Page 1

1


2


3


4


5


6


7


8

เรื่องจากปก


9


10

กอง บก.

สวัสดีปีใหม่ครับ เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสรับ เกียรติเชิญจากสมาคม สวอท. และ ส�ำนักพัฒนาทรัพยากร บุคคลและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (HIDA) ในความ สนับสนุนของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม ไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ณ เมืองโตโยฮาชิ ในโครงการ ”ค้นหาเสน่ห์ท้องถิ่นญี่ปุ่น-โตโยฮาชิ (ไอจิ)” ร่วมกับพี่ๆ ผู้ที่ เกี่ยวข้องในด้านสื่อสารมวลชนการโฆษณาประชาสัมพันธ์และ การท่องเที่ยว โดยในครั้งนี้ ได้รับการบรรยายพร้อมรายละเอียดข้อมูล ต่างๆ ที่สมาคมหอการค้า ก่อนเยี่ยมชมสถานที่น่าสนใจต่างๆ และแลกเปลี่ยนทัศนะกับนักธุรกิจ พร้อมได้รับฟังจากรอง เทศมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเมืองโตโยฮาชิ ในโอกาสนี้จึงขออนุญาติน�ำเสนอประสบการณ์ ที่ได้ไป สัมผัสมา ถ่ายทอดให้กับสมาชิกทุกท่าน โดยจะทะยอยลงใน นิตยสารคมช่าง ตั้งแต่ฉบับนี้กันครับ และเนื่องในดิถีขึ้นปีใหม่ 2559 นี้ ขออวยพรให้ท่านผู้อ่าน และครอบครัวทุกท่าน มีความสุข ความส�ำเร็จ สมหวังในสิ่ง พึงอันปราถนาทุกประการ ตลอดปี 2559 และตลอดไปครับ •


11


12

สารบัญ

14 16 18 22 24 26 28 29 30 32 34 38 40 41 42 44 46 50 52 54

สังคมข่าว เรื่องจากปก

ศิลปะ บนฝาท่อระบายน�้ำ รายงานพิเศษ

จงกุลพาณิชย์

หลากหลายงานช่าง

ชุดสวมใส่งานช่าง แม่น�้ำสเตนเลส

STAINLESS DUPLEX

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ถึงเวลาปรับตัวสู่ความมั่งคั่งแบบยั่งยืน คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น)

สุกี้ยากี้

ASOT สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย ท�ำเนียบร้าน

ทรัพย์ทวีโพลีคาร์บอเนต มุมสเตนเลส

สนิมจากงานสเตนเลสติดเหล็ก TOYOHASHI

TEZUTSU HANABI แนะน�ำผลิตภัณฑ์ เปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ

คุณสมบัติแผนธุรกิจที่ดี ปฎิทินข่าว มุมกฎหมาย

มอบอ�ำนาจซื้อขายที่ดิน ระวังถูกโกง สุขภาพ

กระเพาะปัสสาวะ

สบายๆ สไตล์คมช่าง

KIKUSOU นาเมชิเดงกะ พยากรณ์จักรราศี

ประจ�ำเดือนมกราคม ฮวงจุ้ย

ปีชง 2559


13

ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมกราคม 2559

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม

บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช อ.ชไมพร ตันติวงศ์ บูรจิตร พิบูลย์ กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย

ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

สรพงษ์ ภู่ทอง

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429

ฝ่ายโฆษณา

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ศิลปกรรม

อนุเทพ ตันติดลธเนศ

ยุทธพล สว่างเกษม

ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป จาก 2558 สู่ 2559 สวัสดีครับท่านผู้อ่าน บนเส้นทางวิ่งของชีวิต แต่ละคนเรา มีเวลาอยู่บนเส้นทางนี้ ประมาณ 60 ปี หรือ ถ้าท่านดูแล สุขภาพได้ดี ก็บวกอีกสัก 10 ปี เวลา ที่มีอยู่บนเส้นทางชีวิตเรานั้นมีทั้ง สำ�เร็จและล้มเหลว แต่ความสำ�เร็จ และล้มเหลว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคดี หรือโชคร้าย ประสบการณ์ที่ถูกสะสม จนมีความชำ�นาญนั้น จะนำ�ท่านไปสู่ความสำ�เร็จ

ความสำ�เร็จชั่วข้ามคืน อาจต้องอาศัยเวลานาน ถึง 20 ปี เอ็ดดดี้ แคนเตอร์


14

สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่างทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

bonanuthep@gmail.com

ทีเอ็น โพลีคาร์บอเนต น�ำพนักงานท่องเที่ยวพักผ่อนและร่วมจัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 5,6,7 ธันวาคม ที่ผ่านมา เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่วาฏิกา รีโซวิลล่า กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์

ขอแสดงความยินดีเนื่องในงานเลี้ยงฉลองสมรส ระหว่าง Miss. Yon samavattey กับ Mr. Prak Khunnara นักธุรกิจ วงการโพลีคาร์บอเนต ประเทศกัมพูชา ณ อาคาร Golden Tower กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมที่ผ่านมา

TN POLYCARBONATE เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซิลิโคน ตะปูพลังสูง สู่ตลาดประเทศกัมพูชา ที่กรุงพนมเปญ เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา


15

พิเศษสุด อาร์กอนถังใหญ่พร้อมฝาครอบ จากราคา 4,600.- เหลือเพียง

3,500.-

งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานส่งท้ายปี‘58 จงกุลพาณิชย์ และB.P.แมชชีน และฉลองในวันคล้ายวันเกิด คุณบุญป้อง พันธ์ยาง ที่บ้านพันธ์ยาง บางใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา

งานเลี้ยงปีใหม่ประจ�ำปี 2558 ของบริษัท เพรททิก้า จ�ำกัด ที่สายไหม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ทีมคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการค้นหาเสน่ห์ท้องถิ่นญี่ปุ่น-โตโยฮาชิ(ไอจิ)” สนับสนุนโดย สวอท. และ HIDA เดินทางถึงสนามบินนาโกย่า จุบุ เซ็นแทร เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น พร้อมถ่ายรูปร่วมกัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 ปีที่ผ่านมา


16

เรื่องจากปก

เราทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่า ฝาท่อมีลักษณะรูปแบบ ที่เราเห็นกันอยู่ชินตา แต่ฝาท่อระบายน�้ำของญี่ปุ่นนั้นมี สไตล์ที่ไม่เหมือนกับที่ใด ซึ่งถือได้ว่าเป็นศิลปะในงานสิ่ง ปลูกสร้างอีกรูปแบบหนึ่งก็ว่าได้ ญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้ จากที่อื่น รวมทั้งการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ รวมถึงงาน ศิลปะที่แฝงไปอยู่ทุกที่ แม้กระทั่งฝาท่อระบายน�้ำ (Manhoru)ฝาแต่ละแผ่นมีการท�ำลวดลายไว้อย่างสวยงาม โดย เริ่มมีมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1980 ซึ่งลวดลายจะถูกออกแบบให้ มีเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น


17

ลวดลายฝาปิดท่อระบายน�้ำ ภายในเมืองโตโยฮาชิ ที่อิงกับสถานที่ วัฒนธรรม และสถานที่ เช่น ภายในสวนสัตว์ ก็จะน�ำสัญลักษณ์ของ สัตว์นั้นๆ มาใช้ในการสร้างลวดลาย

ในแต่ละเมืองก็จะมีลวดลาย ที่เน้นจุดเด่นของท้อง ถิ่นนั้นๆ เช่น ธรรมชาติ วัฒนธรรม สถานที่ที่มีชื่อเสียง สิ่งต่างๆ ที่เป็นสัญลักษ์ของบริเวณนั้นๆ หรือต�ำนานพื้น บ้านของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งบางทีก็มีการลงสีสรรค์อย่าง สวยงามและเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นสื่อหนึ่ง ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่น เรียกได้ว่าฝา ท่อระบายน�้ำจะบ่งบอกถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมความเป็น อยู่ของสังคมนั้นๆ ได้เป็นอย่างมาก การสร้างสรรค์ศิลปะบนฝาท่อระบายน�้ำของประเทศ ญี่ปุ่นนั้น เรียกได้ว่าเป็นการพลิกโฉมภาพลักษณ์ของฝา ท่อธรรมดา ให้กลายเป็นศิลปะบนท้องถนน ที่แสดงให้ เห็นถึงความเป็นคนญี่ปุ่นอย่างแท้จริง หากมีโอกาสได้ไปประเทศญี่ปุ่น ก็ลองก้มลงมอง ศิลปะที่บอกเล่าเรื่องราวบนพื้นถนนสักนิด อาจจะท�ำให้ เราเข้าใจความหมายของเมืองนั้นๆ ได้มากยิ่งขึ้น แล้ว ลองนึกดูว่าหากบ้านเราจะมีแบบนี้บ้าง ลวดลายจะออก มาเป็นลักษณะรูปแบบอะไรกันบ้าง •


18

รายงานพิเศษ


19

การเริ่มต้นที่มาพร้อมต้นทุนที่ไม่มากมายนัก แต่สามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักของวงการก่อสร้าง ได้ ถ้าไม่ใช่เพราะเก่งมากๆ ก็คงต้องเฮงแบบหยุดไม่อยู่ แต่ ส�ำหรับผู้หญิงเก่งคนนี้ คุณจงกุล พันธ์ยาง ผู้ผลิตและจัดจ�ำ หน่ายสเตนเลสร้าน “จงกุลพาณิชย์” ที่พกมาทั้งความเก่ง ประสบการณ์ และใจสู้ไม่ท้อถอย ท�ำให้จากแม่ค้าธรรมดาๆ กลายเป็นนักบริหารและเจ้าของธุรกิจที่มีลูกน้องกว่า 200 ชีวิต และยังเดินหน้าเปิดสาขาทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันรวมแล้วกว่า 20 สาขา เมื่อย้อนไปถึงจุดเริ่มต้น คุณจงกุลได้เล่าให้เราฟังว่า “ร้านจง กุลพาณิชย์ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 และจดทะเบียนการค้าในปี 2546 ในช่วงแรกๆ ก็เริ่มต้นจากการซื้อน้อต ซื้อฝาครอบเข้ามา ขาย พอลูกค้าให้ความสนใจมากขึ้น เราก็อยากจะผลิตเองขาย เอง ก็ไปจ้างช่างท�ำแม่พิมพ์ และก็ซื้ออุปกรณ์เศษแผ่นต่างๆ มา ท�ำฝาครอบ ท�ำลูกบอล ลองผิดลองถูก บุกเบิกด้วยตัวเอง แล้วก็ เอาไปวิ่งขายตามต่างจังหวัด ช่วงนั้นก็ค่อนข้างล้มลุกคลุกคลาน อยู่พอสมควร แต่ก็ค่อยๆ มีคนรู้จักมากขึ้น สินค้าและลวดลาย ต่างๆ ก็พัฒนาหลากหลายรูปแบบมากขึ้น จนตอนนี้ร้านจงกุล เป็นทั้งผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์สเตนเลสที่ครบวงจร เช่น หัวเสา ตระกร้อ ฝาครอบ ลูกบอล ลูกศร แผ่นโพลี่คาร์บอนเนต ล้อสเตนเลส หนังสือลายต่างๆ รวมถึงท่อสเตนเลส JK ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ชื่อร้านจงกุลพาณิชย์ของเรานั่นเอง”


20

รายงานพิเศษ

“ตอนนี้จงกุลมีทั้งหมด 20 สาขาทั่วประเทศ ร้านของเรา จะไม่มีขายส่ง มีเพียงขายปลีกเท่านั้น โดยเราจะมีระบบการ ดูแลสาขาแบบเรียลไทม์ คือ ถ้ามีการขายเกิดขึ้นระบบจะลิงค์ เข้ามาที่สาขาใหญ่ท�ำให้เรารู้ได้ทันที และจะใช้วิธีโอนเงินเข้า ธนาคารทุกๆ 2 วัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาภาย หลัง และยังสะดวกในการเช็คสต็อกสินค้าและดูแลเรื่องบัญชี อีกด้วย จุดมุ่งหมายของเราตอนนี้ยังอยากจะเพิ่มสาขาไป เรื่อยๆ ที่คิดไว้มากที่สุดคือ 25 สาขา แต่ถ้ามีโอกาสอาจจะ ขยับไปมากกว่านั้น ซึ่งก็ต้องมองหาช่องทางการค้าขายต่อไป อีกเรื่อยๆ เพราะปัจจุบันคนเริ่มหันมาสนใจอุปกรณ์สเตนเล สมากขึ้น เราก็ต้องขยายตัวตามกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ต่างๆ เพื่อ ไม่ให้เสียโอกาสในการขาย ถ้าพูดถึง 13 ปี กับ 20 กว่าสาขา ก็ถือว่าจงกุลค่อนข้างประสบความส�ำเร็จ” คุณจงกุลได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “ร้านจงกุลเราอยู่กันเป็น ครอบครัว มีลูกน้องที่ต้องคอยดูแลกว่า 200 ชีวิต ซึ่งเราก็ พยายามท�ำให้พวกเขาอยู่อย่างมีความสุข มีปัญหาก็เข้ามาคุย กันช่วยเหลือกันไป คุยกันด้วยเหตุผล เราเป็นเจ้านายแต่ก็ ต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย ถึงจะอยู่ร่วมกันได้ ซึ่ง กว่าเราจะผ่านมาถึงจุดนี้ก็ต้องเจอกับปัญหาและอุปสรรค มากมาย ยิ่งเรามาด้วยต้นทุนที่น้อย ก็ต้องพยายามมากกว่า คนอื่น สิ่งส�ำคัญคือต้องไม่ยอมแพ้ อดทน และมองหาโอกาส ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา ชีวิตตอนนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมาก แค่ ท�ำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข และรักษามาตรฐานของตัวเองเอา ไว้ รักษาความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อเรา เชื่อว่าสิ่งที่เราตั้งใจ ท�ำมาตลอด 13 ปี น่าจะช่วยสร้างรากฐานที่ดีให้กับลูกหลาน ต่อไปในอนาคต” แม้สิ่งที่ได้มาจะมีทั้งสุขและทุกข์ แต่นี่แหละคือ “ก�ำไร ชีวิต” ของ จงกุลพาณิชย์ ที่ไม่ค�ำว่า “ขาดทุน” •


