleer als instrumentenlessen. Info: tel. 03 410 02 32 gemeenschapscentrum@nijlen.be Jeugdpas Een Nijlense Jeugdpas is een pasje dat je kan aankopen bij de jeugddienst voor 4 euro. Met dit pasje kunnen de 4 tot 12-jarigen deelnemen aan de activiteiten die door de jeugddienst georganiseerd worden tijdens de schoolvakanties. Wie wil deelnemen aan de Grabbelpas of Speelplein Boemerang moet verplicht deze jeugdpas aankopen. De jeugdpas vervangt het vroegere Grabbelpasje dat niet langer bestaat Info: jeugddienst, tel. 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be

Daarnaast worden er tal van activiteiten aangeboden waaruit kinderen kunnen kiezen zoals bosspelen, tochten, kookactiviteiten, crea-workshops, sporten,… Wekelijks gaan ze ook op uitstap. Kortom, vijf weken lang is er veel plezier en ambiance. Goed weer of slecht weer, het is altijd even leuk! De werking staat open voor 4 tot 12-jarigen. Uitgezonderd voor de uitstappen hoef je voor de speelpleinwerking niet vooraf in te schrijven. Info: jeugddienst, tel. 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be

Jeugdraad  Zie vooraan bij “Adviesraden” pag. 11 Jeugdwerk De gemeente telt vele bloeiende jeugdwerk-initiatieven: 31


Speelplekken In onze gemeente zijn verschillende plaatsen waar kinderen en jongeren kunnen spelen, rondhangen en zich uitleven. Zo zijn er verschillende speelterreinen (met speeltuigen): • Nijlen: Kerkevelden, Goorerf, Mussenpad en Tibourschrans (‘t Hofke, Tibourstraat) • Kessel: Suikertorenweg, Meidoornlaan, Tweebunder en De Putting (Grote Puttingbaan) • Bevel: Tolbroek, Pastoor Van Tendeloostraat

Sport Het sportgebeuren in Nijlen bestaat uit verschillende facetten. Het gemeentelijk beleid daarentegen bestaat uit 2 grote delen. Het beleid van de gemeente of de “diensten” en het beleid van het autonoom gemeentebedrijf (AGB) of de “infrastructuur”.

We hebben ook avontuurlijke speelbossen: • Bevel: Kruiskensberg (Kruiskensbaan) • Kessel: Kesselse Heide (Lindekensbaan) en Soldatenbos (Liersesteenweg) Zo zijn er ook leuke sportplekken en kan je voetballen in ‘t Hofke (Tibourstraat), op het pannaveld in het Beekpark (Beekstraat), op het pannaveld in Bevel (Bevels Heerdplein), op grasveldjes in de Nieuwstraat, Binnenhof, Laureys Gewatstraat of aan het skatepark in Bevel. Tevens kunnen BMX’ers zich binnenkort uitleven op het parcours in de Laureys Gewatstraat. Skaters hebben dan weer een uitgebouwd skatepark in de Kiezelweg (Bevel). Wie graag beachvolleybal speelt, kan terecht aan De Putting (Grote Puttingbaan) en om te basketten moet je in de Torenvenstraat of de Nieuwstraat zijn. Tot slot zijn er nog tal van leuke speelplekken waar kinderen en jongeren zich kunnen amuseren, grasvelden of speelplekken: • Nijlen: Beekpark (Beekstraat), Klokkenlaan, Zwanenstraat, ... • Kessel: Seringenhof-Vorst, rond Kessel-Fort, ... • Bevel: Hazelaarshof, Kiezelweg, Bevels Heerdplein, ... Info: jeugddienst, tel. 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be groendienst, tel. 03 410 02 66 groendienst@nijlen.be

Speelstraten Een speelstraat is een straat die voor een bepaalde periode wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Bewoners mogen de straat nog in maar enkel stapvoets… Wil je weten of jouw straat in aanmerking kan komen om als speelstraat een korte periode ingericht te worden? Bekijk dan de voorwaarden en procedure op www.jeugdnijlen. be (onder de tab “Ik verveel me (niet)!”). Info: jeugddienst, tel. 03 410 03 76 jeugddienst@nijlen.be verkeersdienst, tel. 03 410 02 63 verkeer@nijlen.be www.jeugdnijlen.be De jeugd beschikt ook over een eigen website, helemaal op hun maat. Heel wat nuttige info staat er gebundeld, er is een leuk fotoboek en je vindt er jeugdactiviteiten op terug.

32

GEMEENTELIJK SPORTBELEID - DIENSTEN ▪▪Sportdienst De sportdienst gelokaliseerd op het gemeentehuis en in het zwembad wil het eerste aanspreekpunt zijn voor alles wat met sport in onze gemeente te maken heeft. De twee verantwoordelijken van de sportdienst zijn de sportfunctionaris en de sportbeheerder, beiden vervullen elk hun eigen, specifieke rol binnen de gemeentelijke sportdienst. Natuurlijk worden zij ondersteund door een heel team dat voor alle inwoners klaar staat.

