Page 1

modulární svět v pohybu jedinečný dotek modularity

neexistuje rychlejší řešení takové kvality koma pro města a obce

1


galerie, kavรกrna


plovárna

dům pro seniory

mateřská škola


střední čechy

Modulární výstavba u nás V současné době je modulární KOMA systém výstavbou s největším potenciálem, neboť efektivně reaguje na okamžitou potřebu a je doslova superrychlý. I v České republice se modulární výstavba pozvolna dostává do popředí, a to zejména díky svým bezkonkurenčním výhodám. Nicméně na mnoha místech stále evidentně schází.

„Můj zaměstnavatel mě opakovaně žádal, abych se vrátila do práce, což by nám finančně hodně pomohlo, ale když se musím starat o syna, jednoduše to nejde. Přitom je zřejmé, že rozvoj obce by profitoval i z mého příjmu, k ter ý bychom utráceli zejména tam, kde bydlíme. Proč zde tedy není dostatek míst ve školkách?“ Mamink a Hank a, 30 le t, Střední Čechy

severní morava

„Kvůli financím obec nemůže držet tolik stanovišť městské policie, kolik by bylo potřeba. Myslím, že nám velmi chybí nějaké mobilní kvalitní služebny, které by umožňovaly vše potřebné. Je to škoda, naši občané by si to zasloužili.“ Městsk ý policista Josef, 37 le t, Se verní Mor ava

4

modulární výstavba u nás


„Je to super! Teda musím říct, že se Slavia vytáhla a tyhle šatny nám může závidět kde kdo. Ty nemá ani Sparta. Když jsem viděl Vláďu Šmicera, byl jsem nadšenej. Je to hustý!“

jižní morava

praha

Fotbalista Marek, 11 le t, Pr aha

jižní čechy „V zastupitelstvu již dlouho zvažujeme vybudování penzionu s celodenní pečovatelskou službou v kombinaci se zdravotnicko-rekreačním zařízením specializovaným na potřeby seniorů. Nově vstupujeme do jednání s vizovickou společností KOMA, která nám nabídla velmi zajímavý model dlouhodobého pronájmu s následným odkupem. Navíc jednáme o výstavbě domu tzv. rostoucího v čase. To jednoduše znamená, že pokud bude poptávka větší než kapacita zařízení, dle potřeby je rozšíříme, aniž bychom omezovali jeho provoz. Zastupitelk a Iva, 52 le t, Jižní Mor ava

„Chápu, že není možné v chráněném území stavět zděné domy, ale zase by tu něco mělo být pro turisty, ne? Myslím tím informační centrum, možnost nechat si ošetřit zraněnou nohu, zakoupit vzpomínkový předmět, nápoje, nebo turistickou mapu. Proč by nějaké vkusné mobilní objekty nemohly být u turistických tras?“ Turista Pe tr, 72 le t, Jižní Čechy

koma pro města a obce

5


Modulární výstavba v Evropě Modulární výstavba je v Evropě již desítky let oblíbená a zavedená forma výstavby, na kterou není pohlíženo jen z praktického hlediska, ale také z pohledu architektonické kvality. Z modulů se staví jak vysoce praktické, ekonomicky výhodné ubytovací kapacity pro sociálně slabé, tak vysokoškolské koleje, školské stavby různého rozsahu, drobné stavby ve veřejném prostoru, sportovní stavby či administrativní budovy.

německo

„Jsme přístavní město a kontejnerový vzhled bytových domů v podstatě odkazuje na podstatu našeho města. Nabízíme tak lidem v nouzi, k teří touží po životě v Hamburku a v naší společnosti, nejen důstojné přechodné bydlení, ale také esenci města – přístavu. Věřím, že naši nájemníci budou spokojeni.“ Ředitel občanského sdružení Gerhard, 33 le t, Hamburk

finsko

„U nově budované modulární školy jsme dali přednost dlouhodobému pronájmu, neboť obec není zvyklá vynakládat výrazné finanční prostředky. Přesto musíme našim občanům zajistit, aby v obci bylo plnohodnotné žití. Proto padla volba na stavbu modulární školy a na její pronájem, což je zde běžná praxe.“ Zastupitel Arvi, 67 le t, Jižní Finsko

6

modulární výstavba v evropě


šv ýcarsko

„Konečně akademie vybudovala kousek za městem veliké ateliéry. Bylo to během chvíle, než začal další semestr – neuvěřitelné. Jsem šťastná, že máme konečně každý svůj aťas, kde můžeme pracovat podle potřeby. Součástí je i školní kontejnerová galerie, která je celá prosvětlená. Je to úchvatné“.