21


22

หลากหลายงานช่าง นายช่างตี๋

ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับนิตยสารคมช่าง กับผมนายช่างตี๋ คอลัมน์หลาหลาย งานช่าง ฉบับนี้ก็ขอบอกกล่าวเล่าเรื่องของชุดที่ใส่ในงานช่าง มี หลายแบบหลายสไตล์มากมายเหลือเกิน ฟรีสไตล์กันเลยที่เดียว ก็ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ชุดเสื้อช็อป, ชุดหมี บางคนก็ กางเกงยีน เสื้อยีนส์เท่ห์ๆ กันไปเลย เป็นช่างอะไร ต้องท�ำงานประเภทไหน มีโอกาสโดนประกายไฟ หรือไม่ ? เพราะฉะนั้นการเลือกผ้าที่ใช้ในการตัดชุดส�ำคัญแค่ไหน ลองมาดูคุณสมบัติของผ้าจากตารางด้านขวาแต่ละชนิดกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าท�ำงานเกี่ยวกับประกายไฟ หรือมีโอกาสเกิด ไฟลุกใหม้ ควรเลือกผ้าเวสปอยท์ เป็นผ้าที่นิยมใช้กันในการตัดชุด ท�ำงาน งานเชื่อม หรืองานที่เกียวกับ oil and gas ปริโตรเลียม หรือปิโตรเคมี และมีผ้าอีกชนิดที่นิยมใช้กัน คือ ผ้านอร์แม็ก NOMEX แต่มีราคาค่อนข้างแพง ผมใช้มาแล้วทั้งสองประเภท ครับ โดยส่วยตัวผมชอบผ้าเวสปอยท์ มันนิ่ม ใส่สบาย แต่จะมีการหดตัว มากเวลาซักใหม่ๆ ควรตัดเผื่อขนาดตัวมากๆ แต่ผ้าพวกนี้มี คุณสมบัติคือติดไฟแล้วจะไม่ใหม้ลุกลาม สามารถดับเองได้คราบ แต่อย่าลืมว่าอย่าไปเลอะน�้ำมันนะครับ ถ้าเลอะน�้ำมันแล้วติดไฟก็ลุก ลามเหมื่อนกัน หวังว่าคงเลือกใช้ผ้าที่เหมาะสมกับชุดท�ำงาน สวัสดีครับ •


23

ชนิดผ้า

คุณสมบัติผ้า โครงสร้างผ้า

ลักษณะผ้า และข้อดี

ข้อเสีย

ผ้าโพลี ทัชลัน 100% Polyester

เป็นผ้าที่ไม่หนามาก เนื้อผ้าจะฟู สามารถใส่ได้ ทุกฤดู เหมาะส�ำหรับท�ำเสื้อแจ็คเก๊ต ชุดพนักงา นออฟฟิส

ระบายอากาศได้ไม่ดี

ผ้าไมโคร 100% Polyester

เป็นผ้าที่มี 2 หน้า คือ ด้านขูดขน (หรือเรียกอีก อย่างว่า ด้านฟู) และด้านซาติน(หรือเรียกอีก อย่างว่า ด้านลื่น) สามารถใส่ได้ทุกฤดูผ้าไมโคร จะมีความหนานุ่มมากกว่าผ้าโพลี ทัชลัน ไม่ยับ ง่าย เนื้อเบา เหมาะส�ำหรับท�ำเสื้อแจ็คเก๊ต ชุด พนักงานออฟฟิส

ระบายอากาศได้ไม่ดี

เป็นผ้าทอลายสอง เนื้อหนาปานกลาง มีน�้ำหนัก เมื่อใช้ไปประมาณ 1 ปี สีผ้าจะซีดและเป็นขน T/R ผ้าคอมทวิว (Polyester/Rayon) ทิ้งตัวดี เหมาะส�ำหรับท�ำชุดพนักงานออฟฟิต (ทัง้ นี้ขึ้นอยู่กับราคาของผ้าและการดูแลรักษา) มีลักษณะคล้ายผ้าคอมทวิว แต่มีความหนานุ่ม และแน่นกว่า เมื่อใช้ไปนานๆ สีจะไม่ซีดและไม่ เป็นขน เป็นผ้าทอเนื้อแน่น มีทั้งที่ทอด้วยขนสัตว์ T/R ผ้าเสิทก�ำมะดีน (Polyester/Rayon) และทอด้วยฝ้าย ผ้าชนิดนี้ผิวผ้าจะเรียบเป็นมัน มีราคาค่อนข้างสูง ข้อดีคือเป็นผ้าที่มีน�้ำหนัก เหมาะแก่การใช้ตัดเย็บ เสื้อผ้าแนวทะมัดทะแมง เช่น ชุดกางเกงสูท เป็นผ้าที่มีน�้ำหนัก เนื้อผ้าหนา นุ่ม ทนทาน ไม่ เป็นขน มีความยืดหยุ่นสูงเมื่อเทียบกับผ้าชนิดอื่น มีราคาค่อนข้างสูง T/R ผ้าเสิท (Polyester/Rayon) (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับส่วนผสม) เหมาะส�ำหรับท�ำชุด พนักงานออฟฟิส ผ้าร่ม 100% Polyester (210เส้น)

สามารถกันลม/กันน�้ำ สีสด ราคาถูก เหมาะ ส�ำหรับท�ำเสื้อแจ็คเก๊ต

ระบายอากาศได้ไม่ดี ความทนทานน้อยกว่า ผ้าตัวอื่น

สีไม่ตก มีน�้ำหนักเบา สวมใส่ไม่ร้อน T/R ผ้าโทเรบิสคอบ (Polyester/Rayon) และทิ้งตัวดี เหมาะส�ำหรับตัดเสื้อยูนิฟอร์ม

ผ้าบาง

มีลักษณะคล้ายกับผ้าโทเรบิสคอบ แต่จะหนา T/R ผ้าโทเรป๊อบบิ้น (Polyester/Rayon) และทนทานกว่า เหมาะส�ำหรับตัดยูนิฟอร์ม

เนื้อผ้าแข็ง

ผ้าดีวาย 100% Polyester

ผ้าเวสปอยท์ 100% Polyester

เป็นผ้าที่ค่อนข้างลื่น ซักง่าย เวลารีดจับจีบจะ ติดไฟง่าย โดนสะเก็ตไฟไม่ได้ ระบายอากาศ คงทน สีสดใส ไม่ตก เหมาะส�ำหรับท�ำหมวก ผ้า ได้ไม่ดีหากโดนเกี่ยวผ้าจะรุ่ย และเส้นด้ายจะวิ่ง กันเปื้อน และชุดพนักงานราคาประหยัด เป็นผ้าเนื้อหนา (cotton 100%) รีดแล้วจับจีบไม่ ค่อยอยู่ตัว สวมใส่สบาย ไม่ร้อน ระบายอากศได้ ดี เหมาะส�ำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและ ยับง่าย เมื่อซัก 2-3 น�้ำแรกผ้าจะหด ไฟ และสะเก็ตไฟ งานที่เกี่ยวกับรถยนต์ น�้ำมัน เช่นเสื้อชอป ชุดหมี เป็นต้น


24

แม่น�้ำสแตนเลส

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน)

ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

สเตนเลสเป็นวัสดุที่สร้างขึ้นมาอย่างดี เพื่อ วัตถุประสงค์ในด้านการป้องกันการกัดกร่อน หรือที่ เราเรียกง่ายๆ ว่า “สนิม” เป็นเวลานับร้อยๆ ปีแล้ว ที่สเตนเลสถูกน�ำมาใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย

สเตนเลส ดูเพล็กซ์ (Stainless Duplex) คือส เตนเลสที่มีโครงสร้างผสมระหว่าง โครงสร้างเฟอริ ติค (เช่น เกรด 430) และกลุ่มออสเทนนิติค (เช่น เกรดยอดนิยม 304 304L 316 316L เป็นต้น) ส เตนเลสกลุ่มนี้มีโครเมียมเป็นธาตุผสมอยู่ระหว่าง 19-28% และธาตุโมลิบดินัมสูงกว่า 5% มีส่วนผสม นิเกิลน้อยกว่ากลุ่มออสเทนนิติค นิยมใช้งานอย่าง กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งแวดล้อม หรือ บรรยากาศที่มีคลอไรด์ หรือ คลอรีนสูงๆ เกรดของ สเตนเลสดูเพล็กซ์ ที่ใช้งานแพร่หลาย เช่น เกรด 2205 (1.4462) และเกรดอื่นๆ เช่น 2507 (1.4410), Zeron 100 (1.4501), Ferrinox 255/Uranus 2507Cu (1.4507) เป็นต้น


25

สเตนเลสดูเพล็กซ์นี้ เป็นที่รู้จักแพร่หลายและกลายเป็นเกรดสเตนเลสที่ถูกน�ำไปใช้ งานอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน เหตุผลมาจากคุณสมบัติเด่นๆ ดังนี้

คุณสมบัติพิเศษของ สเตนเลสกลุ่มดูเพล็กซ์ • มีความแข็งแรงสูง น�้ำหนักเบาขึ้น ช่วยประหยัดต้นทุน • มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงมากกว่า โดยเฉพาะการแตกร้าว เนื่องจากความเค้นร่วมกับการกร่อน (Stress Corrosion Cracking; SCC) • มีความเสถียรด้านราคาค่อนข้างมาก • ให้คุณสมบัติที่ดีในการเชื่อมของโลหะที่มีความหนามากๆ

การใช้งาน สเตนเลสดูเพล็กซ์ • ท่อหรือถังที่บรรจุก๊าซที่มีแรงดันสูง • โครงสร้างการก่อสร้างต่างๆ เช่น สะพาน • เหมาะกับถังสเตนเลสที่บรรจุน�้ำร้อน • ถังสเตนเลสที่ใช้ในอุตสาหกรรมการหมัก การกลั่น ต่างๆ • โรงงานผลิต ประกอบ • โครงสร้างสระว่ายน�้ำ เนื่องจากสเตนเลสกลุ่มดูเพล็กซ์มีความแข็งแรงมาก ดัง นั้น ก็จะสูญเสียความสามารถในการดัด ขึ้นรูป และการ กลึงไป สเตนเลสกลุ่มดูเพล็กซ์ จึงไม่เหมาะกับงานใน ลักษณะนี้ ดังนั้นผู้ที่สนใจใช้งานสเตนเลสกลุ่มดูเพล็กซ์ควรจะต้อง ตรวจสอบลักษณะการใช้งานกับทางผู้ผลิตและจ�ำหน่ายก่อน จะได้ใช้งานสเตนเลสดูเพล็กซ์ได้อย่างคุ้มค่า ส่วนจะดูกัน อย่างไรว่า สเตนเลสนี้เป็นดูเพล็กซ์หรือไม่ ผู้ซื้อก็ควรจะต้อง ขอใบรับรองวัสดุ เพื่อมาตรวจสอบค่าเคมีของธาตุเคมีผสม เทียบกับมาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐาน AISI, JIS หรือ DIN ก็จะชัวร์ที่สุด• Source: http://www.bssa.org.uk, http://siamkaewkumsai.blogspot.com

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์:info@menamstainless.com. ทีมงานคณุภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ เลือกสเตนเลสทรงยาวคณุภาพพรีเมียม และลวดเชื่อมอาร์กอนสเตนเลส เลือกแมน่า้สแตนเลส-องค์กร ที่มีความสขุจาก สสส. รู้จักแม่น�้ำฯในแง่มุมที่แตกต่างที่ https://www.youtube.com/watch?v=fJ5yw50SGYo หรือค้นหา “แม่น�้ำสแตนเลส องค์กรแห่งความสุข”


26

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์ กรรมการ สวอท.

เมื่อได้เรียนรู้เรื่องการจัดการเรื่องของกลยุทธ์ของ 7S of Mckinsey model เมื่อครั้งที่แล้วนะคะ ต่อไปเราต้องท�ำการ วิเคราะห์ ธุรกิจของเราเองว่าที่ผ่านมาเราท�ำอะไรได้ดีมาก ดี แย่ ที่ต้องปรับปรุง ห่วยที่ต้องตัดออกไปนะคะหรือเสริมผู้ที่มีฝีมือช่วย ขับเคลื่อนองค์กร และมีโอกาสอะไรรอเราอยู่ รวมทั้งอุปสรรค หรือ “ภยันตราย”กับธุรกิจของเราโดยน�ำกลยุทธ์มาคลี่ออกว่าเรา จะต้องการด�ำเนินตั้งเป้าหมายท�ำธุรกิจอะไรในอนาคต หรือ Business Intention ในการท�ำวิเคราะห์ วิเคราะห์ SWOT Aanalysis เพื่อค้นหาว่าจริงๆ แล้ว เรามี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค อะไรบ้าง


27

Strength จุดแข็งของธุรกิจ ท�ำอะไรได้ดีให้รักษาไว้ให้ดียิ่งขึ้น Weakness จุดอ่อนของธุรกิจให้ท�ำการปิดจุดอ่อนของบริษัท เพื่อสร้าง Opportunity โอกาส ให้กับธุรกิจของเราให้มีโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจให้ขายสินค้าได้ดี มีก�ำไรดี สุดท้าย Threat ที่เราคิดว่ามันคืออุปสรรค ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงอย่างเชื่องช้า แต่ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

มากเราจึงควรเรียกมันว่า “ภยันตราย.” ของธุรกิจที่เราต้องเผชิญ ซึ่งเราอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ Helpful

to achieving the objective

Harmful

to achieving the objective

Internal Origin

Strengths Weaknesses

External Origin

Opportunities

(attributes of the environment)

(attributes of the environment)

Threats

เราต้องหาทางแก้ไขสถานการณ์ของเราให้สามารถอยู่ได้โดย อาจจะต้องปรับปรุงบางอย่าง ถ้าเราไม่คิดท�ำอะไรและปล่อยให้ ชีวิตด�ำเนินไปแบบเดิมๆ ก็อาจจะไม่มีที่ยืนให้กับธุรกิจของเรา ก็ จะล�ำบากนะคะมาดูว่าหากเราไม่ต้องการปรับตัวและไม่คิดท�ำ อะไรเลยจะมีผลอย่างไร ซึ่งเราอาจจะต้องหายจากตลาดที่เรา ด�ำเนินธุรกิจ เพราะราคาสู้คู่แข่งไม่ได้และเทคโนโลยีไม่โดนใจ ลูกค้า นับจากนี้เราจะต้องแข่งกับคู่แข่งที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศ แต่ เราจะต้องแข่งกับ คนในอาเซียน 16 ประเทศ รวมทั้ง Live style ที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่าง ในปัจจุบันเป็นยุค digital การที่มือ ถือมีบทบาทส�ำคัญกับการด�ำเนินชีวิต ท�ำให้เปลี่ยนเป็นสังคมก้ม หน้าและถ่ายภาพเพื่อแชร์กิจกรรมให้เพื่อนฝูง หรือการ Search internet หาข้อมูลและซื้อสินค้าได้ เปลี่ยนแบบรูปจากการใช้ Note book or Terminal น้อยลง หันไปใช้มือถือแทน หากผู้ผลิต ไม่ระวังตัวยังคงผลิตสินค้าออกมาก็จะไม่มีคนซื้อราคาก็ไม่ดึงดูด แถมยังไม่ทันสมัย อินเทรนด์อีกด้วย และในอนาคตผู้คนส่วนใหญ่ จะฝากข้อมูลไว้บน คลาวด์ ท�ำให้ ตลาด Sever เริ่มมีความหวั่น ไหว เมื่อเราทราบเป้าหมายในอนาคตและท�ำการวิเคราะห์ ปรับปรุง

