Page 1

Forum LAURY 2014

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 1 (105) styczeń 2015

1

Włodzimierz Karpiński

Laury 2014

Minister Skarbu Państwa

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

Szczęśliwego Nowego Roku

2015 Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń, a gdy się one już spełnią nich dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens! życzy

2

Forum OPOLSKIEGO BIZNESU

nr 1 (105) styczeń 2015


LAURY 2014

Laury

w ręce najlepszych

prof. dr hab. Marian Duczmal Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Przewodniczący Kapituły Laurów 2014

L

aury Umiejętności i Kompetencji, które są przyznawane od 1992 r., stały się ważnym i prestiżowym wyróżnieniem dla ludzi, instytucji, firm i organizacji. Przyznając nagrody doceniamy ich sukcesy i osiągnięcia w biznesie, w życiu gospodarczym i społecznym, medycynie, nauce, edukacji oraz sporcie. Nagradzamy Laureatów za łączenie osiągniętego sukcesu gospodarczego lub zawodowego z działalnością publiczną, kiedy to wykazują się Oni etyczną postawą, odpowiedzialnością i aktywnością społeczną oraz działają dla dobra społeczności lokalnych i godnie reprezentują nasz region. Laury to – już od setek lat – symbol sławy i bohaterstwa. Zdobycie Lauru jest równoznaczne z uznaniem i powodzeniem, odnoszeniem sukcesów, byciem odpowiedzialnym za sukcesy, które mają służyć dobru społeczeństwa. Najważniejszym wyzwaniem, jakie dzisiaj stoi przed województwem opolskim, jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacji, realizacja kompleksowych działań wspierających rodzinę, nowe inwestycje, przedsiębiorczość i innowacyjność, a także tworzenie nowych miejsc pracy. Każdy Laureat, a przede wszystkim, jego osiągnięcia i sukcesy, podnoszą prestiż przyznawanego przez nas wyróżnienia. To m.in. tegoroczni Laureaci realizują te cele. Kapituła, której mam zaszczyt przewodniczyć, po raz kolejny starała się dostrzec nie tylko ludzi i instytucje odnoszące sukces w swoich dziedzinach, ale także czy potrafią się nimi podzielić poprzez aktywność społeczną w swoim środowisku i wspierać różnorodne akcje charytatywne i inicjatywy lokalne. Bez wątpienia można powiedzieć, że są firmami i instytucjami społecznie odpowiedzialnymi. Zdobywcy Laurów, swoją codzienną działalnością pokazują, że także w trudnej rzeczywistości systematyczna praca, rzetelność, aktywność, szukanie nowych innowacyjnych rozwiązań, stała współpraca z otoczeniem, prowadzi do sukcesu jednostki zespołu organizacji. Z dumą mogę stwierdzić, że już trzeci rok z rzędu w gronie nagrodzonych znajduje się przedstawiciel polskiego rządu. Co najważniejsze, są to nagrody przyznawane za faktyczne związki z Opolszczyzną i działanie na jej rzecz. Nikomu chyba nie trzeba tłumaczyć, jak ważna dla naszego regionu stała się rozbudowa Elektrowni Opole. Gratuluję tegorocznym laureatom i życzę, by ich przykład zyskał licznych naśladowców. Jestem przekonany, że tegoroczne Laury Umiejętności i Kompetencji dostały się w ręce najlepszych. Zdobyli je Ci, którzy radzą sobie w każdych uwarunkowaniach społeczno – ekonomicznych, którzy sukces oparli na trwałych podstawach, nie zaś na umiejętności wykorzystania krótkotrwałej koniunktury. Wszystkim Laureatom, członkom Opolskiej Izby Gospodarczej i sympatykom życzę sukcesów w nowym 2015 roku. Przewodniczący Rady Opolskiej Izby Gospodarczej Przewodniczący Kapituły Laurów 2014 Prof. dr hab. Marian Duczmal FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

3


LAURY 2014

Opolski Orzeł Księcia Jana Dobrego

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA

Europejski Komisarz ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

4

E

lżbieta Bieńkowska, była wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju, przed rokiem została nagrodzona Kryształowym Laurem Umiejętności i Kompetencji 2013. Wówczas obowiązki nie pozwoliły jej na osobiste odebranie nagrody. W tym roku Rada Opolskiej Izby Gospodarczej postanowiła uhonorować ją przyznaną pierwszy raz w historii nagrodą specjalną – Opolskim Orłem Księcia Jana Dobrego. Elżbieta Bieńkowska jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła także Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz podyplomowe studia MBA Szkoły Głównej Handlowej. Przez całą karierę zawodową związana jest z wdrażaniem funduszy europejskich. W latach 1999-2007 była dyrektorem Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W 1999 r. pełniła funkcję pełnomocnika wojewody katowickiego ds. strategii rozwoju województwa. Wcześniej pracowała w Wydziale Gospodarki Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, gdzie uczestniczyła m.in. w pracach nad kontraktem regionalnym dla województwa. Od 2007 r. pełniła funkcję ministra rozwoju regionalnego, aż do chwili powołania jej na stanowisko wicepremiera

nr 1 (105) styczeń 2015

i ministra infrastruktury i rozwoju. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego było strategiczne, ponieważ zajmowało się efektywnym wydatkowaniem funduszy europejskich. Bieńkowska doprowadziła do pełnego wykorzystania funduszy unijnych z budżetu na lata 2004-2006 i rozdzielenia prawie 68 mld euro, które Polska otrzymała na lata 2007-2013. Laureatka jest dobrze znana na Opolszczyźnie. Wiele osób ma w pamięci zdjęcia, na których wspólnie z byłym marszałkiem województwa Józefem Sebestą trzyma w rękach symboliczny czek, który był nagrodą w konkursie o Krajową Rezerwę Wykonania - nagrodą, którą Opolszczyzna dostała za najefektywniejsze wydawanie unijnych pieniędzy. Bieńkowska jest ceniona za swoje osiągnięcia zawodowe w Polsce i zagranicą. Jest również laureatką wielu prestiżowych wyróżnień, m.in. Nagrody Kisiela, Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji. Otrzymała odznaczenie Wielkiego Oficera Królewskiego Norweskiego Orderu Zasługi, przyznane przez króla Haralda V za zaangażowanie w budowę przyjaznych relacji i współpracy między Polską i Norwegią oraz skuteczne wdrażanie Norweskich Mechanizmów Finansowych. Zna biegle język angielski. Jest mężatką i ma troje dzieci.


LAURY 2014

Kryształowy Laur

WŁODZIMIERZ KARPIŃSKI Minister Skarbu Państwa

W

łodzimierz Karpiński urodził się 16 listopada 1961 r. w Puławach. Ukończył Wydział Inżynierii Chemicznej na Politechnice Warszawskiej, a także podyplomowe studia menadżerskie na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z zakresu zarządzania i prawa UE. Do 1994 r. pracował w prywatnych spółkach, a także prowadził działalność gospodarczą. W latach 1994-2002 był wiceprezydentem miasta Puławy. Od 2003 do 2005 r. pracował jako członek zarządu Zakładów Azotowych Puławy S.A., które za jego kadencji udanie debiutowały na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2005 r. został wybrany z listy Platformy Obywatelskiej na posła na Sejm V kadencji. Dwa lata później – w kolejnych wyborach – ponownie uzyskał mandat poselski. W 2010 r. został szefem Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw i uchwał dotyczących usuwania skutków i zapobiegania powodzi. Był zastępcą przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i przewodniczącym Komisji do Spraw Służb Specjalnych. W sierpniu 2011 r. otrzymał nominację na sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Urząd ten piastował do końca kadencji Sejmu. W październiku 2011 r. po raz kolejny został posłem, a 30 listopada otrzymał nominację na sekretarza stanu w nowo powołanym Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Od 24 kwietnia 2013 r. piastuje stanowisko ministra skarbu państwa. Jako minister skarbu państwa określa zadania i nadzoruje prace wielu komórek m.in.: gabinetu politycznego, Departamentu Polityki Właścicielskiej, Biura Komunikacji Społecznej, Biura Ministra. Odpowiada również za powoływanie i odwoływanie organów spółek i podmiotów w branżach: telekomunikacja,

5

ubezpieczenia, bankowość, instytucje rynku finansowego i kapitałowego, przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), przemysł naftowy, energetyka. Jako szef MSP wspiera i nadzoruje rozbudowę Elektrowni Opole – największej infrastrukturalnej inwestycji w Polsce, która ma również strategiczne znaczenie dla województwa opolskiego i polskiej energetyki. - Elektrownia Opole II zapewni stabilne dostawy prądu do 4 mln gospodarstw domowych – powiedział Włodzimierz Karpiński. – Elektrownie opalane węglem kamiennym odpowiadają za blisko połowę produkcji prądu w Polsce. Dzięki zwiększeniu średniej sprawności nowych bloków z ok. 35 do 45 proc. emisja CO2 zostanie znacząco obniżona. Polska wkłada ogromny wysiłek w modernizację sektora energetycznego. Łączne nakłady spółek Skarbu Państwa na inwestycje w energetykę wyniosą ponad 100 mld zł do 2020 r. – dodał. Prywatnie jest szczęśliwym mężem i ojcem pięciu synów. Przyjemność sprawia mu jazda na nartach, oglądanie rozgrywek piłki nożnej oraz gra w piłkę z synami na konsoli. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Opole – Inwestują bez granic LAURY 2014

POLARIS

Opole jest pierwszym poza Ameryką Północną miejscem, w którym produkowane są pojazdy terenowe Polaris. Nowy zakład produkcyjny oficjalnie rozpoczął działalność we wrześniu 2014 r. Zakład – którego budowa kosztowała 100 mln zł - ma ponad 32 tys. mkw powierzchni. Pracować ma w nim co najmniej 300 osób. Dostawy pojazdów do klientów powinny rozpocząć się w pierwszym kwartale 2015 r. Fabryka w Opolu będzie produkować ok. 35 modeli pojazdów terenowych. Z Polski trafią one do dystyrbutorów z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

PASTA FOOD COMPANY

Francusko-beligijska spółka produkuje na Opolszczyźnie włoskie dania. Schłodzone lazanie z fabryki Pasta Food Company można już kupić w największych sieciach handlowych w kraju. Spółka zdecydowała się na inwestycję w opolskiej podstrefie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Koszt to 80 mln zł. Szefowie firmy by znaleźć odpowiednią lokalizację przejechali osobiście ponad 100 tys. kilometrów. Opolski zakład ma być najnowocześniejszym produkującym lazanie w  Europie. Docelowo pracę ma w  nim znaleźć 200 osób, a sprzedaż ma wynosić 250 mln zł.

6

KAMEX

CENTRUM WYSTAWIENNICZO–KONGRESOWE

Opolska firma Kamex działająca w branży maszynowej przeprowadziła się do nowej siedziby, którą zbudowano przy ul. Wschodniej. Rozwój przedsiębiorstwa spowodował konieczność budowy nowego zakładu. Powstał on na 8-hektarowej działce leżącej w  Podstrefie Opole Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa hala produkcyjna ma ok. 7 tys. mkw powierzchni. Cała inwestycja była warta 30 mln zł. Kluczową działalnością firmy jest produkcja siłowników hydraulicznych oraz stojaków i  podpór hydraulicznych dla górnictwa i  wykonywanie części zamiennych do siłowników hydraulicznych na rynki krajowe i zagraniczne.

CWK to obchodząca właśnie pierwszy rok działalności instutucja otoczenia biznesu. Wielofunkcyjny obiekt przystosowany jest do realizacji różnorodnych wydarzeń: targów, wystaw, kongresów, konferencji oraz wydarzeń kulturalnych. Wielofunkcyjna hala ma system mobilnych, dźwiękoszczelnych ścian, który umożliwia aranżację przestrzeni do potrzeb planowanego wydarzenia. Na płycie głównej mogą odbywać się eventy dla 2500 osób. Do dyspozycji jest także sala konferencyjna na 200 miejsc wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania multimedialne.

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

METALCHEM

- Chcemy, by park był miejscem otwartym. Ma być miejscem współpracy ludzi nauki i biznesu – mówi prof. Jarosław Mamala, prezes PNT w Opolu. Park ma zwiększyć potencjał innowacyjny i badawczy opolskich przedsiębiorstw. Dlatego powstają w nim nowoczesne laboratoria, w których można będzie prowadzić badania wytrzymałościowe i  jakościowe. Na ukończeniu jest realizacja budynku laboratoryjnego i inkubatora. Koniec budowy i  oddanie do użytku pierwszych dwóch budynków PNT zaplanowano na marzec 2015 r. nr 1 (105) styczeń 2015

O Metalchemie, który jeszcze do niedawna był zapomnianą dzielnicą, coraz częściej mówi się, że to biznesowe serce Opola. Przedsiębiorcy działający na tym terenie założyli Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem. Przystąpiło do niego również miasto Opole, które jest jednym z większych posiadaczy terenu w tym miejscu. Celem stowarzyszenia jest m.in. poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe portu. Metalchem to dzisiaj ponad 80 ha uzbrojonego terenu w  doskonałej lokalizacji. Zlokalizowane tam firmy zatrudniają ponad 2 tys. osób i dynamicznie się rozwijają.


LAURY 2014

Kapituła Laurów Umiejętności i Kompetencji 2014

Ryszard Wilczyński, Wojewoda Opolski, Laureat Platynowego Lauru Andrzej Buła, Marszałek Województwa Opolskiego Ryszard Zembaczyński, Laureat Platynowego i Kryształowego Lauru Marian Duczmal, Przewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru Karol Cebula, Laureat Platynowego i Kryształowego Lauru Andrzej Drosik, Członek Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru Andrzej Rybarczyk, Wiceprzewodniczący Rady OIG, Laureat Platynowego Lauru Henryk Galwas, Prezes Zarządu OIG, sekretarz Opolskiej Kapituły Laurów

PATRONAT

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

7


LAURY 2014

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Doskonała załoga

Brökelmann Polska

8

F

irma Brökelmann Polska oferuje wysokiej jakości obróbkę powierzchniową profili aluminiowych. Oferta firmy obejmuje ponadto wszystkie możliwości obróbki mechanicznej, m.in. wiercenie, gwintowanie, tłoczenie, frezowanie, gięcie oraz wykrawanie (sztancowanie). Do ostatnich inwestycji firmy należy m.in. zakup trzykomorowej myjni ultradźwiękowej, za pomocą której świadczone usługi firmy stają się bardziej kompleksowe. Firma Brökelmann Polska wyróżnia się na rynku innowacyjnym podejściem, a zatem świadczeniem usług o wysokiej kompetencji, dzięki którym możliwe są realizacje projektów dla wymagających klientów z branży Automotive. Spółka dysponuje wysoko wykwalifikowaną załogą, która nieustannie dąży do podnoszenia kompetencji w zakresie procesów produkcyjnych jak również z dziedzin inżynieringu i jakości. Firma wyróżnia się ponadprzeciętnym podejściem „teamowym” wszystkich pracowników do zagadnień występujących podczas codziennej pracy. W spółce organizowane

nr 1 (105) styczeń 2015

są częste imprezy integracyjne. Do ostatnich zaliczyć można udział pracowników w turnieju piłki nożnej o Puchar Marszałka Województwa Opolskiego. W 2012 r. firma wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością certyfikowany wg normy ISO-9001. Do ostatnich osiągnięć firmy zaliczyć można zakończenie wdrożenia sytemu informatycznego, na podstawie którego zarządzana jest cała firma. O potencjale i możliwościach przedsiębiorstwa świadczy fakt pozyskiwania nowych zleceń, czego wynikiem jest konieczność zwiększania powierzchni produkcyjnej, która w obecnej chwili wynosi 3500 mkw. Jednocześnie następuje cykliczne zwiększenie poziomu zatrudnienia spółki. Dzięki realizacji polityki działalności firmy, spółka została doceniona wieloma nagrodami oraz wyróżnieniami, do których zaliczyć można między innymi Diamenty Forbesa wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes w kategorii firm o poziomie przychodów od 5 do 50 mln PLN w województwie opolskim.


