Eesti Metodisti Kiriku ajakiri Koduteel

Eesti Metodisti Kiriku ajakiri Koduteel

Tallinn, Estonia

Ajakirja väljaandja:
Eesti Metodisti Kirik
Narva mnt. 51, 10152 Tallinn
e-post: koduteel@metodistikirik.ee

Toimetuse kolleegium:
Anneli Klausson, Tarmo Lilleoja, Toomas Pajusoo, Priit Gregorios Tamm

Toimetaja:
Kärt Jänes Kapp

Kujundaja-küljendaja:
Taimi Pärna

Veebiversioon:

Kujundus - Ain Vares - www.logolife.com
Programm ja kujundus - Peeter Rahuvarm

Pank:
10220014813011, EESTI METODISTI KIRIK
IBAN:EE261010220014813011

Tellimine kõigis ajakirjanduse tellimise punktdes, Eesti Posti postkontorites ja toimetuses.

2012. aastal ilmub neli numbrit. Tellimishind aastaks 8 eurot.

Võimalik taas ka SÕBRATELLIMUS – ajakiri endale ja sõbrale 12 euro eest*!

*NB! Soodne sõbratellimus ainult toimetuse kaudu!

www.metodistikirik.ee/koduteel