Page 1

Užsibrėžkite tikslus ir juos įgyvendinkite

33


antras skyrius

Kaip įgyti daugiau pasitikėjimo ir savivertės

Jeigu laikote save nevykėliu ir įsivaizduojate, kad esate nevykėlis, jums nesiseks. Galvokite apie sėkmę. Įsikalkite į galvą, kad gimėte klestėti ir skinti pergales. Įsivaizduokite, kaip jums sekasi, koks jūs laimingas ir laisvas; toks ir tapsite. Viską, kuo jūs sąmoningai patikėsite ir ką pajausite, pasąmonė perims ir įgyvendins. Tai proto dėsnis, jis yra pastovus, nekintamas, amžinas ir nekeičiamas. Tikėkite ir įveiksite visas kliūtis.

Y

ra begalė priežasčių, galinčių nulemti, kodėl vienam sekasi profesinė veikla ar verslas, o kitam ne. Per daugelį metų bendraudamas su žmonėmis – turtingais ir vargšais, žymiais ir paprastais, lyderiais ir sekėjais – pastebėjau, kad pats svarbiausias kriterijus, lemiantis žmogui sėkmę arba nesėkmę, yra tai, ką jis pats apie save mano. Daug labiau tikėtina, kad per gyvenimą sėkmingai žygiuos tie, kurie iš esmės save myli, kurie jaučiasi šio to verti, o ne tie, kuriems trūksta šio tikėjimo. Ką gi tokio tie sėkmės numylėtiniai turi, ko stokoja kiti? Tai savigarba arba pasitikėjimas savimi. Jie tiki savimi ir savo galiomis.


Kaip įgyti daugiau pasitikėjimo ir savivertės

35

Savigarba skatina pasitikėjimą savimi Savigarba – tai gera nuomonė apie save. Gerai save vertinantys žmonės mano, kad jiems turėtų pavykti dauguma dalykų, kurių jie imasi. Jie gerbia save ir žino, kad juos gerbia kiti. Tai nereiškia, kad jie yra visada perdėm optimistiškai nusiteikę, linksmi ir nuolatos šypsosi. Kiekvienam pasitaiko blogų dienų ir tokių laikotarpių, kai, atrodo, viskas eina šuniui ant uodegos. Tačiau save gerbiantys žmonės moka su tuo susitaikyti ir nesileidžia sugniuždomi. Pasitikėjimas savimi ir savigarba yra dvi neatskiriamos savybės. Tik tada, kai tikėsite savimi, būsite užtikrintas ir savo sprendimais. Turite iš tikrųjų patikėti, kad esate šio to vertas. Jeigu nepasitikėsite savimi, kaip patikėsite, kad jūsų sprendimai yra verti dėmesio? Kodėl žmonėms trūksta pasitikėjimo savimi? Viena iš pagrindinių priežasčių – vaikystėje patirta nesėkmė ir baimė, kad ta nesėkmė gali pasikartoti. Antra priežastis – kiti žmonės, dažnai mokytojai ar netgi tėvai, amžinai nepatenkinti vaiko mokslais ar kita veikla ir įskiepijantys jam menkavertiškumo jausmą. Dar kiti visai sėkmingai tvarkosi, tačiau reikalus aptemdo kokia nors nevykusi smulkmena, kuri užvaldo visas mintis, ir dėl jos žmogus nuvertina save, kad ir ką darytų. Pakeisti požiūrį į save padės pasąmonė. O pasąmonę galima pasiekti tiktai per sąmonę, kito kelio nėra. Pasąmonę visada kontroliuoja vyraujanti mintis. Todėl pasąmonė iš dviejų prieštaraujančių teiginių priims tą, kuris yra stipresnis. Jeigu sakote: „Taip noriu pasitikėti savimi, bet niekaip neišeina; aš taip stengiuosi; reikia prisiversti