chorvatsko

Studentk a Christine, 22 le t, Žene va

hol andsko

„Musím říci, že podobné zázemí co máme letos, minulý rok znatelně chybělo. Konečně máme jak zázemí pro nás, tak možnost poskytnout návštěvníkům pláže základní zdravotní ošetření, je-li to nutné. Také naše stanoviště funguje jako informační centrum a lidé ho využívají ke ztrátám a nálezům. A navíc je to super design!“ Pl avčík Chrvoje 19 le t, Istrie Chorvatsko

„Modulární architektura je vynikající zejména díky své jednoduchosti a hravosti. Vždy, když navrhuji modulární dům, vracím se do dětských let a v podstatě skládám kostky a kvádry tak, jak se mi zlíbí. Díky skvělé variabilitě a flexibilnosti si mohu vymyslet v podstatě jakoukoliv fasádu, jakékoliv interiérové řešení, hraju si s barvami, navrhuji polepy fasád,… Je to jednoduše vzrušující.“ Architek tk a Caroline, 28 le t, Amsterdam

koma pro města a obce

7


8

co je koma?


KOMA je extra rychlý stavebně konstrukční systém, tvořený jednotlivými moduly, které se již hotové osazují na stavební parcelu, a jehož výstavba prakticky nezatěžuje okolí stavby. Jedná se o modulární stavby, tvořené jedním či několika moduly, jednopodlažní stejně jako vícepatrové, nízkoenergetické, standardní nebo například odolné proti požáru. Modulární KOMA stavby mohou mít fasádu dřevěnou, hliníkovou, plastovou, skleněnou, keramickou,… Jednoduše řečeno, KOMA stavby mohou být takové, jaké je chcete mít. koma pro města a obce

9


Co je KOMA pro města a obce? Vážené dámy, vážení pánové, milí čtenáři, mohu vám upřímně napsat, že když jsem před více jak dvaceti lety zakládal ve Vizovicích společnost KOMA, netušil jsem, kam modulární výrobu a výstavbu v Čechách právě KOMA – původní autentická česká firma posune. Vděčíme za to zejména našim zahraničním partnerům, kteří nám ukázali ty pravé možnosti modulární výstavby i modulární architektury. Po vzoru evropských společností jako jediní v Čechách nabízíme možnost pronájmu celých modulárních staveb ať se jedná o školky a školy, nebo o bydlení pro seniory či drobné stavby. Stejně jako v Západní Evropě i my nabízíme dlouhodobý pronájem, prodej se zpětným odkupem nebo prodej na splátky. KOMA je tímto postojem v Čechách ojedinělá, nicméně je to pro nás přirozené, jelikož naším cílem je býti stále inovativní a kvalitní. Myslím, že můžeme být právem hrdi na oceňované inovace nejen ve službách, ale také ve výrobě a vývoji jedinečných modulů jako jsou nízkoenergetické moduly Comfort či tvarově unikátní City moduly nebo speciální moduly. Katalog „KOMA pro města a obce“, který právě držíte v rukou, vám představí jedinečné výhody modulární KOMA výstavby vhodné právě do měst a obcí. Příjemnou inspiraci přeje

Stanislav Martinec jednatel společnosti KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.

10

co je koma pro města a obce


koma pro města a obce

11


Školské stavby tam, kde jsou potřeba Na celém světě musí státní samospráva efektivně reagovat na nedostatek či přebytek míst ve školkách, školách, univerzitách, internátech středních škol… Řešení existuje! KOMA přichází s konceptem budování školských staveb na etapy (tzv. domy rostoucí v čase). Městům a obcím navíc nabízí unikátní dlouhodobý pronájem modulárních budov, pronájem s pozdějším prodejem, prodej se zpětným odkupem, splátkový prodej nebo jednorázový prodej. 12

školské stavby


koma pro města a obce

13


Mateřská škola v Jihlavě

Školské stavby řešené modulárním systémem KOMA jsou nejen postavené v extrémně krátkém čase, ale lze je také dle potřeby rozšiřovat, nebo zmenšovat, a to bez omezení provozu. Školské stavby tak chodí za studenty, ne studenti za školami. KOMA úzce spolupracuje se specializovanými architekty, designéry, projektanty. Nezáleží jen na praktičnosti. Školské modulární stavby mohou být i krásné!

