Page 1

s.

4

Tartak w Murowie

s.

6

Rolnicze Święto

16

s.

Recykling jest OK

Forum OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 9 (123) wrzesień 2016

OPOLSKIEGO BIZNESU

1

Instytucje otoczenia biznesu podpisały porozumienie o współpracy

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Z DRUGIEJ STRONY

Gospodarka 4. Tartak w Murowie na światowym poziomie

Wydarzenia 6. Rolnicze Święto 8. Podpisano porozumienie o współpracy Eko 13. Śmieci ciąg dalszy nastąpi 14. Formy wsparcia dla przeciębiorstw 15. Złom i jego rodzaje 16. Recykling jest ok. 17. Gdzie trafiają odpady 2

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas Prezes

Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur

Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl

Skład, łamanie, reklama: Komunikator PR 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

www.forumopolskiegobiznesu.pl

nr 9 (123) wrzesień 2016


NA DOBRY POCZĄTEK

Szanowni Państwo,

Jesteśmy krótko po podpisaniu umowy o współpracy między instytucjami otocznia biznesu w województwie opolskim. Chciałbym wyraźnie podkreślić, iż to wydarzenie jest szczególnie ważne dla nas ze względu na fakt, iż jednocząc nasze działania możemy jeszcze lepiej pracować na rzecz przedsiębiorców. Tym samym będziemy mocniejsi w działaniu i co najważniejsze bardziej efektywni.

Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

Podpisanie porozumienia miało miejsce 6 września br. w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki, sygnatariuszami porozumienia są: Opolska Izba Gospodarcza, Loża Opolskiego BCC, Izba Gospodarcza „Śląsk”, OCRG . Intencja tego porozumienia, co należy zaakcentować była oddolna, wyszła od samych przedsiębiorców, którzy zwrócili się z propozycją by nasze działania nie były rozproszone, a spójne. Inicjatywa miała również mocne poparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Tutaj chciałbym Panu serdecznie podziękować Marszałkowi Andrzejowi Bule, który od początku podszedł do tej kwestii bardzo pozytywnie. Silny samorząd gospodarczy województwa wymaga bowiem działań, dzięki którym będziemy mogli się rozwijać i iść do przodu. Mam nadzieję, że porozumienie które podpisaliśmy będzie paliwem dla naszej pracy, dzięki któremu zrobimy jeszcze więcej i lepiej. Na koniec chciałbym serdecznie zaprosić Państwa na imprezę organizowaną przez OIG pod nazwą „Pożegnanie Lata”, które odbędzie się w Gogolinie dnia 23.09.br. w zajeździe „Karolinka” przy ulicy Kasztanowej 30 o godzinie 16:00. Henryk Galwas

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

3


GOSPODARKA

Tartak w Murowie na światowym poziomie „Tartak w Murowie był całe lata, ale tak naprawdę jest on teraz…”

4

Światowy potentat produkcji drzewnej Stora Enso mający swój zakład w Murowie (30 km od Opola) otworzył nową linię tartaczną drewna klejonego oraz zaprezentował swój nowoczesny zakład. Inwestycja kosztowała 27 milionów Euro. Tartak, który skandynawska firma przejęła w stanie upadłości, obecnie jest jednym z największych zakładów drzewnych w Europie .

Stora Enso jest drugim co do wielkości producentem tarcicy i wyrobów z drewna na świecie. W 35 krajach zatrudnia łącznie 29 000 pracowników. StoraEnso Wood Products Sp. z o.o. z siedzibą w Murowie specjalizuje się w produkcji drewna budowlanego. Inauguracja mająca miejsce 9.09. br. to przedstawienie technologicznie zaawansowanej linii do produkcji drzewnej. Na konferencji prasowej w której wzięli udział CEO StoraEnso Karl Henrik Sundstorm, Prezes StoraEnso Sp. z o.o. Robert Motała oraz Manager produkcji Markus Thier, przedstawiono główną strategię zakładu oraz kierunki rozwoju tartaku w Murowie na najbliższe lata. I tak przeszło 60 % produkcji kierowane jest na export, głównymi importerami są Japonia i Australia. Związane jest to z zapotrzebowaniem na specyficzny materiał drzewny dla budownictwa w tamtych rejonach. Technologie budowlane są tam głównie oparte na drzewie klejonym. W takiej technologii postawiono na terenie tartaku biurowiec i remizę strażacką. Niewielka ilość idzie na rynek Polski, co ma w następstwie działań zakładu się zmienić. Obecnie produkcja to 70 000 m sześciennych rocznie, docelowo ma osiągnąć 400 000 metrów sześciennych. Najważniejszy dla firmy jest fakt, że drzewo z tartaku kompleksowo jest przygotowane dla odbiorcy. Istotną kwestią są rozwiązania logistyczne jak i ekologia, o czym mówił Prezes Motała. „Nawet do 50 ciężarówek z drzewem przyjeżdża dziennie na teren zakładu, co niewątpliwie pogorsza stan nawierzchni dróg w gminie, mając na uwadze tą kwestię będziemy rewitalizować linię kolejową z Jełowej do Murowa żeby odciążyć transport drogowy. Tym samym 50 % dostaw przestawić na tory. W przyszłym roku chcielibyśmy już wdrażać”

