Page 1

NR. 1 - JUNI 2006

Side 1 NR. 1 - JUNI 2006

�����������������������������������

���������������

Farlig avfall – det er fali` det!

SIDE 3

SIDE 2

SIDE 3

FAKTA OM NOEN FARLIGE KJEMIKALIER

UTVIDEDE ÅPNINGSTIDER – LØRDAGSÅPENT I ORKDAL

SIDE 4

HAMOS LØSER SØPPELFLOKE


Side 2

NR. 1 - JUNI 2006

Vår og sommer er en travel tid, hus og hytte skal vedlikeholdes, likeså båt og bil. Kanskje går feriepengene til nytt kjøleskap eller nye vinduer? I kjølvannet av all denne aktiviteten oppstår det mengder med farlig avfall, avfall som dersom det kastes feil kan gjøre alvorlig skade på mennesker, dyr og natur. Ta derfor med deg alt du har av farlig avfall og oppsøk nærmeste gjenbrukstorg. Her får du god veiledning og trygghet for at avfallet behandles riktig. Dette er farlig avfall

Farlig avfall er avfall som inneholder særlig miljø- eller helseskadelige stoffer. Det kan dreie seg om stoffer som er tungt nedbrytbare, giftige, allergifremkallende, etsende eller som har andre farlige egenskaper. • Tre typer batterier. Oppladbare batterier (som for eksempel til mobiltelefoner), knappcellebatterier (som for eksempel til klokker og kameraer) og bil- og fritidsbatterier. • Lysrør og sparepærer. • Maling, lakk, beis og løsemidler som white spirit og terpentin. • Trykkimpregnert trevirke. Den «gamle» typen, CCA-impregnering, er farligst. Ny type impregnering er heller ikke giftfri og skal også leveres til gjenbrukstorget. • Husholdningskjemikalier. Sterke husholdningskjemikalier som sølvpuss, stekeovnsrens, sterke vaskemidler og andre kjemiske produkter med varselmerke.

• Kjemiske bekjempningsmidler som sprøytemidler og rottegift. • Medisiner (leveres til apotek). • Kvikksølvtermometre. • Spillolje. • Isolerglassvinduer produsert før 1975 (Kan inneholde miljøgiften PCB). • Gamle kjøleskap, frysere og andre typer elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall). Dette avfallet blir ikke kalt farlig avfall, men må like fullt ha spesialbehandling. • Brannslukningsapparat. • Har du noe du er usikker på, lever det som farlig avfall for sikkerhets skyld. Viktig å huske på

• Kast ikke farlig avfall sammen med vanlig søppel. • Hell aldri farlig avfall ut i vasken. • Forsøk å kjøpe så lite som mulig av farlige produkter, da blir det også mindre farlig avfall. • Har du farlige produkter i huset, sørg for sikker lagring, slik at ikke barn får tak i dem.

Impregnert trevirke må sendes til Sverige for videre behandling. – Transportkostnadene gjør at vi må ta oss litt betalt for å ta imot gamle terasser og slikt, forteller driftsjef Gunnar Slupphaug.

Det meste er gratis, noe koster litt Til HAMOS sine gjenbrukstorg kan du som privatperson gratis levere alt farlig avfall utenom impregnert trevirke og asbest- og eternittplater. Grunnen til at dette koster litt er at det er betydelige kostnader knyttet til en forsvarlig etterbehandling av dette avfallet. Vi kan bli enda flinkere

Mesteparten av det farlige avfallet blir samlet inn på riktig måte, men det er også store mengder som kastes feil. Statistisk sentralbyrå har beregnet

HAMOS tar hånd om det farlige avfallet ditt og sikrer en trygg behandling

at det oppsto ca. 794.000 tonn farlig avfall i 2003. Av dette ble rundt 100.000 tonn blandet med vanlig avfall, sluppet ut i kloakken eller dumpet direkte i naturen. Når vi vet hvor farlig dette avfallet er, gjelder det at alle gjør sitt beste for at mest mulig havner der det skal, nemlig på gjenbrukstorget. Der blir avfallet tatt hånd om og sendt videre til gjenvinning eller miljøriktig etterbehandling og du kan nyte sommeren med god samvittighet.

