Page 1

s.

4

Opolskie Nagrody Jakości

s.

23

Azbest nadal obecny

24

s.

Ekologiczne siłownie wiatrowe

Forum OPOLSKA IZBA GOSPODARCZA

OPOLSKIEGO BIZNESU

Miesięcznik Samorządu Gospodarczego ISSN 1732-4505 nr 4 (118) kwiecień 2016

Opolska Nagroda Jakości Opolska Marka


Z DRUGIEJ STRONY

Wydarzenie 4. Opolskie Nagrody Jakości - inwestycją w przyszłość Eko 20. Ochrona powietrza nadal priorytetem 23. Azbest nadal obecny i nadal groźny

taika

24. Ekologiczne siłownie wiatrowe 26. Wsparcie doradztwa energetycznego (cz.2) 27. Atmoterm S.A. - firma zasłużona dla ochrony środowiska

Opolska Izba Gospodarcza Henryk Galwas - Prezes Rada Izby Przewodniczący: Marian Duczmal, Wiceprzewodniczący: Ryszard Błaszków, Wilhelm Beker, Andrzej Rybarczyk Sekretarz: Bartosz Ryszka Członkowie: Zdzisław Bąk, Andrzej Drosik, Jarosław Najczuk, Marian Siwon, Renata Gumała, Piotr Żur Forum Opolskiego Biznesu Wydawca: Opolska Izba Gospodarcza 45-075 Opole, ul. Krakowska 39 tel./fax. 77 44 17 668, 77 44 17 669 www.oig.opole.pl Skład, łamanie, reklama:

www.forumopolskiegobiznesu.pl 45-272 Opole, ul. Sosnkowskiego 29 tel. 77 456 95 29 e-mail: biuro@komunikatorpr.pl www.komunikatorpr.pl

2

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów, nie odpowiada za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń.

Szanowni Państwo! Informujemy Państwa, że przy OIG działa Sąd Polubowny (Arbitrażowy) z siedzibą w Opolu ul. Krakowska 39, tel. 77 44 17 666, lub kom. 519 517 215. Podstawa prawna powołania tego Sądu wynika z części V Kodeksu Postępowania Cywilnego art. 1154 do 1217) w brzmieniu nadaniu tym przepisom ustawą z 28.07.2005 r. (Dz. Ust 178 poz. 1478 z późn. zm.). Poddanie sporów gospodarczych orzecznictwu sądów arbitrażowych wymaga umieszczenia przez strony w umowie gospodarczej wyraźnego jasnego zapisu na sąd arbitrażowy. Przykładowy zapis w takiej umowie winien brzmieć: „Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Opolskiej Izbie Gospodarczej w Opolu zgodnie z regulaminem tego Sądu”. Dokonanie takiego wspólnego zapisu może wprawdzie nastąpić później jednak praktyka wykazała, że udaje się to stronom najbardziej na początku współpracy przy zawieraniu umowy. W świetle przepisów wyroki sądu polubownego (arbitrażowego) mają moc prawną równą wyrokom sądu powszechnego (art. 1212 kpc). Czas uzyskania wyroku w sądzie polubownym (arbitrażowym) jest wielokrotnie krótszy. Opłata za postępowanie jest znacznie niższa, niż w sądach powszechnych. Największe oszczędności nr 4 (118) kwiecień 2016

występują w sporach o zapłatę dużych kwot powyżej 500.000 zł, przy których opłata wynosi od 2,5% do 1% za każdą instancję, a w sądach powszechnych opłata stała wynosi 5% w każdej instancji. Korzystanie z sądownictwa arbitrażowego zapobiega poza tym zrywaniu istniejących między podmiotami gospodarczymi więzi gospodarczych. Dla zapewnienia wysokiej jakości wyrokom Opolskiego Sądu Polubownego (Arbitrażowego) prezydium tego sądu zaproponowało pięć List Arbitrów Rekomendowanych i Mediatorów, na których znajdują się między innymi nazwiska sędziów Sądu Najwyższego i Sądu Okręgowego w Opolu w stanie spoczynku oraz nazwiska byłych długoletnich sędziów, którzy następnie przeszli do pracy w kancelariach adwokackich i radców prawnych oraz praktyków gospodarczych. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM ARBITRAŻOWYM MOŻE BYĆ DWUINSTANCYJNE. Zapraszamy do rozstrzygania sporów poprzez umieszczanie w/w klauzul w umowach i rozstrzyganie ich w Sądzie Arbitrażowym działającym przy OIG w Opolu. Szczegóły działania Sądu Arbitrażowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.oig.opole.pl Zarząd OIG w Opolu


NA DOBRY POCZĄTEK

Wszyscy pracują na jakość Henryk Galwas Prezes Opolskiej Izby Gospodarczej

J

akość jest najlepszą rekomendacją, a zarazem reklamą dla przedsiębiorstwa. Trudno się z tą opinią nie zgodzić. Opolska Izba Gospodarcza postanowiła po raz kolejny nagrodzić tych, dla których jakość w ich firmach nie jest pojęciem obcym. To już trzynasta edycja Opolskiej Nagrody Jakości. Nagroda, która zapracowała na swój prestiż. Laureaci Opolskiej Nagrody Jakości są wizytówką naszego regionu. Przez dwa lata mają prawo posługiwać się logiem ONJ. Ponadto mogą ubiegać się o tytuł Polskiej Nagrody Jakości. Potem mogą nawet walczyć o tytuł Europejskiej Nagrody Jakości. W konkursie ONJ co roku udział biorą organizacje produkcyjne, usługowe, użyteczności publicznej i edukacyjne, które dzięki wdrażaniu zarządzania jakością doskonalą swoją działalność i spełniają oczekiwania klientów. Opolska Nagroda Jakości nie jest konkursem łatwym i wymaga przygotowania dużej ilości dokumentacji, co często zniechęca firmy do startu w rywalizacji. Podstawowym warunkiem jaki musi spełnić kandydat do nagrody jest posiadanie wdrożonych, albo będących w trakcie wdrażania certyfikatów ISO lub HACCP. Są to wyróżniki wysokich standardów zarządzania firmą, które są weryfikowane co roku. Oprócz tytułów Opolskiej Nagrody Jakości po raz kolejny wręczyliśmy tytuły Znakomitego Przywódcy. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy. Życzymy im także, by nagrody utwierdzały ich w przekonaniu, że warto dbać o jakość. Innych zachęcamy do startu w kolejnych edycjach konkursu.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

3


WYDARZENIE

4

OPOLSKIE NAGRODY JAKOŚCI inwestycją w przyszłość Bardzo szczęśliwie się złożyło, iż z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego i Opolskiej Izby Gospodarczej w tym roku 14 kwietnia w Filharmonii Opolskiej odbyła się gala finałowa wręczenia nagród w konkursie „Opolska Marka 2015” połączona na zasadzie partnerstwa z Opolską Izbą Gospodarczą, która po raz XIII wręczyła „Opolską Nagrodę Jakości” w następujących kategoriach: Laureaci ONJ, Wyróżnieni ONJ oraz po raz dziewiąty finaliści konkursu „Znakomity Przywódca”.

nr 4 (118) kwiecień 2016


5

Znamienne było wystąpienie Marszałka Województwa Opolskiego, Andrzeja Buły, który podobnie jak prezes Opolskiej Izby Gospodarczej podkreślali znaczenie obu wyróżnień, które świadczą, iż w naszym województwie przedsiębiorcy, znakomici menadżerowie potrafią podejmować olbrzymie przedsięwzięcia, poparte znakomitą organizacją swoich firm, odwagą skalkulowaną z jasną wizją rozwoju. Niezwykle pouczające i wzruszające było wystąpienie nestora opolskich przedsiębiorców Pana Karola Cebuli ze Strzelec Opolskich. To tacy ludzie jak on potrafią zaszczepiać w młodym pokoleniu wiarę w stawianie na innowacyjność. Jego słowa – pełne werwy i polotu – wzbudziły uznanie zebranej publiczności oraz głęboki szacunek.

w Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera była olbrzymim sukcesem organizacyjnym oraz marketingowym. Niestety, można tylko żałować, że na skromnych łamach naszego Opolskiego Forum Biznesu nie można zacytować wielu ciekawych wypowiedzi naszych laureatów. Henryk Galwas: - Dużą satysfakcję laureatom „Opolskiej Nagrody Jakości” sprawiła spora niespodzianka w postaci wręczenia im listu gratulacyjnego od Pana Andrzeja Arendarskiego Przewodniczącego Komitetu Polskiej Nagrody Jakości oraz od Pana Wojewody Opolskiego – Adriana Czubaka.