โดยใช้กลยุทธ์ 7S of Mckinsey model ร่วมกับ การวิเคราะห์องค์กรโดย SWOT ช่วยให้เรามองหา หนทางปิดจุดอ่อนในสิ่งที่เราขาดเพื่อสร้างความ แข็งแกร่งให้กับองค์กร เพราะจะมีหลาย ๆ อาชีพ จะหายไปจากประเทศเราเลยทีเดียวนะคะ ยก ตัวอย่างที่ชัดเจน เช่น Kodak, Nokia, ใครจะ เชื่อ ว่าทั้ง 2 บริษัท ที่ยิ่งใหญ่โกยก�ำไร มหาศาลในอดีต กลับถูกแทนที่ด้วยบริษัทที่มีนวัตกรรมที่เหนือกว่า อย่าง Cannon, Iphone และ SumSung โดยผู้ บริหารของโนเกียพูดว่า ”เราไม่ได้ท�ำอะไรผิดแต่ที่ เรามีวันนี้ เพราะเราไม่ทันระวังตัวว่าคู่แข่งจะเก่ง กว่าเราเท่านั้นเอง” ในวันเซ็นต์สัญญาซื้อกิจการของ Nokia สมัยปัจจุบันนี้เพียงแค่อยู่เฉยๆ ไม่ท�ำอะไร เลยก็แพ้แล้วนะคะ ดังนั้นหลังจากเราทราบข้อมูลภายในขององค์ และก็ต้องหาข้อมูลจากภายนอกองค์เพื่อสร้างความ สามารถให้องค์กรในการจะบุกตลาดภายในหรือ ภายนอกประเทศ •

อาจารย์ ชไมพร ตันติวงศ์

• EX-MBA #1 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง • MMP รุ่น 5 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย • ผู้ช�ำนาญการศุลกากร หมายเลข 588 • กรรมการสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ประสบการณ์ • ผู้จัดการทั่วไป การจัดการซัพพลายเชน และพัฒนาธุรกิจ • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด • วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านโซ่อุปทาน การจัดการคลังสินค้า • Warehousing Designed and Implementing • บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด • Excel Logistics (Far East) Co., Ltd. • Schneider (Thailand) Co., Ltd, • AT& T Tele communication Product Co., Ltd. • Yon Trakit Motor (Thailand) Co., Ltd.


28

คมช่างเล่าเรื่อง • ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

ต้อนรับปีใหม่ 2559 ประเทศไทยปีนี้ ลมหนาวมาช้า ดิฉันน�ำเรื่อง มาเล่า เกี่ยวกับ เมนู อาหารที่ชาวญี่ปุ่นนิยม ทานกันใน หน้าหนาวค่ะ

ซูกิยากิ ญี่ปุ่น อาหารที่คนญี่ปุ่นนิยมทานกันในหน้าหนาว สุกี้ยากี้ ไทย อาหารที่คนไทย ทานทุกเทศกาล เป็นอาหารเพื่อ สุขภาพ และนิยมทานร่วมกันแบบครอบครัว

สุกี้ยากี้ ไทย

ในประเทศไทยนั้นเราเริ่มรู้จักสุกี้ยากี้กันเมื่อปี พ.ศ. 2500 โดยมี ร้านอาหารเล็ก ๆ ชื่อสุกี้โคคาเป็นผู้น�ำอาหารเสิร์ฟ ในหม้อ เป็นเจ้าแรก เปิดเป็นร้านเล็กๆย่าน สยามสแควร์ และด้วยรสชาติความร่อย ความ แปลกใหม่ จึงท�ำให้ร้านสุกี้ยากี้เล็กๆ ขยายสาขาอย่างรวดเร็วและต่อ เนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ สุกี้ของไทย มี 2 แบบ 1.แบบหม้อต้มร้อน แล้วใส่เนื้อสัตว์ต่างๆ เช่น หมู ไก่ หรือ ซีฟู้ด และ ผักต่างๆลงไปด้วย โดยจะกินกับน�้ำจิ้มที่ท�ำมาเฉพาะ โดยรสชาติจะ ออกมาเผ็ดเปรี้ยว เข้ากับลิ้นของคนไทย 2.แบบใส่พวกผัก เนื้อ วุ้นเส้น ไข่ และผัดให้เข้ากันแล้วใส่น�้ำจิ้มสุกี้ที่ท�ำ มาจากเต้าหู้ยี้ เป็นเมนูในร้านอาหารตามสั่ง เมนูนี้ประยุกต์มาจาก อาหารจีนนั่นเอง

ซูกิยากิ ญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น ประวัติซูกิยากิ ก�ำเนิดขึ้นในโลกตั้งแต่ยุคกลางของ ญี่ปุ่น โดยมีเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์กล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่งนักรบในยุค กลางของญี่ปุ่น ได้ออกล่าเนื้อสัตว์ (ยากิ) และน�ำเนื้อมาให้ชาวบ้านใช้ พลั่ว (ซูกิ) ปรุงอาหารให้ นับตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นมา เมนูที่ชื่อว่า ซูกิ ยากิ ก็คลอดออกมาให้คนญี่ปุ่นในช่วงยุคกลางรู้จักกัน จนกระทั่งญี่ปุ่น เปิดประเทศออกสู่สากล ในปี ค.ศ. 1890 เมนูซูกิยากิก็เริ่มเป็นที่รู้จัก มากขึ้น โดยที่ในช่วงนั้นก็มีการพัฒนาพลั่วที่ใช้เป็นหม้อต้มให้ใช้งานง่าย และเหมาะสมกับการด�ำเนินชีวิตของคนในยุคนั้น เริ่มแรก ซูกิยากิมีวิธีปรุงอยู่ด้วยกัน 2 แบบ 1.แบบคันโตะ (แบบโตเกียวหรือภาคกลาง) ซึ่งจะปรุงรสน�้ำซุปให้มี รสชาติกลมกล่อม พร้อมน�ำเนื้อสัตว์และผักมาต้มได้เลยทันที 2.แบบคันไซ (แบบโอซากะหรือภาคเหนือ) ที่ต้องต้มเนื้อสัตว์และผัก ก่อน จากนั้นจึงค่อยน�ำเนื้อและผักออกมาปรุงรสด้วยซอสและซีอิ๊วก่อน จะรับประทาน


29

สวอท.

ปัจจุบัน ซูกิยากิ เป็นเมนูอาหารชุด เซ็ต หนึ่งของประเทศญี่ปุ่นโดยจะมาใน ลักษณะหม้อกระทะร้อนของญี่ปุ่น โดย จะประกอบไปด้วยเนื้อแล่บาง ผัก เต้าหู้ น�้ำซุปจะผสมด้วย โชยุ น�้ำตาล และ เหล้ามิริน น�้ำซูกิยากิญี่ปุ่น จะออกมาสี น�้ำตาลๆ และรสชาติซุปออกไปทาง หวาน คนญี่ปุ่นจะทานซูกิยากิกันในช่วง หน้าหนาว หรือ อาจจะเป็นการสังสรรค์ ต่างๆ โดยน�ำไข่ดิบมาจิ้มกับเนื้อที่อยู่ใน หม้อสุกี้รับประทานด้วยกัน น�้ำจิ้มที่ทาน กับสุกี้ยากี้แบบญี่ปุ่นจึงไม่มีเพราะรสชาติ ถูกปรุงมาเสร็จในหม้อแล้วบางครั้งก็มา พร้อมกับข้าวสวยเพื่อทานกับเครื่องใน หม้อสุกี้

ความแตกต่างระหว่าง สุกี้ไทยกับซูกิยากิญี่ปุ่น

สุกี้ไทย ถ้าเป็นแบบอาหารจานเดียว จะเป็นลักษณะแบบใส่ทุกอย่างเข้าด้วย กันและปรุงด้วยน�้ำจิ้มสุกี้ที่มีส่วนผสม ของเต้าหู้ยี้ และเป็นแบบหม้อร้อน ที่ใส่ สิ่งต่างๆเช่นผัก เนื้อ ไข่ และอื่นๆ ลง ไปต้มในหม้อและรับประทานกับน�้ำจิ้ม รสเผ็ดเปรี้ยวหวาน ซูกิยากิญี่ปุ่น จะมาเป็นลักษณะ อาหารชุดที่มีหม้อต้มใส่เครื่องทุกอย่าง เช่น เนื้อ ผัก เต้าหู้ ไว้หมดแล้ว บาง ครั้งก็มาพร้อมกับข้าวสวยเพื่อทานกับ เครื่องในหม้อสุกี้ โดยรสชาติของซุปจะ ออกไปทางหวาน ทานเนื้อคู่จิ้มกับไข่ดิบ สุกี้แบบไทยหรือแบบญี่ปุ่น จะมี ความแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่มีความ เหมือนที่ต่างก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ เหมาะกับรับประทานกับครอบครัวเพื่อ เพิ่มความสัมพันธ์ได้อย่างดี เป็นเมนู ส�ำหรับทุกครอบครัวในช่วงอากาศ หนาวๆ ถ้าจะหาอะไรร้อนๆรับประทาน เพื่อแก้หนาวกันค่ะ •

Asia Smart City Summit 2016 (Free Conference)

สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00 - 19:30 น. (งาน conference + Networking Dinner) @ ห้องบอลรูมชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค สุขุมวิท (ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา) สมาคมศิษย์เก่า ABK & AOTS ประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมงาน โดย มี speakers ชั้นน�ำจากทั้งผ่ายไทยและผ่าย ญี่ปุ่นร่วมให้ความรู้และประสบการณ์ด้าน Smart City ดังนี้ • บทบาทในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยง ของไทยระหว่างเมืองและภูมิภาคต่างๆ ใน Greater Mekong Sub-region การพัฒนาเมือง และภูมิภาคในสาธารณูปโภค ต่างๆ อาทิเช่น ถนน ทางรถไฟ ฯลฯ • บทบาทในการพัฒนาการเชื่อมโยงเรื่องต่าง ๆ เช่น ท่าเรือ, ถนน, ทางรถไฟ, ระบบการ บริหารสาธารณูปโภคโดยใช้ ICT ผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วม : ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน, การ ก่อสร้าง, การคมนาคมขนส่ง, การกระจาย สินค้า, การเงิน, IT และอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและองค์กร ส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เป็นต้น

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์ วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดย การรวมตัวของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น ศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำ ปิดรับสมัคร กิจกรรมร่วมกัน ของศิษย์เก่าจาก ภายในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 (ดาวน์โหลดรายละเอีดงานและใบสมัครได้ที่ ทั้ง 2 องค์กร

http://abk-aots.org/download/abk-aots_ org/SmartCitySummitThailandOutline+Application.pdf ) ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมส่ง จดหมายเชิญ วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (รับเพียง 150 ท่าน เข้าฟรีตลอดงานโดยไม่มี ค่าใช้จ่าย)


30

ท�ำเนียบร้านค้า

กิจการจะประสบความส�ำเร็จได้ ต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่งคง เช่นเดียว กับ ทรัพย์ทวีโพลีคาร์บอเนต ที่มีจุด เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆ ของครอบครัว รับท�ำเหล็กดัด มุ้งลวด ประตูเหล็ก ประตูสเตนเลส จากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ ก็สืบทอดประสบการณ์ต่อมายังรุ่นลูก คือคุณฝน จิราพร แตงขาว ที่น�ำ ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ มา เปิดเป็นกิจการของตนเอง โดยปัจจุบัน ทรัพย์ทวีโพลีคาร์บอเนต กลายเป็น ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและแผ่นหลังคา ที่ครบวงจร และด้วยหลักการบริหารที่ ยึดถือการบริการเป็นหัวใจหลัก ท�ำให้ ร้านทรัพย์ทวี ครองใจลูกค้ามายาวนา นกว่า 16 ปี คุณฝนเล่าถึงช่วงเปิดกิจการแรกๆ ให้เราฟังว่า “เดิมทีครอบครัวเปิดเป็น กิจการเล็กๆ รับท�ำโครงหลังคา เหล็ก ดัด มุ้งลวด ท�ำประตูเหล็ก ประตูส เตนเลส เรียกว่ารับหมดทุกอย่าง แรง บันดาลใจจริงๆ ก็คือมาจากครอบครัว จากที่เห็นคุณพ่อคุณแม่ท�ำมาตั้งแต่ สมัยเด็กๆ ก็เลยเริ่มหันมาสนใจเปิด กิจการเป็นของตัวเองบ้าง โดยเลือก จ�ำหน่ายเกี่ยวกับแผ่นหลังคา แผ่นโพลี คาร์บอเนต และอุปกรณ์เกี่ยวกับโพลี ทุกชนิด เพราะมองว่าแผ่นหลังคาคือ สิ่งจ�ำเป็นที่ทุกๆ บ้านต้องมี จนถึง ตอนนี้ร้านของเราก็มีแผ่นหลังคาแทบ ทุกชนิดให้ลูกค้าได้เลือกตามความ ต้องการ”