LAURY 2014

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Laur Umiejętności i Kompetencji

Zdzisław Bąk Prezes Banku Spółdzielczego w Namysłowie

9

P

rzed podjęciem pracy w Banku Spółdzielczym w Namysłowie, Zdzisław Bąk był wieloletnim jego członkiem, zaangażowanym w rozwój spółdzielczości bankowej w środowisku miejskim i wiejskim. W 1996 r. został zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Banku Spółdzielczego w Namysłowie. Był to czas kiedy bank zwiększał teren działania. W 1999 r. Bank Spółdzielczy w Namysłowie połączył się z bankami w Byczynie, Lasowicach Małych, Niemodlinie i Pokoju. Zdzisław Bąk zajmował się scaleniem struktur. Również dużą odpowiedzialnością było kierowanie wszystkimi placówkami i opracowywanie planów ekonomicznych odzwierciedlających aktualne warunki ekonomiczne w kraju oraz możliwości techniczne i kadrowe banku. W 2003 r. Rada Nadzorcza Banku powołała Zdzisława Bąka na prezesa zarządu, które to stanowisko pełni do dzisiaj. Do 1989 r., Bank Spółdzielczy w Namysłowie działał przede wszystkim na rzecz rolnictwa i drobnego rzemiosła z powiatu namysłowskiego. Lata dziewięćdziesiąte były czasem niepokoju na rynku finansowym, który objawiał się m.in. dużą liczbą upadłości. Bank w tym okresie postawił na rozwój placówek, ich remont lub budowę od podstaw oraz informatyzację obsługi klienta. Rozszerzał ofertę produktową dla klientów indywidualnych i dla lokalnych samorządów. Trudny czas udało się przejść bez szwanku, a nawet zbudować podwaliny pod silny bank lokalny. Obecnie Bank Spółdzielczy w Namysłowie jest instytucją finansową o ustabilizowanej pozycji rynkowej z całkowicie polskim, lokalnym kapitałem. Zatrudnia 182 osoby w 27 placówkach w pięciu powiatach województwa opolskiego i jed-

nym powiecie województwa dolnośląskiego. Największym sukcesem banku jest ugruntowana pozycja na lokalnym rynku finansowym oraz ogromne zaufanie jakim darzą bank klienci. Na sukces składa się wytężona praca całej załogi, ale też wizja rozwoju firmy, którą ma zarząd. Bank Spółdzielczy w Namysłowie nie pozostaje obojętny na potrzeby rozwoju lokalnej społeczności. Wspiera przedsięwzięcia z zakresu kultury, sportu i edukacji lokalnych środowisk. Potwierdzeniem jakości oferowanych usług i obecności w lokalnym środowisku są oceny zewnętrznych instytucji, liczne nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych zdobytych tytułów i otrzymanych ostatnio nagród należą: • BANK PRZYJAZNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EDYCJA XIV; • SUPER PRODUKT LATA 2013 ORŁÓW AGROBIZNESU; • ORZEŁ AGROBIZNESU SUPER GRAND PRIX; • ORFEUSZ AGROBIZNESU. Silna pozycja na rynku finansowym, rozpoznawalność marki „Bank Spółdzielczy w Namysłowie” nie tylko przez klientów, jest efektem wkładu wniesionego przez Zdzisława Bąka, poprzez umiejętność doboru kadry zarządzającej oraz pracowników operacyjnych, a także otwartość na nowe technologie i pomysły zgłaszane przez pracowników i klientów. Istotny jest również dobór produktów i usług adekwatny do potrzeb rynku, a co za tym idzie dynamiczny rozwój banku na wszystkich płaszczyznach i konsekwentna realizacja strategii działania. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Laur Umiejetności i Kompetencji

Kazimierz Gniot

10

Właściciel firmy Gniotpol

W

1989 r. właściciel oraz prezes firmy Kazimierz Gniot wspólnie z żoną Krystyną założyli firmę GNIOTPOL. Zaczynali w przydomowym garażu w Karłowicach od produkcji przyczepek do samochodów osobowych. Chcąc zaspokoić bardzo duże potrzeby klientów na rynku pojazdów użytkowych, firma zaczęła się dynamicznie rozwijać. W konsekwencji powstały dwa zakłady: pierwszy w Kurzniach pod Karłowicami oraz drugi z siedzibą w Odrowążu – Malni. To bardzo skrócony opis stworzenia marki produkującej obecnie na rynek krajowy i europejski. Niekwestionowanym atutem i priorytetem firmy jest nacisk, jaki od samego początku istnienia Kazimierz Gniot kładzie na zaspakajanie indywidualnych potrzeb klientów poprzez elastyczną ofertę sprzedaży oraz zapewnienie asortymentu najwyższej jakości. Wdrażanie coraz nowszych technologii i otwarcie na innowacyjność to cechy jakimi charakteryzuje się Kazimierz Gniot. Dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia jakimi może się poszczycić. Niewątpliwym osiągnięciem dla branży transportowej i samochodowej było opracowanie i wdrożenie tzw. produktów aluminiowych, które odpowiadają na współczesne potrzeby świadomego klienta. Poprzez innowacyjne podejście do tradycyjnego rynku drogowych pojazdów ciężarowych udało się stworzyć gamę produktów wpływających na poprawę ekonomii i podwyższenie walorów w zakresie ekologii w tej dziedzinie transportu. W minionym roku firma GNIOTPOL obchodziła 25-lenr 1 (105) styczeń 2015

cie istnienia, co podkreślono uroczystą galą 27 sierpnia ub.r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Przy okazji, w sposób szczególny, zaakcentowano osiągnięcia firmy w zakresie jakości produktu, jakości zarządzania, jak również wagi współpracy ze wszystkimi przedstawicielami marek pojazdów ciężarowych, mających przedstawicielstwo w Polsce. Firma GNIOTPOL pod kierownictwem Kazimierza Gniota jest na pierwszym miejscu w kraju pod względem posiadanych własnych homologacji i certyfikatów na wykonywane produkty, a najnowsza umowa z partnerem z Niemiec, firmą Orten GmbH, otwiera szerzej możliwość eksportu na rynki Niemiec, Austrii i Luksemburga. Prowadzone jednocześnie w zakładach w Kurzniach i Odrowążu inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych, doprowadziły do powstania profesjonalnego zaplecza w postaci parku maszynowego opartego na najnowszych technologiach. Pod przywództwem Kazimierza Gniota stale i w sposób zrównoważony rośnie zatrudnienie w obu zakładach. Niemały wpływ na postrzeganie laureata w oczach mieszkańców gmin, na terenach których zlokalizowane są obie spółki, ma również jego działalność charytatywna. Stałe zaangażowanie w życie lokalnych społeczności widać nie tylko przez coroczne wspieranie półkolonii dla dzieci i młodzieży czy placówek Ochotniczych Straży Pożarnych, lecz również poprzez udział w takich wydarzeniach, jak ostatnie Dożynki Wojewódzkie, zapewniając odpowiednią oprawę przewożonym wieńcom dożynkowym.


LAURY 2014

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Laur Umiejętności i Kompetencji

Józef Garbacz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy

J

ózef Garbacz piastuje stanowisko prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Leśnicy z siedzibą w Strzelcach Opolskich już 25 lat - od 1989 r. Okres działalności prezesa Garbacza to w dziejach banku czas dynamicznego rozwoju, wysokich standardów świadczonych usług i doskonałych wyników finansowych, które gwarantują bezpieczeństwo funduszy i stabilność klientom, udziałowcom oraz pracownikom. Decyzje prezesa na przełomie lat skutkowały szeregiem sukcesów i przyczyniły się do znaczącego zwiększenia skali i zakresu działalności banku. Za sprawą fuzji z innymi bankami spółdzielczymi oraz przyłączenia w 2014 r. Banku Spółdzielczego w Głuchołazach i uruchomienia nowej placówki w Prudniku, Bank Spółdzielczy w Leśnicy zalicza się do grona największych banków spółdzielczych w kraju. Zajmuje też wysokie pozycje w różnych rankingach. Od października 2014 r. liczy 16 jednostek organizacyjnych, w tym 6 oddziałów, 9 filii oraz jeden punkt kasowy. Zasięgiem działania obejmuje większą część województwa opolskiego oraz jeden powiat w województwie śląskim. Bank Spółdzielczy w Leśnicy jest najpoważniejszym partnerem dla biznesu w gminach Opolszczyzny, w których funkcjonują jego jednostki organizacyjne. Sam także jest prężnym inwestorem: zmodernizował szereg obiektów bankowych i wybudował dwa nowe samodzielne budynki w Jemielnicy i Chrząstowicach. Od maja 2014 r. trwa budowa kolejnego budynku – nowej siedziby dla oddziału banku w Ozimku. Natomiast pomieszczenia po upadłej fabryce Agromet w Strzelcach Opolskich przekształcono w siedzibę centrali banku. Bank regularnie dofinansowuje także lokalne inicjatywy społeczne: wspiera szpitale, szkoły, parafie oraz drużyny piłkarskie. Prezes Garbacz jest wieloletnim zasłużonym działaczem samorządowym. Przez wiele kadencji pełnił funkcję przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnicy. Wybierany był również do zarządu

11

Krajowego Związku Banków Spółdzielczych. Obecnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej Beskidzkiego Związku Rewizyjnego. Józef Garbacz ma na koncie szereg prestiżowych nagród. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym przez Prezydenta RP w 2004 r. Może się poszczycić odznaką Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego z 2000 r., Złotą Odznaką im. Franciszka Stefczyka z 2000 r., Złotym Krzyżem im. Księdza Piotra Wawrzyniaka z 2002 r., Krzyżem Zasłużony dla Rolnictwa z 2005 r., odznaką Zasłużony dla Bankowości Rzeczypospolitej z 2006 r. W 2005 r. Józef Garbacz otrzymał Laur Ziemi Strzeleckiej w kategorii działalność gospodarcza. Bank Spółdzielczy w Leśnicy, kierowany przez Józefa Garbacza jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. Józef Garbacz jest wybitnym menedżerem rozwoju Banku Spółdzielczego w Leśnicy, realizującym misję: „Naszą dumą są nasi klienci, dumą naszych klientów jest nasz Bank”. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

PLATYNOWY LAUR KATEGORIA: Pro Publico Bono

WILHELM BEKER Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie

12

W

ilhelm Beker od początku swojej pracy zawodowej związany jest z Opolszczyzną i spółdzielczością. W latach 1976-1980 zatrudniony był w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Radłowie, a następnie w latach 1980-1981 w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Oleśnie. Od 1982 r. pracuje w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie. Początkowo był kierownikiem Oddziału Produkcyjnego, a w latach 19901998 wiceprezesem zarządu spółdzielni. Od 1998 r. jest jej prezesem. Wilhelm Beker dzięki fachowości i zaangażowaniu przyczynił się do zwiększenia bazy surowcowo-skupowej OSM, polepszenia jakości wyrobów oraz wdrożeniu lepszych rozwiązań w zakresie zarządzania i organizacji, co umożliwiło eksport produktów za granicę. Atutem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie jest produkcja artykułów nabiałowych o wysokiej jakości zdrowotnej. Wiele osiągnięć w zakresie zarządzania, doskonałej nr 1 (105) styczeń 2015

organizacji, nowoczesności, dynamiki, profesjonalnej kadry pracowniczej przyczyniło się do otrzymania wielu nagród i certyfikatów. Wymienić tu można m.in. Eurocertyfikat, Złoty Medal Samorządu Rolniczego, Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2008, Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji 2010, Opolska Nagroda Jakości 2010, Opolska Marka 2010 i 2013, Godło Promocyjne AGRO POLSKA za Masło Ekstra oraz Twaróg Półtłusty, Nagroda Orzeł Agrobiznesu 2012 i 2013, Nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, Puchar Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Wybitny Eksporter Roku 2012 oraz 2013. Masło oraz twaróg zostały wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszystkie przyznane spółdzielni nagrody są zasługą Wilhelma Bekera, jego wytrwałej pracy i zaangażowania. Traktowane są jako wyraz uznania, ale jednocześnie jako wyzwanie do dalszego rozwoju, zwiększania bazy surowcowo-skupowej, polepszania jakości wyrobów i szybkiego reagowania na potrzeby rynku. Wilhelm Beker czuwa nad wysoką jakością produkowanych artykułów nabiałowych, czego dowodem jest wdrożony system ISO:22000, który jest gwarancją dla klientów, że kupują towar produkowany według najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Jest osobą, która cieszy się dużym autorytetem wśród społeczności lokalnej, jest zaangażowany w życie społeczne. Wilhelm Beker jest aktywnym działaczem na rynku lokalnym i regionalnym, owocnie współpracuje z Urzędem Miejskim w Oleśnie, urzędami gminnymi na terenie powiatu oleskiego oraz Urzędem Marszałkowskim i Wojewódzkim w Opolu. Aktywnie wspiera również działanie Izby Rolniczej w Opolu. Obecnie jest członkiem wielu organizacji lokalnych i regionalnych, m.in: członkiem zarządu w Lokalnej Grupie Działania GÓRNA PROSNA, ,wiceprzewodniczącym Rady Opolskiej Izby Gospodarczej, członkiem Kluczborsko–Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, prezesem Stowarzyszenia Klaster Dobrej Żywności Oleski Koszyk.


LAURY 2014

nowoczesne rozwiązania dla firm

Przenieś firmę tam, gdzie taniej

13

bzwbk.pl/firmy Szczegóły oferty, informacje o opłatach i prowizjach dostępne są na stronie internetowej bzwbk.pl/firmy oraz w placówkach Banku Zachodniego WBK S.A. Stan na 25.11.2014 r.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

Brenntag Polska Sp. z o.o.

14

B

renntag Polska jest wiodącym przedsiębiorstwem branży chemicznej. Mieści się w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalizuje się w dystrybucji standardowych i specjalistycznych surowców chemicznych dla przemysłu. Oferuje blisko 4 tys. produktów chemicznych. W ofercie ma szeroki wybór chemikaliów przemysłowych oraz środków pomocniczych niemal dla każdej branży przemysłu. Swoim kontrahentom świadczy również szeroki zakres usług procesowych i logistycznych, takich jak produkcja mieszanin w oparciu o receptury klientów bądź opracowanych przez laboratoria badawczo-aplikacyjne firmy. Produkuje również specjalistyczne dodatki do pasz, utylizacji odpadów, gospodarki zużytymi opakowaniami oraz zajmuje się konfekcjonowaniem produktów masowych do opakowań przemysłowych i opakowań jednostkowych, wraz z ich etykietowaniem. Ponadto w ofercie firmy można znaleźć szeroki wybór opakowań przemysłowych stosowanych w transporcie i magazynowaniu płynnych substancji chemicznych, w tym także substancji łatwopalnych i agresywnych oraz opakowań do produktów kosmetycznych i chemii gospodarczej. Model działalności firmy Brenntag Polska jest oparty na trzech filarach: zakup, serwis, dostawa. Dzięki temu firma może zaspokajać potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. Brenntag szczyci się tym, że struktura organizacji

nr 1 (105) styczeń 2015

sprzedaży to garnitur skrojony na miarę potrzeb klienta, który znajdzie w portfolio firmy wszystko, czego potrzebuje. Brenntag na co dzień współpracuje z firmami z bardzo różnych branż: od spożywczej, przez farmaceutykę, przetwórstwo tworzyw sztucznych i kauczuku, produkcja farb i materiałów budowlanych, po uzdatnianie wody pitnej i oczyszczanie ścieków komunalnych. Klienci Brenntag mogą także korzystać z szerokiego wachlarza usług dodanych. To m.in. profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie doboru produktów, optymalizacji receptur, wdrożeń i produkcji ciągłej, wsparcie ze strony profesjonalnych laboratoriów firmy oraz doskonalenie wiedzy podczas szkoleń i konferencji. Brenntag Polska dąży do utrzymania i umocnienia pozycji lidera na polskim rynku chemicznym poprzez świadczenie usług o najwyższej jakości potwierdzonych licznymi certyfikatami. Dystrybucja produktów chemicznych to z logistycznego punktu widzenia jeden z najtrudniejszych obszarów działalności dystrybucyjnej. To działalność wymagająca profesjonalizmu i odpowiedzialności. Dlatego Brenntag Polska dokłada wszelkich starań aby transport, składowanie i konfekcjonowanie chemikaliów odbywały się z zachowaniem należytych środków ostrożności.


