Page 1

˛ Šveskime Nepriklausomybes ˙ – atkurimo diena˛


PASAKOS APIE LIETUVOS ISTORIJA˛ Dalia Dilyte. Visais laikais žmonės sekdavo pasakas, kurios moko universalių gyvenimo tiesų. Pasakos apie Lietuvos istoriją moko pamilti savą kraštą, kviečia susipažinti su daug gero Lietuvos labui nuveikusiais didvyriais – karaliumi Mindaugu, kunigaikščiais Gediminu ir Kęstučiu, vaizdingai pasakoja apie Žalgirio mūšį ir nuoširdžiai gėrisi lietuvių kalbos grožiu.

19,90 Lt

14,90 Lt


PASIMATYMAS SU LIETUVA ˇ . Edita Mildazyte „Šioje knygoje aš parašiau tokią Lietuvą, kokią jaučiu. Aš iš tikrųjų didžiuojuosi, kad esu lietuvė, ir labai myliu šitą kraštą. Norėčiau, kad ir jūs pajustumėte tą pasididžiavimą, kurį surašiau į knygą. Galbūt čia nerasite itin naujų dalykų, bet kiekvienas rasite šį tą nauja – tai pažadu. Bent jau detalę, kurią galėsite įlipinti į savo žinojimo ir meilės dėlionę. Man atrodo, tokios knygos reikėjo. Kad ją įteikdami galėtumėte pasakyti: tai kraštas, kuriame gimiau. O įteikti galite savo vaikams, draugams, tėvams ir nepažįstamiems užsieniečiams. Aš savo vaikams šią knygą įteiksiu būtinai“. Edita Mildažytė

139,90 Lt

125,90 Lt


ˇ ˛ ˛ KUNIGAIKSCIU ˇˇ ˛ LIETUVOS DIDZIUJU REZIDENCIJA VILNIUJE Lietuvos valdovų rūmai Vilniuje daugiau kaip penkis šimtmečius (nuo XIII a. antrosios pusės iki XVIII a. pabaigos) buvo viena svarbiausių politinių, kultūrinių ir komunikacinių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vietų. Leidinyje stengtasi priminti Vilniaus pilių, kaip Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos, istoriją (nepamirštant ir legendų), jos tyrimus, tų tyrimų rezultatus, radinių gausą ir įvairovę, juos kūrusių meistrų profesinį lygį, tuos dirbinius naudojusių didžiūnų ir pilėnų skonį. Ši knyga – ne mokslinis traktatas, o populiari, visiems suprantama forma pateikta Valdovų rūmų tyrimų medžiaga, gausiai iliustruota istorinėmis ir šiuolaikinėmis nuotraukomis. Tai informatyvus albumas, kuriame vaizdas ir žodis byloja šimtmečių istoriją, atveria archeologų ir istorikų atrastus daugiasluoksnius istorijos ir kultūros klodus.

127,90 Lt

49,90 Lt


. – ˇ PRUSIJOS ZEMES KRONIKOS Petras Dusburgietis Kronikoje plačiai nušviečiamas Kryžiuočių ordino įkūrimas XII a. pabaigoje, agresijos į Artimuosius Rytus metu, atsikėlimas ir įsitvirtinimas Pavyslyje XIII a. pirmojoje pusėje. Trečia kronikos dalis – didžiausia – skirta prūsų žemių užkariavimui ir kovai su Lietuva. Autentiški faktai atskleidžia žiaurią, beatodairišką vokiečių feodalų, Kryžiuočių ordino ekspansiją į baltų – prūsų, jotvingių, lietuvių žemes, niokojimus ir žudynes didžiuliame plote nuo Vyslos žemupio iki Centrinės Žemaitijos, Nevėžio ir Nemuno aukštupio, ilgą ir sunkią šių žemių gyventojų, Lietuvos valstybės kovą su agresija. Iš lotynų kalbos vertė L. Valkūnas. Istorinius komentarus parašė R. Batūra. Nacionalinės premijos laureato A. Každailio litografijos. ĮRIŠTA RANKOMIS