Er du i tvil om noe er farlig avfall, ta det med til HAMOS for sikkerhets skyld. – Se etter merking og lever helst avfallet i orginalemballasjen, råder Torbjørn Evjen.


NR. 1 3 - JUNI 2006

Side 3

Fakta om noen farlige kjemikalier Kvikksølv

Grunnstoffet kvikksølv kan bli omdannet til giftig metylkvikksølv som er fettløselig og tas opp av planter og dyr. Kvikksølv oppkonsentreres i næringskjeden, og er derfor mest skadelig for de på toppen av næringskjeden, som mennesker og store rovdyr. De mest alvorlige skadevirkninger av kvikksølv er skader på nervesystemet, nyreskader og kontaktallergi. Høye kvikksølvnivåer i morens blod kan gi fosterskader. Bruk:

Enkelte typer måleinstrumenter som blodtrykksmålere, barometre og noen termometre, lysstoffrør og sparepærer inneholder kvikksølv. I 1972 brukte irakiske bønder såkorn som var behandlet med kvikksølv. Dette endte med 450 personers død og mange alvorlige skader.

PCB

rer med PCB i lysarmatur. PCB har også inngått i bygningsmaterialer som betongtilsats (mørtel), isolerglasslim, fugemasse og maling. Fraktes med vind og vann. De største konsentrasjonene av PCB i mennesker finner man i befolkningsgrupper på Grønland, langt unna produsenter og utslippskilder.

Bly Bly er akutt giftig for vannlevende organismer og pattedyr. Blyforbindelser kan blant annet gi fosterskader og mulig fare for redusert forplantningsevne. Man har også forsket mye på barns eksponering for bly i lave konsentrasjoner og mistenker at blyeksponering kan påvirke barns intellektuelle utvikling. Bruk:

Den største blymengden i produkter i dag finnes i blybatterier og blyakkumulatorer.

PCB er en gruppe klororganiske forbindelser som ikke finnes naturlig i miljøet, men som er menneskeskapt. PCB er svært tungt nedbrytbart og oppkonsentreres i næringskjeden. PCB kan overføres til neste generasjon via opplagsnæring i egg, via livmor til foster og via morsmelk.

I romertiden ble bly brukt som materiale i takdekke, kister, vannrør, kokekar og matbeholdere. Blyforurenset vin, mat og drikkevann, med forgiftning av folkets ledere spesielt, har derfor vært diskutert som årsak eller bidrag til Romerrikets fall.

Ulike PCB-forbindelser kan skade nervesystemet, gi leverkreft, skade forplantningsevnen og foster. PCB er også vist å ha negativ innvirkning på menneskets læringsevne og utvikling.

Kadmium

Bruk:

Den største bruken av PCB var på 1960-70 tallet. PCB-holdige oljer ble brukt i isolasjons- og varmeoverføringsoljer i elektrisk utstyr, som i store kondensatorer og transformatorer. Det var også relativt vanlig å bruke kondensato-

Levering av PCBholdige vinduer på gjenbrukstorget på Grønøra.

Kadmium og kadmiumforbindelser er akutt og kronisk giftige for mennesker og dyr. De fleste kadmiumforbindelser er kreftfremkallende. I pattedyr opphopes kadmium i nyrene og gir kroniske nyreskader. Kadmium konkurrerer med kalsium i skjelettet og høyt belastningsnivå av kadmium kan føre til deformasjoner. Kadmium tas også opp gjennom lungene og gir akutt skade i lungene.

Bruk:

Det største bruksområdet for kadmium er oppladbare nikkelkadmium batterier. Disse brukes i mobiltelefoner, batteridrevet verktøy og annet bærbart elektronisk og elektronisk utstyr. I etterkrigstidens Japan ble kadmiumforurenset vann fra gruvedrift brukt til matlaging. Voksne kvinner som hadde født flere barn opplevde alvorlige deformasjoner i skjelettstrukturen, som en følge av at kadmium tas opp i skjelettet istedenfor kalsium.

