Buurtkrant In de Buitenhof 2018 2

Page 1

Buurtkrant voor en door wijkbewoners

Buurtkrant In de Buitenhof Vakantienummer

De pracht van de Buitenhof

Lentekriebels en slootmiddag

Anjana gaat knallen op het NK hockey Wijkagent Anne Eggen roept op:

Vaker verdachte situaties melden 19e jaargang, nummer 2 2018 Juli 2018 - In de Buitenhof


Colofon De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van bijna 600 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof, de Peizerhoeve en Peizerhoven. De werkgroep Communicatie (communicatie@debuitenhof.info) bestaat uit websitebeheerder Hans de Kleine, webredacteuren Diana Meijer en Iris van Bruggen, coordinator Joan Oldenbeuving, editor Koen Peeters en de vaste buurtkrantredactieleden Patricia van der Broek, Simone Heemstra, Ellen Kok, Boukje Tanja, Ralph Nienhuis en Maarten van Wieringen. In dit nummer staan tevens bijdragen van Rutger Noordam, Gerard Poiesz en Ellen Reehorst. Schrijven of adverteren in ‘In de Buitenhof’? Wilt u zelf een artikel schrijven voor de wijkkrant? Of wilt u adverteren? Dat kan zeker! Neem dan contact op met de werkgroep Communicatie of mail naar: communicatie@debuitenhof.info. Uw kopij of advertentie voor de volgende uitgave zien wij graag voor 17 september 2018, het liefst digitaal, tegemoet.

De buurtcommissie van de Buitenhof Werkgroep

Contactpersoon

E-mail

Activiteiten

Nienke Funke

activiteiten@debuitenhof.info

Aardbevingsschade/ stadspark

Rutger Noordam

bevingen@debuitenhof.info

Buitenhof in Bedrijf

Tineke Boon

bib@debuitenhof.info

Communicatie

Joan Oldenbeuving

communicatie@debuitenhof.info

Groen en Spelen

Esther Gleis

groenenspelen@debuitenhof.info

Onderhoudsploeg

Martijn Hardeman

onderhoud@debuitenhof.info

Verkeer/duurzaamheid

Victor Tijssen

verkeer@debuitenhof.info

Hans de Kleine

webmaster@debuitenhof.info

Diana Meijer

communicatie@debuitenhof.info

Website

De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH), 050 537 52 44, www.hoogkerkonline.nl

Deze buurtkrant is in digitale vorm te lezen op www.debuitenhof.info 2 In de Buitenhof - Juli 2018


Inhoud Nieuws

Vakantienummer

18

Uitblijven stil asfalt levert motie op Wordt parkeren een probleem? Bewonersavond groot succes Buurtfeest 2018 en 2019 Buurtagent Anne Eggen Groetjes van Eric De glijbanen geel Anjana Pioch hockeyt op het NK Toekomstige programmeurs in actie

5 5 6 7 8 14 15 16 21

11 Zonnekracht!

17

18 15 De Buitenhof valt op

10

15 14

Rudolf de Boer doet vrijwilligerswerk in het hospice Vakantiegroetjes van Eric

21 21 Toekomstige programmeurs?

Rubrieken Van de redactie Column Maarten Bedrijven in de Buitenhof Nieuw in de wijk Agenda Strip

4 10 12 20 24 24

Juli 2018 - In de Buitenhof

3


Van de redactie Fijn, er is weer een buurtkrant! Met veel plezier wordt er elk kwartaal een buurtkrant gemaakt door een aantal buurtbewoners. Leuk om te zien hoe enthousiast deze groep is om elke keer weer een informatief en gezellig leesbaar buurtkrantje af te leveren. We hopen dat u dat ook vindt!

Maar helaas gaan we wel weer afscheid nemen van één van de leden. Ellen Kok gaat de wijk verlaten en verhuizen naar Zuidhorn. We danken Patricia hartelijk voor haar inzet en haar werk voor de buurtkrant. We lezen in deze editie nog een laatste interview van haar hand met nieuwe buurtbewoners! Examens Tijdens het schrijven van dit voorwoord was het de uitslag dag van de examens. Ook in de Buitenhof hingen diverse vlaggen uit! Gefeliciteerd voor alle geslaagden, we wensen jullie veel succes met je vervolg opleiding/

4 In de Buitenhof - Juli 2018

studie. En voor de gezakten….. Jammer en sterkte. Vakantie We maken ons op voor de zomer. De meesten zullen op vakantie gaan en uitrusten van alle drukte van het afgelopen jaar. Anderen zijn wellicht al geweest. We wensen alle buurtbewoners een fijne zomer toe! Geniet van de rust, de zon en elkaar! We hopen jullie allemaal weer te mogen begroten op ons buurtfeest op zaterdag 1 september! Noteert u de datum alvast? Maarten, Patricia, Ellen, Boukje, Ralph, Koen, Joan en Simone


Uitblijven stil asfalt veroorzaakt unanieme motie Door Rutger Noordam

Augustus 2017 zou men de A7 ter hoogte van de Buitenhof eindelijk van stil asfalt gaan voorzien, maar op het laatste moment werd dit op de lange baan geschoven. Op aandringen van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH) kwam er afgelopen april een unaniem gesteunde raadsmotie tot stand, die daar verandering in wil brengen. Ambtenaren, wethouder, aannemerscombinatie, niemand gaf thuis vorig najaar, toen de langverwachte aanleg van geluidsreducerend asfalt langs de Buitenhof voor zeker 4 jaar werd uitgesteld. Hoe hier wat aan te doen? Je hebt de AanpakRingZuidorganisatie van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat en daarnaast heb je de aannemerscombinatie, die een grote mate van vrijheid van handelen (dus ook plannen!) heeft gekregen uit financiële overwegingen. Binnen deze kluwen van belangen ligt het dan nog niet zo makkelijk dat er ook belangen zijn van bewoners van de Buitenhof, die nu overigens helemaal vergaan van het lawaai van de snelweg, sinds de busafrit een feit is en het tijdelijke scherm daar toch niet zo voldoet. Rijkswaterstaat is als wegbeheerder natuurlijk de belangrijkste partij, maar

hoe breng je dat in beweging? Afgelopen april konden we gelukkig rekenen op de voltallige gemeenteraad en dat is vrij bijzonder. Tijdens een ‘evaluatiemoment AanpakRingZuid’ is een motie unaniem gesteund, waarin het college van B&W gevraagd werd bij de aannemer ‘maatregelen te bepleiten die op de kortst mogelijke termijn tot effect hebben dat een geluidsniveau wordt gerealiseerd, dat zo dicht mogelijk in de buurt komt als met de aanleg van stil asfalt’ (motie ‘Belofte maakt schuld’). De raadsleden Wim Koks (SP) en Jetze Luhoff (D66) zijn erg belangrijk geweest bij de totstandkoming van deze motie. Ze waren dit probleem, dat al lang sleept, zeker nog niet vergeten van eerdere raadsinspraken van de VWH. Lees verder op pag 7.

