Page 1


•6

สารบัญ 8 สังคมข่าว 10 เรื่องจากปก

อลูมิเนียมลายไม้

14 รายงานพิเศษ

บริษัท เอ-วัน เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

20 หลากหลายงานช่าง หมวกนิรภัย

23 คมช่างเล่าเรื่อง

วันเด็กไทย-วันผู้ใหญ่ญี่ปุ่น

26 แม่น�้ำสเตนเลส

แม่เหล็กทดสอบสเตนเลส ชัวร์ หรือมั่วนิ่ม!

28 เยี่ยมร้านค้า

บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ�ำกัด

30 มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ อลูมิเนียมลายไม้

34 มุมสเตนเลส สนิมบริเวณจุดเชื่อมต่อ 36 รอบรู้งานช่าง สนิมขาว

38 แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 40 ปฎิทินข่าว 42 คมช่าง ไอที

แอพฯ วัดระดับใน iPhone

43 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 44 มุมกฎหมาย

ทวงหนี้แบบข่มขู่ ผิดกฎหมาย

46 สุขภาพ ตะคริว 50 สบายๆ สไตล์คมช่าง จันทบุรี

52 พยากรณ์จักรราศี

ประจ�ำเดือนมกราคม

54 ฮวงจุ้ย

จ�ำนวนแสงไฟแห่งความส�ำเร็จ


สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ขอต้อนรับเข้าสู่ปี “2558” ขอให้ท่านมีความสุข คิดสิ่งใด สมความตั้งใจ ความคิดนั้น เป็นพลังอันยิ่ง ใหญ่ ขอให้ความคิดที่ยิ่งใหญ่ของ ท่านเป็นพลังให้น�ำไปสู่ความ ส�ำเร็จ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 16

ประจ�ำเดือนมกราคม 2558

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันทรดา

ความคิดของมนุษย์ เป็นเสมือนหนึ่งพระเจ้า ตรงที่มันสร้างโลกในความคิด ของตัวมันเองขึ้นมา (อดัม เคลย์ตัน พาวเลล์ จูเนียร์)

ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


•8

สังคมข่าว ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้า

ต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

bonanuthep@gmail.com

บ. Practika จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยใช้ชื่องาน “Hello @ Goodbye” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557

คุณนคร มุธุศรี วิศวกรชุมชนมืออาชีพ เปิดตัวหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คสามเล่ม “เพื่อนร่วมซอย No.5”, “รู้รอบรั้ว” และ”รอบรั้วคอนโด” ภายใต้ชื่องาน ”นครเล่า เคล้ากาแฟ” ที่ สโมสรสปอร์ต แอนด์ สปา ถ.รามค�ำแหง เขตมีนบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา


9


•10

เรื่องจากปก

อลูมิเนียมลายไม้ (Wrought Wood) หรือเรียกง่ายๆว่า “Alu-Wood” ก�ำลังเป็นที่นิยมใน วงการออกแบบตกแต่ง เพราะมีความงามไม่แพ้ไม้จริง สามารถน�ำมาดัดแปลงในงานออกแบบได้ หลายอย่าง และมีความสวยงามเหมือนจริง ทนทาน ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งมีความเป็น เอกลักษณ์ของแต่ละชิ้นงานซึ่งมีความโดดเด่นสวยงาม มีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน นอกจาก นิยมมาท�ำช่องรั้ว ประตู หน้าต่าง หรือซุ้มศาลาแล้ว ยังสามารถท�ำเป็นชิ้นงานเล็กๆ เช่น ตู้จดหมาย ตู้ยา ป้ายต่างๆ ได้อีกด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่ต้องการใช้งาน หรือเป็นส่วนประกอบในงานตกแต่ง ต่าง ๆ ได้เช่น รางประตู รางผ้าม่าน บานเลื่อน บานสวิง และอื่นๆ ซึ่งแล้วแต่ความต้องการที่จะน�ำมาใช้งาน เพื่อความสวยงามของอาคารและที่พักอาศัย และสามารถสั่งผลิตลวดลายได้ตามต้องการ นี่จึงเป็นเหตุผลหลักๆ ของนักออกแบบว่าท�ำไมจึงนิยมใช้อลูมิเนียมลายไม้กันมากในปัจจุบัน


11

คงไม่มีผู้ใดปฏิเสธความสวยงามของเส้นสายลายไม้ จึงเป็นที่นิยมน�ำไม้มาเป็นส่วนประกอบขออาคารบ้านเรือน เพื่อเพิ่มความสวยงามและมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้น การน�ำไม้ธรรมชาติมาใช้งานจะต้องมีขั้นตอนเตรียมผิวที่ยุ่งยาก ทั้งการปรับผิวให้เรียบ และ เคลีอบผิวเพื่อป้องกัน น�้ำ แต่เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง ส่วนมากสารเคลือบผิวก็มักจะลอก ท�ำให้หมดความสวยงามจึงต้องเคลือบ ผิวใหม่อยู่เสมอๆ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา อลูมิเนียมผิวไม้จึงถูกน�ำมาใช้งานทดแทนไม้ธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากมีข้อดีหลาย ประการ เช่น ให้ความสวยงามทนนาน แข็งแรงทนทาน น�้ำหนักเบา มีหลายลายให้เลือก ในราคาเดียวกัน ง่ายต่อการดูแลรักษา


เรื่องจากปก •12


13

”อลูมิเนียมลายไม้” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในงาน ต่างๆ ที่ต้องการความสวยงามแทนไม้จริง เพื่ีอเป็นการ อนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งคุณสมบัติต่างๆ ของอลูมิเนียมลายไม้นั้นมี ข้อดีมากกว่าไม้จริงอยู่แล้ว อาทิเช่น ใชัได้ทั้งภายในและ ภายนอก อายุการใช้งานยาวนาน น�้ำหนักเบา มีความยืดหยุ่น สูง สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กัน น�้ำ ทนไฟ นอกจากสวยงามแล้ว การติดตั้งก็ท�ำได้ง่าย ไม่ยุ่ง ยาก อลูมิเนียมลายไม้ ถือเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอดมาจาก แผ่ นอลูมิเนียมธรรมดาที่ใช้อยู่ทั่วๆ ไป จริงๆ แล้วก็คืออลูมิเนียม ที่น�ำมาเคลือบแผ่นฟิล์มลายไม้ด้วยความร้อนสูงท�ำให้เป็นเนื้อ เดียวกัน เมื่อเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าขึ้น การผลิตอลูมิ เนียมก็มีการพัฒนาตามมา จากที่เคยเป็นอลูมิเนียมลาย ธรรมดา ก็มีการเคลือบสี อบสี โดยวิธีการผลิตจะน�ำแผ่น ฟิล์มลายไม้ มาเคลือบกับแผ่นอลูมิเนียมด้วยความร้อนสูงเพื่อ ให้ฟิล์มและอลูมิเนียมเป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้มีความทนทาน ถึงแม้จะมีความนิยมเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่ก็ควรค�ำนึงถึงเรื่อง มาตรฐานความแข็งแรง และการผลิตเองก็เป็นเรื่องส�ำคัญ ซึ่งนอกจากต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) แบบเดียวกับสินค้าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆแล้ว ใน ฐานะวัสดุหล่อประเภทอลูมิเนียมอัลลอยด์จะต้องได้รับการ รับรองมาตรฐานสากลเพื่อตีตราเกรดของอลูมิเนียมตามข้อ ก�ำหนดของสมาคม อลูมิเนียมสากลด้วย โดยอลูมิเนียมลายไม้ที่น�ำเข้าจากต่าง ประเทศจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานตามที่แหล่ง อุตสาหกรรมนั้นก�ำหนด เช่น มาตรฐาน EN ในยุโรป, SAE ในอเมริกา, JIS ในญี่ปุ่น เป็นต้น แต่ถ้าผลิตในประเทศไทยก็ จะต้องผ่านมาตรฐาน ISO เสียก่อน เมื่อสินค้าผ่านการ ทดสอบมาตรฐาน สินค้าก็จะถูกตีตราเกรดสินค้าว่ามีคุณภาพ อยู่ในระดับใด ระดับของสินค้านี้จะเป็นตัวก�ำหนดทั้งเรื่องของความ แข็งแกร่ง ความทนทาน รวมไปถึงราคาที่เหมาะสมของสินค้า สิ่งที่เราจะต้องดูก็คือราคาของสินค้าสอดคล้องกับเกรดของ สินค้าหรือไม่ ปัจจุบันในท้องตลาดจะมีขนาดความกว้างตั้งแต่ 2” ขึ้นไป บางครั้งในการใข้งานอาจดูแข็งกระด้างมากเกินไป จึงได้มี ความกว้างขนาด 3/4” ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัสตุรัส เพิ่ม มาอีกขนาดหนึ่งให้เลือกใช้งาน ซึ่งเมื่อติดตั้งร่วมกับขนาด 4” แล้วจะช่วยให้ลดความแข็งกระด้างได้เป็นอย่างดี •

ขนาดทั่วไปของอลูมิเนียมลายไม้ ที่ได้รับความนิยมอยู่ ในปัจจุบัน


•14

รายงานพิเศษ

บริษัท เอ-วัลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด มาสัมผัสชีวิตจริงของนักสู้วงการ “Engineering” ที่ เชื่อว่าความผิดพลาดคือหนทางสู่ความส�ำเร็จ คุณอนุชัย วรินทร์เสถียร เจ้าของธุรกิจ บริษัท เอ-วัลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ที่ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตถังเก็บน�้ำทั้งเหล็กและ สเตนเลส ถังเก็บน�้ำมัน ใต้ดินและถังลอย ถังเก็บลมอัด ถังเก็บเคมีน�้ำยาทั้งแบบผง และแบบเหลว น�ำเข้าถังเก็บน�้ำมันแบบยึดด้วยน็อตจาก ประเทศมาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ ที่สร้างผล งานไว้มากมาย จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�ำด้านการผลิตงาน โลหะและขบวนการกักเก็บวัตถุดิบต่างๆ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศในวงการตลาดระดับเดียวกัน ภายใต้มาตรฐาน การท�ำงานที่ว่า “ความพึงพอใจของท่าน คือคุณภาพของ เรา”


15

ความพึงพอใจของท่าน คือคุณภาพของเรา คุณอนุชัย วรินทร์เสถียร


รายงานพิเศษ •16

เมื่อย้อนกลับไปในอดีต คุณอนุชัยเป็นชาวตลาดพลู ฝั่ง ธนบุรี เป็นครอบครัวที่ผ่านการท�ำธุรกิจมาหลากหลาย อย่าง ได้เรียนรู้ความยากล�ำบาก ทั้งประสบการณ์ที่ดีและ บทเรียนที่น่าจดจ�ำ แต่ละธุรกิจก็ไม่ได้ประสบความส�ำเร็จ ตามที่คาดหวัง แต่ด้วยความเพียรพยายามและเชื่อฟังตาม ค�ำสอนของผู้เป็นพ่อและแม่ที่ว่า “การมีธุรกิจเป็นของ ตนเองดีกว่าการท�ำงานกินเงินเดือนไปวันๆ” จึงเป็นการจุด พลังความมุ่งมั่นให้คุณอนุชัยมองหาโอกาส และก�ำหนดเส้น ทางความส�ำเร็จในชีวิตของตนเอง และเมื่อจบการศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ในช่วงแรกเริ่ม ได้สมัครเข้าเป็นวิศวกรประจ�ำบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

มุ่งมั่นเพียรพยายาม

เปลีย ่ นโอกาสเป็นความส�ำเร็จ

ที่ผลิตถังเก็บน�้ำมันขนาดใหญ่ Farm Tank และงานด้าน ก่อสร้างแบบครบวงจร เมื่อท�ำงานไปประมาณ 8 ปี ก็มี เพื่อนสนิทชักชวนไปเปิดบริษัท โดยลงทุนร่วมกัน จึงเป็น โอกาสดีที่คุณอนุชัยจะเริ่มสานฝันให้ตัวเอง และด้วยคุณอนุ ชัยเองเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มองอุปสรรคคือความ ท้าทายและการเรียนรู้ บวกกับประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จาก การท�ำธุรกิจของครอบครัว ท�ำให้บริษัทด�ำเนินกิจการด้วยดี ตลอดมา จนกระทั่งในปี 2539-2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจ ผันผวน ประสบปัญหามากมายท�ำให้อยู่ ในช่วงประคับ ประคองธุรกิจเรื่อยมา จึงมีการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนและรับ บริษัทฯ มาบริหารเองแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งในตอนนั้นคุณอนุ ชัยมีอายุเพียง 30 ปีเท่านั้น


17

เมื่อผ่านอุปสรรคและพายุลูกใหญ่ที่โหมกระหน�่ำในช่วงเศรษฐกิจย�่ำแย่มาได้ ด้วยความกล้าคิด กล้าท�ำ กล้า ตัดสินใจ และมีภาวะความเป็นผู้น�ำสูง ท�ำให้ธุรกิจของคุณอนุชัยประสบความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ด้วย การบริหารงานไปพร้อมๆ กับภรรยาคู่คิด คุณหทยา พืชน์เงิน ด้วยความรู้และประสบการณ์การ ท�ำงานที่ประจักษ์สู่สายตามาแล้วมากมายทั่วทั้งประเทศ ท�ำให้ปัจจุบันบริษัท เอ-วัลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ก้าว สู่ความเป็นผู้น�ำด้านการผลิตงานโลหะและขบวนการกักเก็บวัตถุดิบต่างๆ ที่ครองใจลูกค้าเสมอมา โดยมีผล งานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ก่อสร้าง และติดตั้ง Water Storage Tank, Drinking Water Tank และ Fire Water Tank ในโครงการของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท เอ-วัลย์ เอ็นจิเนีย ริ่ง จ�ำกัด นอกจากนี้ยังมี โครงการก่อสร้างถัง Digestor & Acid Tank ที่ชัยชนะปาล์มออยล์ จ.สุราษฎ์ธานี, ถังเก็บลม Air Receiver Tank 6,000 Liters โรงงาน Daily Food, ติดตั้ง Sectional Water Storage Tank บริษัท Western Digital Thailand, ติดตั้ง Stainless Steel Storage Tank โครงการ UFC จ.นครปฐม และ ผลงานสร้างชื่ออื่นๆ อีกมากมาย


