__MAIN_TEXT__

Page 1

CITY modul je revolucí v modulární architektuře. Jednoduchou změnou základní geometrie, symetrickým zešikmením obou kratších stran modulu, vzniká zcela nový lichoběžníkový tvar. Díky této drobné, avšak zcela zásadní transformaci není CITY modul, na rozdíl od jeho přímých konkurentů, vnímán jako kontejner, ale jako designový prvek drobné modulární architektury, která oživuje ulice mnoha měst.

Koma City


ži

ro

vo tp

m

ěs

to

/

26

pro ne sp oč et n ož

ém no st i va r ia cí

tady a teď / 6

ku lt u ra do u l ic /1 4


eventy / 34

City moduly

osvěta pro život / 80

o k ja

ě m u

ké c le

lo í d

de s

0 5 /

ign

dn

es

/5

8


Proč lichoběžník?

Dlouho jsme si společně lámali hlavu jak téma modulů posunout dál. Nakonec nás oslovila právě možnost skládat moduly do nových prostorových kombinací, které by vhodně doplňovaly veřejná prostranství.

4

koma cit y

roz h ovo r


Architekti Ondřej Chybík a Michal Krištof se potkali při studiích na brněnské fakultě architektury. A tam také, v roce 2007, začaly první náznaky spolupráce se společností KOMA Modul ar. Michal Krištof se tehdy zúčastnil prvního ročníku studentské soutěže KOMA zaměřené na možnosti modulární výstavby, kde uspěl se svým návrhem modulárního bytového domu. V posledním roce studií začali spolupracovat s Ondřejem Chybíkem a v roce 2010 založili společný atelier CHYBIK + K RISTOF ARCHITEC TS & URBAN DESIGNERS. Mezi jejich projekty je i řada modulárních staveb, které realizovali s původní českou společností KOMA. Jedním z prvních byla podniková jídelna KOMA, na kterou navázal vysoce ceněný pavilon ČR pro výstavu E XPO 2015 v Milánu. Pro společnost KOMA Modul ar vyvinuli unikátní lichoběžníkové city moduly, jež jsou primárně určeny pro konání krátkodobých akcí ve veřejném prostoru.

Jak začala Vaše spolupráce s KOMA MODUL AR? M.K.: Dělali jsme už při studiu mnoho soutěží. Prvním impulzem ke spolupráci s KOMA MODUL AR pak byl první ročník studentské soutěže, kterou firma pořádala. Byla zaměřená na modulární architektru. O.Ch.: Když jsme skončili školu a založili ateliér, tak jsme vyhledávali možnosti s kým spolupracovat na různých projektech, znovu jsme se s touto firmou zkontaktovali a oni v tu chvíli právě hledali architekta. Po několikaleté spolupráci jsme se společně přihlásili do soutěže na realizátora a architekta českého pavilonu na Expo Milan 2015 a vyhráli jsme. Jaký vidíte přínos v modulární architektuře? Kam by podle vás měla směřovat? M.K.: Moduly je možné smontovat a následně zase demontovat a smontovat na jiném místě. O.Ch.: Z těchto modulárních systémů lze postavit úplně normální dům. Milánský Pavilon byl důkazem toho, že i z modulů lze vytvořit kvalitní a reprezentativní architekturu. Jste autory CIT Y modulů. V čem chápete jejich unikátnost? M.K.: Pan ředitel Martinec chtěl přijít na trh s něčím revolučním. Dlouho jsme si společně lámali hlavu jak téma modulů posunout dál. Nakonec nás oslovila právě možnost skládat moduly do nových prostorových kombinací, které by vhodně doplňovaly veřejná prostranství. Tím vnikl lichoběžníkový tvar.

Máte nyní na stole nějaké další modulární projekty? M.K.: Zpracovali jsme generel Centra modulární architektury, tedy redesign areálu Koma Modular ve Vizovicích. Právě sem se uvažuje s umístěním z Milána dovezeného pavilonu Expo, který by tu sloužil jako administrativní budova. Navrhli jsme zde ještě vývojové centrum a školu modulární architektury.