31

“นอกจากสินค้าที่หลากหลายแล้ว เรายังให้ความส�ำคัญ กับการบริการค่อนข้างมาก เพราะเป็นสิ่งที่จะท�ำให้ลูกค้าไว้ วางใจและกลับมาซื้อสินค้าที่ร้านอีก จริงๆ แล้วหลักในการ บริหารของเราคือท�ำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด การบริการต้อง รวดเร็ว คุณภาพเหมาะสมกับราคา สินค้าต้องมีสต็อกพร้อม ส่ง ไม่ท�ำให้ลูกค้ารอนาน แนะน�ำและตอบค�ำถามในสิ่งที่ ลูกค้าต้องการได้ เช่น วัตถุประสงค์ในการใช้งาน วิธีติดตั้ง เป็นต้น รวมถึงพนักงานในร้านก็ต้องมีอัธยาศัยดี เรียกง่ายๆ ว่าต้องยิ้มไว้ก่อน อย่างน้อยๆ ก็คือสร้างความประทับใจใน ครั้งแรกที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกับเรา” คุณฝนกล่าวทิ้งท้ายว่า “การท�ำงานทุกอย่างกว่าจะ ประสบความส�ำเร็จก็ต้องมีอุปสรรคเข้ามาเป็นบททดสอบ ทั้ง ด้านคู่แข่ง การตัดราคา สินค้ามีปัญหา เพียงเรามีสติก็จะ สามารถจัดการกับปัญหาทุกๆ อย่างได้ และสิ่งเหล่านี้ก็จะ ท�ำให้เราค่อยๆ โตขึ้น มีความอดทนมากขึ้น เป้าหมายใน อนาคตตอนนี้ตั้งใจจะเพิ่มรถส่งของและพนักงานขับรถเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า รวมถึงหาสินค้าแปลกใหม่ และหลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าด้วย เรา อยากจะพัฒนาไปอีกหลายๆ ด้าน เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จักมาก ขึ้น” การบริการที่ดีและรวดเร็วทันใจ ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับ ต้นๆ ของลูกค้าเสมอ และทรัพย์ทวีโพลีคาร์บอเนต ก็น่าจะ เป็นตัวเลือกในใจของใครอีกหลายๆ คน ที่จะได้ทั้งงาน คุณภาพและการบริการที่ประทับใจ •

22/33 หมู่ 1 ต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 เวลาท�ำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 โทร: 08-4427-3754


32

มุมสเตนเลส

อ.กนกไร้สนิม

kanokn@gmail.com

สวัสดีครับ เป็นอย่างไรบ้างครับ กับตารางข้อมูล การเลือกใช้สเตนเลส กับสารเคมีชนิดต่างๆ ในฉบับที่แล้ว หวังว่าท่านคงจะสามารถน�ำไปใช้ ประโยชน์ ในการเลือกใช้สเตนเลส เพื่อให้สามารถมีการใช้งานได้อย่าง เหมาะสม และประหยัดต้นทุนในการ สร้าง ตลอดจนการบ�ำรุงรักษาเพื่อให้ ใช้งานผลิตภัณฑ์สเตนเลสนั้นๆ ได้ อย่างคุ้มค่าในการลงทุนครับ มาฉบับนี้เราจะมาดูกันต่อในเรื่อง กระประกอบงานสเตนเลส รวมกับงาน เหล็กว่า จะประกอบอย่างไรที่ท�ำให้ไม่ เกิดปัญหาการกัดกร่อน ประเภทไฟฟ้า สถิตย์ หรือ กัลวานิกคลอโลชั่น

ตามที่เราทั้งหลายได้เข้าใจแล้วว่า เหล็กกับสเตนเลสเมื่ออยู่คู่กัน มี การสัมผัสกันไม่ว่า จะใช่การเชื่อมต่อระหว่างเหล็กกับสเตนเลส หรือการ จับยึดซึ่งกันและกันโดยใช้สกรู หรือโบลท์ ไม่ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเป็นเหล็ก หรือสเตนเลสก็ตาม จะท�ำให้เกิดการกัดกร่อน พูดกันง่ายๆ คือเกิดสนิม ขึ้น บนเนื้อเหล็กก่อนแล้วจึงลามส่งผลไปที่สเตนเลส เนื่องมาจากค่าความ ต่างศักย์กระแสไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในตัวสเตนเลสจะถ่ายลงสู่เหล็ก และเหล็กก็ จะเกิดสนิมขึ้นอย่างเร็วถึงแม้ว่าท่านจะทาสีปกปิดผิวของเหล็ก ไม่ให้ท�ำปฎิ กริยากับอากาศก็ตาม นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของการวางยาในการประกอบงาน แต่เป็นเรื่องของความไม่ทราบ หรือไม่เข้าใจข้อมูลทางด้านนี้ ยกเว้นว่ารู้ แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเกี่ยวกับการก�ำหนดระยะเวลาของสินค้า ให้ เกิดการผุพัง ช�ำรุดก่อนระยะเวลาอันควร เพื่อที่จะสามารถขายสินค้าในชิ้น ต่อๆ ไปได้ แต่ถ้าเรามีการประกอบงานให้ลูกค้าหรืองานของเราเอง และ ไม่ต้องการที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว จะต้องจ�ำไว้เสมอว่า “กรณีใช้การยึดต่อที่ไม่ได้เกิดจากการเชื่อมต่อกัน จุดสัมผัสระหว่าง เหล็กกับสเตนเลส จะต้องหาฉนวน ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก แผ่นยาง ไฟเบอร์ เบกเกอร์ไลท์ รองกั้นในส่วนที่จะต้องสัมผัสกัน” “กรณีใช้การเชื่อมต่อด้วยการเชื่อม ส่วนส่วนที่เป็นเหล็กจุดที่ต้องการ เชื่อมต่อ ให้ใช้ลวดเชื่อม สเตนเลส เกรด 309 เชื่อมที่หน้าเหล็กเสียก่อน เราเรียกว่า Buttering หรือเรียกว่าเชื่อมแบบทาเนย พูดกันง่ายๆ ให้นึกถึง น�้ำกร่อยซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างน�้ำเค็มและน�้ำจืด ท�ำนองเดียวกันเมื่อเรา เปลี่ยนจุดสัมผัสที่จะต้องเชื่อมต่อกับสเตนเลส ให้เป็นสเตนเลส อ่อนๆ เสียก่อนก็จะช่วยปัญหาที่เกิดจากการกัดกร่อนชนิดนี้เกิดขึ้นน้อยลง” ตัวอย่างงานการจับยึดที่สามารถเห็นได้ชัดเจน เพื่อง่ายต่อการศึกษา ให้ง่ายขึ้น เช่น การยึดโรบาร์ หรือคานกั้นสเตนเลสกับกระบะ หรือตัวถัง รถยนต์, การใช้น๊อตเหล็กยึดกับชิ้นงานสเตนเลสบนประตู หรือกันสาด ต่างๆ เป็นต้น •


33


34

TOYOHASHI จุดเชื่อมต่อของวัฒนธรรมเก่าแก่กับเทคโนโลยีทันสมัย

เมืองโตโยฮาชิ เมืองบ้านเกิดของ KITARO ศิลปินเพลงระดับโลกสไตล์นิวเอจ เมืองทางผ่าน ที่ส�ำคัญแหล่งการค้าขายในอดีต เมืองแห่ง วัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมืองเทคโนโลยีก้าวหน้า เมืองแห่งธรรมชาติเงียบสงบ สวยงาม และอีก หลายๆ ความหมายที่ล้วนแล้วช่วนให้น่าสัมผัส เป็นอย่างยิ่ง เมืองโตโยฮาชิ อยู่ในจังหวัดไอจิ ภูมิภาค ของชูบุ เป็นเมืองที่เชื่อมการสัญจรไปมาระหว่าง เกียวโตและเอโดะ (โตเกียว) มาตั้งแต่อดีต เป็น แหล่งการค้าส�ำคัญอีกเมืองหนึ่ง มีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาไว้ตามแบบ ดั้งเดิมมาอย่างยาวนาน จวบจนทุกวันนี้ ถึง แม้ว่าในปัจจุบันจะเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมอัน ทันสมัย แต่ก็ยังเป็นเมืองที่ประสานได้อย่าง ลงตัวของอดีตและปัจจุบัน

TEZUTSU HANABI เป็นการจุดดอกไม้ ไฟด้วยกระบอกที่ผู้จุดจะถือไว้ในมือ มีมา ตั้งแต่เมื่อประมาณ 450 ปี ยุคต้นของสมัย เอโด๊ะ ใช้ในการท�ำสงคราม เป็นการส่ง สัญญาณ สื่อถึงกันระหว่างกองทัพ อื่นๆ ที่อยู่ห่างออกไป ในการโจมตีข้าศึก ในปัจจุบันใช้จุดยิงในช่วงงานเทศกาล บวงสรวงบูชาเทพเจ้า และขับไล่สิ่งชั่วร้าย เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ โดยผู้ที่ยิงพลุ จะเป็นผู้ที่ท�ำงาน หรือเจ้าหน้าที่อยู่ใน ศาลเจ้า ที่มีอยู่ประมาณ 50 แห่ง แบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มใหญ่ๆ 13 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มก็ จะมีเทคนิคเคล็ดลับในการที่แตกต่างกันไป สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นภายในกลุ่ม ผู้ยิงจะเป็นผู้ที่ลงมือท�ำด้วยตนเอง โดย เริ่มจากการหากระบอกไม้ไผ่ให้ได้ขนาด ตามที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่ความยาวจะอยู่ ที่ 85 ซ.ม. ขึ้นไป น�ำมาขัดด้านในให้เรียบ น�ำมาพันด้านนอกด้วยเสื่อกกและหุ้มอีกที ด้วยเชือกถัก โดยผู้ที่ท�ำต้องได้รับการอนุ ญาติเป็นพิเศษเท่านั้น ที่จะท�ำการอัดดินปืน ลงในกระบอกได้ โดยจะใช้ดินประมาณ 800 กรัม ผสมกับผงเหล็ก อัดเป็นชั้นๆ เพื่อให้เกิดประกายไฟ TEZUTSU HANABI แต่ละชุด ใช้เวลาใน การยิง ประมาณ 20 วินาที จุดเด่นอยู่ตรง ที่เสียงดังช่วงสุดท้าย ตอนพลุไฟพุ่งลงด้าน ล่าง ที่เรียกว่า “ฮาเน๊ะ” ให้เสียงดังเร้าใจ เป็นอย่างมาก ซึ่งดอกไม้ไฟที่อื่นๆ จะไม่มี เสียงเช่นนี้


35

HAND HELD FIREWORKS IN TOYOHASHI

ส�ำหรับการจุดแสดงโชว์ จัดขึ้นที่บริเวณลานประสาทโยชิดะ ในช่วงหัวค�่ำ พร้อมรับประทาน “โอเด้ง” ลองท้อง มีการแสดงตีกลองแบบญี่ปุ่น “ไทโก๊ะ” ให้ชม ก่อนเริ่มแสดงจุดพลุ ที่มีทั้งแบบจุดพลุเดี่ยว และจุดพลุพร้อมกันเป็นกลุ่ม เป็นที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และจะมีอีกครั้งในช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ •


36


37


38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

STANLEY • STST1825 โต๊ะเลื่อย 10”

หน้าโต๊ะท�ำจากอลูมิเนียม ฉีดขึ้นรูป แข็งแรง มีฟันเฟืองเหล็ก ส�ำหรับปรับมุม พร้อมขาตั้ง ใบเลื่อยขนาด 10” ความเร็วใบเลื่อย 4800 rpm. ความหนาในการตัดสูงสุดที่ 90๐ : 76 มม., 45๐ : 56 มม. ขนาดมอเตอร์ 1800 วัตต์ มีระบบเบรกเฉุกเฉินพื่อการหยุด ได้อย่างรวดเร็ว ปรับเอียงใบเลื่อยได้ 0-45๐ และปรับใบเลื่อย ขึ้น-ลง หรือสูง-ต�่ำได้ มีน�้ำหนัก 22.5 kg.

• • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BIGWOOD • SSA16VRC เลื่อยฉลุ

สามารถเอียงฐาน และปรับความเร็วรอบได้ ใช้ได้ทั้งใบเลื่อยแบบเกลี่บว และแบบเสียบ ใช้ก�ำลังไฟ 90 วัตต์ ระยะการชักของใบเลื่อย 15 มม. ความเร็วรอบ 550-1650 rpm. ความหนาสูงสุดใน การตัด 50 มม. และความลึกสูงสุดในการตัด 405 มม. มีสวิตช์ปรับเร่งรอบ เอียงฐานได้ 0-45๐ ด้วยน�้ำหนักเครื่อง 15 Kg.

• • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAKITA • HDR241SYE สว่านโรตารี่ไร้สาย

เป็นสว่านสามระบบ LXT ใช้แบตเตอรี่ Lithium-Ion ก�ำลังไฟฟ้า 18V 1.5Ah มีโหมดการท�ำงาน 3 ระบบ (เจาะธรรมดา, เจาะคอนกรีต ,เจาะสกัดปูน) ปรับหมุน ซ้ายขวาได้ พร้อมมีไฟส่องสว่าง มีอัตราการกระแทก : 0-4000 ipm. ควารเร็วรอบขณะหมุนเปล่า :0-1100 rpm. พร้อมที่ชาร์จ DC18SD มีน�้ำหนักรวม 3.5 Kg.


39

• ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAKTEC • MT814KSP ชุดสว่านกระแทก

เป็นสว่านกระแทกขนาด 16 mm (5หุน) มีโหมดการ ท�ำงาน 2 ระบบ (เจาะธรรมดา, เจาะคอนกรีต) สามารถ ปรับหมุนซ้ายขวาได้ ส่วนคอเสริมเหล็กเพื่อรับแรง กระแทก ให้ความสามารถในการเจาะเหล็ก 13 มม., ความสามารถในการเจาะไม้ 30 มม., ความสามารถใน การเจาะปูน 16 มม. มีความเร็วรอบขณะเดินเครื่องเปล่า 0-3,200 rpm. อัตราเจาะกระแทกขณะเดินเครื่องเปล่า 0-48,000 ipm. ความยาวโดยรวม 296 mm. ใข้ก�ำลัง ไฟฟ้ามอเตอร์ 710 W มีน�้ำหนักสุทธิ 2.1 Kg.


