Page 1

02-2013

Bulletin

10

KOMA uvedla na trh unikátní City moduly KOMA Modular dostála pověsti jedné z nejinovativnějších firem ve svém oboru a uvedla na trh unikátní CITY modul.

Unique City modules market launch KOMA Modular has lived up to its reputation as one of the most innovative companies by launching the unique CITY module.

|4

4

KOMA führte unikale City Module im Markt ein | 4 KOMA Modular erfreut sich seines Rufs und führte auf dem Markt ein unikales CITY Modul ein.

KOMA SPACE, GmbH Sulzengasse 7, A-1230 Wien phone: +43 (0) 1 688 38 53 e-mail: info@koma-space.at www.koma-space.at © Koma Space, 2013 © texts, pictures, consultation ArtEcho, 2013 © design ReDesign, 2013

The european regional DevelopmenT FunD anD The minisTry oF inDusTry anD TraDe oF The czech republic supporT invesTmenT in your FuTure

První školka z ComfortLine

|3

Strategie KOMA Space

|8

Sociální bytové domy v Hamburku | 9

The first ComfortLine kindergarten

New marketing strategy of KOMA Space

Social apartment buildings in Hamburg

Erster Kindergarten aus ComfortLine

Neue KOMA Space Marketingstrategie

Sozialwohnungen in Hamburg

Vše o společnosti KOMA MODULAR, modulární architektuře i výstavbě najdete na adrese:

www.koma–modular.cz


Strana 2

editorial

/ editorial

/ editorial

Vážení obchodní partneři a přátelé modulární výstavby,

Dear business partners and fans of modular construction,

Sehr geehrte Geschäftsfreunde und Freunde der Modulararchitektur,

jak jste již možná zaregistrovali, naše firma prochází v poslední době velikými změnami, které směřují k celkovému zkvalitnění služeb, produktů, ale také k atraktivnějšímu vnímání modulární výstavby a značky KOMA.

As you may have noticed, our company has recently undergone some major changes, which are aimed at a general improvement in the quality of services and products, and also at making modular construct​ion and the KOMA brand more attractive.

KOMA má za cíl nespokojit se se současným stavem, ale neustále věci posouvat dopředu. I proto jste si v posledních číslech mohli přečíst o nákupu špičkových CNC strojů, změně designu KOMA, založení společnosti KOMA Space, výzkumu a vývoji speciálních modulů, inovacích základní výrobkové řady StandardLine se zaměřením na design a efektivitu, nebo vývoji zcela nového a unikátního CITY modulu. Co ovšem odráží již mnoho měsíců každý bulletin, jsou vývojové etapy, které mění KOMA areál. I proto mohu napsat, že jsme nyní v etapě výstavby nového modulárního zázemí pro zaměstnance z modulů Comfort. Rád bych se u tohoto bodu poněkud pozastavil a pokusil se vám předat myšlenku, proč to vlastně všechno děláme.

KOMA’s goal is not merely to be satisfied with the status quo, but to continually move ahead. That is why in the past several issues of our bulletin you read about the purchase of state-of-the-art CNC machinery, the change in KOMA design, the establishment of the KOMA Space Company, the research and development of special modules, innovations of the basic StandardLine product series focusing on design and efficiency, and the development of the brand-new and unique CITY module. What has been permeating for months through each of our bulletins is the development of the premises of the KOMA plant. We are currently in the stage of construction of a new modular facility for employees using the Comfort modules. Let me try to explain why we are doing all this.

Proto bych vám chtěl poděkovat, že spolupracujete s firmou KOMA a že nám sdělujete to, co se vám líbí, i to, co se vám nelíbí. Věřím, že společným úsilím dosáhneme takových výsledků, se kterými budeme všichni spokojení.

Therefore, I would like to thank you for cooperating with the KOMA Company and for letting us know what you do and don’t like about what we do. I believe that our mutual efforts will lead to results we will all be happy with.

wie Sie vielleicht bemerkt haben, durchläuft unsere Firma in letzter Zeit wesentliche Änderungen, die insgesamt zur Verbesserung unserer Dienstleistungen, Produkte, aber auch der attraktiven Wahrnehmung des Modularbaus und der Marke KOMA führen. Es reicht uns nicht, in der Gegenwart zu verharren, sondern wir wollen die Dinge zukunftsgewandt entwickeln. Deshalb konnten Sie in den letzten Ausgaben unseres Bulletins über neue Ereignisse lesen: Einkauf von Top-CNC-Maschinen, neues KOMA-Design, Gründung der Gesellschaft KOMA Space, Forschung und Entwicklung spezieller Module, Innovation der Modulreihe StandardLine mit Fokus auf Design und Effektivität oder Entwicklung des völlig neuen und einzigartigen Moduls City. Ebenfalls wurden die Etappen der Entwicklung des KOMA Firmengebiets in den letzten Monaten gezeigt. Derzeit befinden wir uns in der Phase des Aufbaus einer neuen Modulanlage für Mitarbeiter aus Comfort-Modulen. An diesem Punkt würde ich gerne erklären, warum wir all dies tun: ich bin tief überzeugt, dass KOMA eine Firma ist, die von Menschen gebildet wird und deren Produkte für Menschen bestimmt sind. Dies ist für mich eine Grundansicht, da ich fest davon überzeugt bin, dass Verbesserungen in unserer Firma und ihrer Arbeitsumgebung zur Verbesserung von uns selbst führt. Eine bessere Arbeitsumgebung ermöglicht höhere Zufriedenheit unserer Mitarbeiter und spiegelt sich in besseren Arbeitsergebnissen wieder. In Folge spüren dies die Wichtigsten – unsere Kunden und Nutzer unserer Modulhäuser. Deshalb freut es uns, dass wir von unseren Kunden Rückmeldung bekommen. Ich möchte mich bedanken, dass Sie mit unserer Firma zusammenarbeiten. Wir schätzen Ihre Meinung, sagen Sie uns, was Ihnen gefällt oder nicht. Ich bin überzeugt, dass wir in gemeinsamer Bemühung hervorragende Ergebnisse erreichen können.