Znakomita oprawa uroczystości, świetne prowadzenie gali przez red. Janusza Maćkowiaka, zapobiegliwość pani Jolanty Kaweckiej oraz ciężka po nocach praca całego zespołu Opolskiej Izby Gospodarczej, na czele z jej prezesem Henrykiem Galwasem, sprawiły, iż wszyscy laureaci, zarówno od „Opolskiej Marki 2015”, jak „Opolskiej Nagrody Jakości” czuli się docenieni, dumni, a przede wszystkim szczęśliwi. Bez wątpienia wielka Gala zorganizowana FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Sponsorzy Opolskiej Nagrody Jakości 2016 Łukasz Kołodziej Grupa Lokalna Balaton Bank Spółdzielczy w Łubnianach Opolskie Centrum Logistyczne Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A. „FOTON” Sp. z o.o. Sp. K. MULTISERWIS Sp. z o. o. TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Bank Spółdzielczy w Leśnicy GALVET Sp. z o.o. Centrum Obsługi Rolnictwa Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” SANDMIX Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A. LESAFFRE POLSKA S.A. MEXPOL Sp. z o. o. NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o. o. PIOMAR Sp. z o. o. BROEKELMANN POLSKA Sp. z o. o. KOCIOK Usługi Transportowe i Sprzętowe – Kociok Ryszard

Kapituła Opolskiej Nagrody Jakości 2016 Adrian Czubak – Wojewoda Opolski Andrzej Buła-Marszałek Województwa Opolskiego Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Miasta Opola Zygmunt Jurczak – Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Opolu Karol Cebula – Wydawca „Strzelca Opolskiego” Marian Duczmal – Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu Wilhelm Beker – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Oleśnie Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej Henryk Galwas – Prezes Zarządu OIG – Sekretarz ONJ Roland Wrzeciono – Dyrektor Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu Jarosław Kielar – Burmistrz Miasta Kluczborka Sabina Nowosielska –Prezydent Miasta Kędzierzyna-Koźla Daniel Gaś- Dyrektor PKO Bank Polski w Opolu

PATRONAT MEDIALNY


znakomity przywódcA IX EDYCJA ONJ

Joachim Wiesiollek Prezes TRANSANNABERG WIESIOLLEK J.M. Spółka Jawna Strzelce Opolskie

S

półka od blisko 30 lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych. Specjalizuje się w transportach ładunków nienormatywnych i ciężkich a szczególnie elektrowni wiatrowych. Będący w dyspozycji firmy nowoczesny tabor samochodowy i żurawie samojezdne oraz posiadane umiejętności pozwalają na kompleksową usługę w zakresie transportu nienormatywnego, transportu wież wiatrowych i ich montażu. Ponadto spółka dysponuje powierzchnią zlokalizowaną w pobliżu autostrady A4.

magazynową

Otrzymane wyróżnienia: TOP 500 w rankingu najefektywniej zarządzane firmy transportowo-logistyczne w kategorii małe firmy za rok 2009 i 2011.

7

Ponadto między innymi: Wyróżnienie NEWSWEEK za 2012 r. w kategorii firma rodzinna woj. opolskiego. POZYTYWISTA ROKU 2013 – wyróżnienie w kategorii firmy rodzinne. LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ ZŁOTY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI w kategorii firmy rodzinne za 2014 rok. GAZELA BIZNESU – przynależność do elitarnego klubu GAZELA BIZNESU dla najdynamiczniej rozwijających się firm. Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Warszawa, Opolskie Zrzeszenie Przewoźników Drogowych.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


znakomity przywódcA IX EDYCJA ONJ

Norbert Lepich Prezes PKS INTERNATIONAL CARGO SA Opole

O

d początku pracy zawodowej uczestnik konkursu związany z branżą transportową. Poczynając od zatrudnienia na stanowisku montera samochodowego, wraz ze zdobywaniem doświadczenia i powiększaniem kwalifikacji zawodowych (Technikum Samochodowe, Wyższa Szkoła Inżynierska) awansował, zajmując kolejno stanowiska: majstra warsztatu, starszego inspektora i instruktora technicznego, głównego mechanika, kierownika stacji obsługi pojazdów, kierownika działu technicznego w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie PKS w Opolu, Z-cy Dyrektora Oddziału PKS w Opolu, Dyrektora Oddziału PKS w Strzelcach Opolskich, Dyrektora Przedsiębiorstwa PKS w Strzelcach Opolskich, a od 1995 r. do chwili obecnej Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego PKS International Cargo Spółka Akcyjna. W 2002 r. po zdaniu stosownego egzaminu w Instytucie Transportu Samochodowego uzyskał Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Rzeczy niezbędny w nowych warunkach prawnych do kierowania firmą zajmującą się międzynarodowym transportem drogowym.

8

Laureat legitymuje się również Certificate of Professional Competence wystawionym przez International Road Transport Union (IRU). Niewątpliwie, poza osiągnięciami zawodowymi w strukturach organizacyjnych z przed 1990 roku (wykazanymi wyżej) największym osiągnięciem już w nowych uwarunkowaniach gospodarczych, po roku 1990, jest zbudowanie od podstaw sprawnej odpornej na zjawiska kryzysowe firmy PKS International Cargo S.A. Otrzymane wyróżnienia przez PKS International Cargo Spółka Akcyjna: • Certyfikat ISO 9001 – 2008 - od 2002 r. • Świadectwo AEO - Upoważniony Przedsiębiorca - od 2009 r. • Złoty Laur umiejętności i Kompetencji 2014 r. • Certyfikat Rzetelności - Krajowy Rejestr Długów (coroczny), • Gepardy Biznesu - konkurs (2011 r. – 97 pozycja na 298 uczestniczących przedsiębiorstw z branży transport spedycja) • w konkursie Mocne Firmy Godne Zaufania 2014 r.

nr 4 (118) kwiecień 2016


znakomity przywódcA IX EDYCJA ONJ

Jan Mika Właściciel Zakładu Producent Okien Drewnoplast Strzelce Opolskie

J

an Mika postrzegany jest jako lider w swojej branży. Jego wieloletnie doświadczenie w produkcji stolarki otworowej nabyte w trakcie kariery zawodowej, którą zapoczątkował jako młody ambitny człowiek w roku 1976, wykorzystują producenci profili okiennych. Pan Jan często zapraszany jest do uczestnictwa w różnych projektach oraz badaniach. Jego wkład wiedzy w branżę stolarki okiennej zaowocował już niejednokrotnie. Producenci profili wprowadzili do produkcji kilka rozwiązań technologicznych, których pomysłodawcą był właśnie pan Jan. Rozważając osiągnięcia zawodowe pana Miki, można powiedzieć, iż cały okres jego pracy zawodowej można uznać za sukces. Cały czas bardzo angażuje się w rozwój przedsiębiorstwa. Ciągle je rozbudowuje oraz wprowadza coraz to nowsze technologie. Bardzo dba o prestiż firmy. Zależy mu na tym by być w czołówce. By być liderem. Wprowadzenie do produkcji innowacyjnych drzwi z wypełnieniem „nakładkowym” można podkreślić tutaj jako najnowsze jego osiągnięcie na skalę Polski i UE. Drewnoplast to firma rodzinna z wieloletnim doświadczeniem w produkcji stolarki okiennej. Założona 40 lat temu, w 1976 roku - jako zakład stolarski. Obecnie oferuje okna oraz drzwi z profili PVC, aluminium oraz fasady alucobond. Długoletnia współpraca z producentem profili okiennych oraz wysokiej jakości producentem okuć pozwoliła przedsiębiorstwu zdobyć pozycję lidera na rynku okiennym. Wzajemna współpraca nie opiera się jedynie na zakupie towarów. Postrzegany jest on jako lider głównie w branży drzwi – inicjator i pomysłodawca. Ekspert i konstruktor nowych rozwiązań. Produkowane przez Firmę „Drewnoplast” okna i drzwi charakteryzują się eleganckim wzornictwem oraz nowoczesnym designem. Tradycyjne proste formy lub bardziej wyspecjalizowane kontury ram dopasowują się harmonijnie do każdego budynku. Różnorodność profili i dostępnych kolorów pozwala firmie stworzyć bogatą ofertę dla klienta, daje wolność tworzenia i perfekcję pod każdym względem technicznym, optycznym, termooszczędnym i pasywnym. Firma posiada bogatą ofertę drzwi wejściowych, które spełniają surowe normy w zakresie bezpieczeństwa, energooszczędności i estetyki. Bogata kolorystyka i wzornictwo pozwalają każdemu klientowi znaleźć drzwi spełniające jego osobiste oczekiwania. Wszystkie wypełniania produkowane w firmie można indywidualnie zaprojektować. Każdy detal można wybrać osobiście.

