Page 1

Grรถn EKO-guide Teknik och koncept som minimerar miljรถpรฅverkan

Information Grรถn EKO-guide


EKOlogisk = EKOnomisk Bästa kund, Oavsett dina personliga målsättningar presenterar denna EKO-guide generell teknik och funktionalitet som optimerar miljöpåverkan och den totala ägandekostnaden (TCO) för dina kontorsmaskiner. Kärnfaktorerna är följande:

Minskad energiförbrukning Reducering av utskriftsvolymer Reducering av pappersvolymer Begränsning av utskriftsavfall Alla funktioner och inställningar som beskrivs i denna broschyr kan enkelt tillämpas av alla användare.

2


Grön EKO-guide, Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Grön teknik Utveckling och produktion av multifunktionsmaskiner Simitri HD polymeriserad toner . . . . . . . . . . . . Fixering med induktionsvärme . . . . . . . . . . . . Låga TEC-värden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Optimal energikontroll . . . . . . . . . . . . . . . . Optimerade bytesintervaller . . . . . . . . . . . . . . Miljöcertifikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

.5 .6 .7 .7 .8 .8 .8

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23

Grön funktionalitet Dubbelsidig utskrift/kopiering . . . . . . . . N-upp-funktioner . . . . . . . . . . . . . Återanvändning av enkelsidiga utskrifter . . Kombinera utskrifts- och kopieringsjobb . . Provutskrifter och -kopior . . . . . . . . . Hoppa över blanka sidor . . . . . . . . . . Överläggsfunktion. . . . . . . . . . . . . . Box för publika dokument. . . . . . . . . . Dela dokument genom skanning eller boxar Vidarebefordring av fax . . . . . . . . . . . Jobbprogram / Min flik . . . . . . . . . . . Timer- och kalenderfunktion . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Ytterligare information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Översikt grön funktionalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3


Grรถn EKO-guide, Grรถn teknik

Grรถn teknik

4


Grön EKO-guide, Grön teknik

Utveckling och produktion av multifunktionsmaskiner Alla Konica Minoltas kontorsmaskiner utvecklas och tillverkas med målet att ständigt minska miljöpåverkan i alla led av produktens livscykel. Målet är att minimera CO2-utsläppen, luft- och vattenföroreningarna och energiförbrukningen för såväl produkter, tillverkningsanläggningar som transporter. I sin produktutveckling fastställer Konica Minolta specifika miljökrav och lanserar endast produkter som överträffar dessa. Konica Minoltas FoU fokuserar särskilt på:

■ Energibesparande design ■ Återvinningsbar design och komponenter ■ Kompakt och lätt konstruktion med utökad livslängd Dessutom har Konica Minolta infört ett ”Zero Waste”-program i hela sin världsomspännande organisation som syftar till att minska den totala mängden avfall och främja återvinning av avfall för att minimera avfallet som går till soptippar.

5


Grön EKO-guide, Grön teknik

Simitri HD polymeriserad toner Konica Minoltas egenutvecklade Simitri HD-toner spelar en nyckelroll för energieffektiviteten hos Konica Minoltas kontorsutrustning. Polymeriserad toner har betydligt mindre miljöpåverkan än konventionell toner och genererar t.ex. 33 % mindre CO2 under tillverkningen. Dessutom klarar sig Simitri HD med en lägre fixeringstemperatur. Båda aspekterna bidrar i hög grad till att minska energibehovet och därmed förknippade CO2-utsläpp. Samtidigt är biomassa, som är CO2-neutral vid återvinning, en viktig ingrediens i Simitri HD-toner, vilket ytterligare minskar koldioxidutsläppen för Simitri HD och Konica Minoltas kontorsmaskiner.

Effekt av minskad miljöpåverkan Simitri-toner (polymeriserad toner)

Konica Minolta pulvertoner

CO2 Cirka

33 % reduktion

SOX Cirka

42 % reduktion

Cirka

40 % reduktion

NOX

0

6

20

40

60

80

100 (%)


Grön EKO-guide, Grön teknik

Fixering med induktionsvärme Konica Minolta tillämpar induktionsvärmeteknik för att skapa en energisnål fixeringsenhet. Utan induktionsvärme måste temperaturen i strömsparläget hållas hög för att ge en snabb uppvärmningstid till den nödvändiga fixeringstemperaturen. Detta innebär dock en högre energiförbrukning i strömsparläget. Genom att värma upp fixeringsenheten med induktionsvärme minskas energiförbrukningen avsevärt. Den nödvändiga temperaturen uppnås mycket snabbare och kan kontrolleras exakt, vilket leder till minimala energiförluster. Med induktionsteknikens snabba uppvärmningstid kan användarna utnyttja bizhubsystemens olika strömsparlägen optimalt.

