Page 1

1


•2


3


•4


5


•6

ปีที่ 2 ฉบับที่ 22

ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2558

__ __ __ __

ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน มาถึงเดือนนี้ ถึงแม้จะเริ่มเข้าฤดูฝน แล้ว แต่อากาศยิ่งร้อนมากกว่าเดิม ร้อนอากาศไม่ว่า แต่มันร้อนไปทุก เรื่องซิ...แต่ ไม่ว่าร้อนหรือหนาว ชีวิตก็ต้องเดินหน้าและหาหนทาง ต่อสู้กันไปล่ะครับ

ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

__ ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ ศุภกร จันทรดา

__ __ __ __ __

ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986

__

แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429

__

ผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม

คนที่คลุกคลีกับงาน เห็นปัญหา

“แซม วอลตัน“ ไอเดียดีที่สุดของเรา มักมาจากเสมียนและเด็กคุมสต็อก

บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี รายเดือน


7


•8

สารบัญ 12 14 18 22 24 25 26 28 30 32 34 38 40 41 42 43 44 46 50 52 54

สังคมข่าว เรื่องจากปก สเตนเลส ท�ำมือ รายงานพิเศษ STP STAINLESS หลากหลายงานช่าง ความปลอดภัยจากงานเจียร AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แรงงานไทย เมื่อเข้าสู่ AEC ASOT สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย คมช่างเล่าเรื่อง (ความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น) วันหยุดประเทศญี่ปุ่น แม่น�้ำสเตนเลส ทนกัด ทนกรด วัดที่เกรดสเตนเลส เยี่ยมร้าน สหวงศ์อินเตอร์กรุ๊ป มุมสเตนเลส สนิมที่เกิดจากขั้นตอนการท�ำงาน รอบรู้งานช่าง ข้อปฎิบัติการท�ำงานด้วยหินเจียร แนะน�ำผลิตภัณฑ์ เปิดโลกผลิตภัณฑ์ บอกเล่าธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับธุรกิจ ปฎิทินข่าว คมช่าง ไอที POWER BANK มุมกฎหมาย วิศวกรไม่ท�ำตามแบบ ผิดกฎหมายอาญา สุขภาพ ไวรัสเมอร์ส สบายๆ สไตล์คมช่าง จักรยาน หัวใจศิลป์ พยากรณ์จักรราศี ประจ�ำเดือนสิงหาคม ฮวงจุ้ย สัญลักษณ์เสริมฮวงจุ้ย


9


•10

เรื่องจากปก


11


•12

สังคมข่าว

ทีจีโปร จัดกิจกรรมเพื่อสังคม

“ต้ น กล้ า สเตนเลส ครั ง ้ ที ่ 2” 5 อาทิตย์ที่ผ่านมา (21 มิ.ย.-19 ก.ค.58) ทีจีโปร ได้ส่งคนรุ่น ทีมผู้บริหารบริษัททีเอ็น โพลีฯ ก�ำลังแนะน�ำ ผลิตภัณฑ์ ใหม่ ที่ก�ำลังจะวางจ�ำหน่าย ให้กับนัก ธุรกิจชาวกัมพูชา(ขวาสุด) และมาเลเซีย(กลาง) ที่ กรุงพนมเปญ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา •

ขอแสดงความยินดีกับ มิสเตอร์คิง ประธาน บริหาร SHAOXING SIWELL PLASTICS ENGINEERING & TECHNOLOGY CO.,LTD จากประเทศจีน ที่ได้ รับความสนใจ จากผู้เข้าร่วมชมงานอย่างมากมาย ใน งาน INTER PLAS THAILAND 2015 ที่ไบเทค บางนา เมื่อวันที่ 9-12 กรกฎาคมที่ผ่านมา •

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

bonanuthep@gmail.com

ใหม่ ที่ฝักใฝ่สเตนเลส เข้าไปอบรมการเชื่อมทิก หัวใจหลักของการ สร้างงานสเตนเลส โดยสถานีบ่มเพาะต้นกล้ารุ่นใหม่นั้นก็คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ในนิคม อุตสาหกรรมบางพลี 21 ต้นกล้าฯ ได้ฝึกฝีมือทั้งเรื่องของทฤษฎี และปฏิบัติ ใน สัปดาห์แรก ท�ำความรู้จักกับความรู้เบื้องต้นของสเตนเลส ต่อด้วย เรื่องราวที่ต้องรู้และจดจ�ำ เรื่องของความปลอดภัยในการท�ำงาน ซึ่ง ทั้ง 2 ทฤษฎีที่ป้อนให้นี้ เป็นความรู้ที่ครูพักลักจ�ำไม่ได้ ต้องรับจากผู้ รู้เท่านั้น 4 สัปดาห์หลัง ถูกอัดแน่นด้วยภาคปฏิบัติการงานเชื่อม อุปกรณ์พร้อม วัสดุพร้อม ผู้เรียนและผู้สอนพร้อมที่จะรับและให้กัน อย่างเต็มที่ ใครขยันหมั่นซ้อม แววนายช่างก็มีมาให้เห็น ใครขยัน น้อย ก็ยังได้อะไรเล็กๆ น้อยๆ ติดมือไป 30 ชม.ของหลักสูตรการเชื่อมทิกนี้ ปิดลงด้วยการสอบเพื่อ เป็นการสรุปผลการเรียนทั้งหมด แล้วแจกใบประกาศนียบัตรส�ำหรับ ผู้ที่เข้าเรียนครบ ของที่ระลึกชิ้นเล็กแต่ประทับใจจากทีจีโปร เราหว่านไถเม็ดพันธ์รุ่นใหม่กันเต็มที่แล้ว คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่า ใครจะแข็งแกร่ง หยัดยืนเติบโตในทางสายนี้ ได้เร็วกว่ากัน ทีจีโปรไม่ หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เราพร้อมจะสร้างต้นกล้าใหม่คุณภาพดีเข้าสู่ ตลาดอย่างต่อเนื่อง แล้วมาติดตามกันต่อว่า กิจกรรมที่น่าสนใจ จะมีอะไรอีก •


13

หลังจากเปิดตัว เกรตติ้งสเตนเลสเกรดพรีเมียมอย่างสวยงาม ในงานสถาปนิก’58 เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา เดือนนี้แม่น�้ำฯ ส่งม้านั่งเกรตติ้งยาว ในบ้านหรือในสวนสวย ให้นั่งชิลล์ๆ แบบสบายใจไร้สนิม แข็งแรง พร้อมดีไซน์เรียบง่าย ไม่มีเอ้าท์ มีทั้งขนาดมาตรฐาน 40 ซม. x 120 ซม. และขนาด 35 ซม. x 65 ซม.

สามารถสั่งท�ำตามขนาด ในช่วงโปรโมชั่นราคาพิเศษ สนใจติดต่อแม่น�้ำสเตนเลสฯ

โทร.0-2725-3999 ต่อ 11 Email: sales@menamstainless.com


•14

เรื่องจากปก


15

งานช่างฝีมือในปัจจุบันนั้นมันมีจ�ำนวนลดน้อยลง ไปเรื่อยๆ เพราะไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนที่คนรุ่นเก่า ซึ่งมีอายุมากขึ้นและล้มหายตายจากไปตามกาลเวลา เพราะคนรุ่นใหม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ท�ำให้ ไม่ จ�ำเป็นต้องศึกษาการท�ำงานต่างๆ ด้วยมือมากนัก เทคโนโลยี ในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่าง รวดเร็ว ไม่ว่าจะท�ำสิ่งใดต่างมีอุปกรณ์ เครื่องมือ หรือ เครื่องจักรท�ำให้งานนั้นเสร็จเร็วขึ้น ข้อดีของเทคโนโลยี นั้นมีหลากหลาย ทั้งประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดความผิดพลาด ฯลฯ แต่ ในทางกลับกันเทคโนโลยี เหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบต่อคุณค่าความงานในเชิงศิลป์ได้ เช่นกัน

หนึ่งในงานแฮนด์เมดที่ช่างฝีมือก�ำลังลดจ�ำนวนลง และหายไปคือ “สแตนเลสท�ำมือ” เพราะในปัจจุบันนี้ อาจจะเหลือช่างฝีมือที่ผลิตงานประเภทนี้ มีจ�ำนวนไม่ มากนัก การน�ำสแตนเลสมาตีขึ้นเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆ จะมีความสวยงามและแตกต่างจากภาชนะที่ผลิตจาก เครื่องจักรทั่วไป อย่างเห็นได้ชัดเจน งานประเภทตีสแตนเลส ส่วนใหญ่แล้วเหมาะจะ มาท�ำเป็นอุปกรณ์ ในห้องครัว และเครื่องใช้บน โต๊ะอาหาร เพราะสแตนเลสเป็นวัสดุที่มีความ ปลอดภัย ไม่มีสารตะกั่วตกค้าง และตลาดมี ความต้องการมาก แต่ก็สามารถน�ำประยุกต์ ใช้ ได้ กับงานประเภทต่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่กระทั่งผลงานทางด้านศิลปะ


•16

เรื่องจากปก

ยิ่งทุบยิ่งสวย เสน่ห์ของสเตนเลสท�ำมือ จุดเด่นของสแตนเลสท�ำมือนั้น อยู่ที่ลวดลายของภาชนะ ที่เกิดจากรอยค้อนของช่างฝีมือแต่ละคนซึ่งจะมีรอยแตกต่าง กันไป ทั้งขนาด และน�้ำหนักที่ ใช้ตี ต้องได้ระดับเหมาะสม ให้ รอยออกมาสวยงาม หลังจากการขึ้นรูปเสร็จแล้วมีการขัดเงา รอยเหล่านี้จะสามารถสะท้อนแสงได้ดีและท�ำให้ชิ้นงาน สวยงามและดึงดูดใจผู้พบเห็นมากยิ่งขั้น ซึ่งนับเป็นเสน่ห์ อย่างหนึ่งของงานสแตนเลสท�ำมือ การออกแบบก็ถือเป็นความส�ำคัญอันดับแรกๆ เช่น ชุด ช้อนและส้อม หากท�ำส�ำหรับลูกค้าต่างชาติ จะมีขนาดค่อน ข้างใหญ่ น�้ำหนักมาก จับได้กระชับเหมาะกับสรีระสูงใหญ่ ของชาวตะวันตก หรือกรณีท�ำเป็นชุดใส่เครื่องปรุง ฝาที่ ใช้ ปิดเปิด กับช้อนตักเครื่องปรุง ต้องเข้ากันได้ดี เพื่อผู้ ใช้ สามารถตักเครื่องปรุงได้สะดวก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ดูเป็นรายละ เอียดเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ และเป็นสิ่ง ส�ำคัญต้องใช้ประสบการณ์สะสมเรียนรู้ การท�ำให้ต้นทุนผลิตลดลง และผลิตได้มากขึ้น และ รวดเร็วยิ่งขึ้น ก็อาจจะน�ำเครื่องจักรมาผสมผสานในขั้นตอน ผลิตได้บ้าง เช่น การตัดรูปทรง ขัดเงา เป็นต้น แต่ก็ควร รักษาเอกลักษณ์ ให้มีรอยตีค้อนไว้ เหมือนเดิม ก็จะช่วยให้ ถูกใจผู้ ใช้ ที่ได้ ใช้สินค้าคุณภาพ ดูหรูหรา แต่ราคาไม่แพง ด้วยความงามในเชิงศิลป์ และคุณค่าของงานฝีมือ ที่มี เอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ จึงเป็นงานสเตนเลสที่จะได้รับความ นิยมเพิ่มขึ้นและขยายตัวต่อไปในอนาคต อย่างไม่หยุดนิ่ง •


17


•18

รายงานพิเศษ

Handicraft from Stainless Steel

เสน่ห์ของงาน Handmade หรืองานท�ำมือ อยู่ที่ความประณีต ความใส่ ใจ และไม่เหมือนใคร ในโลก เช่นเดียวกับรอยค้อนทุบบนพื้นผิววัสดุที่ ปรากฏอยู่บนงานสเตนเลสในแบรนด์ของคนไทย อย่าง STP Stainless วันนี้ทีมงานนิตยสารคม ช่างจะพาทุกท่านไปพบกับ “ศิลปะบนโต๊ะอาหาร” จากงานฝีมือของคนไทย ผู้ผลิตเครื่องมือเครื่อง ใช้บนโต๊ะอาหารจากงานสเตนเลสหนึ่งเดียวใน จังหวัดกาญจนบุรี STP Stainless ที่นอกจากจะมี เอกลักษณ์ โดดเด่นเป็นรอยค้อนทุบที่หรูหรา สวยงามแล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับดีไซน์ที่หลาก หลาย เหมาะกับทุกๆ การใช้งาน พร้อมวัสดุ คุณภาพระดับพรีเมียม ในราคาที่ทุกคนสามารถ เป็นเจ้าของได้

คุณสุรศักดิ์ วนิชธนภัทร

เจ้าของธุรกิจ STP Stainless และประธานกลุ่มหัตถกรรมสแตนเลส ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี


19

คุณสุรศักดิ์ วนิชธนภัทร เจ้าของ ธุรกิจ STP Stainless และประธานกลุ่ม หัตถกรรมสแตนเลส ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ได้เล่าให้ฟัง ถึงความเป็นมาก่อนเริ่มท�ำแบรนด์เป็น ของตัวเองว่า “ก่อนหน้านี้เคยท�ำงาน เป็นลูกจ้างท�ำหัตถกรรมสเตนเลสอยู่ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ท�ำอยู่ประมาณ 4-5 ปี ก็คิดว่าเราอยากมีอิสระในการ ท�ำงานมากกว่านี้ จึงตัดสินใจกลับมา อยู่ที่ภูมิล�ำเนาบ้านเกิดที่หนองปรือ จ.กาญจนบุรี กลับมาท�ำไร่สัปปะรด ค้าขายอิสระ แต่พอท�ำไปได้สักพัก ก็ เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจในช่วงปี 2546 ราคาสินค้าตกต�่ำ ซ�้ำยังเกิดปัญหาภัย แล้ง ท�ำให้ขาดทุนย่อยยับ จึงคิดที่จะ ท�ำอาชีพเสริมจากวิชาที่ได้ติดตัวมา โดยเลือกที่จะท�ำหัตถกรรมสเตนเลส เล็กๆ ร่วมกับครอบครัว พอท�ำไป เรื่อยๆ ผลตอบรับค่อนข้างดี เลยจัด ตั้งเป็นกลุ่มหัตถกรรมสเตนเลสขึ้นมา พัฒนาฝีมือแรงงาน ผลิตชิ้นงานออกสู่ ตลาด ซึ่งก็ ได้รับการตอบรับจากลูกค้า เป็นอย่างดี และมีออเดอร์เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ จนเริ่มตั้งเป็นโรงงาน”

“สินค้าของ STP Stainless จะเน้นไปที่อุปกรณ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เพราะเป็นสิ่งที่คนเราทุกคนต้อง ใช้ทุกวัน สามารถเจาะกลุ่มลูกค้าได้ง่ายและได้ตลาดที่ กว้างกว่า ถ้าเราจะท�ำเป็นเครื่องประดับหรือของตกแต่ง คนซื้อครั้งเดียวก็อยู่ไปได้อีกนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย แต่ ถ้าเป็นของใช้บนโต๊ะอาหาร ช้อน ส้อม จาน ชาม คนก็ จะใช้เรื่อยๆ ซื้อเรื่อยๆ”


