Page 1


Iš anglų kalbos vertė irmina domeikienė


siūlų tekstūra ir storis

1

Iš čia pateiktų ratukų kraštelių matyti, kaip skiriasi mezginiai iš skirtingos tekstūros bei storio siūlų. Aš naudojau įvairių rūšių siūlus, kiekvienai rūšiai pasirinkdama tinkamus virbalus. Ratukai numegzti pagal originalias instrukcijas 10 cm ilgio virvelei megzti (žr. 84 p.). Atstumai tarp ratukų skiriasi. Norėdama parodyti, kaip siūlų storis lemia atstumą tarp ratukų,

2

visiems pavyzdžiams numezgiau 10 cm ilgio virveles. Jei pageidausite, kad ratukai būtų arčiau ar toliau vienas nuo kito, virveles megzkite ilgesnes ar trumpesnes, arba galite keisti atstumus tarp pačių ratukų.

3

4

4


5

6

1 Alpaka 2 Angora 3 Medvilnė 4 Juostelė 5 Kilpoti siūlai (buklė) 6 Maišyta vilna 7 Šeniliniai siūlai

7

5


8

8 Avies vilna 9 Linas 10 Moheris

10

6

9


kaip naudotis šia knyga Krypties simboliai Megzti kraštus galima keliais būdais: iš apačios į viršų, iš viršaus į apačią arba megzti atskirai, o tada pasukti horizontaliai ir surinkti akis mezginio šone arba prisiūti prie pagrindinės dalies. Daugelyje instrukcijų pateikėme simbolius, nurodančius mezgimo kryptį. Dauguma šioje knygoje aprašytų kraštų yra abipusiai.

Mezgama iš apačios į viršų. Pradinė uždėtų akių eilė yra apatinis kraštas.  Mezgama iš viršaus į apačią. Nuleistų akių eilė yra apatinis kraštas.  Mezgama atskirai. Akis galima surinkti arba prisiūti.  Mezginys abipusis. Abi pusės yra vienodos arba tokios pat patrauklios.  Mezgama atskirai. Akys surenkamos ant vieno virbalo, kartais pridedant tarpinių akių, paskui kraštas mezgamas į viršų.  Centrinė dalis numezgama atskirai, tuomet mezginio apačioje bei viršuje surenkamos akys ir mezgama tiek viena, tiek kita kryptimi.

Standartiniai siūlų svoriai Modelių skyriuje, po Jums reikės dalyje nurodytų rekomenduojamų siūlų, pasinaudojome standartine siūlų svorio sistema, kuri praverčia, kai tenka megzti kitokiais siūlais. Jei renkatės kitos rūšies siūlus, iš pradžių numegzkite pavyzdėlį ir patikrinkite, ar jis atitinka pateiktus išmatavimus, ar atrodo taip pat, kaip ir mezginys iš modeliui rekomenduotų siūlų. Šie standartiniai siūlų svoriai gali būti naudojami bet kuriam modeliui.

Virvelių mezgimas Virvelėms mezgti rinkitės du paprastus virbalus be antgalių ar trumpus žiedinius virbalus, jei nenurodyta kitaip. Virvelės numezgamos atskirai, o paskui arba prisiuvamos, arba primezgamos prie gaminio, formuojant kraštą. Jei virvelę ketinate prisiūti, naudokite buką siuvinėjimo adatą ir tuos pačius siūlus, iš kurių mezgėte. Prismeikite virvelę reikiamoje gaminio vietoje. Siūkite mažais dygsneliais iš blogosios pusės, virvelę užkabindami kiekvienu dygsneliu. Šioje knygoje vartojami terminai ir santrumpos pateikiami 190 p.