Oslovila nás možnost skládat moduly do nových prostorových kombinací,  které by vhodně  doplňovaly veřejná  prostranství.

Jakým způsobem pracujete a navrhujete? Má někdo z vás hlavní slovo? O.Ch.: Všechny  projekty, na kterých pracujeme, jsou výsledkem intenzivní spolupráce celého ateliéru. Snažíme se celý tým motivovat k navrhování a to od koncepčních věcí až po detaily.

Z dvanácti CM vytvoříte dokonce kruhovou stavbu s vnitřním dvorem. To nám přišlo velice atraktivní. Jaké je podle vás jejich nejlepší využití? Máte nějaký oblíbený prostor nebo akci, kdy byly použity? M.K.: V roce 2013 jsme ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně realizovali projekt Otevřeno. Pomocí modulárního městského mobiliáře jsme vytvořili letní pavilon jak na nádvoří paláce, tak i na náměstí před budovou. Během léta CM poskytl zázemí řadě venkovních akcí. Součástí projektu bylo otevření vrat paláce směrem do náměstí a propojit je tak s nádvořím uvnitř. Díky tomuto zásahu se návštěvnost galerie zvýšila o stovky procent. CIT Y moduly již byly k vidění v různých úpravách – od studentů po etablované designéry jako Olgoj Chorchoj. Bylo vaším cílem vytvořit platformu, nebo základ, na který mohou ostatní navazovat? Jak se k podobné spolupráci stavíte? O.Ch.: Je to velkým oceněním pro naši práci, že koncept dále rozvíjí další architekti a designéři. Od počátku jsme CM navrhli jako základní kostru pro další rozvoj. Myslím, že to je i princip modulární architektury. CIT Y modul ale není váš jediný modulární projekt. Asi největší úspěch jste slavili s českým pavilonem pro E XPO 2015 v Milánu, jehož jste autory. Jak se díváte na jeho nové využití? M.K.: Jsme rádi, že je pavilon v dobrých rukou a že se vrátil zpět do svého rodiště. Během E XPA byla řada možností jeho využití, ale všechny nakonec narážely na řadu komplikací. Také jsme měli strach, aby pavilon nedopadl jako řada jeho předchůdců. V čem pro vás byla účast na E XPO přínosná? O.Ch.: V Miláně jsme postavili zatím náš největší a nejznámější dům. To nám otevřelo dveře k výjimečným projektům jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

Myslíte, že po šesti letech fungování atelieru máte již nějaký jednoznačný rukopis? Jaká by podle vás měla být (nebo je) architektura z dílky CH + K ? O.Ch.: Naše práce není o rukopisu. Jak říká náš kamarád Jan Vrbka, může to být kulaté, hranaté, rovné nebo křivé, ale vždy to musí být Echt!, tedy pořádné. V ateliéru se snažíme vždy o racionální řešení, dbáme na respektování kontextu a snažíme se, aby naše domy byly co nejvíce inovativní. M.K.: To vše by mělo vždy fungovat v rámci přiměřených investičních nákladů. Nejsme architekti, kteří domy prodražují. Efektivita je pro nás stejně důležitá jako estetika. V relativně krátké době jste dokázali vytvořit úspěšné architektonické studio. Jaké jsou vaše další cíle? O.Ch.: Aktuálně máme na stole tři typy zakázek. První jsou rodinné vily. To je velice zajímavá práce, protože při ní má architekt možnost vytvořit velmi sofistikovaná řešení prostoru pro rodinu často v tom nejvyšším standardu. Druhým typem zakázek jsou stavby pro továrníky (jak jim pracovně říkáme), mezi které patří právě domy navržené pro společnost KOMA, novostavba vinařství Lahofer, nebo showroom pro výrobce nábytku MY2. M.K.: Majitelé všech těchto společností jsou skvělí klienti, kterých si vážíme, protože vybudovali svůj vlastní a fungující bussiness a vědí, že investice do architekta zhodnotí celkovou investici do výstavby. O.Ch.: Třetím segmentem jsou developeři a velcí stavitelé. Spolupráce s těmito společnostmi nám dává příležitost vytvořit rozsáhlé projekty pro bydlení včetně veřejné vybavenosti a odpovídajících veřejných prostor. V minulosti jsme měli například možnost v Praze navrhnout Waltrovku pro společnost Penta. Takže tyto projekty a vztahy hodláme rozvíjet i nadále a zároveň nás láká neustálý kontakt se zahraničním. V Česku je totiž možné stavět jen určité měřítko budov, které bychom rádi navrhovali. Pro pořádný mrakodrap potřebujete Manhattan, nebo Asii.