•20

รายงานพิเศษ

“เอกลักษณ์สินค้าของเราคือ รอย ค้อนทุบบนพื้นผิวที่ท�ำให้เกิดเป็น ลวดลายสวยงาม ที่เราเลือกใช้วัสดุส เตนเลสเพราะสเตนเลสมีคุณสมบัติ พิเศษที่แตกต่างจากวัสดุอื่นๆ คือ สามารถใช้งานได้ยาวนาน ไม่หมอง ไม่ด�ำ ไม่ลอก ไม่คล�้ำ สนิมไม่ขึ้น สะดวกต่อการดูแล รวมถึงปลอดภัย ต่อสุขภาพ เพราะไม่มีสารตะกั่วตกค้าง นอกจากนี้ สินค้าของเราเป็นงาน ประณีต เก็บรายละเอียดอย่างดี และ ดูแลใส่ ใจการผลิตสินค้าทุกชิ้นทุกขั้น ตอน รับรองว่าสินค้าที่ลูกค้าได้รับจะ เป็นงานคุณภาพ สวยหรูหรา ในราคา ไม่แพง รวมถึงมีการรับประกันหลัง การใช้งานด้วย งานทุกชิ้นผมและ ลูกสาวเป็นคนออกแบบเอง โดยค�ำนึง ถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ผสมผสานความสวยงามและความ สะดวกในการใช้งานให้เหมาะสมลงตัว เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด และจะ พยายามออกแบบพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลูกค้าไม่เบื่อและ มีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น”


21

คุณสุรศักดิ์เล่าต่อว่า “ลูกค้า 90% ของเราจะเป็นเจ้าของธุรกิจประเภทโรงแรม รีสอร์ท จริงๆ แล้วเราหนักไปทางผลิตสินค้าเพื่อส่งออกต่างประเทศด้วย ส่วนใหญ่ จะเป็นประเทศในแถบยุโรป และตอนนี้เราก�ำลังจับมือกับโรงงานเซรามิก ที่เขาจะ มาสั่งสินค้าจากเราทุกเดือนและน�ำไปผลิตร่วมกับโรงงานของเขาที่ท�ำเซรามิก เพื่อ ส่งออกไปบรูไนอีกที ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะตีตลาดในประเทศบรูไนด้วย” “แนวทางในการพัฒนาสินค้าของเราในอนาคต เราต้องการให้สินค้ามีความ หลากหลายมากขึ้น ไม่อยากให้ลูกค้ารู้สึกเบื่อว่าเป็นสเตนเลสแล้วต้องเป็นสีเงิน ธรรมดาเท่านั้น ซึ่งตอนนี้เราก็เริ่มมีสินค้าที่ ใช้วัตถุดิบอื่นๆ มาออกแบบผสมผสาน ให้ดูแปลกตา เช่น เหยือกสเตนเลสผสมผสานด้วยไม้ ในส่วนด้ามจับเราก็จะใช้วัสดุ ไม้มะค่าโมงมาผสมผสานให้ดูหรูหราสวยงาม แข็งแรงทนทาน อย่างล่าสุดก็ พยายามเอาอัญมณีมาใช้ ในการออกแบบ เช่น นิลด�ำ น�ำมาท�ำเป็นด้ามถือหัวช้าง และน�ำมาจัดเป็นโปรโมชั่นพร้อมกล่องผ้าไหมสวยงาม ให้ลูกค้าน�ำไปเป็นของฝาก ได้ และยังมีสินค้ารูปแบบอื่นๆ อีกมากมายที่เราจะน�ำไปพัฒนาต่อในอนาคต”

กลุ่มหัตถกรรมสเตนเลส

24/1 ม.3 ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220 โทร. 034-546-667 www.bee4_handmade.com www.facebook.com/bee4_handmade

สุดท้ายนี้ คุณสุรศักดิ์ ได้ฝากข้อคิด ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากสร้าง แบรนด์ของตัวเองว่า “ให้เริ่มจากสิ่งที่ ตัวเองรักและความรู้ที่เรามี สิ่งส�ำคัญ คือการกล้าลองท�ำ ไม่ต้องกลัวว่า ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร การที่คนเราจะ ประสบความส�ำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจาก ความมั่นใจในความสามารถของตัวเอง ก่อน ตั้งใจ และลงมือท�ำเลย อย่ากลัว ผิดหวัง ถ้าจะล้มเหลวก็ขอให้เก็บไว้เป็น ประสบการณ์” เพียงแค่กล้าคิดอย่างผู้น�ำ แล้ว ลองให้คนอื่นเป็นผู้ตามดูบ้าง ถึงจะไม่ ง่าย แต่ก็คงไม่ยากเกินความสามารถ ของคนไทยจริงไหมครับ แล้วพบกัน ใหม่ฉบับหน้า . . . . .


•22

หลากหลายงานช่าง

นายช่างตี๋

ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ นิตยสารคมช่าง ผมนายช่างตี๋ จากที่ หินเจียร อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 2 ประเภท เมื่อไม่นานมานี้ ที่จังหวัดนครราชสีมาได้เกิด อุบัติเหตุจากการท�ำงาน เหตุการณ์ ใบหินเจียรกระเด็นปักอกชายวัย 43 เสีย • เศษหินเจียรเศษโลหะ กระเด็นเข้าตา ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้อื่น ชีวิต ส่วนรายละเอียดของข่าว ผมจะไม่ขอกล่าวถึง • แรงเหวีย่ ง,การหมุนของเครื่องมือหรือเครื่องจักรอาจท�ำให้ผู้ปฏิบัติ แต่ไม่อยากให้มีข่าวเช่นนี้เกิดขึ้นเลยครับ ฉบับนี้จึงขอ งานได้รบั บาดเจ็บ น�ำเสนอ วิธีการเลือกซื้อ และการใช้หินเจียรอย่าง ปลอดภัยกันครับ

โรคที่เกิดจากการท�ำงาน

• โรคปอด เกิดจากการหายใจเอาฝุ่นหรือผงโลหะเข้าสู่ร่างกาย • โรคผิวหนัง เกิดจากการที่ผิวหนังต้องสัมผัสกับฝุ่นหรือสารเคมีต่างๆ • หูตึง งานเจียรมือโลหะส่วนใหญ่ก่อให้เกิดเสียงดัง 85 dB (A) • โรคนิ้วตาย จากการสั่นสะเทือน

อุปกรณ์ป้องกันที่ต้องใช้ในงานเจียร หมวกนิรภัย (Safety Helmet) เครื่องป้องกันใบหน้า (Face shield) แว่นตานิรภัย (Safety Glasses / Goggle) ถุงมือ (Glove) รองเท้านิรภัย (Safety Shoes) ที่อุดหูในพื้นที่มีเสียงดัง (Ears Plug) ที่กรองจมูก (Respiratory) ชุดคลุมทั้งตัว (Coverall)

กฎพื้นฐานความปลอดภัย

• ต้องติดตั้งการ์ดป้องกันตลอดเวลาที่ ใช้งาน (การ์ดนี้จะเป็นเครื่อง ป้องกันไม่ ให้ชิ้นส่วนของใบเจียรโดนผู้ท�ำการเจียรโดยตรง เมื่อเกิด การแตกออก) • ใบเจียรที่ ใช้ต้องมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบตามป้ายหรือฉลาก บอกไว้ที่ตัวเครื่องเจียรนั้นก�ำหนด (ถ้าใบตัดหรือส่วนประกอบอื่นๆที่ ใช้นั้น ท�ำงานเกินกว่ารอบที่ก�ำหนด ชิ้นส่วนนั้นๆ สามารถกระเด็น หลุดออกมา ท�ำให้เกิดอันตรายได้) • ให้จับหรือถือที่ด้ามจับที่เป็นฉนวนไฟฟ้าขณะปฏิบัติงาน • จะต้องใช้ต้ามจับที่อยู่ด้านข้างตลอดเวลา และใช้สองมือจับที่ด้ามจับ ทั้งสองตลอดเวลาที่เจียร • ฝุ่นผงหรือสะเก็ดเจียรจะมีตลอดเวลาขณะปฏิบัติงานซึ่งเป็นสาเหตุ ท�ำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ • รักษาพื้นที่ท�ำงานให้สะอาดอยู่ตลอดเวลา


23

ความปลอดภัยขณะปฏิบตั ิงาน • ห้ามออกแรงกดมากเกินไป • ถอดปลั๊กออกเมื่อ ไม่ได้ ใช้งาน, ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ เช่น ใบเจียร • ต้องติดตั้งการ์ดป้องกันเสมอ • ต้องใช้ ใบเจียรที่ก�ำหนดค่าความเร็วรอบใช้ งานสูงสุดนั้น ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่า ความเร็วรอบที่เครื่องเจียรก�ำหนดไว้บน ฉลาก • ตรวจสอบใบเจียรอยู่เสมอว่ามีรอยแตก ร้าว เสียหาย ก่อนลงมือท�ำงาน และ เปลี่ยนทันที่ถ้ามีการพบเจอ • ใช้ประกับรองใบเจียรตามที่เครื่องก�ำหนด • ระมัดระวังอย่าให้เกิดการเสียหายตาม แกนหมุน, ประกับ (โดยเฉพาะ ประกับ รองใบเจียร ) หรือ น๊อตล็อก ซึ่งความเสีย หายที่เกิดนี้ อาจเป็นผลที่ท�ำให้ ใบเจียร อาจแตกออกได้ • จับให้กระชับมั่นคง • ให้มือหรือส่วนต่างๆ ไกลจากส่วนที่มีการ หมุนของเครื่อง • ต้องแน่ ใจว่าใบเจียรไม่ได้สัมผัสกับชิ้นงาน ก่อนที่จะเปิดสวิทช์ท�ำงาน • ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานนั้นลองเปิด เครื่องและตรวจสอบดูว่า มีการสั่น หรือ แกว่ง อันเนื่องมาจากการใส่ หรือ ใบ เจียรไม่ได้ศูนย์ • ใช่ ใบเจียรให้ถูกต้องกับชนิดของวัตถุ ที่ท�ำการเจียร เช่น สแตนเลส, คาร์บอน • ดูสะเก็ดไฟที่ออกมา ว่าไม่โดนตัวตัวเอง คนรอบข้าง หรือวัตถุไวไฟ • อย่าวางหรือทิ้งเครื่องมือขณะที่มันยัง ท�ำงานอยู่ ให้มันท�ำงานขณะที่ถืออยู่ ใน มือเท่านั้น • หลังจากเจียรเสร้จแล้ว อย่าสัมผัสชิ้นงาน ทันที เพราะความร้อนนั้นอาจท�ำให้ ผิวหนังคุณไหม้ ได้

กฎความปลอดภัยในการใช้หินเจียร

• ควรเคลื่อนย้ายหินเจียรด้วยความระมัดระวัง ไม่ควรให้ หล่น กระแทกกับของแข็งหรือของมีคม • ควรตรวจสอบหินเจียรว่ามีรอยร้าวหรือไม่ก่อนใช้งาน • ควรตรวจสอบความเร็วรอบของเครื่องว่าเหมาะสมกับหิน เจียรหรือไม่ • ไม่ควรติดตั้งหินเจียรโดยการฝืน หรือดัดแปลงขนาดของรู กลาง • ควรตั้งระยะระหว่างชิ้นงานกับหินเจียรให้เหมาะสม ไม่ ควรห่างเกิน 1/8” • ควรมีฝาครอบปิดหินเจียรเพื่อป้องกันการแตกกระจายของ หิน ฝาครอบที่ถูกต้องควรมีช่องเปิดส�ำหรับหินเจียร • ฝาครอบควรห่างจากหินเจียรไม่ต�่ำกว่า ¼” และควรเปิด ลิ้นช่องหินให้เหมาะสม • ไม่ควรใช้ด้านข้างของหินเจียร เพราะอาจจะท�ำให้หินแตก ได้ • ควรเลือกใช้หินเจียรให้ถูกต้องเหมาะสมกับวัสดุที่ต้องการ เจียร • ควรใช้หินเจียรกับเครื่องจักรที่มีสภาพดี พร้อมใช้งาน • ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันตา ระบบหายใจ และปฏิบัติงานด้วย ความระมัดระวัง

ก็หวังว่าคงไม่มีอุบัติเหตุจาการท�ำงาน กันนะครับ ทุกวิธี การท�ำงานมีความเสี่ยง คราบ แต่ถ้าเรารู้และป้องกัน อุบัติเหตุยอม มีโอกาสเกิดขึ้นน้องลง และไม่ร้ายแรงครับ •


•24

AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเปิดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทางกองบรรณาธิการ จึงได้น�ำเสนอคัดลอกบทความนี้จาก Thai-AEC.com เพื่อเผยแพร่ความรู้และข้อมูลข่าวสาร แด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน และขอขอบคุณ www.thai-aec.com เป็นอย่างมาก

ผลกระทบการลงทุนจากต่างชาติ

อุตสาหกรรมในไทยบางประเภทคงถูกย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีค่าจ้าง แรงงานที่ต�่ำกว่า เช่น พวกสิ่งทอ รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น เนื่องมาจาก เจ้าของ แบรนด์ ไม่ได้ลงทุนสร้างโรงงานในประเทศที่ผลิต ซึ่งเจ้าของโรงงานเหล่านี้กลับเป็นนายทุนไต้หวัน และเกาหลี ใต้ ไปร่วมทุนกับคนท้องถิ่น และสะดวกต่อการโยกย้ายไปที่อื่นได้ค่อนข้างง่ายดาย โดย เสียหายน้อยที่สุดหรือได้คุ้มกับการลงทุนในประเทศนั้นๆ แล้ว ในวันข้างหน้าอันใกล้นี้ แรงงานต่างชาติจากเพื่อนบ้านที่มาของานท�ำในบ้านเราจะค่อยๆ ลด ลงเป็นล�ำดับเมื่อบ้านเมืองของเขากลายเป็นจุดสนใจที่น่าจะลงทุน ในอุตสาหกรรมประเภทใช้ แรงงาน (Labor Intensive Industries) จนกระทั่งขยายไปยังอุตสาหกรรมประเภทที่ ใช้เทคนิคและ ทุนสูงขึ้นในอนาคต แรงงานหรือพนักงานในสายวิชาชีพที่แข็งแกร่งกว่าหรือมีความสามารถความ ช�ำนาญมากกว่าก็จะเริ่มเข้าไปแย่งงานคนท้องถิ่น จนกว่าคนท้องถิ่นจะสามารถพัฒนาเรียนรู้ตาม ได้ เป็นวัฏจักรต่อไป

ผลกระทบกับตัวบุคลากร

ในขณะเดียวกัน บุคคลากรที่มีความรู้ความ สามารถจากเพื่อนบ้านเรา เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษดีกว่าเรา จะมี โอกาสเข้ามาแย่งงานคนไทยในหลายๆ อุตสาหกรรมได้ เช่น การท่องเที่ยว ด้านพลังงาน ด้าน Logistics รวมถึงด้านไอที ด้วย แต่ก็ ใช่ว่าบุคลากรบ้านเราเค้าจะไม่ต้องการนะ เพราะบ้านเรายังมีความโดดเด่นในด้านการแพทย์ เทคนิคทางการเกษตร อุตสหกรรมรถยนต์ ก็อาจ เป็นที่ต้องการของหลายประเทศเพื่อนบ้านที่ ต้องการเข้ามาท�ำงานที่ประเทศไทยด้วยเช่น เดียวกัน ที่จริงคนไทยเราไม่ได้ด้อยเรื่องความรู้ความ สามารถ (ขอยืนยัน) แต่อาจขาดซึ่งทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงต้องควรฝึกฝนเพื่อให้ สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ ในวันที่ยุคของ AEC มาถึง •


สวอท.

