Fehér képek

Page 1

MAGYAR FESTŐK TÁRSASÁGA

FEHÉR KÉPEKMagyar Festők Társasága

FEHÉR KÉPEK

Városi Galéria, Szigetszentmiklós • 2017. november 16. – december 7.


Támogatók:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Magyar Művészeti Akadémia

Magyar Képzőművészeti és Iparművészeti Társaságok Szövetsége

A katalógus Darázs József Írott kép című festménye reprodukciójának felhasználásával készült


Szeifert Judit

A sokszínű fehér Csönd, fény, fehér, sík, lomb, szél: ez vagyunk. Esterházy Péter

Fehér képek címmel rendezett már egy kiállítást a Magyar Festők Társasága 1997-ben, a Vigadó Galériában. Mi adja az aktualitását 20 év után ismét ennek a tematikának, vagy esetleg ez a téma folyamatosan aktuális? A végső választ a jelenlegi kiállításon szereplő képek fogják megadni. Bevezetésképpen álljon itt néhány gondolat a fehér színről, amely nem csak a mostani tárlat alapja, de központi szerepet játszik a színelméletekben, valamint az egyetemes és a hazai festészetben egyaránt. A festői paletta egyik legtöbb jelentéssel felruházott színe a fehér. A fehér szín gazdag szimbolikája koronként és kultúrkörönként új és újabb jelentésrétegekkel bővült. Az ókori Egyiptomban a pompa és az öröm kifejezője volt, míg a középkori egyház a születés, a keresztelés és a fő ünnepek szimbólumaként használta, a szokásos liturgiai színként. A keresztény hagyományban az öröm és a vigasság hordozója. A szentséghez, Istenhez tartozó szín, valamint a feltámadás színe. A reneszánsz kiemelten kedvelte, főként a fehér-fekete színkontraszt formájában mint a jó és a rossz ellentétpár jelképét. Goethe színelméletének központi színei is a fekete és a fehér, mely a sötétség és a világosság tulajdonságain alapul. Szerinte a sötétség és a világosság között minden szín megtalálható, e kettő között lüktet az egész világ. A fehér ugyanis nem lehet meg párja a fekete nélkül. Ahogy a világosságot sem látjuk, érthetjük, ha nincs mellette kontrasztnak a sötét. A tárgyak formáját pedig az árnyékok segítségével érzékelhetjük csak a fényben. A fehér szín a fény színe is, mely szemben áll a sötétséget jelképező feketével. A valós sötétséget áttörő világosság képén túl azonban a szellemi és erkölcsi sötétséget széthasító értelem vagy erény szimbóluma is lehet a fény, s az őt megjelenítő fehér szín. A Távol-Keleten a fehér-fekete szimbolikája árnyaltabb, nem szélsőségesen a jó és rossz kontrasztját jelöli. A Jin és Jang párját szimbolizáló hullámvonallal elválasztott kör az egymással harmóniában élő ellentéteket 3