S přátelským pozdravem

Best regards,

Mit freundlichen Grüßen

Jsem hluboce přesvědčen, že KOMA je firma, kterou tvoří lidé a jež vytváří své produkty pro lidi. Tento pohled je pro mne zcela zásadní, neboť jsem přesvědčen o tom, že zlepšování našeho závodu a pracovního prostředí vede ke zlepšení nás samotných, tedy zaměstnanců firmy KOMA. Lepší pracovní prostředí umožňuje větší spokojenost zaměstnanců a tím i lepší výsledky jejich činnosti. V konečném důsledku tyto aspekty pociťují ti nejdůležitější – naši zákazníci a uživatelé modulárních KOMA domů. To je pro nás to nejdůležitější. I proto jsme velmi rádi, pokud dostáváme od našich zákazníků zpětnou vazbu.

Stanislav Martinec, majitel a ředitel společnosti KOMA

I am firmly convinced that KOMA is a company comprised of people who create their products for other people. For me, this view is absolutely essential, as I believe that improving our plant and working environment leads to improvements in ourselves, i.e. employees of the KOMA Company. Better working conditions ensure greater employee satisfaction and thus also better work results. In the long run, this is felt even by our customers and users of modular KOMA buildings. That is the most important thing for us, and we are very happy to receive feedback from our customers.

Stanislav Martinec, owner and director of the KOMA Company

Stanislav Martinec, KOMA Eigentümer und Direktor


Strana 3

Benešovská mateřská školka pro 112 dětí v České republice autor: Martin Hart, KOMA Modular

/ A kindergarten for 112 children in Benešov, Czech Republic

/ Der Kindergarten in Benešov für 112 Kinder in der Tschechische Republik

Dalším zástupcem mateřských školek realizovaných v České republice z vizovických KOMA modulů je školka pro 112 dětí v Benešově. Školka je postavena z modulů StandradLine a je sestavena českobudějovickou firmou Pradast, která navrhla také design budovy.

Another preschool facility in the Czech Republic built from Vizovice KOMA modules is a kindergarten for 112 children in Benešov. It was built using StandardLine modules and assembled by the Pradast Company from České Budějovice, which also designed the building.

Der neue Kindergarten für in Benešov ist ein aktueller Vertreter der KOMA-Kindergarten-Projekte in Tschechien. Der Kindergarten ist aus Modulen der StandardLine zusammengestellt und wurde von der Firma Pradast aus České Budějovice, die auch das Gebäudedesign entwarf, gefertigt.

V budově se nacházejí 4 třídy, výdejna jídel, sociální zázemí, šatny a zázemí pro zaměstnance. Nechybí ani výtah pro jídlo. Předmětem dodávky byla hrubá stavba, kterou na místě dokončila firma Pradast. KOMA dodala obvodové stěny včetně hliníkových výplní otvorů v antracitové barvě. Firma Pradast stavbu doplnila příčkami, sanitárním vybavením včetně rozvodů vody a vnější fasádou Dekmetal.

The building consists of 4 classrooms, a dining hall, restrooms, changing rooms and an employee lounge. There is also a food elevator. Our company delivered the fabric of the building to befinished by the Pradast Company. Koma supplied the outside walls, including the aluminum opening covers. The Pradast Company equipped the building with partition walls, sanitary facilities and the external Dekmetal facade.

Im Gebäude befinden sich 4 Klassenräume, Essenausgabe, Sanitäranlagen, Umkleideräume und Anlagen für Mitarbeiter. Lieferant des Rohbaus war die Firma Pradast, KOMA lieferte die Außenwände mit Alu-Füllungen der Öffnungen in Anthrazitfarbe. Pradast lieferte die Trennwände, Sanitärausstattung inkl. Wasserleitungen und Außenfassade Dekmetal.

Moduly StandardLine byly zvoleny zejména kvůli ceně. Nezanedbatelné bylo ale také to, že hrubá stavba byla postavena během týdne a vlastní dodělávky – sanita, vnitřní příčky, topení, kompletace elektroinstalace a vnitřních povrchů – byly hotovy během tří týdnů. Tyto údaje jednoduše ukazují, jak výhodné je zvolit výstavbu systémem KOMA, neboť díky ní lze dosáhnout kvalitního výsledku, který může mít jakýkoliv design. Benešovským dětem nezbývá popřát nic jiného, než ať se mají ve školce hezky.

The choice of StandardLine modules was mainly because of their price. Also the framework of the build­ing was completed in one week, and the finishing works – the restrooms, heating, wiring and inner surfaces – were done in three weeks. This shows how advantageous it is to use the KOMA modular construction system, as it leads to a quality result for just about any design.

Die Module StandardLine wurden vor allem wegen dem günstigen Preis ausgewählt. Besonders ist, dass der Rohbau innerhalb von einer Woche fertiggestellt wurde und die Nacharbeiten – Sanitärausstattung, Innenwände, Heizung, Elektroinstallation und Innenflächen – innerhalb den folgenden 3 Wochen abgeschlossen wurden. Diese Zeiten zeigen einfach, wie gut es ist, sich für einen KOMA-Modularbau zu entscheiden, dank dessen ein qualitativ gutes Ergebnis in beliebigen Designs erreicht werden kann.

We hope the children in Benešov enjoy their time spent in the kindergarten.

Wir wünschen den Kindern aus Benešov, dass sie sich in ihrem neuen Kindergarten wohl fühlen.


Strana 4

KOMA uvedla na trh unikátní City moduly / KOMA launches unique City modules on the market

autor: Jiří Kout, editor EARCH.