Standartinė siūlų svorių sistema Siūlų kategorijos, pavyzdėlių išmatavimai, rekomenduojamų virbalų bei vąšelių dydžiai Siūlų svorio simbolis ir kategorijos pavadinimas Siūlų tipas

Akių skaičius 10 x 10 cm pavyzdėlyje

1

2

3

4

5

6

Labai ploni

Ploni

Lengvi

Vidutiniai

Stori

Labai stori

Viengubi, Dvigubi, Lengva Šukuotinė vilna sukti sukti šukuotinė vilna (DK)

Stori, sukti

Stori pusverpaliai

16–20 akių

12–15 akių

6–11 akių

4.5–5.5 mm

5.5–8 mm

8 mm ir storesni

nuo 7 iki 9

nuo 9 iki 11

11 ir didesni

27–32 akys

23–32 akys

21–24 akys

2.25– 3.25– 3.75–4.5 Rekomenduojami mm virbalai (metrinėje 3.25 mm 3.75 mm sistemoje) Rekomenduojami virbalai (JAV sistemoje)

nuo 1 iki 3

nuo 3 iki 5

nuo 5 iki 7

Lentelėje pateikiama dažniausiai nurodoma informacija: mezginio tankumas ir atitinkamoms siūlų kategorijoms rekomenduojami virbalų storiai.

7


ne pa k a r t o j a m i


s t ulp elia i


nepakartojami Kilpoti stulpeliai I  (Raštas kartojasi kas 4 akys plius 3) Kilpos gali būti prakirptos – tuomet jos virs kutais. Megzkite kilpas (K): siūlas už mezginio; dešinįjį virbalą įverkite į akį iš viršaus, siūlą pagal laikrodžio rodyklę du kartus apvyniokite apie dešinįjį virbalą bei du pirmuosius kairės rankos pirštus, dar kartą permeskite per dešinįjį virbalą, visas tris kilpeles pertraukite per akį ir perkelkite ant kairiojo virbalo, tuomet visas jas drauge su pagrindine akimi išmegzkite gerąja akimi iš apačios. 1 ir 3 eilė (geroji pusė): *1 ger., 1 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 1 ger. 2 eilė: *1 išv., 1 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv. 4 eilė: *1 išv., 1 ger., 1 išv., 1 K; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv., 1 ger., 1 išv. Dar kartą išmegzkite 1–4 eiles, tada kartokite 1 ir 2 eilę, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Tęskite, kiek norite.

Kilpoti stulpeliai II  (Nelyginis akių skaičius) Megzkite kilpas (K) – taip, kaip Kilpotiems stulpeliams I. 1 eilė (geroji pusė): *1 ger., 1 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 1 ger. 2 eilė: *1 išv., 1 K; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv. 3 eilė: kartokite 1 eilę. 4 eilė: *1 išv., 1 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv. Kartokite 3 ir 4 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Tęskite, kiek norite.

10


stulpeliai Kutuoti stulpeliai  (Raštas kartojasi kas 4 akys plius 3) Megzkite spurgus (S): siūlas už mezginio; dešinįjį virbalą įverkite į akį iš viršaus, siūlą pagal laikrodžio rodyklę 5 kartus apvyniokite aplink dešinįjį virbalą bei tris pirmuosius kairės rankos pirštus, dar kartą permeskite per dešinįjį virbalą, visas 6 kilpeles pertraukite per akį ir perkelkite ant kairiojo virbalo, tuomet visas jas drauge su pagrindine akimi išmegzkite gerąja akimi iš apačios. 1 eilė (geroji pusė): *1 ger., 1 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 1 ger. 2 eilė: 1 išv., *1 S, 1 išv., 1 ger., 1 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 1 S, 1 išv. 3 eilė: kartokite 1 eilę. 4 eilė: *1 išv., 1 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv. Kartokite 3 ir 4 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Tęskite, kiek norite. Prakirpkite kilpas ir vienodai apkarpykite kutus.

Apsukti spurgai, stulpeliai 2 x 3  (Raštas kartojasi kas 5 akys plius 2) Megzkite spurgus (S) – taip, kaip Kutuotiems stulpeliams. Apsukite 3 akis (Aps3): siūlas prieš mezginį; 3 akis nukelkite ant dešiniojo virbalo iš apačios, permeskite siūlą už mezginio, perkelkite tas pačias 3 akis atgal ant kairiojo virbalo, permeskite siūlą prieš mezginį, nukelkite akis ant dešiniojo virbalo, permeskite siūlą už mezginio. 1 eilė (išvirkščioji pusė): *2 išv., 3 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 2 išv. 2 eilė: *2 ger., 3 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 2 ger. 3 eilė: *2 išv., 1 ger., 1 S, 1 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 2 išv. 4 eilė: *2 ger., 1 Aps3; kartokite nuo *, užbaikite 2 ger. Kartokite 1 ir 2 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Tęskite, kiek norite. Prakirpkite kilpas ir vienodai apkarpykite kutus. 11


nepakartojami Apsukti spurgai, stulpeliai 3 x 3  (Raštas kartojasi kas 6 akys plius 3)