Proč lichoběžník? O.Ch.: Díky tomuto tvaru se moduly dají vyskládat do daleko zajímavějších kombinací.

c h y b í k + K ryš to f

brno

2016

5


City

6


tady a teÄ?

7


„CITY moduly se dají jednoduše vzhledově měnit podle aktuálního návrhu“

8

koma cit y

KAVÁ RNA , P RO D E J


Ing. arch. Jakub Mareš K Světu Když jsme před skoro osmi lety řešili první přechodnou stavbu v ulicích pro kulturní účely tak jsme ji tehdy museli skládat z námořních kontejnerů a překonávali jsme velké množství především technických nedokonalostí. CITY MODULY jsou na tenhle způsob využití přímo navržené a umožňují tím daleko větší variabilitu a mnoho různých aplikací. Navíc se dají jednoduše vzhledově měnit podle aktuálního návrhu.

ja k u b m a r e š

9


01

Kavárna_Kampus Několik dní byly dva CITY moduly umístěné v kampusu ZČU na Borech, kde sloužily jako bistro a drobný výstavní pavilon. Cílem bylo vyzkoušet si, jak budou moduly fungovat i v „okurkové sezóně“ během zkouškového období a prověřit možnosti jejich trvalého umístění na vybraná místa. Kontejnery byly v (pro Plzeň klasickém) provedení černého rámu, OSB desek a skla. Projekt byl součástí aktivit občanského sdružení K světu.

10

KAVÁ RNA , P RO D E J

koma cit y


Plzeň

kampus plzeň

plzeň

2015

11


Kavárna_Industra Dva CITY moduly fungovaly v Masné ulici v Brně jako kavárna a venkovní podium. Po dobu prázdnin a babího léta nabízely obyvatelům Brna kulturní program a posezení u dobré kávy v objektu bývalých mrazíren.

12

koma cit y

KAVÁ RNA , P RO D E J


02

Brno

industra

brno

2015

13


City

14


kultura do ulic

15


„Moduly jsou výborně vymyšlené i řemeslně zpracované.“

16

k u lt u r a


Čestmír Vančura VIVA / organizátor FilmFest Zlín Největší přínos CITY modulů vidím v jejich původním, promyšleném designu – od konstrukce, přes použité materiály, technologii výroby a úroveň zpracování, až k jejich bezpečnému použití. Snadno si z nich vytváříme sestavy a prostory, které odpovídají dramaturgii programu festivalu. Moduly jsou výborně vymyšlené i řemeslně zpracované. Pracujeme s dětskými návštěvníky, takže to jsou pro nás důležité aspekty, jež jsme si sami ověřili ve výrobě i v praxi. Ohlasy hostů našeho festivalu jsou velmi příznivé, včetně reakcí na maják Lighthouse, v němž sídlila ČT.

koma cit y

čest m í r va n č u r a

17


03

Zlínský filmový festival Na 56. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, který je nejvýznamnější kulturní akcí roku ve Zlínském kraji, dodala KOMA 24 designových CITY modulů a unikátní Lighthouse, jež byl využíván jako studio pořadu Zprávičky, které vysílá České televize. Jednotlivé CITY moduly byly využívány jako prodejní designové stánky, a jako zázemí pro různé aktivity pro děti i dospělé.