36

antr a s sk yr ius

dar karščiau melstis; privalau sutelkti visas valios jėgas“, žinokite, jūsų klaida ta, jog stengiatės per jėgą. Kai kurie žmonės bando pakreipti savo gyvenimą nauja kryptimi „valios pastangomis“. Tačiau, dėdami valingas pastangas, jie persistengia. Jeigu norite pasiekti rezultatų, turite pašalinti iš pasąmonės blogas mintis, o stengdamiesi per jėgą, tik dar labiau jas sustiprinate. Niekad nebandykite valios pastangomis priversti pasąmonės priimti jūsų idėją. Tokie bandymai pasmerkti žlugti, susilauksite priešingų rezultatų, negu meldžiate. Kai sutelkiate valią, tik dar labiau sustiprinate pasąmonėje tą veiksmą, kurio stengiatės atsikratyti. Pavyzdžiui, rūkalius, valingai siekdamas mesti rūkyti, vis kartoja sau: „Aš nerūkysiu.“ Taip pasąmonė susitelkia į rūkymo veiksmą. O jeigu jis nukreiptų dėmesį į tuos džiaugsmus, kuriuos jam suteikia nepriklausomybė nuo cigarečių, – švarūs plaučiai, gaivus, neprirūkytas oras ir kiti privalumai, – pasąmonė reaguotų atitinkamai. Reikia užversti sąmonę teigiamomis mintimis, kad jos išstumtų blogas ir nusėstų pasąmonėje. Šiukštu nelaikykite savęs nevykėliu Koks jūs esate, lemia tai, kaip pats save vertinate, kaip įsivaizduojate, kokia jūsų nuomonė apie save. Ne kitų žmonių, o jūsų įsitikinimai apie save. Kaip derėtų reaguoti, jeigu koks pašalietis leptelėtų: „Tu tikras nevykėlis, esi niekam tikęs“? Priminkite sau: „Aplinkiniai apie mane gali šnekėti, ką nori, tai neturi jokios reikšmės. Aš gimiau tam, kad skinčiau pergales, kad mane lydėtų sėkmė. Man pavyks. Aš pasieksiu tikslą, nes esu šaunus ir neprilygstamas.“


Kaip įgyti daugiau pasitikėjimo ir savivertės

37

Kiekvieną kartą, kai kas nors bandys jus įtikinti, kad nepasiseks, bus puiki proga įgyti dar daugiau pasitikėjimo pasąmonės galiomis, nes ji niekada nenuvilia. Kitaip sakant, dėl savo nesėkmių nekaltinkite kitų. Nesiskųskite dėl aplinkybių. Fortūnos numylėtiniai patys deda pastangas, kad išvengtų nepalankių aplinkybių. Žinoma, bus ir nesėkmių, tačiau tai nereiškia, kad jūs esate nevykėlis. Jūs turite kūrybinės galios, kuri padės apsisaugoti nuo nesėkmių ir pritraukti sėkmę. Joks kitas žmogus negali jūsų kontroliuoti. Jis gali pradėti manipuliuoti jumis tik tada, kai pats leisitės. Žmogaus savigarba auga su kiekviena pergale. Pasitikėjimas savimi stiprėja net ir tada, kai ištinka atsitiktinės nesėkmės, svarbiausia jų nesureikšminti ir žinoti, kad nepraradote galios, toliau pasitikėti savo gebėjimais ir įrodyti tai veiksmais. Ką galvojate apie save, toks ir esate. Mintyse pats nutapote savo paveikslą. Savigarba ir pasitikėjimas savimi tėra projekcija to, kaip save įsivaizduojate. Jeigu būsite geros nuomonės apie save, tapsite daug laimingesniu žmogumi, kuriam daug dažniau šypsosis sėkmė. Toks žmogus sugeba įveikti sunkumus, – kad ir kokie varginantys jie būtų, – ir pasiekti užsibrėžtus tikslus. Pagrindinė jūsų užduotis – tikėti savimi, tuo, ką darote, ir savo puikiu likimu. Pasitikėjimas savo jėgomis ar tiesiog savimi geriausiai atsiskleidžia tada, kai žmogus patiki, kad sielą jam įkvėpė Dievas ir kad su Dievo pagalba viskas yra įmanoma. Apsispręskite dabar, šią akimirką. Tikrai galite turėti tai, ką trokštate turėti; jums bus duota pagal jūsų tikė-