รายงานพิเศษ •18


19

นอกจากการบริหารบริษัท เอ-วัลย์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด แล้ว คุณอนุชัยยังมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยเหลือด้าน สังคม และชุมชน รวมถึงภาคธุรกิจองค์กรต่างๆ อีกด้วย เช่นด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการฝ่ายกิจการ ชมรมบัวหลวง SME, กรรมการที่ปรึกษา วัดศรีนวลธรรมวิมล, ที่ปรึกษา รองผู้อ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สมุทรสาคร (ฝ่ายทหาร) และรองประธานฝ่ายอ�ำนวยการ นักศึกษา โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กับสภาองค์การนายจ้างไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหา บัณฑิต จากโรงงานเล็กๆ ที่มีพนักงานเพียง 5 คน เติบโตจน ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจด้านการผลิตงานโลหะและ ขบวนการกักเก็บวัตถุดิบต่างๆ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของ ประเทศ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยหัวใจนักสู้ ที่มากไปด้วยความมุ่งมั่นและความเพียรพยายาม จนได้รับ การยอมรับจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศ ทีมงานนิตยสารคม ช่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องราวของ คุณอนุชัย วรินทร์ เสถียร จะช่วยสร้างก�ำลังใจและจุดพลังให้กับผู้ที่ก�ำลัง ท้อถอยได้เป็นอย่างดี และสามารถก้าวไปสู่เส้นทางแห่ง ความส�ำเร็จอย่างสวยงามเหมือนกับ “เอ-วัลย์ เอ็นจิเนีย ริ่ง” ในปัจจุบัน •


•20

หลากหลายงานช่าง นายช่างตี๋ ช่างเทคนิค ประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ พี่น้อง ชาวนิตยสาร คมช่าง ผมนายช่างตี๋ กับ คอลัมน์ หลากหลายงานช่างฉบับ นี้ต่อกัน เรื่อง PEE ในส่วนของ หมวก นิรภัย หมวกเซฟตี้ : Safety Helmets (Head Protection) มีมาตรฐานอะไร และรูปแบบการใช้งาน ประเภทหมวกนิรภัยตาม ANSI Standard Z89.1-2003 (เดียว นี้ปรับปรุงใช้ ฉบับ 2009)

ขอบเขตและการใช้งาน มาตรฐานนี้อธิบายถึงประเภทและระดับของหมวกนิรภัย การทดสอบและความต้องการด้านประสิทธิภาพของ หมวก รวมถึงความต้องการด้านความปลอดภัยต่างๆ โดยความต้องการด้านประสิทธิภาพพื้นฐานจะถูกก�ำหนดด้วย การป้องกันจากการกระแทก การเจาะ และการกันไฟฟ้า ซึ่งเป็นเพียงการลดแรงเท่านั้น ไม่ใช่ให้สามารถกันได้ อย่างสมบูรณ์จากการกระแทกอย่างรุนแรง หมวกนิรภัยควรจะสามารถทนได้ต่อการตกใส่ของเครื่องมือเล็กๆ น็อต สกรู ชิ้นส่วนของไม้ เป็นต้น

สถาบันมาตรฐานอเมริกัน ANSI : American National Standards Institute เป็นองค์กรส�ำคัญ ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานทางเทคโนโลยีของสหรัฐ (ANSI) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก�ำไร ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรม, องค์กรพัฒนามาตรฐาน, สมาคมการค้า, ผู้เชี่ยวชาญ, สมาคมด้านเทคนิค , รัฐบาล, แรงงาน และกลุ่มผู้บริโภค


21

ประเภทของหมวกนิรภัย ตามมาตรฐาน ANSI Z89.12003 แบ่งหมวกนิรภัยออกได้ตาม ลักษณะของการกันกระแทก และการ กันไฟฟ้า โดยทั่วไปหมวกนิรภัยควรจะ กันกระแทกได้ในแบบประเภท 1 หรือ ไม่ก็ประเภทที่ 2 หมวกนิรภัย ประเภท 1

หมวกนิรภัยประเภทนี้จะถูก ออกแบบให้สามารถกันกระแทกจาก ด้านบน แต่ไม่ออกแบบส�ำหรับกัน กระแทกจาก้านข้าง หมวกนิรภัย ประเภท 2

หมวกนิรภัยประเภทนี้จะถูก ออกแบบให้สามารถกันกระแทกได้ทั้ง จากด้านบนและด้านข้าง หมวกนิรภัย ประเภท E

ตัว E ย่อมาจาก Electrical ดังนั้น หมวกนิรภัยประเภทนี้จึงออกแบบเพื่อ ให้สามารถกันไฟฟ้าได้ดี โดยจะต้อง ผ่านทดสอบการกันไฟฟ้าได้ที่ 20,000 โวลต์ หมวกนิรภัย ประเภท G

ตัว G ย่อมาจาก General หมวก นิรภัยประเภทนี้จะต้องผ่านทดสอบ การกันไฟฟ้าได้ที่ 2,200 โวลต์ หมวกนิรภัย ประเภท C

ตัว C ย่อมาจาก Conductive หมวกนิรภัยประเภทนี้ไม่กันไฟฟ้า และไม่มีการทดสอบการกันไฟฟ้า

การระบุเครื่องหมาย หมวกนิรภัยควรจะมีชื่อ หรือสัญลักษณ์ของ ผู้ผลิต วันที่ผลิต เครื่องหมายมาตรฐาน ANSI และขนาดหมวก ส่วนใหญ่แล้วเราไม่สามารถบอกได้ชัดเจน ครับว่าหมวกนิรภัยสามารถใช้งานได้นานแค่ไหน เพราะมีหลายปัจจัยที่มีผลต่ออายุการใช้งาน เช่น สภาพแวดล้อม การใช้ และการดูรักษา วิธีการตรวจสอบในปัจจุบันท�ำได้ โดยการตรวจสอบด้วยสายตา ว่าสี ซีด การฉีกขาด รอยแตกรอยร้าว หรือว่าหมวกใบนั้นได้รับการ กระแทกอย่างรุนแรงมาแนะน�ำให้ เปลี่ยนทันที หรือให้ลองบีบดูครับว่า มีเสียง เปรี้ยะๆ หรือ แกร๊บๆ หรือ เปล่า ถ้าเจอสภาพดังกล่าวให้เปลี่ยน ใหม่ดีกว่าครับ และ ขึ้นอยู่กับการ เลือกใช้ งานในแต่ละแบบ และ option เสริมที่ให้มา วิธีการดูแลรักษา 1.ควรตรวจสอบหมวกนิรภัยทุกครั้งก่อน ใช้งาน 2.ไม่ควรน�ำหมวกนิรภัยที่มีรอยร้าว รอย ถลอกมาใช้งาน 3.หลังจากการใช้งาน ควรท�ำความสะอาด หมวกนิรภัย 4.เก็บหมวกนิรภัยในสภาวะที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงแสงแดด 5.ไม่ควรใช้สารเคมีหรือสารละลาย ท�ำความสะอาด 6.อายุการใช้งานของหมวก 3-5 ปี

ก่อนจากกันในฉบับนี้ ขอให้นายช่างทุกท�ำงานด้วยความปลอดภัย และเฮงๆ รวยๆ ทุกท่านครับ มีขอเสนอแนะหรือสนใจ สอบถามเรื่องราวต่างก็ส่งมาที่ Email : pp2010352013@gmail.com • อ้างอิง: http://www.thai-safetywiki.com/index.php/safety-helmet/66-ansi-z891-2003 , http://www.ultimateplus.co.th/know1.html


•22 สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่าง ไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจากค�ำ ว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรม เอเซีย” เป็นหอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและ คนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และ ศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความรู้สึก ผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตาม ประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุมตัวแทน ชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมา เมืองไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทางชมรม ศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วม ประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกัน แห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์โอ เวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อสันติ บาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึก อบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และ ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้องตามที่กองต�ำรวจ สันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

หลักสูตรเที่ยวและเรียน ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

2015 Hanami Camping School in Japan 18-28 มีนาคม 2558 (10 วัน) ณ เมืองโตเกียว เหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือมีพื้นฐานเล็กน้อย • เรียนกลุ่มละ 8-12 คน แยกตามระดับผู้เรียน • โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมระบบการสอนภาษา ญี่ปุ่นส�ำหรับชาวต่างชาติมามากกว่า 50 ปี • เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิเช่นการเขียนพู่กัน การใส่ชุดยูกาตะ การพับกระดาษโอริงามิ ราคา 62,000 บาท/ท่าน รวมห้องพักเดี่ยวมีห้องน�้ำใน ตัว, มื้ออาหาร(อาจมียกเว้นบางมื้อตามตารางการเรียน โปรดขอข้อมูลเพิ่มเติม), รวมประกันชีวิตและสุขภาพ (ครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาใน หลักสูตรเท่านั้น), หนังสือและอุปกรณ์เรียน, ทัวร์โตเกียวครึ่งวัน+ทัวร์วัดคามาคูระเต็ม วัน (ไม่รวม VAT 7% ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) : หลักสูตรจะสามารถเปิดได้เมื่อมีผู้สมัคร 18 ท่านขึ้นไป : เมื่อจบหลักสูตร สมารถอยู่ต่อได้โดยรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15 วัน ตาม ก�ำหนดยกเว้นวีซ่าของรัฐบาลญี่ปุ่น

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


23

คมช่างเล่าเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์ กรรมการ สวอท.

วันเด็ก •ไทย วันผู้ ใหญ่ •ญี่ปุ่น

หลักสูตรอบรม & ดูงานธุรกิจครอบครัว ณ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

Family Business @ Osaka, Japan 23-25 กุมภาพันธ์ 2558 (4 คืน 3 วัน) ค้นหาเคล็ดลับการส่งต่อธุรกิจครอบครัวญี่ปุ่นรุ่นต่อรุ่น ที่เข้าใจและท�ำง่าย ราคา 48,880 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ) ราคารวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แล้ว • อบรมโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านธุรกิจครอบครัว • ล่ามมืออาชีพแปลญี่ปุ่น-ไทย • ห้องพักแบบเดี่ยว 4 คืน • รถรับส่งชมงานที่บริษัท, รถรับส่งระหว่างสนามบิน-ที่พัก (ตามไฟลท์ที่ก�ำหนด) • อาหาร 10 มื้อ (เช้า 4, กลางวัน 3, เย็น 3) • ค่าด�ำเนินการ 1,200 บาท (สมาชิกจะได้ส่วนลด 400 บาท)

สวัสดีปีใหม่ 2558 ขอส่งความสุขถึงทุกท่านค่ะ เดือนมกราคมนี้ ในประเทศไทยมีวันส�ำคัญคือวันเด็ก แห่งชาติ ส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น มีวันส�ำคัญคือวัน ผู้ใหญ่ วันเด็กไทย และวันผู้ใหญ่ญี่ปุ่นมีความเป็นมา อย่างไร มีความส�ำคัญอย่างไร และมีกิจกรรมท�ำอะไร กัน ติดตามอ่านในนิตยสารคมช่างฉบันนี้ค่ะ


คมช่างเล่าเรื่อง •24

ประเทศไทย

ประเทศญี่ปุ่น

วันเด็กแห่งชาติ

วันผู้ ใหญ่ (Coming of Age day)

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมนั้น จัดขึ้นเป็นครั้ง แรก เมื่อวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ตามค�ำเชิญชวนของ นายวี.เอ็ม. กุลกานี ผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิภาพเด็กระหว่าง ประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็น ความส�ำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อ กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันส�ำคัญของ ตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมใน สังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นก�ำลังของชาติ ในประเทศไทย วันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นทุกปีในวัน จันทร์แรกของเดือนตุลาคมจนถึง พ.ศ. 2506 ใน ปี พ.ศ. 2508 ได้เปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่ 2 ของ เดือนมกราคม เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดู ฝนและเป็นวันหยุดราชการ

เดิมก�ำหนดวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ถือเป็นวันหยุด ประจ�ำชาติของญี่ปุ่น เป็นวันฉลองให้แก่หนุ่มสาวที่มีอายุครบ 20 ปี หรือ “วันบรรลุนิติภาวะ” บรรลุจากเด็กหนุ่มสาวเป็น ผู้ใหญ่ ต้องรับผิดชอบตัวเองและสังคม 

วันฉลองบรรลุนิติภาวะ

เริ่มมีมาตั้งแต่หลังหมดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในปี ค.ศ. 1946 ทางรัฐบาลต้องการ เสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้บรรดาเหล่า ชายวัยรุ่น ได้มีความหวังที่สดใส อีกสองปีต่อมา ค.ศ. 1948 ได้ มีการก�ำหนดให้ทุกวันที่ 15 มกราคม ของทุกปี เป็นวันที่จัดพิธี (Seijin Shiki) ซึ่งในปี 2000 ได้เปลี่ยนเป็นทุกวันจันทร์ที่ 2 ของ เดือนมกราคม ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นวันส�ำคัญของการก้าวย่างสู่ ความเป็นผู้ใหญ่ ส�ำหรับคนญี่ปุ่นถือเป็น วันหนึ่งที่มีความส�ำคัญ ถึงกับได้รับการยกให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เลยทีเดียว การ ก�ำหนดเป็นวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม มีผลท�ำให้เกิด วันหยุด 3 วันติดต่อกัน (คือวันเสาร์ อาทิตย์ และจันทร์) ซึ่งมักเรียกกันโดยทั่วไปว่า “Super Monday” ซึ่งจะ เป็นวันหยุดแรก หลังจากเปิดท�ำงานหลังเทศกาลขึ้น ปีใหม่ ค�ำว่า (Seijin) ในภาษาญี่ปุ่นนั้น มี ความหมายว่า ผู้ใหญ่ หมายความถึงว่า เป็น ผู้ที่มีความรับผิดชอบตัวเอง ได้แล้ว หน่วยงานราชการจะท�ำพิธีมอบ ประกาศนียบัตรให้กับบุคคลที่มีอายุ ครบ 20 ปีให้โอวาทกับกลุ่ม บุคคลที่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่รุ่นใหม่


25

พิธีบรรลุนิติภาวะ (Seijin Shiki)