KOMA Modular opět dostála pověsti jedné z nej​ inovativnějších firem ve svém oboru a uvedla na trh unikátní CITY modul. CITY moduly nemají díky své jedinečnosti v obytných modulech a kontejnerech relevantní konkurenci, neboť se jedná o prototyp vyvinutý přímo naší společností. Po unikátním nízkoenergetickém modulu řady ComfortLine, se kterým jsme získali řadu ocenění, přichází KOMA opět se zcela novým a inovativním patentovaným typem modulu. Prvním místem, kde se CITY moduly objevily, bylo nádvoří Místodržitelského paláce Moravské galerie v Brně. Tam širokou veřejnost CITY moduly za­ ujaly v provedení beze stěn a nabídly návštěvníkům galerie prostor k odpočinku na místě, které před jejich instalací nemělo plnohodnotné využití. Ředitel Moravské galerie Jan Press v rozhovoru pro zpravodajský server Artalk.cz přiblížil důvody instalace CITY modulů na nádvoří Místodržitelského paláce takto: „Chtěli bychom prostor nádvoří pojednat buňkami, které se dají variabilně skládat, a tím vytvářet určitý komornější druh prostředí pro realizaci různých doprovodných programů. Současně by to však měl být prostor, kam budou lidi přicházet jen proto, aby si tam mohli sednout, přečíst

noviny, nebo připojit počítač k internetu, aniž by za to museli platit.“ CITY moduly z architektonické dílny ateliéru Chybík+Krištof AA jsou unikátní zejména svým tvarem, neboť se nejedná o běžný kvádr, nýbrž o hranol lichoběžníkového tvaru. Jak již naznačují slova ředitele Pressa, CITY moduly nacházejí uplatnění na pomezí umělecké instalace, architektury a oživení veřejného prostoru. Všechny zmíněné aspekty přitom byly stanoveny jako cíle, které si KOMA Modular vytýčila při uvedení nových modulů na trh. Je zřejmé, že atypický tvar je ta vlastnost, která může nejen odbornou veřejnost přesvědčit a motivovat k využití modulární architektury. KOMA Modular má v úmyslu CITY moduly nejen prodávat, ale také pronajímat. „CITY moduly mohou být skvělým řešením jak pro drobné podnikatele, tak pro organizátory festivalů, ale i firmy, které svými nemovitostmi a sídly chtějí ilustrovat svoji jedinečnost“, vysvětluje Martin Hart záměry společnosti KOMA. Věříme, že CITY moduly najdou své obdivovatele a že pomohou modulární architekturu ještě více zpopularizovat. I proto vedení firmy KOMA zvažuje pořádání dalšího ročníku architektonické soutěže „Modulární architektura“ právě s využitím CITY Modulů.

KOMA Modular has lived up to its reputation as one of the most innovative companies in the industry by launching the unique CITY module. Thanks to their unique character, CITY modules, developed by our company, have no direct competitor in the living modules and containers segment. Following the energy-efficient module of the ComfortLine series, for which we have received a number of awards, KOMA has introduced a brand-new, innovative and patented type of module. The first place where the CITY modules were on display was the courtyard of the Governor’s Palace of the Moravian Gallery in Brno. There, the CITY modules without walls offered visitors to the gallery space to relax in a place which would otherwise not serve any particular purpose. In an interview for the news server Artalk.cz, the director of the Moravian Gallery, Jan Press, noted the reasons for the installation of the CITY Modules in the courtyard of the Governor’s Palace: “We would like to use the variable CITY modules in the palace courtyard and thus create a certain chamber-like environment in which to host various accompanying programs. At the same time, it should be a space where people will also come to sit down, read a newspaper or


Strana 5

/ KOMA führte unikale City Module im Markt ein connect their laptop to the Internet without having to pay for it.” CITY modules, designed by the Chybík+Krištof AA architectural studio, are unique mainly because of their form, as they are not a regular rectangular block, but are of a trapezoidal shape. According to Jan Press, CITY modules find their use in areas bordering artistic installation, architecture and for enlivening a public space. All of these aspects are goals which KOMA Modular had set for the new modules. It is obvious that the atypical shape is an attribute which can convince and motivate not only industry experts to use modular architecture. KOMA Modular’s intention is not only to sell CITY modules, but also to rent them out. “CITY modules can be a great solution for small businesses and organizers of festivals, as well as for companies who want to use their venues and office space to illustrate their uniqueness”, Martin Hart explains the idea of the KOMA Company. We believe that the CITY modules will find many fans and that they will help to make modular architecture even more popular. That is why the KOMA company management is considering using CITY modules to hold next year’s “Modular Architecture” competition.

KOMA Modular erfreut sich seines Rufs als einer der innovativsten Firmen im Fachbereich und führte auf dem Markt ein unikales CITY Modul ein. CITY Module haben dank ihrer Einzigartigkeit keinen relevanten Wettbewerb im Bereich der Wohnmodule und Container, da es sich um einen Prototyp handelt, der von unserem eigenem Team entwickelt wurde. Dieses neue und innovative KOMA Modul folgt so dem einzigartigen energiesparenden Modul der Reihe ComfortLine, das mehrmals ausgezeichnet wurde. Der Hof des Statthalterpalastes der Mährischen Galerie in Brünn in der Tschechischen Republik war die erste Stelle, wo die CITY Module platziert wurden. Die Modulausführung ohne Wände bot den Galeriebesuchern einen Rastplatz im Raum an, der vorher keine vollwertige Nutzung hatte. Der Galerie-Direktor Jan Press begründete für den Nachrichtenserver Artalk.cz die Installation der Module so: „Wir möchten den Galeriehof mit Modulen ausstatten, die variabel und zusammenlegbar sind und bieten deswegen ein Kammermilieu für unsere Begleitprogramme an. Zugleich sollen sie einen Ort bieten, wohin Besucher kommen um sich zu setzen, Zeitungen zu lesen oder kostenlosen Internetanschluss zu haben.“

CITY Module aus dem Architekturbüro Chybík+Krištof Associated Architects sind vor allem bekannt durch ihre unikale Form. Hierbei handelt es sich nicht um einen üblichen Quader, sondern um ein trapezförmiges Prisma. Die Anwendung der CITY Module bewege sich an der Schnittstelle von Kunstinstallation, Architektur und Belebung öffentlicher Lagen, so Jan Press. Alle diese Aspekte stellen Ziele dar, die sich KOMA bei Einführung der Module auf dem Markt vorgenommen hat. Es ist evident, dass gerade die atypische Form die Fachöffentlichkeit und potenzielle Kunden vom Nutzen der Modulararchitektur überzeugt und motiviert. KOMA Modular plant, die CITY Module nicht nur zu verkaufen, sondern auch zu vermieten. „CITY Module können eine tolle Lösung für kleine Unternehmen oder Festorganisatoren sein oder für Firmen, die durch ihre Immobilien und Residenzen ihre Einzigartigkeit ausdrücken möchten“, erklärt Martin Hart, der Marketing Direktor KOMA. Wir glauben, dass CITY Module ihre Fans finden werden und sie der Modular­architektur zu Popularität verhelfen. Aus diesem Grund erwägt die Firmenleitung einen weiteren Jahrgang des Architekturwettbewerbes „Modular­architektur“ zu veranstalten.