25

ฝึกอบรม ณ ประเทศไทย ความต่างระหว่างวัฒนธรรมญี่ปุ่น-ไทย สมาคมศิษย์เก่า ศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิค โพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

อบรม 2 วัน 21-22 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 (ใกล้ BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) การประนีประนอมในการท�ำงานท่ามกลางกลุ่มคนที่มาจากต่างเชื้อชาติและวิถีชีวิต เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นเพื่อปรับวิธีการท�ำงานให้เหมาะสม ระบบการท�ำงานของญี่ปุ่นที่น่าสนใจและปรับใช้ ให้เข้ากับการท�ำงานจริง เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมกับซูเปอร์ ไวเซอร์ - ผู้จัดการระดับกลางที่ท�ำงานในบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น หรือมีคู่ค้าญี่ปุ่น บรรยายและจัดการสอนโดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลไทย

ฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น Quality Management (PQM)

ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 11 กันยายน 2558 สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรม สถานที่อบรม ศูนย์ฯ HIDA (AOTS) โตเกียว (ใกล้ Ueno) เอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล เนื้อหาหลักสูตร : TQM, Quality Assurance, TQM Vehicles (Daily Managment, Manage(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ment y Policy, QCC), Fact Control Method, พร้อม study tour นอกสถานที่ สอนโดย Prof. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว Dr. KANO และทีมงาน สอนเป็นภาษาอังกฤษ ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ (โปรแกรมนี้ ได้รับเงินสนับสนุบางส่วนจากรัฐบาลญ๊่ปุ่น) ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและ ไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของ ศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

Corporate Management (EPCM)

ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2558 สถานที่อบรม ศูนย์ฯ HIDA (AOTS) โตเกียว (ใกล้ Ueno) เนื้อหาหลักสูตร : Japanese Management, Competitive Stratey, Marketing Strategy, Organizational and Human Resource Management, Coporate Finance, Business Ethics พร้อม Study tour นอกสถานที่ สอนโดย ศาสตราจารย์ระดับต้นๆ ของญี่ปุ่น เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจและมีประสบการณ์ การท�ำงานกับองค์กรใหญ่ๆ มากมาย สอนเป็นภาษาอังกฤษ (โปรแกรมนี้ ได้รับเงินสนับสนุบางส่วนจากรัฐบาลญ๊่ปุ่น)

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


•26

คมช่างเล่าเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

ห้วงเวลานี้ประเทศไทยเป็นฤดูฝน แต่ฝนไม่ตก ตามฤดูกาล ก�ำลังเผชิญกับภัยแล้ง ภาคการเกษตร ได้ รับผลกระทบแล้ว ต้นข้าวแห้งตาย ภาคอุสาหกรรมที่ ได้รับผลกระทบแล้วคืออุสาหกรรมที่ ใช้น�้ำใน กระบวนการผลิต ต้องหยุดการผลิตเนื่องจากคุณภาพ น�้ำไม่ได้ตามมาตรฐาน (ค่าความเหนี่ยวน�ำไฟฟ้าในน�้ำ เกินกว่ามาตรฐาน) และหากฝนยังไม่ตกจะมีผลกระทบ กับน�้ำที่ ใช้ ในการผลิตน�้ำประปาส�ำหรับอุปโภคบริโภค ในครัวเรือนด้วยเช่นกัน ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่นเป็นช่วง นี้เป็นฤดูร้อน เป็นการเริ่มต้นแห่งฤดูปลูกข้าวของ ชาวนาซึ่งเริ่มจากการไถกลบตอซังข้าวหลังเก็บเกี่ยว ที่ตั้งของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นนั้นแตก ต่างกัน เมื่อพิจารณาตามหลักอุตุนิยมวิทยา ภูมิ อากาศและฤดูกาลต่างๆ จึงแตกต่างกัน ไทยมี 3 ฤดู ญี่ปุ่นมี 4 ฤดู ช่วงไหน มีสภาพอากาศและบรรยากาศ แต่ละช่วงนั้นสวยงามอย่างไร น�ำมาเรียบเรียงเล่าสู่ กันฟังดังนี้ค่ะ

ประเทศไทย 3 ฤดู 1. ฤดูหนาว (พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)

เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาสู่ไทย ระยะเวลา ประมาณสี่เดือน อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเย็น ยกเว้นทางภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่สูง จะมีอากาศหนาวกว่าภาคอื่นๆ

2. ฤดูร้อน (มีนาคม-พฤษภาคม)

เป็นช่วงที่ลมมรสุมกระแสลมทะเลจีนใต้พัดเข้ามา สู่ประเทศไทยจากทาง ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะเวลาประมาณสามเดือน ในระยะนี้ดวง อาทิตย์ ได้ โคจรส่องแสงมาตั้งฉากกับประเทศพอดี ท�ำให้อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนเมษายนจะอุณหภูมิสูงสุด

3.ฤดูฝน (มิถุนายน-ตุลาคม)

เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกพัดเข้ามาสู่ประเทศไทย อากาศโดยทั่วไปจะชุ่ม ชื้น และมีฝนตกกระจายทั่วประเทศ โดยฝนตก(ปีนี้เกิดฝนแล้งมิถุนายนและ กรกฎาคมฝนไม่ตก รอว่าจะมีฝนในเดือนสิงหาคม-กันยายน)


27

ประเทศญี่ปุ่น 4 ฤดู 1. ฤดูใบไม้ผลิ (ฮารุ) (มีนาคม-พฤษภาคม)

เป็นช่วงเวลาแห่งความสดชื่น เพราะในฤดูนี้ ดอกไม้จะ เริ่มผลิแย้ม ใบไม้สีเขียวขจี ลมเย็นๆ สบายๆ ที่พัดพาเอา กลิ่นไอธรรมชาติ ช่วงเดือนเมษายน อันเป็นเดือนที่ดอก ซากุระบานสะพรั่งทุกแห่งหน จะถูกปกคลุมไปด้วย สีชมพู สวยงาม

2. ฤดูร้อน (นัสซึ) (มิถุนายน -สิงหาคม)

เป็นฤดูที่มีอากาศดี ท้องฟ้าสีคราม สดใส ถือว่าเป็นฤดูที่ น่าท่องเที่ยว เป็นฤดูแห่งความสนุกสนาน เพราะเป็นช่วงที่มี เทศกาลประจ�ำปีต่างๆ มากมาย เช่น เทศกาลโอบ้ง “Obon Matsuri” ตามสถานที่ตากอากาศตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จะเต็มไปด้วยผู้คนทั้งคนญี่ปุ่น และนักท่องเที่ยว

3. ฤดูใบไม้ร่วง (อะกิ) (กันยายน-พฤศจิกายน)

หลังจากฤดูร้อนผ่านพ้นไป ลมเย็นๆ ก็พัดเข้ามาแทนที่ ต้นไม้เริ่มผลัดสีจากเขียวเป็นแดง ส้ม เหลือง แล้วร่วงหล่น ลงดิน เหลือแต่กิ่งก้านโบกไหว สวนสาธารณะจะเต็มไปด้วยสี แดง ส้ม เหลือง และบรรดา ต้นไม้มากมายหลายพันธุ์ที่พอ สลัด ใบร่วงหล่นหมด ก็จะแตกช่อ ออกดอก นับเป็นช่วง ฤดูกาลที่สวยงาม

4. ฤดูหนาว (ฟุยุ) (ธันวาคม -กุมภาพันธ์)

เป็นช่วงฤดูกาลที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ โดยเฉพาะภาค เหนือ น�้ำในแม่น�้ำและ ทะเลสาป บางแห่งจะกลายเป็น น�้ำแข็ง ท�ำให้เด็ก และผู้ ใหญ่ ต่างก็พากันออกมา เล่นสเก็ ตน�้ำแข็งกันเป็นที่สนุกสนาน ส่วนบนภูเขาก็จะมีการเล่นสกี กัน ช่วงฤดูหนาว ชาวญี่ปุ่นทุกคนในครอบครัว มักจะมานั่ง ผิงไฟ รวมกันพูดคุย หยอกล้อเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข (หน้าหนาวบ้านเราทางภาคเหนือ และภาคอีสาน ก็มีการก่อ ฟืนนั่งผิงไฟร่วมกัน เช่นกัน)


•28

แม่น�้ำสแตนเลส

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

การเลือกเกรดสเตนเลสให้เหมาะ สมกับสภาพแวดล้อมที่ต้องทนกรด ทนกัดจากการกัดกร่อนของสารเคมีที่ รุนแรง การใช้งานริมทะเล ที่มี ความชื้นสูง อุณหภูมิต�่ำหรือสูงเกินไป เป็นเรื่องส�ำคัญอันดับต้นๆ ของการ ใช้งานสเตนเลสในทุกๆ การใช้งาน เพื่อให้เราสามารถใช้คุณสมบัติของส เตนเลสได้อย่างเต็มที่มีปัจจัยหลาย ชนิดที่เป็นปัจจัยร่วมที่ท�ำให้สภาพ แวดล้อม กลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ มีสภาพการกัดกร่อนสูง เช่น สารเคมี และความเข้มข้น สภาพบรรยากาศ อุณหภูมิ การไหลเวียนของสภาพ ความเป็นกรด-ด่าง ระยะเวลาการใช้ งานในสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อนสูง นั้นๆ ส่งผลต่อสเตนเลสทั้งสิ้น


29

วันนี้เราจะมาพูดถึงสเตนเลสเกรดที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย และหาได้ ไม่ยากใน ตลาด นั่นก็คือ สเตนเลส เกรด 304, 316, 430 และ 410 การเลือกใช้สเตนเลส การเลือก เกรดให้ถูกต้อง เหมาะสมกับการใช้งานตั้งแต่เริ่มต้นนั้น เรียกได้ว่า มีชัยไปกว่าครึ่งเลยก็ ว่าได้

เกรด304 เป็นเกรดที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ใช้ ได้ ในหลากหลายลักษณะ

การใช้งาน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร เกรด 304 มีความต้านทานการกัดกร่อน ได้เป็นอย่างดี (แต่ก็ยกเว้นไว้ ในสภาพที่ต้องทนอุณหภูมิสูงและสเตนเลสต้องเจอกรด เข้มข้นที่มีสารจ�ำพวกคลอรีน) เกรด 304 สามารถทนสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ได้ หลายชนิด สามารถทนกรดไนตริกได้ดี กรดซัลฟิวริก (กรดก�ำมะถัน) ในระดับกลางๆ เกรดนี้สามารถน�ำไปใช้เป็นถังบรรจุแก๊สได้ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในห้องครัว โรง พยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ การขนส่งสาธารณะ และการบ�ำบัดน�้ำเสีย เป็นต้น

เกรด316 มีส่วนผสมของแร่ธาตุนิเกิลมากกว่าเกรด304 และมีเพิ่มเติมแร่

ธาตุ โมลิปดินัม เพิ่มเติมขึ้นมาจากเกรด 304 สิ่งนี้เองช่วยท�ำให้เกรด 316 มี คุณลักษณะมีความต้านทานต่อการกัดกร่อนมากกว่าเกรด 304 โดยเฉพาะในสภาพการ ใช้งานที่ต้องเจอะเจอกับคลอรีน หรือ คลอไรด์ ทนกรดที่มีส่วนผสมก�ำมะถัน การใช้งาน กว้างขวางมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนที่ดี

เกรด410 มีส่วนผสมของอัลลอยน้อยที่สุดจากเกรดที่กล่าวมาก่อนหน้า ถูก

เลือกไปใช้งานในสภาพที่ต้องทนการบีบอัดสูง ต้องการความแข็งแรงในขณะที่ก็ต้องการ คุณสมบัติการต้านทานการกัดกร่อนของสเตนเลสด้วยพร้อมๆ กัน เช่น น๊อต สกรู เกรด 410 จะเป็นค�ำตอบได้ดี เกรด 410 มีความทนทานต่อการกัดกร่อนในระดับกลาง สามารถทนไอน�้ำ และหลากหลายสภาพการใช้งานสารเคมี ในระดับกลางๆ การเลือกเกรดของสเตนเลสให้เหมาะกับสภาพการใช้งานนั้นๆ เช่น สภาพใน อาคาร นอกอาคาร สภาพอากาศที่เป็นกลาง หรือ สภาพกรด -ด่าง จะช่วยยืดอายุการ ใช้งาน ไม่ต้องแก้ปัญหาจุกจิก เช่น ปัญหาสนิมหรือรอยด่างด�ำ ปัญหากัดกร่อนต่างๆ ให้ปวดหัวใจ ทั้งการซ่อมแซม รื้อถอน เปลี่ยนวัสดุ ตอกย�้ำให้ช�้ำใจ ใช้สเตนเลสทั้งที เลือกให้ดี ใช้กันยาวๆ • Source : http://www.nickelinstitute.org

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ โทร.02-725-3999 อีเมล์ :info@menamstainless.com. ทีมงานคุณภาพพร้อมตอบทุกข้อสงสัย เพื่อคนไทยใช้งานสเตนเลสได้อย่างมั่นใจ


•30

เยี่ยมร้าน

ร้านสหวงศ์อินเตอร์กรุ๊ป (ส�ำนักงานใหญ่) 297 ถ.ฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-360-5208-9


31

ใครที่พักอาศัยอยู่แถวล�ำปลาทิว ลาดกระบัง คงจะต้องเคยได้ยินชื่อ ร้านสหวงศ์อินเตอร์กรุ๊ป กันมาบ้างไม่มากก็น้อย เพราะร้านผลิตประตูส เตนเลส และจ�ำหน่ายอุปกรณ์สเตนเลสร้านนี้ เปิดให้บริการมากว่า 10 ปี ในปัจจุบันก็ยังมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยมี คุณสมชาติ วงศ์ เจริญถาวร เจ้าของกิจการ เป็นผู้ดูแลและให้บริการลูกค้าด้วยตนเอง ด้วย ประสบการณ์และฝีมือที่มีมายาวนานท�ำให้ ร้านสหวงศ์อินเตอร์กรุ๊ป สามารถครองใจลูกค้าได้อย่างไม่ล�ำบากนัก โดยคุณสมชาติ จะมาเล่าถึง ประสบการณ์และเคล็ดลับการท�ำธุรกิจ ให้ผู้อ่านนิตยสารคมช่างได้ฟังไป พร้อมๆ กัน “ร้านสหวงศ์อินเตอร์กรุ๊ป เริ่มด�ำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2549 จริงๆ แล้ว เริ่มตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ท�ำมาก่อน ตอนนั้นก็ช่วยกิจการของที่บ้าน เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาเรื่อยๆ จนออกมาตั้งร้านเป็นของตัวเอง รับผลิต ประตู หน้าต่าง ราวบันได สเตนเลส จน ในปัจจุบันก็มีกลุ่มสินค้าเพิ่มมากขึ้น เช่น ประตูสเตนเลสใส่อลูมิเนียมลายไม้ โครง กันสาดโพลีคาร์บอเนต ท่อและอุปกรณ์ส เตนเลสต่างๆ รวมถึงบริการงานตัด เลเซอร์เป็นลวดลายต่างๆ ซึ่งก�ำลังได้รับ ความนิยมเป็นอย่างมาก ลูกค้าสามารถ ออกแบบได้เองตามความชอบ และน�ำมา ให้ร้านของเราผลิตให้ รับรองว่าถูกใจแน่นอน” “ทุกๆ วันเราจะเจอลูกค้าที่มีความต้องการหลาก หลายรูปแบบ เราเองต้องตอบโจทย์ความต้องการของ ลูกค้าได้ เข้าใจและให้ค�ำปรึกษากับลูกค้าได้อย่างตรงจุด บริการด้วยความเต็มใจ ไม่เกี่ยงลูกค้า โดยเฉพาะการ บริการที่ ประทับใจจะท�ำให้เราเข้าไปนั่งอยู่ ในใจลูกค้าได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เรื่องคุณภาพของงานแต่ละชิ้น เป็นสิ่งที่เราห้าม ละเลยเป็นอันขาด แม้ ในบางช่วง เศรษฐกิจอาจส่งผลในเรื่องต้นทุนอยู่บ้าง แต่เรื่อง คุณภาพเรามีการรักษามาตรฐานไว้เป็นอย่างดี มีการ ตรวจสอบคุณภาพงานแต่ละชิ้นก่อนส่งลูกค้าทุกครั้ง เพื่อ ให้ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจและกลับมาใช้บริการร้านของเราต่อ ในอนาคต เมื่อเรามั่นใจในคุณภาพงานของเราแล้ว ลูกค้าก็จะตามมาเอง” คุณสมชาติได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “การประสบความ ส�ำเร็จ คือการที่เราได้ท�ำงานดีๆ มีคุณภาพออกไป และ ท�ำให้ ลูกค้ารู้สึกพึงพอใจ มันเป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง ที่มากกว่าผลก�ำไร ในอนาคตเราจึงอยากหาสินค้าและ บริการใหม่ๆ มาเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า ซึ่งเร็วๆ นี้น่า จะมีผลงานใหม่ๆ ออกมาให้ติดตามกันด้วยครับ” •