De sportdienst zorgt ook voor de link tussen de gemeente en andere partners uit de sportwereld zoals de provincie, naburige gemeenten, Stichting Vlaamse Schoolsport, Bloso en nog vele anderen. Info: tel. 03 410 02 48 ▪▪Sportpromotie De sportdienst organiseert activiteiten die complementair zijn aan het reeds georganiseerde sportaanbod in de gemeente. Enkele voorbeelden hiervan zijn de zwemlessen, de Start&Run, snack, Multimove, … Bij alle sportpromotionele activiteiten betrekt de sportdienst een maximum aan lokale partners. De sportdienst ondersteunt ook de lokale partners maximaal zodat er een goed aanbod kan blijven bestaan, een belangrijk voorbeeld hierbij zijn de sportkampen van Sport-IT die de gemeente jaarlijks mee mogelijk maakt.

Een overzicht van alle aangeboden sportactiviteiten is altijd terug te vinden op de gemeentelijke website van Nijlen. Info: tel. 03 410 02 48


▪▪Sportclubondersteuning De gemeente hecht veel belang aan het sociale weefsel in de gemeente. Een ondersteuning van de sportverenigingen, die in Nijlen met veel zijn en veel leden hebben, is dan ook zeer belangrijk. De ondersteuning van de gemeente bestaat uit ondersteuning met informatie over de clubwerking en de vrijwilliger, de opleiding van de vrijwilligers en de trainers, de uitleendienst voor materiaal en uiteraard de financiële ondersteuning met een uitgebreid pakket aan subsidiereglementen.

De sportraad is het adviesorgaan waarin alle verenigingen, groeperingen, personen of organisaties die binnen de gemeente actief zijn op het sportgebied inspraak hebben in het gemeentelijke sportbeleid. Zij doen voorstellen en geven adviezen over het zwembad, de sporthal of sportieve evenementen ter bevordering van het het Nijlense sportbeleid. Info: tel. 03 410 02 48

sporthallen. Het zijn vooral de sportverenigingen die er een aanbod aan sportactiviteiten hebben. Omdat er zo veel sportverenigingen zijn, worden de sporthallen in verschillende zalen opgedeeld en worden deze ook apart verhuurd. Info: tel. 03 410 02 40 ▪▪Turnzaal Goezo Kerkeblokken Omdat de sportdienst en het AGB alle beschikbare sportruimte in Nijlen te beschikking willen stellen, is na de schooluren de turnzaal van de gemeentelijke basisschool Goezo Kerkeblokken ook beschikbaar voor particulieren en sportverenigingen. Verschillende sportverenigingen hebben hier dan ook hun werking. ▪▪Gemeenschapscentrum ‘t Dorp Het gemeenschapscentrum is geen toegewijde sportzaal. Het is een polyvalente zaal, waar sport ook mogelijk is. Desondanks hebben ook verschillende sportverenigingen hier hun werking.

▪▪Sportgids De sportgids is een handige leidraad tijdens uw zoektocht naar een gepaste sport en sportclub in de gemeente Nijlen. Het is een verzameling van alle mogelijkheden, met wat korte informatie over de club, trainingsuren en de contactgegevens. Lees je de sportgids graag in boekvorm? In het gemeentehuis en het sportcentrum van Nijlen kan je de sportgidsen altijd gratis ophalen.

▪▪Huren van de sportinfrastructuur! Zowel individuen, groepen, verenigingen als scholen, ... kunnen de Nijlen sportaccommodatie huren voor sportbeoefening. Hiervoor neem je contact op met de sportdienst, telefonisch op 03 410 02 40, via e-mail op sportdienst@nijlen.be of ter plekke in het zwembad van Nijlen.

▪▪Sportaccommodatie – sport –en speelkaarten

Toerisme

De sportdienst wil buiten sporten en spelen promoten, het is gezond en plezierig. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente alle sport en speelplekken in Nijlen, Kessel en Bevel verzameld en op kaart weergegeven. Door de realisatie van deze kaarten wil de sportdienst de sporters en jeudige Nijlenaars eenvoudig de weg laten vinden naar een sport of speelplek dicht bij hen in de buurt. Een overzichtje van alle sport en speelplekken kan je op de gemeentelijke website vinden.

Nijlen heeft met Kruiskensberg, de Kesselse heide, het Soldatenbos, het Beekpark, het fort van Kessel en tal van wandel- en fietspaden heel wat toeristische troeven.

BELEID VAN HET AGB - INFRASTRUCTUUR ▪▪Zwembad Nijlen

In het zwembad van Nijlen heb je verschillende mogelijkheden om te zwemmen. Er is een peuterbad voor de jongste zwemmertjes, een instructiebad om kinderen te leren zwemmen en een 25m bad voor alle zwemmers. Alle informatie over de openingsuren, sluitingsdagen en tarieven kunt u in de jaarlijks geüpdatete folder vinden op de website of in het zwembad zelf. Uiteraard zorgt de sportdienst voor een optimale bezetting het zwembad. Scholen, duikclub, zwemclub en triatlonclub vinden allemaal hun plekje in het Nijlense zwemwater. Alle informatie over de aangeboden zwemlessen van de sportdienst en activiteiten kunt terugvinden in de sportgids, folders in het zwembad of op de website van de gemeente. Info: tel. 03 410 02 40 ▪▪Sporthal van Nijlen en sporthal van Kessel “De Putting”

De sportdienst heeft weinig aanbod in de eigen 33


Contact Kempens Diamantcentrum, vzw Briljante Kempen Spoorweglei 42, 2560 Nijlen tel. 03 481 81 48; info@briljantekempen.be; www.briljantekempen.be