เมืองต่างๆจะจัดงาน ฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ พร้อมๆ กันโดยวันนี้จะมีพิธีเพื่อให้เยาวชนที่อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มารวมตัวกันเพื่อกล่าวค�ำแสดงความเป็นผู้ใหญ่ให้กับพ่อแม่ ญาติพี่น้อง โดยพ่อแม่ก็จะแนะน�ำวิธีที่จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ ดี และ กล่าวถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่คุณ กลายเป็นผู้ใหญ่ในสังคมแล้ว ในทางกฎหมายก็จะให้สิทธิส�ำหรับคนเป็นผู้ใหญ่ คือ คุณสามารถเลือกตั้งได้ จะซื้อเหล้า เบียร์ บุหรี่ ก็ได้ แต่ถ้า ท�ำสิ่งผิดกฎหมายโทษก็แบบเดียวกัน และเมื่ออายุครบ 20 ปี ทุกคนจะต้องจ่ายค่าประกันสังคมให้แก่รัฐทุกเดือน หาก ยังไม่ได้ท�ำงานจะขอผ่อนผันไปได้จนกว่าได้ท�ำงานมีเงิน เดือนแล้ว เป็นการมอบหมายให้รับผิดชอบสังคม ผู้ที่ มีอายุครบ 20 ปีในปีนี้จะแต่งชุดกิโมโน หรือแต่งสวย แต่ง หล่อเข้าพิธีรับขวัญและรับการอบรมที่ทางต�ำบลและอ�ำเภอ จัดไว้ บางคนก็แต่งตัวสวยหล่อสุภาพเรียบร้อย บางคนก็ เปรี้ยวเฮี้ยวสุดๆ กระโดดโลดเต้นขึ้นบนเวทีที่จัดไว้ เพราะ ถือว่าตั้งแต่นี้ต่อไปตัวเองได้เป็นอิสระในความคิด เป็น เอกเทศจากความคิดของผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ สามารถท�ำ อะไรก็ได้ตามใจ คนหนุ่มสาวที่อายุครบ 20 ปี ให้ความ ส�ำคัญกับวันนี้มาก ผู้หญิงญี่ปุ่น วันฉลองบรรลุนิติภาวะนี้ นับว่าเป็นวัน ส�ำคัญวันหนึ่งของชีวิตวัยสาวเลยทีเดียว หญิงสาวที่จะเข้า พิธีฉลองนั้น มักจะใส่ชุดกิโมโน (kimono) แขนปล่อยชาย ที่เรียกว่า (furisode) ที่มีสีสันสวยงาม พร้อมท�ำผมแต่ง หน้ากันอย่างเต็มที่ ผู้ชายญี่ปุ่น นิยมใส่ชุดสูท หรือไม่ก็จะเป็นชุดกิโมโน ส�ำหรับผู้ชาย และที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งคือ วันฉลอง บรรลุนิติภาวะส�ำหรับชายหนุ่มญี่ปุ่น ถือว่าเป็นวันที่มักจะ ประกาศความเป็นผู้ใหญ่ของตนเองออกมา เช่นการดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ท�ำให้มีการดื่มฉลองกันมากมาย ส�ำหรับวันเด็กในประเทศญี่ปุ่น มีวันเด็กผู้หญิง ก�ำหนด 3 มีนาคม “เทศกาลเด็กผู้หญิง” (Girl’s Festival) และวัน เด็กผู้ชาย 5 พฤษภาคม “เทศกาลเด็กผู้ชาย” ติดตามอ่าน จากนิตยสารคมช่าง ฉบับหน้าค่ะ •


แม่น�้ำสเตนเลส •26

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

ความเชื่อผิดๆ ข้อหนึ่ง เกี่ยวกับการ ทดสอบความเป็นสเตนเลสแท้ ในตลาด เมืองไทย นั่นก็คือการใช้แม่เหล็กไปดูดที่ ผิวสเตนเลส หากแม่เหล็กดูดติด ถือว่า เป็นสเตนเลสไม่แท้ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว นั้น สเตนเลสสามารถมีได้ทั้งคุณสมบัติ แม่เหล็กดูดติด และแม่เหล็กดูดไม่ติด ในความเป็นจริงนั้น โลหะทุกชนิดจะ มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กเสมอ การดูดติด ของแม่เหล็กจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับ การเรียงตัวของอะตอม (ในที่นี้จะไม่ขอ กล่าวในเชิงลึกมากนัก เกรงผู้อ่านจะเบื่อ อ่านศัพท์ทางวิชาการกันซะก่อน) สเตนเลส หรือ เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เป็นโลหะผสม ที่มี ธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลัก และมี ธาตุส�ำคัญคือโครเมียมอย่างน้อย 10.5 % ซึ่งธาตุโครเมียมนี้เองที่เป็นธาตุส�ำคัญที่ ได้สร้างฟิล์มโครเมียมบางๆ ขึ้นมาปก ป้องผิวของสเตนเลส ไม่ให้ธาตุเหล็กที่ ผสมอยู่ในเนื้อสเตนเลสเกิดการท�ำปฎิ กิริยากับน�้ำและอากาศ เกิดเป็นออกไซด์ บนผิวโลหะ (ซึ่งก็คือสนิมนั่นเอง)

ข้อดีของโครเมียมฟิล์มนี้ เปรียบเสมือนพระเอก ที่ ปกป้องไม่ให้เกิดออกไซด์ หรือ น้องหนิม บนผิวสเตนเลสให้ยังคง เงางาม แวววาวอยู่เสมอนอกจา กนี้สเตนเลสยังมีธาตุอื่น ผสมด้วย เพื่อเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ต้องการ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละ ประเภท เช่น • นิกเกิล (Nickel, Ni) เพื่อเพิ่มความสามารถในการเชื่อม และการขึ้นรูป • โมลิบดินัม (Molybdenum, Mo) ช่วยในการต้านทานการกัดกร่อนแบบ รูเข็ม จากการใช้งานกล้ทะเล • ไทเทเนียม (Titanium, Ti) ช่วยในงานเชื่อมและต้านทานการกัดกร่อน ในแนวเชื่อม • ทองแดง (Copper, Cu) เพื่อเพิ่มคุณสมบัติในงานขึ้นรูปและกลึง ช่วย ให้เศษกลึงสั้น กลึงง่ายขึ้น เป็นต้น


27

กลุ่มของสเตนเลส สามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มเฟอร์ริติค เป็นสเตนเลสกลุ่มที่ไม่สามารถใช้ในงานชุปแข็งได้ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ “แม่เหล็กดูดติด” เกรดสเตนเลสที่เรารู้จัก เช่น เกรด 430, 436, 441, 409 เป็นต้น กลุ่มออสเทนนิติค เป็นสเตนเลสกลุ่มที่ไม่สามารถชุบแข็งได้เช่นกัน โดยปกติสเตนเลสกลุ่มนี้ “แม่ เหล็กดูดไม่ติด” แต่ก็จะสามารถเกิดความเป็นแม่เหล็กอ่อนๆ-ปานกลาง ได้เช่นกัน หากมีการขึ้นงานเย็น เช่น การรีด การงอ การพับ การดัด การเชื่อม ยิ่งสเตนเลสผ่านงานขึ้นงานมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งท�ำให้ความแรงของ การดูดติดแม่เหล็กแรงมากขึ้น ความเป็นแม่เหล็กนี้สามารถลดระดับลงได้เมื่อชิ้นงานผ่านการอบอ่อน (Annealed) เกรดสเตนเลสที่เราคุ้นเคย เช่น 304 ก็สามารถพบความเป็นแม่เหล็กได้เช่นเดียวกัน หากสเตนเลส นั้นได้ผ่านการการขึ้นงานมาก่อน เช่น เพลา 304 ที่ผ่านการรีดเย็น การดึงลดขนาดผ่านไดร์ หรือ การ ดัดตรง มาก่อน สแตนเลสกลุ่มออสเทนนิติค กลุ่มซีรี่ย์ 200 ที่ราคาถูก การต้านทานการกัดกร่อนต�่ำ และมีนิเกิลผสมอยู่ต�่ำกว่า เมื่อเทียบกับเกรด 304 ในบางครั้งพบว่า “แม่เหล็ก กลับดูดไม่ติด” ก็เป็นไปได้เช่นกัน ดังนั้นการจะฟันธงว่าสเตนเลสแท้ หรือ สเตนเลสดีเท่านั้นที่แม่เหล็กดูดไม่ติด จึงไม่เป็นเรื่องจริงเสมอไป กลุ่มมาร์เทนซิติค เป็นสเตนเลสกลุ่มที่สามารถชุบแข็งได้ และ “แม่เหล็กดูดติด” เกรดสเตนเลสที่เรารู้จัก เช่น เกรด 410, 420F, 420J2 สเตนเลสกลุ่มนี้ มีความแข็งแรงสูง เหมาะส�ำหรับ งานที่รับภาระมาก ทนต่อการสึกหรอ กลุ่มดูเพล็กซ์ เป็นสเตนเลส เรียกให้เข้าใจง่ายก็คือ เป็นกลุ่มลูกผสมระหว่างกลุ่ม 1 และ 2 (ออสเทนนิติค และ เฟอร์ริติค) และ “แม่เหล็กดูดติด” กลุ่มนี้มีข้อดีในเรื่องความ แข็งแรงสูงในขณะที่น�้ำหนักเบาขึ้น มีความต้านทานการกัดกร่อน สูง แต่มีราคาค่อนข้างสูง เช่น เกรด 2205, 2207 เป็นต้น กลุ่มชุบแข็งพรีซิพิเทชั่น สเตนเลสในกลุ่มนี้ “แม่เหล็ก ดูดติด” จะมีความแข็งสูงหลังการชุบแข็งสองขั้นตอนโดยการชุบน�้ำ จากอุณหภูมิ 1050 เซนติเกรด ตามด้วยการบ่มที่อุณหภูมิต�่ำ เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มนี้เหมาะกับการใช้งานที่ต้องการการทนต่อการ เสียดสี น�ำมาท�ำวาล์ว ความแข็งของเหล็กเกรดนี้ได้จากโครงสร้างมาร์เทน ไซต์จากการเกิดการตกตะกอน (Precipitation) ของทองแดง จะเห็นได้ว่า การที่ “แม่เหล็กดูดติด” ไม่ได้เป็นการตรวจสอบที่จะฟันธงได้เลย ว่าส เตนเลส ชิ้นนั้นๆ จะเป็นสเตนเลสแท้หรือไม่แท้ การตรวจสอบค่าเคมีที่เรียกว่า “สเปคโตรมิ เตอร์” จะยืนยันค่าความเป็นสเตนเลสได้แม่นย�ำมากกว่า ซึ่งปกติผู้ผลิตที่มีมาตรฐานจะสามารถให้เอกสาร ใบรับรองให้ลูกค้าอยู่แล้ว ดังนั้นครั้งต่อๆ ไป ผู้ซื้อที่ฉลาดอย่างเรา ขอเอกสารใบรับรอง (Inspection Certificate) ซึ่งจะยืนยันเกรด รายละเอียดค่าเคมีของสเตนเลส โดยเราสามารถน�ำมาตรวจสอบเทียบเคียงกับ มาตรฐานระดับนานาชาติ เช่น JIS (ญี่ปุ่น), AWS(อเมริกา), DIN(ยุโรป) น่าจะชัวร์ และไม่มั่วนิ่ม มากกว่าถือ แม่เหล็กไปดูดผิวสแตนเลสเป็นไหนๆ •


•28

เยี่ยมร้านค้า


29

ด้วยการสั่งสมประสบการณ์มายาวนานถึง 40 ปี พร้อม ร้านสาขาย่อยกว่าอีก 10 สาขา ที่มาช่วยการันดีความ ส�ำเร็จของ บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ�ำกัด ที่เดินหน้าบุก ตลาดด้านออกแบบก่อสร้าง ครอบคลุมงานออกแบบหลัง คาเมทัลชีท โครงสร้างเหล็ก รางน�้ำฝนลูกหมุนระบาย อากาศ งานตกแต่งเกี่ยวกับสแตนเลสทุกชนิด ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร รวมถึงมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง ท�ำให้สร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด ควบคุม การท�ำงานโดยเจ้าของร้าน คุณภัทรา วัชรินทร์พร หรือ “เจ้เล็ก” เจ้เล็กได้เล่าถึงการท�ำงานในสมัยก่อตั้งให้เราฟังว่า “เดิมทีร้านของเราได้เริ่มต้นจากงานบัดกรีก่อน ในสมัยนั้น เครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ค่อยทันสมัย ลูกจ้างก็ไม่มี ท�ำ กันเอง ใครมาจ้างก็พยายามท�ำงานอย่างประณีตที่สุด ท�ำให้เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก จึงมีงานด้าน ออกแบบก่อสร้างเข้ามาเรื่อยๆ” “ในเรื่องสินค้า เรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพ เพื่อน�ำมาตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้า เช่น ในปัจจุบันนี้เรามีการขยายรูปลอนหลังคาเมทัลชีท มากกว่า 20 รูปลอน เพื่อน�ำเสนอเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ช่าง สถาปนิก หรือวิศวกร ในขณะเดียวกัน การท�ำงานใน ธุรกิจออกแบบก่อสร้าง การบริการและความใส่ใจลูกค้าก็ เป็นเรื่องส�ำคัญ ร้านของเรายึดหลักการบริการด้วยใจ ไม่ เลือกลูกค้า แนะน�ำให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนพนักงานติด ตั้งของเราทุกคนต้องผ่านการอบรมมาตรฐาน ISO 9001: 2008 เพื่อมาตรฐานการท�ำงานที่มีคุณภาพ” เจ้เล็ก กล่าวต่อว่า “การก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักในวงการ ก่อสร้างไม่ใช่เรื่องง่าย อุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นตลอด เวลา แต่เราต้องใช้สติ ความเพียรพยายาม ขยันและตั้งใจ จริง รู้จักพัฒนาต่อยอดผลงานออกไปเรื่อยๆ ให้รู้จักในวง กว้าง ซึ่งร้านของเราเองก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายฐานการผลิต เพิ่มเครื่องรีดสเตนเลส รวมถึงเพิ่มเครื่องจักรให้เพียงพอ ต่อความต้องการของลูกค้า และในอนาคตก็อาจขยายไป สูตลาดต่างประทศอีกด้วย” •

คุณภัทรา วัชรินทร์พร (เจ้เล็ก)


