Buitenhof buurtkrant 4 2022

Page 1

December 2022 - In de Buitenhof 22e jaargang, nummer 4 2022 Buurtkrant In de Buitenhof Jos Veenstra, onze nieuwe wijkagent Suikerzijde: dorp in de stad Winternummer Warmtepomp, een goede investering? Plus:resultaten buurtenquête

Colofon

De wijkkrant In de Buitenhof is een uitgave van de werkgroep Communicatie van de buurtcommissie Buitenhof. De krant verschijnt vier maal per jaar in een oplage van bijna 600 stuks en wordt huis-aan-huis verspreid in de Buitenhof, de Peizerhoeve en Peizerhoven. De werkgroep Communicatie (communicatie@debuitenhof.info) bestaat uit websitebeheerder Gijs van der Veen, webredacteur Diana Meijer, coördinator en buurtkranteditor Koen Peeters en de vaste buurtkrantredactieleden Patricia van der Broek, Luit van Deel, Simone Heemstra, Boukje Tanja, Ralph Nienhuis en Marieke Uitentuis. De meeste (en zeker de beste) foto’s in dit blad zijn van Simone Kuijpers.

Schrijven of adverteren in ‘In de Buitenhof’?

Wil je zelf een artikel schrijven voor de wijkkrant? Of wil je adverteren? Dat kan zeker! Neem dan contact op met de werkgroep Communicatie of mail naar: communicatie@debuitenhof.info. Uw kopij of advertentie voor de volgende uitgave zien wij graag voor 11 maart 2023, het liefst digitaal, tegemoet.

2 In de Buitenhof - December 2022
Werkgroep Contactpersoon E
mail
De buurtcommissie van de Buitenhof De buurtcommissie Buitenhof bestaat uit zes werkgroepen: De buurtcommissie Buitenhof is onderdeel van de Vereniging Wijkraad Hoogkerk (VWH), 050 537 52 44, www.hoogkerkonline.nl
-
Activiteiten Nienke Funke activiteiten@debuitenhof.info Verkeer/geluidsoverlast A7 Rutger Noordam verkeer@debuitenhof.info Groen en Spelen Esther Gleis groenenspelen@debuitenhof.info Onderhoudsploeg Martijn Hardeman onderhoud@debuitenhof.info Communicatie Koen Peeters communicatie@debuitenhof.info Website Gijs van der Veen Diana Meijer webmaster@debuitenhof.info communicatie@debuitenhof.info

Inhoud

Hoe maak je je huis volledig elektrisch?

Warmtepomp, een goede investering?

Jos Veenstra, onze nieuwe wijkagent

Rubrieken

December 2022 - In de Buitenhof 3 18 17
4
10
23 Vogels
25
Van de redactie
Duurzaam Buitenhof
Beste buren (3)
in de Buitenhof: de meerkoet
5
Ontmoet wijkwethouder Eelco Eikenaar
Adopteer een boom! 6 Uitkomsten buurtenquête 2022 8
10
12
14
24
24 Winternummer Eet meet met walking diner Wijkwethouder Eelco Eikenaar Adopteer een boom! Plannen Stadspark krijgen vorm Resultaten buurtenquête 5 24 18 6 8
De Suikerzijde: dorp in de stad 16 Plannen voor Stadspark krijgen vorm 18 Verbeteradvies voor lekkende daken 21 Nieuws van de Groene Bruggenbouwers
Activiteitenagenda

Voorwoord

Geen Koningsdag dit jaar? Die treurige gedachte ging door ons hoofd toen we op Nextdoor lazen dat niemand reageerde op de oproep om mee te helpen in de organisatie. Als we de wijk leuk en leefbaar willen houden, dan moeten we allemaal een beetje geven - en niet alleen maar nemen.

Kom op, wijkgenoten, een paar uurtjes energie steken in een leuke dag voor alle buurtkinderen, dat moet toch kunnen? Dus geef je alsjeblieft alsnog op! Helemaal omdat de buurtbewoners de activiteiten in de wijk zo waarderen. Samen met het buurtfeest staat Koningsdag bovenaan in de populairste evenementen. Dat - en andere opmerkelijke cijfers - blijkt uit de buurtenquête die we in het vorige nummer uitgezet hebben. In dit nummer lees je alle resultaten. Ook de buurtkrant scoort goede cijfers. De redactie en de buurtcommissie zijn jullie erg erkentelijk dat jullie de buurtkrant zo waarderen. We maken hem met veel plezier en gaan daar graag mee door! In dit nummer staan we uitgebreid stil bij een van de onderwerpen die jullie erg interessant vinden,

blijkt uit de enquête: verduurzaming. We doken in het energietransitieplan en gingen te rade bij Hans Zant uit de Vredewoldlaan die heeft nageplozen of een warmtepomp een goede investering is. Verder stellen we twee belangrijke nieuwe mensen in de wijk aan jullie voor: wijkagent Jos Veenstra, de opvolger van Anne Eggen en wijkwethouder Eelco Eikenaar. We namen een kijkje in de keuken bij de nieuwe Suikerzijde. En we leren je meer over een overbekend dier uit de wijk: de meerkoet. Prettige feestdagen en een fijn 2024!

De redactie, Boukje, Koen, Luit, Maarten, Marieke, Patricia, Ralph en Simone

De deadline voor volgend nummer is 11 maart.

4 In de Buitenhof - December 2022

Kennismaken met wijkwethouder Eelco Eikenaar Hardlopend de Buitenhof leren kennen

Sinds deze zomer heeft de stad een nieuw college van B&W en is Eelco Eikenaar de nieuwe wijkwethouder voor Groningen-West, dus ook voor de Buitenhof. De redactie ging een half uurtje kennis maken en ontmoette een nieuwsgierige, sportieve wethouder die de wijk graag snel beter leert kennen. Op hardloopschoenen misschien wel.

Eelco Eikenaar ontvangt ons in het prachtig gerenoveerde stadhuis. Vanuit zijn werkkamer heeft hij zicht op ijssalon Talamini en de Drie Gezusters. Maar vandaag bladert hij liever door het buurtkrant van de Buitenhof. Als wijkwethouder moet hij immers weten wat er speelt. Ondanks dat hij nog slechts 43 jaar oud is, heeft Eikenaar al een hele carrière in de politiek achter de rug. Zo was hij raadslid en fractievoorzitter van de SP in de stad, medewerker van de Tweede Kamerfractie en gedeputeerde van provincie Groningen. “Ik ben altijd maatschappelijk geïnteresseerd geweest”, verklaart hij. “Zolang ik er enig begrip voor kreeg, heb ik opvattingen over hoe het maatschappelijk moet en heb ik me daarmee verbonden gevoeld. En dan kom je al snel in de politiek terecht.”

Nieuwsgierig De Buitenhof kent Eikenaar nog niet zo goed. Met de plattegrond in de hand laat hij zijn omzwervingen in de stad zien: geboren in Lewenborg, folder bezorgd in Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen, gewoond in de Oosterparkwijk, Korrewegwijk en Tuinwijk. ”Maar de Buitenhof is een onontdekte parel voor mij”, biecht hij op. “Nu ik wijkwethouder West ben, moet daar eens goed verandering in komen!” Hij vuurt meteen allerlei vragen op me af: of we ons

verbonden voelen met de Stad of met Hoogkerk, welke problemen er spelen en hoe de samenwerking met de VWH in Hoogkerk is. Ook is hij erg geïnteresseerd in de uitkomsten van de enquête die we gehouden hebben. “Ik weet wel dat de Buitenhof, een groene, rustige wijk is die aan het Stadspark ligt. Daar ben ik weleens jaloers op: je loopt zo het park in!”

#PEGAS

Voor velen werd Eikenaar recent bekend door zijn onthullende en indrukwekkende inkijkje in het aardbevingsdossier dat hij in oktober gaf tijdens de Parlementaire Enquête Gaswinning. “Ja, daar word ik vrij regelmatig op aangesproken”, kijkt hij terug. “Daar wil regelmatig iemand iets over zeggen. Maar daar ben ik niet meer de juiste persoon voor. Dat is nu Inge Jongman, toevallig uit de Buitenhof. Ik heb

December 2022 - In de Buitenhof 5
Wijkwethouder Eelco Eikenaar (foto: gemeente Groningen)

in het aardbevingsdossier alles gegeven wat ik in me had en heb er veel van geleerd. Ik heb daar veel ellende gezien en dat geeft alles wel een diepere betekenis. Daardoor voel ik me sneller verbonden met mensen. Het heeft me inspiratie gegeven over hoe er met mensen moet worden omgegaan. Ongeveer het spiegelbeeld van hoe het gaat in het aardbevingsgebied.”

Wijkwethouder

Als wethouder heeft hij niet alleen de portefeuille Wijk, zorg en inkomen, maar is hij ook wijkwethouder voor Groningen-West. “De wijkwethouder is de verbindende schakel tussen de buurten die in die buurt liggen en het college”, legt hij uit. “Inhoudelijk heeft de wijkwethouder geen verantwoordelijkheid, dat zijn de specifieke vakwethouders. Maar als er iets speelt in de wijk, dan kun je dat ook bij mij aankaarten. Ik heb het overzicht over het gebied en let op de samenhang tussen ontwikkelingen. Want een probleem in de ene wijk kan een enorm effect hebben in een andere wijk.