Låga TEC-värden Vid utveckling av nya produkter strävar Konica Minolta inte bara efter att uppfylla de senaste miljöföreskrifterna utan även att underskrida de rekommenderade värdena. Ett viktigt kriterium är TEC-värdet (Typical Electricity Consumption), som utgör grunden för Energy Star-certifieringen. TEC-värdet motsvarar en elektronisk produkts typiska elförbrukning under en vecka med normalbelastning. Årlig elförbrukning

2005

bizhub C450

2007

bizhub C451

2009

bizhub C452

0

100

- 43 %

- 27 %

200

300

400

500

600

700

800 (kWh) 7


Grön EKO-guide, Grön teknik

Optimal energikontroll Alla kontorssystem från Konica Minolta har två strömsparlägen som minskar energiförbrukningen när maskinen inte används. Båda lägena startar automatiskt vid den förprogrammerade tidpunkten. Med tanke på den snabba återhämtningen och korta uppvärmningstiden hos Konica Minoltas fixeringsenheter bör strömsparlägena aktiveras efter ett kort intervall i syfte att optimera energibesparingen. Systemet startar automatiskt från respektive läge så snart en användare trycker på någon knapp på panelen eller ett utskriftsjobb skickas till maskinen. Inkommande fax startar inte maskinen – fax lagras på det säkra minnet till dess att maskinen aktiveras av en annan process.

Optimerade bytesintervaller Till skillnad från tidigare produktmodeller har vissa bizhub-produkter av den senaste generationen separata framkallnings- och trumenheter. Detta ökar förbrukningsvarornas livslängd avsevärt och optimerar bytesintervallet. På tidigare modeller behövde hela framkallningsenheten bytas när trumman var utsliten, även om framkallningsenheten fortfarande kunde användas. Den separata trumenheten och framkallningsenheten bidrar till att spara resurser och minska utskriftskostnaderna. Dessa nya förbrukningsvaror med utökad livslängd ger dessutom ökad produktivitet – tack vare att fler sidor kan produceras med längre serviceintervaller. Utöver sänkta utskriftskostnader reducerar detta även koldioxidavtrycket för Konica Minoltas produkter och tjänster.

Miljöcertifikat Konica Minoltas strävan att uppfylla globala standarder stannar inte vid vårt arbete med att minska CO2-utsläppen. Konica Minolta uppfyller miljölagar och -föreskrifter över hela världen. I våra insatser ingår aktivt utnyttjande av återvunnet material och restriktioner för farliga material i våra produkter.

8


Grön EKO-guide, Grön teknik

Miljöcertifikat

Blue Angel-märkning Blue Angel-märkningen lanserades i Tyskland 1978 som världens första miljömärkningssystem och tilldelas produkter och tjänster som har liten miljöpåverkan. Sedan Konica Minolta tilldelades världens första Blue Angel-certifikat för kopiatorer i januari 1992 har våra nya produkter fortsatt att erhålla certifieringar genom att uppfylla de allt strängare certifieringskraven.

Energy Star Produkter som uppfyller vissa standarder för energibesparing kan registreras som Energy Star-godkända. Detta internationella program infördes 1995 via ett avtal mellan de japanska och amerikanska regeringarna och har med tiden kommit att expandera. Numera deltar bland annat EU, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Taiwan, med flera länder.

RoHs RoHS-direktivet (Restriction of use of hazardous substances) har varit i kraft på den europeiska marknaden sedan juli 2006. Konica Minolta arbetar helt i linje med RoHS och undviker inte bara de angivna substanserna i produkterna som omfattas av RoHs-direktivet, utan har helt och hållet slutat använda dessa substanser i alla sina kontorsprodukter.