38

antr a s sk yr ius

jimą. Vadovaukitės laiko patikrinta taisykle: jeigu esate įsitikinęs, kad jūs teisus, eikite pirmyn. Niekam neleiskite išmušti jūsų iš vėžių ar priversti suabejoti šiuo įsitikinimu. Įsikalkite tai sau į galvą visiems laikams. Įtikėję tuo, tikrai sulauksite sėkmės ir gyvenime pasieksite daug daugiau. Kurkite laimingą savo gyvenimo scenarijų Psichologai aiškina, kad kiekvienas žmogus kuria savo gyvenimo scenarijų. Šis scenarijus gali būti ir optimistinis, ir pesimistinis, jis gali nešti mums džiaugsmą arba vienus rūpesčius, jis gali atspindėti teigiamą požiūrį ir pasitikėjimą arba dvelkti absoliučiu negatyvizmu, gal net pasibjaurėjimu savimi. Vyrai ir moterys, kurie pačioje karjeros pradžioje patiria nesėkmių, yra linkę prarasti savigarbą ir pasitikėjimą savimi. Pirmosios nesėkmės paveikia jų psichiką. Nesąmoningai jie gali kurti nesėkmių kupiną scenarijų – ir jie bus nevykėliai tol, kol neatgaus pasitikėjimo savimi. Jeigu parašėte tokį scenarijų, kuriame karaliauja nesėkmės, jos užterš jūsų mintis ir veiksmus. Ne tik nuolat menkinsite save, bet ir būsite menkavertis. Visą gyvenimą būsite pasmerktas nesėkmėms ir nusiminimui, nebent perkursite šitą niekam tikusį scenarijų. Daugelis sėkmės lydimų vyrų ir moterų negimė su implantuotais sėkmės genais. Didžių žmonių biografijos dažnai pasakoja apie tai, kaip jiems reikėjo įveikti skurdą, depresiją ir kokias milžiniškas pastangas dėti, kol pasiekė savo tikslą.


Kaip įgyti daugiau pasitikėjimo ir savivertės

39

Mintyse jie perrašė savo scenarijus ir blogą įvaizdį pakeitė geru. Kad nusišypsotų scenarijuje numatyta sėkmė, prireikė didelio ryžto, atsidavimo ir sunkaus darbo. Ar gali būti gilesnė bedugnė nei ta, iš kurios pakilo Frederikas Daglasas (Frederick Douglas)? Jis gimė vergu medvilnės plantacijoje. Kalbant apie savišvietos ir asmeninio tobulėjimo galimybę, jis buvo patekęs į tokią beviltišką situaciją ir jautėsi toks vienišas, kad sunku net įsivaizduoti. Tarkime, kad tuomet, supratęs, kaip yra apribotas, kokia beviltiška jo padėtis, jis pasakė sau: „Štai aš, vergas. Kad ir kokių ambicijų turėčiau, kad ir kaip man rūpėtų iš čia ištrūkti, nėra jokios vilties, nes aš gimiau vergijoje. Mano tėvai yra vergai, mano seneliai buvo vergai. Neturiu jokios galimybės įgyti išsilavinimą arba pradėti gyvenimą už šios plantacijos ribų.“ Jeigu jis būtų taip samprotavęs, ar būtume kada nors išgirdę apie tokį Frederiką Daglasą? Žinoma, ne. Jis būtų nugyvenęs savo gyvenimą ir miręs kaip vergas, kaip milijonai kitų vergų. Tačiau jam užteko valios siekti pergalės. Užuot skundęsis: „Aš negaliu ir nedarysiu“, jis pasiryžo: „Aš galiu ir ištrūksiu iš šių siaubingų vergijos pančių.“ Frederikas sukūrė savo scenarijų. Jis kreipėsi į paslaptingą jėgą, esančią kiekvieno žmogaus sieloje, atsiliepiančią į visus mūsų prašymus, ir įveikė iš pirmo žvilgsnio nenugalimas kliūtis, kurios stojo jam skersai kelio į laisvę bei mokslą. Jis mokėsi raidžių iš plakatų ant tvorų, iš laikraščio iškarpų ir seno kalendoriaus, kurį rado plantacijoje. Tikrą knygą Frederikas pamatė tik tada, kai jau mokėjo skaityti. Tokioje atšiaurioje aplinkoje, pradėjęs nuo tokių mažų dalykų, šis vergijoje gimęs berniukas sugebėjo išsikovoti


