Page 1

MAGYAR FESTŐK TÁRSASÁGA

FEHÉR KÉPEK


Magyar Festők Társasága

FEHÉR KÉPEK

Városi Galéria, Szigetszentmiklós • 2017. november 16. – december 7.


Támogatók:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Művészeti Akadémia

Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége

A katalógus Darázs József Írott kép című festménye reprodukciójának felhasználásával készült


Szeifert Judit

A sokszínű fehér Csönd, fény, fehér, sík, lomb, szél: ez vagyunk. Esterházy Péter

Fehér képek címmel rendezett már egy kiállítást a Magyar Festők Társasága 1997-ben, a Vigadó Galériában. Mi adja az aktualitását 20 év után ismét ennek a tematikának, vagy esetleg ez a téma folyamatosan aktuális? A végső választ a jelenlegi kiállításon szereplő képek fogják megadni. Bevezetésképpen álljon itt néhány gondolat a fehér színről, amely nem csak a mostani tárlat alapja, de központi szerepet játszik a színelméletekben, valamint az egyetemes és a hazai festészetben egyaránt. A festői paletta egyik legtöbb jelentéssel felruházott színe a fehér. A fehér szín gazdag szimbolikája koronként és kultúrkörönként új és újabb jelentésrétegekkel bővült. Az ókori Egyiptomban a pompa és az öröm kifejezője volt, míg a középkori egyház a születés, a keresztelés és a fő ünnepek szimbólumaként használta, a szokásos liturgiai színként. A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe. A reneszánsz kiemelten kedvelte, főként a fehér-fekete színkontraszt formájában mint a jó és a rossz ellentétpár jelképét. Goethe színelméletének központi színei is a fekete és a fehér, mely a sötétség és a világosság tulajdonságain alapul. Szerinte a sötétség és a világosság között minden szín megtalálható, e kettő között lüktet az egész világ. A fehér ugyanis nem lehet meg párja a fekete nélkül. Ahogy a világosságot sem látjuk, érthetjük, ha nincs mellette kontrasztnak a sötét. A tárgyak formáját pedig az árnyékok segítségével érzékelhetjük csak a fényben. A fehér szín a fény színe is, mely szemben áll a sötétséget jelképező feketével. A valós sötétséget áttörő világosság képén túl azonban a szellemi és erkölcsi sötétséget széthasító értelem vagy erény szimbóluma is lehet a fény, s az őt megjelenítő fehér szín. A Távol-Keleten a fehér-fekete szimbolikája árnyaltabb, nem szélsőségesen a jó és rossz kontrasztját jelöli. A Jin és Jang párját szimbolizáló hullámvonallal elválasztott kör az egymással harmóniában élő ellentéteket 3