•32

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม

kanokn@gmail.com

ฉบับนี้เราลองมาดูกันว่า ปัญหาการเกิดสนิมที่เกิด ขึ้นจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการขาดความ ระมัดระวัง หรือเกิดจากละเลยจากการปฏิบัติงาน โดย จะยกตัวอย่างขึ้นมา 3 กรณี ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะต่างกันที่ขบวนการท�ำงาน แต่สนิมที่เกิดขึ้นนั้นจะ เป็นชนิดเดียวกัน นั่นก็คือ Galvanic Corrosion หรือ การถ่ายเทไฟฟ้าสถิตย์เหมือนกัน

กรณีที่ 1 ท�ำเชื่อมเหล็ก ใกล้กับชิ้นงาน หรือวัสดุงานที่เป็นส

เตนเลส เมื่อท�ำการเชื่อมเหล็กโดยใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า และธูปเชื่อม นั้น ลูกไฟเชื่อม หรือ สแปรช นั้นจะกระเด็นออกจากจุดศูนย์กลาง การเชื่อม และไปเกาะบนชิ้นงาน หรือแผ่นสเตนเลส นั่นคือปัญหา แรกของกรณีนี้ และการเชื่อมในลักษณะที่ลูกไฟเชื่อมหล่นหรือ กระเด็น ใส่สเตนเลสโดยตรนั่นเป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกัน ไม่ว่าจะ เป็นสแปลช หรือลูกไฟเชื่อมหล่นใส่ก็แล้วแต่ซึ่งทั้งสองก็คือน�้ำเหล็ก ที่หลอมละลาย และจะไปเกาะที่ผิวหน้า หรือชิ้นงานที่เป็นสเตนเลส เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งสเตนเลสซึ่งมีกระแสไฟฟ้าสถิต ที่สูง กว่าก็จะส่งผลต่อเศษเหล็กขนาดเล็กที่เกาะบนสเตนเลส ท�ำให้เกิด การถ่ายเทไฟฟ้าสถิต โดยเศษเหล็กที่เกาะอยู่นั้นจะเริ่มเป็นสนิม ก่อน แต่ถ้าไม่รีบท�ำความสะอาดหรือก�ำจัดเศษเหล็กออก ก็จะส่งผล ต่อแผ่น หรือวัสดุสเตนเลสเป็นสนิมตามขึ้นมาเช่นกัน การแก้ ไข : ให้แบ่งเขตในการท�ำงานประเภทเหล็กคาร์บอนธรรมดา กับสเตนเลสออกจากกัน หาวัสดุปิดบังสเตเลส เช่นไม้อัด แผ่น พลาสติก ผ้าใบ เป็นต้น เพื่อไม่ ให้สแปรช และลูกไฟจากการเชื่อม หล่น หรือกระเด็นใส่ ควรท�ำความสะอาดชิ้นงาน หรือแผ่นสเตนเลสทุกครั้ง เมื่อเสร็จ จากการเชื่อมให้ปราศจากเศษเหล็กที่เกาะอยู่บนสเตนเลส


33

กรณีที่ 3 การใช้เครื่องมือ และ

กรณีที่ 2 เมื่อท�ำการเจียรวัสดุ หรือชิ้นงานที่เป็นเหล็ก

คาร์บอนปกติ แล้วมีชิ้นงานหรือวัสดุประเภทสเตนเลส ตกใน บริเวณข้างเคียง หรือใกล้ๆ ก็จะท�ำให้ประกายไฟที่เกิดจาก การเจียรกระเด็นใส่ที่สเตนเลส หรือแม้กระทั่งผงฝุ่นเหล็กที่ เกิดจากการเจียร การตัดไปเกาะที่สเตนเลส ก็จะสามารถท�ำให้ เกิดสนิมจากการถ่ายเทไฟฟ้าสถิตย์ ได้เช่นกัน การแก้ ไข : หาวัสดุปิดบังสเตเลส เช่นไม้อัด แผ่นพลาสติก ผ้าใบ เป็นต้น เพื่อไม่ ให้ลูกไฟ และผงฝุ่นเหล็กจากการเจียร์ พุ่งใส่ หรือกระเด็นใส่สเตนเลส ควรท�ำความสะอาดชิ้นงาน หรือแผ่นสเตนเลสทุกครั้ง เมื่อเสร็จจากการเจียร์หรือตัดสเตนเลส ให้ปราศจากเศษเหล็กที่ เกาะอยู่บนสเตนเลส

วัสดุสิ้นเปลื้องร่วมกันระหว่างเหล็กกับส เตเลส เช่นใบตัด ใบเจียร ใบทรายซ้อน สายพานเครื่องปากท่อ แปรงขัดรอย เชื่อม เหล็กขีดเส้น ดอกสว่าน ตะไบ กรรไกร เป็นต้น เพราะเมื่อน�ำมาใช้กับ เหล็กคาร์บอนทั่งไปเศษหรือฝุ่นเหล็กที่ ติดหรือค้างอยู่กับ ก็จะติดไปบนสเตนเล สด้วย ท�ำให้เกิดไฟฟ้าสถิตย์ ระหว่างฝุ่น หรือเศษเหล็ก กันสเตนเลสได้ การแก้ ไข : หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือ ร่วมกัน ควรแยกออกเป็นชุดงานเหล็ก และชุดงานสเตนเลส ห้ามมิให้ ใช้วัสดุสิ้นเปลื้องร่วมกัน โด ยงานสเตนเลสสามารถโอนวัสดุสิ้น เปลืองที่เหลือจากงานสเตนเลสที่เหล็ก ใช้ ให้งานเหล็กได้ แต่ไม่สามารถโอน จากงานเหล็กไปให้งานสเตนเลสใช้ ได้ ใบเจียร์ และใบตัดงานสเตนเลส ควรใช้ ใบสีเขียว หรือแดง เพราะจะท�ำ จาก ซิลิก้าคาร์ ไบค์ ซึ่งจะไม่ส่งผลท�ำให้ เกิดสนิมกับงานสเตนเลสได้ แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าครับ •


•34

รอบรู้งานช่าง

หินเจียรมือ

• ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ และด้านล่าง ว่ามีสารไวไฟ เศษวัสดุ หรือเชื้อเพลิง ที่อาจเกิดอัคคีภัยได้ หรือไม่ หากพบต้องน�ำ ออกให้หมด • ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ และอุปกรณ์การขัดให้เรียบร้อยก่อน การใช้งาน • ก�ำจัดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้น โดยจัดระบบการระบายหรือการถ่ายเท ของอากาศให้ดีขึ้น หรือมีเครื่องดูดอากาศเฉพาะที่ ที่สามารถ ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เครื่องขัดต้องมีแผงกั้นเศษโลหะกระเด็นออกไปโดนผู้อื่น • บริเวณที่ปฏิบัติงานต้องห่างจากผู้อื่นไม่ควรต�่ำกว่า 5 เมตร • ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจเช็คชิ้นงานว่าได้ยึดและจับไว้อย่างแน่น หนา • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะท�ำงาน ดังนี้ • สวมแว่นตานิรภัย ป้องกันเศษวัสดุกระเด็นเข้าตา • สวมที่ครอบหู หรือที่อุดหู เพื่อลดเสียงขณะท�ำงาน • กรณีที่ท�ำงานกับเครื่องมือที่มีความสั่นสะเทือน ให้สวมถุงมือ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มความปลอดภัย

หินเจียรแท่น

• ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบหินเจียรว่าไม่แตก ช�ำรุด และต้องมี เครื่องป้องกันสะเก็ดวัสดุกระเด็น • ก่อนเจียรต้องสวมใส่หน้ากากหรือแว่นตาก่อนทุกครั้ง • ห้ามใช้ด้านข้างของหินเจียร เจียรชิ้นงาน • หินเจียรที่ ใช้งานจนเกิดความโค้งขึ้นบริเวณหน้าหินเจียร ให้ตัด ส่วนที่โค้งนูนออกไปด้วยเครื่องมือปรับ แต่งหน้าหินเจียร • การเจียรหิน ควรใช้หินเจียรชนิดหยาบก่อน แล้วจึงใช้หินเจียร ชนิดละเอียดอีกครั้ง • แท่นรองชิ้นงานต้องวางในแนวระนาบ และห่างจากหินเจียร ประมาณ 1/8 นิ้ว • ขณะเจียร ควรมีน�้ำส�ำหรับจุ่มชิ้นงานที่ร้อน • ไม่ควรเจียรงานเกินก�ำลังของเครื่องเจียร • หัวหน้างานมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎความ ปลอดภัย


35


•36


37


•38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUMO • BD-130 K แอร์บรัช

หัวพ่นออกแบบดีไซส์ ให้ ใช้งานได้หลากหลาย และออกแบบลายเส้น ได้ทุกสัดส่วนตามที่ต้องการ เหมือนมีด้ามเดียวเท่ากับมีครบทุกด้ามดั่งมือ อาชีพ เหมาะกับงานทั่วไป เช่น งานแต่งหน้าเค้ก, ตกแต่งเบเกอรี่, พ่นสี รถยนต์, เซรามิก, ยาง,ตกแต่งผนังบ้าน,ตกแต่งอาคาร, การท�ำแบบจ�ำลอง, วาดภาพศิลปะ, เพ้นท์เล็บ, รอยสักชั่วคราว, งานฝีมือ, งานตกแต่งต่างๆ ใน แบบอื่นๆอีกมากมาย เข็มพ่นเป็นสแตนเลส มีวงแหวนส�ำหรับหมุนปรับหัวเข็มพ่นเพื่อควบคุมงาน ที่ละเอียดมากๆ และก�ำหนดความกว้างและความยาวของเส้นที่พ่นออกมาได้อย่างแม่นย�ำ การกด เป็นแบบ 2 จังหวะ (Double-Action) คือ กดเพื่อปล่อยลม แล้วโยกเพื่อปล่อยสี ยิ่งโยกมากสีก็ยิ่งออกเป็นวงกว้างขึ้น ไกด้ามมัก จะมีลักษณะเอียง และจะมีร่องไปทางด้านหลังสามารถควบคุมขนาดเส้นได้ง่าย แหล่งเก็บสีด้านบน หรือกรวยบน เหมาะ ส�ำหรับการท�ำสีส�ำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก เช่นพลาสติก โมเดลต่างๆ •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAKTEC • MT924 5” เครื่องขัดกระดาษทรายกลม

ก�ำลังไฟฟ้าที่ ใช้ 240 วัตต์ ขนาดฐานรองกระดาษ ทราย 123 มม. (4-7/8”) ขนาดกระดาษทราย 125 มม. (5”) ความเร็วรอบ 12,000 รอบ/นาที ความเร็ว 24,000 รอบ/ นาที เส้นผ่าศูนย์กลางแผ่นขัด 2.8 มม. (1/8”) ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) 153 x 123 x 144 มม. (6” x 4-7/8” x 5-5/8”) น�้ำหนักรวม 1.2 กก. ความยาวสายไฟ 2.0 เมตร (6.6 ฟุต) •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAKITA • PJ7000 เครื่องเซาะร่องไม้

ใช้ส�ำหรับเซาะร่องต่อแผ่นไม้ โดยตัวเครื่องจะมี ใบเลื่อย เซาะเป็นร่องเพื่อใส่ Biscuit เป็นเดือยต่อระหว่างชิ้นงาน สามารถ เอียงมุมในการเซาะร่องได้ เช่นมุม 45๐, 90๐ ใช้ก�ำลังไฟ 701W ขนาดใบ มีดใหญ่สุด 100 มม. (4”) ความเร็วรอบตัวเปล่า 11000 รอบ/นาที ด้วยน�้ำ หนัก 2.5 กก. •


39

CHS 355 ถูกออกแบบให้มีความกระทัดรัดเหมาะ สมกับงานหนักที่ต้องการ ท�ำงานอย่างต่อเนื่องตลอด ทั้งวัน สามารถท�ำงานหนักต่อเนื่องได้ จึงได้ออกแบบ ห้องเกียร์ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะแกร่ง เพื่อให้มีความ ทนทานต่อสภาพการใช้งาน มีพลังเต็มก�ำลัง 2300W ก�ำลังสูงท�ำให้การตัดเร็วยิ่งขึ้น

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MILWAUKEE • CHS 355 - 14” แท่นตัดไฟเบอร์

ประกอบด้วยทุ่นและฟิลคอยล์ ที่หุ้มด้วยอีพอกซี่ อย่างดี ท�ำให้ยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้น พร้อมใบพัดลมระบายความร้อนท�ำจากโลหะท�ำให้อายุ การใช้งานได้ยาวนาน ง่ายในการถอดและใส่แผ่นตัด ด้วยปุ่มล็อคใบขนาดใหญ่ รวมถึงง่ายต่อการซ่อมบ�ำรุง เปลี่ยนแปนงถ่านที่สามารถท�ำได้จากด้านข้างของตัว เครื่อง ออกแบบให้มีตัวล็อคเครื่องเข้ากับแท่นโดยไม่ ต้องใช้ โซ่คล้องเพื่อความสะดอกในการจัดเก็บ •


•40

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

On Wheelz ออนวีลซ์ แผ่นสเกตติดล้อมหัศจรรย์ ออนวีลซ์ (On Wheelz) แผ่นสเกตติดล้อมหัศจรรย์ แปลงโฉมรองเท้าทั่วไปให้กลายเป็นรองเท้าสเกต ได้ ในพริบตา ท�ำให้นึกย้อนไปถึงวัยเด็ก ที่เป็นของเล่นยอดนิยมต้องใส่ออกไปเล่นกับเพื่อนๆ เป็นประจ�ำ โดยนักพัฒนาที่คิดค้นเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้เป็นชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่า Flaneurz ที่ออกแบบให้การด�ำเนินชีวิตใน วันธรรมดาสนุกยิ่งขึ้น โดยรูปลักษณ์ภายนอกของออนวีลซ์ มีลักษณะคล้ายแผ่นสเกตบอร์ดขนาดเท่าเท้า ของเรา แต่จะมีอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่ท�ำหน้าที่เป็นตัว ล็อกรองเท้าติดอยู่บนบอร์ด การใช้งานก็ง่ายนิดเดียว เพียงสวมรองเท้าขึ้นไปเหยียบให้ลงล็อก แค่นี้คุณก็พร้อมสนุกไปกับออนวีลซ์ ได้แล้ว แถมตอนถอดก็ง่าย นิดเดียว แค่ปลดล็อกบริเวณส้นรองเท้าก็เป็นอันเรียบร้อย ท่านที่สนใจเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kickstarter.com/projects/flaneurz/on-wheelz-walk-and-roll-with-your-favorite-shoes •

HidrateMe ไฮเดรตมี ขวดน�้ำเพื่อสุขภาพ ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในหนึ่งวันนั้นเราควรดื่มน�้ำให้ ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อสุขภาพที่ดี Hidrate, Inc. จึงได้คิดค้นขวดน�้ำเพื่อสุขภาพที่ชื่อว่า ไฮเดรตมี (HidrateMe) ที่สามารถท�ำงานร่วมกับสมาร์ทโฟน วิเคราะห์การดื่มน�้ำในแต่ละวัน ของคุณ ผ่านเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่ภายในขวด เมื่อไรก็ตามที่ลืมดื่มน�้ำ แอพพลิเคชั่น Hidrateme บนสมาร์ทโฟนจะแจ้งเตือนให้ทราบด้วยระบบการแจ้งเตือนผ่านหน้า จอมือถือ รวมทั้งตัวขวดจะเรืองแสงขึ้นมาเพื่อบอกให้คุณดื่มน�้ำได้แล้ว ซึ่งสามารถ ตั้งค่าในมือถือได้ว่าต้องการดื่มน�้ำในปริมาณเท่าไร นอกจากขวดที่ออกแบบมา อย่างสวยงามแล้ว ยังมาพร้อมกับความจุขนาด 710 มิลลิลิตร สามารถล้าง ท�ำความสะอาดแล้วน�ำกลับมาใช้ ได้ตามต้องการ สะอาดปลอดภัย (BPA Free) ตัว แบตเตอรี่อยู่ได้นานถึง 1 ปีเลยทีเดียว www.hidrate.me •