Megzkite spurgus (S) – taip, kaip Kutuotiems stulpeliams. 1 eilė (geroji pusė): *3 ger., 3 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 3 ger. 2 eilė: 1 išv., 1 S, 1 išv., 3 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv., S, 1 išv. 3 eilė: kartokite 1 eilę. 4 eilė: *3 išv., 3 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 3 išv. Kartokite 3 ir 4 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Tęskite, kiek norite. Prakirpkite kilpas ir vienodai apkarpykite kutus.

Spurgai viršutinėje dalyje, stulpeliai 1 x 1  (Raštas kartojasi kas 4 akys plius 1)

Megzkite spurgus (S) – taip, kaip Kutuotiems stulpeliams. 1 eilė (geroji pusė): *1 išv., 1 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv. 2 eilė: *1 ger., 1 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 1 ger. Kartokite 1 ir 2 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio, užbaikite pirmąja eile. Kita eilė (išvirkščioji pusė): 1 ger., 1 išv., *1 S, 1 išv., 1 ger., 1 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 1 S, 1 išv., 1 ger. Tęskite, kiek norite.

12


stulpeliai Bumburiukų stulpeliai 1 x 1 ir kutai  (Raštas kartojasi kas 4 akys plius 3)

Paprasti kutai Siūlus sukarpykite atkarpėlėmis, dvigubai ilgesnėmis už būsimą kutą, ir dar šiek tiek pridėkite surišimui. Vąšelį iš blogosios pusės įverkite į mezginio kraštą, užkabinkite pusiau perlenktus siūlus ir ištraukite juos. Per šią kilpą pertraukite siūlų galus ir priveržkite. Tvarkingai apkirpkite kutą.

Megzkite bumburą (MB): iš vienos akies išmegzkite 5 akis – 1 išv., 1 ger., 1 išv., 1 ger., 1 išv. Antrąją, trečiąją, ketvirtąją ir penktąją akis vieną po kitos perkelkite per pirmąją. 1 eilė (geroji pusė): *1 išv., 1 ger., 1 išv., 1 B; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv., 1 ger., 1 išv. 2 eilė: *1 ger., 1 išv.; kartokite nuo *, užbaikite 1 ger. 3 eilė: *1 išv., 1 ger.; kartokite nuo *, užbaikite 1 išv. 4 eilė: kartokite 2 eilę. Kartokite 3 ir 4 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Tęskite, kiek norite. Apatinį mezginio kraštą papuoškite kutais. Kiekvieną kutą vąšeliu įkabinkite po išmegztu bumburu.

Dvigubas perlinis raštas su bumburais ir kutais  (Raštas kartojasi kas 4 akys plius 1)

Megzkite bumburą (MB): iš vienos akies išmegzkite 5 akis – 1 ger. iš viršaus, 1 ger. iš apačios, 1 ger. iš viršaus, 1 ger. iš apačios, 1 ger. iš viršaus; *apsukite mezginį, visas 5 akis išmegzkite gerosiomis, apsukite mezginį, visas 5 akis išmegzkite išvirkščiosiomis* (tarp * kartokite du kartus). Antrąją, trečiąją, ketvirtąją ir penktąją akis vieną po kitos perkelkite per pirmąją. 1 eilė (geroji pusė): visos išvirkščiosios. 2 eilė: visos gerosios. 3, 6, 10 ir 11 eilė: 1 ger., *1 išv., 1 ger.; kartokite nuo * iki galo. 4, 5, 8 ir 9 eilė: 1 išv., *1 ger., 1 išv.; kartokite nuo * iki galo. 7 eilė: 1 ger., *1 išv., 1 B, 1 išv., 1 ger.; kartokite nuo * iki galo. 12 eilė: visos išvirkščiosios. 13 ir 14 eilė: visos gerosios. Mezginį iš gerosios pusės papuoškite kutais. Per akį po bumburu vąšeliu ištraukite pusiau perlenktą trijų siūlų pluoštelį. Kuto galus palikite gerojoje pusėje; juos pertraukite per gautą kilpą. Jei norite, kutus galite supinti. 13