hivatottak megjeleníteni. Így a fehér a világosság, a szellemiség, a tudat férfi princípiumát, míg a fekete a sötétség, a lélek, az ösztönök női princípiumát testesíti meg. Eszerint a fekete-fehér pár minden minősítéstől mentes ellentétes létező, amely az egységet keresi. Mindkettő hordozza ugyanakkor a másik egy részét is. Ezáltal tartva fenn az egyensúlyt. A nyugati kultúrában ehhez hasonló nő és férfi szimbolikával az ókori görögöknél találkozhattunk. A görög mitológiában Apollón a Napisten, Artemisz pedig a Holdistennő. Apollón a világosság, a fényes tudat, míg Artemisz a sötétség, az ősi ösztön. S a mitológiában e két isteni lény testvérei egymásnak. Az állatszimbolikában a fehér kígyó a fényőrző, a fehér elefánt a hindu istenek hátasa, a fehér sólyom a világítás, fényesség, tisztaság, és spirituális őrzés jelképe. A fehér ló csak a fejedelmeket illette meg, és az égieknek is csak fehér állatokat áldoztak. A fehér szín végig kíséri mindennapjainkat is, a születéstől a halálig. Fehér a színe a hóesésnek, az idős emberek ősz hajának, de a béke és a megadás jelképe is a fehér színű lobogó. A fehér szín a legtöbb kultúrában elsősorban a tisztasághoz, a megtisztuláshoz kapcsolódik. Az erkölcsi értelemben vett tisztaságot is jelképezi, az érintetlenségét, azaz a szüzességét. Szűz Mária képi ábrázolásain többek között a fehér liliom a szűzlét szimbóluma. A fehér a születés előtti „semmi”, egyben a végtelen lehetőségek jelképe. Ezért fehér a színe az újszülöttek pólyájának, ami utal a gyermeki ártatlanságra és az új élet kezdetére. A húsvéti ünnepkörben a fehér szín szimbolizálja Krisztus feltámadását, azaz a szellem győzelmét a halál felett. A fehér alapvetően kapcsolódik a transzcendencia megjelenítéséhez. Elég a Szentlélek fehér galambjára gondolni, de általános értelemben is a fehér szín a spirituális védelem jele. Ehhez kapcsolódón a középkorban általános volt, hogy a gyász színe is a fehér volt. Napjainkban egyes kultúrákban még mindig él ez a hagyomány, illetve a halotti lepel fehér színében őrződik tovább. A halálközeli élmények fehér, vakító fénye, a bölcsesség világossága mind a fehér színhez kötődik. A fehér tehát az első és az utolsó szín, amellyel találkozunk, amely az egyik létformából a másikba való átmenetet segíti – a világra jövetelt és a földi létből való távozást egyaránt. A fehér, ahogy spirituális és transzcendens jelentése is mutatja, a festményeken szintén lehet meditatív elem, a csönd, a hallgatás jele – olyan, mint a szavak közötti szünetek a beszédben. Ahol megjelenik, ott nagyobb hangsúlyt kap a mondanivaló. Valójában fehér a színe annak a felületnek, amely a fény teljes spektrumát változatlanul veri vissza. Azatulajdonság,hogy valami fehér, nem függ annak világosságától. Láthatunk valamit fehérnek a hold fényénél éjszaka, vagy szikrázó napsütésben, tehát egymástól eltérő világossági körülmények között. Hétköznapi nyelven fehéret ad az összes szín keveréke, vagyis ha a szemünk által érzékelt színspektrum, a szivárvány összes színének megfelelő fény egyidőben, ugyanarról a helyről sugárzik. De két kiegészítő szín (például kék és sárga), vagy a három alapszín, a vörös, a zöld és a kék additív keveréke is fehéret ad. A fehér mindig keverék szín, 4


monokromatikus fehér színű fény nem létezik. Ebből a tulajdonságából adódóan lehet a teljesség, az egyesítés, az összefogás, az egyenrangúság kifejezője. Minden képzőművész tudja, hogy számtalan fehér szín van. A legrégebbi fehér festékek egyike a mész, a freskók fehér színét is ez adja. Az olajfestéshez leggyakrabban használt fehér festék az ólomfehér, egy mérgező pigment, amelyet mesterségesen állítanak elő. Az ólomfehérnél kevésbé fedőképes a horganyfehér, azaz a cink-oxid. Ezt a vegyületet fehérsége, laza szerkezete miatt az alkímia a „bölcsek gyapja”, vagy „fehér semmi” (nihilum album) néven említi. Nagyon jó fedőképességű a titánfehér, azaz a titán-dioxid, amit talán a leggyakrabban használnak a festők, hiszen kiváló, színtartó fehér pigment. A művészet történetében a festők sokféle megfigyelést tettek a fehér szín, a fehér festék kapcsán, és különféle tanulságokat vontak le, illetve egész ciklusok születtek ennek a színnek a vizsgálatából, valamint annak színtani és szimbolikai kifejtéséből. A magyar festészet történetében Tóth Menyhért vagy Veszelszky Béla neve elsőként kapcsolódik össze a fehérrel, akiknek életművében ennek a színnek kiemelt szerep jutott. „A mi kiállításunk fő izgalmát azonban az kell, hogy jelentse, hogy a megnyitón a lehetséges elképzeléseknek és a rangos megoldásoknak a lehető legszélesebb skáláját láthassuk, s ahol a festői lelemény szomszédos változatai egymás erényeit emelik ki.” – írja a kiállítás körlevelében Kováts Albert elnök, aki alkotóként szintén számos „fehér képet” készített. A kiállítást látva és ezt a katalógust lapozgatva reméljük, kortárs alkotóink tovább gazdagítják a magyar festészet palettájának fehér árnyalatait, és a fehér szín szimbolikáját is újabb jelentésrétegekkel bővítik.