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: menedżer, lider społeczno-gospodarczy

Jan Mika Właściciel firmy Drewnoplast

15

B

yć przedsiębiorcą, to przede wszystkim być dla ludzi, być dobrym na rynku. Tworząc jakiś produkt musimy pamiętać, by robić to jak najlepiej. Nie można pchać w rynek „tanich bubli”, bo to prędzej czy później zaowocuje niezadowoleniem Klientów. To jakość powinna zajmować miejsce pierwsze, przed ilością – uważa Jan Mika, właściciel firmy Drewnoplast ze Strzelec Opolskich. Jan Mika działalność gospodarczą rozpoczął w 1976 r. W miejscowości Grodzisko uruchomił swój pierwszy mały warsztat stolarski, a zaraz potem wybudował tartak, który funkcjonuje do dziś. Zakład produkował głównie stolarkę budowlaną (okna i drzwi z drewna). Parę lat później, w 1984 r., od podstaw powstał zakład w Krośnicy, do którego przeniesiono całą produkcję okien. Ciągła modernizacja zakładu doprowadziła do szybkiego rozwoju firmy. W 1992 r. Jan Mika zainwestował w nową technologię. Kupił park maszynowy do produkcji okien PCV i jako pierwszy w Polsce rozpoczął współpracę z renomowaną w świecie firmą VEKA, produkującą jedne z lepszych profili PVC oraz z firmą ROTO – wiodącym producentem okuć okiennych. Produkowane przez firmę wysokiej jakości okna i drzwi dobrze się sprzedawały zarówno w Polsce jak i w Niemczech. Z chwilą rozszerzenia produkcji firmie nadano nową nazwę – Drewnoplast. Pod tym szyldem zakład funkcjonuje do dziś. Od 2000 r. ma nową siedzibę w Strzelcach Opolskich. Najnowsze inwestycje budowlane, czyli pawilon wysta-

wienniczo–szkoleniowy, punkt obsługi klienta oraz nowa hala produkcyjna diametralnie zmieniły wizerunek firmy. Drewnoplast - z przeciętnego zakładu - przeobraził się w europejskie przedsiębiorstwo. Właściciel firmy należy do ludzi nieprzeciętnie przedsiębiorczych, ambitnych i wytrwałych w dążeniu do wyznaczonych celów. Dzięki jego zaangażowaniu w rozwój, firma ma dzisiaj ogromny potencjał i doświadczenie, świetne zaplecze technologiczne, a co najważniejsze - renomę, markę i uznanie. Nowa hala wybudowana w 2014 r. ma ponad 3 tys. mkw powierzchni. Podejmując decyzję o budowie Jan Mika zadbał nie tylko o wizerunek firmy, ale również o pracownika zapewniając mu odpowiednią przestrzeń i powierzchnię dostosowaną do rodzaju wykonywanych zadań. Hala jest jasna i przestronna. Firma Drewnoplast to również najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Linię produkcyjną wyposażono w zaawansowane technologicznie urządzenia znanych międzynarodowych dostawców, takich jak Federhen, Holinger, Rotox, BJM. Maszyny są nowe, przystosowane do bezpiecznej pracy, fabrycznie wyposażone w obudowy, osłony i ogrodzenia uniemożliwiające pracownikowi niekontrolowane, niezgodne z zasadami bezpieczeństwa, manewry. Inwestycje w nowoczesną technologię podniosły wydajność zakładu oraz poprawiły warunki pracy. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Pro Publico Bono

Krzysztof Nazimek Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach 16

K

rzysztof Nazimek od 2001 r. jest dyrektorem Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św. Jadwigi w Opolu, a od stycznia 2007 r. jest również dyrektorem Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach. Ogółem zarządza 15 oddziałami szpitalnymi, 830 łóżkami oraz 800 pracownikami. Jest utalentowanym i sprawnym menedżerem dbającym o dobro chorego poprzez dbałość o infrastrukturę, jakość świadczonych usług. Dba o pracowników stwarzając im dobre i bezpieczne warunki pracy, zaplecze socjalne oraz o jak najlepszy wizerunek szpitali. Dzięki jego pracy i staraniom w szpitalu w Opolu m.in.: • od wielu lat funkcjonuje program leczenia wczesnej fazy udaru mózgu; • sprofilowano oddziały psychiatrii; • powstał pododdział Wzmożonego Nadzoru Psychiatrycznego; • nastąpił rozwój wielu form terapii zajęciowej: pracownia gliny, pracownia malarska i rysunku, pracownia wosku, hipoterapia, teatr; • co roku obchodzone są dni Solidarności z ludźmi psychicznie chorymi oraz organizowane są wystawy prac pacjentów. Od 1992 r. szpital prowadzi partnerską współpracę z Kliniką Psychiatrii w Niemczech, a także współpracę ze szpitalami psychiatrycznymi we Lwowie, Iwano-Frankowsku i Charkowie. Krzysztof Nazimek od lat jest członkiem Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, a od 4 lat jest człon-

nr 1 (105) styczeń 2015

kiem zarządu odpowiedzialnym za współpracę z Ukrainą. Szpital w Opolu jest w pełni wyremontowany wraz z instalacjami wewnętrznymi. Odnowiona została również apteka, kuchnia, pracownie diagnostyczne. Wybudowano nową salę rehabilitacyjną oraz izbę przyjęć wraz z pracownią angiografii. Ma akredytację CMJ, certyfikaty ISO. W minionym roku zajął trzecie miejsce w kraju wśród szpitali niezabiegowych, w rankingu Rzeczpospolitej. Szpital w Branicach po trudnym okresie związanym ze stagnacją, dzisiaj nie tylko nie ma długów, ale rozwija się. Przez ostatnie siedem lat udało się zmodernizować większość oddziałów szpitalnych, kuchnię, część instalacji, wyposażyć obiekt w odpowiedni sprzęt medyczny i gospodarczy. Na uwagę zasługują także umiejętności łączenia teraźniejszości szpitala z jego bogatą historią. Powstała Izba Pamięci ukazująca historię szpitala, jego twórcy i budowniczego bp. Józefa Marcina Nathana. Wmurowano pamiątkowe tablice w trzech językach: polskim, czeskim i niemieckim. Krzysztof Nazimek jest wyczulony na potrzeby chorych, pracowników i środowiska lokalnego. Stara się w każdej sytuacji znaleźć najlepsze z możliwych rozwiązań. Zarówno w Opolu jak i Branicach dba o dobrą kondycję ekonomiczną i stara się racjonalnie wydatkować środki. Z dużą łatwością potrafi zjednywać w swoim otoczeniu osoby działające na rzecz zarządzanych przez niego szpitali. Współpracuje z innymi instytucjami, pozyskuje środki i realizuje projekty mające na celu rozwój szpitali. Jest gwarantem, że będą one nadal odnawiane, modernizowane, a pacjenci i pracownicy będą czuli się bezpieczni.


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Media

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w OpolU „RADIO OPOLE” S.A.

R

adio Opole jest jedyną regionalną, publiczną rozgłośnią radiową, działającą na terenie województwa opolskiego. Spełnia misję nadawcy publicznego tworząc ofertę programową w zakresie informacji, kultury, edukacji, sportu i rozrywki, skierowaną do szerokiego grona odbiorców. Radio Opole jest najstarszą, bo istniejącą od 1952 r., rozgłośnią radiową na Opolszczyźnie. Dzięki swej ofercie programowej od ponad 60 lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym regionu jako ośrodek informacji, a także centrum wymiany poglądów między obywatelami, a reprezentującą ich władzą oraz organizacjami społecznymi. Radio Opole działając w otoczeniu charakterystycznym dla otwartego rynku mediów koncentruje się na dotarciu do jak największej liczby słuchaczy w województwie opolskim, poprzez realizację informacyjnej, społecznej i kulturowej misji publicznego nadawcy. Wieloletnia tradycja i doświadczenie oraz profesjonalna, wykwalifikowana kadra specjalistów pracujących w rozgłośni, zdobyła zaufanie ponad 100 tys. słuchaczy dziennie. Dzięki sile marki, Radio Opole stało się opiniotwórczym i wiarygodnym partnerem dla biznesu, wspierając, kreując i emitując profesjonalne kampanie reklamowe i informacyjne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Program Radia Opole ukształtowany został w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Śląska Opolskiego. Tworząc i udostępniając treści, z wykorzystaniem tradycyjnych oraz nowoczesnych kanałów ich dystrybucji (internet, media społecznościowe, urządzenia i platformy mobilne) Radio Opole: uczestniczy w życiu publicznym Opolan; dostarcza i weryfikuje informacje lokalne, krajowe i miedzynarowdowe; zaspakaja indywidualną i zbiorową ciekawość; rzetelnie i obiektywnie

17

odzwierciedla różnorodność wydarzeń i zjawisk, a jako źródło intelektulne daje inspirację i przyczynia się do rozwoju samowiedzy i samoświadomości; wspiera kształtowanie się opinii publicznej zwiększając zakres doświadczenia osobistego oraz zachęca do kreatywności, pokazując nowe możliwości działania; pomaga dążyć do osiągnięcia ustalonych celów i dokonywania wyborów politycznych, umożliwiając debatę polityczną i społeczną; promuje kulturę, edukację i rozrywkę na wysokim poziomie; dba o własny wizerunek jako rozgłośni nowoczesnej, popularnej, opiniotwórczej i wiarygodnej, kierującej się zasadami etyki dziennikarskiej i odpowiedzialności za słowo. Radio Opole jest postrzegane, zarówno przez słuchaczy, jak i przedstawicieli władzy rządowej i samorządowej, biznesu, nauki, kultury i sztuki oraz sportu, jak medium opiniotwórcze i partner przy prowadzeniu ważnych działań, mających na celu zapewnienie stabilnego rozwoju regionu i jego mieszkańców. Ponad 600 udzielonych „patronatów“ dla różnego rodzaju imprez, przedsięwzięć i wydarzeń stanowi bardzo wyraźny dowód „bycia“ Radia Opole w życiu regionu. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Firma rodzinna

TRANSANNABERG Wiesiollek J.M. Spółka Jawna

18

F

irma powstała w 1987 r. jako wspólne przedsięwzięcie małżeństwa Marioli i Joachima Wiesiollek. Początkowo siedziba mieściła się na Górze św. Anny, od której wywodzi się również nazwa przedsiębiorstwa. Obecnie siedzibą są Strzelce Opolskie. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zdecydowano o zmianie rodzaju przewożonych ładunków, z ładunków drobnych na ładunki ciężkie i nienormatywne. Pozwoliło to spółce zagospodarować niszowy w tym czasie w Polsce rynek przewozów nienormatywnych. Obecnie w swoim taborze firma ma 40 ciągników marki Volvo i Scania i ponad 50 wysoko wyspecjalizowanych naczep niskopodwoziowych i modułowych (Goldhofer, Nooteboom) umożliwiających przewóz ładunków o  długości nawet do 63 m, szerokości do 9 m i wadze do 200 ton. Firma systematycznie modernizuje tabor samochodowy, aby zaspokoić oczekiwania rynku. Chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów spółka stale powiększa zakres świadczonych usług, czego przykładem jest kompleksowa obsługa nie tylko w zakresie transportu elementów elektrowni wiatrowych, ale również w zakresie montażu tychże elementów. Wieloletnie doświadczenie, zdobyte umiejętności oraz wiedza dotycząca transportu międzynarodowego i ponadgabarytowego wsparte są wysokiej jakości sprzętem i pozwala-

nr 1 (105) styczeń 2015

ją mierzyć się z największymi wyzwaniami na drogach krajowych i europejskich. Każde otrzymane zlecenie dotyczące przygotowania i realizacji transportu traktowane jest indywidualnie, zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Firma w trosce o wysoką jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów wdrożyła w 2004 r. System Zarządzania Jakością ISO 9001. Dokłada również wszelkich starań o dbałość o środowisko lokalne przestrzegając norm Systemu Zarządzania Środowiskowego. Dużym atutem przedsiębiorstwa jest zgrany i kompetentny zespół pracowników. Firma stara się stale podnosić kwalifikacje zawodowe załogi. Chcąc doskonalić się w realizowanych działaniach biznesowych kładzie również duży nacisk na poziom świadczonych usług logistycznych: maksymalne skrócenie czasu dostawy przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu jakości. Spółka Transannaberg może się poszczycić wieloma wyróżnieniami, m.in.: • TOP 500 - Najefektywniej Zarządzana Firma w kategorii małych firm – 2009 i 2011 r.; • Laur Ziemi Strzeleckiej w kategorii Działalność Gospodarcza2011 r.; • Gazela Biznesu – 2013 r.; • Pozytywista Roku 2013, za wieloletnią działalność filantropijną.


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Załoga - Wspólny sukces

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie

19

M

isją Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jest upowszechnianie wśród rolników i mieszkańców wsi wiedzy dotyczącej rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Jest ona realizowana poprzez następujące działania: • dążenie do podnoszenia standardów świadczonych usług doradczych i szkoleniowych na rzecz producentów rolnych i mieszkańców obszarów wiejskich, • osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej w obszarze obsługi klientów i aktywnej sprzedaży oferowanych usług; • popularyzowanie rolnictwa innowacyjnego i odnawialnych źródeł energii; • upowszechnianie wśród rolników wiedzy i umiejętności na rzecz poprawy efektywności produkcji roślinnej i zwierzęcej z wykorzystaniem różnych form i metod doradczych; • stopniowa integracja społeczności producentów rolnych ukierunkowana na współdziałanie w obszarze tego samego rynku; • podnoszenie poziomu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz poprawa konkurencyjności gospodarstw; • przygotowanie rolników do korzystania z mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej; • wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w zakresie ekologii i ochrony środowiska; • podnoszenie wiedzy w zakresie innowacyjności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; • wsparcie integracji społeczności wiejskich; • wielofunkcyjny zrównoważony rozwój obszarów wiejskich; • podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców obszarów wiejskich;

• zapewnienie fachowych informacji z obszaru rolnictwa i zagadnień związanych z rozwojem obszarów wiejskich; • budowanie świadomości marketingowej wśród pracowników Ośrodka oraz instrumentów marketingowych oddziaływania na klientów; • rewitalizację parku przypałacowego - Ośrodek przyjazny historii naturalnej; • poszukiwanie źródeł finansowania Ośrodka ze środków krajowych i Unii Europejskiej. W ramach działalności doradczej OODR prowadzi działania ukierunkowane na udzielanie porad i konsultacji producentom rolnym i mieszkańcom obszarów wiejskich z zakresu: systemów produkcji rolnej, ekonomiki rolnictwa, przedsiębiorczości, rozwoju obszarów wiejskich, ekologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, wiejskiego gospodarstwa domowego, agroturystyki, edukacji, podnoszenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Ośrodek prowadzi gospodarstwa wdrożeniowe, które służą jako baza dydaktyczna praktycznego doradztwa rolniczego. W gospodarstwach prowadzona jest rachunkowość rolnicza, a wyniki służą do podejmowania decyzji organizacyjnych i inwestycyjnych. Wyniki ekonomiczno-produkcyjne w poszczególnych kierunkach produkcji rolnej wykorzystywane są dla celów doradczych. OODR współpracuje także z kołami gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeniami działającymi na obszarach wiejskich województwa opolskiego. W ramach działalności upowszechnieniowej organizuje m.in. konferencje i konkursy „Złoty Kłos”, „AgroLiga”. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o.