76,30 Lt

34,90 Lt


. . . VINCO KREVES POLITINE BIOGRAFIJA ˇ Mindaugas Tamosaitis Vincas Krėvė-Mickevičius (1882–1954) mūsų kultūrinėje sąmonėje yra įsitvirtinęs kaip lietuvių literatūros klasikas, iškilių ir tautiškai reikšmingų kūrinių autorius. Mažiau žinoma ir tik fragmentiškai tyrinėta jo politinė veikla. Šioje monografijoje chronologiškai nuosekliai, nevengiant gana kategoriškų, tačiau archyvų dokumentais, amžininkų atsiminimais ir laiškais pagrįstų vertinimų, atskleidžiamas komplikuotas, įnoringas, emociškai gyvas V. Krėvės-Mickevičiaus – politiko paveikslas. Anot autoriaus, V. Krėvė-Mickevičius – viena iš kontraversiškiausių ir turbūt tragiškiausių politinių asmenybių, susilaukusi itin prieštaringų vertinimų: vieniems jis – sovietų kolaborantas, antriems – patriotas, aukojęsis Lietuvai, tretiems – savo paties kairuoliškų iliuzijų, politinio naivumo, be galo sudėtingų istorinių ir politinių aplinkybių auka, ketvirtiems – didis lietuvių rašytojas, kurio politinės ambicijos žlugo.

34,90 Lt

19,90 Lt


ATSIMINIMAI APIE JONA˛ JABLONSKI˛

Knygoje pateikiama daugiau nei šimtas tekstų – J. Jablonskio artimųjų, bičiulių ir bendražygių, mokinių ir studentų atsiminimų, kuriuose atskleidžiamas sudėtingas kalbininko gyvenimas Lietuvoje ir svetimuose kraštuose. Atsiminimai rinkti iš įvairių publikuotų šaltinių ir dar niekur neskelbtų rankraščių. Knyga skiriama ne tik lingvistams, literatūrologams, istorikams, sociologams, psichologams, edukologams, bet ir visiems, kuriems svarbi gimtosios kalbos istorija, Jono Jablonskio darbai ir asmenybė. Sudarytojos Giedrė Čepaitienė, Lionė Lapinskienė.

39,90 Lt

24,90 Lt


PREZIDENTE Lauras Bielinis

.

Kas iš tikro yra Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir kam ji iš tiesų atstovauja? Kaip visuomenėje mažai besireiškianti, tik specialistams žinoma „eurobiurokratė“ galėjo tapti Prezidente ir kokios jos asmeninės savybės nulėmė tokį visuomenės pasirinkimą? Į šiuos klausimus monografijoje „Prezidentė“ atsako VU docentas, buvęs Prezidento patarėjas (2006–2009) Lauras Bielinis. Knygoje nuosekliai analizuojama D. Grybauskaitės prezidentinės karjeros logika, tiriama Prezidentės apsuptis, jos ryšiai su politinėmis partijomis, mėginama nustatyti, kas yra jos politinė atsvara sudėtingame Lietuvos politiniame lauke. Ypatingas dėmesys kreipiamas į komunikacinę prezidentūros sritį ir stebima, kaip D. Grybauskaitės veiksmai pristatomi viešumoje. Įvykiai šioje knygoje pateikiami tik kaip faktų iliustracija – juos analizuojant norima atsakyti į vienintelį klausimą: kas slypi už blyškios beveidės politinės kaukės, kurią nuo 2009 m. gruodžio 17-osios nešioja itin aukštus reitingus išlaikanti D. Grybauskaitė?

29,90 Lt

23,90 Lt


ˇ IESKAU TIKRO LIETUVIO Filomena Taunyte. Mums kenkia lengvai įgytas, neuždirbtas turtas, o sunkus darbas taurina. Gydytoja, rašytoja Filomena Taunytė svarsto, koks šiandien yra tikras lietuvis: ji ieško ir randa taurių asmenybių, bet aptinka ir naujų didžiųjų nuodėmių – pataikavimą, nusižeminimą ir baimę. Šios paprastų žmonių ydos leidžia tarpti viršūnėlių savanaudiškumui ir pasipūtimui. Didžiulę patirtį sukaupusi medikė pataria gydyti dvasios ir kūno ligas savo praktikoje patikrintais paprastais, bet veiksmingais metodais. Daug dėmesio ji skiria mitybai. Ir šioje knygoje nemažai kalbama apie pasninkavimą, gydomąjį badavimą, bet perspėjama klausyti sveiko proto ir nepulti į kraštutinumus. Autorė pateikia mitybos patarimų ir tiems, kurie nesiryžta badauti, bet turi reguliuoti svorį ne iš tuštybės, o dėl sveikatos.