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

•30

อลูมิเนียมลายไม้


31


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ •32


33

อลูมิเนียมลายไม้


•34

มุมสเตนเลส อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

ฉบับที่ผ่านมาท่านคงได้เคล็ดลับที่ไม่ลับ 10 อย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ส เตนเลสไปแล้ว จะเห็นว่า ถ้าเรารู้จักสเตนเลสและเข้าใจในความเป็นสเตนเลส ว่าจะใช้งานอย่างไร ดูแลรักษาอย่างไรถึงจะถูกวิธีนั้น ก็จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ส เตนเลสของเรานั้นสามารถใช้งาน คงทนอยู่กับเราไปนาน ๆ โดยยังคงสภาพ เหมือนใหม่ และน่าใช้งานตลอดเวลา มาในฉบับนี้เราคงกลับมาศึกษาเกี่ยวกับ กรณีศึกษาการเกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของสเตนเลส ฉบับนี้ ลองมาดูกรณีการเกิดสนิมบริเวณจุดรอยเชื่อมต่อของสเตนเลสบ้างครับ สาเหตุการเกิด : • การเชื่อมโดยปรับแรงดันอาร์กอนน้อย หรือมากเกินไป • มีฟองอากาศ หรือตามดในแนวรอยเชื่อม • การป้อนลวดเชื่อมไม่สม�่ำเสมอ ในกรณีช่องว่างระหว่างจุดที่จะเชื่อม ห่างเกินไป • การเจียรรอยตามดบนแนวเชื่อมออกไม่หมด • ช่างเชื่อมยังไม่มีความช�ำนาญในการเชื่อม ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 2 มาจากกระบวนการแปรรูป (ช่าง) วิธีการแก้ไข : • ควรตรวจเช็คระดับแรงดันแก๊สในถังอาร์กอน อย่างให้ต�่ำจนไม่ สามารถป้องกันการแทรกตัวของออกซิเจน ในขณะที่สเตนเลสหลอมละลาย • ควรป้อนลวดเชื่อมให้อยู่ในโซนที่แก๊สอาร์กอนคลุมอยู่ ปรับแรงดันแก๊สอาร์กอนให้อยู่ในระดับการไหลพอดี 5-6 ต่อ นาที เพราะถ้าระดับแรงดันแรงเกินไปจะท�ำให้สิ้นเปลื้อง อีกทั้งการกระเพื่อมในบ่อหลอมสเตนเลสปั่นป่วน • อย่าเปิดพัดลมผ่านบริเวณที่ท�ำการเชื่อม เพราะจะท�ำให้แก๊สอาร์กอนกระจายทิศทางออกจากจุดควบคุมการเชื่อม ออกซิเจนจะแทรกตัวเข้าท�ำปฏิกิริยาในบ่อหลอมได้ • อย่ายกหัวเชื่อมออกจากแนวเชื่อมทันทีเมื่อเชื่อมเสร็จ ควรปล่อยให้แก็อาร์กอนตัดการท�ำงานเสียก่อน เพื่อป้องกัน การเป็นตามดในจุดสุดท้ายของการเชื่อม • การเก็บรอยเชื่อมควรเก็บเป็นขั้นตอนตั้งแต่ ใบทราย สก๊อตไบร์ จนถึงการปัดเงาด้วยผ้ายืนส์ อย่าข้ามขั้นตอน อย่าใช้ใบเจียร์ ใบทรายซ้อนที่ใช้กับงานเหล็กมาปนกับงานสเตนเลส ควรใช้ใบเจียร์ที่ท�ำจากทรายซิลิก้าจะปลอดภัย ที่สุด (สีแดง หรือเขียว) • การใช้น�้ำยา หรือเจลล้างรอยเชื่อม จะต้องล้างโดยการจุ่มแช่ หรือฉีดน�้ำผ่านจะดีที่สุด • พัฒนาทักษะการเชื่อม จะท�ำให้ปัญหาการเกิดสนิมที่รอยเชื่อมน้อยลง


35


•36

รอบรู้งานช่าง

สนิมขาว (White rust หรือ white storage stain) เกิดจากการท�ำปฎิกิริยาระหว่างสังกะสีที่ชุบมาไม่ได้ มาตรฐานกับความชื้น ท�ำให้สังกะสีกลายเป็นขุ่ยสีขาวขึ้น ตามชิ้นลวดแล้วรุกรามไปทั่ว แล้วจะเริ่มขึ้นสนิมแดง ​ สนิมขาว เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลหะที่ถูกชุบ ด้วยสังกะสี (Hot-Dipped Galvanized) สัมผัสกับน�้ำ บริสุทธิ์ หรือละอองน�้ำ ท�ำให้สังกะสีที่ยังไม่ท�ำปฏิกิริยา กับคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดปฏิกิริยากับน�้ำ เป็นรูปแบบ สังกะสีไฮดรอกไซด์ ซึ่งไม่เสถียร (ไม่คงรูป) มีลักษณะ เป็นออกไซด์สีขาว หรือรอยด่างสีขาว ด้วยเหตุนี้จึงต้องใช้ โครเมตมาท�ำการเคลือบผิวระหว่างที่มีการชุบกัลวาไนซ์ ใหม่ๆ เพื่อรอให้สังกะสีฟอร์มรูป Oxide กับ คาร์บอนไดออกไซด์สมบูรณ์ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดไฮ ดรอกไซด์ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น

สาเหตุของการเกิดสนิมขาว สนิมขาวเกิดจากการออกซิเดชั่น(Oxidation) ระหว่าง สังกะสีที่ชุบมาไม่ดีกับความชื้นในอากาศ ซึ่งเกิดที่ กระบวนการขั้นตอนการชุบสังกะสี ได้แก่ • การเตรียมผิวโลหะ ที่จะน�ำไปชุบหากไม่สะอาดท�ำให้ สังกะสีเกาะตัวชิ้นงานไม่ได้พอและหลุดออกในภายหลัง • การเตรียมสังกะสี หากไม่ได้คุณภาพ สารซิงค์มีสัดส่วน ทางเคมีไม่เหมาะสมท�ำให้ กันสนิมไม่ได้ดี • ละเลยขั้นตอนการชุบสังกะสี ในขั้นตอนนี้มีความส�ำคัญ มาก ผู้ควบคุมดูแลต้องควบคุมระยะเวลาการจุ่มลวดแรง ดึงลงในบ่อสังกะสีเหลว, อุณหภูมิของบ่อสังกะสีต้อง เหมาะสมไม่ร้อนน้อยหรือมากเกินไป • การจัดเก็บภายหลังการชุบ ต้องแห้งสนิทไม่ให้เกิดการ ออกซิเดชั่นกับความชื้น จนกว่าสังกะสีจะฟอร์มตัว สมบูรณ์ หากขั้นตอนใด ขั้นตอนหนึ่งหย่อนมาตรฐาน ก็ท�ำให้ เกิดสนิมขาวได้เลย ป้องกันและหลีกเลี่ยงการเกิดสนิมขาว • เก็บงานชุบ Hot-Dipped Galvanized แล้วให้อยู่ในที่ แห้งและอากาศถ่ายเทสะดวก • ไม่ให้เกิดน�้ำขัง กับชิ้นงานที่มีการชุบใหม่ๆ • ป้องกันผิวชิ้นงานที่ชุบกัลวาไนซ์ โดยการเคลือบผิวชิ้น งานด้วยโครเมตเพื่อป้องกันการสัมผัสกับอากาศ หรือ ความชื้นในอากาศ


37

ระดับปัญหาของสนิมขาว การแบ่งระดับการเกิดปัญหาของสนิมขาว สามารถแบ่งตามความรุนแรงของการเกิดสนิม ขาวได้ดังนี้ 1. ระดับเล็กน้อย มักเกิดขึ้นส�ำหรับงานที่ชุบ Hot-Dip Galvanizedใหม่ๆแล้วโดนละอองฝนท�ำให้เกิดส นิมขาวเล็กน้อย ซึ่งสามารถแก้ปัญหาโดยการขัดผิวชิ้นงาน ท�ำให้สนิมขาวหลุดออกจาก ชิ้นงานได้ หลังจากนั้นท�ำให้แห้ง และเก็บไว้ในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 2. ระดับปานกลาง การเกิดปัญหาระดับนี้เป็นการเกิดปัญหาที่สามารถมองเห็นสนิมขาวได้เด่นชัด รอย สนิมขาวมีรอยใหญ่และคล�้ำขึ้นมีผลต่อความหนาชิ้นงานอาจท�ำให้ความหนาของสังกะสี ถูกท�ำลายไปแต่ไม่เกิน 5 % ซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้โดยการขัดผิวด้วยแปรงลวดบริเวณที่ เป็นสนิมขาวให้หมดแล้วเช็ดด้วยผ้าที่ชุบด้วยสีอลูมิเนียม 3. ระดับรุนแรง การเกิดสนิมขาวระดับนี้จะมีลักษณะรุนแรงเป็นสีเกือบด�ำ และแสดงอาการเกิดสนิม แดง ควรมีการตรวจสอบความหนาของสังกะสี การแก้ไขสามารถท�ำได้ดังนี้ - ขัดผิวโดยใช้แปรงลวด แปรงบริเวณที่เป็นสนิมขาวให้หมด - ป้ายสี Epoxy Zinc Rich ให้เป็นฟิล์มบางๆ ที่มีความหนาอย่างน้อย 100 ไมครอน 4. การ Re-passivate ที่ผิว Hot-Dip Galvanized หากการเกิดสนิมขาวมีการเกิดขึ้นและยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง การ Re-passivate หรือการ Passivate อีกครั้งจึงเป็นทางเลือกที่ดี โดยการขัดผิวบริเวณที่เกิดสนิม ขาวแล้วล้างด้วยสารละลาย 5% Sodium Dichromate, 0.12 Sulphuric acid ​การเกิดสนิมขาวเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดหลังชุบสังกะสี ซึ่งเป็นผลจากการจัดการ และจัดเก็บ ผลิตภัณฑ์ การเกิดสนิมขาวไม่ได้เกิดจากกระบวนการชุบกัลวาไนซ์ แต่เกิด ขึ้นในช่วงหลังการชุบจนถึงการส่งมอบให้ลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องมีการดูแล จัดการและท�ำให้เกิดผลกระทบจากสนิมขาวให้น้อยที่สุด ปัจจุบันสามารถป้องกันเบื้องต้น โดยการใช้ Chromate เคลือบผิว Hot-dip Galvanized


•38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MAKITA 2414 NB

แท่นตัดไฟเบอร์ขนาด 14” แท่นตัดไฟเบอร์ MAKITA รุ่น 2414 NB 14 นิ้ว รูปทรงแข็งแรงทนทาน ก�ำลัง ไฟฟ้า 2,000 วัตต์ ขนาดเครื่อง 500 X 280 X 600 มม. ใช้ส�ำหรับตัดเหล็กหรือ โลหะตามขนาดที่ต้องการ มือจับออกแบบเป็นรูปตัว D ให้เข้ากับสรีระศาสตร์ เพื่อการควบคุมที่คล่องตัว จับถนัดมือ ใช้งานสะดวกระหว่างท�ำงาน มี ความเร็วรอบตัวเปล่า 3,800 rpm เพิ่มความปลอดภัยด้วยปุ่ม Lock ป้องกัน อันตรายจากการเปิดใช้งานโดยไม่รู้ตัว สามารถปรับองศาการใช้งานได้ 3 ระดับ ซ้าย-ขวา และ 45๐ ประสิทธิภาพที่มากกว่าด้วยตัวหนีบโลหะ คุณภาพดี สามารถตัดชิ้นงานซ�้ำได้อย่างรวดเร็ว ปรับระดับความลึก ได้ตามต้องการ พร้อมที่เก็บประแจหยิบใช้สะดวก ถือเป็นแท่นตัด ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสมบูรณ์แบบ •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dremel Moto-Saw MS 20

เลื่อยฉลุไฟฟ้าพร้อมแท่น เลื่อยฉลุไฟฟ้าพร้อมแท่นเดรเมล MS 20 เป็นเครื่องมือกระทัดรัดและง่าย ต่อการตัดงานลักษณะต่างๆ แม้กระทั่งงานรายละเอียดเล็กๆ สามารถตัดได้ บนวัสดุที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ไม้ พลาสติก ลามิเนต และโลหะ เลื่อยฉลุไฟ ฟ้าเดรเมลพร้อมแท่นมีตัวล็อคฐานที่สามารถติดตั้งเข้าไปในโต๊ะท�ำงานอย่าง ง่ายดาย เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีระบบล็อคใบเลื่อยแบบ อัตโนมัติ ท�ำให้เปลี่ยนใบเลื่อยง่าย และได้แรงดึงที่เหมาะสมกับการใช้งาน ใน ส่วนตัวเครื่องสามารถถอดออกจากแท่น และปรับใช้เป็นเลื่อยฉลุไฟฟ้าน�ำออก ไปตัดชิ้นงานที่ต้องการได้ ประสิทธิภาพการท�ำงานที่สูงขึ้นด้วยปุ่มปรับระดับ ความเร็ว ส�ำหรับการตัดบนวัสดุที่หลากหลายอย่างเหมาะสม พร้อมมีท่อต่อดูด ฝุ่นที่ช่วยให้เครื่องมือสะอาดและเพิ่มความปลอดภัยในการท�ำงาน •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

F30 SKIL Pneumatic Nailer 8883

เครื่องยิงตะปูลม เครื่องยิงตะปูลมอเนกประสงค์ F30 SKIL Pneumatic Nailer รุ่น 8883 เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการท�ำงานด้วยแรงดัน 6-8 บาร์ จุตะปูได้ 100 ดอก เส้นผ่าศูนย์กลางของตะปู เกจ 18 (1.0*1.27 มม.) ความยาวที่สามารถใช้ได้ 10-30 มม. มาพร้อมชุดลิ้นที่ทนทานมากขึ้นจากการผลิตแบบพิเศษ ช่วยให้ ท�ำงานได้ต่อเนื่องยาวนาน และถูกออกแบบมาให้มีน�้ำหนักเบากว่าเครื่องมืออื่นๆ ในท้องตลาดถึง 25% มั่นใจในความปลอดภัยด้วยส่วนหัวที่แคบ และมีระบบ นิรภัยเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันอันตรายในการใช้เครื่องมือระหว่างท�ำงาน และ ป้องกันการใช้งานอัตโนมัติโดยไม่รู้ตัว นอกจากนี้ยังมีแถบสีบอกสถานะเมื่อลูก ตะปูใกล้หมด ท�ำให้หมดกังวลเรื่องการท�ำงาน •