40

antr a s sk yr ius

laisvę ir išsimokslinti. Savo gyvenimą jis skyrė pavergtųjų teisėms ginti, jo vardas visame pasaulyje siejamas su kova dėl pavergtųjų rasės. Jo darbai patraukė Jungtinių Valstijų prezidento dėmesį, šis paskyrė jį Haičio ambasadoriumi. Jūs taip pat galite perkurti scenarijų, kuris klampina jus į patį gyvenimo duobės dugną. Reikės atsidavimo ir nesibaigiančių pastangų, tačiau jeigu norite išsikabaroti iš tos duobės, tikrai galite, tiksliau, privalote pasistengti. Duosiu kelis patarimus: • Mylėkite save. Kol patys savęs negerbsite, nėra ko tikėtis, kad jus pamils ir gerbs kiti. • Pasitikėkite savimi. Nesvyruodami priimkite svarbius savo gyvenimui sprendimus. Jeigu turite tikslų ir tikite, kad juos įgyvendinsite, nebijokite priimti tokių sprendimų, kurie padės pasiekti tai, ko trokštate. • Akcentuokite tai, kas gera. Žinoma, savo kelyje patirsite ir nesėkmių, tačiau neįstrikite jose. Susitelkite į laimėjimus; kasdien jų vis daugės, taip jūsų sėkmių scenarijus įgaus naują jėgą. Pasitikėjimą savimi galima greitai sugriauti. Šį jausmą reikia nuolatos puoselėti ir stiprinti. Maitinkite jį žodžiais, darbais, požiūriu, patirtimi ir tvirtu įsitikinimu, kad jį turite. • Nenuolaidžiaukite, reikalaukite iš savęs daug. Pasveikinkite save ir už mažas pergales, tačiau jomis nesitenkinkite. Tegu maži pasiekimai būna puiki paskata didesniems laimėjimams.


Kaip įgyti daugiau pasitikėjimo ir savivertės

41

• Kartokite sau posakį, kurį išgarsino prancūzų filosofas Emilis Koė (Emile Coue): „Kiekvieną dieną visais atžvilgiais tampu vis geresnis.“ Paskatinkite save įkvepiančia kalba Būna tokių dienų, kai reikia save padrąsinti. Darykite kaip sportininkų komandos treneris. Kai komanda pradeda atsilikti, treneris skelbia minutės pertraukėlę ir motyvuoja komandą – išrėžia įkvepiančią kalbą. Gerai parinkęs žodžius, treneris pakursto sportininkų entuziazmą, pasitikėjimą savo jėgomis ir įkvepia ne tik troškimą laimėti, bet ir norą stengtis iš visų jėgų, kad pergalė jau neišsprūstų iš rankų. Kaip individams, mums taip pat reikia įkvepiančių kalbų. Padrąsinančių žodžių prireikia tada, kai išgaruoja gyvenimiškas entuziazmas, kai jaučiamės prislėgti, kai užklumpa nesėkmės. Kai pasitikėjimas savimi išblanksta, o tikėjimas savimi susvyruoja. Tačiau iš kur gauti trenerį? Mes patys turime būti sau treneriai. Taigi išrėžkite sau įkvepiančią kalbą, kad laikas keisti įsisenėjusį scenarijų. Tvirtinkite sau, kad esate šaunūs, kad esate nugalėtojai, kad jums sekėsi praeityje ir seksis ateityje. Stiprindami save tokiomis kalbomis, jūs sėjate į savo sąmonę savigarbos sėklas. Atkakliai kartojant, šios sėklos prasiskverbs į jūsų pasąmonę ir paskatins kitokį elgesį. Savigarba svarbi žmogui visą gyvenimą. Jaunystėje ji verčia mus judėti į priekį, sulaukus vidutinio amžiaus, ji sustiprina, o senatvėje – teikia jėgų. Periodiškai išbraukykite neigiamus žodžius iš asmeninio scenarijaus ir keiskite juos teigiamais. Vietoj nevilties