Beekpark Vlak achter de parking van het sportcentrum in Nijlen vind je een nieuw park. Met een speelheuvel, een ligweide met vaste stoelen, een multifunctioneel sportveld, een petanquebaan en verschillende wandel- en fietspaden door het groen, kan jong en oud hier verpozen en genieten. Het park heeft ook een in- en uitgang via de Katerstraat, Beekstraat en Nonnenstraat. Briljante Kempen Om het diamantair erfgoed in de Kempen toegankelijk te maken voor iedereen, werkt het Diamantmuseum Provincie Antwerpen samen met de vzw Briljante Kempen. Deze vzw is een toeristisch samenwerkingsverband tussen de gemeente Grobbendonk, de gemeente Nijlen en het provinciebestuur. De vzw coördineert het toeristisch aanbod, dat opgehangen wordt aan het thema ‘diamant’. Hierdoor krijgt de streek een duidelijke identiteit: ‘De Briljante Kempen’. In Nijlen zal dat o.a. concreet worden met de realisatie van een belevingscentrum aan een voormalige diamantslijperij in de Spoorweglei.

Fort van Kessel – Gidsenwerking Het fort van Kessel maakte deel uit van de eerste verdedigingsgordel van de stad Antwerpen. Nu is het een prachtig groen domein, waar je met een vergunning kan vissen. (meer info hierover op 03 410 02 11). Maar het fort is ook een monument met een indrukwekkend oorlogsverleden. De enthousiaste gidsenwerking organiseert er gratis rondleidingen tussen april en september. Buiten deze maanden is het fort gesloten uit respect voor de winterslaap van enkele bedreigde diersoorten, zoals vleermuizen. Info: cultuurdienst – tel. 03 410 03 70 cultuur@nijlen.be

Hoogbos Dit 7 ha groot natuurgebied is terug toegankelijk gemaakt voor wandelaars en in 2005 werd er een nieuw natuurleerpad aangelegd. Het geeft informatie over de planten die hier groeien en de dieren die hier leven. Het natuurleerpad vertrekt aan de overzijde van de parking in De Heide. Kempens diamantcentrum  zie vooraan in deze infogids pag. 4

Fietstochten Via talrijke knooppunten kan je altijd nieuwe fietstochten uitstippelen door Nijlen en buurgemeenten. In het Kempens Diamantcentrum kan je de nodige fietskaarten kopen. 34

Kempens Karakter Samen met de gemeenten Herentals, Olen, Lille, Vorselaar, Grobbendonk, Herenthout, Lier en Berlaar maakt ook Nijlen deel uit van de projectvereniging ‘Kempens Karakter’. De bedoeling is om samen het roerend erfgoed van de regio zo goed mogelijk te bewaren en te ontsluiten voor het publiek. Dit gebeurt o.l.v. de erfgoedcel. Info: www.erfgoedcelkempenskarakter.be of via tel. 014 21 97 00 Kesselse heide Het provinciale domein van Kesselse heide is uitermate geschikt voor zachte recreatie. Er lopen wandelpaden


tussen de natuurlijke begroeiing, de open zandvlaktes die zo typisch zijn voor een heidelandschap en een ven met schiereilandje. Er loopt een project met schapen die grazen en zo het heidelandschap in stand houden. Je kan er ook wandelingen maken met een gids. Honden moeten wel altijd en overal aan de leidband! Info: Frank De Roovere – tel. 03 489 29 13

Kruiskensberg Kruiskensberg, aan de Kruiskensbaan in Bevel, staat bekend als bedevaartsoord. Aan de bronnen worden al eeuwenlang genezende krachten toegedicht en op Goede Vrijdag komen gelovigen nog steeds de kruisweg afleggen. De kapel zou ook de plaats zijn waar je aan een lief kan geraken. Het domein rond de kapel en het kruis heeft als beschermd landschap en archeologische vindplaats heel wat te bieden. Je vindt er een ven, bossen, wandelpaden met rustbanken, een speelbos en een speelhut. Het domein is vrij toegankelijk. Nijlense reuzen Here Nilus, Vrouwe Kessela, Jonkvrouwe Bevela, dat zijn de reuzen van de drie deelgemeenten En dan is er nog Hoeberke, die de vriendschap met de gemeente Voeren symboliseert. Bij evenementen als de Jaarmarkt komen ook de reuzen vaak een kijkje nemen en tonen ze hun outfit die in 2006 helemaal vernieuwd werd. Nijlens Schijfke ‘t Nijlens Schijfke is een praline in zowel pure chocolade, melkchocolade als witte chocolade. De vulling is

op basis van marsepein en een klein scheutje Uhudler. Dit is een drank die enkel te verkrijgen is in Güssing, de Oostenrijkse gemeente waarmee Nijlen sinds vele jaren verbroederd is. Een doosje met 18 exemplaren kost 8 euro.