Strana 6

První školka z modulů ComfortLine v Česku / The first kindergarten in the CR built from ComfortLine modules

autor: Jaroslav Sládeček, šéfredaktor EARCH.

Moduly řady ComfortLine získaly již několik ocenění za inovace a také z nich bylo sestaveno několik zajímavých staveb, nicméně česko-anglická mateřská školka Kinder-City v Brně od architekta Tomáše Cendelína, která byla slavnostně otevřena 1. 3. 2013, je první školskou stavbou. Ředitelka školky Pavlína Kubíčková na velkoformátových modulech ComfortLine ocenila nejen užitný prostor, ale pochopitelně také rychlost výstavby. Moduly pro Kinder-City byly vyrobeny v úzké spolupráci s investorem tak, aby přesně odpovídaly představě paní Kubíčkové a potřebám dětí, které do školky docházejí. I proto je mateřská školka postavena pouze ze 7 modulů o celkové rozloze 227 m2. Moduly ComfortLine tedy ukazují svoji jedinečnost, která nemá relevantní konkurenci, zejména v prostorech, které nabízejí. Nejde však jen o prostor, neboť modul Comfort je vyvinut tak, aby byl skryt jeho kontejnerový původ. Typický kovový rám tak není vidět a fasáda na první pohled vůbec neevokuje kontejner. To oceňují zejména investoři, kteří očekávají luxusní moderní designový vzhled, a přitom chtějí využít nesporných výhod výstavby modulárním systémem KOMA, jehož klíčovou vlastností je rychlost výstavby.

Takto uvažujícím investorem je i Pavlína Kubíčková, která pochopitelně velmi zvažovala tak zásadní investici. Výstavba systémem KOMA ji však přesvědčila, a to nejen díky rozloze modulů, exkluzivnímu vzhledu nebo rychlosti výstavby. Důležitým aspektem při rozhodování o investici byla možnost modulární školku dle potřeby přemístit na jinou parcelu (kdyby se v daném místě tolik nedařilo), ale také svým způsobem jedinečná možnost stavbu postupně splácet. KOMA totiž svým klientům nabízí služby, jako je dlouhodobý pronájem, prodej s pozdějším odkupem či prodej na splátky. KOMA podnikatelskému záměru paní Kubíčkové věří; i proto pro ni nebyl problém umožnit prodej na splátky. Jeden modul ComfortLine má rozměry 9x3,6 m o světlé výšce 2,7 m. V případě mateřské školky Kinder-City umožnily velkoformátové comforty vytvořit důležitý otevřený prostor bez sloupů, který je více než kde jinde praktický právě u mateřských školek, neboť děti mají dostatečně velký prostor k pohybu bez omezení. Herna, která je tvořena čtyřmi moduly, nabízí luxusní prostor 130 m2. Při výběrů interiérových materiálů byl kladen důraz na design a luxusní vzhled, v sanitární části byly zvoleny fialové skleněné příčky a veselý obklad, v herně měkčené PVC.

The modules from the ComfortLine series have received multiple awards for innovation, and they have also been used in the construction of several interesting buildings. The first educational facility built from these modules is the Czech and English Kinder-City preschool in Brno, designed by Tomáš Cendelín, which was opened on March 1, 2013. The kindergarten’s principal, Pavlína Kubíčková, appreciated the large-format ComfortLine modules not only for their floor space, but also for the speed of construction. The modules for Kinder-City were manufactured in collaboration with the investor to meet Ms. Kubíčková’s expectations and the children’s needs. That is the reason why the kindergarten is built using only 7 modules with a total area of 227 sq. m. The ComfortLine modules thus display their unique character, which has no direct competition, particularly in the type of space they offer. However, it is not only about space, as the Comfort module was developed to conceal its container origins. The metal frame is not visible, and with a facade the module does not at first sight resemble a container at all. That is appreciated mainly by investors, who expect luxury and modern design, yet at the same time want to make use of the advantages of the modular construction, whose key quality is the speed of construction.


Strana 7

/ Erster Kindergarten aus ComfortLine Modulen in Tschechien One investor with such thinking is Pavlína Kubíčková, who carefully weighed her options in making such a major investment. She decided on the KOMA system not only because of the size of the modules, but also their appearance and the speed of construction. Another important aspect in her decision was the possibility to move the modular kindergarten to another location, and the unique option to pay for the building by way of regular installments. KOMA offers its clients services such as long-term rental, sale with the option of subsequent repurchase, or payment in installments. KOMA believes in Ms. Kubíčková’s business plan; thus it was not a problem to agree on the method of payment in installments. The dimensions of one ComfortLine module are 9 x 3.6 m, with a vertical clearance of 2.7 m. The large-format modules made it possible to create an open space without pillars, which is especially practical in this type of facility, allowing children a sufficient amount of space to play without limitations. The playroom thus offers a total of 130 sq. m. of space. The emphasis in the choice of interior materials was placed on design and the appearance of luxury. Purple glass partition walls and colorful tiles were used in the sanitary rooms, while the floor in the playroom is made from soft PVC.

ComfortLine-Module bekamen schon mehrere Innovationsauszeichnungen und wurden für einige interessante Bauten verwendet. Der tschechisch-englische Kindergarten „Kinder-City“ in Brünn des Architekten Tomáš Cendelín, das am 1. März 2013 festlich eröffnet wurde, ist allerding der erste Schulbau in Modulararchitektur. Die Schuldirektorin Pavlína Kubíčková lobte an den Großformatmodulen ComfortLine sowohl den Nutz­raum als auch die kurze Bauzeit. Die Module für Kinder-City wurden in enger Zusammenarbeit mit den Investoren derart entworfen, dass sie der Vorstellung der Direktorin und dem Bedarf der Kinder entsprechen. Deswegen besteht das Kindergarten nur aus 7 Modulen mit einer Fläche von 227 qm. ComfortLine-Module zeigen so ihre einzigartigen Eigenschaften, die insbesondere aufgrund der durch sie ermöglichten Räume derzeit keinen relevanten Wettbewerber haben. Das Modul Comfort ist dabei so entworfen, dass seine Containerbasis verborgen bleibt. Den sonst typischen Metallrahmen erkennt man nicht und die Fassade evoziert auf den ersten Blick keinen Container. Dies wird vor allem von Investoren geschätzt, die Luxusdesign erwarten, aber zugleich die Vorteile des Modularsystems KOMA – insbesondere die Baugeschwindigkeit – nutzen wollen.