14

školské stavby

umožněte svým dětem navštěvovat školu v blízkém okolí


34 kusů modulů StandardLine, 792 m2 rozloha, dvě podlaží, výstavba 6 týdnů, výroba 7 týdnů

Mateřsk á škol a, Jihl ava, Česk á republik a, 2010

Nezáleží jen na praktičnosti, ač ta je zjevnou dominantou modulární KOMA výstavby. V roce 2010 se Jihlava potýkala s enormním nedostatkem míst pro předškoláky. Zastupitelstvo proto hledalo co možná nejrychlejší řešení. Během tří měsíců se zrodila dvoupodlažní školka s dřevěno-zděnou fasádou. Ve školce jsou 4 třídy s kapacitou 100 dětí, jídelna, ale také například výtah pro jídlo.

koma pro města a obce

15


3 referenční školské stavby jedinečné modulární řešení KOMA systém svojí variabilností nabízí školské stavby různého vzhledu, rozlohy, fasády, konstrukce, rychlosti výstavby,… Chcete, aby si stavba zachovala kontejnerový vzhled, nebo aby spíše působila jako konvenční zděná stavba? První rok potřebujete školu pro dvě třídy a druhý rok pro čtyři? Nechcete trvale investovat do složité výstavby školské stavby, o které nevíte, jak dlouho ji budete potřebovat? Stačí oslovit KOMA specialisty a ti vám navrhnou vaše řešení. Nic není nemožné!

16

školské stavby

5


8

47

1 6

2 1 Škola a školka, Sint-Niklaas, Belgie, 2011 2 Škola École Saint-Exupéry, Nyon, Švýcarsko, 2011 3 Školka Kubiland, Brno, Česká republika, 2013 4 Školka, Benešov, Česká republika, 2012 5 Škola múzických umění, Vídeň, Rakousko, 2009 6 Škola, Oulu, Finsko, 2012 7 Vysoká škola, Den Bosch, Holandsko, 2010 8 Škola Commune Geneve – Planpalais, Ženeva, Švýcarsko, 2012

koma pro města a obce

17


Mateřská škola Modulární systém KOMA umožňuje, aby školská stavba byla individuálně přizpůsobena potřebám vaší obce. Záleží jen na vás, jestli se bude jednat o školu pro 30 dětí nebo školu pro 120 dětí, zda bude škola vícepodlažní nebo přízemní, jestli bude mít fasádu dřevěnou, plechovou nebo takovou, jakou pomocí polepu navrhnou samotní žáci.

POHLED A PŮDORYS ŠKOLY Návrh dvoupodl ažní mateřské školy s ter asami s přírodním vodorovným dře věným opl áštěním.

Modulární systém KOMA v mnohém připomíná hru typu Lego, nebo kostek. Nechte popustit uzdu své fantazii a buď sami, nebo s našimi architekty navrhněte školu, školku, internát,… KOMA je jako hra, lehká, zábavná, rychlá,… Jen s tím rozdílem, že stavby jsou opravdové.

18

školské stavby


jednoduchý obklad z vodorovně vlnitého plechu

příklad malované hravé fasády

KOMA v ýstavba je jedinečná dík y své rychlosti, téměř v ýhr adnímu užití suchého procesu, mobilitě, environmentálnosti, či cenové dostupnosti.

koma pro města a obce

19


Sociální bydlení a senior stavby modulární svět v pohybu Mnozí o seniorském věku tvrdí, že je to nový život plný možností a nových výzev. Dnešní senioři jsou aktivní lidé, kteří od svých měst a obcí očekávají moderní zázemí. Řešení existuje! KOMA ve svém portfoliu nabízí moderní sociální stavby nejen pro seniory, ale i pro občany sociálně slabé, kteří potřebují pomoci s bydlením. Mohou to být lidé bez domova či lidé žijící v chráněném bydlení nebo maminky samoživitelky, které potřebují pomoci. 20

sociální bydlení a senior stavby


koma pro města a obce

21


Senior dům ve Strašnicích

KOMA systém umožňuje díky úzké spolupráci s invenčními a kreativními architekty překonat ne příliš atraktivní představu pod pojmem domov důchodců. Současní senioři chtějí totiž plnohodnotný a aktivní život. Chtějí žít v krásném, příjemném a moderním prostředí. Proč by tomu tak nemohlo být? KOMA nabízí koncept vypsání soutěže na moderní dům pro seniory tak, aby zastupitelstvo mohlo nechat vybrat vítězný projekt buď odbornou porotu, nebo samotné seniory.