39

ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมลายไม้ ก�ำลังเป็นที่ได้รับความ นิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่ด้วยหน้ากว้างที่มีอยู่เพียง 2 ขนาดเท่านั้น คือ 2” และ 4” จึงท�ำให้การออกแบบ สร้างสรรค์งาน ยังมีอยู่ในข้อจ�ำกัดอยู่บ้าง ด้วยการสรรหานวตกรรมใหม่ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง ของ TN จึงได้น�ำแบบหน้ากว้าง 3/4” หรือที่เรียกใน วงการช่างว่า ขนาด 6 หุน ท�ำให้มีหน้าตัดเป็น สี่เหลีั่ ยมจัสตุรัส เพื่อเป็นทางเลือกในการออกแบบสร้างสรรค์ อย่างไม่มีขีดจ�ำกัด เพิ่มมาอีกหนึ่งขนาด สู่ท้องตลาด วงการก่อสร้างเป็นเจ้าแรกของประเทสไทย

และจากมุมมองและแนวคิดของ TN เพื่อการพัฒนา ให้มีนวตกรรมใหม่ๆ ของวัสดุ-อุปกรณ์ ในวงการ ก่อสร้าง จึงได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ก�ำลังจะมาวางสู่ท้อง ตลาด อีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ ในเร็วๆ นี้


•40

............................................................ THAILAND FURNITURE SHOW 2015 10-18 ม.ค 58 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  งานแสดงสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าอลังการที่สุด ที่ ระดมผู้ประกอบการและผู้ผลิตใน อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และเครื่อง ใช้ไฟฟ้า รวมถึงผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไทย เพื่อความ หลากหลาย แปลกใหม่ ให้เลือกซื้อได้ ครบทุกความต้องการเพื่อการตกแต่ง บ้านอย่างเต็มที่ ............................................................ เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2558  Thailand Tourism Festival 2015

14-18 มค. 2558 @ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร พร้อมถ่ายทอดสดพิธีเปิด โดยก�ำหนด ให้มีขบวนแห่ตั้งแต่บริเวณถนนราช ประสงค์ไปจนถึงสวนลุมพินี สามารถ ช่วยสร้างการรับรู้ เรื่องการท่องเที่ยว และเตรียมจัดโครงการเรียนรู้เส้นทาง ท่องเที่ยวชุมชนตามรอยโครงการพระ ราชด�ำริ เพื่อให้แนวคิดท่องเที่ยววิถี ไทยสามารถกระจายเข้าถึงกลุ่มเป้า หมายทุกกลุ่มมากขึ้น ............................................................ Motor Showcase 2015 22-28 มค. 58 @ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน งานแสดงรถยนต์และการตกแต่ง รถยนต์ พร้อมเลือกซื้อรถยนต์และ อุปกรณ์เครื่องมือ ในราคาที่คุณพอใจ พบกับค่ายรถชั้นน�ำมากมาย พร้อม กับสิทธิพิเศษ แคมเปนมากมายจาก ค่ายรถชั้นน�ำ เมื่อจองรถภายในงาน

ปฎิทินข่าว

............................................................ Bangkok Motorbike Festival 2015 ครั้งที่ 7 28 มค.-1 กพ. 2558 @ Central World งานจัดแสดงรถมอเตอร์ไซค์ และ จ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับคนรัก มอเตอร์ไซค์จากร้านค้า และผู้ จ�ำหน่ายสินค้าชั้นน�ำต่างๆ โดยมีทั้ง อะไหล่รถ, อุปกรณ์ตกแต่ง, อุปกรณ์ ป้องกัน, เครื่องแต่งกาย ลดแลกแจก แถม พร้อมโปรโมชั่นมากมาย ............................................................ THAILAND HOME BUILDERS & MATERIAL FAIR 2015 28 มค.-1 กพ. 2558 @ ฮอลล์ 3-4 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ครบเครื่องเรื่องบ้านและวัสดุก่อสร้าง พบบริษัทรับสร้างบ้านชั้นน�ำจากทั่ว ประเทศ ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม วัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์และเทคโนโลยี่ ก่อสร้างที่ทันสมัยจากผู้ประกอบการ ชั้นน�ำทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ............................................................ Thailand Industrial Fair 2015 5-8 กพ. 2558  @ ไบเทค บางนา พบกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ชั้นน�ำ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย และอาเซียนที่เพิ่มสูงขึ้น เพิ่มโอกาส ทางธุรกิจ การเปิดเสรีความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจการค้า ระหว่างชาติ อาเซียน (AEC) อย่างเต็มตัว

............................................................ Food Pack Asia 2015 5-8 กพ. 2558 @ ไบเทค บางนา “Food Pack Asia 2015” เป็นเวที การค้าส�ำคัญส�ำหรับนักธุรกิจและผู้ค้า ในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนัก อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อีกทั้ง ยังช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อน อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและ อุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้บรรลุ เป้าหมาย ประสบความส�ำเร็จและยืน หยัดได้อย่างแข็งแกร่งทั้งในตลาด อาเซียนและตลาดโลก  ............................................................ JAPAN EXPO 2015 6-8 กุมภาพันธ์ 2015 @ สยามพารากอน เป็นสะพานเชื่อมต่อไทยและญี่ปุ่นใน ทุกด้าน ทั้งเทคโนโลยี ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร ความบันเทิง การ ท่องเที่ยว การศึกษา การท�ำงาน เป็นต้น รวมทุกเรื่องราวของญี่ปุ่น ทั้ง ส่วนแนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และการรับสมัครพนักงานบริษัทญี่ปุ่น ในไทย รับรองการจัดงานจากสถาน เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำ ประเทศไทย ............................................................ Bangkok Expo 2015 7-15 กุมภาพันธ์ 2558 @ เมืองทองธานี Hall 1-4 ลด ดีเดย์ ครั้งยิ่งใหญ่ ต้อนรับปีใหม่ ในงานจะจัดแสดงทั้งเฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องเสียง, แฟชั่น


•42

คมช่างไอที

สวัสดีครับ ฉบับนี้ขอแนะน�ำเครื่องมือช่างอีกตัว นึง เป็นฟังก์ชันเสริมที่แอบซ่อนอยู่ใน แอพฯ เข็มทิศ (Compass) ที่มีมาในเครื่องของ iPhone อยู่แล้ว โดยปกติแล้ว แอพฯ เข็มทิศใน iPhone มักจะ ถูกมองข้ามเสมอ และแทบจะไม่ได้ใช้งาน แต่สิ่งที่มี ในแอพฯ เข็มทิศ ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ ฟังก์ชันระดับน�้ำ หรือ แอพฯที่ช่วยในการวัดความเอียงของพื้นราบ นั่นเอง วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ ที่เหมือนไม้วัดระดับ ทั่วไป

แนวตั้ง

แนวนอน

แนวราบ เมื่ออยู่ในระนาบที่เท่ากัน ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว มองเห็นได้อย่างชัดเจน เป็นแอพฯ เครื่องมือที่ช่วยแทนไม้วัดระดับได้เป็นอย่างดี ลองไปทดลองใช้กันดูนะครับ •


43

• ••• • ••• • ••• • •

••••••••••••••••••••• เปิดโลก Nano Block ผลิตภัณฑ์ อิฐบล็อกนาโน อิฐบล็อกนาโน (Nano Block) นวัตกรรมเพื่อการ ก่อสร้างรูปแบบใหม่ ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในสังคมปัจจุบัน ที่ก�ำลัง ประสบปัญหาค่าวัสดุอุปกรณ์สูงลิ่ว แรงงานหายาก ราคา แพง และฝีมือไม่ได้มาตรฐาน วัสดุไม่ช่วยประหยัด พลังงาน ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่แข็งแรง ทนทานพอที่จะรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ได้ เช่น พายุ น�้ำ ท่วม ความร้อน ความร้อน ความหนาว และอื่นๆ การออกแบบของอิฐบล็อกนาโน จะเป็นคอนกรีต แบบเปียก (Wet Process) เพื่อให้แข็งแรงทนทาน ไม่ดูด ซึมน�้ำ กันเสียงได้ดี สามารถใช้วัสดุและแรงงานท้องถิ่น โดยไม่จ�ำเป็นต้องพึ่งเครื่องมือหรือโรงงานขนาดใหญ่ ตัว บล็อคเป็นเดือยด้านบนและล่าง ท�ำให้ง่ายในการก่อผนัง ช่วยรับแรงด้านข้างได้เป็นอย่างดี และสามารถก่อเองได้ โดยไม่ต้องใช้ช่างก่อสร้าง ด้านตัวบล็อกถูกพัฒนาให้มีรูกลวงตรงกลาง ท�ำให้ เป็นฉนวนกันความร้อนเพิ่มขึ้นหรือใส่วัสดุฉนวนกันความ ร้อนเพิ่มเติมได้ในราคาถูก เช่น ทรายหยาบ หรือเพอร์ไลท์ เป็นต้น นอกจากนี้อิฐบล็อกนาโน ยังถูก ออกแบบให้เป็นระบบการก่อสร้างแบบโมดูลล่าร์ เพื่อ ให้การก่อสร้างลดการเสียเศษวัสดุ และท�ำงานได้รวดเร็ว ขึ้น ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจส�ำหรับวงการก่อสร้าง ที่จะช่วยให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และยังช่วยลด ต้นทุนได้ดีอีกด้วย • Lomography LC-A 120 ของเล่นชิ้นใหม่ส�ำหรับคนมีสไตล์ สาวกกล้องโลโม่ต้องถูกใจอย่างแน่นอน เมื่อกล้องฟิล์มรุ่นคลาสสิคอย่างโลโม่ “LC-A” ที่ผลิตขึ้นและได้รับความนิยม ตั้งแต่ปี 1984 กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง และคลอดน้องใหม่ที่มีชื่อว่า “LC-A 120” โดยเจ้ากล้องโลโม่ตัวนี้สามารถโหลด ฟิล์มขนาด 120 (ฟิล์มที่ขนาดใหญ่ขึ้นมาจาก 135 หนึ่งม้วนจุได้ 12 รูป ส่วนมากใช้กับกล้อง Medium Format) และยัง คงเป็นระบบ Automatic พร้อมเลนส์มาตรฐานที่บรรดาสาวกโลโม่เชื่อใจได้ และสิ่งที่ท�ำให้ LC-A เหนือกว่ากล้องป๊อก แป๊กธรรมดาทั่วไปคือ มันมีระบบ Zone Focus เป็นระยะๆ ได้อีกด้วย ส�ำหรับนักสะสมห้ามพลาดเลยทีเดียวเพราะเป็น รุ่น Limited Edition ท�ำออกมา 500 ตัวเท่านั้น ส่วนราคาขายอยู่ที่ $430 หรือเกือบๆ 14,000 บาทไทย ถือเป็นราคาที่ แรงพอดู ถ้าแต่ใจรักซะอย่างก็ถือว่าคุ้มค่า ข้อมูลเพิ่มเติม : http://microsites.lomography.com/lca-120/ •


•44

มุมกฎหมาย

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการเพิ่มมาตรา 11/1 ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการดังต่อ ไปนี้ 1) ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ 2) การทวงถามหนี้หรือสนับสนุนการทวงถามหนี้ซึ่ง มิใช่ของตน เว้นแต่ในกรณีที่เป็นหนี้ของสามี ภริยา บุพการี หรือผู้สืบสันดานของตน หรือ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น มีอ�ำนาจกระท�ำได้ตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใน กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เมื่อเดือน ธันวาคมที่ผ่านมานี้ ที่รัฐสภา ประชุมสภา และมีฐานะเป็นกรมราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน นิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ การทวงถามหนี้ พ.ศ. ... ในวาระ 2 และ 3 ซึ่งคณะ นายวรรณชัย บุญบ�ำรุง กรรมาธิการชี้แจงว่า สาเหตุที่ กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีการแก้ไขในเนื้อหา เพิ่มมาตรานี้คือเพื่อป้องกันไม่ให้ทหารและต�ำรวจเข้ามา ที่ส�ำคัญ อาทิ มาตรา 3 ก�ำหนดให้ “ผู้ทวงถามหนี้” ท�ำการทวงหนี้ แม้จะไม่ข่มขู่ แต่ก็ถือว่าไม่เหมาะสม และ หมายความว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สิ้นเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจ ถือเป็นการคุ้มครองลูกหนี้ จึงต้องตัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการ รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องเลย และหากเจ้าหน้าที่รัฐคนใด เล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี และเจ้าหนี้อื่นซึ่งมีสิทธิรับ หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท แต่เจ้า ช�ำระหนี้อันเกิดจากการก หน้าที่รัฐไม่รวมถึงเจ้าหน้าที่ ระท�ำที่เป็นทางการค้าปกติ สหกรณ์ หรือเป็นปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบ ด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และ ให้หมายความรวมถึงผู้รับมอบ อ�ำนาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้รับ มอบอ�ำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับ มอบอ�ำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจ ทวงถามหนี้ด้วย ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

ด้วยอ�ำนาจแห่งมูลหนี้เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้ การทวงหนี้โดยใช้วาจาสามหาวโอหังบังอาจ ขู่เข็ญอาฆาต ข่มขืนใจ ใช้ก�ำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะท�ำอันตราย ต่อร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน ให้ลูกหนี้ตกอยู่ในสภาพหวาดกลัว เป็นการทวงหนี้ที่ไม่ควรกระท�ำอย่างยิ่ง ยามปกติเจ้าหนี้กับลูกหนี้มีทั้งเกื้อกูลเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่กัน ในยามที่ลูกหนี้เผชิญปัญหาจะทวงหนี้ท�ำให้ลูกหนี้ได้รับความเสียหายไม่ได้ พวกทวงหนี้แบบนี้อาจถูกด�ำเนินคดี ทางกฎหมายข้อหา ข่มขู่ กรรโชกทรัพย์ หรือลักทรัพย์ได้ถ้าเอาทรัพย์ของลูกหนี้ไป โดยโดยปราศจากเหตุอันจะอ้างตาม กฎหมายได้ ในปัจจุบันได้มี พระราชบัญญัติการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรมมออกมาคุ้มครองลูกหนี้ที่เกิดจากการทวงหนี้ของ เจ้าหนี้เป็นการก�ำหนดการทวงหนี้ที่ไม่ให้ลูกหนี้ไดรับความเสียหายไม่เป็นการรบกวนสิทธิของลูกหนี้มากนักเช่นการ ก�ำหนดเวลาทวง วิธีการทวงเป็นต้นดั้งนั้นการทวงหนี้จึงต้องระมัดระวัง