Verbroederingen Sinds 2009 is Nijlen verbroederd met 3 gemeen-ten: Voeren (België), Güssing (Oostenrijk) en Hodora (Roemenië). Alle 3 de verbroederingen hebben hun eigen ontstaansgeschiedenis en die willen we je natuurlijk niet onthouden. Voeren De band die Nijlen met de gemeente Voeren heeft, is duidelijk te zien in de wapenschilden van de beide gemeenten. De beide wapenschilden zijn elkaars spiegelbeeld en vinden allebei hun oorsprong in de slag van Woeringen in 1288. Iets minder ver terug maar toch al even geleden is de start van de verbroedering tussen Nijlen en Voeren. Reeds in de jaren ’80 van de vorige eeuw was er sprake van toenadering en in 1990 bezochten delegaties van de beide gemeenten elkaar. Veel recenter, in 2006, woonden Voerenaars de première bij van het spektakel ‘De Moord van Nijlen’. Güssing Het begon in 1971 op een Vlaamse kermis in de OnzeLieve-Vrouwparochie. De toenmalige pastoor Antoon Vermeiren had de gewoonte om de kermis telkenmale in het teken van een bepaald land te omkaderen. In 1971 35


was dit Oostenrijk. Een Oostenrijkse muziekkapel en de wijn deden het wonder. Vanaf toen werd en wordt er nog steeds naar Güssing gereisd door een aantal Nijlenaars die de vriendschapbanden onderhouden. Vanaf 1996 werden de contacten officieel gelegd door beide gemeentebesturen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de jumelage. Ondertussen verbroederden ook beide muziekverenigingen de Stadskapelle Güssing en Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Nijlen. In het jaar 2000 werden er borden van de verbroedering langs de gemeentewegen geplaatst, om alzo onze vriendschapsbanden te officialiseren, en er ook een comité werd opgericht, bestaande uit gemandateerde en lokale mensen, om de jumelage te bevestigen en te onderhouden; Hodora Hodora maakt deel uit van het Roemeense dorp Cotnari, gelegen in het noordwesten van het land, niet zo ver van de grens met Moldavië. Het is een streek waar het lijkt of het de tijd stil is blijven staan. De luxe en levensstandaard zijn er niet te vergelijken met die van West-Europa. In juni 1989 besliste de gemeenteraad om het dorp te adopteren en sindsdien werden er in de loop der jaren niet alleen vrachtwagens vol hulpgoederen verzameld en naar daar gebracht, in Hodora werden met Nijlense hulp ook een school, een feestzaal en een dagcentrum opgetrokken.

Wandelingen Nijlen is een uitgesproken groene gemeente en tal van wandelingen voeren je langs al dat moois. De Kesselse heide, het Hoogbos, de Steenbeemden, het Elzenbos, het domein van het fort van Kessel, Kruiskensberg, de dijken van de Kleine en de Grote Nete, het is er overal leuk en ontspannen toeven.

Wandelkaarten die je begeleiden kan je kopen in het Kempens Diamantcentrum, Spoorweglei 42 in Nijlen. Er zijn zowel kaarten met luswandelingen (Rivierenland) als kaarten met knooppunten (Toerisme Provincie Antwerpen). Beide kaarten kosten 8 euro. Je kan ze ook samen kopen met nog meer andere kaarten in een wandelbox. Deze kost 25 euro. 36

Contact Kempens Diamantcentrum, vzw Briljante Kempen Spoorweglei 42, 2560 Nijlen tel. 03 481 81 48; info@briljantekempen.be; www.briljantekempen.be

VEILIGHEID & HULPDIENSTEN Brandweer De gemeente beschikt over een goed uitgerust en opgeleid korps van vrijwillige brandweermannen.

Je bereikt de brandweer via het nummer 100 of 112 of via 03 410 02 90. Dit laatste nummer is niet permanent bemand. Bij dringende gevallen bel je dus het nummer 100 of 112! Het 100-centrum is permanent bemand en alarmeert de brandweer rechtstreeks via zakontvangers. Bij minder dringende gevallen (wespennesten, wateroverlast, enz…) bel je eerst het nummer 03 410 02 90 om zo het 100 centrum niet onnodig te belasten. Als je een oproep doet, vergeet dan niet de volgende dingen te vermelden: ✓✓het juiste en volledige adres en je naam ✓✓de aard en de ernst van de brand of gevraagde hulpverlening ✓✓het aantal slachtoffers en eventueel de aard van de verwondingen (nog bij bewustzijn of niet, bloedingen, …) Website: www.brandweernijlen.be

Brandweerzone In heel België werden er 32 hulpverleningszones gevormd, de zogenaamde ‘operationele prezones’. Concreet voor de provincie Antwerpen gaat het om 5 brandweerzones, waarin ‘zone 2’ bestaat uit de volgende gemeenten: Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, SintKatelijne-Waver en Willebroek. Vanaf nu gaat ‘zone 2’ door het leven als ‘BRANDWEERZONE RIVIERENLAND’. Deze naam zal ook verschijnen op de voertuigen, uniformen en communicatie. Op de website van de brandweerzone Rivierenland staat informatie over de zone én aparte links naar de verschillende korpsen en gemeenten binnen onze zone: www.brandweerzonerivierenland.be


e-mail: info@brandweerzonerivierenland.be Het voorlopige zonesecretariaat is gehuisvest in de brandweerkazerne van Boom; ndb@brandweerboom.be; tel. 03 451 22 05