9

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


LAUREAT XIII EDYCJA ONJ

Przedsiębiorstwo PORJOT Jerzy Pordzik z Izbicka

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. Opole

P

M

rzedmiotem działalności są usługi o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w szczególności transport towarów ponadgabarytowych. Przedsiębiorstwo wdrożyło i utrzymuje System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2008. Ma on zastosowanie we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Właściciel określa politykę jakości, której głównym przesłaniem jest urzeczywistnianie w wykonywanych usługach oczekiwań i potrzeb Klientów, przy zapewnieniu pełnego jej bezpieczeństwa i niezawodności. Polityka zawiera również deklaracje proekologiczne, przyjaznego środowiska pracy. Zarządzanie prowadzone jest zgodnie z zasadami określonym w Statucie oraz w innych przepisach dotyczących działalności gospodarczej.

10

Firma posiada 32 ciągniki siodłowe (2- i 3-osiowe) marki Mercedes Actros MP3 i MP4 klasy ekologicznej EURO5. Znajdują się w doskonałym stanie technicznym, dzięki profesjonalnej, własnej kadrze mechaników samochodowych, regularnych wizytach kontrolnych na stacji diagnostycznej jak również ASO Mercedes-Benz. Każdy ciągnik jest wyposażony w nadajnik GPS, dzięki którym jesteśmy w stanie na bieżąco monitorować przebieg trasy samochodów. Każda naczepa wyposażona jest w kłonice (za wyjątkiem Kessla), ścianę przednią, maty antypoślizgowe, łańcuchy i pasy do zabezpieczenia ładunku, podkłady drewniane, osłony kątowe, plandeki narzutowe, tabliczki ostrzegawcze z światłami obrysowymi (regulowane przy ładunkach o zwiększonej szerokości). Część naczep (głównie te specjalistyczne) posiada skrętne osie oraz najazdy. W Przedsiębiorstwie obowiązuje procedura „Administrowanie kadrami i szkolenia”. Procedura reguluje tryb postępowania w zakresie określania potrzeb szkolenia, zasad przeprowadzania szkoleń oraz ocenę przydatności szkoleń. Pracownicy biorą udział w zewnętrznych szkoleniach organizowanych w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Powszechny jest udział pracowników, kadry kierowniczej i Zarządu w szkoleniach i studiach podyplomowych. W Przedsiębiorstwie prowadzona jest systematyczna identyfikacja oraz klasyfikacja kompetencji i wiedzy pracowników wymaganej na poszczególnych stanowiskach pracy. Proces analizy potrzeb szkoleniowych polega na zbieraniu informacji pochodzących z licznych źródeł, z których najważniejsze to ocena pracowników, plany przedsiębiorstwa i wynikające z nich zadania. nr 4 (118) kwiecień 2016

iejski Zakład Komunikacyjny rozpoczął swoją działalność w kwietniu 1953 roku. Z chwilą powstania dysponował czterema autobusami marki “CHAUSSON”. Autobusy kursowały z częstotliwością co 20 minut na trasie linii nr 2, której długość wynosiła ok. 9 km i łączyła tzw. Osiedle i Rynek z Półwsią. W 1957 roku nastąpiło przekształcenie MZK w samodzielne Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, które przez kolejnych dziesięć lat zaspakajało stale wzrastające potrzeby mieszkańców w zakresie przewozów pasażerskich. Pociągnęło to za sobą zwiększenie liczby autobusów kursujących po ulicach miasta Opola. W październiku 1975 roku powołano do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, które swoim działaniem obejmowało miasta: Opole, Kędzierzyn-Koźle i Nysę. Pod koniec 1977 roku dysponowało 205 autobusami. W latach osiemdziesiątych Zakład zmienił swoją siedzibę z ulicy Kasprowicza 8 na ulicę Luboszycką 19, gdzie znajduje się do dziś.

W dniu 17 grudnia 1991 roku Rada Miasta Opola podjęła uchwałę o przejęciu Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej i utworzeniu z dniem 1 stycznia 1992 roku Miejskiego Zakładu Komunikacji w formie zakładu budżetowego. Następnie 19 grudnia 1997 r. Zakład został przekształcony w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której to formie prawnej funkcjonuje do dnia dzisiejszego, świadcząc przewozy komunikacji zbiorowej na terenie miasta Opola oraz sąsiadujących gmin.


LAUREAT XIII EDYCJA ONJ

MEB Technical GmbH Sp. z o.o. Oddział Opole

M

EB Group działając na rynku międzynarodowym skupia firmy specjalizujące się w planowaniu, zarządzaniu i wykonywaniu prac w zakresie elektrotechniki, energetyki, techniki obiektów przemysłowych, wdrażaniu nowoczesnych technologii, zarządzaniu energią i doradztwie technologicznym i gospodarczym. W odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się rynku i zmiany świadomości energetycznej firm i klientów indywidualnych MEB Group realizuje również kompleksowo projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz wdraża nowoczesne technologie w zakresie samowystarczalności energetycznej obiektów.

Unikalną cechą MEB Group jest jej międzynarodowość z polsko-niemiecko-austriackimi powiązaniami jak i zachodnio-europejski poziom jakości wynikający ze ścisłego powiązania poszczególnych spółek Grupy MEB z centralą w Monachium. Powyższy atut oraz zachodnioeuropejski, w tym głównie niemiecki know-how w zakresie produktów, serwisu oraz obsługi klienta, którego standardy wdrażane są w całej grupie MEB, sprawiają, że także na rynku polskim z sukcesem firma koncentruje się na profesjonalnym świadczeniu usług i poszukiwaniu najlepszych rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii. Jako pionierzy MEB Group otworzyło na terenie Opolskiego Centrum Logistycznego przy ul. Głogowskiej 41 Centrum Szkoleniowo-Badawcze w zakresie rozwoju technologii fotowoltaicznych oraz technologii magazynowania i zarządzania energią elektryczną.

Polaris Poland Sp. z o.o.

F

irma Polaris zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem, produkcją i sprzedażą innowacyjnych i charakteryzujących się wysoką jakością pojazdów terenowych, takich jak quady, pojazdy RANGER® i pojazdy rekreacyjno-sportowe RZR®, skutery śnieżne, motocykle oraz pojazdy z napędem elektrycznym/hybrydowym. Polaris jest jednym ze światowych liderów w sprzedaży skuterów śnieżnych i pojazdów terenowych. Dzięki markom Victory i Indian Motorcycle firma jest ważnym graczem na rynku ciężkich motocykli typu cruiser i turystycznych. Ponadto inwestuje w globalną branżę małych pojazdów z napędem elektrycznym/hybrydowym z Global Electric Motorcars (GEM), Goupil Industrie SA i Aixam Mega S.A.S., a także pojazdy tworzone samodzielnie wewnątrz firmy. Oprócz przyjemności z jazdy firma Polaris oferuje pełną gamę części, akcesoriów i odzieży Polaris, a także odzież marki Klim oraz akcesoria do pojazdów terenowych marki Kolpin i Cycle Country. Firma Polaris Industries Inc. jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (symbol PII) i jest objęta indeksem S&P Mid-Cap 400. Informacje na temat pełnej gamy wyrobów, odzieży i akcesoriów samochodowych firmy Polaris można uzyskać u autoryzowanych dealerów firmy lub znaleźć na stronie www.polaris.com.