Åpningstider gjenbrukstorg Kilder: Grønn Hverdag Miljøstatus i Norge Pcb.no Tidsskrift for Den norske lægeforening Matportalen

Hemne (Kyrksæterøra) Tirs 12 - 19, fre 9 - 16

Meldal (Rundmyra) Ons 10 - 16, tors 12 - 19

Hitra (Aurdalen) Tirs, ons, fre 9 - 15, tors 11 - 18

Snillfjord (Krokstadøra) 1. april - 1. oktober: tirs 12 – 19 2. oktober - 31. mars: annenhver tirsdag 12 - 19 (partallsuker)

Rindal Man 12 - 19, Fre 10 - 16

Hitra/Frøya (Gjenbrukstorget Rulle) Se tømmekalender for besøksteder.

Agdenes (Lensvik) Man 12 - 19

Orkdal (Grønøra)Man, tirs, ons, fre 9 - 16, tors 9 - 19 , lør 9 - 14 Skaun (Børsa)Tirs 12 - 19, fre 10 - 16

LØRDAGSÅPENT!

AURDALEN 28. JULI, 10-1 5 ORKDAL HVER LØRDA G, 9-14


Side 4

NR. 1 - JUNI 2006

HAMOS løser søppelfloke Av og til kan hyttecontainere komme i konflikt med interessene til lokalt næringsliv eller fastboende. Det er da det er viktig å snakke sammen og finne løsninger alle kan leve med. Driverne av Martiniusbrygga på Hemnskjel opplevde akkurat dette og tok en telefon til HAMOS.

Torgrim Aalmo er godt fornøyd med hjelpen han har fått fra HAMOS og ser frem til renere omgivelser for seg og sine gjester.

I lengre tid har hyttecontainerne ved idylliske Martiniusbrygga skapt problemer. I perioder har containerne vært overfylt og søppel har bokstavelig talt flagret rundt ørene på forundrede gjester. – Spesielt tyskerne har reagert sterkt, forteller Torgrim Aalmo, daglig leder av Martiniusbrygga. – De er vant til orden og sortering hjemmefra og regner med det er minst like bra i Norge. De kommer hit for å oppleve ren natur og misliker forståelig nok å vasse i søppel.

TRYGVES TANKER HAMOS betjener nå også innbyggerne og ferierende i kommunene Hitra og Frøya. Vi føler oss godt tatt imot i øyregionen, og ønsker å gi dere samme gode service som til alle våre andre kunder.

Både Aalmo, fastboende og hytteeiere har i perioder nesten daglig plukket søppel som har blåst utover, mens måkene har mesket seg med råtnende matrester. Containerne har også vært forsøkt tildekket, uten at dette har hjulpet.

Gjennom brukerundersøkelser har vi fått bekreftet at flesteparten av våre kunder er godt fornøyd med renovasjonstilbudet. Faktisk så er HAMOS blant de beste i hele landet, med høyest andel av fornøyde kunder!

steder. – Kommer du til en full hyttecontainer, ta med deg avfallet til den neste, kanskje er det ledig plass der, er rådet fra Slupphaug. På HAMOS sine nettsider, www.hamos. no, ligger det kart som viser hvor alle hyttecontainerne er plassert.

Nærstående løsning

Aalmo ringte derfor til HAMOS og la frem problemet, hvorpå driftsleder Gunnar Slupphaug tok turen utover. Løsningen ble å flytte containerne nærmere hyttefeltet. – Grunnen til at containerne ble plassert så nær Martiniusbrygga var at veien opp til hyttefeltet var for dårlig til at renovasjonsbilen kunne kjøre på den, kan Slupphaug berette. Hytteeierne utbedrer nå veien og saken ser ut til å være løst.

Vårt fokus er å gi et tjenelig tilbud til alle. Vi ser at publikum i stadig økende grad velger å benytte seg av våre tjenester. Åpningstidene på flere av våre gjenbrukstorg er derfor utvidet, enkelte holder også åpent på lørdager. Stadig mer av avfallet samles nå inn og sikres en forsvarlig behandling. På denne måten greier vi sammen med innbyggerne å utnytte ressursene i avfallet og hindre forsøpling.