24,90 Lt

22,40 Lt


ˇ NEPOPULIARIOS ˛IZVALGOS Leonidas Donskis Nepopuliarios įžvalgos – socialinės kritikos etiudų ir esė rinkinys. Ši knyga žymi pakitusią mano rašymo tonaciją ir intonaciją. Matyt, praėjo laikas, kai reikėjo save ir savo aplinką drąsinti, raminti, guosti ir rašyti su neslepiamo optimizmo doze. Negalima užmerkti akių ir elgtis taip, tarsi nieko nebūtų įvykę, kai regi, kaip tavo akyse randasi nerimą keliančių dalykų. Visuomenė atsidūrė kryžkelėje, kurioje kiekvienas mūsų moralinis ir politinis pasirinkimas gali būti lemtingas. Todėl svarbu turėti jėgų skelbti ne tik tai, kas malonu skaitytojams ir kas garantuoja autoriui jų palankumą bei populiarumą. Svarbu skelbti ir nepopuliarias įžvalgas, kurias skaityti didelei daliai mano skaitytojų bus skaudu. Jei elgčiausi atvirkščiai, pradėčiau konfliktuoti su savo sąžine. Ką gi, reikia mokėti būti nepopuliariam. Šitai esu girdėjęs iš savo mokytojo, didžio išeivijos mąstytojo, sociologo ir civilizacijų teoretiko Vytauto Kavolio. Jis kalbėjo apie Santarą– Šviesą kaip nepopuliariųjų agentūrą. Antra vertus, apie skaudžią ir nemalonią tiesą, kurią būtina skelbti savo šaliai, nemažai rašė (ir pats stoiškai ją skelbė) kitas mano bičiulis ir autoritetas Tomas Venclova. Todėl prieš Jus – nepopuliarios įžvalgos. Leonidas Donskis

19,90 Lt

5,90 Lt


– MODERNIOSIOS KULTUROS FILOSOFIJOS METMENYS. Leonidas Donskis Įtarimas, kad gyvename moderniosios barbarystės epochoje, kurioje nutrūko autentiškų kultūros formų kūryba ir kurioje ištobulėjo viso labo tik praeities kūrinių interpretacija ir dabarties reiškinių analizė, neapleidęs XX amžiaus pirmosios pusės pesimistinės kultūros filosofijos atstovų, regis, ne silpnėjo, o sustiprėjo XXI amžiaus pradžioje. Kodėl užgeso ištisos epochos ir kultūros, davusios pasauliui įstabų meną ir filosofinę mintį? Kas mus šiandien sieja su Shakespeare’o tragedijomis, Rembrandt’o portretais ir Bacho choralinėmis preliudijomis – ar ta pati pasaulio optika, pasaulėjauta ir tikėjimo formos, ar tik chronologinė muziejinė perspektyva? Ar didžioji Europos kūrinija dar bus atpažinta ir pripažinta po kelių šimtų metų? Ar mūsų laikotarpio beribis reliatyvizmas ir visko (visų pirma savęs) neigimo aistra nesunaikins jos atpažinimo galios? Šiuos klausimus kėlė kultūros filosofai, analizuojami naujai perleidžiamoje knygoje, pasaulį išvydusioje prieš šešiolika metų. Jie anaiptol neprarado aktualumo ir mūsų dienomis. Leonidas Donskis