nepakartojami Stulpeliai 1 x 1 ir išardyti kutai  (11 akių) 1 eilė (geroji pusė): [1 ger., 1 išv.] 3 kartus, 5 ger. 2 eilė: 5 išv., [1 ger., 1 išv.] 3 kartus. Kartokite 1 ir 2 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Kita eilė (geroji pusė): nuleiskite 7 akis, nukirpkite siūlą ir užtraukite ant dešiniojo virbalo esančią akį. Tuomet paleiskite nuo virbalo likusias akis ir išardykite jas iki pirmosios eilės. Prakirpkite kilpų galus ir tvarkingai apkarpykite kutus.

Perlinio rašto stulpeliai ir išardyti kutai  (17 akių) 1 eilė (geroji pusė): [3 ger., 3 išv.] 2 kartus, 5 ger. 2 eilė: 5 išv., [1 ger., 1 išv.] 6 kartus. Kartokite 1 ir 2 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Kita eilė (geroji pusė): nuleiskite 12 akių, nukirpkite siūlą ir užtraukite ant dešiniojo virbalo esančią akį. Paleiskite nuo virbalo likusias akis ir išardykite jas iki pirmosios eilės. Prakirpkite kilpų galus ir tvarkingai apkarpykite kutus.

14


stulpeliai Banguoti stulpeliai ir išardyti kutai  (17 akių) 1 eilė (geroji pusė): 5 ger., [2 išv., 2 ger.] 3 kartus. 2 eilė: [2 išv., 2 ger.] 3 kartus, 5 išv. 3 eilė: 6 ger., [2 išv., 2 ger.] 2 kartus, 2 išv., 1 ger. 4 eilė: 1 išv., [2 ger., 2 išv.] 3 kartus, 4 išv. 5 eilė: 7 ger., [2 išv., 2 ger.] 2 kartus, 2 išv. 6 eilė: [2 ger., 2 išv.] 3 kartus, 5 išv. 7 eilė: 5 ger., 1 išv., [2 ger., 2 išv.] 2 kartus, 2 ger., 1 išv. 8 eilė: 1 ger., [2 išv., 2 ger.] 2 kartus, 2 išv., 1 ger., 5 išv. 9 ir 10 eilė: kartokite 1 ir 2 eiles. 11 ir 12 eilė: kartokite 7 ir 8 eiles. 13 ir 14 eilė: kartokite 5 ir 6 eiles. 15 ir 16 eilė: kartokite 3 ir 4 eiles. Kartokite 1–16 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio, užbaikite pirmąja eile. Kita eilė (išvirkščioji pusė): nuleiskite 12 rašto akių, nukirpkite siūlą ir užtraukite ant dešiniojo virbalo esančią akį. Paleiskite nuo virbalo likusias akis ir išardykite jas iki pirmosios eilės. Prakirpkite kilpų galus ir tvarkingai apkarpykite kutus.

Pynučių stulpeliai ir išardyti kutai  (19 akių) 1/1 PD (pynutė į dešinę): 2 akis sumegzkite gerąja iš viršaus, palikite akis ant virbalo ir pirmąją akį išmegzkite gerąja dar kartą; abi akis nuleiskite nuo virbalo. 1 eilė (geroji pusė): [2 išv., 2 ger.] 3 kartus, 1 išv., 6 ger. 2 ir 4 eilė: 6 išv., 1 ger., [2 išv., 2 ger.] 3 kartus. 3 eilė: [2 išv., 1/1 PD] 3 kartus, 1 išv., 6 ger. Kartokite 1–4 eiles, kol mezginys bus pageidaujamo ilgio. Kita eilė (geroji pusė): nuleiskite 12 akių, nukirpkite siūlą ir užtraukite ant dešiniojo virbalo esančią akį. Paleiskite nuo virbalo likusias akis ir išardykite jas iki pirmosios eilės. Prakirpkite kilpų galus ir tvarkingai apkarpykite kutus. 15


Dekoratyviniai krašteliai  

Knygos „Dekoratyviniai krašteliai“ ištrauką

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you