P

20

rzedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o. mieści się w Luboszycach, a funkcjonuje od 1994 r. Aktualnie dominującą sferą działania spółki są roboty budowlane realizowane głównie w województwie opolskim. Firma pozyskuje zlecenia dzięki wygranym przetargom na roboty publiczne ogłaszane przez samorządy oraz od osób fizycznych lub firm prywatnych. ECOKOM zatrudnia ponad 10 osób, a roczna wartość sprzedaży oscyluje w granicach kilku milionów złotych. Firma dysponuje własnym sprzętem budowlanym, maszynami i pojazdami, które pozwalają na samodzielne wykonywanie robót – jako generalny wykonawca lub kwalifikowany podwykonawca. Początki działalności były znacznie skromniejsze i na dzisiejszą pozycję firma musiała pracować przez 20 lat. Na początku przedsiębiorstwo zatrudniało pracowników na umowę-zlecenie lub cząstkę etatu, a wielkość sprzedanych robót była niewielka. W kolejnych latach zwiększała się liczba osób zatrudnionych i wzrastała wartość sprzedaży. W 2004 r. wraz z uzyskaniem przez spółkę uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Łubniany zwiększono liczbę zatrudnionych. Przez kilka lat prowadzono równolegle dwa rodzaje działalności. Z czasem okazało się, iż łączenie jest coraz trudniejsze, a czasami wręcz niemożliwe. Z Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o. o. wydzielono działalność związaną z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków i utworzono nowy podmiot Łubniańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. Spółka ta funkcjonuje jako odrębny podmiot od 1 lipca 2007 r. Spółka w pierwszych dwóch latach działalności przynosiła stratę. Od 1998 r. odnotowuje co roku dodatni wynik finansowy. W ciągu 20 lat działalności ECOKOM zrealizował inwestycje z zakresu inżynierii komunalnej na terenie gmin: Opole, Łubniany, Izbicko, Popielów, Cisek, Rudniki. Spółka od wielu lat realizuje także działania prospołeczne na rzecz lokalnej społeczności wspomagając m.in. • Stowarzyszenie Wspierania Polaków na Litwie „WILIA” w Opolu;

nr 1 (105) styczeń 2015

• Diecezjalną Fundację Obrony Życia w Opolu (Dom Matki i Dziecka w Opolu - Grudzicach); • placówki kulturalno-oświatowe gminy Łubniany. W 2010 r. spółka ufundowała stypendium (przyznawane co pół roku) dla najlepszego ucznia Szkoły Podstawowej w Luboszycach. Za te działania firma otrzymała liczne podziękowania i wyróżnienia: • Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji; • Animatora Roku w kategorii Mecenas nadany przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalnych w Gminie Łubniany Animator - w 2014 r.


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Firma Społecznie Odpowiedzialna

Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych RUDATOM Dariusz Sznotala

21

F

irma Rudatom funkcjonuje na rynku od 25 lat. Powstała w 1989 r. w Kępie pod Opolem. Wykonuje usługi z zakresu robót ziemnych i rozbiórkowych oraz usługi transportowo-sprzętowe. Rudatom dysponuje rozwiniętym taborem transportowym i maszyn budowlanych, a także może się pochwalić wykwalifikowaną kadrą pracowników. To firma rodzinna. Charakter firmy przekłada się na uwzględnienie i połączenie celów biznesowych z zapewnieniem godnych warunków pracy oraz udziałem w życiu społeczności lokalnej. Przedsiębiorstwo, korzystające dzisiaj również z usług podwykonawców, aktywnie przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. Dzięki rzetelności i doświadczeniu firma zapracowała na opinię wiarygodnego partnera w biznesie. Obecnie Rudatom zatrudnia 22 osoby. Wielu z obecnych pracowników mogą się pochwalić długoletnim stażem. Firma oferuje im godne warunki pracy oraz respektowanie pracowniczych przywilejów. Rudatom to również integracja wszystkich członków rodzin pracowników polegająca na wspólnych wyjazdach turystycznych czy balach sylwestrowych. Dariusz Sznotala, właściciel firmy, bardzo dużą uwagę przykłada do etycznego podejścia do pracowników i lokalnej

społeczności. Dzialalność gospodarcza pozwala mu dzielić się nabytym doświadczeniem z osobami, które owego wsparcia potrzebują. Przez wszystkie lata, firma Rudatom brała udział oraz sama inicjowała wsparcie dla lokalnej społeczności. Aktywnie uczestniczyła w niesieniu pomocy dla poszkodowanych mieszkańców gminy Łubniany podczas powodzi. Otrzymała również podziękowania z rąk lokalnych władz za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w 2011 r. Przedsiębiorstwo uczestniczy w różnych akcjach charytatywnych wspierając je finansowo. Otrzymało za te działania liczne podziekowania i dyplomy. Rudatom wspiera również sport tj. szkółkę piłkarską SOCCER COLLEE w Łubnianach, klub hokejowy Orlik Opole, współtworzy drużynę piłkarską LZS Rudatom Kępa oraz wspiera klub we wszystich sprawach organizacyjnych. Park maszynowy, który powstał przez wiele lat działalności firmy, pozwolił brać czynny udział w odnowie zasobów przyrody, poprzez wykonywanie rozmaitych prac ziemnych oraz zapewnianiu odpowiendniej przepustowości rowów mielioracyjnych w gminie Łubniany. Znakiem rozpoznawczym firmy stały się charakterystyczne czerwone samochody z dużym białym logo. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

Kamex Sp. z o.o.

22

P

odstawową działalnością firmy Kamex Sp. z o.o., która powstała w 1993 r., jest produkcja najwyższej jakości stojaków i siłowników hydraulicznych, przede wszystkim dla górnictwa, ale także dla innych gałęzi przemysłu, takich jak: budownictwo, przemysł maszynowy, samochodowy czy hutnictwo. Produkty opolskiej firmy Kamex znajdują zastosowanie na całym świecie, nie tylko w Polsce, ale również w Chinach, Australii, Rosji, Niemczech, Holandii, Turcji, Ukrainie i w Meksyku. Przedsiębiorstwo zajmuje się również naprawą i regeneracją używanych siłowników, które dzięki opatentowanym metodom przywraca do pierwotnego stanu, co znacząco przedłuża czas ich eksploatacji. Zorientowanie na klienta, wydajność i jakość są znakami firmowymi przedsiębiorstwa. Począwszy od konstrukcji, aż do nowoczesnego, sterowanego CNC parku maszyn, a przede wszystkim dzięki wysoko wykwalifikowanym pracownikom, firma jest w stanie realizować zarówno seryjne, jak i indywidualne zamówienia klienta.

nr 1 (105) styczeń 2015

Rozwój przedsiębiorstwa spowodował konieczność budowy nowego zakładu. W połowie 2014 r. Kamex przeprowadził się do nowej siedziby przy ul. Wschodniej w Opolu, wchodzącej w skład Opolskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zbudowano ją na 8-hektarowej działce. Nowy obiekt składa się z hali produkcyjnej i budynku socjalno-biurowego o łącznej powierzchni użytkowej ponad 9 tys. mkw. Inwestycja jest warta 30 mln zł. Pracę w nowej hali znajdzie 20 nowych osób. Kamex jest laureatem wielu nagród: • Gazela Biznesu, dla najdynamiczniej rozwijających się firm. Nagroda przyznawana przez redakcję Pulsu Biznesu; • Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Polskie Przedsiębiorstwo; • Elita Opolskich Eksporterów - trzykrotny laureat konkursu; • 9. miejsce w rankingu Złota Setka w kategorii Finansowe Tygrysy Opolskiej Gospodarki przygotowywanym przez Nową Trybunę Opolską. Firma zatrudnia ponad 120 osób. Jej roczne obroty sięgają 30-40 mln zł.


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Załoga - Wspólny Sukces

DIEHL CONTROLS POLSKA

23

S

półka Diehl Controls Polska powstała na bazie byłego Zakładu Elektrotechniki Motoryzacyjnej (ZEM) produkującego alternatory do samochodów. W 1997 r. ZEM nawiązał współpracę z AKO-Werke GmbH. Początkowo była to produkcja wkładów grzejnych do kuchenek elektrycznych z polami ceramicznymi. Od kwietnia 2000 r. firma rozpoczęła samodzielną działalność. Uruchomiono produkcję mechanicznych urządzeń sterujących do pralek, a następnie programatorów do zmywarek oraz, w kolejnych latach, programatorów do suszarek. W roku 2002 DIEHL Controls Polska uruchomiła produkcję elektroniczną. Początkowo na jednej linii automatycznej, a w następnych latach produkcja rozwinęła się do 10 nowoczesnych linii produkcyjnych elementów montażu powierzchniowego SMT. Wzrost produkcji sterowników elektronicznych praktycznie całkowicie wyparł produkcję programatorów mechanicznych. W 2006 r. do Wrocławia przeniesiono Dział Rozwoju tworząc jednocześnie filię zakładu. Obecnie mieszczą się tam laboratoria wraz z centrum kompetencji zakupów, sprzedaży oraz obsługi klienta. Kolejny ważny krok dla DIEHL Controls to 2011 r., kiedy uruchomiono produkcję elementów sterowniczych wraz z elementami dekoracyjnymi. W 2012 r. park technologiczny powiększono o nowoczesną, zintegrowaną linię produkcyjną oraz nowoczesne systemy do Automatycznej Kontroli Optycznej (AOI) komponentów montażu powierzchniowego (SMT). Rok 2013 stał pod znakiem głębokich zmian organizacyj-

nych w obszarze produkcji. Dla poprawy efektywności pracy, oraz w celu przygotowania zakładu do dalszego wzrostu, obszar produkcji podzielono tworząc trzy niezależne obszary, tzw. Value Stream’y (strumienie Wartości). Całość zmian polegających na fizycznej reorganizacji ułożenia maszyn i urządzeń przeprowadzono dzięki ogromnemu zaangażowaniu i determinacji całego zespołu. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że zakład pracuje w trybie 24/7 i to właśnie dzięki wysiłkom pracowników wprowadzane zmiany nie spowodowały zakłóceń w jakości produkowanych wyrobów oraz terminowości dostaw do klientów. Najlepszym zobrazowaniem dynamicznego rozwoju firmy jest stan zatrudnienia, które przez kilkanaście lat wzrosło o blisko 500 proc. W parze ze wzrostem zatrudnienia firma zdobywa liczne nagrody i wyróżnienia, jakie otrzymuje od klientów oraz podczas ogólnopolskich konkursów np. Opolska Nagroda Jakości 2010 czy przynależność do elitarnego klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm w 2009 r. W 2012 r. wysiłek zespołu włożony w poprawę bezpieczeństwa wyróżniono nagrodą Państwowej Inspekcji Pracy: Pracodawca – Organizator pracy bezpiecznej. Firma została laureatem tej nagrody na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Otrzymanie Diamenu Forbesa w 2013 r. za zajęcie 3. miejsca w kategorii dużych firm wykazujących największy przeciętny roczny wzrost wartości w województwie opolskim dodatkowo potwierdziło skuteczność realizowanej strategii oraz doceniło trud całego zespołu. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Medycyna i inżynieria biomedyczna

SŁAWOMIR ROWIŃSKI

24

Dyrektor ds. medycznych Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

S

ławomir Rowiński jest mieszkańcem Krapkowic. Z opieką zdrowotną jest związany zawodowo od 1992 r. Ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. Pracując na Oddziale Chirurgii Ogólnej w Krapkowicach uzyskał specjalizację w zakresie Chirurgii Ogólnej w 2001 r. W 2005 r. ukończył studia podyplomowe z Zarządzania Jednostkami Opieki Zdrowia na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Cały czas pracuje na oddziale chirurgii w Krapkowicach jako starszy asystent. Jednocześnie jako menadżer służby zdrowia pełni funkcję dyrektora ds. medycznych. Jest zaangażowany w organizację i przemiany krapkowickiej służby zdrowia przede wszystkim w zakresie lecznictwa szpitalnego. Systematycznie wspiera działania mające zwiększyć dostępność opieki dla pacjentów oraz poszerzyć zakres realizowanych usług. Czynnie uczestniczy w przekształcaniu powiatowej opieki zdrowotnej i umacnianiu pozycji krapkowickiego szpitala. Był jednym z prekursorów rozbudowy szpitala w Krapkowicach, której efektem jest przeniesienie działalności zabiegowej do nowo wybudowanej części i skupienie całej działalności szpitalnej w jednym miejscu. Obecnie szpital z wszystkimi oddziałami mieści się w budynku szpitala w Krapkowicach-

nr 1 (105) styczeń 2015

-Otmęcie i spełnia wszystkie obowiązujące wymogi sanitarne. Sławomir Rowiński stara się organizować pracę medyczną szpitala obserwując obecne trendy leczenia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Dzięki tym działaniom udało się wprowadzić na europejski poziom leczenie owrzodzeń podudzi i innych trudno gojących się ran. Odpowiednie usystematyzowanie pracy bloku operacyjnego sprawiło, że oddział chirurgiczny z ok. 400 zabiegów w 2009 r. zwiększył ich liczbę do ponad 1000 w 2014 r. Udało się uruchomić nową ścieżkę leczenia otyłości uruchamiając poradnię chorób metabolicznych oraz - co jest ostatecznością dla pacjentów - wykonywanie zabiegów bariatrycznych na oddziale chirurgii. Laureat przyczynił się do wprowadzenia całej gamy zabiegów laparoskopowych w ginekologii i chirurgii. Zaufaniem obdarzają go nie tylko pacjenci z powiatu. Coraz częściej na leczenie w krapkowickim szpitalu kierowani są pacjenci z innych województw. Dobrym przykładem jest również oddział położniczy, gdzie od 2010 r. zapisywany jest nowy rozdział. W 2014 r. już w październiku przekroczono rekordową liczbę porodów. W Polsce do września urodziło się 17 tys. dzieci mniej niż w roku poprzednim, natomiast w krapkowickim szpitalu tendencja jest odwrotna.


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Inwestycja zagraniczna w Polsce

Polaris Polska Sp. z o.o.