Opolski zakład zlokalizowany przy ul. Wspólnej, zajmuje powierzchnię 12 hektarów i powstał na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Fabryka to pierwsze poza Ameryką Północną miejsce produkcji terenowych maszyn marki Polaris. Polski zakład ma nawet własny 2,5 kilometrowy tor testowy oraz centrum badawczo-rozwojowe. Zatrudnia obecnie ponad 230 osób. Inwestycja warta jest ok. 100 mln zł. W opolskiej fabryce wytwarza się głównie czterokołowce, pojazdy wieloosobowe typu Ranger i maszyny rekreacyjnosportowe RZR. Obecnie powstaje tu aż 35 różnych modeli, przeznaczonych na rynki Europy, Środkowego Wschodu i Afryki. Polska fabryka amerykańskich pojazdów (jedyna za oceanem) ma odpowiadać za jedną trzecią sprzedaży poza rynkiem Ameryki Północnej. Możliwości docelowe zakładu to 100 pojazdów na zmianę. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

11


LAUREAT XIII EDYCJA ONJ

PPUH PINUS S. Jawna Spółdzielnia Pracy CUKRY NYSKIE

P

12

ierwszego października 1990 roku zakład ponownie przekształcono w Spółdzielnię Pracy „Cukry Nyskie”, co dało jej pracownikom samodzielność w prowadzeniu polityki kadrowej, płacowej, w ustalaniu i realizacji programów rozwojowych. Możliwości te zostały w pełni wykorzystane, pomimo bardzo trudnej i skomplikowanej sytuacji wewnętrznej naszego państwa, przystosowując się do szybkich zmian w gospodarce rynkowej. Spódzielnia zaczęla pojawiać się na szerszym rynku. Uwzględniając sytuację rynkową w pieczywie cukierniczym i dużą jej konkurencję cały czas pracuje nad rozszerzeniem oferty o nowe asortymenty. Jest w stanie opracować produkt według żądanej specyfikacji, pracując w oparciu o systemy zarządzania jakością według międzynarodowej normy ISO – 2000 oraz System Zapewnienia Bezpieczeństwa Zdrowotnego HACCP oparty na podstawie Codex Alimentarius. W kwietniu 2007 r. na podstawie przeprowadzonego przez firmę TÜV NORD POLSKA - akredytowaną jednostkę certyfikującą - auditu, zakończonego wynikiem pozytywnym, Cukry Nyskie otrzymały certyfikat BRC Global Standard Food klasy A (Certyfikat według Międzynarodowego Standardu Żywieniowego BRC). Ostatnie 10 lat to czas intensywnego rozwoju zakładu. W tym okresie zostało poczynionych wiele inwestycji, min.: • wybudowano dodatkową halę produkcyjną, • w ybudowano magazyn wysokiego składowania z przeznaczeniem na wyroby gotowe, • obiekt o powierzchni 1300 m2, nowoczesny, funkcjonalny, spełniający zasady bezpieczeństwa pracy, zmodernizowano i wyremontowano pomieszczenia produkcyjne i biurowe uruchomiono dwie nowe linie produkcyjne do wypieku wafli, •p  oszerzono park maszynowy o nową linię do produkcji herbatników i krakersów. Już ponad 60 lat Spółdzielnia spełnia słodkie marzenia Klientów. Od pierwszych lat istnienia słynęła z produkcji herbatników i aromatycznych pierników. Idąc z duchem czasu stale urozmaica ofertę. Obecnie jest to pieczywo cukiernicze trwałe, takie jak: herbatniki, wafle, markizy, biszkopty, pieczywo bez dodatku cukru i dietetyczne oraz krakersy. W ofercie wyszczególnionych jest około 100 pozycji. Rocznie firma sprzedaje ok. 8000 ton, zaopatrując sieci handlowe TESCO, MAKRO, KAUFLAND, POLOMARKET, AUCHAN, SELGROS oraz hurtownie na terenie całego kraju i za granicą - głównie w państwach UE (Czechy, Słowacja, Węgry, Irlandia) – jednocześnie cały czas stara się zwiększać sprzedaż eksportową.

nr 4 (118) kwiecień 2016

Jerzy Smolarczyk, Mariusz Smolarczyk Skarbimierz

P

rzedsiębiorstwo PINUS zostało założone w 1991 r. Jest firmą rodzinną zajmującą się stolarką otworową. Firma specjalizuje się w produkcji ekskluzywnych okien drewnianych, wykonanych z takich materiałów jak sosna, dąb, mahoń oraz w produkcji drzwi. Na terenie Polski i Europy firma PINUS posiada kilkanaście biur handlowych. W 2008 podjęto inwestycje rozbudowy parku maszynowego w ramach której została zakupiona nowoczesna linia produkcyjna GMC sterowana komputerowo, umożliwiająca zwiększenie mocy produkcyjnych firmy i przyśpieszenie realizacji zamówień klientów.

Na początku działalności produkcja okien i drzwi była wyłącznie ukierunkowana na rynek krajowy. Dzięki uczestnictwu w międzynarodowych targach np. w Dubaju, Paryżu, Monachium nastąpiła dynamiczna sprzedaż wyrobów na rynkach zagranicznych. Dzięki ukierunkowaniu firmy na rozwój i podejmowanie ciągłych inwestycji w rozbudowę potencjału produkcyjnego, PINUS ma bardzo dobrą pozycję konkurencyjną, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.


WYRÓŻNIENIE XIII EDYCJA ONJ

Atlantis Developer Waldemar Stekert Czarnowąsy

R

ealizowane inwestycje wykonywane są w nowych technologiach budowlanych. Zastosowane rozwiązania oraz materiały pozwalają zoptymalizować koszty eksploatacyjne. Firma dba o dobrą współpracę z dostawcami, pośrednikami, hurtownikami, konkurencją, klientami korzystającymi z naszych usług lub kupującymi produkty oraz z lokalnymi samorządami i urzędami.

Zakład Piekarniczo -Cukierniczy L.B. Zimmermann S.J. Gogolin

Z

akład jest znaczącym producentem wyrobów piekarniczo-cukierniczych na terenie województwa opolskiego. Nieustanne podnoszenie jakości produktów oraz doskonalenie procesów produkcyjnych zmuszają Spółkę do konsekwentnego rozwijania swojej oferty asortymentowej oraz otwierania nowych placówek handlowych.

13

Atlantis Deweloper w 2016 roku został sponsorem tytularnym Biegu Opolskiego, który teraz nosi nazwę Atlantis Bieg Opolski. Bieg Opolski to impreza organizowana od 2002 przez opolskich miłośników biegania dla wszystkich fanów tej formy spędzania wolnego czasu. Sprostanie wymaganiom odbiorców hurtowych oraz klientów detalicznych w zakresie terminowości dostaw, zdolności produkcyjnych oraz przede wszystkim jakości wytwarzanych produktów wymaga udoskonalenia każdego z etapów procesu wytwarzania oraz nakładów inwestycyjnych. Powyższe zabiegi mają na celu zapewnienie firmie trwałego rozwoju oraz wzrostu jej wartości z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego, troszcząc się o rozwój swoich pracowników. Kierownictwo jest przekonane i planuje uzyskanie znacznej wartości dodanej wynikającej z partnerstwa i odpowiedzialności, z których rodzi się wiele inicjatyw związanych z lepszym wykorzystaniem środków, lepszym zaspokajaniem potrzeb klientów, z poprawą jakości pracy, oraz dbałością o bezpieczeństwo i rozwój pracowników. Zarząd wykazuje również osobiste zaangażowanie we wszelkich działaniach usprawniających funkcjonowanie firmy i wszelkich działaniach doskonalących umiejętności pracowników i organizację pracy. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


WYRÓŻNIENIE XIII EDYCJA ONJ

PPU PROMET Zdzieszowice

D

ziałalność firmy PROMET obejmuje: linie technologiczne, konstrukcje stalowe, konstrukcje maszynowe, obróbkę mechaniczną części maszyn i urządzeń przemysłowych. Firma świadczy szereg usług z zakresu obróbki metali: cięcie plazmowe, cięcie tlenowe na maszynie CNC, frezowanie, szlifowanie, toczenie, gięcie, obróbka na pasach, hartowanie, ulepszanie cieplne, satynowanie, śrutowanie, spawanie aluminium, metali kolorowych, stali (w tym nierdzewnej). Firma w swojej działalności stosuje technologie spawalnicze, obróbkę na maszynach konwencjonalnych metali żelaznych oraz nieżelaznych. Wykorzystywane są maszyny do frezowania, toczenia oraz wypalania blach.