Zu solchen Investoren gehört auch Pavlína Kubíčková, die so eine derartige Investition intensiv abwog. Zu ihren Entscheidungskriterien gehörten neben der Größe der Module, dem exklusiven Design und der Baugeschwindigkeit auch die Möglichkeiten, den Kindergarten im Notfall auf ein anderes Grundstück zu verlegen sowie die Zahlungsmodalitäten. KOMA bietet nämlich seinen Kunden verschiedene Dienstleistungen wie bspw. langfristige Vermietung, Verkauf mit späterem Rückkauf oder Verkauf auf Ratenzahlung. KOMA vertraut dem Unternehmensvorhaben von Frau Kubíčková und ermöglicht ihr so Ratenzahlung. Ein ComfortLine Modul hat die Maße 9x3,6 m und eine lichte Höhe von 2,7 m. Die Großformatmodule ermöglichten die Gestaltung eines offenen Raumes ohne Säulen – ein praktisches Element gerade bei Kindergärten, wo die Bewegungsfreiheit der Kinder wichtig ist. Der 4-Module-Spielsaal hat in diesem Falle eine luxuriöse Größe von 130 qm. Bei der Auswahl der Innenmaterialien wurde Wert auf Design und Luxusgestaltung gelegt. Für den Sanitätsbereich wurden Glaswände in Lilafarbe und bunte Verkleidung gewählt, im Spielsaal wurde dagegen Weich-PVC verwendet.


Strana 8

SOMAliA StricKeN By recurriNG fAMiNe SiNce the 1990S Somalia

14

koma help

15

the civil war in somalia, which has lasted for more than 20 years, has caused a number of humanitarian crises, the most significant of which is the recurring famine. the humanitarian organizations operating in this area are in a difficult position; however, they are looking for ways to distribute medical and humanitarian aid. Under the protection of african Union troops, one of the possibilities is to build hospitals and places intended for the distribution of humanitarian aid using a system of modular construction. such buildings can be easily moved, yet they provide much needed safety.

koma space

Shelter In many places around the world we see massive migrations of people whose lives are in danger; they have lost their homes to natural disasters, are suffering from a lack of food, or are stricken by poverty. Refugees first find refuge in tent camps; however, these are not suitable for stays exceeding several months. That is why KOMA Space offers temporary humanitarian camps built using the CleverSpacePack system, which allows for more long-term housing in relatively high comfort and safety. The residential units and other buildings from the CleverSpacePack are usually complemented by sanitary stations – a source of drinking water, restrooms and laundry rooms.

prosíme o obrázky bez šedivé plochy na zemi A cAMp fOr 500 fAMilieS = 500 reSideNtiAl uNitS + 5 SANitAry StAtiONS = 12 weeKS the unique cleverSpacepack allows a housing unit, school, simple administrative building or hospital to be built using one’s own hands, without the need for any heavy machinery, just by following a set of instructions. thanks to special logistics, the modules are transported to the site disassembled.

deSiGN the first step is to define the particular need, i.e. the number of people or families, based on which the number of residential units is determined. an adequate number of sanitary stations or other buildings such as schools, administrative or health care facilities are then added. In the preparatory phase, the koma project team proposes an urbanistic design for the camp.

lOGiSticS the cleverspacepack system uses top-of-the-line logistics. Four modules are transported in one pack, and this pack is typically shipped with other packs with tools in a larger package – the hIGh cUBe shipping container, which can hold 16 residential units, a small school, an administrative building or an infirmary. the logistics department creates a schedule for the delivery of the camp, the transportation and distribution of the packs.

cONStructiON the cleverspacepack is based on the construction of light-weight modules that can be assembled according to an instruction manual even without the use of heavy construction equipment. the construction of a large unit can be finished in just days. the system was developed so that its construction would take place with the active involvement of the refugees.

8

k o m a s h e lt e r

9

KOMA diSASter SySteM

koma space

KOMA Space představila svoji marketingovou strategii autor: Martin Hart, KOMA Modular

Utváření marketingové strategie rakouské společnosti KOMA Space pokračuje vydáním propagačního profilu a vytvořením nových webových stránek. Po několikaměsíčním utřiďování obchodních aktivit se KOMA Space jednoznačně vyprofilovala jako společnost nabízející systém výstavby modulárních dočasných celků, jež jsou velmi rychle přemístitelné, rozšiřovatelné, variabilní a efektivní. KOMA Space tyto celky nabízí mezinárodním organizacím, které by je mohly využít i v místech přírodních katastrof, válečných zón, uprchlických táborů nebo v jinak složitě dostupných destinacích. Propagační profil KOMA Space přehledně prezentuje základní kapitoly, ve kterých se rakouská firma chce etablovat. Jedná se o oblast KOMA Shelter, kde KOMA Space pomocí vizualizací předkládá ideu dočasného bydlení s podmínkami nesrovnatelně kvalitnějšími, než nabízejí například uprchlické stanové tábory; kapitola KOMA Extreme ukazuje, že z modulů lze postavit jakékoliv zázemí kdekoliv na světě; KOMA Disaster předkládá rychlé řešení po přírodní katastrofě; KOMA Health demonstruje atraktivní a rychlé řešení modulárních zdravotnických zařízení; a KOMA Mining se soustřeďuje na zázemí pro pracovníky v jinak nepřístupných lokalitách.

/ KOMA Space introduces its marketing strategy

/ KOMA Space stellte seine Marketingstrategie vor

Formation of the marketing strategy of KOMA Space company continues with the publishing of the KOMA Space promotional profile and the new website presentation.

Ein Höhepunkt der Vorbereitungsphase von den Geschäftsaktivitäten der österreichischen Gesellschaft KOMA Space war die Ausgabe des Firmenprofiles KOMA Space.

After several months of fine-tuning its business activities, KOMA Space has profiled itself as a sup­plier of temporary modular construction solutions which can be quickly moved, expanded, and which are variable and efficient. KOMA Space offers these modules to international organizations, which can use them in areas affected by natural disasters, in war zones, ref­ ugee camps, or destinations accessible with difficulty.