45

แน่ละครับเมื่อผิดสัญญา เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ หนี้ เงินกู้ จ�ำนอง จ�ำน�ำ เช่า เช่าซื้อ ละเมิด ตั๋วเงิน เช็ค และอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน บ้าน คอนโด รถยนต์ ค่า สินค้า และอื่นๆ จะเป็นสัญญาของเอกชน หรือของรัฐ ปัญหาที่ตามมาคือถูกทวงหนี้ การทวงหนี้จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ ทวงหนี้ที่ถูกกฎหมาย กับทวงหนี้ที่ผิด กฎหมาย ทวงหนี้ที่ถูกกฎหมายพวกเจ้าหนี้มักจะต้อง ติดตามให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ หรือคืนทรัพย์สิน หรือให้ส่ง มอบทรัพย์ ที่ลูกหนี้เอาไปเจ้าหนี้สามารถที่จะทวงถาม ให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้ได้เพราะจะมีบทบัญญัติกฎหมายให้ สามารถท�ำได้ไม่ผิดกฎหมาย โดยการไปพบลูกหนี้ที่ บ้านเพื่อสอบถามเรื่องหนี้สิน หรือท�ำเป็นหนังสือ ทวงถามให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้อาจมอบอ�ำนาจให้ ทนายความท�ำหนังสือทวงหนี้แทนก็ได้ ยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อขอให้ศาลมีค�ำพิพากษาให้ลูกหนี้ช�ำระหนี้พร้อม ดอกเบี้ยค้างช�ำระและดอกเบี้ยผิดนัด เมื่อศาล พิพากษาแล้วก็บังคับคดีคือยึดทรัพย์สินของลูกหนี้มา ขายทอดตลาดช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษา เจ้าหนี้ไม่สามารถที่จะทวงหนี้จากลูกหนี้ได้ ถ้าเจ้า หนี้กระท�ำหรือพยายามที่จะกระท�ำหรือใช้ให้ผู้อื่นเป็นผู้ กระท�ำ ต้องถือว่าเป็นการกระท�ำผิดกฎหมายอาจถึง ขั้นต้องติดคุกและต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกหนี้ใน การกระท�ำเองหรือ ใช้ให้ตัวแทนหรือมอบอ�ำนาจให้ไป ทวงหนี้แทน เช่นข่มขู่ขืนใจขู่อาฆาต ใช้ก�ำลังท�ำร้าย เอาทรัพย์สินไปเฉยๆ เอาเจ้าพนักงานบังคับคดีหรือ ต�ำรวจมายึดทรัพย์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ฟ้องเท็จ คือไม่มีมูลหนี้แล้วหรือเอาสัญญากู้มาใส่ ตัวเลขที่ไม่เป็นจริงและลูกหนี้ไม่ได้ยินยอมด้วย การกระท�ำเหล่าหนี้กฎหมายถือว่าผิดเจ้าหนี้ไม่ สามารถที่จะกระท�ำได้และถ้าเจ้าหนี้ขืนไปกระท�ำและ การกระท�ำนั้นท�ำให้ลูกหนี้  ได้รับความอับอายต่อ สาธารณชน ท�ำร้ายร่างกายลูกหนี้ ท�ำให้เสียทรัพย์ อาจเป็นความผิดเข้าข่ายหมิ่นประมาท หรือท�ำร้าย ร่ายกาย เมื่อลูกหนี้ถูกฟ้องมีทางแก้ไขได้หลายทางครับ ให้ เข้าไปเผชิญหน้าต่อสู้ในศาล เอาความจริงๆไปบอกให้ ศาลทราบ และขอให้ศาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ยให้และจะขอ ผ่อนช�ำระตามที่เราสามารถจะช�ำระได้จริงๆ ซึ่งศาลก็ จะมีเมตตาพิจารณาให้ตามที่เห็นสมควรแต่ความจริงที่ จะบอกกับศาลว่ามูลหนี้นั้นเป็นมาอย่างไร ลูกหนี้จะ ต้องบอกด้วยว่ามีเอกสารหลักฐาน พยานบุคคล ที่เป็น ความจริงอย่างไร จะบอกด้วยปากอย่างเดียวไม่ได้ ศาลจะไม่เชื่อ ถ้าการไกล่เกลี่ยของศาลไม่เป็นผลเจ้า หนี้ไม่ยอมก็ต้องมีการด�ำเนินการฟ้องร้องต่อไป ถ้าเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ทวงหนี้ที่ผิดกฎหมาย ทั้งก่อน หรือหลังฟ้องก็ตาม ลูกหนี้สามารถฟ้องเจ้าหนี้เป็นคดี อาญาเพื่อเอาเจ้าหนี้เข้าคุกบ้างและฟ้องคดีแพ่งเพื่อ เรียกร้องค่าเสียหายก็ได้ ซึ่งอาจจะได้มาก หรือน้อย ขึ้นอยู่ความเสียหายผมน�ำเรื่องนี้มาเล่าเพราะเห็น ว่าการทวงหนี้ที่ผิดกฎหมายนั้นมีอยู่จริงผู้ท�ำต้องสังวร และอีกอย่างได้มีกฎหมายใหม่มาก�ำกับเกี่ยวกับการ ทวงหนี้เพิ่มขึ้นมาครับ •

ถาม ถอนผู้จัดการมรดกได้ไหมพี่ทนายค�ำถามแรกที่เจอกันคุณหนุ่ยถาม เขามีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 6 คน เมื่อ บิดาเจ้ามรดกถึงแก่กรรมทิ้งมรดกไว้จ�ำนวนหนึ่งทายาททั้งหมดตกลงยินยอมให้พี่ใหญ่ชายคนโต เป็นผู้จัดการมรดกโดย ค�ำสั่งของศาลจังหวัดนนทบุรี แต่ว่ามาถึงวันนี้ล่วงเลยมาร่วมสองปีครั้นทายาทคนที่ต้องการที่จะขายที่ดินที่ตนควรได้ตาม สิทธิในฐานะทายาทโดยธรรมผู้จัดการมรดกไม่จัดการขายให้และยังไม่ยอมแบ่งทรัพย์สินเงินทอง บังหนุ่ยมีปัญหาคาใจจะ ท�ำอย่างไรดี ตอบ ผู้จัดการมรดกมีหน้าที่ส�ำคัญคือการจัดท�ำบัญชีทรัพย์สินและท�ำรายงานแสดงบัญชีการจัดการ และแบ่งบันมรดกให้ เสร็จภายในหนึ่งปีนับที่เริ่มหน้าที่เป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม แต่หากเป็นการตั้งของศาลให้เริ่มนับแต่วันที่ได้ฟัง หรือถือว่าได้ฟังค�ำสั่งนั้นแล้ว ในกรณีนี้เวลาล่วงมาประมาณร่วมสองปียังไม่จัดการ ผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะร้องขอ ให้ศาลสั่งถอนผู้จัดการมรดก เพราะเหตุว่าผู้จัดการมรดกไม่ท�ำการตามหน้าที่ หรือเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควรก็ได้เรื่อง นี้หากผู้จัดการมรดกไม่ท�ำให้ สามารถที่จะถอนผู้จัดการมรดกได้ครับ • ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมาย มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com


•46

สุขภาพ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาของคุณพัชรีวรรณ อายุ 50 ปี “ดิฉัน เวลานอนกลางคืนมักเกิดตะคริวที่น่องอยู่บ่อยๆ และมีอาการปวดมากจนไม่สามารถขยับได้ อยากเรียนถามคุณหมอว่า โรคนี้เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ เพราะพี่ๆของดิฉันเป็นกันทุกคน ตะคริวเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะสามารถป้องกันไม่ ให้เป็นตะคริวได้อย่างไร” ตะคริวเป็นความผิดปกติที่ไม่รุนแรงถึง ขนาดท�ำให้เสียชีวิต แต่เกิดความปวดทรมาน อย่างรุนแรงในขณะที่เกิด และไม่เป็นโรคทาง พันธุกรรมครับ แต่ที่ครอบครัวคุณเป็นกันทุก คน คงเนื่องมาจากสุขนิสัยการด�ำรงชีวิตหรือ เป็นโรคที่เหมือนๆ กัน เช่น เบาหวาน ความ ดันโลหิตสูงเป็นต้น วันนี้หมอจะน�ำความรู้เรื่อง ตะคริวมาให้ท่านรู้จัก จะได้ไปปฏิบัติตัวเพื่อ แก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้ในอนาคต ตะคริว เป็นอาการที่เกิดจากการหดเกร็ง ของกล้ามเนื้อ อย่างเฉียบพลันรุนแรง และไม่ สามารถบังคับให้เกิดได้ คนที่เป็นตะคริวจะมี อาการกล้ามเนื้อเกร็งหรือหดตัว จะเกิดไปช่วง ระยะเวลาหนึ่งอาจเกิดไม่กี่วินาทีจนถึงหลาย นาที ขณะที่เกิดเราจะไม่สามารถใช้งานกล้าม เนื้อมัดนั้นได้หากไม่ได้รับการปฏิบัติแก้ไขที่ถูก ต้อง หลังจากเกิดตะคริวแล้วกล้ามเนื้อจะ ค่อยๆคลายตัวที่ละน้อยโดยไม่ต้องท�ำอะไร โดยมากจะเกิดที่กล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้อต้น ขาด้านหลังและด้านหน้า ส่วนกล้ามเนื้ออื่นๆ เช่น มือ เท้า ท้อง ฯลฯ ก็สามารถเกิดได้แต่ พบได้น้อย เป็นในทุกช่วงอายุ ทั้งเพศหญิง และชาย เกิดได้ทั้งเวลากลางวันที่ก�ำลังใช้ กล้ามเนื้อและกลางคืนช่วงที่นอนหลับพักผ่อน

สาเหตุการเกิดตะคริว ปัจจุบันยังไม่สามารถค้นพบสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดตะคริว แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ 1.ดื่มน�้ำน้อย ท�ำให้ร่างกายขาดน�้ำจึงสามารถท�ำให้เกิดตะคริว ปกติคนเราควรดื่มน�้ำเปล่าในปริมาณที่ไม่น้อยกว่า 2 ลิตรต่อวัน ปริมาณ 10-14 แก้ว ส�ำหรับกรณีที่คนๆนั้นไม่มีข้อห้ามทางการแพทย์ ที่ไม่ให้ดื่มน�้ำมากๆ 2.ร่างกายเสียสมดุลของเกลือแร่ ที่ส�ำคัญคือ เกลือแร่ โปแทสเซี ยม (Potassium) แมกนีเซียม (Magnesium) และแคลเซียม (Calcium) โซเดียม(Sodium) เช่น เสียเหงื่อมากจากการงาน การกีฬา หรืออากาศร้อน หรือจากโรคเรื้อ รังของอวัยวะที่ควบคุมเกี่ยวกับน�้ำ และเกลือแร่ของร่างกาย เช่น โรคไตเรื้อรัง 3.ผู้ที่มีสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ เจ็บป่วยเรื้อรัง โรคประจ�ำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดส่วนปลายตีบแข็ง โรคตับ โรคไต 4.ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลท�ำให้ปัสสาวะบ่อย ร่างกายและ กล้ามเนื้อขาดน�้ำ 5.ความล้าของกล้ามเนื้อจากการใช้งานติดต่อเป็นเวลานานเกิน ก�ำลังความสามารถหรืออาจเกิดจากการกระแทก ท�ำให้เกิดการฟกช�้ำ ต่อกล้ามเนื้อ หรือในคนที่ไม่ค่อยได้ออกก�ำลังกายยืดกล้ามเนื้อบ่อยๆ ท�ำให้เกิดการหดรั้ง กล้ามเนื้อได้ง่ายเมื่อมีการใช้กล้ามเนื้อนั้นมากเกินไป 6.ผู้ป่วยที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ประสาทและเส้น ประสาทที่ควบคุมการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อท�ำงานผิดปกติไป เช่น โรคเบาหวาน


47

กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดตะคริว ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ที่ทานยาขับปัสสาวะ นักกีฬา คนเล่นกีฬา ผู้มีอาชีพ ต้องใช้แรงงาน ที่อยู่กลางแดดและอากาศร้อนจัด และสุดท้ายคือ หญิงที่ ก�ำลังตั้งครรภ์ เนื่องจากระดับแคลเซียมในเลือดต�่ำ หรืออาจเกิดจากการ ไหลเวียนของเลือดไปที่ขาไม่สะดวกเนื่องจากน�้ำหนักท้องจะกดหลอดเลือด ขนาดใหญ่ในช่องท้อง ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดมายังกล้ามเนื้อขาไม่ดี อาการของตะคริว เริ่มแรกจะมีอาการกระตุกของกล้ามเนื้อต่อมา จะมีการหดรั้งเกร็ง คล�ำ ได้เป็นก้อนแข็งๆ เริ่มจากมีอาการปวดเพียงเล็กน้อยและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประมาณ 1-2 นาที หลังจากนั้นจะค่อยๆคลายอาการปวดลงและสามารถใช้ กล้ามเนื้อนั้นได้ตามปกติเหมือนเดิม ตะคริวเกิดขึ้นแล้วไม่มีอันตรายถึงชีวิต ยกเว้นในขณะว่ายน�้ำหรือขับรถซึ่งอาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ การรักษา 1.กรณีรู้สาเหตุ รักษาสาเหตุความเจ็บป่วยของโรคนั้นๆ 2.การดูแลตัวเองขณะเกิดตะคริวโดย - หยุด พัก การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดที่เกิดตะคริว ถ้าพยายาม ขยับเขยื้อนกล้ามเนื้อส่วนนั้นจะท�ำให้กล้ามเนื้อนั้นยิ่งแข็งตัวและปวดมากขึ้น -ตะคริวที่น่อง ให้นวดและยืด (Stretching) กล้ามเนื้อส่วนที่เกิดตะคริว เบาๆ โดยให้เหยียดหัวเข่าตรงด้านที่เกิดตะคริวแล้วกระดกข้อเท้าขึ้นหรือ เอามือจับเหยีอดปลายเท้าขึ้นจนกว่ากล้ามเนื้อจะคลายตัว -ตะคริวที่ต้นขาให้เหยียดหัวเข่าตรง ยกเท้าขึ้นให้พ้นจากเตียงเล็กน้อย และกระดกปลายเท้าลงล่าง ทิศทางด้านตรงข้ามกับหัวเข่า -ให้ท�ำการประคบอุ่นขณะกล้ามเนื้อมีการหดเกร็งมาก และประคบเย็น เพื่อช่วยบรรเทาความปวดเจ็บของกล้ามเนื้อ หากก้อนแข็งๆที่เป็นอยู่หายไปแล้ว แต่ยังมีอาการปวดอยู่ ให้ทานยาแก้ปวด พาราเซตามอล (Paracetamol)เพื่อช่วย บรรเทาอาการและถ้าไม่ดีขึ้นไม่หายหลังดูแลตนเองนานเกินกว่า 30 นาทีให้ไปพบ แพทย์