29,90 Lt

9,90 Lt


TECHNIKOS PAVELDAS LIETUVOJE Ona Stasiukaitiene. Mūsų praeities glūdi ne tik istorijos puslapiuose, dainose ar padavimuose, ją atspindi ir žmonijos rankomis sukurti materialūs daiktai – inžinerinės, techninės bei technologinės minties kūriniai. Šio leidinio tikslas – apžvelgti įvairias technikos paveldo sritis, atskleisti jo ištakas. Lietuvoje nuo seno prigijęs technikos paveldo terminas, tačiau ši sąvoka pastaruoju metu žymiai prasiplėtė: ji aprėpia ne tik senas mašinas ir techniką, tai yra ir pramonės, inžinerijos bei fabrikinės gamybos palikimas, technologija, gaminiai, transporto sistema ir industrializuotas kraštovaizdis. Šiame leidinyje apžvelgtos atskiros, per mano darbo šioje srityje laikotarpį suregistruotos, technikos paveldo objektų rūšys, nušviesta jų raida ir lokalizacija. Leidinys skirtas ne tik technikos paveldo specialistams ar technikos paveldo istorikams, bet ir žmonėms, besidomintiems praeitimi. Ne tik istorinė apžvalga, bet ir pateiktos per 150 nuotraukų suteiks galimybę skaitytojui giliau susipažinti su išlikusio technikos paveldo įvairove.

47,90 Lt

29,90 Lt


ˇ VISAS CIURLIONIS Vytautas Landsbergis

˛

Tai kelių dešimtmečių tyrinėjimai gilinantis į M. K. Čiurlionio gyvenimą bei jo muzikos, dailės ir literatūros darbus. Aptarta Čiurlionio publicistika, paliestas net jo fotografijos pomėgis. Nepaprasto kūrėjo gyvenimas aprašytas remiantis gausia, kaip niekur kitur, dokumentine bei amžininkų atsiminimų medžiaga, kurią maždaug nuo 1960-ųjų metų nuosekliai rinko ir kaupė knygos autorius. Kūrybos analizę įrėmina to meto visuomeninis estetinis fonas, į meną einama ir vėlesnių laikų moderniųjų krypčių aspektais, ir paties tyrinėtojo siūlomomis įžvalgomis. Čiurlionio tapyboje atskleidžiami ir tie ypatingi aspektai, kuriems reikėjo muzikos meno išmanymo; Čiurlionio muzikos analizei V. Landsbergis nevengia pasitelkti ir savo atlikėjiškų bei teorinių interpretacijų. Taip visuomenei dabar teikiamas Vytauto Landsbergio viso gyvenimo darbas, skirtas M. K. Čiurlioniui, – iš tikrųjų, daug jo šios temos darbų, nūnai sutelktų ir naujai peržiūrėtų rengiant visumos knygą.

73,90 Lt

34,90 Lt


ˇ CIURLIONIANA ˇ MAZOJI Vytautas Landsbergis Ši knyga – įvairiu laiku spausdinti (o ir nepatekę į sovietmečio spaudą, pvz., „Pirmasis probleminis“ ar modifikuotas „Karalius Čiurlionis“) analitiniai, poleminiai straipsniai, informatyvūs interviu su Lietuvos ir užsienio šalių žurnalistais, perpinti apmąstymais ir plačiomis įžvalgomis į didžiojo menininko kūrybos pasaulį, praturtinantys ir papildantys M. K. Čiurlionio portretą, išryškintą monografijoje „Visas Čiurlionis“. Jaukaus, betarpiško buvimo kartu įspūdį sudaro poezijos posmai, savitos impresijos, minčių punktyrais projektuodamos skaitytojo dėmesį į vieną ar kitą interpretuojamą vaizdą, kūrybos bruožą, biografijos detalę. Knyga iliustruota M. K. Čiurlionio piešiniais ir eskizais.