Op het gebied van verkeer bijvoorbeeld.” Zijn er al terreinen voor West waar je hebt moeten optreden?

“Ik was laatst in Vinkhuizen en kreeg te horen dat het contact met een bepaalde afdeling in de gemeente niet zo soepel liep. De bewoners vroegen me om dat vlot te trekken. Zo werkt het dus. Je kunt me altijd bellen, mailen en benaderen. Soms verwijs ik je dan door naar de vakwethouder of het gebiedsteam, soms kan ik zelf zaken aankaarten.”

Een van de onderwerpen die sterk leeft in de wijk is verduurzaming. Welke plannen heeft de gemeente voor de verduurzaming van de huizen in de Buitenhof?

“Bij jullie liggen natuurlijk ook al veel zonnepanelen op het dak! Dit is nou precies zo’n onderwerp waar de vakwethouder over gaat. Wel kan ik je melden dat we als stad veel doen aan verduurzaming, vooral voor de lagere inkomens. Je ziet dat veel landelijke regelingen gericht zijn op mensen die enige financiële ruimte hebben. Veel beleid van de ge-

Adopteer een boom!

Elke januari is het ook in de Buitenhof een vertrouwd beeld: de kerstbomen langs de weg. Vind je dit ook zonde en wil je ook een duurzame boom? Adopteer dan een kerstboom!

Je huurt een kerstboom, die in januari weer wordt terug geplant. Zo gaat een kerstboom meerdere jaren mee. De bomen zijn bovendien allemaal biologisch gekweekt, zonder kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Elke boom heeft een uniek nummer. Door jouw boom met dit nummer te registreren, kun je het volgend jaar je eigen boom opnieuw adopteren. Hiervan krijg je tijdig bericht. Zo krijgt je kerstboom een eigen ’thuis’. Ook leuk: veel klanten geven

hun kerstboom een naam, waarmee deze tot tijdelijke huisgenoot is gepromoveerd. Boven op de boomprijs betaal je ‘statiegeld’, dat je terugkrijgt als je de boom terugbrengt.

Waar kan ik de bomen krijgen?

Groningen heeft ook een uitgiftepunt en wel vlakbij de Buitenhof: w.tunindestad.nl. Dat vind je op Tarralaan 6 in Groningen.

De openingstijden: Ma-vr: 12.00 - 16.00 uur Za & zo: 10.00 - 16.00 uur

6 In de Buitenhof - December 2022

meente is juist gericht op de lagere inkomens, zodat die ook meekunnen. Dat is een vaak vergeten groep, omdat die zelf de investering niet kunnen doen en niet in aanmerkingen komen voor subsidies. Zo hebben we 14,1 miljoen euro uitgetrokken hebben voor de energiecompensatie. Dat betreft veelal mensen met een lager inkomen.”

Wat ook leeft in de wijk, is zeggenschap. “Ja, ik begrijp dat jullie actief zijn in de VWH en ook actief zijn met de top-3-gelden.”

Wel merken we dat je zelf je nek moet uitsteken om mee te praten. Daardoor zijn het vaak dezelfde mensen die namens de wijk spreken. Hoe kun je een net iets bredere vorm van wijkdemocratie bereiken? “Dat onderwerp gaat me wel aan het hart. Het verbeteren van de wijkdemocratie zit weliswaar in de portefeuille van een collega, maar ik vind zelf ook dat er nog wel een slag in kan worden gemaakt. Hoe zorg je ervoor dat het echt een wijkdemocratie is en niet steeds dezelfde mensen zijn die meespreken. Hoe bereik je iedereen? Het zou mooi zijn als dat iets dieper in de samenleving gegrondvest wordt. Dat blijft een zoektocht. Dat is zeker de gedachte om dat steeds beter te doen.”

De bewoners van de Buitenhof ervaren de geluidsoverlast van de A7 als het grootste probleem. Zo is ook gebleken uit een enquête die we in de wijk gehouden hebben. Kun je daarin een rol spelen? “Jazeker. Omdat het een Rijksweg is, is het ingewikkeld om zaken voor elkaar te krijgen. Maar als ik signalen krijg dat er voor onderdelen geen aandacht is, dan kan ik bij mijn collega aankloppen. De wethouder Verkeer is uiteindelijk verantwoordelijk, die overziet het verkeersdeel. Ik begrijp dat jullie er volop mee bezig zijn. Dus nu heeft mijn ingrijpen weinig toegevoegde waarde.”

Op bezoek

Het gesprek heeft Eikenaar nóg nieuwsgieriger gemaakt naar de wijk. Graag komt hij een keer langs om te horen wat er speelt. Niet met een ontvangstcomité vol blauwe blazers, maar gewoon door een wandelingetje door de wijk met bewoners die weten wat er speelt. Dat gaan we regelen!

“Misschien ga ik mijn hardlooprondje de volgende keer eens jullie kant op lopen”, bedenkt hij. “Meestal loop ik een rondje Hoornse MeerPaterswoldsemeer, maar ik kan nu wel eens door het park naar de Buitenhof rennen. Als ik kris-kras door de wijk loop, dan kom ik door alle straten.”

Kom je in aanmerking voor energiecompensatie?

Eelco Eikenaar heeft het er ook over: de gemeente Groningen heeft een tijdelijk financieel hulppakket vanwege de gestegen prijzen, onder meer van gas en elektriciteit. Zo wordt de energietoeslag voor mensen met een laag inkomen met 200 euro verhoogd naar 1.500 euro. Mensen met lage middeninkomens (tot 140% van het minimum), krijgen 600 euro energietoeslag. Mensen die door specifieke medische hulpmiddelen een veel hogere energierekening hebben kunnen nu ook een energietoeslag aan te vragen. Voor kinderen van gezin-

nen met een laag inkomen komt een bon voor speelgoed en kleding. Alle regelingen staan op https://gemeente.groningen.nl/hulppakket.

December 2022 - In de Buitenhof 7

Uitkomsten buurtenquête 2022

Fijn wonen, maar dat lawaai van de A7...

De meeste bewoners hebben het uitstekend naar hun zin in de Buitenhof. Warm maar niet verstikkend. Ze geven het wonen een dikke 8, zo blijkt uit de buurtenquête die in het vorige nummer van de buurtkrant aangekondigd werd. Grote ergernissen ontbreken, maar aan het lawaai van de A7 moet snel wat gedaan worden.

Een gemêleerd gezelschap van 54 personen heeft de enquête ingevuld. In de wijk wonen 1600 mensen, dus de resultaten zijn zeker niet representatief, maar geven wel een aardig beeld van de mening van de wijk. De gemiddelde invuller was een 50+dame uit een gezin met kinderen. De respondenten kwamen uit alle straten, behalve uit de Westerwoldelaan. Opmerkelijk: bijna 80% van de respondenten woont in een huis met aardbevingsschade.

Rust en ruimte De bewoners waarderen het wonen in de wijk met een 8,13, waarbij die ene 1 het gemiddelde flink naar beneden haalt. Dat komt, volgens de respondenten, door de rust en ruimte, de nabijheid van de stad, het Stadspark, de Onlanden en de uitvalswegen naar de rest van het land. ‘De vrijheid/rust van een dorp en toch dichtbij de stad’, vat iemand samen. De bewoners waarderen ook dat je het wonen zo sociaal kan maken als je zelf wil. ‘Iedereen groet elkaar. De mensen zijn vriendelijk. Aan de andere

Geluidsoverlast

We vroegen of buurtbewoners last hebben van geluidsoverlast. Dit zijn de antwoorden: Overlast van de A7 71% Overlast geluid Stadspark 33% Overlast geluid Suikerunieterrein 39%

Alle antwoorden met ja (altijd, regelmatig, soms, af en toe) zijn meegeteld. Wil je alle resultaten van de enquête ontvangen? Stuur dan een mailtje naar communicatie@debuitenhof.info

kant lopen ze de deur niet bij ons plat. Iedereen laat elkaar in zijn waarde en respecteert elkaar,’ licht iemand toe.

De bewoners hebben een brede interesse. Bijna 80% van de mensen interesseert zich voor het Stadspark. Vele andere onderwerpen scoren ook hoger dan 50%: duurzaamheid (63%), verkeer en geluid (59%), wonen (55%), groen (55%), energie (53%) en gezamenlijke activiteiten (50%).

Minpunten van de wijk

Onder de tevredenheid broedt bij sommigen enige onvrede, al blijft dat beperkt. Gevraagd naar minpunten van de wijk noemen liefst 19 van de 54 mensen het ontbreken van voorzieningen, ‘maar dat wisten we van tevoren’. Vooral een supermarkt wordt gemist, al was het alleen maar een buurtwinkeltje. Ook wenst een enkeling meer sociale voorzieningen. 13 Respondenten noemen spontaan het lawaai van de A7. Iemand schrijft met hoofdletters: ‘Dat er eindelijk een afdoende oplossing wordt geboden binnen afzienbare termijn.’