Bijenzwermen en wespennesten Voor het verwijderen van bijenzwermen of vernietigen van wespennesten doe je een beroep op de brandweer. Info: brandweer Nijlen – tel. 03 410 02 90 www.brandweernijlen.be Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) Lawaaihinder, vandalisme, hondenpoep, wildplassen, zwerfvuil,… Sinds kort kan de gemeente dergelijke overlast en criminaliteit zelf snel en efficiënt bestraffen. De pakkans vergroot, de overlast en het gevoel van straffeloosheid zullen afnemen. Wie meer wil weten over deze gemeentelijke administratieve sancties vindt dit op de gemeentelijke website. Hier worden de strafbare gedragingen en de sancties toegelicht. Ook de gevolgde procedure komt in deze tekst aan bod. Politie Samen met de gemeente Berlaar vormt Nijlen de politiezone Berlaar-Nijlen. Het hoofdcommissariaat is gelegen in het centrum van Nijlen, Statiestraat 11. Je kan er elke dag terecht van 8u tot 20u. Het algemeen telefoonnummer is 03 466 16 16. Via e-mail bereik je de politie via lokale.politie@berlaar-nijlen.be. In dringende gevallen bel je het nummer 101.

Uw wijkinspecteur, altijd nabij. Jouw wijkinspecteur staat altijd klaar voor de inwoners van zijn of haar wijk. Inwoners mogen hem/haar altijd aanspreken, zij het voor een gewoon babbeltje, zij het om echte problematische situaties in de wijk aan te kaarten. In de eerste plaats zal de wijkinspecteur dan een bemiddelende rol spelen om tot een oplossing te komen, die voor alle partijen aanvaardbaar is. Een wijkinspecteur staat je dus met raad en daad bij. Benieuwd wie jouw wijkinspecteur is? Neem dan een kijkje op www.pzberlaarnijlen.be. Je kan jouw wijkinspecteur ook telefonisch contacteren via het telefoonnummer 03 466 16 16 of per e-mail naar lokale.politie@berlaar-nijlen.be. Laat je fiets graveren, en wees fietsdieven te slim af. Gegraveerde of gelabelde fietsen zijn een stuk minder aantrekkelijk voor fietsdieven omdat er een visuele identiteit op zit. Hierdoor zijn deze fietsen moeilijker te verkopen. Bovendien is het een stuk eenvoudiger om de rechtmatige eigenaar van de fiets terug op te sporen als een fiets na een diefstal teruggevonden wordt. De inwoners van Nijlen kunnen elke 3de maandag van de maand terecht in het hoofdcommissariaat (Statiestraat 11), en dit van 8 tot 20 uur. Elke 1ste maandag van de maand zal er gegraveerd en gelabeld worden in het contactpunt van Berlaar (Schoolstraat 30). Je kan er terecht van 8.45 tot 12 uur en van 17.30 tot 20 uur . Breng je fiets, identiteitskaart en/of SIS-kaart mee. Het graveren of labelen is volledig gratis!

VARIA Aanwervingen van gemeentepersoneel Vacatures bij het gemeentebestuur verschijnen in dagbladen, op de gemeentelijke website en in het gemeentenieuws in ‘t Kontakt. Info: personeelsdienst, tel. 03 410 02 81 roos.van.tendeloo@nijlen.be De politie patrouilleert permanent en onderneemt acties rond verkeer, drugs, woninginbraken, enz… Voorts kan je bij de politie terecht voor slachtofferbejegening na een misdrijf of een ongeval, technopreventief advies voor het beveiligen van je woning, enz… Website lokale politie: www.pzberlaarnijlen.be

Vakantietoezicht Als je met vakantie bent in het buitenland of om een andere reden een tijd niet in je woning verblijft, kan je de politie vragen om toezicht op je woning te houden. Je vraagt dit aan met een formulier dat je op het politiebureau of in het gemeentehuis kan vinden of kan downloaden van de gemeentelijke website: www.nijlen.be/toezicht.pdf

Adviesraden  zie vooraan in deze infogids, pag. 11 Belbus Je kan als inwoner van Nijlen gebruik maken van een belbus die het volledige grondgebied van Nijlen en Herenthout bedient. De belbus rijdt enkel op aanvraag, en steeds van de ene bushalte naar een andere. Met dit aanbod kan de reiziger kriskras reizen doorheen het hele belbusgebied. Deze speciale dienst van De Lijn kost evenveel als een gewone busrit. De belbus rijdt 7 dagen op 7, tijdens weekdagen van 6u tot 21 uur, in het weekend tussen 8u en 23u. De belbuscentrale in Antwerpen (tel. 03 218 14 94) is bereikbaar op weekdagen van 7u30 tot 18 uur en op zaterdag van 7u30 tot 16 uur. Alleen doven, slechthorenden en mensen met een afasie kunnen reserveren 37