nr 9 (123) wrzesień 2016


GOSPODARKA Dzięki rozwojowi zakładu zatrudnienie w chwili obecnej ma 150 osób głównie z rejonu Murowa i Opola. W najbliższym czasie poziom ma wzrosnąć do 240. Finalnie pracę w tartaku ma otrzymać 300 osób. Głównie w produkcji i obsłudze technicznej. Praca w zakładzie jest dwuzmianowa. Przy nowych założeniach produkcyjnych będą trzy zmiany. Jak mówił CEO StoraEnso Karl Henrik Sundstorm – „ Bezpieczeństwo pracowników jest rzeczą najważniejszą, stąd każda nowa osoba jest gruntownie przeszkolona. Możemy się poszczycić najmniejszą liczbą wypadków w naszych zakładach. Od roku nie mieliśmy żadnego przykrego incydentu”

Po konferencji miała miejsce oficjalna inauguracja Stora Enso Murów. Wśród zaproszonych gości oprócz zarządu spółki byli Wójt Gminy Murów Andrzej Puławski, Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska, członek zarządu Powiatu Opolskiego Krzysztof Wysdak, członek zarządu województwa opolskiego Szymon Ogłaza oraz główni importerzy i kontrahenci spółki.

Przecięcie wstęgi inaugurującej start nowego zakładu było dość nietypowe. Zamiast klasycznej wstęgi była kłoda drewna, jak przystało na producenta drzewnego. Symbolicznie zostało ono przecięte przez Wicewojewodę Violettę Porowską, tym samym nowoczesny tartak został otwarty.

5

Tartak w Murowie w zasadzie powstał na nowo, zbudowano nowe hale produkcyjne, magazyny oraz linie tartaczną do drewna klejonego. Sama taśma do sortowania ma długość 400 metrów. Wszystko w oparciu o najnowsze technologie i systemy zarządzania. Tym samym obecnie jest to największy producent drzewny w Europie.

Wójt gminy Murów Andrzej Puławski przemawiając do zebranych powiedział : „Tartak w Murowie był całe lata, ale tak naprawdę jest on teraz. Dla mnie jest to wielki zaszczyt mieć takiego potentata na swoim terenie, dzięki któremu mieszkańcy mają stabilne zatrudnienie, a gmina z płaconych podatków będzie mogła się rozwijać z korzyścią dla nas wszystkich”

Po inauguracji Firma zorganizowała dla gości zwiedzanie zakładu, który pod względem technologicznym i kwestii bezpieczeństwa zasługuje na najwyższe noty .

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


WYDARZENIA

Rolnicze święto

6

Od 2016 roku rolnicy mają możliwość dodatkowego dochodu dzięki sprzedaży bezpośredniej, która mocą ustawy weszła w życie w tym roku. Chodzi tutaj o przetworzone płody rolne takie jak np. kiszona kapusta, chleb, ciasta, smalec, a nawet umyta marchew. Dzięki ustawie ograniczona zostanie szara strefa, w której taka sprzedaż dotychczas miała miejsce. Rolnik będzie miał legalne źródło dochodu, a konsument większą ofertę. Uroczystości dożynkowe gminy Popielów, które odbyły się 20.08 br. są jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu imprez gminy. Słoneczna pogoda i doskonała oprawa imprezy ściągnęły w tym roku tłumy mieszkańców i zaproszonych gości. Uroczystości to głównie dożynkowy korowód stanowiący kulminacyjną część imprezy, gdzie poszczególne wsie z gminy Popielów prezentowały swoje wieńce dożynkowe. Tegoroczny przejazd był niezwykle barwny, a pomysłowość organizatorów przejazdu nie miała granic. nr 9 (123) wrzesień 2016


WYDARZENIA

Gospodarzem imprezy był Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński, który witając przybyłych gości, podziękował rolnikom za ich codzienny trud, za to że dzięki ich ciężkiej pracy możemy mieć chleb na swoich stołach. Jak powiedział:

Wśród zaproszonych gości byli min. włodarze gminy Popielów w osobie wspomnianego wójta Dionizego Duszyńskiego oraz sekretarz gminy Ilony Lenart, przedstawiciele poszczególnych sołectw oraz reprezentacji gmin partnerskich ze Słowacji, Czech i Węgier.