Voor het overgrote deel van onze wijk is parkeren geen probleem. Gewoon je auto op je eigen oprit zetten of als er visite is op de openbare weg. Maar voor de Oldambtlaan, Reiderlandlaan, Eemsgolaan en de Fivegolaan is dat niet zo vanzelfsprekend. Medewerkers van de bedrijven aan de Eemsgolaan parkeren nou juist in deze straten. Dat is ook toegestaan omdat het de openbare weg is. Maar als je slechter ter been bent of met je kind je boodschappen binnen wilt brengen, dan is het heel vervelend als de hele straat vol staat en je meer dan 100 meter moet lopen. Het laatste jaar is het ongemak hiervan sterk toegenomen. Dat komt doordat nieuwe bedrijven zich in de kantoren hebben gevestigd. Het parkeer-

probleem was het onderwerp van een gesprek dat onlangs is gehouden tussen een vertegenwoordiging van onze wijk, Gemeente Groningen en de bedrijvenvereniging. Onze vraag was heel simpel: is het niet mogelijk dat medewerkers parkeren op het grote parkeerterrein dat achter hun gebouw staat. Het antwoord is niet gegeven. Wel gaat de gemeente een brief opstellen met dit verzoek dat aan de individuele bedrijven is gericht. We hopen dat deze brief effect gaat hebben. Gerard Poiesz, werkgroep Verkeer en Geluid

Wordt parkeren een probleem?

Juli 2018 - In de Buitenhof

5


Bewonersavond groot succes Met een fikse bui op komst, druppelden de eerste buurtbewoners al ruim voor acht uur het Tuindersgebouw van TRV Stadspark binnen. Buurtbewoners van de Buitenhof maakten zich op voor de bewonersavond, met onderwerpen als het Suikerunieterrein, de buurtcommissies die zich voorstellen en het buurtfeest van 2020. Speciale gast deze avond was Rutger Noordam. Hij nam afscheid als lid van de buurtcommissie. Door de buurtcommissie

Plannen rondom het Suikerunieterrein afscheid van de buurtcommissie. Gaan we hem dan In een presentatie van een halfuur liet Jan Kleine niet meer zien? Vast nog wel, maar dus niet meer (projectleider Suikerunieterrein bij Gemeente Grovanuit de buurtcommissie. In een kort filmpje kwaningen) de eerste schetsen zien van de nieuwe wijk men alle projecten voorbij waar hij zich voor heeft De Kreken. In 2020 staat de eerste bouw op de ingezet. Met als meest recente natuurlijk de motie planning. Vanwege de vermeende woningkrapte ‘belofte maakt schuld’. Rutger bedankt! wordt waarschijnlijk begonnen met hoogbouw. Uiteindelijk kunnen er op het terrein 4000 woningen komen. De ontsluiting van de wijk moet nog worden geregeld. Er moeten verbindingen voor zowel auto's als fietsers worden aangelegd richting verschillende delen van de stad. De gemeente Impressie van de wijk ‘De Kreken’ op het voormalige Suikerunieterrein (foto Gem. Groningen geeft aan er alles aan te doen om de Buitenhof te ontlasten als sluiproute. Er wordt zoveel mo- De buurtcommissies stellen zich voor gelijk verkeer naar de Johan van Zwedenlaan geIn een serie filmpjes stelden de buurtcommissies stuurd. Er valt echter niet uit te sluiten dat de Buizich voor. Al vele jaren zetten zij zich in voor allerlei tenhof er wel iets van gaat merken, omdat uitwisactiviteiten in de wijk. Voor velen een bekend fenoseling tussen de wijken wel een uitgangspunt is. De meen, maar ook voor sommige nieuwkomers leuk gemeente is in gesprek met een klankbordgroep om te zien wat in de Buitenhof te beleven valt. van bewoners, waaraan ook de Buitenhof deelHierna stak Koen Peeters een wervend betoog af neemt. over het buurtfeest van 2019. De Buitenhof bestaat dan 20 jaar, endat moet worden gevierd. Maar dat Afscheid Rutger Noordam van buurtcommissie gaat niet vanzelf. Hiernaast leesje daar meer over. Vanaf het begin van de Buitenhof heeft hij zich ingezet voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Buitenhof-quiz onze wijk: Rutger Noordam. Op 31 mei jl. nam hij In een hilarische Kahoot-quiz werden de meningen 6 In de Buitenhof - Juli 2018


van de aanwezigen gepeild. Wie woont er het langste in de buitenhof? Waarom zijn mensen hier komen wonen? Willen ze hier blijven? Wat wordt gemist in de Buitenhof (een kroeg!). En natuurlijk de vraag wie wil deelnemen om van het buurtfeest 2020 een succes te maken. Tegen het einde van de avond, inmiddels was het buiten weer droog, werd nog lang nagepraat over allerhande buurtzaken. Ook de ideeën voor het buurtfeest vlogen over tafel. Het was goed en leuk om op deze manier weer eens bij elkaar te zijn. We kijken terug op een geslaagde bewonersavond!

Vervolg artikel ‘Uitblijven stil asfalt’ Voor de zomer moet de wethouder inzicht geven aan de raad wat er met deze motie gaat gebeuren. Zal de motie als een breekijzer gaan werken voor onze belangen? Voorlopig is er geen witte rook, het is nog een grote verrassing! Iets anders, onlangs heeft ondergetekende afscheid genomen van het bestuur van de buurtcommissie. Als actief pleitbezorger blijf ik vanuit het bestuur van de VWH wel bij deze kwestie betrokken.