Mye avfall i ferien

Fra påske og frem til 1. oktober tømmes hyttecontainerne dobbelt så ofte som resten av året. Alikevel hender det at det blir fullt enkelte

HAMOS fokuserer nå spesielt på farlig avfall. Dette er stoffer vi daglig omgir oss med, og som kan utgjøre en stor miljøtrussel hvis de ikke samles og behandles forskriftsmessig.

Noen hytteeiere kunne kanskje også bli litt flinkere til å sortere også, mener Aalmo. – Det virker som om enkelte gir blaffen og kaster alt fra hagemøbler og griller til støvsugere og malingsspann i hyttecontainerne. Dette til tross for at de fleste kjører forbi et eller flere av HAMOS sine gjenbrukstorg på veien hjem. – For å bedre tilgjengeligheten kommer vi til å ha lørdagsåpent på gjenbrukstorget i Aurdalen på Hitra den 28. juli. I tillegg har vi fast lørdagsåpent på Orkanger, ettersom de fleste passerer her fra hytta, skyter Slupphaug inn, før han ønsker Aalmo en god og forhåpentligvis ryddig sommer.

HAMOS selger nå kompostbeholdere

Jeg vil benytte anledning til å ønske alle våre kunder en riktig god sommer!

Vi har fått en del spørsmål om kompostbeholdere og har nå tatt inn en type for videresalg. Det finnes mange varianter på markedet, men vi har valgt en beholder som mange andre kommuner har hatt god erfaring med. Beholderen heter KompostBjørn, er vinterisolert og vedlikeholdsfri.

Trygve Berdal Daglig leder i Hamos

Kompostbeholderen rommer 235 liter, egner seg til alle typer matavfall og våtorganisk avfall og omdanningstiden er på ca 6 – 8 uker. Pris kr 3 290,- inkl. mva. Kompostbeholderen selges på gjenbrukstorget på Grønøra.

/

Trenger du kompostbark?

HAMOS har forespurt forskjellige forhandlere for å få oversikt over hvem som har kompostbark på lager hele året.

/

Disse har gitt tilbakemelding med positivt svar: • Bygger´n Kyrksæterøra • Felleskjøpet (gjelder alle avdelinger)

/

/

Mye for penga HAMOS kommer å henter avfallet ditt 39 ganger i året. Vi har tatt en titt på hva annet du kan få for et tilsvarende beløp som gjennomsnittlig renovasjonsgebyr: Lav prisstigning

2-3 timer på et bilverksted

Målt opp mot konsumprisindeksen stiger renovasjonsgebyret til HAMOS mindre enn den gjennomsnittlige prisstigningen i Norge. De to siste årene har gjennomsnittlig renovasjonsgebyr steget med ca 1,8%, mens øvrig prisstigning har vært på ca 2%. Sammenlignet med bare tjenesteytende næringer er forskjellen enda større, der er prisstigning på ca 3%.

5-6 herreklipp hos en frisør

1-2 timer advokatbistand

PORTRETT

Til tjeneste... Vi presenterer våre medarbeidere og hva de gjør for deg som kunde. Denne gangen kan du bli kjent med Beate Gåsvand. Beate har vært hos HAMOS i nesten et år som lærling i kontorfag. Noen av arbeidsoppgavnene er å ta telefonen, fordele post og registrere nye abonnenter. Fra før har hun gått to år på linjen for salg og service på Orkdal viaregåande skole og har igjen litt over et år før hun er ferdig med læretiden. Men Beate gir seg ikke med det, hun ønsker å studere videre. I første omgang skal hun ta påbyggingsfag slik at hun får generell studiekompetanse, deretter holder hun det ennå litt åpent hva hun skal slå inn på. Beate forteller at hun stortrives hos HAMOS og får god opplæring. Hun deler kontor med tidligere

lærling, nå sekretær, Guru Husdal Sørli, som hun får mange gode råd og vink fra. På fritiden er det venner, kino, fest og moro som står i fokus. Og sortering. For man blir jo litt påvirket av å jobbe hos HAMOS, medgir hun, og kan fortelle at hun er blitt mye flinkere til å sortere søpla etter at hun begynte hos HAMOS. Livsmotto: Konnja vårre vær.

/gb_nr1_2006  

http://www.hamos.no/ja/images/gront_blad/gb_nr1_2006.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you