„Wasza praca to chleb który mamy na swoich Gościem specjalnym był poseł Mniejszości Niemieckiej stołach, jako gospodarz gminy zawsze będę Ryszard Galla oraz Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej Henryk Galwas. dbał o to by nikomu go nie zabrakło, a każdy okruszek był spożytkowany”…

7

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


WYDARZENIA

Podpisano porozumienie o współpracy

8

Instytucje otoczenia biznesu - Loża Opolska Business Centre Club, Izba Gospodarcza „Śląsk”, Opolska Izba Gospodarcza oraz podlegające samorządowi woj. opolskiego Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (OCRG) - podpisały porozumienie o współpracy, którego celem jest wspieranie opolskich przedsiębiorców

Porozumienie podpisano 6 września w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Obecny na nim Marszałek Woj. Opolskiego Andrzej Buła mówił, że jest to połączenie sił kilku organizacji i instytucji gospodarczych na rzecz opolskich przedsiębiorców, którzy powinni w mieć w tych organizacjach „bardzo rzetelną i realną opiekę”. Instytucje otoczenia biznesu reprezentowali: Loża Opolskiego BCC – Kanclerz Andrzej Lepich, Opolska Izba Gospodarcza – Prezes Henryk Galwas , Izba Gospodarcza „Śląsk” – Prezes Claudius Badura , OCRG – Dyrektor Roland Wrzeciono. Sygnatariusze porozumienia jednogłośnie mówli, że wspólne działania przyniosą lepsze efekty na rzecz przedsiębiorców w naszym regionie. Jak wielokrotnie podkreślali podczas spotkania „ w jedności siła”. Dlatego podpisane porozumienie to zintensyfikowanie działalności instytucji.

nr 9 (123) wrzesień 2016


WYDARZENIA Jednym z przedsiębiorców, którzy sugerowali potrzebę konsolidacji działań i oferty instytucji otoczenia biznesu był dyrektor zakładu Nutricia Danone w Opolu Andrzej Drosik, wspominał, że wiele aktywności - organizowanych zarówno przez OCRG, jak i samorządy przedsiębiorców było bardzo podobne. Czuję naprawdę ogromną satysfakcję związaną z tym, że dziś dochodzi do takiego spotkania, że ta współpraca będzie się odbywała. Chciałoby się powiedzieć, że mamy do czynienia z dobrym początkiem. Wierzę w to, że te działania będą szły w kierunku ułatwienia przedsiębiorcom działalności i będą służyły rozwojowi biznesu – podsumował Andrzej Drosik. Wydawca, publicysta i przedsiębiorca Karol Cebula dodał, że porozumienie instytucji otoczenia biznesu było potrzebne, bo „choć od 27 lat funkcjonujemy w ustroju rynkowym, to ciągle ma miejsce walka o wolność gospodarczą dla przedsiębiorców”. Tymczasem – jak mówił – często działające w Polsce organizacje nie mogą się porozumieć. „Dlatego myślę, że ta inicjatywa jest wyjątkową sprawą na skalę Polski. Oby to się rozwinęło i przyjęło w pozostałych województwach. Aby ten nasz przykład poszedł w Polskę. Bo tylko jedność, tylko wspólne działania mogą spowodować, że my damy sobie radę także z tymi, którzy są nie zawsze przychylni naszej gospodarce. Choć przecież głoszą bardzo sławetne hasła zupełnie sprzeczne z tym, co czynią” – podsumował Karol Cebula.

9

Podpisane 6 września porozumienie instytucji otoczenia biznesu - jak wynika z jego treści - ma służyć m.in. właśnie tworzeniu szerokiej palety usług na rzecz firm z woj. opolskiego wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw np. w obszarze innowacji, promocji nowoczesnych technologii, eksportu, wykorzystywania środków unijnych, optymalizacji procesów produkcyjnych czy rozwoju zasobów ludzkich. a także stałemu informowaniu się sygnatariuszy np. o trendach, tendencjach i oczekiwaniach przedsiębiorców zrzeszonych w poszczególnych instytucjach oraz podejmowaniu wspólnych działań. W ramach współpracy mają być np. organizowane wspólne seminaria czy konferencje dla przedsiębiorców oraz wspólne projekty i przedsięwzięcia wspierające rozwój współpracy między instytucjami otoczenia biznesu i między przedsiębiorstwami.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


WYDARZENIA

SZANOWNI PAŃSTWO! Informujemy Państwa, że przy OIG działa Sąd Polubowny (Arbitrażowy) z siedzibą w Opolu ul. Krakow-

ska 39, tel. 77 44 17 666, lub kom. 519 517 215. Podstawa

prawna

powołania

tego

Sądu

wynika

z części

V

Kodeksu

Postępowania

Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005 r. (Dz. Ust 178 poz. 1478 z późn. zm.).

Poddanie sporów gospodarczych orzecznictwu sądów arbitrażowych wymaga umieszczenia przez strony w umowie gospodarczej wyraźnego jasnego zapisu na sąd arbitrażowy.

Przykładowy zapis w takiej umowie winien brzmieć:

„Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy

10

Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu zgodnie z regulaminem tego Sądu”.

Dokonanie takiego wspólnego zapisu może wprawdzie nastąpić później jednak praktyka wykazała, że udaje

się to stronom najbardziej na początku współpracy przy zawieraniu umowy.