40

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

ANNO เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เก่าให้มีชีวิต

เปลี่ยนของเก่าให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งด้วยกระบวนการ Upcycling ที่ช่วยยืดอายุทรัพยากรทุกชิ้นให้คุ้มค่า เกิด ประโยชน์ ใช้สอยได้อย่างดีตามที่ผู้ใช้งานต้องการ ซึ่ง เฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้สร้างสรรค์โดย นักออกแบบจากเบลพ์เบิร์ก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ความน่าสนใจของชิ้นงานอยู่ที่การน�ำ เฟอร์นิเจอร์เก่าที่ถูกทิ้งมาพลิกเป็นชิ้นงานที่ผสมผสานระหว่าง งานออกแบบและศิลปะของการจัดวาง (Installation Art) ที่ท�ำ ออกมาได้อย่างทันสมัยและลงตัวภายใต้ชื่อคอลเลคชั่น ANNO Upcycling Mobel จากกองขยะไร้ค่ากลายเป็นชิ้นงานที่ สามารถน�ำมาตกแต่งบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นงามได้ และยัง ช่วยปลุกจิตส�ำนึกให้ทุกคนหันกลับมาใส่ใจทรัพยากรที่เหลือ น้อยเต็มที เพราะไม่แน่บางทีของไร้ค่าใกล้ตัวเหล่านี้อาจสร้าง มูลค่าได้อย่างมากมายมหาศาลเช่นกัน สามารถดูข้อมูลเพิ่ม เติมได้ที่ : http://www.upcyclista.org •

Paperhouses บ้านลอยน�้ำยุคใหม่

ในปัจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้สถาปัตยกรรมต่างๆ ต้องปรับตัวให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุ การออกแบบ วิธีการก่อสร้าง หรือการใช้งานต่างๆ ก็ต้องพร้อมรับมือกับทุกสภาวะ Paperhouses โครงการต้นแบบบ้านลอยน�้ำราคาถูกหลังนี้ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอังกฤษ Carl Turner Architects ด้วยโจทย์ที่ว่า บ้านนี้ต้องสามารถรองรับทั้งพื้นที่อุทกภัย พื้นที่น�้ำท่วมขัง หรือทะเล การก่อสร้างจึงถูกออกแบบให้สามารถสร้างได้ง่าย ถอด ประกอบได้ง่าย วัสดุโครงท�ำจากไม้ ผนังกรุด้วยยาง สามารถสร้างได้ทั้งจากระบบแมนนวล ใช้เครื่องตัด หรือเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกันมีขนาดไม่ใหญ่มาก เพราะต้องการให้ขนส่งได้ด้วยรถหรือเรือ ท�ำให้สามารถรองรับการอยู่ อาศัยแบบฉุกเฉินได้ ที่ส�ำคัญคือสามารถสร้างพลังงานด้วยตัวเองได้จากผนังที่เป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อผลิตไฟฟ้าและน�้ำ ร้อน ที่ท�ำให้บ้านลอยตัวและสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ดูได้ที่ : http://paperhouses.co/architect/carl-turner-architects •


บอกเล่าธุรกิจ

41

แผนธุรกิจที่ดีย่อมช่วยในการวัดถึงความเป็น ไปได้ของกิจการที่จะลงทุน ตัวแผนจึงควรประกอบ ด้วยการวิเคราะห์อย่างละเอียดในตัวแปรหรือปัจจัย

สิ่งที่ควรมีในแผนธุรกิจ

ปลูกต้นไม้ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์

เฟอร์นิเจอร์ที่ท�ำจากไม้ยังได้รับความ นิยมทุกยุคทุกสมัย แต่ถ้าต้องตัดต้นไม้ ใหญ่แล้วเลื่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ จ�ำนวน มาก ก็คงต้องสิ้นเปลืองทั้งเศษไม้ และ ยังใช้เวลานานกว่าจะปลูกต้นไม้ให้คุ้ม ค่าต่อการผลิต ท�ำให้ Gavin Munto นักออกแบบชาวอังกฤษ เกิดไอเดียการ ท�ำเฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ โดยการปลูก ต้นไม้ให้เข้ารูปทรงตามที่ต้องการตั้งแต่ ต้นเล็กๆ ไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ โคมไฟ หรือกระจก ซึ่งกระบวนการนี้เริ่มต้น ตั้งแต่การเพาะปลูก เมื่อมีกิ่งก้านใบยื่น ออกมาก็ค่อยๆ ตัดแต่ง เล็มปลายยอด และน�ำไปทาบกิ่งด้วยการผูกติดกับ เก้าอี้หรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ที่ต้องการ ใช้เป็นแบบ หลังจากที่กิ่งก้านเริ่มโต เป็นรูปทรง เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ก็ น�ำมาไสและขัดเงา ก็จะได้เฟอร์นิเจอร์ เก๋ๆ ที่เราสามารถออกแบบได้เอง ทั้ง สวยและยังประหยัดเวลาในการปลูกอีก ด้วย เข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.fullgrown.co.uk •

• สินค้าหรือบริการที่จะขาย • กลุ่มลูกค้าที่คาดหวัง • จุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการที่จะท�ำ • นโยบายการตลาด • วิธีการหรือกระบวนการ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ • ตัวเลขทางการเงิน ที่คาดว่าจะได้มาหรือใช้ไป

สิ่งที่ต้องตอบค�ำถามเพื่อธุรกิจที่ดี • ก่อตั้งธุรกิจชัดเจนขนาดไหน เสร็จสมบูรณ์แล้วหรือยัง • ธุรกิจนี้น่าลงทุนหรือไม่ • มีโอกาสที่จะประสบความส�ำเร็จเมื่อแรกตั้งขนาดไหน • มีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยเพียงใด • สินค้า มีวิธีการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงใด • สินค้าสามารถวางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด • การผลิตและการตลาด มีทางเลือกที่ประหยัดได้มากน้อยเพียงใด • มีการจัดการที่ดีและเหมาะสมเพียงใด • จ�ำนวนและคุณภาพของพนักงานที่ต้องการมีเพียงพอหรือไม่


42

ปฎิทินข่าว ............................................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................

PIMEX 2016 งานแสดงเรือนานาชาติภูเก็ต

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559

วันที่ 13-17 มกราคม 2559 @ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 7 - 10 มกราคม 2559     พร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิด โดย @ รอยัลภูเก็ตมารีน่า จ. ภูเก็ต งานแสดงเรือและสินค้าไลฟ์สไตล์ ก�ำหนดให้มีขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณถนน ชั้นน�ำของประเทศไทย เปิดให้เข้าชม ราชประสงค์ไปจนถึงสวนลุมพินี จะ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้เข้าร่วมงานจาก สามารถช่วยสร้างการรับรู้เรื่องการท่อง ประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย ยุโรป เที่ยวได้ตลอดปี • สหรัฐอเมริกา จีนและประเทศในภูมิภาค ............................................................................................... เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยการจัด Software Expo 2015 แสดงเรือยอชต์ ทั้งเรือที่ขับเคลื่อนด้วย 21 - 23 มกราคม 2559 เครื่องยนต์และขับเคลื่อนด้วยใบ รวมทั้ง @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เรือเทรลเลอร์ขนาดเล็ก และอุปกรณ์ งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมที่จะ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับภูมิภาค กีฬาทางน�้ำอีกมากมาย • ............................................................................................... ด้วยการผนึกก�ำลังผู้ประกอบการชั้นน�ำ ของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ ซึ่ง Thailand Furniture Show ครอบคลุมถึง Animation Games, 2016 E-Learning และ New Media ร่วมกับ 9 - 17 มกราคม 2559 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 1 - 4 ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อ      งานที่ระดมผู้ประกอบการและผู้ ธุรกิจและการบริหารองค์กรจากทั่วทุก ผลิต ผู้ส่งออกอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ภูมิภาค เป็นเวทีการค้าเจรจาธุรกิจ แลก และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไทย มาไว้ ณ ที่ เปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ เดียว เพื่อความหลากหลาย แปลกใหม่ มุมมองใหม่ที่จะท�ำให้คุณก้าวไปอย่าง และดึงดูดผู้บริโภค ให้เลือกซื้อได้ครบ เหนือชั้น • ทุกความต้องการเพื่อการตกแต่งบ้าน อย่างเต็มที่ตามรสนิยมที่คุณชื่นชอบ • ...............................................................................................

Thailand Mega Show 2016

9 - 17 มกราคม 2559 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคาร 5 - 8 เป็นงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุดใน เมืองไทย ด้วยการรวบรวมกลุ่มสินค้าไว้ ทุกประเภท สินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ และอัญมณี สินค้าเพื่อแม่ และเด็ก สินค้าเกี่ยวกับความงาม และสปา พรรณไม้ การจัดสวน และสัตว์เลี้ยง สินค้าเกี่ยวกับเครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์ส�ำนักงาน อุปกรณ์เกี่ยว กับจักรยานทุกประเภท •

งานวันเกษตรภาคอีสาน 2559

22 - 31 มกราคม 2559 @ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบกับการแสดงมหกรรมความ ก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้าน การเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และ หน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อาทิ การ จัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและ ระดับนานาชาติทางด้านพืชศาสตร์และ สัตวศาสตร์ และการเสวนาทางวิชาการ เกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้น�ำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดการ นิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การ จ�ำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นน�ำ ของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงาน ความก้าวจากภาคเอกชน การประกวด อาหารอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่น ชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขัน ตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความ ก้าวหน้าทางวิชาการปศุสัตว์และการ ประมง การประกวดสัตว์และปลา •

...............................................................................................

GO TO SCOOTER PARTY VOL. .5

23 มกราคม 2559 @ ตลาดนัดสวนรถไฟศรีนครินทร์ พบกับบูทตัวแทนจ�ำหน่ายรถ Scooter ทุกยี่ห้อ ในประเทศไทย ประกวดรถมหาชน / Scooter Contest popular vote ประมูลรถ Scooter / ประมูลอะไหล่-ของแต่ง Scoote มช็อป ไปกับ ร้านค้าอะไหล่ / ร้านของตบแต่ง / อุปกรณ์เสริมความแรงจากส�ำนักแต่ง ต่างๆ / เสื้อผ้า ของสะสม ของเล่น และทุกสิ่งอย่างของชาว Scooter •


43

...............................................................................................

MINI HOME SHOW

25 - 31 มกราคม 2559 @ PARADISE PARK พบกับ โครงการหรู ชั้นน�ำมาร่วม อาร์กอนถังใหญ่พร้อมฝาครอบ งานมากมาย เช่น บริษัท ออพติโม จากราคา 4,600.- เหลือเพียง พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด โครงการบ้านพัก ตากอากาศหรู ริมทะเล อาทิ โครงการ ............................................................................................... ...................................................................................... งานสร้างบ้าน EXPORTS SALES 2016 อาคาเดีย (ARCADIA) เป็นต้น • ............................................................................................... 29 มค. - 7 กพ. 2559 และวัสดุก่อสร้าง 2559 CMU BOOK FAIR ครั้งที่ 22 @ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้า “Chosen House” ระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก) 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2559 27 - 31 มกราคม 2559 @ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      พบกับสินค้าคุณภาพระดับส่งออก ให้ @ อิมแพค เมืองทองธานี  ภายในงานพบกับ บริษัท / ส�ำนัก ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิเช่น เครื่อง งานเดียวที่ผู้ประกอบการรับ พิมพ์ / ร้านค้า ที่ได้รับการจัดสรรบูธ ส�ำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่อง สร้างบ้าน รับสร้างอพาร์ตเมนท์ ผู้ มาร่วมออกบูธ พบกับส�ำนักพิมพ์ชั้นน�ำ ประดับ อัญมณี สินค้าสุขภาพและความงาม ผลิตและผู้จ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้าง จะ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมายภายใน และอื่นๆ อีกมากมายในราคาสุดพิเศษ และ ได้พบกับนักลงทุนและผู้บริโภคจาก ร่วมลงทะเบียนรับของที่ระลึกภายในงาน • ทั่วประเทศ • งาน •

พิเศษสุด

3,500.-


44

มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

ผู้อาศัยอยู่ต่างประเทศมีความประสงค์จะท�ำการ ซื้อขายที่ดินในประเทศไทย แต่ว่าเขาไม่สะดวกที่จะ เดินทางมาท�ำธุระด้วยตนเองต้องให้ผู้อื่น ท�ำการ แทนโดยการมอบอ�ำนาจต้องระมัดระวังหากท�ำการ ไม่รอบคอบอาจเกิดการฉ้อโกงหรือได้รับความเสีย หายอย่างร้ายแรงได้ การมอบอ�ำนาจให้ท�ำกิจการใด ที่กฎหมาย ก�ำหนดว่าต้องท�ำเป็นหนังสือการมอบอ�ำนาจให้ท�ำ กิจการนั้น ก็ต้องท�ำเป็นหนังสือ เช่น การซื้อขาย ที่ดินกฎหมายก�ำหนดว่าต้องท�ำเป็นหนังสือ ฉะนั้น การมอบอ�ำนาจให้ขาย ที่ดินก็ต้องท�ำเป็นหนังสือ ด้วย โดยจะใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีสาระส�ำคัญครบถ้วน แต่เพื่อ ความ สะดวก ควรใช้แบบพิมพ์ของกรมที่ดินโดยผู้นั้นจะ ต้องท�ำหลักฐานการมอบอ�ำนาจเป็นหนังสือให้ผู้ไป ท�ำการแทน และควรมอบบัตรประจ�ำตัวของผู้มอบ ให้กับผู้รับมอบอ�ำนาจไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ขอให้ผู้ มอบได้ปฏิบัติตามค�ำเตือนหลังใบมอบอ�ำนาจโดย เคร่งครัด


45

ให้กรอกเครื่องหมายหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่ดินหรือ อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เช่น ตึก,บ้านเรือน,ให้ชัดเจนให้ ระบุเรื่องและอ�ำนาจจัดการให้ชัดเจนว่า มอบอ�ำนาจให้ ท�ำอะไร เช่น ซื้อขาย จ�ำนอง ฯลฯ ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษ เพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย อย่ากรอกข้อความให้ต่างลายมือ และใช้น�้ำหมึกต่างสีกันถ้าใช้เครื่องพิมพ์ดีดก็ต้องเป็น เครื่องเดียวกัน ถ้ามีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข ขีดฆ่า ให้ ระบุว่า ขีดฆ่าตกเติมกี่ค�ำ และผู้มอบอ�ำนาจต้องลง ลายมือชื่อก�ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอ�ำนาจ ก่อนกรอกข้อความ ครบถ้วน และถูกต้องตามความประสงค์แล้วหรืออย่า ลงชื่อในกระดาษเปล่าซึ่งยังมิได้กรอกข้อความเป็นอัน ขาด ให้มีพยานอย่างน้อย ๑ คน ถ้าผู้มอบอ�ำนาจพิมพ์ ลายนิ้วมือต้องมีพยาน 2 คน พยานต้องเซ็นชื่อจะพิมพ์ ลายนิ้วมือไม่ได้ ถ้าภรรยาเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจต้องให้ สามีลงชื่อเป็นพยานและให้บันทึกความยินยอมเป็น หนังสือด้วย หนังสือมอบอ�ำนาจท�ำในต่างประเทศควรให้สถาน ทูตหรือสถานกงสุล [Notary Public] รับรองด้วยผู้มอบ อ�ำนาจที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัย ว่าผู้มอบจะยังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ และสติสัมปชัญญะ สมบูรณ์หรือไม่ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจที่จะสอบสวน คู่กรณีหรือเรียกบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค�ำหรือเรียก ให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้ บางเรื่องผู้มอบอ�ำนาจเป็นผู้รับมอบอ�ำนาจจากทั้ง สองฝ่ายคือเป็นตัวแทนทั้งฝ่ายผู้โอนและผู้รับโอน ในกรณี เช่นนี้ผู้มอบอ�ำนาจจะต้องระบุไว้ในหนังสือมอบอ�ำนาจ ด้วยว่า ยินยอมให้ผู้รับมอบเป็นผู้แทนอีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วย ในส่วนผู้รับซื้อหรือผู้รับสิทธิในนิติกรรมมีหน้าที่ ระมัดระวังด้วยโดยจะต้องรู้จักตัวเจ้าของที่ดินที่แท้จริง เพราะจะซื้อที่ดินทั้งที่เงินก็มาก ต้องรู้จักเจ้าของที่ดินว่ามี ตัวตนหรือไม่มีชีวิตอยู่หรือไม่ มีเจตนาจะขาย ที่ดินจริง หรือไม่หากไม่รู้จักเจ้าของที่ดินที่แท้จริงเสียเลยย่อม เป็นการผิดวิสัย ถ้าไม่แน่ใจก็อาจขอตรวจดูหลักฐานที่ดิน ที่ส�ำนักงานที่ดินก่อนได้ จึงขอให้ผู้รับโอนได้ใช้ความ ระมัดระวังเพื่อป้องกันผลประโยชน์ของตนเอง •