Andere minpunten worden maar 1, 2 of 3 keer spontaan genoemd, zoals de verkeersveiligheid in de Hunsingolaan, lawaaiige buurtbewoners en het gebrek aan diversiteit. Slechts één iemand noemt uit zichzelf de herrie uit het Stadspark en Suikerunieterrein, terwijl ook één iemand juist opmerkt dat mensen daar teveel over klagen. Twee mensen noemen honden- en kattenpoep, terwijl één iemand als minpunt noemt dat er geen hondenuitlaatplek is. Ook de voor- en tegenstanders van veel maaien houden elkaar in evenwicht: 1 om 1.

8 In de Buitenhof - December 2022
Door Koen Peeters

Verbeterpunten

Buurtgenoten zijn creatief als ze naar verbeterpunten gevraagd worden. De oplossingen voor de geluidsoverlaat van de A7 zijn er al (stil asfalt en een geluidswal), dus komen de meeste suggesties voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. ‘Snelheidbeperkende maatregelen.’ ‘Drempels in de Hunsingolaan.’ ‘Maak alle straten 30 km-straten.’ ‘Meer afremmende zaken rondom de speeltuin, voor en na de zebrapaden.‘ ’Lagere heggen voor uitzicht autorijden.’

Sommige mensen willen meer aandacht voor (veilige) fietspaden. Iemand oppert om het stukje fietspad tussen Peizerweg en de Drentselaan/ Humsterlandlaan tweerichtingsverkeer te maken. Andere ideeën: ‘Fietspad onder het spoor door naar ‘t Suikerunieterrein.’ ‘Een voetpad naast het fietspad richting Stadspark. Met kinderen lopen op het fietspad is niet zo prettig.’

Ook komen verbeteringen binnen over het onderhoud, hetzij door de gemeente, hetzij door buurtbewoners zelf. ‘Stoepen beter onderhouden, begaanbaar maken en houden (brede hagen snoeien).’ ‘Meer prullenbak zodat mensen de honden- en kattenpoep makkelijker kunnen opruimen.’

(Groen)onderhoud

groene ideeën langs, zoals een buurtvolkstuin, voedselbosje, fruit– en notenbomen, meer wilde bloemenstroken en bloemen en struiken bij de boomspiegels in alle straten.

Activiteiten in de buurt

De buurtcommissie doet goed werkt, zo meent de wijk. 87% van de respondenten heeft weleens aan een buurtactiviteit meegedaan. Het aanbod is divers, maar de kwaliteit zou iets beter kunnen. Vooral het buurtfeest is populair, met daarna het rondje buurtcultuur en Koningsdag. Steeds meer mensen leren ook de activiteiten van Groene Bruggenbouwers kennen.

Een stoep voor voetgangers langs het fietspad naar het park: goed idee?

Creatief zijn de bewoners ook als het gaat om groenonderhoud. Liefst 74% geeft het groenonderhoud een voldoende of goed, maar mensen komen toch met verbetervoorstellen. Vooral voor het maaibeleid. Voor de een is het te laat en te weinig, voor de ander wordt er nog teveel gemaaid en mag het nog groener en bloemrijker. Meerdere mensen hebben gemerkt dat vroeger meer gemaaid werd. Eén iemand geeft aan dat de hond last heeft van het lange gras, een andere buurtgenoot meldt dat hij een teek heeft gekregen. Een ander wil juist meer biodiversiteit. ‘Gras verder laten verruigen en meer wilde bloemen erin.’ Ook komen creatieve

De buurtcommissie laat geen grote onderwerpen liggen en zorgen met hun activiteitenaanbod voor verbinding in de wijk. Misschien dat ze een rol kunnen spelen bij gezamenlijke inkoop, oppert iemand: ‘Gezamenlijke offertes opvragen voor schilderwerk en verduurzaming. Hoe meer mensen meedoen hoe goedkoper iets wordt. ’

Communicatie

De wijk vindt het prettig om op de hoogte te blijven, zo blijkt verder. De buurtkrant wordt hogelijk gewaardeerd: het is het meest gebruikte communicatiemiddel (95% van de respondenten leest hem), scoort een waardering van 8,13 en 4 van de 5 wijkgenoten zal de buurtkrant missen als hij niet meer gemaakt wordt. De aankondigingsborden (gebruikt door 80% van de respondenten) en Nextdoor (70%) staan op plaats 2 en 3.

December 2022 - In de Buitenhof 9

RUBRIEK

Duurzaam Buitenhof

Hoe maak je je huis volledig elektrisch?

In deze rubriek ‘Duurzaam Buitenhof’ besteden we aandacht aan duurzaamheid in de Buitenhof in diverse vormen. Heb je tips of aanbevelingen? Laat het weten! Mail je suggestie naar communicatie @debuitenhof.info. Deze keer: hoe maak je je huis volledig elektrisch?

Door Redactie Duurzaamheid

Voor iedereen een comfortabel warm en gasvrij huis dat betaalbaar is. Dat is het doel van het warmtetransitieplan van de gemeente Groningen. Hoe ziet dit eruit en wat betekent het als huiseigenaar? De buurtkrant ging op onderzoek.

Waarom een warmteplan?

Het besef groeit steeds meer dat het verminderen van de CO2-uitstoot een enorme opgave is. Ook de aardbevingsproblematiek in onze regio zal ertoe leiden dat ‘Gronings’ aardgas over niet al te lange tijd niet meer beschikbaar is. De gemeente Groningen heeft de ambitie in 2035 CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken zal een transitie plaats moeten vinden, ook wel

Wat is een warmtepomp?

In deze wijk lijkt een geheel elektrische warmtevoorziening de meest geschikte oplossing te zijn als vervanger voor aardgas. Alle verwarming gebeurt dan elektrisch, met bijvoorbeeld warmtepompen. Een elektrische warmtepomp haalt warmte uit de lucht of bodem (met water). De warmtepomp produceert warmte op relatief lagere temperaturen, geschikt voor vloer- of wandverwarming of speciale radiatoren. De warmtepomp heeft een voorraadvat voor warm water. Je huis verwarmen via een warmtepomp is alleen haalbaar bij goed geïsoleerde woningen. Een andere mogelijkheid is om gezamenlijk met één of meerdere buurten in de wijk een collectieve warmtevoorziening te realiseren, met een gezamenlijke (bodem)warmtepomp.

‘warmtetransitie’ genoemd. Daarom is een warmtetransitieplan (WTP) opgesteld. Via de warmtesysteemkaart (zie afbeelding) investeert de gemeente in het aanleggen van onder andere warmtenetwerken in de omgeving.

Hoe ziet de aanpak eruit? Sinds 2017 werkt de gemeente samen met WarmteStad en andere partners aan het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving door het aanleggen van een warmtenet, om te beginnen aan de noordwestzijde van de stad. Denk hierbij aan de wijk Paddepoel en Vinkhuizen die rond om het Zernike complex liggen.

Via onder andere het Energieloket wordt de komende jaren steeds meer maatwerk geleverd. Daarnaast is het zichtbaar dat steeds meer buurten, wijken en dorpen zich verenigen om aan de slag te gaan om van het aardgas af te komen. De gemeente ondersteunt en faciliteert de afzonderlijke wijken hierin.

Wat merkt de Buitenhof ervan?

De Buitenhof moet geheel elektrisch te worden (zie de warmtekaart). Dit houdt in dat alle verwarming elektrisch gebeurt (met warmtepompen). Dit is alleen haalbaar bij goed geïsoleerde woningen. Ook is een zwaarder en slimmer stroomnetwerk nodig. Concrete plannen voor de Buitenhof zijn er echter nog niet. Buiten Noordwest-Groningen wordt voorlopig niet proactief aan wijkenergie- of uitvoeringsplannen gewerkt. Dit gebeurt alleen als er zich kansen voordoen, zoals bij sommige wijk of dorpsvernieuwing of de beschikbaarheid van extra middelen. Om te zorgen dat niemand hoeft te wachten, zorgt

10 In de Buitenhof - December 2022

de gemeente dat onze inwoners en ondernemers advies op maat krijgen bij de isolatie van hun woning en mogelijke tussentijdse warmte opties. Voor Hoogkerk wordt bovendien de mogelijkheden van restwarmte onderzocht.

De gemeente stimuleert wijken met communicatie en ondersteuning. Veel maatregelen vinden echter plaats achter de voordeur. Niet voor iedereen is de warmtetransitie echter vanzelfsprekend, vanwege de investering die nodig is.

Wat kun je wel doen? Bekende maatregelen als Isoleren en zonnepanelen plaatsen zijn bijna altijd de moeite waard. Ook zullen veel mensen voor de vraag komen te staan wat te doen als de cvketel vervangen moet worden. Moet je een nieuwe aanschaffen? Of kun je beter kiezen voor een (hybride) warmtepomp?