42

antr a s sk yr ius

prabilkite apie viltį; visokias nesėkmes užtušuokite žodžiais apie sėkmę; nekalbėkite apie pralaimėjimą, mąstykite apie pergalę; meskite iš galvos mintis apie nerimą, geriau padrąsinkite save; vietoj neapykantos bylokite apie meilę. Visus negatyvius žodžius pakeiskite savigarbą stiprinančiais žodžiais, ir lygiai taip, kaip po nakties išaušta diena, taip jūsų gyvenimą nuskaidrins savigarba ir pasitikėjimas savo jėgomis. Drąsiai stokite prieš kliūtis ir jas įveikite Pasitikėjimas savimi gali susvyruoti ištikus nesėkmei. Planai žlunga, atsiranda netikėtų trukdžių ir viskas, atrodo, griūva. Dabar pats laikas susigrąžinti pasitikėjimą savimi. Dabar pats laikas pasitelkti visus išteklius, kuriais Dievas jus apdovanojo, drąsiai stoti prieš kliūtį ir ją įveikti. Jums pavyks, ir ši sėkmė dar labiau sustiprins jūsų savivertę. Geriausi vadovai paprastai pritaria, kad kuo sudėtingesnė problema, tuo daugiau reikia pasitikėti savimi ir tuo vertingesnė būna įgyta patirtis. A. G. Laflis (A. G. Lafley), kompanijos „Procter and Gamble“ generalinis direktorius, savo karjeros pradžioje vadovavo kompanijos gamykloms Azijoje tuo metu, kai Japoniją sukrėtė stiprus žemės drebėjimas ir Aziją ištiko ekonomikos krizė. Jis sakė, kad sugebėjo vadovauti kompanijai, užgriuvus šiems gniuždantiems sunkumams, nes niekada neprarado pasitikėjimo savimi, be to, nuolat kartojo sau, kad iš kritinių situacijų žmogus gali pasimokyti dešimtkart daugiau nei normaliomis sąlygomis.


Kaip įgyti daugiau pasitikėjimo ir savivertės

43

Panašiai Džefas Imeltas (Jeff Immelt), dabartinis bendrovės „General Electric“ generalinis direktorius, buvo nusiųstas į patį krizės židinį. 1988 m. nustačius, kad milijonai kondensatorių kompresorių yra su defektais, generalinis direktorius Džekas Velšas (Jack Welch) paskyrė jį vadovauti problemos sprendimui, nepaisydamas to, kad Imeltas neturėjo jokios patirties ir nenutuokė nei apie kondensatorius, nei apie tai, kaip išimti produkciją iš apyvartos. Anot Džefo, jis niekaip nebūtų tapęs generaliniu direktoriumi, jeigu būtų stokojęs pasitikėjimo, kad sugebės įveikti tą „neįvykdomą“ užduotį, nors daugelis „GE“ darbuotojų šią situaciją laikė nesuvaldoma. Dar vienas pavyzdys, kad galima įveikti net labai rimtas kliūtis, – kompanijos „Cisco“ generalinio direktoriaus Džono Čeimberso (John Chambers) istorija. Jis puikiai žinomas kaip vienas iš dinamiškiausių, labiausiai uždegančių oratorių visame verslo pasaulyje. Šis žmogus išmoksta tik esminius pristatymų fragmentus, todėl jo pranešimai visada atrodo spontaniški. Jis nevengia nulipti nuo pakylos ir tiesiogiai kreiptis į žmones. Jis niekada nepraranda akių kontakto su auditorija. Jis yra tikras scenos magas, kurio kalbas griežta verslo spauda pripažįsta „nuostabiomis“. Sunku net patikėti, jog šis iškalbingas vyras turėjo įveikti rimtas kliūtis, kad išdrįstų stoti prieš auditoriją. Kas gi jam įkvėpė tiek daug pasitikėjimo savimi? Šiuos gebėjimus jis įgijo todėl, kad turėjo įveikti disleksiją (gebėjimo skaityti sutrikimas). Čeimbersui teko laikytis spartietiškos darbo drausmės, kad apskritai galėtų prabilti auditorijai. Užuot dejavęs dėl savo negalios, jis priėmė ją kaip iššūkį, galimybę save pakeisti. Anot Džono, disleksija privertė jį