22

sociální bydlení a senior stavby

moderní dům pro seniory není fikce


42 kusů modulů Comfort, 1 414 m2 rozloha, tři podlaží, výstavba 7 týdnů, výroba 9 týdnů

Návrh domova pro seniory, Ing. arch. Marek Přikryl a Ing. arch. Mar tin Prokš, 6. ročník architek tonické soutěže, 2012

V roce 2012 vyhrál soutěž „Modulární architektura“ dům pro seniory v Praze-Strašnicích tým mladých architektů Marka Přikryla a Martina Prokše. Složité zadání architekti zvládli vyřešit velmi moderně a atraktivně. Třípodlažní dům s 10 byty 1+kk o rozloze 29 m2 a 4 byty 2+kk o rozloze 46 m2 obklopili zelení a interiéry vyřešili elegantně a komfortně.

koma pro města a obce

23


Sociální bydlení a senior stavby

i kontejnery jsou elegantní KOMA systém díky svému širokému portfoliu modulů nabízí různé úrovně řešení. Sociální bydlení může být jak z nízkoenergetických modulů Comfort, tak ze standardních modulů StandardLine. Obytné kontejnery StandardLine lze adaptovat jak na konvenční vzhled, tak jim lze ponechat jejich kontejnerový původ. Každý kontejner může být samotnou bytovou jednotkou, stejně jako se může jednat o několikapodlažní budovu. Řešení je tolik, kolik je nápadů. Nic není nemožné!

3 24

sociální bydlení a senior stavby

2

1


8 7

4

5 6 1 Sociální byty, Hamburk – Bergedorf, Německo, 2012 2 Ubytování pro mentálně postižené, Franeker, Holandsko, 2010 3 Zařízení pro uprchlíky, Birmensdorf, Švýcarsko, 2011 4 Sociální byty, Holešov, Česká republika, 2010 5 Návrh domova pro seniory, Ing. arch. Kamil Měrka 6 Návrh domova pro seniory, Ing. Přemysl Gilar 7 Návrh modulárního obytného souboru, Tomáš Henel, Ondřej Fiala 8 Sociální byty, Nitra, Slovensko, 2009

koma pro města a obce

25


Dům pro seniory Modulární systém KOMA umožňuje úzkou spolupráci se zadavateli. Na rozdíl od konvenční zděné stavby investor neriskuje neúměrné prodražování v průběhu několikaměsíční výstavby – oblíbený to pojem vícepráce. KOMA systém je přesný a je postaven na detailu. Již ve stádiu projektu je doba výstavby i cena jasně deklarovaná a závazná.

POHLEDY A PŮDORYS DOMU Návrh dvoupodl ažního domu pro seniory s přírodním svislým dře věným opl áštěním.

Modulární systém KOMA umožňuje vytvářet stavbu podle představ zadavatele, který například z počátku nemá jasno o velikosti stavby. Proto KOMA nabízí koncept domů rostoucích v čase, kdy lze stavbu libovolně, lehce a elegantně rozšířit, aniž by byl znatelně narušen provoz původní stavby.

26

sociální bydlení a senior stavby


elegantní šedá fasáda z tvrzených laminátových desek

decentní a nápaditý polep fasády

KOMA v ýstavba je jedinečná dík y své rychlosti, téměř v ýhr adnímu užití suchého procesu, mobilitě, environmentálnosti, či cenové dostupnosti.

koma pro města a obce

27


Stavby pro sport modulární svět napříč časovými pásmy Sport je fenomén, který přesahuje všechny světové kontinenty a nabízí lidem zábavu. A veliké sportovní akce, konané nejen v České republice, potřebují adekvátní zázemí. Řešení existuje! KOMA ve svém portfoliu nabízí celou řadu zázemí pro sportovce, a jelikož je modulární KOMA systém variabilní, dokáže uspokojit jak pořadatele velikých sportovních událostí, tak lokální a drobné sportovní oddíly i v malých městech a obcích.