19,90 Lt

9,90 Lt


MEDINIAI DRUSKININKAI Andrius Surgailis Druskininkų medinė architektūra skaičiuoja ilgesnį nei šimto metų amžių, joje atsispindi kurorto istorijos vingiai. Pastaruoju metu miestas sparčiai keičiasi ir vis mažiau senosios autentiškos architektūros išlieka. Šioje knygoje pateikiamos nuotraukos, darytos 2009–2010 m. Jos rodo, kiek medinės architektūros kurorte išliko, kokia jos būklė šiandien. Nemažai medinių vilų nugriauta ar neatpažįstamai perstatyta dar sovietmečiu, o išlikę pastatai neteko daug autentiškų dalių, detalių, ornamentikos, buvo sugadinti renovuojant, keičiant tūrius, planavimą, medžiagas, dedant langus plastiko rėmais. Vis dėlto dar išliko raiškių medinės architektūros pavyzdžių, kurie buvo prižiūrimi ar neseniai atnaujinti. Medinės architektūros oazės tebesaugo XX a. pradžios kurorto prisiminimus, miesto pušyne žavesį, gyvensenos stilių derinant gydymą su pramogomis, asmeninį privatumą su draugijų bendravimu, gamtos tylą ir ramybę su civilizuotais patogumais ir elegantišku modernumu. Tai vertinga istorinio Druskininkų paveldo dalis, liudijanti pamirštą klestėjimo metą, daugiataučio, kosmopolitinio kurorto gyvenimą. Laima Laučkaitė

39,90 Lt

29,90 Lt


EUROPOS TAUTU˛ NACIONALINIAI HIMNAI ˇ Mindaugas Cerniauskas Nacionaliniai himnai – tai svarbus informacijos šaltinis, apibrėžiantis šalies (valstybės) tautinį identitetą, kovas už laisvę, nepriklausomybę, apibūdinantis nacionalinį orumą, patriotinius jausmus, siekį gyventi taikiai ir kurti ateitį. Leidinyje supažindinama su Europos tautų nacionalinių himnų tekstais, natomis, analizuojama jų kilmės ir raidos istorija.

17,90 Lt

9,90 Lt


. KARALIENE BARBORA IR JOS ATVAIZDAI Marija Matušakaite. Barbora Radvilaitė – viena pačių populiariausių mūsų istorinių asmenybių. Užsisklendusi savame intymių išgyvenimų pasaulyje, neturinti jokių politinių aspiracijų ir tik žadinanti jas savo artimųjų bei amžininkų tarpe, ji sukėlė tikrą sąmyšį to meto valstybės gyvenime, vien savo buvimu palikdama jame ženklų pėdsaką. Nenuostabu, kad Radvilaitė nuo seno domino praeities tyrinėtojus, labai nevienodai vertinusius jos vaidmenį istorijoje. Beatodairiškai smerkiama vienų ir liaupsinama kitų, ji teikė medžiagos gausioms istorinėms studijoms bei aštrioms poleminėms diskusijoms. Sensacingo filmo scenarijų primenanti istorija apie gražios našlės ir jaunojo valdovo meilę, slaptas vedybas, atkaklią karaliaus kovą už tos santuokos legalizaciją ir žmonos teisę į sostą bei ankstyvą, tariamai nunuodytos karalienės mirtį jau nuo romantizmo epochos teikė peno įvairaus profilio kūrėjams. Ne veltui tragiškas Žygimanto Augusto žmonos likimas inspiravo daugybę tapybos, grafikos, skulptūros, poezijos bei prozos kūrinių, tapo išeities tašku operoms, dramoms, susilaukė ir ekranizacijų.

27,90 Lt

9,90 Lt


ERELIO SPARNU˛ DVELKSMAS Alfonsas Eidintas „Erelio sparnų dvelksmas“ – istorinio romano „Ieškok Maskvos sfinkso“ tęsinys, apimantis laikotarpį nuo 1940 m. birželio vidurio iki 1942 m. kovo pabaigos. „Maskvos sfinkse“ atskleidęs Lietuvos nepriklausomybės praradimo 1940 m. peripetijas, antrajame savo istoriniame romane Alfonsas Eidintas siekia parodyti Lietuvos patriotų (nacionalistų) iliuzijų, siejamų su Vokietija ir prasidėsiančiu SSRS ir Vokietijos karu, žlugimą.

16,90 Lt

9,90 Lt


. ˇ ˇ ˇ ˇ AUKSTAI SALTOS ZVAIGZDES Alfonsas Eidintas „Aukštai šaltos žvaigždės“ – istorinių romanų „Ieškok Maskvos sfinkso“ ir „Erelio sparnų dvelksmas“ tęsinys, užbaigiantis autoriaus sumanytą trilogiją. Kartu su autoriumi Alfonsu Eidintu einame Lietuvos istorijos keliu kartais skaudžiai klupdami, ne visada pasiekdami žmogaus prigimties gelmę, bet tikrai išgyvendami istorinio bendrumo jausmą.