14

Firma PROMET prowadzi ścisłą współpracę głównie z firmami zagranicznymi (80%) z różnych branż, m. in. górnictwo, obróbka metali, zakłady odlewnicze, cukrownie oraz z firmami zlokalizowanymi w najbliższej okolicy (20%). PROMET posiada między innymi: • Certyfikat Kompetencji Nr PT2/5006/2011/1 nadany przez Instytut Spawalnictwa (Ośrodek Certyfikacji) zaświadczający, że Mariusz Makowski posiada kompetencje według normy PN-EN 473 w zakresie Badań Penetracyjnych (PT) stopień 2. • Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 2527-CPR-1A.151.00 odnoszący się do wyrobu budowlanego: Spawanie Stalowe Nośne Elementy Konstrukcyjne w klasie wykonania do EXC2, metoda 1 według normy EN 10901:2009+A1:2011 do zastosowania we wszystkich typach budowli potwierdzający, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfiacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy: EN 1090-1:2009+A1:2011 w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych określonych w niniejszym certyfikacie są stosowane, oraz że zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone dla tych właściwości użytkowych. • Certyfikat Kompetencji Nr VT2/5020/2011/1 nadany przez Instytut Spawalnictwa (Ośrodek Certyfikacji) zaświadczający, że Mariusz Makowski posiada kompetencje według normy PNEN 473 w zakresie Badań Wizualnych (VT) stopień 2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów firma realizuje usługę serwisowania swoich produktów na terenie Polski. Posiada stosowne wyposażenie i narzędzia umożliwiające szybkie i sprawne reagowanie na awarie zgłaszane przez klientów. Bezpośredni kontakt w sytuacjach awaryjnych ma w takiej sytuacji z klientem Kierownik Działu Zakupów oraz Działu Kontroli Jakości i Certyfikacji. nr 4 (118) kwiecień 2016

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu

J

est placówką oświatową kształcącą młodzież ponadgimnazjalną w wieku 16-20 lat. W skład Zespołu Szkół wchodzą Publiczne Technikum nr I oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 6. Szkoła kształci w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Od września 2016 roku w tut. Zespole Szkół planuje się uruchomić nowe kierunki kształcenia np. technik informatyk, technik weterynarii, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz na poziomie szkoły zawodowej: dekarz, betoniarz zbrojarz, monter konstrukcji budowlanych i jeździec. Przepisami prawa na których opiera się działalność szkoły to: Konstytucja RP, Ustawa o Systemie Oświaty, Karta nauczyciela, Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym, Rozporządzenie o szczegółowych warunkach i zasadach oceniania, klasyfikowania i oceniania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, Rozporządzenie o ramowych planach nauczania i inne. W szkole funkcjonuje prawo wewnętrzne: Statut ZSTiO, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program wychowawczy i profilaktyczny, Regulamin Samorządu Uczniowskiego, Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły i inne. Organem prowadzącym Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego jest miasto Opole, które finansuje działalność placówki. Szkoła pozyskuje również dochody z wynajmu (dochody własne), które przeznacza na rozwój ucznia i placówki. Uczniowie odnoszą i konkursach.

wiele

sukcesów

na

olimpiadach

Pod nadzorem nauczycieli uczniowie szkoły od kilku lat opracowują wynalazki, które zgłaszane są do urzędu patentowego i te patenty uzyskują.


WYRÓŻNIENIE XIII EDYCJA ONJ

PLADA Sp. z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Chrząstowice

P

LADA Sp. z o.o. Została powołana do życia w roku 2012 jako rozszerzenie dotychczasowej działalności prowadzonej pod nazwą PLADA-ART.

Zmianę istniejącej na rynku lokalnym firmy wymusił jej dynamiczny rozwój w zakresie administracji i zarządzania zewnętrznymi sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi oraz dalsza dynamika w zakresie usług budowlanych i instalacyjnych. Sztandarowym projektem prowadzonym przez Spółkę jest administracja i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Chrząstowice. Dodatkowo firma na stałe świadczy swoje usługi dla ArcelloMittal Poland Zdzieszowice i Metsa Tisseue Krapkowice.

Ośrodek RekreacyjnoSportowy RUEDA

F

irma swoją działalność prowadzi w malowniczym miejscu. Na terenie ośrodka znajduje się wyciąg do uprawiania Wakeboardu, który jest najnowocześniejszą konstrukcją w Polsce gwarantującą pewne jej użytkowanie. Sprzęt corocznie jest kontrolowany przez Urząd Dozoru Technicznego co również zapewnia bezpieczną eksploatację. Dla odwiedzających gości ośrodka jest również do dyspozycji bogato zaopatrzona w różne sprzęty siłownia. Kompleks boisk jakie są do dyspozycji na terenie gwarantuje spędzenie aktywnie czasu dla każdej grupy wiekowej. Rowerki wodne, kajaki to również duży atut tego miejsca - dzięki tym sportom wodnym nawet seniorzy mogą się zrelaksować w upalne dni. Kompleks rekreacyjny posiada w swoim zapleczu bogato zaopatrzoną bazę gastronomiczną, gdzie przygotowywane są domowe posiłki. Ośrodek preferuje zdrowy styl życia, dlatego dla swoich gości posiada również ofertę racjonalnego odżywiania. Wszystkie posiłki przygotowywane są zgodnie z procedurami zawartymi w opracowanej i wdrożonej dokumentacji HACCP. Wykwalifikowane kucharki przygotują w formie cateringu każdą imprezę plenerową. Ponadto w swojej ofercie firma oferuje: • ogniska integracyjne, • urodziny dla dzieci z udziałem animatorów, • grille z bogatym menu, • imprezy w gronie rodzinnym. Bogaty kompleks sportowy jakim dysponuje Ośrodek gwarantuje zorganizowanie czasu wolnego dla różnych grup wiekowych, szczególnie dla dzieci przebywających na obozach.

Dzięki efektywnemu zarządzaniu, wykorzystując najnowsze technologie oraz łączące je z wrażliwością społeczną niezbędną do działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę PLADA Sp. z o. o., stworzyła model dostarczania wody spełniający standardy jakościowe i cenowe.

Głównymi partnerami firmy są grupy zorganizowane, firmy które są zainteresowane integracją swoich pracowników, jak również osoby prywatne preferujące aktywnie spędzać wolny czas.

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

15


WYRÓŻNIENIE XIII EDYCJA ONJ

Qualichairs Sp. z o.o.

NETECS Sp. z o.o.

Olszowa

P

rzemysł drzewny i meblarski w Unii Europejskiej zalicza się do grupy największych i najważniejszych gałęzi przemysłu. Jego udział w ogólnej produkcji tamtejszego przemysłu przetwórczego waha się w granicach 2-4% (zależnie od kraju). Tworzy on do 2% PKB i ma 2-2,2% udział w ogólnym zatrudnieniu. Na obszarze UE funkcjonuje 8,5 tys. firm meblarskich zatrudniających ponad 20 osób. Pracuje w nich łącznie 500 tys. pracowników.

C

elem firmy jest pełne zadowolenie klienta. Podstawą do tego są produkty wysokiej jakości oraz indywidualne podejście do każdego zaistniałego problemu. Na indywidualne zamówienia klientów firma wykonuje specjalistyczne wentylatory i wirniki jak również konstrukcje stalowe oraz elementy instalacji odpylających z blachy

16

Trendy technologiczne w Qualichairs Sp. z o.o. w ostatnich latach uległy zdecydowanej zmianie jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku na nowe właściwości materiałów, produktów drzewnych i meblowych. Aktualnie istotnym trendem na rynku materiałów i wyrobów drzewnych, który jednocześnie przyczynia się do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych, jest zjawisko substytucji materiałowej, mającej dwojaki charakter. Z jednej strony dochodzi do zastępowania tradycyjnych materiałów i wyrobów drzewnych nowoczesnymi, uszlachetnionymi produktami z drewna, a z drugiej zaś dochodzi do wymiany materiałów drzewnych niedrzewnymi np. tworzywami sztucznymi. Najczęściej w takim przypadku występuje tendencja do wytwarzania materiałów i produktów drzewnych pozwalających na jednoczesne spełnienie wielu kryteriów funkcjonalnych. W Qualichairs Sp. z o. o. wprowadzono technologię lakierowania, w której wyeliminowane są szkodliwe substancje chemiczne. W Qualichairs Sp. z o.o. dzięki wysoko wykwalifikowanej załodze, wieloletniemu doświadczeniu i stosowaniu najlepszych materiałów firma w ofercie posiada meble, które spełniają oczekiwania klientów. Świadczy o tym ciągły wzrost przychodów i ilości odbiorców, głownie za granicą. W produkcji używane są forniry i płyty meblowe uznanych firm, akcesoria do mebli od najlepszych dostawców, tkaniny, skóry i skaje. Partnerzy handlowi to przedsiębiorstwa niemieckie, austriackie, holenderskie, szwedzkie, belgijskie, francuskie i inne. nr 4 (118) kwiecień 2016

ocynkowanej, w bardzo dogodnych terminach. Wentylatory wyposażone są w ramy amortyzacyjne z wibroizolatorami oraz na życzenie tłumiki hałasu i obudowy dźwiękochłonne. Najważniejsze dla „NETECS” jest doświadczenie i nowoczesna technologia.