Twee keer feest Natuurlijk staat heb al in je agenda: het aanstaande buurtfeest op 1 september. Het wordt weer een fraaie dag met de gebruikelijke ingredienten: de taartenbakwedstrijd, de Buitenhof Run van 1 en 5 km, knutselen voor de kleintjes, een heftige activiteit voor de pubers, de buurtquiz en hapjes en drankjes van Friet & Zo en Ilias. We hopen dat de hele buurt mee komt vieren. Jubileumfeest in 2019 Tegelijkertijd zijn de voorbereidingen voor het jubileumfeest van 2019 al gestart. De Buitenhof bestaat dan 20 jaar en dat willen we groots vieren. Met meer culinaire verwennerij, meer cultuur, meer muziek en meer vermaak voor jong oud. Tijdens de bewonersavond hebben we tientallen leuke ideeën bedacht. Voor beide feesten zoeken we nog vrijwilligers. Heb je zin om een uurtje (of meer) te helpen, laat het weten via activiteiten@debuitenhof.info of via Nextdoor. Juli 2018 - In de Buitenhof

7


In gesprek met wijkagent Anne Eggen

“Verdachte situaties vaker melden” Door Maarten van Wieringen

Hoe veilig is het in de Buitenhof? Hoe wapenen we ons tegen inbrekers als we massaal de wijk gaan ontvluchten in de zomervakantie? Wat moeten we doen als we een verdachte situatie treffen? Een gesprek met onze wijkagent Anne Eggen. Anne werkt al bijna 35 jaar voor de politie en is al 16 jaar ‘onze’ wijkagent. We moeten Anne overigens wel delen, want hij heeft ook Hoogkerk onder zijn hoede. Hoe vindt hij het hier? “Het is in deze buurt heel plezierig werken”, legt Anne uit. “De samenwerking met de zogeheten ketenpartners is ook goed. Elke week vergaderen we met het WIJteam van Hoogkerk (voor het gebied Hoogkerk, Buitenhof, Gravenburg, Leegkerk, mvw). Daar zitten ook mensen van jeugdzorg, gemeente, buurtzorg, ouderenzorg in. Dat werkt supergoed. Zo delen we kennis met elkaar en proberen we de wijk samen goed in beeld te krijgen.”

Burenruzies Als het even kan, is Anne op straat te vinden in een van zijn wijken. Waar bestaan zijn werkzaamheden dan uit? “De meeste meldingen uit de wijken gaan om burenruzies, erfafscheidingen, vernielingen of schuttingen die te hoog of te laag staan. We kunnen dan bemiddelen. Zo lang er geen strafbare feiten

Veiligheid Logische vraag aan een wijkagent is natuurlijk hoe druk hij het met Onze wijkagent Anne Eggen bij de speeltuin aan de Fivelgolaan ‘ons’ heeft? “De Buitenhof is qua aantal meldingen voor ons een gemiddel- worden gepleegd, geven wij de melding door aan de wijk in de stad. Ook qua inbraak springt de Bui- de instanties of het WIJ-team.” Het valt Anne op tenhof er niet uit. Het nadeel van jullie wijk is wel hoe boos mensen op elkaar kunnen zijn. “Ja, dat wil dat deze dicht op de snelweg ligt. Inbrekers zitten je niet weten. Vaak gaat er een hele geschiedenis het liefst dichtbij de uitvalswegen. Ze kunnen snel aan vooraf. Mensen mogen mij altijd bellen voor hun slag slaan en dan via de snelweg wegwezen. advies, maar het liefst hebben we natuurlijk dat buDat geldt niet alleen voor de Buitenhof overigens. ren conflicten op volwassen manier zelf oplossen. Voor wijken als Hoogkerk, De Held en GroningenMensen zijn er zelf verantwoordelijk voor om netjes Zuid is dat net zo.” met elkaar om te gaan en voor de buurt zorgen.” 8 In de Buitenhof - Juli 2018


Vaker verdachte situaties melden Bewoners mogen verdachte situaties veel vaker melden bij de politie, vindt Anne. “Als er bijvoorbeeld ’s avonds een auto door de straat rijdt en er zitten een paar mannen naar binnen te loeren, noteer dan het kenteken. Vind je de drempel hoog om verdachte dingen te melden? Waarom? Je hoeft echt niet bang te zijn dat je er iemand bij lapt hoor. Mijn collega’s trekken direct een kenteken na en kunnen dan zien waar de auto vandaan komt, of het een huurauto is en op welke naam hij staat. Als ze onschuldig zijn, dan horen ze niks. We krijgen liever een melding teveel dan te weinig.”

aan de buren. Let goed op verdachte situaties. Het zijn simpele tips, maar o zo belangrijk.”

Rijke ervaring In al die jaren dat Anne werkt bij de politie is heeft hij veel meegemaakt, ook in onze wijk. Zoals een moord in Hoogkerk (2011), of de tragische ongevallen aan de Johan van Zwedenlaan (2012) en de Eemsgolaan (2013) waarbij twee jonge meisjes om het leven kwamen. Het maakte diepe indruk op hem. “Dit zijn verdrietige situaties die je nooit mee wilt maken. Ik ben naast mijn wijkagentschap ook familie-agent. Dan ben ik contactpersoon richting nabestaanden. Hoewel het heftig kan zijn, is het Voorkomen ook waardig om te doen. Je kunt mensen echt helOnze wijk ligt dicht bij de snelweg, binnenkort gaan pen. Maar je hoopt natuurlijk dat het zo weinig movelen weer op vakantie. Waar moeten we op gelijk voorkomt.” letten? “Inbraak kun je natuurlijk niet voorkomen”, vertelt Anne. “Wel merk ik dat veel mensen best Contactgegevens Anne Eggen nonchalant zijn. Doe de deuren en ramen dicht als je weggaat en zet de deur altijd op nachtslot, ook Niet spoedeisend: overdag. Anders flipperen ze zo naar binnen. En Bel 0900 – 8844 en vraag naar Anne. zorg ervoor dat je geen waardevolle spullen voor Vul een formulier in via www.politie.nl/contact het raam legt ’s nachts, neem ze het liefst mee naar Voor spoedgevallen bel je natuurlijk met met 112! boven als het kan. Als je je autosleutel aan het haakje naast de deur hangt, nemen ze die natuurlijk zo mee. En als je op vakantie gaat, vertel het even

Eindelijk eens écht stoppen met roken? Eindelijk eens dat streefgewicht halen?

Het kán!!