18

koma cit y

k u lt u r a


Zlín

f i l m ov ý f es t i va l

zlín

2015

19


04

MFDF Jihlava_16 Jubilejní 20. ročník MFDF Ji.hlava přiblížil fenomén dokumentárního filmu i svou vlastní historii obyvatelům města, turistům i festivalovým návštěvníkům v CITY modulech přímo na jihlavském Masarykově náměstí. Klasické černé prosklené moduly CITY fungovaly jako game zóna. Vedle nich byl na náměstí umístěn také Lighthouse KOMA, jež sloužil jako kavárna a vzdělávací centrum.

20

koma cit y

k u lt u r a


Jihlava

m e z i n á ro d n í f es t i va l d o k u m e n tá r n í c h f i l m ů

j i h l ava

2016

21


05

Pražské jaro

Praha

CITY modul byl k vidění v rámci hudebního festivalu Pražské jaro, kdy jeho interiér navrhlo renomované architektonické studio Olgoj Chorchoj. To klasické černé provedení rámu modulu doplnilo o modré boční a zadní panely v barvách festivalu. Modul byl otevřen 14 dní a kromě informací o celém festivalu či dostupnosti vstupenek bylo možné navštívit rozličné drobné koncerty nebo Běh na koncert.

22

koma cit y

k u lt u r a

p r a ž s k é ja ro

praha

2015

2016


06

Město kultury

Plzeň

Občanské sdružení „K světu“ představilo v CITY modulu své projekty v rámci slavnostního otevření Plzně jako evropského města kultury. Černý rám CITY modulu doplnily skládací stěny z OSB desek, stejně jako interiérové prvky ze stejného materiálu. Návštěvníci City modulu se tak zahřáli nejenom nabízeným svařákem, ale i příjemnou atmosférou. Neobvyklý tvar CITY modulu přesně zapadl do projektu a ukázal možnosti oživení městských částí jinak. koma cit y

m ěsto k u lt u ry p l z e ň

k u lt u r a

plzeň

2015

23


07

Moravská galerie

Brno

Návrh CITY modulů pochází z architektonické dílny ateliéru Chybík + Krištof AA. První místo, kde se otevřené prototypy lichoběžníkových CITY modulů objevily, bylo nádvoří Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně. Tam širokou veřejnost CITY moduly zaujaly v provedení bez stěn a nabídly návštěvníkům galerie prostor k odpočinku na místě, které před jejich instalací nemělo plnohodnotné využití.

24

koma cit y

k u lt u r a


m o r avs k รก g a l e r i e

brno

201 4

25


City

26


Şivot pro město 27


„nejlepší řešení pro jakékoliv city-outdoor akce“

28


Štěpánka Vontrobová Sdílko O CITY modulech jsem se poprvé dověděla na konferenci ModulArch v Brně, kdy se mi v hlavě rodil nápad, jež později získal svou pevnou koncepci a název Sdílko. CITY Moduly pro mne znamenají nejlepší řešení pro jakékoliv akce v režimu city-outdoor. Moduly jsou samy o sobě reprezentativní dočasné stavby navržené architekty, takže veřejnému prostoru dělají parádu. Jejich zařízení umožňuje vše, co potřebují organizátoři akcí – od elektřiny po wifi. Velmi jsem ocenila možnosti, které moduly skýtají: architektonické řešení, modularita, odolnost vůči povětrnostním vlivům (otestovali jsme pobyt v docela silné bouřce) a fakt, že je lze v krátké době přepravit na potřebné místo.

29


08

SdílKo

Kopřivnice

Dva designové CITY moduly na celý měsíc oživily centrum Kopřivnice, kde pod názvem Sdílko po čtyři týdny zajišťovaly kolemjdoucím zábavu, osvětu a zpestření každodenního života. Ať již to bylo přiblížení regionálních značek lidem, představení architektů, designérů a tvůrců či další netradiční služby, každý si mohl přijít na své.

