Page 1

N! te sjon JO førs ver RS il i ny en. VE v fe r en der a NY nn he alen u u k gr år d me På e, f øm v t ga av ut

Tømmekalender 2011 Rute nr 82 SURNADAL - Bæverfjord - Bøfjord, nordsia Tellesbø - Hamnes

M

U

T

O

T

F

L

52

S

U

M

O

T

F

L

S

U

11

12

13

11

14

15

16

17

18

19

20

12

21

22

23

24

25 26

27

13

28

29

30

31

M

T

O

T

F

S

11

12

13

10

7

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

27

10

11

12

13

14

15 16

3

17

18

19

20

21

22 23

8

21

4

24

25

26

27

28

29 30

9

28

5

31 T

O

T

F

L

U

1

2

3

17

M

T

O

T

F

L

S

U

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

25

20

21

22

23

24

25

26

26

27

28

29

30

O

T

F

L

S

22

4

5

6

7

8

9

10

18

2

3

4

5

6

7

8

23

6

15

11

12

13

14

15

16

17

19

9

10

11

12

13

14

15

24

16

18

19

20

21

22

23

24

20

16

17

18

19

20

21

22

17

25

26

27

28

29

30

21

23

24

25

26

27

28

29

22

30

31

U

AUGUST M

T

O

T

F

26

L

S

U

M

L

1

1

14

JULI

G

JUNI

MAI

13

10

10

2

S

9

9

6

APRIL

8

8

9

S

7

7

8

L

6

9

7

F

5

6

6

T

4

5

5

O

3

4

4

T

2

3

5

M

1

2

2

3

M

T

1

1

1

U

MARS

FEBRUAR

JANUAR

SEPTEMBER T

O

T

F

L

S

U

1

2

3

31

1

2

3

4

5

6

7

35

M

T

1

2

3

4

27

4

5

6

7

8

9

10

32

8

9

10

11

12

13

14

36

5

6

7

8

9

10

11

28

11

12

13

14

15

16

17

33

15

16

17

18

19

20

21

37

12

13

14

15

16

17

18

29

18

19

20

21

22

23

24

34

22

23

24

25

26

27

28

38

19

20

21

22

23

24

25

30

25

26

27

28

29

30

31

35

29

30

31

39

26

27

28

29

30

O

T

F

L

S

O

T

F

L

S

OKTOBER U

M

NOVEMBER

T

39

U

1

2

44

M

T

DESEMBER O

T

F

L

S

U

1

2

3

4

5

6

48

M

T

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

40

3

4

5

6

7

8

9

45

7

8

9

10

11

12

13

49

5

6

41

10

11

12

13

14

15

16

46

14

15

16

17

18

19

20

50

12

42

17

18

19

20

21

22

23

47

21

22

23

24

25

26

27

51

43

24

25

26

27

28

29

30

48

28

29

30

52

44

31

Tegnforklaring kalender

5

Dagene HAMOS henter restavfall hos deg er merket med grønt.

13

Dagene HAMOS henter papir/kartong hos deg er merket med blått.

27

Dagene HAMOS henter plastemballasje hos deg er merket med grått.

29

Dagene HAMOS henter både restavfall og papir/kartong er todelt i grønn og blå

27

Kjøreruter som er forskjøvet pga. helligdag er merket med rød ramme.

Åpningstider miljøstasjon Surnadal: April – sept.: Tirsdag og torsdag Uke 29 – 32: Tirsdag og torsdag Oktober – mars: Tirsdag

12 – 18 10 – 15 12 - 18

Vi hjelper deg med sorteringen på Surnadal miljøstasjon.

Informasjon om kildesortering –

snu kalenderen 


EN NOR

LT

PO

ST

GE

P

OR

TA

Returadresse: Hamos Forvaltning IKS Grønøra 7300 Orkanger

. P. P

ut P NY ga å VE ve gr u av , få n RS n r tø d a JO m u vf N! m he ei ek r l i al en fø en n rs de y v te re ers n. jo n

B-post

E TO B

ASBEST PÅ MILJØSTASJONEN

Viktig å huske ved håndtering av asbestholdig avfall Hva er asbest?

Velkommen! Surnadal kommune er medeier i HAMOS Forvaltning IKS fra 1. januar 2011. HAMOS tar nå seg av håndtering av avfall fra husholdninger og hytter på vegne av kommunen. Som abonnent hos HAMOS har du mulighet til å velge mellom en rekke forskjellige abonnementstyper. Vårt prissystem belønner den som skaper lite avfall og er flink til å sortere. Det er mulig å kutte renovasjonsavgiften hvis du deler avfallsdunk med naboen eller komposterer matavfallet. Beholderstørrelse Ett abonnement består av to beholdere. En for restavfall (tømmes hver 2. uke i vinterhalvåret og hver uke i sommerhalvåret) og en for papir og kartong (tømmes hver 4. uke).

ANBEFALT BEHOLDERSTØRRELSE Anbefalte beholderstørrelser basert på gjennomsnittlige avfallsmengder for norske husholdninger. Redusert: 80 liter

Du kan når som helst bytte beholderstørrelse. Byttegebyret er på kr 250,-.

Hvordan leverer jeg asbest? Eternittplater må pakkes i minimum to lag plast og legges på pall. Maks høyde pr palle er 50 cm.

Ring oss før du kommer Forhåndsvarsle Hamos på telefon 800 41 888 før du drar på stasjonen med eternitt/asbest. Det er kun Orkdal, Hitra og Surnadal som har utstyr til lossing av paller. På andre torg må du sørge for dette selv.

RETURPUNKT Her finner du returpunkter i din kommune:

Normal: 140 liter

Et normalabonnement er et sett med 140 litersdunker, men det er muligheter for både redusert og utvidet beholderstørrelser. Til høyre ser du en oversikt over anbefalte beholderstørrelser.

Asbest er en type fiber som tidligere er brukt i plater både på vegger og tak. Eternitt/asbest er ikke miljøskadelig, men håndteres likevel som farlig avfall. Dette er på grunn av at innånding av relativt små mengder asbeststøv har vist seg å føre til økt risiko for flere sykdommer, inklusive asbestose og kreft. Arbeidstilsynet setter strenge krav til arbeidsforhold knyttet til arbeid med asbest.

Utvidet: 240 liter

Valg av abonnement ved nabodeling Det kan være både praktisk og besparende å dele avfallsdunk med naboen. Finn først ditt og dine naboers behov. Alle i et nabosamarbeid må ha likt behov. HAMOS beregner størrelse på beholderne ut i fra det behovet du og dine naboer oppgir. HAMOS gjennomfører en kampanje i løpet av våren 2011 med gratis bytte av dunker. Det vil bli sendt ut egen informasjon om dette i løpet av mars.

Skei (Domus) Grimsmo (Amfi-senteret) Bøfjorden Bæverfjorden Todalen Kvanne Syltøran

Glass/metall Klær

      

Dette kan du levere til returpunktene På returpunktene leveres klart og farget glass (syltetøyglass, flasker o.l.) og metallemballasje (hermetikkbokser, påleggsemballasje av metall o.l.). Matrester skylles bort før levering. På mange returpunkt kan også brukbare klær leveres inn.

Forvaltning IKS Mer informasjon finner du på www.hamos.no eller ved å ta kontakt på gratis grønt nummer 800 41 888.

 

Grønøra, 7300 Orkanger Grønt nummer: 800 41 888 mail: firmapost@hamos.no www.hamos.no

/82_surnadal  

http://www.hamos.no/ja/images/Tommekalendre/2011/surnadal/82_surnadal.pdf

Advertisement