Eindelijk eens die ene angst overwinnen? Hypnolution Groningen Vredewoldlaan 38

€20 korting bij inlevering van deze bon

tel. 06-12 27 62 85 www.hypnolutiongroningen.nl facebook.com/hypnolutiongroningen hypnolutiongroningen@gmail.com Juli 2018 - In de Buitenhof

9


COLUMN

Vakantiestress Door Maarten van Wieringen

Vakantie is leuk, maar er gaat ook altijd een hoop stress mee gepaard. Die van voorbereiding bijvoorbeeld. Mijn vakantie-stressmoment is altijd het moment van vertrek. In de voorbereiding ben ik altijd vrij rustig en relaxed, maar het moment van het echte weggaan is voor mij wel een dingetje. Heb ik van mijn vader denk ik. Als wij vroeger vertrokken richting Oostenrijk, Zwitserland of waar dan ook, dan was mijn vader steevast de huissleutel kwijt na 500 meter. Om er met behulp van mijn moeder vrij snel achter te komen dat hij gewoon in de console van de auto lag. Ikzelf moet echt heel bewust nagaan of alle deuren en ramen dicht zijn, het gas uitgeschakeld is en alle lampen uit zijn. Ik doe dus altijd nog even een rondje voor mijn gemoedsrust. Kost je tien minuten, maar scheelt ook weer een hoop stress. Bovendien hoef je de buren niet te bellen of ze willen checken of de afwasmachine écht uit staat en de deur van de vriezer dicht is. Gelukkig heeft vrouwlief deze neurotische trekjes na bijna twintig jaar samenzijn inmiddels geaccepteerd en wacht ze bij die momenten glimlachend totdat ik eindelijk de auto in stap. Bovenstaande doet me denken aan mijn studententijd die ik doorbracht op mijn kamer in de Oosterparkwijk. Ooit had ik te Zuidhorn een keer een weekend in het huis van mijn vakantievierende ouders doorgebracht. Zondagavond treinde ik keurig naar mijn studentenkamer om de volgende ochtend weer fris en fruitig naar college te kunnen. ‘s Nachts om een uur of vier schrok ik opeens wakker. Had ik het strijkijzer wel uitgezet? Ik kon het niet uit mijn hoofd zetten en bleef maar malen en malen. In slaap komen lukte al helemaal niet meer en ik had inmiddels geaccepteerd dat het een zware maandag zou worden. Ik besloot daarop de eerste trein naar Zuidhorn te pakken om 05.40. In de trein keek ik naar buiten: zag ik al zwarte rookwolken verschijnen uit het dorp? In gedachten zag ik woedende en verdrietige ouders voor me: hoe stom kon ik wel niet zijn?! Maar gelukkig, het huis stond er nog, ik had de stekker de avond ervoor keurig verwijderd. Ik kon moe maar gerustgesteld de eerstvolgende trein weer pakken richting Stad. De les die ik heb geleerd. Draai en druk bewust alle schijfjes en knopjes uit en doe bewust de deur op slot. Dan weet je zeker dat alles goed komt. Prettige vakantie!

10 In de Buitenhof - Juli 2018

Rudolf werkt sinds zijn pensionering in het (enige) hospice in de stad Groningen. Er kunnen daar zes ‘ gasten’ wonen, verzorgd door vrijwilligers, die voor deze mensen het laatste deel van hun leven zo aangenaam mogelijk proberen te maken. Hij maakt deel uit van een zelfsturend team van 120 vrijwilligers, dat zonder subsidie en zonder overheidsregels alle lopende zaken regelt. Rudolf vindt deze manier van werken fijn. “Er is geen sprake van hiërarchie, we regelen alles samen; wel hebben we allemaal zitting in een gespecialiseerde werkgroep.” Buurtzorg is er voor de medische zaken en vanuit Humanitas is er een betaalde projectcoördinator. Verschillende werkgroepen Er is een werkgroep die de driemaandelijkse roosters maakt voor overdag, de Buurtzorg doet de nachtdiensten. “Ik doe twee keer in de week een dienst van 5 uur samen met drie anderen. We zijn altijd met vier vrijwilligers, verdeeld over twee verdiepingen; het is niet zo dat


Bijzonder in de Buitenhof: Rudolf de Boer

Mooie momenten in het hospice Elk jaar maken we op de buurtcultuur avonden kennis met buurtbewoners die ons iets vertellen of leren op cultureel gebied in brede zin. Maar er zijn natuurlijk meer bewoners in de Buitenhof die ons op ander gebied iets kunnen vertellen. Dat kan in de Buitenhofkrant. Deze keer is Rudolf de Boer aan de beurt, die ons iets vertelt over zijn bijzonder vrijwilligerswerk. Door Boukje Tanja

je vaste ‘gasten’ verzorgt.” Rudolf noemt een paar – van de vele - werkgroepen. Mensen uit de ‘contactpersonengroep’ ontvangen de gast en eventuele familie en bespreken praktische zaken als verzekeringen. De leden van de ’opname-groep’ kunnen alle dagen gebeld worden voor een mogelijke opname. Er is de ‘laatste zorg werkgroep’ (afleggen) voor de gasten die opgebaard willen blijven; daar kiezen veel mensen voor, aldus Rudolf. Hij maakt zelf deel uit van de werkgroep public relations. ”Wij zorgen dat bezoek van bijvoorbeeld ver- Bijzonder werk pleegkundigen of een groep artsen in opleiding op Of het zwaar werk is, vraag ik . Dat vindt hij niet, het rolletjes loopt.” is mooi werk en nuttig. Voor de vrijwilligers is het verplicht een cursus te volgen over hoe ze zelf met Dagelijkse werkzaamheden verlies omgaan. Het is zeker niet altijd een verdrieti“Als ik ochtenddienst doe, heb ik het druk”, vertelt ge omgeving. Uiteraard zijn er emoties, maar die Rudolf. De gasten krijgen ontbijt, bedden moeten horen bij een hospice. Humor is er ook en humor worden verschoond, boodschappen gedaan en zo. helpt. Een zeer mopperige vrouw kan hij aan het We zijn altijd met zijn vieren, twee per verdieping. lachen brengen met ‘een dag niet gemopperd is een ’s Middags is er meer tijd om iets te doen. “Ik ben dag niet geleefd’. Soms zijn mensen zelf op hun wel naar de kroeg geweest met iemand. We gaan sterfbed nog humoristisch, zoals de man die de stad in of we doen een spelletje.” Of er komt be- spottend zegt, als hij, broodmager, gewassen zoek. Altijd is er tijd voor een praatje. Dat laatste wordt: “Ja, ik krijg vast korting bij de crematie!” Ruvindt Rudolf belangrijk. ”Luisteren naar wat mensen dolf noemt ook de dakloze man die met spullen van willen vertellen, zorgen dat ze niet alleen sterven. Mamamini zijn kamer heeft kunnen inrichten en Als er geen familie is of bezoek, houd ik een hand intens geniet van het feit dat hij een eigen kamer vast, ook al weet ik niet of ze het merken.” heeft. ”Mooie momenten”, zo concludeert hij. Juli 2018 - In de Buitenhof