W świetle przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc).

Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest wielokrotnie krótszy.

Opłata za postępowanie jest znacznie niższa, niż w sądach powszechnych. Największe oszczędności

występują w sporach o zapłatę dużych kwot powyżej 500.000 zł, przy których opłata wynosi od 2,5% do

1% za każdą instancję, a w sądach powszechnych opłata stała wynosi 5% w każdej instancji.

Korzystanie z sądownictwa arbitrażowego zapobiega poza tym zrywaniu istniejących między podmiotami gospodarczymi więzi gospodarczych.

Dla zapewnienia wysokiej jakości wyrokom Opolskiego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) prezydium tego

sądu zaproponowało pięć List Arbitrów Rekomendowanych i Mediatorów, na których znajdują się między

innymi nazwiska sędziów Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku oraz nazwi-

ska byłych długoletnich sędziów, którzy następnie przeszli do pracy w kancelariach adwokackich i radców prawnych oraz praktyków gospodarczych.

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM MOŻE BYĆ DWUINSTANCYJNE.

Zapraszamy do rozstrzygania sporów poprzez umieszczanie w/w klauzul w umowach i rozstrzyganie ich w Sądzie Arbitrażowym działającym przy OIG w Opolu.

Szczegóły działania Sądu Arbitrażowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

www.oig.opole.pl

nr 9 (123) wrzesień 2016

Zarząd OIG w Opolu


11

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Nasi nowi członkowie Mobilne Usługi Fryzjerskie „LOCZEK” Jolanta Trawczyńska ul. Plebiscytowa 21/3, 45-359 Opole Tel. 601 955 016 studio@loczek.opole.pl

Dwór Hubertus Sp. z o.o. Brynica ul. Opolska 12a, 46-024 Łubniany Tel. 509 299 542 info@dwor-hubertus.com

12

SEBA Sp. z o.o. Sp. K. ul. Armii Krajowej 6/1B, 45-071 Opole Tel. 77 458 22 50 fax. 77 458 22 54 biuro@seba.com.pl GEP-ART. Katarzyna Kalinowska ul. Koszykowa 23, 47-224 Kędzierzyn-Kozle Tel. 502 519 385 info@gep-art.pl SEKO-Serwis Sebastian Kostka ul. Brzegowa 2, 47-208 Reńska Wieś Tel. 507 797 650 sekoserwis@gmail.com Kubik, Sawczuk-Paluch, Stańdo, Wyszatkiewicz i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych JURYSTA ul. Konsularna 1/13, 45-089 Opole Tel. 77 402 41 15-17 77 457 53 73 fax. 77 402 41 17 biuro@kancelariajurysta.pl

nr 9 (123) wrzesień 2016


Śmieci – ciąg dalszy nastapi

Korzystając na co dzień z wielu przedmiotów najczęściej nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ich pochodzenie to w dużej mierze powtórnie przetworzone śmieci. Taki stan rzeczy mamy dzięki procesowi recy-

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

klingu – dzięki któremu odpady mają szansę na drugie życie. Stąd warto tutaj podkreślić jak ważna jest segregacja śmieci. To właśnie dzięki niej mamy szanse na odzyskiwanie surowców, oszczędzanie energii, a co za tym idzie ochronę środowiska naturalnego. Przyjrzyjmy się do czego wykorzystywane są odpady podlegające procesowi recyklingu. Zacznijmy od papieru, który stanowi ogromną część wyrzucanych śmieci zarówno w gospodarstwach domowych jak i przedsiębiorstwach. Recykling jednej tony papieru pozwala nam na zaoszczędzenie 26 497, 88 litrów wody, zaoszczędzenie 2,5 m sześciennego na składowisku, zredukować emisję gazów cieplarnianych. Szacuje się że z przetworzonego papieru można wykonać około 5000 różnych artykułów. Poza oczywiście samym papierem do pisania i chusteczkami higienicznymi są to produkty takie jak np. taśmy maskujące, banknoty, klosze oświetleniowe, bandaże, fartuchy szpitalne, filtry do kawy i odkurzaczy, doniczki i podstawki, opakowania do jajek. Kolejnym produktem bez którego współcześnie trudno byłoby funkcjonować to plastik . Warto przypomnieć, że proces rozkładu plastiku to około 400 lat stąd jego segregacja jest niezwykle ważna. Wykorzystanie do produkcji nowych tworzyw materiału PET(politereftalanu etylu) pozwala zaoszczędzić 60 % energii. Z przetworzonego plastiku(PET, HDPE) możemy uzyskać : opakowania, butelki, ubrania kurtki polarowe, folie, zabawki, ramy okienne z PVC, płyty termoizolacyjne, ekrany dźwiękoszczelne. Recykling metalu jako surowca długo degradacyjnego (karoseria samochodu rozkłada się 1000 lat) stanowi istotny element w produkcji nowych produktach po