ท่านถาม-เราตอบ ถาม -กรณีที่บัตรประจ�ำตัวประชาชนหมดอายุ ผู้มอบ อ�ำนาจสามารถใช้ใบขับขี่รถยนต์แทนได้หรือไม่ใน กรณี เจ้าของที่ดินอยู่ต่างประเทศ ตอบ -ต้องการมอบอ�ำนาจในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ดินนั้น หากบัตรประจ�ำตัวประชาชนหมด อายุและยังไม่สามารถขอท�ำบัตรใหม่ได้สามารถใช้ พาสปอร์ตแทนบัตรประจ�ำตัวประชาชนได้อ�ำนาจท�ำ ในต่างประเทศ ต้องให้สถานทูตไทยหรือสถานกงสุล ไทยรับรองเอกสารเสียก่อน แต่ถ้าไม่มีสถานทูตหรือ สถานกงสุล ก็ต้องให้เจ้าพนักงานโนตารีพับลิค หรือ บุคคลอื่นซึ่งกฎหมายท้องถิ่นนั้นตั้งเป็นผู้มีอ�ำนาจเป็น พยานหรือรับรองเอกสาร และต้องมีใบส�ำคัญของ รัฐบาลต่างประเทศแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีอ�ำนาจ กระท�ำได้ ถาม -การท�ำโนตารีพับลิค คืออะไร และท�ำได้ที่ไหนบ้าง หากว่าผู้มอบอ�ำนาจไม่ได้อยู่อาศัยในเมืองที่มีสถาน กงสุลหรือสถานทูตตั้งอยู่เลย ตอบ -โนตารีพับลิค (Notary Public) คือ บุคคลที่ได้รับแต่ง ตั้งจากทางราชการของต่างประเทศๆ ตามหลักเกณฑ์ กฎหมายก�ำหนดไว้ ปกติจะมีหน้าที่ในการจัดท�ำ สัญญา รับรองลายมือชื่อ ให้ท�ำค�ำสาบาน หรือท�ำ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายให้อ�ำนาจไว้และตาม หลักปฏิบัติของประเทศนั้น ๆ ถาม -สามารถท�ำหนังสือมอบอ�ำนาจเป็นภาษาอังกฤษได้ หรือไม่ ตอบ -หนังสือมอบอ�ำนาจเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องแปลเป็น ภาษาไทยและผู้แปลต้องรับรองความถูกต้องของค�ำ แปลเป็นภาษาไทยแนบไว้ด้วย การรับรองความถูก ต้องให้กระท�ำโดย เช่น คนไทยที่จบการศึกษาใน ระดับที่ไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรีในหลักสูตรที่ใช้ภาษาที่ ปรากฏในเอกสารนั้นเป็นภาษาในการเรียนการสอน *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


46

สุขภาพ • คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว... หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค (ปัญหา)…

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาที่ คุณผู้หญิงมักจะประสบกับภาวะที่ผิดปกตินี้ได้บ่อยๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการเดิน ทางไกลไม่ว่าจะเป็นการนั่งรถ นั่งเรือ(บิน/น�้ำ) ขึ้นเหนือล่องใต้ไกลๆเวลาปวด ปัสสาวะมักกลั้นไว้ โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่รักความสะอาด มักกลั้นไว้ไม่ยอมที่จะเข้า ห้องน�้ำระหว่างการเดินทาง ท�ำบ่อยเข้าก่อท�ำให้เกิดอาการปวดท้องน้อย ปวด หน่วงๆๆหรือปวดหนึบ เวลาปัสสาวะจะแสบขัด ปัสสาวะบ่อยๆ ออกเพียงนิดเดียว อาการต่างๆเหล่านี้เป็นอาการของกระเพาะปัสสาวะอักเสบครับ ฉบับนี้หมอจะมาให้ ความรู้เรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบ อาการ การดูแลรักษา และแนวทางการป้องกัน โรคกันครับ กระเพาะปัสสาวะอักเสบ (ซิสไตติส =Cystitis) หมายถึง อาการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ เกิด จากการติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ ส่วน ใหญ่มาจากแบคทีเรียที่อยู่ภายในช่องท้องของคน เราที่อยู่ใกล้ๆกับท่อปัสสาวะนั่นเอง โดยผู้หญิงจะ เป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย จนถือเป็นเรื่องปกติของผู้ หญิง เพราะท่อปัสสาวะของผู้หญิงสั้นกว่าผู้ชาย และท่อปัสสาวะของผู้หญิงจะมาเปิดบริเวณอวัยวะ เพศ ท�ำให้เชื้อโรคเข้าท่อปัสสาวะได้ง่าย และบาง ครั้งก็เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ที่มากไปและไม่ เหมาะสม พบในเด็กจนถึงผู้สูงอายุ และพบมากใน ช่วงอายุ ประมาณ 20-50 ปี ผู้ที่ติดเชื้อทางเดิน ปัสสาวะจะมีอาการเจ็บปวดและคันเล็กน้อย รู้สึก น่าร�ำคาญ หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษาอาจ เกิดอันตรายที่รุนแรงได้เมื่อเชื้อลุกลามไปที่ไต ท�ำให้กรวยไตอักเสบ ก่อให้เกิดการติดเชื้อใน กระแสเลือด


47

สาเหตุการเกิดโรค

1. จากการติดเชื้อแบคทีเรีย ถือเป็นสาเหตุที่ส�ำคัญของการเกิดโรคนี้ ส่วนใหญ่มักเป็น เชื้อ อีโคไล (E.coli = Escherichia coli) และมัก จะได้รับจากภายนอกเข้าสู่ท่อปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งจะมี การแบ่งตัวของเชื้อเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น 2. หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ พบในผู้หญิงที่แต่งงานที่มีเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะช่วงฮันนีมูน ซึ่งมีเพศสัมพันธ์หลายๆ ครั้ง ในระยะเวลา อันสั้น เกิดภาวะบาดเจ็บหรือฟกช�้ำหลังการมีเพศสัมพันธ์ของท่อ ปัสสาวะ ท�ำให้มีการอักเสบบริเวณท่อปัสสาวะ เกิดอาการแสบหรือ เจ็บบริเวณดังกล่าว เหตุการณ์กระเพาะปัสสาวะอักเสบหลังการมี เพศสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ จึงเรียกกันว่า โรคฮันนีมูน/โรคฮันนีมูน ซิสไตติส (Honeymoon Cystitis)  3. จากการกลั้นปัสสาวะนานๆ ส่วนมากพบในผู้หญิงที่เดินทางไกลและ มีความรังเกลียดหรือกลัวการใช้ห้องน�้ำตามสถานที่ต่างๆเนื่องจาก ขาดความสะอาด ส่งผลท�ำให้เกิดการกลั้นปัสสาวะ ปัสสาวะแช่ค้าง ในกระเพาะปัสสาวะนาน ท�ำให้เชื้อในกระเพาะปัสสาวะมีการเพิ่ม จ�ำนวนมากขึ้นจนกระทั่งท�ำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ และพบได้ในผู้ที่นอนหลับตอนกลางคืนเมื่อปวดปัสสาวะมักจะไม่ลุก ขึ้นมาเข้าห้องน�้ำยังคงนอนต่อไปก็จะเกิดภาวะการกลั้นปัสสาวะได้ เช่นกัน 4. ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ จะพบว่ามีสาเหตุต่างๆ หลายประการ 4.1 การแพ้สารเคมีน�้ำยาบางอย่าง เช่น การใช้สเปรย์ดับกลิ่นบริเวณ อวัยวะเพศหญิง การใช้วิธีคุมก�ำเนิดด้วยยาฆ่าอสุจิ หรือการใช้ ฝาครอบปากมดลูก (Diaphragm)ในผู้หญิง ท�ำให้เกิดการ ระคายเคืองและบาดเจ็บของเนื้อเยื่อท่อปัสสาวะและปากมดลูก ส่งผลท�ำให้เกิดการอักเสบและการติดเชื้อที่ง่ายขึ้น 4.2 การใช้ยาบางชนิดโดยเฉพาะยาเคมีบ�ำบัด เช่น cyclophosphamide, ifosfamide สามารถก่อให้เกิดการอักเสบของกระเพาะ ปัสสาวะ 4.3 การใช้รังสีรักษา ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยการฉายแสงรังสีที่ บริเวณเชิงกราน จะท�ำให้เกิดการอักเสบในเนื้อเยื่อของกระเพาะ ปัสสาวะ 4.4 การคาสายสวนปัสสาวะนานๆ ส่งผลให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ แบคทีเรียท่อปัสสาวะ 4.5 จากภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน นิ่วไต ต่อมลูกหมากโตหรือผู้ที่เกิดการบาดเจ็บไขสันหลัง เป็นต้น


48

สุขภาพ

อาการ

1. ปวดปัสสาวะต้องรีบเข้าห้องน�้ำทันที กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 2. เวลาปัสสาวะจะมีอาการรู้สึกแสบขัด/ร้อน 3. มีอาการปัสสาวะกะปริบกะปรอย 4. ปัสสาวะออกได้ครั้งละน้อยๆและมีอาการปัสสาวะ บ่อยๆอาจทุก 30 นาทีหรือทุกถึง 1 ชั่วโมงขึ้นอยู่กับ ความรุนแรงของโรค จะรู้สึกว่ามีอาการปวดปัสสาวะ ต้องรีบเข้าห้องน�้ำ 5. มีอาการปวดบริเวณท้องน้อยเวลาปัสสาวะ 6. ปัสสาวะช่วงแรกมักใสๆ เมื่อเป็นหลายวันอาการรุนแรง ขึ้นบางคนพบว่าน�้ำปัสสาวะเริ่มขุ่นหรือมีเลือดปน มีไข้ ต�่ำๆ ในกรณีที่การติดเชื้อขึ้นไปที่ไต ท�ำให้เกิดอาการ ผิดปกติของโรคกรวยไตอักเสบ มีอาการปวดเอว ปวด หลัง ข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง มีไข้สูงหนาวสั่น คลื่นไส้ อาเจียน หากอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นสามารถ เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด อาจมีอันตรายถึงขั้นเสีย ชีวิตได้

การวินิจฉัยโรค

1. การถามประวัติผู้ป่วยถึงความผิดปกติของอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวไปข้างต้นในหัวข้ออาการและ อาการแสดงของโรคแล้วนั้นก็สามารถที่จะให้การ วินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคนี้ 2. การตรวจปัสสาวะ จะพบเม็ดเลือดขาวเป็นจ�ำนวนมาก ในปัสสาวะ ในกรณีที่ผู้ป่วยปัสสาวะมีหนองปน เลือด ออกมากับปัสสาวะ จะส่งปัสสาวะตรวจเพาะหาเชื้อต้น เหตุ 3. การส่องกล้องทางเดินท่อปัสสาวะ เพื่อดูภายในท่อ ปัสสาวะขึ้นไปจนถึงกระเพาะปัสสาวะ ว่ามีอะไรผิด ปกติบ้าง หากพบเห็นความผิดปกติ จะท�ำการตัดชิ้น เนื้อที่ผิดปกติเพื่อส่งตรวจอ่านผลชิ้นเนื้อนั้น

อาการแสดงที่ควรรีบพบแพทย์ทันที

• ปวดหลัง • ปวดเอว • ไข้สูงหนาวสั่น • คลื่นไส้ • อาเจียน • ปัสสาวะปนเลือด

การรักษาโรค

1. การรักษาตัวเองโดยไม่ต้องใช้ยา คือการดื่มน�้ำมากๆอย่าง น้อย 8-10 แก้ว หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 3-4 ลิตรต่อวัน และที่ส�ำคัญไม่ควรกลั้นปัสสาวะในช่วงที่ท�ำการรักษา เพื่อ จะได้ช่วยขับเชื้อออกจากร่างกายและช่วยให้อาการกระเพาะ ปัสสาวะอักเสบที่ผิดปกติหายเร็วขึ้น 2 .การรักษาด้วยยา เมื่อมีอาการเพิ่มมากขึ้นหลังจากปฏิบัติตัว ตามข้อแรกอาการยังไม่ดีขึ้น จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะช่วยการ ดูแลรักษายาที่ใช้ได้แก่ Norfloxacin ขนาด 400 มิลลิกรัม รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น หลัง อาหาร ทานนาน 5 วัน หากทานยาในช่วง 3 วันแรก อาการผิดปกติต่างๆยังไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อ ท�ำการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้อง

