Page 1

1

Romersk graffitti fra 1. århundrede med indskriften ”Alexamenos tilbeder sin gud”. Den korsfæstede ”gud” på korset er naturligvis Jesus - men med æselhovede. For en gud, der lader sig korsfæste, er da simpelthen for dum og helt til grin...! Se også side 40.


2

Antal gange i kirke inden min konfirmation: kirke?” ”Hvorfor skal vi gå i DERFOR!

ANORDNING OM KONFIRMATION § 1. Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.

”Vil du konfirmeres i den kristne tro?” Eftersom du lige nu sidder i et konfirmandlokale med denne bog i hånden, har du uden tvivl stillet dig selv dette spørgsmål flere gange: ”Vil jeg konfirmeres i den kristne tro?”

Men hvad ER den kristne tro? Hvad nu, hvis man ikke tror på Gud som én eller anden gammel mand, der sidder på en sky oppe i himlen og kigger ned? Er man så ikke kristen?

Måske er svaret ”Ja da - klart!” Men måske er du mere i tvivl og har en masse, du vil spørge om.

Og hvad nu, hvis man ikke tror på, at alle mennesker nedstammer fra Adam og Eva? Er man så heller ikke kristen?

”Vil du konfirmeres i den kristne tro?” Sådan vil præsten spørge i kirken den dag, hvor du skal konfirmeres. Og så er det jo vigtigt, at du ved, hvad du vil.

Hvad tror man egentlig på, når man er kristen? Og hvor sikker i sin tro skal man være for at blive konfirmeret?

Det er alle disse spørgsmål og flere til, du skal bruge de næste måneder til at finde svar på. Vi begynder med det samme. Rigtig god fornøjelse!


3

KRISTENDOM FØRSTE GANG TIL PRÆST... Konfirmationsforberedelse er ikke kristendomsundervisning. Det tager skolen sig af. Altså idéelt set... I praksis er det imidlertid ofte nødvendigt at indlede med lidt kirke- og kristendomshistorie for overhovedet at kunne komme i gang med selve konfirmationsforberedelsen.

Kristendommen har sine rødder i den jødiske Danmark gik officielt over til kristendommen

religion. Jesus var jøde. Hans disciple var jøder. med Harald Blåtand i år 960. Det kan man læse Men han havde også modstandere blandt jøderne. på den store runesten ved Jelling, der også kaldes Danmarks dåbsattest. Det er den, der er et billede Jesus blev korsfæstet i et forsøg på at standse af i vores pas. den religiøse bevægelse, der var opstået omkring ham. Og i årene efter hans død blev de tolv disciple I 1500-tallet blev den kristne kirke splittet igen. samt tusindvis af kristne mænd og kvinder stenet, Det var, da munken Martin Luther protesterede korsfæstet, flået, parteret, kastet for de vilde dyr, mod pavekirkens afladshandel. Den protestantiske brugt som levende fakler i kejserens have o.s.v. kirke opstod, og snart fulgte flere nye kirkeretninger f.eks. i England, hvor Henrik VIII brød med paven Alt sammen for at standse kristendommen. i Rom og dannede den anglikanske kirke. Men for hver kristen, der blev henrettet, kom der hundrede nye til. Og fra at være en forbudt religiøs I de første århundreder var danskerne katolikker bevægelse blev kristendommen i år 380 gjort til ligesom resten af Vesteuropa. Men i 1536 kom statsreligion i hele det mægtige romerrige. reformationen og den protestantiske kristendom til Danmark. Med Danmarks første Grundlov i Den kristne kirke voksede. Det samme gjorde 1849 blev den evangelisk-lutherske kirke gjort til striden om magten...! den danske folkekirke. År 1054 revnede den kristne kirke og blev til to: 1) Den ortodokse kirke i Østeuropa med en pave i Konstantinopel (Istanbul), og 2) Den katolske kirke i Vesteuropa med en pave i Rom.

Danmark har religionsfrihed. Der er ingen statsmagt, der tvinger os til at have en bestemt tro, og det er frivilligt, om man er medlem af folkekirken. Kristendommen er et valg. Også dit!


4

På www.kon4mand.dk kan alle deltage i sitets QUICKPOLL - og straks derefter se, hvad andre mener om samme emne.

STATISTIK

Kristendommen er verdens største religion. Islam er verdens hurtigst voksende religion.

QuickPoll

Hvilken religion er verdens største i år 2025?

Kristendom

Islam

Verdens befolkning År 2000 År 2025 (anslået)

6 milliarder 8,4 milliarder

Antal kristne

År 2000 2 milliarder Katolikker 1 milliard Rigtigt mange tror, at katolikker, ortodokse Ortodokse 217 millioner m.fl. IKKE er kristne! Anglikanere 80 millioner Andre (herunder protestanter) 350 millioner

Antal muslimer År 2000 År 2025 (forventet)

1 milliard 1,8 milliarder

Andre religioner Hinduer Buddhister Jøder

750 millioner 330 millioner 18 millioner


5

Kirker fra hele verden - lige fra store katedraler til primitive blikskure!


6

Tro det eller ej! De fleste danskere tager deres kristne dåbsattest og Danmarks religionsfrihed som en selvfølge. MEN... organisationen Open Doors vurderer, at 100 På www.kon4mand.dk er der et link til millioner mennesker hvert år forfølges, fængsles og OPENDOORS.COM: www.kon4mand.dk/QUICKPOLL/Kristendom henrettes, ene og alene fordi de er kristne. I Kina er det forbudt at eje en bibel. En turist må heller ikke medbringe en bibel i baggagen ved indrejse. En rapport fra 2010 fastslår, at ud af 100 hate-mord, der handler om tro, er 75 af de dræbte kristne. I Pakistan er der dødsstraf for at være kristen. Den 2. marts 2011 blev Pakistans eneste kristne minister skudt og dræbt, fordi han foreslog denne paragraf fjernet fra pakistansk lov. I november 2010 blev en 17 årig, somalisk pige skudt og dræbt af sine forældre, fordi hun efter flere dages tortur ikke ville opgive sin kristne tro. Drabet blev i Somalia anset for et æresdrab, og forældrene blev derfor ikke retsforfulgt. I Indien er volden mod kristne steget voldsomt de senere år med hundredvis af dræbte og nedbrændte kirker til følge. I Egypten og flere andre lande er det ikke muligt ifølge landets lov at konvertere fra islam til kristendom.

Kap. 1: KRISTENDOM  

UndervisningsGUIDE: Kommentarudgave af KON4MAND kap. 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you