30

koma cit y

OŽIVENÍ MĚSTSKÉHO PROSTORU

s d í l ko

ko p ř i v n i c e

2015


09

SdílKo

Ostrava Poruba

Druhý ročník úspěšného projektu, který se pomocí modulárních staveb snaží ozvláštnit a doplnit veřejný prostor. V celkem šesti CITY modulech se mohli představit nejen místní drobní podnikatelé, ale akce byla také věnována problematice veřejného prostoru. Sdílko v CITY modulech ukázalo jak obrovský a nevyužitý potenciál nabízí veřejný prostor a akce v něm. koma cit y

OŽIVENÍ MĚSTSKÉHO PROSTORU

s d í l ko

o st r ava p o r u ba

2016

31


32


33


City

34


eventy

35


„Jednoznačnou výhodou CITY modulů je jejich flexibilita při realizaci specifických úkolů.“

36

ev e n t y


Michal Froněk Olgoj Chorchoj, MFF Karlovy Vary Pro mne je CITY modul stavební kámen při vymýšlení a komponování prostorové struktury. Jednoznačnou výhodou CITY modulů je jejich flexibilita při realizaci specifických úkolů. Architekt nebo designér ale musí znát limity tohoto produktu. Je možné velice rychle zareagovat na potřebu trhu a zrealizovat poměrně rozsáhlé a tvarově překvapivé architektonické kompozice. Právě zvažujeme použití modulů při transformaci výrobního areálu, kde bude nutno vyřešit showroom, později třeba návštěvnické centrum atd. Klient může v průběhu několika let proměnit využití modulů.

koma cit y

m i c h a l f ro n ě k

37


Modul se stรกvรก

archite 38


kturou

39


MFF BMW Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je nejvýznamnější akcí svého druhu v České republice. Dlouhodobě je jeho partnerem značka BMW, jež se letošní rok rozhodla prezentovat své automobily v třípodlažní „výkladní skříni“ vytvořené z ocelové konstrukce a CITY modulů. Architektonický koncept BMW Lounge navrhlo studio Olgoj Chorchoj ve spolupráci se studiem CMC Architects. Cílem konceptu showroomu bylo zaměření na budoucnost.

40

ev e n t y

koma cit y


10

Karlovy Vary

mmf bmw

k a r lov y va ry

2016

41


42

koma cit y

eventy


10

k a r lov y va ry

mmf bmw

2016

43


44

budou


koncept

cnosti

45


11

Třebíč

Ostrava Brno

Otrokovice

Baťa tour Osobnost Tomáše Bati je pro KOMA Modular hlubokou inspirací. Fenomenální podnikatel, který Zlínský kraj pozvedl do neuvěřitelné výše, dokázal své myšlenky i produkty prosadit na celém světě. KOMA vyrobila a dodala pro Nadaci Tomáše Bati prezentační CITY modul k 140. výročí narození světoznámého podnikatele. Ten umožňuje ve veřejném prostoru přiblížit život tohoto významného podnikatelského vizionáře.

46

koma cit y

ev e n t y

baťa to u r


Ing. Pavel Velev ředitel Nadace Tomáše Bati V rámci Baťa Road Show jsme chtěli netradičně představit odkaz Tomáše Bati. CITY modul jsme využili jako jeho putovní kancelář, v níž jsme ukázali šíři jeho aktivit a nápadů lidem po celé ČR i na Slovensku. Našemu záměru CITY modul perfektně vyhovoval. Ze tří stran prosklený objekt sloužil ve dne návštěvníkům a v noci uzavřený a osvětlený modul fungoval jako výstava. Zpočátku jsme se obávali zkosených hran, ale nakonec zvítězily estetické kvality modulu a jeho elegantní linie. Myslím si, že jsme ho dokázali využít na 100 %. V jednom dni jsme ho mohli přesunout a prakticky ihned znovu otevřít.

„Během několika desítek minut lze CITY modul uvést do provozu“ ot ro kov i c e

zlín

t ř eb í č

brno

Zlín

o st r ava

2016

47


12

Designblok_16

Praha

Tři moduly CITY – dva pouze v černém rámovém provedení a jeden prosklený vábily návštěvníky na Designblok 16. Modulární sestava navržená Adélou Bačovou byla k vidění na Václavském náměstí v Praze. V proskleném modulu byl umístěn infostánek o celé akci, přidané schodiště pak umožnilo příjemný rozhled po náměstí a odpočinek. Černé moduly byly doplněné žlutým mobiliářem v barvách festivalu.

