Результати Великого опитування киян

Page 1


2483 осіб

2235

248

онлайн опитування

телефонне опитування


246

222

351 195

264 280

207 149

310

206

38


76%

64%

61%

кількість і доступність медичних установ

кількість і доступність шкіл дитячих садочків

можливість культурного відпочинку

59%

56%

спортивні заклади і майданчики

організація вивезення сміття


5% 7%

5%

Геть погано Погано

17%

27%

14%

23%

Задовільно

22%

Добре Відмінно 44%

36%


6%

4% 15%

3% 13%

20%

19%

20%

22% 24%

28% 24% 34%

35%

29% Геть погано

Погано

Задовільно

Добре

Відмінно


Транспортна інфраструктура Надання комунальних послуг Екологія


49%

58% 85% надання комунальних послуг

Благоустрій та озеленення територій

паркування

62%

56%

дороги і тротуари

утримання будинку та прибудинкових територій


Організація паркування автомобілей

Дороги і тротуари 1%

3%

Геть погано

11%

12%

Погано

32%

Задовільно

Добре

53%

26%

32%

Відмінно 30%


Дороги і тротуари

-250

-200

-150

-100

-50

0

50


Організація паркування автомобілей

-400

-350

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0


Утримання будинку та прибудинкових територій

Надання комунальних послуг 1%

3% 12%

12%

29%

30%

29%

29% 29%

Геть погано

26%

Погано

Задовільно

Добре

Відмінно


-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200


-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250


-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350


-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100


-100

-50

0

50

100

150

200


Модернізація транспортної інфраструктури

73,90%

(дороги, парковки, громадський транспорт)

Збалансована розумна розбудова міста

62,40%

Модернізація житлово-комунальних послуг

54%

Покращення екологічного стану

53,70%

(повітря, вода, зелені зони)

Збереження історичних пам’яток і розвиток культури

36,80%

Доступність і якість соціальних закладів

31,90%

(школи, садочки, лікарні) 0

10

20

30

40

50

60

70

80


61,2% 60,4% 36% 32,1% 8,2% 6,8% 0

10

20

30

40

50

60

70


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.