Nach mehreren Monaten der Neuordnung der Geschäftsaktivitäten profiliert sich die Firma nun als Lieferant provisorischer Modulsysteme, die schnell verlegbar, erweiterbar, variabel und zugleich effektiv sind. Diese Baukomplexe bietet die Firma internationalen Organisationen an, die sie in Gebieten von Naturkatastrophen, Kriegszonen, Flüchtlingslagern oder anderweitig schwer zugänglichen Gebieten verwenden können.

The individual chapters of the KOMA Space pro­mo­ tion­al profile present in an organized manner the basic segments in which the Austrian company wants to establish itself. These include KOMA Shelter, where thanks to visualization KOMA Space presents the idea of temporary housing in much better conditions than those in refugee tent camps; the chapter KOMA Extreme demonstrates that the modules can be used to build a facility virtually anywhere in the world; KOMA Disaster offers a quick solution following a nat­ural disaster; KOMA Health provides an attractive and quick solution for modular health care facilities; and KOMA Mining focuses on facilities for workers in otherwise inaccessible locations.

Das Firmenprofil KOMA Space präsentiert die Grund­ bereiche, in welchen sich die österreichische Firma etablieren will: KOMA Shelter – hier stellt KOMA Space mit Hilfe einer Visualisierung die Idee des provisorischen Wohnens dar, das gegenüber Zeltlagern deutliche Qualitätsverbesserungen bietet; KOMA Extreme – es wird gezeigt, dass man Modulsysteme welt­weit zum Ausbau beliebiger Sozial- und Wohn­ anlagen verwenden kann; KOMA Disaster – bietet eine schnelle Lösung nach Naturkatastrophen; KOMA Health – präsentiert eine attraktive und schnelle Lösung für Sanitätsanlagen; KOMA Mining – Anlage für Arbeiter in schwer zugänglichen Regionen.


Strana 9

Sociální bytové domy v Hamburku autor: Jiří Kout, editor EARCH.

O výhodách modulárního systému KOMA asi každý čtenář tohoto bulletinu ví: rychlost výstavby, kvalita provedení, vysoký komfort ve skvělém poměru k finančním nákladům. I proto v Hamburku nedávno vyrostlo několik nových kontejnerových domů, nabízejících kvalitní ubytování pro nájemníky, kteří jsou v tíživé životní situaci. Jedenáct bytových domů v Hamburku, které – zřejmě i díky tomu, že se jedná o přístav – bez okolků přiznávají svoji kontejnerovost a dotvářejí tak pro obyvatele esenci přístavu, poskytují domov 40 rodinám sociálně slabých občanů a imigrantů. V devíti bytových domech je po čtyřech bytech, ve zbývajících dvou domech se nachází kromě tří bytů prádelna a společenská místnost. Každý byt má vlastní koupelnu, sociální zařízení, kuchyň a dva nebo tři pokoje. Kontejnerové bytové domy jsou pak osazeny sekundární sedlovou střechou. Je zřejmé, že v západní Evropě je naprosto běžné stavět z obytných kontejnerů, a bytové domy v Ham­ burku dokazují, že to může být řešení elegantní. Žel, v České republice, odkud obytné kontejnery pocházejí a kde je problém s ubytováním sociálně slabých spoluobčanů stále více akcentován, výstavba pomocí obytných kontejnerů prakticky neprobíhá. Věříme, že i tato realizace napomůže ke změně.

/ Social apartment buildings in Hamburg

/ Sozialwohnungen in Hamburg

Readers of this bulletin most likely know about the advantages of the KOMA modular system – the speed of construction, the quality of workmanship, the great comfort in relation to the financial costs. That is the reason why the City of Ham­burg has recently built several new container-based buildings offering quality housing for people who have found themselves in difficult life situations.

Die Vorteile des Modularsystems KOMA sind jedem Leser dieses Bulletins sicherlich bekannt: kurze Bauzeit, Ausführungsqualität, hoher Komfort im hervorragendem Verhältnis zu den Kosten. Deswegen entstanden vor kurzen in Hamburg einige neue Containerhäuser, die hochwertige Unterkünfte für Mieter in schwierigen Lebenssituationen bieten.

Perhaps because Hamburg is a port city, the eleven apartment buildings unashamedly admit their container character, providing home to 40 families of socially deprived residents and immigrants. In nine of the apartment buildings, there are four apartments; the remaining two comprise three apartments, a laundry room and a common room. Each apartment has its own bathroom, toilet, kitchen and two or three rooms. The container-based buildings are equipped with a secondary gable roof. It is quite common in Western Europe to construct buildings using containers, and the apartment buildings in Hamburg are proof that such solutions can be elegant. In the Czech Republic, where accommodation for socially deprived citizens is increasingly needed, construction using containers is virtually non-existent. We believe that this realization will help to bring about a change in this respect.

Elf Hamburger Containerhäuser unterstreichen mit ihrer Modulararchitektur die Essenz einer Hafenstadt. Die Häuser bieten Unterkunft für 40 sozial schwache oder Immigrantenfamilien. In 9 Wohnhäusern befinden sich jeweils 4 Wohnungen, in den restlichen 2 Häusern je 3 Wohnungen sowie Waschund Gesellschaftraum. Jede Wohnung hat ein Bad, Toilette, Küche und ein bis zwei Zimmer. Auf den Containerhäusern ist ein Satteldach aufgesetzt. Offensichtlich werden in Westeuropa oft Wohnhäuser aus Containern gebaut. Die Hamburger Containerhäuser beweisen, dass es sich auch um eine elegante Lösung handeln kann. Leider läuft in Tschechien, aus welchem die Containerhäuser stammen und in dem das Problem mit Unterkünften für sozial schwache Einwohner immer häufiger besteht, der Aufbau solcher Wohncontainer fast nicht. Wir hoffen, dass das Projekt in Hamburg zu einer positiven Änderung beiträgt.


Strana 10

1

2

3

Aktuality

/ News

/ Aktualitieren

1/ KOMA Space na veletrhu Dihad 2013 v Dubaji

1/ K  OMA Space at the Dihad 2013 fair in Dubai

1/ K  OMA Space an der Messe Dihad 2013 in Dubai

I letos se KOMA prezentovala na mezinárodním veletrhu v Dubaji se zaměřením na humanitární aktivity. Tentokrát zde byla zastoupena novou rakouskou firmou KOMA Space, která své obchodní aktivity zaměřuje právě tímto směrem.