25

P

olaris to światowy lider produkcji pojazdów typu ATV, specjalizujący się również w produkcji skuterów śnieżnych, motocykli czy pojazdów elektrycznych. Koncern wybudował w Opolu zakład produkcyjny, który jest pierwszym w Europie. Nie jest to montownia, ale zakład produkcyjny, w którym odbywają się procesy spawania, malowania i montażu. W Polarisie docelowe planowane zatrudnienie ma wynieść 500–600 osób, co znacząco wpłynie na zmniejszenie poziomu bezrobocia w województwie opolskim. Polaris stawia na zatrudnienie oraz wykształcenie wysoko wykwalifikowanych pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Pierwsi pracownicy zatrudnieni w opolskim zakładzie przechodzili szkolenia w fabrykach Polaris w Stanach Zjednoczonych lub Meksyku. Dodatkowo zakład zapewnia im szkolenia zawodowe i rozwojowe na miejscu. Firmie zależy na stabilnej i długotrwałej współpracy z pracownikami, dlatego wszystkie osoby zatrudniane są na umowę o pracę. Polaris implementuje wysoce elastyczne podejście produkcyjne, które umożliwia dostosowanie produkcji do oczekiwań klientów. Oferuje szeroki wachlarz modeli i typów, aby w pełni spełnić preferencje klientów. Koncern stosuje metody zarządzania Lean, które nieustannie ulepsza, zapewniając

bezpieczne środowisko pracy i spełnienie rygorystycznych standardów jakościowych. Polaris Poland Sp. z o.o. zobowiązał się do użytkowania zakładu przy ul. Wspólnej w Opolu, jego wyposażenia, maszyn, urządzeń, jak również własnych produktów w sposób minimalizujący możliwość spowodowania uszczerbku dla środowiska lokalnego czy też lokalnego społeczeństwa. Polaris pragnie wspierać lokalne inicjatywy, dlatego zapowiedział angażowanie się w akcje związane z ochroną środowiska lokalnego. Koncern przestrzega wszystkich przepisów z zakresu ochrony środowiska wynikających z obowiązków ustawowych, regulacji wykonawczych czy też uwarunkowanych stosownymi pozwoleniami. Posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów, emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz pozwolenie wodno-prawne. Minimalizuje swój wpływ na środowisko naturalne poprzez ograniczenie testów pojazdów jedynie do wygrodzonego terenu i toru testowego na terenie zakładu, jedynie w granicach strefy przemysłowej. Wybudowana oczyszczalnia ścieków oczyszcza i neutralizuje wszystkie powstające w zakładzie ścieki przemysłowe. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery jest niewielka i mieści się w limitach standardów emisyjnych dla miasta Opola z dużym zapasem. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: Inwestycja zagraniczna w Polsce

MEB Technical GmbH sp. z o.o.

26

M

EB Group skupia firmy specjalizujące się w planowaniu, zarządzaniu i wykonywaniu prac w zakresie elektrotechniki, energetyki, techniki obiektów przemysłowych, wdrażaniu nowoczesnych technologii, zarządzaniu energią i doradztwie technologicznym i gospodarczym. MEB Group realizuje kompleksowo projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wdraża nowoczesne technologie w zakresie samowystarczalności energetycznej obiektów. Unikalną cechą firmy jest jej międzynarodowość z polsko-niemiecko-austriackimi powiązaniami, jak i zachodnioeuropejski poziom jakości wynikający ze ścisłego powiązania poszczególnych spółek Grupy MEB z centralą w Monachium. Wysoko wykwalifikowana kadra inżynierów, doradców, techników i monterów stanowiąca grupę 180 indywidualnych osobowości i talentów oraz obecność w strukturach MEB Group 20 niezależnych ekspertów w dziedzinie elektrotechniki, energetyki i OZE świadczy o międzynarodowym profesjonalizmie. Także na rynku polskim firma z sukcesem koncentruje się na profesjonalnym świadczeniu usług i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii. Do swoich osiągnięć MEB Group zaliczyć może: • współudział w budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 56 MWp na terenie lotniska w Ahlhorn w Niemczech; • biogazownię o mocy 1,4 MW w Lambsborn w Niemczech; • stworzenie w Opolskim Centrum Logistycznym centrum szkoleniowo-badawczego w zakresie rozwoju technologii fotowoltaicznych oraz technologii magazynowania i zarządzania energią elektryczną;

nr 1 (105) styczeń 2015

• promocja „E-Mobilności” – stworzenie pierwszej w Opolu, ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów z napędem elektrycznym i hybrydowym (Carport), przy wykorzystaniu energii odnawialnych; • udział pochodzących z Opolszczyzny fachowców w ramach Grupy MEB w wykonawstwie instalacji w najnowocześniejszym budynku w Wiedniu. Budynek ma być siedzibą inwestora i projektem referencyjnym w zakresie technologii budynku pasywnego dla całej Austrii. Koszt inwestycji - 200 mln euro; • udział fachowców z Opolszczyzny w budowie największego na świecie centrum recyklingu aluminium koncernu Novelis w Nachterstedt, Niemcy. Wartość inwestycji - 250 mln euro. Zakres działalności centrum szkoleniowo-badawczego Grupy MEB w Opolu obejmuje: • organizację szkoleń w zakresie zastosowania i montażu OZE dla firm partnerskich, z akcentem na instalacje fotowoltaiczne, z zintegrowanym systemem magazynowania i managementu energii; • promocje i spotkania informacyjne dotyczące produktów i rozwiązań z dziedziny OZE; • prace nad zastosowaniem mini elektrowni wiatrowych do wspomagania instalacji fotowoltaicznych; • organizowanie spotkań informacyjnych oraz realizacja projektów związanych z biogazowniami rolniczymi i komunalnymi; • realizacje dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie „Smart Home” oraz przemysłowej automatyki budynków ze szczególnym naciskiem na management energii.


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: menedżer, lider społeczno-gospodarczy

Zdzisław Sarnicki właściciel Biura Handlowego GAMA

B

iuro Handlowe GAMA działa na rynku od 1991 r. Firma skupia się przede wszystkim na sprzedaży nowych maszyn budowlanych oraz części zamiennych. Przedsiębiorstwo świadczy również usługi serwisowe, wykonuje naprawy kapitalne oraz naprawy bieżące. GAMA współpracuje z największymi producentami ciężkiego sprzętu budowlanego na całym świecie. Dzięki szerokim kontaktom oferuje pełny wybór oryginalnych części zamiennych do różnego typu spycharek i innych maszyn budowlanych. W ciągu wielu lat działalności firma zdobyła opinię solidnej i świadczącej najwyższej jakości usługi handlowe i serwisowe. To, obok grupy doświadczonych pracowników zapewniających fachową obsługę techniczną, największe atuty firmy. Właśnie one zdecydowały o podpisaniu w 2000 r. umowy o wyłącznym przedstawicielstwie handlowym na Polskę z Czelabińską Fabryką Traktorów URALTRAK. GAMA sprzedaje spycharki nie tylko w kraju, ale także w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i Litwie. W porozumieniu z producentem GAMA rozpoczęła wdrażanie procesu montażu spycharek gąsienicowych w Polsce. Zdzisław Sarnicki potrafi umiejętnie dostosować działania firmy do warunków gospodarki rynkowej. W ostatnich latach inwestował w rozwój i rozbudowę firmy, tym samym stwarzając nowe miejsca pracy. Wprowadził nowoczesne technologie, metody zarządzania i marketingu, zapewniając sukces rynkowy i dobrą sytuację finansową firmy. Przedsiębiorstwo GAMA w szerokim zakresie angażuje się nie tylko w działalność biznesową, ale również prowadzi działalność charytatywną, wspierając osoby potrzebujące oraz różne instytucje. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach podejmowanych przez władze lokalne. Jest nagradzane licznymi nagrodami za wkład w rozwój gospodarczy gminy i powiatu oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej. Poza prowadzeniem firmy największą pasją Zdzisława Sarnickiego jest piłka nożna. Od 2012 r. jest prezesem MKS-u Kluczbork. Prowadzenie klubu to dla niego wielki zaszczyt i przyjemność. Laureat sam mówi z uśmiechem, że jego samopoczucie zależy od pozycji MKS-u w tabeli.

27

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: menedżer, lider społeczno-gospodarczy

Adam Zadorożny Prezes firmy West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem

28

A

dam Zadorożny kształcił się w latach siedemdziesiątych na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Doświadczenie w przemyśle zaczął zdobywać jako projektant aparatury chemicznej. Później kolejno zajmował stanowiska specjalisty technicznego, kierownika, dyrektora oraz wiceprezesa zarządu APC Metalchem S.A. - Zakładów Aparatury Chemicznej Metalchem w Opolu. W 1998 r. założył firmę West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. Do dzisiaj jest jej prezesem. Firma rozpoczęła swoją działalność z misją projektowania i budowy nowoczesnych instalacji z branży chemicznej i ekologicznej, w szczególności w zakresie oleochemii i utylizacji odpadów tworzyw sztucznych oraz związków ropopochodnych. Współpracuje z jednostkami B+R, z uczelniami wyższymi (politechnikami: opolską, wrocławską, krakowską, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Chemicznej) oraz doświadczonymi technologami, architektami i projektantami. W swoim dorobku firma ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych technologii dla przemysłu oraz przeprowadzenie kilkudziesięciu projektów mających na celu wdrożenie prac badawczych, rozwojowych i innowacyjnych do przemysłu. Adam Zadorożony od lat tworzy potencjał rozwojowy w regionie opolskim jako założyciel Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem oraz Instytucji Otoczenia Biznesu nr 1 (105) styczeń 2015

Przemysłowe Centrum Transferu Technologii i Wdrożeń, która zajmuje się łączeniem nauki i przemysłu poprzez szybsze, skuteczniejsze i częstsze przenoszenie rozwiązań i pomysłów naukowych na skalę przemysłową. Współpracując z władzami lokalnymi tworzy podstawy odbudowy i rozwoju przemysłu chemicznego, energetycznego oraz ekoenergetycznego. Adam Zadorożny jest również współzałożycielem oraz pierwszym wiceprezesem Opolskiej Izby Gospodarczej. Jest członkiem Klastra Chemicznego CHEM-STER - dążącego do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej nie tylko firm-uczestników klastra, ale także całego regionu w obszarze chemii specjalistycznej, m.in. poprzez efektywne podnoszenie poziomu innowacyjności i wdrażanie innowacyjnych technologii chemicznych do przemysłu. Od lipca 2013 r. Adam Zadorożny jest również prezesem Stowarzyszenia Park Przemysłowy Metalchem. Przedsiębiorcy działający w dzielnicy założyli stowarzyszenie, do którego przystąpiły prawie wszystkie firmy, a także miasto Opole, które jest jednym z większych posiadaczy terenu w tym miejscu. Celem stowarzyszenia jest m.in. poprawa infrastruktury drogowej oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe portu.


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: menedżer, lider społeczno-gospodarczy

Marcus Vonhausen Członek zarządu firmy Aludesign sp. z o.o.

29

M

arcus Vonhausen, rodowity Niemiec, jest związany z Polską od połowy lat 90. Początkowo był przedstawicielem dużego niemieckiego koncernu meblowego, zamawiającego towary w Polsce. W 2000 r., odpowiadając na zwiększone potrzeby rynku Europy Zachodniej, zdecydował się na otwarcie w Oleśnie zakładu wytwarzającego odlewy aluminiowe metodą ciśnieniową. Zarządzana przez niego firma Aludesign od początku istnienia charakteryzowała się dużą dynamiką rozwoju. Produkcję zaczynano od jednej maszyny odlewniczej, a z biegiem czasu ich liczba zwiększyła się do czternastu. Zwiększał się również asortyment produktów: obecnie jest to ok. 500 pozycji i stanowią go w główniej mierze komponenty do produkcji mebli biurowych o różnym stopniu wykończenia. Odbiorcy zlokalizowani są w krajach Unii Europejskiej. Początkowo były to głównie Niemcy i Szwajcaria, ale z upływem czasu grono klientów powiększyło się m.in. o Holandię, Czechy, Węgry, Szwecję i Portugalię. W 2008 r. Marcus Vonhausen zdecydował o otwarciu nowego działu – własnej narzędziowni. Na efekty decyzji nie trzeba było długo czekać, ponieważ: już w pierwszym roku działania wykonano ponad 20 ciśnieniowych form odlewniczych. W zarządzaniu Marcus Vonhausen stawia na innowacyjność oraz wdrażanie nowych technologii. Firma współpracuje ze środowiskiem naukowym, m. in. Politechniką Wrocławską, Politechniką Opolską, Instytutem Odlewnictwa i Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie,

VDG Akademie w Düsseldorfie. Potwierdzeniem aktywności firmy w tym obszarze jest zgłoszony w 2012 r. wynalazek – innowacyjna technologia otrzymywania form odlewniczych. Należy dodać, że firma bierze aktywny udział w projektach Unii Europejskiej, takich jak np. „Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu”. Elementem często podkreślanym przez zarządzającego firmą Aludesign jest dobra organizacja i jakość produktów. Rozwój gospodarczy i technologiczny nie znaczyłyby wiele, gdyby nie miał związku z człowiekiem. Marcus Vonhausen sam często podkreśla: „maszyny nie pracują bez ludzi”. Wraz z rozwojem firmy zwiększała się liczba zatrudnionych pracowników. Biorą oni udział w wyjazdach krajowych i zagranicznych na szkolenia, targi i sympozja, co daje szansę nie tylko na podniesienie kwalifikacji zawodowych, ale również szansę rozwoju osobistego. W listopadzie ub.r. odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej siedziby firmy w Gorzowie Śląskim. To oznacza nie tylko szansę dalszego rozwoju, ale stwarza lepsze warunki lokalowe dla pracujących tam ludzi. Firma nawiązała współpracę ze szkołą zawodową w Gorzowie Śląskim. Możliwość zatrudnienia absolwentów i perspektywy stałej pracy są szansę rozwoju dla społeczności lokalnej. Marcus Vonhausen angażuje się w działalność dobroczynną. Wspiera m.in. lokalne warsztaty terapii zajęciowej i młodzieżowe kluby sportowe. Jest osobą kompetentną i uczciwą, kierującą się szacunkiem dla pracowników. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

złoty LAUR KATEGORIA: polskie przedsiębiorstwo

ZAGA fundusze europejskie

30

Od

2003 r. firma pozyskuje i rozlicza dotacje unijne oraz inne środki niezbędne do realizacji inwestycji w przedsiębiorstwach. Potwierdzeniem jej wysokiej skuteczności i profesjonalizmu są rankingi magazynów „Forbes” i „Fundusze Europejskie”, w których od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje. Jest liderem wśród firm doradczych w województwie opolskim oraz znajduje się w czołówce krajowej. Firma systematycznie rozwija się, zwiększa zatrudnienie oraz liczbę współpracujących z nią instytucji. ZAGA specjalizuje się w doradztwie unijnym, biznesowym, kredytowym oraz wspieraniu planowania nowych procesów inwestycyjnych. Główny nacisk firma kładzie na jakość i kompleksowość usług doradztwa unijnego. Współpracując z instytucjami finansowymi, uczelniami, jednostkami badawczo – rozwojowymi, kancelariami prawnymi i patentowymi, tworzy i świadczy usługi dopasowane do potrzeb i oczekiwań klientów. Zespół firmy to eksperci z wieloletnim doświadczeniem przede wszystkim w zakresie dotacji i funduszy unijnych, analitycy oraz pracownicy działu finansów i rozliczeń. Początkowym etapem współpracy ZAGI z klientem jest

nr 1 (105) styczeń 2015

analiza projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny i szans otrzymania dotacji. Dobór najkorzystniejszego źródła finansowania jest następnym krokiem przed przygotowaniem wniosku. ZAGA zapewnia także pełne doradztwo i obsługę projektów aż do otrzymania środków i rozliczenia dotacji. Firma zrealizowała już ponad 300 projektów i pozyskała dla klientów 450 mln zł środków unijnych czego potwierdzeniem są publikacje i rankingi magazynów branżowych. W ciągu ostatnich dwóch lat ZAGA zajęła 9.i 12. miejsce w Polsce biorąc pod uwagę ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 3. i 4. miejsce w Polsce w pozyskiwaniu dotacji na e-biznes czy 8. miejsce w kraju biorąc pod uwagę ilość projektów dofinansowanych ze wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych. W województwie opolskim ZAGA jest numerem jeden od początku istnienia rankingów. Dzięki temu firma zdobyła duży portfel klientów zadowolonych z jej wysokiej skuteczności oraz najwyższej jakości oferowanych usług. Za swój duży sukces ZAGA uznaje współpracę z dużym gronem lojalnych klientów, dla których realizuje nawet po kilka kolejnych projektów.