De meerkosten ten opzichte van een cv-ketel wegen vaak op tegen de besparing op de energierekening. Zie hiervoor ook het interview hiervan met wijkbewoner Hans op de volgende pagina. Met de energiecoach van het energieloket kun je een afspraak maken om een beeld van je huis te krijgen. Aan de hand van het beeld worden adviezen gegeven wat je aan je huis kan doen om te besparen op energie of uiteindelijk van het gas af te komen. De energiecoach licht ook de subsidiemogelijkheden toe, zodat je een goed beeld krijgt van de investering en mogelijke besparing die je op de energierekening kunt halen. Tevens biedt de gemeente een ‘gereedschapskist’ met mogelijkheden om ondersteuning bij de energietransitie. De werkgroep Energie van de Groene Bruggenbouwers onderzoekt ook de mogelijkheden en is bezig met de opbouw van een ‘kennismatrix.

Daarnaast proberen ze referenties te verzamelen om voorbeelden uit de praktijk te kunnen delen. Kortom: de warmtetransitie is complex, vergt deels maatwerk en vraagt goede sturing, waarin ook een rol voor de wijken zelf is weggelegd. Alleen zo kan de warmtetransitie met voldoende draagvlak vorm krijgen.

Hulp en informatie

Wil je meer informatie? Of heb je vragen over de energietransitie? Dan kun je op meerdere plekken terecht:

● De Groene Bruggenbouwers bereik je via groenebruggenbouwers@vwhoogkerk.nl

● Kijk voor meer informatie over de Wijk Energie Aanpak op: www.Gemeente. Groningen.nl/Energie

● Kijk voor meer informatie over het verduurzamen van je eigen woning op: www.regionaalenergieloket.nl/groningen

11
December 2022 - In de Buitenhof Wankja Ferguson (in bruine trui) in gesprek over ecologisch tuinieren De warmtesysteemkaart uit het transitieplan

Hans maakte de berekening voor zijn eigen huis Warmtepomp, een goede investering?

Alhoewel de meeste mensen in de Buitenhof er warmpjes bij zitten, onderzoeken veel mensen met de huidige energieprijzen hoe de energierekening zo laag mogelijk te houden is. Daarnaast willen mensen hun steentje bijdragen in het verduurzamen voor de toekomst. Een veel gestelde vraag is: hoe kom ik van het gas af? Onze wijkgenoot Hans Zant rekende uit of een warmtepomp iets is.

Nienhuis

Hans Zant uit de Vredewoldlaan is een van onze wijkbewoners die heeft onderzocht hoe hij zijn huis van het gas af kan krijgen. Een aantal gesprekken met familie, vrienden en collega’s en het aflopen van zijn vaste energiecontract waren daarvoor de aanleiding. Want ja, wie wil er nu drie keer zoveel voor zijn energie gaan betalen?

Advies van installateurs

Begin dit jaar is Hans in gesprek gegaan met twee installateurs. Een van hen heeft een oppervlakte- en inhoudsscan van de ruimtes gemaakt. “We kwamen erachter dat de verwarmingscapaciteit niet overal toereikend was voor de ruimte die verwarmd wordt,” vertelt Hans. “In combinatie met een openhaard is het behaaglijk te houden, maar die kan niet altijd aan. Dat is afhankelijk van de stookwijzer.”

Na het aanpassen van radiatoren en het plaatsen van wat ventilatoren op de radiatoren heeft Hans de CV-ketel op 55 graden kunnen zetten. Met die temperatuur is het binnenklimaat is nu goed te houden. Als hobby is Hans veel bezig met het automatiseren van het huis en kan hij inmiddels alles meten en uitzetten in een dashboard met grafieken. Daarmee verzamelt hij data en kan hij op termijn zien of de getroffen maatregelen effect hebben. Met trots laat hij dat vanuit het zelf opgebouwde systeem zien dat ze inderdaad op gas kunnen besparen!

Financiële plaatje

Na het doorvoeren van deze aanpassingen begon Hans na te denken over een volgende stap in besparing en verduurzaming: het aanschaffen van een warmtepomp. Hans heeft een-Excel-bestand opgebouwd met als doel inzicht te krijgen in de hoogte van de investering versus de tijd waarin hij de investering terugverdient. “Ik wil weten waarin ik investeer en hoe we daar met ons huis

12 In de Buitenhof - December 2022
Door Ralph

zo goed mogelijk uit komen,” geeft Hans aan. Via een collega heeft Hans zich georiënteerd op een luchtwarmtepomp (11 kW). Een warmtepomp geeft een hoog rendement. Het huidige verbruik van gas is 1.200 m3/ jaar. Dat zou in theorie betekenen dat je een 12.000 Kwh aan elektra extra zou kunnen gaan verbruiken als je van het gas af gaat. Echter, door de efficiëntie van een warmtepomp (bijvoorbeeld met een COP van 3,5) zou je uit kunnen komen op een gemiddeld extra verbruik van 4.000 Kwh per jaar. Dit komt dan in de plaats van de jaarlijkse gaskosten. Als Hans een warmtepomp zou aanschaffen, dan schat hij in dat zijn gezin twee keer zoveel elektra gebruikt. In combinatie met wat extra zonnepanelen op het dak lijkt dat een interessante investering.

Maar?

Hans liep echter tegen twee ‘maren’ aan. Het eerste bezwaar is dat je de energie nodig hebt in de winter, terwijl de zonnepanelen dan minder opbrengst hebben. Die wekken van april tot en met juni de meeste elektriciteit op. Dat de overheid de salderingsregeling wil afbouwen, is een belangrijke factor in het investeringsbudget en de terugverdientijd. Het tweede bezwaar is het energieplafond dat nu geïntroduceerd is. Dit zorgt ervoor dat je geen compensatie hebt in elektrakosten bij een hoger verbruik dan 3.000 Kwh. Er wordt energie opgewekt met de zonnepanelen die Hans heeft liggen, maar die compenseren niet het geheel van 8000 Kwh. Dat maakt het op dit moment niet interessant om van het gas af te stappen. De ontwikkeling van de gasprijs bepaalt of een investering op termijn uit kan. Hoe nu verder?

Bij elkaar maakt het dat de business case voor het terugverdienen niet uit kan of geen zekerheid geeft. Hans heeft besloten om nog niet verder te gaan met

een warmtepomp en eerst af te wachten wat de markt nu gaat doen. Ondanks de lange levertijd die er momenteel ook is van warmtepompen.

Krijg je ook subsidie?

In het traject met de installateur zou er nog een

deel van de kosten met subsidie af gaan bij de aanschaf van de warmtepomp. Voor de warmtepomp is een maximaal subsidiebedrag vastgesteld, die een deel van de materiaalkosten betaald. Dit zou de business case nog iets gunstiger maken.

Heb je nog een tip voor de bewoners van de Buitenhof? Volgens het warmtetransitieplan van de gemeente moet we in de Buitenhof op termijn immers allemaal van het gas af. “Niet zomaar een warmtepomp kopen omdat iedereen dat doet. Eerst bekijken en berekenen hoe je situatie is en je verdienmodel eruitziet. Het afschaven van de saldering gaat je model negatief maken. Panelen leveren niet de energie die je op het moment nodig hebt als je warmtepomp gebruikt. Nog een tip: tegenwoordig kun je wasmachines of vaatwassers aanschaffen die met internet verbonden kunnen worden om op het moment van de laagste energieprijs je apparaten te gebruiken.”

December 2022 - In de Buitenhof 13
Hans Zant rekende zelf uit of een warmtepomp voor zijn huis een goede investering is

Jos Veenstra is onze nieuwe wijkagent

Sinds april van dit jaar is Jos Veenstra (36) onze nieuwe wijkagent. Hij volgt Anne Eggen op die hier 20 jaar wijkagent geweest is. Tijd voor een kennismakingsgesprek met Jos, waarin we onder andere ook vuurwerkoverlast bespreken.

Onze nieuwe wijkagent houdt van voetbal. Dat is te zien: Jos zit op een stoel die bekleed is met een FC Groningen-sjaal. Zijn liefde voor voetbal kan Jos ook in zijn werk kwijt. Eén van zijn neventaken is sportbegeleider bij de jeugd van FC Groningen. Jos is hun aanspreekpunt. Formeel heet de functie supportersbegeleider. “Ik sta dus samen met andere collega’s tussen de fanatieke voetbalsupporters.“ Buiten de wedstrijden om is Jos wijkagent voor de wijken Hoogkerk, Groenhof, Leegkerk, Gravenburg en de Buitenhof. Dat is een groot gebied. “Ik ben officieel sinds april begonnen, ik geef mezelf zeker een jaar om echt ingewerkt te zijn.” Andere taken

zijn de ‘gewone’ politietaken, rijden naar meldingen, nachtdiensten draaien en dat soort dingen. "Wat je normaal bij de politie ook op tv ziet tegenwoordig.” De wijkagenten werken samen met de Wij-teams in de stad.