Also this year, KOMA presented its products at an international fair held in Dubai which focuses on humanitarian activities. This time it was represented by its new Austrian company, KOMA Space, whose commercial activities are focused in this direction.

KOMA Space zde prezentovala svůj nový propagační profil, který byl navržen právě za účelem oslovení velkých nadnárodních organizací. Aktivity a cíle KOMA Space byly v Dubaji velmi kladně hodnoceny a KOMA Space zde získala velmi zajímavé kontakty. Věříme, že se modulární systém KOMA i díky tomuto veletrhu dostane do destinací, kde ještě KOMA neměla příležitost působit.

At the fair, KOMA Space presented its new pro­ mo­tion­al profile, which was designed with the intention to appeal to large multinational organizations. The activities and goals of KOMA Space were assessed positively, and it established some very interesting contacts there. We believe that also thanks to this fair the KOMA modular system will reach destinations where it has so far not had the opportunity to be used.

Auch in diesem Jahr nahm die Firma KOMA an der internationalen Fachmesse für humanitäre Aktionen in Dubai teil. Dieses Mal wurde sie von der neuen österreichischen Firma KOMA Space vertreten, die sich auf den Bereich der humanitäre Hilfe konzentriert.

2/ V kontejneru o kontejnerech

2/ T alking about containers in containers

V západočeské metropoli Plzni v České republice probíhal v květnu unikátní projekt s názvem „Kontejnery k světu“, kdy byly skladové kontejnery umístěny na třiceti různých místech tohoto krásného historického města. Každý z nich plnil jinou funkci a program v nich oživoval veřejný prostor. Byl mezi nimi i kontejner věnující se tématu architektury; právě tam byli autoři knihy „I (love) Module“, Martin Hart z firmy KOMA, Jaroslav Sládeček a Jiří Kout z redakce EARCH.CZ pozváni, aby přednášeli o modulární architektuře, neboť kniha „I (love) Module“ byla odbornou veřejností pozitivně přijata.

KOMA Space stellte hier sein neues Firmenprofil vor, dessen Ziel vor allem die Ansprache großer Korporationen ist. Die Aktivitäten von KOMA Space wurden in Dubai sehr positiv aufgenommen und die Firma knüpfte interessante Kontakte an. Wir glauben, dass dank dieser Messe das Modular­ system KOMA seinen Weg auch in neue Destinationen findet.

2/ Im Container über Container

In May, Pilsen, the main city of West Bohemia, hosted a unique project called “Kontejnery k světu”, with storage containers placed in thirty different locations throughout the city, each of them playing a different role, the purpose of which was to enliven public spaces. One of the containers dealt with the topic of architecture, which is where the authors of the “I (love) Module” publication, Martin Hart from the KOMA Company, and Jaroslav Sládeček and Jiří Kout from EARCH.CZ, were invited to speak about modular architecture, as their book, “I (love) Module”, had been received positively by experts.

In der westböhmischen Metropole Pilsen in Tschechien fand im Mai ein unikales Kunstprojekt statt – „Kontejnery k světu“. An 30 verschiedenen Stellen der Stadt wurden Lagercontainer platziert - in jedem lief ein anderes Programm, das so den öffentlichen Raum belebte. Dazwischen fand sich auch ein Container zum Thema Architektur, wo die Autoren des Buches „I (love) Module“ Martin Hart aus KOMA, Jaroslav Sládeček und Jiří Kout aus der Redaktion EARCH.cz Vorträge über die Modular­ architektur hielten. Das Buch „I (love) Module“ wurde von der Fachöffentlichkeit sehr positiv an­ge­ nom­men.

3/ M  obilní pekárny tam, kde jsou potřeba

3/ Mobile bakeries wherever they are needed

3/ Mobilbäckerein wo man sie braucht

Moduly vyrobené na zakázku lze v KOMA výstavbě použít jak do větších celků, tak pro solitérní provozovny. Dalším příkladem drobných modulárních staveb určených pro podnikání jsou mobilní pekárny rozmístěné různě v České republice.

Custom-made KOMA modules can be used to build larger facilities as well as stand-alone outlets. An­ other example of small modular buildings intended for business is the mobile bakeries scattered around the Czech Republic.

Die auftragsgefertigten Module kann man entweder als Teil größerer Baukomplexe oder als Solitäre verwenden. Die in der gesamten Republik verteilten Mobilbäckereien sind ein weiteres Beispiel kleiner Modularbauten.

Pekárny, které dodává firma OMEGA CZ, jež dosud dodávala stroje, zařízení, suroviny a servis pro pekárenské provozy, jsou univerzální mobilní prodejny rozmístěné v různých městech České republiky. OMEGA CZ nabízí mobilní prodejny v 10 variantách ze dvou modulů a ve 2 variantách z jednoho modulu. (3)

The bakeries, supplied by the OMEGA CZ Company, which until recently had been supplying equipment, raw materials and services for bakery oper­ ations, are universal mobile shops located in various cities throughout the Czech Republic. OMEGA CZ offers 10 versions of mobile shops using 2 modules and 2 versions using a single module.

Die Bäckereien der Firma OMEGA CZ, bisher ein Lieferant von Backmaschinen, Backanlagen, Grundstoffen und der Dienstleistungen für Backbetriebe, sind auch universale Mobilverkaufsstellen in verschiedenen Städten der Tschechischen Republik. OMEGA CZ bietet 10 2-Modulvarianten und 2 1-Modulvarianten der Mobilverkaufsstellen.


Strana 11

4

5

6

4/ Kancelářská budova Triga Partners

4/ The Triga Partners office building

4/ Bürogebäude Triga Partners

Realizace kancelářské budovy Triga Partners je dalším projektem, který naznačuje častější trend ve využívání modulární výstavby také v Čechách. Tomu zcela jednoznačně pomohlo zařazení přírodního obkladu Thermowood z pařené borovice mezi pohledové fasády.

The Triga Partners office building is yet another realization which indicates an increasingly common trend in the use of modular construction in Bohemia. The building unequivocally benefits from the application of natural Thermowood exterior cladding from heat-treated pine wood.