28

stavby pro sport


koma pro města a obce

29


Ski areál v Novém Městě na Moravě

KOMA systém se umí představám zadavatele přizpůsobit nejen z hlediska doby výstavby, technických parametrů, funkcionality, ale také z hlediska estetiky, která se ideálně hodí do dané lokality. I u staveb pro sport se mnohdy investor musí vypořádat s tím, že ne v každé lokalitě je vhodné stavět budovy mnoho měsíců a dovážet stavební materiál na stavební parcelu. Modulární KOMA systém na místo umístí již hotové moduly, přičemž samotná výstavba je enormně rychlá a i proto ekologicky citlivá. 30

stavby pro sport

ekologická výstavba má smysl


70 kusů modulů StandardLine – upravené, 1 250 m2 rozloha, dvě podlaží, výstavba 4 týdny, výroba 11 týdnů

V roce 2011 byl KOMA systém využit pro výstavbu zázemí pro profesionální sportovce ve SKI areálu v Novém Městě na Moravě, které se připravovalo na vrcholné světové sportovní akce v klasickém lyžování. V Novém Městě se konal jak Světový pohár, tak Mistrovství světa v biatlonu. Během měsíce tam vyrostla architektonicky zajímavá budova, opláštěná borovicovými deskami a osazená zkosenou střechou. Zázemí pro lyžaře, Nové Město na Mor avě, Česk á republik a, 2011

koma pro města a obce

31


Stavby pro sport

jedinečný dotek modularity KOMA systém nabízí realizaci zázemí pro sportovce jak pro malé kluby, tak pro veliké organizace, pořádající akce světové úrovně. Cíl je ale stejný, umožnit sportovcům různého věku i různé úrovně sportovat a naplňovat své cíle. Nezáleží na tom, jestli se jedná o dvě samostatné šatny v rozsahu dvou osamocených modulů, nebo modulární profesionální zázemí pro nejlepší světové sportovce. Jde o to začít a dokázat to. Města a obce díky systému KOMA mohou jednoduše dosáhnout vybudování sportovních staveb pro své občany. Nic není nemožné!

4

13

32

stavby pro sport


3

5 6 2

1 Golf Marina, Praha, Česká republika, 2011 2 Golf Club Pegas, Lozorno, Slovensko, 2011 3 Šatny pro fotbalový klub SLAVIA, Praha, Česká republika, 2011 4 Pokladny, fitness a kanceláře pro fotbalový klub Bruggy, Belgie, 2011 5 Šatny pro fotbalový klub, Grenchen, Švýcarsko, 2010 6 Zázemí pro vodní lyžování, Pasohlávky, Česká republika, 2013

koma pro města a obce

33


Plovárna I u sportovních staveb mnozí zadavatelé velmi oceňují nejen velikou přizpůsobivost a rychlost výstavby, ale také cenu a služby umožňující pronájem, či prodej na splátky. Sportovní stavby jsou v zásadě relativně nenáročné budovy, které lze velmi rychle zavést do provozu a možnost dlouhodobého pronájmu nebo prodeje na splátky je pro mnohé investory velmi lákavá alternativa.

POHLED A PŮDORYS PLOVÁRNY Návrh dvoupodl ažního nápaditého zázemí a restaur ace u plovárny s modrou k aze tovou fasádou Alucobond.

U staveb určených pro sport se otevírá skvělý prostor pro ojedinělý design, který se váže na klubové barvy nebo třeba na sportovní odvětví. Každá stavba může být postavena i z běžných obytných kontejnerů a přitom může získat díky jednoduchým, ale nápaditým polepům na jedinečnosti.

34

stavby pro sport


světle modrá fasáda z vlnitého plechu

barevná fasáda z tvrzeného laminátu

KOMA v ýstavba je jedinečná dík y své rychlosti, téměř v ýhr adnímu užití suchého procesu, mobilitě, environmentálnosti, či cenové dostupnosti.

koma pro města a obce

35


Drobné stavby v detailu je síla Drobné stavby mohou být kdekoliv a mohu vyřešit mnohé. Může se jednat o toalety, infocentra, policejní služebny nebo provozovny pro občerstvení. Záleží na potřebě. Řešení existuje! KOMA systém je ideální pro drobné stavby, které jsou typické tím, že jejich umístění není z dlouhodobého hlediska vázáno na konkrétní parcelu. Přitom nabízejí vysoký komfort i kvalitní zázemí a splňují hygienické normy.