44

antr a s sk yr ius

matyti bendrą vaizdą ir nesiknaisioti po smulkmenas. Dėl to jo kalbos tapo dar įdomesnės – smulkmenos paprastai varo auditorijai nuobodulį. Dėl disleksijos Čeimbersui taip pat tenka atmintinai įsidėmėti pagrindines pristatymų dalis ir daug kruopščiau rengtis, todėl pranešimai skamba itin nuoširdžiai, lyg ką tik parengti. Kai medžiaga sakoma iš galvos, gyvai, iš atminties, ji skamba daug įtaigiau nei iš lapo skaitomas tekstas. Tai, kad žmogus atsikratė trūkumo, varžiusio jo gyvenimą nuo pat vaikystės, nėra paprastas laimėjimas. Džonas Čeimbersas neleido šiam trūkumui apkartinti savo likimo. Jis labai stengėsi išsiugdyti pasitikėjimą savimi, ir štai rezultatas – dabar jis yra verslo lyderis, rėžiantis įtikinamas ir visiems suprantamas kalbas apie žmonių svajones, apie savo produktų vertę ir rodantis pavyzdį, kuriuo visi nori sekti. Liaukitės save smerkti Tai, ką mintyse visiškai pripažinsite, praturtins jūsų patirtį, nepaisant sąlygų, aplinkybių ar vyraujančių jėgų. Sutikite, kad tai tiesa: jus perkels į aukštesnes pareigas, jums sekasi, elgiatės teisingai, esate turtingas. Kai patikėsite šiais teiginiais, jie visi bus perduoti į pasąmonę, į kūrybinę terpę, ir jūsų gyvenime pradės vykti tikri stebuklai. Teismo sekretorė pasiskundė kunigui: „Dirbu be pertraukų. Viršininkas ir kiti biuro darbuotojai nemalonūs ir šiurkštūs. Giminaičiai namie visą gyvenimą su manimi blogai elgėsi. Mane turbūt persekioja kažkoks prakeikimas. Esu niekam tikusi. Geriau jau nusiskandinti.“


Kaip įgyti daugiau pasitikėjimo ir savivertės

45

Kunigas paaiškino moteriai, kad mintyse ji pati yra žiauri sau ir kad tokia saviplaka bei savęs gailėjimas prasiskverbia ir atsikartoja išoriniame gyvenime. Jeigu pyksite ant savęs, ir kiti žmonės bus jums atšiaurūs, kad ir kurioje pasaulio vietoje atsidurtumėte. Jeigu pati laikote save žemės kirminu, kiti jus taip pat mindys. Kitaip sakant, aplinkinių žmonių požiūris bei elgesys tik paliudija ir patvirtina jūsų pačios vidinę būseną. Tuojau po šio pokalbio moteris liovėsi save koneveikti. Mintyse ėmė piešti vaizdą, kaip darbdavys sveikina ją už labai produktyvų darbą. Be to, pareiškia, kad pakels jai atlyginimą. Savo darbdaviui bei visiems bendradarbiams ji ėmė nuolatos linkėti vien meilės ir visa ko geriausia. Mintimis atkakliai grįždavo prie šio vaizdo daugybę kartų per dieną ir labai apstulbo, kai viršininkas ne tik padėkojo už puikų darbą, bet po kelių mėnesių dargi pakėlė ją į vadovaujančias pareigas. Per kelias valandas ji perprato paslaptingojo proto stebuklus. Moteris atrado raktą į neišsemiamą lobyną. Nesakykite „Aš negaliu“, sakykite „Man pavyks“ Normanas Kazinsas (Norman Cousins), žurnalo „The Atlantic Monthly“ redaktorius ir knygų „Ligos anatomija“ bei „Žmogaus pasirinkimas“ autorius, yra gyvas pavyzdys, liudijantis, kokius galingus vidinius žmogaus išteklius, kurie paprastai slūgso nenaudojami, išlaisvina pasąmonė. Kazinsą ištiko liga, jam beveik visiškai paralyžiavo kaklą, rankas, plaštakas, pirštus ir kojas. Jis buvo greitai paguldytas į ligoninę, ten jam diagnozavo sunkų sutri-