Wat doet een wijkagent ? “Ik ben het aanspreekpunt voor wijkbewoners. Dat houdt in dat ik reageer op allerlei meldingen uit de wijken. Dat kan variëren van overlastmeldingen tot

14 In de Buitenhof - December 2022

burenruzies, geluidsoverlast en zelfs buren die niet snoeien. Dat snoeien, daar zijn we eigenlijk niet voor, maar we doen het soms wel!”

Waar de politie in andere wijken nogal eens ter plekke moet zijn, daar hoeft Jos niet zo vaak naar de Buitenhof. “Een tijdje geleden zijn we bezig geweest met jeugd, die vervelend was rond de speeltuin. Vanuit de wijk wordt wel gezegd: ‘Het komt allemaal van het kamp.’ De ene keer is dat wel waar, de andere keer niet. Dat zoeken wij dan uit.”

Jos weet niet of de bewoners in onze wijk het wel gewend zijn om meldingen te doen. “Daar ben ik nog niet achter.” Als er overlast is, hoopt hij dat mensen het zelf oplossen. “Dat is het mooiste natuurlijk en dat draagt de politie ook uit”, zegt Jos. “Maar soms is het handig om de politie even in kennis te stellen van het een en ander. Dan weten we wat er speelt. Een volgende keer kan iets wel uit de hand lopen, dan komen we er en dan weten we helemaal niets.”

Jos benadrukt dat bewoners ook informeel een melding doen, gewoon de politie bellen en vragen naar de wijkagent. Dat kan ook digitaal via meldpuntoverlast. Dat wordt doorgegeven aan de betreffende wijkagent en dan word je teruggebeld. “Ik kan natuurlijk niet alles oplossen”, lacht Jos. “Soms is het ook meer de hulpvraag die beantwoord moet worden dan dat we echt iets kunnen doen.”

Vuurwerkoverlast

Het is december, dus komt ook vuurwerkoverlast ter sprake. De vraag is wat wij als bewoners kunnen doen om overlast te voorkomen en wat doet de politie. Melden dus, dan weet de wijkagent ervan. “Wij kijken dan hoe vaak het voorkomt”, zegt Jos. “Wij moeten tenslotte onze aandacht verdelen.”

Jos raadt af om, zeker in deze tijd, zelf achter de daders aan te gaan. “Je moet oppassen dat je, als er nog vuurwerk in hun zakken zit, per ongeluk zelf een doelwit wordt. Maar als je de betreffende personen kent en je hebt het gevoel dat ze aanspreekbaar zijn, dan kun je zeker proberen het zelf op te lossen. Je eigen gevoel erbij is wel belangrijk. Is het een groep jongens met hoodies op met alleen de

ogen zichtbaar, dan raad ik het absoluut af. Ze weten dan ook waar je woont. Niet doen dus.”

Altijd melden

Weer benadrukt hij: meld vuurwerkoverlast altijd, dan weet Jos ervan. Dat doet Jos zelf ook bij zijn wijkagent. “Als er veel meldingen binnenkomen, gaan wij nadenken over aanwezigheid ter plekke of over vaker rondrijden. Dat kan ook afschrikken.” Meldingen zijn van groot belang als wijkagent. “Je kunt niet genoeg weten over je wijk.”

Jos is erg nieuwsgierig naar de wijk en vindt het leuk dat ons gesprek in de buurtkrant komt. Zo wil hij graag weten wat de wijk organiseert, een barbecue of iets anders. “Als ik het weet, kan ik, als het rooster het toelaat, misschien even langskomen. Niet om mee te doen, maar om even te praten, even vragen hoe het is. Persoonlijk contact vind ik van groot belang.”

Contact met Jos

Wil je persoonlijk contact met wijkagent Jos Veenstra? Bijvoorbeeld gewoon om te praten en zijn gezicht te zien? Dat kan. Bel dan 0900 8834 en maak een afspraak. Overlast digitaal melden kan via de volgende website: gemeente.groningen.nl/overlast-enzorg-melden

December 2022 - In de Buitenhof 15
Jos Veenstra, onze nieuwe wijkagent (foto: politie Groningen)

Lekker een koffietje doen bij de Suikerzijde Dorp in de stad

Over anderhalf jaar gaat de eerste schop van de Suikerzijde de grond in, het grote bouwproject ten noorden van onze wijk. Op 15 november gaf het projectbureau een kijkje in de keuken. De redactie ging langs. Wat we leerden: over 8 jaar kunnen we op loopafstand van de Buitenhof een koffietje doen op het stationsplein!

Binnen twintig jaar krijgen we een kolossale buurman ten noorden van ons. Waar wij 590 huizen hebben, krijgt de Suikerzijde er liefst 5.000 woningen! Om geïnteresseerden meer te vertellen, heeft de projectorganisatie voor het eerst de deur van het bezoekerscentrum op Energieweg 9 geopend. Het is er gezellig druk met aspirant-kopers, bewoners van

Natuurcompensatie

Of de eerste spade inderdaad in 2024 de grond in kan, ligt onder meer aan de uitspraak van de rechter in een geding dat zeven samenwerkende natuurorganisaties hebben aangespannen. Die zijn het niet eens met de plannen voor (verplichte) natuurcompensatie. In de plannen van de gemeente verhuizen de dieren die nu rond de vloeivelden wonen, zoals vleermuizen en ettelijke vogelsoorten, naar een nieuwe natuurgebiedje in de Zuid-Westhoek van de Suikerzijde. Dat is al klaar, maar is niet groot genoeg. Dus is een tweede natuurgebied boven het Hoendiep gepland (de Nieuwe Held). Maar daar wonen nu weidevogels, zoals de grutto. Die moeten nu verkassen dan naar een groot gebied bij Dorkwerd. Dat laatste willen de natuurorganisaties niet. De voorzieningenrechter heeft in de zomer geoordeeld dat dit domino-effect niet door de beugel kan en heeft de bouw tijdelijk stilgelegd. De definitieve uitspraak in de bodemprocedure volgt binnenkort. Inmiddels heeft het bouwproject al wel met de natuurorganisaties afgesproken dat de bouw van de Energiebrug van start mag.

omliggende wijken en zelfs de architect die nog aan het eerste plan heeft meegewerkt.

Start in 2024

De eerste vijf jaar blijven de huizen nog enigszins op afstand, leren we. Het eerste gebied dat ontwikkeld wordt ligt ten noorden van de spoorlijn. De start van de bouw is gepland voor 2024. De eerste anderhalf jaar gaan op aan het bouwklaar maken van de grond, vertelt projectleider Maarten de Vries. Drie maanden duurt het om de vloeivelden te dempen en voldoende aarde te storten. Dan moet de grond zich een half jaar zetten. En daarna worden de wegen aangelegd. Pas dan begint de bouw van de huizen. In totaal krijgt gebied ‘Noord’ tweeduizend woningen. “We hanteren als vuistregel dat we 200 huizen per jaar bouwen, dus we zijn ongeveer tien jaar bezig.”

Welk gebied daarna ontwikkeld wordt, is nog niet besloten. Er zijn drie kandidaten. ‘Hoendiep Zuid’ en ‘Voorterrein’ liggen tussen ‘Noord’ en de binnenstad in. ‘Zuid’ ligt pal ten noorden van de Buitenhof. Dat is meteen ook het grootste stuk grond. Overigens komen daar niet alleen huizen, maar ook een groot stuk, waterrijke natuurcompensatie. “Ik ben vijf jaar geleden begonnen met ontwerpen, schetsen en praten”, vertelt Maarten. “Zo’n periode verwachten we ook nodig te hebben om de plannen voor de andere gebieden verder te brengen.”

Suikerstation

De prachtige maquette van de Suikerzijde geeft ons een beeld van de nieuwe wijk. We zien veel middenbouw woningen van 3 tot 6 verdiepingen, brede la-

16 In de Buitenhof - December 2022

nen en singels met veel groen en kleine haven à la de Reitdiephaven.

“De Suikerzijde moet een dorp in de stad worden”, schetst omgevingsmanager Maartje Bos. Waar het in de Buitenhof overdag uitgestorven is, daar moet de Suikerzijde ook ’s middags bruisen. Leven, leren, wonen en werken, dat kan straks allemaal in de Suikerzijde. Het centrale plein bij het station is daar de sleutel in. Daar moeten onder meer een sportschool, koffiebar, kantoortjes en een basisschool zorgen. De organisatie is ook in gesprek met een MBO die zich in het stationsgebied zou moeten vestigen.

Een van de voordelen voor de Buitenhof is dat we een station op loopafstand krijgen. Het Suikerstation komt schuin ten noorden van de bushalte aan de Peizerweg te liggen. In 5 minuten wandel je ernaartoe. Op de dag van ons bezoek is net bekend geworden dat het kabinet 88,6 miljoen euro voor de bouw van het station uittrekt. Projectleider Maarten de Vries ziet een station à la Europapark voor

zich: “Geïntegreerd in de omgeving met veel meer functies dan alleen reizigers vervoeren.” Bouwkundig is het Suikerstation de grootste uitdaging van het hele gebied, legt hij uit. “Er moet een bus onderdoor kunnen, terwijl er een trein overheen rijdt. ” Het station komt precies in het midden van de busroute P+R Hoogkerk – Zernike te liggen. Daarmee krijgen we ook een logistiek knooppunt op de hoek. De bussen rijden gelukkig om onze wijk heen.