35,90 Lt

9,90 Lt


. ANTROJI VYRIAUSYBE: PREMJERO – PASLAPTIS. Gediminas Ilgunas Nepriklausomos Lietuvos vyriausybių istorijoje ypatingą vietą užima Antroji vyriausybė, veikusi kiek ilgiau nei parą – 1991 m. sausio 11–13 d. Tai buvo lemtingomis mūsų nepriklausomybės dienomis. Atsistatydinus Pirmajai vyriausybei politinė krašto padėtis buvo sudėtinga. Sausio 10 d. paskelbtas TSRS prezidento M. Gorbačiovo ultimatumas Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai ir Vyriausybei, kad būtų laikomasi TSRS konstitucijos. Vilniuje prasidėjo Maskvai ištikimos TSKP ir jedinstveninkų organizuojami streikai geležinkelio stotyje, oro uoste, karinėse gamyklose. Sausio 10 d. Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas V. Landsbergis parlamentui pateikė netikėtą Aukščiausiosios Tarybos deputato Alberto Šimėno kandidatūrą. Iki tol A. Šimėnas nebuvo ypač išsiskyręs nei politine, nei visuomenine veikla. Sausio 11 d. Aukščiausioji Taryba sudarė Lietuvos Respublikos antrąją vyriausybę, buvo paskirti ar ėjo pareigas visi Pirmosios vyriausybės ministrai, išskyrus vicepremjerus A. Brazauską ir R. Ozolą.

27,90 Lt

9,90 Lt


–ˇ FRAGMENTAI IR LUZIAI Ina Navazelskis Knyga apie unikalų Lietuvos ir pasaulio istorijos momentą – Nepriklausomybės atkūrimą. Autorė praleido mūsų šalyje labiausiai įtemptus to laikotarpio mėnesius – nuo Kovo 11 akto paskelbimo ligi 1991 metų rugpjūčio, kada Lietuvos valstybę pripažino pasaulinė bendruomenė. Skaitydami jos reportažus, atsiduriame vietose, kur buvo sprendžiamas krašto likimas – sovietų apsuptame parlamento pastate, Vytauto Landsbergio kabinete, Lietuvos atstovybėje Maskvoje, – taip pat ligoninėje, kurioje guli sausio tryliktosios aukos, Lomžoje su lietuvių piligrimais, atvykusiais popiežiaus palaiminimo… Pagaliau aplankome ir tokius savotiškus mūsų šalies „strateginius punktus“ kaip Turniškės, „Stiklių“ restoranas, vadinamoji Brežnevo vila Palangoje.

29,90 Lt

22,40 Lt


SU MEILE, LIETUVA . ˇ ˇ . Zukauskiene Lina Beatrice Naujai išleistas foto albumas apie Lietuvą su tekstu. Leidinio sudarytoja Lina Beatričė Žukauskienė, mažesnio formato. Lietuvių k., anglų k., vokiečių k., rusų k. prancūzų k.

89,90 Lt

67,40 Lt


Akcija galioja 2013 m. kovo 9–20 d. Knygu˛ kiekis ribotas. Užsakyti galite internetu: www.sofoklis.eu El. paštu: sofoklis@sofoklis.eu Apsilankyti laisvalaikio prekiu˛ ir knygu˛ ,

parduotuveje „Sofoklis“: Gedimino pr. 43, 01109 Vilnius

Sofoklis kviečia švęsti Nepriklausomybės atkūrimo dieną  

Laisvalaikio prekių ir knygų parduotuvė „Sofoklis“ kviečia švęsti Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šia proga su Lietuva susijusių knygų siūl...

Sofoklis kviečia švęsti Nepriklausomybės atkūrimo dieną  

Laisvalaikio prekių ir knygų parduotuvė „Sofoklis“ kviečia švęsti Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šia proga su Lietuva susijusių knygų siūl...

Advertisement