chodzenia metalowego. W zależności od materiału jaki poddamy przetworzeniu : puszki (aluminium) – wytworzenie jednej puszki z przetworzonych materiałów pozwala zaoszczędzić energię zasilającą odbiornik telewizyjny przez 3 godziny; stal – recykling stali jest tańszy niż pozyskiwanie surowej rudy metalu potrzebnej do produkcji stali; stal – przetworzenie tego materiału umożliwia znaczną redukcję zużycia energii w porównaniu z procesem produkcji z surowych materiałów; Stal – produkcja stali z materiałów poddanych recyklingowi zmniejsza ilość gazów cieplarnianych uwalnianych do atmosfery w porównaniu z procesem produkcji z użyciem surowej rudy. Zużyty sprzęt elektroniczny: przetworzenie 1 miliona laptopów pozwala zaoszczędzić energię elektryczną równą przeciętnemu rocznemu zużyciu ok. 3500 gospodarstw domowych; Z jednego miliona telefonów komórkowych można uzyskać nawet 15,87 ton miedzi, 350,17 kilogramów srebra, 34 kilogramy złota czy 14,96 kilogramów palladu. Jedno na tym przykładzie pozostaje pewne bez segregowania odpadów stan naszego środowiska naturalnego byłby w o wiele gorszym stanie.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

13


Formy wsparcia dla przedsiębiorstw organizowane przez WFOŚiGW Jedną z głównych form wsparcia finansowe-

go dla małych i średnich przedsiębiorstw jest udzielanie preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych.

14

Warto tutaj podkreślić, iż dzięki odpowiedniemu wsparciu finansowemu, firmy mogą się rozwijać. Tym samym zakupując nowy sprzęt czy wdrażając nowoczesne technologię bazujące obecnie na pro ekologicznym rozwiązaniom środowisko naturalne. Na gruncie opolskim odpowiedzialnym za dystrybucję finansów pod kątem pro ekologicznym jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W ramach projektu : „Ochrona środowiska szansą rozwoju dla MŚP w województwie opolskim – utworzenie funduszu pożyczkowego w WFOŚiGW” przyznawane są pożyczki preferencyjne dla przedsiębiorców. Ubiegać się mogą o nią przedsiębiorcy należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. Posiadający siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji. Na co przeznaczone jest wsparcie : Pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem, rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę; pożyczka nie może być udzielona na zakupy o charakterze konsumpcyjnym a także na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej” dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości, nr 9 (123) wrzesień 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

wprowadzonych wersją nr 4 z kwietnia 2012 r. (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą z dnia 16 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami; pożyczka może być udzielona na zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. Wysokość pożyczki: maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 1 000 000,00 zł netto; minimalny wkład własny wynosi 5 % kosztu przedsięwzięcia netto; koncentracja kapitału w ramach udzielanych pożyczek u jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 1 150 000 PLN, jednakże jednorazowa pożyczka udzielana na cele inwestycyjne i nie inwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej nie może być większa, niż 1 000 000 PLN. Przeznaczenie pożyczki – przykłady na zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników; na zakup nieruchomości wraz z remontem; na infrastrukturę techniczną – sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe, wentylacyjne i klimatyzacyjne; na modernizację źródeł ciepła, w tym również z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej; na zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów; na zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowane.