5


AKIR AM   akiram@t-online.hu  VILÁGUNK  2017 a.v. 30×30  6

FOTÓ: BÁNSÁGHI MÁRK BÁLINT


ÁRKOSSY  István 

istvan@arkossy.com  ÖRDÖG HÓHULLÁSBAN  2017 o. v. 70×40  FOTÓ: ÁRKOSSY ZSOLT

7


ÁSZTAI  Csaba  asztaics@t-online.hu  JÉGCSAP II.  2017 o.v. 100×100

8


BALLONYI  Pál Margit  b.pal.margit@gmail.com  LESZÁLLÓ  2017 v.t. 70×50 

FOTÓ: ÁCS JÓZSEF

9


BÁNSÁGHI  Tibor  Vince  bansaghi.studio@gmail.com  LÉLEKHA JÓ  2003 diszperzit f. 107×80

10


BUDAHÁZI  Tibor  budahazifm@gmail.com  HÉDERVÁRI JELEK   2016 a. v. 60×80

11


BÜKI Zsuzsanna  zsubusze@gmail.com  RENDSZERHIBA  2017 elektrofestmény 70×50  12


CSIKÓS  Tibor  csiktib@freestart.hu  FOLYAMAT A 117.  2017 a. papír 60×40 13


DAR ÁZS  József 

jozsef.darazs@strabag.com   ÍROTT KÉP   2015 v.t. 70x50 papír koll. 24×18  14

FOTÓ:PUSKÁS JÁNOS


DRÉHER  János  janosdreher@gmail.com  CSEND-TÉR  2017 v.t. 85×60 15


ERDÉSZ  Erika  ererika@yahoo.com  FÉNY 2.  2017 tojástempera f. 70×50 16


ERDŐS  János  janos.erdos@t-online.hu  TALÁLKOZÁS  1995 v.t. v. 70×110

17


FELEDY Gyula Zoltán  feledygyula@gmail.com   Hommage á Malevics   2017 a. zsákv. 80×80

18


GÁLL  Ádám 

gall.adam.peter@gmail.com  ELTŰNÉSMINTÁZATOK  2016 perlit a. f. 115×40

19


GANCZAUGH  Miklós 

miklos@ganczaugh.hu  MENYASSZONY, VŐLEGÉNY  2015 o. karton 28×52

20


GELLÉRT  Marianna  gellertmarianna12@gmail.com IMAGO ALBA I.   2017 v.t. 30×30

21


GERGELY  Nóra  gergely.nora@chello.hu   IN SITU   1990 papír a. 50×40 22


GYŐRFFY  Sándor

sandor.gyorffy@gmail.com IN ILLO TEMPORE 2017 a.v. 110×70

23


HA JDÚ  László  hajdu.czako@gmail.com  NYOMVONALAK   2010 a.v. 42×42 24


HENN  László András  hennlaa@jgypk.szte.hu  FEHÉR MACSKÁM HÓ ALATT – 2017 EGYEDI TECHNIKA F. 32,5×44