46

antr a s sk yr ius

kimą – jungiamojo audinio ligą. Daktaras nepaguodė paciento: „Jūsų tikimybė pasveikti yra viena iš penkių šimtų.“ Iš pradžių Kazinsas leido daktarui ir ligoninės personalui atlikti su juo visas įprastas procedūras. Buvo paskirti vaistai; padaryti reikiami tyrimai – viskas patvirtino diagnozę. Tačiau Kazinsas pasipriešino likimui. Jis karštai tikėjo, kad juokas, tikėjimas ir noras gyventi turi gydomąją galią. Kazinsas neatidėliodamas sudarė planą ir pasirengė gyventi vien teigiamomis emocijomis. Jo planas rėmėsi medicinos galimybėmis, žmonių paramos sistemomis, juoku ir šeimos meile. Tada išėjo iš ligoninės, išsinuomojo viešbučio kambarį, nusisamdė asmeninę slaugę ir per dienas žiūrėjo komedijas bei juokingas televizijos programas. Jis pastebėjo, kad dešimt minučių gero, nuoširdaus juoko iš pat širdies gelmių suteikia jam dvi ar net tris valandas miego be skausmo – pirmąkart per paskutinius mėnesius. Savaitė po savaitės Normanas Kazinsas atgavo jėgas; metai po metų tapo judresnis. Kazinsas nė karto nesuabejojo: jo patirtis buvo ir yra įrodymas, kad noras gyventi ir pasitikėjimas savo jėgomis išlaisvina ir suaktyvina milžiniškas prigimtines žmogaus galias. Kazinsas dar 16 metų gyveno aktyvų ir produktyvų gyvenimą. Sutelkite jėgas Pasitikėjimas yra visų laimėjimų esmių esmė. Įsitikinimas, kad galime ką nors nuveikti, turi triuškinamą jėgą. Žmonių, kurie tvirtai pasitiki savimi, nekamuoja nuolatinė ne-


Kaip įgyti daugiau pasitikėjimo ir savivertės

47

žinia, ar jie yra savo vietoje, jie neabejoja savo gebėjimais ir nebūgštauja dėl ateities. Kaip ir daugelis žmonių, galbūt šią akimirką ir nesimėgaujate sėkmės vaisiais, tačiau tikriausiai turite puikių įgūdžių ką nors daryti. Galbūt ir nesate pats geriausias darbuotojas savo skyriuje, tačiau, galimas daiktas, puikiai išmanote kokią nors konkrečią darbo sritį ir tai pelno jums bendradarbių pagarbą. Galbūt jūs ir nesate toks nepralenkiamas sportininkas kaip jūsų bendraklasiai, bet pranokstate juos dailės pamokose. Galbūt jūs neuždirbate tiek, kiek jūsų kaimynas, tačiau mokate pataisyti visus gedimus savo name – taip pat ir kaimynui. Jaudintis dėl savo trūkumų yra labai žmogiška – kai kuriems žmonėms šis jaudulys suteikia papildomą akstiną tobulinti save, tačiau daugeliui tik sustiprina menkavertiškumo kompleksą. Užuot sukę galvą, ar apskritai esate kam nors tikę, geriau pasidžiaukite mintyse tais dalykais, kuriuos tikrai puikiai išmanote. Rezultatas: įgysite daugiau savigarbos ir pasitikėjimo savimi, o tada didesnę sėkmę neš visos jūsų pastangos. Svarbiausi teiginiai

• Jeigu laikote save nevykėliu ir įsivaizduojate, kad esate nevykėlis, jums nesiseks. Galvokite apie sėkmę.

• Patikėkite dabar, šią akimirką, kad galite daryti tai, ką norite daryti, kad galite tapti tuo, kuo nuoširdžiai norite būti, kad galite turėti tai, ką trokštate turėti; ir jums bus duota pagal jūsų tikėjimą.


48

antr a s sk yr ius

• Jeigu nemylite ir negerbiate savęs, negali būti net kalbos apie įvaizdžio formavimą. Kam jums puoselėti blogą įvaizdį? Jeigu norite, kad sektųsi, pradėkite apie save galvoti gerai. • Niekada nemenkinkite, neribokite ir neniekinkite savęs mintyse, taip pat nelaikykite savęs silpnu, nenusimanančiu, ligotu. Įsivaizduokite, kad esate tobulas, visavertis, sveikas. • Be jokių abejonių, lipdami karjeros laiptais susidursite su sunkumais. Niekada nepraraskite pasitikėjimo savimi. Kelias į sėkmę retai būna rožėmis klotas. Užprogramuokite pasąmonę, kad ji būtų ne tik pasirengusi, bet ir gebėtų sutikti ir įveikti kliūtis, trukdančias pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Pasąmonės galia darbe ir versle  

Knygos Pasąmonės galia darbe ir versle ištrauka