11


Bedrijven in de Buitenhof: Thermo Fisher RUBRIEK

Een innovatief farmaceutisch bedrijf Voor de rubriek ‘Bedrijven in de buitenhof’ hebben we voor deze uitgave contact gezocht met Thermo Fisher Scientific. Thermo Fisher maakt innovatieve medicijnen tegen kanker en ontwikkelt producten om de wereld gezonder, schoner en veiliger te maken. Door Ralph Nienhuis

Thermo Fisher opereert met 20 locaties en 65.000 medewerkers over de hele wereld. Het bedrijf heeft verschillende divisies. In Groningen worden binnen de divisie Biologics, die weer onder de Pharma Service Group (PSG) valt, biotech drugs ontwikkeld. Thermo Fischer heeft in Groningen twee campussen, één aan de Zuiderweg en één aan de Rozenburglaan. Beide hebben eigen laboratoria en productiefaciliteiten. In Groningen werken 210 medewerkers. De locatie Groningen is in 1986 begonnen als BioIntermediair en eind 1998 overgenomen door GistBrocades/DSM. Sinds de fusie in 2014 tussen DSM

12 In de Buitenhof - Juli 2018

Pharmaceutical Products en Patheon Inc. heet de Groningse locatie Patheon Biologics N.V. De locatie is gegroeid in grootte en vermogen. Patheon in Groningen beschikt over twee 2000l-bioreactors en is op dit moment actief in procesvalidatie en commerciële productie. Er vindt productie van recombinant eiwit en monoklonale antilichamen plaats middels zoogdiercelculturen. Dit begint met ontwikkeling, opschaling en eindigt in cGMP-productie. Verbinding met universiteit De vestiging in Groningen werd geboren om de verbinding met de universiteiten en het bedrijfsleven


het verpakken en het op grote schaal verder produceren van medicijnen. Een belangrijke dienst naast het vinden van het juiste element van een medicijn.

te vinden. De aantrekkingskracht van Groningen was erg groot, vertelt Gabriele Barni, HR manager van de locatie Groningen. De business is in de afgelopen jaren hard gegroeid. In 2014 zag DSM dat ze met Patheon als partner een verdere groei konden realiseren. Patheon is succesvol om medicijnen verder en in bredere volumes op de markt te zetten met hun concepten en ervaringen. De biologische capaciteiten van de locatie Groningen en focus op klinische testen zijn een erg interessante aanvulling voor hun business. De organisatie heeft veel zaken te bieden in het breder aspect in commercialisering,

Overname Patheon In augustus 2017 werd Patheon overgenomen door Thermo Fisher. Ze werken voor meer dan 800 klanten en zoeken onderzoekers en producenten over de hele wereld, afhankelijk van de behoefte in kennis en senioriteit die gevraagd wordt. Groningen is voor Thermo Fisher een interessante stad vanwege de opleidingen die hier worden gevolgd en de studenten van over de hele wereld. Ook erg prettig zijn de faciliteiten die de stad heeft voor de families die met de nieuwe medewerkers mee komen. Zelf kom ik uit een industriĂŤle omgeving en vind de activiteit van Thermo Fischer erg interessant. We worden met zijn allen steeds ouder en de rol van de farmacie en onderzoeken die daarin worden gedaan, kende ik niet. Het is mooi om een bedrijf als Thermo Fisher bij ons in de buurt te hebben. Schrijvend over dit bedrijf heb ik een hoop bijgeleerd.

Juli 2018 - In de Buitenhof

13


Bericht van Eric Dinsdag 29 augustus 2017, de dag dat ik mezelf geen Buitenhoffer meer mag noemen. Met pijn in mijn hart, maar vastbesloten het roer om te gooien. Huis weg, werk weg en een lang gekoesterde droom achterna. Samen met mijn vriendin (eveneens voormalig redactielid ) besluit ik een ‘tour d’Europe’ te doen. Het eerste idee van een camper wordt al snel ingeruild voor een meer eigentijds idee: met de auto van air bnb naar house sit. Allemaal te regelen met een app. Omdat mobiel internet tegenwoordig in de hele EU geldt, is het een ideale manier van reizen. Nu het weer mooier is, wordt er overigens ook gekampeerd. Momenteel zitten we in Italië, vlakbij Ovada in de regio Piemonte. We passen op één hond en acht katten. De vierde house sit tot nu. Een prachtige manier om gratis onderdak te krijgen. Maak een mooi profiel aan op bijvoorbeeld trustedhousesitters.com en solliciteren maar. We zijn al in België, Frankrijk, Portugal, Spanje en nu dus Italië geweest. Het plan is om hierna naar Milaan te gaan en daarna waarschijnlijk Slovenië, Kroatië en Oostenrijk. Om te eindigen in Berlijn, eind augustus. Het reizen met de auto van huis naar huis of camping is flexibel en zeer verrassend. Voor weinig geld kom je op de meest bijzondere plekken terecht en door de house sits echt in andermans levens. We wisselen periodes van rust in kleine dorpjes en natuurgebieden af met tripjes naar grote steden als Lissabon, Sevilla, Murcia en Valencia. We leren mensen kennen en verzamelen adresjes. En voor ons nog beter, we leren veel fantastische dieren kennen. Het is vreemd en leuk tegelijkertijd dat ik nog een bijdrage mag leveren aan het krantje waaraan ik jaren heb gewerkt. Ik voel me nog steeds een beetje Buitenhoffer. Dat gaat er misschien nooit meer uit. Vanaf een balkon met zicht op de Alpen een heel fijne zomer gewenst en wie weet kruisen onze wegen elkaar nog ergens in het mooie Europa!

Zomerse groet van Eric!