36

drobné stavby


koma pro města a obce

37


VIP toalety

KOMA systém je výjimečný také z hlediska úzké spolupráce se zadavateli, architekty a designéry. Společnost KOMA, která je dlouhodobě oceňovaná za své inovativní přístupy jak ve výrobě, tak ve vývoji, totiž deklaruje, že úzká individuální spolupráce je pro ni zcela zásadní. I proto ve svém portfoliu nabízí celou řadu speciálních modulů, které pro své klienty vyvíjí a vyrábí. Tím si získala vysoké renomé u zahraničních partnerů. Speciální moduly svými technickými parametry a designem pak nenachází relevantní konkurenci.

38

drobné stavby

tovární dokonalost s lidským rozměrem


VIP toale t y Superior, Německo, 2012

2 kusy speciálních kontejnerů StandardLine, 36 m2 rozloha, výstavba 2 hodiny, výroba 2 týdny

V roce 2012 KOMA přijala výzvu vyrobit luxusní VIP veřejné záchodky pro společnost TOI TOI DIXI a ADCO. Tyto luxusní sanitární kontejnery jsou vybaveny speciálním osvětlením, audiotechnikou i video technikou. Ojedinělý design demonstruje v pravém slova smyslu, co vše je možné.

All photos: TOI TOI & Dixi a ADCO

koma pro města a obce

39


Drobné stavby

neexistuje rychlejší řešení takové kvality Individuální přístup, úzká spolupráce s designéry a architekty a potřeba vyjít zadavateli vstříc jsou tím, co dělá KOMA systém skutečně jedinečným. Pak už stačí sdělit KOMA týmu požadavek. Modulární KOMA systém jednoduše umožňuje vybavit modul čímkoliv a převést v podstatě kamkoliv. I proto má KOMA ve svém portfoliu celou řadu zajímavých drobných staveb, které lze ideálně použít tam, kde obec a město potřebuje. Lehká přenositelnost pak zaručuje, že pokud se původní potřeba v dané lokalitě stane irelevantní, jednoduše se modulární stavba přesune na místo, kde bude potřebná. Nic není nemožné!

5

1

2 40

drobné stavby


4

6 7 3

3

1 Zázemí ojetých vozů KIA, Bratislava, Slovensko, 2012 2 Autodílna s kanceláří, Autosklo Hornet, Bratislava, Slovensko, 2012 3 Mobilní pekárny, Hulín, Kostelec u Jihlavy, Praha, Česká republika, 2012 4 Vrátnice CTP Invest, Brno, Česká republika, 2012 5 Prodejna Parker Store, Bratislava, Slovensko, 2010 6 Zahradní restaurace, Lügde, Německo, 2011 7 Pekařství Schmitt´s Backstube, Bad Neustadt, Německo, 2009

koma pro města a obce

41


Mobilní galerie Je celá řada případů míst s drobnými stavbami, jež skvěle plní svoji funkci, ale jejich vzhled a dojem je zoufale nudný. Proč? Vždyť to tak přeci nemusí být. V současné době vzhled a design drobných staveb může skvěle oživit veřejný prostor. Stačí málo.

půdorys modulů Návrh designově nápadité galerie a k avárny z unik átních Cit y modulů s fasádou z polyk arbonátu

Variabilita ve volbě fasády nebo třeba využití různých polepů umožňuje oživit jinak nudné domy, které svým vzhledem dokáží obyvatele zaujmout i potěšit. Stačí využít KOMA designérů, nebo oslovit umělecké školy v okolí. I malé a levné stavby mohou vypadat nápaditě.

42

drobné stavby


industriálně a umělecky působící plechová fasáda

elegantní čistá fasáda z plechových velkoformátových svislých lamel

KOMA v ýstavba je jedinečná dík y své rychlosti, téměř v ýhr adnímu užití suchého procesu, mobilitě, environmentálnosti, či cenové dostupnosti.

koma pro města a obce

43


inovace

citymoduly

není kontejner jako kontejner CITY moduly z architektonické dílny ateliéru Chybík+Krištof AA jsou unikátní zejména svým jedinečným patentovaným tvarem. Nejedná se totiž o běžný kvádr, nýbrž o hranol lichoběžníkového tvaru. Tímto atypickým tvarem CITY moduly nabízí různé architektonicky a umělecky atraktivní modulární sestavy, jež mohou být skvělým řešením pro jakéhokoliv investora, který chce unikátní stavbou ilustrovat svoji jedinečnost. CITY moduly se nově zavádějí do standardní výroby, a proto se s nimi může pracovat stejně jako s ostatními moduly. I zde se jedná o sendvičovou skladbu stěn, která umožnuje vytvořit vlastnosti i design podle představ zadavatele.