via fax of e-mail. fax 03 218 14 29, belbus.ant@delijn.be

Bevolking  zie “Burgerzaken” pag. 14 Collecteren op openbare weg en huis aan huis Je hebt de toestemming van de burgemeester nodig om op de openbare weg collecten te houden. Voor huis-aan-huis collectes, uit liefdadigheid of om rampen of ongelukken te verzachten, heb je de toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. Het gaat hier onder meer over de verkoop van steunkaarten, de verkoop van allerlei producten, het ophalen van kledingstukken,… Wil je collecteren in meerdere gemeenten van de provincie, dan vraag je toestemming aan de bestendige deputatie. Communicatie Bij de infodienst kun je terecht voor algemene informatie over het gemeentebestuur en de gemeentelijke diensten en in het bijzonder voor: ✓✓De infoborden (zie infoborden op pagina 5) ✓✓De facebookpagina (zie facebook op pagina 5) ✓✓Persberichten ✓✓Tweewekelijkse nieuwsbrief info@nijlen ✓✓Wekelijks Gemeentenieuws in ‘t Kontakt ✓✓Het informatieblad “Gemeentekroniek” (2 maandelijks). ✓✓De infogids ✓✓De gemeentelijke website www.nijlen.be ✓✓De lokale perslijst ✓✓De meldingskaart met voorstellen, suggesties en klachten ✓✓Onthaal nieuwe inwoners Info: communicatiedienst, tel. 03 410 01 11 communicatie@nijlen.be Extra-time EXTRA TIME is een dienstenchequeonderneming opgericht onder de koepel van PWA Berlaar-Nijlen vzw. Het doel is enerzijds lokale tewerkstelling te creëren en anderzijds legale en betaalbare huishoudelijke hulp te bieden aan particulieren. Indien u interesse heeft om te starten als werknemer van de dienstencheque-onderneming onder de vorm van een arbeidsovereenkomst, of als u beroep wenst te doen op iemand via het systeem van de dienstencheques, neem dan contact op via het nummer 03 320 89 14 of stuur een e-mail naar pwanijlen@skynet.be. De website is www.extratimeberlaar.be. Fair Trade Sinds 2008 is Nijlen officieel een Fair Trade gemeente. Dit betekent dat de gemeente en haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedragen. Zo werd er een resolutie goedgekeurd door de gemeenteraad, er worden eerlijke producten aangekocht en er zijn tal van 38

winkels, horecazaken en verenigingen verbonden aan het Fair Trade label. Info: tel. 03 410 02 78

Financiën  zie “Rekendienst” pag. 39 Gevonden en verloren voorwerpen Alle gevonden voorwerpen breng je naar de lokale politie, Statiestraat 11. Hier worden ze gedurende zes maanden bewaard. Daarna worden ze eigendom van het gemeentebestuur. Identiteitskaarten en rijbewijzen gaan naar de dienst bevolking. Godsdienst  zie “Parochies” pag. 39 Inzagerecht De wet Openbaarheid van Bestuur in de gemeenten en provincies geeft iedere burger het recht bestuursdocumenten in te kijken. Je hoeft daarbij geen onmiddellijk belang te hebben. Er zijn wel enkele beperkingen, onder andere in verband met de bescherming van persoonsgegevens. Om een document te mogen inkijken of een kopie te krijgen, moet je wel een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen. Info: informatiedienst, tel. 03 410 01 11 communicatie@nijlen.be Jaarmarkt Altijd op Paasmaandag. Met tal van dierenprijskampen, kraampjes en autoshow, animatie, enz… Info: tel. 03 410 01 13, conny.van.hoof@nijlen.be

Jubilea Indien je 50, 60, 65 of nog meer jaren gehuwd bent, word je door het gemeentebestuur in de bloemetjes gezet. Je wordt ontvangen op het gemeentehuis. Info: tel. 03 410 01 13, conny.van.hoof@nijlen.be Kermissen -- Nijlen-centrum: zondag na 2 mei + derde zondag van september -- Kessel: eerste zondag na Pinksteren + eerste zondag na 21 september


-- Kessel-Station: zondag na Pasen -- Bevel-centrum: tijdens het Pinksterweekend -- Bevel-heikant: zondag vóór 15 augustus

Klachtenmelding Wil je iets melden, contacteer dan eerst de verantwoordelijke dienst. Eveneens is er een meldingskaart om suggesties en klachten door te geven aan het gemeentebestuur. Er is het online meldpunt op de gemeentelijke website. Info: tel. 03 410 01 11, communicatie@nijlen.be Kinderopvang Buitenschoolse kinderopvang Dolfijn heeft in de gemeente 4 locaties: twee in Nijlen, één in Kessel en één in Bevel: - Statiestraat 13, 2560 Nijlen (oud rusthuis - ‘t Gesticht) - Klokkenlaan 25, 2560 Nijlen - Berlaarsesteenweg 2, 2560 Nijlen (Kessel) - Schoolstraat 1, 2560 Nijlen (Bevel) Dolfijn biedt kinderen buiten de schooluren (voor en na school, woensdagnamiddag, vakanties) een aangename opvang aan. De begeleidsters staan klaar om met de kinderen te ravotten, te knutselen, verhaaltjes te vertellen, huiswerk te maken, te spelen, pannenkoeken te bakken, enz… Meer info bij coördinatrice Myriam Lanens, tel. 03 410 03 50 of Myriam.lanens@nijlen.be