Overlast

Of we veel overlast zullen ervaren tijdens de bouw? “Er komt extra vrachtverkeer over de Johan van Zwedenlaan, maar daar hebben jullie weinig last van”, vermoedt Maarten. Anders is dat voor het heien. De fundering moet zeker vijf meter de grond in tot die op de zandgronden rust. Hoewel de zuidwestenwind het meeste geluid van ons weg blaast, vermoedt Maarten dat het constante gebonk ook in de dichtstbijzijnde huizen in onze wijk te horen is. Drie Buitenhoffers praten in de bewonersbegeleidingscommissie mee met het bouwproject: Esther Gleis, Rutger Noordam en Eduard Ridder. Dat betekent dat onze wijk in ieder geval een stem heeft in de plannen. De buurtbewoners houden niet alleen de overlast, maar ook de verbindingen van en naar de wijk in de gaten. De inzet is om geen extra autoverkeer door onze wijk te krijgen.

Meer weten?

Meer weten over de Suikerzijde? Op https:// desuikerzijde.groningen.nl heeft de gemeente veel informatie online gezet. Je vindt er onder andere filmpjes, foto’s, infograpghics, ontwerpen en plannen. Het informatiecentrum op Energieweg 9 zou inmiddels iedere dag open moeten zijn. De maquette is in ieder geval van buiten te zien. Voor vragen kun je mailen naar desuikerzijde@groningen.nl of bellen naar 085 016 16 23. Inschrijven voor een woning is nog niet mogelijk.

December 2022 - In de Buitenhof 17
Impressie van de boulevard van de Suikerzijde

Wie wil meepraten over de toekomst van het park? Nieuwe plannen Stadspark krijgen vorm

Een jaar geleden hebben we hier geschreven over de toekomst van het stadspark. Er waren nieuwe plannen gemaakt - de herijking van de oude structuurvisie Stadspark - en er was toen volop discussie. In juni 2021 heeft de gemeenteraad de nieuwe plannen goedgkeurd. Sinds die tijd is het stil. Tijd voor een gesprek met Rutger Noordam, die al 17 jaar is betrokken bij ‘ ons’ Stadspark.

“Zo voelt het wel een beetje: ‘ons’ Stadspark. Er zijn nu twee wijken rond het park, dat moet je niet onderschatten”, zegt Rutger, die al meer dan 17 jaar betrokken is bij de ontwikkelingen van het stadspark. “Die bewoners voelen zich verantwoordelijk. Ik word soms opgebeld: ‘Heb je wel gezien dat daar en daar in het park…’ Er waren niet voor niets 120 man komen opdagen bij een startbijeenkomst in 2018 over de herijking van de Structuurvisie Stadspark.”

nersperspectief van de Buitenhof te vertegenwoordigen. De eerste vergadering was dit voorjaar.

Meer budget

Rutger was ook bij die bijeenkomst. De gemeente had zoveel betrokkenheid niet verwacht, heeft toen een klankbordgroep ingesteld, die mee heeft gedacht over de nieuwe structuurvisie Stadspark. Rutger was een van de leden. Maar bijvoorbeeld ook Rollend Groningen die een skatepark in het Stadpark wilde ontwikkelen. Daaraan heeft de buurtkrant toen ook aandacht besteed. Na de goedkeuring van de herijking door de gemeenteraad in juni 2021 is een Adviesgroep Stadspark ingesteld. De gemeente heeft Rutger gevraagd daarin het bewo-

Rutger is blij met deze adviesgroep en ook met de nieuwe structuurvisie. “Er is nu eindelijk meer geld beschikbaar”, verzucht hij. “De gemeente had het Stadspark erg verwaarloosd. Er waren wel ambities, maar zonder geld kun je niets. Er werd ook steeds meer op onderhoud bezuinigd. Volgens de stadsecoloog was het meer een bos geworden dan een park. Het geld dat er in die tijd wel uitgegeven werd, kwam voor een groot deel van het Waterschap. Het park was veel te nat, er was te weinig doorstroming, bomen groeiden aan de waterkant, blad bleef in het water liggen. Dat is allemaal verbeterd.”

De adviesgroep heeft een andere rol dan de klankbordgroep. De naam zegt het al: de leden krijgen conceptstukken van het college en geven daar een advies over. Dat advies gaat ook mee naar de gemeenteraad. Het park heeft nu ook een Stadsparkregisseur in plaats van meerdere ambtenaren die over het park gingen.

Sociocratisch overleggen

In de adviesgroep zitten mensen van divers pluima-

18 In de Buitenhof - December 2022

ge. Zo is geprobeerd zoveel mogelijk verschillende standpunten over de inrichting van het Stadspark te laten vertegenwoordigen:

● bewoners rond het park (Grunobuurt, Laanhuizen en Buitenhof)

● actiegroep Stadspark Natuurlijk

● ondernemersvereniging West (voorzitter)

● sport ( Huis voor de sport))

● cultuur (Vrijdag, de muziekschool hoort daarbij)

● recreatie (de Tuin Recreatie Vereniging)

● natuur (Milieufederatie)

● jongeren hebben nog geen vertegenwoordiging

De werkwijze van de Adviesgroep is bepaald door de gemeente. “We zijn dit voorjaar begonnen”, vertelt Rutger. “We vergaderen een keer per maand en krijgen voor die tijd stukken te lezen, waarover we dan spreken. Dan hebben we het niet over wat er met de derde boom rechts moet gebeuren. We adviseren voornamelijk over nieuwe initiatieven. Onze opdracht is een balans te vinden tussen natuurbeleving en een park voor iedereen.”

De gemeente wil dat de groep er samen uit komt. Niemand staat boven een ander, iedereen heeft de stadsvisie op het Stadspark onderschreven. Sociocratisch vergaderen heet dat. Er wordt niet gestemd, maar in plaats daarvan wordt in verschillende rondes geluisterd naar alle verschillende argumenten en komt er één gezamenlijk advies. Dit werkt goed, vindt Rutger. Ook de stadsparkregisseur speelt daar een rol in. “Zij is een spil voor alle ambtenaren, maar ook voor de leden van de groep.” Tenslotte: het is niet zo dat het bij de adviesgroep blijft. Er zijn natuurlijk nog steeds andere kanalen om je standpunt naar voren te brengen bij de gemeenteraad.

Nieuwe plannen

Inmiddels zijn de plannen voor het park verder uitgewerkt. Er ligt een uitgewerkt plan voor een openlucht bioscoop in het park (op het basketbalplein achter de kinderboerderij). Daar moet een ecologisch interessante binnentuin komen, waar s ’zomers films kunnen worden getoond. Wel echt

als het donker is - over geluid is nog niet het laatste woord gezegd. Er is een ondernemer, die dit wil doen. Het plan moet nog naar de gemeenteraad. De skatebaan lijkt er echt te komen, de grote wens van Rollend Groningen. Hij komt op de helft van de parkeerplaats aan de Concourslaan. Als het goed loopt, kan hij uitgebreid worden tot de hele parkeerplaats. Het geld is al gereserveerd. Verder is een schouwgroep voor het park gevormd waarbij het Instituut Voor Natuureducatie (IVN) en andere natuurorganisaties betrokken zijn. Zij doen een periodieke schouw.

Meepraten over het park?

Rutger vindt het best lastig dat hij zonder last en ruggenspraak in de Adviesgroep van het Stadspark zit. Daarom wil hij graag ondersteuning. De gemeente veronderstelt dat je contact maakt met je achterban. Hij zou dus graag met een paar mensen de stukken van te voren willen bespreken, zodat hij meer namens de bewoners van de Buitenhof kan spreken. Als er meer mensen meedenken en begrijpen hoe de Adviesgroep in gezamenlijkheid en veelkleurigheid werkt, zou hij over enige tijd zijn vertegenwoordiging ook willen overdragen aan iemand anders. Hij is al meer dan 17 jaar bezig met het Stadspark, waarvoor hulde! Als je hiervoor voelt, neem dan contact op met hem via het mailadres verkeer@debuitenhof of via de redac-

December 2022 - In de Buitenhof 19
Rutger Noordam

Evenementen?

Een heikel punt blijven de evenementen in het park. Hier staat de natuurbeleving en een park voor iedereen op gespannen voet. Een balans vinden blijft moeilijk. Rutger vindt het op dit punt ook moeilijk de Buitenhof te vertegenwoordigen: na een peiling in de Buitenhof bleek dat ongeveer de helft van de bewoners voor meer evenementen is en er zelf ook heen gaat. De andere helft wil minder evenementen en heeft last van het geluid. De randvoorwaarden zijn door de adviesgroep wel aangescherpt. Na een evenement moet er zo weinig

mogelijke schade zijn voor de omgeving. Als je een vergunning wilt hebben, hoort de zorg dat het park goed achterblijft erbij. En, niet onbelangrijk, er is controle op.