48

koma cit y

ev e n t y

des i g n b lo k 2016


praha

2016

49


City

50


jako umělecké dílo 51


„CITY moduly dodneška plní svoji funkci v Moravské galerii“

52

c i t y m o d u l ja ko u m ě l ec k é d í lo


Jan Press ředitel Moravské galerie CITY MODULY jsou pro mě synonymem začátku působení na pozici ředitele Moravské galerie. V roce 2013 jsme prostřednictvím projektu Otevřeno reagovali na nízký zájem veřejnosti o stálou expozici a nízké zapojení galerie do městského života. Podle návrhu atelieru Chybík + Krištof AA pro nás KOMA vyrobila variabilně skládatelné buňky, dnes označované jako CITY MODULY. Ty nám měly umožnit oživit prostor a variabilně měnit vzhled nádvoří podle jeho náplně. Nakonec se ukázalo, že přesouvat naše moduly není tak jednoduché (jsou přece jen masivnější, než ty později vyrobené), ale dodneška plní svoji funkci a spolu s plastovými designovými sedačkami se stávají charakteristickým znakem nádvoří Místodržitelského paláce.

koma cit y

ja n p r es s

53


13

Moravská galerie Mezinárodní bienále grafického designu patří k nejstarším a nejvýznamnějším akcím v oboru vizuální komunikace ve světě. Moravská galerie, která akci hostila, použila CITY moduly, které má dlouhodobě v pronájmu. Vizuální úpravu zajistili autoři modulu – architekti ze studia Chybík Krištof AA. CITY moduly sloužily jak pro zázemí Výtvarné dílny pro děti, tak pro různé druhy workshopů nebo jako podium pro taneční a pěvecké vystoupení.

54

koma cit y

c i t y m o d u l ja ko u m ě l ec k é d í lo


Brno

m o r avs k รก g a l e r i e

brno

201 4

55


Festival světla Signal Instalace s názvem Citadels od nizozemského umělce Matthijse Munnika byla umístěna ve dvou CITY modulech na náměstí Republiky v Praze. Návštěvníci festivalu se mohli dostat do jiného světa pomocí světelných boxů vyplněných zneklidňujícím mžikajícím světlem a zvukovými vlnami navozujícími až halucinogenní pocity. Otevřený prostor CITY Modulu vytvořil ideální podmínky pro instalaci tohoto typu.

56

c i t y m o d u l ja ko u m ě l ec k é d í lo

koma cit y


14

Praha

f e st i va l sv Ä› t l a s i g n a l

praha

2015

57


City

58


design dnes

59


„CITY modul propojuje design s architekturou, což mi v současnosti přijde velmi zásadní“

60

des i g n

koma cit y


Jiří Macek Designblok Možnost vstoupit rychle a zajímavým způsobem přímo do veřejného prostoru, kde se pohybují lidé, které mnohdy design vůbec nezajímá. To byl určitě ten nejsilnější efekt, který jsme si od CITY modulů slibovali a který se také naplnil. Skvělou zkušeností je i spolupráce s technology a architekty KOMA na konečné podobě. Myslím, že se nám zde do budoucna otevírá docela zajímavý potenciál, na kterém určitě chceme dále spolupracovat. A jestli patří k českému designu? Určitě mu pomáhá při kvalitnější a účinné prezentaci, a také výrazně spojuje design s architekturou, což mi v současnosti přijde velmi zásadní.

jiří macek

61


62


63


Designblok_14 Společnost KOMA, architektonický ateliér Chybík Křištof AA a studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni spojili své síly a v rámci akce Designblok 14 umístili CITY moduly v černém provedení s kombinací dřevěných OSB desek do samotného centra Prahy v ulici Na Příkopech.

64

koma cit y

de s i g n


15

Praha

de s i g n b lo k _ 1 4

praha

201 4

65


16

Designblok_15 Několik bílých CITY modulů se představilo v rámci akce Designblok 15, kde upozorňovaly na nízkou kvalitu městského mobiliáře v rámci iniciativy Pro lepší město. Expozice vznikla ve spolupráci KOMA se společnostmi mmcité, BigBoard a architektonickým atelierem Olgoj Chorchoj.