FSC-certifierat papper För alla kontorssystem rekommenderar Konica Minolta utskriftsmedia som certifierats av FSC (Forest Stewardship Council) vilket indikerar att papperstillverkaren använder ansvarsfulla skogsbruksmetoder. Dessa papperstyper har en minimal miljöpåverkan i produktionen utan någon försämrad kvalitet och tillförlitlighet.

9


Grรถn EKO-guide, Grรถn funktionalitet

Grรถn funktionalitet

10


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Dubbelsidig utskrift/kopiering På de flesta Konica Minolta-maskiner finns en duplexenhet som standardeller tillvalsutrustning. Eftersom de flesta kontorsdokument består av mer än en sida innebär duplexutskrifter en besparing såväl vad gäller lagringsutrymme som portokostnader. Dessutom sparar dubbelsidig utskrift in på vartannat pappersark. Trots att papper kan tyckas vara en billig resurs för utskrift och kopiering kan årsförbrukningen snabbt skena iväg till hundratusentals pappersark. På alla maskiner med duplexenhet kan dubbelsidig utskrift och kopiering anges som standard vilket gör manuella inställningar och pappersslöseri omöjligt.

Instruktioner för duplexkopiering Tryck på Copy på kontrollpanelen – välj Basic Duplex/Combine – välj Copy 2-sided

Instruktioner för duplexutskrift Välj Layout - Print Type: ”2-Sided”

11


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

N-upp-funktioner Alla kontorssystem från Konica Minolta erbjuder n-upp-funktionalitet, vid såväl utskrift som kopiering. Funktionen minskar pappersanvändningen genom att placera ett angivet antal sidor på ett och samma ark. Detta möjliggör ekonomiska utskrifter, t.ex. för korrektur eller presentationsmaterial. Upp till 16 sidor kan placeras på ett A4-ark, beroende på maskinmodell. I kombination med dubbelsidig utskrift kan upp till 31 sidor sparas.

Instruktioner för n-upp-kopiering Tryck på Kopia på kontrollpanelen – välj Enkel Duplex/Kombinera – välj mellan Kopia 2i1, 4i1 eller 8i1 – välj Kombinera Originalriktning

Instruktioner för n-upp-utskrift Layout - Kombination (välj mellan 2, 4, 6, 9 eller 16 sidor på en enda sida)

12


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Återanvändning av enkelsidiga utskrifter Idag skrivs många dokument ut för omedelbart engångsbruk, till exempel e-postmeddelanden, webbsidor, m.m. Det handlar ofta om utskrifter som endast innehåller en sida. Eftersom de flesta multifunktionsmaskiner från Konica Minolta kan skriva ut dubbelsidigt kan de även laddas med använt papper och skriva ut på den blanka sidan. För att förhindra att använt papper av misstag används för officiella dokument kan en av papperskassetterna ställas in för enbart enkelsidig utskrift. Återanvändning av papper bidrar till stora resursbesparingar. För vissa modeller är det möjligt att uttryckligen välja den enkelsidiga funktionen.

Instruktioner för enkelsidig kopiering Tryck på Kopia på kontrollpanelen - Enkel - Papper - Pappersformat och välj Ändra kassettinställning – välj Bara enkelsidigt

Instruktioner för enkelsidig utskrift Standard - Papperstyp - Endast enkelsidigt

13


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Kombinera utskrifts- och kopieringsjobb Mindre utskrifts- och kopieringsjobb leder till fler uppvärmningscykler vilket går stick i stäv med maximal energieffektivitet. Därför att det fördelaktigt att samla utskrifts- och kopieringsjobb i den personliga användarboxen. Vid lämpligt tillfälle kan de lagrade jobben enkelt skrivas ut på en gång. En annan fördel är att alla utskriftsdata redan har behandlats, vilket minskar väntetider och uppvärmning mellan utskriftsjobben.

Instruktioner för kombinering av utskrifter Standard - Utmatningsmetod - Spara i användarbox

14

Instruktioner för utskrift av lagrad kopia och utskriftsjobb Tryck på Anv.box på kontrollpanelen – välj önskad användarbox - Använd/Fil - Skriv ut och välj de dokument du vill skriva ut - välj Kombinera och ange utskriftsordningen


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Provutskrifter och kopior Det är mänskligt att fela. Men i den dagliga verksamheten kan även de minsta misstag orsaka en stor mängd felaktiga utskrifter och pappersslöseri. Vid kopiering och utskrift av flera kopior har alla multifunktionsmaskiner en provutskriftsfunktion. Då skrivs endast den första dokumentuppsättningen ut av t.ex. åhörarkopior för en presentation. Skribenten kan kontrollera och söka efter eventuella fel, och om uppsättningen godkänns kan hela arbetet snabbt skrivas ut eftersom utskriftsdata redan har bearbetats.