Tenslotte gaat de Adviesgroep volgend jaar bezig met een nieuw mobiliteitsplan voor het park. Het park moet autoluw worden. Er komen nieuwe parkeerplaatsen en in het hele park moet je betaald parkeren. Dat kan ertoe leiden dat auto’s, die anders in de Campinglaan geparkeerd staan, in de Buitenhof gaan parkeren. Bij zo’n punt is het bewonersperspectief wel heel belangrijk!

Meer overlast Ring Zuid in aantocht

Ook de komende maanden houden we in de directe nabijheid van de wijk overlast van de aanleg van Ring Zuid. Begin 2023 gaat de oprit richting Groningen er 2,5 maand uit om de zuidkant van de viaducten te restaureren. We hopen niet dat mensen het Stadspark als sluiproute gaan gebruiken. Het is niet de bedoeling, maar we zien dat de paaltjes bij de Campinglaan vaak weg zijn.

Gezocht: pianist(e)

Mijn naam is Bart Mol en ik ben een ervaren zanger (bariton) die op zoek is naar een pianist (e) om samen muziek mee te maken. Ik volg al jaren lessen klassieke zang aan de muziekschool en wil nu graag samen met een pianist(e) werken aan een mooi repertoire. Tot nu toe bestaat het door mij gezongen repertoire uit klassieke liederen van onder meer Brahms, Vaughan Williams, Britten, Schumann, Fauré, Schubert enz. Het zou mooi zijn om dit verder uit te breiden. Daarvoor zoek ik een enthousiaste pianist(e) om samen plezier te beleven aan het maken van muziek. Het zou natuurlijk leuk zijn als er in de Buitenhof iemand te vinden is maar als iemand een pianist(e) kent die hier zin in heeft dan hoor ik dat ook graag. Ik ben te bereiken via bartmol63@netscape.net.

Op de Concourslaan door het Stadspark is het vanaf half januari oppassen. Vanaf half januari wordt een nieuw viaduct over de Concourslaan gemaakt. Dat duurt een maand of twee. Gedurende de bouw kun je op bijna alle dagen nog gewoon onder de Ring West doorfietsen – maar op enkele dagen dus niet. Vanaf de Paterswoldseweg rijdt het bouwverkeer ook over de Concourslaan. Dus ouders en kinderen, goed opletten!

Voor de actuele situatie, check www.groningenbereikbaar.nl/actueleverkeersinformatie of aanpakringzuid.nl

Nieuw asfalt op de Hunsingolaan. Fijn, maar de gemeente was vergeten een drempel te bestellen. In plaats daarvan is nu met belijning een nepdrempel aangebracht. Hopelijk helpt dat om het verkeer wat af te remmen.

20 In de Buitenhof - December 2022

Lekke daken Campanula-woningen Bewoners gaan verbeteradvies vragen

In de vorige editie van de wijkkrant heb je kunnen lezen over de lekke daken bij de Campanulawoningen in de Buitenhof. Een aantal bewoners heeft elkaar opgezocht en zoekt samen naar een oplossing. Wij informeren de wijk hier graag verder over en delen de uitkomst van de bewonersavond die eind september plaatsvond te delen in de buurtkrant.

Op woensdag 21 sept kwamen 29 bewoners bijeen om door te nemen wat het probleem met de daken precies inhoudt, wat er al geprobeerd is en te praten over een mogelijk gezamenlijke oplossing. Een gegeven blijft dat het dak opgebouwd is uit horizon-

den om de betonnen dakpannen alleen te coaten, omdat het geen definitieve oplossing is.

Op dit moment blijft het inschakelen van een architect/adviseur met een advies de enige oplossing.

Die gaat het volgende doen:

● Lekdichtheidstest

● Status van het dak vaststellen

● Opstellen advies voor diverse daken (met/zonder zonnepanelen, schoorstenen, dakkappellen)

● Verschillende opties uitwerken met (financiële) gevolgen

● Offerte per optie uitbrengen. Iedere eigenaar kan dan zelf een keuze maken.

tale ‘isolatiedozen’ waarmee een kromming is gerealiseerd Dakpannen zijn niet op ontworpen en berekend voor de gebruikte hellingshoek. Daarnaast hebben de montage van de latten en het folie invloed op de waterdichtheid en dampdoorlatendheid van het dak. En de betonnen pannen zijn na 25 jaar aan het einde van hun levensduur. Tijdens en na de bijeenkomst is in kaart gebracht wat we kunnen doen. Het grootste deel van de aanwezigen wil wat aan het dak laten doen wil een vrijwillige bijdrage leveren aan het specialistisch onderzoek waarvoor een offerte is gebracht.

Hoe verder?

Om de aanpak concreter te maken hebben we acties met elkaar afgestemd. We gaan onder meer communiceren via de buurtkrant en Nextdoor. Inmiddels is ook duidelijk geworden dat Vereniging Eigen Huis of de gemeente niet concreet kunnen helpen. Het is nog onduidelijk of er subsidiemogelijkheden zijn. Ook weten we dat specialisten afra-

Eind januari begin februari zal het advies uitgewerkt worden.

Daarnaast zijn veel vragen binnen gekomen. in de volgende wijkkrant en/of via de mail willen we die zoveel mogelijk gaan beantwoorden.

Vrijwillige bijdrage?

Het professionele advies kost ongeveer 2.500 euro. Woon je in een Campanula-woningen en wil je een vrijwillige bijdrage doen van 75 euro of meer? Meld je dan via debuitenhof@ziggo.nl. Het team is eenieder daar zeer erkentelijk voor en we hopen dit met elkaar dragelijk te kunnen maken en het lekkageprobleem nu eindelijk op te kunnen lossen.

Juridische stappen?

Het team is ook nog op zoek naar iemand met juridische kennis van woningen die kan ondersteunen. Bent u dat of kent u iemand, dan horen wij dat graag. Meld je aan via debuitenhof@ziggo.nl.

December 2022 - In de Buitenhof 21

Welkom bij Salon Bianca

U kunt bij mij terecht voor de volgende behandelingen: Schoonheidsverzorging

● Gezichtsbehandelingen

● Massages

● Verven wimpers / wenkbrauwen

● Harsen

Pedicuren

● Algehele pedicurebehandeling

● Voetreflex massage

● Gel-lak

Voedingsadviezen

● Op een gezonde manier gewicht verliezen of bijkomen

● Wat het beste te eten/drinken, voor, tijdens, na het sporten

● Individuele begeleiding of middels 12 wekelijkse cursus in groepsverband (via zoom)

Behandelingen met magnesium

Magnesium bevordert meer dan 350 lichaams-processen. Veel mensen hebben ongemerkt een magnesium tekort met daaruit voortvloeiende klachten. Dat komt doordat ons voedsel steeds minder magnesium bevat en ons dieet niet altijd voldoende divers is. Meer weten? Kom gerust langs voor vrijblijvend advies.

Oldambtlaan 14 salonbianca@ziggo.nl www.salonbianca.eu 06-34077928 050-5250860

22 In de Buitenhof - December 2022

RUBRIEK

Beste buren (3)

jaren dat de Buitenhof nu bestaat, wonen we naast tuin- en recreatieverenging (TRV) Stadspark. Wat doen de bewoners daar eigenlijk? En wie wonen er? Per brief gaan we elkaar in de buurtkrant en op de website beter leren kennen. Soms publiceren we stukjes in debuurtkrant. De hele briefwisseling lees je op www.debuitenhof.info/beste-buren

Beste buren van de tuindersvereniging, Dank voor de leuke rondleiding gisteren! In je vorige brief had je me uitgenodigd om de zuidkant van het park te bekijken. Je liet me de enorme variëteit op het park zien. Dat zit hem bijvoorbeeld in de huisjes: moderne houten gebouwen met strakke verzorgde tuinen met kabouters, ecologisch verantwoorde rommeltuinen met zelfbouwkasteeltjes en alles wat er tussen zit. Ook de bewoners zijn divers , vertelde je. Rustzoekers die in het weekend in stilte van het groen genieten, ijverige tuiniers, klussers wiens huisje nooit af is en mensen die veel samen met de parkgenoten doen. Bewoners die zeven maanden lang op het park wonen tot mensen die er zelden zijn. Mensen die van harmonie en laissezfaire houden en mensen die conflicten op de spits drijven. Kortom: een mini-samenleving op zich. Dat heeft te maken met de geschiedenis van het park, legde je uit. Van oorsprong lagen hier meerdere terreintjes. Velen daarvan hadden moestuintjes. De minder bedeelde Groningers vulden hiermee hun rantsoen. Veel oudere bewoners hebben nog steeds een tuintje. De gemeente heeft die terreinen tot één tuindersvereniging gevormd, omdat ze graag regels wilde stellen aan het bonte gezelschap. Later pas kwamen de ‘groene’ bewoners erbij. Na een rumoerige tijd is er nu harmonie op het park! De Buitenhoffers moeten helaas even wachten om zelf het park te kunnen bekijken, want van oktober tot Bevrijdingsdag is het park alleen open voor bewoners. Ik nodig je graag uit voor een rondje door de Buitenhof. Waar ben je allemaal benieuwd naar?