LAURY 2014

31

Liczy się energia

© iStockphoto.com/Lonely__

Przyłącz się do nas www.tauron-dystrybucja.pl FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

srebrny LAUR

32

KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

Kociok – USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE Ryszard Kociok

Przedsiębiorstwo PORJOT Jerzy Pordzik

F

irma Kociok realizuje obecnie jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju jaką jest budowa bloków 5 i 6 Elektrowni Opole. Firma przygotowała już zaplecze, czyli parking o powierzchni 10 tys. mkw oraz miejsce, w którym zostały postawione kontenery dla pracowników firm budujących nowe bloki. Obecnie Kociok kończy wykop pod chłodnię kominową bloku nr 5. Firma Kociok – USŁUGI TRANSPORTOWE I SPRZĘTOWE Ryszard Kociok rozpoczęła działalność na opolskim rynku w 1991 r. Działa w branży budowlanej. Wykonuje roboty budowlane, ziemne, drogowe i transportowe. Dysponuje flotą koparek, wozideł budowlanych, ładowarek, koparkoładowarek, kruszarek, młotów wyburzeniowych, samochodów czteroosiowych, kontenerów, zagęszczarek, ciągników. Ma również transport niskopodwoziowy i walce drogowe. Ciągłe inwestowanie w nowoczesny sprzęt zapewnia firmie zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, a dzięki temu przedsiębiorstwo staje się przyjazne dla środowiska i mieszkańców. Firma jako jedyna dysponuje wysypem, na którym może pomieścić 700 tys. m3 urobku budowlanego i innych materiałów. Wystawia również karty przyjęcia odpadu. Przedsiębiorstwo stara się wykonać każde zlecone zadanie z najwyższą jakością, zapobiegając tym samym roszczeniom z tytułu gwarancji wykonawców. Przy wykonaniu zlecenia dba, by materiał był jak najwyższej jakości. Kociok zatrudnia pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, co pozwala na precyzyjne wykonanie zleconych prac. Inwestuje również w dalsze dokształcanie pracowników podwyższając ich kwalifikacje, co zapewnia jeszcze większą jakość i precyzję w wykonaniu przedsięwzięć.

nr 1 (105) styczeń 2015

F

irma PORJOT istnieje od 1993 r. i od początku swojego istnienia zajmuje się transportem międzynarodowym, krajowym i spedycją. Specjalizuje się w organizacji, przewozach i kompleksowej obsłudze transportu ciężkiego i transportu ponadgabarytowego. Kompleksowa obsługa przewozów nienormatywnych świadczona przez firmę, której siedziba mieści się w Strzelcach Opolskich, obejmuje również organizację niezbędnych zezwoleń, usługi pilotażu oraz przeładunku towarów. Usługi transportowe wykonywane są kompleksowo, a firma zapewnia również ubezpieczenie ładunku oraz wszystkie opłaty drogowe związane z wykonywaną usługą. Przedsiębiorstwo Porjot specjalizuje się w przewozach ładunków z krajów Unii Europejskiej na Ukrainę. Aktualnie firma zatrudnia ponad 30 pracowników, którzy tworzą zgraną i kompetentną załogę. Większość stanowią zawodowi kierowcy z odpowiednimi uprawnieniami, co gwarantuje że ładunki dostarczone są na właściwe miejsce i o właściwym czasie. Kilkunastoletnie doświadczenie, zaangażowanie i elastyczność załogi, w połączeniu z dużym zróżnicowaniem posiadanego specjalistycznego sprzętu, gwarantują klientom strzeleckiej firmy indywidualne podejście do ich potrzeb transportowych.


LAURY 2014

33

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

srebrny LAUR KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

KATEGORIA: Załoga - wspólny sukces

Foton Sp. z o.o.

Spółdzielnia Pracy Cukry Nyskie

F 34

oton Sp. z o.o. Spółka komandytowa powstała w maju 2012 r. Jej powołanie do życia było związane z niedoborem fachowej siły roboczej na polskim rynku pracy. Już w pierwszym roku działalności spółka nawiązała współpracę z wieloma podmiotami, co zapewniło jej dynamiczny rozwój. 2014 r. to dalszy rozwój firmy oraz pozyskanie wielu strategicznych kontrahentów. Przełożyło się to na silny wzrost osiąganych wyników. Spółka Foton jako agencja zatrudnienia zapewnia profesjonalne usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz pracy tymczasowej. Rekrutuje pracowników do pracy w Polsce głównie z Ukrainy i Mołdawii, gdzie posiada swoje filie, dzięki czemu rekrutacja przebiega szybko i sprawnie. Dzięki prężnemu zespołowi przedsiębiorstwo osiągnęło zatrudnienie na poziomie ponad czterystu osób, które pracują na terenie całej Polski, od województwa opolskiego poprzez miasta na terenie Śląska, Kraków i Warszawę, aż po Gdynię.

nr 1 (105) styczeń 2015

Od

początku, czyli od 5 lutego 1949 r., największą wartością firmy byli pracownicy. Wówczas, pomimo wielu trudności ekonomiczno-organizacyjnych, powołano zakład produkcyjny, który prosperuje do dzisiaj. W tamtych latach młodej Spółdzielni często groził rozpad i likwidacja. Nie doszło do tego jedynie dzięki zapałowi, determinacji, i operatywności załogi. Na początku działalności Cukry Nyskie produkowały tzw. pieczywo mokre (ciasta), cukierki, galanterię świąteczną z cukru (figurki cukrowe). Kolejne lata to ciągły rozwój: zakupy nowych maszyn i urządzeń oraz poszerzanie listy oferowanych produktów. Spółdzielnia z roku na rok, mimo trudności, osiągała wzrost produkcji i poprawę efektów ekonomicznych. Dawała zatrudnienie przede wszystkim kobietom. Praca przy produkcji wyrobów była uciążliwa. Satysfakcją dla pracowników były liczne nagrody i wyróżnienia przyznawane firmie i jej produktom. Wyroby Cukrów Nyskich uzyskiwały znaki jakości. 1 października 1990 r. zakład przekształcono w Spółdzielnię Pracy Cukry Nyskie, co dało jej członkom samodzielność w prowadzeniu działalności gospodarczej i ustalaniu oraz realizacji programów rozwojowych. Spółdzielnia, dzięki wysiłkowi podjętemu przez całą załogę, przetrwała trudy transformacji gospodarczej i przystosowała się do zmian ustrojowych. Niestety wszystkie nakłady na infrastrukturę i rozwój firmy zniszczyła powódź w 1997 r. Po raz kolejny załoga Cukrów Nyskich musiała zmierzyć się z trudną rzeczywistością. Wyznaczono nowy cel: jak najszybsze wznowienie produkcji. Załoga pracowała w nieograniczonym czasie. Poświęcenie opłaciło się, ponieważ po dwóch miesiącach spółdzielnia zaczęła znowu dostarczać swoje wyroby na rynek. Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju zakładu. Poczyniono wiele inwestycji, m.in.: wybudowano dodatkową halę produkcyjną, magazyn wysokiego składowania, uruchomiono dwie nowe linie produkcyjne do wypieku wafli oraz poszerzono park maszynowy o nową linię do produkcji herbatników i krakersów.


LAURY 2014

Srebrny LAUR KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

KATEGORIA: osoba lub instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm

EKO-PROBUD Bartosz Szczepanek

R&M Centrum Szkolenia Zawodowego

F

R

irma EKO-PROBUD powstała w 2007 r. Mieści się w Gogolinie. Właścicielem przedsiębiorstwa jest Bartosz Szczepanek, który jest spadkobiercą doświadczenia swojego ojca prowadzącego działalność gospodarczą w branży usług budowlanych, infrastrukturalnych oraz drogowych. Przedmiotem działalności firmy są w zdecydowanej większości usługi w zakresie kompleksowego zimowego i letniego utrzymania dróg, remonty cząstkowe i ogólnobudowlane, roboty kanalizacyjne przy współpracy z zespołem doświadczonych pracowników. Rozwój firmy powoduje konieczność ciągłego zwiększania zatrudnienia. Od 2012 r. firma ściśle współpracuje z Katedrą Ochrony Środowiska Uniwersytetu Opolskiego, aby zachować najwyższe standardy w dziedzinie ekologii. Owocem współpracy jest patent specjalnej mieszanki do zwalczania gołoledzi pozwalającej znacznie ograniczyć presję na środowisko. Wiele korzystnych zmian, które umocniły pozycję firmy, uzyskano dzięki wsparciu ze środków unijnych na zakup specjalistycznych maszyn budowlanych oraz środków transportu spełniających najwyższe normy emisji spalin, jak również wyposażone pod kątem zwiększenia komfortu wykonywanej pracy. Przedsiębiorstwo w krótkim czasie poszerzyło ofertę usług w obrębie budownictwa drogowego. Zarobione pieniądze firma inwestuje w rozwój. Oferta skierowana jest głównie na rynek regionalny, jednakże decyzja o rozszerzeniu obszaru prowadzonej działalności jest każdorazowo analizowana pod kątem ekonomicznej wykonalności podejmowanych działań. Firma EKO-PROBUD przywiązuje szczególną wagę do satysfakcji klientów. Świadczone usługi spełniają najwyższe standardy jakości. Strategicznym celem jest wyjście naprzeciw obecnym i przyszłym oczekiwaniom klientów przez ciągłe doskonalenie usług. Stosunkowo młoda firma może się pochwalić wachlarzem realizacji na rynku lokalnym, jak np.: zagospodarowanie stawu w Kamionku, odbudowa muru obronnego w Krapkowicach czy zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół w Gogolinie.

&M Centrum Szkolenia Zawodowego z Krapkowic rozpoczęło działalność w 2003 r. Idea jego założenia zrodziła się z potrzeby wprowadzenia na rynek wykwalifikowanych pracowników, wykonujących zawody: monter oraz blacharz izolacji przemysłowych. Dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia, już w 2007 r., obie profesje wpisano na listę polskiej klasyfikacji zawodów. Pracownicy R&M CSZ opracowali programy nauczania dla wymienionych zawodów, co dało początek kształceniu młodzieży oraz umożliwiło przekwalifikowanie osobom dorosłym. To pierwszy i jedyny polski ośrodek egzaminujący czeladników i mistrzów w obu specjalnościach. Klientami kursu montera izolacji przemysłowych są zarówno osoby prywatne, jak i mniejsze firmy oraz duże koncerny z branży izolacyjnej. Aby zapewnić lepszy start słuchaczom i zwiększyć ich konkurencyjność R&M CSZ wychodzi z nową ofertą kursów językowych, które wyposażą uczestników szkolenia w umiejętność posługiwania się językiem branżowym. Nie chodzi tu tylko o komfort swobodnego komunikowania się, ale przede wszystkim o realną potrzebę biegłego posługiwania się specjalistycznym słownictwem, podczas wykonywania prac izolacyjnych za granicą. Na uwagę zasługuje także System Badania Kompetencji. Testy branżowe prowadzone są w centrum od wielu lat. Przekazują one pracodawcy rzetelne informacje o poziomie kompetencji przyszłego pracownika. Ich atutem jest wskazanie mocnych i słabych stron pracownika, co pozwala określić obszary, wymagające dalszego doskonalenia. Nieodłącznym elementem branży izolacyjnej jest praca na wysokościach, stąd szczególna uwaga poświęcana jest bezpieczeństwu. Centrum zorganizowało również IV Mistrzostwa Polski Monterów Izolacji Przemysłowych. Ich zwycięzcą został wychowanek R&M Piotr Szewczyk. W minionym roku zorganizowano Mistrzostwa Europy Monterów Izolacji Przemysłowych. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

35


LAURY 2014

srebrny LAUR KATEGORIA: Polskie przedsięborstwo

KATEGORIA: menedżer, LIDER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

Budopap Sp. z o.o.

Erwin Filipczyk Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

P 36

oczątek firmy BUDOPAP był dosyć zabawny. Inicjatywa założenia przedsiębiorstwa zrodziła się w 1989 r., w czasie zabawy karnawałowej Zakładów Papierniczych w Krapkowicach. Czterech budowlańców narzekało na to, co się dzieje. A działo się dużo, gdyż w Papierni realizowano dużą rządową inwestycję - Wytwórnię Papieru Toaletowego. Inwestycja była źle prowadzona, opóźnienia sięgały roku. Przy pracach było zatrudnionych ponad 20 zewnętrznych firm. W tych problemach przyszli wspólnicy zauważyli szansę. Złożyli prezesowi Papierni propozycję objęcia budowy nadzorem inwestorskim. Działalność firma BUDOPAP rozpoczęła 1 lipca 1989 r. Wszystkie zarobione pieniądze były inwestowane. W kolejnych latach modernizowano bazę i zwiększano zatrudnienie. W 1994 r. firma zatrudniała 50 osób i przejęła pełną obsługę Zakładów Papierniczych. Wykonywano dla nich wiele dużych i trudnych zadań. Żeby im podołać zwiększano zatrudnienie. W 2000 r. BUDOPAP zatrudniał 120 osób. Niestety Zakłady Papiernicze upadły. Dla BUDOPAPU rozpoczął się nowy okres. Całość zamówień trzeba było zdobywać na rynku. Kompetencja, fachowość i uniwersalność kadry kierowniczej i pracowników pozwoliła na podejmowanie się zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, handlowego, rolniczego i użyteczności publicznej. Uwzględniając doświadczenie w budownictwie przemysłowym można stwierdzić, że firma potrafiła wykonać każdy obiekt. BUDOPAP zdobywał nowych klientów i wyrabiał markę, która jest szczególnie rozpoznawalna na ziemi krapkowickiej. Po zmianie profilu firma wykonała już dziesiątki dużych i mniejszych nowych obiektów, przebudów, rozbudów, modernizacji i remontów. Firma otrzymała wiele nagród i wyróżnień: Przedsiębiorstwo Fair Play, Ambasador Fair Play w Biznesie 2014, Najwyższa Jakość w Budownictwie oraz Rzetelna Firma, Diamenty Forbesa, Gepardy Biznesu, itd. Nagrody sprawiają, że firma jest znana w całym kraju i często reprezentuje Opolszczyznę na galach ogólnopolskich podczas wręczania certyfikatów i wyróżnień.

nr 1 (105) styczeń 2015

Ś

ląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. mieści się w Krapkowicach i jest wyłącznym dystrybutorem kopalni wchodzących w skład koncernu Basalt AG. Erwin Filipczyk w latach 1991 – 1994 brał udział w modelowej prywatyzacji w branży kruszyw Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy. W 1994 r. stworzył od podstaw Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o. o., gdzie od początku pełni funkcję prezesa zarządu. Firma jest jednym z największych dostawców kruszyw w Polsce. Uczestniczy w budowie prawie wszystkich autostrad i dróg ekspresowych. Występuje zazwyczaj jako główny dostawca kruszyw realizując dostawy od 4 do 5 mln ton rocznie. Erwin Filipczyk reprezentuje branżę kruszywową i drogową w rozmowach i uzgodnieniach na szczeblu ministerialnym lub zarządów PKP Cargo, PKP PLK po to, by zapewnić ciągłość dostaw kruszyw, w szczególności na duże kontakty. - Zajmuję się wdrożeniami nowych technologii mających ogromny wpływ na jakość dróg i komfort uczestników ruchu, np. jasnych nawierzchni drogowych, które mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo i komfort uczestników oraz trwałość nawierzchni, a także znaczące, ponieważ dochodzące do 40 proc. oszczędności kosztów oświetlenia ulicznego – mówi Erwin Filipczyk. - Ideę jasnych, a tym samym ekologicznych nawierzchni promuję szczególnie wśród samorządów. Jest sprawnym menadżerem, dostrzega wyzwania i konsekwentnie realizuje postawione cele. Cieszy się uznaniem i autorytetem wśród pracowników. Swoim postępowaniem i zaangażowaniem w codziennych obowiązkach służbowych dba o dobro i wizerunek firmy, a profesjonalizm w kontaktach z innymi przyczynia się do budowania silnej pozycji spółki na rynku.