บอกเล่าธุรกิจ

Misoka นวัตกรรมแปรงสีฟันนาโน Misoka แปรงสีฟันนาโนที่สามารถ ท�ำความสะอาดฟันได้ โดยไม่ต้องใช้ ยาสีฟัน นวัตกรรมใหม่จากการคิดค้นของ นักออกแบบชาวญี่ปุ่นสถาบันการ ออกแบบอุตสาหกรรม Kosho Ueshima โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัทนาโน เทคโนโลยี “Yumeshokunin” ในการ พัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้ “Misoka” เป็น แปรงสีฟันที่เคลือบด้วยแร่ธาตุไอออน ขนาดนาโนบนขนแปรงชนิดพิเศษ ที่จะ ส่งผ่านแร่ธาตุไอออนดังกล่าวจากขน แปรงลงบนฟัน เพื่อการท�ำความสะอาด สิ่งสกปรก ลบคราบฟัน เพิ่มประกายเงา งามและให้ความรู้สึกสะอาดได้ตลอดทั้งวัน ท�ำให้ผู้ ใช้งานสามารถลดต้นทุนสินค้า อุปโภคที่ต้องซื้อเป็นประจ�ำทุกเดือน ทั้งนี้ “Misoka” ยังคงมีการพัฒนาต่อไป โดยมี จ�ำหน่ายเพียงในญี่ปุ่นและเอเชียมาตั้งแต่ ปี 2007 และเพิ่งเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่เมื่อ ไม่นานมานี้ ข้อมูลจาก www.inhabitat. com/never-buy-toothpaste-againwith-this-nanotech-toothbrush •

41

ความน่าเชื่อถือในธุรกิจเป็นอีกปัจจัยที่ท�ำให้ธุรกิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและเป็นอีกสิ่งที่ท�ำให้ธุรกิจประสบความส�ำเร็จ หากขาดความน่าเชื่อถือธุรกิจอาจประสบปัญหาและส่งผลให้ถึงกับปิดกิจการได้ ดังนั้นขั้นตอนต่างๆ ในการสร้างความน่าเชื่อถือของธุรกิจนั้นมีอะไรบ้าง และ มีกี่วิธีที่จะท�ำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือได้ เรามาดูกัน 1. พัฒนาบุคลากรในองค์กร และสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขาในการท�ำงาน ให้กับองค์กร รายได้ สวัสดิการ ทัศนคติที่ดีระหว่างหัวหน้าและพนักงานใน องค์กรจะท�ำให้พนักงานมีความเชื่อใจและมั่นใจที่จะท�ำงานให้และพัฒนา องค์กรให้มีประสิทธิภาพและก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน 2. สถานะทางการเงินเป็นอีกสิ่งที่ท�ำให้ธุรกิจสามารถไปต่อได้ ในการลงทุน อาจต้องใช้เงินเยอะ แต่การบริหารจัดการเรื่องเงินอย่างมีระบบ การจัดการ ค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือการรักษาเครดิตไม่ ให้มีประวัติเสียจะเป็นการสร้างความ น่าเชื่อที่อีกทางส�ำหรับธุรกิจของคุณเพราะในวงการธุรกิจเรื่องเงินเป็นเรื่อง ส�ำคัญหากมีการผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวก็จะส่งผลถึงความน่าเชื่อถือ 3. การให้บริการอย่างซื้อสัตย์ ตรงไปตรงมาต่อลูกค้าถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ ท�ำให้ธุรกิจของคุณได้รับความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะธุรกิจเล็ก หรือใหญ่ ความน่า เชื่อถือเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญในระดับต้นๆ เลยที่เดียว เพราะจะเป็น สิ่งการันตีความไว้วางใจจากลูกค้าและมักจะมีการบอกปากต่อปากท�ำให้ธุรกิจ ของคุณสามารถขยายไปได้อย่างต่อเนื่อง 4. การโปรโมทหรือการโฆษณาด้วยสื่อต่างๆ ด้วยความเป็นจริง สมเหตุสม ผล ไม่มีการโอ้อวดในสิ่งที่ท�ำไม่ได้ จะท�ำให้ความน่าเชื่อถือมีมากขึ้น ไม่ว่าจะ สื่อสิ่งพิมพ์ เวปไซค์ หรืออื่นๆ ก็ตาม 5. ในการท�ำงานหรือการพบปะกับลูกค้าบางครั้งต้องเจอปัญหาต่างๆเช่น ลูกค้าต่อรองราคา ลูกค้าคุยไม่รู้เรื่อง หรือ จู้จี้จุกจิก การติดต่องานที่ล่าช้า สิ่ง ที่เจ้าของธุรกิจและพนักงานในองค์กรต้องมีคือ การระงับอารมณ์ หรือแม้แต่ การประสานงานภายในองค์กรเองก็ตามเพราะหากใช้อารมณ์ ในการท�ำงาน อาจส่งผลเสียในระยะยาว หรือขาดความน่าเชื่อถือต่อคนในองค์กรและลูกค้า ได้ จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นแค่เพียงค�ำแนะน�ำเบื้องต้น เพื่อให้ธุรกิจมีความ น่าเชื่อถือ ไม่แต่เฉพาะลูกค้าเท่านั้นแม้แต่ภายในองค์กรเองก็ต้องการความ น่าเชื่อถือ เพราะหากปราศจากสิ่งนี้แล้วนั้นไม่ว่าจะท�ำอะไรก็ ไม่อาจส�ำเร็จได้ ดังนั้นหากคุณสามารถสร้างความมั่นใจให้กับทุกๆคนได้ โดยเริ่มจากคนใน องค์กรและขยายสู่ลูกค้าและสังคมรับรองได้ว่าธุรกิจต้องประสบความส�ำเร็จได้ อย่างแน่นอน •


•42

ปฎิทินข่าว ....................................

งานตลาด&เกษตรวิถีไทยสู่อาเซียน

3 - 7 สิงหาคม 2558 @ ศูนย์รราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร B อิ่มอร่อย อาหารดี 4 ภาค พร้อม เลือกซื้อสินค้าเกษตร สินค้าออแกนิค เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรกร ได้ ประชาสัมพันธ์ และจ�ำหน่ายสินค้า ทางการเกษตรคุณภาพ จากทั่วประเทศ รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเบ็ต เตล็ด อีกมากมาย • ....................................

NBTC EXPO THAILAND 2015 (NET 2015)

6 - 9 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานนิทรรศการระดับชาติ เพื่อ แสดงถึงศักยภาพและทิศทางการด�ำเนิน ธุรกิจในกิจการ การสื่อสารของไทย พบ กับการจัดแสดงเทคโนโลยี ใหม่ๆ ใน ธุรกิจการสื่อสาร ทั้งในด้านกิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมจากผู้ ประกอบการต่างๆ นอกจากยังมีการจัด เสวนาทางวิชาการโดยผู้ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจการสื่อสาร ระดับในประเทศและ ต่างประเทศ มาเป็นวิทยากรในงาน • ....................................

MONEY EXPO 2015 @ Korat

7 - 9 สิงหาคม 2558 @ เดอะมอลล์ นครราชสีมา พบกับแหล่งเงินทุนและบริการ ทางการเงินที่สะดวกมากขึ้น โดย ธนาคาร สถาบันการเงิน น�ำเสนอการ บริการทางการเงินและการลงทุนครบ วงจร นอกจากนี้ ยังมีสัมมนาจากกูรู ด้านการเงินการธนาคารชื่อดัง •

....................................

....................................

15-23 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนา ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้และจัด จ�ำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ( PUBAT) ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชนภาคอีสาน ร่วมจัดงาน มหกรรมหนังสือภาคอีสาน เพื่อสร้าง สังคมอีสาน สู่สังคมรักการอ่าน •

20 - 21 สิงหาคม 2558 @ อาคารแสดงสินค้าสหกรณ์ จ. สุราษฎร์ธานี งานจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมปาล์มในประเทศไทย ซึ่งได้ รวมเอาบริษัทธุรกิจน�้ำมันปาล์มตั้งแต่ ต้นน�้ำจนกระทั่งถึงปลายน�้ำระดับ นานาชาติไว้ด้วยกัน รวมทั้งธุรกิจที่ สนับสนุนที่รวมตัวกันอยู่ ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นแหล่งของผู้ผลิต น�้ำมันปาล์มที่ส�ำคัญของประเทศไทย •

มหกรรมหนังสือภาคอีสานครั้งที่ 3 (I-SAN BOOK FAIR 2015)

....................................

Thailand furniture and houseware fair 2015

15-23 สิงหาคม 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องใช้ ไฟฟ้าอลังการที่สุด ที่ระดม ผู้ประกอบการและผู้ผลิตในอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องใช้ ไฟฟ้า รวม ถึงผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้าทั่วไทย มาไว้ ณ ที่เดียว เพื่อความ หลากหลาย แปลกใหม่ และดึงดูดผู้ บริโภค ให้เลือกซื้อได้ครบทุกความ ต้องการเพื่อการตกแต่งบ้านอย่างเต็มที่ ตามรสนิยมที่คุณชื่นชอบ • ....................................

Thailand Lighting Fair 2015

19 - 21 สิงหาคม 2558 @ ไบเทค บางนา เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ เจรจา ธุรกิจ และการซื้อขายผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า แสงสว่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในไทยและ อาเซียน ด้วยการจัดแสดงการออกแบบ แสงเพื่อสร้างมิติให้กับพื้นที่ (Lighting Installation) และสัมมนา “การออกแบบ แสงเมือง และเทรนด์การออกแบบแสง ระดับสากล” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบแสงระดับโลก •

PALMEX THAILAND 2015

....................................

T-PLAS 2015

26 – 29 สิงหาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานแสดงสินค้านานาชาติด้าน อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง จากชื่อ เดิมของงานแสดงสินค้า TIPREX ได้รับ การปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์พร้อมชื่อใหม่ T-PLAS เพื่อสื่อถึงความหมายที่ เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตอย่าง แข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมพลาสติก และเพื่อยกระดับเน้นความสาคัญของ งานในภูมิภาคและภาพรวมของงานใน ระดับสากล • ....................................

PACK PRINT INTERNATONAL 2015 26 - 29 สิงหาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานแสดงเทคโนโลยีด้านการบรรจุ ภัณฑ์และการพิมพ์แห่งเอเชียครั้งที่ 5 เป็นงานแสดงสินค้าที่ส�ำคัญที่สุดใน เอเชียส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมการบรรจุ ภัณฑ์และการพิมพ์ ของโลก เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และทางออกส�ำหรับระบบการ ผลิตทั้งระบบ การประชุมสัมมนา การน�ำเสนอผลงานทางเทคนิค และ กิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย •


คมช่างไอที ....................................

GRAND MOTOR EXPO 2015

24-30 สิงหาคม 2558 @ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ พบกับการรวมตัวของค่ายรถยนต์ชั้น น�ำและคาราวาน Big Bike ของทุกค่าย ดัง ที่ขนเอาโปรโมชั่นสุดพิเศษมาไว้ ภายในงานเดียว • ....................................

Software Expo 2015

27 - 29 สิงหาคม 2558 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมที่จะ สร้างปรากฏการณ์ ใหม่ ให้กับภูมิภาค ด้วยการผนึกก�ำลังผู้ประกอบการชั้นน�ำ ของอุตสาหกรรมดิจิตอลคอนเทนต์ ซึ่ง ครอบคลุมถึง Animation Games, E-Learning และ New Media ร่วมกับผู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจ และการบริหารองค์กรจากทั่วทุกภูมิภาค ท�ำให้ซอฟต์แวร์เอ็กซ์ โป 2015 เป็นเวที การค้าเจรจาธุรกิจ แลกเปลี่ยนองค์ความ รู้ ประสบการณ์ และมุมมองใหม่ที่จะ ท�ำให้คุณก้าวไปอย่างเหนือชั้น

43

POWER BANK หรือ แบตเตอรี่ส�ำรองพกพา เริ่มมี บทบาทในชีวิตประจ�ำวันของเรามากขึ้น เพราะหน้าจอสมาร์ท โฟนที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นทุกวัน มีการเชื่อมต่อ อัพเดทโซ เชียลเน็ตเวิร์กกันอยู่แทบจะตลอด 24 ชั่วโมง ตามไลฟ์สไตล์ ของผู้ ใช้งานในยุคปัจจุบัน ลองมาดูวิธีเลือกซื้อ Power Bank ดีๆ ไว้ ใช้งานกันสักนิดครับ

1. ตรวจสอบว่ าใช้แบตเตอรี่ขนาดความจุ เป็นมิลลิแอมป์ (mAh) ที่เท่าไหร่ 2. เตอร์ ตรวจสอบความสามารถในการจ่ายกระแสไฟของอะแดป เพราะต้องสามารถจ่ายกระแสไฟได้ ในระดับที่

เหมาะสม สมมติว่าอะแดปเตอร์ของแท็บเล็ต สามารถ จ่ายกระแสไฟได้ 2.0A (แท็บเล็ตโดยส่วนใหญ่จ่ายกระแส ไฟ 2.0A ของสมาร์ทโฟนโดยส่วนใหญ่ 1.0A) ก็ควรใช้ Power Bank ที่สามารถจ่ายกระแสไฟได้ 2.0A เท่ากับตัว อะแดปเตอร์ของแท็บเล็ต เพราะหากใช้ Power Bank ที่ จ่ายกระแสชาร์จได้เพียง 1.0A ก็จะใช้เวลาในการชาร์จ แบตเตอรี่นานกว่าปกติ

....................................

POWER-GEN Asia 2015

1 - 3 กันยายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี งานแสดงนิทรรศการ และ การ ประชุมเชิงวิชาการด้านพลังงานไฟฟ้า ระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้น ในเรื่อง พลังงานทดแทน จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ ความมั่นคงทาง พลังงานเพื่อความ ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดย ในส่วน งานแสดงนิทรรศการนั้นจะเป็น โอกาสที่ดีส�ำหรับผู้ผลิตชั้นน�ำต่างๆ ได้ พบปะกับลูกค้าใหม่ เทคโนโลยีล่าสุด ผู้ จัดหาสินค้า รวมทั้งเป็น การเพิ่มพูน ความรู้ และความเข้าใจรับรู้ข่าวสารเกี่ยว กับทิศทางของ อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า อีกด้วย •

3. เลืเท่อากขนาดความจุ ที่เหมาะสม ควรมีขนาดความจุเกินค่า 2 อยู่เล็กน้อย เช่นถ้าแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน มีความจุ

2,000 mAh ก็ ให้น�ำค่านี้คูณ 2 แล้วบวกขึ้นอีกเล็กน้อย ซึ่งอาจจะประมาณคร่าวๆ ได้ว่าควรใช้ Power Bank ที่มี ขนาดความจุประมาณ 5,000-5,500 mAh ก็น่าจะเพียง พอ ซึ่งขนาดความจุนี้ สามารถชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ทโฟน ได้ประมาณ 2 รอบ ส่วน Power Bank ที่ขนาดความจุสูง เกินกว่านี้ แม้ว่าจะชาร์จได้หลายรอบมากกว่า แต่ก็จะตาม มาด้วยขนาดที่ ใหญ่โตและน�้ำหนักมากกว่า แต่ก็จะมีราคา ที่สูงกว่าด้วยเช่นกัน

ในฉบับหน้าเราจะมาพูดถึง คุณสมบัติพื้นฐานที่ควรจะต้องมี ใน Power Bank กัน สวัสดีครับ •