Liefst, de buren van de Buitenhof

Beste buren van de Buitenhof,

Beste buren, dank je wel voor je warme belangstelling voor ons park. We troffen elkaar bij het fietspad, de verbindingsroute van jullie wijk, met en door ons tuincomplex heen. Ik zie heel vaak de buurtbewoners er overheen fietsen. Kinderen naar school en sport, moeders met kinderen in de bakfiets, wandelaars die hun hondje uitlaten. Op zondag wat vaker ouders met kinderwagens. Ik herinner me ineens weer de gladheid van drie jaar terug in het stadspark. Hebben jullie veel overleg met de gemeente over de fietsroute naar de stad? Gelukkig troffen we elkaar op een warme herfstdag en kwam je daarbij ook onze voorzitter Adelheid tegen. Zo krijg je ook meerdere perspectieven en werd de kennismaking ook extra uitgebreid met plannetjes en ideeën. Hartstikke leuk! Na de wandeling bleef een van je eerste opmerkingen me bij: ‘Ik snap wel dat de heggen tot 1.80 hoog mogen, anders kijk je er zo overheen.’ Op plekken waar ik altijd doorloop, omdat de heg ondoordringbaar lijkt, kon je er zo overheen kijken. Ik merkte hierdoor dat ik automatisch op sommige stukjes wat harder doorloop. Ik vond het erg leuk je veel te vertellen en te laten zien. Grappig vond ik ook dat we het over nieuwsgierigheid hadden. Als schrijver kun je niet zonder. Het opent deuren. Heel graag leg ik van harte mijn oor bij jullie te luisteren. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig naar Ons landje daar, naar jullie gezamenlijke kunstwerk, de meest groene tuin van de buurt en de boomgaard. En ook naar wie de eerste bewoner was van de wijk.

Hartelijke groet, de buren van TRV

December 2022 - In de Buitenhof 23
Alle

De Groene Bruggenbouwers laten van zich horen! Walking diner, doe je mee?

De Groene Bruggenbouwers, een initiatief van buurtbewoners uit de Buitenhof en Hoogkerk, organiseren voor onze buurtbewoners laagdrempelige duurzaamheidsinitiatieven. Voor komend jaar staan wee mooie activiteiten op het programma. Zoals een walking diner.

De werkgroep Energie houdt zich bezig met de energietransitie in de Buitenhof en Hoogkerk. Zoals je elders in de buurtkrant kan lezen, is er genoeg te doen in dat kader. De werkgroep Energie brengt de mogelijkheden in kaart.

De werkgroep Groen ontpopt diverse groene activeiten. Zo gingen we onlangs tegelwippen in Hoogkerk. Dit jaar willen we een Open Tuin organiseren. De werkgroep Voedsel houdt zich primair bezig met het stimuleren van lokaal inkopen doen, de kennis vergroten over waar ons voedsel vandaan komt en hoe wij op een duurzame manier met voedsel om kunnen gaan. Het afgelopen jaar organiseerde de werkgroep een aantal voedselmarkten bij de grote speeltuin. Voor dit jaar ligt er een ander, ontzettend leuk en smakelijk idee op tafel vanuit de werkgroep Voed-

sel, dat zij de komende maanden gaan uitvoeren. Ben je bekend met het fenomeen ‘Walking Diner’? Dat gaan we in onze wijk organiseren. Gezellig én smakelijk! Een aantal buurtbewoners ontpopt zich voor één avondje tot restauranthouder: binnen

een bepaald tijdsblok schuif je bij hen aan de eettafel en krijg je een biologisch verantwoord gerecht voorgeschoteld. Blijf niet te lang hangen, want je moet snel naar het volgende adres, waar je een nieuwe culinaire verrassing te wachten staat! Tijdens deze bezoekjes krijg je meer informatie over lokale voedselinitiatieven en vertelt jouw kok hoe de maaltijd is bereid en waarmee rekening is gehouden als het gaat om duurzaamheid. Wie lijkt het een mooie uitdaging om een avondje op een duurzame manier een gerechtje te koken? Denk aan een aantal groepen (3?) van maximaal 10 personen die in rondes langskomen. Het hoeft geen hoofdmaaltijd te zijn, de insteek is dat men circa 3 gerechtjes krijgt op de avond, wat in totaal maagvullend is. Tijdens de avond helpen kun je rekenen op hulp. Reken qua tijdstip op ongeveer 17.3020.00 u. De avond is in ieder geval kostendekkend. Interesse? Meld je aan bij Sandra van Dijk (sanniedijkje@hotmail.com) of Henk Pieter Bouma, hpbouma75@hotmail.com.

24 In de Buitenhof - December 2022
Activiteitenagenda 2023 za 11 mrt BuitenWerk: fruitbomen snoeien (NL Doet) za 1 apr Lentekriebels za 3 jun Open Tuin Buitenhof za 10 jun BuitenWerk: snoeien en hooien zo 11 jun Slootmiddag wo 21 jun Midzomeravond: excursie voedselbos TRV za 23 sep Oogstfeest (burendag) za 14 okt BuitenWerk: baggeren en hooien Houd de website, Facebook, Nextdoor en je brievenbus in de gaten voor details en aanmelding. Alle activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen.

RUBRIEK

Vogels in en rond de Buitenhof De meerkoet

Met het Stadspark en, iets verderop, de Onlanden in de buurt is de Buitenhof een waar eldorado voor vogels. Sybrich Osinga uit de Duurswoldlaan stelt in ieder nummer een van de gevleugelde bewoners van onze wijk aan je voor. Deze keer: de meerkoet.

De meerkoet behoort tot de rallen, kleine tot middelgrote vogels van sloten, plassen en moerassen. In de sloten rondom onze wijk komen ze veel voor. Ze hebben een roetgrijs lichaam, zwarte kop met witte snavel en een wit voorhoofd. De poten zijn krachtig met lange gelobde tenen. Hiermee kunnen ze goed lopen op drijvende vegetatie en wortels van riet en lissen. Meerkoeten houden van begroeide oevers om te nestelen, maar maken ook prima een nest op drijvend (planten)afval. In grote steden zie je soms de vreemdste bouwsels op de vreemdste locaties. Het vrouwtje bouwt het nest, terwijl het mannetje materiaal aanlevert. Ze broeden allebei, maar het mannetje blijft materiaal aanslepen, ook als de eieren al worden gelegd. Zo worden soms per ongeluk eieren begraven in de nestbekleding! De vrouwtjes leggen hun eieren van half maart tot in juli, maximaal drie legsels per broedseizoen. Ze broeden vaak in de buurt van andere meerkoeten, die fel bevochten worden om de beste plek. Dat gaat gepaard met heftige schreeuwpartijen en achtervolgingen. Vele buurtgenoten zullen het gillen en krijsen van de meerkoeten al gehoord hebben. Hun legsel bestaat uit vier tot acht eieren en het broeden duurt circa 22 dagen. De jongen blijven maar drie tot vier dagen in het nest. Daarna komen ze nog een tijdlang ’s nachts terug om door de ouders warm gehouden te worden. In deze periode

zorgt het mannetje met name voor het voedsel en het vrouwtje voor de warmte. Na ongeveer acht weken zijn de jongen zelfstandig. Een meerkoetjong ziet er wat vreemd - en een beetje eng - uit: bolle ogen, weinig veertjes en het kopje is rood. Als er weinig voedsel is, willen ouders nog wel eens een jong verstoten. Dat is akelig en treurig vanuit ons gezien. Het jong wordt weggejaagd, in de kop gepikt, maar komt steeds weer terug, zwemt achter de ouders aan en de ‘zeur’ geluidjes worden steeds zachter…. De natuur kan hard zijn in onze ogen, maar één snavel minder te voeden kan er voor zorgen dat de andere jongen het juist wél redden.

Meerkoeten eten vooral waterplanten, maar als er jongen worden gevoerd, eten ze ook kleine visjes, slakjes, insecten en zelfs gras. Je ziet ze vaak duiken naar voedsel. Door de lucht in hun veren moeten ze moeite doen om onder water te komen. Ze maken een sprongetje bij het duiken en zetten zich af met hun poten. Even later ploppen ze als een grote dobber weer boven water. Meerkoeten die in Nederland broeden blijven hier vaak ook in de winter. Een deel trekt naar Spanje en Portugal. Hier overwinteren ook veel meerkoeten uit noordoostelijke streken. In het najaar verzamelen zich tienduizenden meerkoeten op het Veluwemeer en het Markermeer. Ze trekken ’s nachts en solitair, in het voorjaar is dat soms te horen. In de winter verblijven grote groepen in de weilanden.

December 2022 - In de Buitenhof 25
Door Sybrich Osinga
26 In de Buitenhof - December 2022
December 2022 - In de Buitenhof 27
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.