Een mooie vondst op de slootmiddag

14 In de Buitenhof - Juli 2018


De glijbanen geel Hè? Wat nou? Wat doen al die buurtbewoners en hun kinderen op het grote veld? Met borstels en emmers vol sop? Met vuilniszakken en knijpers? Met scheppen en bezems? Met plantjes en aarde? Als je niet weet waar dit over gaat, heb je iets gemist. Lentekriebels in een ander jasje. Een vrolijke zaterdagmiddag. Zonnetje erbij en handen uit de mouwen. Schrobben maar en weg met die groene aanslag op de speeltoestellen. De glijbanen zijn weer geel. Afsteken maar en weg met die brandnetels bij de bankjes onderaan de brug. De kinderen kunnen weer zitten. Oprapen maar en weg met dat afval bij het GameFiTheater. Er kan weer lekker gesport worden. Klaar voor de lente, dus kom maar op Wilma. Met je potjes en zaden en zaailingen en water en grond. Wat een leuke middag. Veel dank aan alle helpers. Kom jij de volgende keer ook?

Hard werken tijdens Lentekriebels

Joan leidt Femke en Esther rond

De Buitenhof valt op De werkgroep Communicatie ontving een ongewone reactie via de Facebook-pagina. Twee scholieren van het RSG Ter Apel wilden voor hun examenwerkstuk de fysieke en sociale leefbaarheid van De Buitenhof in kaart brengen. Joan Oldenbeuving en fotografe Ellen Kok hebben de studenten rondgeleid en per fiets langs de publicatieborden, het grote speelveld, het GameFi Theater, de Eemsgotunnel en het Landje Daar! geleid. De meiden waren onder de indruk van de ruime opzet van de wijk, het kindvriendelijke karakter vanwege de vele speelmogelijkheden en de moderne uitstraling van de huizen. Een zeer geslaagde ontmoeting. Veel succes, Femke en Esther! Juli 2018 - In de Buitenhof

15


Jeugdspeelster uit de Buitenhof doet mee aan het NK hockey

Go, Anjana, go! Voor meisjes is hockey de grootste sport van het land. Je moet dus écht goed zijn om het Nederlands kampioenschap te halen. Het lukte buurtgenote Anjana Pioch uit de Reiderlandlaan al drie keer op rij. Bovendien zit ze bij de noordelijke selectie. Portret van een tweetalig hockeytalent. Door Koen Peeters

Hockey is erg populair in de Buitenhof. ’s Middags en in de weekenden fietst een parade van jongens en meisjes in groen-wit-geblokte shirt door de wijk, allemaal op weg naar hun club GHBS aan de overkant van de A7. Samen met Justine Dekker uit de Langewoldlaan speelt Anjana Pioch (13) in meisjes C1. En hoe! Voor de derde achtereenvolgende keer gaat ze met haar team naar het Nederlands Kampioenschap. Twee dagen lang gaat ze in Houten knallen tegen de Nederlandse top.

tie waren we de beste van het noorden.” Waar is jouw team goed in? “We hebben goede, technische speelsters en een heel goede keepster. Zwolle heeft goede individuele speelsters. Wageningen speelt juist heel goed samen. Wij proberen beide te combineren.” En waar ben jij goed in? “Een beetje pingelen!” lacht Anjana. “Met een actie iemand voorbij gaan, afsnijden, kijken waar de ruimte ligt en dan passen. Ik sta nu op het middenveld, soms als mid-mid, soms linksmidden. Op die positie moet ik acties maken. Dat past wel bij me. Ik ben minder van het scoren, maar sla er af en toe eentje in.”

Hockey heeft ze niet van een vreemde. Haar vader en haar zus Soluna (16) hockeyen ook. Vader Klaus Dreschner leerde hockeyen in zijn thuisland Anjana (in het zwart) in actie tegen Amsterdam Duitsland en speelde nog met een houten stick op Maken jullie een kans? een grasveld. Hockey was in Duitsland een kleine “Moeilijk te zeggen. De meeste teams ken ik niet. sport die vooral lokaal geliefd was. Een leraar van Maar we zijn zeker niet de slechtste. In het voorjaar zijn middelbare school zette zelf een club op. Klaus hebben we de Talentencup gewonnen. Dat is een en zijn vrouw Almut (ook Duits ) kwamen elkaar in tweedaagse wedstrijd met topteams uit Nederland Amsterdam tegen. Daar studeerden ze beide. Vanen eentje uit België. In de zaal zijn we deze winter wege hun werk verhuisden ze naar Groningen. Ze tweede van Nederland geworden. En in de competi- woonden eerste in de stad, waar hun oudste doch16 In de Buitenhof - Juli 2018


ter Naima (19) werd geboren. Alle dochters zijn tweetalig opgevoed. Wanneer ben je begonnen met hockeyen? “Ik ben lid geworden van GHBS toen ik bijna 8 jaar was. Mijn zus Soluna hockeyde al en ik ging mee om een wedstrijd te kijken. Toen ik haar zag spelen, wou ik meteen meedoen. Ik begon bij de zestallen, maar werd al snel overgeplaatst naar de E1. Daarna mocht ik ook al meetrainen met de D1. In mijn eerste jaar als D zijn we zevende op het NK geworden. Vorig jaar ben ik als reserve van C1 mee geweest.”

Je zit sinds vorig jaar zit ze ook bij de noordelijke selectie. Hoe is dat gekomen? “Vorig jaar in de D’tjes vroeg onze hoofdtrainer Joost of ik selectietrainingen voor Noord wilde doen. Van de tachtig meiden bleven er 18 over, waaronder ik dus. Ze komen uit Friesland, Drenthe en Groningen. Eens per week trainen we samen. We hebben al een paar oefenwedstrijden gespeeld, maar het eigenlijke doel is knallen op de DOD, de DistrictsOntmoetingsDagen. Dan komen de scouts van de nationale opleidingsteams kijken.”

Heb je veel van je vader geleerd? “Heel veel! We gingen vroege bijna elke dag naar GHBS om te hockeyen. Van hem heb ik mijn backhand en forehand slag, de dummie en de turn geleerd. Nog steeds vraag ik hem nog om tips. In C1 gaat het er soms hard aan toe. De coach geeft je soms pittige kritiek. Mijn vader kan me dan goed weer vertrouwen geven.”

Zou je een keer in Oranje willen spelen? “Natuurlijk, dat lijkt me best gaaf. Maar niet ten koste van alles. Ik wil het op school ook goed doen en een leuk leven hebben. Voor het Nederlandse team moet je veel opzeggen. Ik wil het vooral leuk houden en kijken hoe ver ik kan komen.” Anjana en Justine, veel succes op het NK.

Juli 2018 - In de Buitenhof

17


Zonnekracht! Door Koen Peeters

Als je omhoog kijkt, dan zie je ze overal: zonnepanelen. In de Buitenhof wemelt het ervan. Met de vele zonne-uren hebben de eigenaren de afgelopen maanden veel plezier van hun investering gehad. De redactie sprak met drie van hen over hun overwegingen en ervaringen.