Der Bau des Bürogebäudes Triga Partners bestätigt ein weiteres Mal den wachsenden Trend im Einsatz von Modulararchitektur in der Tschechischen Republik. Bei diesem Projekt wurde die Naturverkleidung Thermowood aus Dampfkiefer als Sichtfassade verwendet.

V přízemí patrové budovy tvořené z osmi modulů o rozměru 8x3 m se nacházejí kanceláře a vzorková prodejna. V patře budovy jsou umístěny šatny. Jedinečnou výhodou této budovy byla zejména její extrémně rychlá výstavba, která prakticky nenarušila dosavadní chod firmy a téměř okamžitě nabídla nové potřebné prostory.

On the ground floor of the two-storey building, which was built from eight 8x3m sized modules, there are offices and a showroom. The upper floor contains locker rooms. A great advantage of this building was its extremely fast construction, which hardly hindered the company’s operation and almost immediately provided the new, much needed premises.

Im Erdgeschoss, das aus 8 Modulen 8x3 m besteht, befinden sich Büros und eine Musterverkaufs­ stelle. Im ersten Stockwerk findet man Umkleideräume. Einzigartig war der besonders schnelle Aufbau des Gebäudes, der den Betriebsablauf nicht störte und fast umgehend neue notwendigen Räume bot.

5/ M  odulární zázemí v moderním Akvaparku

5/ M  odular facility in a modern Aquapark

5/ Modularanlage im modernen Aquapark

Na přelomu června a července 2013 byl otevřen jeden z největších a nejmodernějších akvaparků ve střední Evropě u břehů Novomlýnských nádrží v Pasohlávkách nedaleko Mikulova v České republice. KOMA zde vybudovala modulární zázemí pro vodní lyžování.

At the turn of June and July 2013, one of the largest and most modern aquaparks in Central Europe was opened. It is located on the banks of the Nové Mlýny Reservoirs in Pasohlávky near Mikulov, Czech Republic. KOMA built the modular facilities for water skiing.

Zwischen Juni und Juli 2013 wurde einer der größten und modernsten Aquaparks Mitteleuropas bei der Talsperre Nové Mlýny in der Nähe von Mikulov in der Tschechischen Republik eröffnet. KOMA baute hier eine modulare Anlage für Wasserski.

Vlastní výroba jednotlivých modulů trvala čtrnáct dní, montáž včetně dřevěného obložení tři dny. Modulární stavba slouží jako zázemí pro vodní lyžování a prodejna sportovních potřeb. Vodní lyžování se na jezerech provozuje prostřednictvím speciálního tažného zařízení bez použití vodních člunů.

The production of the modules took two weeks; the assembly, including the wooden siding, three days. The modular building is used as facilities for water skiing and a shop with sporting goods. Water skiing on the lakes is done by means of special winching equipment, without the use of boats.

Die eigene Produktion der einzelnen Module dauerte 14 Tage, die Montage inkl. Holzverkleidung weitere 3 Tage. Der Modularbau dient als Anlage für Wasserski und als Geschäft für Sportbedarf. Wasserski an Seen betreibt man mit einer speziellen Zuganlage, ohne die Hilfe von Motorbooten.

6/ Modulární přístavba oddělení radioterapie

6/ M  odular annex to the radiotherapy department

6/ M  odularer Anbau der Radiotherapieabteilung

Prostřednictvím firmy PROBI dodala KOMA přístavbu oddělení radioterapie v nemocnici v Novém Jičíně. Přístavba byla umístěna mezi dvě stávající konvenční budovy, přičemž podmínkou výstavby bylo, aby výstavba nijak nenarušila provoz nemocnice.

Through cooperation with the PROBI Company, KOMA has supplied an annex to the radiotherapy department at the Nový Jičín Hospital. It was placed between two existing conventional build­ings and its construction was supposed not to disturb the hospital’s operation.

KOMA lieferte durch die Firma PROBI den Anbau einer Radiotherapieabteilung des Krankenhauses in Nový Jičín. Der Anbau wurde zwischen zwei bestehenden Krankhausgebäuden platziert, wobei der unterbrechungsfreie Krankenhausbetrieb eine wesentliche Baubedingung war.

Přístavba oddělení radioterapie je realizována ze 7 modulů řady StandardLine o rozloze 171 m2. V nové části nemocnice se nacházejí čtyři ordinace a jedna školicí místnost. Fasáda je řešena vodorovnou vlnou, vnitřní stěny a příčky vláknocementovými deskami Fermacell, stropy jsou obloženy sádrokartonem s výmalbou.

The annex was realized using 7 modules from the StandardLine series with a total area of 171 sq. m. The new part of the hospital contains four surgeries and a training room. Corrugated sheet metal was used for the facade; the inner walls are made from Fermacell fiber cement boards, and painted plasterboard was used for the ceilings.

Dieser Anbau besteht aus 7 Modulen StandardLine mit 171 qm. Im neuen Teil des Krankhauses befinden sich 4 Arztpraxen und ein Schulungsraum. Die Fassade ist wellenförmig, innere Wände und Trennwände sind aus Faserzementplatten Fermacell gefertigt, die Decken aus Gipsplatten mit Bemalung.


www.koma-modular.cz

We think different. We build different.

City Modul The European regional development fund and the ministry of industry and trade of the Czech Republic support investment in your future

Let‘s imagine… what new KOMA system can bring into Your designs. Original modular buildings without limits.

KOMA Bulletin je časopis o modulární architektuře a výstavbě firmy KOMA MODULAR. Číslo 10, ročník 7, vyšlo v červenci 2013. Vydává: KOMA MODULAR COSNTRUCTION s. r. o. ve spolupráci s art Echo s. r. o. Šéfredaktor: Martin Hart, martin.hart@container.cz Editor: Jiří Kout, jiri@artEcho.cz Produkce a DTP: artEcho s. r. o., www.artEcho.cz Překlad: EUFRAT Group, s. r. o., www.eufrat.cz Tisk: První dobrá s. r. o., Hajní 1354, 198 00 Praha 9 – Kyje Adresa vydavatele: KOMA MODULAR CONSTRUCTION s. r. o., Říčanská 1191, 763 12 Vizovice, Tel.: (+420) 577-007-711, e-mail: info@container.cz, web: www.koma-modular.cz

Bulletin 10  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you