LAURY 2014

Srebrny LAUR KATEGORIA: załoga - wspólny sukces

KATEGORIA: Firma Społecznie Odpowiedzialna

Salon fryzjersko - kosmetyczny Hubert Brodacki

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przyszłość

S

M

alon fryzjersko - kosmetyczny Hubert Brodacki łączy ludzi dla których fryzjerstwo, kosmetyka, dietetyka i fizjoterapia stały się życiowymi pasjami. Dzięki energii i pełnemu zaangażowaniu załogi salon tworzy miejsce o niepowtarzalnej atmosferze, miejsce, do którego klienci chętnie powracają. Salon współpracuje z profesjonalnymi, elitarnymi markami fryzjersko - kosmetycznymi, oferującymi produkty pielęgnacyjne najwyższej jakości, pozwalające kompleksowo zadbać o klientów, m.in: L‘Orèal Professionnel, Kèrastase, Nimue, Gernetic i essie. Poprzez regularne, branżowe szkolenia, zaangażowanie w życie społeczne powiatu, udział w akcjach charytatywnych, wysoką jakość produktów, piękne i komfortowe wnętrza salonów, przedsiębiorstwo dąży do tego, aby jego wizytówką stały się najwyższa jakość, niepowtarzalność, prestiż i profesjonalizm. Zaufanie i zadowolenie klientów jest dla firmy najważniejsze. Najistotniejszymi osiągnięciami, z których załoga jest dumna oraz które mobilizują do dalszej intensywnej pracy i stałego rozwoju są: • Perła Powiatu Oleskiego 2013 r. w kategorii INNOWACYJNY PRODKUKT / USŁUGA ROKU. • Rozszerzenie działalności salonu o luksusowy kompleks kosmetyczny, oferujący usługi w zakresie: kosmetyki, fizjoterapii i dietetyki. • Przyłączenie się i przeprowadzenie zbiórki dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w salonie. • Przystąpienie do programu wspierającego seniorów, w myśl którego osoby należące do Klubu Seniora otrzymują usługi za pół ceny. • Ścisła współpraca z L’Oréal Professionnel Salon Expert – Dobra Marka 2014 r. • Współpraca z fundacją Rak’n’Roll, polegająca na darmowym strzyżeniu włosów oraz przekazywaniu włosów fundacji, w celu wykonania peruk i przekazaniu ich nieodpłatnie chorym. • Sukces stoiska na targach KOOPERACJA 2014 r. - „Najbardziej efektowne stoisko na targach...”

ieszkania Opolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Przyszłość zamieszkuje ponad 20 tys. osób. OSM stara się prowadzić działalność na rzecz lokalnej społeczności. Spółdzielnia organizuje imprezy, festyny, konkursy. Leżace na jej terenie obiekty, place zabaw, czy boiska są dostępne nie tylko dla członków Spółdzielni, ale również mieszkańców miasta. Na terenie Przyszłości funkcjonują trzy kluby osiedlowe, w których prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz seniorów. Są to zajęcia plastyczne, nauka języków obcych i tańca, zajęcia sportowe: ścianka wspinaczkowa, tenis stołowy i zajęcia szachowe. Licznie organizowane są festyny osiedlowe oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe, w tym m.in. zawody wędkarskie czy turnieje piłki nożnej. Przy wsparciu finansowym spółdzielni odbywają się plenery plastyczne, realizowane corocznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Opolu. O skali działań społeczno-wychowawczych prowadzonych przez OSM najlepiej świadczą przeznaczane na nią nakłady finansowe. Tylko w 2013 r. wydano na ten cel 288 tys. zł. Środki na ten cel pozyskano m.in. z działalności gospodarczej spółdzielni, przede wszystkim z wynajmu lokali użytkowych znajdujących się w zasobach. W swojej działalności OSM wykazuje się dbałością o bieżące utrzymanie i odnawianie zasobów przyrody. Prowadzi ich całoroczną pielęgnację, ściółkowanie, prace ogrodnicze oraz nowe nasadzenia licznie występujące na osiedlach drzew i krzewów. Rocznie koszty tych działań zamykają się w kwocie kilkuset tysięcy złotych. W trosce o finanse i wygodę mieszkańców, ale również mając na uwadze aspekt proekologiczny (oszczędność energii, zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska) działań, na masową skalę dokonano docieplenia budynków, wymianę okien na termoizolacyjne. Wprowadza się także automatyczne wyłączniki oświetlenia itp. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

37


LAURY 2014

Srebrny LAUR KATEGORIA: menedżer, LIDER SPOŁECZNO-GOSPODARCZY

KATEGORIA: Firma społecznie odpowiedzialna

Agnieszka Sawicka Dyrektor operacyjny ZND CE

O 38

polanka z urodzenia, ekonomistka, menedżer z doświadczeniem w zarządzaniu spółkami usługowymi i produkcyjnymi. Od trzech lat zarządza operacyjnie firmą ZND CE z Opola, która produkuje ogrodzenia tymczasowe oraz wspomaga zarządzanie Opolskim Centrum Logistycznym. Ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Opolskim oraz podyplomowe studia menedżerskie MBA. Stale rozwija umiejętności i kompetencje poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach. Spółka, którą zarządza - ZND CE - powstała w 2011 r. jako niewielki zakład produkcyjny. Dzisiaj jest prężnie działającym przedsiębiorstwem eksportującym wyroby do 16 krajów w Europie. Ogrodzenia ZND, przeznaczone głównie dla branży budowlanej i eventowej, były sprzedawane m.in. na Igrzyska Zimowe w Soczi i Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012. Można je również zobaczyć na największych budowach w Polsce, m.in. fabryki Volkswagena we Wrześni. Jako dyrektor operacyjny opracowała i wdrożyła w ZND procedury w zakresie zarządzania produkcją, logistyką i administracją. W 2014 r. spółka otrzymała Certyfikat ISO 9001:2008. Z roku na rok przedsiębiorstwo odnotowuje znaczny wzrost sprzedaży produktów, zdobywając nowych odbiorców i otwierając nowe rynki zbytu. Odpowiada za koordynowanie i realizowanie całokształtu procesów związanych z kreowaniem przyszłości firmy, marki i produktów. Prowadzi czynną współpracę z wszystkimi działami firmy, wpływając na sposób ich funkcjonowania i rozwoju. Rozwój ten jest możliwy dzięki umiejętności zaangażowania zespołu we wspólne działania i wdrożeniu systemów motywacyjnych. Agnieszka Sawicka dzieli się swoją wiedzą prowadząc w WSZiA w Opolu wykłady z zakresu logistyki. Przekazuje studentom zwłaszcza praktyczne aspekty logistycznego zarządzania przedsiębiorstwem. Współpracuje z organizacjami: Opolską Izbą Gospodarczą i Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego oraz z lokalnymi uczelniami. Jako doskonały organizator potrafi w natłoku obowiązków i zajęć znaleźć również czas na realizację własnych pasji: o świcie pływa, aby na cały dzień „naładować akumulatory”, a wolne weekendy spędza na boisku, kibicując i fotografując małych piłkarzy.

nr 1 (105) styczeń 2015

KlimkiewiczKnapik s.c.

J

eden z liderów rynku dotacji unijnych i programów krajowych. Firmę tworzą specjaliści posiadający wiedzę merytoryczną popartą przede wszystkim 12-letnim doświadczeniem. KlimkiewiczKnapik s.c. pomaga przedsiębiorcom pozyskiwać fundusze na rozwój działalności wspierając ich w realizacji kolejnych planów inwestycyjnych. Długa obecność na rynku pozwoliła firmie na wypracowanie sprawdzonych rozwiązań oraz szczegółowe poznanie wszystkich zagadnień związanych z rynkami finansowymi, programami krajowymi i dotacjami unijnymi. Firma przez środowisko biznesowe postrzegana jest jako rzetelna i uczciwa, co skutkuje stałą współpracą z największymi podmiotami gospodarczymi. Klienci cenią firmę za 95-proc. skuteczność, indywidualne podejście, kompleksową obsługę oraz przede wszystkim za autentyczne zaangażowanie. W relacjach z klientami stawia na wzajemną szczerość i uczciwość. Dzięki wiedzy i doświadczeniu jest w stanie znaleźć rozwiązanie każdego problemu. KlimkiewiczKnapik s.c. posiada około 25 proc. udziału w regionalnym rynku dotacji unijnych. Zawdzięcza go kompleksowej ofercie doradczej. W ramach świadczonych usług przeprowadza kompleksowe ekspertyzy planów inwestycyjnych, dobiera optymalne instrumenty finansowe, a także koordynuje przebieg procesu przedprojektowego. Przygotowuje kompletną dokumentację niezbędną do aplikowania o fundusze w sposób umożliwiający przejrzystą oraz intuicyjną realizację i rozliczenie projektu. Doświadczenie i wiedza KlimkiewiczKnapik s.c. pozwala na podejmowanie współpracy na każdym etapie projektu: od przygotowania, poprzez realizację, aż do zakończenia i ostatecznej ewaluacji.


LAURY 2014

Srebrny LAUR KATEGORIA: firma społecznie odpowiedzialna

KATEGORIA: Udana inwestycja

Spółdzielnia

Przedsiębiorstwo Mieszkaniowa w Opolu Technicznej Obsługi półdzielnia Mieszkaniowa w Opolu dawniej nazywała się Przemysłu Opolrem Sp. z o.o. Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową

P

rzedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu Opolrem Sp. z o.o. ma swoją siedzibę w Choruli. Jego początki są związane z Cementownią Górażdże. Firma powstawała równolegle z budową cementowni, tj. od 1975 r. Od 2011 r. przedsiębiorstwo jest częścią Grupy Kapitałowej Zarmen. Ma dwa oddziały: w Choruli i Strzelcach Opolskich. W swojej ofercie spółka posiada: • produkcję konstrukcji stalowych-budowlanych o ciężarze do 12 ton; • produkcję konstrukcji maszynowych i części zamiennych; • produkcję urządzeń dla cementowni i zakładów wapienniczych oraz koksowni; • wykonywanie remontów i usług budowlano-montażowych; • wykonywanie usług serwisowych przez własne ekipy serwisowo-montażowe; • wykonywanie usług przemysłowych w zakresie: obróbki skrawaniem na obrabiarkach specjalistycznych i konwencjonalnych w zakresie toczenia, frezowania, wytaczania, wiercenia. Roczne możliwości produkcyjne spółki Opolrem sięgają: • 1000 ton konstrukcji budowlanej; • 500 ton konstrukcji maszynowej; • 500 ton instalacji przemysłowych. Firma może się pochwalić certyfikatami kompetencji w zakresie badań VT i MT, europejskim certyfikatem spawalniczym, uprawnieniami SEP i uprawnieniami spawalniczymi. Opolrem ma na swoim koncie certyfikat zarządzania jakością ISO 9001, spawalniczy system jakości SLV, certyfikat kolejowy SLV, certyfikat na wykonywanie konstrukcji budowlanych wg DIN 18800/1090-1. Opolrem w 2010 r. otrzymał Diament Forbesa, a w 2014 r. Opolską Nagrodę Jakości.

S

im. Związku Walki Młodych. Rozpoczęła działalność 1 lipca 1981 r. Spółdzielnia liczy 8431 członków i zarządza budynkami mieszkalnymi i użytkowymi o łącznej powierzchni 501 tys. mkw. Zarządza także trzema Wspólnotami Mieszkaniowymi. Spółdzielnia prowadzi własną stronę internetową, na której dostępne są wszystkie istotne informacje. Dwa lata temu wprowadziła dla użytkowników mieszkań dostęp do rozliczeń finansowych za pośrednictwem internetu, poprzez moduł e-czynsze. Zamontowane we wszystkich mieszkaniach wodomierze oraz podzielniki kosztów centralnego ogrzewania wymieniane są sukcesywnie na urządzenia z odczytem radiowym. Pozwala to na usprawnienie procesów rozliczania mediów, a dodatkowo umożliwia członkom spółdzielni kontrolę indywidualnego zużycia mediów poprzez portal internetowy. Mimo zmieniających się uwarunkowań prawno–gospodarczych, od ponad 33 lat, spółdzielnia rzetelnie i starannie spełnia swoją funkcję zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, a także prowadzi gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. Aktualnie wśród najważniejszych zadań spółdzielni wymienić należy prowadzone prace remontowe budynków, w tym m.in. termomodernizację budynków, remonty instalacji wodnych, wymianę instalacji oświetlenia w budynkach na energooszczędne, remonty dźwigów i nawierzchni chodników. Prowadzony jest również wieloletni program przebudowy systemu ciepłowniczego. Usuwane są materiały zawierające azbest. Zgodnie z przyjętym programem grupowe węzły cieplne i osiedlowe sieci ciepłownicze niskoparametrowe zastępowane są indywidualnymi węzłami w budynkach i nowymi preizolowanymi przyłączami. Prowadzony jest proces modernizacji instalacji c.o. i c.w.u. Powyższe działania pozwalają na obniżenie zamówionej mocy energii cieplnej, ograniczenie strat ciepła na przesyle i przyczyniają się do uzyskania znacznych oszczędności kosztów energii cieplnej. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

39


LAURY 2014

Srebrny LAUR

40

KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

KATEGORIA: Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy

Brygida Chuć FHU Bolek Hurt i Hubert Chuć FHU Usługi Malarsko -Budowlane Bolek

Stanisław Mazur

F

irma FHU Bolek Hurt Materiały Budowlane Brygida Chuć działa na rynku od 2008 r. Funkcjonuje w sektorze budowlanym. Przedmiotem działalności firmy są usługi budowlane i usługi malarskie. Firma ma swoją siedzibę w miejscowości Kościeliska w powiecie oleskim. Profil działalności firmy: • Eksport-Import - beton, cegły, materiały budowlane; • Eksport-Import - budownictwo, akcesoria; • Firmy budowlane. • Materiały budowlane – sprzedaż

nr 1 (105) styczeń 2015

Skarbnik Województwa Opolskiego

S

tanisław Mazur jest skarbnikiem województwa opolskiego. Na to stanowisko wybrał go Sejmik Województwa w 2012 r. Powierzenie zarządzania i opieki nad budżetem województwa było awansem zawodowym i uznaniem dla wysokich kwalifikacji, kompetencji i umiejętności, których dowiódł przez ponad dwie dekady pracy w samorządzie. Stanisław Mazur ma 52 lata, żonę i troje dzieci. Jest ekonomistą, absolwentem WSP w Opolu oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i Politechnice Opolskiej, w zakresie finansów samorządu terytorialnego. Od 1991 r. swój rozwój zawodowy związał z samorządem. Wieloletnia praca w zakresie finansów samorządu stała się głównym źródłem doświadczenia, wiedzy i kompetencji zawodowych i przyczyniła się do tego, że laureat jest obecnie wysoce cenionym specjalistą w dziedzinie finansów publicznych oraz nowoczesnym menedżerem. Wielokrotnie brał udział w pracach różnych zespołów i wniósł znaczący wkład w wypracowywane przez nie projekty i opinie, przydatne w procesach zmian ustawodawczych w zakresie finansów publicznych. Cechujący Stanisława Mazura profesjonalizm i odpowiedzialność gwarantuje racjonalność i bezpieczeństwo zasobów finansowych województwa, a znakomicie wykorzystywana umiejętność myślenia strategicznego, daje możliwość konstruowania budżetu, który długoterminowo zapewnia rozwój regionu i efektywne wykorzystanie szans jakie wspólnota opolska otrzymała poprzez fundusze europejskie. To, że jako region jesteśmy liderami w wydatkowaniu tych funduszy jest także ogromną zasługą solidnej pracy, zdyscyplinowania i kompetentnego zarządzania finansami województwa. Stanisław Mazur jest człowiekiem przychylnym ludziom, szanowanym i cenionym szefem ponad 30-osobowego zespołu pracowników. Chętnie włącza się i często sam kreuje inicjatywy pracownicze, zwłaszcza integracyjne i rekreacyjne w zakresie sportu.