สุขภาพ •48

การป้องกันการเกิดตะคริว 1.ดื่มน�้ำเปล่าให้มากๆ อย่างน้อยวันละ 10-14 แก้ว หรือคิดเป็น ปริมาณตามน�้ำหนักดังนี้คือ น�้ำหนักตัว(กิโลกรัม) คูณกับ 44 ซีซี ตัวอย่างเช่น น�้ำหนัก 50 กก คูณ 44 จะได้จ�ำนวน 2200 ซีซี ใน กรณีที่ไม่ป่วยเป็นโรคที่ต้องจ�ำกัดน�้ำดื่มทางการแพทย์ เพื่อให้เพียงพอ กับปริมาณน�้ำที่ร่างกายเสียไป เช่น ท้องเสีย เหงื่อ หรือ ปัสสาวะมาก 2.ฝึกยืดกล้ามเนื้อส่วนที่เกิดตะคริวบ่อยๆอย่างสม�่ำเสมอ ท�ำวันละ 1-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 3-5 นาที ครั้งสุดท้ายของวันที่ฝึกยืดกล้าม เนื้อ ควรท�ำก่อนเข้านอน เพื่อลดการเกิดตะคริวช่วงกลางคืน 3.ส�ำหรับนักกีฬาและคนที่ออกก�ำลังกาย จะต้องเตรียมความพร้อม ของกล้ามเนื้อด้วยการอบอุ่น(Warm up)โดยการเดินเบาประมาณ 5 นาที การสร้างเสริมสุขภาพให้ปลอดจากการเกิดตะคริว เราควรจะ รับ ประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพออยู่ในที่ๆมีอากาศสดชื่น เป็นธรรมชาติอย่าอยู่แต่ในห้องแอร์มากเกิดไปโดยเฉพาะเวลากลางคืน ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอพอเหมาะกับวัย และสภาพร่างกาย ไม่ หักโหมจนเกินไป เนื่องจากตะคริวมักเกิดในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอและขาด การออกก�ำลังกายที่ดีพอ หลังออกก�ำลังกายควรดื่มน�้ำเปล่าเพื่อทดแทน แทนการสูญเสียเหงื่อ การฟื้นฟูสภาพ ตะคริวเป็นอาการเจ็บป่วยที่ไม่อันตรายรุนแรงและก่อให้เกิดความ พิการของร่างกาย แต่อาจจะมีผลกระทบด้านจิตใจของผู้ที่เกิดอากา รบ่อยๆ เมื่อถึงเวลานอนตอนกลางคืนจะมีความรู้สึกกังวล กลัว เวลาหลับ ไปแล้วเกิดตะคริวขึ้นมารบกวนการหลับนอนและครอบครัวในช่วงกลาง ดึก ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ดัง นั้นบทบาทของสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะสามี จะต้องท�ำหน้าที่คอย การสร้างเสริมจิตใจให้ภรรยาเข้มแข็ง ให้ปฏิบัติตัวตามวิธีการป้องกัน และการสร้างเสริมสุขภาพให้ปลอดภัยจากการเกิดตะคริว คุณหมอขอให้คุณพัชรีวรรณ หายจากอาการเป็นตะคริวโดยเร็ววันครับ • มีปัญหาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารคมช่าง หรือ E-mail : dsriam@kku.ac.th


สบายๆ สไตล์

•50

คมช่าง

นายสาระบันเทิง

สวัสดีปีใหม่ทุกๆ ท่านครับ วันที่ผมเขียนต้นฉบับ ในกลางเดือนธันวาคม 2557 อีกไม่กี่วันก็จะเปลี่ยนเป็น พ.ศ. 2558 อีกแล้วครับ หลายท่านคงวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว ไปท�ำบุญ เยี่ยมญาติพี่น้องกันแล้ว ฉบับนี้ผมพาไป เที่ยวแถบตะวันออก ที่จังหวัดจันทบุรีกันครับ ขับรถชมวิวเลียบชายหาดกันครับ ถนนเส้นนี้ ถือว่าเป็นถนนเลียบชายหาดที่สวยติดอันดับในภาคตะวัน ออก ถ้ามาจันทบุรีไม่มาขับรถหรือปั่นจักรยานเลียบชายหาดเหมือนกับมาไม่ถึง จันทบุรี ถนนเลียบ ชายหาดคุ้งวิมานหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า ถนนบูรพาชลทิต เป็นถนนเลียบชายหาดผ่าน หาดคุ้ง วิมาน อ่าวคุ้งกระเบน หาดแหลมสิงห์ ผ่านจุดชมวิวสวยๆ หลายแห่ง เช่น หาดแหลมสน ปาก แม่น�้ำจันทบุรี จุดชมวิวเนินนางพญา ฯลฯ ถนนเส้นนี้เป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวของ Dream destinations ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแนะน�ำให้มาเที่ยว ต้องบอกว่าวิว แถวเนินนางพญาสวยจริงครับ อากาศสบายๆ ในช่วงนี้น่าไปครับ มีรูปมาฝากกันครับ


51

ขับรถชมวิวชายหาดแล้วหิวแล้วมาจันทบุรี ต้องสั่ง แกงหมูใบชะมวง แต่ร้านที่คนต่างถิ่นไม่ค่อยรู้กัน ร้านข้าว แกงครับฟังดูธรรมดาต้องลองไปกินกัน ร้านข้าวแกงแสน ตุ้ง เจ๊วัลย์ ซอยวัดไผ่ล้อม ทีเด็ดของร้าน แกงป่าเนื้อ ต้อง บอกว่ากินแล้วเหงื่อออกศรีษะครับ ถ้าใครชอบกินรสชาติ จัดจ้านมาเลยครับแกงป่าแสนตุ้งจะเป็นน�้ำขลุกขลิก ที่ร้าน มีจ�ำหน่ายพริกแกงป่าด้วยซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้าน ครับปีใหม่นี้ขออวยพรให้ทุกท่าน พบแต่สิ่งดีๆ กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง สมปรารถนา แต่ที่ส�ำคัญ สุขภาพแข็งแรง ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ โชคดี มีชัย •


•52

พยากรณ์จักรราศี มกราคม

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน เรือ่ งการค้าขายของชาวราศีมงั กรในเดือนนีถ้ อื ว่าอยู่ใน เกณฑ์ดี แต่เป็นลักษณะของการฉายเดีย่ ว การเข้าร่วมหุน้ ส่วนหรือ การร่วมลงทุนดูจะไม่คอ่ ยสูด้ นี กั จะมีเรือ่ งให้ปวดหัวกังวลใจ ส่วน การงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสายการบังคับบัญชา ผูห้ ลักผูใ้ หญ่จะให้การ สนับสนุนเป็นอย่างดี การเงิน การเกิดโชคลาภอยู่ในเกณฑ์สงู มีโอกาสได้ของฝาก ของ ขวัญ เงินทองยังรับมาจ่ายไป ยังไม่มเี หลือเก็บสะสม นอกจากนี้ให้ ระมัดระวังเรือ่ งสุขภาพ อาจเกิดการเจ็บไข้ได้ปว่ ยได้ โดยเฉพาะโรค ทีเ่ กีย่ วกับทางเดินหายใจ ความรัก อยู่ในขัน้ น่าอิจฉาสุดๆ เพราะอยู่ในเกณฑ์ดตี ลอดทัง้ เดือน เหมาะแก่การเดินทางเพือ่ ท�ำกิจกรรมดีๆ ร่วมกัน ท่านทีย่ งั โสดมี โอกาสพบเนือ้ คูท่ อี่ ยู่ใกล้แค่ปลายนิว้

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน มีสภาพทีค่ อ่ นข้างน่าเบือ่ หน่าย อะไรทีด่ เู หมือนง่ายกลับ กลายเป็นเรือ่ งยาก จนเกิดความผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ อยูเ่ สมอ จะ ท�ำอะไรให้ละเอียดรอบคอบมากเป็นพิเศษ การงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ การสือ่ สาร การค้าขาย จะมีปญ ั หาขัดข้องมากวนใจ การเงิน จะมีเรือ่ งเสียเงินทีเ่ กินความคาดหมาย ค่าใช้จา่ ยมากกว่า ปกติ เดือนนีเ้ งินจะไม่สะพัดเท่าทีค่ วร ควรประหยัดและวางแผนการ ใช้จา่ ยล่วงหน้าเอาไว้กอ่ น เดือนนีอ้ าจจะท�ำให้อารมณ์ของท่านขุน่ เคืองไปบ้าง ลองใช้หนังสือธรรมะเป็นทีพ่ งึ่ ก็จะท�ำให้จติ ใจสงบลง ความรัก คนมีคคู่ วามรักอาจจะดูจดื ชืดไปซักหน่อย ควรเดินทางท่อง เทีย่ วไปเติมความสุขให้กนั และกัน ถ้าปล่อยไว้จะกลายเป็นความเบือ่ หน่ายได้ ส่วนคนโสดก็เหมาะแก่การเปิดใจให้คนใหม่ๆ ดูบา้ ง

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน เริม่ ต้นปีกอ็ อกตัวได้ดที เี ดียว โดยเฉพาะชาวราศีมนี ยังดู โดดเด่นและมากด้วยความสามารถอยูเ่ ช่นเคย หัวหน้าหรือผูห้ ลัก ผูใ้ หญ่ยงั คอยให้การสนับสนุน รวมถึงบริวารก็ยงั คอยหนุนน�ำอีกชัน้ หนึง่ ด้วย สรุปว่าเรือ่ งการงานหายห่วงเลยทีเดียว การเงิน เป็นเดือนทีท่ า่ นจะมีโชคน้อยใหญ่มากมาย แต่กม็ รี ายจ่าย อยูไ่ ม่นอ้ ย โดยเฉพาะรายจ่ายทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพ ในเดือนนีท้ า่ นต้อง ดูแลตัวเองให้มากเป็นพิเศษ ระวังการใช้จา่ ยฟุง้ เฟ้อ ควรประหยัด เก็บไว้เป็นทุนส�ำรอง ความรัก บรรยากาศโดยรวมถือว่าใช้ได้ หวานเป็นบางช่วง หึงหวง เป็นบางคราว ส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักกับคนที่ใฝ่ฝนั ไว้

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ในช่วงเดือนนีจ้ ะพบเจอกับงานทีเ่ ร่งด่วน แข่งขันกับเวลา แต่ทา่ นก็จะมีกำ� ลังกายและก�ำลังใจทีด่ ีในการเอาชนะผ่านพ้น อุปสรรคไปได้ ให้ระมัดระวังเรือ่ งการด่วนตัดสินใจ อย่าประมาท เพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ แต่โดยรวมแล้วถือเป็นเดือนทีโ่ ชควิง่ เข้ามาหาท่าน การเงิน ถือว่าออกสตาร์ทปีใหม่ได้อย่างสวยหรู จะมีลาภผลให้เห็น กันตัง้ แต่ตน้ ปี แต่กย็ งั ต้องระมัดระวังเรือ่ งการใช้จา่ ย เพราะเมือ่ รับมือซ้ายก็จะจ่ายออกมือขวาทันที แต่เป็นการจ่ายทีส่ บายใจ เพราะเสียเงินไปกับเรือ่ งทีช่ อบ เรือ่ งทีม่ คี วามสุข ความรัก คนมีคแู่ ล้วจัดอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี หากได้ชวนกันท�ำกิจกรรมทีม่ ี ประโยชน์ ดีกรีความสุขก็จะยิง่ เพิม่ ขึน้ ส่วนคนโสดไม่ตอ้ งน้อยใจ เดือนนีม้ เี กณฑ์พบรักในทีท่ ำ� งาน หรืองานอาจเป็นสือ่ กลางให้พบเจอ คูแ่ ท้กเ็ ป็นได้

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ภาพรวมในเดือนนีจ้ ะมีความเจริญงอกงาม มีเรือ่ งทีน่ า่ ยินดี โดยเฉพาะเกีย่ วกับคนในครอบครัว ส่วนการงานจะดูคอ่ นข้างชุลมุน วุน่ วาย เพราะจะมีอะไรหลายอย่างเข้ามาพร้อมๆ กัน ท่านต้องแก้ไข และเรียงล�ำดับความส�ำคัญให้ดี หากในระยะนีม้ ปี ญ ั หา ญาติสนิท มิตรสหายจะเป็นตัวช่วยทีด่ ที สี่ ดุ การเงิน มีเกณฑ์ทจี่ ะมีลาภ แต่ไม่ใช่ลกั ษณะทีเ่ ป็นตัวเงิน จะมุง่ เน้น ไปทางนามธรรมซะมากกว่า เช่น ได้ปญ ั ญา ได้ความรู้ หรือความคิด ความรูส้ กึ ทีด่ ี ความรัก ท่านทีค่ แู่ ล้วให้ระวังเข้าข่าย “รักแท้แพ้ระยะทาง” เพราะจะ มีปญ ั หาเกีย่ วกับการสือ่ สาร มีอนั ต้องจากลากันไปไกล ท�ำให้เป็น สาเหตุของรักร้าวได้ ส่วนท่านทีย่ งั โสด ช่วงนีค้ งต้องมโนไปคนเดียว ก่อน เพราะโชคยังไม่เข้าข้างท่านในเดือนนี้

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน ออกตัวได้ไม่คอ่ ยดีนกั หน้าทีก่ ารงานจะเจอเรือ่ งคาราคาซัง เป็นส่วนใหญ่ เรือ่ งเก่าๆ ก็ยงั เป็นปัญหาให้รำ� คาญใจ วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ควร รีบจัดการทุกเรือ่ งให้หมดภายในเดือนนี้ งานด้านเอกสารสัญญาต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะมีแววผิดพลาดสูง การเงิน เดือนนีจ้ ะมีรายจ่ายมากกว่าปกติทงั้ จ�ำเป็นและไม่จำ� เป็น ดังนัน้ ต้องวางแผนการเงินเอาไว้แต่เนิน่ ๆ โชคลาภเดือนนีย้ งั ไม่ ปรากฏ ให้งดการลงทุนเสีย่ งโชคเอาไว้กอ่ น เพราะได้ไม่คมุ้ เสีย ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้วอาจมีเรือ่ งบาดหมางใจกันบ้าง แต่พอปลาย เดือนไปแล้วทุกอย่างจะค่อยๆ ดีขนึ้ ท่านทีย่ งั โสดช่วงนีอ้ าจจะต้องทน เหงาไปก่อน อาจมีผา่ นเข้ามาให้ชมุ่ ชืน่ หัวใจบ้าง แต่กจ็ ะค่อยๆ เงียบ หายไป