การป้องกันโรคไม่ให้เกิด

1 . ดื่มน�้ำเปล่ามาก ๆ อย่างน้อยวันละ 8 -10 แก้ว หรือไม่ น้อยกว่า 3-4 ลิตร 2. ควรปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนและงดดื่มน�้ำก่อนไปท�ำธุระข้าง นอก 3. ไม่ควรกลั้นปัสสาวะนานๆ ให้ปัสสาวะทิ้งบ่อยๆเพื่อป้องกัน ไม่ให้มีน�้ำค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะ 4. การท�ำความสะอาดหลังเข้าห้องน�้ำ ใช้กระดาษช�ำระเช็ด ท�ำความสะอาดจากข้างหน้าไปข้างหลัง เพื่อป้องกันการปน เปื้อนเชื้อโรคจากทวารหนักเข้าสู่ท่อปัสสาวะ 5. ควรงดดื่มชา กาแฟ หรือแอลกอฮอล์ เนื่องจากสารต่างๆ เหล่านี้จะกระตุ้นท�ำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะ ปัสสาวะได้ 6. ผู้ที่มีกิจกรรมทางเพศ หลังจากมีเพศสัมพันธ์ควรปัสสาวะ ทันทีและท�ำความสะอาดบริเวณท่อปัสสาวะ และอวัยวะเพศ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ มักพบบ่อยในผู้หญิง เมื่อ รักษาหายแล้วกลับมาเป็นซ�้ำใหม่ได้ ถ้าปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง โรคนี้ป้องกันได้ง่ายๆ ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง อย่าได้กลั้นปัสสาวะ โดยคุณผู้หญิง พยายามอย่ากลั้นปัสสาวะ ปวดก็รีบปลดปล่อย ทันที่นะครับ อย่าอั้นไว้ นานวันเข้าท�ำบ่อย เครื่องเคราภายใน อาพาลมีปัญหา ไม่ใช่แค่โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ นะครับ แล้วพบกันใหม่ในฉบับต่อไปครับ •


49


50

สบายๆ สไตล์คมช่าง นายสาระบันเทิง

สวัสดีปีใหม่ครับ นิตยสารคมช่างฉบับนี้ ผมขอพามา ถนนสายเก่าแก่อีกสายหนึ่งของเมืองโตโยฮาชิ ที่มีร้าน ของกินที่เก่าแก่นับร้อยปีตั้งอยู่หลายร้านทั้งอาหารและขนม หวาน เพื่อมาลิ้มรสอาหารที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่ ที่ยังคง อณุลักษณของความดั้งเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนกันครับ เริ่มที่ร้านที่มีชื่อว่า KIKUSOU เป็นร้านที่เปิด ท�ำการมากว่า 120 ปี ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ที่เป็นเข้าของร้าน คือ คุณ Ota Katsuo เป็นผู้บริหาร เป็นรุ่นที่ 6 แล้วครับ นับตั้งแต่เปิดท�ำการมา ส่วนอาหารประจ�ำของร้านนั้นก็คือ

นาเมชิเดงกะ ท�ำขึ้นมาจากเต้าหู้ถั่วเหลือง ที่ทางร้าน

ท�ำขึ้นเองมาโดยเฉพาะ น�ำไปเสียบไม้ย่างแล้วราดด้วยซ๊อส มิโซ๊ะ ที่ผลิตและปรุงแต่งเป็นสูตรเฉพาะของร้านเช่นกัน โดยจะทานกับข้าวที่หุงผสมกับหัวไชเท้าสับละเอียด ที่ทาง ร้านยังคงรสชาติของอาหารชุดนี้เช่นเดิมเหมือนดั่งเช่นเมื่อ 120 ปีที่แล้ว จะเสิร์ฟมาเป็นชุดพร้อมน�้ำซุปหัวไชเท้า แต่ถ้า เป็นชุดใหญ่ก็จะมี ผักดอง และชุดเครื่องเคียงอีก 2-3 ชนิด และที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ แผ่นตั้งโต๊ะพร้อมภาพประกอบ วิธีน�ำเต้าหู้ออกจากไม้เสียบเพื่อการกินอย่างถูกวิธีมาให้ด้วย นับว่าเป็นชุดอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน ทีเดียวครับ


51

ถัดไปประมาณ 100 เมตร ก็จะพบกับร้านขนมหวานที่มีอายุไล่เลียกัน ประมาณร้อยกว่าปีเศษๆ ที่มีให้เลือกมากมายหลาย สิบชนิด ที่ส่วนใหญ่แต่ละชิ้นจะมีขนาดพอดีค�ำ รสชาติหวานก�ำลังดี เป็นที่นิยมของคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก จุดสังเกตุอีกอย่างที่น่าประทับใจนอกจากรสชาติของขนมแล้วก็คือ ห่อขนม และถุงหูหิ้ว ที่ถึงแม้จะเป็นขนมพื้นบ้านมา ตั้งแต่อดีตนับร้อยปี แต่ก็ให้ความส�ำคัญกับการออกแบบ ที่เรียบง่ายในสไตล์ญี่ปุ่นแต่มีความทันสมัยได้อย่างลงตัว ท�ำให้นึกถึง สินค้า OTOP บ้านเรา หากน�ำมาปรับใช้บ้าง คงจะดีทีเดียว แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าสวัสดีครับ •


52

พยากรณ์จักรราศี • มกราคม 2559

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน ช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีนัก ผู้หลักผู้ใหญ่ การงาน ธุรกิจอาจได้ผลก�ำไรหรือผล

ยังไม่เห็นความดีของท่าน แม้จะขยันขันแข็ง แค่ไหนก็ตาม แต่ขอให้รักษาความดีเอาไว้ เพราะจะเกิดผลดีในอนาคตอย่างแน่นอน ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ จะได้ลงทุน ท�ำการค้าใหม่ๆ กับเพื่อนร่วมวงการ และให้ ผลประโยชน์เป็นที่น่าพอใจ การเงิน ค่อนข้างมั่นคง รายรับสัมพันธ์กับ รายจ่าย จะมีเกณฑ์ใช้จ่ายไปกับการเดินทาง ท่องเที่ยว โชคลาภจะเห็นค่อนข้างชัดเจน อาจมาในรูปแบบของเงินทอง สินทรัพย์ แต่ก็ ถือเป็นเรื่องดีทั้งสิ้น ความรัก บรรยากาศโดยรวมค่อนข้างดี อาจมีเรื่องผิดใจกันบ้างตามประสา แต่จะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ส่วนที่ยังโสด มีเกณฑ์ผิด หวัง เสียใจ และอกหักชัดมากในเดือนนี้ จะ คบใครก็ควรคิดไตร่ตรองให้รอบคอบ •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ประโยชน์ต�่ำกว่าเป้าหมาย แต่ก็ยังมีผู้ใหญ่ที่ คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้ระวังเรื่อง เอกสารสัญญา หรือสัญญาเช่าต่างๆ ที่มี เกณฑ์เกิดปัญหาได้ง่าย และอาจท�ำให้ท่าน เสียผลประโยชน์อย่างน่าเสียดาย การเงิน รายได้เท่าเดิม แต่รายจ่ายสูงขึ้น โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและบริวาร อาจก่อให้เกิดภาระหนี้สินระยะยาว มีเกณฑ์ ได้รับส่วนแบ่งจากกองมรดก หรือลูกหนี้เก่า น�ำเงินที่กู้ยืมมาคืนให้ ส่วนใครที่รอคอยข่าว เกี่ยวกับการขอเครดิตจะได้รับข่าวดีเร็วๆ นี้ ความรัก โดยรวมดีขึ้นจากเดือนที่แล้ว จะ หันมาใส่ใจดูแลกันมากขึ้น รวมถึงมีโอกาส ท่องเที่ยวร่วมกันอย่างมีความสุข ส่วนที่ยัง โสด มีเกณฑ์คนรักเก่าอยากย้อนกลับมาสร้าง สัมพันธ์ใหม่ ควรพิจารณาให้รอบคอบ •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ท�ำอะไรก็ดูจะไม่ค่อยราบรื่น การ การงาน อยู่ในเกณฑ์ดี มีผู้ใหญ่คอย

พูด การเจรจาต่อรอง อาจท�ำให้เกิดความขัด แย้งได้ง่าย งานด้านเอกสารทั้งหลาย ก็ต้อง คอยระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะถ้าเกิดความ ผิดพลาดอาจน�ำความเดือดร้อนมาได้ แถมยัง มีผู้ใหญ่คอยเพ่งเล็งอีกด้วย การเงิน ได้มาเท่าไหร่ ก็จ่ายหมด โดย เฉพาะรายจ่ายความสุขส่วนตัว ที่ต้องคอย ระวังอย่าให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไป ช่วงนี้อย่าเพิ่ง ให้ใครกู้ยืมเงินเป็นอันขาด เพราะมีโอกาส น้อยมากที่จะได้คืนครบทั้งหมด ด้านโชคลาภ ก็มีโอกาสที่จะสมปรารถนา ความรัก ที่มีคู่แล้ว ระยะนี้ต้องอาศัยความ เชื่อใจและไว้วางใจกันให้มาก เพราะมีเกณฑ์ ที่คนรักของจะถูกใส่ร้าย จนท�ำให้เกิดปัญหา ครอบครัวตามมา ส่วนท่านที่ยังโสด อย่าคิด จับปลาหลายมือ เพราะอาจหลุดลอยไป ทั้งหมดได้ •

สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า รวมถึงบริวารก็ยัง คอยจัดการปัญหาให้คุณได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับธุรกิจที่มีหุ้นส่วนมาก ต้องคอยระวัง ปัญหาขัดแย้งเรื่องเงินๆ ทองๆ ยากที่จะไกล่ เกลี่ยให้ลงตัว การเงิน รายได้อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ระวังอย่า หูเบาจนเกินไป โดยเฉพาะกับบริวาร ลูกน้อง หรือคนที่เข้ามาขอพึ่งพิง เพราะมีเกณฑ์สูงที่ จะถูกหลอกให้หลงเชื่อจนสูญเสียเงินจ�ำนวน มากได้ ช่วงนี้ยังมีรายจ่ายรอบตัว ให้ระวัง การใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือรายจ่ายที่ไม่จ�ำเป็น ความรัก ที่มีคู่แล้วความรักในช่วงนี้อาจ จืดจางลงไปบ้าง เพราะความห่างเหินหรือไม่ ใส่ใจกันเหมือนแต่ก่อน ลองหาเวลาไปท่อง เที่ยวด้วยกันหรือหันหน้าพูดคุยกัน ก็จะท�ำให้ ปัญหาเบาบางลงได้ ท่านที่ยังโสด มีเกณฑ์ พบรักและได้ครองคู่กันอย่างรวดเร็ว •

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ยังมีอุปสรรคค่อนข้างมาก ผล

ประกอบการอาจอยู่ในเกณฑ์ที่ต�่ำกว่า มาตรฐาน ให้ระมัดระวังจะเกิดการเสียเปรียบ จากการติดต่อกับคู่ค้า คู่สัญญา ส่วนท่านที่ ท�ำงานประจ�ำ มีเกณฑ์เพื่อนร่วมงานจะน�ำ ความเดือดร้อนมาให้ ท�ำอะไรต้องหมั่นตรวจ ตราให้รอบคอบ การเงิน หาเงินได้เท่าไหร่ก็ต้องใช้จ่ายออก ไปหมด เอกสารสัญญาที่เคยท�ำไว้ในอดีตจะ เป็นเหตุให้ท่านต้องเสียเงินก้อนโต การเงินมี เกณฑ์รั่วไหลสูงมาก บริวารหรือคนรับใช้อาจ ก่อเรื่องท�ำให้เดือดร้อน สูญเสียเงินโดยไม่ จ�ำเป็น ความรัก ที่มีคู่แล้ว จะมีเหตุให้ต้องหันหลัง ให้กัน หรือผิดใจกันอย่างรุนแรง อาจถึงขั้น เลิกรากันได้ง่าย ควรรักษาตัวให้อยู่ในศีลใน ธรรมเอาไว้จะดีกว่า ส่วนที่ยังโสด มีเกณฑ์ได้ เจอคนที่ถูกใจและยังเป็นคนใกล้ตัวอีกด้วย •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน ในช่วงนี้ยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควร

ผู้ใหญ่เริ่มจะไม่ให้การสนับสนุนอย่างที่ผ่าน มา และมีเกณฑ์ถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษอีกด้วย ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ การลงทุน ท�ำแผน งาน หรือโครงการใหม่ๆ ยังให้ผลดี การเงิน รายจ่ายยังมีอยู่รอบด้าน โดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรหรือครอบครัว การ ลงทุนท�ำธุรกิจใหม่ๆ ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ รับผลก�ำไรมาก การเสี่ยงโชคในช่วงนี้ควรงด ไปก่อน เพราะได้มาก็ไม่คุ้มเสีย แถมยังจะ กลายเป็นภาระในอนาคตอีกด้วย ความรัก จะมีอุปสรรคค่อนข้างมาก ด้าน ครอบครัวของทั้ง 2 ฝ่าย ดูจะไม่ค่อยลงรอย กันท�ำให้เกิดปัญหาขัดแย้งตามมา ต้องตั้งสติ และใช้ความอดทนให้มาก ที่ยังโสด จะมี โอกาสพบคนที่ถูกใจจากการแนะน�ำของญาติ หรือเพื่อนๆ เตรียมตัวสละโสดได้เลย •


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง อาจไม่ การงาน ที่ต้องติดต่อ ท�ำนิติกรรม สัญญา การงาน จะประสบความส�ำเร็จ ผู้ใหญ่ให้

ประสบความส�ำเร็จดั่งหวัง ธุรกิจการงานที่ ลงทุนไปก็ยังไม่ได้ผลก�ำไรชัดเจน งานด้าน เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่างๆ ต้อง ตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ระวังเกิดความผิด พลาดจนน�ำความเดือดร้อนมาให้ การเงิน มีเกณฑ์ได้โชคลาภเป็นทรัพย์สิน หรือมรดกจากญาติผู้ใหญ่ แต่ถ้าไม่รักษาให้ดี อาจหมดได้ภายในพริบตา ในช่วงนี้ยังมีราย จ่ายหลายทาง โดยเฉพาะเกี่ยวกับบริวารและ คู่ครอง การลงทุนเสี่ยงโชคในเดือนนี้ควรงด ไปก่อน เพราะจะมีแต่เสียกับเสีย ความรัก ที่มีคู่แล้ว ให้ระวังเกิดปัญหาขัด แย้งเพราะนิสัยใจร้อน และอารมณ์แปรปรวน ได้ง่าย โดยเฉพาะการพูดจาที่ไม่ถนอมน�้ำใจ กัน ท�ำให้เกิดปัญหาเรื้อรัง และยากที่จะกลับ มาเหมือนเดิม ส่วนที่ยังโสด คนใกล้ตัวจะ น�ำพาคนรักมาให้ •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

