Page 1


1

va saris

Kartais tenka patikėti tuo, kas paprastai suvokiama kaip visiškai iracionalu. Tai nereiškia, jog iš tikrųjų beprasmiška – tiesiog neracionalu.

P

risipažįstu, kad jaučiu neįveikiamą polinkį valdyti gyvenimą protu ir racionalumu, viską pasverti. Meldžiu, išmokyk mane gyventi iš tiesų.


Reikėtų pripažinti egzistuojant aukštesnįjį

2

sąmoningumą... kažką tokio, kas įgyja prasmę tik pamačius didesnį tikrovės paveikslą. Galbūt tam galime priskirti ir tikėjimą.

D

ažnai įninku kapstytis smulkmenose, pasiklystu tarp detalių, todėl nesugebu matyti viso vaizdo. Užmirštu. Man reikia naujo požiūrio. Turiu tai atminti.


27

va saris

– Arba, jeigu nori šiek tiek plačiau, galime padiskutuoti, kokia yra laisvės esmė. Ar laisvė yra tada, kai gali daryti ką nori?

P

rašau, leisk man būti mylimam be jokių sąlygų. Išlaisvink mane!


28 – Nesuprantu.. Ji atsisuko ir nusišypsojo. – Žinau. Sakiau ne tam, kad suprastum tuoj pat, o kad suvoktum vėliau. Kol kas tu nesupranti, kad laisvė – tai augimo procesas.

A

r yra gyvenime nors vienas vertingas dalykas, kurio nereikėtų ugdyti? Pamiršau, tikras santykis niekada neturi numatyto tikslo.


9 – Dauguma paukščių yra sukurti skraidyti. Jeigu jiems neleistum pakilti, tai būtų jų teisės skraidyti suvaržymas, o ne atvirkščiai. O tu esi sukurtas, kad būtum mylimas. Todėl, jei gyveni, tarytum tavęs niekas nemylėtų, tai taip pat yra suvaržymas, o ne atvirkščiai.

I

roniška, kad tuo tikėjau vaikystėje, bet vėliau ėmiau manyti, jog esu vertinamas už gerą elgesį ir darbus. Pamirštu, kad tebesu vaikas. Prašau, primink man tai.


k ova s

10

– Gyventi nemylimam – tas pats, kas pakirpti paukščiui sparnus ir atimti iš jo galimybę skraidyti. Aš nenoriu, kad tau taip atsitiktų. Štai kur šuo pakastas. Šią akimirką jis nesijautė labai mylimas.

I

š tiesų. Kaip lengvai aš pasiduodu emocijoms. Tikiu, kad tai, ką jaučiu sau, ir tu man jauti. Tikriausiai būtų nesmagu suvokti, kaip puoselėjau savo jausmus ir nenorėjau pripažinti tavo meilės man? Supranti, kaip jausčiausi?

Trobelė. Mintys kiekvienai dienai  

Knygos Trobelė. Mintys kiekvienai dienai