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน การงานในเดือนนีจ้ ะยุง่ มากเป็นพิเศษ แต่กเ็ ป็นสัญญาณที่ ดีวา่ ยิง่ ท�ำมากก็ยงิ่ ได้มาก เป็นเดือนทีง่ านเข้าพร้อมๆ กับเงินทีม่ าก ขึน้ แนะน�ำว่าถ้ามีโอกาสเข้ามาให้รบั ไว้ให้หมดเท่าทีท่ า่ นจะสามารถ ท�ำได้ เพราะสิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นตัวท�ำเงินทีด่ ขี องท่านเลยทีเดียว การเงิน เป็นช่วงเก็บเกีย่ ว มีเกณฑ์ได้โชคลาภเข้ามาอย่างต่อเนือ่ ง ด้วยความขยันหมัน่ เพียรของท่านเอง ท่านทีค่ า้ ขายก็มเี กณฑ์ได้รบั ผล ก�ำไรเกินความคาดหมาย มีโอกาสได้รบั โชคเป็นของขวัญทีถ่ กู อก ถูกใจ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้วระยะนีจ้ ะเกิดความขุน่ ข้องหมองใจกันได้งา่ ย จะพูดจะจาอะไรก็ให้ถนอมน�ำ้ ใจกันเข้าไว้ ใช้เหตุผลเป็นทีต่ งั้ ส่วน ท่านทีย่ งั โสดคงต้องนอนหนาวไปคนเดียวซักพัก คนทีเ่ ข้ามาก็ยงั ไม่ ถูกใจ ให้รอคอยช่วงเวลาทีด่ อี กี นิด

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน อาจจะมีเรือ่ งน่าหงุดหงิดในระยะนี้ไปบ้าง แต่โดยรวมการ งานก็ยงั จัดว่าดี แต่กย็ งั ไม่ราบรืน่ ซะทีเดียว มีเกณฑ์การเกิดปัญหาที่ คาดไม่ถงึ โดยเฉพาะปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับคนหรือบุคลากร แต่ สุดท้ายท่านก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้แม้จะเล่นเอาเหนือ่ ยไปหน่อย ก็ตาม การเงิน มีโชคลาภเข้ามาบ้างประปรายให้พอตืน่ เต้น แต่กย็ งั ไม่ใช่ ช่วงเวลาทีด่ นี กั มีรายรับมากขึน้ แต่กม็ รี ายจ่ายที่ไม่สมดุลกัน ต้องมี การวางแผนการใช้จา่ ยอย่างรอบคอบ รวมถึงมีเกณฑ์การเสียทรัพย์ ให้กบั เรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง ความรัก อยู่ในเกณฑ์ทมี่ คี วามขัดแย้งกันสูง ต้องระมัดระวังเรือ่ งการ พูดจา หันหน้าเข้าหากันค่อยๆ แก้ปญ ั หา ส่วนท่านทีย่ งั โสดเป็นระยะ ทีจ่ ะหาคูแ่ ท้ได้ยากมาก พบเจอคนไม่จริงใจ ให้ใช้สติในการตัดสินใจ

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ถือว่าออกสตาร์ทได้สวย มีแนวโน้มราบรืน่ คล่องตัวไปได้ ด้วยดี ได้รบั โอกาสในการท�ำงาน เช่น การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง ปรับเงินเดือน ได้รบั ผิดชอบงานใหญ่ รวมถึงมีผหู้ ลักผูใ้ หญ่คอย ให้การสนับสนุน การเงิน ในเดือนนีช้ าวราศีกนั ต์จะมีลาภผลวิง่ เข้ามาหา และมีโอกาส ทีจ่ ะได้รบั ข้าวของทีถ่ กู อกถูกใจ หรือมีโอกาสสูงทีจ่ ะได้เดินทางไป ท่องเทีย่ วต่างถิน่ ต่างแดน มีเกณฑ์ใช้เงินไปกับการซือ้ ความสุข เช่น การท่องเทีย่ ว งานสังสรรค์รนื่ เริง โดยเฉพาะในกลุม่ ญาติพนี่ อ้ ง ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้วความรักอยู่ในเกณฑ์ดี มีความสุขสดชืน่ เหมาะจะพากันไปท่องเทีย่ ว ส�ำหรับท่านทีย่ งั โสด โดยรวมแล้วปีนี้ ท่านมีเกณฑ์จะได้พบเนือ้ คู่ และมีโอกาสจะเป็นฝัง่ เป็นฝาได้มาก รวมถึงจะมีโอกาสแบบนี้ไปถึงครึง่ ปีเลยทีเดียว

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ในเดือนนีอ้ ยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี มีขา่ วดีในทีท่ ำ� งาน การงานคล่อง ตัว กระฉับกระเฉง เริม่ ต้นปีใหม่ดว้ ยความ ราบรืน่ หมัน่ สร้างผล งานให้เข้าตา ก็มลี นุ้ ทีจ่ ะได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง การเงิน ท่านจะมีรายจ่ายมากพอสมควร แต่เป็นการจ่ายเพือ่ บุคคล ในครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหาย ดังนัน้ ก็ถอื ว่าคุม้ ค่าเลยทีเดียว ลาภผลในเดือนนีจ้ ะเกีย่ วข้องกับบ้านหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยของสมาชิกใน ครอบครัว ท่านจะมี ความสุขกายสบายใจ ครอบครัวอบอุน่ เป็นอย่าง ดี ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้วจัดอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี มีเกณฑ์การเดินทาง ท่อง เทีย่ วร่วมกัน ได้เปลีย่ นบรรยากาศ ส่วนท่านทีย่ งั โสดก็มแี นวโน้มว่า จะพบรักกับคนทีม่ อี ายุนอ้ ยกว่า

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน อยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี โดยเฉพาะงานทีต่ อ้ งอาศัยความคิด ไอเดีย สร้างสรรค์ ในเดือนนีท้ า่ นจะได้กลับมาพบปะพูดคุยกับเพือ่ นเก่า หรือญาติสนิทมิตรสหายที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนาน และเป็นการ พบปะทีส่ ามารถต่อยอดไปใน ด้านดีๆ อีกด้วย การเงิน เงินทองในเดือนนีย้ งั ถือว่าราบรืน่ ดี มีโชคลาภมาให้ชนื่ ใจ บ้างเล็กๆ น้อยๆ สิง่ ทีท่ า่ นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษใน เดือนนีค้ อื เรือ่ งสุขภาพร่างกายและอุบตั เิ หตุ เนือ่ งจากดวงชะตายังอยู่ในเกณฑ์ มีเคราะห์ อาจต้องเสียเงินไปกับการดูแลสุขภาพ ความรัก ในเดือนนีจ้ ดั อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่อย่างไรก็ดตี อ้ งคอย ดูแลเอาใจใส่ความรักให้ดี เพราะดวงความรักก็ยงั ไม่แข็งแรงมากนัก คนโสดมีเกณฑ์พบคนถูกใจไม่ใกล้ไม่ไกลนีแ่ หละ

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน งานทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้าขาย การสือ่ สาร การเจรจาธุรกิจ การค้าต่างๆ มีแนวโน้มประสบความส�ำเร็จอย่างสูง เพราะเป็นช่วง จังหวะทีด่ ขี องชาวราศีธนู แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งระมัดระวัง กระท�ำการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เพราะดวงชะตายังมีเกณฑ์พบ เจอพวกหลอกลวงต้มตุน๋ เจือปนอยูด่ ว้ ย การเงิน มีเกณฑ์ได้โชคลาภแบบมีลนุ้ แต่ให้ระวังเรือ่ งการขัดแย้ง ด้านผลประโยชน์ มีเกณฑ์การใช้จา่ ยเงินทองมากเป็นพิเศษ ต้องคิด หน้าคิดหลังให้ดี ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้วจะเป็นอีกเดือนหนึง่ ทีห่ วานชืน่ มากๆ เป็นช่วง เวลาเก็บเกีย่ วความสุข ส่วนคนโสดก็ไม่นอ้ ยหน้า ถ้ารักใครชอบใคร ก็ได้เวลาเปิดประตูหวั ใจซักทีแล้วหล่ะ เพราะคนนีร้ บั รองว่าถูกใจใช่ เลย


•54

ฮวงจุ้ย

ตามหลักฮวงจุ้ย “แสงไฟ” ถือว่าเป็นพลังหยาง เป็นพลัง แห่งการสร้างสรรค์ ก่อก�ำเนิด ความสว่าง การกระตุ้น ถือเป็น พลังส�ำคัญในการค้าขาย เพราะหากร้านค้าขาดพลังหยาง นั่นหมายถึง การค้าขายที่ไม่ก่อเกิดก�ำไร “แสงไฟ” เป็นหนึ่งในองค์ประกอบส�ำคัญในการตกแต่งร้านค้า เพราะในบางพื้นที่ อาทิ ห้างสรรพสินค้าหรือโชว์รูมที่ไม่มีแสงจากธรรมชาติส่องเข้ามา จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่ง แสงจากหลอดไฟ ยิ่งในยุคปัจจุบันหลอดไฟมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ ทั้ง หลอดฟลู ออเรสเซนต์ หลอดไฟดาวไลท์ หรือ แม้กระทั่งหลอดตะเกียบประหยัดพลังงาน ก็เป็น ตัวเลือกที่ดีเช่นกัน อยู่ที่น�ำมาปรับใช้กับการตกแต่งและสินค้าภายในร้าน แต่ความสว่างก็มีขีดจ�ำกัดเช่นกันตามหลักฮวงจุ้ย เชื่อว่าถ้าสว่างมากไปอาจ เผาไหม้ได้ เพราะถ้าเป็นที่ที่พึ่งแสงจากธรรมชาติ หากเปิดรับแสงสว่างมากเกินไป อาจท�ำให้อากาศภายในร้อน ต้องติดแอร์เพิ่มเป็นการเปลืองไฟอีก หรือถ้าใช้แสง จากไฟฟ้าการเปิดไฟที่มากท�ำให้สิ้นเปลืองพลังงานเช่นกัน เพราะฉะนั้นควรใช้แสง สว่างอย่างพอดีจะดีที่สุด การใช้แสงจากหลอดไฟ ไม่เพียงแต่เพิ่มพลังหยางเสริมฮวงจุ้ย และน�ำแสงสว่างมาให้เท่านั้น หลอดไฟดวงเล็กๆ ยัง สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีมาสู่ร้านของคุณได้ อยู่ที่การเลือกหลอดไฟให้เหมาะสมกับสินค้าและการตกแต่งร้าน เช่นว่า ถ้าร้านโชห่วย ต้องใช้แสงสว่างเพื่อสร้างความโดดเด่นให้แก่ร้าน และให้ลูกค้ามองเห็นสินค้าภายในร้านได้อย่างชัดเจน ควรจะใช้หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ แต่ควรติดตั้งพร้อมโคมไฟที่สามารถกระจายแสงได้ เพราะจะท�ำให้ประหยัดพลังงาน และได้แสงสว่างมากขึ้นด้วย หรือร้านอาหารธรรมดาๆ อยากจะเพิ่มบรรยากาศให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้น ควรใช้ไฟดาวไล้ท์ เพราะนอกจากแสงที่ไม่สว่างมากเกินไปท�ำให้ดูดีมีรสนิยมแล้ว แสงสีส้มจากไฟดาวไลท์ จะช่วยขับให้อาหารที่อยู่บนจาน น่ารับประทาน


55

ตามหลักของฮวงจุ้ยไทย มีการแก้เคล็ดพลังไฟเพื่อเสริมการ ค้าขาย โดยใช้หลักคร่าวๆ คือ ติดหลอดไฟให้เท่ากับจ�ำนวนเลขที่ เป็นมงคล

1 3 5 6 7 89

ดวง เหมาะแก่การติดตั้งบนโต๊ะท�ำงาน หรือ เคาน์เตอร์เก็บ เงิน ท�ำให้มีพลังอ�ำนาจ ดวง ใช้ติดตั้งหน้าร้านที่ขายของเกี่ยวกับเหล็ก มีด ปืน นาฬิกา รถยนต์ โลหะที่ไม่ใช่ของสวยงาม ดวง เป็นเลขมงคลที่แสดงถึง ความมั่นคงหนักแน่น ใช้ ส�ำหรับออฟฟิศ หรือ สถานที่ที่มีอาถรรพ์ต่างๆ ดวง เป็นเลขของดาวศุกร์ใช้ส�ำหรับร้านขายอัญมณี เครื่อง ประดับ เสื้อผ้า อาหาร ของตกแต่งบ้าน ของสวยงาม ดวง ไม่นิยมใช้ เพราะเป็นเลขของดาวเสาร์ ว่ากันว่าไฟอาจ จะไหม้ร้านได้ ดวง ใช้เสริมโชคลาภ เป็นเลขมงคลของคนจีน ดวง ใช้เสริมโชคลาภ เป็นเลขมงคลของคนไทย แล้วอย่าลืมไฟดวงที่ส�ำคัญที่สุด คือไฟในใจเรา จุด ให้ติดตลอดเวลา เพื่อความคิดสร้างสรรค์และต่อสู้กับ อุปสรรคต่างๆ อย่าไม่ย่อท้อ ไฟดวงนี้แหละครับจะ น�ำพาแสงสว่างแห่งความส�ำเร็จมาให้เราครับ •


•56

คมช่างบอกต่อ

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด 579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529 www.ureca.co.th

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

โทร.02-566-4891,02-566-4612

02-932-9691, 02-932-9350 4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) 081-5417611

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จ�ำหน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150 หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จ�ำหน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

1.5”x3.5”

โทร. 083-036-2968, 091-575-7994

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

เอสพี เ อส เทรดิ ง ้ 320/120 ถ.รามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 www.spstrading-th.com

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง ราคาประหยัด

227 หมู่บ้านปรีชา 1 ถ.พัฒนาการ 39 แยก 1 สวนหลวง กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 น.- 16:00 น. โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture


ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………. อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


59


Kc16s  
Kc16s  
Advertisement