hivatottak megjeleníteni. Így a fehér a világosság, a szellemiség, a tudat férfi princípiumát, míg a fekete a sötétség, a lélek, az ösztönök női princípiumát testesíti meg. Eszerint a fekete-fehér pár minden minősítéstől mentes ellentétes létező, amely az egységet keresi. Mindkettő hordozza ugyanakkor a másik egy részét is. Ezáltal tartva fenn az egyensúlyt. A nyugati kultúrában ehhez hasonló nő és férfi szimbolikával az ókori görögöknél találkozhattunk. A görög mitológiában Apollón a Napisten, Artemisz pedig a Holdistennő. Apollón a világosság, a fényes tudat, míg Artemisz a sötétség, az ősi ösztön. S a mitológiában e két isteni lény testvérei egymásnak. Az állatszimbolikában a fehér kígyó a fényőrző, a fehér elefánt a hindu istenek hátasa, a fehér sólyom a világítás, fényesség, tisztaság, és spirituális őrzés jelképe. A fehér ló csak a fejedelmeket illette meg, és az égieknek is csak fehér állatokat áldoztak. A fehér szín végig kíséri mindennapjainkat is, a születéstől a halálig. Fehér a színe a hóesésnek, az idős emberek ősz hajának, de a béke és a megadás jelképe is a fehér színű lobogó. A fehér szín a legtöbb kultúrában elsősorban a tisztasághoz, a megtisztuláshoz kapcsolódik. Az erkölcsi értelemben vett tisztaságot is jelképezi, az érintetlenségét, azaz a szüzességét. Szűz Mária képi ábrázolásain többek között a fehér liliom a szűzlét szimbóluma. A fehér a születés előtti „semmi”, egyben a végtelen lehetőségek jelképe. Ezért fehér a színe az újszülöttek pólyájának, ami utal a gyermeki ártatlanságra és az új élet kezdetére. A húsvéti ünnepkörben a fehér szín szimbolizálja Krisztus feltámadását, azaz a szellem győzelmét a halál felett. A fehér alapvetően kapcsolódik a transzcendencia megjelenítéséhez. Elég a Szentlélek fehér galambjára gondolni, de általános értelemben is a fehér szín a spirituális védelem jele. Ehhez kapcsolódón a középkorban általános volt, hogy a gyász színe is a fehér volt. Napjainkban egyes kultúrákban még mindig él ez a hagyomány, illetve a halotti lepel fehér színében őrződik tovább. A halálközeli élmények fehér, vakító fénye, a bölcsesség világossága mind a fehér színhez kötődik. A fehér tehát az első és az utolsó szín, amellyel találkozunk, amely az egyik létformából a másikba való átmenetet segíti – a világra jövetelt és a földi létből való távozást egyaránt. A fehér, ahogy spirituális és transzcendens jelentése is mutatja, a festményeken szintén lehet meditatív elem, a csönd, a hallgatás jele – olyan, mint a szavak közötti szünetek a beszédben. Ahol megjelenik, ott nagyobb hangsúlyt kap a mondanivaló. Valójában fehér a színe annak a felületnek, amely a fény teljes spektrumát változatlanul veri vissza. Azatulajdonság,hogy valami fehér, nem függ annak világosságától. Láthatunk valamit fehérnek a hold fényénél éjszaka, vagy szikrázó napsütésben, tehát egymástól eltérő világossági körülmények között. Hétköznapi nyelven fehéret ad az összes szín keveréke, vagyis ha a szemünk által érzékelt színspektrum, a szivárvány összes színének megfelelő fény egyidőben, ugyanarról a helyről sugárzik. De két kiegészítő szín (például kék és sárga), vagy a három alapszín, a vörös, a zöld és a kék additív keveréke is fehéret ad. A fehér mindig keverék szín, 4


monokromatikus fehér színű fény nem létezik. Ebből a tulajdonságából adódóan lehet a teljesség, az egyesítés, az összefogás, az egyenrangúság kifejezője. Minden képzőművész tudja, hogy számtalan fehér szín van. A legrégebbi fehér festékek egyike a mész, a freskók fehér színét is ez adja. Az olajfestéshez leggyakrabban használt fehér festék az ólomfehér, egy mérgező pigment, amelyet mesterségesen állítanak elő. Az ólomfehérnél kevésbé fedőképes a horganyfehér, azaz a cink-oxid. Ezt a vegyületet fehérsége, laza szerkezete miatt az alkímia a „bölcsek gyapja”, vagy „fehér semmi” (nihilum album) néven említi. Nagyon jó fedőképességű a titánfehér, azaz a titán-dioxid, amit talán a leggyakrabban használnak a festők, hiszen kiváló, színtartó fehér pigment. A művészet történetében a festők sokféle megfigyelést tettek a fehér szín, a fehér festék kapcsán, és különféle tanulságokat vontak le, illetve egész ciklusok születtek ennek a színnek a vizsgálatából, valamint annak színtani és szimbolikai kifejtéséből. A magyar festészet történetében Tóth Menyhért vagy Veszelszky Béla neve elsőként kapcsolódik össze a fehérrel, akiknek életművében ennek a színnek kiemelt szerep jutott. „A mi kiállításunk fő izgalmát azonban az kell, hogy jelentse, hogy a megnyitón a lehetséges elképzeléseknek és a rangos megoldásoknak a lehető legszélesebb skáláját láthassuk, s ahol a festői lelemény szomszédos változatai egymás erényeit emelik ki.” – írja a kiállítás körlevelében Kováts Albert elnök, aki alkotóként szintén számos „fehér képet” készített. A kiállítást látva és ezt a katalógust lapozgatva reméljük, kortárs alkotóink tovább gazdagítják a magyar festészet palettájának fehér árnyalatait, és a fehér szín szimbolikáját is újabb jelentésrétegekkel bővítik.