Markten • Elke tweede dinsdag van de maand voor de middag op het Kerkplein in Nijlen • Elke woensdagnamiddag op het Pastoor Schelkensplein in Kessel Nutsbedrijven Gas en elektriciteit: Infrax Infrax is de netbeheerder voor elektriciteit en aardgas in Nijlen, Infrax is dus geen leverancier. tel. 078 353 020, tel voor storingen: 03 820 05 00, info@infrax.be. Website: www.infrax.be Storing: tel. 078 353 433 Gasgeur: tel. 0800 60 888 Kabeldistributie: Telenet Voor vragen over televisie, internet, telefonie, facturatie, enz... bel 015 66 66 66. Website: www.telenet.be Water: Pidpa Pidpa stelt voor al haar klanten een gratis klantenservicelijn ter beschikking: 0800 90 300. E-mail: klantenservice@pidpa.be Bekijk ook eens de website: www.pidpa.be

Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) Het Nijlens Comité voor OntwikkelingsSamenwerking (NCOS) groepeert alle ontwikkelingsgroepen die in onze gemeente actief zijn (Nijlen voor Hodora, Broederlijk Delen, Unicef, 11.11.11, Vredeseilanden, Amnesty International en de Wereldwinkel).

Het comité verleent advies aan het gemeentebestuur en organiseert zelf enkele initiatieven. In het najaar is er een Fair Trade happening en de wereldweek rond de 11.11.11 acties. In het voorjaar zijn er activiteiten in alle scholen die worden afgesloten met een grote slotdag rond solidariteit. Het NCOS en de ontwikkelingsgroepen ontvangen subsidies van de gemeente. Info: tel. 03 410 02 78 – gilles.torfs@nijlen.be

Parochies Nijlen O. L. Vrouw (Bouwelsesteenweg) St.-Willibrordus (Nijlen centrum) St.Paulus (Broechemsesteenweg)

tel. 03 481 67 07 tel. 03 481 81 65 tel. 03 481 88 55

Kessel St.-Lambertus (Kessel dorp) tel. 03 480 12 98 O. L. Vrouw koningin van de Vrede(Kessel station) tel. 03 480 12 56 Bevel O. L. Vrouw ten hemel opgenomen tel. 03 480 12 98

Perslijst Een actuele lijst van de plaatselijke en regionale persmedewerkers kan je krijgen bij de infodienst. Info: tel. 03 410 01 11, communicatie@nijlen.be Personeelsdienst Bij de personeelsdienst kun je terecht voor inlichtingen betreffende openstaande betrekkingen, aanwervingsvoorwaarden en –examens. Solliciteren kan door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen. Info: tel. 03 410 02 81 roos.van.tendeloo@nijlen.be Rekendienst De financiële dienst bestaat uit twee delen: enerzijds de rekendienst en anderzijds de ontvangerij. De rekendienst staat ondermeer in voor de opmaak van de jaarlijkse gemeentebegroting en verzorgt ook de algemene financiën van de gemeente. Deze dienst betaalt bijvoorbeeld de facturen aan externe leveranciers en staat in voor de inning van ondermeer de belasting op huisvuil. De ontvangerij, met aan het hoofd de financieel beheerder is dan weer verantwoordelijk voor de financiële verrichtingen en betalingen binnen de gemeentelijke organisatie. Het loket van de financiële dienst vindt u onmiddellijk rechts in de inkomhal van het gemeentehuis. U moet aan dit loket zijn voor de volgende zaken: - Betaling compostvat (en bijhorende stok) - Betaling afdekplaatje columbarium - Betaling plaatje voor strooiweide - Slachtingsbewijs - Haagplantactie, betaling bestelde plantenpakket Info: tel. 03 410 02 50, rekendienst@nijlen.be

39


Woon- en zorgcentra Er zijn in de gemeente twee rusthuizen Nijlen: Woonzorgcentrum H.Hart, Kerkeblokken 11, Nijlen tel. 03 410 14 00 Kessel: Woonzorgcentrum Sint Jozef, Gasthuisstraat 10, Kessel tel. 03 491 96 50 Secretariaat Het secretariaat staat in voor de voorbereiding en de afhandeling van de wekelijkse zittingen van het college van burgemeester en schepenen. Ook de maandelijkse gemeenteraadzittingen volgen ze hier op. Info: tel. 03 410 02 14, nicole.lieckens@nijlen.be Seniorendienst De seniorendienst organiseert elk jaar tijdens de derde week van november tal van activiteiten. Verder kan je bij deze dienst ook inschrijven voor evenementen zoals Griffelrock. De seniorendienst volgt ook de vergaderingen van de seniorenraad op. Info: tel. 03 410 02 31, senioren@nijlen.be Verkeer & mobiliteit Met vragen of opmerkingen over gevaarlijke verkeerssituaties of suggesties wendt u zich eveneens tot het loket van de technische dienst of belt u naar het nummer 03 410 02 63. 40

Je kan deze dienst ook via e-mail bereiken op het volgende adres: verkeer@nijlen.be

Website www.nijlen.be, daar moet je zijn voor zowel het meest recente nieuws over de gemeente als voor alle informatie over de gemeentelijke dienstverlening. Info: tel. 03 410 01 11, communicatie@nijlen.be Werkwinkel De werkwinkel verenigt de dienstverlening van PWA, VDAB en is altijd een goed startpunt voor wie een nieuwe job zoekt. Je vindt de kantoren van de werkwinkel in dienstencentrum ‘De Wolmolen’ in de Gemeentestraat in het centrum van Nijlen. Openingsuren: van 8u30 tot 12u00. PWA is ook open op maandagnamiddag van 13u30 tot 15u30 Info: tel. 03 312 83 80 wwberlaarnijlen@werkwinkel.be Wolmolen (dienstencentrum) In dienstencentrum “De Wolmolen” in de Gemeentestraat in Nijlen kan je terecht voor de dienstverlening van het OCMW, PWA, dienstenbedrijf Extra Time en Kind en Preventie. Via de galerij kan je de kantoren zowel via de Gemeentestraat als het August Hermansplein bereiken. Fietsers en voetgangers mogen vrij gebruik maken van deze doorgang, die ’s avonds en ’s nachts ook verlicht is.