Dziś firma jest jednym z najbardziej liczących się dostawców dla firm branży meblowej i drzewnej. Kilkuletnie doświadczenie jest gwarancją solidności produktów i usług oraz podstawą dalszego rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, powstało profesjonalne biuro projektowe wraz z laboratorium. Główną działalnością biura jest projektowanie wentylatorów, konstrukcji stalowych i instalacji odpylających dla klientów.


ELEKTRONICZNE KONTROLE PODATKOWE 2016 – SPRAWDŹ, CZY JESTEŚ NA NIE GOTOWY! Uchwalona przez sejm ustawa z dnia 10 września 2015 roku zmieniająca Ordynację podatkową, wprowadza obowiązek udostępniania danych w postaci elektronicznej dla potrzeb kontroli podatkowych. Już od 1 lipca br. przedsiębiorcy na żądanie organów podatkowych będą zobowiązani do przekazania danych w elektronicznym formacie, w tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK).

Czy to już koniec dokumentów papierowych w kontrolach skarbowych?

Jak interes ma fiskus w zmianie formuły obsługi kontroli skarbowych?

Nowelizacja Ordynacji podatkowej skutkuje koniecznością dostosowania przez przedsiębiorców swoich systemów księgowych do obsługi zaawansowanych kontroli podatkowych. Brak wygenerowania danych w żądanym formacie może się wiązać z odpowiedzialnością karno skarbową z powodu utrudniania czynności kontrolnych. W interesie przedsiębiorcy, jeśli korzysta z zewnętrznej obsługi księgowej, jest zatem, aby obsługujące go biuro rachunkowe było zdolne do generowania i przekazywania do urzędu skarbowego JPK. Tylko w wybranych przypadkach w okresie przejściowym będzie można odmówić udostępnienia danych w postaci elektronicznej.

Wdrożenie JPK umożliwi organom podatkowym precyzyjną analizę wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa. Opracowana przez Ministerstwo Finansów strategia ma znacznie przyśpieszyć proces kontroli podatkowych oraz poprawić ściągalność podatków. Zaznaczyć należy, że obowiązek dostarczania danych w formacie JPK obejmie wszystkie procedury podatkowe (czynności sprawdzające, w tym kontrole krzyżowe, kontrole podatkowe, postępowanie podatkowe).


JPK będzie obejmował księgi podatkowe i dowody księgowe. Jest to bardzo szeroki zakres danych obejmujący:  Księgi rachunkowe  Ewidencję VAT sprzedaży i zakupu,  Podatkową księgę przychodów i rozchodów,  Ewidencję przychodów,  Inne obowiązkowe ewidencje i rejestry podatkowe Organy podatkowe mają być ponadto uprawnione do żądania wszystkich dowodów księgowych w wersji elektronicznej np. dotyczących ewidencji magazynowej towarów.

Kiedy rozpocząć przygotowania? E- kontrole będą wprowadzane sukcesywnie od 1 lipca 2016 roku i obejmą docelowo wszystkich polskich przedsiębiorców. W okresie przejściowym – do 1 lipca 2018 roku – firmy spełniające ustawowe kryteria małej i średniej przedsiębiorczości będą mogły odmówić przekazania danych na potrzeby kontroli w postaci elektronicznej. Jeżeli korzystasz z zewnętrznej obsługi księgowej - warto już dzisiaj sprawdzić, czy Twoje biuro rachunkowe sprosta wymaganym przez prawo standardom w tym zakresie.

Małgorzata Dzedzej, doradca podatkowy ING Księgowość

Kto zapłaci za zmianę? Wprowadzenie obowiązku sprawozdawczego w postaci JPK będzie dla polskich firm dużym wyzwaniem. Podatnik musi poczynić szereg przygotowań w obszarze technologicznym, organizacyjnym oraz kadrowym. Aktualizacja posiadanego oprogramowania wiązać się będzie z koniecznością poniesienia niemałych nakładów finansowych. Dodatkowym kosztem będzie również odpowiednie przeszkolenie kadr do kontroli skarbowej w zakresie nowego obowiązku. Nowy format kontroli zdecydowanie zmarginalizuje konieczność wizyt w urzędzie skarbowym dotychczas związanych z przekazywaniem dokumentacji papierowej (lub udostępnianiem jej kontrolującym przez biura rachunkowe). W obliczu nadchodzących zmian szczególnie istotne jest zatem wybieranie partnerów, którzy zapewnią sprawną i rzetelną obsługę takich kontroli swoim Klientom.

ING Bank Śląski S.A. Region Korporacyjny Opole ul. Zwierzyniecka 2 45- 019 Opole tel. 77 401 35 48

Partner artykułu:

ING Księgowość to nowoczesne biuro rachunkowe

oferujące w ramach swojej usługi internetowy serwis przygotowany do obsługi ksiąg i dokumentacji księgowej w formie elektronicznej oraz prowadzenia elektronicznej bazy dokumentacji księgowej. My już dziś jesteśmy gotowi do przekazywania danych w elektronicznym formacie jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami zapraszamy do kontaktu lub na stronę internetową. ING Księgowość to usługa oferowana przez Spółkę ING Usługi dla Biznesu S.A. w ramach współpracy z ING Bankiem Śląskim S.A. Spółka jest podmiotem w 100% zależnym od Banku.

ING Księgowość www.ingksiegowosc.pl infolinia 32 357 88 77


Ochrona powietrza nadal priorytetem

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ochrona powietrza była i pozostaje nadal jednym z głównych priorytetów działania. Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

20

W wyniku wewnętrznej reorganizacji struktur zlikwido- Są to wysokiej klasy specjaliści. Jeśli dodać jeszcze kiewano wprawdzie dwie komórki organizacyjne ­-tj. De- rownictwo nowego Departamentu Energii i Innowacji partament Ochrony Klimatu oraz Departament Gospo- oraz osoby mające w zakresie działań energetykę ­ jest darki Niskoemisyjnej – ale w ich miejsce powstał duży to dodatkowo 6 osób związanych z ochroną atmosfery. Departament Energii i Innowacji, który przejął zadania W sumie zatem etatów realnie jest więcej, niż było i programy tamtych jednostek. Zmiana przeprowadzodo tej pory, gdyż poprzednicy zajmowali się nie tylko na została właśnie po to, aby finansowanie projektów wspomnianymi programami, ale mieli szerszy zakres odbywało się w sposób sprawniejszy, skuteczniejszy obowiązków. Minister energii Pan Krzysztof Tchórzewi lepiej skoordynowany. ski i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony ŚrodowiPo reorganizacji, w jednym departamencie skupione ska i Gospodarki Wodnej Pan Kazimierz Kujda podpisali zostały środki finansowe zarówno z Unii Europejskiej, umowę w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Ogóljak i krajowe, co pozwoli sprawniej nimi zarządzać nopolski system wsparcia doradczego dla sektora pui skonsolidować dostępne wsparcie finansowe. Co wię- blicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zacej, w ramach nowo utworzonego Departamentu Ener- kresie efektywności energetycznej oraz OZE”. gii i Innowacji funkcjonuje specjalny Zespół do spraw Będzie on realizowany w ramach Programu OperaEfektywności Energetycznej w Budownictwie, który zajcyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – zgodnie muje się tematyką ochrony powietrza, w tym likwidacji z osią priorytetową „Zmniejszenie emisyjności gosponiskiej emisji. darki”. To doradczy projekt wdrażany w Polsce po raz Zatem dbałość o stan atmosfery w Polsce nie tylko nie pierwszy – ma on charakter unikatowy w skali Europy została w NFOŚiGW zarzucona, ale będzie bardziej efek- ze względu na zasięg, gdyż obejmie całą Polskę. tywna. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że dodatkowo W jego ramach powstała już ogólnokrajowa sieć 76 dow ramach systemu doradztwa energetycznego (Jedradców, którzy bezpłatnie będą służyć pomocą wszystnostka Realizująca Projekt) działa ponad 70 doradców. kim zainteresowanym, chcącym skorzystać z funduObecnie wspomnianymi programami zajmuje się 16 szy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej, osób, które już wcześniej przy nich pracowały. Przej- w tym zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla mują one teraz te programy i będą zajmować się już i innych zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, tlenki azotu tylko nimi. itp.) oraz pyłów do atmosfery, termomodernizacji budynków, rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). nr 4 (118) kwiecień 2016