Zelfvoorzienend ? Dat zou mooi zijn Wie Waar Hoeveel Wanneer

Ada en Heddy Leerink Duurswoldlaan 16 20 zonnepanelen en een zonneboiler Sinds 2012

“Zes jaar geleden zijn we een bed & breakfast begonnen. Daarvoor hebben we in de garage een appartement met keuken en badkamer laten maken. We hebben toen goed nagedacht hoe we energie konden besparen. Ook wilden we de b&b apart kunnen verwarmen. Aan zonnepanelen hadden we al vaker gedacht. Toen de installateur de b&b af had, vroegen we of hij ook zonnepanelen kon leveren. Dat kon hij. Hij raadde ook een zonneboiler aan. De volgende dag hebben we ja gezegd. Waarom wachten? We hadden vertrouwen in hem en wilden meteen besparen. De installatie is nog nooit kapot geweest en onderhoud is niet nodig. We zijn er superblij mee. Inmiddels hebben we ook een pelletkachel. We betalen nog maar 70 euro aan gas en licht.

Zelf elektriciteit opwekken heeft de toekomst, denken wij. De huidige generatie zonnepanelen heeft een hogere opbrengst en er wordt gewerkt aan accu’s die veel elektriciteit kunnen vasthouden. Dan kun je energie uit de zonnige maanden opsparen voor de winter. Zo kun je een huis zelfvoorzienend krijgen. Voor dit huis zijn we dat trouwens niet van plan, maar misschien wel in een volgend huis. Met zo’n powerwall kun je ook je elektrische auto opladen. Gas heb je dan helemaal niet meer nodig. Juist in de provincie Groningen is dat belangrijk.”

Vier goede tips

Geen geld, wel groen

Heb je zelf interesse in zonnepanelen?  Bedenk wat je wilt bereiken. Denk aan de verhouding tussen de opbrengst van de panelen en je totale energiebehoefte  Verdiep je in de materie. Wat voor zonnepanelen en omvormers zijn er bijvoorbeeld?  Op sites van energieleveranciers kun je berekenen hoe snel je je investering hebt terugverdiend. Check wel wat de plannen zijn rond de salderingsregeling, die is erg in het nieuws.  Zoek een goede installateur!

Kun of wil je niet investeren in zonnepanelen? Misschien is deelnemen aan Grunneger Power een optie. Deze lokale coöperatie heeft een eigen zonnepark op Vierverlaten en levert zelf opgewerkte energie. Ook andere energieleveranciers bieden die mogelijkheid.

18 In de Buitenhof - Juli 2018


tisch. Toen we ons erin verdiepten, bleek de aanschaf van zonnepanelen ook voor ons aantrekkelijk. Niet alleen kregen we subsidie. Maar toen ze eenWie Gerhard Smit en Ingrid Douma maal lagen, bleken we ook de BTW terug te kunnen Waar Langewoldlaan krijgen. De installateur van die vriend heeft ze ook Hoeveel 19 (14 op het dak, 5 op de garage) bij ons gelegd. Drie buren zijn daarna komen kijken Wanneer Sinds 2013 en hebben daarna ook zonnepanelen genomen! Op het dak liggen 14 panelen, op de garage nog eens 5. Beide strings zijn apart aangesloten op de omvormer. Omdat het wattage van één string bepaald wordt door het zwakst presterende paneel, is zo de opbrengst van beide panelen optimaal. Met de moderne zonnepanelen hoeft zo’n constructie niet meer trouwens. De prestaties van de panelen kunnen we bekijken op een app. Op jaarbasis leveren de panelen ongeveer 4000 kWh op. Dat is grofweg ons jaarverbruik. In de winter verbruiken we meer dan we opwekken, “Vanaf de weg zie je de panelen nauwelijks liggen. in de zomer is het andersom. Het overschot verkoZo mooi zijn ze ook weer niet! Vijf jaar geleden wa- pen we tegen dezelfde prijs terug aan de leverancier. Dat heet saldering. De investering vergeet je ren we een van de eersten die ze hadden. Een vriend had ze net zelf laten installeren. Zijn verhaal snel, maar iedere maand zien we hoe weinig we aan wekte onze nieuwsgierigheid. Eerst waren we scep- elektriciteit betalen!”

Inspiratie voor de buren

Mooie bijdrage aan duurzaamheid Wie Waar Hoeveel Wanneer

Frank Vleeskens en Lieke Meijer Langewoldlaan 21 8 zonnepanelen Sinds 2013

“Eerst stonden de zonnepanelen op het westen, maar we hebben de installateur snel gevraagd om ze op het zuiden te zetten. Ze staan nu haaks bovenop de dakkapel. Het zijn er maar acht, maar op zonnige dagen leveren ze enorm veel op. We checken regelmatig op de omvormer hoeveel kWh hij op dat moment levert. Op jaarbasis halen we een derde van onze elektriciteitsvraag uit de zon. Zo leveren we een mooie bijdrage aan duurzaamheid. We hebben ze sinds 2013. Toentertijd bestond er een gunstige regeling dat je de BTW niet hoefde te betalen. Daarvoor moesten we wel een bedrijf op-

richten. Dat was best een gedoe. We zijn naar een informatieavond geweest en hebben redelijk snel besloten om met die leverancier in zee gegaan. Achteraf hadden we er misschien beter over moeten nadenken. De leverancier is bijvoorbeeld een paar keer terug geweest om foutjes recht te zetten. En wanneer is precies het beste moment om de zonnepanelen aan te schaffen? Het is toch een investering van een paar duizend euro. Maar het levert zeker meer op dan sparen. Iedere dag geeft het ons nog een goed gevoel.” Juli 2018 - In de Buitenhof

19


Nieuw in de wijk: RUBRIEK

Mirjam en Reinier Belle Deze terugkerende rubriek gaat over de nieuwe bewoner(s) in de wijk. Regelmatig wisselen er huizen van eigenaar. Elke editie komt er een nieuwe wijkbewoner aanbod. In deze editie komt Haye de Jong aan het woord. Hij is onlangs op de Humsterlandlaan komen wonen. Haye stelt zich voor en vertelt wat hij/zij wil vertellen over zichzelf en over de wijk.