5


AKIR AM   akiram@t-online.hu  VILÁGUNK  2017 a.v. 30×30  6

FOTÓ: BÁNSÁGHI MÁRK BÁLINT


ÁRKOSSY  István

istvan@arkossy.com  ÖRDÖG HÓHULLÁSBAN  2017 o. v. 70×40  FOTÓ: ÁRKOSSY ZSOLT

7


ÁSZTAI  Csaba  asztaics@t-online.hu  JÉGCSAP II.  2017 o.v. 100×100

8


BALLONYI  Pál Margit  b.pal.margit@gmail.com  LESZÁLLÓ  2017 v.t. 70×50

FOTÓ: ÁCS JÓZSEF

9


BÁNSÁGHI  Tibor  Vince  bansaghi.studio@gmail.com  LÉLEKHA JÓ  2003 diszperzit f. 107×80

10


BUDAHÁZI  Tibor  budahazifm@gmail.com  HÉDERVÁRI JELEK   2016 a. v. 60×80

11


BÜKI Zsuzsanna  zsubusze@gmail.com  RENDSZERHIBA  2017 elektrofestmény 70×50  12


CSIKÓS  Tibor  csiktib@freestart.hu  FOLYAMAT A 117.  2017 a. papír 60×40 13


DAR ÁZS  József

jozsef.darazs@strabag.com   ÍROTT KÉP   2015 v.t. 70x50 papír koll. 24×18  14

FOTÓ:PUSKÁS JÁNOS


DRÉHER  János  janosdreher@gmail.com  CSEND-TÉR  2017 v.t. 85×60 15


ERDÉSZ  Erika  ererika@yahoo.com  FÉNY 2.  2017 tojástempera f. 70×50 16


ERDŐS  János  janos.erdos@t-online.hu  TALÁLKOZÁS  1995 v.t. v. 70×110

17


FELEDY Gyula Zoltán  feledygyula@gmail.com   Hommage á Malevics   2017 a. zsákv. 80×80

18


GÁLL  Ádám

gall.adam.peter@gmail.com  ELTŰNÉSMINTÁZATOK  2016 perlit a. f. 115×40

19


GANCZAUGH  Miklós

miklos@ganczaugh.hu  MENYASSZONY, VŐLEGÉNY  2015 o. karton 28×52

20


GELLÉRT  Marianna  gellertmarianna12@gmail.com IMAGO ALBA I.   2017 v.t. 30×30

21


GERGELY  Nóra  gergely.nora@chello.hu   IN SITU   1990 papír a. 50×40 22


GYŐRFFY  Sándor

sandor.gyorffy@gmail.com IN ILLO TEMPORE 2017 a.v. 110×70

23


HA JDÚ  László  hajdu.czako@gmail.com  NYOMVONALAK   2010 a.v. 42×42 24


HENN  László András  hennlaa@jgypk.szte.hu  FEHÉR MACSKÁM HÓ ALATT – 2017 EGYEDI TECHNIKA F. 32,5×44