66

koma cit y

design

designblok_15


Praha

praha

2015

67


modul 68


arita

a město 69


Designweek

Zlín

Elegantní černé moduly doplněné hlavní prosklenou stěnou a bočními stěnami z OSB desek byly dějištěm festivalu Zlín Design Week. V rámci festivalu bylo použito 13 CITY modulů, jež poskytly prostor pro prezentaci uměleckých škol a designových výrobků. Festival je organizován studenty z Univerzity Tomáše Bati.

70

de s i g n

koma cit y


17

de s i g n w ee k

zlín

2015

71


lighthouse

dnes

72


Lighthouse KOMA, jenž byl představen v rámci Zlín Design Week, vytvořila Adéla Bačová, studentka průmyslového designu UTB ve Zlíně. Objekt vytvořený ze CITY modulů slouží jako zastřešující místo pro různorodé kulturní aktivity v ČR i v zahraničí. Lighthouse byl doplněn 25 prosklenými CITY moduly na třech místech v celém Zlíně.

73


18

Prague design week Městský mobiliář, výkladní skříň nebo expozice? To vše představovaly prosklené černé moduly na hlavní pěší zóně Prahy. Během Prague Design Week v něm své nejlepší práce vystavili studenti Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem.

74

des i g n

koma cit y


Praha

p r ag u e de s i g n w ee k

praha

2015

75


76


77


19

Designblok Koma_16 Tři černé CITY moduly doplněné žlutými dřevěnými prvky prezentovaly společnost KOMA před Průmyslovým palácem v rámci Designbloku 16. Vizuální úpravu CITY modulů navrhla čerstvá absolventka studia průmyslového designu UTB ve Zlíně Adéla Bačová. V modulech byla umístěna expozice z nejzajímavějšími projekty a realizacemi společnosti KOMA, stejně jako s vítěznými návrhy architektonických modulárních studentských soutěží.

78

koma cit y

de s i g n


Praha

des i g n b lo k _ 16

2016

praha

79


City

80


osvěta pro život 81


„Nejvíce oceňujeme možnost variability využití a snadný transport z místa na místo“

82

koma cit y

o sv ě ta


Eva Knapp Ostře sledovaná prsa CITY modul je realizační místo kampaně Ostře sledovaná prsa, kterou se Aliance žen s rakovinou prsu snaží upozornit na důležitost prevence před touto nemocí. Na CITY modulech jsme nejvíce ocenili možnost variability jejich využití, takřka neomezené výzdoby jejich interiéru i exteriéru a velmi snadného transportu. V krátké době jsme mohli navštívit několik lokalit bez složitého balení a vybalování. Toho jsme využili již dvakrát, v říjnu 2015 při kampani v Praze, letos v říjnu jsme v rámci akce navštívili tři lokality v Brně.

e va k n a pp

83


84


85


20

Ostře sledovaná prsa Dva růžové moduly upozornili veřejnost v centru Prahy a Brna na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu. V prvním se návštěvníci učili techniku samovyšetření prsu, druhý modul – sádrovna, sloužil k výrobě odlitků poprsí. Součástí kampaně byla i stěna plná ženských ňader designéra Matyáše Fuchse. Díky lehké přenositelnosti modulů mohla kampaň cestovat z místa na místo po celé Praze i Brně.

86

o sv ě ta

koma cit y


Praha

o st Ĺ™ e s l ed ova n ĂĄ p r sa

2015

praha

brno

87


modul není kontejner

© Koncept: Koma, ReDesign © Grafický design a zlom: Klára Kvízová, ReDesign © Použité fotografie: Alexandr Hudeček, Zdeněk Chrapek, Ivan Malý, Marek Malůšek, Sdílko, Signál © Texty: Kristýna Šilhánová, Jiří Kout, artEcho Použité písmo: Urban Grotesk, Trivia Serif

Profile for KOMA MODULAR

KOMA CITY  

KOMA CITY  

Advertisement