Instruktioner för provkopiering Tryck bara på knappen Testkopia på kontrollpanelen

Instruktioner för provutskrift Standard - Utmatningsmetod - Provtryck

15


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Hoppa över blanka sidor Dokument innehåller ofta blanka sidor, t.ex. som utfyllnad i häften eller för att säkerställa att kapitel i en bok börjar på högersidan. För att förhindra att tomma sidor skrivs ut kan skrivarkontrollenheten automatiskt radera blanka sidor från dokumentet.

Instruktioner för att hoppa över tomma sidor Layout – markera Hoppa över blanka sidor

16


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Överläggsfunktion Vanligtvis används förtryckt brevpapper för den vardagliga affärskorrespondensen. Förutom företagets logotyp ingår normalt detaljer som adress, telefonnummer, webbadress och bankkonto. Varje ändring av dessa uppgifter resulterar i ett enormt slöseri med utskrifter, eftersom det är omöjligt att uppdatera förtryckt brevpapper. Konica Minoltas produkter erbjuder utskrift av brevhuvuden baserat på lagrade överläggsfiler. Dessa filer innehåller alla företagsuppgifter och kan automatiskt skrivas ut på valda sidor. Om uppgifterna ändras behöver endast den lagrade filen uppdateras.

Instruktioner för överläggsfunktionen 1. Skapa ett överlägg: Skapa överlägg till exempel i ett ordbehandlingsprogram – välj Stämpel/ Komposition - Överlägg - välj Skapa värdbild och spara överlägget på din dator 2. Skriv ut överlägget: Välj Stämpel/Komposition - Överlägg – välj önskat överlägg, t.ex. ”Company Logo.KFO”

17


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Box för publika dokument Förutom företagets brevpapper finns det oftast andra företagsdokument som kräver regelbunden uppdatering och därför inte bör vara förtryckta. Exempel på sådana dokument är interna telefonlistor, beställnings- och reseersättningsblanketter, med mera. För att garantera att detta material alltid är aktuellt och att de anställda alltid använder den senaste versionen kan Konica Minoltas enheter lagra dessa dokument digitalt i en publik box. På så sätt kan data enkelt hämtas och skrivas ut via kontrollpanelen eller online.

Instruktioner för att spara dokument i boxen för publika dokument Tryck på Användarbox på kontrollpanelen – välj önskad användarbox – tryck på Spara dokument

18

Instruktioner för att skriva ut sparade dokument från boxen för publika dokument Tryck på Användarbox på kontrollpanelen – välj önskad användarbox – tryck på Använd/Fil – välj dokument – tryck på Skriv ut


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Dela dokument genom skanning eller boxar Det mest miljövänliga sättet att dela med sig av information är att göra det digitalt. I stället för utskrift erbjuder nästan alla Konica Minolta-maskiner möjligheten att skanna dokument och sända dem direkt till flera olika destinationer – e-post, FTP, SMB och WebDAV. Inför möten kan t.ex. materialet distribueras via e-post. Deltagarna avgör själva om de ska skriva ut dokument eller läsa dem på skärmen. På de flesta maskiner kan sådan information även lagras i deltagarnas personliga boxar varifrån ett dokument kan laddas ned som PDF-dokument eller skrivas ut.

Instruktioner för att dela dokument genom skanning eller boxar Tryck på Fax/Scan på kontrollpanelen – Tryck på Direkt inmatning – välj destination

19


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Vidarebefordring av fax Även om det mesta av informationen numera distribueras via e-post är fax fortfarande ett viktigt kommunikationsmedel i den dagliga verksamheten. I regel skrivs alla inkommande fax ut direkt utan att man granskar dokumentet först. Konica Minoltas kontorsmaskiner kan lagra inkommande fax i användarboxar, varifrån de kan laddas ned, skrivas ut eller vidarebefordras till specifika e-postmottagare. Med TSI-numret (avsändaradressen) kan fax även vidarebefordras till användargrupper som är angivna som mottagare av fax från specifika avsändare. Det innebär att fax bara behöver skrivas ut när det verkligen är nödvändigt.