Door Ellen Kok

Even voorstellen. Mirjam en Reinier Belle zijn hier afgelopen zomer komen wonen. Ze woonden al in stad. Mirjam verteld dat ze in Groningen heeft gestudeerd. Mirjam is directeur op een basisschool in Heerenveen en geeft daar les. Reinier werkt in stad. In de winter gaan Mirjam en Reinier graag op wintersport. SkiĂŤn is dan de favorieten bezigheid.

Wat mist u nog in de wijk? Mirjam geeft aan dat het jammer is dat er geen supermarkt in de wijk is.

Waarom heeft u voor de Buitenhof gekozen? Dit huis is bij Mirjam en Reinier toevallig op hun pad gekomen. Tijdens een open huizen dag trok de woning hun aandacht. Het huis had wat ze zochten. Een vrije uitkijk voor en achter en een ruim en licht huis. Wat vind u van onze wijk? Mirjam vindt het een leuke wijk en geeft aan dat het fijn is dat het stadspark dichtbij is. Ook is het ideaal dat de uitvalswegen niet ver zijn, je rijdt zo de snelweg op en je zit toch nog dicht bij de stad. Doet u mee aan festiviteiten in de wijk? Toen Mirjam en Reinier net in de wijk waren komen wonen, hadden zij het jaarlijkse buurtfeest vlak voor de deur. Mirjam geeft aan dat er verder niet veel festiviteiten zijn waar ze aan hebben deelgenomen. Ze geeft aan dat ze wel mee heeft gekregen dat er veel activiteiten plaats vinden in de wijk. Mirjam en Reinier Belle

Hoe bent u in de wijk ingeburgerd of waarom niet? Mirjam geeft aan dat ze wel in de straat, maar Tot slot ... nog niet in de wijk zijn ingeburgerd. Dat komt vast ...wil ik iedereen bedanken voor het meewerken aan mijn bijdrages. Dit was mijn laatste bijdrage. vanzelf wel.

20 In de Buitenhof - Juli 2018


Toekomstige programmeurs in actie De digitale wereld ontwikkelt zich in snel tempo. Waar we vroeger bezig waren met een nieuwe PC of een digitaal fototoestel, kun je tegenwoordig alles met een tablet of telefoon. Hoe gaat de jeugd van tegenwoordig daarmee om en hoe benen onze jongeren dat bij? Door Ralph Nienhuis

De wereld van techniek Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan pakken zij digitale ontwikkelingen heel snel op. Wat er echter op de achtergrond gebeurt om hun app of toepassing mogelijk te maken, daar hebben ze nog geen

ren. Die lessen kregen ze van Laurens Korste. Hij is van huis uit natuurkundige en heeft een manier bedacht om de jeugd kennis te laten maken met de techniek. Bij Laurens’ cursus waren 16 Buitenhofkinderen aanwezig van 7 tot 14 jaar. Ze gingen aan de slag met computers met 8 complete sets hardware. Die bevatten onder meer een ledstrip, sensor, drukknop, motor en regelbare weerstand. De reacties tijdens de 2 uur durende workshop waren erg leuk. Alle kinderen waren erg enthousiast. Alleen al eerst kleuren maken met de leds maakte al indruk, vertelt Laurens. Zelf dingen maken geeft kinderen een eerste, goede indruk van techniek. Laurens is er heel helder in: iets zelf maken is leuker dan iets uit een boek doen.

Kinderen van de Buitenhof maken hun eigen robot

Enthousiasmeren en ideeĂŤn idee van. Een van de dingen die mij interesseert, is De truc zit hem erin om kinderen te enthousiasmehoe je de jeugd mee krijgt in het werken in de tech- ren om zelf dingen te maken. Kennis laten maken niek naar de toekomst toe. en er voor zorgen dat de leerlingen zelf verder willen ontdekken wat er kan is het belangrijkste. Dat is Eenvoudig leren programmeren te bereiken door het gebruik van eenvoudige proEen van de dingen die zou kunnen gebeuren, heeft grammeertaal. Hoe de ideeĂŤn ontstaan over wat de dit voorjaar plaats gevonden in de Buitenhof. Tijkinderen moeten bouwen? Zelf krijgen ze wel een dens het rondje Buurtcultuur kon de jeugd op een idee waar ze wat mee willen. Dingen uitproberen of eenvoudige manier kennis laten maken met proiets wat ze van dichtbij hebben gezien en zouden grammeren (software) en hardware die daar bij ho- willen nabouwen. Een starterskit is daarin belangrijk Juli 2018 - In de Buitenhof

21


(advertentie)

22 In de Buitenhof - Juli 2018


en biedt daarin diverse mogelijkheden.

techniek te krijgen. Door kennis te laten maken met de proefjes hoopt Laurens een eerste stap te maDe markt ken. Mensen krijgen minder kennis omdat we geen Voor de toekomst voorziet Laurens dat een bedrijf verdieping meer hebben of doen. Uit Amerika komt vraagt om mensen die zelf ook creatief en ontdek- de ’maker education’ op zetten, leren door maken. kend bezig kunnen zijn. Jezelf ontwikkelen en Daar ziet Laurens ook brood in. “Men is er erg ensteeds complexere projecten op te kunnen pakken. thousiast. Want ook als iets niet werkt, dan heb je De werkgever moet dan wel de mogelijkheid geven ervan geleerd.“ zelf zaken aan te leren. Met de techniek is een connectie met andere disciplines te maken. Onderwijs Vanuit het onderwijs is het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) in volle gang. De leerling zelf iets laten kiezen en ondersteunen om het te maken of te realiseren. De leraar moet de kaders in de gaten houden. Mensen in de techniek is een bepaald slag mensen en die trekken elkaar aan. We moeten meer toepassingen laten zien om mensen in de

Robotica voor beginners Voor meer informatie kun je terecht op Laurens ’ website voor het leren simpel te programmeren: www.boktorrobotica.nl. Verder geeft Laurens workshops voor leerlingen en docenten via het ECNO op Zernike, dat deel uitmaakt van NHL Stenden. Kijk daarvoor op www.ecno.nl

(advertentie)

Juli 2018 - In de Buitenhof

23


Wanneer

Wat

Waar

Zaterdag 1 september

Buurtfeest

Speelveld Fivelgolaan

22 september

Middagje Landje daar!

Landje daar!

6 oktober

BuitenWerk Snoeien en hooien in de buurt

Groenstroken rond de wijk

17 november

Bollen planten

Groenstroken rond de wijk

Makelaar Simon

24 In de Buitenhof - Juli 2018


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.