•44

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์

wirat2001@hotmail.com

ผู้ว่าจ้างรายหนึ่ง ได้ว่าจ้างบริษัทในเครือของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ใหญ่ ที่มีโครงการสร้าง บ้านจัดสรร ให้สร้างบ้านในวงเงิน 14,000,000 บาท มีความสูง 3 ชั้น จ�ำนวน 1 หลัง กรรมการและสถาปนิกออกแบบและวิศวกรควบคุมงานของบริษัท ร่วมเซ็นสัญญารับจ้าง โดยสัญญาระบุว่าบริษัทจะก่อสร้างบ้านให้ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการประกอบ แบบแปลนตามที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ และถูกต้องตามเทคนิควิธี มาตรฐานให้แล้วเสร็จภายใน 400 วัน นับตั้งแต่วันตอกเสาเข็ม ต่อมาบริษัทดังกล่าวเริ่มก่อสร้าง ตนได้จ่ายเงินไปแล้ว 9,000,000 บาท แต่ตนมาพบว่าบริษัทท�ำการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างบ้าน ผิดแบบไปจากแบบก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงแบบโครงสร้างทาง วิศวกรรมตั้งแต่คานคอดิน โดยที่ตนไม่ได้รับรู้ การก่อสร้างมี ความช�ำรุดบกพร่องหลายส่วน เช่น คาน พื้น และผนัง หลายแห่งบิดเบี้ยว เสาไม่ได้ศูนย์แนวดิ่ง ไม่ได้กับแนว อาคารและผนัง บิดเบี้ยว ช�ำรุด มีรอยพรุนที่โคนคาน และรอยต่อกับคานคอดิน คอนกรีตบางแห่งหลุดร่อน จนเห็นเหล็ก ฯลฯ ใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและฝีมือ แรงงานต�่ำกว่ามาตรฐานอย่างมาก ท�ำให้มีผลต่อความ มั่นคงแข็งแรงของงโครงสร้างบ้าน ความปลอดภัยใน การใช้งานและการอยู่อาศัย ท�ำให้ต้องรื้อถอนบ้าน


45

จากนั้นตนจึงได้ ไปเจรจากับทาง บริษัท ตนได้พูดคุยกับทางบริษัทก็ ได้ ยอมรับว่าบริษัทท�ำการก่อสร้างและ ควบคุมงานก่อสร้างบ้านไม่เป็นไปตาม สัญญา และตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย กับตน ซึ่งตนได้เรียกค่าเสียหายไปเป็น เงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท แต่ภาย หลังเจรจาตกลงกันได้ที่ 8,000,000 บาท และมีการเซ็นสัญญายอมรับผิดและชดใช้ ค่าเสียหาย หลังจากนั้นนายเอกภาพก็ ได้ จ่ายค่าเสียหายให้ตนเป็นเงิน 1,000,000 บาท แต่หลังจากนั้นก็เงียบหายไปไม่ ยอมจ่ายส่วนที่เหลือ เมื่อไม่มีทางที่จะเจรจากันด้วยดีได้ ตามข้อเท็จจริงนี้ก็ต้องฟ้องร้องด�ำเนิน คดีอาญา และฟ้องแพ่งเพื่อแก้ ไขเยียวยา ชดใช้ค่าเสียหายครับ ผมน�ำเรื่องมาพอ เป็นแนวส�ำหรับศึกษาอย่างนี้ครับ   มาตรา 227 ผู้ ใดเป็นผู้มีวิชาชีพ ใน การออกแบบ ควบคุม หรือท�ำการ ก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือรื้อถอน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระท�ำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิด อันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ�ำ คุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น บาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

ขอยกตัวอย่างเทียบเคียงวิศวกรที่ไม่ท�ำตามแบบครับ ค�ำพิพากษาฎีกา ที่ 3793/2543 จ�ำเลยที่ 1 เป็นวิศวกรผู้ค�ำนวณโครงสร้างการรับน�้ำหนักของ อาคารจ�ำเลยที่ 9 ในการปลูกสร้างย่อมต้องทราบดีอยู่แล้วว่าอาคารดังกล่าวได้ ก�ำหนดการรับน�้ำหนักไว้เพียง 4 ชั้นรวมชั้นใต้ดิน แต่จ�ำเลยที่ 1 กลับมา ค�ำนวณออกแบบต่อเติมอาคาร โดยที่ทราบดีอยู่แล้วว่าอาคารเดิมรับน�้ำหนัก ส่วนที่ต่อเติมไม่ได้ และยังใช้ฐานรากและเสาในแนวซีซึ่งออกแบบให้รับน�้ำหนัก ไว้เพียง 2 ชั้นเป็นจุดเชื่อมต่ออาคารเดิมและอาคารที่ต่อเติม ท�ำให้น�้ำหนักของ อาคารทั้งหมดถ่ายเทลงสู่เสา และฐานรากในแนวซี ให้ต้องรับน�้ำหนักเพิ่มขึ้น เป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้จ�ำเลยที่ 1 ยังเบิกความและยอมรับในฎีกาว่าได้ดู แบบแปลนของอาคารเดิมดูสภาพของอาคารที่มีอยู่เดิม และทราบว่าเสาในแนว ซีต้นที่ 176 มีขนาดและส่วนประกอบผิดไปจากแปลน เช่นนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่า จ�ำเลยที่ 1 ไม่ปฏิบัติตามวิธีการอันพึงกระท�ำในการออกแบบ เพราะเดิมจ�ำเลยที่ 1 มิได้เป็นผู้ออกแบบ เมื่อพบเห็นสภาพอาคารก่อสร้างผิดไปจากแบบแปลน เช่นนั้น จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาข้อมูลที่ถูกต้องให้ ได้มากที่สุด ว่าโครงสร้าง อาคารเดิมมั่นคงแข็งแรงพอจะรับน�้ำหนักอาคารในส่วนที่ต่อเติมได้อีกหรือไม่ โดยการสอบถาม หรือขอข้อมูลเดิมจากสถาปนิก และวิศวกรที่ออกแบบและ ค�ำนวณโครงสร้างอาคารเดิม แต่จ�ำเลยที่ 1 ก็หาได้ท�ำเช่นนั้นไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้เหตุที่อาคารจ�ำเลยที่ 9 พังทลายจนเป็นเหตุให้บุคคลอื่น ถึงแก่ความตาย ก็เป็นเพราะจ�ำเลยที่ 1 ค�ำนวณออกแบบโครงสร้างและการรับ น�้ำหนักของอาคารไว้ ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผลที่เกิด จากการกระท�ำของจ�ำเลยที่ 1 โดยตรง การกระท�ำของจ�ำเลยที่ 1 มีความผิด ตาม ป.อ. มาตรา 227 ประกอบกับมาตรา 238 •

ท่านถาม-เราตอบ

ถาม กระท�ำช�ำเราศพตายไปแล้วผิดด้วยหรือครับ ตอบ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ในอดีตศาลฎีกาเคยตัดสินคดี กระท�ำช�ำเราผู้ตายมาแล้ว คือ ฎีกาที่ ๗๑๔๔/๒๕๔๕โจทก์ฟ้องจ�ำเลย ข้อหาฆ่าผู้อื่นและข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ศาลฎีกาพิพากษาลงโทษฐานฆ่า ผู้อื่น แต่ยกฟ้องฐานข่มขืนกระท�ำช�ำเรา เพราะข้อเท็จจริงฟังได้ว่าก่อน ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ผู้ตายถึงแก่ความตายไปก่อนแล้ว การกระท�ำของ จ�ำเลยจึงขาดองค์ประกอบความผิดไป ปัจจุบันการกระท�ำดังกล่าวของ จ�ำเลยถือว่าเป็นความผิดฐานกระท�ำช�ำเราศพ ตามกฎหมายอาญาที่ แก้ ไขเพิ่มเติมใหม่ เรียกข้อหานี้ว่า ความผิดฐานกระท�ำช�ำเราศพ มาตรา 366/1 ครับ • *ท่านใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมาย ส่งค�ำถามมาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com


•46

สุขภาพ

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว.. หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพัดโรค(ปัญหา)… คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไวรัสเมอร์ส MERS ย่อมาจาก Middle East Respiratory

Syndrome หรือเรียกอีกอย่างว่า เมอร์สคอฟ (MERS-CoV) คือ Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ใหม่ 2012 เชื้อสายพันธุ์หนึ่งในกลุ่มไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ที่ท�ำให้เกิดอาการโรค ทางเดินหายใจ ถูกค้นพบครั้งแรกในเดือนเมษายน ปี 2012 ในประเทศแถบ ตะวันออกกลางจากผู้เสียชีวิตที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย จากนั้นแพร่กระจายไป ยังประเทศใกล้เคียง ได้แก่ จอร์แดน กาตาร์ ฝรั่งเศส อิตาลี ตูนีเซีย สหรัฐ อาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น ไวรัสนี้อยู่ ในกลุ่มเดียวกับโรคซาร์ส (SARS) แต่ คนละสายพันธุ์ เชื้อไวรัสสายพันธุ์ ใหม่นี้ ไม่เคยพบในมนุษย์มาก่อน ดังนั้นจึง จัดอยู่ ในกลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่ ในเบื้องต้นยังไม่ทราบว่าเชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่ กระจายได้อย่างไร แต่จากการสันนิษฐานสงสัยว่าสัตว์ตระกูลอูฐเป็นแหล่งน�ำ มาให้เกิดการติดเชื้อในมนุษย์ และล่าสุดเดือนมิถุนายน 2558 พบที่ประเทศ จีน เกาหลี ใต้และประเทศไทย การติดต่อของโรค โดยการคลุกคลีอย่างใกล้ชิดกับผู้ป่วย แล้วได้รับ เชื้อไวรัสที่ปนออกมากับละอองน�้ำมูก น�้ำลาย เสมหะ สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ขณะที่ก�ำลังไอหรือจาม หรือการใช้มือสัมผัสของใช้ผู้ป่วยแล้วน�ำมาสัมผัส โดยตรงกับจมูก ปาก หรือตา เชื้อจะแพร่เข้าสู่คนที่มีร่างกายสุขภาพอ่อนแอ ไม่แข็งแรง อาการของโรค มีระยะฟักตัวประมาณ 2-14 วัน หลังจาก 14 วัน จะ แสดงอาการป่วยเริ่มตั้งแต่อาการเล็กน้อย จนกระทั่งอาการรุนแรง มีน้อย มากที่จะไม่แสดงอาการใดๆ ส่วนใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ คือจะมี อาการไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน�้ำมูก หอบ เหนื่อย หายใจเร็ว หายใจล�ำบาก มี อาการปอดอักเสบ ผู้ป่วยบางส่วนอาจมีอาการท้องร่วงร่วมด้วย หากโรคมีการ ด�ำเนินความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จะท�ำให้การหายใจล้มเหลวและไตวาย เสีย ชีวิตได้ ในที่สุด ดังนั้นหากผู้ป่วยคนใดที่มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ขั้นรุนแรง และหาสาเหตุของโรคไม่ได้ ควรรีบเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสเม อร์สโดยด่วน ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อสามารถแบ่งระดับความรุนแรงของโรคได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบ แต่อาการไม่รุนแรง ไม่มีภาวะการหายใจล้มเหลว 2. ผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบรุนแรง และมีภาวะการหายใจล้มเหลว 3. ผู้ป่วยที่มีปอดอักเสบรุนแรง และมีภาวะการหายใจล้มเหลวอย่างเฉียบพลัน รุนแรง Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) หรือผู้ป่วยที่มี การท�ำงานของอวัยวะหลายระบบล้มเหลว (Multi Organ Failures)

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอ เวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาที่ สมาชิกท่านได้ยินได้ฟังเกิดการติดเชื้อระบบ ทางเดินหายใจจากไวรัสสายพันธุ์ ใหม่ 2012 หรือเรียกว่า ไวรัสเมอร์ส พบในแถบ ตะวันออกกลาง และประเทศเกาหลี ใต้ ดังนั้นเราจะมาท�ำความเข้าใจกับไวรัส ร้ายตัวนี้ เพื่อจะได้รู้วิธีป้องกันตัวเอง ปราศจากการติดเชื้อจากโรคนี้และไม่ ให้เกิด การระบาดของโรคนี้ต่อไป

สาเหตุของโรค เดิมไม่พบใน

มนุษย์ เชื้อบางสายพันธุ์พบอยู่ ในสัตว์ เลี้ยงและสัตว์ป่า เช่น อูฐ และค้างคาว ต่อมาไวรัสสายพันธ์นี้ ได้มีการพัฒนาจน สามารถแพร่เข้ามาติดเชื้อในคน จนท�ำให้เกิดการติดต่อระบาดจนถึง ปัจจุบันนี้

การวินิฉัยโรค

1. จากประวัติการเดินทางไปต่าง ประเทศที่มีการระบาดของโรคนี้หรือ ประวัติการคลุกคลีผู้ป่วยโรคนี้ 2. ประวัติอาการเจ็บป่วยโรคทางเดิน หายใจแล้วยังไม่ทราบสาเหตุของการ เจ็บป่วย 3. การตรวจทางห้องปฎิบัติการเก็บ ตัวอย่างเสมหะ สารคัดหลั่ง เพาะหา เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่


47

การรักษา เนื่องจากยังไม่มียาเฉพาะและวัคซีนที่ใช้รักษา

โรคนี้ ดังนั้นจะเป็นการดูแลรักษาแบบประคับประครองตาม อาการ การดูแลรักษาผู้ป่วยดังนี้ 1. ติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด เช่น การช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะ ขาดออกซิเจนโดยการให้ดมออกซิเจน 2. กรณีผู้ป่วยมีอาการรุนแรงไข้สูงร่วมกับอาการปอดบวม อยู่ ในช่วง ระหว่างรอผลการตรวจหาเชื้อ 2.1 พิจารณาให้ยาต้านไวรัส Oseltamivir ในขนาดที่ ให้การรักษาไข้หวัด ใหญ่ เนื่องจาก ยังไม่ทราบว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิดใด 2.2 การให้ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics)ในผู้ป่วยพบปอดบวมจากการ ติดเชื้อแบคทีเรีย

การเฝ้าระวัง ผู้ป่วยติดเชื้อโคโรน่า ให้พิจารณาจากประวัติเสี่ยง

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ในช่วง 14 วันก่อนป่วย 1. ผู้ป่วยที่มีไข้ >38๐C ร่วมกับอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เฉียบพลัน (เช่น ไอ หายใจเร็ว เหนื่อยหอบ หรือปอดอักเสบ และมี ประวัติเดินทางมาจาก หรืออาศัยอยู่ ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย หรือ สงสัยว่ามีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโร น่าสายพันธุ์ ใหม่ 2012 หรือ สัมผัสใกล้ชิดกับ “ผู้ป่วยน่าจะเป็น” หรือ “ผู้ป่วยยืนยัน” ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย 2. บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยปอดบวม หรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ตรวจตัวอย่าง จากผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ในช่วงเวลา 14 วันก่อนวันเริ่มป่วย 3. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันว่า เป็นไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ ใหม่ 4. ผู้ป่วยปอดบวมที่เกิดเป็นกลุ่มก้อนในชุมชน หรือที่ท�ำงานเดียวกัน จ�ำนวนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปที่มีวันเริ่มป่วยอยู่ ใน ช่วงเวลาห่างกันไม่เกิน 14 วัน


•48

การป้องกันโรค เป็นการป้องกันตัว

เองไม่ ให้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าและไม่ ให้แพร่ กระจายไปสู่บุคคลอื่นมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้คือ 1. ควรหลีกเลี่ยงไม่เดินทางไปประเทศที่มี การระบาดของโรคนี้หรือประเทศแถบ ตะวันออกกลาง 2. ควรสวมผ้าปิดปาก-จมูก ให้รีบพบแพทย์ ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไป ประเทศที่มีการระบาดของเชื้อ เมื่อกลับ มาแล้วมีอาการไข้ภายใน 2 วัน 3. ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลี ใกล้ชิดผู้ป่วยที่มี อาการไอ หรือจาม 4. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน�้ำและสบู่ ก่อน รับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย โดย เฉพาะเมื่อสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย 5. ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่แออัด หรือที่ชุมชนสาธารณะที่มีคนอยู่เป็น จ�ำนวนมาก หากจ�ำเป็นต้องเข้าไปใน พื้นที่แออัด ควรใส่หน้ากากอนามัย เพื่อ ลดความเสี่ยงในการติดโรค และการ ปฏิบัติ ในเรื่อง กินร้อน ช้อนกลาง ล้าง มือบ่อยๆ 6. ในกรณีที่มีการเข้าเยี่ยมฟาร์ม หรือพื้นที่ โรงเก็บผลผลิตทางการเกษตร ควรล้าง มือเป็นประจ�ำก่อนและหลังการสัมผัส สัตว์ หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ป่วย