25


HORVÁTH LÓCZI  Judit  hjuco27@gmail.com  2014 A.F. MDF 30×30×5   26

FOTÓ:HALÁSZ JÁCINT


JARMECZKY   István  jarmeczky@gmail.com  FEHÉR-FÉNY-SZÍN 1-2. – 2017 a.v. 30×30 (2 db)

27


JOZEFK A  Anta l

a.jozefka@chello.hu FEHÉRSZIVÁRVÁNYOS TÁ J 2017 papír v. akv. 50×70

28


K ÁDÁR  Katalin

kk@galerialenia.hu ÉLMÉNYFÜRDŐ 2. 2005 papír koll. papírkarc 70×50

29


K ARSCH   Manfréd  karsch@t-online.hu  BARÁZDÁK  2017 a.v. 70×100

30


K ASZA  László  kaszalaci57@gmail.com   TAVASZVÁRÁS   Tavaszvárás 2017 o.v. 60×50

31


KECSKÉS  András  andras.kecskes@gmail.com  FEHÉR TÁ JBAN   2016 o.f. 24×31

32


KEMP  Zsuzsa

kempzsuzsi@gmail.com  FEHÉR RÓZSA  2017 o.v. 40×30

33


KIR ÁLY  Gábor  gambri69@gmail.com  124.  2017 v.t. v. 130×100 34


KISS  Mihály

kissmihaaly@gmail.com  HÁROM FIGURAPÁR FEHÉRBEN  2017 o. papír 96×32

35


KOVÁTS Albert  kovats.albert@gmail.com  TÉLI UTAZÁS  2017 a. ragasztás f. 60×80

36

FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ


KŐRÖSI PAPP  Kálmán  korosipapp.kalman@gmail.com  FENT ÉS LENT  2017 a.v. 80×90

37


KR A JCSOVICS  Éva  eva.krajcsovics@t-online.hu  ING  2015.v. 120×100 38


LAUKÓ  Pál

marinetti@freemail.hu ABLAK I. 2016 v.t. 75×45 FOTÓ:GOMBOS LUCA

39


LUZSICZA Árpád  luzsiczaarpad@gmail.com   HÓHATÁR  2017 a.MDF 70×40 40


M. NOVÁK  András  m.novak.andras@t-online.hu  TABULA RASA  2017 v.t. f. 80×140 41


MAGYAR  Gábor

magyargabor63@gmail.com FEHÉR KÉP 3. 2017 o.v. 130×90

42


MAGYAR  József

magyarjo@gmail.com ALBA REGIA 2017 papír akv. 70×50

43


MAZALIN  Natália  mazalinnati@gmail.com  FLOW  2017 v.t. v. 150×100 44


MÓZES  Katalin

mozeskatalin@t-online.hu   Hol vagy, remény?  2017 koll. papír 21×29.5

ÖNARCKÉP  2007 a. grafit papír 22.5×16

45


Nag y VeraNOVA   nagy.vera7788@gmail.com   SPONTÁN SÉRÜLÉS   2017 a. v.t. 40×40

46

FOTÓ: LÁNG PÉTER


NÉMETH Árpád   apinemeth3@gmail.com  HELYSZÍN FEHÉRBEN II.  .2017 v.t. f. 70×61

47


NEUBERGER István   neuberg1@freestart.hu   DR. FEHÉR FÁCEUS SZILUETT PORTRÉ JA  2013 o.f. 60 x 60

48


OLASZ  Attila

attilaecset@freemail.hu  HOMMAGE A BRAQUE  2015 a. fa 24,5×10

49


Opánszki Tamás  opanszkitamas@gmail.com  HA JNAL  2013 o.v. 50×60

50


OROJÁN István   orojan.istvan@t-online.hu  RONDÓ   2017 v.t. v. 45×45 FOTÓ: NYISZTOR JÁNOS