LAURY 2014

Srebrny LAUR KATEGORIA: Pro Publico Bono

KATEGORIA: Polskie przedsiębiorstwo

Ewa Gawin Dyrektor Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych

E

wa Gawin pracę zawodową rozpoczęła w 1981 r. w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kluczborku oraz w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, gdzie pracuje od 1997 r. Jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu na kierunku ekonomika i organizacja obrotu towarowego i usług. Ukończyła również studia podyplomowe związane z zarządzaniem funduszami unijnymi, zarządzaniem jednostkami opieki zdrowotnej oraz dotyczące rachunkowości. Ewa Gawin wykazuje się wysokimi umiejętnościami menedżerskimi w kierowaniu ośrodkiem, jak również umiejętnym postępowaniem z kadrą pracowniczą. Jednym z głównych celów ośrodka jest upowszechnianie oddziaływań profilaktycznych i oświatowych, poprzez realizację świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem uzależnień. Sukcesywnie wprowadza zmiany w zarządzanym podmiocie, poprzez umiejętne pozyskiwanie finansów na niezbędne prace modernizacyjne pałacu w Woskowicach Małych. W latach 2005-2010 przeprowadzono remont budynku i zaadaptowano go na część mieszkaniową dla pacjentów. Parter oraz otoczenie budynku przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poprawie uległa jakość oraz warunki, w jakich są udzielane świadczenia zdrowotne w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, jak również w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Opolu. Zarządzając ośrodkiem Ewa Gawin dba o stabilną sytuację finansową. Ośrodek pozyskuje rokrocznie dodatkowe pieniądze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. Dyrektor konsekwentnie realizuje wizję stworzenia ośrodka otwartego, udzielającego medycznego i terapeutycznego wsparcia ludziom zagubionym we współczesnym świecie. Ewa Gawin od wielu lat wykazuje się doskonałymi umiejętnościami w zarządzaniu, dzięki czemu ośrodek stał się w pełni nowoczesnym podmiotem leczniczym. Dba o poszerzanie własnych kompetencji i umiejętności zawodowych.

MŁYN DALACHÓW

M

łyn Dalachów GRAŻYNA I STEFAN KURCZAKOWSCY SPÓŁKA JAWNA ma siedzibę w Dalachowie w powiecie oleskim. Młyn powstał w 1960 r. i od ponad 50 lat pielęgnuje tradycje młynarstwa. Jest prężnie rozwijającą się firmą rodzinną. Młyn składa się z dwóch obiektów: młyna żytniego o wydajności 60 t/dobę i nowoczesnego młyna pszennego o wydajności 300 t/dobę oddanego do użytkowania w 2011 r. Ten drugi wyposażony jest w bardzo nowoczesne maszyny i urządzenia. Własne laboratorium pozwala uzyskać odpowiedniej jakości produkty. Młyn ma też elewator o pojemności 10 tys. ton, co pozwala na elastyczne komponowanie odpowiednich mieszanek przemiałowych i gwarantuje stałą jakość. Młyn oferuje wysokogatunkowe mąki pszenne (pakowane w torebki 1 i 5 kg, worki 25 i 50 kg oraz luz) i mąki żytnie (pakowane w worki 25 kg i 50 kg oraz luz), różnych typów pszenne kaszki makaronowe, czy kaszę mannę. Firma ma ugruntowaną pozycję rynkową. Odbiorcami jej wyrobów są zarówno hurtownie, piekarnie, zakłady cukiernicze jak również inne firmy i zakłady produkcyjne. Swoje towary spółka sprzedaje na terenie całego kraju. Surowiec do przemiału w przeważającej części pozyskiwany jest z terenu Opolszczyzny. Firma wdrożyła i utrzymuje system zarządzania jakością IFS FOOD (ostatnia certyfikacja z marca 2014 r.) W 2004 r. młyn zajął I miejsce w kategorii małych firm branży spożywczej w konkursie FIRMA ROKU. W 2005 r. Przegląd Gospodarczy przyznał firmie Brązowy Laur Konsumenta w kategorii „mąki” za najlepiej rozpoznawalny produkt. W 2012 r. przedsiębiorstwo nagrodzono Perłą Powiatu Oleskiego w kategorii Modernizacja Roku. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

41


LAURY 2014

Srebrny LAUR

42

KATEGORIA: Medycyna i inżynieria biomedyczna

KATEGORIA: Załoga – wspólny sukces

DARIUSZ SOKOŁOWSKI

DR. N. MED. Specjalista chirurgii ogólnej

Pagro Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolno-Nasienne Pagów oraz prezes Antoni Płócieniczak

D

S

ariusz Sokołowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W trakcie studiów praktykował w Szpitalu Uniwersyteckim del Sacro Cuore di Gemelli w Rzymie. Aktualnie pracuje jako kierownik Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Może się pochwalić tytułem doktora nauk medycznych, który uzyskał w 2003 r. na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Katowicach. Posiada specjalizację z Chirurgii Ogólnej, uzyskaną w 2007 r., oraz specjalizację z Chirurgii Naczyniowej, uzyskaną w 2012 r. Ukończył również Studia Podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia na Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu. Jest wykładowcą i koordynatorem współpracy międzynarodowej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie, od 2005 r., oraz międzynarodowym instruktorem ratownictwa medycznego. Należy również do Opolskiego Towarzystwa Chirurgicznego oraz Sekcji Wideochirurgii. W 2009 r. wprowadził w województwie opolskim chirurgiczne leczenie otyłości. Wcześniej przebył szkolenia z zakresu chirurgii bariatrycznej we Francji i Hiszpanii oraz w amerykańskich ośrodkach szkoleniowych pod Paryżem (Elancourt). Tam uzyskał stopień „Master” w zaawansowanych technikach operacji chirurgicznego leczenia otyłości metodami laparoskopowymi. Do tej pory wykonał blisko 500 zabiegów operacyjnych z zakresu chirurgicznego leczenia otyłości metodami laparoskopowymi. W Szpitalu Wojewódzkim w Opolu obecnie wykonywane są wszystkie rodzaje zabiegów chirurgicznego leczenia otyłości dla pacjentów z całej Polski, ponadto mini inwazyjne zabiegi leczenia nowotworów przewodu pokarmowego i korekcji przepuklin. Aktualnie Dariusz Sokołowski prowadzi szkolenia i kształci młodych adeptów chirurgii w technikach laparoskopowych chirurgicznego leczenia otyłości w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. W wolnych chwilach uprawia windsurfing oraz narciarstwo klasyczne.

nr 1 (105) styczeń 2015

półka PAGRO zarejestrowana została 26 listopada 1992 r. Od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa wydzierżawiła majątek po zlikwidowanych PGR Pągów i PGR Pszeniczna. Wraz z przestarzałym parkiem maszynowym i zabytkowymi obiektami spółka przejęła 49 pracowników. Obecnie zatrudnia 42, w tym 29 stałych pracowników. Dzisiaj gospodarstwo prowadzi na powierzchni 1030 ha (z czego 602 ha są własnością spółki) wysokotowarową produkcję rolną. Jej zasadnicze kierunki to produkcja wysokiej jakości mleka oraz materiału siewnego według dobrych tradycji i doświadczeń we współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami. Firma wykorzystuje wieloletnie doświadczenie i tradycje w produkcji zbóż nasiennych. Kontynuuje Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe zbóż jarych, ozimych i buraka cukrowego, na różnych poziomach technologii. Aktualny stan hodowli to: 208 krów ze średnią wydajnością mleka 6000 l na rok, 135 jałówek, 210 cieląt i młodego bydła opasowego. Krowy przynoszą zysk, a hodowla daje zatrudnienie 20 osobom. Spółka ciągle inwestuje, m.in. wykupiła na własność 602 ha ziemi, zakupiła nowy park maszynowy, wyremontowała wiele zabytkowych obiektów (z dużą pomocą ANR). Działalność gospodarstwa obejmuje: • produkcję i sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego • produkcję zbóż, buraków cukrowych, rzepaku • produkcję mleka • hodowlę bydła mlecznego i opasowego • doświadczalnictwo rolnicze w zakresie uprawy zbóż jarych, ozimych i buraka cukrowego W skład zarządu spółki wchodzą: Antonin Płócieniczak - prezes oraz Szczepan Mielczarek - członek zarządu, a także główny księgowy. Prezes Antoni Płócieniczak kieruje spółką Pagro już od ponad 21 lat. Wcześniej pracował m.in. w Lubuskim Kombinacie Rolnym Białe w Słubicach oraz w Zakładzie Rolnym w Radowie. Jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu.


LAURY 2014

43

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

Srebrny LAUR KATEGORIA: Firma rodzinna

KATEGORIA: Firma rodzinna

F.H.U.P GAJO WOJCIECH GAJOWCZYK

44

F

irma Gajo rozpoczęła działalność w 1999 r. w Kluczborku. Na początku opierała się tylko na sprzedaży bezpośredniej z auta wąskiego asortymentu zaproszeń oraz laurek. W niedługim czasie dzięki nowatorskim metodom sprzedaży i trafiającej w gusta klientów ofercie zdobyła uznanie w kraju i za granicą. „Ozdobimy Twój świat” - stało się dewizą firmy. Chcąc dotrzeć do jak największego grona odbiorców firma rozpoczęła produkcję serwetek papierowych, które szybko stały się jedną z najczęściej wybieranych przez konsumentów marek w całej Polsce. W 2004 r. otwarto hurtownię stacjonarną o powierzchni 500 m kw, w której sprzedawane są artykuły dekoracyjne na różne okoliczności i święta. Przedsiębiorstwo rozpoczęło również importować torby papierowe i artykuły dekoracyjne. Produkty te uzupełniają ofertę przeznaczoną dla hurtowni oraz sklepów. Wśród klientów Gajo można znaleźć dobre restauracje i hotele, które dzięki serwetkom z własnym logo podnoszą swój prestiż oraz wagę odbywających się tam uroczystości. Gajo nie boi się wyzwań, dlatego utrzymując silną pozycję na polskim rynku chętnie otwiera się na zagranicznych kontrahentów. W ostatnim czasie podpisano umowy z dużymi firmami z Czech i Słowacji. W przyszłym roku planowane są kolejne inwestycje w modernizacje linii produkcyjnej. Planowany jest zakup zaawansowanych technologicznie maszyn, które umożliwią zwiększenie produkcji oraz dotarcie z ofertą do sieci handlowych. Gajo to firma tworzona i rozwijana przez ludzi z pasją, co ułatwia wdrażanie nowych pomysłów, które przekładają się na wysoki standard obsługi. Uczciwość i profesjonalizm w działaniu, które są domeną od początku działalności, pozwalają nieprzerwanie iść do przodu powiększając stale ofertę, w której klient znajdzie coś niepowtarzalnego.

nr 1 (105) styczeń 2015

PHUT „JUREX”

F

irma PHUT „JUREX” powstała 2 stycznia 1995 r. w Lasowicach Wielkich w powiecie kluczborskim. Właścicielem jest Jerzy Lipiński. Początkowo działalność przedsiębiorstwa ograniczała się do handlu węglem, stalą, materiałami budowlanymi oraz nawozami sztucznymi. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych otwarto sklep z artykułami metalowymi, ogrodniczymi, malarskimi, narzędziami i asortymentem z techniki zamocowań. W 2001 r. firma poszerzyła działalność o produkcję i montaż schodów o konstrukcji stalowej, której rynkiem zbytu był głównie rynek niemiecki. Wraz z rozwojem i zdobywaniem kolejnych doświadczeń, przedsiębiorstwo wprowadziło do oferty usługi i wyroby ślusarskie. Wykonuje m.in. bramy, ogrodzenia i balustrady. Kolejnym krokiem było rozpoczęcie w 2010 r. sprzedaży drewna kominkowego. W pierwszych latach działalności firma zatrudniała jednego pracownika, a w chwili obecnej w PHUT „JUREX” pracuje pięciu wykwalifikowanych pracowników. Firma oferuje również transport samochodowy do 40 ton masy całkowitej.


LAURY 2014

45

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAURY 2014

46

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO POSZERZENIA GRONA NASZYCH ZADOWOLONYCH KLIENTÓW!

Firma PKS International CARGO S.A. powstała w 1995 roku z  inicjatywy części kierownictwa ówczesnych Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. Za cel powołania Spółki postawiono zintegrowanie działań w  zakresie międzynarodowych przewozów towarowych i  spedycji samochodowej. Kolejne lata przyniosły poszerzenie zakresu działalności o  usługi celne, spedycję, usługi magazynowe oraz przeładunkowe. Z dzisiejszej perspektywy widać, że stworzono dobrze zorganizowane, prężne oraz rozpoznawalne na rynku międzynarodowym przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 200 osób. Aktualnie realizujemy przewozy ładunków krajowych i  międzynarodowych - w  tym również własnymi środkami transportowymi. Zarówno Zarząd Spółki jak i  pracownicy przykładają dużą wagę do jakości świadczonych usług czego wyrazem jest wdrożony i  utrzymywany od 2002 roku System Zarządzania Jakością w/g normy ISO

www.pkscargo.pl nr 1 (105) styczeń 2015

9001-2008 w obszarze spedycji oraz krajowych i  międzynarodowych usług transportowych. Warte odnotowania jest to, że w 2009 roku Spółka uzyskała status Upoważnionego Przedsiębiorcy, potwierdzony certyfikatem AEO. W  obszarze usług celnych przedsiębiorstwo jest zarówno jednym z największych w kraju, jak i najbardziej doświadczonych. PKS International CARGO S.A. posiada Agencje Celne na wszystkich pozaunijnych przejściach granicznych oraz w wybranych lokalizacjach wewnątrz kraju. Od 2008 roku nieprzerwalnie uczestniczymy w  programie Rzetelna Firma. W  IV kwartale 2013 roku międzynarodowa wywiadownia gospodarcza „Creditreform” przeprowadziła badanie wiarygodności Spółki, wynikiem czego Indeks Zdolności Płatniczej został obliczony na bardzo dobry. Uhonorowaniem osiągniętej na rynku pozycji, był przyznany w styczniu 2014 roku Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii: Polskie Przedsiębiorstwo.


Punkty Obsługi Kasowej: Opole, ul. Ozimska 19, (1 piętro), tel. (77) 423 16 85 Opole, ul. Sosnkowskiego 6/18, (pasaż handlowy Skaut), tel. (77) 402 88 15 Opole, ul. Fieldorfa 14, tel. (77) 402 83 45 Opole, ul. Cieszyńska 7, tel. (77) 402 73 72 Turawa, ul. Opolska 39c, tel. (77) 421 22 35 Murów, ul. Wolności 36, tel. (77) 427 02 72 Stare Budkowice, ul. Ogrodowa 6a, tel. (77) 427 66 65 Jełowa, ul. Opolska 4, tel. (77) 427 00 00 Kadłub Turawski, ul. Główna 24, tel. (77) 421 35 20 Osowiec, ul. Oleska 5, tel. 601 836 030 Kup, ul. Rynek 1, tel. (77) 454 60 37 Luboszyce, ul. Opolska 7, tel. (77) 434 20 02


LAURY 2014

Forum

48

OPOLSKIEGO BIZNESU

nr 1 (105) styczeń 2015

Profile for Komunikator PR

FOB Laury 2014  

Forum Opolskiego Biznesu styczeń 2015

FOB Laury 2014  

Forum Opolskiego Biznesu styczeń 2015

Advertisement