Vidarebefordran av faxinställningar måste programmeras av administratören

20


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Jobbprogram / Min flik (My Tab) För att underlätta användandet av Konica Minoltas breda utbud av miljöfunktioner är det möjligt att förprogrammera dem och integrera praktiska och/eller miljövänliga funktioner vid utskrift, kopiering, skanning och faxning. Denna förprogrammeringsfunktion underlättar också användandet av Konica Minoltas kontorsprodukter för ovana användare. Min flik-funktionen som finns på de flesta nyare kontorsmodeller förenklar handhavandet och låter användarna kombinera sina mest använda funktioner på en enda skärmbild. Miljövänliga inställningar, t.ex. dubbelsidig eller n-upp-utskrift kan läggas till individuellt. Min flik-funktionen underlättar användandet av olika enheter eftersom den kan hämtas på alla system. Praktiskt taget ingen användarutbildning behövs, och företagsmiljöer kan dra nytta av den minimerade inlärningskurvan.

Instruktioner för att konfigurera en ”grön” Min flik Välj Min flik - Redigerina min flik – välj de ”gröna” funktioner du vill registrera på Min flik – med knapparna till VÄNSTER eller till HÖGER och Upp och Ned kan du välja funktionens position på Min flik

21


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Instruktioner för ”gröna utskrifter” med favoritinställningar Favoritinställning – t.ex. ”2 i 1” för att spara papper genom att skriva ut 2 sidor på 1 pappersark

22

Instruktioner för registrering av ”grönt” kopieringsprogram Kopieringsinställningarna måste vara registrerade innan du trycker på Funktionsminneknappen – välj den tomma programknappen – tryck på Registrera program – ange registreringsnamnet – OK


Grön EKO-guide, Grön funktionalitet

Timer- och kalenderfunktion För att undvika oavsiktlig avstängning av en enhet är Konica Minoltas energispar- och vilolägen utrustade med timer- och kalenderfunktioner som underlättar aktivering av systemet – dagligen, veckovis eller baserat på kalenderdag. Exempelvis kan automatiska start- och avstängningstider anges för vanliga arbetsdagar. För söndagar och specifika datum som julafton kan total avstängning anges.

Timerns veckoinställningar måste programmeras av administratören

23


Grön EKO-guide, Ytterligare information

Alltid uppdaterad Alla Konica Minoltas miljöaktiviteter ingår i Konica Minoltas ledningsfilosofi Creation of New Value (skapande av nya värden). Denna filosofi omfattar inte bara innovativa produkter, utan syftar även på det ständiga sökandet efter bättre sätt att skydda miljön. Miljövänlig teknik och beteende är trots allt en mycket dynamisk process som alltid måste ta hänsyn till den senaste vetenskapliga forskningen. Konica Minolta publicerar regelbundet information om detta ämne. Webbplatsen www.konicaminolta.eu/environment är en hel webbplats tillägnad miljöfrågor som innehåller nyheter om den senaste utvecklingen och detaljerade PDF-dokument.

Ytterligare information Den senaste miljörapporten finns på: www.konicaminolta.eu/environment

24


Det finns saker

som till och med våra bästa maskiner inte kan kopiera. Därför vill vi hjälpa till att bevara dem. Konica Minoltas produkter gör det enkelt att bli miljövänlig. Upphandlingen av komponenter och tillverkningen av våra enheter och förbrukningsvaror bygger på stränga miljöstandarder. Vardaglig användning av våra multifunktionsmaskiner bidrar till omfattande energi- och resursbesparingar. Det finns bara en planet. Vi vet att det krävs kraftfulla insatser för att bevara den.

Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH · Europaallee 17 · 30855 Langenhagen · Tyskland • www.konicaminolta.eu


Grön EKO-guide, Översikt grön funktionalitet

Grön funktionalitet - bizhub bizhub-enhet

20P

40P

C35P C353P

20

164 Konica

Minolta

43

C25

C35

240f

Dubbelsidig kopiering/utskrift

x*

N-upp-funktioner Återanvändning av enkelsidiga utskrifter

C220 C452 C280 C552 C360 C652/ DS

223 283 363 423

552 652

501 601 751

o*

x*

x*

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

o

x

x

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kombinera utskriftsoch kopieringsjobb

/

/

/

o*

/

/

x*

x*

/

/

x

x

x

x

o

Prov-utskrifter och -kopior

/

o

o

x

/

/

/

/

o*

x

x

x

x

x

x

Hoppa över blanka sidor

/

x

x

x

/

/

/

/

x

x

x

x

x

x

x

Överläggsfunktion

/

o

x

x

/

/

/

x

x

x

x

x

x

x

x

Box för publika dokument

/

/

/

o

/

/

x

/

/

/

x

x

x

x

x

Dela dokument genom skanning eller boxar

/

/

/

o*

x

/

x

x

/

/

x

x

x

x

x

Vidarebefordring av fax

/

/

/

/

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Jobbprogram

/

x

x

x

/

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Min flik

/

/

x

/

/

/

/

/

/

x

x

x

x

x

x

Timer- och kalenderfunktion

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

x

x

x

x

x

x = standard

26

o = tillval

/ = inte tillgängligt

* = endast för utskrifter


Grön EKO-guide, Översikt grön funktionalitet

Grön funktionalitet - pagepro/magicolor pagepro/ magicolor enhet

pp 4650EN pp 5650EN

Dubbelsidig kopiering/utskrift

o*

mc 1600W mc 1650EN

mc 3730DN

o*

x*

(endast för 1650EN)

mc 4750EN mc 4750DN

mc 5670EN

mc 7450II

mc 8650DN

pp 1480MF pp 1490MF

x*

o*

o*

x*

/

(endast för 4750DN)

mc 1680MF mc 1690MF

mc 4690MF mc 4695MF

o

x

(endast för 1690MF)

N-upp-funktioner

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Återanvändning av enkelsidiga utskrifter

o

o

x

x

o

o

x

/

o

x

Kombinera utskrifts- och kopieringsjobb

/

/

/

/

/

/

o*

/

/

/

Prov-utskrifter och -kopior

o*

/

/

o*

o*

o*

x*

/

/

o*

Hoppa över blanka sidor

x

x

/

x

x

x

x

/

/

x

(endast för 1650EN)

(endast för 4750DN)

(endast för 1690MF)

(endast för 1650EN)

Överläggsfunktion

o

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Box för publika dokument

/

/

/

/

/

/

o

/

/

/

Dela dokument genom skanning eller boxar

/

/

/

/

/

/

o*

/

x

/

Vidarebefordring av fax

/

Jobbprogram

x

x

x

x

x

x

x

Min flik

/

/

/

x

/

/

/

Timer- och kalenderfunktion

/

/

/

/

/

/

/

x = standard

(endast för 1690MF)

/

/

/

/

/

/

x

x

x

x

x

x

/

/

/

/

/

/

(endast för 1490MF)

o = tillval

/ = inte tillgängligt

* = endast för utskrifter

27


Skydda vår planet Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH Europaallee 17 30855 Langenhagen • Tyskland Tfn: +49 (0) 511 74 04-0 Fax: +49 (0) 511 74 10 50 www.konicaminolta.eu

Konica Minolta Business Solutions Sweden AB E-post: business@konicaminolta.se, www.konicaminolta.se Solna HK: Box 9060 (Solna strandväg 96), 171 09 Solna, Tfn: 08-627 75 00, Fax: 08-627 75 57 Malmö: Box 181 (Jörgen Kocksgatan 9), 201 21 Malmö, Tfn: 040-669 73 00, Fax: 040-669 73 20 Helsingborg: Berga allé 1, 254 52 Helsingborg, Tfn: 042-24 99 70, Fax: 042-15 50 10 Göteborg: Olof Asklunds gata 6, 421 30 Västra Frölunda, Tfn: 031-709 94 50, Fax: 031-47 49 45

Groen_EKO_Guide_2011_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Green/Groen_EKO_Guide_2011_web.pdf

Groen_EKO_Guide_2011_web  

http://www.konicaminolta.se/fileadmin/content/se/Business_Solutions/Green/Groen_EKO_Guide_2011_web.pdf

Advertisement