Ochrona powietrza nadal priorytetem

To rozwiązanie zostało wysoko ocenione przez Komisję teczniej i efektywniej finansować projekty proekoloEuropejską i jest wskazywane jako modelowe podej- giczne oraz szybciej i trafniej reagować na potrzeby ście do kwestii ochrony atmosfery. Narodowy Fundusz finansowe dotyczące ochrony środowiska. nie rezygnuje także z programów wsparcia dla osób indywidualnych. Trwają jednak analizy, których wyniki mogą pozwolić na dobranie najbardziej efektywnego i spójnego systemu finansowania.

21

Celem generalnym jest zapewnienie aby oferta NFOŚiGW była kompletna, elastyczna (umożliwiała różne kierunki działania w zależności od zidentyfikowanych priorytetów) przy równoczesnej spójności/ kompatybilności z innymi dostępnymi źródłami finansowania (np. funduszami UE). Wszelkie ewentualne zmiany w ofercie będą poddawane publicznym i resortowym konsultacjom. W dotychczasowej działalności i nowych programach NFOŚiGW będzie koncentrować się na jak najlepszym wykorzystywaniu funduszy z Unii Europejskiej. Wydatkowanie unijnych środków to dla NFOŚiGW cel nadrzędny. Konkludując: NFOŚiGW przeprowadził wewnętrzne zmiany organizacyjne, które pomogą sprawniej, skuFORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


22

25

nr 4 (118) kwiecień 2016

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Azbest nadal obecny i nadal groźny

Wyroby z azbestu stosowano tak powszechnie, bo były tanie, trwałe, odporne na wysoką temperaturę i mróz, a przede wszystkim na ogień i korozję. Sporo jest też u nas azbestu z zagranicy. W Europie Zachodniej o wiele wcześniej uznano azbest za szkodliwy (u nas zaprzestano produkcji dopiero w 1998 roku) i wprowadzono rygorystyczne przepisy zakazujące jego stosowania. Dla wielu zagranicznych zakładów produkcyjnych Polska stała się wtedy rynkiem zbytu nagromadzonych zapasów, których już nie mogły sprzedać u siebie. Dachowe płyty azbestowe były cztero-, pięciokrotnie tańsze niż te bez azbestu. Tak atrakcyjna cena była skuteczną przeciwwagą dla wiedzy o szkodliwości azbestu.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Ponieważ problem jest poważny, już w 1998 roku zo- wynika. Jadąc przez polskie wsie, można zobaczyć całe stało wydane rozporządzenie ministra gospodarki połacie starych, niezabezpieczonych dachów pokrytych w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz eternitem, często ukruszonych, porysowanych. A im warunków usuwania wyrobów zawierających azbest. bardziej zniszczony jest eternit na dachu, tym większe W tymże roku została zakończona produkcja falistych prawdopodobieństwo trującego pylenia. płyt azbestowych, a w marcu 1999 roku wprowadzoChoć właściciele budynków lub zarządcy obiektów, no zakaz obrotu tymi płytami. W 2002 roku przyjęto w których zastosowano azbest, powinni dokonać przeteż program usuwania wyrobów azbestowych w całej glądu technicznego tych wyrobów i poinformować o tym Polsce. Zgodnie z nim potrwa to jednak jeszcze przez gminne biura nadzoru budowlanego, nie zawsze to robią. najbliższe 30 lat, a może i dłużej. Usuwanie materiałów zawierających azbest jest trudKażda gmina, starostwo lub powiat zostały zobowią- ne ze względu na finanse - właściciele często po prostu zane rozporządzeniem ministra gospodarki do spo- nie mają pieniędzy na zmianę starego pokrycia. Sama rządzenia inwentaryzacji budynków zawierających rozbiórka i unieszkodliwienie kosztuje bowiem od 3000 materiały azbestopochodne wraz z oceną ich stanu do 5000 zł za 100 m2. Niektóre gminy dofinansowują technicznego, a tym samym oceną szacunkową czasu, to przedsięwzięcie. Dlatego warto się o to dowiedzieć w którym muszą zostać usunięte. Sprawozdania z tych i wypełnić odpowiedni wniosek. inwentaryzacji muszą być co roku składane w woRównież w tym roku WFOŚiGW ogłosił już VII Konkurs jewództwach. W przypadku ujawnienia widocznych walki z azbestem w województwie opolskim, którego uszkodzeń powierzchni wyrobów zawierających azbest regulamin precyzował, iż środku na te cele mogą mogą zarządca lub użytkownik powinien taki wyrób usunąć uzyskać wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego w pierwszej kolejności. podejmujące realizacje przedsięwzięć zawierających Uwaga! Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospo- azbest, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów darki, pracy i polityki socjalnej z 23.10.2003 r. dopusz- zawierają azbest, a przedsięwzięcie jest z nim zgodne cza się warunkowo stosowanie wyrobów zawierających oraz posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest , a przedsięwzięcie jest azbest nie dłużej niż do 31.12.2032 r. z nim zgodne. Środki masowego przekazu wracają dość często do tematu zdrowych materiałów, a świadomość ekologiczna Termin składania wniosków zakończył się z z końcem jest coraz większa. Wszyscy teoretycznie już wiedzą, że marca br., zaś termin rozliczenia końcowego wyznaczoazbest jest rakotwórczy. Jednak wciąż niewiele z tego no na 14 października br. FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU

23


Ekologiczne siłownie wiatrowe

Wydajność siłowni wiatrowych w dużej mierze zależna jest od ich lokalizacji w terenie.

24

Na wydajność siłowni zasadniczy wpływ ma ukształtowanie terenu (podłużne wzgórza, pojedyncze wzgórza i góry, skarpy, zagłębienia, przełęcze), przeszkody (budynki, drzewa). Płaski obszar porośnięty trawą jest typowym przykładem terenu o jednolitej szorstkości. Na tym obszarze prędkość wiatru na wybranej wysokości jest prawie jednakowa. Przeszkody terenowe (budynki, rzędy drzew, pojedyncze drzewa), znajdujące się na drodze przesuwających się mas powietrza, powodują gwałtowne zmniejszenie prędkości wiatru i wzrost turbulencji w jej pobliżu. Zaburzenie w przepływie wywołane przeszkodą ma niezwykle negatywny wpływ na trwałość i żywotność konstrukcji elektrowni, aczkolwiek współczesne obiekty charakteryzują się wysoką niezawodnością i trwałością. Podstawą budowy elektrowni wiatrowej jest rzetelny audyt wietrzności. Jest to badanie określające, jaką minimalną ilość energii może wyprodukować dane urządzenie, w danym miejscu, umieszczone na maszcie o określonej wysokości. Pomiar wiatru (zalecany 12 – miesięczny) dokonywany jest za pomocą masztu pomiarowego o określonej wysokości. Małe Elektrownie Wiatrowe Są to elektrownie wiatrowe o mocy 0,5 kW do 20 kW. W odróżnieniu od dużych turbin wiatrowych mogą być stosowane tam, gdzie panują mniej korzystne warunki wiatrowe. Nie potrzebują znacznej ilości niezabudowanego terenu, nie emitują też uciążliwego szumu, jaki wytwarzają końcówki łopat dużych generatorów. Mogą być instalowane w miastach na słupach oświetleniowych oraz na dachach budynków. nr 4 (118) kwiecień 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Zastosowania Małe elektrownie wiatrowe znajdują szerokie zastosowanie do zasilania samodzielnych systemów telekomunikacyjnych i nawigacyjnych, gospodarstw oraz domów letniskowych, niewielkich osad ludzkich, pompowni i stacji odsalania wody morskiej, nawadniania, oświetlenia wolnostojących obiektów oraz wielu innych systemów odległych od sieci energetycznej. Małe elektrownie wiatrowe często współpracują w systemach hybrydowych z modułami fotowoltaicznymi lub generatorami dieslowskimi, co pozwala na niezawodne i optymalne zaspokojenie zapotrzebowania na energię. W przypadku MEW pomiar wiatru przeprowadza się w miejscu wybranym pod lokalizację małej turbiny wiatrowej. Pomiar trwa nie krócej niż trzy miesiące i zostaje zakończony, jeżeli wyniki są zgodne z ogólną tendencją warunków wiatrowych danego obszaru. Ile kosztuje wiatrak? Choć małe instalacje przydomowe to czasem kilkudziesięciu tysięcy złotych, potężne turbiny pracujące w przemysłowych instalacjach wiatrowych wymagają już znacznie większych nakładów. Jak podano w raporcie Ernst & Young „Wpływ