การสร้างเสริมสุขภาพ การสร้างสุขภาพอนามัยส่วนตัวของทุกท่าน

ให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจก่อนนะครับ มีหลักการด�ำเนินดังนี้คือ 4 อ. คือ อาหาร ออกก�ำลังกาย อากาศ อารมณ์ 1. อาหาร ควรทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ตามที่ร่างกายต้องการ อย่างน้อยใน รอบ ๗ วัน ก็ควรหมุนเวียนกินให้ครบ อาหารดีที่มีคุณค่า ไม่จ�ำเป็นจะ ต้องหายาก หรือราคาแพงเสมอไป ต้องนึกเสมอว่า กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ 2. อากาศ หาสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์หายใจ ร่างกายจะได้สดชื่นและมีความ สุข หลีกเลี่ยงสถานที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์ เช่น หอประชุม โรงหนัง สถาน บันเทิงต่างๆ ที่มีคนอยู่อย่างแออัดยัดเยียดและไม่น�ำเอาอากาศพิษสูดใส่ เข้าสู่ตัวเราได้แก่ บุหรี่ ทินเนอร์ เฮโรอิน ฝิ่น กัญชา 3. ออกก�ำลังกาย ร่างกายจะเกิดความสบาย และสดชื่น แจ่มใส เมื่อได้มีการ เคลื่อนไหว ให้อิริยาบถทั้ง 4 สมดุลกัน อย่างน้อยควรให้มีเหงื่อออกวันละ หน จะท�ำให้กินได้และนอนหลับดี และออกก�ำลังกายให้สม�่ำเสมอสัปดาห์ละ อย่างน้อยสามวันๆ ละอย่างน้อย 30 นาที 4. อารมณ์ ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุดการควบคุมอารมณ์ ให้อยู่ ในภาวะปกติอยู่ เสมอ ไม่ตื่นตะหนกตกใจกับข่าวสารหรือไวรัสเมอร์สยังไม่ถึง เมื่อจิต วิญญาณเราตก ไม่เข้มแข็ง ส่งผมท�ำให้ภูมิคุ้มกันโรคในตัวเราแย่ลง ท�ำให้ ไวต่อการติดเชื้อเร็วและง่ายขึ้น ดังนั้นถ้าอารมณ์เสียหรือหงุดหงิด จะท�ำให้ ระบบการท�ำงานในร่างกายต่างๆ เสียความปกติไปหมด คนเราจึงควร ท�ำให้จิตใจแจ่มใส เบิกบาน สงบ และเย็น ส่งผลท�ำให้อายุยืนยาว การฟื้นฟูสภาพ เป็นการดูแลสุขภาพเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆไม่ ให้ เกิดขึ้นในช่วงที่เจ็บป่วยซึ่งผู้ป่วยยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยควรยึด หลัก 4 อ. อาหาร อากาศ ออกก�ำลังกาย อารมณ์ดี ก็จะท�ำให้ฟื้นตัวจากการ เจ็บป่วยได้อย่างราวดเร็ว ส�ำหรับครอบครัวจะต้องคอยช่วยให้ก�ำลังใจสนับสนุน ให้ผู้ป่วยหายจากการหวาดกลัวของโรคไวรัสเมอร์ส โดยฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ ในขั้น รุนแรงอันตราย พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ •


49


•50

สบายๆ สไตล์คนายสาระบั มช่าง นเทิง

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกคมช่างทุกท่าน ปัจจุบันคนเรา เริ่มกลับมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร หรือการออกก�ำลังกาย ถ้าออกก�ำลังกายปัจจุบันนิยมกัน มากคือปั่นจักรยาน ถ้ามองย้อนหลังไปร้านจักรยานจะมีแต่ จักรยานส่งของ จักรยานซื้อกับข้าวแต่ก่อนก็ต้องเฟชสัน แล้วก็เสือหมอบ ร้านที่ขายและซ่อมจักรยานก็จะเป็น อาเจ็ก อาแปะ เปิดหน้าร้านกันแบบธรรมดา ถ้าจะซื้อจักรยานก็ต้องไปแถววรจักร ต่อมาร้านจักรยานรุ่นอาเจ็ก อาแปะ ก็ ค่อยๆ หายไป หายไป จนมาไม่กี่ปีนี้ที่บ้านเรากระแสการขี่จักรยานมา ผู้คนออกก�ำลังกายกันมากขึ้น สนามพื้นที่ ใน การขี่จักรยานมีมากขึ้น มีทั้งเสือภูเขาฯลฯ ราคาจักรยานตั้งแต่ หกพันเจ็ดพัน ไปจนถึงราคาเป็นล้านก็มี และเดี๋ยวนี้ ร้านขายจักรยานก็เริ่มกลับมามี่บทบาทมากขึ้น รูปแบบร้านทันสมัยคนขายก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ ท�ำเป็นเล่นไปครับขาย จักรยานกลายเป็นธุรกิจหลักเป็นเรื่องเป็นราวได้เลย ผมไปเจออยู่ร้านนึงแต่เป็นรถครับ ขายตามสถานที่ต่างๆ สะดุดตรงโลโก้รูปจักรยานที่อยู่ข้างรถ ที่ดูมีสไตล์ เลย แวะเข้าไปคุยด้วยในฐานะที่ผมก็เป็นนักปั่นเพื่อการออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำเช่นกัน จึงได้ทราบว่า คุณเทวัญ หรือคุณอ๊อด ที่เป็นเจ้าของนั้น จบจากโรงเรียนไทยวิวิตร ศิลป์ฯ และด้วยความที่เป็นคนรักการปั่นจักรยานมาก่อน ที่เริ่มหาอุปกรณ์แต่งรถ ของตัวเอง จนมีการแลกเปลี่ยนทัศนะ ปรึกษาแนะน�ำกันอยู่ ในกลุ่มเพื่อนนักปั่น จนกลายเป็นเปิดกิจการขึ้นมา ด้วยความที่คุณอ๊อดมีความรักในการออกก�ำลังกายด้วยจักรยานเป็นชีวิตจิตใจ ผนวกกับการท�ำงานที่ผ่านมาหลากหลายอาชีพ จึงได้สั่งสมประสบการณ์บวกกับเป็น คนที่มีหัวใจรักในศิลปะ น�ำทักษะต่างๆ มาใช้ ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะมีร้านเคลื่อนที่ไปตามงานกิจกรรมต่างๆ แล้ว คุณอ๊อดยังได้เปิด หน้าร้านอยู่ด้วยที่ถนนพระองค์เจ้าสาย คลอง 4 ข้าง big c ล�ำลูกกา คลองสี่ หรือ หากต้องการค�ำปรึกษาแนะน�ำติดต่อพูดคุยก็เข้าไปได้ที่ เฟสบุ๊ค/ยกล้อ ดอทคอม หรือเบอร์ โทรศัพท์ 089-970-3494 แล้วพบกันใหม่ ในฉบับหน้า สวัสดีครับ •


51


•52

พยากรณ์จักรราศี • สิงหาคม 2558

ราศีมังกร

ราศีมีน

ราศีพฤษภ

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ท่านจะงัดความรู้ความสามารถ ออกมาใช้อย่างเต็มที่ เพื่อจัดการกับปัญหา ต่างๆ ที่เข้ามารุมเร้าในช่วงเวลานี้ รวมถึง การขอความช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างก็ จะท�ำให้งานส�ำเร็จไปได้ด้วยดี แต่ก็ยังคง ต้องเหนื่อยไปอีกสักพัก การเงิน โชคลาภที่คิดว่าจะได้ ก็มีเหตุให้ ต้องเลื่อนออกไป มีเกณฑ์ ได้ โชคมีลาภจาก การเจรจา ติดต่อ หรือเดินทางทั้งไปต่าง จังหวัดหรือต่างประเทศ แต่ ให้ระวังเรื่อง การใช้จ่ายไปกับสิ่งฟุ่มเฟือย เพราะสิ่งที่ได้ มา ก็อาจสูญหมดได้เช่นเดียวกัน ความรัก ที่มีคู่แล้ว จะอยู่ ในสถานะความ สัมพันธ์ที่หวือหวาเป็นพิเศษ แต่ ให้ระวัง เรื่องค�ำพูดให้มาก ถ้าพูดไม่เข้าหูกันแล้วล่ะ ก็ มีสิทธ์กลายเป็นปัญหารุนแรงได้ ส่วน ท่านที่ยังโสด คงยังไม่ ใช่เวลาที่เหมาะสมใน การเริ่มต้นใหม่ •

การงาน มีเจ้านายคอยเพ่งเล็งมากเป็น พิเศษ สภาพจิตใจในการท�ำงานไม่ค่อยจะ เต็มร้อย เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายไร้ เรี่ยวแรง ไม่ควรรับอาสาในกิจการงานใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ ใช่หน้าที่ของตนเอง เพราะจะน�ำความเดือดร้อนมาให้ การเงิน ควรวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่าง ระมัดระวัง เพราะรายจ่ายที่จ�ำเป็นมีเกณฑ์ สูงมาก ทั้งจากเรื่องสุขภาพทั้งของตัวเอง และญาติผู้ ใหญ่ การใช้จ่ายของบุตร-ธิดา หรือซ่อมแซมบ้าน ยานพาหนะ ท่องเที่ยว ที่อาจท�ำให้การเงินติดขัด ก่อให้เกิดภาระ หนี้สินระยะยาวได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้วจะมีเรื่องให้คิดไม่ตก เกี่ยวกับคู่ของท่าน เป็นระยะที่มีโอกาสสูง ในการต้องห่างเหินกัน อาจด้วยเรื่องการ งานหรือครอบครัว เป็นช่วงเวลาที่ต้อง ถนอมน�้ำใจกันให้มากๆ ส่วนท่านที่ยังโสด คงต้องอยู่อย่างเหงาๆ ไปอีกสักพัก •

การงาน ระยะนี้การงานถือว่าไปได้สวย ท่านจะเกิดความคิดสร้างสรรค์แปลกๆ ใหม่ๆ ท�ำให้เจ้านายหรือผู้หลักผู้ ใหญ่เห็น คุณค่าในตัวท่านมากขึ้น ตลอดจนงานด้าน ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร งานเอกสาร สัญญาต่างๆ ก็ประสบผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี การเงิน รายรับและรายจ่ายถือว่าสมดุล เป็นอย่างดี มีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือ แต่ ในเดือนนี้ ให้ระมัดระวังจะมีปัญหาไม่ลงรอย กันในระหว่างญาติมิตรและบุคคลใน ครอบครัว ท�ำให้สูญเสียสินทรัพย์ต่างๆ ได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว บรรยากาศความ รักยังไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจ ยิ่งหากท่าน พยายามท�ำในสิ่งที่ดี ท่านก็จะได้รับสิ่งดีๆ กลับคืนมา แต่ระวังอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือ เหตุผล เพราะจะท�ำให้เสียเรื่องได้ ส่วนท่าน ที่ยังโสด ระวังไปรักไปชอบคนที่มีเจ้าของ แล้ว •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน จะมีสภาพที่ค่อนข้างน่าเบื่อ ท่าน จะรู้สึกท้อแท้หมดหวัง ไม่มีเรี่ยวแรงในการ ท�ำงาน ทัศนคติต่างๆ ก็มองเป็นไปในแง่ ลบ อาจเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อน ร่วมงานได้ง่ายๆ จึงควรยึดหลักพูดให้น้อย ฟังให้มากเข้าไว้ เรื่องเล็กจะได้ ไม่กลายเป็น เรื่องใหญ่ การเงิน ถึงจะมีโชคลาภเข้ามาก็ตามที แต่ก็ มีเหตุให้ต้องเลื่อนออกไป หรือล่าช้า การ ทวงถามหนี้สินต่างๆ ก็ดูจะไม่ค่อยเป็นผล และอาจเกิดความหมางใจต่อกันได้ รวมถึง การท�ำสัญญาต่างๆ ต้องรอบคอบให้มาก เพราะอาจเสียผลประโยชน์ ได้ ความรัก ที่มีคู่แล้ว ระยะนี้อาจอยู่ ใน ลักษณะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย เอาใจยาก ต้องใช้ ความเข้าใจคุยกันมากเป็นพิเศษ ส่วนท่าน ที่ยังโสด การติดต่อขอนัดพบกับเพศตรง ข้ามที่พึงพอใจ มีโอกาสสมหวังดังที่ ปรารถนา อาจมีเกณฑ์ ได้สละโสด •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ดูจะชะลอตัว ล่าช้าไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นับว่าดี กว่าเดือนที่ผ่านๆ มา ส�ำหรับท่านที่ท�ำการ ค้า หรือธุรกิจส่วนตัว และเกี่ยวข้องกับของ สวยงาม ถือเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ผลก�ำไร จะได้เป็นกอบเป็นก�ำ การเงิน เป็นเดือนที่ค่อนข้างคล่องตัวเรื่อง การเงิน แต่ก็จะมีเรื่องร้อนใจเกี่ยวกับที่อยู่ อาศัยและเรื่องของครอบครัว เกิดรายจ่ายที่ ไม่คาดฝันได้ง่าย นอกจากนี้ยังไม่ควรลงทุน เสี่ยงโชคต่างๆ เพราะในเดือนนี้ท่านยัง ไม่มีดวงในเรื่องของโชคลาภ แต่จะได้ลาภ ผลจากการท�ำงานหนักมากกว่า ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว จะมีโชคได้รับของ ก�ำนัล ของมีค่า ของขวัญ ของฝากจากคน รัก เป็นเดือนที่ท่านต้องทุ่มเทเวลาให้กัน มากเป็นพิเศษ หรือมีโอกาสได้เดินทางไกล ร่วมกัน ส่วนท่านที่ยังโสด ให้ระวังคนมี เจ้าของมาติดพัน •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน ระยะนี้ดวงชะตาอยู่ ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ งานที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างสรรค์ ใช้ ไหวพริบ ตลอดจนการท่อง เที่ยว ล้วนไปได้ดีทั้งสิ้น และยังมีเกณฑ์ ได้ เลื่อนยศ เลื่อนต�ำแหน่งอีกด้วย การเงิน ในเดือนนี้จะมีลาภผลเข้ามาหลาย ทางหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นยศ ต�ำแหน่ง ชื่อเสียง ทรัพย์สินเงินทอง แต่ ให้ระวังใน ช่วงปลายเดือน ถ้ามี ใครมาขอกู้หนี้ยืมสิน ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะมีโอกาสสูงว่าให้แล้วจะไม่ได้คืน ความรัก ท่านที่มีคู่แล้วอยู่ ในเกณฑ์ชื่นมื่นมี ความสุข มีแนวโน้มที่จะได้เดินทางท่อง เที่ยวเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมกัน ส่วน ท่านที่ยังโสด ในเดือนนี้ท่านจะมีเสน่ห์ ต้องตาต้องใจ ให้ระมัดระวังคนที่เข้ามาอาจ มีผู้ที่ ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาด้วย •


53

ราศีกรกฏ

ราศีกันย์

ราศีพิจิก

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ท่านจะมีความกระตือรือร้นในการ ท�ำงานมาก มีแรงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หยิบจับอะไรก็เป็นการดีไปเสียหมด แต่ ให้ ระมัดระวังอย่ารีบร้อนจนเกินไป เพราะอาจ จะท�ำให้เสียเรื่องได้ ผู้หลักผู้ ใหญ่ก็จะให้การ สนับสนุนหน้าที่การงานเป็นอย่างดี การเงิน โชคลาภอยู่ ในเกณฑ์ที่ดี มีโอกาสได้ ลาภผลจากการเดินทางท่องเที่ยว แม้แต่ การติดต่อ เจรจาสื่อสาร ก็น�ำพาผล ประโยชน์มาให้ แต่ ให้ระวังการหาเงินด้วย กระท�ำที่เสี่ยง หรือผิดกฎหมาย อาจท�ำให้ ต้องสูญเสียมากกว่าที่คิด ความรัก คู่รักที่มีเหตุต้องเลิกราหรือห่าง เหินกันไป จะมีเกณฑ์ ได้กลับมาพบกันใหม่ และสานต่อความรักอีกครั้ง ส่วนท่านที่ยัง โสด จะได้พบรักหรือหลงใหลได้ปลื้มกับใคร บางคน แต่เป็นความรู้สึกเพียงชั่วระยะเวลา หนึ่งเท่านั้น ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไร •

การงาน ในเดือนนี้ท่านจะเกิดความคิดหรือ ทัศนคติใหม่ๆ ที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก ให้ ใช้สติ ให้ มากๆ คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ เพราะ อาจมีผลท�ำให้พลิกชีวิตการงานของท่านได แม้แต่การเปลี่ยนงานก็เช่นกัน ควรปรึกษา หารือมิตรสหายให้ดีก่อนตัดสินใจ การเงิน การลงทุนยังไม่ค่อยเห็นผล ช่วง กลางเดือนเป็นต้นไปให้ระวังทรัพย์สินหรือ ของมีค่าสูญหาย ด้านโชคลาภยังพอมี ให้ลุ้น อยู่บ้าง แต่ระวังเกี่ยวกับการพนันหรือสิ่ง ผิดกฎหมาย เพราะจะยิ่งเสียมากกว่าได้ ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ต้องท�ำใจไว้ว่าใน เดือนนี้อาจมีหลายสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาด หวัง มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องไม่ เป็นเรื่อง ท�ำให้ต้องผิดใจกัน ส่วนท่านที่ยัง โสด ลองมองคนใกล้ตัวดูบ้าง อาจจะเจอรัก แท้ก็เป็นได้ •

การงาน เป็นช่วงจังหวะที่ดี ท่านที่ท�ำ กิจการค้าขาย หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ เดินทาง การเจรจาสื่อสาร งาน ประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ วิทยุโททัศน์ จะได้ สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และมีโอกาสใน การต่อยอดกิจการ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเริ่ม ต้นท�ำการค้าหรือธุรกิจใหม่ๆ การเงิน เป็นช่วงเก็บเกี่ยว หากท�ำธุรกิจ การค้าก็จะให้ผลก�ำไรหรือผลประโยชน์เป็น จ�ำนวนมาก แต่ ในช่วงปลายเดือนให้ ระมัดระวังทรัพย์สินสูญหาย บริวารหรือคน ใกล้ชิดอาจก่อเรื่องท�ำให้เดือดร้อน เสียเงิน เสียทองจ�ำนวนมากได้ โชคลาภก็ยังมีมาให้ เห็นเป็นระยะ ความรัก ที่มีคู่แล้ว อาจมีเรื่องให้ต้องผิดใจ กัน ให้ระวังการใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง เพราะ อาจจะท�ำให้แตกหักถึงขั้นรุนแรงได้ ส่วนที่ ยังโสด ให้ระวังคนเจ้าชู้เข้ามาติดพัน จน ท�ำให้น�้ำตาเช็ดหัวเข่าได้ •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน ไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจาก ดวงชะตามีอันต้องสะดุดลงไปชั่วคราว ท�ำให้ปัญหาเก่าๆ จะกลับมาเป็นอุปสรรค ของท่านอีกครั้ง แต่ท่านไม่ต้องหนักใจไป เพราะเรื่องร้ายๆ จะอยู่กับท่านอีกไม่นาน ระหว่างนี้จะท�ำอะไรควรพิจารณาให้ รอบคอบ การเงิน ในระยะนี้มีลักษณะน่าอึดอัด โชค ไม่เข้าข้างท่านสักเท่าไร อะไรที่คาดหวังก็จะ ยิ่งล่าช้าออกไป ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่ ตกลงกันว่าจะได้ ก็มีเหตุให้ต้องพลาดหวัง ตลอดจนลูกหนี้ยังผิดนัดช�ำระ ในช่วงนี้ ให้ งดการเสี่ยงโชคหรือการพนันขันต่อโดยเด็ด ขาด ความรัก ท่านที่มีคู่แล้ว ถ้าดีก็จะดี ใจหาย แต่ถ้าร้ายก็อาจถึงขั้นเลิกรากันได้ ต้องระ มัดระวังให้ด และยังเป็นช่วงที่ต้องหมั่น เอาใจใส่กันมากเป็นพิเศษ ส่วนท่านที่ยัง โสด มีเกณฑ์ ได้พบรักกับผู้ที่มีอายุมากกว่า และคบหากันจนถึงขั้นแต่งงานได้ •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ยังเป็นระยะที่ดี ในเรื่องธุรกิจการ งาน จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือใน ด้านต่างๆ ท�ำให้งานประสบความส�ำเร็จ การเจรจาด้านเอกสารสัญญา ก็ส�ำเร็จลุล่วง ไปด้วยดี ได้ผลก�ำไรตามที่คาดหวัง แต่ระวัง อย่ามีเรื่องขัดแย้งกับผู้หลักผู้ ใหญ่หรือคู่ค้า เพราะจะท�ำให้งานสะดุดได้ การเงิน ระยะนี้มีเกณฑ์ต้องเสียเงินไปกับ ยวดยานพาหนะ หรือการเดินทางต่างถิ่น ต่างแดน ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมที่ อยู่อาศัย และที่ส�ำคัญ ระยะนี้พยายามอย่า ให้ ใครกู้ยืมเงินเป็นอันขาด เพราะโอกาสได้ คืนมีน้อยเต็มที ความรัก ที่มีคู่แล้ว จะมีเรื่องราวที่ท�ำให้ต้อง เอาใจใส่กันมากขึ้น แต่บรรยากาศโดยรวม ค่อนข้างดีกว่าเดือนที่ผ่านๆ มา ปัญหา ทะเลาะเบาะแว้งจะลดลง ไม่มีเรื่องให้ต้อง ขัดใจกัน ส่วนท่านที่ยังโสด ลองออกไปเปิด หูเปิดตา สังสรรค์กับเพื่อนดูบ้าง อาจจะได้ พบเจอคนที่ถูกใจ •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน อยู่ ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีแนวโน้มสูง ที่จะได้รับข่าวดี มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อน ต�ำแหน่ง ได้เปลี่ยนหน้าที่ไปอยู่ ในจุดที่ดี กว่าเดิม มีความสุขสบายมากขึ้ การติดต่อ เจรจาก็ ให้ผลดี โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้อง กับด้านอสังหาริมทรัพย์ จะให้ผลดีมากกว่า เดิมอย่างเห็นได้ชัด การเงิน ด้านโชคลาภค่อนข้างเด่น จะได้ ทรัพย์สินเงินทองที่มาจากภาระหน้าที่การ งานเป็นหลัก ยิ่งท�ำมาก ก็ยิ่งได้มาก เงิน ทองมี ใช้คล่องตัว และมีโอกาสลงทุนค้าขาย สิ่งใหม่ๆ ซึ่งจะให้ผลก�ำไรดี แต่จากการ เสี่ยงโชค ให้ละเว้นไปก่อน ความรัก ที่มีคู่แล้ว หากก่อนหน้าเคยมี ปัญหาต้องผิดใจกัน ก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ ดีขึ้น มีความเข้าใจกันมากขึ้น ท�ำให้ความ รักดูจะสดใสขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก ส�ำหรับ ท่านที่ยังโสด อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเกี่ยวกับ ความรักในระยะนี้ •


•54

ฮวงจุ้ย

สัญลักษณ์ที่นิยมใช้ ใน การเสริมฮวงจุ้ยทั้งภายใน และภายนอกบ้าน ที่มักใช้บ่อย และเห็นกันชินตาเป็นประจ�ำ ก็ มีหลายประเภท เช่นงานแต่ง สวนหินทรายแกะสลักต่างๆ งานโมเสส ปูนปั้น โลหะ และ อื่นๆ อีกมากมาย แต่ละชิ้นงานก็ จะมีความหมายที่แตกต่างกันไป

ม้า มีก�ำลังมาก เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าความขยัน

เคลื่อนไหวไปมาตลดไม่หยุดนิ่ง ควบคุมยาก แต่ถ้ารวบรวมก�ำลัง ของม้าได้หลายๆ ตัว ม้าจะรวบพลังมหาศาลที่นิยมเรียกกันว่าแรงม้า ยิ่งมีมากตัวก็มากแรง ม้าตัวเดียวก็เปรียบเสมือนแรงเดียว ท�ำงานการอะไรได้ พอสมตัว เป็นยานพาหนะให้คนได้ ไม่เกิน 1-3 คน เปรียบกับคนก็แค่คนหาเช้ากิน ค�่ำ ไม่มีพรรคพวกเพื่อนฝุงที่จะมาช่วยกันฉุดดึงรั้งให้ทะยานไปไหนๆ ได้ ไกลรวดเร็ว สมใจ ไปได้แค่เหยอะแหยะตามใจฉัน ถ้าคุณเป็นคนท�ำงานแบบฉายเดี่ยว ใช้แรงกายหรือฝีไม้ลายมือด้วยตัวคนเดียว การตั้งวาง ต�ำแหน่งม้าไว้เชิงบันได ก็จะท�ำให้ ขยันขันแข็งตลอด ขยันท�ำงานตลอดเวลา แต่การตั้งม้า อย่างเดียวก็ยังไม่ได้ช่วยเสริมให้ดีขึ้นเท่าใดนัก ดังนั้นจึงต้องเลือกคู่ที่เหมาะสม ส่งเสริมกันเป็น อย่างดี จึงจะท�ำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ ส�ำหรับท่านเจ้าของกิจการที่มีลูกน้องขี้เกียจ ไม่ขยันขันแข็ง ก็ลองน�ำม้าไปตั้งไว้บนโต๊ะท�ำงาน ของลูกน้อง หรือจะวางในห้องน�้ำ ในที่ท�ำงานก็ ได้เช่นกัน ใครขี้เกียจมากก็ ใช้ม้าหลายตัวหน่อย เช่น ม้า 3 ตัว 5 ตัว หรือ 8 ตัวเป็นต้น ขยันเป้นหลายเท่าแน่นอน ไม่เชื่อก็ลอดูได้นะ


55

พระอาทิตย์ ถ้าอยู่ในต�ำแหน่งที่ดีของดวง เช่น ตัวตน ความเจริญ ความส�ำเร็จ มักจะส่งผลดีในด้านให้เจ้าของ

บ้าน และผู้อยู่อาศัยมีเกียรติยศ มีหน้าที่การงานที่ดีและโด่ดเด่น แน่นอนถ้าดวงไม่ได้เป็น อริศัตรูกับพระอาทิตย์ เพราะความหมายของพระอาทิตย์นั้น ย่อมส่องแสงเรืองรองให้ตัวเองได้เป็นอย่างดี นั่นหมายความว่าไปในที่แห่งใด ก็มักจะ เป็นที่โด่ดเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นเสมอ และยังเป็นผู้มีความเที่ยงตรงต่อเวลา และหน้าที่เสมอๆ ไม่เคยมีวันใดที่ พระอาทิตย์ จะไม่ขึ้นทางทิศตะวันออกและไม่ตกในทิศตะวันตก เพราะฉะนั้นพระอาทิตย์ ในต�ำแหน่งที่ดีของบ้าน จะต้อง เป็นผู้ที่ ตรงต่อเวลาและหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี หรือเรียกอีกนัยว่า มีวินัยขึ้นมานั่นเอง

ไก่ ในสัตว์มงคลหมายความเป็นแม่ ความ

เป็นคนช่างเอาใจใส่ดูแล เมื่อมีแม่ไก่ ลูกไก่ โมเสสติดไว้ที่ทางเดินเข้าบ้าน แสดงว่า เจ้าของบ้าน มักมีการดูแลเอาใจใส่คนใน ครอบครัวเป็นอย่างดี ดูแลแบบพิถีพิถัน ใส่ ใจทุกรายละเอียด แต่ถ้าไก่ไปอยู่ ใน จุดอื่นก็จะมีความ หมายของการใส่ ใจ ดูแลในต�ำแหน่งนั้นๆ เช่น ถ้าต้องการให้ลูก หลานได้รับการดูแลมากขึ้น ก็ควรน�ำลูกไก่ แม่ไก่สัก 1 คู่ ตั้งไว้ ในห้องน�้ำ หรือ ห้องนอน ของลูก หลาน แล้วลูกหลานก็จะได้ รับ การดูแลเอาใจใส่ มากขึ้นกว่าปกติ แต่ถ้าต้องการให้สุขภาพของท่านได้รับ การดูแลเอาใจใส่ ก็วางไว้ ในสวนหย่อม

ปลา เป็นสัตว์น�้ำ

ที่มีการกินหรือฮุ๊บ เหยื่อตลอดเวลา คนจีนใช้ ปลาในความหมายถึงความ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ ด้วยความ หมาย ทางภาษาและ อุปนิสัยการกินของปลา จึงเปรียบกับนักธุรกิจ ที่ต้องการกินเหยื่อ หรือคว้าโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อให้ ได้มา ซึ่งเงินตราที่จะน�ำมาสร้างสมความอุดมสมบูรณ์นั่นเอง จึงมีค�ำเปรียบเปรยในทางธุรกิจว่า ปลาใหญ่กินปลาเล็ก หรือปลาใหญ่ ออกหาเหยื่อนั่นเอง บางท่านจะชอบให้มีปลาในบ้าน เพราะจะรู้สึกสุขกาย สบายใจ เย็นชื่นฉ�่ำใจเวลาได้เห้นปลาแหวกว่ายอยู่ ในน�้ำ นั่นก็เป็นอีกความ หมายหนึ่งของการเลี้ยงปลา คือ ต้องการสุขภาพที่ดี สดชื่นเย็นฉ�่ำ ปลาจึง เป้นแหล่งรวมทั้งความอุดม สมบูรณ์และความปราถนาแห่งความสุขทั้งปวง นักธุรกิจการค้า หรือแม้กระทั่งนักพูดนักเจรจา จึงควรมีปลาไว้ประจ�ำ บ้าน และสถานที่ท�ำงาน ยิ่งถ้าได้วางในต�ำแหน่งที่ส่งเสริมดวงด้วยแล้ว พูด อะไร คิดอะไร จะเจรจากับใคร ก็มักได้รับความส�ำเร็จกลับมาเสมอ แต่ถ้า วางปลาในต�ำแหน่งที่ส่งผลเสีย ก็อาจกลายเป็นพูดแล้วเสียหายได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วจึงควรระมัดระวังใน การวางต�ำแหน่ง ที่ตั้งของปลาให้ดี แล้วสิ่งดีๆ จากของประดับตบแต่งบ้าน ก็จะส่งผลให้กับเจ้าบ้านนั่นเอง •


•56

คมช่างบอกต่อ • CLASSIFIED

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529 12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด ด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี

• ปรึกษาและออกแบบ • รับเหมาก่อสร้าง • ตกแต่งภายใน • ตกแต่งต่อเติม

ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

ธนุยา ออกแบบ ตกแต่ง

THANUYA INTERIOR & DESIGN โทร. 081-867-7277

Email: design.by.thanuya@gmail.com

หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

บริ ษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com

www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230 จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


57

SIGN STEP CO., LTD.

บริ ษ ท ั ซายน์ สเต็ ป จ� ำ กั ด ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็กท่อและสเตนเลสท่อ ดี ไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767 จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

081-5417611 รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ภายนอก-ภายใน และอลูมิเนียมคอมโพสิต

จัมากประสบการณ์ นทร์ดาสร้คอนสตรั คชัน่ างงานคุณภาพ ด้วยความจริงใจ

ชื่อ ……………………………………...................……...….……………….. อาชีพ………………….……....……………………….…........………..……… บริษทั /ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………….......…………….….…..................... ที่อยู่…………………………………...................................................... ..................................................................................……….……. จังหวัด…………………….....................รหัสไปรษณีย์…….……….…........ โทร…………………………...................แฟกซ์….........……...............….. E-mail…………………………………………....……………....….…......…….

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 140 บาท

ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร. 091 056 2541

(ด่วน! ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


•58


59


•60

Kc22s  
Kc22s  
Advertisement