Złom i jego rodzaje

Skupy złomu i metali kolorowych, to punkty gdzie każdy z nas może oddać odpady metalowe otrzymując za nie zapłatę. Co oczywiście jest rzeczą ogólnie wiadomą, nie wszyscy jednak wiedzą jak podzielony jest złom i co z niego w dalszym etapie procesu recyklingu można wytworzyć. Poprzez definicję złomu rozumiemy przedmioty metalowe, przeznaczone do wykorzystania w procesie recyklingu  poprzez ich ponowne przetopienie (złomowanie). Do złomu należą np. metalowe  odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki,  odpady komunalne  z metalu, wyeksploatowane samochody (pozbawione elementów niemetalicznych, tzn. tapicerki, uszczelek, płynów itd.), maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie, skorodowane, bądź nienadające się do dalszej, bezpiecznej eksploatacji itp. Segregacja złomu w punktach skupu ma na celu dokładne posortowanie metali pod kątem ich dalszego wykorzystania. Przychodząc do skupu, osoba odpowiedzialna za punkt odbioru metali, dokładnie wie jak klasyfikuje się złom. I tak ze względu na materiał od którego pochodzi złom podlega on klasyfikacji na : stalowy, żeliwny, metale niezależne ( tzw. kolorowe) Złom stalowy ma dwa główne gatunki: Złom wsadowy – złom posiadający takie wymiary, postać i skład chemiczny, które pozwalają na bezpośrednie wykorzystanie go jako wsadu w piecach hutniczych. Grubość od 4mm. Pozostałe wymiary 1500 mm x 500 mm x 500 mm.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Złom nie wsadowy – złom, który musi zostać poddany obróbce termicznej lub mechanicznej dla uzyskania potrzebnych wymiarów, postaci i masy przed wykorzystaniem go jako wsadu w piecu hutniczym. Jako rodzaje złomu nie wsadowego, wyróżnia się m.in.: Złom ciężki – grubość min. 6 mm (np. pręty zbrojeniowe, grube rury). Złom lekki – grubość max. 4 mm (np. blacha). Złom żeliwny Żeliwny maszynowy – tzw. żeliwo ciemne (np. korpusy silników) Żeliwny handlowy – tzw. żeliwo białe (np. instalacje sanitarne). Złom metali nieżelaznych Obejmuje złom: aluminium (puszki po napojach) , cynk, miedź, ołów oraz stopy metali: mosiądz, znal, kajner Dla producentów najdroższym złomem jest ten pochodzący z metali niezależnych jak np. miedź. Ceny odpadów metalowych poprzez podział są zróżnicowane i tak najdroższa jest wspomniana miedź, jej średnia cena to około 16 PLN za kg. Za aluminium w skupie otrzymamy około 4,00 PLN za kg. Ceny złomu stalowego to około 0,40 PLN za kg. Warto więc robiąc porządki przydomowe zebrać zbędne odpady metalowe i zawieść je do punktu skupu, gdzie będą one ponownie wykorzystane, a za nasza fatygę otrzymamy zapłatę. Dodatkowo przy wyrzucaniu śmieci zróbmy oddzielny pojemnik na puszki po napojach, gdzie zazwyczaj jest na puszcze napis alu stąd mamy pewność z jakiego materiału została ona wykonana. Po zapełnieniu pojemnika możemy je oddać w punkcie skupu.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

15


Recykling jest OK

Podróżując w tym roku po Słowenii moją uwagę zwróciły pojemniki na recykling, kolorowe dodatkowo ozdobione ciekawymi śmiesznymi wzorami. Po-

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

jemniki nie są oczywiście czymś wyjątkowym w Europie, natomiast dla mnie 16

ciekawe było to jak wszyscy bez względu na wiek z nich korzystają. Widok małych dzieci, które bez żadnej asysty dorosłych nosiły odpady do odpowiednich pojemników był na porządku dziennym. Stąd pojemniki celowo malowane są tam na konkretne kolory, dodatkowo obklejone są w śmieszne wzory butelek czy opakowań tak, żeby szczególnie dzieci bez trudu mogły się orientować co do przeznaczenia pojemnika. Piszę o tym bo warto na pewno korzystać z dobrych wzorców do jakich postawa pro ekologiczna mieszkańców Słowenii się zalicza oraz po to by zwrócić uwagę na sam proces recyklingu. Recykling (recycling ang.) to proces powtórnego wykorzystania odpadów, co ma na celu ochronę środowiska poprzez ograniczanie zużycia surowców naturalnych, czego wynikiem jest ponowne użycie materiałów odpadowych . Jedną z form recyklingu jest segregacja śmieci , która prócz dobrych chęci nie wymaga od nas większego zaangażowania. Stąd ważne jest by każde państwo promowało ją i wdrażało programy mające na celu budowanie od najmłodszych lat postaw pro ekologicznych, czego przykładem może być wspomniana przeze mnie Słowenia. W Słowenii według Eurostatu ilość odpadów podlegająca recyklingowi to przeszło 40 % co plasuje ją wysoko w rankingu krajów UE . W Polsce jest to 13 % czyli wciąż mamy dużo do zrobienia, żeby zbliżyć się do średniej UE, która wynosi 27 %. nr 9 (123) wrzesień 2016

Działania mające na celu polepszenie tego stanu rzeczy w Polsce to programy edukacyjne realizowane przez Ministerstwo Środowiska takie jak np. Ekodzieciaki – kampania dedykowana do dzieci i młodzieży, dzięki której przybliżana jest najmłodszym ochrona środowiska w przystępny dla nich sposób. Kampanie pro ekologiczne czy konkursy są prowadzone z myślą o kształtowaniu świadomości ekologicznej. Same działania Ministerstwa jak i organów podległych nie są jednak wystarczające. Bardzo wiele zależy od nas samych szczególnie rodziców, którzy wychowując dzieci powinni zwracać uwagę na ekologię co na pewno będzie procentowało w przyszłości. Segregacja śmieci w niektórych krajach jest obowiązkowa pod groźbą wysokich kar pieniężnych co jak w przypadku np. Austrii doprowadziło do bardzo wysokiego wzrostu odpadów podlegających recyklingowi. Co stawia go w czołówce krajów z najwyższym wskaźnikiem powtórnego przetwarzania odpadów. W Polsce pozostaje prawo wyboru , jeśli nie segregujemy płacimy więcej za odbiór śmieci . Polska do 2020 roku zgodnie z dyrektywą unijną ma przetwarzać 50% odpadów ,pozostaje więc niewiele czasu by ten wskaźnik osiągnąć. Jeśli więc będziemy bardziej zdyscyplinowani w segregacji odpadów, powinniśmy sprostać wymogom unijnym. Ważne jest by ten temat towarzyszył od najmłodszych lat, stąd wszelkie kampanie edukacyjne, lekcje, spotkania powinny być na porządku dziennym . Pamiętajmy, że przede wszystkim wymagać powinniśmy od siebie, stąd kształtowanie postawy ekologicznej leży w gestii każdego z nas.