51


PÁL Balázs

fenekig@palbalazs.info  CÍM NÉLKÜL  2016 v.t. o.f. 70×25  FOTÓ: LUKÁCS GYÖRGY

52


PATAKI  Ferenc  ferpataki@gmail.com  LA VIE  2017 a. gesso műa. fa 45×35  Aigues Mortes 2017 a. gesso fa 43×44×4  FOTÓ: BOLDIZSÁR GÁBOR

53


R AUTNER  Fritz  fritzrautner@gmail.com   CÍM NÉLKÜL   2017 a.v. ceruza 70×100

54


RÉTI Ágnes  agnesreti.art@gmail.com   LELKEK  2017 p. pamutjersey 60×80

FOTÓ: PALLOS OTTÓ

55


R. TÖRÖK   Mária  r.torok.m@freemail.hu  DIPTICHON I. FEHÉR KÉPEK 1  2017 a.f. 57×57

56


SOPHRIN, Diane

sophrin@geneseo.edu  Fehér tűz 1.  2017 V.T. 70×28 FEHÉR TŰZ 2.  2017 V.T. 70×28

57


SUGÁR  Gábor

sgstruktura@gmail.com FEHÉR EMLÉK 2017 v.t. 50×70 cm

58


SZARK A  Hajnalka  szarkahajnalka@gmail.com   SZÜLETÉS  2017 a. v. 100×70

59


SZEGEDI Csaba   yesgertrude@gmail.com   ZUZMARA   2017 a.v. 70×100

60


SZÉK ÁCS  Zoltán  szekacs.zoltan@upcmail.hu  Falrajz   2017 v.t. v. 90×90 VAKOLAT  2017 v.t. v. 100×100

61


SZÉKELY MÓRI Márta   mmori@t-online.hu   PIANISSIMO  2017 v.t. a.v. 50×50 62


SZÖLLŐSI Albert   szalberster@gmail.com  TEXTÚRÁK FEHÉRBEN  2017 a. papír 60×50 63


T. HORVÁTH Éva   t.horvatheva@gmail.com  FEHÉR KÉP  2017 v.t. 100×70  64

FOTÓ: ALFÖLDI LÁSZLÓ


TÓTH  Ferencz   ferencz.toth@gmail.com  VILÁGOS ÉS SÖTÉTFEHÉR I. 2017 O.F. 50×40

Világos és sötétfehér II. 2017 O.F. 50×40 FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ

65


VÁGÓ Magda   magda.vago@gmail.com  Gyűrődés  2017 V.T. 51×30 66

STÁDIUM  2017 V.T. 45×31 FOTÓ: KOVÁTS GERGŐ


VÁLYI Anikó  valyianiko@gmail.com   FEHÉR FORMÁK 1.  2017 a.f. papír 30×40 Fehér formák 2. 2017 a.f. papír 30×40

67


VELICH  Dóra  Teo

teodora.dhira@gmail.com   SUNJATA–KILÉPÉS AZ ÚTVESZTŐKBŐL AZ ÜRESSÉG TERÉBE 2017 v.t. a. o. 120×50 (2 db)

68


VÉN Mária   venelike@gmail.com   A FEHÉR METAMORFÓZISA  2017 o.v. 70×100

FOTÓ: MARKÓ YVETTE

69


VERES Ágota  agotaveresh@gmail.com   HA JNALI IMÁDSÁG   2017 a.v. 90×60 70


ZOLTAI Bea   zoltaibea@yahoo.com   KITEKINTÉS VII.  2017 O.V. 50×70

71


Felelős kiadó a Magyar Festők Társasága Felelős szerkesztő: Kováts Albert Katalógusterv: Kováts Gergő A külön nem jelzett fotókat a művész készítette Nyomdai munkák: Nalors Grafika, Vác ISBN 978-615-5074-13-4MAGYAR FESTŐK TÁRSASÁGA

FEHÉR KÉPEK


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.