โดยเฉพาะเรื่องซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ใน เกณฑ์ราบรื่น ไม่มีอุปสรรค ส�ำหรับท่านที่ ท�ำงานประจ�ำ มีเกณฑ์โยกย้ายต�ำแหน่งงาน หรือเปลี่ยนที่ท�ำงาน รวมถึงผู้ใหญ่ยังไม่ ให้การสนับสนุน ประสบความส�ำเร็จได้ยาก การเงิน ยังมีรายจ่ายค่อนข้างสูงไม่สัมพันธ์ กับรายรับ อาจท�ำให้เกิดการกู้หนี้ยืมสินได้ ช่วงนี้ให้ระมัดระวังคนใกล้ตัวจะเข้ามาหลอก ลวงให้สูญเสียเงินก้อนใหญ่ อย่าหลงเชื่อ ง่ายๆ การลงทุนยังให้ผลก�ำไรเป็นที่น่าพอใจ ความรัก ที่มีคู่แล้ว บรรยากาศโดยทั่วไปยัง ราบรื่นดี แต่ระยะนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพคน รักของคุณให้มาก เพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยได้ ง่าย แต่ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ที่ยังโสด ใน ช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้คบหาคนที่ถูกใจ แต่ก็มี วี่แววว่าจะเลิกราได้ง่ายเช่นกัน •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ยังราบรื่นอยู่ในเกณฑ์ปกติ อาจมี การงาน ต้องขยันและอดทนมากพิเศษ

อุปสรรคเข้ามาบ้าง แต่ก็ไม่ยากที่จะจัดการ ได้ ผลก�ำไรในช่วงนี้อาจไม่ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่อดใจรออีกนิด เพราะความพยายามจะ ท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จได้ในไม่ช้า การเงิน รายจ่ายมีเกณฑ์สูงมาก จะเสียเงิน ไปกับบริวาร ครอบครัวและญาติผู้ใหญ่ โดย เฉพาะเรื่องสุขภาพที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงมีเกณฑ์โดนผู้ไม่หวังดีมาหลอกให้เสีย ทรัพย์จ�ำนวนมากได้ ด้านโชคลาภอาจได้มา จากการเดินทาง หรือของขวัญของฝากจาก เพื่อนที่อยู่ห่างไกล ความรัก ที่มีคู่แล้ว บรรยากาศยังราบรื่นมี ความสุขดี มีเกณฑ์ได้เดินทางท่องเที่ยวร่วม กัน และมีโอกาสสูงในการตั้งครรภ์ ที่ยังโสด ในช่วงนี้ จะมีเสน่ห์มากโดยเฉพาะกับชาวต่าง ชาติ ลองคบไว้ก็ไม่เสียหายอะไร •

เพราะกว่างานจะส�ำเร็จลุล่วงเรียกว่าหืดขึ้น คอกันเลยทีเดียว ผลก�ำไรในช่วงนี้ยังไม่เป็น ตามที่คาดหวัง และมีเกณฑ์สูงที่จะเจอปัญหา แอบแฝงที่จะเป็นอุปสรรคท�ำให้งานล่าช้า ไม่ ส�ำเร็จตามเวลาที่คาดหมาย การเงิน รายรับยังไม่พอกับรายจ่ายที่สูงลิ่ว อาจท�ำให้ต้องดึงเงินออมออกมาใช้อย่าง กระทันหัน ภาระหนี้สินยังไม่ได้รับการเคลียร์ ให้ลงตัว อาจได้ลาภผลประโยชน์จากการร่วม หุ้นลงทุนกับมิตรสหายในวงการเดียวกัน แต่ ต้องดูให้ดีๆ เพราะมีเกณฑ์เสียรู้ได้ง่าย ความรัก ต้องอดทนกับอารมณ์ปรวนแปร หงุดหงิด ของคนรัก คู่ครอง ที่พร้อมจะชวน ทะเลาะตลอดเวลา ขอให้นิ่งสยบความ เคลื่อนไหวเอาไว้จะดีที่สุด ที่ยังโสด ตอนนี้ อาจยังไม่ใช่เวลา ให้อดทนรออีกนิดเพื่อจะได้ พบกับสิ่งที่ดีที่สุด •

ความไว้วางใจและสนับสนุนให้ก้าวหน้าเป็น อย่างดี ในช่วงนี้ชีพจรจะลงเท้าเป็นพิเศษ ต้องเดินทางอยู่เป็นประจ�ำ ให้ระมัดระวังเรื่อง สุขภาพให้ดี ท่านที่เป็นเจ้าของธุรกิจ มีเกณฑ์ ได้รับส่วนแบ่งด้านผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า การเงิน เป็นช่วงที่รายจ่ายสูง โดยเฉพาะ ปัญหาด้านสุขภาพของญาติผู้ใหญ่หรือบริวาร หรืออาจมีเหตุให้ต้องเสียทรัพย์สินเงินทอง จ�ำนวนมากได้ ควรวางแผนการใช้จ่ายอย่าง ระมัดระวัง ด้านโชคลาภ อาจมีลาภลอยมา อย่างไม่คาดฝัน ความรัก บรรยากาศดูอึมครึม เพราะความ ไม่ไว้วางใจกันท�ำให้ต่างฝ่ายต่างระแวง จน เกิดเป็นปัญหาสะสม ควรหันหน้ามาพูดจากัน ก่อนที่ความรักจะจบแบบไม่สวย ที่ยังโสด ระวังอาจไปยุ่งกับคนที่มีเจ้าของแล้วโดยไม่รู้ ตัว รักหวานอาจกลายเป็นขมได้ •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน แม้ขยันมากเท่าไหร่ก็ยังไม่เข้าตา

ผู้ใหญ่อยู่ดี อาจต้องอดทนรอไปอีกซักหน่อย ระยะนี้ควรระวังการติดต่อสื่อสารกับหุ้นส่วน คู่ค้า คู่สัญญา อาจถูกโน้มน้าวใจหรือชักจูง ท�ำให้เกิดการเสียเปรียบได้ การเงิน รายรับเข้ามือซ้าย ออกมือขวาทันที เพราะมีรายจ่ายสูง รวมถึงรายจ่ายที่ไม่คาด คิดก็จะมารวมตัวกันในเดือนนี้ ช่วงเดือนนี้ อาจโชคดีมีลาภผลจากการลงทุน ร่วมหุ้น แสวงหาผลประโยชน์ หรือจากการเสี่ยงโชค เก็งก�ำไร แต่ให้ระวังจะเสียทรัพย์ก้อนใหญ่ จากความใจดีใจกว้าง ความรัก ที่มีคู่แล้ว คนรักจะตามติดเพราะ ระแวง ต้องใจเย็นและเชื่อมั่นในกันและกันให้ มาก ส่วนที่ยังโสด อาจเจอคนที่ถูกใจในงาน เลี้ยงหรืองานสังคมต่างๆ และอาจได้สาน สัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานเลยก็ได้ •


54

ฮวงจุ้ย

ปีชง มาจากความเชื่อทาง โหราศาสตร์ของจีน โดยเกี่ยวข้องกับ เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา หรือที่รู้จัก กันในนาม “องค์เทพไท้ส่วย” ซึ่งเป็น เทพผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ และมีอิทธิพลต่อ การด�ำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละปี ค�ำว่า “ไท้ส่วย” มีความหมายถึง ดาวพฤหัสบดีในภาษาจีนโบราณ ซึ่ง ถือว่าเป็นประธานของดาวศุภเคราะห์ ซึ่งหมายถึง คุณธรรม ความดี โชคลาภ ทรัพย์สิน ในความเชื่อทางโหราศาสตร์ ของไทย ดังนั้นจึงมีการเชื่อมโยงว่าหาก ดาวพฤหัสบดีไม่ดีในความเชื่อทาง โหราศาสตร์ไทย หรือหากปีนักษัตรใด ปะทะหรือได้รับผลร้ายจากเทพ “ไท้ ส่วย” จะท�ำให้ปีนั้นจะเป็นปีที่ได้รับผล ไม่ดี หรือที่เราเรียกว่า ปีชง นั่นเอง

ปีชง ได้รับผลกระทบเสียมากที่สุด ปีคัก เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ ปีเฮ้ง ผลกระทบเรื่องเคราะห์กรรม ปีผั่ว ผลกระทบในเรื่องสุขภาพ

การเริ่มต้นเข้าสู่ “ปีชงปีวอก” คือ ตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน หรือวัน ตรุษจีน ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 จะส่งผลกระทบของ ดวงปีก็คือ คนที่เกิดปีขาล ซึ่งถือว่า “ชง 100%” เรียกได้ว่า โดนหนักสุดๆ ส่วนคน ที่เกิด ปีวอก, มะเส็ง, กุน ถือว่าเป็นปี ร่วมชง และเดือนชงที่ต้องระวังเป็นพิเศษ ก็คือ กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม, พฤศจิกายน

ปีขาล (ปีชง 100%)

(พ.ศ. 2457, 2469, 2481, 2493, 2505, 2517, 2529, 2541, 2553) ระวังด้านอุบัติเหตุ อาจจะเจ็บป่วย จิตใจว้าวุ่น การงานมีแต่ปัญหา อุปสรรค ติดๆ ขัดๆ มีคนไม่หวังดีคิดท�ำร้าย และมีเหตุที่ต้องสูญเสียเงินไปโดยที่ไม่จ�ำเป็น

ปีวอก (ปีคัก 75%)

(พ.ศ. 2463, 2475, 2487, 2499, 2511, 2523, 2535, 2547, 2559) ปัญหาการเงิน เงินทองรั่วไหล หายาก แต่จ่ายเยอะ ถูกเอารัดเอาเปรียบ มี เรื่องเสียเงินอยู่บ่อยๆ อาจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย อาจมีโชคลาภบ้าง แต่ก็จะมา พร้อมปัญหาที่เรียกว่า ทุกขลาภ

ปีมะเส็ง (ปีเฮ้ง 50%)

(พ.ศ. 2460, 2472, 2484, 2496, 2508, 2520, 2532, 2544, 2556) ระวังเรื่องของสุขภาพ มีเรื่องให้ต้องหงุดหงิดใจอยู่ตลอดเวลา ถูกกลั่นแกล้ง และเกิดการทะเลาะกับคนรอบข้าง พบแต่เรื่องวุ่นวายใจ

ปีกุน (ปีผั่ว 25%)

(พ.ศ. 2466, 2478, 2490, 2502, 2514, 2526, 2538, 2550, 2562) การงานมีปัญหา ต้องเจอแต่เรื่องยากๆ มีอุปสรรค ก้าวข้ามไม่พ้นเรื่องนานา ปัญหาต้องท�ำงานหนักจนสุขภาพทรุดโทรมจนล้มหมอนนอนเสื่อ


55

ข้อแนะน�ำของแก้ชง

1. ตามความเชื่อของคนจีน การไหว้เทพเจ้าไท้ส่วย จะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมได้ สามารถไหว้ได้ที่วัด จีนทั่วไป เช่น วัดเล่งเน่ยยี่ (หรือวัดมังกรกมลาวาส) เป็นต้น อาจจะไปไหว้ใกล้ๆ หรือหลังจากวัน ตรุษจีนแล้วก็ได้ 2. ช่วยเหลืองานการกุศลต่างๆ 3. การไหว้พระตามวัดต่างๆ ช่วยเสริมสิริมงคลให้ชีวิต ท�ำบุญกับผู้ทรงศีล ท�ำสังฆทาน 4. เผยแพร่ธรรมะ ค�ำสอนดีๆ แนะน�ำให้ความรู้ข้อคิดให้คนกลับตัวเป็นคนดี 5. ถือศีลห้า ศีลแปด ตามที่เราสามารถปฏิบัติได้ 6. การท�ำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆ เช่น การไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยนกปล่อยปลา การบริจาคโลหิต บริจาคเงินช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อน 7. การท�ำบุญกับคนตาย ได้แก่ ท�ำบุญโลงศพ ท�ำบุญผ้าดิบห่อศพ หรือช่วยจัดการงานศพให้กับผู้ ยากไร้ เป็นธุระติดต่อกับมูลนิธิให้ช่วยเหลืองานศพ การท�ำงานกับมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต 8. ท�ำบุญกับผู้ป่วย ไม่จ�ำเป็นต้องใช้เงินเสมอไป อาจจะเป็นธุระติดต่อมูลนิธิ องค์กร หรือบุคคลมีชื่อ เสียงให้ช่วยเหลือ เป็นสื่อกลางต่างๆ 9. ท�ำจิตใจให้สะอาด คิดดี ท�ำดี กับผู้อื่น เป็นสิ่งที่ส�ำคัญสูงสุด ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คนที่ไม่ตรงกับปีชง ก็ท�ำได้ ให้เป็นกิจจวัตร ย่อมจะเกิดแต่ความสุขกาย สบายใจกันทุกท่านเช่นกัน

ปีชง เป็นเรื่องของโหราศาสตร์จีน โดยหลักคือปีชงก็คือปีที่อยู่ตรงกันข้าม เป็นปีคู่กัด เป็นปรปักษ์ คนจีนมักจะใช้ ปีชงมาอิงกับการท�ำกิจกรรมต่างๆ ใน ชีวิต ท�ำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่น จะมี อุปสรรค มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นการงาน การหาคู่ครอง หรือปัญหาครอบครัว แต่อย่างไรก็ตามขอให้เข้าใจใน เรื่อง “ชง” อย่างถูกต้อง ว่าเป็นความ เชื่อส่วนบุคคล เพื่อเรียกสติคิดให้ดี ก่อนจะลงมือท�ำสิ่งต่างๆ หาก สบายใจที่จะท�ำบุญแบบไหนก็ ย่อมเกิดผลดีทั้งสิ้น ถ้าเราท�ำ ด้วยใจ มีความตั้งใจจริงๆ •


56

คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959

จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี • ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต

โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็ ก ซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


57

ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767 จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

ชื่อ ……………………………………...................…………...… อาชีพ………………….……....……………………….…........…… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศึกษา………….......…………….….…... …………………………………………………….................. ทีอ่ ยู…่ ………………………………................…….................. ....………………………………………………………................ .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. .......................................….......................................... .……………………………………………………………….……. จังหวัด……………………........รหัสไปรษณีย…์ ….……….…........ โทร………………………….....……….....……….....……………… แฟกซ์….........…………….....……….....……….....……….....… อีเมล์…………………………………………....……………..…….

กรุณาส่งแแบฟอร์มสถานที่จัดส่ง หรือแนบนามบัตร มาที่

Fax : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com : komchangmag หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986

8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510


58


59


60

Kc27s  
Kc27s  
Advertisement