Gdzie trafiają odpady

Odpady, które są wywożone z naszych domów trafiają na specjalne wysypiska gdzie są odpowiednio składowane. W większości gmin znajdują się składowiska odpadów gdzie służby komunalne odpowiedzialne za wywóz śmieci je dostarczają, a następnie są one zagospodarowywane. W tym tekście chciałbym przybliżyć temat składowisk i ich podziałów. Przyjrzyjmy się zatem jak definiowane jest składowisko odpadów : Składowisko odpadów – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania  odpadów. Pojęcie składowisko obejmuje również  wylewisko odpadów ciekłych,  wysypisko odpadów komunalnych, a także zwałowiska mas ziemnych. Składowanie odpadów może odbywać się wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym. Niekiedy w tym samym miejscu prowadzi się też selekcję i częściowy odzysk surowców wtórnych. Właścicielem składowiska jest zazwyczaj miejscowy samorząd terytorialny. Jak widać na powyższej definicji jest to obiekt, który wymaga bardzo precyzyjnego przygotowania pod względem szczelności tak żeby składowane odpady nie miały odziaływania na otoczenie. Kwestią równie istotną jak uszczelnienie jest wybranie takiej przestrzeni, której gabaryty i rozmiar będą mogły zapewnić gospodarkę odpadami na przynajmniej kilkadziesiąt lat.W czasach kiedy śmieci nie podlegały żadnej polityce gospodarowania, były one przyczyną wielu chorób i epidemii, które dziesiątkowały ludność Europy. Dzikie wysypiska były na porządku dziennym , a tabuny odpadów i nieczystości rzeczą zupełnie normalną. Nie muszę chyba mówić o wszechobecnym fetorze panującym szczególnie w wielkich aglomeracjach miejskich.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Stąd zorganizowane składowiska stały się alternatywą dla dzikich wysypisk i zanieczyszczonych ulic. W naszym kraju mamy trzy rodzaje składowisk odpadów: Niezorganizowane – zajmują wyrobiska lub naturalne zagłębienia terenu, bez specjalnego przygotowania. Skutkiem takiego składowania odpadów jest m.in. zanieczyszczenie wód gruntowych, niekontrolowana emisja gazów do atmosfery oraz nadmierny rozwój ptactwa i gryzoni. Pół-zorganizowane – budowa takich składowisk w ostatnich latach jest podejmowana dość często. Od poprzedniego rodzaju składowisk odróżnia je zastosowanie izolacji składowanych odpadów od podłoża. Sposób ten jednak również nie zabezpiecza środowiska przed emisją odcieków oraz odorów i pyłów. Stanowi przejściową formę w dążeniu do prawidłowego urządzenia i eksploatacji składowisk. Zorganizowane – posiadają one specjalną lokalizację, z uwzględnieniem kryteriów hydrogeologicznych  i  geotechnicznych, spełniają obowiązujące wymogi techniczne oraz są odpowiednio eksploatowane. Odpady na składowiskach powinny być składowane w sposób selektywny i tylko takie odpady, z których wcześniej odzyskano odpady nadające się do ponownego przetworzenia. Zakazuje się w Polsce składowania na składowisku odpadów następujących rodzajów odpadów: 1) występujących w postaci ciekłej 2) o właściwościach wybuchowych, żrących 3) zakaźnych medycznych i zakaźnych 4) opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm;

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

17


WYDARZENIA

Podpisano pierwsze umowy na innowacyjne projekty

G&S, ifm ecolink, Narzędziownia Bogdan Pszenica i Stegu to pierwsze przedsiębiorstwa, które zostaną wsparte unijnym dofinasowaniem. W sumie zarząd woj. opolskiego zatwierdził do dofinansowania 27 innowacyjnych projektów opolskich przedsiębiorców.

18

Środki na innowacyjne projekty w ramach funduszy unijnych otrzymały firmy z województwa opolskiego.