44

city moduly


1 kus speciálního CITY modulu, 13,4 m2 rozloha, výstavba 2 hodiny, výroba 2 týdny

První místo, kde se CITY moduly v upravené verzi objevily, bylo nádvoří Místodržitelského paláce Moravská galerie v Brně v roce 2013. Tam širokou veřejnost zaujaly v provedení beze stěn a nabídly návštěvníkům galerie prostor k odpočinku v místech, která před jejich instalací neměla plnohodnotné využití.

CITY moduly, nádvoří Místodržitelského pal áce Mor avsk á galerie v Brně, Česk á republik a, 2013

koma pro města a obce

45


inovace

1 comfortmoduly nízkoenergetické modulární stavby

Velkoformátové Comfort moduly byly do výroby zavedeny v roce 2010 a ihned při svém uvedení na trh získaly celou řadu ocenění za inovace. Comfort moduly jsou vyráběny jak ve standardním, tak v nízkoenergetickém provedení. I zde KOMA ukazuje svoji jedinečnost, neboť nízkoenergetické modulární stavby doposud nejsou rozšířeny. Navíc Comfort modul je vyvinut tak, aby popíral svůj kontejnerový původ a aby nabídl bezkonkurenční prostor. Typický ocelový rám je skryt a budovy vystavěné těmito moduly jsou na první pohled moderní a designově atraktivní, aniž by připomínaly kontejnerovou stavbu. Comfort moduly za dobu své existence již našly uplatnění v různých situacích. V nízkoenergetickém provedení je postavena například firemní školka Lapp Kabel v Otrokovicích. Ve standardním provedení jsou pak stavěna například golfová zázemí v Praze Libni či klub Lozorno nedaleko Bratislavy. Školskou stavbu zastupuje například anglicko-česká mateřská školka Kinder-City v Brně. 46

comfort moduly


7 3

6 4

1 2 3 4 5 6 7

5

Firemní školka Lapp Kabel, Otrokovice, Česká republika, 2013 Jídelna a šatny KOMA MODULAR, Vizovice, Česká republika, 2013 Golf Marina, Praha, Česká republika, 2011 Autoopravna Hornet autosklo, Bratislava, Slovensko 2011 Golf Club Pegas, Lozorno, Slovensko, 2011 Školka Kubiland, Brno, Česká republika, 2013 Kanceláře Koma Space, Vídeň, Rakousko, 2012

koma pro města a obce

47


služby

JSME FIRMou,

se kterou se dobře spolupracuje KOMA je původní českou firmou, která vyrábí obytné kontejnery a moduly podle své technologie, kterou stále zdokonaluje. Proto je po dvaceti letech na trhu lídrem v modulární výstavbě a v modulární architektuře. Vyrobené moduly a modulární celky dodává klientům napřímo a zajišťuje stavbu od návrhu až po realizaci.

48

služby


Pronájem je jedno z oblíbených řešení.

Komplexní objekt na klíč Do portfolia služeb KOMA patří také dodání kompletní budovy na klíč, kdy KOMA nezajišťuje „jen“ výrobu samotných modulů, ale také komplexní zařízení areálu. To ve výsledku znamená, že mimo budovu např. mateřské školy KOMA vybuduje také dětské hřiště, oplocení, exteriérové osvětlení, parkoviště, příjezdové cesty apod. Jednoduše KOMA dodá mateřskou školku se vším všudy na klíč.

Splátkový prodej Jedinečnou finanční službou, která oblibu mezi investory získává čím dál tím více, je splátkový prodej. V praxi to znamená, že pokud KOMA vyhodnotí podnikatelský či celospolečenský záměr jako životaschopný a stabilní, sama investorovi umožní splátkový prodej, aniž by klient musel přesvědčovat finanční domy.

Pronájem Jinou finanční službou, která je u veřejných budov oblíbená zejména v zahraničí, je dlouhodobý pronájem modulárního celku. Pokud někomu v tuzemsku přijde poněkud zvláštní, že si nějaká obec pronajme řekněme na pět let modulární školku, můžeme ho ujistit, že se jedná o velmi oblíbený způsob zejména ve skandinávských zemích, kde je velmi dobře vyřešen sociální systém. Zastupitelé totiž vědí, že se z dlouhodobého hlediska nákup celé budovy nevyplatí, nebo chtějí mít možnost efektivně reagovat na potřeby.