25


HORVÁTH LÓCZI  Judit  hjuco27@gmail.com  2014 A.F. MDF 30×30×5   26

FOTÓ:HALÁSZ JÁCINT


JARMECZKY   István  jarmeczky@gmail.com  FEHÉR-FÉNY-SZÍN 1-2. – 2017 a.v. 30×30 (2 db)

27


JOZEFK A  Anta l

a.jozefka@chello.hu FEHÉRSZIVÁRVÁNYOS TÁ J 2017 papír v. akv. 50×70

28


K ÁDÁR  Katalin 

kk@galerialenia.hu ÉLMÉNYFÜRDŐ 2. 2005 papír koll. papírkarc 70×50

29


K ARSCH   Manfréd  karsch@t-online.hu  BARÁZDÁK  2017 a.v. 70×100

30


K ASZA  László  kaszalaci57@gmail.com   TAVASZVÁRÁS   Tavaszvárás 2017 o.v. 60×50

31


KECSKÉS  András  andras.kecskes@gmail.com  FEHÉR TÁ JBAN   2016 o.f. 24×31

32


KEMP  Zsuzsa 

kempzsuzsi@gmail.com  FEHÉR RÓZSA  2017 o.v. 40×30

33


KIR ÁLY  Gábor  gambri69@gmail.com  124.  2017 v.t. v. 130×100 34


KISS  Mihály 

kissmihaaly@gmail.com  HÁROM FIGURAPÁR FEHÉRBEN  2017 o. papír 96×32

35


KOVÁTS Albert  kovats.albert@gmail.com  TÉLI UTAZÁS  2017 a. ragasztás f. 60×80 

36

FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ


KŐRÖSI PAPP  Kálmán  korosipapp.kalman@gmail.com  FENT ÉS LENT  2017 a.v. 80×90

37


KR A JCSOVICS  Éva  eva.krajcsovics@t-online.hu  ING  2015.v. 120×100 38


LAUKÓ  Pál

marinetti@freemail.hu ABLAK I. 2016 v.t. 75×45 FOTÓ:GOMBOS LUCA

39


LUZSICZA Árpád  luzsiczaarpad@gmail.com   HÓHATÁR  2017 a.MDF 70×40 40


M. NOVÁK  András  m.novak.andras@t-online.hu  TABULA RASA  2017 v.t. f. 80×140 41


MAGYAR  Gábor

magyargabor63@gmail.com FEHÉR KÉP 3. 2017 o.v. 130×90

42


MAGYAR  József

magyarjo@gmail.com ALBA REGIA 2017 papír akv. 70×50

43


MAZALIN  Natália  mazalinnati@gmail.com  FLOW  2017 v.t. v. 150×100 44


MÓZES  Katalin 

mozeskatalin@t-online.hu   Hol vagy, remény?  2017 koll. papír 21×29.5

ÖNARCKÉP  2007 a. grafit papír 22.5×16

45


Nag y VeraNOVA   nagy.vera7788@gmail.com   SPONTÁN SÉRÜLÉS   2017 a. v.t. 40×40 

46

FOTÓ: LÁNG PÉTER


NÉMETH Árpád   apinemeth3@gmail.com  HELYSZÍN FEHÉRBEN II.  .2017 v.t. f. 70×61

47


NEUBERGER István   neuberg1@freestart.hu   DR. FEHÉR FÁCEUS SZILUETT PORTRÉ JA  2013 o.f. 60 x 60

48


OLASZ  Attila 

attilaecset@freemail.hu  HOMMAGE A BRAQUE  2015 a. fa 24,5×10

49


Opánszki Tamás  opanszkitamas@gmail.com  HA JNAL  2013 o.v. 50×60

50


OROJÁN István   orojan.istvan@t-online.hu  RONDÓ   2017 v.t. v. 45×45 FOTÓ: NYISZTOR JÁNOS