41


TREFWOORDENLIJST Pagina Aanbestedingen 20 Aanwervingen van gemeentepersoneel 37 Adoptie 14 Adreswijziging 14 Adviesraden 11 Afschriften van akten en attesten 14 Afval 21 Afvalkalender 21 Akte van bekendheid 15 Ambulante handel 14 Beekpark 34 Begraafplaatsen 15 Belbus 37 Bevolking 14 Bewonersbrieven 5 Bibliotheek 12, 28 Bijenzwermen 37 Bodemattest 20 Boemerang 31 Bomen 20 Bouwen en verbouwen 20 Brandweer 36 Brandweer zone 36 Briljante Kempen 34 Burgerlijke stand 14 Burgerzaken 14 Centrale diensten OCMW 24 Collecteren op de openbare weg en huis-aan-huis 38 College van burgemeester en schepenen 7 Communicatie 38 Compostmeesters 21 Containerpark 13,21 Cultuurdienst 28 Cultuurraad 11 De Joeng 30 Dienstencheque-onderneming Extra-Time 38 Diftar 21 Donorschap 15 Duurzaamheid 24 Echtscheiding 15 Eensluidend verklaring 15 Erfrechtverklaring 16 Euthanasie 16 Evenementen 29 Extra-time 38 Fair Trade 38 Financiën 39 Fort van Kessel 34 Fuiven 30 Geboorte 16 GECORO 11 Gemeentelijk Administratieve Sacties (GAS) 37 Gemeenschapscentrum ‘t Dorp 29 Gemeentehuis 12 Gemeentekroniek 5 Gemeentenieuws 5 Gemeenteraad 8, 9 Gemengde plastiek 21 Getuigschrift van goed zedelijk gedrag 17

42

Gevonden en verloren voorwerpen Gidsenwerking Glasophaling Grabbelpas Groendienst Groenten-, fruit- en tuinafval (GFT) Grof huisvuil Hinderlijke inrichtingen Hoogbos Huwelijk Identiteitskaarten info@nijlen.be Infovergaderingen Internationaal rijbewijs Inzagerecht Jaarmarkt Jeugdbeleid Jeugddienst Jeugdhuis Jeugdmuziekschool Jeugdraad Jour Tibour Jubilea Kempens Diamantcentrum Kempens Karakter Kermissen Kesselse Heide Kids ID Kinderopvang Kinderraad Klachtenmelding Klein gevaarlijk afval (KGA) Kruiskensberg Laatste wilsbeschikking inzake teraardebestelling Lawaaihinder Leurhandel LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang) Markten Mileudienst Milieuraad Milieuvergunningen Militie Naamsverandering Nationaliteit Nijlens Comité voor Ontwikkelingssamenwerking Nijlens Schijfke Nijlense reuzen Noodnummers Nutsbedrijven OCMW OCMW raad Onderwijs Ontwikkelingssamenwerking Overlijden Papier/karton ophaling Parochies Paspoorten Pensioenen

Pagina 38 31 21 30 20 21 21 24 34 17 15, 17 5 5 17 38 38 31 30 31 31 11 31 38 4 34 38 34 17 13, 39 31 38 21 35 18 20 15 13 39 24 11 24 18 18 18 11, 39 35 35 5 39 13, 24 9 27 11, 39 18 21 39 18 19

Pagina Persberichten 5 Perslijst 39 Personeelsdienst 39 Plakzuilen 29 Plastiek, metaal en drankkartons (PMD) 21 Politie 36 Reispassen 18 Rekendienst 39 Renovatiepremie 20 Restafval 21 Rijbewijzen 19 Riolering 20 Rusthuis 40 Secretariaat 40 Seniorendienst 40 Seniorenraad 11 Sluikstorten 24 Snoeihout 21 Speelplein Boemerang 31 Speelplekken 32 Speelstraten 32 Sportbeheer 32 Sportdienst 33 Sportinfrastructuur 33 Sportpromotie 32 Sportraad 12 Straatverlichting 21 Stratenplan middenpagina’s Subsidies 24 t Dorp 30 Themabrochures 5 Tienerwerking 30 Toerisme 33 Uitleendienst materialen 29 Vakantietoezicht 37 Verbroederingen 35 Verkeer & mobiliteit 40 Verkiezingen 19 Vreemdelingen 19 Wandelingen 36 Website 4, 40 Werkwinkel 40 Wespennesten 36 Wettelijke samenwoning 19 Wettiging van handtekening 20 Wijkagent 37 Wolmolen 40 Zwembad 12, 33


Profile for Kontakt Nijlen

Infogids 2015  

Infogids Nijlen - Bevel - Kessel 2015-2016

Infogids 2015  

Infogids Nijlen - Bevel - Kessel 2015-2016

Advertisement