Projekty te zostaną dofinansowane z pieniędzy unijnych z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego. Rozdysponowało je w ramach naboru na innowacje – pierwszego w perspektywie finansowej 2014-2020 - Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Całkowita wartość wszystkich 27 przyjętych do dofinansowania projektów, które chcą zrealizować opolskie firmy, to prawie 187,3 mln zł. Wartość przyznanego dofinansowania to łącznie ponad 87,8 mln zł. Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła na uroczystym podpisaniu pierwszych umów w OCRG 8 września przyznał, że miał obawy, czy znajdą się chętni, by realizować projekty innowacyjne, które nie są łatwe. Przypomniał, że zanim rozpoczęły się nabory odbyło się wiele spotkań – powiatowych i branżowych – poświęconych innowacjom. Zaznaczył też, że kryteria, które stworzono do poszczególnych naborów – w tym na innowacje – nie są „kryteriami urzędników”, tylko kryteriami wypracowanymi wspólnie z przedsiębiorcami. „Bardzo się cieszę, że to, co położyliśmy na stole w postaci środków finansowych na dotacje, zostało przez naszych przedsiębiorców zagospodarowane. Uważam, że nasza siła jest właśnie w przedsiębiorcach i w tym, że chcą te pieniądze pozyskiwać” – mówił. Pierwsze umowy o dofinansowanie podpisali prezes zarządu firmy Stegu Michał Biskup, członek zarządu firmy IFM Ecolink Andrzej Durdyń, właściciel Narzędziowni Bogdan Pszenica i prezes zarządu firmy G&S Henryk Gajda.

nr 9 (123) wrzesień 2016


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wspiera inwestycje realizowane przez przedsiębiorców MŚP na terenie województwa opolskiego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu od roku 2010 finansuje ze środków RPO WO 2007-2013 przedsiębiorców na podstawie umowy podpisanej z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. Z pożyczek tych mogą skorzystać przedsiębiorcy należący do sektora MŚP oraz prowadzący działalność lub realizujący inwestycje na terenie województwa opolskiego. Pożyczki udzielane przez Fundusz ze środków RPO WO przeznaczone są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne. Na cele inwestycyjne takie jak: zakup maszyn, urządzeń, samochodów oraz linii produkcyjnych okres kredytowania wynosi do 5 lat, inwestycje związane z budową, przebudową, zakupem i remontem nieruchomości kredytowane są na okres do 10 lat, a cele nieinwestycyjne związane z zakupem materiałów lub surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali finansowane są na okres kredytowania do 3 lat. Pożyczki charakteryzuje niskie oprocentowanie, gdyż z pomocą de minimis wynosi 2,5% w stosunku rocznym. Należy dodać, że jest to jedyny koszt ponoszony przez przedsiębiorców, gdyż Fundusz wspierając przedsiębiorców nie pobiera żadnych opłat i prowizji.

- Dlaczego skorzystał Pan z pożyczki w WFOŚiGW w Opolu, a nie finansował Pan planowanej inwestycji w Banku? Jasne zasady, bardzo niskie oprocentowanie, zerowe ryzyko, do tego bardzo miła i profesjonalna obsługa. Z całą pewnością poleciłbym innym przedsiębiorcom pożyczkę w WFOŚiGW! - Czy było dużo formalności do załatwienia, aby uzyskać pożyczkę? Nie taki diabeł straszny, jak go malują, formalności do załatwienia nie jest więcej jak w banku komercyjnym. Pracownicy WFOŚiGW w Opolu są bardzo pomocni. - Jest Pan przedsiębiorczą osobą, więc w niedalekiej przyszłości z pewnością będzie Pan realizował kolejne inwestycje /czego życzę/, więc czy zamierza Pan kontynuować współpracę z WFOŚiGW w Opolu? Tak, zamierzamy kontynuować współpracę z WFOŚiGW w Opolu, w przyszłym roku mamy w planie wykonać projekt na dalszą rozbudowę magazynu.

Małgorzata Oleksiewicz – koordynator Zespołu udzielającego pożyczki przedsiębiorcom MŚP przeprowadziła rozmowę z jednym z Beneficjentów Funduszu - Panem Zbigniewem Maleska prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: Zakład Produkcyjno Handlowy Doktorvolt Zbigniew Maleska z siedzibą w Dobrodzie- - Dziękuję za podzielenie się spostrzeżeniami niu. Beneficjent skorzystał już dwukrotnie ze wsparcia z nawiązanej współpracy z Funduszem. Funduszu polegającego na finansowaniu realizowanych - Dziękuję również. przez siebie inwestycji. Poniżej fragment rozmowy: - Co jest przedmiotem Pana działalności gospodarczej? Jesteśmy hurtownią elektryczną sprzedającą przez Internet artykuły elektrotechniczne na terenie całej Europy, produkujemy również rozdzielnice Elektryczne oraz przedłużacze 230V, siłowe, Caravan.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole www.wfosigw.opole.pl

- Jaki rodzaj inwestycji sfinansował Pan pożyczką uzyskaną z WFOŚiGW? Inwestycja w Malichowie koło Dobrodzienia, budowa hali magazynowej z zapleczem biurowym oraz zakup Centrum frezująco - wiercące CNC.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

19


Forum

20

OPOLSKIEGO BIZNESU

nr 9 (123) wrzesień 2016

Fob wrzesien 2016  
Fob wrzesien 2016  
Advertisement