51


PÁL Balázs 

fenekig@palbalazs.info  CÍM NÉLKÜL  2016 v.t. o.f. 70×25  FOTÓ: LUKÁCS GYÖRGY

52


PATAKI  Ferenc  ferpataki@gmail.com  LA VIE  2017 a. gesso műa. fa 45×35  Aigues Mortes 2017 a. gesso fa 43×44×4  FOTÓ: BOLDIZSÁR GÁBOR

53


R AUTNER  Fritz  fritzrautner@gmail.com   CÍM NÉLKÜL   2017 a.v. ceruza 70×100

54


RÉTI Ágnes  agnesreti.art@gmail.com   LELKEK  2017 p. pamutjersey 60×80  

FOTÓ: PALLOS OTTÓ

55


R. TÖRÖK   Mária  r.torok.m@freemail.hu  DIPTICHON I. FEHÉR KÉPEK 1  2017 a.f. 57×57

56


SOPHRIN, Diane 

sophrin@geneseo.edu  Fehér tűz 1.  2017 V.T. 70×28 FEHÉR TŰZ 2.  2017 V.T. 70×28

57


SUGÁR  Gábor

sgstruktura@gmail.com FEHÉR EMLÉK 2017 v.t. 50×70 cm

58


SZARK A  Hajnalka  szarkahajnalka@gmail.com   SZÜLETÉS  2017 a. v. 100×70

59


SZEGEDI Csaba   yesgertrude@gmail.com   ZUZMARA   2017 a.v. 70×100

60


SZÉK ÁCS  Zoltán  szekacs.zoltan@upcmail.hu  Falrajz   2017 v.t. v. 90×90 VAKOLAT  2017 v.t. v. 100×100

61


SZÉKELY MÓRI Márta   mmori@t-online.hu   PIANISSIMO  2017 v.t. a.v. 50×50 62


SZÖLLŐSI Albert   szalberster@gmail.com  TEXTÚRÁK FEHÉRBEN  2017 a. papír 60×50 63


T. HORVÁTH Éva   t.horvatheva@gmail.com  FEHÉR KÉP  2017 v.t. 100×70  64

FOTÓ: ALFÖLDI LÁSZLÓ


TÓTH  Ferencz   ferencz.toth@gmail.com  VILÁGOS ÉS SÖTÉTFEHÉR I. 2017 O.F. 50×40

Világos és sötétfehér II. 2017 O.F. 50×40 FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ

65


VÁGÓ Magda   magda.vago@gmail.com  Gyűrődés  2017 V.T. 51×30 66

STÁDIUM  2017 V.T. 45×31 FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ


VÁLYI Anikó  valyianiko@gmail.com   FEHÉR FORMÁK 1.  2017 a.f. papír 30×40 Fehér formák 2. 2017 a.f. papír 30×40

67


VELICH  Dóra  Teo 

teodora.dhira@gmail.com   SUNJATA–KILÉPÉS AZ ÚTVESZTŐKBŐL AZ ÜRESSÉG TERÉBE 2017 v.t. a. o. 120×50 (2 db)

68


VÉN Mária   venelike@gmail.com   A FEHÉR METAMORFÓZISA  2017 o.v. 70×100 

FOTÓ: MARKÓ YVETTE

69


VERES Ágota  agotaveresh@gmail.com   HA JNALI IMÁDSÁG   2017 a.v. 90×60 70


ZOLTAI Bea   zoltaibea@yahoo.com   KITEKINTÉS VII.  2017 O.V. 50×70

71


Felelős kiadó a Magyar Festők Társasága Felelős szerkesztő: Kováts Albert Katalógusterv: Kováts Gergő A külön nem jelzett fotókat a művész készítette Nyomdai munkák: Nalors Grafika, Vác ISBN 978-615-5074-13-4


MAGYAR FESTŐK TÁRSASÁGA

FEHÉR KÉPEK

Profile for Borbala Kovats

Fehér képek  

White Pictures - Exhibition catalogue of the Society of Hungarian Painters

Fehér képek  

White Pictures - Exhibition catalogue of the Society of Hungarian Painters

Profile for kobart
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded