Page 1

13

BIG BANG

VANDMAND

SÆDCELLER OMKRING ÆG

Dette kapitel fokuserer på SKABELSE...


14

QUMRAN 1947

Muhammed Adhmed el-Hamed eller Ulven, som han blev kaldt, var blevet 16 år det forår. Denne dag var han som sædvanligt ude og vogte geder mellem klipperne i Qumran, et område der ligger ved den nordvestlige ende af Det Røde Hav i Israel.

De 39 skrifter (= bøger) i Gammel Testamente blev først samlet til én bog i år 90 e.Kr.

Én af gederne var løbet væk. Dumme ged! Den var garanteret løbet ind i én af de mange klippehuler. Muhammed kunne ikke lide at gå ind i de mørke huler. I stedet kastede han sten derind for at se, om han på dén måde kunne jage geden ud. Pludselig ramte han noget, kunne han høre. Ikke geden, men noget andet. Noget, der gik i stykker med en sprød klirren... Det, som Muhammed fandt, da han gik ind i grotten for at se, hvad han havde ramt, viste sig at være intet mindre end en sensation! Ældgamle, håndskrevne bogruller arkiveret i forseglede lerkrukker. Nogle af dokumenterne var skrevet på papyrus, andre på pergament. Teksten var skrevet med fjerpen og blæk, der var lavet af sort kul. Over 800 forskellige, gamle skrifter fordelt på elleve huler. Og en tredjedel af skrifterne viste sig at være verdens ældste eksemplar af Gammel Testamente!

Hulen i Qumran, hvor Muhammed i foråret 1947 fandt de første Dødehavsruller.


15

GAMMEL TESTAMENTE I BEGYNDELSEN

skabte Gud himlen og jorden

Bibelen, som vi kender den, er sat sammen af to dele: Gammel Testamente og Ny Testamente. Gammel Testamente er den første og største del af Bibelen og handler om tiden fra verdens skabelse frem til Jesu fødsel. Gammel Testamente er jødernes bibel og bliver dér kaldt for Tanakh. Jøderne anerkender ikke Ny Testamente og derfor selvfølgelig heller ikke betegnelsen Gammel Testamente.

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'arets. Gammel Testamente blev oprindeligt skrevet på hebraisk. Alfabetet er fuldkommen anderledes end det latinske alfabet, som vi bruger, og alle bogstaverne konsonanter. Der skrives Rigtigt goder øvelse: Den er både sjov OGheller viser ikke fra venstre højre, det sådan som vi er vant samtidig, hvormod vanskeligt er at oversætte til, en men fra højre mod venstre altså ”bagfra”. gammel tekst (jf. side 12). Forklarer endvidere, hvorfor nogen siger Vidste du,mens at dinandre præst kanJehova læse hebraisk? Jahve, siger o.s.v.

OPGAVE

Prøv at skrive dit navn på ”hebraisk” - det vil sige bagfra og kun med konsonanter. TIP! Hebraisk er super god som kodeskrift!

Man deler som regel Gammel Testamente i tre afsnit: Loven, Profeterne og Skrifterne. I Ny Testamente bliver der gang på gang henvist Gammel Testamente på denne måde. For Jesus og hans disciple og for de aller første kristne var Gammel Testamente den helligskrift, de havde. Faktisk består Gammel Testamente af 39 skrifter. Disse kaldes for ”bøger”, fordi det oprindeligt var bogruller, og indeholder mange forskellige tekster: Myter, legender, historiske beretninger, poesi, filosofi, profetier m.m. På de kommende sider kommer du til at arbejde med de vigtigste af historierne. Mange af dem kender du allerede. De af ligger inde i hovedet Den originale version ”Earth Song” findes på digpåsammen med historierne om Askepot og www.kon4mand.dk/VIDEO. Tornerose ogfra Lille Claus og må Store og alle de Versionen ”This Is It” af Claus ophavsretlige andre. Du skal egentlig bare have styr på dem... grunde søges direkte på www.youtube.com.

OPGAVE

Se video’en ”Earth Song” med Michael Jackson. Den findes på Youtube.com i både en original og en ny version (This Is It). Diskutér budskabet.


16

SKABELSEN

Kon4manderne kender faktisk langt flere historier og personer fra Gammel Testamente, end de selv er klar over (jf. omstående side). Ved at lade dem brainstorme ud fra disse billeder og i fællesskab sætte deres viden i system v.hj.a. noter og stikord i boksene, oplever kon4manderne, hvor meget de allerede kan og ved - en rigtigt god oplevelse! Der arbejdes i plenum, så kon4manderne hjælper hinanden og undervejs blot støttes af præsten. Brug tavlen til at notere navne, steder m.m. som kon4manderne så skriver ind i deres bog.

ADAM OG EVA

TIP Se første del af ”BIBLEN” sammen med kon4manderne. DVD 1 er en genfortælling af Gammel Testamente. Og selvom de skulle have vasket munden alle sammen (!), er det en fantastisk forestilling.

TIP Lad kon4manderne arbejde videre online på www.kon4mand.dk/OPGAVER/Bibelen

KAIN OG ABEL


17

Babelstårnet i collagen til højre er toppet med det, der nu er verdens højeste bygning: Burj Dubai på 828 meter. Det er 300 meter højere end verdens hidtil højelse bygning (Taipei 101 i Taiwan) og mere end dobbelt så højt som Empire State Building i New York. På billedet ses desuden Eiffeltårnet (Paris) samt ”Agurken” (London)...

BABELSTÅRNET

NOA’S ARK

ABRAHAM ISAK


18

ESAU OG JAKOB

JOSEF

MOSES BOGTIP HISTORIEN OM MOSES TurbineForlaget www.kunstogkristendom.dk


19

UDVANDRINGEN

JOSVA

BOGTIP GAMMEL TESTAMENTES KVINDER TurbineForlaget www.kunstogkristendom.dk

KVINDERNE


20

SAMSON

DAVID

SALOMO


21

JOB BOGTIP HISTORIEN OM JOB tegnet og fortalt af Peter Madsen Det Danske Bibelselskab

PROFETERNE

Og hvis man nu er lidt rusten - eller bare trænger til inspiration, så...:

BOGTIP BIBELENS GALLERI TurbineForlaget I al ubeskedenhed en super god opslagsbog om (næsten) alle personerne i Bibelen. :-)

JONAS


22 Der ”mangler” på en måde en person i Gammel Testamente: JESUS er ikke nævnt ved navn én eneste gang. Det skyldes ganske enkelt, at han ikke var født endnu! Gammel Testamente handler om tiden fra verdens skabelse og frem til lige inden Jesu fødsel. Historien om Jesus kommer først i Ny Testamente. Men selvom historien om Jesus først begynder i Ny Testamente, så begynder evangeliet om ham allerede i Gammel Testamente! Profeten Esajas levede 700 år før Jesu fødsel. Alligevel forudsagde han fødslen af en Frelser (Messias), der på rigtigt mange punkter minder om Jesus.

OPGAVE

Hvordan skal man vægte Gammel Testamente Læs citaterne fra Esajas’ Bog. i konfirmationsforberedelsen? Kan du genkende nogle af de 2700 år gamle profetier i historien om Jesus? Meningerne er delte; min holdning er denne: Konfirmationsforberedelse er forberedelse til konfirmation. Derfor er det Ny Testamente og evangeliet om Jesus, der sammen med kristen tro og praksis, er det helt centrale. Men ligesom Gammel Testamente har sin helt naturlige plads i højmessen, er GT en lige så selvfølgelig del af forberedelsen.

Han forudså også den kommende Frelsers lidelse og død. Ja, selv stjernen over Betlehem og besøget af vismændene fra Østerland synes at være forudsagt af Esajas, 700 år før det skete...

Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet, Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden, mulmet dækker folkene; men over dig bryder Herren frem, hans herlighed viser sig over dig. Folkeslag skal komme til dit lys og konger til din stråleglans. Kameler i mængde flokkes hos dig, dromedarer fra Filmen ”The Passion Of Thede Christ” Midjan og Efa, fra Saba kommer alle (instr. Mel Gibson, 2004) indledes med sammen, de af bærer guldEsajas. og røgelse; de et citat profeten forkynder Herrens pris. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund; som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget.

Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. NB! Filmens har en anbefalet censur-

For mitgrænse folks synd på 15blev år. han ramt. Jegham har grav selv blandt set filmen med mine Man gav forbrydere kon4mander adskillige gange - men og gravplads blandt de rige, skønt han har altid orienteret forældrene inden ikke havde øvet der fandtes ikke og har ladeturet, det være op til forældrene, om deres børn skulle se den eller ej. svig i hans mund. Han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere. Esajas’ Bog

Kap. 3: GAMMEL TESTAMENTE  

UndervisningsGUIDE: Kommentarudgave af KON4MAND kap. 3

Kap. 3: GAMMEL TESTAMENTE  

UndervisningsGUIDE: Kommentarudgave af KON4MAND kap. 3

Advertisement