Zpětný odkup KOMA ale nabízí možnost investici zhodnotit také jinak. Jsou případy, kdy je vhodné modulární budovu vlastnit, nicméně se může stát, že se záměr ne zcela podaří,

případně, že se cíle poněkud změní. Potom KOMA pro své klienty nabízí zpětný odkup, neboť jí zejména záleží na dlouhodobých vztazích.

Spolupráce s architektem KOMA obecně přistupuje ke každé zakázce individuálně a snaží se, aby klientovi nabídla to nejlepší. Víme, že budovy se již dávno nehodnotí jen z hlediska funkčnosti, ale také z hlediska krásy a estetiky. Proto nabízíme úzkou spolupráci s architekty, kdy klientovi umožníme vybrat si svého architekta podle oceněných modulárních projektů, které přesvědčily odbornou porotu v architektonické soutěži „Modulární architektura“, kterou KOMA každý rok pořádá. KOMA také u větších celků nabízí vypsání architektonické soutěže na konkrétní objekt.

Montáž Samozřejmostí je pak stavební montáž na místě, která zaručí kvalitu výsledné stavby. KOMA však nabízí také supervizi, to ve výsledku může znamenat, že investor (a může to být i obec) dodá své dělníky, kteří pod dohledem stavbu sestaví.

Doprava Významnou součástí KOMA sytému je logistika, která sice přímo nesouvisí se samotnou výstavbou, nicméně žádný modulární systém se bez ní neobejde. V praxi to znamená, že se investor nemusí vůbec starat o to, jak se k němu stavba dostane – to je na odborném týmu logistiky. Oddělení logistiky zajišťuje vedle dopravy modulů na místo určení i přemístění modulů z dopravních vozidel na vlastní stavbu hlavně pomocí jeřábu. Nicméně jsou i takové situace, kdy je nutné využít k montáži například vrtulníku. koma pro města a obce

49


certifikace a ocenění není kontejner jako kontejner

certifikáty → Certifikát kvality ISO 9001:2009 certifikovaný mezinárodní certifikační společností Bureau Veritas → Certifikát na výrobek udělený certifikační společností TÜV, vydaný společností LGA Nürnberg. → Certifikát na výrobek udělený akreditovaným certifikačním orgánem pro certifikaci výrobků PAVUS. → Certifikát na montáž požárních konstrukcí KNAUF → Posouzení požární odolnosti pro C3, PAVUS → Expertizní posouzení požární odolnosti pro typ C3, DP1 a DP2, PAVUS → Protokol o zkoušce, měření stavební vzduchové neprůzvučnosti, vydaný Centrem stavebního inženýrství. → Certifikát neprůzvučnosti, PAVUS → Svařovací certifikát udělený certifikační společností TÜV, vydaný společností LGA Nürnberg

Ocenění Čestné uznání v celorepublikové soutěži Inovace roku 2012 Čestné uznání v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2012 Vítěz soutěže Inovační firma Zlínského kraje 2010 Zlatá plaketa a Zlatý Leonard za atraktivní výstavní stánek na mezinárodním stavebním veletrhu CONECO 2010 → Čestné uznání v soutěži o Zlatou medaili za nízkoenergetický modul na mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2010 v Brně → Ocenění Marketér roku udělené Českou marketingovou společnosti, 2010 → Čestné uznání v soutěži Inovační firma Zlínského kraje 2009 → Čestné uznání v soutěži o Zlatou plaketu za modul s vyměnitelnými stěnami a příčkami na mezinárodním stavebním veletrhu CONECO 2008 → Zlatá medaile za prostorový modul na mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2000 v Brně → → → →

50

certifikace


modulární řešení na míru

v detailu je síla

KOMA Modular KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o. Říčanská 1191, 763 12 Vizovice Česká republika T +420 577 007 711  E info@container.cz W www.koma-modular.cz KOMA RENT s.r.o. Za zastávkou 373 109 00 Praha 10, Dolní Měcholupy Česká republika T +420 272 703 065 E praha@koma-rent.cz  W www.koma-rent.cz KOMA SLOVAKIA s.r.o. Štúrova 140 949 01 Nitra, Mlynárce Slovensko T +421 903 886 930 E info@koma-slovakia.sk  W www.koma-slovakia.sk KOMA SPACE, GmbH Sulzengasse 7 A-1230 Vídeň Rakousko T +43 (0) 1 688 38 53 E info@koma-space.at  W www.koma-space.at

KOMA pro města a obce  
Advertisement