Ekologiczne siłownie wiatrowe

energetyki wiatrowej na wzrost gospodarczy w Polsce” średnie nakłady inwestycyjne na budowę lądowej farmy wiatrowej wyniosły ok. 6,6 mln PLN za 1MW mocy zainstalowanej. Najdroższy jest zakup i montaż wieży oraz turbiny (ok.74 proc. kosztów). Łącznie

jest jednak nie liczba wiatraków, ale wytwarzana przez te instalacje moc. A w tym przypadku prawdziwym hegemonem jest województwo zachodniopomorskie.

25

z instalacją elektroenergetyczną oraz przyłączeniem do sieci jest to ok. 84 procent kosztów inwestycji. Koszt fundamentu to 8 procent, a pozostałe koszty (w tym przygotowanie projektu) to kolejne 8 procent. W porównaniu z tradycyjnymi źródłami pozyskiwania energii, elektrownie wiatrowe mają jednak o wiele większa dynamikę wzrostu. O ile w przypadku węgla kamiennego roczny wzrost produkcji energii to niecały 1 procent, o tyle wiatraki wyprodukowały jej o ponad 50 procent więcej niż w roku poprzednim. Prawdziwym zagłębiem farm wiatrowych w Polsce jest województwo kujawsko-pomorskie: znajduje się tam ponad 25 procent wszystkich wiatraków w Polsce. Równie wysoko w tej hierarchii są województwa łódzkie i wielkopolskie. Tym, co liczy się najbardziej

FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Wsparcie doradztwa energetycznego (cz.2) Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko na lata 2014–2020.

Przedsięwzięcia w ramach projektu

26

Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa: • prowadzenie badań analiz, w tym, w szczególności analiz doświadczeń wynikających z wdrażania aktualnych programów wspierania efektywności energetycznej iOZE (NFOŚiGW, PO IiŚ 2014–2020, LIFE, RPO, HORYZONT 2020), • organizowanie konferencji zwiększających świadomość społeczności lokalnej na temat niskoemisyjnej gospodarki oraz inicjatywy Porozumienia Burmistrzów, • udział w warsztatach, seminariach organizowanych przez Biuro Porozumienia Burmistrzów i inne instytucje europejskie, dotyczących przykładów przygotowania, finansowania, wdrażania projektów w zakresie efektywności iOZE, • utworzenie bazy danych o dobrych praktykach. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych: • szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej w tym osób fizycznych, z zakresu efektywności energetycznej i OZE, • informacja i wymiana doświadczeń z wykorzystaniem systemów informatycznych, • przygotowanie i  przeprowadzenie szkoleń energetyków gminnych. Usługi doradcze związane z  przygotowaniem PGN/ SEAP: • promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazywanie na korzyści wynikające z realizacji PGN-ów, • zachęcanie miast i gmin do przystępowania do Porozumienia Burmistrzów, • wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych, • identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym funduszy UE. Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie EE i OZE: • wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych, nr 4 (118) kwiecień 2016

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  sparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikają•w cych z audytów energetycznych, •w  sparcie w zakresie poprawnej realizacji zamówień publicznych, •w  sparcie w zakresie nowych wymogów KE dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetyki, • wsparcie w zakresie instrumentów finansowych. Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE: • informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu, •d  oradztwo w zakresie montażu finansowego projektu, •d  oradztwo w zakresie stosowania wytycznych MIiR w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o  środki funduszy UE. Usługa doradcza może być skierowana zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych. Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia i konferencji.


Atmoterm S.A. - firma zasłużona dla ochrony środowiska

Atmoterm S.A. to firma z ponad 30-letnią tradycją.

Artykuł dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Z małego, rodzinnego przedsiębiorstwa stała się 27 podmiotem wykonującym usługi dla wielu znaczących polskich oraz zagranicznych kontrahentów. Klientami firmy jest blisko tysiąc przedsiębiorstw, jak również Marek Krzemiński Dyrektor ds. Zasobów i Technologii: liczne jednostki administracji samorządowej „Postanowiliśmy skorzystać z Programu Rozwoju i publicznej w kraju i za granicą. Największą, unikalną Sektora MŚP Ochrona Środowiska dla woj. opolskiego, wartością firmy jest ponad 100-osobowy zespół który prowadzi Wojewódzki Fundusz Ochrony ekspertów z branży ochrony środowiska oraz dziedzin Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego też pokrewnych. w ramach pożyczek dla MŚP postanowiliśmy wziąć Atmoterm S.A. to nie tylko dostawca specjalistycznych nisko oprocentowaną pożyczkę na 2,5 procenta usług, ale przede wszystkim doradca, który w stosunku rocznym. Oczywiście otrzymana kwota potrafi rozpoznać potrzeby swoich klientów oraz pożyczki w wysokości 250 tys. złotych pozwoliła nam zaprojektować optymalne rozwiązania. Działania częściowo sfinansować remont i termomodernizację Atmoterm S.A. koncentrują się w kilku najważniejszych elewacji budynku Opolskiego Centrum Wysokich Technologii. Jest to czterokondygnacyjny budynek obszarach, które obejmują: klasy A z garażem podziemnym obsługiwanym przez • tworzenie zintegrowanych systemów komputerowych podnośnik samochodowy. wspomagających zarządzanie informacjami środowiskowymi, zapewniających rzetelność przygotowa- Biurowiec zlokalizowany jest w ścisłym centrum Opola. nia merytorycznego, szybkość i intuicyjność obsługi Celem powołania Opolskiego Centrum Wysokich Technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju było oraz bezpieczeństwo danych stworzenie strefy biznesu tworzącej środowisko dla • usługi konsultingowe – m. in.: dedykowane konkretrozwoju firm działających w szeroko rozumianym nym podmiotom ekspertyzy, analizy ryzyk prawno obszarze nowoczesnych technologii oraz w sferze -środowiskowych oraz usługi outsourcingowe w dziedziałalności okołobiznesowych. dzinie ochrony środowiska Mimo faktu, że nasz obiekt, jeśli chodzi o powierzchnię • szkolenia w zakresie ochrony środowiska dla biurową jest zbyt kompaktowy w świetle oczekiwań pracowników i kadry zarządzającej. dużych firm z sektora BPO, to naszym zdaniem, jest Atmoterm S.A. chętnie włącza się także w przedsięwzię- świetnym miejscem na rozpoczęcie działalności takich cia oraz inicjuje działania na rzecz zrównoważonego firm w Opolu, aby w ciągu 2-3 lat wraz z rozwojem, rozwoju, zgodnie z misją „Inteligentne rozwiązania aby mogły znaleźć inne odpowiednie miejsce na docelową chronić środowisko”. siedzibę.” FORUM OPOLSKIEGO BIZNESU


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Korzyści wynikające z oferty to : niskie oprocentowanie, brak dodatkowych opłat i prowizji oraz profesjonalna obsługa i doświadczenie Wojewódzkiego Funduszu w finansowaniu inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców działających w sektorze MŚP.

od 2,5% bez opłat i prowizji

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Punkt Informacyjny Pożyczek

Opole ul. Krakowska 53, pokój nr 1,

tel. 77 45 45 891 wew. 129, 149, 103 e-mail: sekretariat@wfosigw.opole.pl www.wfosigw.opole.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

FOB kwiecień 2016  
FOB kwiecień 2016  
Advertisement